Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 D.E.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OKUL TASARIMI (EĞİTİM ORTAMLARI DERSİ, FİNAL ÖDEVİ RAPORU) Hazırlayan: Özlem (YILDIRIM) ÖZ Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Halim AKGÖL İZMİR,2006

2 - 2 - İDEAL BİR BİRİNCİ KADAME OKUL TASARIMI: MİSYONUMUZ: Bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulduğu bir ortamda; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda becerilerinin tümünü ayırt etmeksizin ele alarak öğrencilerimizi geliştirmek, kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayarak gelişmiş bir toplum yaratma alanında bize düşen görevi hakkıyla yerine getirmektir. VİZYONUMUZ: Mezun ettiği öğrencilerle Türkiye de ve dünyada parmakla gösterilen okullar arasında yer almak ve adımızı tüm eğitim dünyasına duyurmak. İLKELERİMİZ: Her çocuk öğrenebilir. Gerekli koşullar sağlandığında ve ihtiyaçları karşılaştığında her çocuk öğrenebilir ve öğretilebilirdir. Her bireyin birbirinden farklı gelişmiş zeka türleri vardır. Bu zeka türleri onların öğrenmelerini de etkiler. Bu nedenle öğrencilerin zeka türlerine uygun öğrenme ortamları oluşturmalıyız. Öğrencinin derse aktif katılımı sağlandığında ve öğretimde öğretmen merkezli yerine öğrenci merkezli eğitimi kullandığımızda öğrenmeler hızlanmaktadır. Eğitimin programlanması okulun, toplumun ve zamanın ihtiyaçlarını karşılaması öğretimin kalıcı ve misyonumuza uygun olmasını sağlar. Eğitim programı oluşturulurken, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimi, toplumun sosyal yapısı, çocuğun fiziksel yeterlilikleri ve sınırlılıklarının hepsi göz önünde bulundurulmalı ve program öyle hazırlanmalıdır. Her aşamada öğrencilere yönelik ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Böylece programda oluşan eksikler, hatalar, değişiklikler ve yeni doğan ihtiyaçlar belirlenebilir. Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınmalı ve öğretimde buna özenle dikkat edilmelidir. Konular öğrencilerin yaşam ile bağlantı kurmasını sağlamalı ve öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmelidir. Böylece öğrenilen bilgi öğrenci tarafından içselleştirilebilir. Okul toplumun bir aynası ve bir parçasıdır. Bu parçanın da kendi içinde herkesin bu parçanın gelişmesi için içerisinde yer alan tüm birimlerin de ayrı ayrı ve aynı amaç için gelişmeye çabalaması ve çalışması gerekir. Okul yönetimi ve veliler her zaman işbirliği içinde olmalıdır. Veliler de bu bütünün bir parçasıdır. En büyük desteği de okula veliler sağlamalıdır. Okul aynı zamanda topluma verilmesi gereken veya toplumun olması gereken düzeye ulaşmak için bir araçtır. Bu araç sayesinde toplum, yönetimdekilerin ve ilerlemiş diğer toplum parçalarının seviyesine getirilebilir, aynı ülkede oluşan sosyal ve eğitimsel farklılıklar dengelenebilir. Gelecekte ulaşılmak istenen noktalara erişmek için eğitimin çok iyi planlanması ve bu planın da çok iyi uygulanması gerekir. Ayrıca planı gerektiğinde ihtiyaçlarımıza göre yeniden düzenlememiz gerekebilir. Her öğrenciye çağın gerektirdiği imkanlar tanınmalı ve bu gerekleri yerine getirmek için gerekli eğitim verilmelidir.

3 - 3 - AMAÇLARIMIZ: AÇLARIMIZ: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti ne sahip çıkacak, ülkesini, ailesini, değerlerini seven ve koruyan, kendine ve tüm dünyaya yararı dokunacak işler üretmeye istekli ve kendine güvenen; Kendi özgüven ve özbenliklerini geliştirebilen; Yaratıcı düşünebilen; Problem çözme yeteneği gelişmiş; Öğrenmeyi öğrenmiş; İletişimlerinde etkili; Olaylara bilimsel araştırmalarla çözümler arayıp bulabilen; Hem bilişsel, hem duyuşsal hem de psikomotor alanda gelişmelerini tamamlayarak kendini gerçekleştirmiş veya gerçekleştirme yolunda büyük yollar kat etmiş; Yaşadığı çevreye, topluma karşı sorumluluk bilinci tam ve toplum ve çevre problemlerine karşı duyarlı; İşbirliğine her zaman ve her koşulda açık ve istekli; Çalışkan, bağımsızlığına düşkün; Çağa ayak uydurmanın gerekliğinin farında olan; Çalıştığı veya üyesi olduğu topluluğun hedeflerine ulaşabilmesi için aktif olarak çalışmaya istekli ve bu çalışmanın öneminin farkında olan; Çalıştığı çevreyi de çağın gerektirdiği şekilde düzenleyebilen veya adaptasyonuna yardımcı olan bireyler yetiştirmektir. KURUMUMUZUN DEĞERLERİ VE İNANDIĞI SLOGANLAR (İLKELER): Sevgi. Topluma karşı duyarlılık. Çalışkanlık. Başarılı olma. Dürüstlük. İşbirliği. Ekip ile başarmak. Paylaşım. İyi niyet. Çevreyi koruma bilinci. Yararlılık. Kendini gerçekleştirme. Özgürlük. Hoşgörü. Teknolojik yeterlilik. Bilimsellik. Birlikten her zaman kuvvet doğar. sloganına inanma. Her çocuk gerekli şartlar sağlandığında öğrenebilir. ilkesine inanma. Her bireyin toplumda bir rolü vardır. sözünden hareketle birey yetiştirme Her birey önce bir insandır ve insan olmanın gereklerini yerine getirmelidir. teması ile öğrencilerimize yaklaşmak. Öğrencilerimizin bizlerin aynası olduğunu asla unutmamak. Geleceğin büyüklerinin bizim ellerimizde filizlenip büyüyen fidanlar olduğunu asla aklımızdan çıkarmamak.

4 - 4 - Okulumuz; çoklu zeka kuramı, sosyal yeniden yapılandırmacılık, işbirlikli öğrenme, beyin temelli öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, tam öğrenme, internet tabanlı öğrenme ve teknoloji destekli öğrenme modellerini yerine ve gerekliliğine göre uygulayan ve öğrenci merkezli eğitime önem vererek ülkemiz eğitimine yeni bir yönelim vermeyi amaçlayan bir kurumdur. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMLARI: Okulumuz eğitim ve öğretimi on farklı bina, bir oyun bahçesi ve bir de çim futbol ve atletizm sahasında vermektedir. İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin öğretim gördüğü bu eğitim kompleksinde, okul öncesi eğitim binası, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar ayrı binalarda eğitim ve öğretim görmektedir. Her sınıfta en fazla 25 öğrenci eğitim ve öğretim görebilmekte okulumuz ise maksimum 1000 öğrenciye eğitim öğretim verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Okulumuzda birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Yabancı Dil, Bilgisayar, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersleri verilirken dördüncü ve beşinci sınıflara ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Ve Teknoloji, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Ahlak Bilgisi, Teknoloji ve Uygulaması, Bilgisayar, Yabancı Dil, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersleri verilmektedir. Okulumuzda sınıflar Yabancı Dil, Bilgisayar, Beden Eğitimi dersleri dışındaki derslerini kendi binalarındaki derslik ve etkinlik odalarında yapıyorlar. Bazen Resim derslerini de iki adet resim atölyesinden birinde gerçekleştiriyorlar sınıflar ise derslerinin teorik kısımlarını dersliklerinde, uygulamalı kısımlarını ise ilgili laboratuar veya atölyede işliyorlar. Tüm okulda Beden Eğitimi dersleri dersin konusu ve içeriğine göre kapalı veya açık spor komplekslerinde işleniyor. BİNA ÖZELLİKLERİ: YÖNETİM BİNASI: Yönetim binası zemin katında öğrenci işleri bürosu ve bu büroya ara kapı ile bağlı bilgi depolama ve arşiv birimi, öğretmenler için konferans salonu, okul aile birliği toplantı merkezi bulunmaktadır. Ayrıca bu binanın bodrumunda bir revir ve rehberlik merkezi yer almaktadır. Revirde görevli iki hemşire ve bir doktor okuldaki olası sağlık problemlerine gerektiğinde müdahale için hazır beklemektedir. Yönetim binasının 1. katında ise yönetici odası, yönetici yardımcıları odası,öğretmenler ile toplantı odası, yayın odası ve kantin bulunmaktadır. Rehberlik merkezinde ise rehberlik uzmanlarımız öğrencilerimiz ve velilerimiz için çalışmaktadır. Rehberlik merkezinde çalışan uzmanlar sadece öğrencilerimizle değil bulunduğumuz sosyo-ekonomik çevre ve bu çevrenin okulumuzu ve öğrencilerimizi nasıl etkilediğini araştırmakta ve bizlere, öğrencilerimize ve velilerimize bu konuda konferans ve paneller düzenlemektedir. Tüm öğrencilerimize çeşitli testler, anketler, formlar düzenleyerek başarımızı artırmak için canla başla çalışmaktadırlar. Öğrenci işleri, bilgi işleme ve arşiv uzmanları her türlü öğrenci bilgisi, notları, kütükleri, belge ve yazılarını yazmak ve saklamakla görevlidir. Yayın odasında öğrencilerimiz için öğretmenler tarafından hazırlanan ders etkinlik kağıtları, çalışma yaprakları, ders kitapları, gerekli sınav ve yazılı evraklar basılmakta

5 - 5 - ve öğrencilerimiz tarafından basılan aylık ve haftalık yayınların basımı gerçekleştirilmektedir. Yayın odası aslında küçük bir matbaa olarak tanımlanabilir. Ayrıca binanın zemin katında yer alan okul aile birliği toplantı merkezi her zaman için öğrenci ve velilerimizin bizlerle iletişimini sağlayan bir merkezdir. Okul aile birliği üyelerimiz, velilerimiz öneri ve eleştirilerini okul yönetimi ve aile birliğine her zaman bu merkezde dile getirebilirler. Aynı zamanda bu merkez okulumuzun halkla ilişkiler merkezidir. LABORATUAR R BİNASI: Laboratuar binasının zemin katında sağ tarafta biyoloji laboratuarı, sol tarafta ise kimya-1 ve kimya-2 laboratuarları bulunuyor. Merdivenler ortada yer alıyor. Biyoloji laboratuarı ile Kimya laboratuarları arasında ise Herberium ve Hayvan Koleksiyonları bölümü bulunuyor. Binanın 1. katında ise sağ tarafında, üç adet öğrenci proje odaları bulunuyor. Sol tarafında Fizik-1 ve Fizik-2 laboratuarları yer alıyor. Koridorun sonunda öğretmen çalışma odasına yer ayrılmış. Binanın 2. katında; Resim Atölyesi-2, Müzik Odası, Öğrenci VCD ve DVD İzleme Salonu, Yabancı Dil Etkinlik Salonuna yer verilmiş. Laboratuar binası en son teknolojik yeniliklere göre düzenlenmiş ve gerektiğinde teknolojiye ayak uydurabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Öğrencilerimiz proje ödevlerini okuldaki laboratuar ve proje çalışma odalarında çalışarak hazırlayabilir, müzik ve resim dersi ile ilgili ödev ve çalışmalarını bu binadaki salonlardan yararlanarak hazırlayabilirler. Ayrıca biyoloji konuları ile ilgili araştırma ödevleri için herberium ve hayvan koleksiyonlarını inceleyebilirler. Hafta sonlarında da gerekli bilgiyi verdikten sonra okulda çalışma yapabilirler. Ayrıca laboratuar binamızın bodrum katı da fotoğraf atölyesi olarak düzenlenmiştir. Fotoğrafla uğraşan veya fotoğrafçılığa meraklı öğrencilerimiz ve fotoğraf kulübü üyelerimiz bu atölyeden yararlanmaktadırlar. KAPALI SPOR KOMPLEKSİ: Öğrencilerimizin mutlaka en az bir spor ile ilgilenmesi için özen gösteriyoruz. Bu nedenle de kapalı spor kompleksimizde hemen hemen yaşlarına uygun tüm sporların eğitimini vermeye çalışıyoruz. Ayrıca özel yeteneğe sahip öğrencilerimize okuldan sonra ve tatil günlerinde yeteneklerini geliştirici kurslar ve antrenmanlar düzenliyoruz. Binanın bodrum katında yarı olimpik bir yüzme havuzumuz ve soyunma odalarımız mevcut. Ayrıca havuzda yapılan çalışmaları izleyebileceğimiz bir tribün de bulunuyor. Zemin kat ise duşlar, soyunma odaları ve dolapların yer aldığı kısım. Dersten sonra duş almak veya giysilerini değiştirmek için öğrencilerimize imkan sağlıyor. 1. kat kapalı voleybol, hentbol, basketbol ve jimnastik için düzenlenmiş bir salon. Ayrıca bu salonda da tribün mevcut. En üs kat olan 2. kat ise iki bölümden oluşuyor ve masa tenisi ve kapalı tenis kortu yer alıyor. Tenis kortunda da bir tribün mevcut. Zemin kattaki duş ve soyunma odalarından futbol ve atletizm sahasını kullananlar da yararlanabiliyor. Okulumuzun spor kompleksi hem öğrencilerimizin hem de veliler ve halkımızın yararlanması için hafta içi 8:00-20:00 hafta sonu 9:00-21:00 saatleri arası açık bulunmakta. Ders saatleri dışında (hafta içi akşamüzeri 17:00 den sonra ve hafta sonu 13:00-21:00) halkımız isteğe bağlı olarak veya abonelik sistemi ile kompleksimizi kullanabilmekte. Yüzme, tenis, aerobik, jimnastik, halk oyunları, basketbol, voleybol, futbol, hentbol vb. sporlarda talebe göre kurslar açılmakta ve bu kurslarla okula gelir de sağlanmaktadır. Ayrıca okulumuzun komplekslerinde yörede düzenlenen turnuva ve müsabakalar oynanmakta böylece halk ile iç içe bir etkileşim sağlanmış olmaktadır.

6 - 6 - OKUL ÖNCESİ BİNASI: Okul öncesi eğitim okulumuzda mecburi olarak okutuluyor. Her kat bir şubeye tahsis edilmiş ve her katta uyku, oyun, etkinlik odaları, yemek odası ve oyun odasında öğrencilere uygun tuvaletler yer alıyor. Son kat olan 5. katta ise resim atölyesi, yabancı dil odası, öğretmen tuvalet ve CD ve bilgisayar odası bulunuyor. Okulumuzda hafta sonları bir gün okul öncesi öğretmenlerimiz anne baba eğitimi ile ilgili kurs vermektedir. Ayrıca resim öğretmenlerimiz resim atölyelerinde öğrencilerimize, velilerimize ve halka istenilen alanlarda (kumaş boyama, ahşap boyama, seramik, vb.) kurslar düzenlemektedir. CD ve bilgisayar odası da film gösterimi için kullanılmaktadır. Ücretsiz olarak hafta sonlarında belirlenen takvime göre gösterim yapılmaktadır. Bu da okulumuzun topluma verdiği bir hizmettir SINIFLARIN BİNALARI: Bu binalar da zemin hariç 5 katlı yapılmış binalar. Zemin kat ve ilk 4 katta bir şube yer alıyor. Her şubede her öğrenciye dolap temin edilmiş. Öğrenci etütten sonra eşyalarını dolabına koyarak eve gidiyor. Her şubenin bir de etkinlik odası ve kantini mevcut. Bu kantinlerde kırtasiye malzemesi ve öğrencilerin acil ihtiyaç duyabilecekleri yiyecek ve araç gereçler çok uygun fiyatlarda temin edilebiliyor. 5. katta ise öğretmenler için zümre odası, öğretmen hazırlık odası ve öğretmen dolapları yer alıyor. Asansör ve merdiven boşluğuna ise lavabo ve tuvaletler yerleştirilmiş. Öğrenciler okuldan sonra 30 dakikalık bir dinlenme arasından sonra etkinlik odalarında öğretmenleri gözetiminde o günün tekrarını ve ödevlerini yaparlar. Eğer eve götürmeleri gereken bir proje veya ödevleri yoksa kitap ve defterlerini dolaplarına koyup 2 ders saati süren etütlerini bitirip servisleri ile evlerine dönerler SINIFLARIN BİNALARI: Bu binalarda sınıflar daha geniş ve etkinlik odası yok. Bina zemin hariç 5 katlı yapılmış. Zemin kat ve ilk 4 kat derslik olarak dizayn edilmiş. Öğrenciler uygulamalı dersleri dersin kendi salonu veya binasında, teorik dersleri ise sınıflarında görüyorlar. Ayrıca her katta kantin bulunuyor. 5. kat ise öğretmenlere düzenlenmiş. Zümre öğretmenleri odası, öğretmen dolapları, öğretmen hazırlık ve çalışma odası yer alıyor. Bu katta yine öğretmenlere hizmet veren bir kantin var. Bu sınıflarda da etüt vardır. Ama etüt için eğer gerekiyorsa uygulama salonlarını kullanabilirler. Ayrıca her öğrenci bilgisayar ve interneti kullanabilir ödev ve proje yazımı için bu salonlardan yararlanabilir. Eğer gerekiyorsa öğretmenler Internet üzerinden ödev takibi ve kontrolü yapabilir. Bu nedenle okul adına her öğrenciye bir mal adresi verilir. Öğrenci velileri de ödev, not ve duyulara kendilerine verilen özel şifre ile ulaşabilir. ÇOK AMAÇLI A KAPALI KONSER VE KONFERANS SALONU: Bu binanın bodrum katı yemekhane olarak düzenlenmiş. Yemekhanede her öğlen öğrenci ve personelimize 4 kap yemek çıkarılıyor. Yemekler bir diyetisyen tarafından aylık olarak liste halinde açıklanıyor. Yemekten yemek isteyen öğrenci ve personelimiz haftalık fişler alarak çok cüzi bir fiyata yemek yiyebiliyor. Zemin katta ise tiyatro ve gösteri salonu bulunuyor. Tiyatro salonunun ihtiyacı olan kulis, dekor, izleyiciler için portmanto ve yine merdiven altında lavabolar mevcut. 1. kat sergi salonu olarak düzenlenmiş. 2. kat ise konferans salonu olarak inşa edilmiş.

7 - 7 - Yemekhane ayrıca okul kutlama, parti ve çaylarının düzenlenebileceği şekilde dizayn edilebilir. Okul için yemekler, mezuniyet baloları, doğum günü kutlamaları vb. için kiralanabilir. Gerektiğinde lokanta şekline dönüştürülebilir. Tiyatro salonu hem öğrencilerimizin hazırladıkları piyes, müsamere vb. etkinlikler için hem de halkın veya profesyonel ekiplerin gösterilerini sergilemek için kullanılabilir. Kapasitesi 1000 kişi olduğu için kiralanarak okula gelir de sağlanabilir. Sergi salonumuz okul etkinliklerimizi, kurslarda yapılan etkinlikleri sergilemekle birlikte, profesyonel sanatçıların eserlerini sergilemek için de idealdir. Resim, heykel, fotoğraf vb. sanatlar için sergi salonumuz kiralanabilir. Konferans salonunda öğrencilerimize, velilerimize halkımıza yönelik gerekli konularda okulumuz personeli veya sivil toplum örgütlerince hazırlanan konferanslar, paneller, müzik dinletileri, sinema gösterimleri düzenlenebilir. Ayrıca 1000 kişilik kapasitesi ve iyi düzenlenmiş ses sistemi ile konserler için de idealdir. Öğrencilerimizin hazırladığı veya dışarıdan gelen sanatçıların kullanımına uygundur. Okul öncesi, sınıf binaları oyun bahçesi yakınına inşa edilmiştir. Böylece oyun eğilimli öğrencilerimizin binadan uzaklaşması engellenmiş, derslerde gerektiğinde kolayca oyun bahçesine ulaşımları sağlanmıştır. Ayrıca yeşillendirilmiş bahçemizin uygun yerlerindeki kamelyalar da okula gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunulmuş dinlenme yerleridir. Binalarımız merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Ayrıca spor salonumuz üzerindeki güneş enerjisi panelleri ile hemen hemen 24 saat sıcak su mevcuttur. Lavabo ve duşlarda sıcak sudan yararlanılır. Okul bahçemize motorlu taşıt girişi yasaktır. Okul önünde öğretmen ve misafir araçlarımız için 50 araçlık otoparkımız mevcuttur. DERS İÇERİKLERİ VE PROGRAMLARI: Ders içeriklerimiz her sınıf için ayrı olmak üzere program geliştiriciler tarafından geliştirilmektedir. Okul personelimizde yer alan üç kişilik program geliştirme ekibi okul öncesi, 1. sınıf, 2.ve 3. sınıf ve 4. ve 5. sınıflar için ayrı ayrı günün ihtiyaçlarına cevap veren ve başta bahsettiğimiz modelleri temel alarak eğitim programları geliştirirler ve her yıl sonunda programın bir değerlendirmesini ve ihtiyaç analizini yaparlar. Üzerinde yapılması gereken çalışmaları yapar, değiştirilmesi gereken yerleri değiştirirler. Uygun ders araç gereçlerini temin eder veya ders ve sınıf öğretmenleriyle birlikte hazırlar ve yayım merkezimde bastırırlar. Ders içerikleri toplumun ihtiyaçları, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, devletin amaç, istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Öğrenci okul öncesi eğitimine başladığı ilk ay yapılan serbest etkinliklerde eğilimli olduğu sanatsal alan ve spor dalını bulmak için spor salonunda tüm spor malzemelerinin arasında ve sanatsal objelerle serbest bırakılır ve gözlemlenir. Hakkında rehber öğretmenler tarafından notlar alınır. Bu ileride alacağı spor eğitimi ve sanat eğitiminin temelini oluşturacaktır. Çünkü okulumuzda her öğrenci en az bir enstrüman çalması (veya sanatsal etkinliğe katılması) ve en az bir spor dalında uzmanlaşması için eğitim görecektir. Okul öncesi eğitimizde etkinlikler belirli günlere, mevsimlere, öğrenciye verilecek konu ve kavramlara göre temalar doğrultusunda belirlenir. Belli bir ders sınırı yoktur. Eğer konu gerektiriyorsa 5 saat beden eğitimi veya 4 saat resim yapılabilir. Bunu

8 - 8 - öğretmen ve program geliştirici birlikte belirleyecek, rehber öğretmenden de gelişim evrelerine uygunluğu ile ilgili fikir alış-verişinde bulunulacaktır. Her şube için bir öğretmen ve bir de usta öğretici görev alacaktır. Ayrıca yabancı dil için de öğretmenleri ayrı olacak. Öğrenciler ilgi alanlarına göre haftada iki saat bir sporun eğitimini uzman kişiden alacaktır. Bol oyunlu ve etkinlikli eğlenceli bir eğitimle okulu sevmeleri sağlanacaktır. Kalem tutmayı, bitişik eğik yazıya hazırlayıcı çalışmalar yaptırılarak okula hazırlanmalıdır. Ayrıca öğle yemeğinden sonra her gün yaklaşık 1 saat öğle uykusuna yatırılacaklardır. Birinci sınıfta da okul öncesi gibi ders saatleri kesin çizgilerle ayrılmaz. Ancak verilen ünitenin içeriğine ve yapılan ders içeriğine göre dersler belirlenecektir. Okuma yazma eğitimine başlandığı için öğrencilerin sıkıldıkları fark edildiğinde etkinlikler arası geçiş yapılarak güdüleri artırılabilir. Tüm teknolojik yeniliklerden yararlanarak, öğrencilerin okuldan zevk alması ve okulun öneminin farkına varmaları sağlanır. Çoklu zeka kuramına uygun birçok zekaya hitap eden ders sunumları yapılır, onların keşfetmesi sağlanır ve problem çözme yetenekleri geliştirilmeye çalışılır. İkinci ve üçüncü sınıflarda ise okuma hızını artırıcı, problem çözmeyi geliştirici, eleştirel düşünceyi artırıcı, yapılandırmacı düşünceyi geliştirici etkinliklere yer verilmeye başlanır, öğrencilere kendi yaşlarına uygun problemler verilerek çözümler üretmeleri istenir. Artık araştırma ödevleri verilebilir. Seviyelerine uygun araştırma ödevleri ile bilimsel konuları öğrenmeleri sağlanır. Bir, iki ve üçüncü sınıflar; haftada toplam 36 saat ders görerek eğitim alırlar. Ders programları aşağıdaki şemada çıkarılmıştır. DERS İSİMLERİ/ SINIFLAR TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ MATEMATİK MÜZİK GÖRSEL SANATLAR SOSYAL KULÜP ETKİNLİĞİ DRAMA * YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 1. SINIF SINIF SINIF Dört ve beşinci sınıflarda öğrenci merkezlilik artar. Çoklu zeka kuramına göre konular sunulur ama öğrenciler verilen proje, etkinlik, ödev vb. ile derse hazırlıklı gelir, derste öğrendiklerini paylaşır, işbirliği ile görev ve sorumluluk bilinci almayı ve grup ruhunu öğrenir. Grup çalışmasında yapılması gerekenleri öğrenir ve uygular. Yoruma dayalı, yapılandırmacılık, eleştirel düşünce, problem çözme, vb. öğretim yöntemlerini kullanarak dersler işlenir. Bilimsel araştırmanın önemini kavramaları sağlanır. Nasıl öğrendiği hakkında bilgi sahibi olmaya başlar ve öğrenmeyi öğrenir. Okulun imkanlarından faydalanmanın önemini kavrar ve faydalanır. Günlük yaşamda gerekecek bilgiler üzerinde durulur ve bu bilgileri nasıl kullanacağını bulur. Teoriyi pratikle birleştirmeyi öğrenir. Teknoloji uygulamaları dersinde ise projelerle öğrendikleri bilgileri birleştirerek ürün üretmeyi öğreniyorlar. 4. ve 5. sınıflarda haftada toplam 38 saat ders işlenmektedir. Ders programları aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır. SPOR/ ENSTRÜ MAN DERS İSİMLERİ/ SINIFLAR TÜRKÇE FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK MÜZİK GÖRSEL SANATLAR SOSYAL KULÜP ETKİNLİĞİ DRAMA * YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ SPOR/ ENSTRÜ MAN 4.SINIF SINIF TEKNOLOJİ VE UYG./ AHLAK BİLGİSİ

9 - 9 - *Drama dersinin konuları genellikle günlük yaşamdan alınmaktadır. (trafik, belirli günler, haberler vb.) Ayrıca öğrenciler aldıkları spor ve enstrüman (sanat) eğitimleri için hafta sonlarında istedikleri bir gün 1 saat çalışmak için okula gelmekteler. Okulda hafta sonları sene başında yapılan anketlerle belirlenmiş alanlarda kurslar ve etkinlikler düzenleniyor. İsteyen öğrencilerimiz bu kurs veya etkinliklere ücretsiz katılabiliyor. Bu kurs ve etkinliklere veliler, farklı okuldan öğrenciler ve halk için de çok cüzi bir fiyata katılabiliyorlar. Sosyal kulüp etkinlikleri içerisinde Fotoğraf Kulübü, Müzik Kulübü, Resim Kulübü, Satranç Kulübü, Dayanışma Kulübü, Uyuşturucuya Hayır-Yeşilay Kulübü vb. birçok kulüp yer alıyor ve bu kulüplerde veliler ve öğrenciler birlikte görev alıyor. Eğer kulüp bir uygulama salonu gerektiriyorsa okulun ilgili salonunda toplantılar yapılıyor. Okulumuz her türlü eğitim dergisi, gazetesi, sitesi vb. üyedir. Öğrencilerimizin sınıflarında ve/veya binalarında kullanabilecekler bilgisayarlar ve Internet bağlantıları mevcuttur. Boş vakitlerinde ve okuldan arta kalan vakitlerinde burada çalışabilirler. Ayrıca öğrencilerimizden gazetecilik kulübüne üye öğrenciler okulumuz adına bilgisayar kulübü ile ortaklaşa bir e-gazete çıkarmakta ve okulumuzun tanıtımında da görev almaktadırlar. Okulumuzda her sınıfta bulunan kitaplıklar dışında arşiv büromuzun kütüphane kısmından da tüm öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Okulumuzda öğretmenler için odalar yerine her binada hazırlık salonları ve zümre odaları düzenlenmiştir. Branş öğretmenlerimiz derslerinin olduğu binadaki öğretmen hazırlık odalarını kullanırlar. Dersleri olmadığı saatlerde istedikleri bir öğretmen salonunda oturabilir, bilgisayarda hazırlık yapabilir vb. etkinliklerde bulunabilirler. Dersine branş öğretmeni giren sınıf öğretmenleri için de aynı şeyler geçerlidir. OKUL PERSONELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER: Öğretmenler: Sayısı: Sınıf öğretmeni: 25 Yabancı dil: 3 Müzik: 2 Resim ve görsel sanatlar: 2 Beden eğitimi: 2 Okul öncesi: 5 Usta öğretici: 5 Ahlak bilgisi: 1 Drama: 1 Rehber öğretmen: 3 Diğer personel: Sayısı: Yönetici: 1 Yönetici yardımcısı: 3 Program geliştirme uzmanı: 3 Memur: 3 Bilgi işlem ve arşiv uzmanı: 1 Ölçme değerlendirme uzmanı: 1 Doktor: 1 Hemşire: 2 Bahçıvan: 2 Antrenör: 3 Muhasebeci: 1 Matbaa uzmanı: 1 Okul sekreteri: 1 Kantin personeli : (her binaya 1 kişi) 7 Aşçı: 5 Diyetisyen: 1 Temizlik personeli: 10 Bekçi: 2

10 OGYE (OKUL GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ EKİBİ) ÇALIŞMALARI: Okulumuzun gelişimi için bir ekip kurduk. Adına da OGYE diyoruz. Bu ekip okulumuzun daha iyi eğitim vermesi, benzeri kurumların en iyisi olması ve öğrencilerimize en iyi eğitimi verebilmemiz için çalışıyor. Bu ekip üyelerini şöyle sıralayabiliriz: 1) Yönetici 2) Yönetici yardımcıları 3) Program geliştirme uzmanı 4) Ölçme değerlendirme uzmanı 5) Tüm Zümre Öğretmenleri başkanları 6) Okul koruma derneği başkanı 7) Okul aile birliği başkanı 8) Öğrenci temsilcisi 9) Mahalle muhtarı 10) Sivil toplum örgütleri temsilcileri 11) Bir sanayici 12) Bir ticaret temsilcisi 13) Rehber öğretmenlerden birisi Bu ekip arasında alt ekiplere ayrılır: A) Okul başarı gözlem ekibi: Okulumuzun başarısını diğer okullarla karşılaştırır ve fark varsa nedenlerini araştırır. B) Kamuoyu ekibi: Toplumda okul hakkında oluşmuş görüşler araştırır. C) Okul bilgi toplama ekibi: Okul içerisinde kaynaklardan veriler toplar ve verilerle başarı değerlendirmesi yapar. D) Toplum bilgi toplama ekibi: Toplum içerisinden okulla ilgili ve okuldan beklenenlerle ilgili bilgi toplar. E) Ders gözlem ekibi: Dersleri gözlemler eksik, fazla, yanlış işlenen ve içerikli dersleri tespit eder. F) Ölçek ve test ekibi: Anket, ölçek, test gibi ölçüm gereçleri ile veli, halk, örgenci gibi kaynaklardan veriler toplar. Bu ekipler topladıkları bilgi ve bunların analizi ile okulumuzun ihtiyacı olan değişiklikleri yine oluşturulan ekipler yardımı ile belirleriz. Sorunların çözümü için çalışır, değiştirilmesi gereken programı, uygulamaları vb. değiştirme çalışmalarına başlarız. Sonuçta açıklanan rapor bir sonraki yıl uygulanır. Ayrıca gerekiyorsa program değiştirilir ve öğretmenler eksik görüldükleri alanlarda hizmet içi eğitim alırlar. Konunu uzmanları tarafından gereken kişilere kurslar verdirilir. Konu ile ilgili konferans, panel vb. çalışmalara okulca katılırız. Not: Örnek olarak 2004 te Eli İSRAEL tarafından hazırlanmış ödev çok güzel hazırlandığı için tasarımımda konu başlıkları ve içerikte de bu ödevden faydalandım.

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

Özel okullara yeni standartlar geldi

Özel okullara yeni standartlar geldi On5yirmi5.com Özel okullara yeni standartlar geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına yeni standartlar getirildi. Yayın Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 1/4/2016) Milli

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

OKULUMUZUN KROKİSİ OKUL ÖNCESİ BİNASI YÖNETİM BİNASI SINIFLARA 1. SINIFLARA AİT BİNA SINIFLARA 3. SINIFLARA 2. SINIFLARA

OKULUMUZUN KROKİSİ OKUL ÖNCESİ BİNASI YÖNETİM BİNASI SINIFLARA 1. SINIFLARA AİT BİNA SINIFLARA 3. SINIFLARA 2. SINIFLARA OKULUMUZUN KOKS OKUL ÖNCES BNASI OYUN BAHÇES 1. SINIFLAA AT BNA 2. SINIFLAA AT BNA 3. SINIFLAA AT BNA YÖNETM BNASI LABOA- TUVA BNASI 5. SINIFLAA AT BNA 4. SINIFLAA AT BNA KAPALI SPO KOMPLEKS VE ÖĞENCLE

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1 ZORUNLU DERSLER 0.07.01 Sayın Velimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 5.06.01 tarih ve 69 Sayılı kararı doğrultusunda öğrencilerimizin 01-013 eğitim-öğretim yılında alacağı

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle

Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle 2006-2007 Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle başlayan süreç bu gün 300 öğrenciyle eğitim sistemindeki

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Spor Tesisleri İşletme ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 22.10.2011 TOPLANTI PLANI 14:00 Veli Bilgilendirme Semineri Okul Müdürü 14:30 14:45 15:30 Sınıf Öğretmenleri Toplantısı Her sınıf kendi sınıfının dersliğinde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜLEN ANDAK, AHMET GÜVENÇ SANAT AKADEMİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYI İLE KURULMIŞ OLUP, DENETİMİNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.

GÜLEN ANDAK, AHMET GÜVENÇ SANAT AKADEMİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYI İLE KURULMIŞ OLUP, DENETİMİNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. 3 GÜLEN ANDAK, AHMET GÜVENÇ SANAT AKADEMİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYI İLE KURULMIŞ OLUP, DENETİMİNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. Misyon Okulumuz, Kurucumuz Dansın Duayenlerinden Gülen

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ 2015 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında okullar, bilginin öğrenildiği ve toplumlara yön verilmeye çalışılan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Adana Ticaret Odası Anadolu

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı