BELGE 1. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGE 1. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 BELGE 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü SAYI : 510-EĞT.Şb.Md. 5/22281 ANKARA KONU : 6 Yaş Uygulaması 3 / 9 / VALİLİĞİNE GENELGE 1984/127 İLGİ: a) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün (1983) sayılı genelgeleri. b) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün (1983/182) sayılı genelgesi. c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün sayılı duyuru yazısı. Bilindiği gibi yurdumuzda (6) yaş uygulaması Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının İLGİ (a) genelgesiyle başlatılmış ve öğretim yılından itibaren Eylül sonuna kadar (5) yaşını doldurup (6) yaşına giren çocukların bütün imkânlar kullanılarak ilkokullara kaydedilmesi gereği Valiliklere bildirilmiştir. Şüphesiz, 6 yaş grubundaki çocuklarımızın okula, Eğitim ve Öğretime hazır bir hale getirilmesi çok güzel bir olaydır. Fakat; yukdumuzun bugünkü içtimaiekonomik ve kültürel yapısı ile okullaşma oranı nazari dikkate alınırsa 6 yaş grubu çocuklarının okullaşması meselesinin fevkalâde ciddi ve hassas bir konu olduğu görülecektir. Nitekim, uygulama ile ilgili illerden Bakanlığımıza intikâl eden sonuçlar büyük bir hassasiyetle değerlendirilmiş ve konuya ilişkin eğitimci, uzman, müfettiş, yönetici, uygulamacı öğretmenlerin görüşleri ile Talim Terbiye Kurulunun mütalâsı alınıp yabancı ülkelerin konu ile ilgili hazırlık ve tatbikatları gözden geçirildikten sonra; 6 yaş grubunun okullaşması tatbikatı ile ilgili kararın doğru verilmediği takdirde, varlık ve geleceğimizin en büyük teminatı olan yavrularımızın bedenen, zihnen ve ruhen tahrip olması ihtimalinin kuvvetli olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Tam hazırlık yapılmadan başlatılan bir yıllık tatbikatın sınırlı tecrübesiyle 6 yaş uygulaması hakkında, EVET veya HAYIR gibi kesin bir hüküm vermek doğru değildir. Esasen bu uygulamada, başarılı olan çocuklarımızın; ikinci sınıftaki intibak, seviye ve başarılarının izlenmesi ihtiyacı, konunun en azından bir yıl daha denenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu itibarla öğretim yılında 6 yaş grubunun okullaşma denemesi İlköğretim Okulları ile şartları müsait ve geçen 10

2 yıl başarı oranı yüksek olan okullarımızda devam ettirilecektir. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü Bülten No : Tarih 610/ BASIN BÜLTENİ ALTI YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN OKULLAŞMASI DENEMESİNE İM- KANLAR ÖLÇÜSÜNDE ÖĞRETİM YILINDA DA DEVAM EDİLE- CEKTİR. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER ALTI YAŞINDA ÇOCUĞU BULUNAN TÜM ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARI- NI OKULA GÖNDERMEYE KARAR VERİRKEN ÇOK HASSAS VE DİKKAT- Lİ DAVRANMALARINI SAMİMİYETLE RİCA EDİYORUM DEDİ. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi DİNÇERLER bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi; Altı yaş grubu öğrencilerinin okullaşması meselesi fevkalade hassas bir konudur. Bu tatbikatın, küçük yavruları erken yaşta öğrenime başlatıp zaman kazandırma faydası olmakla birlikte; değerlendirmeler iyi yapılmaz, hükümler ve kararlar doğru verilmezse en değerli varlığımız olan yavrularımızın, bedenen, zihnen ve ruhen tahrip olması ihtimali de vardır. Küçük yaşta aile kucağından koparıp, resmiyet çatısı altına sokmak suretiyle bu yavrularımızı çeşitli sıkıntılarla da karşı karşıya bırakabiliriz. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda tam hazırlık yapılmadan başlanan bu bir yıllık sınırlı tecrübe Altı yaş grubu uygulaması hakkında EVET veya HAYIR gibi kesin bir kararın verilmesine yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Uygulama sonuçları kötümser değildir. Ancak; kesin hüküm vermeye de yeterli değildir. Buna göre, birinci sınıfta başarılı olan çocuklarımızın, ikinci sınıftaki başarılarının gözlenmesi ve incelenmesi gereği konunun en azından bir yıl daha denenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca; bu yıl ilk defa alınacak olan Altı yaş grubu öğrencileri ile geçen yıl başarısız olup (% 45) ta bu yıl sınıf tekrar edecek olanların başarı durumlarına bir defa daha bakma zorunluluğu vardır. 11

3 Konu: Eğitim Sistemimiz. 12 BELGE 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ANKARA Eğitim sistemimizin aksayan taraflarından bazılarının aşağıda belirttiğimiz hususlar olduğu kanaatindeyim. Yapılacak bilimsel bir araştırmanın belirttiğim hususların doğruluğunu teyid edeceği inancındayım. A. Öğrencilerimizde yeterli bir seviyeye ulaştırılamadığını gördüğüm beceriler: 1. Okuma hızları, okuduklarını tam ve doğru anlama becerisi. 2. Bazı kavramları birbirine karıştırmaları, bazı kavramları tam olarak anlayamamaları (sıcaklık ve ısı, buharlaşma ve kaynama gibi kavramları birbirine karıştırdıkları, limit, halka, cisim gibi kavramları anlamakta güçlük çektiklerini pek çok kere gördüm.) 3. Doğru akıl yürütme ve alternatifleri sıralayıp en uygununu seçme becirisi. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bir konunun temel kavram ve genellemelerini öğrendikten sonra, bunları uygulayarak bir problemi çözmede başarılı olamamaktadır. 4. Bir konuyu yorunmlama, irdeleme, sentez ve analiz edebilme becerisi. 5. Daha önce öğrenmedikleri bir konuyu araştırıp öğrenme veya okuyup anlama becerisi. 6. Gözlem ve deney yapabilme alışkanlığı, gözlem ve deneylerden yararlanarak genelleme yapabilme becerisi. 7. Duygu ve düşüncelerini, bildiklerini kendi kelimeleriyle düzgün olarak anlatabilme becerisi. 8. Okunaklı yazı yazabilme becerisi. Yukarıda belirttiğim becerileri öğrencilerin hangi ölçüde kazanıp kazanmadıklarını tesbit etmek amacıyla yapılacak bir araştırmaya hiç bir karşılık beklemeden yardımcı olabilirim. B. Yukarıda belirtilen eksiklerin sebepleri ve çareleri: 1. Okul öncesi dönemde, göz-el koordinasyonunun yeterince geliştirilmesine önem verilmeyişi. 2. Okul öncesinde ve ilkokulda gözün okumaya yönelik hareketlerinin hızlandırılmasına ve pekiştirilmesine önem verilmeyişi. 3. Okuma-yazma öğretilirken kelimelerin veya cümlelerin anlamlarının hayalde canlandırılması üzerinde durulmayışı. Ördek suda yüzer. cümlesini okuyan veya yazan bir öğrenci; ördeği, suyu ve suda yüzen ördeği hayalinde canlandırırsa, okuduklarını anlamlandırmaya çalışır. Böylece okuduğunu kendi kendine anlar ve daha iyi öğrenir. 5. Çocuklar, okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanmadan ilkokula başlamaktadırlar. Bu konuda aileler aydınlatılarak çocukların ilkokula okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanarak başlamaları sağ-

4 lanmaya çalışılmalıdır. İlkokula başlayan çocukların okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanıp kazanmadıkları kontrol edilmeli, gerekli ön becerileri kazanmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu konuda ekteki broşürde gerekli açıklamalar mevcuttur. 6. Müfredat programları öğrencilerin yaşlarına, teknolojik gelişmelere ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden hazırlanmalıdır. Hazırlanacak programlarda öğrencilere kazandırılması öngörülen beceriler ayrıntılı ve aşamalı sıralamalar halinde verilmelidir. Öğrencilere pek çok şey öğretmek yerine, programlarda kazandırılması öngörülen davranışları kavrayarak kazanmalarını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 7. Dersler ve ders kitapları açıklayıcı metoda göre değil, geliştirici metoda göre hazırlanıp, işlenmelidir. Ders yükünün ağır olması ve derslerin bütünüyle açıklayıcı metoda göre işlenmesi, ders kitaplarının bütünüyle açıklayıcı metoda göre hazırlanmış olması öğrencileri ezberciliğe götürmektedir. Ezberlenen bilgiler az olursa ve kısa zaman aralıklarında tekrarlanırsa hafızada tutulabilir. İstiklâl Marşımızın, millî şiirlerin, din derslerinde duaların, müzik derslerinde müzik parçalarının dışında ezbercilikten kaçınılmalıdır. Yorumu, irdelemesi, yapılmadan nedeni kavranmadan ezberlenen bilgiler unutulmasa bile, günlük hayatta kullanılamayacağı için hiç bir faydası yoktur. Mevcut eğitimimiz bütünüyle ezberle, imtihanda tekrarla, 5 al, sınıfı geç, sonra unut. kelimeleriyle özetlenebilen anlayıştan kurtarılamadığı sürece, eğitim için yapılan harcamalar, sadece ve sadece bir lüks olmaktan, israf olmaktan başka bir anlam ifade etmeyecektir. Bu durumu giriş sınavlarının sonuçları da teyid etmektedir. 8. Okullarımızda mutlaka açık kitap imtihanlara yer verilmelidir. Açık kitap imtihanlar öğrencilerin okuduklarını tam ve doğru anlamalarına, anladıklarını yorumlamalarına ve kendi kelimeleri ile ifade edebilmelerine yardımcı olabilecek en etkili bir metottur. 9. Kolejlere, fen liselerine, üniversiteye giriş sınavlarının mevcut ezberci metodu destekleyen şekilde yapılmasına en kısa zamanda son verilmelidir. Öğrencilere, her yıl işlem yapabilme becerisini ölçen benzer sorular sorulması eğitimimizi ezberciliğe zorlayan faktörlerden biridir. Öğrencilerin okuyup öğrenme kapasitelerini, öğrendiklerini yeni durumlarda kullanabilme becerilerini ölçen soruların giriş sınavlarında ağırlıklı olması ezberciliğe karşı çok etkili bir araçtır. İstenildiğinde bu konuda daha ayrıntılı bir rapor hazırlayabilirim. 10. Millî duyguları pekiştirmek için, yakın tarihimizi, özellikle İstiklâl Savaşımızı konu alan filmler yapılmalıdır. Bu filmler tarih derslerinde öğrencilere gösterilerek, Milletimizin Devletimiz ve Cumhuriyetimiz için yaptığı fedakârlıklar ve kahramanlıklar öğrencilere yaşatılarak millî duygular iyice pekiştirilmelidir. KISACA Pisa ölçümlerinden yirmi yıl önce belirleyip açıkladığım olumsuzlukların ve yanlış uygulamaların devam etmesinden duyduğum üzüntüleri anlama becerilerini kaybetmiş olanların takdirlerine sunmaktan ileriye gidememenin çaresizlik duygusunu zaman zaman yaşıyorum.ancak çok yavaş da olsa ilerlemeler olduğunu görerek umutlanıyorum. Saygılarımla Sebahattin Dilâver 13

5 ZİHNİYET Başat temel elemanı işlevini göremeyen sistem varlığını sürdüremez, anında çöker. Kalbi duran insan ölür. Temel elemanlarından biri işlevini kısmen göremeyen bir sistem, bu yetersizlik giderilmediğinde varlığını sürdürmekte zorlanır, anında çökmez, bir süre sonra varlığını sürdüremez. Bir sistemde temel elemanlar birbirleriyle ve yardımcı elemanlarla uyum içerisinde çalışır. Bu uyum kısmen bozulduğunda sistem varlığını sürdürebilir, ancak verimli çalışamaz. Sistemin elemanları arasındaki uyumsuzluk, form bozukluğuna sebep olmadıkça, çok zor fark edilir. Form bozukluğu oluşmadıkça sistemdeki uyumsuzluklar ve aksaklıklar fark edilemez. Sistemdeki uyumsuzluklar, aksaklıklar ve verim düşüklüğü normal sonuçlar olarak algılanmaya başlandığında ise farkındalık yok olur. Farkındalık yok olduğunda, çare bulmak, çözüm üretmek kavramları bellekten silinir. Çare bulmak, çözüm üretmek kavramlarının bellekten silinmesi, putperest anlayışların benzerlerinin zihinleri işgal etmesi sonucunu doğurur. Putperest arayışların toplumsal belleği işgal ettiğinin farkına varanların çözüm için zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır anlamındaki sözleri farkındalık yaratmak için yeterli olamaz. Çözümsüzlüğü veya putlara tapmayı çözüm görenler; putperest zihniyetin tutsaklığını aşarak çözüm üretenlere saldırmayı kaçınılmaz ve ertelenemez kutsal bir görev sanırlar. Üretilenlerin doğruluğu veya yanlışlığı, faydalı olup olmadıkları, gereklilikleri veya yeterlilikleri, kuramlara (teorilere) uygun olup olmadıkları konusunda akıl yürütmeden klişeleşmiş sözlerle saldırılarını sürdürürler. Üretilenin işevselliğine akıl erdiremezler, ancak üretenin sıfatlarını ön plâna çıkarırlar. Puta taparcasına önemsedikleri ünvan sahiplerinin görüşlerini hemen uygulamaya koyarlar. Uygulama sonuçlarının olumsuz etkilerini ise görmezlikten gelmeyi meziyet sayarlar. Gücü, otoriteyi, ünvanları, makamları, sıfatları, reklamları ve ambalajları önemseyip geriye kalanlara boş verenlerin eğitim süreçlerini anlayabilmeleri imkânsızdır. Söylediklerimden yukarıda sıralananları önemsemediğim anlaşılmamalıdır. Sadece sıralanan nitelikleri dikkate alarak karar vermenin yanlış olabileceğine dikkatleri çekmek istedim. Eğitim ve öğretimin başat temel elemanı, insan beyninin işlevlerinden kaynaklanan gündelik yaşamda zeka olarak adlandırılan, bilimsel kaynaklarda zihinsel beceriler veya bilişsel beceriler olarak adlandırılan yeterliliklerdir. Bu beceriler geliştirilip sıfır hata düzeyinde işlerliğe ulaştırıldığında öğrenme kolaylaşır, hızlanır, mükemmelleşir ve kalıcı olur. İnsan beyninin gizil zihinsel becerilerinin geliştirilip mükemmelleştirilmesi ile bir bitki tohumunun filizlenip ürün verecek duruma gelmesi arasında benzetişim kurarak eğitim ve öğretimin önemini zihinlerimizde canlandırabiliriz. Bir bitki tohumu doğada uygun koşullarda filizlenip gelişerek meyve üretecek duruma gelir. Koşullar uygun olmadığı zaman tohum filizlenemez ya da gelişemez. Gelişemediği için de ürün veremez. Doğada kendiliğinden yetişen bir bitkinin meyvelerinin sayısı ve kalitesi dış koşullara bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Tohumun filizlenip gelişmesine uygun koşulların bilimsel verilere uygun olarak oluşturulması durumunda meyvelerin sayısında ve kalitesinde arzu edilen sonuçlar elde edilir. Yanlış veya yetersiz koşullar oluşturulduğunda ise meyvelerin sayısında azalma niteliklerinde ise yetersizlikler ortaya çıkar. Meyvelerin nitelikleri arasında büyük farklılıklar görülür. 14 Meyvelerin sayısını, büyüklüklerini ve renklerinin parlaklığını mükemmelleştiren

6 koşullar, zararlı kalıntılara sebep olabilir, tadlarını değiştirebilir, içerdikleri minerallerin ve vitaminlerin miktarlarını azaltabilir. Böylece sağlık kaynağı olan meyveleri, sağlığı tehdit eden besinler listesine aktarabilir. Bu olumsuzluklar, ürünler incelendiğinde belirlenebilir. Sağlığa zararlı ürünlerin tüketilmesi engellenebilir. Günümüz insanı anlatılan durumun farkındadır. Benzer durumlar eğitim ve öğretim alanında oluşturulduğunda ise sonuçlar çok geç ortaya çıkar. Sonuçlar ortaya çıktığında iş işten geçmiş olur. Çoğu zaman önlem alınamaz. Zihinsel işlemler soyut olduğundan ve olumsuz sonuçları doğuran değişkenlere ve uygulamalara alışılmış olunduğunda bu değişkenlerin olumlu ve olumsuz yönlerinin irdelenmesi düşünelemez. Aynı hatalar tekrarlanıp durulur. Fayda sağlamadığı denenerek görüldüğü için uygulanmasından vazgeçilen yöntemler, yeni parlatılmış ambalajlarında, ünvan sahibi kişilerin övgüleriyle yeniden uygulamaya koyulur. Bu uygulamalar da hüsranla sonuçlanır. Pisa 1 ölçümlerinde ülkemizle ilgili ortaya çıkan olumsuzlukları 27 yıl önce belirleyerek bakanlığa sunan birey olarak bu yetersizliğin temel nedenlerinden birinin altı yaş (66. ay ve daha büyükler) uygulamasında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların olduğunu dile getirmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu hakkımı da yüksek sesle kullanıyorum. Bebekler annelerinin kalp atışlarının ritimlerini ve hamileliğin son ayında annenin dinlediği müziği diğerlerinden ayırt edebilmektedir. Doğumdan hemen sonra ise annenin yüzünü tanıma ve diğer yüzlerden ayırt edebilme becerisi göstermektedirler. Bu durumlar, bebeklerin belleğe kayıt, kayıtları hatırlama ve tanıma becerilerinin çok erken dönemlerde hızlı geliştiğini gösterir. Bütün bebeklerde bu hızlı gelişme gözlenebilir. 66 aylık ve daha büyük çocuklar, 84 aylık çocuklara benzer biçimde belleklerini kullanabilirler. 30 aylık bazı bebekler, 1 den 8 e kadar sayıları başkalarından destek almadan sırayla söyleyebilirler. Bu beceri 30 aylık bebeklerin sayı kavramını anlayabileceği anlamına gelmez. Bir becerinin etkin biçimde kullanılmaya zorlanması diğer becerilerin gelişmesini engeller ya da köreltir. 84 aylık çocuklar için hazırlanmış proğramların 66 ay sonrası çocuklara uygulanmasının yaratacağı sakıncaları belleğe kayıt ve hatırlama becerilerinin gelişmişlik düzeyi geçici olarak perdeleyebilir. Bu perdeleme sonucu fark edilemeyen olumsuzluklar ileri sınıflarda anlama ve anlatma becerilerinin yetersizliği olarak ortaya çıkar. Aynen pisa ölçümlerinde olduğu gibi... Belleğe kayıt ve hatırlama becerisinin gelişmişliğinin perdelemesine rağmen öğretim yılında 6 yaş (66 ay ve büyükler) uygulamasında başarısızlık oranı, bakanlık açıklamalarına göre, % 45 olmuştur. Bu kabul edilemeyecek kadar yüksek bir başarısızlık oranıdır. Bu uygulamaların daha ileri sınıflardaki başarı düzeylerini nasıl etkilediği konusunda ise araştırma yapılmamıştır. Ancak giriş sınavlarındaki başarı ortalamaları ve sıfır çekenlerin sayısı durumun vehametini gözler önüne sermektedir li yıllarda İlkokul beşinci sınıfta öğretilebilen sayı sistemleri (sayıların 2 ve 5 tabanına göre yazılıp, toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılması), 60. ay uygula- 1 Firdevs, Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul,

7 masına geçildiğinde öğretilemez oldu. Başarısızlığı gizlemenin kolay yolu hemen bulundu. Sayı sistemlerinin öğretilmesi beşinci sınıf matematik programından çıkarıldı. Günümüzde ise sayı sistemlerinin öğretilmesi Lise birinci sınıf programında yer almaktadır. Ancak okullarımızın önemli bir kısmında öğretilememektedir. Bu anlattıklarımın 6 yaş uygulamasıyla bağlantısını birkaç cümleyle anlatmaya çalışayım. Onluk sayı sisteminde basamaklar 10 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır. Yaygın deyimiyle basamaklar onar onar büyür veya küçülür (birler, onlar, yüzler, binler,...). İkilik sayı sisteminde basamaklar 2 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır (birler, ikiler, dörtler, sekizler, onaltılar,...). Beşlik sayı sisteminde basamaklar 5 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır (birler, beşler, yirmibeşler, yüzyirmibeşler,...). Onluk sayı sisteminde dört işlemi anlayarak (mekanik değil) yapabilmek için basamak ve elde kavramlarının anlaşılması yeterlidir. İkilik ve beşlik sayma sistemlerinin, onluk sayma sisteminden farkı basamak ve elde kavramlarının yukarıda açıklandığı gibi farklı olmasıdır. Bu sayı sistemlerinde yapılan toplama ve çıkarma işlemlerinin kuralları aynıdır. Onluk sistemde yapılan toplama işlemi benzer şekilde ikilik ve beşlik sayma sistemlerinde yapılır. İkilik sistemde iki tane birlik elde, beşlik sistemde ise beş tane birlik elde oluşturur. Benzetişim (analoji) kurma becerisi kazanmış öğrenciler onluk sayma sisteminde öğrendikleri işlem yapma becerilerini diğer sayma sistemlerindeki işlemlere kolayca uygulayabilmektedir. Onluk sayma sisteminde, basamak ve elde kavramlarını anlamadan (taklit veya mekanik yolla) dört işlem yapabilen öğrenciler, benzetişim kuramadıklarından diğer sayı sistemlerini ve bu sistemlerdeki işlemleri anlamakta zorluk çekmektedirler. Her sayı sistemindeki kuralları ezberlemeye çalışmakta ezberledikleri kuralları ya unutmakta ya da birbirlerine karıştırmaktadırlar. Yirmi aylık bebekler benzetişim kurma yetisine sahiptir. 2 Bu yeti, okul öncesi dönemde uygun alıştırmalar yaptırılarak sıfır hata düzeyinde işlerlik kazanmış bilişsel becerilere dönüştürülebilir. Böylece öğrenme hem kolaylaşır hem de hızlanır. Kafalar karışmaz. Gerilimler yaşanmaz. Öğrenme, oyun olarak algılanan bir sürece dönüşür. Pisa ölçümlerinde, ülkemizin anlama ve anlatma becerileri bakımından sondan ikinci olması hoş görülebilecek bir başarısızlık değildir. Bu başarısızlıkların nedenleri araştırılıp gözler önüne serilmelidir. Bu başarısızlıkların nedenlerini genetik aktarımın yetersizliğine bağlamak putlara tapınma alışkanlığını sürdüren zihinlere has doğru akıl yürütebilme becerisinden yoksunluğun bir işaretidir. Ne yazık ki eğitim ve öğretimde başarıyı % 50 oranında genetik yapının belirlediğini ileri sürerek yaptıkları uygulamaların sorumluluğundan kurtulmaya çalışan ünvan sahibi kişilerin beyanları medyada abartılı bir şekilde yer alarak kafa karışıklığına neden olmaktadır. Hayatı devam ettirebilmemizi, % 50 oranında havada oksijen bulunmasına, % 25 oranında gezegenimizde su bulunmasına, % 15 oranında besin bulunmasına ve % 10 oranında iklimsel koşullara bağlamak ne derece anlamsız akıl yürütme ise öğrenmeyi de benzer şekilde bazı faktörlere bağlamak o derece anlamsızdır. Oksijen olmazsa, hayat anında % 100 oranında son bulur. Su olmazsa hayat % 100 oranında son bulur... Biyolojik donanımı tam ve sağlam olan her birey uygun alıştırmalar yaparak do- 2 Sebahattin Dilâver, Okulda Üstün Başarının Sırları Öğrenmeyi Coşkuya Dönüştürür, 2011, s

8 ğal zihinsel becerilerini hatasız işleyiş düzeyine çıkarabilir. Zihinsel becerilerin tamamı yeterli işlerlik düzeyine çıkarıldığında her konu öğrenilebilir veya öğretilebilir. Ancak öğrenme zaman alan bir süreçtir. Birey her şeyi öğrenmeye ayıracak zamanı bulamayabilir. Okulda öğretilmek istenilenlerin öğrenilebilmesi için gerekli zamanın olmasına rağmen öğrenme zorluğu çekilmesinin pek çok nedeni sıralanabilir. Bu nedenler arasında en etkili ve yaygın olan üç tanesi aşağıda verilmiştir: I. Zihinsel becerilerin tamamının yeterli işlerlik düzeyine çıkarılamamış olması. II. Öğrenmenin, belleğe kayıt ve hatırlama becerilerine indirgenmiş olması ve bu indirgemeci anlayışın alışkanlığa dönüşmüş olması. III. Öğrenme sırasında yanlış yöntemlerin ve anlatım biçimlerinin monoton olarak tekrar edilmesi sonucu içsel isteksizlik oluşması, dikkatin dağılması, öğrenme iradesinin zayıflayıp yok olması. Yukarıda belirtilen olumsuzluklar oluşturulmadığında her öğrenci her dersin her konusunu öğrenebilir. Matematik kafası yok ya da sözel yeteneği zayıf denilen çok sayıda öğrenciyi başarıya ulaştırabilme deneyimini yaşadığım için, altını çizerek bir kere daha tekrarlıyorum: Biyolojik donanımı tam ve sağlam olan her öğrenci her dersin her konusunu tam ve doğru öğrenebilir. Her problemi çözebilir. Bunun gerçekleştirilmesi için birbirini izleyen üç değişik etkinliğin gerçekleştirilmesi yeterli olmaktadır. Bu üç etkinlik aşağıda sıralanmıştır. I. Zihinsel becerilerin görsel materyal kullanılarak sıfır hata düzeyinde işlerliğe kavuşturulması (36. aydan sonra her yaş grubu için özel olarak hazırlanan bireye özel ve genel alıştırmalarla gerçekleştirilir). II. Görsel materyal kullanılarak anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilip mükemmelleştirilmesi (36. ay ay arasındaki yaş grupları için hazırlanmış özel alıştırmalar ve öykü kitaplarından faydalanılarak gerçekleştirilir). III. Kavramların, problemlerin ve problem çözümlerinin anlaşılmasını sağlamak için Sokratik sorgula biçiminin uygulandığı alıştırmalar uygulanarak, kavramları ve problemleri çözme becerilerinin kazandırılması (Her sınıfın her dersinin öğrenilmesini uygun cevap verme yöntemiyle gerçekleştirir). I. maddede belirtilen 2000 sayfayı aşkın alıştırma kitaplarımızın (36. ay ay yaş grupları için); 1000 sayfasını (kullanım kılavuzları hariç) çocuklarımızın hizmetine sunacağız. HEDEF Okul Öncesi Eğitimde Lider Ülke Türkiye- hedefini gerçekleştirme yolunda görevimizi başarıyla tamamladık. Söz sizde... Görev sırası sizde... Saygılarımla Sebahattin Dilâver 19 Mayıs 2012 / Ankara 17

9 60. AY UYGULAMASI FAYDALI MIDIR? Pisa ölçümlerinde ülkemizle ilgili belirlenen yetersizlikleri 27 yıl önce belirleyerek bakanlığa sunan birey olarak bu yetersizliğin temel nedenlerinden birinin altı yaş uygulamasında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmemesi olduğunu dile getirmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu hakkımı da yüksek sesle kullanıyorum. Bebekler, annelerinin kalp atışlarının ritimlerini ve hamileliğin son ayında annenin dinlediği müziği diğerlerinden ayırt edebilmektedir. Doğumdan hemen sonra ise annenin yüzünü tanıma becerisi göstermektedirler. Bu hususlar, bebeklerin belleğe kayıt, kayıtları hatırlama ve tanıma becerilerinin geliştiğini gösterir. Bütün bebeklerde bu beceri çok hızlı gelişir. Bir becerinin kullanılması diğer becerilerin ise kullanılmaması sadece kullanılan beceriyi geliştirir, diğer becerilerin gelişmesini engeller ya da köreltir. 84 aylık çocuklar için hazırlanmış programın 66. ay ay aralığındaki çocuklara uygulanmasının yaratacağı sakıncaları belleğe kayıt ve hatırlama becerilerinin gelişmişliği engelleyebilir. Ancak buna rağmen öğretim yılında 6 yaş uygulamasında başarısızlık oranı % 45 olarak belirtilmiştir. Altı yaş uygulamasındaki tereddütlerin nasıl giderildiğini açıklayan bir kaynağa ulaşabilmiş değilim. Yukarıda belirtilen 6 yaş uygulamasının deneyimleri dikkate alındığında aşağıdaki hususların dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. I. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okuma ve yazma öğrenmek için yeterli olgunluğa erişmiş ve gerekli zihinsel becerileri kazanmış olabilir. Bu çocuklarımıza uygun bir program dahilinde yavaş bir tempoyla okuma ve yazma öğretilebilir. Bu uygulamanın çok faydalı doğru bir uygulama olduğu kabul edilmelidir. II. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okula gitme, okuma ve yazma öğrenme olgunluğuna erişmemiş olabilir. Bunlara okuma ve yazma öğrenebilmek için gerekli becerileri kazandırma çalışmaları bile zararlı olabilir. Bu çocukların durumları çok dikkatli bir şekilde belirlenip, izlenmeli ve özel programlar hazırlanmalıdır. III. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okula gitme olgunluğuna erişmiş olmalarına rağmen okuma ve yazma öğrenebilmek için gerekli zihinsel becerileri kazanamamış, beyin-göz-el işbirliğini gerçekleştirememiş olabilir. Bu çocuklarımızın söz konusu becerileri kazanmaları sağlanmadan okuma ve yazma öğretilmesine geçilmemelidir. IV. Okul olgunluğunun ve okuma-yazma öğrenebilmek için gerekli becerilerin kazanılıp kazanılmadığı belirlenmeden okuma ve yazma öğretilmeye asla başlanmamalıdır. Zira taklit becerileri gelişmiş çocuklar, anlamadan taklit ederek, öğretmenlerin söylediklerini taklit edebilir ya da yapabilirler. 30. ayına girmiş bazı çocukların 1 den 10 a kadar sayıları sırayla söyleyebildikleri dikkate alınırsa bu durumun önemi daha iyi anlaşılabilir. Bazı çocuklar fişleri ya da kitaptaki cümleleri çok güzel okuyabilmelerine rağmen aynı cümleler farklı ortamlara yazıldığında okuyamazlar. Hafızaya kayıt ve hatırlama becerileri emsallerine göre daha yüksek düzeyde olan bu çocukların diğer zihinsel becerileri yeterli işlerlik düzeyine ulaşmamış olabilir. Bu durum fark edilmediğinde öğrencinin öğretim hayatı zorluklar ve gerilimler içerisinde geçer. Geçmiş uygulamalara bakıldığında 60. ay uygulamasının başarısızlıklarının giz- 18

10 lenebileceği sanısına kapılmak mümkündür. Ancak eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek amacıyla uygulamayı başlatan, pisa araştırmalarının ortaya çıkardığı olumsuzlukları bakanlığın resmi sitesine koyan anlayışın ve velilerimizin bilinç düzeyinin eğitim sistemimizi bugünkü durumundan daha aşağı düzeylere taşıyacak uygulamalara izin vermeyeceğini düşünüyorum. Saygılarımla Sebahattin Dilâver 19 Mayıs 2012 / Ankara 19

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) 2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) 1 TEOG Sınav Tarihleri 1. TEOG (TEOG Ortak yazılı sınav) 25-26 KASIM 2015 Mazeret Sınavı 12-13 Aralık 2015 2. TEOG (TEOG Ortak yazılı sınav) 27-28 NĠSAN

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji

Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji 4+4+4 Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji Hangi ay ve doğumlular 1. Sınıfa yada ana hazırlık sınıfına devam edecekler? MEB tarafından yayınlanan genelge gereğince 60-72 ay arası çocukların ilkokula başlayabileceği

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATAKENT ORTAOKULU 8/ A SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATAKENT ORTAOKULU 8/ A SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Toplantı No : 2 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATAKENT ORTAOKULU 8/ A SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Toplantı Tarihi : 17/02/2016 Toplantı Saati : 12.00 Toplantı Yeri : Müdür

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz.

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz. NİSAN 2015 BÜLTENİ Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu içindeyiz. DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ 3 / 4-4/5 VE 5/6 YAŞ GRUBU BASKETBOL

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ANKARA, 2016 İÇİNDEKİLER MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ...1 İletişim Modülü.....2 Toplumsal Yaşam Modülü........6

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ HEDEF BELİRLENMELİDİR Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Bir insanın başarılı olabilmesi için önce hedefini belirlemesi gerekir. Hedefler ulaşılabilir

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Aldemir, S. (004). Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru, İlköğretim-Online, 3(), 4-47, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Salih ALDEMİR salihaldemir65@mynet.com

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme, HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi dersi 1. yarıyıl devam ederken ilk bültende belirlendiği gibi Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları birlikte birbiri ile ilişkili olarak yürütülmektedir.

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE HAYAL GÜCÜ TEMASINDA -Masal Perisi -Okula Giden Robot -Neden Rüya Görürüz? metinlerini işledik.

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA İÇİN ÖNERİLEN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMA METODLARI

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA İÇİN ÖNERİLEN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMA METODLARI VERİMLİ DERS ÇALIŞMA İÇİN ÖNERİLEN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMA METODLARI Etkili olduğu görülmüş çalışma formülleri vardır. Bunlara formül diyoruz çünkü izlenecek belirli işlemleri kapsar. Değişik çalışma işlemlerinin

Detaylı

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım.

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. 4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. Heyecanımız dorukta! Çanta, önlük, ders malzemeleri, kışlık giysiler, ayakkabı.

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ

ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ Ö N E R İ L E R Akademik etkinliklerde yavaş olabilirler ancak yinede kendi yeteneklerini ve yetersizliklerini anlayabilecek düzeye gelebilirler. İlköğretim okullarında, normal yaşıtlarıyla aynı sınıflarda

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık.

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. Müh. Salim İMAMOĞLU Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki : "Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

İLKÖĞRETİM KADEMESİYLE BAŞLAYAN MATEMATİK KORKUSUNUN NEDENLERİ

İLKÖĞRETİM KADEMESİYLE BAŞLAYAN MATEMATİK KORKUSUNUN NEDENLERİ İLKÖĞRETİM KADEMESİYLE BAŞLAYAN MATEMATİK KORKUSUNUN NEDENLERİ Murat BAŞAR 1, Metin ÜNAL 2, Mustafa YALÇIN 2 1 Uşak Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Sınıf öğretmeni, UŞAK 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

03.11.2013-Bloomberg Businessweek. BASINDA GeniuSpy. Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6

03.11.2013-Bloomberg Businessweek. BASINDA GeniuSpy. Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6 03.11.2013-Bloomberg Businessweek BASINDA GeniuSpy Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6 Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 2/6 27.08.2013-www.milliyet.com.tr Çocuğunuz dikkatsiz mi emin misiniz?

Detaylı

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Aralık 2010 PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye puanını

Detaylı

Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde. birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu

Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde. birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu 'HAYDİ MATEMATİK OYNAYALIM' Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu çocuklar için matematik, problem

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Yabancı Dil Ööğreniminde Güçlü Hafıza Teknikleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Yabancı Dil Ööğreniminde Güçlü Hafıza Teknikleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yabancı dil öğreniminde kelime ve anlamını ezberleme oldukça önemli bir yere sahiptir. En sık kelime ezberleme yöntemi ise tekrardır. Yani sık sık kelimenin ve anlamının tekrar edilmesidir. Bu kelimelerin

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ Van Hiele teorisi, 1957 de, iki matematik eğitimcisi olan Pier M. Van Hiele ve eşi Dina van Hiele-Gelfod tarafından Ultrehct üniversitesindeki doktora çalışmaları sırasında

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları. İçin Bilgiler. Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü

Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları. İçin Bilgiler. Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları Ana-Babalar İçin Bilgiler Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü Hazırlayan: Yayımcı ve telif hakkı sahibi: Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü 1. Baskı, Ağustos

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek Prof. Dr. Emin Karip Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ PDR SERVİSİ AKADEMİK BAŞARININ ARTTIRILMASI

TED ANTALYA KOLEJİ PDR SERVİSİ AKADEMİK BAŞARININ ARTTIRILMASI TED ANTALYA KOLEJİ PDR SERVİSİ AKADEMİK BAŞARININ ARTTIRILMASI Akademik Başarının Artırılması Verimli ders çalışma programı Çalışmayı sürdürmek Zihnin dağılmasını önlemek Çalışma ortamına ilişkin düzenlemeler

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı