çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar?"

Transkript

1 A A 1 Otistik çocuklarda hangi tür oyunlar yaşıtlarına göre belirgin derecede sınırlıdır? A ) Kaydırak tahterevalli gibi bahçe oyunları B ) Sembolik oyunlar ve "-mış gibi" oyunlar C ) Koşma ve sek sek oyunları D ) Lego ya da bul yap oyunları E ) Boyama karalama oyunları 2 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi eğitim kapsamı içinde yer almaz? A ) Okulöncesi eğitim kurumlarındaki görevli personel B ) Tüm sivil toplum örgütleri C ) Okulöncesi eğitim veren kurum ve kuruluşlar D ) 0-6 yaş grubundaki çocuklar E ) 0-6 yaş grubundaki çocukların aileleri 3 Benlik saygısı aşağıdakilerin hangisinde en doğru tanımlanmıştır? A ) Zamana yönlendirmeye ve tekrara dayalı olarak kazanılan davranış B ) Bir sistem diğer sisteme bir mesaj gönderdiğinde mesajı alan sistemin bu mesajı değerlendirdikten sonra bu değerlendirmeyle ilgili olarak mesajın kaynağına ikinci bir olumlu mesaj göndermesi C ) Daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen olumlu değişimler D ) Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini kolaylaştırıcı uğraşlar ve temizlik konusunda gösterilen çabalar bütünü E ) Bir alanda yeterli olma başarılı olma ve değerli olma bir başka deyişle bireyin kendinden memnun olması 4 Piaget ve Vygotsky, düşüncelerinde oyunun çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar? A ) Bedensel gelişim teorisi B ) Zihinsel gelişim C ) Sosyal gelişim D ) Duygusal gelişim E ) Dil gelişimi 1

2 A A 5 Otistik çocukların yaşıtlarıyla oyun oynamalarını engelleyen yetersizlik aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Taklit becerilerindeki yetersizlik B ) Bilişsel becerilerindeki yetersizlik C ) Sosyal becerilerindeki yetersizlik D ) Konuşma becerilerindeki yetersizlik E ) Okuma-yazma becerilerindeki yetersizlik 8 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Değerlendirme sürecinde öznel olma B ) Açık fikirli ve esnek olma C ) Sevecen ve esprili olma D ) Cesaretlendirici olma E ) Hoşgörülü ve sabırlı olma 6 Hangi etkinlik köşesi sınıfın aydınlık ve suya yakın bir yerinde olmalıdır? A ) Blok köşesi B ) Müzik köşesi C ) Sanat köşesi D ) Evcilik köşesi E ) Masa oyuncakları köşesi 9 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumu ve çevre arasındaki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde anne ve baba eğitimi programlarından biri değildir? A ) Öğrenci olarak anne ve babalar B ) Gönüllüler olarak anne ve babalar C ) Yönetici olarak anne ve babalar D ) Anne baba olarak anne babalar E ) Destekleyici olarak anne ve babalar 7 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde çocuklar toplumsal rolleri ve iletişim becerilerini en çok sergilerler? A ) Müzik Köşesi B ) Kitap Köşesi C ) Fen ve Doğa Köşesi D ) Evcilik Köşesi E ) Masa Oyuncakları Köşesi 10 Aşağıdakilerden hangisi Mostessori yönteminin temel ilkeleri arasında yer almaz? A ) Çocuğun zihinsel gelişimi değişmeyen bir sıra izler B ) Çocuk, küçük bir yetişkin olup büyük insandan yapısal olarak farklı değildir C ) Gelişim ve öğrenme için malzemenin nasıl kullanılacağının çocuğa gösterilmesi yetmez D ) Organizma ve akıl birbirinden ayrılmayan bir bütündür E ) Gelişim evrelerinin belirli bir sırada oluşması yalnızca olgunlaşma sonucunda ya da çevrenin etkisinde olmaz 2

3 A A 11 Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar arasında yer almaz? A ) Anaokulu programı B ) Kreş programı C ) Anasınıfı programı D ) Ders programı E ) Günlük etkinlik programı 14 Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır? A ) Meslektaşlarla ilişkiler B ) Özel yaşamdaki tercihler C ) Öğrencilerle iletişim D ) Okul aile işbirliğine katkı E ) Okul ve sınıftaki davranışlar 12 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde "söz ve hareket" birlikte kullanılır? A ) Parmak oyunu B ) Tekerleme C ) Öykü oluşturma D ) Bilmece E ) Pandomim 15 Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A ) Yaparak, yaşayarak öğrenme B ) Ezberleyerek öğrenme C ) Problem çözerek öğrenme D ) Tartışma gruplarıyla öğrenme E ) Not olarak öğrenme 13 Daha olgun bir evreye erişmek üzere, bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen doğal değişikliklere ne ad verilir? A ) Davranış B ) Öğrenme C ) Büyüme D ) Gelişme E ) Olgunlaşma 16 Aşağıdakilerden hangisi denge becerilerinden biri değildir? A ) Ağırlığı transfer etmek B ) Belirsiz bir hedefe top atmak C ) Yuvarlanmak D ) Asılmak ve sallanmak E ) Emeklemek ve sürünmek 3

4 A A 17 "Oyun geniş anlamda, hayal gücünün dünyaya hakim olmak ve uyum sağlamak için kullanılmasıdır" diyen Erikson aşağıdaki düşüncelerden hangisini vurgulamaktadır? A ) Oyun çocuğun fazla enerjisini boşaltabileceği ortamı sağlar B ) Oyun bedensel gelişimin sağlandığı ortamdır C ) Oyun çocuğun gelecekte çözemediği problemleri çözümlediği ortamı sağlar D ) Oyun çocuğun eğleneceği ortamı sağlar E ) Oyun çocuğun saldırgan dürtülerini yansıtabileceği güvenli bir ortam sunar 18 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Sorumluluk almayı bilme B ) Çocuklara gerektiği zaman buyruk verici, sert ve korkutucu bir ses tonuyla konuşabilme C ) Beden ve ruh bakımından sağlıklı, canlı ve becerikli olma D ) Günlük etkinliklere uygun ve çekici bir biçimde giyinme E ) Çocuğun dinleme, anlam ve anlatma yeteneğini geliştirme 19 "Oyun ortamında öğretmen, çocuklarda gelişim ve öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesini nasıl sağlayabilir?" sorusuna uygun yanıt aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Çeşitli oyun türleri için gerekli oyuncakları ve oyun malzemesini sağlar B ) Öğretmen sınıf ortamında nitelikli oyun türlerine yer verir C ) Öğretmen bilinçli bir biçimde oyun etkinliklerini izler, değerlendirir ve uygun zamanlarda ve durumlarda oyuna katılır D ) Öğretmen sınıf ortamında çeşitli oyun türlerine yer verir E ) Oyun için gereken fırsatları yalnız teneffüs zamanlarında yaratır 20 Erken yaşta ortaya çıkan işitme kaybının en önemli olumsuz etkisi nedir? A ) Sembolik oyunların öğrenilmemesi B ) Dil ediniminin engellenmesi C ) Sosyal becerilerinin engellenmesi D ) Oyun becerilerinin gelişiminin engellenmesi E ) Grup oyunlarına katılımın engellenmesi 4

5 A A 21 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programın özelliklerinden biri değildir? A ) Çocukların toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazanmalarına yardımcı olması B ) Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişmelerine olanak sağlaması C ) Çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunması D ) Çocukların okuma yazma öğrenmelerini sağlaması E ) Çocuklara sevgi, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler kazandırması 22 Psikososyal gelişim kuramına göre (Erikson) aşağıdakilerden hangisi ilköğretim düzeyindeki çocuklarda beceriklilik/çalışkanlık duygusunu geliştirmek için izlenebilecek yollardan biri değildir? A ) Performanslar yönlerini değerlendirmek B ) Gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek C ) Çok iyi örnekler gösterip onların davranışlarını bu örneklerle kıyaslamak D ) Alacakları görevleri başarmaları için onları cesaretlendirmek E ) Onlara eksikliklerini giderebilecekleri ortamlar hazırlamak 24 Eğitim programında hedefler neyi ifade etmektedir? A ) Öğretmenin kullandığı yöntem ve teknikleri B ) Programdaki aksaklıkları C ) Eğitimin neden yapıldığı D ) Hazırlanan etkinlikleri E ) Hiçbiri 25 Aşağıdakilerden hangisi, uykusu düzensiz olan çocuğun gösterdiği davranışlardan biri değildir? A ) Uyuduktan kısa bir süre sonra uyuma B ) Uykusu geldiğinde öfkeli ve hırçın olma C ) Anne ve babanın yatağında yatmayı isteme D ) Gece geç saatlare kadar uyanık kalma E ) Yapısına ve yaşına uygun olarak uyuma 26 Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi eğitim kurumu ve aile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde, planlanması gereken çalışmalardandır? A ) Aile katılımı B ) Anne ve babalık eğitimi C ) Aile içi eğitim D ) Çocuk bakımı ilkeleri E ) Aile yapısının güçlendirilmesi 23 Aşağıdakilerden hangisi grup etkinliklerinden birisidir? A ) İlgi Köşelerinde Oyun B ) Toplanma ve Temizlik C ) Türkçe Dili Etkinlikleri D ) Serbest Zaman Etkinlikleri E ) Kahvaltı ve Dinlenme 5

6 A A 27 Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A ) Ev ve okul arasında tutarlılığın sağlanmamış olmaması B ) Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi C ) Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması D ) Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması E ) Ağlama davranışının uzun bur geçmişe sahip olması 28 Çocuklar için en etkin öğrenme ortamları aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların keşfederek araştırabilecekleri oyuncakların bulunduğu ortamlar B ) Okumaya hazırlayıcı masa etkinlikleri C ) Hareket oyun ve duygusal yaşantıların bulunduğu ortamlar D ) Okuma ve matematik kavramlarını geliştirici etkinlikler E ) Çeşitli sanat çalışmalarına yer verilen ortamlar 29 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ) İnsan gelişiminin belirli dönemlerinde özel alıcı dönemler vardır B ) Çocuğun gereksinimlerini karşılarken yetişkinin sahip olduğu tutumlar önemli değildir C ) Oyun çocuk için hem bir eğlence hem de ciddi bir iştir D ) Çocuğun hareket zeka ve duygusal gelişim yönleri birbiri ile ilişkilidir E ) Çocuk yeni öğrenmelerini önceki yaşantıları ile ilişkilendirmeye çalışır 30 Okul öncesi eğitim kurumlarında sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması hangi açıdan önemlidir? A ) Çocukların etkinlikler sırasında araç-gereçleri amacına uygun kullanabilmesinde B ) Çocuklarla yapılacak olan bireysel etkinliklerin düzenlenmesinde C ) Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanabilmesinde D ) Yalnızca çocukların hastalıklardan korunabilmesinde. E ) Okul öncesi eğitim kurumunda binanın düzenlenmesinde 6

7 A A 31 Aşağıdaki ifadelerden hangisi otizmi en iyi açıklar? A ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan bir gelişim problemidir B ) Otizm sosyal ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur C ) Otizm 3 yaştan önce yaklaşık olarak 2500 çocuktan birinde ortaya çıkan bir bozukluktur D ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan çocukların sosyal ve iletişim becerilerini etkileyen karmaşık gelişimsel bozukluktur E ) Otistik çocukların %75-80'inde farklı derecelerde zihinsel yetersizlik görülür 32 Aşağıdakilerden hangisi Fen ve Doğa çalışmalarından birisi değildir? A ) Koleksiyon yapma B ) Mıknatıs, büyüteç vb. araçlarla gözlem yapma C ) Deney yapma D ) Albüm hazırlama E ) Resim çalışmalarını sergileme 33 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimin eğitici ve gelişimsel amaçları arasında sayılamaz? A ) Çalışan kadınların çocuklarına bakmak B ) Çocuğun duyularını eğitmek C ) Çocuğun çevreye olan duyarlılığını artırmak D ) Çocuğun sahip olduğu gelişimsel becerileri en üst düzeye çıkarmak E ) Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili tecrübelerine önem vermek 34 Çocuğun sosyal gelişiminde sosyal davranışların tesadüfen gelişmediği bilinmektedir. Uygulanacak etkinlikler içerisinde sosyal gelişim desteklenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişim ile ilgili değildir? A ) İşbirliği ruhu B ) Diğerleri tarafından kabul edilme C ) Kendine güven ve sorumluluk duyma D ) Kendine saygı E ) Oyun kurallarını öğrenme 35 Aşağıdakilerden hangisi hareketli oyunların yararlarından biri değildir? A ) Bedenini farklı biçimlerde ve farklı amaçlar için kullanabileceğini keşfetmesi B ) Çocuğun atlama, zıplama, atma, tutma, tırmanma gibi hareketler yaptıkça koordinasyon becerilerinin gelişip dengesini daha iyi kurması C ) Hareketli oyunlar sonucu fizik gücünü geliştirmesi D ) Hareketli oyunlarda her çocuğun kendi gelişim ve beceri düzenine uygun olarak aynı malzemeyi farklı biçimlerde ya da farklı güç uygulayarak kullanabilmesi ve aynı sevinci ve başarma duygusunu yaşayabilmesi E ) Hareketli oyunlarda küçük çocukların oyunda hasmını yenmek için gerekecek becerileri, taklitleri ve stratejileri kullanmalarının istenmesi 7

8 A A 36 Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanat etkinliklerinin çocuklara kazandırdığı gelişimsel becerilerden biridir? A ) Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlamak B ) Bağımsızlıklarını geliştirerek kendilerine olan güvenlerini artırmak C ) Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları farkedebilmelerini sağlamak D ) Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak E ) Hepsi 37 Aşağıdakilerden hangisi çocuğu oyun aktivitesinde gözlerken en az dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir? A ) Çocuğun popülerliği B ) Oyun ortamının özellikleri C ) Çocuğun anne babasının eğitim düzeyi D ) Çocuğun cinsiyeti E ) Çocuğun gelişimsel düzeyi 38 Aşağıdakilerden hangisi oyunun niçin öğrenmeyi kolaylaştırdığına ilişkin açıklama değildir? 39 Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocukta sosyal geliştirme sağladığı katkılardan biri değildir? A ) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi B ) İşbirliği içinde çalışmalarını yürütmesi C ) Yakın çevresindeki kişilerin bakış açılarından bazı olayları değerlendirmesi D ) Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşmayı bilmesi E ) Duygularını çalışmalarını ve tepkilerini diğerleri tarafından kabul edilebilir biçimde ifade etmesi 40 Dört yaşındaki Jale, işyerinde bulunan babasıyla telefonda konuşurken elinde tuttuğu resmi sallayarak "Baba bak ev resmi yaptım." der. Jale'nin, yaptığı resmi kendisi gördüğü için babasının da gördüğünü sanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A ) Soyut işlemler döneminin başlangıcında bulunmasına B ) Somut işlemler döneminde bulunmasına C ) Kendini çevresindeki nesnelerden ayıramamasına D ) Nesne devamlılığı kazanmamış olmasına E ) Benmerkezci düşünme biçiminin etkisinde olmasına A ) Hayali ve rol oyunlarında çocuklar düşünme ve soyutlamalar yapma yeteneklerini kullanır B ) Öğrenme baskılardan uzak olmaktan yarar görür C ) Çocuklar bilgiyi sosyal etkileşimler içinde yer alarak yapılandırırlar D )İnsanlarda en iyi öğrenmenin içsel motivasyonu ile öğrenme davranışlarına giriştikleri zaman ve durumlarda gerçekleştiği savunulur E ) Öğretmenlerin ve anne babaların oyunun öğrenmeye katkısı konusundaki düşünceleri çok farklı olabilmektedir 8

9 A A 41 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimi öğretmeninin özelliklerinden biri olamaz? A ) Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını, yaş ve gelişim özelliklerini bilmeli B ) Mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalı C ) Yaşadığı bölgenin dil özelliklerine uygun konuşmalı D ) Sabırlı, şefkatli, canlı, hareketli, güleryüzlü, sevecen ve ilgili olmalı E ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlamalı, uygulamalı ve gelişimsel değerlendirmeler yapabilmeli 44 Aşağıdakilerden hangisi çocukların nasıl öğrendiğini açıklayıcı bir ifade değildir? A ) Keşif, mantık, yürütme ve düşünce, çocukların spontan aktivitelerinden doğar ve gelişir B ) Çocuklar bilgiyi en kolay öğretmenlerin açıklamaları ile edinirler C ) Çocuklar hareket, oyun ve duygusal yaşantılar içinde öğrenirler D ) Çocuklar nesnelerle ve insanlarla oynayarak kendi bilgilerini kendileri yapılandırır E ) Çocuklar oyun oynarlar, aynı zamanda oyun oynayarak oyun oynamayı öğrenirler 42 Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin, sanat etkinlikleri sırasında dikkat edeceği noktalardan biri değildir? A ) Özgür bırakmalı B ) Çocuklara daha kolay yapabilmeleri için örnekler vermeli C ) Çocuklarla yaptıkları ürünler hakkında konuşmalı D ) Çocukların ürünlerini sergilemeli ve saklamalı E ) Çocuklara bol seçenek ve materyal sunmalı 45 Zihin engelli çocuklara yönelik hazırlanan okul öncesi eğitim programlarında yer alması gereken en önemli maddelerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A ) Oyun bahçelerinin öğretimi B ) Konuşma becerilerinin öğretimi C ) Yazma becerilerinin öğretimi D ) Toplama becerilerinin öğretimi E ) Okuduğunu anlama becerilerinin öğretimi 43 Aşağıdakilerden hangisi sportif oyun programlama ilkelerinden biri değildir? A ) Oyunların çocukların yaşlarını merkez alması B ) Oyunlarda çocukların tüm yeteneklerini karşılaştırabilme olanağı bulması C ) Oyunların gelişimsel özellikte olması D ) Oyunların motivasyonel olması E ) Oyunların saldırgan özellik taşıması 46 Aşağıdakilerden hangisi hareket merkezli dans etkinliklerinin temel ögelerinden değildir? A ) Hareket kavramları B ) Manipülatif hareketler C ) Lokomotor hareketler D ) Lokomotor olmayan hareketler E ) Koşma ve sıçrama hareketleri 9

10 A A 47 Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitimi dersi programının psikomotor amaçlarından biri değildir? A ) İple durarak başlayarak ritmik olarak sıçraması B ) Orta büyüklükteki topu iki eliyle sıçratabilmesi C ) Topu eşine vücudunun yanından yuvarlayabilmesi D ) Alçak engellerden seri bir şekilde sıçraması E ) Birbirine temas etmeden diğerlerinin alanına saygı göstererek kontrollü hareket etmesi 48 Aşağıdakilerden hangisi televizyonun okulöncesi dönem çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir? A ) Çocukları eve bağlaması B ) Çocuklarda estetik duyguların gelişmesine katkıda bulunması C ) Çocukları düşünmeye yöneltmesi D ) Çocuklarda yeni ilgiler uyandırması E ) Çocukların kilo almasına yol açması 50 Oyun terapisi için aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangileri yanlıştır? I. oyun terapisinde çocuğu oyun oynaması için zorlamak gerekir II. oyun terapisinde çocuk olduğu gibi kabul edildiğini görür III. oyun terapisinde çocuk kendi kendine karar vermeyi öğrenir IV. oyun terapisinde çocuk kendi hızında hareket eder V. oyun terapisi sürecinde kadın terapistlerin daha başarılı olduğu bilinmektedir A ) I ve V B ) I ve IV C ) I ve II D ) II ve III E ) III ve IV TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 49 Sportif oyunların değerli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların oyunlara katılarak rekabetçi duygular geliştirmesi B ) Hareket ve coşku yaratması, dayanıklılık ve sosyal uyum kazandırması C ) Oyunların öğretmen merkezli olması D ) Oyunun sadece fiziksel gelişime katkı sağlaması E ) Oyunların algısal gelişime yardımcı olması 10

11 B B 1 Piaget ve Vygotsky, düşüncelerinde oyunun çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar? A ) Bedensel gelişim teorisi B ) Zihinsel gelişim C ) Sosyal gelişim D ) Duygusal gelişim E ) Dil gelişimi 2 Otistik çocukların yaşıtlarıyla oyun oynamalarını engelleyen yetersizlik aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Konuşma becerilerindeki yetersizlik B ) Sosyal becerilerindeki yetersizlik C ) Bilişsel becerilerindeki yetersizlik D ) Taklit becerilerindeki yetersizlik E ) Okuma-yazma becerilerindeki yetersizlik 3 Benlik saygısı aşağıdakilerin hangisinde en doğru tanımlanmıştır? A ) Daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen olumlu değişimler B ) Zamana yönlendirmeye ve tekrara dayalı olarak kazanılan davranış C ) Bir sistem diğer sisteme bir mesaj gönderdiğinde mesajı alan sistemin bu mesajı değerlendirdikten sonra bu değerlendirmeyle ilgili olarak mesajın kaynağına ikinci bir olumlu mesaj göndermesi D ) Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini kolaylaştırıcı uğraşlar ve temizlik konusunda gösterilen çabalar bütünü E ) Bir alanda yeterli olma başarılı olma ve değerli olma bir başka deyişle bireyin kendinden memnun olması 4 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde "söz ve hareket" birlikte kullanılır? A ) Bilmece B ) Öykü oluşturma C ) Parmak oyunu D ) Tekerleme E ) Pandomim 5 Otistik çocuklarda hangi tür oyunlar yaşıtlarına göre belirgin derecede sınırlıdır? A ) Kaydırak tahterevalli gibi bahçe oyunları B ) Koşma ve sek sek oyunları C ) Lego ya da bul yap oyunları D ) Sembolik oyunlar ve "-mış gibi" oyunlar E ) Boyama karalama oyunları 1

12 B B 6 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumu ve çevre arasındaki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde anne ve baba eğitimi programlarından biri değildir? A ) Öğrenci olarak anne ve babalar B ) Yönetici olarak anne ve babalar C ) Gönüllüler olarak anne ve babalar D ) Anne baba olarak anne babalar E ) Destekleyici olarak anne ve babalar 9 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi eğitim kapsamı içinde yer almaz? A ) Okulöncesi eğitim kurumlarındaki görevli personel B ) 0-6 yaş grubundaki çocuklar C ) Tüm sivil toplum örgütleri D ) Okulöncesi eğitim veren kurum ve kuruluşlar E ) 0-6 yaş grubundaki çocukların aileleri 7 Daha olgun bir evreye erişmek üzere, bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen doğal değişikliklere ne ad verilir? A ) Gelişme B ) Davranış C ) Öğrenme D ) Büyüme E ) Olgunlaşma 10 Hangi etkinlik köşesi sınıfın aydınlık ve suya yakın bir yerinde olmalıdır? A ) Evcilik köşesi B ) Blok köşesi C ) Sanat köşesi D ) Müzik köşesi E ) Masa oyuncakları köşesi 8 Aşağıdakilerden hangisi Mostessori yönteminin temel ilkeleri arasında yer almaz? A ) Gelişim ve öğrenme için malzemenin nasıl kullanılacağının çocuğa gösterilmesi yetmez B ) Organizma ve akıl birbirinden ayrılmayan bir bütündür C ) Çocuk, küçük bir yetişkin olup büyük insandan yapısal olarak farklı değildir D ) Çocuğun zihinsel gelişimi değişmeyen bir sıra izler E ) Gelişim evrelerinin belirli bir sırada oluşması yalnızca olgunlaşma sonucunda ya da çevrenin etkisinde olmaz 11 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde çocuklar toplumsal rolleri ve iletişim becerilerini en çok sergilerler? A ) Müzik Köşesi B ) Kitap Köşesi C ) Evcilik Köşesi D ) Fen ve Doğa Köşesi E ) Masa Oyuncakları Köşesi 2

13 B B 12 Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar arasında yer almaz? A ) Anaokulu programı B ) Kreş programı C ) Ders programı D ) Anasınıfı programı E ) Günlük etkinlik programı 15 Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A ) Problem çözerek öğrenme B ) Yaparak, yaşayarak öğrenme C ) Tartışma gruplarıyla öğrenme D ) Ezberleyerek öğrenme E ) Not olarak öğrenme 13 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Cesaretlendirici olma B ) Değerlendirme sürecinde öznel olma C ) Sevecen ve esprili olma D ) Açık fikirli ve esnek olma E ) Hoşgörülü ve sabırlı olma 16 Aşağıdakilerden hangisi denge becerilerinden biri değildir? A ) Ağırlığı transfer etmek B ) Asılmak ve sallanmak C ) Belirsiz bir hedefe top atmak D ) Yuvarlanmak E ) Emeklemek ve sürünmek 14 Psikososyal gelişim kuramına göre (Erikson) aşağıdakilerden hangisi ilköğretim düzeyindeki çocuklarda beceriklilik/çalışkanlık duygusunu geliştirmek için izlenebilecek yollardan biri değildir? A ) Alacakları görevleri başarmaları için onları cesaretlendirmek B ) Gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek C ) Performanslar yönlerini değerlendirmek D ) Çok iyi örnekler gösterip onların davranışlarını bu örneklerle kıyaslamak E ) Onlara eksikliklerini giderebilecekleri ortamlar hazırlamak 17 Eğitim programında hedefler neyi ifade etmektedir? A ) Öğretmenin kullandığı yöntem ve teknikleri B ) Eğitimin neden yapıldığı C ) Programdaki aksaklıkları D ) Hazırlanan etkinlikleri E ) Hiçbiri 18 Aşağıdakilerden hangisi grup etkinliklerinden birisidir? A ) Serbest Zaman Etkinlikleri B ) İlgi Köşelerinde Oyun C ) Toplanma ve Temizlik D ) Türkçe Dili Etkinlikleri E ) Kahvaltı ve Dinlenme 3

14 B B 19 Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi eğitim kurumu ve aile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde, planlanması gereken çalışmalardandır? A ) Aile katılımı B ) Çocuk bakımı ilkeleri C ) Aile içi eğitim D ) Anne ve babalık eğitimi E ) Aile yapısının güçlendirilmesi 22 Aşağıdakilerden hangisi, uykusu düzensiz olan çocuğun gösterdiği davranışlardan biri değildir? A ) Uykusu geldiğinde öfkeli ve hırçın olma B ) Uyuduktan kısa bir süre sonra uyuma C ) Anne ve babanın yatağında yatmayı isteme D ) Gece geç saatlare kadar uyanık kalma E ) Yapısına ve yaşına uygun olarak uyuma "Oyun geniş anlamda, hayal gücünün dünyaya hakim olmak ve uyum sağlamak için kullanılmasıdır" diyen Erikson aşağıdaki düşüncelerden hangisini vurgulamaktadır? A ) Oyun çocuğun gelecekte çözemediği problemleri çözümlediği ortamı sağlar B ) Oyun çocuğun fazla enerjisini boşaltabileceği ortamı sağlar C ) Oyun bedensel gelişimin sağlandığı ortamdır D ) Oyun çocuğun eğleneceği ortamı sağlar E ) Oyun çocuğun saldırgan dürtülerini yansıtabileceği güvenli bir ortam sunar 21 Erken yaşta ortaya çıkan işitme kaybının en önemli olumsuz etkisi nedir? A ) Sembolik oyunların öğrenilmemesi B ) Dil ediniminin engellenmesi C ) Oyun becerilerinin gelişiminin engellenmesi D ) Sosyal becerilerinin engellenmesi E ) Grup oyunlarına katılımın engellenmesi Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır? A ) Öğrencilerle iletişim B ) Özel yaşamdaki tercihler C ) Meslektaşlarla ilişkiler D ) Okul aile işbirliğine katkı E ) Okul ve sınıftaki davranışlar 24 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Çocuklara gerektiği zaman buyruk verici, sert ve korkutucu bir ses tonuyla konuşabilme B ) Günlük etkinliklere uygun ve çekici bir biçimde giyinme C ) Sorumluluk almayı bilme D ) Beden ve ruh bakımından sağlıklı, canlı ve becerikli olma E ) Çocuğun dinleme, anlam ve anlatma yeteneğini geliştirme 4

15 B B 25 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programın özelliklerinden biri değildir? A ) Çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunması B ) Çocukların okuma yazma öğrenmelerini sağlaması C ) Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişmelerine olanak sağlaması D ) Çocukların toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazanmalarına yardımcı olması E ) Çocuklara sevgi, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler kazandırması 26 "Oyun ortamında öğretmen, çocuklarda gelişim ve öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesini nasıl sağlayabilir?" sorusuna uygun yanıt aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Öğretmen bilinçli bir biçimde oyun etkinliklerini izler, değerlendirir ve uygun zamanlarda ve durumlarda oyuna katılır B ) Öğretmen sınıf ortamında çeşitli oyun türlerine yer verir C ) Öğretmen sınıf ortamında nitelikli oyun türlerine yer verir D ) Çeşitli oyun türleri için gerekli oyuncakları ve oyun malzemesini sağlar E ) Oyun için gereken fırsatları yalnız teneffüs zamanlarında yaratır 27 Çocuğun sosyal gelişiminde sosyal davranışların tesadüfen gelişmediği bilinmektedir. Uygulanacak etkinlikler içerisinde sosyal gelişim desteklenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişim ile ilgili değildir? A ) İşbirliği ruhu B ) Kendine güven ve sorumluluk duyma C ) Diğerleri tarafından kabul edilme D ) Kendine saygı E ) Oyun kurallarını öğrenme 28 Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A ) Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması B ) Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi C ) Ev ve okul arasında tutarlılığın sağlanmamış olmaması D ) Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması E ) Ağlama davranışının uzun bur geçmişe sahip olması 5

16 B B 29 Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanat etkinliklerinin çocuklara kazandırdığı gelişimsel becerilerden biridir? A ) Bağımsızlıklarını geliştirerek kendilerine olan güvenlerini artırmak B ) Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları farkedebilmelerini sağlamak C ) Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak D ) Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlamak E ) Hepsi 32 Çocuklar için en etkin öğrenme ortamları aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların keşfederek araştırabilecekleri oyuncakların bulunduğu ortamlar B ) Okumaya hazırlayıcı masa etkinlikleri C ) Hareket oyun ve duygusal yaşantıların bulunduğu ortamlar D ) Okuma ve matematik kavramlarını geliştirici etkinlikler E ) Çeşitli sanat çalışmalarına yer verilen ortamlar 30 Aşağıdakilerden hangisi çocuğu oyun aktivitesinde gözlerken en az dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir? A ) Çocuğun anne babasının eğitim düzeyi B ) Oyun ortamının özellikleri C ) Çocuğun popülerliği D ) Çocuğun cinsiyeti E ) Çocuğun gelişimsel düzeyi 33 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimin eğitici ve gelişimsel amaçları arasında sayılamaz? A ) Çocuğun çevreye olan duyarlılığını artırmak B ) Çocuğun sahip olduğu gelişimsel becerileri en üst düzeye çıkarmak C ) Çocuğun duyularını eğitmek D ) Çalışan kadınların çocuklarına bakmak E ) Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili tecrübelerine önem vermek 31 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ) İnsan gelişiminin belirli dönemlerinde özel alıcı dönemler vardır B ) Çocuğun gereksinimlerini karşılarken yetişkinin sahip olduğu tutumlar önemli değildir C ) Çocuğun hareket zeka ve duygusal gelişim yönleri birbiri ile ilişkilidir D ) Oyun çocuk için hem bir eğlence hem de ciddi bir iştir E ) Çocuk yeni öğrenmelerini önceki yaşantıları ile ilişkilendirmeye çalışır 6

17 B B 34 Okul öncesi eğitim kurumlarında sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması hangi açıdan önemlidir? A ) Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanabilmesinde B ) Yalnızca çocukların hastalıklardan korunabilmesinde. C ) Çocuklarla yapılacak olan bireysel etkinliklerin düzenlenmesinde D ) Çocukların etkinlikler sırasında araç-gereçleri amacına uygun kullanabilmesinde E ) Okul öncesi eğitim kurumunda binanın düzenlenmesinde 36 Aşağıdaki ifadelerden hangisi otizmi en iyi açıklar? A ) Otizm 3 yaştan önce yaklaşık olarak 2500 çocuktan birinde ortaya çıkan bir bozukluktur B ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan bir gelişim problemidir C ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan çocukların sosyal ve iletişim becerilerini etkileyen karmaşık gelişimsel bozukluktur D ) Otizm sosyal ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur E ) Otistik çocukların %75-80'inde farklı derecelerde zihinsel yetersizlik görülür 35 Aşağıdakilerden hangisi Fen ve Doğa çalışmalarından birisi değildir? A ) Koleksiyon yapma B ) Deney yapma C ) Mıknatıs, büyüteç vb. araçlarla gözlem yapma D ) Albüm hazırlama E ) Resim çalışmalarını sergileme 37 Aşağıdakilerden hangisi oyunun niçin öğrenmeyi kolaylaştırdığına ilişkin açıklama değildir? A ) Öğrenme baskılardan uzak olmaktan yarar görür B ) Çocuklar bilgiyi sosyal etkileşimler içinde yer alarak yapılandırırlar C ) İnsanlarda en iyi öğrenmenin içsel motivasyonu ile öğrenme davranışlarına giriştikleri zaman ve durumlarda gerçekleştiği savunulur D ) Hayali ve rol oyunlarında çocuklar düşünme ve soyutlamalar yapma yeteneklerini kullanır E ) Öğretmenlerin ve anne babaların oyunun öğrenmeye katkısı konusundaki düşünceleri çok farklı olabilmektedir 7

18 B B 38 Aşağıdakilerden hangisi hareketli oyunların yararlarından biri değildir? A ) Hareketli oyunlarda her çocuğun kendi gelişim ve beceri düzenine uygun olarak aynı malzemeyi farklı biçimlerde ya da farklı güç uygulayarak kullanabilmesi ve aynı sevinci ve başarma duygusunu yaşayabilmesi B ) Bedenini farklı biçimlerde ve farklı amaçlar için kullanabileceğini keşfetmesi C ) Hareketli oyunlar sonucu fizik gücünü geliştirmesi D ) Çocuğun atlama, zıplama, atma, tutma, tırmanma gibi hareketler yaptıkça koordinasyon becerilerinin gelişip dengesini daha iyi kurması E ) Hareketli oyunlarda küçük çocukların oyunda hasmını yenmek için gerekecek becerileri, taklitleri ve stratejileri kullanmalarının istenmesi 41 Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin, sanat etkinlikleri sırasında dikkat edeceği noktalardan biri değildir? A ) Özgür bırakmalı B ) Çocukların ürünlerini sergilemeli ve saklamalı C ) Çocuklarla yaptıkları ürünler hakkında konuşmalı D ) Çocuklara daha kolay yapabilmeleri için örnekler vermeli E ) Çocuklara bol seçenek ve materyal sunmalı 42 Dört yaşındaki Jale, işyerinde bulunan babasıyla telefonda konuşurken elinde tuttuğu resmi sallayarak "Baba bak ev resmi yaptım." der. Jale'nin, yaptığı resmi kendisi gördüğü için babasının da gördüğünü sanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? 39 Aşağıdakilerden hangisi hareket merkezli dans etkinliklerinin temel ögelerinden değildir? A ) Lokomotor hareketler B ) Lokomotor olmayan hareketler C ) Manipülatif hareketler D ) Hareket kavramları E ) Koşma ve sıçrama hareketleri A ) Soyut işlemler döneminin başlangıcında bulunmasına B ) Nesne devamlılığı kazanmamış olmasına C ) Kendini çevresindeki nesnelerden ayıramamasına D ) Somut işlemler döneminde bulunmasına E ) Benmerkezci düşünme biçiminin etkisinde olmasına 40 Zihin engelli çocuklara yönelik hazırlanan okul öncesi eğitim programlarında yer alması gereken en önemli maddelerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A ) Yazma becerilerinin öğretimi B ) Konuşma becerilerinin öğretimi C ) Oyun bahçelerinin öğretimi D ) Toplama becerilerinin öğretimi E ) Okuduğunu anlama becerilerinin öğretimi 8

19 B B 43 Sportif oyunların değerli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A ) Hareket ve coşku yaratması, dayanıklılık ve sosyal uyum kazandırması B ) Çocukların oyunlara katılarak rekabetçi duygular geliştirmesi C ) Oyunların öğretmen merkezli olması D ) Oyunun sadece fiziksel gelişime katkı sağlaması E ) Oyunların algısal gelişime yardımcı olması 44 Aşağıdakilerden hangisi sportif oyun programlama ilkelerinden biri değildir? A ) Oyunların motivasyonel olması B ) Oyunların çocukların yaşlarını merkez alması C ) Oyunların gelişimsel özellikte olması D ) Oyunlarda çocukların tüm yeteneklerini karşılaştırabilme olanağı bulması E ) Oyunların saldırgan özellik taşıması 45 Aşağıdakilerden hangisi televizyonun okulöncesi dönem çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir? A ) Çocuklarda estetik duyguların gelişmesine katkıda bulunması B ) Çocuklarda yeni ilgiler uyandırması C ) Çocukları eve bağlaması D ) Çocukları düşünmeye yöneltmesi E ) Çocukların kilo almasına yol açması 46 Oyun terapisi için aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangileri yanlıştır? I. oyun terapisinde çocuğu oyun oynaması için zorlamak gerekir II. oyun terapisinde çocuk olduğu gibi kabul edildiğini görür III. oyun terapisinde çocuk kendi kendine karar vermeyi öğrenir IV. oyun terapisinde çocuk kendi hızında hareket eder V. oyun terapisi sürecinde kadın terapistlerin daha başarılı olduğu bilinmektedir A ) I ve II B ) II ve III C ) I ve V D ) I ve IV E ) III ve IV 47 Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocukta sosyal geliştirme sağladığı katkılardan biri değildir? A ) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi B ) Yakın çevresindeki kişilerin bakış açılarından bazı olayları değerlendirmesi C ) İşbirliği içinde çalışmalarını yürütmesi D ) Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşmayı bilmesi E ) Duygularını çalışmalarını ve tepkilerini diğerleri tarafından kabul edilebilir biçimde ifade etmesi 9

20 B B 48 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimi öğretmeninin özelliklerinden biri olamaz? A ) Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını, yaş ve gelişim özelliklerini bilmeli B ) Mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalı C ) Sabırlı, şefkatli, canlı, hareketli, güleryüzlü, sevecen ve ilgili olmalı D ) Yaşadığı bölgenin dil özelliklerine uygun konuşmalı E ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlamalı, uygulamalı ve gelişimsel değerlendirmeler yapabilmeli 50 Aşağıdakilerden hangisi çocukların nasıl öğrendiğini açıklayıcı bir ifade değildir? A ) Çocuklar nesnelerle ve insanlarla oynayarak kendi bilgilerini kendileri yapılandırır B ) Çocuklar hareket, oyun ve duygusal yaşantılar içinde öğrenirler C ) Çocuklar bilgiyi en kolay öğretmenlerin açıklamaları ile edinirler D ) Keşif, mantık, yürütme ve düşünce, çocukların spontan aktivitelerinden doğar ve gelişir E ) Çocuklar oyun oynarlar, aynı zamanda oyun oynayarak oyun oynamayı öğrenirler 49 Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitimi dersi programının psikomotor amaçlarından biri değildir? TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ A ) Orta büyüklükteki topu iki eliyle sıçratabilmesi B ) Alçak engellerden seri bir şekilde sıçraması C ) İple durarak başlayarak ritmik olarak sıçraması D ) Topu eşine vücudunun yanından yuvarlayabilmesi E ) Birbirine temas etmeden diğerlerinin alanına saygı göstererek kontrollü hareket etmesi 10

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ Harekete Sürükleyici Etkinlikler- 5 dak. İşlevsel Etkinlikler- 10 dak. Grup Etkinlikleri 20 dak. Tüm sınıf Etkinlikleri 5 dak. HAREKETE SÜRÜKLEYİCİ ETKİNLİKLER Yürüme ve

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Bazı araştırmacılar, zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların oyun türü ve düzeylerini karşılaştırmışlardır.

Bazı araştırmacılar, zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların oyun türü ve düzeylerini karşılaştırmışlardır. Engelli Çocuklar Ve Oyun Zihinsel Engelli Çocuklar Zihinsel Engel Doğum öncesinde, doğum anında ve sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak merkezi sinir sisteminde, daha doğrusu beyinde meydana gelen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

SORULAR. Okul Öncesi Eğitime Giriş / Test Aşağıdaki okul öncesi eğitim kurumlarından hangisi kurum temelli değildir? A) Bağımsız anaokulu

SORULAR. Okul Öncesi Eğitime Giriş / Test Aşağıdaki okul öncesi eğitim kurumlarından hangisi kurum temelli değildir? A) Bağımsız anaokulu Okul Öncesi Eğitime Giriş / Test - 1 SORULAR 1. Aşağıdaki okul öncesi eğitim kurumlarından hangisi kurum temelli değildir? A) Bağımsız anaokulu 4. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okul öncesi yıllarda karşılanması

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI Öğrenme-Öğretme Kavramları Öğrenme Kuramları Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Temel Kavramlar Bilişsel Gelişimi

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Ders No : 0310340065 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

Sosyal ve Duyuşsal, Fiziksel Gelişim ve Özbakım Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Etkinlikler. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

Sosyal ve Duyuşsal, Fiziksel Gelişim ve Özbakım Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Etkinlikler. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Sosyal ve Duyuşsal, Fiziksel Gelişim ve Özbakım Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Etkinlikler Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yeterlikler Dil Yeterlikleri Okuma Etkinlikleri Konuşma ve Dinleme Çalışmaları

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul Öncesi Eğitime Giriş ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI VE YARARLARI A. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı B. Okul Öncesi Eğitimin Önemi C. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8 1. Anasınıfına kaydedilecek çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği nin 12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY EK-8 de belirtilmiş olan

Detaylı

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Çocuklar; eğitici oyuncak, evcilik, kukla, blok, müzik, sanat, kitap, fen-doğa,

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi DERSİN ADI DÖNEMİ ) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAK ORTAK Okul Eğitimi (Proje, Ödev, İş Yeri Eğitimi) X 3 56 64 120 Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ

ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Ünite 10 ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Çocukların oyunla ilgili davranışları yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre

Detaylı

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ. Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ. Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş TEMEL HAREKET BECERİLERİ Denge Yakalama Durarak Uzun Atlama Tenis Topu Fırlatma Koşu Topa Ayakla Vurma Sıçrama

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi İ Ç G Ö R Ü ANNE BABALARA KILAVUZ-2 Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi Boş Zaman Nedir? Boş zaman; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra kendisi

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Ders No : 0310340039 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4.5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Hareket Eğitiminin Amacı Çocuğun spor faaliyetlerinde veya aktiviteler sırasında hareket etme niteliğini artırmak Çocuğun hareket ederken

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Gösterimizi ailelerimize sunduk. *Gösteri sonrasında harika çocuklar Partisi

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA OYUN ETKİNLİĞİ PLANLAMA Erken çocukluk eğitimi kurumlarında, oyun saatinde doğru zamanlama yapabilmek,çocukların yaş, gelişim düzeyi ve ilgilerine göre en doğru oyun tipini, oyun

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN ÇOKLU ZEKA KURAMI Dr. Halise Kader ZENGİN ZEKA NEDIR? Gardner zekayı: 1. Bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, 2. Gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Doç. Dr. Tülin Güler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tülin Güler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Doç. Dr. Tülin Güler Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Vygotsky Kültürel-Tarihsel Kuramı Erken Çocukluk Eğitimi Zihinsel araçlar insanların karmaşık

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde ilk bir haftalık süreçte;

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE-BABA OKUL İŞBİRLİĞİ Okul öncesi eğitimde anne-baba ve öğretmen iletişimi çok önemlidir. Çocuğun

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE-BABA OKUL İŞBİRLİĞİ Okul öncesi eğitimde anne-baba ve öğretmen iletişimi çok önemlidir. Çocuğun OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. Çocukların Türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak Çocukları

Detaylı

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

OKULA HAZIR MISINIZ? VELİ BÜLTENİ EYLÜL - 2012 ATA KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ

OKULA HAZIR MISINIZ? VELİ BÜLTENİ EYLÜL - 2012 ATA KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ OKULA HAZIR MISINIZ? VELİ BÜLTENİ EYLÜL - 2012 ATA KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ OKULA HAZIR MISINIZ? ÇOCUĞUNUZU KOLLARINIZA ALDIĞINIZ AN SANKİ DÜN GİBİ AKLINIZDAYKEN, MİNİK BEBEĞİNİZ BÜYÜDÜ VE BEBEĞİNİZİN

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ

NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ Doç. Dr. İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Easy ICT Konferansı 1 Ekim 2009, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)serbest

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE ETKİLİ EBEVEYN OLMA BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

OKUL ÖNCESİNDE ETKİLİ EBEVEYN OLMA BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI OKUL ÖNCESİNDE ETKİLİ EBEVEYN OLMA BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI GELİŞİM Öğrenme, yaşantı ve olgunlaşma sonucunda bireyde görülen düzenli ve sürekli değişikliklere gelişim denir. Bu üç etkenin etkileşimi

Detaylı

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ...

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... 1 1. Bilişsel Öğrenme-Öğretme Stilleri Nelerdir?... 2 1.1. Dışadönük tipler... 4 1.2. İçedönük tipler... 6 1.3. Duyusal tipler...

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş aralığı çocuğun kişiliğinin ana hatlarının oluşması sebebiyle önemli bir yaş dilimidir. Bundan dolayı bu dönemdeki çocukların yaş özelliklerini bilmek

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir?

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Başka hiçbir hayvan bir dili

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı