Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 D.E.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OKUL TASARIMI (EĞİTİM ORTAMLARI DERSİ, FİNAL ÖDEVİ RAPORU) Hazırlayan: Özlem (YILDIRIM) ÖZ Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Halim AKGÖL İZMİR,2006

2 - 2 - İDEAL BİR BİRİNCİ KADAME OKUL TASARIMI: MİSYONUMUZ: Bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulduğu bir ortamda; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda becerilerinin tümünü ayırt etmeksizin ele alarak öğrencilerimizi geliştirmek, kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayarak gelişmiş bir toplum yaratma alanında bize düşen görevi hakkıyla yerine getirmektir. VİZYONUMUZ: Mezun ettiği öğrencilerle Türkiye de ve dünyada parmakla gösterilen okullar arasında yer almak ve adımızı tüm eğitim dünyasına duyurmak. İLKELERİMİZ: Her çocuk öğrenebilir. Gerekli koşullar sağlandığında ve ihtiyaçları karşılaştığında her çocuk öğrenebilir ve öğretilebilirdir. Her bireyin birbirinden farklı gelişmiş zeka türleri vardır. Bu zeka türleri onların öğrenmelerini de etkiler. Bu nedenle öğrencilerin zeka türlerine uygun öğrenme ortamları oluşturmalıyız. Öğrencinin derse aktif katılımı sağlandığında ve öğretimde öğretmen merkezli yerine öğrenci merkezli eğitimi kullandığımızda öğrenmeler hızlanmaktadır. Eğitimin programlanması okulun, toplumun ve zamanın ihtiyaçlarını karşılaması öğretimin kalıcı ve misyonumuza uygun olmasını sağlar. Eğitim programı oluşturulurken, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimi, toplumun sosyal yapısı, çocuğun fiziksel yeterlilikleri ve sınırlılıklarının hepsi göz önünde bulundurulmalı ve program öyle hazırlanmalıdır. Her aşamada öğrencilere yönelik ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Böylece programda oluşan eksikler, hatalar, değişiklikler ve yeni doğan ihtiyaçlar belirlenebilir. Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınmalı ve öğretimde buna özenle dikkat edilmelidir. Konular öğrencilerin yaşam ile bağlantı kurmasını sağlamalı ve öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmelidir. Böylece öğrenilen bilgi öğrenci tarafından içselleştirilebilir. Okul toplumun bir aynası ve bir parçasıdır. Bu parçanın da kendi içinde herkesin bu parçanın gelişmesi için içerisinde yer alan tüm birimlerin de ayrı ayrı ve aynı amaç için gelişmeye çabalaması ve çalışması gerekir. Okul yönetimi ve veliler her zaman işbirliği içinde olmalıdır. Veliler de bu bütünün bir parçasıdır. En büyük desteği de okula veliler sağlamalıdır. Okul aynı zamanda topluma verilmesi gereken veya toplumun olması gereken düzeye ulaşmak için bir araçtır. Bu araç sayesinde toplum, yönetimdekilerin ve ilerlemiş diğer toplum parçalarının seviyesine getirilebilir, aynı ülkede oluşan sosyal ve eğitimsel farklılıklar dengelenebilir. Gelecekte ulaşılmak istenen noktalara erişmek için eğitimin çok iyi planlanması ve bu planın da çok iyi uygulanması gerekir. Ayrıca planı gerektiğinde ihtiyaçlarımıza göre yeniden düzenlememiz gerekebilir. Her öğrenciye çağın gerektirdiği imkanlar tanınmalı ve bu gerekleri yerine getirmek için gerekli eğitim verilmelidir.

3 - 3 - AMAÇLARIMIZ: AÇLARIMIZ: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti ne sahip çıkacak, ülkesini, ailesini, değerlerini seven ve koruyan, kendine ve tüm dünyaya yararı dokunacak işler üretmeye istekli ve kendine güvenen; Kendi özgüven ve özbenliklerini geliştirebilen; Yaratıcı düşünebilen; Problem çözme yeteneği gelişmiş; Öğrenmeyi öğrenmiş; İletişimlerinde etkili; Olaylara bilimsel araştırmalarla çözümler arayıp bulabilen; Hem bilişsel, hem duyuşsal hem de psikomotor alanda gelişmelerini tamamlayarak kendini gerçekleştirmiş veya gerçekleştirme yolunda büyük yollar kat etmiş; Yaşadığı çevreye, topluma karşı sorumluluk bilinci tam ve toplum ve çevre problemlerine karşı duyarlı; İşbirliğine her zaman ve her koşulda açık ve istekli; Çalışkan, bağımsızlığına düşkün; Çağa ayak uydurmanın gerekliğinin farında olan; Çalıştığı veya üyesi olduğu topluluğun hedeflerine ulaşabilmesi için aktif olarak çalışmaya istekli ve bu çalışmanın öneminin farkında olan; Çalıştığı çevreyi de çağın gerektirdiği şekilde düzenleyebilen veya adaptasyonuna yardımcı olan bireyler yetiştirmektir. KURUMUMUZUN DEĞERLERİ VE İNANDIĞI SLOGANLAR (İLKELER): Sevgi. Topluma karşı duyarlılık. Çalışkanlık. Başarılı olma. Dürüstlük. İşbirliği. Ekip ile başarmak. Paylaşım. İyi niyet. Çevreyi koruma bilinci. Yararlılık. Kendini gerçekleştirme. Özgürlük. Hoşgörü. Teknolojik yeterlilik. Bilimsellik. Birlikten her zaman kuvvet doğar. sloganına inanma. Her çocuk gerekli şartlar sağlandığında öğrenebilir. ilkesine inanma. Her bireyin toplumda bir rolü vardır. sözünden hareketle birey yetiştirme Her birey önce bir insandır ve insan olmanın gereklerini yerine getirmelidir. teması ile öğrencilerimize yaklaşmak. Öğrencilerimizin bizlerin aynası olduğunu asla unutmamak. Geleceğin büyüklerinin bizim ellerimizde filizlenip büyüyen fidanlar olduğunu asla aklımızdan çıkarmamak.

4 - 4 - Okulumuz; çoklu zeka kuramı, sosyal yeniden yapılandırmacılık, işbirlikli öğrenme, beyin temelli öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, tam öğrenme, internet tabanlı öğrenme ve teknoloji destekli öğrenme modellerini yerine ve gerekliliğine göre uygulayan ve öğrenci merkezli eğitime önem vererek ülkemiz eğitimine yeni bir yönelim vermeyi amaçlayan bir kurumdur. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMLARI: Okulumuz eğitim ve öğretimi on farklı bina, bir oyun bahçesi ve bir de çim futbol ve atletizm sahasında vermektedir. İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin öğretim gördüğü bu eğitim kompleksinde, okul öncesi eğitim binası, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar ayrı binalarda eğitim ve öğretim görmektedir. Her sınıfta en fazla 25 öğrenci eğitim ve öğretim görebilmekte okulumuz ise maksimum 1000 öğrenciye eğitim öğretim verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Okulumuzda birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Yabancı Dil, Bilgisayar, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersleri verilirken dördüncü ve beşinci sınıflara ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Ve Teknoloji, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Ahlak Bilgisi, Teknoloji ve Uygulaması, Bilgisayar, Yabancı Dil, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersleri verilmektedir. Okulumuzda sınıflar Yabancı Dil, Bilgisayar, Beden Eğitimi dersleri dışındaki derslerini kendi binalarındaki derslik ve etkinlik odalarında yapıyorlar. Bazen Resim derslerini de iki adet resim atölyesinden birinde gerçekleştiriyorlar sınıflar ise derslerinin teorik kısımlarını dersliklerinde, uygulamalı kısımlarını ise ilgili laboratuar veya atölyede işliyorlar. Tüm okulda Beden Eğitimi dersleri dersin konusu ve içeriğine göre kapalı veya açık spor komplekslerinde işleniyor. BİNA ÖZELLİKLERİ: YÖNETİM BİNASI: Yönetim binası zemin katında öğrenci işleri bürosu ve bu büroya ara kapı ile bağlı bilgi depolama ve arşiv birimi, öğretmenler için konferans salonu, okul aile birliği toplantı merkezi bulunmaktadır. Ayrıca bu binanın bodrumunda bir revir ve rehberlik merkezi yer almaktadır. Revirde görevli iki hemşire ve bir doktor okuldaki olası sağlık problemlerine gerektiğinde müdahale için hazır beklemektedir. Yönetim binasının 1. katında ise yönetici odası, yönetici yardımcıları odası,öğretmenler ile toplantı odası, yayın odası ve kantin bulunmaktadır. Rehberlik merkezinde ise rehberlik uzmanlarımız öğrencilerimiz ve velilerimiz için çalışmaktadır. Rehberlik merkezinde çalışan uzmanlar sadece öğrencilerimizle değil bulunduğumuz sosyo-ekonomik çevre ve bu çevrenin okulumuzu ve öğrencilerimizi nasıl etkilediğini araştırmakta ve bizlere, öğrencilerimize ve velilerimize bu konuda konferans ve paneller düzenlemektedir. Tüm öğrencilerimize çeşitli testler, anketler, formlar düzenleyerek başarımızı artırmak için canla başla çalışmaktadırlar. Öğrenci işleri, bilgi işleme ve arşiv uzmanları her türlü öğrenci bilgisi, notları, kütükleri, belge ve yazılarını yazmak ve saklamakla görevlidir. Yayın odasında öğrencilerimiz için öğretmenler tarafından hazırlanan ders etkinlik kağıtları, çalışma yaprakları, ders kitapları, gerekli sınav ve yazılı evraklar basılmakta

5 - 5 - ve öğrencilerimiz tarafından basılan aylık ve haftalık yayınların basımı gerçekleştirilmektedir. Yayın odası aslında küçük bir matbaa olarak tanımlanabilir. Ayrıca binanın zemin katında yer alan okul aile birliği toplantı merkezi her zaman için öğrenci ve velilerimizin bizlerle iletişimini sağlayan bir merkezdir. Okul aile birliği üyelerimiz, velilerimiz öneri ve eleştirilerini okul yönetimi ve aile birliğine her zaman bu merkezde dile getirebilirler. Aynı zamanda bu merkez okulumuzun halkla ilişkiler merkezidir. LABORATUAR R BİNASI: Laboratuar binasının zemin katında sağ tarafta biyoloji laboratuarı, sol tarafta ise kimya-1 ve kimya-2 laboratuarları bulunuyor. Merdivenler ortada yer alıyor. Biyoloji laboratuarı ile Kimya laboratuarları arasında ise Herberium ve Hayvan Koleksiyonları bölümü bulunuyor. Binanın 1. katında ise sağ tarafında, üç adet öğrenci proje odaları bulunuyor. Sol tarafında Fizik-1 ve Fizik-2 laboratuarları yer alıyor. Koridorun sonunda öğretmen çalışma odasına yer ayrılmış. Binanın 2. katında; Resim Atölyesi-2, Müzik Odası, Öğrenci VCD ve DVD İzleme Salonu, Yabancı Dil Etkinlik Salonuna yer verilmiş. Laboratuar binası en son teknolojik yeniliklere göre düzenlenmiş ve gerektiğinde teknolojiye ayak uydurabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Öğrencilerimiz proje ödevlerini okuldaki laboratuar ve proje çalışma odalarında çalışarak hazırlayabilir, müzik ve resim dersi ile ilgili ödev ve çalışmalarını bu binadaki salonlardan yararlanarak hazırlayabilirler. Ayrıca biyoloji konuları ile ilgili araştırma ödevleri için herberium ve hayvan koleksiyonlarını inceleyebilirler. Hafta sonlarında da gerekli bilgiyi verdikten sonra okulda çalışma yapabilirler. Ayrıca laboratuar binamızın bodrum katı da fotoğraf atölyesi olarak düzenlenmiştir. Fotoğrafla uğraşan veya fotoğrafçılığa meraklı öğrencilerimiz ve fotoğraf kulübü üyelerimiz bu atölyeden yararlanmaktadırlar. KAPALI SPOR KOMPLEKSİ: Öğrencilerimizin mutlaka en az bir spor ile ilgilenmesi için özen gösteriyoruz. Bu nedenle de kapalı spor kompleksimizde hemen hemen yaşlarına uygun tüm sporların eğitimini vermeye çalışıyoruz. Ayrıca özel yeteneğe sahip öğrencilerimize okuldan sonra ve tatil günlerinde yeteneklerini geliştirici kurslar ve antrenmanlar düzenliyoruz. Binanın bodrum katında yarı olimpik bir yüzme havuzumuz ve soyunma odalarımız mevcut. Ayrıca havuzda yapılan çalışmaları izleyebileceğimiz bir tribün de bulunuyor. Zemin kat ise duşlar, soyunma odaları ve dolapların yer aldığı kısım. Dersten sonra duş almak veya giysilerini değiştirmek için öğrencilerimize imkan sağlıyor. 1. kat kapalı voleybol, hentbol, basketbol ve jimnastik için düzenlenmiş bir salon. Ayrıca bu salonda da tribün mevcut. En üs kat olan 2. kat ise iki bölümden oluşuyor ve masa tenisi ve kapalı tenis kortu yer alıyor. Tenis kortunda da bir tribün mevcut. Zemin kattaki duş ve soyunma odalarından futbol ve atletizm sahasını kullananlar da yararlanabiliyor. Okulumuzun spor kompleksi hem öğrencilerimizin hem de veliler ve halkımızın yararlanması için hafta içi 8:00-20:00 hafta sonu 9:00-21:00 saatleri arası açık bulunmakta. Ders saatleri dışında (hafta içi akşamüzeri 17:00 den sonra ve hafta sonu 13:00-21:00) halkımız isteğe bağlı olarak veya abonelik sistemi ile kompleksimizi kullanabilmekte. Yüzme, tenis, aerobik, jimnastik, halk oyunları, basketbol, voleybol, futbol, hentbol vb. sporlarda talebe göre kurslar açılmakta ve bu kurslarla okula gelir de sağlanmaktadır. Ayrıca okulumuzun komplekslerinde yörede düzenlenen turnuva ve müsabakalar oynanmakta böylece halk ile iç içe bir etkileşim sağlanmış olmaktadır.

6 - 6 - OKUL ÖNCESİ BİNASI: Okul öncesi eğitim okulumuzda mecburi olarak okutuluyor. Her kat bir şubeye tahsis edilmiş ve her katta uyku, oyun, etkinlik odaları, yemek odası ve oyun odasında öğrencilere uygun tuvaletler yer alıyor. Son kat olan 5. katta ise resim atölyesi, yabancı dil odası, öğretmen tuvalet ve CD ve bilgisayar odası bulunuyor. Okulumuzda hafta sonları bir gün okul öncesi öğretmenlerimiz anne baba eğitimi ile ilgili kurs vermektedir. Ayrıca resim öğretmenlerimiz resim atölyelerinde öğrencilerimize, velilerimize ve halka istenilen alanlarda (kumaş boyama, ahşap boyama, seramik, vb.) kurslar düzenlemektedir. CD ve bilgisayar odası da film gösterimi için kullanılmaktadır. Ücretsiz olarak hafta sonlarında belirlenen takvime göre gösterim yapılmaktadır. Bu da okulumuzun topluma verdiği bir hizmettir SINIFLARIN BİNALARI: Bu binalar da zemin hariç 5 katlı yapılmış binalar. Zemin kat ve ilk 4 katta bir şube yer alıyor. Her şubede her öğrenciye dolap temin edilmiş. Öğrenci etütten sonra eşyalarını dolabına koyarak eve gidiyor. Her şubenin bir de etkinlik odası ve kantini mevcut. Bu kantinlerde kırtasiye malzemesi ve öğrencilerin acil ihtiyaç duyabilecekleri yiyecek ve araç gereçler çok uygun fiyatlarda temin edilebiliyor. 5. katta ise öğretmenler için zümre odası, öğretmen hazırlık odası ve öğretmen dolapları yer alıyor. Asansör ve merdiven boşluğuna ise lavabo ve tuvaletler yerleştirilmiş. Öğrenciler okuldan sonra 30 dakikalık bir dinlenme arasından sonra etkinlik odalarında öğretmenleri gözetiminde o günün tekrarını ve ödevlerini yaparlar. Eğer eve götürmeleri gereken bir proje veya ödevleri yoksa kitap ve defterlerini dolaplarına koyup 2 ders saati süren etütlerini bitirip servisleri ile evlerine dönerler SINIFLARIN BİNALARI: Bu binalarda sınıflar daha geniş ve etkinlik odası yok. Bina zemin hariç 5 katlı yapılmış. Zemin kat ve ilk 4 kat derslik olarak dizayn edilmiş. Öğrenciler uygulamalı dersleri dersin kendi salonu veya binasında, teorik dersleri ise sınıflarında görüyorlar. Ayrıca her katta kantin bulunuyor. 5. kat ise öğretmenlere düzenlenmiş. Zümre öğretmenleri odası, öğretmen dolapları, öğretmen hazırlık ve çalışma odası yer alıyor. Bu katta yine öğretmenlere hizmet veren bir kantin var. Bu sınıflarda da etüt vardır. Ama etüt için eğer gerekiyorsa uygulama salonlarını kullanabilirler. Ayrıca her öğrenci bilgisayar ve interneti kullanabilir ödev ve proje yazımı için bu salonlardan yararlanabilir. Eğer gerekiyorsa öğretmenler Internet üzerinden ödev takibi ve kontrolü yapabilir. Bu nedenle okul adına her öğrenciye bir mal adresi verilir. Öğrenci velileri de ödev, not ve duyulara kendilerine verilen özel şifre ile ulaşabilir. ÇOK AMAÇLI A KAPALI KONSER VE KONFERANS SALONU: Bu binanın bodrum katı yemekhane olarak düzenlenmiş. Yemekhanede her öğlen öğrenci ve personelimize 4 kap yemek çıkarılıyor. Yemekler bir diyetisyen tarafından aylık olarak liste halinde açıklanıyor. Yemekten yemek isteyen öğrenci ve personelimiz haftalık fişler alarak çok cüzi bir fiyata yemek yiyebiliyor. Zemin katta ise tiyatro ve gösteri salonu bulunuyor. Tiyatro salonunun ihtiyacı olan kulis, dekor, izleyiciler için portmanto ve yine merdiven altında lavabolar mevcut. 1. kat sergi salonu olarak düzenlenmiş. 2. kat ise konferans salonu olarak inşa edilmiş.

7 - 7 - Yemekhane ayrıca okul kutlama, parti ve çaylarının düzenlenebileceği şekilde dizayn edilebilir. Okul için yemekler, mezuniyet baloları, doğum günü kutlamaları vb. için kiralanabilir. Gerektiğinde lokanta şekline dönüştürülebilir. Tiyatro salonu hem öğrencilerimizin hazırladıkları piyes, müsamere vb. etkinlikler için hem de halkın veya profesyonel ekiplerin gösterilerini sergilemek için kullanılabilir. Kapasitesi 1000 kişi olduğu için kiralanarak okula gelir de sağlanabilir. Sergi salonumuz okul etkinliklerimizi, kurslarda yapılan etkinlikleri sergilemekle birlikte, profesyonel sanatçıların eserlerini sergilemek için de idealdir. Resim, heykel, fotoğraf vb. sanatlar için sergi salonumuz kiralanabilir. Konferans salonunda öğrencilerimize, velilerimize halkımıza yönelik gerekli konularda okulumuz personeli veya sivil toplum örgütlerince hazırlanan konferanslar, paneller, müzik dinletileri, sinema gösterimleri düzenlenebilir. Ayrıca 1000 kişilik kapasitesi ve iyi düzenlenmiş ses sistemi ile konserler için de idealdir. Öğrencilerimizin hazırladığı veya dışarıdan gelen sanatçıların kullanımına uygundur. Okul öncesi, sınıf binaları oyun bahçesi yakınına inşa edilmiştir. Böylece oyun eğilimli öğrencilerimizin binadan uzaklaşması engellenmiş, derslerde gerektiğinde kolayca oyun bahçesine ulaşımları sağlanmıştır. Ayrıca yeşillendirilmiş bahçemizin uygun yerlerindeki kamelyalar da okula gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunulmuş dinlenme yerleridir. Binalarımız merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Ayrıca spor salonumuz üzerindeki güneş enerjisi panelleri ile hemen hemen 24 saat sıcak su mevcuttur. Lavabo ve duşlarda sıcak sudan yararlanılır. Okul bahçemize motorlu taşıt girişi yasaktır. Okul önünde öğretmen ve misafir araçlarımız için 50 araçlık otoparkımız mevcuttur. DERS İÇERİKLERİ VE PROGRAMLARI: Ders içeriklerimiz her sınıf için ayrı olmak üzere program geliştiriciler tarafından geliştirilmektedir. Okul personelimizde yer alan üç kişilik program geliştirme ekibi okul öncesi, 1. sınıf, 2.ve 3. sınıf ve 4. ve 5. sınıflar için ayrı ayrı günün ihtiyaçlarına cevap veren ve başta bahsettiğimiz modelleri temel alarak eğitim programları geliştirirler ve her yıl sonunda programın bir değerlendirmesini ve ihtiyaç analizini yaparlar. Üzerinde yapılması gereken çalışmaları yapar, değiştirilmesi gereken yerleri değiştirirler. Uygun ders araç gereçlerini temin eder veya ders ve sınıf öğretmenleriyle birlikte hazırlar ve yayım merkezimde bastırırlar. Ders içerikleri toplumun ihtiyaçları, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, devletin amaç, istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Öğrenci okul öncesi eğitimine başladığı ilk ay yapılan serbest etkinliklerde eğilimli olduğu sanatsal alan ve spor dalını bulmak için spor salonunda tüm spor malzemelerinin arasında ve sanatsal objelerle serbest bırakılır ve gözlemlenir. Hakkında rehber öğretmenler tarafından notlar alınır. Bu ileride alacağı spor eğitimi ve sanat eğitiminin temelini oluşturacaktır. Çünkü okulumuzda her öğrenci en az bir enstrüman çalması (veya sanatsal etkinliğe katılması) ve en az bir spor dalında uzmanlaşması için eğitim görecektir. Okul öncesi eğitimizde etkinlikler belirli günlere, mevsimlere, öğrenciye verilecek konu ve kavramlara göre temalar doğrultusunda belirlenir. Belli bir ders sınırı yoktur. Eğer konu gerektiriyorsa 5 saat beden eğitimi veya 4 saat resim yapılabilir. Bunu

8 - 8 - öğretmen ve program geliştirici birlikte belirleyecek, rehber öğretmenden de gelişim evrelerine uygunluğu ile ilgili fikir alış-verişinde bulunulacaktır. Her şube için bir öğretmen ve bir de usta öğretici görev alacaktır. Ayrıca yabancı dil için de öğretmenleri ayrı olacak. Öğrenciler ilgi alanlarına göre haftada iki saat bir sporun eğitimini uzman kişiden alacaktır. Bol oyunlu ve etkinlikli eğlenceli bir eğitimle okulu sevmeleri sağlanacaktır. Kalem tutmayı, bitişik eğik yazıya hazırlayıcı çalışmalar yaptırılarak okula hazırlanmalıdır. Ayrıca öğle yemeğinden sonra her gün yaklaşık 1 saat öğle uykusuna yatırılacaklardır. Birinci sınıfta da okul öncesi gibi ders saatleri kesin çizgilerle ayrılmaz. Ancak verilen ünitenin içeriğine ve yapılan ders içeriğine göre dersler belirlenecektir. Okuma yazma eğitimine başlandığı için öğrencilerin sıkıldıkları fark edildiğinde etkinlikler arası geçiş yapılarak güdüleri artırılabilir. Tüm teknolojik yeniliklerden yararlanarak, öğrencilerin okuldan zevk alması ve okulun öneminin farkına varmaları sağlanır. Çoklu zeka kuramına uygun birçok zekaya hitap eden ders sunumları yapılır, onların keşfetmesi sağlanır ve problem çözme yetenekleri geliştirilmeye çalışılır. İkinci ve üçüncü sınıflarda ise okuma hızını artırıcı, problem çözmeyi geliştirici, eleştirel düşünceyi artırıcı, yapılandırmacı düşünceyi geliştirici etkinliklere yer verilmeye başlanır, öğrencilere kendi yaşlarına uygun problemler verilerek çözümler üretmeleri istenir. Artık araştırma ödevleri verilebilir. Seviyelerine uygun araştırma ödevleri ile bilimsel konuları öğrenmeleri sağlanır. Bir, iki ve üçüncü sınıflar; haftada toplam 36 saat ders görerek eğitim alırlar. Ders programları aşağıdaki şemada çıkarılmıştır. DERS İSİMLERİ/ SINIFLAR TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ MATEMATİK MÜZİK GÖRSEL SANATLAR SOSYAL KULÜP ETKİNLİĞİ DRAMA * YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 1. SINIF SINIF SINIF Dört ve beşinci sınıflarda öğrenci merkezlilik artar. Çoklu zeka kuramına göre konular sunulur ama öğrenciler verilen proje, etkinlik, ödev vb. ile derse hazırlıklı gelir, derste öğrendiklerini paylaşır, işbirliği ile görev ve sorumluluk bilinci almayı ve grup ruhunu öğrenir. Grup çalışmasında yapılması gerekenleri öğrenir ve uygular. Yoruma dayalı, yapılandırmacılık, eleştirel düşünce, problem çözme, vb. öğretim yöntemlerini kullanarak dersler işlenir. Bilimsel araştırmanın önemini kavramaları sağlanır. Nasıl öğrendiği hakkında bilgi sahibi olmaya başlar ve öğrenmeyi öğrenir. Okulun imkanlarından faydalanmanın önemini kavrar ve faydalanır. Günlük yaşamda gerekecek bilgiler üzerinde durulur ve bu bilgileri nasıl kullanacağını bulur. Teoriyi pratikle birleştirmeyi öğrenir. Teknoloji uygulamaları dersinde ise projelerle öğrendikleri bilgileri birleştirerek ürün üretmeyi öğreniyorlar. 4. ve 5. sınıflarda haftada toplam 38 saat ders işlenmektedir. Ders programları aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır. SPOR/ ENSTRÜ MAN DERS İSİMLERİ/ SINIFLAR TÜRKÇE FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK MÜZİK GÖRSEL SANATLAR SOSYAL KULÜP ETKİNLİĞİ DRAMA * YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ SPOR/ ENSTRÜ MAN 4.SINIF SINIF TEKNOLOJİ VE UYG./ AHLAK BİLGİSİ

9 - 9 - *Drama dersinin konuları genellikle günlük yaşamdan alınmaktadır. (trafik, belirli günler, haberler vb.) Ayrıca öğrenciler aldıkları spor ve enstrüman (sanat) eğitimleri için hafta sonlarında istedikleri bir gün 1 saat çalışmak için okula gelmekteler. Okulda hafta sonları sene başında yapılan anketlerle belirlenmiş alanlarda kurslar ve etkinlikler düzenleniyor. İsteyen öğrencilerimiz bu kurs veya etkinliklere ücretsiz katılabiliyor. Bu kurs ve etkinliklere veliler, farklı okuldan öğrenciler ve halk için de çok cüzi bir fiyata katılabiliyorlar. Sosyal kulüp etkinlikleri içerisinde Fotoğraf Kulübü, Müzik Kulübü, Resim Kulübü, Satranç Kulübü, Dayanışma Kulübü, Uyuşturucuya Hayır-Yeşilay Kulübü vb. birçok kulüp yer alıyor ve bu kulüplerde veliler ve öğrenciler birlikte görev alıyor. Eğer kulüp bir uygulama salonu gerektiriyorsa okulun ilgili salonunda toplantılar yapılıyor. Okulumuz her türlü eğitim dergisi, gazetesi, sitesi vb. üyedir. Öğrencilerimizin sınıflarında ve/veya binalarında kullanabilecekler bilgisayarlar ve Internet bağlantıları mevcuttur. Boş vakitlerinde ve okuldan arta kalan vakitlerinde burada çalışabilirler. Ayrıca öğrencilerimizden gazetecilik kulübüne üye öğrenciler okulumuz adına bilgisayar kulübü ile ortaklaşa bir e-gazete çıkarmakta ve okulumuzun tanıtımında da görev almaktadırlar. Okulumuzda her sınıfta bulunan kitaplıklar dışında arşiv büromuzun kütüphane kısmından da tüm öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Okulumuzda öğretmenler için odalar yerine her binada hazırlık salonları ve zümre odaları düzenlenmiştir. Branş öğretmenlerimiz derslerinin olduğu binadaki öğretmen hazırlık odalarını kullanırlar. Dersleri olmadığı saatlerde istedikleri bir öğretmen salonunda oturabilir, bilgisayarda hazırlık yapabilir vb. etkinliklerde bulunabilirler. Dersine branş öğretmeni giren sınıf öğretmenleri için de aynı şeyler geçerlidir. OKUL PERSONELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER: Öğretmenler: Sayısı: Sınıf öğretmeni: 25 Yabancı dil: 3 Müzik: 2 Resim ve görsel sanatlar: 2 Beden eğitimi: 2 Okul öncesi: 5 Usta öğretici: 5 Ahlak bilgisi: 1 Drama: 1 Rehber öğretmen: 3 Diğer personel: Sayısı: Yönetici: 1 Yönetici yardımcısı: 3 Program geliştirme uzmanı: 3 Memur: 3 Bilgi işlem ve arşiv uzmanı: 1 Ölçme değerlendirme uzmanı: 1 Doktor: 1 Hemşire: 2 Bahçıvan: 2 Antrenör: 3 Muhasebeci: 1 Matbaa uzmanı: 1 Okul sekreteri: 1 Kantin personeli : (her binaya 1 kişi) 7 Aşçı: 5 Diyetisyen: 1 Temizlik personeli: 10 Bekçi: 2

10 OGYE (OKUL GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ EKİBİ) ÇALIŞMALARI: Okulumuzun gelişimi için bir ekip kurduk. Adına da OGYE diyoruz. Bu ekip okulumuzun daha iyi eğitim vermesi, benzeri kurumların en iyisi olması ve öğrencilerimize en iyi eğitimi verebilmemiz için çalışıyor. Bu ekip üyelerini şöyle sıralayabiliriz: 1) Yönetici 2) Yönetici yardımcıları 3) Program geliştirme uzmanı 4) Ölçme değerlendirme uzmanı 5) Tüm Zümre Öğretmenleri başkanları 6) Okul koruma derneği başkanı 7) Okul aile birliği başkanı 8) Öğrenci temsilcisi 9) Mahalle muhtarı 10) Sivil toplum örgütleri temsilcileri 11) Bir sanayici 12) Bir ticaret temsilcisi 13) Rehber öğretmenlerden birisi Bu ekip arasında alt ekiplere ayrılır: A) Okul başarı gözlem ekibi: Okulumuzun başarısını diğer okullarla karşılaştırır ve fark varsa nedenlerini araştırır. B) Kamuoyu ekibi: Toplumda okul hakkında oluşmuş görüşler araştırır. C) Okul bilgi toplama ekibi: Okul içerisinde kaynaklardan veriler toplar ve verilerle başarı değerlendirmesi yapar. D) Toplum bilgi toplama ekibi: Toplum içerisinden okulla ilgili ve okuldan beklenenlerle ilgili bilgi toplar. E) Ders gözlem ekibi: Dersleri gözlemler eksik, fazla, yanlış işlenen ve içerikli dersleri tespit eder. F) Ölçek ve test ekibi: Anket, ölçek, test gibi ölçüm gereçleri ile veli, halk, örgenci gibi kaynaklardan veriler toplar. Bu ekipler topladıkları bilgi ve bunların analizi ile okulumuzun ihtiyacı olan değişiklikleri yine oluşturulan ekipler yardımı ile belirleriz. Sorunların çözümü için çalışır, değiştirilmesi gereken programı, uygulamaları vb. değiştirme çalışmalarına başlarız. Sonuçta açıklanan rapor bir sonraki yıl uygulanır. Ayrıca gerekiyorsa program değiştirilir ve öğretmenler eksik görüldükleri alanlarda hizmet içi eğitim alırlar. Konunu uzmanları tarafından gereken kişilere kurslar verdirilir. Konu ile ilgili konferans, panel vb. çalışmalara okulca katılırız. Not: Örnek olarak 2004 te Eli İSRAEL tarafından hazırlanmış ödev çok güzel hazırlandığı için tasarımımda konu başlıkları ve içerikte de bu ödevden faydalandım.

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

www.eraskoleji.k12.tr

www.eraskoleji.k12.tr www.eraskoleji.k12.tr 1 " Gençler geleceğimizdir. " www.eraskoleji.k12.tr "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

Detaylı

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2014-2015 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ... 1 GİRİŞ... 6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM... 7 OKUL ÖNCESİ (ANASINIFLARIMIZ)... 8 İLKOKUL VE ORTAOKULUMUZ... 15 DESTEK BİRİMLERİMİZ...

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 1 İstiklal Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 1 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 Acıbadem Avrupa İnovasyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

2011-2012 ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI

2011-2012 ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI 2011-2012 ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI Hayatta iki şey paylaştıkça büyür, bunlar bilgi ve sevgidir... 4 içindekiler 6 7 8 9 18 18 18 19 20 20 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30

Detaylı

ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri...

ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri... ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015 2016 İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri... 4 Misyon... 4 Felsefe... 4 İlkeler...

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

EMLAK KONUT İLKOKULU TKY KURUM RAPORU 2013-2014 İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ EMLAK KONUT İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

EMLAK KONUT İLKOKULU TKY KURUM RAPORU 2013-2014 İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ EMLAK KONUT İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ EMLAK KONUT İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU Adres : Eski Londra Asfaltı Emlak Konut Sitesi Yanı No:7 Bahçelievler/İSTANBUL

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER...26 2

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

Kurum Felsefemiz. İlke ve Amaçlarımız

Kurum Felsefemiz. İlke ve Amaçlarımız Kurum Felsefemiz Özel Başarı Koleji, Ülke ve dünya koşullarına uyum sağlar. Zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı sunar. Küreselleşen dünyada etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı