El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri"

Transkript

1 90 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher ÖĞRENME HEDEFLERİ Tendon Ptolojileri Kemik Ptolojileri Tringüler Firokrtilj Kompleks Ptolojileri Bğ Yrlnmlrı Ulnr İmpksiyon Sendromu Sinir Sıkışm Sendromlrı Enfeksiyon Tümörl Lezyonlr Kynklr Tendon Ptolojileri De Quervin tenosinoviti: Birinci dorsl ekstensor komprtmnın tenosinovitidir. Rdyl stiloid düzeyinde, firoossöz tünel içerisinde yer ln duktor pollisis longus ve ekstensor pollisis revis tendonlrınd ve ekstensor retinkulumd klınlşm sonucu meydn gelir. Mnyetik rezonns görüntülemede (MRG) tendonlrd klınlşm, tendonlrın çevresinde sıvı, çevre yumuşk dokulrd ödem izlenir (Resim1) [1]. Ekstensor krpi ulnris tenosinoviti: El ileği ulnr trfınd 6. ekstensor koprtmnd yer ln ekstensor krpi ulnris tendonunun tenosinovitidir. Mnyetik rezonns görüntülemede T1 ğırlıklı (T1-A) görüntüde tendond çp rtışı, tendon kılıfınd klınlşm ve sıvıy sekonder düşük vey r sinyl, T2-A görüntüde tendon kılıfındki sıvıy it yüksek sinyl, tendond longitudinl yrılm vey komplet rüptür izleneilir (Resim 2). Tendond sulukssyon vey disloksyon görüleilir [1]. Fleksor tenosinovit: Fleksor tendon kılıfının inflmsyonudur. Genellikle sistemik rtritler ve tüerküloz gii enfeksiyonlr sekonder gelişir. Mnyetik rezonns görüntülemede tendon kılıfınd sıvı ve klınlşm izlenir. Bu görüntülemenin ulgulrın göre tenosinovitleri, enflmtuvr ve enfeksiyöz olrk iririnden yırt etmek mümkün değildir [2]. Fleksor tendon yrlnmlrı: Fleksor tendonlr ile ilişkili 5 nnüler pulley ulunmktdır. Prmklrın fleksor tendon yrlnmlrı çık ve kplı olrk yrılmktdır. Açık yrlnmlr tendon lsersyonu şeklinde, kplı yrlnmlr ise fleksor dijitorum süperfisylis y d profundus tendonunun ypışm yerinden vulziyonu vey pulley sistem yrlnmsı şeklinde görülmektedir. Yüzeyel srgı ve 3 oyut- Bşkent Üniversitesi Adn Uygulm ve Arştırm Merkezi, Rdyoloji Kliniği, Adn, Türkiye Ayşin Pourgher 2014 Türk Rdyoloji Derneği. doi: /trs Tüm hklrı sklıdır. turkrdyolojiseminerleri.org

2 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 91 Resim 1.,. De Quervin tenosinoviti. STIR T2-A koronl () ve T1-A ksiyel () görüntülerde duktor pollisis longus ve ekstensor pollisis revis tendonlrınd klınlşm ve tendonlrın çevresinde sıvı. EĞİTİCİ NOKTA lu grdient eko seknslr kullnılrk, prmk fleksiyond iken ypıln MRG tetkikinde fleksor tendon yrlnmlrın doğru tnı konulilmektedir. Tendonun prsiyel rüptüründe fokl incelme y d klınlşmy eşlik eden T2- A görüntülerde yüksek sinyl, komplet rüptüründe ise tendon devmlılığınd kyıp ve proksimle retrksiyon görülür. Pulley yrlnmlrı sıklıkl A2 pulleyin distlinde rüptür ile şlyıp, A3 ve A4 pulleylere ilerler (Resim 3, ). Pulley rüptürlerinde fleksor tendon ile komşu flnks rsındki mesfe rtr. A2 ve A4 pulley yrlnmlrınd proksiml ve ort flnks düzeyinde u ulgu izlenir [3]. Kemik Ptolojileri Avsküler nekroz Skfoid kemik vsküler nekrozu: El ileğinde vsküler nekroz (AVN) en sık skfoid kemikte görülür. Hemen her zmn kırığın proksiml kısmınd gelişir (Resim 4). Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A ve T2-A görüntüde düşük sinyl görülmesi AVN için nlmlıdır. Cerezl ve rk. [4] trfındn kontrstlı görüntülerde prlklşm olmmsı AVN için yüksek ornd spesifik olrk ildirilmiş iken, 2005 yılınd Anderson ve rk. [5] kontrst prlklşmsı oln olgulrd d cerrhi olrk AVN sptndığını ve kontrst prlklşmsının AVN yi ekrte etmediğini elirtmişlerdir. Fox ve rk. [6] ise, yğ skılı T2-A vey STIR görüntülerde izlenen yüksek sinylin kemik cnlılığını değerlendirmede yrrlı olmdığını, T1-A görüntüde izlenen difüz düşük sinylin AVN tnısınd dh değerli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Son yıllrdki değişik rştırmlrd ise dinmik kontrstlı incelemenin, AVN tnısını değerlendirmede stndrt kontrstlı incelemeye üstün olduğu [7] ve olmdığın [8] it ildirimler vrdır. Kienöck hstlığı; Luntumun vsküler nekrozudur. Dorsl el ilek ğrısı tipiktir. Luntumun rdyus komşu proksiml kısmındn şlr, hstlık ilerledikçe luntumun tmmınd nekroz ve kollps gelişir. Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A görüntüde sntrlize vey difüz olrk izlenen düşük sinylli görünüm tnısldır. T2-A görüntülerde erken evrelerde ödem vey knmy sekonder yüksek sinyl, geç evrede ise düşük sinyl izlenir. Yğ skılı proton vey STIR görüntülerde izlenen yüksek sinyl ve kontrst ile prlklşm olmsı cnlı kemik iliğini gösterir [1]. Geç evrelerde kollps gelişir (Resim 5). EĞİTİCİ NOKTA

3 92 Pourgher A. Resim 2.,. EKU tenosinoviti. Yğ skılı T2-A ksiyel () ve T1-A ksiyel () görüntülerde tendond çp rtışı ve tendon çevresinde sıvı (ok). Resim 3.,. Fleksor tendon - A2 pulley lezyonu. T1-A ksiyel () ve T2-A ksiyel () görüntülerde dördüncü prmk proksiml flnksı A2 pulley düzeyinde rüptüre it fleksor tendon ile flnks rsınd yüksek sinyl. Resim 4.,. Skfoid kemik vsküler nekrozu. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A koronl () görüntülerde kırık sonrsı kynmm ve proksiml prçd T1 düşük, T2 hfif yüksek sinylli osteonekroz görünümü. Kırık Krpl kemiklerin gizli kırıklrının tnısınd, MRG önemli ir yere shiptir [2]. Skfoid kırığı: Krpl kırıklrın %79 unu oluşturur. En sık kemiğin el ölgesi olrk tnımlnn 1/3 ort kesiminde görülür. Kırık ht-

4 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 93 tınd, T2-A görüntüde sıvıy it yüksek sinyl izlenmesi kynmmyı gösterir. (Resim 6) [9]. Kynmm dışınd izlenen diğer kompliksyonlr AVN, dejenertif değişiklikler ve kötü kynmdır [1]. Resim 5. Kienöck hstlığı. T1-A koronl görüntüde luntumd difüz düşük sinyl ve kollps görünümü. Trikuetrum kırığı: Skfoid kırıklrındn sonr, 2. en sık görülen krpl kemik kırığıdır. Kynmm gelişimi ndir olmkl irlikte, üyük ornd fonksiyon kyı ve moriditeye seep olmktdır [10]. Direkt grfilerde trikuetrum kırıklrı gözden kçildiğinden, trvm sonrsı uzun süreli geçmeyen ulnr trf ilek ğrısınd gizli trikuetrum kırıklrını orty koymk için MRG en güvenilir yöntemdir. Mnyetik rezonns görüntüleme, erken cerrhiye imkn sğldığındn moriditeyi zltmktdır. Diğer kemiklerde olduğu gii, kırık httı tüm seknslrd düşük sinylli olrk izlenir. Akut ve sukut kırıklrd knm ve ödem nedeni ile kırık httı T2-A görüntülerde yüksek sinylli izlenir (Resim 7). Tringüler Firokrtilj Kompleks Ptolojileri Tringüler firokrtilj kompleks (TFKK); TFK (rtiküler disk-menisküs), dorsl ve volr rdyoulnr ligmnlr, ulnr kollterl ligmn ve ekstnsor krpi ulnris (EKU) tendon kılıfındn oluşn ir ypıdır. Rdyusun luntum eklem yüzü ve sigmoid oyuk rsındki köşe, TFK rtiküler diskin ğlnm yeridir ve ulnr stiloide vertikl ve horizontl olrk uznır. Tringüler firokrtilj, luntum ve trikuetrum volr ğlr oln ulnotrikuetrl ve ulnolunt ğlr yrdımı ile ğlnır. Beşinci metkrp zisinden ulny uznn ulnr kollterl ligmn ve EKU tendon kılıfı, el ileği ulnr trfının önemli stiliztörlerindendir. Tringüler firokrtilj, distl rdyoulnr eklem longitudinl stilitesine de ktkıd ulunrk, rdyusun distle migrsyonunu Resim 6.,. Skfoid kemik kırığı. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A koronl () görüntülerde kynmm görünümü için tipik sıvı sinyli.

5 94 Pourgher A. Resim 7.,. Trikuetrum kırığı. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A koronl () görüntülerde trikuetrumd T1-A difüz düşük, T2-A difüz yüksek sinylli görünüm. T1-A görüntüde ince lineer gizli kırık (ok). Resim 8. TFKK lezyonu. STIR koronl görüntüde uln stiloid kırığı ile irlikte tip 1B ulnr vulziyon yırtığı (ok). engellemekte rol oynmktdır. Tringüler firokrtilj hsrlnmsı, el ileği ulnr trf ğrılrının şlıc nedenlerindendir [11]. Trvmtik y d dejenertif TFK yırtıklrı loklizsyonlrın göre Plmer trfındn sınıflndırılmıştır [12]. Bu sınıflmy göre; Trvmtik lezyonlr: Tip 1A rtiküler disk sntrl yırtıklrı Tip 1B ulnr vulziyon yırtıklrı (ulnr stiloid kırığı ile erer oln vey olmyn yırtıklr) (Resim 8) Resim 9. TFKK lezyonu. Yğ skılı T2-A koronl görüntüde tip 1D rdyl yırtık (çerçeve). Tip 1C plmr yırtıklr (ulnolunt vey ulnotrikuetrl ligmn şlngıçlı) Tip 1D rdyl yırtıklr (sigmoid çentik lterl ğlnm yerinden) (Resim 9) Dejenertif lezyonlr: Tip 2A rtiküler diskte dejenersyon (Resim 10) Tip 2B rtiküler diskte oln dejenersyonun ulnr vey lunt kondromlzi ile irlikte görülmesi Tip 2C rtiküler diskte perforsyon

6 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 95 Resim 10.,. TFKK lezyonu. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A koronl () görüntülerde tip 2A rtiküler diskte dejenersyonu gösteren hfif yüksek sinyl görünümü. Tip 2D rtiküler disk perforsyonu ile irlikte lunotrikuetrl ligmn yırtığı Tip 2E rtiküler disk perforsyonu ile irlikte ulnr impksiyon sendromu, distl rdyoulnr eklem rtrozu, lunotrikuetrl ligmn yırtığı Dejenertif lezyonlrd T1-A, T2-A ve yğ skılı T2-A görüntülerde rtmış sinyl görülürken, yırtıklrd ise T1-A görüntülerde düşük sinyl, T2-A ve yğ skılı T2-A görüntülerde yüksek sinyl görülür. Dejenertif lezyonlrın T2-A görüntüdeki sinyl rtışı, T1-A görüntüdeki sinyl rtışın ornl dh zdır [13]. Bğ Yrlnmlrı El ileği fonksiyonlrının devm ettirilmesi için eklem stilitesinin korunmsı gereklidir. Stilite, el ileği kemiklerinin rlrındki ğlrın ütünlüğünün korunmsı ve kemiklerin iriri ile ntomik uyumun ğlıdır. Bğlrın kut vey kronik olrk kopmsı sonucu y d krpl kemiklerin ilişkilerini ozn kırıklr sonucu krpl instiliteler oluşur. En sık görülen el ileği instiliteleri skfolunt (SL), lunotrikuetrl (LT), midkrpl, distl rdyoulnr instilite, TFKK yrlnmlrı ve perilunt çıkıklrdır [14]. Skfolunt ve lunotrikuetrl ğ yrlnmlrı Skfolunt ğ yrlnmlrı, pronsyondki el ileğinin şırı ekstnsiyon (dorsifleksiyon) zorlnmsıyl oluşur. Skfolunt ğ iki kemiği iririne ğlyn, eklem çeperlerini çevreleyen diresel ir ğdır. Genellikle prsiyel olrk yırtılır. Lunt kemik dorsle çılnır. Dorsl interklr segment instilite (DİSİ) gelişir (Resim 11) [14]. Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A görüntüde skfolunt mesfenin 3 mm den fzl olmsı (Resim 12), sgitl plnd skfoidin volre fleksiyonu, lunt kemiğin dorsle tilti, skfolunt çının 70 dereceyi, kpitolunt çının 30 dereceyi geçmesi nlmlıdır. T2-A görüntüde, prsiyel vey tm kt yırtık lineer yüksek sinyl şeklinde görülür. Tm kt yırtıklrd skfolunt mesfede sıvı izlenir (Resim 12) [1]. MR rtrogrfi incelemesinde kontrst mddenin ğ içinde devmlılık göstermesi yırtık yönünden nlmlıdır. Lunotrikuetrl yrlnmlr, el ileğinin ekstnsiyon ve rdyl devisyon şırı zorlnmsı ile oluşur. Lunotrikuetrl ğ, skfolunt ğ göre dh ince ypıddır. Bu yüzden u ğın yrlnmsı oldukç sıktır [14]. Mnyetik rezonns görüntülemede koronl plndki görüntülerde delt şeklinde izlenir [1]. Ulno-

7 96 Pourgher A. krpl ligmn yrlnmsı ile irlikte olduğund, lunt kemiğin volre fleksiyonu sonucu volr interklr segment instilite (VİSİ) gelişeilir [2]. Skfolunt çı 40 derecenin ltınd ölçülür [1]. Ulnr İmpksiyon Sendromu Ulnolunt utment sendromu olrk d ilinir. Sıklıkl ulnnın rdyus göre uzun olduğu, pozitif ulnr vryns durumu ile irliktedir. Tringüler firokrtilj kompleksin ilerleyici olrk incelmesi sonucu luntum ve trikuetrumd kondromlzi, luntumun ulnr trfınd sukondrl skleroz ve kistik değişiklikler gelişir (Resim 13) [1]. Ulnnın kısltm opersyonu sonucu sinyl değişiklikleri normle döneilmektedir [15]. Sinir Sıkışm Sendromlrı Resim 11. Dorsl interklr segment instilite (DİSİ). T2-A sgitl görüntüde lunt kemikte dorsl tilt ve kpitolunt çının 30 derece üzerinde olmsı. Krpl tünel sendromu Üst ekstremitenin en sık görülen sıkışm sendromlrındn iridir. Medyn sinirin krpl tünelden geçişi sırsınd krpl kemikler ve fleksor retinkulum trfındn sıy uğrmsı sonucu oluşur. Bsı etkisi krpl tünelin ntomik vrysyonlrı vey gngliyon kistleri gii Resim 12.,. Skfolunt ğ rüptürü. T1-A koronl () ve yğ skılı T2-A () görüntülerde skfolunt mesfenin 3 mm den fzl olmsı ve lunt kemiğe ypışm yerinden rüptürü (ok), eklem rlığınd sıvı, eşlik eden uln stiloidi vulziyon kırığı.

8 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 97 c Resim 13. -c. Ulnr impksiyon sendromu. T1-A koronl (, ) ve yğ skılı T2-A koronl (c) görüntülerde, ulnnın rdyus göre uzun olduğu pozitif ulnr vryns durumu, luntumun ulnr trfınd sukondrl skleroz ve kemik iliği ödemi, TFKK nin incelmesi. Resim 14. Krpl tünel sendromu. Yğ skılı T2-A ksiyel görüntüde medyn sinirde çp rtışı ve elirgin yüksek sinyl (ok). Resim 15. Tüerküloz tenosinoviti. Yğ skılı T2-A ksiyel görüntüde fleksor tendonlr çevresinde elirgin sıvı. yer kplyn lezyonlr, tendonlrın hipertrofisi vey tekrrlyıcı el ileği trvmlrı sonucu gelişen kronik tenosinoviti sonucu oluşilir. Kdınlrd, 3-4. dekdlr rsınd özellikle dominnt elde sıklıkl görülmektedir. En sık semptom krınclnm, krmp ve prestezidir. Çoğu olgud ilk semptom, özellikle sh oln prmklrd uyuşukluktur. Krkteristik MRG ulgulrı pisiform kemik düzeyinde medyn sinirde şişkinlik, hmtum düzeyinde medyn sinirde yssılşm, fleksor retinkulumun rk şeklini lmsı ve medyn sinirde sinyl rtışı olmsıdır (Resim 14) [1, 16]. Medyn sinirin, firolipomtöz hmrtomu d krpl tünel sendromun neden olur. Firolipomtöz hmrtomlr, sinirleri ilgilendiren tümör enzeri gelişimsel nomlilerdir. Etkilenen sinirin epinöryumund mtür yğ dokusu ve firolstlrın irikimi ile orty çıkr. Yvş üyüyen kitle şeklindedir, sıklıkl çocukluk ve erken yetişkinlik döneminde sptnırlr. Yklşık olgulrın 2/3 üne mkrodktili eşlik eder. Firolipomtöz hmrtomlrın %80 inden fzlsı medyn sinirde görülür. Mnyetik rezonns görüntülemede, T1-A ve T2-A görüntülerde yüksek sinylli yğ doku ile srılmış sinir liflerine it düşük sinylli tüüler ypılr şeklinde izlenir. Aksiyel plnd kldırım tşı, koronl plnd spgetti enzeri görünüm tnısldır [17]. Guyon knl sendromu Guyon knlı firoossöz ir knldır, içinde ulnr sinir, rter ve küçük venler yer lır [18]. Kompresyon, sıklıkl ulnr sinirin derin motor dllrınd pisohmt ğ ltındn vey fleksor ve duktor digiti minimi kslrının ltındn geçerken oluşur [19]. Ulnr sinire sı ypn ptolojiler rsınd gngliyon, lipom, nevrizm, kırık ve ks vrysyonlrı yer lmktdır EĞİTİCİ NOKTA

9 98 Pourgher A. c d Resim 16. -d. Mffucci sendromu. T1-A koronl (), yğ skılı T2-A koronl (), kontrstlı yğ skılı T1-A koronl (c) ve grdiyent eko koronl (d) görüntülerde metkrp ve flnkslrd multipl enkondromtozis ve 4. prmk proksiml flnksı düzeyinde içerisinde noktsl klsifiksyon it düşük sinylli lnlr ulunn hemnjiyom it yumuşk doku kitlesi. 5. metkrp medullsınd kemiği ekspnse eden hiperintens lezyon içinde kıkırdk mtriks hipointens olrk izlenmektedir(ok). [18]. Kollmer ve rk. [19] 3T MRG ile yptıklrı çlışmlrınd, yğ skılı T2-A görüntüde ulnr sinirin distl dllrınd, özellikle de derin motor dllrındki sinyl rtışının Guyon knl sendromund tnısl olduğunu elirtmişlerdir. Enfeksiyon En sık görülen el enfeksiyonu, tırnğı çevreleyen yumuşk dokunun enfeksiyonu oln pronişidir. Onun dışınd pulp enfeksiyonu,

10 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri 99 EĞİTİCİ NOKTA piyojenik tenosinovitler, elin sufsyl ve derin fsyl oşluklrınd görülen enfeksiyonlr, we rlığı enfeksiyonlrı, rdyl ve ulnr ursitler, septik rtrit ve osteomiyelit elde sık görülen diğer enfeksiyonlrdır. Pronişi ve pulp enfeksiyonlrı klinik olrk tnı ldığındn, MRG görüntülemeye gereksinim duyulmz. Mikokteriyel enfeksiyonlr cildi, sukutn dokulrı, tenosinovyumu, eklemleri y d unlrdn irkçını irlikte tutilir. Elde en sık görülen tüerküloz enfeksiyonu tenosinovittir. Romtoid rtritteki tenosinovite enzer ir görünüm sergiler [20]. Fleksor tendonlr, ekstnsor tendonlr ornl dh sık etkilenir (Resim 15). Beşinci prmğın fleksor tenosinovitine sıklıkl ulnr ursitte eşlik eder [21]. Sistemik semptomlr ve loklituvr ulgulr gözlenmez. Uzun süreli enfeksiyon vrlığınd tendond rüptür izleneilir. Enfeksiyonun yyılmsı durumund, osteomiyelit ve septik rtrit gelişeilir [20]. Mnyetik rezonns görüntülemede, sinovyumd klınlşm ve tendon kılıfı içinde sıvı izlenir. T2-A görüntüde düşük sinylli sinovyum ile erer sntrl erozyon, kemiklerde çentiklenmeler, seler, tüerkülozu enflmtuvr rtritlerden yırt etmeye yrdımcıdır. T2 ve T2* ğırlıklı görüntüde, sinovyl sıvıd düşük sinylli foküslerin yırıcı tnıd önemli olduğu elirtilmiştir [22]. Tüerküloz rtrit en sık olrk el ileğini tutr. Enfeksiyon prmk eklemleri ve dirsekte de görüleilir. Ağrısız eklem şişliği ve hreket kısıtlılığı gözlenir. Perirtiküler tenosinovit ve osteomiyelit de görüleilir. Tüerküloz osteomiyelit en sık olrk flnkslrı ve metkrplrı tutr, un spin ventos denir. Elde ve prmklrd, ğrısız lokl enflmtuvr ulgulrın eşlik etmediği şişlikler görülür [20]. Tümörl Lezyonlr El ve el ileğinde görülen tümörl lezyonlrın üyük ölümü enign lezyonlrdır. Enkondrom el ve yklrın tüüler kemiklerinde, en çok proksiml flnkslrd görülen enign kıkırdk lezyonudur. El ölgesinin en sık görülen kemik tümörüdür ve genellikle soliterdir. Ollier hstlığı gii herediter sendromlrl irlikte olduğund multipl olilir. Mffucci sendromund, multipl enkondromlr yumuşk dokud hemnjiyomlr eşlik etmektedir. Ollier hstlığınd ve Mffucci sendromund ptolojik kırık ve mlign trnsformsyon gii kompliksyonlr gelişeilir [1]. Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A görüntüde düşük sinylli, loüle konturlu, T2-A görüntüde heterojen yüksek sinylli olup, kontrst mdde sonrsı septl ve periferl trzd kontrst tutulumu gösterir. Tüm seknslrd içerisinde klsifiksyonu gösteren noktsl sinyl kyıplrı izlenir (Resim 16) [23]. El ve el ileğinin diğer tümörl lezyonlrı (kemik ve yumuşk doku), üst ekstremite tümörleri ölümünde geniş olrk nltılmktdır. Teşekkür: Olgu örneklerinde desteğinden dolyı Doç. Dr. Bern Dirim Mete ye sonsuz teşekkürlerimi sunrım. Kynklr [1]. Stoller DW, Tirmn PFJ, Bredell MA, editors. Dignostic Imging Orthopedics. Slt Lke City: Amirsys; 2004.p [2]. Resnick D, Kng HS, Pretterklieer ML. Internl derngements of joints. Phildelphi: Sunders Elsevier; 2006.p.1278 [3]. Huger O, Chung CB, Lektrkul N, Botte MJ, Trudell D, Boutin RD, et l. Pulley system in the fingers: norml ntomy nd simulted lesions in cdvers t MR imging, CT, nd US with nd without contrst mteril distention of the tendon sheth. Rdiology 2001; 217: [4]. Cerezl L, Ascl F, Cng A, Grcí-Vltuille R, Bustmnte M, del Piñl F. Usefulness of gdolinium-enhnced MR imging in the evlution of the vsculrity of scphoid nonunions. AJR 2000; 174: [5]. Anderson SE, Steinch LS, Tschering-Vogel D, Mrtin M, Ngy L. MR imging of vsculr scphoid nonunion efore nd fter vsculrized one grfting. Skeletl Rdiol 2005; 34: [6]. Fox MG, Gskin CM, Chhr AB, Anderson MW. Assessment of scphoid viility with MRI: A Ressessment of findings on unenhnced MR imges AJR 2010; 195: [7]. Ng AWH, Griffith JF, Tljnovic MS, Li A, Tse WL, Ho PC. Is dynmic contrst-enhnced MRI useful for ssessing proximl frgment vsculrity in scphoid frcture delyed nd non-union? Skeletl Rdiology 2013; 42: [8]. Donti OF, Znetti M, Ngy L, Bode B, Schweizer A, Pfirrmnn CW. Is dynmic gdolinium enhncement

11 100 Pourgher A. needed in MR imging for the preopertive ssessment of scphoidl viility in ptients with scphoid nonunion? Rdiology 2011; 260: [9]. Tiel-vn Bull MM, Vn Beek EJR. Vlue of MR imging in the detection of occult scphoid frctures. Rdiology 1998; 206: 291. [10]. Rsoli S, Ricks M, Pcker G. Isolted displced non-union of triquetrl ody frcture: cse report. Journl of Medicl Cse Reports 2012; 6: 54. [11]. Özçelik İB, Mers B, Aydın A, Tunçer S, Kuvt SV. Tringulr firokrtilj kompleks hsrlnmlrı tnı ve tedvisi; ön klinik çlışm. Turk Plst Surg 2011; 19: [12]. Plmer AK. Tringulr firocrtilge complex lesions: clssifiction. J Hnd Surg Am 1989; 14: [13]. Kng HS, Kindynis P, Brhme SK, Resnick D, Hghighi P, Hller J, et l. Tringulr firocrtilge nd intercrpl ligments of the wrist: MR imging. Cdveric study with gross pthologic nd histologic correltion. Rdiology 1991; 181: [14]. Durmz H. Sporculrd el ve el ileği sorunlrı. Klinik Gelişim 2009; 22: [15]. Znetti M, Supe N, Ngy L. Role of MR imging in chronic wrist pin. Eur Rdiol 2007; 17: [16]. Oge HK, Acu B, Gucer T, Ynık T, Slvrlı S, Fırt MM. Quntittive MRI nlysis of idiopthic crpl tunnel syndrome. Turkish Neurosurgery 2012; 22: [17]. Nnno M, Swizumi T, Tki S. Cse of firolipomtous hmrtom of the digitl nerve without mcrodctyly. J Nippon Med Sch. 2011; 78: [18]. Zeiss J, Jk E, Khimji T, Imrigli J. The ulnr tunnel t the wrist (Guyon s cnl): norml MR ntomy nd vrints. AJR Am J Roentgenol. 1992; 158: [19]. Kollmer J, Bumer P, Milford D, Domert T, Stu F, Bendszus M, et l. T2-signl of ulnr nerve rnches t the wrist in Guyon s cnl syndrome. PLoS ONE 2012; 7: e [20]. Tetik C. El enfeksiyonlrı. TOTBİD Dergisi 2011; 10: [21]. Lee SM, Lee WJ, Song AR. Tuerculous tenosynovitis nd ulnr ursitis of the wrist. Ann Rehil Med 2013; 37: [22]. Hsu CY, Lu HC, Shih TT. Tuerculous infection of the wrist: MRI fetures. AJR 2004; 183: [23]. Sundrm M, McDonld DJ. Mgnetic resonnce imging in the evlution of the solitry tumor of one. Curr Opin Rdiol 1990; 2:

12 Eğitici Nokt 101 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher Syf 91 Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A ve T2-A görüntüde düşük sinyl görülmesi AVN için nlmlıdır. Syf 91 Mnyetik rezonns görüntülemede T1-A görüntüde sntrlize vey difüz olrk izlenen düşük sinylli görünüm tnısldır. Syf 97 Aksiyel plnd kldırım tşı, koronl plnd spgetti enzeri görünüm tnısldır. Syf 99 Enkondrom el ölgesinin en sık görülen kemik tümörüdür ve genellikle soliterdir.

13 102 Çlışm Sorulrı El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher 1. Kienöck hstlığı hngi krpl kemiğin vsküler nekrozudur?. Pisiform. Hmtum c. Luntum d. Skfoid e. Trikuetrum 2. Aşğıdkilerden hngisi elin en sık görülen tümörüdür?. Enkondrom. Anevrizml kemik kisti c. Osteoid osteom d. Dev hücreli tümör e. Firöz displzi 3. Aşğıdkilerden hngisi el ve el ileğinde en sık görülen tüerküloz enfeksiyonu tipidir?. Tenosinovit. Osteomiyelit c. Septik rtrit d. Miyozit e. Hiçiri 4. Aşğıdkilerden hngisi krpl tünel sendromund görülen MRG ulgulrıdır?. Pisiform kemik düzeyinde medyn sinirde şişkinlik. Hmtum düzeyinde medyn sinirde yssılşm c. Fleksor retinkulumun rk şeklini lmsı d. Medyn sinirde sinyl rtışı olmsı e. Hepsi 5. En sık görülen krpl kemik kırığı şğıdkilerden hngisidir?. Luntum. Hmtum c. Trikuetrum d. Pisiform e. Skfoid Cevplr: 1c, 2, 3, 4e, 5e

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Üst Ekstremite Tümörleri

Üst Ekstremite Tümörleri 118 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Üst Ekstremite Tümörleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 118-128 Hatice Tuba Sanal ÖĞRENME HEDEFLERİ Yumuşak Doku Tümörleri Kemik Tümörleri Kaynaklar Üst ekstremite

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü

Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü İstanbul Tıp Dergi sı 2008:1 ;46-48 Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü Dr. İmran DEMİRCİ (1), Dr. A. Yüksel BARUT (2), Doç. Dr. Adil ÖZTÜRK (3), Dr. Nilgün KARPUZ (1) ÖZET Tendon kılıfının dev hücre/i

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ

ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Tuzak nöropatiler tek sinirin özellikle fibro-osseöz bir tünelden geçerken uğradığı mekanik dinamik kompresyona sekonder gelişmektedir. Üst ekstremitede ulnar ve radyal

Detaylı

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik ALT EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Dr.Hatice Tuba SANAL Gülhane Askeri Tıp Akademisi Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik çalışmalarla konabilir. Karmaşık

Detaylı

Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım?

Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım? 140 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım? Fahrettin Kılıç, Mehmet Halit Yılmaz ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 140-157

Detaylı

Ortopedik radyolojide sıkça karşılaşılan hatalı veya eksik yorumlamalar: Neleri görmek gerekir? Neleri göremiyoruz?

Ortopedik radyolojide sıkça karşılaşılan hatalı veya eksik yorumlamalar: Neleri görmek gerekir? Neleri göremiyoruz? TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2013;12(1):13-27 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2013.03 Ortopedik radyolojide sıkça karşılaşılan hatalı veya eksik yorumlamalar:

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü in Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü Ersan LTUN, avut TÜNEY Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji na ilim alı, İstanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karaciğerin fokal

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR?

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? Which Imaging Method to Choose for Detection of Bone Metastases? Bone Scintigraphy,

Detaylı

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI TIPTA UZMANLIK TEZİ DR MEHMET ŞAHBEY İSTANBUL-2009

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

El bileği karpal instabilitesine neden olan spor yaralanmaları

El bileği karpal instabilitesine neden olan spor yaralanmaları TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(3):228-234 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2012.30 El bileği karpal instabilitesine neden olan spor yaralanmaları Carpal

Detaylı

5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI

5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI 5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI (26-29 Ekim 1996, Denizli-Pamukkale) Derleyen ve Yayınlıyan Rıdvan EGE TÜRK EL CERRAHİ DERNEĞİ Yayınlarından 1996 1 TURK EL CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

Lizensefali kortikal malformasyonlar n önemli bir gurubunu oluşturur

Lizensefali kortikal malformasyonlar n önemli bir gurubunu oluşturur Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:563-568 PED ATR K RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Klasik tip lizensefali: MRG bulgular Abdulhakim Coflkun, Sefer Kumandafl, Ökkefl. Karahan, fierif Ifl n, Ömer Öztürk,

Detaylı

Yumuşak doku rezolüsyonu çok yüksek olan MRG nin (manyetik

Yumuşak doku rezolüsyonu çok yüksek olan MRG nin (manyetik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:330-334 NÖRORADYOLOJ DE ERLEND RME: RES MLERLE B R KONU Sa l kl kiflilerde MRG de izlenen insidental beyaz cevher hiperintensiteleri Abdulhakim Coflkun, Ökkefl.

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Serebral Palside Femoral Anteversiyonun Değerlendirilmesi

Serebral Palside Femoral Anteversiyonun Değerlendirilmesi Orijinal Makale/ Original Article DO I: 10.4274/tftr.89421 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:26-31 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:26-31 un Değerlendirilmesi Evaluation of Femoral Anteversion in Cerebral

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:513-517 KAS- SKELET RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Patellar tendon kullan larak yap lan ön çapraz ba rekonstrüksiyonlar n n MRG ile de erlendirilmesi Kutsi Köseo

Detaylı