El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri"

Transkript

1 90 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher ÖĞRENME HEDEFLERİ Tendon Ptolojileri Kemik Ptolojileri Tringüler Firokrtilj Kompleks Ptolojileri Bğ Yrlnmlrı Ulnr İmpksiyon Sendromu Sinir Sıkışm Sendromlrı Enfeksiyon Tümörl Lezyonlr Kynklr Tendon Ptolojileri De Quervin tenosinoviti: Birinci dorsl ekstensor komprtmnın tenosinovitidir. Rdyl stiloid düzeyinde, firoossöz tünel içerisinde yer ln duktor pollisis longus ve ekstensor pollisis revis tendonlrınd ve ekstensor retinkulumd klınlşm sonucu meydn gelir. Mnyetik rezonns görüntülemede (MRG) tendonlrd klınlşm, tendonlrın çevresinde sıvı, çevre yumuşk dokulrd ödem izlenir (Resim1) [1]. Ekstensor krpi ulnris tenosinoviti: El ileği ulnr trfınd 6. ekstensor koprtmnd yer ln ekstensor krpi ulnris tendonunun tenosinovitidir. Mnyetik rezonns görüntülemede T1 ğırlıklı (T1-A) görüntüde tendond çp rtışı, tendon kılıfınd klınlşm ve sıvıy sekonder düşük vey r sinyl, T2-A görüntüde tendon kılıfındki sıvıy it yüksek sinyl, tendond longitudinl yrılm vey komplet rüptür izleneilir (Resim 2). Tendond sulukssyon vey disloksyon görüleilir [1]. Fleksor tenosinovit: Fleksor tendon kılıfının inflmsyonudur. Genellikle sistemik rtritler ve tüerküloz gii enfeksiyonlr sekonder gelişir. Mnyetik rezonns görüntülemede tendon kılıfınd sıvı ve klınlşm izlenir. Bu görüntülemenin ulgulrın göre tenosinovitleri, enflmtuvr ve enfeksiyöz olrk iririnden yırt etmek mümkün değildir [2]. Fleksor tendon yrlnmlrı: Fleksor tendonlr ile ilişkili 5 nnüler pulley ulunmktdır. Prmklrın fleksor tendon yrlnmlrı çık ve kplı olrk yrılmktdır. Açık yrlnmlr tendon lsersyonu şeklinde, kplı yrlnmlr ise fleksor dijitorum süperfisylis y d profundus tendonunun ypışm yerinden vulziyonu vey pulley sistem yrlnmsı şeklinde görülmektedir. Yüzeyel srgı ve 3 oyut- Bşkent Üniversitesi Adn Uygulm ve Arştırm Merkezi, Rdyoloji Kliniği, Adn, Türkiye Ayşin Pourgher 2014 Türk Rdyoloji Derneği. doi: /trs Tüm hklrı sklıdır. turkrdyolojiseminerleri.org

2 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 91 Resim 1.,. De Quervin tenosinoviti. STIR T2-A koronl () ve T1-A ksiyel () görüntülerde duktor pollisis longus ve ekstensor pollisis revis tendonlrınd klınlşm ve tendonlrın çevresinde sıvı. EĞİTİCİ NOKTA lu grdient eko seknslr kullnılrk, prmk fleksiyond iken ypıln MRG tetkikinde fleksor tendon yrlnmlrın doğru tnı konulilmektedir. Tendonun prsiyel rüptüründe fokl incelme y d klınlşmy eşlik eden T2- A görüntülerde yüksek sinyl, komplet rüptüründe ise tendon devmlılığınd kyıp ve proksimle retrksiyon görülür. Pulley yrlnmlrı sıklıkl A2 pulleyin distlinde rüptür ile şlyıp, A3 ve A4 pulleylere ilerler (Resim 3, ). Pulley rüptürlerinde fleksor tendon ile komşu flnks rsındki mesfe rtr. A2 ve A4 pulley yrlnmlrınd proksiml ve ort flnks düzeyinde u ulgu izlenir [3]. Kemik Ptolojileri Avsküler nekroz Skfoid kemik vsküler nekrozu: El ileğinde vsküler nekroz (AVN) en sık skfoid kemikte görülür. Hemen her zmn kırığın proksiml kısmınd gelişir (Resim 4). Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A ve T2-A görüntüde düşük sinyl görülmesi AVN için nlmlıdır. Cerezl ve rk. [4] trfındn kontrstlı görüntülerde prlklşm olmmsı AVN için yüksek ornd spesifik olrk ildirilmiş iken, 2005 yılınd Anderson ve rk. [5] kontrst prlklşmsı oln olgulrd d cerrhi olrk AVN sptndığını ve kontrst prlklşmsının AVN yi ekrte etmediğini elirtmişlerdir. Fox ve rk. [6] ise, yğ skılı T2-A vey STIR görüntülerde izlenen yüksek sinylin kemik cnlılığını değerlendirmede yrrlı olmdığını, T1-A görüntüde izlenen difüz düşük sinylin AVN tnısınd dh değerli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Son yıllrdki değişik rştırmlrd ise dinmik kontrstlı incelemenin, AVN tnısını değerlendirmede stndrt kontrstlı incelemeye üstün olduğu [7] ve olmdığın [8] it ildirimler vrdır. Kienöck hstlığı; Luntumun vsküler nekrozudur. Dorsl el ilek ğrısı tipiktir. Luntumun rdyus komşu proksiml kısmındn şlr, hstlık ilerledikçe luntumun tmmınd nekroz ve kollps gelişir. Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A görüntüde sntrlize vey difüz olrk izlenen düşük sinylli görünüm tnısldır. T2-A görüntülerde erken evrelerde ödem vey knmy sekonder yüksek sinyl, geç evrede ise düşük sinyl izlenir. Yğ skılı proton vey STIR görüntülerde izlenen yüksek sinyl ve kontrst ile prlklşm olmsı cnlı kemik iliğini gösterir [1]. Geç evrelerde kollps gelişir (Resim 5). EĞİTİCİ NOKTA

3 92 Pourgher A. Resim 2.,. EKU tenosinoviti. Yğ skılı T2-A ksiyel () ve T1-A ksiyel () görüntülerde tendond çp rtışı ve tendon çevresinde sıvı (ok). Resim 3.,. Fleksor tendon - A2 pulley lezyonu. T1-A ksiyel () ve T2-A ksiyel () görüntülerde dördüncü prmk proksiml flnksı A2 pulley düzeyinde rüptüre it fleksor tendon ile flnks rsınd yüksek sinyl. Resim 4.,. Skfoid kemik vsküler nekrozu. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A koronl () görüntülerde kırık sonrsı kynmm ve proksiml prçd T1 düşük, T2 hfif yüksek sinylli osteonekroz görünümü. Kırık Krpl kemiklerin gizli kırıklrının tnısınd, MRG önemli ir yere shiptir [2]. Skfoid kırığı: Krpl kırıklrın %79 unu oluşturur. En sık kemiğin el ölgesi olrk tnımlnn 1/3 ort kesiminde görülür. Kırık ht-

4 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 93 tınd, T2-A görüntüde sıvıy it yüksek sinyl izlenmesi kynmmyı gösterir. (Resim 6) [9]. Kynmm dışınd izlenen diğer kompliksyonlr AVN, dejenertif değişiklikler ve kötü kynmdır [1]. Resim 5. Kienöck hstlığı. T1-A koronl görüntüde luntumd difüz düşük sinyl ve kollps görünümü. Trikuetrum kırığı: Skfoid kırıklrındn sonr, 2. en sık görülen krpl kemik kırığıdır. Kynmm gelişimi ndir olmkl irlikte, üyük ornd fonksiyon kyı ve moriditeye seep olmktdır [10]. Direkt grfilerde trikuetrum kırıklrı gözden kçildiğinden, trvm sonrsı uzun süreli geçmeyen ulnr trf ilek ğrısınd gizli trikuetrum kırıklrını orty koymk için MRG en güvenilir yöntemdir. Mnyetik rezonns görüntüleme, erken cerrhiye imkn sğldığındn moriditeyi zltmktdır. Diğer kemiklerde olduğu gii, kırık httı tüm seknslrd düşük sinylli olrk izlenir. Akut ve sukut kırıklrd knm ve ödem nedeni ile kırık httı T2-A görüntülerde yüksek sinylli izlenir (Resim 7). Tringüler Firokrtilj Kompleks Ptolojileri Tringüler firokrtilj kompleks (TFKK); TFK (rtiküler disk-menisküs), dorsl ve volr rdyoulnr ligmnlr, ulnr kollterl ligmn ve ekstnsor krpi ulnris (EKU) tendon kılıfındn oluşn ir ypıdır. Rdyusun luntum eklem yüzü ve sigmoid oyuk rsındki köşe, TFK rtiküler diskin ğlnm yeridir ve ulnr stiloide vertikl ve horizontl olrk uznır. Tringüler firokrtilj, luntum ve trikuetrum volr ğlr oln ulnotrikuetrl ve ulnolunt ğlr yrdımı ile ğlnır. Beşinci metkrp zisinden ulny uznn ulnr kollterl ligmn ve EKU tendon kılıfı, el ileği ulnr trfının önemli stiliztörlerindendir. Tringüler firokrtilj, distl rdyoulnr eklem longitudinl stilitesine de ktkıd ulunrk, rdyusun distle migrsyonunu Resim 6.,. Skfoid kemik kırığı. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A koronl () görüntülerde kynmm görünümü için tipik sıvı sinyli.

5 94 Pourgher A. Resim 7.,. Trikuetrum kırığı. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A koronl () görüntülerde trikuetrumd T1-A difüz düşük, T2-A difüz yüksek sinylli görünüm. T1-A görüntüde ince lineer gizli kırık (ok). Resim 8. TFKK lezyonu. STIR koronl görüntüde uln stiloid kırığı ile irlikte tip 1B ulnr vulziyon yırtığı (ok). engellemekte rol oynmktdır. Tringüler firokrtilj hsrlnmsı, el ileği ulnr trf ğrılrının şlıc nedenlerindendir [11]. Trvmtik y d dejenertif TFK yırtıklrı loklizsyonlrın göre Plmer trfındn sınıflndırılmıştır [12]. Bu sınıflmy göre; Trvmtik lezyonlr: Tip 1A rtiküler disk sntrl yırtıklrı Tip 1B ulnr vulziyon yırtıklrı (ulnr stiloid kırığı ile erer oln vey olmyn yırtıklr) (Resim 8) Resim 9. TFKK lezyonu. Yğ skılı T2-A koronl görüntüde tip 1D rdyl yırtık (çerçeve). Tip 1C plmr yırtıklr (ulnolunt vey ulnotrikuetrl ligmn şlngıçlı) Tip 1D rdyl yırtıklr (sigmoid çentik lterl ğlnm yerinden) (Resim 9) Dejenertif lezyonlr: Tip 2A rtiküler diskte dejenersyon (Resim 10) Tip 2B rtiküler diskte oln dejenersyonun ulnr vey lunt kondromlzi ile irlikte görülmesi Tip 2C rtiküler diskte perforsyon

6 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 95 Resim 10.,. TFKK lezyonu. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A koronl () görüntülerde tip 2A rtiküler diskte dejenersyonu gösteren hfif yüksek sinyl görünümü. Tip 2D rtiküler disk perforsyonu ile irlikte lunotrikuetrl ligmn yırtığı Tip 2E rtiküler disk perforsyonu ile irlikte ulnr impksiyon sendromu, distl rdyoulnr eklem rtrozu, lunotrikuetrl ligmn yırtığı Dejenertif lezyonlrd T1-A, T2-A ve yğ skılı T2-A görüntülerde rtmış sinyl görülürken, yırtıklrd ise T1-A görüntülerde düşük sinyl, T2-A ve yğ skılı T2-A görüntülerde yüksek sinyl görülür. Dejenertif lezyonlrın T2-A görüntüdeki sinyl rtışı, T1-A görüntüdeki sinyl rtışın ornl dh zdır [13]. Bğ Yrlnmlrı El ileği fonksiyonlrının devm ettirilmesi için eklem stilitesinin korunmsı gereklidir. Stilite, el ileği kemiklerinin rlrındki ğlrın ütünlüğünün korunmsı ve kemiklerin iriri ile ntomik uyumun ğlıdır. Bğlrın kut vey kronik olrk kopmsı sonucu y d krpl kemiklerin ilişkilerini ozn kırıklr sonucu krpl instiliteler oluşur. En sık görülen el ileği instiliteleri skfolunt (SL), lunotrikuetrl (LT), midkrpl, distl rdyoulnr instilite, TFKK yrlnmlrı ve perilunt çıkıklrdır [14]. Skfolunt ve lunotrikuetrl ğ yrlnmlrı Skfolunt ğ yrlnmlrı, pronsyondki el ileğinin şırı ekstnsiyon (dorsifleksiyon) zorlnmsıyl oluşur. Skfolunt ğ iki kemiği iririne ğlyn, eklem çeperlerini çevreleyen diresel ir ğdır. Genellikle prsiyel olrk yırtılır. Lunt kemik dorsle çılnır. Dorsl interklr segment instilite (DİSİ) gelişir (Resim 11) [14]. Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A görüntüde skfolunt mesfenin 3 mm den fzl olmsı (Resim 12), sgitl plnd skfoidin volre fleksiyonu, lunt kemiğin dorsle tilti, skfolunt çının 70 dereceyi, kpitolunt çının 30 dereceyi geçmesi nlmlıdır. T2-A görüntüde, prsiyel vey tm kt yırtık lineer yüksek sinyl şeklinde görülür. Tm kt yırtıklrd skfolunt mesfede sıvı izlenir (Resim 12) [1]. MR rtrogrfi incelemesinde kontrst mddenin ğ içinde devmlılık göstermesi yırtık yönünden nlmlıdır. Lunotrikuetrl yrlnmlr, el ileğinin ekstnsiyon ve rdyl devisyon şırı zorlnmsı ile oluşur. Lunotrikuetrl ğ, skfolunt ğ göre dh ince ypıddır. Bu yüzden u ğın yrlnmsı oldukç sıktır [14]. Mnyetik rezonns görüntülemede koronl plndki görüntülerde delt şeklinde izlenir [1]. Ulno-

7 96 Pourgher A. krpl ligmn yrlnmsı ile irlikte olduğund, lunt kemiğin volre fleksiyonu sonucu volr interklr segment instilite (VİSİ) gelişeilir [2]. Skfolunt çı 40 derecenin ltınd ölçülür [1]. Ulnr İmpksiyon Sendromu Ulnolunt utment sendromu olrk d ilinir. Sıklıkl ulnnın rdyus göre uzun olduğu, pozitif ulnr vryns durumu ile irliktedir. Tringüler firokrtilj kompleksin ilerleyici olrk incelmesi sonucu luntum ve trikuetrumd kondromlzi, luntumun ulnr trfınd sukondrl skleroz ve kistik değişiklikler gelişir (Resim 13) [1]. Ulnnın kısltm opersyonu sonucu sinyl değişiklikleri normle döneilmektedir [15]. Sinir Sıkışm Sendromlrı Resim 11. Dorsl interklr segment instilite (DİSİ). T2-A sgitl görüntüde lunt kemikte dorsl tilt ve kpitolunt çının 30 derece üzerinde olmsı. Krpl tünel sendromu Üst ekstremitenin en sık görülen sıkışm sendromlrındn iridir. Medyn sinirin krpl tünelden geçişi sırsınd krpl kemikler ve fleksor retinkulum trfındn sıy uğrmsı sonucu oluşur. Bsı etkisi krpl tünelin ntomik vrysyonlrı vey gngliyon kistleri gii Resim 12.,. Skfolunt ğ rüptürü. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A () görüntülerde skfolunt mesfenin 3 mm den fzl olmsı ve lunt kemiğe ypışm yerinden rüptürü (ok), eklem rlığınd sıvı, eşlik eden uln stiloidi vulziyon kırığı.

8 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 97 c Resim 13. -c. Ulnr impksiyon sendromu. T1-A koronl (, ) ve yğ skılı T2-A koronl (c) görüntülerde, ulnnın rdyus göre uzun olduğu pozitif ulnr vryns durumu, luntumun ulnr trfınd sukondrl skleroz ve kemik iliği ödemi, TFKK nin incelmesi. Resim 14. Krpl tünel sendromu. Yğ skılı T2-A ksiyel görüntüde medyn sinirde çp rtışı ve elirgin yüksek sinyl (ok). Resim 15. Tüerküloz tenosinoviti. Yğ skılı T2-A ksiyel görüntüde fleksor tendonlr çevresinde elirgin sıvı. yer kplyn lezyonlr, tendonlrın hipertrofisi vey tekrrlyıcı el ileği trvmlrı sonucu gelişen kronik tenosinoviti sonucu oluşilir. Kdınlrd, 3-4. dekdlr rsınd özellikle dominnt elde sıklıkl görülmektedir. En sık semptom krınclnm, krmp ve prestezidir. Çoğu olgud ilk semptom, özellikle sh oln prmklrd uyuşukluktur. Krkteristik MRG ulgulrı pisiform kemik düzeyinde medyn sinirde şişkinlik, hmtum düzeyinde medyn sinirde yssılşm, fleksor retinkulumun rk şeklini lmsı ve medyn sinirde sinyl rtışı olmsıdır (Resim 14) [1, 16]. Medyn sinirin, firolipomtöz hmrtomu d krpl tünel sendromun neden olur. Firolipomtöz hmrtomlr, sinirleri ilgilendiren tümör enzeri gelişimsel nomlilerdir. Etkilenen sinirin epinöryumund mtür yğ dokusu ve firolstlrın irikimi ile orty çıkr. Yvş üyüyen kitle şeklindedir, sıklıkl çocukluk ve erken yetişkinlik döneminde sptnırlr. Yklşık olgulrın 2/3 üne mkrodktili eşlik eder. Firolipomtöz hmrtomlrın %80 inden fzlsı medyn sinirde görülür. Mnyetik rezonns görüntülemede, T1-A ve T2-A görüntülerde yüksek sinylli yğ doku ile srılmış sinir liflerine it düşük sinylli tüüler ypılr şeklinde izlenir. Aksiyel plnd kldırım tşı, koronl plnd spgetti enzeri görünüm tnısldır [17]. Guyon knl sendromu Guyon knlı firoossöz ir knldır, içinde ulnr sinir, rter ve küçük venler yer lır [18]. Kompresyon, sıklıkl ulnr sinirin derin motor dllrınd pisohmt ğ ltındn vey fleksor ve duktor digiti minimi kslrının ltındn geçerken oluşur [19]. Ulnr sinire sı ypn ptolojiler rsınd gngliyon, lipom, nevrizm, kırık ve ks vrysyonlrı yer lmktdır EĞİTİCİ NOKTA

9 98 Pourgher A. c d Resim 16. -d. Mffucci sendromu. T1-A koronl (), yğ skılı T2-A koronl (), kontrstlı yğ skılı T1-A koronl (c) ve grdiyent eko koronl (d) görüntülerde metkrp ve flnkslrd multipl enkondromtozis ve 4. prmk proksiml flnksı düzeyinde içerisinde noktsl klsifiksyon it düşük sinylli lnlr ulunn hemnjiyom it yumuşk doku kitlesi. 5. metkrp medullsınd kemiği ekspnse eden hiperintens lezyon içinde kıkırdk mtriks hipointens olrk izlenmektedir(ok). [18]. Kollmer ve rk. [19] 3T MRG ile yptıklrı çlışmlrınd, yğ skılı T2-A görüntüde ulnr sinirin distl dllrınd, özellikle de derin motor dllrındki sinyl rtışının Guyon knl sendromund tnısl olduğunu elirtmişlerdir. Enfeksiyon En sık görülen el enfeksiyonu, tırnğı çevreleyen yumuşk dokunun enfeksiyonu oln pronişidir. Onun dışınd pulp enfeksiyonu,

10 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 99 EĞİTİCİ NOKTA piyojenik tenosinovitler, elin sufsyl ve derin fsyl oşluklrınd görülen enfeksiyonlr, we rlığı enfeksiyonlrı, rdyl ve ulnr ursitler, septik rtrit ve osteomiyelit elde sık görülen diğer enfeksiyonlrdır. Pronişi ve pulp enfeksiyonlrı klinik olrk tnı ldığındn, MRG görüntülemeye gereksinim duyulmz. Mikokteriyel enfeksiyonlr cildi, sukutn dokulrı, tenosinovyumu, eklemleri y d unlrdn irkçını irlikte tutilir. Elde en sık görülen tüerküloz enfeksiyonu tenosinovittir. Romtoid rtritteki tenosinovite enzer ir görünüm sergiler [20]. Fleksor tendonlr, ekstnsor tendonlr ornl dh sık etkilenir (Resim 15). Beşinci prmğın fleksor tenosinovitine sıklıkl ulnr ursitte eşlik eder [21]. Sistemik semptomlr ve loklituvr ulgulr gözlenmez. Uzun süreli enfeksiyon vrlığınd tendond rüptür izleneilir. Enfeksiyonun yyılmsı durumund, osteomiyelit ve septik rtrit gelişeilir [20]. Mnyetik rezonns görüntülemede, sinovyumd klınlşm ve tendon kılıfı içinde sıvı izlenir. T2-A görüntüde düşük sinylli sinovyum ile erer sntrl erozyon, kemiklerde çentiklenmeler, seler, tüerkülozu enflmtuvr rtritlerden yırt etmeye yrdımcıdır. T2 ve T2* ğırlıklı görüntüde, sinovyl sıvıd düşük sinylli foküslerin yırıcı tnıd önemli olduğu elirtilmiştir [22]. Tüerküloz rtrit en sık olrk el ileğini tutr. Enfeksiyon prmk eklemleri ve dirsekte de görüleilir. Ağrısız eklem şişliği ve hreket kısıtlılığı gözlenir. Perirtiküler tenosinovit ve osteomiyelit de görüleilir. Tüerküloz osteomiyelit en sık olrk flnkslrı ve metkrplrı tutr, un spin ventos denir. Elde ve prmklrd, ğrısız lokl enflmtuvr ulgulrın eşlik etmediği şişlikler görülür [20]. Tümörl Lezyonlr El ve el ileğinde görülen tümörl lezyonlrın üyük ölümü enign lezyonlrdır. Enkondrom el ve yklrın tüüler kemiklerinde, en çok proksiml flnkslrd görülen enign kıkırdk lezyonudur. El ölgesinin en sık görülen kemik tümörüdür ve genellikle soliterdir. Ollier hstlığı gii herediter sendromlrl irlikte olduğund multipl olilir. Mffucci sendromund, multipl enkondromlr yumuşk dokud hemnjiyomlr eşlik etmektedir. Ollier hstlığınd ve Mffucci sendromund ptolojik kırık ve mlign trnsformsyon gii kompliksyonlr gelişeilir [1]. Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A görüntüde düşük sinylli, loüle konturlu, T2-A görüntüde heterojen yüksek sinylli olup, kontrst mdde sonrsı septl ve periferl trzd kontrst tutulumu gösterir. Tüm seknslrd içerisinde klsifiksyonu gösteren noktsl sinyl kyıplrı izlenir (Resim 16) [23]. El ve el ileğinin diğer tümörl lezyonlrı (kemik ve yumuşk doku), üst ekstremite tümörleri ölümünde geniş olrk nltılmktdır. Teşekkür: Olgu örneklerinde desteğinden dolyı Doç. Dr. Bern Dirim Mete ye sonsuz teşekkürlerimi sunrım. Kynklr [1]. Stoller DW, Tirmn PFJ, Bredell MA, editors. Dignostic Imging Orthopedics. Slt Lke City: Amirsys; 2004.p [2]. Resnick D, Kng HS, Pretterklieer ML. Internl derngements of joints. Phildelphi: Sunders Elsevier; 2006.p.1278 [3]. Huger O, Chung CB, Lektrkul N, Botte MJ, Trudell D, Boutin RD, et l. Pulley system in the fingers: norml ntomy nd simulted lesions in cdvers t MR imging, CT, nd US with nd without contrst mteril distention of the tendon sheth. Rdiology 2001; 217: [4]. Cerezl L, Ascl F, Cng A, Grcí-Vltuille R, Bustmnte M, del Piñl F. Usefulness of gdolinium-enhnced MR imging in the evlution of the vsculrity of scphoid nonunions. AJR 2000; 174: [5]. Anderson SE, Steinch LS, Tschering-Vogel D, Mrtin M, Ngy L. MR imging of vsculr scphoid nonunion efore nd fter vsculrized one grfting. Skeletl Rdiol 2005; 34: [6]. Fox MG, Gskin CM, Chhr AB, Anderson MW. Assessment of scphoid viility with MRI: A Ressessment of findings on unenhnced MR imges AJR 2010; 195: [7]. Ng AWH, Griffith JF, Tljnovic MS, Li A, Tse WL, Ho PC. Is dynmic contrst-enhnced MRI useful for ssessing proximl frgment vsculrity in scphoid frcture delyed nd non-union? Skeletl Rdiology 2013; 42: [8]. Donti OF, Znetti M, Ngy L, Bode B, Schweizer A, Pfirrmnn CW. Is dynmic gdolinium enhncement

11 100 Pourgher A. needed in MR imging for the preopertive ssessment of scphoidl viility in ptients with scphoid nonunion? Rdiology 2011; 260: [9]. Tiel-vn Bull MM, Vn Beek EJR. Vlue of MR imging in the detection of occult scphoid frctures. Rdiology 1998; 206: 291. [10]. Rsoli S, Ricks M, Pcker G. Isolted displced non-union of triquetrl ody frcture: cse report. Journl of Medicl Cse Reports 2012; 6: 54. [11]. Özçelik İB, Mers B, Aydın A, Tunçer S, Kuvt SV. Tringulr firokrtilj kompleks hsrlnmlrı tnı ve tedvisi; ön klinik çlışm. Turk Plst Surg 2011; 19: [12]. Plmer AK. Tringulr firocrtilge complex lesions: clssifiction. J Hnd Surg Am 1989; 14: [13]. Kng HS, Kindynis P, Brhme SK, Resnick D, Hghighi P, Hller J, et l. Tringulr firocrtilge nd intercrpl ligments of the wrist: MR imging. Cdveric study with gross pthologic nd histologic correltion. Rdiology 1991; 181: [14]. Durmz H. Sporculrd el ve el ileği sorunlrı. Klinik Gelişim 2009; 22: [15]. Znetti M, Supe N, Ngy L. Role of MR imging in chronic wrist pin. Eur Rdiol 2007; 17: [16]. Oge HK, Acu B, Gucer T, Ynık T, Slvrlı S, Fırt MM. Quntittive MRI nlysis of idiopthic crpl tunnel syndrome. Turkish Neurosurgery 2012; 22: [17]. Nnno M, Swizumi T, Tki S. Cse of firolipomtous hmrtom of the digitl nerve without mcrodctyly. J Nippon Med Sch. 2011; 78: [18]. Zeiss J, Jk E, Khimji T, Imrigli J. The ulnr tunnel t the wrist (Guyon s cnl): norml MR ntomy nd vrints. AJR Am J Roentgenol. 1992; 158: [19]. Kollmer J, Bumer P, Milford D, Domert T, Stu F, Bendszus M, et l. T2-signl of ulnr nerve rnches t the wrist in Guyon s cnl syndrome. PLoS ONE 2012; 7: e [20]. Tetik C. El enfeksiyonlrı. TOTBİD Dergisi 2011; 10: [21]. Lee SM, Lee WJ, Song AR. Tuerculous tenosynovitis nd ulnr ursitis of the wrist. Ann Rehil Med 2013; 37: [22]. Hsu CY, Lu HC, Shih TT. Tuerculous infection of the wrist: MRI fetures. AJR 2004; 183: [23]. Sundrm M, McDonld DJ. Mgnetic resonnce imging in the evlution of the solitry tumor of one. Curr Opin Rdiol 1990; 2:

12 Eğitici Nokt 101 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher Syf 91 Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A ve T2-A görüntüde düşük sinyl görülmesi AVN için nlmlıdır. Syf 91 Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A görüntüde sntrlize vey difüz olrk izlenen düşük sinylli görünüm tnısldır. Syf 97 Aksiyel plnd kldırım tşı, koronl plnd spgetti enzeri görünüm tnısldır. Syf 99 Enkondrom el ölgesinin en sık görülen kemik tümörüdür ve genellikle soliterdir.

13 102 Çlışm Sorulrı El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher 1. Kienöck hstlığı hngi krpl kemiğin vsküler nekrozudur?. Pisiform. Hmtum c. Luntum d. Skfoid e. Trikuetrum 2. Aşğıdkilerden hngisi elin en sık görülen tümörüdür?. Enkondrom. Anevrizml kemik kisti c. Osteoid osteom d. Dev hücreli tümör e. Firöz displzi 3. Aşğıdkilerden hngisi el ve el ileğinde en sık görülen tüerküloz enfeksiyonu tipidir?. Tenosinovit. Osteomiyelit c. Septik rtrit d. Miyozit e. Hiçiri 4. Aşğıdkilerden hngisi krpl tünel sendromund görülen MRG ulgulrıdır?. Pisiform kemik düzeyinde medyn sinirde şişkinlik. Hmtum düzeyinde medyn sinirde yssılşm c. Fleksor retinkulumun rk şeklini lmsı d. Medyn sinirde sinyl rtışı olmsı e. Hepsi 5. En sık görülen krpl kemik kırığı şğıdkilerden hngisidir?. Luntum. Hmtum c. Trikuetrum d. Pisiform e. Skfoid Cevplr: 1c, 2, 3, 4e, 5e

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Diffüz Karaciğer Hastalıkları

Diffüz Karaciğer Hastalıkları 349 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Diffüz Krciğer Hstlıklrı TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 349-65 Bengi Gürses 1, Mustf Seçil 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Diffüz Krciğer Hstlığı Nedenleri Tnıd Kullnıln Görüntüleme

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 29 (3) 11-15, 2003 Eklmptik Ensefloptide Vzojenik Ödem: Krnyl MR Bulgulrı Özgür ÇAKIR, Nln YILDIRIM, Şehri PUNAR, Müfit PARLAK Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi, Rdyoloji

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR.

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR. Ayklr yere düz srk sndlyede oturulur.her zmn urundn nefes lınmlı ve ğız kplı tutulmlıdır. Eller elin rksın konur ve nefes verilir. Bel ve sırt kslrı iyice ksılrk hv dışrıy verilmeye çlışılmlıdır. Tekrr

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Over Tümörlerinde Görüntüleme

Over Tümörlerinde Görüntüleme 108 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Over Tümörlerine Görüntüleme Gökhn Pekinil Tr Sem 2015; 3: 108-126 ÖĞRENME HEDEFLERİ Over Tümörlerine Genel Ryolojik Yklşım Hkkın Bilgi Einmek Over

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap Oksipitl Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Heminopsinin Medikl Tedviye Verdiği Hızlı Cevp Rpid Medicl Response of Homonymous Heminopsi fter Occipitl Cortex Ischemi Özlem GÜRSES ŞAHİN 1, Bnu ÇAKIR

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI,

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Akut Göğüs Ağrısında Üçlü Dışlama Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi

Akut Göğüs Ağrısında Üçlü Dışlama Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi 143 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Akut Göğüs Ağrısınd Üçlü Dışlm Bilgisyrlı Tomogrfi Anjiyogrfi Erhn Akpınr, Mustf Hızl ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2013; 1: 143-152 Görüntüleme protokolü

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de ÖRNEK 8.8: Aşğıdki şekilde ir su deposunun ltınd ğlnmış oln oru httı temsil edilmiştir. Sistem 80F'de su içermektedir. Boru httındn 00 l/dk kım sğlmk için tnktki su seviyesi ne olmlıdır? Suyun yoğunluğu

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:,Syı:,,3-4/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:,No:,,3-4 İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ İmdt İŞCAN *, Selim

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Dirsek displazisi belirlenen 10 köpekte klinik ve radyolojik değerlendirmeler

Dirsek displazisi belirlenen 10 köpekte klinik ve radyolojik değerlendirmeler Ankr Üniv Vet Fk Derg, 57, 25-31, 2010 Dirsek displzisi elirlenen 10 köpekte klinik ve rdyolojik değerlendirmeler Cenk YARDIMCI 1, M. Alper ÇETİNKAYA 2, Brış KÜRÜM 3 1 Ondokuz Myıs Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? MTEMTİK TESTİ 1 1 1 1 1. + 4 4 1 ) 0 ) 4 işleminin sonucu kçtır? ) 1 ) 1., irer gerçek syı ve + < 3tür. u syılrın syı doğrusund gösterilişi şğıdkilerden hngisindeki gii olilir? ) -3 - -1 0 1 3 ) -3 - -1

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ 33 REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ Dr. Oktr ASOĞLU Rektum knserinin cerrhi tedvisinde hem sğklım, hem de lokl nüks ornlrının kurumdn kurum, cerrhtn cerrh üyük frklılıklr göstermesinin temel nedeni

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

Dinamik Sonografik Ýnceleme

Dinamik Sonografik Ýnceleme Muhrrem Ýnn, Leslie E. Grissom, H. Theodore Hrcke Dinmik Sonogrfik Ýnceleme Muhrrem ÝNAN*, Leslie E. GRISSOM**, H. Theodore HARCKE ** Geliþimsel klç çýkýðýnd (GKÇ) erken tný þrýlý tedvinin deðiþmez þrtý

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır?

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır? RAKAM Syılrı ifde etmek için kullndığımız 0,,2,3,4,5,6,7,8,9 sembollerine rkm denir. Örnek... :, b ve c birbirlerinden frklı birer rkmdır..b+9.b c en çok kçtır? DOĞAL SAYILAR N={0,,2,3...,n,...} kümesine

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ

ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Çoğunlukla selim karakterde olan bu tümörlerin sadece % 1-2 si habistir. Sinovial kistler, tendon kılıfının dev hücreli tümörü, lipom, enkondrom sık görülen selim oluşumlardır.

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ Motor Prçlrının Değişken Yük Duruun Göre Hesbı Bir lzeenin sonsuz periyott (10 7-10 8 periyod olrk kbul edilir)prçlndn dynbileceği ksiu gerileye

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Tek ve Çift Fonksiyonlar. Özel Tanýmlý Fonksiyonlar. Bir Fonksiyonun En Geniþ Taným Kümesi. 1. Parçalý Fonksiyonlar. 2. Mutlak Deðer Fonksiyonu

Tek ve Çift Fonksiyonlar. Özel Tanýmlý Fonksiyonlar. Bir Fonksiyonun En Geniþ Taným Kümesi. 1. Parçalý Fonksiyonlar. 2. Mutlak Deðer Fonksiyonu Fonksionlr Konu Özeti. Köklü fonksionlrın en geniş tnım kümesi: f( f( n f( g( fonksionun en geniş tnım kümesi, g( koşulunu sğln noktlr kümesidir. f( f( n f( g( tüm reel sılrd tnımlıdır. fonksionu g( in

Detaylı

Kalp Kapaklarının Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi

Kalp Kapaklarının Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi 107 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Klp Kpklrının Multi Dedektör Bilgisyrlı Tomogrfi (MDBT) ile Değerlendirilmesi Gonc Eldem, Tuncy Hzıroln ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2013; 1: 107-120

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

LOK16... LGK16... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

LOK16... LGK16... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 785 Brülör kontrolleri LOK6... LGK6... Brülör kontrolleri Ort-yüksek güç gz üflemeli rülörler, sıvı ykıt üflemeli rülörler vey çift ykıtlı üflemeli rülörler için Otomtik kontrollü lev sinyli yükselticili

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

11. BÖLÜM. Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen A. PARALELKENAR B. PARALELKENARIN ÖZEL LİKLERİ ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK

11. BÖLÜM. Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen A. PARALELKENAR B. PARALELKENARIN ÖZEL LİKLERİ ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK G O M T R İ www.kdemivizyon.com.tr. ÖÜM Prlelkenr ve şkenr örtgen. PRNR rşılıklı kenrlrı prlel oln dörtgenlere prlelkenr denir. [] // [] [] // [] = =. PRNRIN ÖZ İRİ. rşılıklı çılr eş ve rdışık çılr ütünlerdir.

Detaylı