çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar?"

Transkript

1 A A 1 Otistik çocuklarda hangi tür oyunlar yaşıtlarına göre belirgin derecede sınırlıdır? A ) Kaydırak tahterevalli gibi bahçe oyunları B ) Sembolik oyunlar ve "-mış gibi" oyunlar C ) Koşma ve sek sek oyunları D ) Lego ya da bul yap oyunları E ) Boyama karalama oyunları 2 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi eğitim kapsamı içinde yer almaz? A ) Okulöncesi eğitim kurumlarındaki görevli personel B ) Tüm sivil toplum örgütleri C ) Okulöncesi eğitim veren kurum ve kuruluşlar D ) 0-6 yaş grubundaki çocuklar E ) 0-6 yaş grubundaki çocukların aileleri 3 Benlik saygısı aşağıdakilerin hangisinde en doğru tanımlanmıştır? A ) Zamana yönlendirmeye ve tekrara dayalı olarak kazanılan davranış B ) Bir sistem diğer sisteme bir mesaj gönderdiğinde mesajı alan sistemin bu mesajı değerlendirdikten sonra bu değerlendirmeyle ilgili olarak mesajın kaynağına ikinci bir olumlu mesaj göndermesi C ) Daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen olumlu değişimler D ) Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini kolaylaştırıcı uğraşlar ve temizlik konusunda gösterilen çabalar bütünü E ) Bir alanda yeterli olma başarılı olma ve değerli olma bir başka deyişle bireyin kendinden memnun olması 4 Piaget ve Vygotsky, düşüncelerinde oyunun çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar? A ) Bedensel gelişim teorisi B ) Zihinsel gelişim C ) Sosyal gelişim D ) Duygusal gelişim E ) Dil gelişimi 1

2 A A 5 Otistik çocukların yaşıtlarıyla oyun oynamalarını engelleyen yetersizlik aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Taklit becerilerindeki yetersizlik B ) Bilişsel becerilerindeki yetersizlik C ) Sosyal becerilerindeki yetersizlik D ) Konuşma becerilerindeki yetersizlik E ) Okuma-yazma becerilerindeki yetersizlik 8 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Değerlendirme sürecinde öznel olma B ) Açık fikirli ve esnek olma C ) Sevecen ve esprili olma D ) Cesaretlendirici olma E ) Hoşgörülü ve sabırlı olma 6 Hangi etkinlik köşesi sınıfın aydınlık ve suya yakın bir yerinde olmalıdır? A ) Blok köşesi B ) Müzik köşesi C ) Sanat köşesi D ) Evcilik köşesi E ) Masa oyuncakları köşesi 9 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumu ve çevre arasındaki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde anne ve baba eğitimi programlarından biri değildir? A ) Öğrenci olarak anne ve babalar B ) Gönüllüler olarak anne ve babalar C ) Yönetici olarak anne ve babalar D ) Anne baba olarak anne babalar E ) Destekleyici olarak anne ve babalar 7 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde çocuklar toplumsal rolleri ve iletişim becerilerini en çok sergilerler? A ) Müzik Köşesi B ) Kitap Köşesi C ) Fen ve Doğa Köşesi D ) Evcilik Köşesi E ) Masa Oyuncakları Köşesi 10 Aşağıdakilerden hangisi Mostessori yönteminin temel ilkeleri arasında yer almaz? A ) Çocuğun zihinsel gelişimi değişmeyen bir sıra izler B ) Çocuk, küçük bir yetişkin olup büyük insandan yapısal olarak farklı değildir C ) Gelişim ve öğrenme için malzemenin nasıl kullanılacağının çocuğa gösterilmesi yetmez D ) Organizma ve akıl birbirinden ayrılmayan bir bütündür E ) Gelişim evrelerinin belirli bir sırada oluşması yalnızca olgunlaşma sonucunda ya da çevrenin etkisinde olmaz 2

3 A A 11 Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar arasında yer almaz? A ) Anaokulu programı B ) Kreş programı C ) Anasınıfı programı D ) Ders programı E ) Günlük etkinlik programı 14 Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır? A ) Meslektaşlarla ilişkiler B ) Özel yaşamdaki tercihler C ) Öğrencilerle iletişim D ) Okul aile işbirliğine katkı E ) Okul ve sınıftaki davranışlar 12 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde "söz ve hareket" birlikte kullanılır? A ) Parmak oyunu B ) Tekerleme C ) Öykü oluşturma D ) Bilmece E ) Pandomim 15 Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A ) Yaparak, yaşayarak öğrenme B ) Ezberleyerek öğrenme C ) Problem çözerek öğrenme D ) Tartışma gruplarıyla öğrenme E ) Not olarak öğrenme 13 Daha olgun bir evreye erişmek üzere, bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen doğal değişikliklere ne ad verilir? A ) Davranış B ) Öğrenme C ) Büyüme D ) Gelişme E ) Olgunlaşma 16 Aşağıdakilerden hangisi denge becerilerinden biri değildir? A ) Ağırlığı transfer etmek B ) Belirsiz bir hedefe top atmak C ) Yuvarlanmak D ) Asılmak ve sallanmak E ) Emeklemek ve sürünmek 3

4 A A 17 "Oyun geniş anlamda, hayal gücünün dünyaya hakim olmak ve uyum sağlamak için kullanılmasıdır" diyen Erikson aşağıdaki düşüncelerden hangisini vurgulamaktadır? A ) Oyun çocuğun fazla enerjisini boşaltabileceği ortamı sağlar B ) Oyun bedensel gelişimin sağlandığı ortamdır C ) Oyun çocuğun gelecekte çözemediği problemleri çözümlediği ortamı sağlar D ) Oyun çocuğun eğleneceği ortamı sağlar E ) Oyun çocuğun saldırgan dürtülerini yansıtabileceği güvenli bir ortam sunar 18 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Sorumluluk almayı bilme B ) Çocuklara gerektiği zaman buyruk verici, sert ve korkutucu bir ses tonuyla konuşabilme C ) Beden ve ruh bakımından sağlıklı, canlı ve becerikli olma D ) Günlük etkinliklere uygun ve çekici bir biçimde giyinme E ) Çocuğun dinleme, anlam ve anlatma yeteneğini geliştirme 19 "Oyun ortamında öğretmen, çocuklarda gelişim ve öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesini nasıl sağlayabilir?" sorusuna uygun yanıt aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Çeşitli oyun türleri için gerekli oyuncakları ve oyun malzemesini sağlar B ) Öğretmen sınıf ortamında nitelikli oyun türlerine yer verir C ) Öğretmen bilinçli bir biçimde oyun etkinliklerini izler, değerlendirir ve uygun zamanlarda ve durumlarda oyuna katılır D ) Öğretmen sınıf ortamında çeşitli oyun türlerine yer verir E ) Oyun için gereken fırsatları yalnız teneffüs zamanlarında yaratır 20 Erken yaşta ortaya çıkan işitme kaybının en önemli olumsuz etkisi nedir? A ) Sembolik oyunların öğrenilmemesi B ) Dil ediniminin engellenmesi C ) Sosyal becerilerinin engellenmesi D ) Oyun becerilerinin gelişiminin engellenmesi E ) Grup oyunlarına katılımın engellenmesi 4

5 A A 21 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programın özelliklerinden biri değildir? A ) Çocukların toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazanmalarına yardımcı olması B ) Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişmelerine olanak sağlaması C ) Çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunması D ) Çocukların okuma yazma öğrenmelerini sağlaması E ) Çocuklara sevgi, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler kazandırması 22 Psikososyal gelişim kuramına göre (Erikson) aşağıdakilerden hangisi ilköğretim düzeyindeki çocuklarda beceriklilik/çalışkanlık duygusunu geliştirmek için izlenebilecek yollardan biri değildir? A ) Performanslar yönlerini değerlendirmek B ) Gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek C ) Çok iyi örnekler gösterip onların davranışlarını bu örneklerle kıyaslamak D ) Alacakları görevleri başarmaları için onları cesaretlendirmek E ) Onlara eksikliklerini giderebilecekleri ortamlar hazırlamak 24 Eğitim programında hedefler neyi ifade etmektedir? A ) Öğretmenin kullandığı yöntem ve teknikleri B ) Programdaki aksaklıkları C ) Eğitimin neden yapıldığı D ) Hazırlanan etkinlikleri E ) Hiçbiri 25 Aşağıdakilerden hangisi, uykusu düzensiz olan çocuğun gösterdiği davranışlardan biri değildir? A ) Uyuduktan kısa bir süre sonra uyuma B ) Uykusu geldiğinde öfkeli ve hırçın olma C ) Anne ve babanın yatağında yatmayı isteme D ) Gece geç saatlare kadar uyanık kalma E ) Yapısına ve yaşına uygun olarak uyuma 26 Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi eğitim kurumu ve aile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde, planlanması gereken çalışmalardandır? A ) Aile katılımı B ) Anne ve babalık eğitimi C ) Aile içi eğitim D ) Çocuk bakımı ilkeleri E ) Aile yapısının güçlendirilmesi 23 Aşağıdakilerden hangisi grup etkinliklerinden birisidir? A ) İlgi Köşelerinde Oyun B ) Toplanma ve Temizlik C ) Türkçe Dili Etkinlikleri D ) Serbest Zaman Etkinlikleri E ) Kahvaltı ve Dinlenme 5

6 A A 27 Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A ) Ev ve okul arasında tutarlılığın sağlanmamış olmaması B ) Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi C ) Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması D ) Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması E ) Ağlama davranışının uzun bur geçmişe sahip olması 28 Çocuklar için en etkin öğrenme ortamları aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların keşfederek araştırabilecekleri oyuncakların bulunduğu ortamlar B ) Okumaya hazırlayıcı masa etkinlikleri C ) Hareket oyun ve duygusal yaşantıların bulunduğu ortamlar D ) Okuma ve matematik kavramlarını geliştirici etkinlikler E ) Çeşitli sanat çalışmalarına yer verilen ortamlar 29 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ) İnsan gelişiminin belirli dönemlerinde özel alıcı dönemler vardır B ) Çocuğun gereksinimlerini karşılarken yetişkinin sahip olduğu tutumlar önemli değildir C ) Oyun çocuk için hem bir eğlence hem de ciddi bir iştir D ) Çocuğun hareket zeka ve duygusal gelişim yönleri birbiri ile ilişkilidir E ) Çocuk yeni öğrenmelerini önceki yaşantıları ile ilişkilendirmeye çalışır 30 Okul öncesi eğitim kurumlarında sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması hangi açıdan önemlidir? A ) Çocukların etkinlikler sırasında araç-gereçleri amacına uygun kullanabilmesinde B ) Çocuklarla yapılacak olan bireysel etkinliklerin düzenlenmesinde C ) Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanabilmesinde D ) Yalnızca çocukların hastalıklardan korunabilmesinde. E ) Okul öncesi eğitim kurumunda binanın düzenlenmesinde 6

7 A A 31 Aşağıdaki ifadelerden hangisi otizmi en iyi açıklar? A ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan bir gelişim problemidir B ) Otizm sosyal ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur C ) Otizm 3 yaştan önce yaklaşık olarak 2500 çocuktan birinde ortaya çıkan bir bozukluktur D ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan çocukların sosyal ve iletişim becerilerini etkileyen karmaşık gelişimsel bozukluktur E ) Otistik çocukların %75-80'inde farklı derecelerde zihinsel yetersizlik görülür 32 Aşağıdakilerden hangisi Fen ve Doğa çalışmalarından birisi değildir? A ) Koleksiyon yapma B ) Mıknatıs, büyüteç vb. araçlarla gözlem yapma C ) Deney yapma D ) Albüm hazırlama E ) Resim çalışmalarını sergileme 33 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimin eğitici ve gelişimsel amaçları arasında sayılamaz? A ) Çalışan kadınların çocuklarına bakmak B ) Çocuğun duyularını eğitmek C ) Çocuğun çevreye olan duyarlılığını artırmak D ) Çocuğun sahip olduğu gelişimsel becerileri en üst düzeye çıkarmak E ) Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili tecrübelerine önem vermek 34 Çocuğun sosyal gelişiminde sosyal davranışların tesadüfen gelişmediği bilinmektedir. Uygulanacak etkinlikler içerisinde sosyal gelişim desteklenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişim ile ilgili değildir? A ) İşbirliği ruhu B ) Diğerleri tarafından kabul edilme C ) Kendine güven ve sorumluluk duyma D ) Kendine saygı E ) Oyun kurallarını öğrenme 35 Aşağıdakilerden hangisi hareketli oyunların yararlarından biri değildir? A ) Bedenini farklı biçimlerde ve farklı amaçlar için kullanabileceğini keşfetmesi B ) Çocuğun atlama, zıplama, atma, tutma, tırmanma gibi hareketler yaptıkça koordinasyon becerilerinin gelişip dengesini daha iyi kurması C ) Hareketli oyunlar sonucu fizik gücünü geliştirmesi D ) Hareketli oyunlarda her çocuğun kendi gelişim ve beceri düzenine uygun olarak aynı malzemeyi farklı biçimlerde ya da farklı güç uygulayarak kullanabilmesi ve aynı sevinci ve başarma duygusunu yaşayabilmesi E ) Hareketli oyunlarda küçük çocukların oyunda hasmını yenmek için gerekecek becerileri, taklitleri ve stratejileri kullanmalarının istenmesi 7

8 A A 36 Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanat etkinliklerinin çocuklara kazandırdığı gelişimsel becerilerden biridir? A ) Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlamak B ) Bağımsızlıklarını geliştirerek kendilerine olan güvenlerini artırmak C ) Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları farkedebilmelerini sağlamak D ) Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak E ) Hepsi 37 Aşağıdakilerden hangisi çocuğu oyun aktivitesinde gözlerken en az dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir? A ) Çocuğun popülerliği B ) Oyun ortamının özellikleri C ) Çocuğun anne babasının eğitim düzeyi D ) Çocuğun cinsiyeti E ) Çocuğun gelişimsel düzeyi 38 Aşağıdakilerden hangisi oyunun niçin öğrenmeyi kolaylaştırdığına ilişkin açıklama değildir? 39 Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocukta sosyal geliştirme sağladığı katkılardan biri değildir? A ) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi B ) İşbirliği içinde çalışmalarını yürütmesi C ) Yakın çevresindeki kişilerin bakış açılarından bazı olayları değerlendirmesi D ) Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşmayı bilmesi E ) Duygularını çalışmalarını ve tepkilerini diğerleri tarafından kabul edilebilir biçimde ifade etmesi 40 Dört yaşındaki Jale, işyerinde bulunan babasıyla telefonda konuşurken elinde tuttuğu resmi sallayarak "Baba bak ev resmi yaptım." der. Jale'nin, yaptığı resmi kendisi gördüğü için babasının da gördüğünü sanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A ) Soyut işlemler döneminin başlangıcında bulunmasına B ) Somut işlemler döneminde bulunmasına C ) Kendini çevresindeki nesnelerden ayıramamasına D ) Nesne devamlılığı kazanmamış olmasına E ) Benmerkezci düşünme biçiminin etkisinde olmasına A ) Hayali ve rol oyunlarında çocuklar düşünme ve soyutlamalar yapma yeteneklerini kullanır B ) Öğrenme baskılardan uzak olmaktan yarar görür C ) Çocuklar bilgiyi sosyal etkileşimler içinde yer alarak yapılandırırlar D )İnsanlarda en iyi öğrenmenin içsel motivasyonu ile öğrenme davranışlarına giriştikleri zaman ve durumlarda gerçekleştiği savunulur E ) Öğretmenlerin ve anne babaların oyunun öğrenmeye katkısı konusundaki düşünceleri çok farklı olabilmektedir 8

9 A A 41 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimi öğretmeninin özelliklerinden biri olamaz? A ) Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını, yaş ve gelişim özelliklerini bilmeli B ) Mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalı C ) Yaşadığı bölgenin dil özelliklerine uygun konuşmalı D ) Sabırlı, şefkatli, canlı, hareketli, güleryüzlü, sevecen ve ilgili olmalı E ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlamalı, uygulamalı ve gelişimsel değerlendirmeler yapabilmeli 44 Aşağıdakilerden hangisi çocukların nasıl öğrendiğini açıklayıcı bir ifade değildir? A ) Keşif, mantık, yürütme ve düşünce, çocukların spontan aktivitelerinden doğar ve gelişir B ) Çocuklar bilgiyi en kolay öğretmenlerin açıklamaları ile edinirler C ) Çocuklar hareket, oyun ve duygusal yaşantılar içinde öğrenirler D ) Çocuklar nesnelerle ve insanlarla oynayarak kendi bilgilerini kendileri yapılandırır E ) Çocuklar oyun oynarlar, aynı zamanda oyun oynayarak oyun oynamayı öğrenirler 42 Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin, sanat etkinlikleri sırasında dikkat edeceği noktalardan biri değildir? A ) Özgür bırakmalı B ) Çocuklara daha kolay yapabilmeleri için örnekler vermeli C ) Çocuklarla yaptıkları ürünler hakkında konuşmalı D ) Çocukların ürünlerini sergilemeli ve saklamalı E ) Çocuklara bol seçenek ve materyal sunmalı 45 Zihin engelli çocuklara yönelik hazırlanan okul öncesi eğitim programlarında yer alması gereken en önemli maddelerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A ) Oyun bahçelerinin öğretimi B ) Konuşma becerilerinin öğretimi C ) Yazma becerilerinin öğretimi D ) Toplama becerilerinin öğretimi E ) Okuduğunu anlama becerilerinin öğretimi 43 Aşağıdakilerden hangisi sportif oyun programlama ilkelerinden biri değildir? A ) Oyunların çocukların yaşlarını merkez alması B ) Oyunlarda çocukların tüm yeteneklerini karşılaştırabilme olanağı bulması C ) Oyunların gelişimsel özellikte olması D ) Oyunların motivasyonel olması E ) Oyunların saldırgan özellik taşıması 46 Aşağıdakilerden hangisi hareket merkezli dans etkinliklerinin temel ögelerinden değildir? A ) Hareket kavramları B ) Manipülatif hareketler C ) Lokomotor hareketler D ) Lokomotor olmayan hareketler E ) Koşma ve sıçrama hareketleri 9

10 A A 47 Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitimi dersi programının psikomotor amaçlarından biri değildir? A ) İple durarak başlayarak ritmik olarak sıçraması B ) Orta büyüklükteki topu iki eliyle sıçratabilmesi C ) Topu eşine vücudunun yanından yuvarlayabilmesi D ) Alçak engellerden seri bir şekilde sıçraması E ) Birbirine temas etmeden diğerlerinin alanına saygı göstererek kontrollü hareket etmesi 48 Aşağıdakilerden hangisi televizyonun okulöncesi dönem çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir? A ) Çocukları eve bağlaması B ) Çocuklarda estetik duyguların gelişmesine katkıda bulunması C ) Çocukları düşünmeye yöneltmesi D ) Çocuklarda yeni ilgiler uyandırması E ) Çocukların kilo almasına yol açması 50 Oyun terapisi için aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangileri yanlıştır? I. oyun terapisinde çocuğu oyun oynaması için zorlamak gerekir II. oyun terapisinde çocuk olduğu gibi kabul edildiğini görür III. oyun terapisinde çocuk kendi kendine karar vermeyi öğrenir IV. oyun terapisinde çocuk kendi hızında hareket eder V. oyun terapisi sürecinde kadın terapistlerin daha başarılı olduğu bilinmektedir A ) I ve V B ) I ve IV C ) I ve II D ) II ve III E ) III ve IV TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 49 Sportif oyunların değerli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların oyunlara katılarak rekabetçi duygular geliştirmesi B ) Hareket ve coşku yaratması, dayanıklılık ve sosyal uyum kazandırması C ) Oyunların öğretmen merkezli olması D ) Oyunun sadece fiziksel gelişime katkı sağlaması E ) Oyunların algısal gelişime yardımcı olması 10

11 B B 1 Piaget ve Vygotsky, düşüncelerinde oyunun çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar? A ) Bedensel gelişim teorisi B ) Zihinsel gelişim C ) Sosyal gelişim D ) Duygusal gelişim E ) Dil gelişimi 2 Otistik çocukların yaşıtlarıyla oyun oynamalarını engelleyen yetersizlik aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Konuşma becerilerindeki yetersizlik B ) Sosyal becerilerindeki yetersizlik C ) Bilişsel becerilerindeki yetersizlik D ) Taklit becerilerindeki yetersizlik E ) Okuma-yazma becerilerindeki yetersizlik 3 Benlik saygısı aşağıdakilerin hangisinde en doğru tanımlanmıştır? A ) Daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen olumlu değişimler B ) Zamana yönlendirmeye ve tekrara dayalı olarak kazanılan davranış C ) Bir sistem diğer sisteme bir mesaj gönderdiğinde mesajı alan sistemin bu mesajı değerlendirdikten sonra bu değerlendirmeyle ilgili olarak mesajın kaynağına ikinci bir olumlu mesaj göndermesi D ) Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini kolaylaştırıcı uğraşlar ve temizlik konusunda gösterilen çabalar bütünü E ) Bir alanda yeterli olma başarılı olma ve değerli olma bir başka deyişle bireyin kendinden memnun olması 4 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde "söz ve hareket" birlikte kullanılır? A ) Bilmece B ) Öykü oluşturma C ) Parmak oyunu D ) Tekerleme E ) Pandomim 5 Otistik çocuklarda hangi tür oyunlar yaşıtlarına göre belirgin derecede sınırlıdır? A ) Kaydırak tahterevalli gibi bahçe oyunları B ) Koşma ve sek sek oyunları C ) Lego ya da bul yap oyunları D ) Sembolik oyunlar ve "-mış gibi" oyunlar E ) Boyama karalama oyunları 1

12 B B 6 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumu ve çevre arasındaki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde anne ve baba eğitimi programlarından biri değildir? A ) Öğrenci olarak anne ve babalar B ) Yönetici olarak anne ve babalar C ) Gönüllüler olarak anne ve babalar D ) Anne baba olarak anne babalar E ) Destekleyici olarak anne ve babalar 9 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi eğitim kapsamı içinde yer almaz? A ) Okulöncesi eğitim kurumlarındaki görevli personel B ) 0-6 yaş grubundaki çocuklar C ) Tüm sivil toplum örgütleri D ) Okulöncesi eğitim veren kurum ve kuruluşlar E ) 0-6 yaş grubundaki çocukların aileleri 7 Daha olgun bir evreye erişmek üzere, bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen doğal değişikliklere ne ad verilir? A ) Gelişme B ) Davranış C ) Öğrenme D ) Büyüme E ) Olgunlaşma 10 Hangi etkinlik köşesi sınıfın aydınlık ve suya yakın bir yerinde olmalıdır? A ) Evcilik köşesi B ) Blok köşesi C ) Sanat köşesi D ) Müzik köşesi E ) Masa oyuncakları köşesi 8 Aşağıdakilerden hangisi Mostessori yönteminin temel ilkeleri arasında yer almaz? A ) Gelişim ve öğrenme için malzemenin nasıl kullanılacağının çocuğa gösterilmesi yetmez B ) Organizma ve akıl birbirinden ayrılmayan bir bütündür C ) Çocuk, küçük bir yetişkin olup büyük insandan yapısal olarak farklı değildir D ) Çocuğun zihinsel gelişimi değişmeyen bir sıra izler E ) Gelişim evrelerinin belirli bir sırada oluşması yalnızca olgunlaşma sonucunda ya da çevrenin etkisinde olmaz 11 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde çocuklar toplumsal rolleri ve iletişim becerilerini en çok sergilerler? A ) Müzik Köşesi B ) Kitap Köşesi C ) Evcilik Köşesi D ) Fen ve Doğa Köşesi E ) Masa Oyuncakları Köşesi 2

13 B B 12 Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar arasında yer almaz? A ) Anaokulu programı B ) Kreş programı C ) Ders programı D ) Anasınıfı programı E ) Günlük etkinlik programı 15 Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A ) Problem çözerek öğrenme B ) Yaparak, yaşayarak öğrenme C ) Tartışma gruplarıyla öğrenme D ) Ezberleyerek öğrenme E ) Not olarak öğrenme 13 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Cesaretlendirici olma B ) Değerlendirme sürecinde öznel olma C ) Sevecen ve esprili olma D ) Açık fikirli ve esnek olma E ) Hoşgörülü ve sabırlı olma 16 Aşağıdakilerden hangisi denge becerilerinden biri değildir? A ) Ağırlığı transfer etmek B ) Asılmak ve sallanmak C ) Belirsiz bir hedefe top atmak D ) Yuvarlanmak E ) Emeklemek ve sürünmek 14 Psikososyal gelişim kuramına göre (Erikson) aşağıdakilerden hangisi ilköğretim düzeyindeki çocuklarda beceriklilik/çalışkanlık duygusunu geliştirmek için izlenebilecek yollardan biri değildir? A ) Alacakları görevleri başarmaları için onları cesaretlendirmek B ) Gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek C ) Performanslar yönlerini değerlendirmek D ) Çok iyi örnekler gösterip onların davranışlarını bu örneklerle kıyaslamak E ) Onlara eksikliklerini giderebilecekleri ortamlar hazırlamak 17 Eğitim programında hedefler neyi ifade etmektedir? A ) Öğretmenin kullandığı yöntem ve teknikleri B ) Eğitimin neden yapıldığı C ) Programdaki aksaklıkları D ) Hazırlanan etkinlikleri E ) Hiçbiri 18 Aşağıdakilerden hangisi grup etkinliklerinden birisidir? A ) Serbest Zaman Etkinlikleri B ) İlgi Köşelerinde Oyun C ) Toplanma ve Temizlik D ) Türkçe Dili Etkinlikleri E ) Kahvaltı ve Dinlenme 3

14 B B 19 Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi eğitim kurumu ve aile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde, planlanması gereken çalışmalardandır? A ) Aile katılımı B ) Çocuk bakımı ilkeleri C ) Aile içi eğitim D ) Anne ve babalık eğitimi E ) Aile yapısının güçlendirilmesi 22 Aşağıdakilerden hangisi, uykusu düzensiz olan çocuğun gösterdiği davranışlardan biri değildir? A ) Uykusu geldiğinde öfkeli ve hırçın olma B ) Uyuduktan kısa bir süre sonra uyuma C ) Anne ve babanın yatağında yatmayı isteme D ) Gece geç saatlare kadar uyanık kalma E ) Yapısına ve yaşına uygun olarak uyuma "Oyun geniş anlamda, hayal gücünün dünyaya hakim olmak ve uyum sağlamak için kullanılmasıdır" diyen Erikson aşağıdaki düşüncelerden hangisini vurgulamaktadır? A ) Oyun çocuğun gelecekte çözemediği problemleri çözümlediği ortamı sağlar B ) Oyun çocuğun fazla enerjisini boşaltabileceği ortamı sağlar C ) Oyun bedensel gelişimin sağlandığı ortamdır D ) Oyun çocuğun eğleneceği ortamı sağlar E ) Oyun çocuğun saldırgan dürtülerini yansıtabileceği güvenli bir ortam sunar 21 Erken yaşta ortaya çıkan işitme kaybının en önemli olumsuz etkisi nedir? A ) Sembolik oyunların öğrenilmemesi B ) Dil ediniminin engellenmesi C ) Oyun becerilerinin gelişiminin engellenmesi D ) Sosyal becerilerinin engellenmesi E ) Grup oyunlarına katılımın engellenmesi Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır? A ) Öğrencilerle iletişim B ) Özel yaşamdaki tercihler C ) Meslektaşlarla ilişkiler D ) Okul aile işbirliğine katkı E ) Okul ve sınıftaki davranışlar 24 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Çocuklara gerektiği zaman buyruk verici, sert ve korkutucu bir ses tonuyla konuşabilme B ) Günlük etkinliklere uygun ve çekici bir biçimde giyinme C ) Sorumluluk almayı bilme D ) Beden ve ruh bakımından sağlıklı, canlı ve becerikli olma E ) Çocuğun dinleme, anlam ve anlatma yeteneğini geliştirme 4

15 B B 25 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programın özelliklerinden biri değildir? A ) Çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunması B ) Çocukların okuma yazma öğrenmelerini sağlaması C ) Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişmelerine olanak sağlaması D ) Çocukların toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazanmalarına yardımcı olması E ) Çocuklara sevgi, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler kazandırması 26 "Oyun ortamında öğretmen, çocuklarda gelişim ve öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesini nasıl sağlayabilir?" sorusuna uygun yanıt aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Öğretmen bilinçli bir biçimde oyun etkinliklerini izler, değerlendirir ve uygun zamanlarda ve durumlarda oyuna katılır B ) Öğretmen sınıf ortamında çeşitli oyun türlerine yer verir C ) Öğretmen sınıf ortamında nitelikli oyun türlerine yer verir D ) Çeşitli oyun türleri için gerekli oyuncakları ve oyun malzemesini sağlar E ) Oyun için gereken fırsatları yalnız teneffüs zamanlarında yaratır 27 Çocuğun sosyal gelişiminde sosyal davranışların tesadüfen gelişmediği bilinmektedir. Uygulanacak etkinlikler içerisinde sosyal gelişim desteklenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişim ile ilgili değildir? A ) İşbirliği ruhu B ) Kendine güven ve sorumluluk duyma C ) Diğerleri tarafından kabul edilme D ) Kendine saygı E ) Oyun kurallarını öğrenme 28 Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A ) Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması B ) Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi C ) Ev ve okul arasında tutarlılığın sağlanmamış olmaması D ) Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması E ) Ağlama davranışının uzun bur geçmişe sahip olması 5

16 B B 29 Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanat etkinliklerinin çocuklara kazandırdığı gelişimsel becerilerden biridir? A ) Bağımsızlıklarını geliştirerek kendilerine olan güvenlerini artırmak B ) Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları farkedebilmelerini sağlamak C ) Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak D ) Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlamak E ) Hepsi 32 Çocuklar için en etkin öğrenme ortamları aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların keşfederek araştırabilecekleri oyuncakların bulunduğu ortamlar B ) Okumaya hazırlayıcı masa etkinlikleri C ) Hareket oyun ve duygusal yaşantıların bulunduğu ortamlar D ) Okuma ve matematik kavramlarını geliştirici etkinlikler E ) Çeşitli sanat çalışmalarına yer verilen ortamlar 30 Aşağıdakilerden hangisi çocuğu oyun aktivitesinde gözlerken en az dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir? A ) Çocuğun anne babasının eğitim düzeyi B ) Oyun ortamının özellikleri C ) Çocuğun popülerliği D ) Çocuğun cinsiyeti E ) Çocuğun gelişimsel düzeyi 33 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimin eğitici ve gelişimsel amaçları arasında sayılamaz? A ) Çocuğun çevreye olan duyarlılığını artırmak B ) Çocuğun sahip olduğu gelişimsel becerileri en üst düzeye çıkarmak C ) Çocuğun duyularını eğitmek D ) Çalışan kadınların çocuklarına bakmak E ) Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili tecrübelerine önem vermek 31 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ) İnsan gelişiminin belirli dönemlerinde özel alıcı dönemler vardır B ) Çocuğun gereksinimlerini karşılarken yetişkinin sahip olduğu tutumlar önemli değildir C ) Çocuğun hareket zeka ve duygusal gelişim yönleri birbiri ile ilişkilidir D ) Oyun çocuk için hem bir eğlence hem de ciddi bir iştir E ) Çocuk yeni öğrenmelerini önceki yaşantıları ile ilişkilendirmeye çalışır 6

17 B B 34 Okul öncesi eğitim kurumlarında sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması hangi açıdan önemlidir? A ) Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanabilmesinde B ) Yalnızca çocukların hastalıklardan korunabilmesinde. C ) Çocuklarla yapılacak olan bireysel etkinliklerin düzenlenmesinde D ) Çocukların etkinlikler sırasında araç-gereçleri amacına uygun kullanabilmesinde E ) Okul öncesi eğitim kurumunda binanın düzenlenmesinde 36 Aşağıdaki ifadelerden hangisi otizmi en iyi açıklar? A ) Otizm 3 yaştan önce yaklaşık olarak 2500 çocuktan birinde ortaya çıkan bir bozukluktur B ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan bir gelişim problemidir C ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan çocukların sosyal ve iletişim becerilerini etkileyen karmaşık gelişimsel bozukluktur D ) Otizm sosyal ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur E ) Otistik çocukların %75-80'inde farklı derecelerde zihinsel yetersizlik görülür 35 Aşağıdakilerden hangisi Fen ve Doğa çalışmalarından birisi değildir? A ) Koleksiyon yapma B ) Deney yapma C ) Mıknatıs, büyüteç vb. araçlarla gözlem yapma D ) Albüm hazırlama E ) Resim çalışmalarını sergileme 37 Aşağıdakilerden hangisi oyunun niçin öğrenmeyi kolaylaştırdığına ilişkin açıklama değildir? A ) Öğrenme baskılardan uzak olmaktan yarar görür B ) Çocuklar bilgiyi sosyal etkileşimler içinde yer alarak yapılandırırlar C ) İnsanlarda en iyi öğrenmenin içsel motivasyonu ile öğrenme davranışlarına giriştikleri zaman ve durumlarda gerçekleştiği savunulur D ) Hayali ve rol oyunlarında çocuklar düşünme ve soyutlamalar yapma yeteneklerini kullanır E ) Öğretmenlerin ve anne babaların oyunun öğrenmeye katkısı konusundaki düşünceleri çok farklı olabilmektedir 7

18 B B 38 Aşağıdakilerden hangisi hareketli oyunların yararlarından biri değildir? A ) Hareketli oyunlarda her çocuğun kendi gelişim ve beceri düzenine uygun olarak aynı malzemeyi farklı biçimlerde ya da farklı güç uygulayarak kullanabilmesi ve aynı sevinci ve başarma duygusunu yaşayabilmesi B ) Bedenini farklı biçimlerde ve farklı amaçlar için kullanabileceğini keşfetmesi C ) Hareketli oyunlar sonucu fizik gücünü geliştirmesi D ) Çocuğun atlama, zıplama, atma, tutma, tırmanma gibi hareketler yaptıkça koordinasyon becerilerinin gelişip dengesini daha iyi kurması E ) Hareketli oyunlarda küçük çocukların oyunda hasmını yenmek için gerekecek becerileri, taklitleri ve stratejileri kullanmalarının istenmesi 41 Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin, sanat etkinlikleri sırasında dikkat edeceği noktalardan biri değildir? A ) Özgür bırakmalı B ) Çocukların ürünlerini sergilemeli ve saklamalı C ) Çocuklarla yaptıkları ürünler hakkında konuşmalı D ) Çocuklara daha kolay yapabilmeleri için örnekler vermeli E ) Çocuklara bol seçenek ve materyal sunmalı 42 Dört yaşındaki Jale, işyerinde bulunan babasıyla telefonda konuşurken elinde tuttuğu resmi sallayarak "Baba bak ev resmi yaptım." der. Jale'nin, yaptığı resmi kendisi gördüğü için babasının da gördüğünü sanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? 39 Aşağıdakilerden hangisi hareket merkezli dans etkinliklerinin temel ögelerinden değildir? A ) Lokomotor hareketler B ) Lokomotor olmayan hareketler C ) Manipülatif hareketler D ) Hareket kavramları E ) Koşma ve sıçrama hareketleri A ) Soyut işlemler döneminin başlangıcında bulunmasına B ) Nesne devamlılığı kazanmamış olmasına C ) Kendini çevresindeki nesnelerden ayıramamasına D ) Somut işlemler döneminde bulunmasına E ) Benmerkezci düşünme biçiminin etkisinde olmasına 40 Zihin engelli çocuklara yönelik hazırlanan okul öncesi eğitim programlarında yer alması gereken en önemli maddelerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A ) Yazma becerilerinin öğretimi B ) Konuşma becerilerinin öğretimi C ) Oyun bahçelerinin öğretimi D ) Toplama becerilerinin öğretimi E ) Okuduğunu anlama becerilerinin öğretimi 8

19 B B 43 Sportif oyunların değerli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A ) Hareket ve coşku yaratması, dayanıklılık ve sosyal uyum kazandırması B ) Çocukların oyunlara katılarak rekabetçi duygular geliştirmesi C ) Oyunların öğretmen merkezli olması D ) Oyunun sadece fiziksel gelişime katkı sağlaması E ) Oyunların algısal gelişime yardımcı olması 44 Aşağıdakilerden hangisi sportif oyun programlama ilkelerinden biri değildir? A ) Oyunların motivasyonel olması B ) Oyunların çocukların yaşlarını merkez alması C ) Oyunların gelişimsel özellikte olması D ) Oyunlarda çocukların tüm yeteneklerini karşılaştırabilme olanağı bulması E ) Oyunların saldırgan özellik taşıması 45 Aşağıdakilerden hangisi televizyonun okulöncesi dönem çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir? A ) Çocuklarda estetik duyguların gelişmesine katkıda bulunması B ) Çocuklarda yeni ilgiler uyandırması C ) Çocukları eve bağlaması D ) Çocukları düşünmeye yöneltmesi E ) Çocukların kilo almasına yol açması 46 Oyun terapisi için aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangileri yanlıştır? I. oyun terapisinde çocuğu oyun oynaması için zorlamak gerekir II. oyun terapisinde çocuk olduğu gibi kabul edildiğini görür III. oyun terapisinde çocuk kendi kendine karar vermeyi öğrenir IV. oyun terapisinde çocuk kendi hızında hareket eder V. oyun terapisi sürecinde kadın terapistlerin daha başarılı olduğu bilinmektedir A ) I ve II B ) II ve III C ) I ve V D ) I ve IV E ) III ve IV 47 Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocukta sosyal geliştirme sağladığı katkılardan biri değildir? A ) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi B ) Yakın çevresindeki kişilerin bakış açılarından bazı olayları değerlendirmesi C ) İşbirliği içinde çalışmalarını yürütmesi D ) Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşmayı bilmesi E ) Duygularını çalışmalarını ve tepkilerini diğerleri tarafından kabul edilebilir biçimde ifade etmesi 9

20 B B 48 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimi öğretmeninin özelliklerinden biri olamaz? A ) Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını, yaş ve gelişim özelliklerini bilmeli B ) Mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalı C ) Sabırlı, şefkatli, canlı, hareketli, güleryüzlü, sevecen ve ilgili olmalı D ) Yaşadığı bölgenin dil özelliklerine uygun konuşmalı E ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlamalı, uygulamalı ve gelişimsel değerlendirmeler yapabilmeli 50 Aşağıdakilerden hangisi çocukların nasıl öğrendiğini açıklayıcı bir ifade değildir? A ) Çocuklar nesnelerle ve insanlarla oynayarak kendi bilgilerini kendileri yapılandırır B ) Çocuklar hareket, oyun ve duygusal yaşantılar içinde öğrenirler C ) Çocuklar bilgiyi en kolay öğretmenlerin açıklamaları ile edinirler D ) Keşif, mantık, yürütme ve düşünce, çocukların spontan aktivitelerinden doğar ve gelişir E ) Çocuklar oyun oynarlar, aynı zamanda oyun oynayarak oyun oynamayı öğrenirler 49 Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitimi dersi programının psikomotor amaçlarından biri değildir? TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ A ) Orta büyüklükteki topu iki eliyle sıçratabilmesi B ) Alçak engellerden seri bir şekilde sıçraması C ) İple durarak başlayarak ritmik olarak sıçraması D ) Topu eşine vücudunun yanından yuvarlayabilmesi E ) Birbirine temas etmeden diğerlerinin alanına saygı göstererek kontrollü hareket etmesi 10

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

Bazı araştırmacılar, zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların oyun türü ve düzeylerini karşılaştırmışlardır.

Bazı araştırmacılar, zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların oyun türü ve düzeylerini karşılaştırmışlardır. Engelli Çocuklar Ve Oyun Zihinsel Engelli Çocuklar Zihinsel Engel Doğum öncesinde, doğum anında ve sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak merkezi sinir sisteminde, daha doğrusu beyinde meydana gelen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ Harekete Sürükleyici Etkinlikler- 5 dak. İşlevsel Etkinlikler- 10 dak. Grup Etkinlikleri 20 dak. Tüm sınıf Etkinlikleri 5 dak. HAREKETE SÜRÜKLEYİCİ ETKİNLİKLER Yürüme ve

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI Öğrenme-Öğretme Kavramları Öğrenme Kuramları Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Temel Kavramlar Bilişsel Gelişimi

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Çocuklar; eğitici oyuncak, evcilik, kukla, blok, müzik, sanat, kitap, fen-doğa,

Detaylı

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8 1. Anasınıfına kaydedilecek çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği nin 12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY EK-8 de belirtilmiş olan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ. Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ. Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş TEMEL HAREKET BECERİLERİ Denge Yakalama Durarak Uzun Atlama Tenis Topu Fırlatma Koşu Topa Ayakla Vurma Sıçrama

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

OKULA HAZIR MISINIZ? VELİ BÜLTENİ EYLÜL - 2012 ATA KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ

OKULA HAZIR MISINIZ? VELİ BÜLTENİ EYLÜL - 2012 ATA KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ OKULA HAZIR MISINIZ? VELİ BÜLTENİ EYLÜL - 2012 ATA KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ OKULA HAZIR MISINIZ? ÇOCUĞUNUZU KOLLARINIZA ALDIĞINIZ AN SANKİ DÜN GİBİ AKLINIZDAYKEN, MİNİK BEBEĞİNİZ BÜYÜDÜ VE BEBEĞİNİZİN

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE-BABA OKUL İŞBİRLİĞİ Okul öncesi eğitimde anne-baba ve öğretmen iletişimi çok önemlidir. Çocuğun

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE-BABA OKUL İŞBİRLİĞİ Okul öncesi eğitimde anne-baba ve öğretmen iletişimi çok önemlidir. Çocuğun OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. Çocukların Türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak Çocukları

Detaylı

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010 ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM Kasım 2010 Genel Giriş Örnek Video Sunum Akışı Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Çoklu Zeka Alanları Üstün Zekalılara ve Yeteneklilere Sunulan Eğitim

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Hareket Eğitiminin Amacı Çocuğun spor faaliyetlerinde veya aktiviteler sırasında hareket etme niteliğini artırmak Çocuğun hareket ederken

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir?

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Başka hiçbir hayvan bir dili

Detaylı

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş aralığı çocuğun kişiliğinin ana hatlarının oluşması sebebiyle önemli bir yaş dilimidir. Bundan dolayı bu dönemdeki çocukların yaş özelliklerini bilmek

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme aktivitelerine ilişkin gözlemlerimiz bizlere özellikle okulları

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde ilk bir haftalık süreçte;

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)serbest

Detaylı

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ali ŞENLİK DOĞUM TARİHİ 15/11/2006 YAŞI 5 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Züleyha Rıza DOĞUM TARİHİ 12/05/1971 10/03/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

OYUN ETKİNLİKLERİ. Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun

OYUN ETKİNLİKLERİ. Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun OYUN ETKİNLİKLERİ Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu) (2-0-2-2) Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

GÖKYÜZÜ ADATEPE ANAOKULU 2011-2012 EKİM AYI BÜLTENİ

GÖKYÜZÜ ADATEPE ANAOKULU 2011-2012 EKİM AYI BÜLTENİ GÖKYÜZÜ ADATEPE ANAOKULU 2011-2012 EKİM AYI BÜLTENİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ ŞİRİNLER SINIFI:NURDAN ÇALIŞ Türkçe Dil Etkinliği Amacımız: Türkçe dil etkinliklerinde Ailem, Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilköğretime bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER

I.BURDUR SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER I.BURDUR SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER 1430 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1431 BURDUR VE ISPARTA DEVLET İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ANASINIFLARININ BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK İMKÂNLARININ

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimlik Bilgileri Öğrencinin: Annenin Babanın Adı-Soyadı: Zeynep İNCİ Doğum : 13.03.2002 Yaşı: 6 Özür Türü Birinci: Hafif

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi ÇOKLU ZEKA Zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğu kabul ediliyor.

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

ANAOKULU NDE ÇEVRE EĞİE ÇİĞDEM

ANAOKULU NDE ÇEVRE EĞİE ÇİĞDEM HALİDE EDİP P ADIVAR ANAOKULU OKUL ÖNCESİNDE NDE ÇEVRE EĞİE ĞİTİMİ DİLAY AKTAŞ GÖNEN ÇİĞDEM ÇİFTÇİ ÇEVRE EĞİTİMİ NEDİR? Hepimizin de bildiği gibi günlük yaşamımızda amacımıza ulaşmada birçok sorunlarla

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAKLAR

ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAKLAR ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAKLAR ÇOCUKLARDA OYUN Çocuğun Dünyasına Girebilmenin En Önemli Yoludur Oyun Oyuna Dair Birkaç Söz Küçük çocuğu olan, onun hatırı için onunla çocuklaşsın. (Hadis) Çocuk oyunla büyümelidir.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI

UZAKTAN EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI DEĞERLER EĞİTİMİ DERNEĞİ UZAKTAN EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI 1-EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 1. DERS - Tanışma - Her bir talebenin ilgi alanlarını ve kabiliyetlerini saptama - Dersin mahiyetini genel olarak

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ UMUTLAR NEREDE BÜYÜRSE MUCİZELER ORADA ÇİÇEK AÇAR OKULUM BENİM HAKKIMDA HERŞEY EVİMİZ-AİLEMİZ İLKÖĞRETİM HAFTASI Okulunu tanıma Okulunun

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı