BELGE 1. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGE 1. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 BELGE 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü SAYI : 510-EĞT.Şb.Md. 5/22281 ANKARA KONU : 6 Yaş Uygulaması 3 / 9 / VALİLİĞİNE GENELGE 1984/127 İLGİ: a) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün (1983) sayılı genelgeleri. b) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün (1983/182) sayılı genelgesi. c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün sayılı duyuru yazısı. Bilindiği gibi yurdumuzda (6) yaş uygulaması Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının İLGİ (a) genelgesiyle başlatılmış ve öğretim yılından itibaren Eylül sonuna kadar (5) yaşını doldurup (6) yaşına giren çocukların bütün imkânlar kullanılarak ilkokullara kaydedilmesi gereği Valiliklere bildirilmiştir. Şüphesiz, 6 yaş grubundaki çocuklarımızın okula, Eğitim ve Öğretime hazır bir hale getirilmesi çok güzel bir olaydır. Fakat; yukdumuzun bugünkü içtimaiekonomik ve kültürel yapısı ile okullaşma oranı nazari dikkate alınırsa 6 yaş grubu çocuklarının okullaşması meselesinin fevkalâde ciddi ve hassas bir konu olduğu görülecektir. Nitekim, uygulama ile ilgili illerden Bakanlığımıza intikâl eden sonuçlar büyük bir hassasiyetle değerlendirilmiş ve konuya ilişkin eğitimci, uzman, müfettiş, yönetici, uygulamacı öğretmenlerin görüşleri ile Talim Terbiye Kurulunun mütalâsı alınıp yabancı ülkelerin konu ile ilgili hazırlık ve tatbikatları gözden geçirildikten sonra; 6 yaş grubunun okullaşması tatbikatı ile ilgili kararın doğru verilmediği takdirde, varlık ve geleceğimizin en büyük teminatı olan yavrularımızın bedenen, zihnen ve ruhen tahrip olması ihtimalinin kuvvetli olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Tam hazırlık yapılmadan başlatılan bir yıllık tatbikatın sınırlı tecrübesiyle 6 yaş uygulaması hakkında, EVET veya HAYIR gibi kesin bir hüküm vermek doğru değildir. Esasen bu uygulamada, başarılı olan çocuklarımızın; ikinci sınıftaki intibak, seviye ve başarılarının izlenmesi ihtiyacı, konunun en azından bir yıl daha denenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu itibarla öğretim yılında 6 yaş grubunun okullaşma denemesi İlköğretim Okulları ile şartları müsait ve geçen 10

2 yıl başarı oranı yüksek olan okullarımızda devam ettirilecektir. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü Bülten No : Tarih 610/ BASIN BÜLTENİ ALTI YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN OKULLAŞMASI DENEMESİNE İM- KANLAR ÖLÇÜSÜNDE ÖĞRETİM YILINDA DA DEVAM EDİLE- CEKTİR. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER ALTI YAŞINDA ÇOCUĞU BULUNAN TÜM ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARI- NI OKULA GÖNDERMEYE KARAR VERİRKEN ÇOK HASSAS VE DİKKAT- Lİ DAVRANMALARINI SAMİMİYETLE RİCA EDİYORUM DEDİ. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi DİNÇERLER bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi; Altı yaş grubu öğrencilerinin okullaşması meselesi fevkalade hassas bir konudur. Bu tatbikatın, küçük yavruları erken yaşta öğrenime başlatıp zaman kazandırma faydası olmakla birlikte; değerlendirmeler iyi yapılmaz, hükümler ve kararlar doğru verilmezse en değerli varlığımız olan yavrularımızın, bedenen, zihnen ve ruhen tahrip olması ihtimali de vardır. Küçük yaşta aile kucağından koparıp, resmiyet çatısı altına sokmak suretiyle bu yavrularımızı çeşitli sıkıntılarla da karşı karşıya bırakabiliriz. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda tam hazırlık yapılmadan başlanan bu bir yıllık sınırlı tecrübe Altı yaş grubu uygulaması hakkında EVET veya HAYIR gibi kesin bir kararın verilmesine yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Uygulama sonuçları kötümser değildir. Ancak; kesin hüküm vermeye de yeterli değildir. Buna göre, birinci sınıfta başarılı olan çocuklarımızın, ikinci sınıftaki başarılarının gözlenmesi ve incelenmesi gereği konunun en azından bir yıl daha denenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca; bu yıl ilk defa alınacak olan Altı yaş grubu öğrencileri ile geçen yıl başarısız olup (% 45) ta bu yıl sınıf tekrar edecek olanların başarı durumlarına bir defa daha bakma zorunluluğu vardır. 11

3 Konu: Eğitim Sistemimiz. 12 BELGE 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ANKARA Eğitim sistemimizin aksayan taraflarından bazılarının aşağıda belirttiğimiz hususlar olduğu kanaatindeyim. Yapılacak bilimsel bir araştırmanın belirttiğim hususların doğruluğunu teyid edeceği inancındayım. A. Öğrencilerimizde yeterli bir seviyeye ulaştırılamadığını gördüğüm beceriler: 1. Okuma hızları, okuduklarını tam ve doğru anlama becerisi. 2. Bazı kavramları birbirine karıştırmaları, bazı kavramları tam olarak anlayamamaları (sıcaklık ve ısı, buharlaşma ve kaynama gibi kavramları birbirine karıştırdıkları, limit, halka, cisim gibi kavramları anlamakta güçlük çektiklerini pek çok kere gördüm.) 3. Doğru akıl yürütme ve alternatifleri sıralayıp en uygununu seçme becirisi. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bir konunun temel kavram ve genellemelerini öğrendikten sonra, bunları uygulayarak bir problemi çözmede başarılı olamamaktadır. 4. Bir konuyu yorunmlama, irdeleme, sentez ve analiz edebilme becerisi. 5. Daha önce öğrenmedikleri bir konuyu araştırıp öğrenme veya okuyup anlama becerisi. 6. Gözlem ve deney yapabilme alışkanlığı, gözlem ve deneylerden yararlanarak genelleme yapabilme becerisi. 7. Duygu ve düşüncelerini, bildiklerini kendi kelimeleriyle düzgün olarak anlatabilme becerisi. 8. Okunaklı yazı yazabilme becerisi. Yukarıda belirttiğim becerileri öğrencilerin hangi ölçüde kazanıp kazanmadıklarını tesbit etmek amacıyla yapılacak bir araştırmaya hiç bir karşılık beklemeden yardımcı olabilirim. B. Yukarıda belirtilen eksiklerin sebepleri ve çareleri: 1. Okul öncesi dönemde, göz-el koordinasyonunun yeterince geliştirilmesine önem verilmeyişi. 2. Okul öncesinde ve ilkokulda gözün okumaya yönelik hareketlerinin hızlandırılmasına ve pekiştirilmesine önem verilmeyişi. 3. Okuma-yazma öğretilirken kelimelerin veya cümlelerin anlamlarının hayalde canlandırılması üzerinde durulmayışı. Ördek suda yüzer. cümlesini okuyan veya yazan bir öğrenci; ördeği, suyu ve suda yüzen ördeği hayalinde canlandırırsa, okuduklarını anlamlandırmaya çalışır. Böylece okuduğunu kendi kendine anlar ve daha iyi öğrenir. 5. Çocuklar, okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanmadan ilkokula başlamaktadırlar. Bu konuda aileler aydınlatılarak çocukların ilkokula okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanarak başlamaları sağ-

4 lanmaya çalışılmalıdır. İlkokula başlayan çocukların okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanıp kazanmadıkları kontrol edilmeli, gerekli ön becerileri kazanmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu konuda ekteki broşürde gerekli açıklamalar mevcuttur. 6. Müfredat programları öğrencilerin yaşlarına, teknolojik gelişmelere ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden hazırlanmalıdır. Hazırlanacak programlarda öğrencilere kazandırılması öngörülen beceriler ayrıntılı ve aşamalı sıralamalar halinde verilmelidir. Öğrencilere pek çok şey öğretmek yerine, programlarda kazandırılması öngörülen davranışları kavrayarak kazanmalarını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 7. Dersler ve ders kitapları açıklayıcı metoda göre değil, geliştirici metoda göre hazırlanıp, işlenmelidir. Ders yükünün ağır olması ve derslerin bütünüyle açıklayıcı metoda göre işlenmesi, ders kitaplarının bütünüyle açıklayıcı metoda göre hazırlanmış olması öğrencileri ezberciliğe götürmektedir. Ezberlenen bilgiler az olursa ve kısa zaman aralıklarında tekrarlanırsa hafızada tutulabilir. İstiklâl Marşımızın, millî şiirlerin, din derslerinde duaların, müzik derslerinde müzik parçalarının dışında ezbercilikten kaçınılmalıdır. Yorumu, irdelemesi, yapılmadan nedeni kavranmadan ezberlenen bilgiler unutulmasa bile, günlük hayatta kullanılamayacağı için hiç bir faydası yoktur. Mevcut eğitimimiz bütünüyle ezberle, imtihanda tekrarla, 5 al, sınıfı geç, sonra unut. kelimeleriyle özetlenebilen anlayıştan kurtarılamadığı sürece, eğitim için yapılan harcamalar, sadece ve sadece bir lüks olmaktan, israf olmaktan başka bir anlam ifade etmeyecektir. Bu durumu giriş sınavlarının sonuçları da teyid etmektedir. 8. Okullarımızda mutlaka açık kitap imtihanlara yer verilmelidir. Açık kitap imtihanlar öğrencilerin okuduklarını tam ve doğru anlamalarına, anladıklarını yorumlamalarına ve kendi kelimeleri ile ifade edebilmelerine yardımcı olabilecek en etkili bir metottur. 9. Kolejlere, fen liselerine, üniversiteye giriş sınavlarının mevcut ezberci metodu destekleyen şekilde yapılmasına en kısa zamanda son verilmelidir. Öğrencilere, her yıl işlem yapabilme becerisini ölçen benzer sorular sorulması eğitimimizi ezberciliğe zorlayan faktörlerden biridir. Öğrencilerin okuyup öğrenme kapasitelerini, öğrendiklerini yeni durumlarda kullanabilme becerilerini ölçen soruların giriş sınavlarında ağırlıklı olması ezberciliğe karşı çok etkili bir araçtır. İstenildiğinde bu konuda daha ayrıntılı bir rapor hazırlayabilirim. 10. Millî duyguları pekiştirmek için, yakın tarihimizi, özellikle İstiklâl Savaşımızı konu alan filmler yapılmalıdır. Bu filmler tarih derslerinde öğrencilere gösterilerek, Milletimizin Devletimiz ve Cumhuriyetimiz için yaptığı fedakârlıklar ve kahramanlıklar öğrencilere yaşatılarak millî duygular iyice pekiştirilmelidir. KISACA Pisa ölçümlerinden yirmi yıl önce belirleyip açıkladığım olumsuzlukların ve yanlış uygulamaların devam etmesinden duyduğum üzüntüleri anlama becerilerini kaybetmiş olanların takdirlerine sunmaktan ileriye gidememenin çaresizlik duygusunu zaman zaman yaşıyorum.ancak çok yavaş da olsa ilerlemeler olduğunu görerek umutlanıyorum. Saygılarımla Sebahattin Dilâver 13

5 ZİHNİYET Başat temel elemanı işlevini göremeyen sistem varlığını sürdüremez, anında çöker. Kalbi duran insan ölür. Temel elemanlarından biri işlevini kısmen göremeyen bir sistem, bu yetersizlik giderilmediğinde varlığını sürdürmekte zorlanır, anında çökmez, bir süre sonra varlığını sürdüremez. Bir sistemde temel elemanlar birbirleriyle ve yardımcı elemanlarla uyum içerisinde çalışır. Bu uyum kısmen bozulduğunda sistem varlığını sürdürebilir, ancak verimli çalışamaz. Sistemin elemanları arasındaki uyumsuzluk, form bozukluğuna sebep olmadıkça, çok zor fark edilir. Form bozukluğu oluşmadıkça sistemdeki uyumsuzluklar ve aksaklıklar fark edilemez. Sistemdeki uyumsuzluklar, aksaklıklar ve verim düşüklüğü normal sonuçlar olarak algılanmaya başlandığında ise farkındalık yok olur. Farkındalık yok olduğunda, çare bulmak, çözüm üretmek kavramları bellekten silinir. Çare bulmak, çözüm üretmek kavramlarının bellekten silinmesi, putperest anlayışların benzerlerinin zihinleri işgal etmesi sonucunu doğurur. Putperest arayışların toplumsal belleği işgal ettiğinin farkına varanların çözüm için zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır anlamındaki sözleri farkındalık yaratmak için yeterli olamaz. Çözümsüzlüğü veya putlara tapmayı çözüm görenler; putperest zihniyetin tutsaklığını aşarak çözüm üretenlere saldırmayı kaçınılmaz ve ertelenemez kutsal bir görev sanırlar. Üretilenlerin doğruluğu veya yanlışlığı, faydalı olup olmadıkları, gereklilikleri veya yeterlilikleri, kuramlara (teorilere) uygun olup olmadıkları konusunda akıl yürütmeden klişeleşmiş sözlerle saldırılarını sürdürürler. Üretilenin işevselliğine akıl erdiremezler, ancak üretenin sıfatlarını ön plâna çıkarırlar. Puta taparcasına önemsedikleri ünvan sahiplerinin görüşlerini hemen uygulamaya koyarlar. Uygulama sonuçlarının olumsuz etkilerini ise görmezlikten gelmeyi meziyet sayarlar. Gücü, otoriteyi, ünvanları, makamları, sıfatları, reklamları ve ambalajları önemseyip geriye kalanlara boş verenlerin eğitim süreçlerini anlayabilmeleri imkânsızdır. Söylediklerimden yukarıda sıralananları önemsemediğim anlaşılmamalıdır. Sadece sıralanan nitelikleri dikkate alarak karar vermenin yanlış olabileceğine dikkatleri çekmek istedim. Eğitim ve öğretimin başat temel elemanı, insan beyninin işlevlerinden kaynaklanan gündelik yaşamda zeka olarak adlandırılan, bilimsel kaynaklarda zihinsel beceriler veya bilişsel beceriler olarak adlandırılan yeterliliklerdir. Bu beceriler geliştirilip sıfır hata düzeyinde işlerliğe ulaştırıldığında öğrenme kolaylaşır, hızlanır, mükemmelleşir ve kalıcı olur. İnsan beyninin gizil zihinsel becerilerinin geliştirilip mükemmelleştirilmesi ile bir bitki tohumunun filizlenip ürün verecek duruma gelmesi arasında benzetişim kurarak eğitim ve öğretimin önemini zihinlerimizde canlandırabiliriz. Bir bitki tohumu doğada uygun koşullarda filizlenip gelişerek meyve üretecek duruma gelir. Koşullar uygun olmadığı zaman tohum filizlenemez ya da gelişemez. Gelişemediği için de ürün veremez. Doğada kendiliğinden yetişen bir bitkinin meyvelerinin sayısı ve kalitesi dış koşullara bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Tohumun filizlenip gelişmesine uygun koşulların bilimsel verilere uygun olarak oluşturulması durumunda meyvelerin sayısında ve kalitesinde arzu edilen sonuçlar elde edilir. Yanlış veya yetersiz koşullar oluşturulduğunda ise meyvelerin sayısında azalma niteliklerinde ise yetersizlikler ortaya çıkar. Meyvelerin nitelikleri arasında büyük farklılıklar görülür. 14 Meyvelerin sayısını, büyüklüklerini ve renklerinin parlaklığını mükemmelleştiren

6 koşullar, zararlı kalıntılara sebep olabilir, tadlarını değiştirebilir, içerdikleri minerallerin ve vitaminlerin miktarlarını azaltabilir. Böylece sağlık kaynağı olan meyveleri, sağlığı tehdit eden besinler listesine aktarabilir. Bu olumsuzluklar, ürünler incelendiğinde belirlenebilir. Sağlığa zararlı ürünlerin tüketilmesi engellenebilir. Günümüz insanı anlatılan durumun farkındadır. Benzer durumlar eğitim ve öğretim alanında oluşturulduğunda ise sonuçlar çok geç ortaya çıkar. Sonuçlar ortaya çıktığında iş işten geçmiş olur. Çoğu zaman önlem alınamaz. Zihinsel işlemler soyut olduğundan ve olumsuz sonuçları doğuran değişkenlere ve uygulamalara alışılmış olunduğunda bu değişkenlerin olumlu ve olumsuz yönlerinin irdelenmesi düşünelemez. Aynı hatalar tekrarlanıp durulur. Fayda sağlamadığı denenerek görüldüğü için uygulanmasından vazgeçilen yöntemler, yeni parlatılmış ambalajlarında, ünvan sahibi kişilerin övgüleriyle yeniden uygulamaya koyulur. Bu uygulamalar da hüsranla sonuçlanır. Pisa 1 ölçümlerinde ülkemizle ilgili ortaya çıkan olumsuzlukları 27 yıl önce belirleyerek bakanlığa sunan birey olarak bu yetersizliğin temel nedenlerinden birinin altı yaş (66. ay ve daha büyükler) uygulamasında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların olduğunu dile getirmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu hakkımı da yüksek sesle kullanıyorum. Bebekler annelerinin kalp atışlarının ritimlerini ve hamileliğin son ayında annenin dinlediği müziği diğerlerinden ayırt edebilmektedir. Doğumdan hemen sonra ise annenin yüzünü tanıma ve diğer yüzlerden ayırt edebilme becerisi göstermektedirler. Bu durumlar, bebeklerin belleğe kayıt, kayıtları hatırlama ve tanıma becerilerinin çok erken dönemlerde hızlı geliştiğini gösterir. Bütün bebeklerde bu hızlı gelişme gözlenebilir. 66 aylık ve daha büyük çocuklar, 84 aylık çocuklara benzer biçimde belleklerini kullanabilirler. 30 aylık bazı bebekler, 1 den 8 e kadar sayıları başkalarından destek almadan sırayla söyleyebilirler. Bu beceri 30 aylık bebeklerin sayı kavramını anlayabileceği anlamına gelmez. Bir becerinin etkin biçimde kullanılmaya zorlanması diğer becerilerin gelişmesini engeller ya da köreltir. 84 aylık çocuklar için hazırlanmış proğramların 66 ay sonrası çocuklara uygulanmasının yaratacağı sakıncaları belleğe kayıt ve hatırlama becerilerinin gelişmişlik düzeyi geçici olarak perdeleyebilir. Bu perdeleme sonucu fark edilemeyen olumsuzluklar ileri sınıflarda anlama ve anlatma becerilerinin yetersizliği olarak ortaya çıkar. Aynen pisa ölçümlerinde olduğu gibi... Belleğe kayıt ve hatırlama becerisinin gelişmişliğinin perdelemesine rağmen öğretim yılında 6 yaş (66 ay ve büyükler) uygulamasında başarısızlık oranı, bakanlık açıklamalarına göre, % 45 olmuştur. Bu kabul edilemeyecek kadar yüksek bir başarısızlık oranıdır. Bu uygulamaların daha ileri sınıflardaki başarı düzeylerini nasıl etkilediği konusunda ise araştırma yapılmamıştır. Ancak giriş sınavlarındaki başarı ortalamaları ve sıfır çekenlerin sayısı durumun vehametini gözler önüne sermektedir li yıllarda İlkokul beşinci sınıfta öğretilebilen sayı sistemleri (sayıların 2 ve 5 tabanına göre yazılıp, toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılması), 60. ay uygula- 1 Firdevs, Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul,

7 masına geçildiğinde öğretilemez oldu. Başarısızlığı gizlemenin kolay yolu hemen bulundu. Sayı sistemlerinin öğretilmesi beşinci sınıf matematik programından çıkarıldı. Günümüzde ise sayı sistemlerinin öğretilmesi Lise birinci sınıf programında yer almaktadır. Ancak okullarımızın önemli bir kısmında öğretilememektedir. Bu anlattıklarımın 6 yaş uygulamasıyla bağlantısını birkaç cümleyle anlatmaya çalışayım. Onluk sayı sisteminde basamaklar 10 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır. Yaygın deyimiyle basamaklar onar onar büyür veya küçülür (birler, onlar, yüzler, binler,...). İkilik sayı sisteminde basamaklar 2 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır (birler, ikiler, dörtler, sekizler, onaltılar,...). Beşlik sayı sisteminde basamaklar 5 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır (birler, beşler, yirmibeşler, yüzyirmibeşler,...). Onluk sayı sisteminde dört işlemi anlayarak (mekanik değil) yapabilmek için basamak ve elde kavramlarının anlaşılması yeterlidir. İkilik ve beşlik sayma sistemlerinin, onluk sayma sisteminden farkı basamak ve elde kavramlarının yukarıda açıklandığı gibi farklı olmasıdır. Bu sayı sistemlerinde yapılan toplama ve çıkarma işlemlerinin kuralları aynıdır. Onluk sistemde yapılan toplama işlemi benzer şekilde ikilik ve beşlik sayma sistemlerinde yapılır. İkilik sistemde iki tane birlik elde, beşlik sistemde ise beş tane birlik elde oluşturur. Benzetişim (analoji) kurma becerisi kazanmış öğrenciler onluk sayma sisteminde öğrendikleri işlem yapma becerilerini diğer sayma sistemlerindeki işlemlere kolayca uygulayabilmektedir. Onluk sayma sisteminde, basamak ve elde kavramlarını anlamadan (taklit veya mekanik yolla) dört işlem yapabilen öğrenciler, benzetişim kuramadıklarından diğer sayı sistemlerini ve bu sistemlerdeki işlemleri anlamakta zorluk çekmektedirler. Her sayı sistemindeki kuralları ezberlemeye çalışmakta ezberledikleri kuralları ya unutmakta ya da birbirlerine karıştırmaktadırlar. Yirmi aylık bebekler benzetişim kurma yetisine sahiptir. 2 Bu yeti, okul öncesi dönemde uygun alıştırmalar yaptırılarak sıfır hata düzeyinde işlerlik kazanmış bilişsel becerilere dönüştürülebilir. Böylece öğrenme hem kolaylaşır hem de hızlanır. Kafalar karışmaz. Gerilimler yaşanmaz. Öğrenme, oyun olarak algılanan bir sürece dönüşür. Pisa ölçümlerinde, ülkemizin anlama ve anlatma becerileri bakımından sondan ikinci olması hoş görülebilecek bir başarısızlık değildir. Bu başarısızlıkların nedenleri araştırılıp gözler önüne serilmelidir. Bu başarısızlıkların nedenlerini genetik aktarımın yetersizliğine bağlamak putlara tapınma alışkanlığını sürdüren zihinlere has doğru akıl yürütebilme becerisinden yoksunluğun bir işaretidir. Ne yazık ki eğitim ve öğretimde başarıyı % 50 oranında genetik yapının belirlediğini ileri sürerek yaptıkları uygulamaların sorumluluğundan kurtulmaya çalışan ünvan sahibi kişilerin beyanları medyada abartılı bir şekilde yer alarak kafa karışıklığına neden olmaktadır. Hayatı devam ettirebilmemizi, % 50 oranında havada oksijen bulunmasına, % 25 oranında gezegenimizde su bulunmasına, % 15 oranında besin bulunmasına ve % 10 oranında iklimsel koşullara bağlamak ne derece anlamsız akıl yürütme ise öğrenmeyi de benzer şekilde bazı faktörlere bağlamak o derece anlamsızdır. Oksijen olmazsa, hayat anında % 100 oranında son bulur. Su olmazsa hayat % 100 oranında son bulur... Biyolojik donanımı tam ve sağlam olan her birey uygun alıştırmalar yaparak do- 2 Sebahattin Dilâver, Okulda Üstün Başarının Sırları Öğrenmeyi Coşkuya Dönüştürür, 2011, s

8 ğal zihinsel becerilerini hatasız işleyiş düzeyine çıkarabilir. Zihinsel becerilerin tamamı yeterli işlerlik düzeyine çıkarıldığında her konu öğrenilebilir veya öğretilebilir. Ancak öğrenme zaman alan bir süreçtir. Birey her şeyi öğrenmeye ayıracak zamanı bulamayabilir. Okulda öğretilmek istenilenlerin öğrenilebilmesi için gerekli zamanın olmasına rağmen öğrenme zorluğu çekilmesinin pek çok nedeni sıralanabilir. Bu nedenler arasında en etkili ve yaygın olan üç tanesi aşağıda verilmiştir: I. Zihinsel becerilerin tamamının yeterli işlerlik düzeyine çıkarılamamış olması. II. Öğrenmenin, belleğe kayıt ve hatırlama becerilerine indirgenmiş olması ve bu indirgemeci anlayışın alışkanlığa dönüşmüş olması. III. Öğrenme sırasında yanlış yöntemlerin ve anlatım biçimlerinin monoton olarak tekrar edilmesi sonucu içsel isteksizlik oluşması, dikkatin dağılması, öğrenme iradesinin zayıflayıp yok olması. Yukarıda belirtilen olumsuzluklar oluşturulmadığında her öğrenci her dersin her konusunu öğrenebilir. Matematik kafası yok ya da sözel yeteneği zayıf denilen çok sayıda öğrenciyi başarıya ulaştırabilme deneyimini yaşadığım için, altını çizerek bir kere daha tekrarlıyorum: Biyolojik donanımı tam ve sağlam olan her öğrenci her dersin her konusunu tam ve doğru öğrenebilir. Her problemi çözebilir. Bunun gerçekleştirilmesi için birbirini izleyen üç değişik etkinliğin gerçekleştirilmesi yeterli olmaktadır. Bu üç etkinlik aşağıda sıralanmıştır. I. Zihinsel becerilerin görsel materyal kullanılarak sıfır hata düzeyinde işlerliğe kavuşturulması (36. aydan sonra her yaş grubu için özel olarak hazırlanan bireye özel ve genel alıştırmalarla gerçekleştirilir). II. Görsel materyal kullanılarak anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilip mükemmelleştirilmesi (36. ay ay arasındaki yaş grupları için hazırlanmış özel alıştırmalar ve öykü kitaplarından faydalanılarak gerçekleştirilir). III. Kavramların, problemlerin ve problem çözümlerinin anlaşılmasını sağlamak için Sokratik sorgula biçiminin uygulandığı alıştırmalar uygulanarak, kavramları ve problemleri çözme becerilerinin kazandırılması (Her sınıfın her dersinin öğrenilmesini uygun cevap verme yöntemiyle gerçekleştirir). I. maddede belirtilen 2000 sayfayı aşkın alıştırma kitaplarımızın (36. ay ay yaş grupları için); 1000 sayfasını (kullanım kılavuzları hariç) çocuklarımızın hizmetine sunacağız. HEDEF Okul Öncesi Eğitimde Lider Ülke Türkiye- hedefini gerçekleştirme yolunda görevimizi başarıyla tamamladık. Söz sizde... Görev sırası sizde... Saygılarımla Sebahattin Dilâver 19 Mayıs 2012 / Ankara 17

9 60. AY UYGULAMASI FAYDALI MIDIR? Pisa ölçümlerinde ülkemizle ilgili belirlenen yetersizlikleri 27 yıl önce belirleyerek bakanlığa sunan birey olarak bu yetersizliğin temel nedenlerinden birinin altı yaş uygulamasında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmemesi olduğunu dile getirmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu hakkımı da yüksek sesle kullanıyorum. Bebekler, annelerinin kalp atışlarının ritimlerini ve hamileliğin son ayında annenin dinlediği müziği diğerlerinden ayırt edebilmektedir. Doğumdan hemen sonra ise annenin yüzünü tanıma becerisi göstermektedirler. Bu hususlar, bebeklerin belleğe kayıt, kayıtları hatırlama ve tanıma becerilerinin geliştiğini gösterir. Bütün bebeklerde bu beceri çok hızlı gelişir. Bir becerinin kullanılması diğer becerilerin ise kullanılmaması sadece kullanılan beceriyi geliştirir, diğer becerilerin gelişmesini engeller ya da köreltir. 84 aylık çocuklar için hazırlanmış programın 66. ay ay aralığındaki çocuklara uygulanmasının yaratacağı sakıncaları belleğe kayıt ve hatırlama becerilerinin gelişmişliği engelleyebilir. Ancak buna rağmen öğretim yılında 6 yaş uygulamasında başarısızlık oranı % 45 olarak belirtilmiştir. Altı yaş uygulamasındaki tereddütlerin nasıl giderildiğini açıklayan bir kaynağa ulaşabilmiş değilim. Yukarıda belirtilen 6 yaş uygulamasının deneyimleri dikkate alındığında aşağıdaki hususların dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. I. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okuma ve yazma öğrenmek için yeterli olgunluğa erişmiş ve gerekli zihinsel becerileri kazanmış olabilir. Bu çocuklarımıza uygun bir program dahilinde yavaş bir tempoyla okuma ve yazma öğretilebilir. Bu uygulamanın çok faydalı doğru bir uygulama olduğu kabul edilmelidir. II. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okula gitme, okuma ve yazma öğrenme olgunluğuna erişmemiş olabilir. Bunlara okuma ve yazma öğrenebilmek için gerekli becerileri kazandırma çalışmaları bile zararlı olabilir. Bu çocukların durumları çok dikkatli bir şekilde belirlenip, izlenmeli ve özel programlar hazırlanmalıdır. III. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okula gitme olgunluğuna erişmiş olmalarına rağmen okuma ve yazma öğrenebilmek için gerekli zihinsel becerileri kazanamamış, beyin-göz-el işbirliğini gerçekleştirememiş olabilir. Bu çocuklarımızın söz konusu becerileri kazanmaları sağlanmadan okuma ve yazma öğretilmesine geçilmemelidir. IV. Okul olgunluğunun ve okuma-yazma öğrenebilmek için gerekli becerilerin kazanılıp kazanılmadığı belirlenmeden okuma ve yazma öğretilmeye asla başlanmamalıdır. Zira taklit becerileri gelişmiş çocuklar, anlamadan taklit ederek, öğretmenlerin söylediklerini taklit edebilir ya da yapabilirler. 30. ayına girmiş bazı çocukların 1 den 10 a kadar sayıları sırayla söyleyebildikleri dikkate alınırsa bu durumun önemi daha iyi anlaşılabilir. Bazı çocuklar fişleri ya da kitaptaki cümleleri çok güzel okuyabilmelerine rağmen aynı cümleler farklı ortamlara yazıldığında okuyamazlar. Hafızaya kayıt ve hatırlama becerileri emsallerine göre daha yüksek düzeyde olan bu çocukların diğer zihinsel becerileri yeterli işlerlik düzeyine ulaşmamış olabilir. Bu durum fark edilmediğinde öğrencinin öğretim hayatı zorluklar ve gerilimler içerisinde geçer. Geçmiş uygulamalara bakıldığında 60. ay uygulamasının başarısızlıklarının giz- 18

10 lenebileceği sanısına kapılmak mümkündür. Ancak eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek amacıyla uygulamayı başlatan, pisa araştırmalarının ortaya çıkardığı olumsuzlukları bakanlığın resmi sitesine koyan anlayışın ve velilerimizin bilinç düzeyinin eğitim sistemimizi bugünkü durumundan daha aşağı düzeylere taşıyacak uygulamalara izin vermeyeceğini düşünüyorum. Saygılarımla Sebahattin Dilâver 19 Mayıs 2012 / Ankara 19

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi.

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. 2265 PANEL/КРУГЛЫЙ СТОЛ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (6-15 YAŞ ÖBEĞİ İÇİN) TEACHING OF TURKISH LANGUAGE (AGES BETWEEN 6-15) МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА (6-15 ЛЕТ) Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель:

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

GÖRME ENGELLİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM KILAVUZU

GÖRME ENGELLİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM KILAVUZU GÖRME ENGELLİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM KILAVUZU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Komisyon Başkan Yardımcısı Dr. Raziye Erdem Editör Yrd. Doç. Dr. Tuba TUNCER Yazarlar Abdullah ÖZTÜRK Mehmet DOĞAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DERS GEÇME VE KREDİ SİS1ENİ

DERS GEÇME VE KREDİ SİS1ENİ Ortaöğretimde DERS GEÇME VE KREDİ SİS1ENİ İlk Uygulamalar ŞAFAK Matbaacılık» : 229 57 84 Ankara ve bilim Tem m uz 1992 ÖZEL SAYI İÇİNDEKİLER Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut ÂDEM'in

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM 1

ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM 1 ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 1.GİRİŞ Ülkemizde İlahiyat Fakültelerinde, İlköğretim Din Kültür v Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerinde ve İmam-Hatip Liselerindeki meslek dersleri

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları, araştırmada geçen bazı kavramların tanımları ve araştırma boyunca sık sık karşılaşacağımız bazı kavramların

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE DE ANADİLİ EĞİTİMİ VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE DE ANADİLİ EĞİTİMİ VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ TÜRKİYE DE ANADİLİ EĞİTİMİ VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Okutman Dr. Mustafa Durmuş ÇELEBİ Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özet Bu makalede anadili öğretimi, yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde eğitim

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ -EĞİTİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA-

Detaylı