BELGE 1. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGE 1. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 BELGE 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü SAYI : 510-EĞT.Şb.Md. 5/22281 ANKARA KONU : 6 Yaş Uygulaması 3 / 9 / VALİLİĞİNE GENELGE 1984/127 İLGİ: a) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün (1983) sayılı genelgeleri. b) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün (1983/182) sayılı genelgesi. c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün sayılı duyuru yazısı. Bilindiği gibi yurdumuzda (6) yaş uygulaması Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının İLGİ (a) genelgesiyle başlatılmış ve öğretim yılından itibaren Eylül sonuna kadar (5) yaşını doldurup (6) yaşına giren çocukların bütün imkânlar kullanılarak ilkokullara kaydedilmesi gereği Valiliklere bildirilmiştir. Şüphesiz, 6 yaş grubundaki çocuklarımızın okula, Eğitim ve Öğretime hazır bir hale getirilmesi çok güzel bir olaydır. Fakat; yukdumuzun bugünkü içtimaiekonomik ve kültürel yapısı ile okullaşma oranı nazari dikkate alınırsa 6 yaş grubu çocuklarının okullaşması meselesinin fevkalâde ciddi ve hassas bir konu olduğu görülecektir. Nitekim, uygulama ile ilgili illerden Bakanlığımıza intikâl eden sonuçlar büyük bir hassasiyetle değerlendirilmiş ve konuya ilişkin eğitimci, uzman, müfettiş, yönetici, uygulamacı öğretmenlerin görüşleri ile Talim Terbiye Kurulunun mütalâsı alınıp yabancı ülkelerin konu ile ilgili hazırlık ve tatbikatları gözden geçirildikten sonra; 6 yaş grubunun okullaşması tatbikatı ile ilgili kararın doğru verilmediği takdirde, varlık ve geleceğimizin en büyük teminatı olan yavrularımızın bedenen, zihnen ve ruhen tahrip olması ihtimalinin kuvvetli olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Tam hazırlık yapılmadan başlatılan bir yıllık tatbikatın sınırlı tecrübesiyle 6 yaş uygulaması hakkında, EVET veya HAYIR gibi kesin bir hüküm vermek doğru değildir. Esasen bu uygulamada, başarılı olan çocuklarımızın; ikinci sınıftaki intibak, seviye ve başarılarının izlenmesi ihtiyacı, konunun en azından bir yıl daha denenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu itibarla öğretim yılında 6 yaş grubunun okullaşma denemesi İlköğretim Okulları ile şartları müsait ve geçen 10

2 yıl başarı oranı yüksek olan okullarımızda devam ettirilecektir. T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü Bülten No : Tarih 610/ BASIN BÜLTENİ ALTI YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN OKULLAŞMASI DENEMESİNE İM- KANLAR ÖLÇÜSÜNDE ÖĞRETİM YILINDA DA DEVAM EDİLE- CEKTİR. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER ALTI YAŞINDA ÇOCUĞU BULUNAN TÜM ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARI- NI OKULA GÖNDERMEYE KARAR VERİRKEN ÇOK HASSAS VE DİKKAT- Lİ DAVRANMALARINI SAMİMİYETLE RİCA EDİYORUM DEDİ. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi DİNÇERLER bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi; Altı yaş grubu öğrencilerinin okullaşması meselesi fevkalade hassas bir konudur. Bu tatbikatın, küçük yavruları erken yaşta öğrenime başlatıp zaman kazandırma faydası olmakla birlikte; değerlendirmeler iyi yapılmaz, hükümler ve kararlar doğru verilmezse en değerli varlığımız olan yavrularımızın, bedenen, zihnen ve ruhen tahrip olması ihtimali de vardır. Küçük yaşta aile kucağından koparıp, resmiyet çatısı altına sokmak suretiyle bu yavrularımızı çeşitli sıkıntılarla da karşı karşıya bırakabiliriz. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda tam hazırlık yapılmadan başlanan bu bir yıllık sınırlı tecrübe Altı yaş grubu uygulaması hakkında EVET veya HAYIR gibi kesin bir kararın verilmesine yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Uygulama sonuçları kötümser değildir. Ancak; kesin hüküm vermeye de yeterli değildir. Buna göre, birinci sınıfta başarılı olan çocuklarımızın, ikinci sınıftaki başarılarının gözlenmesi ve incelenmesi gereği konunun en azından bir yıl daha denenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca; bu yıl ilk defa alınacak olan Altı yaş grubu öğrencileri ile geçen yıl başarısız olup (% 45) ta bu yıl sınıf tekrar edecek olanların başarı durumlarına bir defa daha bakma zorunluluğu vardır. 11

3 Konu: Eğitim Sistemimiz. 12 BELGE 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ANKARA Eğitim sistemimizin aksayan taraflarından bazılarının aşağıda belirttiğimiz hususlar olduğu kanaatindeyim. Yapılacak bilimsel bir araştırmanın belirttiğim hususların doğruluğunu teyid edeceği inancındayım. A. Öğrencilerimizde yeterli bir seviyeye ulaştırılamadığını gördüğüm beceriler: 1. Okuma hızları, okuduklarını tam ve doğru anlama becerisi. 2. Bazı kavramları birbirine karıştırmaları, bazı kavramları tam olarak anlayamamaları (sıcaklık ve ısı, buharlaşma ve kaynama gibi kavramları birbirine karıştırdıkları, limit, halka, cisim gibi kavramları anlamakta güçlük çektiklerini pek çok kere gördüm.) 3. Doğru akıl yürütme ve alternatifleri sıralayıp en uygununu seçme becirisi. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bir konunun temel kavram ve genellemelerini öğrendikten sonra, bunları uygulayarak bir problemi çözmede başarılı olamamaktadır. 4. Bir konuyu yorunmlama, irdeleme, sentez ve analiz edebilme becerisi. 5. Daha önce öğrenmedikleri bir konuyu araştırıp öğrenme veya okuyup anlama becerisi. 6. Gözlem ve deney yapabilme alışkanlığı, gözlem ve deneylerden yararlanarak genelleme yapabilme becerisi. 7. Duygu ve düşüncelerini, bildiklerini kendi kelimeleriyle düzgün olarak anlatabilme becerisi. 8. Okunaklı yazı yazabilme becerisi. Yukarıda belirttiğim becerileri öğrencilerin hangi ölçüde kazanıp kazanmadıklarını tesbit etmek amacıyla yapılacak bir araştırmaya hiç bir karşılık beklemeden yardımcı olabilirim. B. Yukarıda belirtilen eksiklerin sebepleri ve çareleri: 1. Okul öncesi dönemde, göz-el koordinasyonunun yeterince geliştirilmesine önem verilmeyişi. 2. Okul öncesinde ve ilkokulda gözün okumaya yönelik hareketlerinin hızlandırılmasına ve pekiştirilmesine önem verilmeyişi. 3. Okuma-yazma öğretilirken kelimelerin veya cümlelerin anlamlarının hayalde canlandırılması üzerinde durulmayışı. Ördek suda yüzer. cümlesini okuyan veya yazan bir öğrenci; ördeği, suyu ve suda yüzen ördeği hayalinde canlandırırsa, okuduklarını anlamlandırmaya çalışır. Böylece okuduğunu kendi kendine anlar ve daha iyi öğrenir. 5. Çocuklar, okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanmadan ilkokula başlamaktadırlar. Bu konuda aileler aydınlatılarak çocukların ilkokula okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanarak başlamaları sağ-

4 lanmaya çalışılmalıdır. İlkokula başlayan çocukların okuma-yazma öğrenmek için gerekli ön becerileri kazanıp kazanmadıkları kontrol edilmeli, gerekli ön becerileri kazanmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu konuda ekteki broşürde gerekli açıklamalar mevcuttur. 6. Müfredat programları öğrencilerin yaşlarına, teknolojik gelişmelere ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden hazırlanmalıdır. Hazırlanacak programlarda öğrencilere kazandırılması öngörülen beceriler ayrıntılı ve aşamalı sıralamalar halinde verilmelidir. Öğrencilere pek çok şey öğretmek yerine, programlarda kazandırılması öngörülen davranışları kavrayarak kazanmalarını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 7. Dersler ve ders kitapları açıklayıcı metoda göre değil, geliştirici metoda göre hazırlanıp, işlenmelidir. Ders yükünün ağır olması ve derslerin bütünüyle açıklayıcı metoda göre işlenmesi, ders kitaplarının bütünüyle açıklayıcı metoda göre hazırlanmış olması öğrencileri ezberciliğe götürmektedir. Ezberlenen bilgiler az olursa ve kısa zaman aralıklarında tekrarlanırsa hafızada tutulabilir. İstiklâl Marşımızın, millî şiirlerin, din derslerinde duaların, müzik derslerinde müzik parçalarının dışında ezbercilikten kaçınılmalıdır. Yorumu, irdelemesi, yapılmadan nedeni kavranmadan ezberlenen bilgiler unutulmasa bile, günlük hayatta kullanılamayacağı için hiç bir faydası yoktur. Mevcut eğitimimiz bütünüyle ezberle, imtihanda tekrarla, 5 al, sınıfı geç, sonra unut. kelimeleriyle özetlenebilen anlayıştan kurtarılamadığı sürece, eğitim için yapılan harcamalar, sadece ve sadece bir lüks olmaktan, israf olmaktan başka bir anlam ifade etmeyecektir. Bu durumu giriş sınavlarının sonuçları da teyid etmektedir. 8. Okullarımızda mutlaka açık kitap imtihanlara yer verilmelidir. Açık kitap imtihanlar öğrencilerin okuduklarını tam ve doğru anlamalarına, anladıklarını yorumlamalarına ve kendi kelimeleri ile ifade edebilmelerine yardımcı olabilecek en etkili bir metottur. 9. Kolejlere, fen liselerine, üniversiteye giriş sınavlarının mevcut ezberci metodu destekleyen şekilde yapılmasına en kısa zamanda son verilmelidir. Öğrencilere, her yıl işlem yapabilme becerisini ölçen benzer sorular sorulması eğitimimizi ezberciliğe zorlayan faktörlerden biridir. Öğrencilerin okuyup öğrenme kapasitelerini, öğrendiklerini yeni durumlarda kullanabilme becerilerini ölçen soruların giriş sınavlarında ağırlıklı olması ezberciliğe karşı çok etkili bir araçtır. İstenildiğinde bu konuda daha ayrıntılı bir rapor hazırlayabilirim. 10. Millî duyguları pekiştirmek için, yakın tarihimizi, özellikle İstiklâl Savaşımızı konu alan filmler yapılmalıdır. Bu filmler tarih derslerinde öğrencilere gösterilerek, Milletimizin Devletimiz ve Cumhuriyetimiz için yaptığı fedakârlıklar ve kahramanlıklar öğrencilere yaşatılarak millî duygular iyice pekiştirilmelidir. KISACA Pisa ölçümlerinden yirmi yıl önce belirleyip açıkladığım olumsuzlukların ve yanlış uygulamaların devam etmesinden duyduğum üzüntüleri anlama becerilerini kaybetmiş olanların takdirlerine sunmaktan ileriye gidememenin çaresizlik duygusunu zaman zaman yaşıyorum.ancak çok yavaş da olsa ilerlemeler olduğunu görerek umutlanıyorum. Saygılarımla Sebahattin Dilâver 13

5 ZİHNİYET Başat temel elemanı işlevini göremeyen sistem varlığını sürdüremez, anında çöker. Kalbi duran insan ölür. Temel elemanlarından biri işlevini kısmen göremeyen bir sistem, bu yetersizlik giderilmediğinde varlığını sürdürmekte zorlanır, anında çökmez, bir süre sonra varlığını sürdüremez. Bir sistemde temel elemanlar birbirleriyle ve yardımcı elemanlarla uyum içerisinde çalışır. Bu uyum kısmen bozulduğunda sistem varlığını sürdürebilir, ancak verimli çalışamaz. Sistemin elemanları arasındaki uyumsuzluk, form bozukluğuna sebep olmadıkça, çok zor fark edilir. Form bozukluğu oluşmadıkça sistemdeki uyumsuzluklar ve aksaklıklar fark edilemez. Sistemdeki uyumsuzluklar, aksaklıklar ve verim düşüklüğü normal sonuçlar olarak algılanmaya başlandığında ise farkındalık yok olur. Farkındalık yok olduğunda, çare bulmak, çözüm üretmek kavramları bellekten silinir. Çare bulmak, çözüm üretmek kavramlarının bellekten silinmesi, putperest anlayışların benzerlerinin zihinleri işgal etmesi sonucunu doğurur. Putperest arayışların toplumsal belleği işgal ettiğinin farkına varanların çözüm için zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır anlamındaki sözleri farkındalık yaratmak için yeterli olamaz. Çözümsüzlüğü veya putlara tapmayı çözüm görenler; putperest zihniyetin tutsaklığını aşarak çözüm üretenlere saldırmayı kaçınılmaz ve ertelenemez kutsal bir görev sanırlar. Üretilenlerin doğruluğu veya yanlışlığı, faydalı olup olmadıkları, gereklilikleri veya yeterlilikleri, kuramlara (teorilere) uygun olup olmadıkları konusunda akıl yürütmeden klişeleşmiş sözlerle saldırılarını sürdürürler. Üretilenin işevselliğine akıl erdiremezler, ancak üretenin sıfatlarını ön plâna çıkarırlar. Puta taparcasına önemsedikleri ünvan sahiplerinin görüşlerini hemen uygulamaya koyarlar. Uygulama sonuçlarının olumsuz etkilerini ise görmezlikten gelmeyi meziyet sayarlar. Gücü, otoriteyi, ünvanları, makamları, sıfatları, reklamları ve ambalajları önemseyip geriye kalanlara boş verenlerin eğitim süreçlerini anlayabilmeleri imkânsızdır. Söylediklerimden yukarıda sıralananları önemsemediğim anlaşılmamalıdır. Sadece sıralanan nitelikleri dikkate alarak karar vermenin yanlış olabileceğine dikkatleri çekmek istedim. Eğitim ve öğretimin başat temel elemanı, insan beyninin işlevlerinden kaynaklanan gündelik yaşamda zeka olarak adlandırılan, bilimsel kaynaklarda zihinsel beceriler veya bilişsel beceriler olarak adlandırılan yeterliliklerdir. Bu beceriler geliştirilip sıfır hata düzeyinde işlerliğe ulaştırıldığında öğrenme kolaylaşır, hızlanır, mükemmelleşir ve kalıcı olur. İnsan beyninin gizil zihinsel becerilerinin geliştirilip mükemmelleştirilmesi ile bir bitki tohumunun filizlenip ürün verecek duruma gelmesi arasında benzetişim kurarak eğitim ve öğretimin önemini zihinlerimizde canlandırabiliriz. Bir bitki tohumu doğada uygun koşullarda filizlenip gelişerek meyve üretecek duruma gelir. Koşullar uygun olmadığı zaman tohum filizlenemez ya da gelişemez. Gelişemediği için de ürün veremez. Doğada kendiliğinden yetişen bir bitkinin meyvelerinin sayısı ve kalitesi dış koşullara bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Tohumun filizlenip gelişmesine uygun koşulların bilimsel verilere uygun olarak oluşturulması durumunda meyvelerin sayısında ve kalitesinde arzu edilen sonuçlar elde edilir. Yanlış veya yetersiz koşullar oluşturulduğunda ise meyvelerin sayısında azalma niteliklerinde ise yetersizlikler ortaya çıkar. Meyvelerin nitelikleri arasında büyük farklılıklar görülür. 14 Meyvelerin sayısını, büyüklüklerini ve renklerinin parlaklığını mükemmelleştiren

6 koşullar, zararlı kalıntılara sebep olabilir, tadlarını değiştirebilir, içerdikleri minerallerin ve vitaminlerin miktarlarını azaltabilir. Böylece sağlık kaynağı olan meyveleri, sağlığı tehdit eden besinler listesine aktarabilir. Bu olumsuzluklar, ürünler incelendiğinde belirlenebilir. Sağlığa zararlı ürünlerin tüketilmesi engellenebilir. Günümüz insanı anlatılan durumun farkındadır. Benzer durumlar eğitim ve öğretim alanında oluşturulduğunda ise sonuçlar çok geç ortaya çıkar. Sonuçlar ortaya çıktığında iş işten geçmiş olur. Çoğu zaman önlem alınamaz. Zihinsel işlemler soyut olduğundan ve olumsuz sonuçları doğuran değişkenlere ve uygulamalara alışılmış olunduğunda bu değişkenlerin olumlu ve olumsuz yönlerinin irdelenmesi düşünelemez. Aynı hatalar tekrarlanıp durulur. Fayda sağlamadığı denenerek görüldüğü için uygulanmasından vazgeçilen yöntemler, yeni parlatılmış ambalajlarında, ünvan sahibi kişilerin övgüleriyle yeniden uygulamaya koyulur. Bu uygulamalar da hüsranla sonuçlanır. Pisa 1 ölçümlerinde ülkemizle ilgili ortaya çıkan olumsuzlukları 27 yıl önce belirleyerek bakanlığa sunan birey olarak bu yetersizliğin temel nedenlerinden birinin altı yaş (66. ay ve daha büyükler) uygulamasında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların olduğunu dile getirmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu hakkımı da yüksek sesle kullanıyorum. Bebekler annelerinin kalp atışlarının ritimlerini ve hamileliğin son ayında annenin dinlediği müziği diğerlerinden ayırt edebilmektedir. Doğumdan hemen sonra ise annenin yüzünü tanıma ve diğer yüzlerden ayırt edebilme becerisi göstermektedirler. Bu durumlar, bebeklerin belleğe kayıt, kayıtları hatırlama ve tanıma becerilerinin çok erken dönemlerde hızlı geliştiğini gösterir. Bütün bebeklerde bu hızlı gelişme gözlenebilir. 66 aylık ve daha büyük çocuklar, 84 aylık çocuklara benzer biçimde belleklerini kullanabilirler. 30 aylık bazı bebekler, 1 den 8 e kadar sayıları başkalarından destek almadan sırayla söyleyebilirler. Bu beceri 30 aylık bebeklerin sayı kavramını anlayabileceği anlamına gelmez. Bir becerinin etkin biçimde kullanılmaya zorlanması diğer becerilerin gelişmesini engeller ya da köreltir. 84 aylık çocuklar için hazırlanmış proğramların 66 ay sonrası çocuklara uygulanmasının yaratacağı sakıncaları belleğe kayıt ve hatırlama becerilerinin gelişmişlik düzeyi geçici olarak perdeleyebilir. Bu perdeleme sonucu fark edilemeyen olumsuzluklar ileri sınıflarda anlama ve anlatma becerilerinin yetersizliği olarak ortaya çıkar. Aynen pisa ölçümlerinde olduğu gibi... Belleğe kayıt ve hatırlama becerisinin gelişmişliğinin perdelemesine rağmen öğretim yılında 6 yaş (66 ay ve büyükler) uygulamasında başarısızlık oranı, bakanlık açıklamalarına göre, % 45 olmuştur. Bu kabul edilemeyecek kadar yüksek bir başarısızlık oranıdır. Bu uygulamaların daha ileri sınıflardaki başarı düzeylerini nasıl etkilediği konusunda ise araştırma yapılmamıştır. Ancak giriş sınavlarındaki başarı ortalamaları ve sıfır çekenlerin sayısı durumun vehametini gözler önüne sermektedir li yıllarda İlkokul beşinci sınıfta öğretilebilen sayı sistemleri (sayıların 2 ve 5 tabanına göre yazılıp, toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılması), 60. ay uygula- 1 Firdevs, Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul,

7 masına geçildiğinde öğretilemez oldu. Başarısızlığı gizlemenin kolay yolu hemen bulundu. Sayı sistemlerinin öğretilmesi beşinci sınıf matematik programından çıkarıldı. Günümüzde ise sayı sistemlerinin öğretilmesi Lise birinci sınıf programında yer almaktadır. Ancak okullarımızın önemli bir kısmında öğretilememektedir. Bu anlattıklarımın 6 yaş uygulamasıyla bağlantısını birkaç cümleyle anlatmaya çalışayım. Onluk sayı sisteminde basamaklar 10 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır. Yaygın deyimiyle basamaklar onar onar büyür veya küçülür (birler, onlar, yüzler, binler,...). İkilik sayı sisteminde basamaklar 2 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır (birler, ikiler, dörtler, sekizler, onaltılar,...). Beşlik sayı sisteminde basamaklar 5 sayısının tam sayı üsleri olarak sıralanır (birler, beşler, yirmibeşler, yüzyirmibeşler,...). Onluk sayı sisteminde dört işlemi anlayarak (mekanik değil) yapabilmek için basamak ve elde kavramlarının anlaşılması yeterlidir. İkilik ve beşlik sayma sistemlerinin, onluk sayma sisteminden farkı basamak ve elde kavramlarının yukarıda açıklandığı gibi farklı olmasıdır. Bu sayı sistemlerinde yapılan toplama ve çıkarma işlemlerinin kuralları aynıdır. Onluk sistemde yapılan toplama işlemi benzer şekilde ikilik ve beşlik sayma sistemlerinde yapılır. İkilik sistemde iki tane birlik elde, beşlik sistemde ise beş tane birlik elde oluşturur. Benzetişim (analoji) kurma becerisi kazanmış öğrenciler onluk sayma sisteminde öğrendikleri işlem yapma becerilerini diğer sayma sistemlerindeki işlemlere kolayca uygulayabilmektedir. Onluk sayma sisteminde, basamak ve elde kavramlarını anlamadan (taklit veya mekanik yolla) dört işlem yapabilen öğrenciler, benzetişim kuramadıklarından diğer sayı sistemlerini ve bu sistemlerdeki işlemleri anlamakta zorluk çekmektedirler. Her sayı sistemindeki kuralları ezberlemeye çalışmakta ezberledikleri kuralları ya unutmakta ya da birbirlerine karıştırmaktadırlar. Yirmi aylık bebekler benzetişim kurma yetisine sahiptir. 2 Bu yeti, okul öncesi dönemde uygun alıştırmalar yaptırılarak sıfır hata düzeyinde işlerlik kazanmış bilişsel becerilere dönüştürülebilir. Böylece öğrenme hem kolaylaşır hem de hızlanır. Kafalar karışmaz. Gerilimler yaşanmaz. Öğrenme, oyun olarak algılanan bir sürece dönüşür. Pisa ölçümlerinde, ülkemizin anlama ve anlatma becerileri bakımından sondan ikinci olması hoş görülebilecek bir başarısızlık değildir. Bu başarısızlıkların nedenleri araştırılıp gözler önüne serilmelidir. Bu başarısızlıkların nedenlerini genetik aktarımın yetersizliğine bağlamak putlara tapınma alışkanlığını sürdüren zihinlere has doğru akıl yürütebilme becerisinden yoksunluğun bir işaretidir. Ne yazık ki eğitim ve öğretimde başarıyı % 50 oranında genetik yapının belirlediğini ileri sürerek yaptıkları uygulamaların sorumluluğundan kurtulmaya çalışan ünvan sahibi kişilerin beyanları medyada abartılı bir şekilde yer alarak kafa karışıklığına neden olmaktadır. Hayatı devam ettirebilmemizi, % 50 oranında havada oksijen bulunmasına, % 25 oranında gezegenimizde su bulunmasına, % 15 oranında besin bulunmasına ve % 10 oranında iklimsel koşullara bağlamak ne derece anlamsız akıl yürütme ise öğrenmeyi de benzer şekilde bazı faktörlere bağlamak o derece anlamsızdır. Oksijen olmazsa, hayat anında % 100 oranında son bulur. Su olmazsa hayat % 100 oranında son bulur... Biyolojik donanımı tam ve sağlam olan her birey uygun alıştırmalar yaparak do- 2 Sebahattin Dilâver, Okulda Üstün Başarının Sırları Öğrenmeyi Coşkuya Dönüştürür, 2011, s

8 ğal zihinsel becerilerini hatasız işleyiş düzeyine çıkarabilir. Zihinsel becerilerin tamamı yeterli işlerlik düzeyine çıkarıldığında her konu öğrenilebilir veya öğretilebilir. Ancak öğrenme zaman alan bir süreçtir. Birey her şeyi öğrenmeye ayıracak zamanı bulamayabilir. Okulda öğretilmek istenilenlerin öğrenilebilmesi için gerekli zamanın olmasına rağmen öğrenme zorluğu çekilmesinin pek çok nedeni sıralanabilir. Bu nedenler arasında en etkili ve yaygın olan üç tanesi aşağıda verilmiştir: I. Zihinsel becerilerin tamamının yeterli işlerlik düzeyine çıkarılamamış olması. II. Öğrenmenin, belleğe kayıt ve hatırlama becerilerine indirgenmiş olması ve bu indirgemeci anlayışın alışkanlığa dönüşmüş olması. III. Öğrenme sırasında yanlış yöntemlerin ve anlatım biçimlerinin monoton olarak tekrar edilmesi sonucu içsel isteksizlik oluşması, dikkatin dağılması, öğrenme iradesinin zayıflayıp yok olması. Yukarıda belirtilen olumsuzluklar oluşturulmadığında her öğrenci her dersin her konusunu öğrenebilir. Matematik kafası yok ya da sözel yeteneği zayıf denilen çok sayıda öğrenciyi başarıya ulaştırabilme deneyimini yaşadığım için, altını çizerek bir kere daha tekrarlıyorum: Biyolojik donanımı tam ve sağlam olan her öğrenci her dersin her konusunu tam ve doğru öğrenebilir. Her problemi çözebilir. Bunun gerçekleştirilmesi için birbirini izleyen üç değişik etkinliğin gerçekleştirilmesi yeterli olmaktadır. Bu üç etkinlik aşağıda sıralanmıştır. I. Zihinsel becerilerin görsel materyal kullanılarak sıfır hata düzeyinde işlerliğe kavuşturulması (36. aydan sonra her yaş grubu için özel olarak hazırlanan bireye özel ve genel alıştırmalarla gerçekleştirilir). II. Görsel materyal kullanılarak anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilip mükemmelleştirilmesi (36. ay ay arasındaki yaş grupları için hazırlanmış özel alıştırmalar ve öykü kitaplarından faydalanılarak gerçekleştirilir). III. Kavramların, problemlerin ve problem çözümlerinin anlaşılmasını sağlamak için Sokratik sorgula biçiminin uygulandığı alıştırmalar uygulanarak, kavramları ve problemleri çözme becerilerinin kazandırılması (Her sınıfın her dersinin öğrenilmesini uygun cevap verme yöntemiyle gerçekleştirir). I. maddede belirtilen 2000 sayfayı aşkın alıştırma kitaplarımızın (36. ay ay yaş grupları için); 1000 sayfasını (kullanım kılavuzları hariç) çocuklarımızın hizmetine sunacağız. HEDEF Okul Öncesi Eğitimde Lider Ülke Türkiye- hedefini gerçekleştirme yolunda görevimizi başarıyla tamamladık. Söz sizde... Görev sırası sizde... Saygılarımla Sebahattin Dilâver 19 Mayıs 2012 / Ankara 17

9 60. AY UYGULAMASI FAYDALI MIDIR? Pisa ölçümlerinde ülkemizle ilgili belirlenen yetersizlikleri 27 yıl önce belirleyerek bakanlığa sunan birey olarak bu yetersizliğin temel nedenlerinden birinin altı yaş uygulamasında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmemesi olduğunu dile getirmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu hakkımı da yüksek sesle kullanıyorum. Bebekler, annelerinin kalp atışlarının ritimlerini ve hamileliğin son ayında annenin dinlediği müziği diğerlerinden ayırt edebilmektedir. Doğumdan hemen sonra ise annenin yüzünü tanıma becerisi göstermektedirler. Bu hususlar, bebeklerin belleğe kayıt, kayıtları hatırlama ve tanıma becerilerinin geliştiğini gösterir. Bütün bebeklerde bu beceri çok hızlı gelişir. Bir becerinin kullanılması diğer becerilerin ise kullanılmaması sadece kullanılan beceriyi geliştirir, diğer becerilerin gelişmesini engeller ya da köreltir. 84 aylık çocuklar için hazırlanmış programın 66. ay ay aralığındaki çocuklara uygulanmasının yaratacağı sakıncaları belleğe kayıt ve hatırlama becerilerinin gelişmişliği engelleyebilir. Ancak buna rağmen öğretim yılında 6 yaş uygulamasında başarısızlık oranı % 45 olarak belirtilmiştir. Altı yaş uygulamasındaki tereddütlerin nasıl giderildiğini açıklayan bir kaynağa ulaşabilmiş değilim. Yukarıda belirtilen 6 yaş uygulamasının deneyimleri dikkate alındığında aşağıdaki hususların dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. I. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okuma ve yazma öğrenmek için yeterli olgunluğa erişmiş ve gerekli zihinsel becerileri kazanmış olabilir. Bu çocuklarımıza uygun bir program dahilinde yavaş bir tempoyla okuma ve yazma öğretilebilir. Bu uygulamanın çok faydalı doğru bir uygulama olduğu kabul edilmelidir. II. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okula gitme, okuma ve yazma öğrenme olgunluğuna erişmemiş olabilir. Bunlara okuma ve yazma öğrenebilmek için gerekli becerileri kazandırma çalışmaları bile zararlı olabilir. Bu çocukların durumları çok dikkatli bir şekilde belirlenip, izlenmeli ve özel programlar hazırlanmalıdır. III. 60. ayına giren çocuklarımızın bir kısmı okula gitme olgunluğuna erişmiş olmalarına rağmen okuma ve yazma öğrenebilmek için gerekli zihinsel becerileri kazanamamış, beyin-göz-el işbirliğini gerçekleştirememiş olabilir. Bu çocuklarımızın söz konusu becerileri kazanmaları sağlanmadan okuma ve yazma öğretilmesine geçilmemelidir. IV. Okul olgunluğunun ve okuma-yazma öğrenebilmek için gerekli becerilerin kazanılıp kazanılmadığı belirlenmeden okuma ve yazma öğretilmeye asla başlanmamalıdır. Zira taklit becerileri gelişmiş çocuklar, anlamadan taklit ederek, öğretmenlerin söylediklerini taklit edebilir ya da yapabilirler. 30. ayına girmiş bazı çocukların 1 den 10 a kadar sayıları sırayla söyleyebildikleri dikkate alınırsa bu durumun önemi daha iyi anlaşılabilir. Bazı çocuklar fişleri ya da kitaptaki cümleleri çok güzel okuyabilmelerine rağmen aynı cümleler farklı ortamlara yazıldığında okuyamazlar. Hafızaya kayıt ve hatırlama becerileri emsallerine göre daha yüksek düzeyde olan bu çocukların diğer zihinsel becerileri yeterli işlerlik düzeyine ulaşmamış olabilir. Bu durum fark edilmediğinde öğrencinin öğretim hayatı zorluklar ve gerilimler içerisinde geçer. Geçmiş uygulamalara bakıldığında 60. ay uygulamasının başarısızlıklarının giz- 18

10 lenebileceği sanısına kapılmak mümkündür. Ancak eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek amacıyla uygulamayı başlatan, pisa araştırmalarının ortaya çıkardığı olumsuzlukları bakanlığın resmi sitesine koyan anlayışın ve velilerimizin bilinç düzeyinin eğitim sistemimizi bugünkü durumundan daha aşağı düzeylere taşıyacak uygulamalara izin vermeyeceğini düşünüyorum. Saygılarımla Sebahattin Dilâver 19 Mayıs 2012 / Ankara 19

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI Anlamlı ve kalıcı öğrenme ancak bireyin(kişinin) kendi isteği, çabası ve bilinçli bir şekilde bilgileri işlemesi ile

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

VERİ TOPLAMA AŞAMASI

VERİ TOPLAMA AŞAMASI VERİ TOPLAMA AŞAMASI Açıklama: 1. Lamba içinde bulunduğu aparatla birlikte yalıtımlı kutunun içinde iken yakılarak 1 dakika beklenip söndürülecek. 30 saniye beklenip ve bu dakikadan itibaren sıcaklık değerleri

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra,

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra, Problem Çözme Problem Çözme Problem çözme esasen tüm öğrenme alanlarında pekiştirilen ve diğer beceriler ile ilişki hâlinde olan temel bir beceridir. Matematik öğretiminde problem çözme becerisine atfedilen

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ.

METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ. METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ www.teknolojivetasarim.org TÜBİTAK Bilim Fuarları öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri bir konu üzerine bilimsel araştırma projeleri yaparak

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın.

Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın. SBS Fen Bilgisi Derslerine Nasıl Çalışılır? Fen Bilgisi dersi, derste (okulda) öğrenilir. Sizler de dersi çok iyi takip ederek ayrıntıları yakalamaya çalışın. Kaçırdığınız veya anlayamadığınız noktaları

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2014-2015 Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki %8 %0 %8 %67 %17 ilişkileri

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) 2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) 1 TEOG Sınav Tarihleri 1. TEOG (TEOG Ortak yazılı sınav) 25-26 KASIM 2015 Mazeret Sınavı 12-13 Aralık 2015 2. TEOG (TEOG Ortak yazılı sınav) 27-28 NĠSAN

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz.

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz. NİSAN 2015 BÜLTENİ Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu içindeyiz. DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ 3 / 4-4/5 VE 5/6 YAŞ GRUBU BASKETBOL

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ HEDEF BELİRLENMELİDİR Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Bir insanın başarılı olabilmesi için önce hedefini belirlemesi gerekir. Hedefler ulaşılabilir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji

Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji 4+4+4 Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji Hangi ay ve doğumlular 1. Sınıfa yada ana hazırlık sınıfına devam edecekler? MEB tarafından yayınlanan genelge gereğince 60-72 ay arası çocukların ilkokula başlayabileceği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATAKENT ORTAOKULU 8/ A SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATAKENT ORTAOKULU 8/ A SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Toplantı No : 2 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATAKENT ORTAOKULU 8/ A SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Toplantı Tarihi : 17/02/2016 Toplantı Saati : 12.00 Toplantı Yeri : Müdür

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Ders No : 0310330313 Teorik : 2 Pratik : 6 Kredi : 5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler 1 1. Gelişim ve Değişim Gelişim, organizmanın doğum öncesi dönemden başlayarak (döllenme) bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HAREKET ÖĞRETİMİNDE İZLENECEK YOLLAR www.heranbilgi.com ÇORUM, 2013 HAREKET ÖĞRETİMİNDE

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ANKARA, 2016 İÇİNDEKİLER MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ...1 İletişim Modülü.....2 Toplumsal Yaşam Modülü........6

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR?

NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? BEYNİ ÖĞRENMEYE HAZIRLAMAK 1. Fizyolojik Hazırlık Duruşunuzu Düzeltin İyi Beslenin Sağlığınıza Dikkat Edin Olumlu Yüz İfadesi Oluşturun Hareket Edin Gerginlikten

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMETİK EĞİTİMİ MÜFREDATI. Aybüke Tuğçe ÖZKAN

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMETİK EĞİTİMİ MÜFREDATI. Aybüke Tuğçe ÖZKAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMETİK EĞİTİMİ MÜFREDATI Matematiksel Kavramların Gelişimi Aybüke Tuğçe ÖZKAN Öğrenim hayatımızın bazı aşamalarında, matematik hepimizin

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Aldemir, S. (004). Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru, İlköğretim-Online, 3(), 4-47, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Salih ALDEMİR salihaldemir65@mynet.com

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

(BEP) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR?

(BEP) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR? BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR? ***Okullarımızda Kaynaştırma Eğitiminde / Özel Eğitim Sınıflarında eğitim gören öğrencilerimize yönelik olarak yapılacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarının

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ (Program Tanıtımı ve Program Çıktıları)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ (Program Tanıtımı ve Program Çıktıları) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ (Program Tanıtımı ve Program Çıktıları) Program Eğitim amaçları, bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerini nasıl

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR Kaba Motor Beceriler Beden Eğitimi -..., bir akademik yılın sonunda, kendisine atılan topu

Detaylı

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Tasarımı I Ders Kodu CEAC 405 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları

Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Konuşmalardan Not Alma ETI311 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 439 Ders Adı: Süperiletkenlik Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı

Ders Kodu: FIZ 439 Ders Adı: Süperiletkenlik Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Kodu: FIZ 439 Ders Adı: Süperiletkenlik Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki 0% 0% 30% 40% 20% ilişkileri anladım Kuramsal

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI (TANIMI-ÖZELLİKLERİ VE AİLELERE ÖNERİLER) PSİKOLOJİK DANIŞMANI ZEKÂ NEDİR? Bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı