ÇOKLU ZEKA KURAMI VE İLKÖĞRETİM KURUMLARININ YÖNETİM YAPISINA POTANSİYEL ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOKLU ZEKA KURAMI VE İLKÖĞRETİM KURUMLARININ YÖNETİM YAPISINA POTANSİYEL ETKİLERİ"

Transkript

1 ABSTRACT T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ÇOKLU ZEKA KURAMI VE İLKÖĞRETİM KURUMLARININ YÖNETİM YAPISINA POTANSİYEL ETKİLERİ Fatih GÜNDEŞLİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2006

2 ABSTRACT T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE İLKÖĞRETİM KURUMLARININ YÖNETİM YAPISINA POTANSİYEL ETKİLERİ Danışman: Doç. Dr. Haluk ALKAN Fatih GÜNDEŞLİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2006

3 ÖNSÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE İLKÖĞRETİM KURUMLARININ YÖNETİM YAPISINA POTANSİYEL ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No: Bu Proje 19/09/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği/Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir... Doç. Dr. Haluk ALKAN Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ Doç. Dr. Sami TABAN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. I

4 ÖZET ÖNSÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE İLKÖĞRETİM KURUMLARININ YÖNETİM YAPISINA POTANSİYEL ETKİLERİ DANIŞMAN: Doç.Dr. Haluk ALKAN Yıl : 2006, Sayfa: 72 Jüri : Doç. Dr. Haluk ALKAN : Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ : Doç. Dr. Sami TABAN Bu araştırmada Çoklu Zekâ Kuramı ve İlköğretim Kurumlarının yönetim yapısına potansiyel etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada Çoklu Zekâ Kuramı ndan önceki zekâ anlayışları ve Çoklu Zekâ Kuramına göre zekâ anlayışları karşılaştırmaları yapılmış. İlköğretim kurumlarında uygulanmasının eğitim-öğretime getirdiği faydalar ve sınırlılıkları araştırılmıştır. Bu kapsamda literatürdeki çalışmalar taranmıştır. Çoklu Zekâ Kuramı ve İlköğretim Kurumlarının yönetim yapısına potansiyel etkilerinin neler olabileceği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Çoklu Zekâ Kuramı na göre yapılan eğitim-öğretimin geleneksel eğitime göre daha etkin olduğu, ancak milli eğitim sistemimizde uygulanabilir olması için bazı düzenlemelere gereksinim bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çoklu Zekâ Kuramı, Eğitim, İlköğretim, Yönetimine Potansiyel Etkileri I II

5 ABSTRACT DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM ABSTRACT MA Thesis THE THEORY OF MULTIPLE INTELIGENCE AND ITS POTENTIAL EFFECTS ON ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF PRIMARY EDUCATION Supervisor : Asocc.Prof.Dr. Haluk ALKAN Year : 2006, Pages:72 Jury : Asocc.Prof.Dr.Haluk ALKAN : Asocc.Prof.Dr.Hakan ALTINTAŞ : Asocc.Prof.Dr.Sami TABAN In this research, it is aimed to determine the potential influence of Multiple Intelligence Theory and Primary Education Instution to the structure of administration. The comparison of intelligence understanding before the Multiple Intelligence Theory and according to the Multiple Intelligence Theory was done in this research. The benefits and the restricts to the education and instruction of the usage at Primary Education was researched. At this extension the Works that have been done so far was researched thoroughly.it was researched what the potential influences of Multiple Intelligence Theory and Primary Education instution to the structure of administration.at the end of the research, it s reached to the result that the education and instruction made according to the Multiple Intelligence Theory is more active than the conventional education,however,that some arrangements are needed for its being feasible in the national education system. Keywords: Multiple Intelligence Theory, Education, Primary Education, The Potential Influence to The Administration. II

6 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Bu çalışmanın yapılmasında başından beri büyük katkıları olan, projemi okuyup gerekli düzeltmeleri yapan ve değerli fikirleri ile yol gösteren danışman hocam Doç.Dr. Haluk ALKAN a çok teşekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim süresince kendilerinden çok istifade ettiğim hocalarım başta Prof.Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Doç. Dr. Uğur YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Harun ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet C. MARİN e katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışmalarım süresince her türlü kolaylığı sağlayan Hartlap İlköğretim Okul Müdürü Oğuz KARA ve Fatih Lisesi İngilizce Öğretmeni Ender KAPLAN a minnettarlığımı belirtmek isterim. Son olarak bu çalışmamın her aşamasında tüm sıkıntılarımı paylaşan değerli eşime sonsuz teşekkür ederim. Kahramanmaraş, Eylül 2006 Fatih GÜNDEŞLİ III 4

7 İÇİNDEKİLER ABSTRACT İÇİNDEKİLER ÖZET....I ABSTRACT....II ÖNSÖZ....III İÇİNDEKİLER....IV ÇİZELGELER LİSTESİ....VI ŞEKİLLER LİSTESİ... VII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR TEORİK ÇERÇEVE Çoklu Zekâ Kuramının Ortaya Çıkışı Çoklu Zekâ Alanları Nelerdir Sözel-Dilsel Zekâ Mantıksal-Matematiksel Zekâ Görsel ve Mekânsal Zekâ Bedensel-Kinestetik Zekâ Müziksel-Ritmik Zekâ Sosyal Zekâ Öze dönük İçsel Zekâ Doğacı Zekâ Çoklu Zekâ Teorisinin İlkeleri Çoklu Zekâ Alanlarının Gelişimini Etkileyen Faktörler Biyolojik Nitelik Kişisel Hayat Hikâyesi Tarihsel ve Kültürel Özgeçmiş Kristalleştirici ve Felce Uğratıcı Deneyimler Çoklu Zekâ Alanları Nasıl Belirlenebilir? Öğrencileri Gözlemek Belge Toplamak Okul Kayıtlarını İncelemek Diğer Öğretmenlerle İletişime Girmek Velilerle Görüşmek Öğrencilere Sormak ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE UYGULAMALARI Çoklu Zekâ Teorisi Eğitime Nasıl Uyarlanabilir? Çoklu Zekâ Teorisine Dayalı Öğretim Anlayışı Nasıldır? Çoklu Zekâ Teorisine Dayalı Ders Planları Nasıl Hazırlanır? Özel Hedef ve Konunun Belirlenmesi Anahtar Çoklu Zekâ Sorularının Sorulması Olasılıkların Düşünülmesi Beyin Fırtınası Uygun Etkinliklerin Seçilmesi Aşamalı- Sıralı Ders Planının Hazırlanması Planın Uygulanması Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Çoklu Zekâ Kuramının Okullarda Uygulanması TÜRKİYE DE ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARI Milli Eğitim bakanlığı İlköğretim Okullarında Uygulama İlköğretim Okullarında Uygulama Bir Örnek Uygulama: Özel Ceceli İlköğretim Okulu Özel Ceceli İlköğretim Okulunda ÇZK nın Uygulanması İLKÖĞRETİM KURUMLARININ ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE YAPILANDIRILMASI IV

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ 2 V

9 ÇİZELGELER ÖNSÖZ LİSTESİ ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 3.1. Çoklu Zeka Kuramından Önce ve Sonra... 9 Çizelge 3.2. Öğrencilere Yönelik Çoklu Zeka Alanları Gözlem Formu...19 Çizelge 3.2. Öğrencilere Yönelik Çoklu Zeka Alanları Gözlem Formu...20 Çizelge 3.2. Öğrencilere Yönelik Çoklu Zeka Alanları Gözlem Formu...21 Çizelge 3.3. Öğrencilere Yönelik Çoklu Zeka Alanları Profili...22 Çizelge 4.1. Öğrenmenin Sekiz Yolu...25 Çizelge 4.1. Öğrenmenin Sekiz Yolu...26 Çizelge 4.2. ÇZK Uygulamaları İçin Etkinlik Önerileri...27 Çizelge 5.1. Sınıf ve Branş Öğretmenleri Tarafından Düzenlenen Gözlem Formu Çizelge 5.2. Gözlem Raporu...54 Çizelge 5.3. Yöneltme Öneri Formu...56 Çizelge 5.3. Yöneltme Öneri Formu...56 Çizelge 5.4. İlköğretimde Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri Öğrenci Gözlem Raporu...57 Çizelge 5.5. Yöneltme Öneri Formu...58 Çizelge Sınıf Ders Dağılım Çizelgesi...63 Çizelge Sınıf Ders Dağılım Çizelgesi...63 VI 3

10 ŞEKİLLER ÖNSÖZ LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 4.3. Çoklu Zeka Kuramı Çoklu Zeka Planlama Soruları...29 Şekil 4.4. Tamamlanmış Çoklu Zeka Planlama Sayfası...30 Şekil 4.5. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...32 Şekil 4.5. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...33 Şekil 4.5. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...34 Şekil 4.5. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...35 Şekil 4.5. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...36 Şekil 4.5. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...37 Şekil 4.5. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...38 Şekil 4.6. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...39 Şekil 4.6. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...40 Şekil 4.6. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...41 Şekil 4.6. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...42 Şekil 4.6. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...43 Şekil 4.7. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...44 Şekil 4.7. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...45 Şekil 4.7. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...46 Şekil 4.7. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...47 Şekil 4.7. Günlük Planlar ve Çalışma Kağıtları...48 VII 4

11 GİRİŞ ÖNSÖZ 1.GİRİŞ Eğitim sistemleri, her ülkenin üzerinde önemle durduğu konulardan biridir. Uzun yıllar, eğitim aşamalarına kabul edilen öğrencilerin zekâları arasında bir hiyerarşinin varlığı genel kabul görmüş, eğitim sistemlerinde ise çocuğun var olan potansiyelini tam olarak kullanması anlayışı ön plana çıkartılmıştır. Basite indirgersek, IQ testlerinin arka planında bu anlayış bulunmaktadır. Ancak zekâları kendi içinde hiyerarşik bir biçimde ele alan bu yaklaşımlar 1980 li yıllarda eleştirilmeye başlanmış ve alma potansiyelinden çok öğrenme ve algılama biçimleri üzerine yoğunlaşan yaklaşımlar gündeme gelmeye başlamıştır. Bu çalışma klasik zekâ yaklaşımlarına en ciddi eleştirileri getiren, eleştirmekle kalmayıp, güncel olarak uygulama alanı bulan Çoklu Zekâ Kuramı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özel olarak bu çalışmada, Türk eğitim sisteminin eğitim-öğretim boyutu, müfredat programlarının uygulanması ve ilköğretim kurumlarının yönetim yapısının güncel olan Çoklu Zekâ Kuramına göre nasıl yapılandırılabileceği amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, dünyada ve ülkemizde Çoklu Zekâ Kuramı ile ilgili araştırmalar incelenmiştir. Araştırma dünya ve ülkemizde yeni bir çalışma olduğu için; genelde yönetim boyutu üzerinde çalışma yapılmamış, fakat müfredat programları, okul yapısı ve eğitim-öğretimde uygulanacak öğretim metotlarına yönelik araştırmalar son yıllarda yayınlanmaya başlamıştır. Konu ile ilgili örnek çalışmalar gözden geçirilmiştir. Yönetim boyutunu ele alan bir çalışmaya rastlamadım. Yapmış olacağım çalışma alanında ilk çalışma olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Çoklu Zekâ Kuramı ile ilgili çalışmalara önem vermektedir. Bu alanda Talim Terbiye Kurulu çalışmalar yaptığını kurumun kendi internet adresinde bahsedilmektedir. Bu çalışmanın İlköğretim kurumlarının yönetim yapısında ne gibi yenilikler yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının bu önerileri dikkate alarak İlköğretim Kurumlarının yönetim yapısını oluşturmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra, ikinci bölümde önceki çalışmalardan bahsedilecektir. Üçüncü bölümde teorik çerçeve ele alınarak, konu üzerinde başlıca yaklaşımlar ele alınmakta, Çoklu Zekâ Kuramının varsayımları analiz edilmektedir. Dördüncü bölümde ise Çoklu Zekâ Kuramı çerçevesinde geliştirilen uygulamalar üzerinde durulmakta, bu uygulamaların yansımaları ve getirdiği yenilikler incelenmektedir. Beşinci bölümde, konunun Türk eğitim sistemi uygulamasına etkileri ele alınmakta, ayrıca örnek bir uygulamaya yer verilmektedir. Altıncı bölümde, İlköğretim Kurumlarının Çoklu Zekâ Kuramı na göre yapılandırılması ve yönetimde karşılaşılan sorunlar ele alınmaya çalışılmaktadır. Yedinci ve son bölümde, Türkiye de uygulamada neler yapılması gerektiği konusundaki önerilerimiz sıralanmaktadır. 1 5

12 ÖNCEKİ ÖNSÖZ ÇALIŞMALAR 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çoklu Zekâ Kuramı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalardan ulaşılabilenler, bu bölümde ele alınmaya çalışılmıştır. Bu alanda yapılan araştırmaların yeni olduğu göz önüne alınarak, araştırmaların ayrıntılarının bildirilmesinde yarar görülmüştür. Türkiye de Çoklu Zekâ Kuramı Üzerine yapılan araştırmalardan biri Çoşkungönüllü nün (1998) Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladığı bir çalışmadır. Çoşkungönüllü yaptığı bu çalışmada Çoklu Zekâ Kuramı nın, beşinci sınıfların matematik erişisine etkisi olup olmadığını araştırmıştır. Ayrıca, Çoklu Zekâ Kuramı nın, beşinci sınıfların matematiğe yönelik tutumlarında oluşturulması muhtemel değişmeler de bu çalışma ile gözlenmek istenmiştir. Bu kapsamda, Çoklu Zekâ Kuramı ile matematik dersi işleyen öğretmen ve öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Başaran (2004) de yazdığı makalede etkili öğrenme ile Çoklu Zekâ Kuramı ilişkisi irdelenerek Çoklu Zekâ Kuramı nın okullarda uygulanmasının önemini açıklamaya çalışmıştır. Bu bağlamda, okullarımızda artık öğrenciyi, öğrenme sürecine aktif olarak katan ve sürekli olarak öğrenmesini sağlayan diğer bir deyişle, öğrenmeyi öğreten, yeni yöntemlere gereksinim olduğunu vurgulamaktadır. Bu anlayışa uygun H. Gardner in Çoklu Zekâ Kuramının zekâ, etkili öğrenme, düşünme sitili ilişkisi ve uygulamaya yönelik yönleri incelenmekte ve çoklu zekâ ile öğrenci performanslarının değerlendirilmesinin deneyim yolu ile gelişebileceği ileri sürülmektedir. Köroğlu ve Yeşildere (2004) İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zekâ Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına etkisi üzerine makalesinde. Köroğlu ve Yeşildere nin yaptığı çalışma tamsayıların öğretiminde kontrol grubu ile gerçekleştirilen yapılandırılmış düz anlatım yöntemi ile deney grubu ile gerçekleştirilen Çoklu Zekâ Teorisine dayalı öğretimin öğrenci başarısına olan etkileri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hâkimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu 7.sınıfların tam sayılar ünitesi ile ilgili araştırma Ekim Aralık 2002 tarihleri arasında bilgi seviyeleri birbirine yakın iki sınıfta yapılmıştır. Öğrencilerle bir buçuk aylık bir çalışma gerçekleştirildikten sonra, kontrol ve deney gruplarının tamsayılar ünitesindeki başarıları, geliştirilen Tamsayılar Bilgi Ölçeği ile karşılaştırıldı. Yapılan istatiksel analizler sonucunda çoklu zekâ teorisine dayalı matematik öğretiminin öğrenci başarısı üzerine etkisi olduğu ve kontrol ve deney gruplarının başarıları arsında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Demirel ve Şahinel (1999) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, düşünme becerileri ve Çoklu Zekâ Kuramı tabanlı Türkçe dersi öğretim programı ile tümleşik dil becerilerinin geliştirilmesi modelinin sınıf ortamında uygulanmasının geleneksel yönteme göre erişiye ve öğrencinin duyuşsal tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Deneysel yöntemle yürütülen çalışmanın evreni olarak Ankara ili merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki dördüncü sınıf öğrencileri, çalışma örneklemi olarak da Ankara ili Beytepe İlköğretim Okulu 4-A ve 4-D sınıfları belirlenmiştir. Çalışma deney grubu üzerinde yürütülmüş ve geleneksel yöntemle Çoklu Zekâ Kuramı na göre yürütülen uygulamalar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının anlaşılması için bir kontrol grubu belirlenmiştir. Araştırmada deney ve kontrol gruplarını oluşturan öğrencilerin 26

13 ÖNCEKİ ÖNSÖZ ÇALIŞMALAR başarılarının ortalamaları arasında anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığını test etmek için t testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi olarak 0.05 alınmıştır. Ayrıca, öğrencilere sorulan iki açık uçlu soru ile elde edilen yazılı doküman nitel bir yaklaşımla betimleyici yöntemle değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: Düşünme becerileri ve Çoklu Zekâ Kuramı tabanlı Türkçe dersi öğretim programı ile tümleşik dil becerilerinin geliştirilmesi modelinin uygulandığı sınıftaki öğrencilerin toplam erişileri ile geleneksel yöntemin uygulandığı sınıftaki öğrencilerin toplam erişileri arasında modelin uygulandığı sınıf lehine anlamlı bir fark olması, yeni modelin mevcut programdan daha etkin olduğunu göstermektedir. Düşünme becerileri ve Çoklu Zekâ Kuramı tabanlı Türkçe dersi öğretim programı ile tümleşik dil becerilerinin geliştirilmesi modeline ilişkin öğrenci görüşleri, uygulanan etkinliklerin daha zevkli ve eğlenceli olduğu yönünde odaklaşmaktadır. Bu bağlamda yeni modele ilişkin etkinliklerin daha önceki etkinliklerden daha farklı olduğunu belirtmişlerdir. Demirel ve arkadaşları(1998) tarafından yapılan çalışmada ÇZK na göre düzenlenen bir öğretimin ne denli etkili olduğunu belirlemek amaçlanmış ve bu amaç dâhilinde Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi İlköğretim Okulu 4.sınıfları arasından seçilen bir örneklem üzerinde çalışma yürütülmüştür. Yapılan araştırmada eğitim programları ve öğretimle ilgili çalışmalara geleneksel anlayıştan tamamen farklı bir bakış açısı getirmek hedeflenmiş ve ÇZK nın etkililiğini ortaya koyması beklenilen bu çalışmada ÇZK nın sınıf ortamında uygulanmasının geleneksel yönteme göre erişiye, öğrenci tutumuna etkisi ve öğrenci gelişimine katkısı nedir? problemi ele alınarak aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır. Alt problemler 1.Çoklu Zekâ Kuramı nın uygulandığı sınıflardaki öğrencilerin gelişimine ilişkin; a-gözlemci ve öğretmenlerin görüşleri nelerdir? b-öğrencilerin kendi görüşleri nelerdir? 2. Çoklu Zekâ Kuramı nın uygulandığı sınıflar ile geleneksel öğretimin yapıldığı sınıflardaki öğrencilerin derse ilişkin tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3. Çoklu Zekâ Kuramı nın uygulandığı sınıflar ile geleneksel öğretimin yapıldığı sınıflardaki öğrencilerin erişileri (test başarıları) arasında anlamlı bir fark var mıdır? Tarman (1999) tarafından yapılan çalışmada, Çoklu Zekâ Kuramı ndan program geliştirme sürecinde nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulmuştur. Çalışma betimsel yöntemle yapılmış olup, literatür taramasına ağırlık verilmiştir. Tarman yaptığı çalışma sonucunda elde ettiği verileri göz önüne alarak Çoklu Zekâ Kuramı na göre hedef belirlemede; klasik hedef yazma ilkelerinin hiç kullanılmadığı, hedeflerin, öğrencilerin konuyu sekiz zekâ türünde öğrenmeleri şeklinde ifade edildiği ve davranışa temel oluşturan hedef alanlarının yerini çeşitli zekâ türlerinin aldığı, eğitim durumlarını belirlemede; tamamı öğrenci merkezli olmak üzere, her bir zekâ türünde yapılacak etkinliklerin sıralandığı ve sınama durumlarını belirlemede; klasik testler ve ölçme yaklaşımı yerine, değerlendirmenin bireyin yetenekleri ve potansiyeli ile ilgili bilgi edinmek, bireye faydalı dönütler sağlamak ve çevresindeki topluluğa yararlı veriler vermek olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. 37

14 ÖNCEKİ ÖNSÖZ ÇALIŞMALAR Kahraman (2006) tarafından yapılan araştırmada Fen Bilimlerinde Çoklu Zekâ uygulamalarının öğrenci başarısına etkileri araştırılmıştır. Yöntem ise işlik çalışması şeklinde tasarlanan sunumda, biyoloji konularından solunum sistemi ve sindirim sistemi örnek olarak ele alınmıştır. Dersin işlenmesi sırasında Çoklu Zekâ çalışma yaprakları dağıtılmıştır. Ders esnasında etkin öğrenme yöntemlerinden birlikte öğrenme yöntemi uygulanmıştır. İzmir, Özel Gelişim İlköğretim Okulunda Çoklu Zekâ Kuramı na dayalı eğitimde, diğer derslerin yanında Fen Bilgisi dersinde de ilginin son derece arttığı saptanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramı üzerine yurt dışında yapılan çalışmalardan biri Campbell (1989) tarafından yirmi yedi üçüncü sınıf öğrencisi üzerinde yürütülen bir araştırmadır. Bu çalışma kapsamında araştırmacı tarafından farklı öğretim yaklaşımlarıyla hazırlanan yedi farklı ders planı ve öğrencilerin bir okul gününde ortalama 1,5 2 saat geçirdikleri yedi farklı merkez hazırlanmıştır. Öğrenciler etkinliklerini bu yedi merkezde gerçekleştirmektedirler. Hazırlanan bu merkezler; Okuma Merkezi, Yapı Merkezi, Matematik Merkezi, Müzik Merkezi, Sanat(Uzamsal) Merkezi, Birlikte Çalışma Merkezi, Kişisel Çalışma Merkezi. Yirmi yedi üçüncü sınıf öğrencisi üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda aşağıdaki hipotezler doğrulanmıştır. Bütün öğrencilerin işbirliğine dayalı çalışma becerileri gelişmektedir. Hareketler ve müzikle birlikte çalışmak bilgilerin kalıcılığına yardımcı olmaktadır. Öğretmenlerin rolü değişmektedir ve öğretmenler daha az yönetici olmaya başlamaktadırlar. Öğrencilerin kendilerini yönetmeleri, bağımsızlık ve sorumluluk duyguları ders yılı sonunda artış göstermektedir. Öğrencilerin davranışlarında anlamlı iyileşmeler gerçekleşmektedir. Öğrencilerin çoklu modelle çalışmaları, en az üç ya da beş zekâ alanını kullanmaları, sunum becerilerini artırmaktadır. Aileler öğrencilerin davranışlarının sıklıkla düzeldiğini ifade etmektedirler. Çoğu öğrencinin liderlik yeteneği ortaya çıkmaktadır. Hoerr (2006) yazdığı makalede; Eğitimde Çoklu Zekâ Kuramı nı Kullanan Amerika daki 41 okulun müdürleriyle konuşulduğunda bu müdürlerin %78 i kuramın uygulanmasıyla birlikte öğrencilerin başarı oranlarında %63 lük artış olduğunu belirtiyor. %78 i okulların öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin başarılarında gelişme olduğunu söylemektedir. Yine bu 41 müdürden ailelerin okulla dayanışmasının %80 oranında arttığı, %81 oranında ise öğrenci disiplin problemlerinde iyileşme olduğunu söylemektedir. Çoklu Zekâ Kuramına odaklanmalarından ötürü öğrencilerin öğrenmeyi daha eğlenceli, okulu da daha az sıkıcı bulduklarını saptadıklarını belirtmektedirler. Allen (1997) tarafından yapılan araştırma, Çoklu Zekâ Kuramı nın üstün yetenekli çocukların öğretimindeki etkililiğinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Araştırmanın ilk verileri göstermiştir ki, Çoklu Zekâ Kuramı nın sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan çocukların bu yolla başarılı oldukları görülmüştür. Araştırmada yetenekli öğrencilerin öğretim süreçlerinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin belirlenebilmesi için, açı ve kapalı uçlu sorular sorulmuştur. Kapalı uçlu sorular için Likert Tipi bir derecelendirme ölçeği geliştirilmiştir. Tamamen katılıyorum Katılıyorum 48

15 ÖNCEKİ ÖNSÖZ ÇALIŞMALAR Katılmıyorum Tamamen Katılmıyorum Bu ölçekte; müzik ve şarkı söyleme, sanat ve resim yapma, ezber, müsabakalara katılma, grupla ve bireysel çalışmalar öğrencilere yöneltilerek öğrencilerin bu ölçeği cevaplandırmaları beklenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar sonucunda; çalışma kitabı egzersizlerine ve her gün aynı etkinliklere yer verilmesine %89 oranında tamamen karşı oldukları ortaya çıkmıştır. Ezberin en iyi yol olduğuna %72 oranında katılmadıkları, %36 oranında ise tamamen katılmadıkları görülmüştür. Bir arkadaş ile birlikte bir projede çalışmasına %57 oranında katılmışlar %36 oranında tamamen katılmışlardır. Benzetim tekniğinin kullanılmasına %64 ü oranında katılmışlar %25 i oranında ise tamamen katılmışlardır. Öğrenciler %54 oranında katıldıkları bir grupla birlikte çalışmaya %39 oranında tamamen katılmışlardır. Öğrencilerin öğretim metodu olarak sanatı tercih etmelerine yönelik bir soruya %25 oranında tamamen, %32 oranında katılınmıştır. Aynı soruya öğrencilerin %36 sı katılmazken %7 si ise tamamen katılmadıklarını belirtmişlerdir. Renkli haritaların ve resimlerin ülkeleri hatırlamada yardımcı olacağına yönelik soruya öğrencilerin %50 si katılırken %36 sı katılmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretimde müzik dinleme ve şarkı söylenmesine %4 oranında tamamen katılmış, %18 oranında katılmış, %39 oranında tamamen katılmamışlar, %39 oranında katılmamışlardır. Yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin birlikte çalışma, grupla etkinlikler gerçekleştirmeyi daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Yukarda Çoklu Zekâ Kuramı İle ilgili yapılan araştırmalardan bahsettikten sonra bir sonraki bölümde Çoklu Zekâ Kuramı nın teorik çerçevesini anlatmaya çalışacağız. 59

16 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE 3. TEORİK ÇERÇEVE Zekâ insan beyninin karmaşık bir yeteneğidir. Zihin algılama, bellek düşünme, uslamlama, öğrenme gibi birçok işlev içerir. Şöyle bir tanımlama yapılabilir: Zekâ, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanma, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Buna göre zeki insan, öğrendiğini değerlendiren, yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kişidir. Bu ise nesneler, sayılar düşünceler ve olaylar arasında bağlantı kurabilmeyi, oradan da yeni bir sonuca gitmeyi gerektirir. Görüldüğü gibi zekâ, zihnin neredeyse bütün işlevlerini kapsayan genel bir güçtür. Ancak duygusal yaşamımız ve iradeye bağlı eylemlerimiz bunun dışında kalır. Öğrenme ile zekâ arsında yakın ilişki vardır. En zeki kişi en çabuk öğrenen ve en çok öğrenebilen kişidir. Ne var ki bu iki yetenek arasında salt koşutlukta yoktur. Hayvanlarda öğrenebilir. Ancak öğrenmeleri sınırlı olduğu gibi, öğrendiklerini yeni duruma uygulamaları da yok denecek kadar azdır. Zekânın kapsamına pek çok yetenek girdiğine göre, aynı zekâ düzeyindeki kişiler arasında ki yeteneklerin değişik olması doğaldır. Gerçekten kimi insan somut zekâlıdır. Yapım, onarım, aygıt gibi alanlarda beceri gösterir. Kimi insan zekâsı soyut konularda daha işlektir. Sayılar, kavramlar, denklemler, imgelerle düşünmede ustalaşmıştır. Kimi insanda toplumsal ilişkilerde etkinlik gösterir. Ticaret, yönetim ve siyasal alanlarda başarı gösterir. Zekâyı oluşturan değişik yetenekler birbirinden bağımsız değildir. Örneğin matematikte çok başarı gösteren bir kimsenin öteki alanlarda da ortanın üstünde başarı göstermesi beklenir. Müzik ve resimde üstün başarıya ulaşan kişilerde de ortalamanın üstünde zeki insanlardır. Bunun tersi doğrudur. Genellikle geri zekâlı bir insanda her alanda gerilik görülür. İnsanların büyük bir çoğunluğuna göre, zekânın özünü; akıllılık alışılmışın dışındaki sorunları çözmedeki beceriklilik oluşturmaktadır. Bu yüzden insanların zekâları kısa bir zamanda tespit edilip zeki, normal ya da düşük zekâlı diye sınıflandırılır. Gerçekten zekâ, bu kadar dar kapsamlı düşünebilecek kadar basit midir? Zekâ soyut bir kavramdır. Bu nedenle tanımlamak sınırlarını çizmek için birçok düşünür ve bilim adamı çeşitli fikirler üretmişlerdir. Zekâ üzerindeki bu fikirlerin çoğunda matematik mekanik ve dil gibi yeteneklerle problemleri çözme durumları ölçüt alınmıştır. Bütün insanlar için belirli bir standart zekâ kuramı ve testi amaçlanmış ama insanların kültür ve yaşayış farklılığından dolayı herkes tarafından kabul görülen bir kuram oluşturulamamıştır. Şimdi bu geleneksel olara adlandırabileceğimiz kuramlara değinelim. Zekâyı ilk kez kuramsal düzeyde inceleyen psikolog Guilford dur. Guilford un geliştirdiği zekâ testi, insanın bilişsel sisteminin yapısal bütünlüğü olduğu ve süreçlerle ilgili işlemlerin bireyden bireye farklılık gösterdiği görüşüne dayanır. Guilford, zihin yapısını incelemiş ve zihinsel becerileri: işlemler, ürünler ve içerik olarak üç boyutta ele almıştır. Ancak düşünmenin karmaşık ve çok soyut olması nedeniyle zihin yapısına ilişkin ayrıntıları açıklamada yeterli olamamıştır ( Demirel, 2002: 38 ). Bloom a göre ise genel zekânın ölçüleri, belli bir alanda gerçekleşecek olan başarıyı bu alanın bilişsel ön şartların kapsadıkları oranda yani bu alana özel bilişsel giriş davranışları ölçüsüyle örtüştükleri ve bu bilişsel giriş davranışlarının varlığını yansıttıkları oranda ortaya çıkarlar (Bloom, 1998: 63). Bacanlı (1999) Zekâ kavramını farklı bir bakış açısıyla inceleyen Edward L. Thorndike e göre( ), zekâ birbirinden ayrı faktörlerden gelir. Bunun için zekâ 10 6

17 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE değil zekâlar vardır. Bir zihni problemin çözümünde birden fazla faktör rol oynar. Thorndike zekâyı, soyut, sosyal ve mekanik olmak üzere üç boyuta ayırmıştır. Soyut zekâ, sayı ve kelime cinsinden sembolleri; Mekanik zekâ, çeşitli araç-gereç ve makineleri kullanma yeteneğidir. Sosyal zekâ ise, insanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler kurma yeteneği olarak tanımlanmıştır. Zekâ ile ilgili yukarıda değindiğimiz bilim adamlarından başka pek çok bilim adamı da önemli çalışmalar yapmışlardır. Genel olarak bu kuramların temelini baktığımızda zekâ daha çok sayısal ve sözel alanlar olarak iki grupta değerlendirebileceğimiz genel yetenekten oluşmaktadır. Ayrıca kişiden kişiye farklılık gösteren özel yetenekler zekâ kuramı içinde yerini bulamıyor. Zekâ kuramlarına göre hazırlanan zekâ testleri ise tek etmenli yani genel yetenekleri ölçtüğü bu ölçüt ise nesnellik sorunundan dolayı birçok eleştiri maruz kalmaktadır. Başka bir ifadeyle dünyadaki zeki ya da yetenekli bireyleri belirleyebiliriz ancak bu beceriler bir teste sığdırılamayacak kadar karmaşıktır Çoklu Zekâ Kuramının Ortaya Çıkışı Eğitim üzerine çalışmaların yoğunlaştığı 20. yüzyılda temel araştırma alanlarından birisi de zekâ ve buna bağlı öğretim etkinlikleri olmuştur. Zekânın ne olduğu, niteliği üzerine yapılan araştırmalar öğrenme etkinlikleri üzerinde yoğunlaşmaya başlayınca insanların ilgilerine, ihtiyaçlarına göre oluşturulan eğitim modelleri, öğretme-öğrenme stratejileri çeşitlenmeye başlamıştır. Çoklu zekâ kuramı, ortaya atılmadan önce kuramın temel etmenlerini öğretme-öğrenme metotları içerisinde görmek mümkündür. Çoklu zekâ kuramı ile öğrenci merkezli eğitimine uygun bir zekâ ve zekâ gelişimi fikri oluşturulmuştur. Kuramın temel niteliğin oluşturan farklı zekâ alanlarına göre öğrenme ve buna bağlı öğrenme-öğretme etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiği görüşleri sistemli olarak olmasa da bütün öğretme stratejilerinin içinde vardır. Öyle ki Hilgard 1948 de yayımladığı Öğrenme Teorileri (Theories of Learning) adlı eserinde öğrenmenin tanımını yaparken bugünkü anlamda çoklu zekâ kuramının alanlarından kısmen de olsa bahsederek öğrenmenin farklı alanlarda nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Nöropsikolog ve gelişim uzmanı Gardner, geleneksel zekâ anlayışlarını inceledikten sonra 70 li ve 80 li yıllarda bireylerin bilişsel kapasitelerini araştırmaya başlamıştır. Yeteneklerin örüntüsünü anlamaya, bilişsel ya da duyuşsal kazaların etkisini belirlemeye uğraştığı araştırmalarının yanı sıra Harvard Üniversitesinde Project Zero adlı bir projede normal ve üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmalar yapmış, bilişsel yeteneklerin gelişimini incelemiştir ( Bümen, 2002:4 ). Gardner zekâ tanımı diğer kuramlardan farklı yaklaşımı ile hemen ayırt edilebilmektedir. Şöyle diyor Gardner ; İnsan zekâlarını ve kombinasyonlarını fark etmemiz ve geliştirmemiz son derece önemlidir. Birbirimizden bu kadar farklı oluşumuz, hepimizin farklı zekâ kombinasyonlarına sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır. Bunun farkında olursak hayatta karşımıza çıkan sorunlarla baş etmemiz kolaylaşır (Kaptan 2001: 47 ). Gardner zekâ kuramı daha doğrusu insan zekâları kuramı; bütün insanlarda değiştirilmeden aynen bulunması gereken bir özellikte olmayıp bütün insanlarda değişik farkı yeteneklerle kendini göstermektedir. 11 7

18 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE Gardner, 1983 yılında yayınlanan Zihnin Çerçeveleri adlı kitabında önce yedi sonra bir zekâ daha ekleyerek sekiz ayrı ve evrensel kapasite(yetenek) önermiştir. Bu kapasite ya da zekâlar her bireyde doğuştan var olmakta ama farklı kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Gardner ın geliştirdiği kurama göre, zekâ biyopsikolojik bir potansiyeldir ve şöyle tanımlanmıştır (Bümen 2002:5). Zekâ bir ya da daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne şekil verme ya da problemleri çözme yeteneğidir Bu tanıma göre zekâ bireylerin kişisel kararları olduğu kadar aynı zamanda bir potansiyeldir ve değerlere, fırsatlara bağlı olarak ortaya çıkar. Kültürel değerler zekâ olarak ele alınan davranışları derinden etkiler. Gardner(1983) zekâ tanımına göre; Bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürün veren, problem çözme yeteneği olan, bir birey zekidir diyebiliriz. Bu ise günümüzde bir işi olan ve kendi başına yaşayabilen her insan yaptığı davranışlardır. Bu ise ilkokulu bitirememiş ama bir iş olan, üreten bir bireyin zeki olması anlamına gelmektedir. Ayrıca yine bu kurama göre bütün insanlarda zekâ türlerinden birine yatkınlığı vardır. Önemi olan bunu tespiti ve geliştirilmesidir. Çoklu zekâ kuramının iki temel ayırt edici özelliği bulunmaktadır. Birincisi, kuram bireyin gerçek yaşamda problem çözme ve bir ürün elde etmeye dayanır. İkincisi ise zekâların çoğul birbirleriyle karmaşık sürekli bir etkileşim içinde bulunmasıdır. Ayrıca çoklu zekâ kuramına göre tüm zekâlar eşit değerdedir. Hiçbiri diğerlerinden daha önemli değildir. Gardner ın kuramı testlerle ölçülen niceliksel geleneksel zekâ anlayışlarıyla çelişmektedir. Çünkü eski anlayışlar bütünsel bir becerinin niceliksel ifadesidir. Çoklu zekâ kuramı ise nicelikten çok niteliğe bireyin sahip olduğu yeteneklere ve bunları uygulamadaki yeterlilikleri ile ilgilenir. Ayrıca yeni kurama göre zekâ; bireyleri sınıflandırmak için değil onları tanımak amacıyla belirlenir. Böylece bireylerin kendisini tanıması sağlanarak güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek gelişimini doğru bir şekilde yapması amaçlanır. Yukarıda belirtilen noktadan hareketle zekâya ilişkin niceliksel ve niteliksel anlayışlar çizelge 3,1 de gösterildiği gibi karşılaştırılabilir: 12 8

19 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE Çizelge 3.1.Çoklu Zekâ Kuramından Önce ve Sonra Çoklu Zekâ Kuramından Önceki Kuramlar Zekâ doğuştan kazanılır, sabittir ve bu nedenle de asla değiştirilemez. Zekâ, niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayısal değerle ifade edilebilir. Zekâ, tek bir alandaki yetenektir. Bir insanın zekâsı yüksekse her alanda yüksektir; bir alanda düşükse her alanda düşük performans gösterir. Zekâ, gerçek hayattan soyutlanarak(yani, laboratuar ortamında, belli zekâ testleri ile)ölçülür. Zekâ, öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır. Kaynak: Saban, 2004: 5. Çoklu Zekâ Kuramı Bireyin kalıtımla getirdiği zekâ kapasitesi iyileştirilebilir, değiştirilebilir. Zekâ, herhangi bir performansta, üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz. Ancak performansın ya da ürünün değeri ölçülebilir. Zekâ, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. Sekiz zekânın her biri diğerlerinden oldukça bağımsızdır. Belli bir alandaki başarı genellikle birbirinden bağımsız zekâların uyumlu bir bileşimin sonucu olarak ortaya çıkar. Zekâ, gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz. Zekâ, öğrencilerin sahip oldukları gizil güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır. Zekâya ilişkin olarak geliştirilen geleneksel yapıdaki bu anlayış ve IQ tarzı düşünme sonucu, insanlar iki kategoriye ayrıldı:1.zeki Olanlar ve 2.Zeki Olmayanlar. IQ testleri de bir bireyin zeki kişiler arasında yer alıp almadığını belirleyen tek ölçüt olarak kabul gördü. Çoklu zekâ kuramından önceki anlayışa göre, bireyler ya doğuştan zekidir ya da değildir ve onların bu durumunu değiştirebilmek için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Howard Gardner (1983;1999) a göre; insan zekâsının objektif bir şekilde ölçülebileceği tezini savunan geleneksel anlayışı eleştirerek zekânın tek bir faktörle açıklanamayacak kadar çok sayıda yetenekleri içerdiğini ileri sürmektedir. Gardner, zekâyı bir kişinin(1) bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi,(2)gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi ve(3) çözüme kavuşturulması gereken yeni veya karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Dolasıyla, Gardner, çoklu zekâ teorisi ile zekâ konusuna daha geniş bir görüş açısı kazandırmak insanların farklı şekillerde sahip oldukları yetenekleri, potansiyelleri veya kabiliyetleri zekâ alanları olarak adlandırdı. Gardner, neden özellikle müziksel, görsel, bedensel veya sosyal gibi alanları sadece yetenekler veya beceriler olarak değil, fakat farklı zekâ alanları olarak kavramsallaştırdığını Weinreich-Haste (1985: 48) ile yaptığı bir görüşmede şu şekilde açıklamaktadır: İnsanlar birini tanımlarken genellikle o,mükemmel bir müzik yeteneğine sahip olmasına rağmen çok fazla zeki değildir gibi ifade kullanırlar; çünkü, uzun yıllar zekilik sadece sözel ve sayısal becerilerle sınırlandırılmış ve özdeşleştirilmiştir. Eğer bende insanlarda yedi(veya sekiz)farklı yetenek vardır deseydim, birçok kimsenin de hâlihazırda sahip olduğu zekâ anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırmamış olacaktım. 13 9

20 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE Diğer yandan, bütün bu alanları farklı zekâlar (yani, zihnin farklı çerçeveleri)olarak tanımlamakla daha önceden sadece tekil olarak algılanan, fakat gerçekte çoğul olan zekâ olgusuna yeni bir yorum ve bakış açısı getirerek insanların dikkatlerini bu yöne çekmeyi başardım. Gardner ın da belirttiği gibi, çoklu zekâ teorisinin ileri sürdüğü zekâ anlayışında temel sözcük çoğul dur; yani zekâ çok yönlüdür. İnsanlar doğuştan getirdiği zekâsını iyileştirebilir, geliştirebilir ve değiştirebilir; yani bir kişi zeki olmayı öğrenebilir. Bundan dolayı, çoklu zekâ teorisi, bir insanın yetenek repertuarının, günümüzdeki birçok okulun da geleneksel olarak üstünde yoğunlaştığı üzere, birtakım sözel ve sayısal becerilerin çok ötesinde olduğunu vurgulamaktadır (Gardner,1997: 20-21). 3.2.Çoklu Zekâ Alanları Nelerdir? İnsan zekâsı hakkında ileri sürülen geleneksel yapıdaki görüşün yetersiz olduğunu fark eden Gardner (1983) te Frames of Mind(Zihnin Çerçeveleri) adlı eserinde bir insanın en az yedi temel zekâ alanları çeşitlemesinden oluşan geniş bir yetenekler yelpazesine sahip olduğunu öne sürmüştür. Gardner yedi değişik zekâ alanını tanımlamakla birlikte, bu sayının yeteneklerin çokluğunu ifade etmekte asla yeterli olmadığına ve daha fazla zekâ alanlarının da olabileceğine dikkat çekmiştir. Nitekim,Checkley in (1997) Gardner ile yaptığı bir görüşmede,gardner sekizinci bir zeka alanının varlığından söz etmiş ve 1999 yılında yayınladığı Intelligences Reframed(Zeka Yeniden Yapılandırıldı) adlı eserinde bu yeni alanı da kapsayacak şekilde çoklu zeka teorisini yeniden formüle etmiştir (Saban,2004:6). Gardner ın çalışmalarının ürünü olan Çoklu Zekâ kavramı toplam 7 zekâ türünü içermekteyse de, daha sonra buna 1 tür daha eklenmiştir. Doğa zekâsı denilen bu zekâ türü ile birlikte toplam 8 zekâ türü aşağıda tek tek ele alınarak açıklanmaktadır Sözel-Dilsel Zekâ (Okuma, Yazma ve Konuşma Zekâsı) : Sözcükler zekâsı ya da bir dilin temel işlemlerini açıkça kullanabilme yeteneğidir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma ile iletişim sağlayarak, bu zekânın en belirgin özellikleri kullanılır. Dil zekâsının kullanımı önceki bilgiyi ve anlamayı yeni bilgiye bağlamaya yardımcı olmakta ve bağlantının nasıl olacağını açıklamaktadır. Dil zekâsı iletilenin bireysel olarak algılanmasını sağlar. Dil zekâsı dilin kullanımının farklı biçimlerde üretilmesine ve geliştirilmesin yardımcı olur. Gardner dilin insan zekâsını üstün bir örneği ve toplumsallaşma sürecinde vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtmektedir. Değişik kültürlerde yaşayan insan dil kullanma becerisine sahiptir. Ancak kimileri dili sadece iletişim amacıyla kullanırken, kimileri birden çok dil ve iletişim becerileri gösterebilirler. Dil zekâsı sözcükleri hem sözlü hem de yazılı olarak etkili biçimde kullanma becerisidir (Demirel, 2000:150). Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır: i-düzeni ve sözcüklerin içeriğini anlama ii-açıklama, öğretme, öğrenme iii-mizaha dayalı anlatım 10 14

21 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE iv-yazılı ya da sözlü olarak etkili hitabet, ikna ve etkileme gücü v- Hatırlama ve geri getirme vi-metalinguistik analiz( anlamaya yönelik çözümleyici sorular sorma) (Bümen,2002: 10). Bu zekâsı yüksek olan kişiler; Her hikâyeyi, masalı, fıkrayı anlatır. İyi bir hafızası vardır. Kelime oyunlarını sever. İyi bir kelime hazinesi vardır. Sözel olarak iyi iletişim kurar. Öğrenmede daha çok kitaplar, teypler, yazma materyalleri, görüşme ve tartışmalar, konuşma ve dinleme materyallerine ihtiyaç duyar. Farklı kelimeleri, sesleri, ritimleri dinler ve tepkide bulunur. Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okumasını ve yazmasını taklit edebilir. Cümleleri dinler, yorumlar, farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar. Okuduklarını anlar, özetler ve kolaylıkla hatırlar. Farklı zamanlarda, farklı amaçlar için, farklı gruplara etkili bir biçimde hitap edebilir. Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil sanatlarında farklı yapılar oluşturabilir. Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir. Hikâye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır. Yeni dil formları oluşturur. Etkili dinleme becerilerine sahiptir Mantıksal-Matematiksel Zekâ ( Sayı, Anlama ve Mantık Zekâsı) : Bu zekâ, sayılar ve akıl yürütme zekâsı ya da tümdengelim ve tümevarım ile akıl yürütme, soyut problemler çözme ve birbiri ile ilişkili kavramlar, düşünceler arasındaki karmaşık ilişkileri anlama yeteneğidir. Mantıksal-matematiksel zekâ bilimsel hipotezi sınıflandırmada, öngörü, öncelik verme ve oluşturma, neden sonuç ilişkilerini anlama becerilerini içerir. Mantıksal matematiksel zekâsı güçlü olan bireyler, nesneleri belli kategorilere ayırarak olaylar arasında mantıksal ilişkiler kurarak, nesnelerin belli özelliklerini sayısallaştırarak ve hesaplayarak ve olaylar arasındaki birtakım soyut ilişkiler üzerinde düşünerek öğrenirler (Saban; 2004:8). Bümen (2002: 11), bu zekânın özündeki kapasiteleri şu şekilde belirtmiştir: i-soyut yapıları tanıma ii-tümevarım yoluyla akıl yürütme iii-tümdengelim yoluyla akıl yürütme iv-bağlantı ve ilişkileri ayırt etme v-karmaşık hesaplamalar yapma vi-bilimsel yöntemi kullanma Bu zekâsı yüksek olan kişiler; Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar. Hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar. Matematik aktivitelerini, strateji oyunlarını, mantık bulmacalarını sever. Yüksek düşünme tekniklerini kullanır. Zekâ oyunlarında başarılıdır. Deney yapma, sınama, sorgulama ve araştırmalardan zevk alır. Öğrenmede daha çok keşifler, düşünme, tümevarım ve problem çözmeden yararlanır. Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi 11 15

22 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE kurar. Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir. Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdır. Hipotezler kurar ve sınar. Miktar tahminlerinde bulunur. Grafikler ya da şekiller halinde verilen (görsel) bilgileri yorumlar. Bilgisayar programları hazırlar. Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır Görsel ve Mekânsal Zekâ (Resim, Renk ve Şekil Zekâsı) : Görsel/Uzamsal zekâ, resimler ve imgeler zekâsı ya da görsel dünyayı doğru olarak algılama ve kişinin kendi görsel yaşantılarını yeniden yaratma kapasitesidir. Şekil, renk biçim ve dokunuşu ve bunları somut ürünlere dönüştürme yeteneklerini içerir. Bu zekâ özelliği duygusal motor algının keskinleşmesi ile başlar. Göz, renk, şekil, biçim, dokunuş, derinlik boyut ve ilişkilerini ayrıştırır. Zekâ gelişirken el-göz koordinasyonu, ince hareket kontrolü ile kişinin algılanan algılanan şekil ve renkleri çeşitli ortamlarda yeniden üretmesini sağlar. Mimarlar, heykeltıraşlar, ressamlar, dekoratörler, bahçıvan grafik tasarımcılar uzamsal zekâlarını en üst düzeyde kullanırlar (Demirel,2000:150). Görsel/uzamsal zekânın özündeki kapasiteler şunlardır: i-aktif hayal gücü ii-zihinde canlandırma iii-uzayda yer, yön, yol bulma iv-grafik temsili v-uzaydaki nesneler arasındaki ilişkileri tanıma vi-imajlarla zihinsel manevralar yapma vii-farklı açılardan objeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma (Bümen,2002: 13-14). Bu zekâsı yüksek olan kişiler; Resimler ve şekillerle düşünür. Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir. Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir. Çok hayal kurar. Sanat ve Proje aktivitelerini, görsel sunuşları sever. Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır. Öğrenmede daha çok sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yararlanır. Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır. Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. Origami ve maketler hazırlar. Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir. Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür Bedensel-Kinestetik Zekâ ( Beden, Hareket ve Denge Zekâsı) : Gardner, zekâ ile bedenin birbirinden ayrı olarak incelenmesinin yüzyılımızın geleneği olduğunu ve bunun yanlış bir yaklaşım haline geldiğini savunmaktadır. Bedensel zekâ tüm vücut ve ellerle ilgili bir zekâ türüdür. Başka bir deyişle, bu zekâ, vücut hareketlerini kontrol etmeyi ve yorumlamayı, fiziksel nesneleri maniple etmeyi ve vücut ile zihin arasında bir uyum oluşturmayı sağlar. Bu zekânın gelişimini sadece atletik yapıda olanlarla sınırlandırmak yanlış olur. Bir cerrahın açık kalp ameliyatı 12 16

23 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE yaparken gösterdiği ince devinim kontrolü ya da bir pilotun göstergelerin ince ayarını yaparken gösterdiği performans bu zekânın gelişimini ortaya koyar. Bedensel zekâ alanı, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi bazı fiziksel yetenekleri ve bu yeteneklerin hepsinin bir arada işlemesini sağlayan devinimsel nitelikteki bazı özel becerileri de içermektedir (Saban, 2004: 11). Bedensel zekânın özündeki kapasiteler şunlardır: i- Vücut hareketlerini kontrol etme ii- Önceden planlanmış vücut hareketlerini kontrol etme iii- Bedenin farkında olma iv- Zihin ile beden arasında güçlü bir bağ kurma v- Pandomim yetenekleri vi- Bedeni tümüyle iyi kullanma (Bümen,2002: 15). Bu zekâsı yüksek olan kişiler; Bir veya birden çok sporla uğraşır. Uzun süre hareketsiz oturamaz. Nesneleri parçalayıp bütünlemeyi sever. Yeni tanımadığı nesnelere dokunur. Hareket ederek öğrenir. Dinleme, konuşma, dans, koşma, dokunma ve hareket etmeyi sever. Öğrenmede role-play, drama, tiyatro ve hareket etmeye ihtiyaç duyar. Sağlıklı yaşam konusunda vücutlarına özen gösterirler. Fiziksel işlerde, görevlerde denge, zarafet, maharet ve dakiklik gösterirler. Çevresini, nesneleri, eşyaları dokunarak ve hareket ederek inceler. Öğrendiklerine dokunmayı, ellemeyi ya da onları kullanmayı tercih ederler. Fiziksel maharet isteyen alanlarda (dans, spor...) yenilikler keşfeder ve farklılıklar ortaya çıkarırlar. Rol yapma, atletizm, dans, dikiş-nakış gibi alanlarda yetenekleri vardır. Aktif katılımla daha iyi öğrenirler. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlarlar. Gezi-inceleme-model/maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alırlar. Organizasyon yapma özellikleri gelişmiştir. Bulundukları çevreye ve onu kapsayan sistemlere karşı duyarlıdırlar ve sorumlu davranırlar Müziksel - Ritmik Zekâ (Ses, Melodi ve Ritim Zekâsı ) : Müzikal zekâ, diğer zekâ türleriyle ilişkili olmayabilen kendi kural ve düşünme yapılarına sahiptir. Müzik üç temel öğeyi kullanarak konuşulan bir dildir: ses perdesi, ritim ve ton. Gardner düzenli olarak müzikle bir arada olan her insanın bu üç öğeyi kullanarak beste yapma, şarkı söyleme ve enstrüman çalma gibi müzikal etkinliklerde sahip olduğu bazı becerilerle başarılı olabileceğini belirtmektedir. Çevredeki seslerden anlam çıkarma, konuşulan kişinin ses tonundan ruhsal durumunu kestirme, arabanın motor sesinden problem olduğunu anlama gibi davranışlar da müzikal zekâ dendiğinde akla gelmeyen ancak onun önemli bir parçası olan yetilerdir. Müzikal zekânın özündeki kapasiteler şunlardır: i-müziğin ve ritmin yapısına değer verme ii-müzikle ilgili şemalar oluşturma 13 17

24 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE iii-seslere karşı duyarlılık iv-melodi, ritim ve sesleri taklit etme, tanıma ve yaratma v-ton ve ritimlerin değişik özelliklerinin kullanma (Bümen,2002 :14). Bu zekâsı yüksek olan kişiler; Notasını görmediği müziği, melodileri tanır. Enstrüman çalar, koroda söyler. Çalışırken tempo, ritim tutar. Seslere karşı duyarlıdır. Şarkıları kolaylıkla öğrenir. Şarkı söyleme, mırıldanma ve dinlemeyi sever. Öğrenmede müzik, teyp-recorder, kasetler ve ritimlere ihtiyaç duyar. İnsan sesi çevreden gelen sesler gibi çok farklı seslere karşı duyarlıdır, dinler ve tepkide bulunur. Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur. Seslerle nota ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir. Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir. Orijinal müzik kompozisyonları oluşturabilir Sosyal Zekâ ( İnsan, İlişki ve Uyum Zekâsı ) : Bu zekâ çevredeki bireylerle iletişim kurma, onları anlama, bu kişilerin ruh durumlarını ve yeteneklerini tanıma gibi davranışlara işaret eder. Bu zekâsı gelişmiş insanlar moral, mizaç, güdüler ve eğilimleri fark eder ve ayrıştırırlar. Bu zekâ sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini, işbirliği becerilerini, çatışma yöntemini uzlaşma becerileri ile ortak fayda amacına ulaşmak için gereken güven, saygınlık, liderlik ve diğerlerini güdüleme yeteneği ile ilgilidir. Kişiler arası ilişkileri güçlü olanların önemli özellikleri arasında, başkalarının duygularına, korkularına, meraklarına ve inançlarına empati gösterme, yargılamadan dinleme ve performanslarını en üst düzeye çıkarmalarında yardımcı olma isteği vardır. Sosyal zekânın özündeki kapasiteler şunlardır: i-insanlarla sözlü ya da sözsüz etkin iletişim kurma ii-bir bireyin ruhsal durumunu ya da duygularını okuma iii-grupta işbirliği içinde çalışma iv-karşıdaki kişinin bakış açısıyla dinleme v-empati kurma vi-sinerji kazanma ve yaratma (Bümen,2002: 16). Bu zekâsı yüksek olan kişiler; Arkadaşları ile birlikte olmaktan hoşlanır. Doğal lider olarak davranır. İkna becerisine sahiptir. Kulüp dernek ve komitelerde zevkle çalışır. Çok arkadaşı vardır. Dinlemeyi ve konuşmayı sever. Yönetme ve organize etmeden zevk alır. Öğrenmede arkadaşlar, grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyar. Yaşıtlar ile ya da farklı yaş grupları ile olmaktan zevk alırlar. Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdırlar. Diğer insanları konuşmaları ile etkilerler. Grup ve takım çalışmalarından, çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çıkararak; gruplar halinde çalışmaktan zevk alırlar. Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda çok meraklıdırlar. Çok küçük yaşlarda 14 18

25 TEORİK ÖNSÖZ ÇERÇEVE bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilirler. Güçlü bir espri yeteneğine sahiptirler. Davranışlarının sonuçlarını değerlendirebilirler. İnsanların her tür davranışına karşı kabul edicidirler. Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanırlar. Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlayabilirler. İnsanları organize etme yetenekleri vardır. Liderlik vasıflarını taşırlar Öze Dönük-İçsel Zekâ ( Ben, Karakter ve Kişilik Zekâsı) : Gardner a göre günlük hayattaki en önemli zekâdır. Kişinin kendisi ile ilgili bilgisinin olması ya da yaşamı ve öğrenmesi ile ilgili sorumluluk almasına işaret eden zekâdır. Öze dönük zekâsı güçlü olan birey, kendi coşkularının sınırlarını anlayabilen, kendi davranışlarını yönetirken bunlara dayanabilen, güvenebilen kişidir. Böyle bir kişi, zamanında düşünmeyi, yanıtlamayı ve kendini değerlendirmeyi bilir. Düşünce ve duygular ne kadar bilinçli hale gelirse günlük yaşamla iç dünyamız arasındaki bağlar da o kadar kuvvetlenir. Kendi kendini gözlem bu zekânın geliştirilmesi için kullanılabilecek bir yoldur. Din adamları psikologlar, filozoflar öze dönük zekâları gelişmiş insanlardır (Demirel, 2000:151). Öze dönük zekânın özündeki kapasiteler şunlardır: i-konsantrasyon ii-düşünsellik iii-yürütücü biliş/üst biliş (Düşünme hakkındaki düşünce etkinlikleri) iv-değişik duyguların farkında olma v-özü tanıma ve değer verme vi-yüksek düzeyli düşünme becerileri ve akıl yürütme (Bümen,2002: 17). Bu zekâsı yüksek olan kişiler; Özgürlüğüne düşkündür. Bireysel çalışmalardan zevk alır. Kendisi hakkında düşünmeyi sever. Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır. Başarı ve başarısızlıklardan zevk alır. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar. Yalnız kalmaktan hoşlanır. Kendi iç dünyasını düşünür. Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır. Öğrenirken kişisel çalışmalar, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyar. Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla düşünürler. Kendi içlerinde bir değer ve anlayış sistemi oluştururlar. Her şeyde kendilerinden bir şey ararlar. Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik bir arayış içindedirler. Yaşamlarında isteklendirme kaynakları, hedefleridir Doğacı Zekâ ( Doğa, Çevre ve Canlı Zekâsı): Gardner tarafından açıklanan son zekâdır ve doğal çevreyi anlama, tanıma ile ilgilidir. Doğacı zekâ kişinin çevredeki bitki ve hayvan türlerini fark ettiklerinde ve alt türlerini sınıflandırma prensiplerini yaratabildiklerinde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli çiçekleri ayırt edebilen farklı hayvanları adlandırabilen, hatta ayakkabı, araba, giysi çizimlerini ortak kategorilere yerleştirebilen çocuklarda bu zekânın gelişmiş olduğu gözlenebilir. Doğacı zekâsı güçlü olan insanlar, sağlıklı bir çevre oluşturma bilincine 15 19

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Balıkesir İli Örneği)

ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Balıkesir İli Örneği) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Balıkesir İli Örneği) Şule KIZIL YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 2B0057 SPORTS SCIENCES Aylin Çelen Received: August 2010 Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 A. DilĢad

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ)

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) Hüseyin MERTOL Doktora Tezi İlköğretim Ana Bilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC EĞİTİM SETİ TASARIMI Selahattin ALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KONYA, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI. Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ.

T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI. Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ. T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ SEMĠNER ÇALIġMASI SEMĠNER YÖNETĠCĠSĠ Prof. Dr. Sırrı AKBABA ERZURURM 2007 VI GĠRĠġ Eğitim

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ercan YÜKSEL YÜKSEK

Detaylı

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 15-34, 2011 ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (YABANCI DİL ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ Doktora

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ Hazırlayan: Öznur AYDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜVENÇ Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR***

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR*** Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Zekâ Alanları ile Biyoloji Dersine Yönelik Akademik Başarıları ve Cinsiyetleri Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) 2006 PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı