çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar?"

Transkript

1 A A 1 Otistik çocuklarda hangi tür oyunlar yaşıtlarına göre belirgin derecede sınırlıdır? A ) Kaydırak tahterevalli gibi bahçe oyunları B ) Sembolik oyunlar ve "-mış gibi" oyunlar C ) Koşma ve sek sek oyunları D ) Lego ya da bul yap oyunları E ) Boyama karalama oyunları 2 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi eğitim kapsamı içinde yer almaz? A ) Okulöncesi eğitim kurumlarındaki görevli personel B ) Tüm sivil toplum örgütleri C ) Okulöncesi eğitim veren kurum ve kuruluşlar D ) 0-6 yaş grubundaki çocuklar E ) 0-6 yaş grubundaki çocukların aileleri 3 Benlik saygısı aşağıdakilerin hangisinde en doğru tanımlanmıştır? A ) Zamana yönlendirmeye ve tekrara dayalı olarak kazanılan davranış B ) Bir sistem diğer sisteme bir mesaj gönderdiğinde mesajı alan sistemin bu mesajı değerlendirdikten sonra bu değerlendirmeyle ilgili olarak mesajın kaynağına ikinci bir olumlu mesaj göndermesi C ) Daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen olumlu değişimler D ) Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini kolaylaştırıcı uğraşlar ve temizlik konusunda gösterilen çabalar bütünü E ) Bir alanda yeterli olma başarılı olma ve değerli olma bir başka deyişle bireyin kendinden memnun olması 4 Piaget ve Vygotsky, düşüncelerinde oyunun çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar? A ) Bedensel gelişim teorisi B ) Zihinsel gelişim C ) Sosyal gelişim D ) Duygusal gelişim E ) Dil gelişimi 1

2 A A 5 Otistik çocukların yaşıtlarıyla oyun oynamalarını engelleyen yetersizlik aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Taklit becerilerindeki yetersizlik B ) Bilişsel becerilerindeki yetersizlik C ) Sosyal becerilerindeki yetersizlik D ) Konuşma becerilerindeki yetersizlik E ) Okuma-yazma becerilerindeki yetersizlik 8 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Değerlendirme sürecinde öznel olma B ) Açık fikirli ve esnek olma C ) Sevecen ve esprili olma D ) Cesaretlendirici olma E ) Hoşgörülü ve sabırlı olma 6 Hangi etkinlik köşesi sınıfın aydınlık ve suya yakın bir yerinde olmalıdır? A ) Blok köşesi B ) Müzik köşesi C ) Sanat köşesi D ) Evcilik köşesi E ) Masa oyuncakları köşesi 9 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumu ve çevre arasındaki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde anne ve baba eğitimi programlarından biri değildir? A ) Öğrenci olarak anne ve babalar B ) Gönüllüler olarak anne ve babalar C ) Yönetici olarak anne ve babalar D ) Anne baba olarak anne babalar E ) Destekleyici olarak anne ve babalar 7 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde çocuklar toplumsal rolleri ve iletişim becerilerini en çok sergilerler? A ) Müzik Köşesi B ) Kitap Köşesi C ) Fen ve Doğa Köşesi D ) Evcilik Köşesi E ) Masa Oyuncakları Köşesi 10 Aşağıdakilerden hangisi Mostessori yönteminin temel ilkeleri arasında yer almaz? A ) Çocuğun zihinsel gelişimi değişmeyen bir sıra izler B ) Çocuk, küçük bir yetişkin olup büyük insandan yapısal olarak farklı değildir C ) Gelişim ve öğrenme için malzemenin nasıl kullanılacağının çocuğa gösterilmesi yetmez D ) Organizma ve akıl birbirinden ayrılmayan bir bütündür E ) Gelişim evrelerinin belirli bir sırada oluşması yalnızca olgunlaşma sonucunda ya da çevrenin etkisinde olmaz 2

3 A A 11 Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar arasında yer almaz? A ) Anaokulu programı B ) Kreş programı C ) Anasınıfı programı D ) Ders programı E ) Günlük etkinlik programı 14 Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır? A ) Meslektaşlarla ilişkiler B ) Özel yaşamdaki tercihler C ) Öğrencilerle iletişim D ) Okul aile işbirliğine katkı E ) Okul ve sınıftaki davranışlar 12 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde "söz ve hareket" birlikte kullanılır? A ) Parmak oyunu B ) Tekerleme C ) Öykü oluşturma D ) Bilmece E ) Pandomim 15 Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A ) Yaparak, yaşayarak öğrenme B ) Ezberleyerek öğrenme C ) Problem çözerek öğrenme D ) Tartışma gruplarıyla öğrenme E ) Not olarak öğrenme 13 Daha olgun bir evreye erişmek üzere, bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen doğal değişikliklere ne ad verilir? A ) Davranış B ) Öğrenme C ) Büyüme D ) Gelişme E ) Olgunlaşma 16 Aşağıdakilerden hangisi denge becerilerinden biri değildir? A ) Ağırlığı transfer etmek B ) Belirsiz bir hedefe top atmak C ) Yuvarlanmak D ) Asılmak ve sallanmak E ) Emeklemek ve sürünmek 3

4 A A 17 "Oyun geniş anlamda, hayal gücünün dünyaya hakim olmak ve uyum sağlamak için kullanılmasıdır" diyen Erikson aşağıdaki düşüncelerden hangisini vurgulamaktadır? A ) Oyun çocuğun fazla enerjisini boşaltabileceği ortamı sağlar B ) Oyun bedensel gelişimin sağlandığı ortamdır C ) Oyun çocuğun gelecekte çözemediği problemleri çözümlediği ortamı sağlar D ) Oyun çocuğun eğleneceği ortamı sağlar E ) Oyun çocuğun saldırgan dürtülerini yansıtabileceği güvenli bir ortam sunar 18 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Sorumluluk almayı bilme B ) Çocuklara gerektiği zaman buyruk verici, sert ve korkutucu bir ses tonuyla konuşabilme C ) Beden ve ruh bakımından sağlıklı, canlı ve becerikli olma D ) Günlük etkinliklere uygun ve çekici bir biçimde giyinme E ) Çocuğun dinleme, anlam ve anlatma yeteneğini geliştirme 19 "Oyun ortamında öğretmen, çocuklarda gelişim ve öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesini nasıl sağlayabilir?" sorusuna uygun yanıt aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Çeşitli oyun türleri için gerekli oyuncakları ve oyun malzemesini sağlar B ) Öğretmen sınıf ortamında nitelikli oyun türlerine yer verir C ) Öğretmen bilinçli bir biçimde oyun etkinliklerini izler, değerlendirir ve uygun zamanlarda ve durumlarda oyuna katılır D ) Öğretmen sınıf ortamında çeşitli oyun türlerine yer verir E ) Oyun için gereken fırsatları yalnız teneffüs zamanlarında yaratır 20 Erken yaşta ortaya çıkan işitme kaybının en önemli olumsuz etkisi nedir? A ) Sembolik oyunların öğrenilmemesi B ) Dil ediniminin engellenmesi C ) Sosyal becerilerinin engellenmesi D ) Oyun becerilerinin gelişiminin engellenmesi E ) Grup oyunlarına katılımın engellenmesi 4

5 A A 21 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programın özelliklerinden biri değildir? A ) Çocukların toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazanmalarına yardımcı olması B ) Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişmelerine olanak sağlaması C ) Çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunması D ) Çocukların okuma yazma öğrenmelerini sağlaması E ) Çocuklara sevgi, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler kazandırması 22 Psikososyal gelişim kuramına göre (Erikson) aşağıdakilerden hangisi ilköğretim düzeyindeki çocuklarda beceriklilik/çalışkanlık duygusunu geliştirmek için izlenebilecek yollardan biri değildir? A ) Performanslar yönlerini değerlendirmek B ) Gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek C ) Çok iyi örnekler gösterip onların davranışlarını bu örneklerle kıyaslamak D ) Alacakları görevleri başarmaları için onları cesaretlendirmek E ) Onlara eksikliklerini giderebilecekleri ortamlar hazırlamak 24 Eğitim programında hedefler neyi ifade etmektedir? A ) Öğretmenin kullandığı yöntem ve teknikleri B ) Programdaki aksaklıkları C ) Eğitimin neden yapıldığı D ) Hazırlanan etkinlikleri E ) Hiçbiri 25 Aşağıdakilerden hangisi, uykusu düzensiz olan çocuğun gösterdiği davranışlardan biri değildir? A ) Uyuduktan kısa bir süre sonra uyuma B ) Uykusu geldiğinde öfkeli ve hırçın olma C ) Anne ve babanın yatağında yatmayı isteme D ) Gece geç saatlare kadar uyanık kalma E ) Yapısına ve yaşına uygun olarak uyuma 26 Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi eğitim kurumu ve aile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde, planlanması gereken çalışmalardandır? A ) Aile katılımı B ) Anne ve babalık eğitimi C ) Aile içi eğitim D ) Çocuk bakımı ilkeleri E ) Aile yapısının güçlendirilmesi 23 Aşağıdakilerden hangisi grup etkinliklerinden birisidir? A ) İlgi Köşelerinde Oyun B ) Toplanma ve Temizlik C ) Türkçe Dili Etkinlikleri D ) Serbest Zaman Etkinlikleri E ) Kahvaltı ve Dinlenme 5

6 A A 27 Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A ) Ev ve okul arasında tutarlılığın sağlanmamış olmaması B ) Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi C ) Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması D ) Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması E ) Ağlama davranışının uzun bur geçmişe sahip olması 28 Çocuklar için en etkin öğrenme ortamları aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların keşfederek araştırabilecekleri oyuncakların bulunduğu ortamlar B ) Okumaya hazırlayıcı masa etkinlikleri C ) Hareket oyun ve duygusal yaşantıların bulunduğu ortamlar D ) Okuma ve matematik kavramlarını geliştirici etkinlikler E ) Çeşitli sanat çalışmalarına yer verilen ortamlar 29 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ) İnsan gelişiminin belirli dönemlerinde özel alıcı dönemler vardır B ) Çocuğun gereksinimlerini karşılarken yetişkinin sahip olduğu tutumlar önemli değildir C ) Oyun çocuk için hem bir eğlence hem de ciddi bir iştir D ) Çocuğun hareket zeka ve duygusal gelişim yönleri birbiri ile ilişkilidir E ) Çocuk yeni öğrenmelerini önceki yaşantıları ile ilişkilendirmeye çalışır 30 Okul öncesi eğitim kurumlarında sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması hangi açıdan önemlidir? A ) Çocukların etkinlikler sırasında araç-gereçleri amacına uygun kullanabilmesinde B ) Çocuklarla yapılacak olan bireysel etkinliklerin düzenlenmesinde C ) Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanabilmesinde D ) Yalnızca çocukların hastalıklardan korunabilmesinde. E ) Okul öncesi eğitim kurumunda binanın düzenlenmesinde 6

7 A A 31 Aşağıdaki ifadelerden hangisi otizmi en iyi açıklar? A ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan bir gelişim problemidir B ) Otizm sosyal ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur C ) Otizm 3 yaştan önce yaklaşık olarak 2500 çocuktan birinde ortaya çıkan bir bozukluktur D ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan çocukların sosyal ve iletişim becerilerini etkileyen karmaşık gelişimsel bozukluktur E ) Otistik çocukların %75-80'inde farklı derecelerde zihinsel yetersizlik görülür 32 Aşağıdakilerden hangisi Fen ve Doğa çalışmalarından birisi değildir? A ) Koleksiyon yapma B ) Mıknatıs, büyüteç vb. araçlarla gözlem yapma C ) Deney yapma D ) Albüm hazırlama E ) Resim çalışmalarını sergileme 33 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimin eğitici ve gelişimsel amaçları arasında sayılamaz? A ) Çalışan kadınların çocuklarına bakmak B ) Çocuğun duyularını eğitmek C ) Çocuğun çevreye olan duyarlılığını artırmak D ) Çocuğun sahip olduğu gelişimsel becerileri en üst düzeye çıkarmak E ) Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili tecrübelerine önem vermek 34 Çocuğun sosyal gelişiminde sosyal davranışların tesadüfen gelişmediği bilinmektedir. Uygulanacak etkinlikler içerisinde sosyal gelişim desteklenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişim ile ilgili değildir? A ) İşbirliği ruhu B ) Diğerleri tarafından kabul edilme C ) Kendine güven ve sorumluluk duyma D ) Kendine saygı E ) Oyun kurallarını öğrenme 35 Aşağıdakilerden hangisi hareketli oyunların yararlarından biri değildir? A ) Bedenini farklı biçimlerde ve farklı amaçlar için kullanabileceğini keşfetmesi B ) Çocuğun atlama, zıplama, atma, tutma, tırmanma gibi hareketler yaptıkça koordinasyon becerilerinin gelişip dengesini daha iyi kurması C ) Hareketli oyunlar sonucu fizik gücünü geliştirmesi D ) Hareketli oyunlarda her çocuğun kendi gelişim ve beceri düzenine uygun olarak aynı malzemeyi farklı biçimlerde ya da farklı güç uygulayarak kullanabilmesi ve aynı sevinci ve başarma duygusunu yaşayabilmesi E ) Hareketli oyunlarda küçük çocukların oyunda hasmını yenmek için gerekecek becerileri, taklitleri ve stratejileri kullanmalarının istenmesi 7

8 A A 36 Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanat etkinliklerinin çocuklara kazandırdığı gelişimsel becerilerden biridir? A ) Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlamak B ) Bağımsızlıklarını geliştirerek kendilerine olan güvenlerini artırmak C ) Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları farkedebilmelerini sağlamak D ) Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak E ) Hepsi 37 Aşağıdakilerden hangisi çocuğu oyun aktivitesinde gözlerken en az dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir? A ) Çocuğun popülerliği B ) Oyun ortamının özellikleri C ) Çocuğun anne babasının eğitim düzeyi D ) Çocuğun cinsiyeti E ) Çocuğun gelişimsel düzeyi 38 Aşağıdakilerden hangisi oyunun niçin öğrenmeyi kolaylaştırdığına ilişkin açıklama değildir? 39 Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocukta sosyal geliştirme sağladığı katkılardan biri değildir? A ) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi B ) İşbirliği içinde çalışmalarını yürütmesi C ) Yakın çevresindeki kişilerin bakış açılarından bazı olayları değerlendirmesi D ) Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşmayı bilmesi E ) Duygularını çalışmalarını ve tepkilerini diğerleri tarafından kabul edilebilir biçimde ifade etmesi 40 Dört yaşındaki Jale, işyerinde bulunan babasıyla telefonda konuşurken elinde tuttuğu resmi sallayarak "Baba bak ev resmi yaptım." der. Jale'nin, yaptığı resmi kendisi gördüğü için babasının da gördüğünü sanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A ) Soyut işlemler döneminin başlangıcında bulunmasına B ) Somut işlemler döneminde bulunmasına C ) Kendini çevresindeki nesnelerden ayıramamasına D ) Nesne devamlılığı kazanmamış olmasına E ) Benmerkezci düşünme biçiminin etkisinde olmasına A ) Hayali ve rol oyunlarında çocuklar düşünme ve soyutlamalar yapma yeteneklerini kullanır B ) Öğrenme baskılardan uzak olmaktan yarar görür C ) Çocuklar bilgiyi sosyal etkileşimler içinde yer alarak yapılandırırlar D )İnsanlarda en iyi öğrenmenin içsel motivasyonu ile öğrenme davranışlarına giriştikleri zaman ve durumlarda gerçekleştiği savunulur E ) Öğretmenlerin ve anne babaların oyunun öğrenmeye katkısı konusundaki düşünceleri çok farklı olabilmektedir 8

9 A A 41 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimi öğretmeninin özelliklerinden biri olamaz? A ) Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını, yaş ve gelişim özelliklerini bilmeli B ) Mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalı C ) Yaşadığı bölgenin dil özelliklerine uygun konuşmalı D ) Sabırlı, şefkatli, canlı, hareketli, güleryüzlü, sevecen ve ilgili olmalı E ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlamalı, uygulamalı ve gelişimsel değerlendirmeler yapabilmeli 44 Aşağıdakilerden hangisi çocukların nasıl öğrendiğini açıklayıcı bir ifade değildir? A ) Keşif, mantık, yürütme ve düşünce, çocukların spontan aktivitelerinden doğar ve gelişir B ) Çocuklar bilgiyi en kolay öğretmenlerin açıklamaları ile edinirler C ) Çocuklar hareket, oyun ve duygusal yaşantılar içinde öğrenirler D ) Çocuklar nesnelerle ve insanlarla oynayarak kendi bilgilerini kendileri yapılandırır E ) Çocuklar oyun oynarlar, aynı zamanda oyun oynayarak oyun oynamayı öğrenirler 42 Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin, sanat etkinlikleri sırasında dikkat edeceği noktalardan biri değildir? A ) Özgür bırakmalı B ) Çocuklara daha kolay yapabilmeleri için örnekler vermeli C ) Çocuklarla yaptıkları ürünler hakkında konuşmalı D ) Çocukların ürünlerini sergilemeli ve saklamalı E ) Çocuklara bol seçenek ve materyal sunmalı 45 Zihin engelli çocuklara yönelik hazırlanan okul öncesi eğitim programlarında yer alması gereken en önemli maddelerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A ) Oyun bahçelerinin öğretimi B ) Konuşma becerilerinin öğretimi C ) Yazma becerilerinin öğretimi D ) Toplama becerilerinin öğretimi E ) Okuduğunu anlama becerilerinin öğretimi 43 Aşağıdakilerden hangisi sportif oyun programlama ilkelerinden biri değildir? A ) Oyunların çocukların yaşlarını merkez alması B ) Oyunlarda çocukların tüm yeteneklerini karşılaştırabilme olanağı bulması C ) Oyunların gelişimsel özellikte olması D ) Oyunların motivasyonel olması E ) Oyunların saldırgan özellik taşıması 46 Aşağıdakilerden hangisi hareket merkezli dans etkinliklerinin temel ögelerinden değildir? A ) Hareket kavramları B ) Manipülatif hareketler C ) Lokomotor hareketler D ) Lokomotor olmayan hareketler E ) Koşma ve sıçrama hareketleri 9

10 A A 47 Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitimi dersi programının psikomotor amaçlarından biri değildir? A ) İple durarak başlayarak ritmik olarak sıçraması B ) Orta büyüklükteki topu iki eliyle sıçratabilmesi C ) Topu eşine vücudunun yanından yuvarlayabilmesi D ) Alçak engellerden seri bir şekilde sıçraması E ) Birbirine temas etmeden diğerlerinin alanına saygı göstererek kontrollü hareket etmesi 48 Aşağıdakilerden hangisi televizyonun okulöncesi dönem çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir? A ) Çocukları eve bağlaması B ) Çocuklarda estetik duyguların gelişmesine katkıda bulunması C ) Çocukları düşünmeye yöneltmesi D ) Çocuklarda yeni ilgiler uyandırması E ) Çocukların kilo almasına yol açması 50 Oyun terapisi için aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangileri yanlıştır? I. oyun terapisinde çocuğu oyun oynaması için zorlamak gerekir II. oyun terapisinde çocuk olduğu gibi kabul edildiğini görür III. oyun terapisinde çocuk kendi kendine karar vermeyi öğrenir IV. oyun terapisinde çocuk kendi hızında hareket eder V. oyun terapisi sürecinde kadın terapistlerin daha başarılı olduğu bilinmektedir A ) I ve V B ) I ve IV C ) I ve II D ) II ve III E ) III ve IV TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 49 Sportif oyunların değerli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların oyunlara katılarak rekabetçi duygular geliştirmesi B ) Hareket ve coşku yaratması, dayanıklılık ve sosyal uyum kazandırması C ) Oyunların öğretmen merkezli olması D ) Oyunun sadece fiziksel gelişime katkı sağlaması E ) Oyunların algısal gelişime yardımcı olması 10

11 B B 1 Piaget ve Vygotsky, düşüncelerinde oyunun çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yönelik olduğunu vurgulamaktadırlar? A ) Bedensel gelişim teorisi B ) Zihinsel gelişim C ) Sosyal gelişim D ) Duygusal gelişim E ) Dil gelişimi 2 Otistik çocukların yaşıtlarıyla oyun oynamalarını engelleyen yetersizlik aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Konuşma becerilerindeki yetersizlik B ) Sosyal becerilerindeki yetersizlik C ) Bilişsel becerilerindeki yetersizlik D ) Taklit becerilerindeki yetersizlik E ) Okuma-yazma becerilerindeki yetersizlik 3 Benlik saygısı aşağıdakilerin hangisinde en doğru tanımlanmıştır? A ) Daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen olumlu değişimler B ) Zamana yönlendirmeye ve tekrara dayalı olarak kazanılan davranış C ) Bir sistem diğer sisteme bir mesaj gönderdiğinde mesajı alan sistemin bu mesajı değerlendirdikten sonra bu değerlendirmeyle ilgili olarak mesajın kaynağına ikinci bir olumlu mesaj göndermesi D ) Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini kolaylaştırıcı uğraşlar ve temizlik konusunda gösterilen çabalar bütünü E ) Bir alanda yeterli olma başarılı olma ve değerli olma bir başka deyişle bireyin kendinden memnun olması 4 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde "söz ve hareket" birlikte kullanılır? A ) Bilmece B ) Öykü oluşturma C ) Parmak oyunu D ) Tekerleme E ) Pandomim 5 Otistik çocuklarda hangi tür oyunlar yaşıtlarına göre belirgin derecede sınırlıdır? A ) Kaydırak tahterevalli gibi bahçe oyunları B ) Koşma ve sek sek oyunları C ) Lego ya da bul yap oyunları D ) Sembolik oyunlar ve "-mış gibi" oyunlar E ) Boyama karalama oyunları 1

12 B B 6 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumu ve çevre arasındaki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde anne ve baba eğitimi programlarından biri değildir? A ) Öğrenci olarak anne ve babalar B ) Yönetici olarak anne ve babalar C ) Gönüllüler olarak anne ve babalar D ) Anne baba olarak anne babalar E ) Destekleyici olarak anne ve babalar 9 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi eğitim kapsamı içinde yer almaz? A ) Okulöncesi eğitim kurumlarındaki görevli personel B ) 0-6 yaş grubundaki çocuklar C ) Tüm sivil toplum örgütleri D ) Okulöncesi eğitim veren kurum ve kuruluşlar E ) 0-6 yaş grubundaki çocukların aileleri 7 Daha olgun bir evreye erişmek üzere, bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen doğal değişikliklere ne ad verilir? A ) Gelişme B ) Davranış C ) Öğrenme D ) Büyüme E ) Olgunlaşma 10 Hangi etkinlik köşesi sınıfın aydınlık ve suya yakın bir yerinde olmalıdır? A ) Evcilik köşesi B ) Blok köşesi C ) Sanat köşesi D ) Müzik köşesi E ) Masa oyuncakları köşesi 8 Aşağıdakilerden hangisi Mostessori yönteminin temel ilkeleri arasında yer almaz? A ) Gelişim ve öğrenme için malzemenin nasıl kullanılacağının çocuğa gösterilmesi yetmez B ) Organizma ve akıl birbirinden ayrılmayan bir bütündür C ) Çocuk, küçük bir yetişkin olup büyük insandan yapısal olarak farklı değildir D ) Çocuğun zihinsel gelişimi değişmeyen bir sıra izler E ) Gelişim evrelerinin belirli bir sırada oluşması yalnızca olgunlaşma sonucunda ya da çevrenin etkisinde olmaz 11 Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde çocuklar toplumsal rolleri ve iletişim becerilerini en çok sergilerler? A ) Müzik Köşesi B ) Kitap Köşesi C ) Evcilik Köşesi D ) Fen ve Doğa Köşesi E ) Masa Oyuncakları Köşesi 2

13 B B 12 Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar arasında yer almaz? A ) Anaokulu programı B ) Kreş programı C ) Ders programı D ) Anasınıfı programı E ) Günlük etkinlik programı 15 Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A ) Problem çözerek öğrenme B ) Yaparak, yaşayarak öğrenme C ) Tartışma gruplarıyla öğrenme D ) Ezberleyerek öğrenme E ) Not olarak öğrenme 13 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Cesaretlendirici olma B ) Değerlendirme sürecinde öznel olma C ) Sevecen ve esprili olma D ) Açık fikirli ve esnek olma E ) Hoşgörülü ve sabırlı olma 16 Aşağıdakilerden hangisi denge becerilerinden biri değildir? A ) Ağırlığı transfer etmek B ) Asılmak ve sallanmak C ) Belirsiz bir hedefe top atmak D ) Yuvarlanmak E ) Emeklemek ve sürünmek 14 Psikososyal gelişim kuramına göre (Erikson) aşağıdakilerden hangisi ilköğretim düzeyindeki çocuklarda beceriklilik/çalışkanlık duygusunu geliştirmek için izlenebilecek yollardan biri değildir? A ) Alacakları görevleri başarmaları için onları cesaretlendirmek B ) Gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek C ) Performanslar yönlerini değerlendirmek D ) Çok iyi örnekler gösterip onların davranışlarını bu örneklerle kıyaslamak E ) Onlara eksikliklerini giderebilecekleri ortamlar hazırlamak 17 Eğitim programında hedefler neyi ifade etmektedir? A ) Öğretmenin kullandığı yöntem ve teknikleri B ) Eğitimin neden yapıldığı C ) Programdaki aksaklıkları D ) Hazırlanan etkinlikleri E ) Hiçbiri 18 Aşağıdakilerden hangisi grup etkinliklerinden birisidir? A ) Serbest Zaman Etkinlikleri B ) İlgi Köşelerinde Oyun C ) Toplanma ve Temizlik D ) Türkçe Dili Etkinlikleri E ) Kahvaltı ve Dinlenme 3

14 B B 19 Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi eğitim kurumu ve aile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde, planlanması gereken çalışmalardandır? A ) Aile katılımı B ) Çocuk bakımı ilkeleri C ) Aile içi eğitim D ) Anne ve babalık eğitimi E ) Aile yapısının güçlendirilmesi 22 Aşağıdakilerden hangisi, uykusu düzensiz olan çocuğun gösterdiği davranışlardan biri değildir? A ) Uykusu geldiğinde öfkeli ve hırçın olma B ) Uyuduktan kısa bir süre sonra uyuma C ) Anne ve babanın yatağında yatmayı isteme D ) Gece geç saatlare kadar uyanık kalma E ) Yapısına ve yaşına uygun olarak uyuma "Oyun geniş anlamda, hayal gücünün dünyaya hakim olmak ve uyum sağlamak için kullanılmasıdır" diyen Erikson aşağıdaki düşüncelerden hangisini vurgulamaktadır? A ) Oyun çocuğun gelecekte çözemediği problemleri çözümlediği ortamı sağlar B ) Oyun çocuğun fazla enerjisini boşaltabileceği ortamı sağlar C ) Oyun bedensel gelişimin sağlandığı ortamdır D ) Oyun çocuğun eğleneceği ortamı sağlar E ) Oyun çocuğun saldırgan dürtülerini yansıtabileceği güvenli bir ortam sunar 21 Erken yaşta ortaya çıkan işitme kaybının en önemli olumsuz etkisi nedir? A ) Sembolik oyunların öğrenilmemesi B ) Dil ediniminin engellenmesi C ) Oyun becerilerinin gelişiminin engellenmesi D ) Sosyal becerilerinin engellenmesi E ) Grup oyunlarına katılımın engellenmesi Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır? A ) Öğrencilerle iletişim B ) Özel yaşamdaki tercihler C ) Meslektaşlarla ilişkiler D ) Okul aile işbirliğine katkı E ) Okul ve sınıftaki davranışlar 24 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A ) Çocuklara gerektiği zaman buyruk verici, sert ve korkutucu bir ses tonuyla konuşabilme B ) Günlük etkinliklere uygun ve çekici bir biçimde giyinme C ) Sorumluluk almayı bilme D ) Beden ve ruh bakımından sağlıklı, canlı ve becerikli olma E ) Çocuğun dinleme, anlam ve anlatma yeteneğini geliştirme 4

15 B B 25 Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programın özelliklerinden biri değildir? A ) Çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunması B ) Çocukların okuma yazma öğrenmelerini sağlaması C ) Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişmelerine olanak sağlaması D ) Çocukların toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazanmalarına yardımcı olması E ) Çocuklara sevgi, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler kazandırması 26 "Oyun ortamında öğretmen, çocuklarda gelişim ve öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesini nasıl sağlayabilir?" sorusuna uygun yanıt aşağıdakilerden hangisi değildir? A ) Öğretmen bilinçli bir biçimde oyun etkinliklerini izler, değerlendirir ve uygun zamanlarda ve durumlarda oyuna katılır B ) Öğretmen sınıf ortamında çeşitli oyun türlerine yer verir C ) Öğretmen sınıf ortamında nitelikli oyun türlerine yer verir D ) Çeşitli oyun türleri için gerekli oyuncakları ve oyun malzemesini sağlar E ) Oyun için gereken fırsatları yalnız teneffüs zamanlarında yaratır 27 Çocuğun sosyal gelişiminde sosyal davranışların tesadüfen gelişmediği bilinmektedir. Uygulanacak etkinlikler içerisinde sosyal gelişim desteklenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişim ile ilgili değildir? A ) İşbirliği ruhu B ) Kendine güven ve sorumluluk duyma C ) Diğerleri tarafından kabul edilme D ) Kendine saygı E ) Oyun kurallarını öğrenme 28 Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A ) Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması B ) Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi C ) Ev ve okul arasında tutarlılığın sağlanmamış olmaması D ) Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması E ) Ağlama davranışının uzun bur geçmişe sahip olması 5

16 B B 29 Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanat etkinliklerinin çocuklara kazandırdığı gelişimsel becerilerden biridir? A ) Bağımsızlıklarını geliştirerek kendilerine olan güvenlerini artırmak B ) Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları farkedebilmelerini sağlamak C ) Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak D ) Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlamak E ) Hepsi 32 Çocuklar için en etkin öğrenme ortamları aşağıdakilerden hangisidir? A ) Çocukların keşfederek araştırabilecekleri oyuncakların bulunduğu ortamlar B ) Okumaya hazırlayıcı masa etkinlikleri C ) Hareket oyun ve duygusal yaşantıların bulunduğu ortamlar D ) Okuma ve matematik kavramlarını geliştirici etkinlikler E ) Çeşitli sanat çalışmalarına yer verilen ortamlar 30 Aşağıdakilerden hangisi çocuğu oyun aktivitesinde gözlerken en az dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir? A ) Çocuğun anne babasının eğitim düzeyi B ) Oyun ortamının özellikleri C ) Çocuğun popülerliği D ) Çocuğun cinsiyeti E ) Çocuğun gelişimsel düzeyi 33 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimin eğitici ve gelişimsel amaçları arasında sayılamaz? A ) Çocuğun çevreye olan duyarlılığını artırmak B ) Çocuğun sahip olduğu gelişimsel becerileri en üst düzeye çıkarmak C ) Çocuğun duyularını eğitmek D ) Çalışan kadınların çocuklarına bakmak E ) Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili tecrübelerine önem vermek 31 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ) İnsan gelişiminin belirli dönemlerinde özel alıcı dönemler vardır B ) Çocuğun gereksinimlerini karşılarken yetişkinin sahip olduğu tutumlar önemli değildir C ) Çocuğun hareket zeka ve duygusal gelişim yönleri birbiri ile ilişkilidir D ) Oyun çocuk için hem bir eğlence hem de ciddi bir iştir E ) Çocuk yeni öğrenmelerini önceki yaşantıları ile ilişkilendirmeye çalışır 6

17 B B 34 Okul öncesi eğitim kurumlarında sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması hangi açıdan önemlidir? A ) Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanabilmesinde B ) Yalnızca çocukların hastalıklardan korunabilmesinde. C ) Çocuklarla yapılacak olan bireysel etkinliklerin düzenlenmesinde D ) Çocukların etkinlikler sırasında araç-gereçleri amacına uygun kullanabilmesinde E ) Okul öncesi eğitim kurumunda binanın düzenlenmesinde 36 Aşağıdaki ifadelerden hangisi otizmi en iyi açıklar? A ) Otizm 3 yaştan önce yaklaşık olarak 2500 çocuktan birinde ortaya çıkan bir bozukluktur B ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan bir gelişim problemidir C ) Otizm 3 yaştan önce ortaya çıkan çocukların sosyal ve iletişim becerilerini etkileyen karmaşık gelişimsel bozukluktur D ) Otizm sosyal ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur E ) Otistik çocukların %75-80'inde farklı derecelerde zihinsel yetersizlik görülür 35 Aşağıdakilerden hangisi Fen ve Doğa çalışmalarından birisi değildir? A ) Koleksiyon yapma B ) Deney yapma C ) Mıknatıs, büyüteç vb. araçlarla gözlem yapma D ) Albüm hazırlama E ) Resim çalışmalarını sergileme 37 Aşağıdakilerden hangisi oyunun niçin öğrenmeyi kolaylaştırdığına ilişkin açıklama değildir? A ) Öğrenme baskılardan uzak olmaktan yarar görür B ) Çocuklar bilgiyi sosyal etkileşimler içinde yer alarak yapılandırırlar C ) İnsanlarda en iyi öğrenmenin içsel motivasyonu ile öğrenme davranışlarına giriştikleri zaman ve durumlarda gerçekleştiği savunulur D ) Hayali ve rol oyunlarında çocuklar düşünme ve soyutlamalar yapma yeteneklerini kullanır E ) Öğretmenlerin ve anne babaların oyunun öğrenmeye katkısı konusundaki düşünceleri çok farklı olabilmektedir 7

18 B B 38 Aşağıdakilerden hangisi hareketli oyunların yararlarından biri değildir? A ) Hareketli oyunlarda her çocuğun kendi gelişim ve beceri düzenine uygun olarak aynı malzemeyi farklı biçimlerde ya da farklı güç uygulayarak kullanabilmesi ve aynı sevinci ve başarma duygusunu yaşayabilmesi B ) Bedenini farklı biçimlerde ve farklı amaçlar için kullanabileceğini keşfetmesi C ) Hareketli oyunlar sonucu fizik gücünü geliştirmesi D ) Çocuğun atlama, zıplama, atma, tutma, tırmanma gibi hareketler yaptıkça koordinasyon becerilerinin gelişip dengesini daha iyi kurması E ) Hareketli oyunlarda küçük çocukların oyunda hasmını yenmek için gerekecek becerileri, taklitleri ve stratejileri kullanmalarının istenmesi 41 Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin, sanat etkinlikleri sırasında dikkat edeceği noktalardan biri değildir? A ) Özgür bırakmalı B ) Çocukların ürünlerini sergilemeli ve saklamalı C ) Çocuklarla yaptıkları ürünler hakkında konuşmalı D ) Çocuklara daha kolay yapabilmeleri için örnekler vermeli E ) Çocuklara bol seçenek ve materyal sunmalı 42 Dört yaşındaki Jale, işyerinde bulunan babasıyla telefonda konuşurken elinde tuttuğu resmi sallayarak "Baba bak ev resmi yaptım." der. Jale'nin, yaptığı resmi kendisi gördüğü için babasının da gördüğünü sanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? 39 Aşağıdakilerden hangisi hareket merkezli dans etkinliklerinin temel ögelerinden değildir? A ) Lokomotor hareketler B ) Lokomotor olmayan hareketler C ) Manipülatif hareketler D ) Hareket kavramları E ) Koşma ve sıçrama hareketleri A ) Soyut işlemler döneminin başlangıcında bulunmasına B ) Nesne devamlılığı kazanmamış olmasına C ) Kendini çevresindeki nesnelerden ayıramamasına D ) Somut işlemler döneminde bulunmasına E ) Benmerkezci düşünme biçiminin etkisinde olmasına 40 Zihin engelli çocuklara yönelik hazırlanan okul öncesi eğitim programlarında yer alması gereken en önemli maddelerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A ) Yazma becerilerinin öğretimi B ) Konuşma becerilerinin öğretimi C ) Oyun bahçelerinin öğretimi D ) Toplama becerilerinin öğretimi E ) Okuduğunu anlama becerilerinin öğretimi 8

19 B B 43 Sportif oyunların değerli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A ) Hareket ve coşku yaratması, dayanıklılık ve sosyal uyum kazandırması B ) Çocukların oyunlara katılarak rekabetçi duygular geliştirmesi C ) Oyunların öğretmen merkezli olması D ) Oyunun sadece fiziksel gelişime katkı sağlaması E ) Oyunların algısal gelişime yardımcı olması 44 Aşağıdakilerden hangisi sportif oyun programlama ilkelerinden biri değildir? A ) Oyunların motivasyonel olması B ) Oyunların çocukların yaşlarını merkez alması C ) Oyunların gelişimsel özellikte olması D ) Oyunlarda çocukların tüm yeteneklerini karşılaştırabilme olanağı bulması E ) Oyunların saldırgan özellik taşıması 45 Aşağıdakilerden hangisi televizyonun okulöncesi dönem çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir? A ) Çocuklarda estetik duyguların gelişmesine katkıda bulunması B ) Çocuklarda yeni ilgiler uyandırması C ) Çocukları eve bağlaması D ) Çocukları düşünmeye yöneltmesi E ) Çocukların kilo almasına yol açması 46 Oyun terapisi için aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangileri yanlıştır? I. oyun terapisinde çocuğu oyun oynaması için zorlamak gerekir II. oyun terapisinde çocuk olduğu gibi kabul edildiğini görür III. oyun terapisinde çocuk kendi kendine karar vermeyi öğrenir IV. oyun terapisinde çocuk kendi hızında hareket eder V. oyun terapisi sürecinde kadın terapistlerin daha başarılı olduğu bilinmektedir A ) I ve II B ) II ve III C ) I ve V D ) I ve IV E ) III ve IV 47 Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocukta sosyal geliştirme sağladığı katkılardan biri değildir? A ) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi B ) Yakın çevresindeki kişilerin bakış açılarından bazı olayları değerlendirmesi C ) İşbirliği içinde çalışmalarını yürütmesi D ) Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşmayı bilmesi E ) Duygularını çalışmalarını ve tepkilerini diğerleri tarafından kabul edilebilir biçimde ifade etmesi 9

20 B B 48 Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul öncesi eğitimi öğretmeninin özelliklerinden biri olamaz? A ) Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını, yaş ve gelişim özelliklerini bilmeli B ) Mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalı C ) Sabırlı, şefkatli, canlı, hareketli, güleryüzlü, sevecen ve ilgili olmalı D ) Yaşadığı bölgenin dil özelliklerine uygun konuşmalı E ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlamalı, uygulamalı ve gelişimsel değerlendirmeler yapabilmeli 50 Aşağıdakilerden hangisi çocukların nasıl öğrendiğini açıklayıcı bir ifade değildir? A ) Çocuklar nesnelerle ve insanlarla oynayarak kendi bilgilerini kendileri yapılandırır B ) Çocuklar hareket, oyun ve duygusal yaşantılar içinde öğrenirler C ) Çocuklar bilgiyi en kolay öğretmenlerin açıklamaları ile edinirler D ) Keşif, mantık, yürütme ve düşünce, çocukların spontan aktivitelerinden doğar ve gelişir E ) Çocuklar oyun oynarlar, aynı zamanda oyun oynayarak oyun oynamayı öğrenirler 49 Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitimi dersi programının psikomotor amaçlarından biri değildir? TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ A ) Orta büyüklükteki topu iki eliyle sıçratabilmesi B ) Alçak engellerden seri bir şekilde sıçraması C ) İple durarak başlayarak ritmik olarak sıçraması D ) Topu eşine vücudunun yanından yuvarlayabilmesi E ) Birbirine temas etmeden diğerlerinin alanına saygı göstererek kontrollü hareket etmesi 10

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 192-212 Fatma Yaşar EKİCİ 1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN

Detaylı

1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 2. Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

1.1.1. Okulöncesi Eğitimin Tanımı

1.1.1. Okulöncesi Eğitimin Tanımı 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Okulöncesi eğitimin önemi yüzyıllardır bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin kurulduğu yıllarda da okulöncesi eğitimin gerekliliği açıkça görülmüştür. Ancak o dönemde okur-yazar oranını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

Eğitimin Psikolojik Temelleri

Eğitimin Psikolojik Temelleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimin Psikolojik Temelleri Yrd.Doç.Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR Örnek Olay Ahmet, mesleğini seven ve mesleğinde başarılı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE HIGH/SCOPE YAKLAŞIMI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE HIGH/SCOPE YAKLAŞIMI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE HIGH/SCOPE YAKLAŞIMI Araş. Gör. Raziye GÜNAY BİLALOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET Bu makalede, erken çocukluk

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı 14.04.2011 tarih ve 37 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2011

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III İÇİNDEKİLER Okul Öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerde oyun Öğrenme Merkezlerinde Oyun Sanat Etkinliklerinde Oyun Müzik Etkinliklerinde Oyun Türkçe Etkinliklerinde Oyun

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

ÖZEL EĞİTİMDE KULLANILAN ALTERNATİF PROGRAMLAR (MONTESSORİ YAKLAŞIMI)

ÖZEL EĞİTİMDE KULLANILAN ALTERNATİF PROGRAMLAR (MONTESSORİ YAKLAŞIMI) Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa:107-116 TÜBAV BİLİM DERGİSİ ÖZEL EĞİTİMDE KULLANILAN ALTERNATİF PROGRAMLAR (MONTESSORİ YAKLAŞIMI) S.Sunay Yıldırım Doğru Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Konya

Detaylı