KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü."

Transkript

1 Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20

2 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC standardının maddelerine paralel olarak hazırlanmıştır. BÖLÜM NO BÖLÜM ADI 1 GİRİŞ 2 KAPSAM 3 KURULUŞUN TANITIMI 3.1. RATEM 3.2. RATEM MEYESER 3.3. İletişim Bilgileri 3.4. Vizyon 3.5. Misyon 3.6. İlkeler 4 TANIMLAR 4.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 4.2. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 4.3. Ulusal Meslek Standartları 4.4. Ulusal Yeterlilikler 4.5. Başvuru Sahibi 4.6. Aday 4.7. Belgelendirme Programı 4.8. Teorik Sınav 4.9. Uygulamalı Sınav Değerlendirici Karar Verici İtiraz Şikayet 5 BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN ŞARTLAR 5.1. Belgelendirme Kuruluşu 5.2. Organizasyon Yapısı 5.3. Belgelendirme Programının Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi 5.4. Yönetim Sistemi 5.5. Taşeron Kullanımı 5.6. Kayıtlar 5.7. Gizlilik 5.8. Güvenlik 6 BELGELENDİRME KURULUŞU PERSONELİ İÇİN ŞARTLAR 6.1. Genel 6.2. Sınav Yapacaklar İçin Şartlar 7 BELGELENDİRME PROSESİ 7.1. Uygulama 7.2. Değerlendirme Sayfa 2 / 20

3 7.3. Belgelendirme Konusunda Karar 7.4. Gözetim 7.5. Yeniden Belgelendirme 7.6. Belgelerin ve Logoların/Markaların Kullanımı 8 ORGANİZASYON ŞEMASI Sayfa 3 / 20

4 1. GİRİŞ RATEM bünyesinde oluşturulan RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi; kurulan sınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına uygun bir yönetim sistemi baz alınarak TS EN ISO/IEC standardına uygun kalite el kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi faaliyetlerini Sürekli İyileştirme yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK'lar dahil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir. 2. KAPSAM RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, MYK tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan "Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)" çerçevesinde aşağıdaki meslekler ve seviyeler kapsamında sınav ve belgelendirme merkezi faaliyetlerini yürütmeyi üstlenmiştir. Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman Belgelendirme Kapsamlarının açık adları 13UY MYK Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi yukarıda belirtilen meslekler haricinde organizasyon şemasında yer alan Program Komitesinin önerisi ve RATEM YK kararı ile sektörleri, meslekleri ve kapsamları genişletebilir. Sayfa 4 / 20

5 3. KURULUŞLARIN TANITIMI 3.1. RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, radyo televizyon yayıncılığının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan hakların takibi ve korunması amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna karasal ortamda yayın yapmak üzere lisans başvurusunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluşu ile 36 ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere 1090 radyo kuruluşu vardır. Bu radyo ve televizyon kuruluşlarından 806'sı RATEM üyesidir RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi RATEM bünyesinde bir birim olarak RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi kurulmuştur. Merkezin amacı; radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslar arası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi faaliyetleri: a) Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak, b) Radyo ve televizyon sektöründe meslek standartlarının, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, öneriler ve standartlar geliştirmek, bu alanda çalışan diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek, d) Radyo ve televizyon sektörünün öncelikli işgücü ihtiyaçları ve nitelikleri konusunda veri bankası oluşturmak, talep halinde ilgili kuruluşlara bu konuda yardımcı olmak, e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açılan faaliyet konusu ile ilgili sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, f)faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları, kurumlar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ilgili kuruluşlara üye olmak, ortak projeler yürütmek, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), IPA Otoritesi Kuruluşlar ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) vb. kurumlar nezdinde duyurulan her türlü Projeye başvuru yapmak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar yapmaktır. Sayfa 5 / 20

6 3.3. İletişim Bilgileri Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Adres: Kuştepe Mah. Leylak Sk. Murat İş Merkezi B Blok No: Mecidiyeköy- İSTANBUL Telefon: Faks: Web Adresi: Vizyon - fuluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmak, projeler geliştirmek, - Radyo ve televizyon sektöründeki diğer mesleklerle ilgili ulusal standartların ve yeterliliklerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, - Sektöre, sınav ve belgelendirme sistemi ile yeni bir boyut getirmek, - Uluslararası geçerli sertifika ile işgücünün serbest dolaşımını sağlamak, - Sertifikalı iş gücü ile yayıncılık sektörünün kalitesini, verimliliğini ve katma değerini arttırmak, - Ülkemizi uluslararası rekabette üst seviyeye taşımak Misyon - Sektör çalışanlarının ve bu sektörde çalışmak isteyenlerin iş güvencesini birincil görevi kabul eder. - Çalışanların ekonomik, meslekî, idari, sosyal hak ve menfaatlerini korur, geliştirir İlkeler Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık. Hizmetlerin temin, sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik. Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik. Sektörün güçlendirilmesi adına işletme - çalışanlar işbirliği ile katılımcılık. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk. Hizmetlerde kalite ve kişi memnuniyeti. Tüm sektör için sürdürülebilir kalkınma. Sayfa 6 / 20

7 4. TANIMLAR 4.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Tüm sektörleri yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilikler Sistemi; meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki eğitim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kurumlarca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ve bu belgelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde geçerlilik kazandığı bir yapılandırmadır Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akredite edilmek üzere başvuruda bulunan; laboratuvar, ürün/hizmet, sistem, personel ve benzeri belgelendirme konularında faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili standartlara ve kriterlere göre değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme sonucunda kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemeye almak ve gerektiğinde geçici veya devamlı olarak akreditasyon kararını durdurmak ve bu alanlarda faaliyette bulunacak tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevli kurumdur Ulusal Meslek Standartları Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur Ulusal Yeterlilikler Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir. Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır Başvuru Sahibi RATEM MEYESER kapsamındaki mesleklerde belge almak için FR.27 Aday Başvuru Formu'nu dolduran ve ekleriyle değerlendirilmek üzere RATEM MEYESER e gönderen kişidir. Sayfa 7 / 20

8 4.6. Aday FR.27 Aday Başvuru Formu ve ekleri RATEM MEYESER tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak üzere başvurusu kabul edilen kişidir Belgelendirme Programı RATEM MEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan programdır Teorik Sınav İlgili yeterliliklerdeki soru sayılarını ve süresini kapsayan, yeterlilik birimlerindeki başarım ölçütleriyle öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiyi ölçen, gözetmen eşliğinde online veya soru kitapçıkları halinde yapılan sınavlardır Performansa Dayalı Sınav İlgili yeterlilikteki yeterlilik birimlerinin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarının değerlendirici veya değerlendirme kurulu eşliğinde kontrol listeleri ile yapılan sınavlardır Değerlendirici Meslek alanlarına ait ilgili Ulusal Yeterlilik de tanımlanmış değerlendirici ölçütlerinde belirtilen yeterliliklere sahip, sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyecek kişilerdir Karar Verici RATEM MEYESER tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan, belgelendirme sürecini kontrol eden, adayın belgelendirme kararını onaylayan ve ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliklerinde belirtilen değerlendirici ölçütlerini sağlayan kadrolu olan çalışanlardır İtiraz RATEM MEYESER e belgelendirme sürecine katılım için; başvuru yapmak isteyen aday / başvuru sahibi / belgelendirilmiş bir kişi, kuruluş tarafından belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebidir Şikayet Şikayet; herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından RATEM MEYESER e yapılan, RATEM MEYESER faaliyetleri ile veya yararlanıcılardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebidir. Sayfa 8 / 20

9 5. BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN ŞARTLAR 5.1. Belgelendirme Kuruluşu Belgelendirme süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile paralel yürütülmekte olduğundan, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ne de uygun hazırlanmıştır. RATEM MEYESER in politikaları ve sınav prosedürleri ile bunların uygulanması bütün adaylar için adil ve tarafsız olacaktır. Bütün prosedürler ve mevzuat TS EN ISO/IEC 17024'e göre yapılandırılmıştır. RATEM MEYESER in belirlenen ve YK tarafından onaylanan Kalite Politikası aşağıdadır: KALİTE POLİTİKASI: RATEM MEYESER, sınav ve belgelendirme sistemi MYK tarafından yayınlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda uluslararası kalite ilkeleri ve standartları çerçevesinde işgücünün yetkinliğini ulusal yeterlilikler doğrultusunda ölçmeyi, belgelendirmeyi ve bu yolla işgücünün istihdam edilebilirliğini, işgücünün serbest dolaşımın şartlarını oluşturmayı, çalışanın iş ve istihdam güvencesini sağlamayı amaçlar. KALİTE TAAHÜTLERİMİZ: RATEM MEYESER vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak, Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak, Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak, Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara ve Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak vermek, Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, TS EN ISO/IEC Standardının gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet vermek, Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile Sayfa 9 / 20

10 zamanında ve hatasız hizmet vermek, Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikayetlerini en alt seviyeye çekmek. RATEM MEYESER 'in kalite hedefleri yıllık olarak YGGT'da belirlenir ve izlenir. RATEM MEYESER tarafından; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, askıya alınması, iptal edilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme, logonun kullanımı ile ilgili prosedürler, görev talimatlarında belirlenmiştir. Tüm süreçler de gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık sağlanmıştır. RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz Organizasyon Yapısı RATEM MEYESER; evrensel değerler ile oluşturulmuş kalite politikasını benimser. Belgelendirme sürecinde hizmetler Koordinatör aracılığıyla sürekli iyileştirilir. Belgelendirme süreçlerinde tüm ölçümler bağımsız, tarafsız ve etik olarak olabildiğince elektronik ortamda takip edilir. Belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek kişilerden Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formunu imzalanması istenir. Tüm itiraz ve şikâyetler için İtiraz ve Şikayet Komitesi kurulmuştur. İtiraz ve şikayetler dokümante edilerek görüş ve değerlendirilme sürecine tabi tutulur. Tüm süreçlerde gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık sağlanmıştır. RATEM Yönetim Kurulu, görev talimatlarında belirtilen Program Komitesi görüşleri doğrultusunda belgelendirme kapsamının genişletilmesine veya daraltılmasına karar verir. Belgelendirme prosesi faaliyetlerinde tüm dokümanlar kayıt altına alınır. Tarafsızlık ve güvenilirlik iç ve dış tetkik ile sağlanır. İç tetkik PR.04 İç Tetkik Prosedürü baz alınarak yapılır. İç tetkiklerin etkin yapılabilmesi, azami faydanın elde edilebilmesi amacıyla iç tetkikçilerin RATEM MEYESER personeli dışından seçilmesi tercih edilir. Dış tetkik Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK tarafından yapılmaktadır. Teorik sınavlar Gözetmenler tarafından yapılır. Performansa dayalı sınavın değerlendirmesi Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütlerini sağlayan Değerlendiriciler tarafından yürütülür. Sınav yapıcıların gerçekleştirdiği sınavların sonuçlarını Karar Vericiler onaylayarak belge verme süreci başlar. Belgenin geçerlilik süresi ve yenilenmesi kuralları ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre yapılır. Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sistemi nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla YGGT ilgili kişilerin katılımıyla yapılmaktadır. Bu toplantılarda kalite politikaları, kalite hedefleri, belgelendirme süreçleri, itiraz ve şikâyetler, hizmetlere ilişkin performans göstergeleri, iç tetkik raporları ve yıllık eğitim planları gözden geçirilir. Sayfa 10 / 20

11 Belgelendirme programının oluşturması ve bu programın geliştirilmesi için sektör ve akademik kesimden oluşan Program Komitesi kurulmuştur. Program Komiteleri üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamışlardır. Komite görevlileri, belgelendirme programı ile ilgili bütün tarafların menfaatlerini, herhangi bir tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde temsil edecektir. Program Komitesi; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme kapsamının genişletilmesi ve daraltılması süreçlerinden, belgenin ve logonun kullanımından 1. derece de sorumludur. Program Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. RATEM MEYESER 'in idari yönden denetimini yapmak üzere sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan Tarafsızlık Komitesi kurulmuştur. Tarafsızlık Komitesi tamamıyla akademik ve/veya alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensuplarından oluşur. Herhangi bir tarafa olan yakınlık Tarafsızlık Komitesi nin doğasına aykırıdır. Bunun yanında Tarafsızlık Komitesi üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamışlardır. Tarafsızlık Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. Belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek kişilerden alınan Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formları ile süreç garanti altına alınır. Ayrıca organizasyon şeması ilgili birimlerin bağımsız ve tarafsız çalışabilmesine olanak verecek şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca belge almaya hak kazanan adaylar ile FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalanmaktadır. RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz. RATEM MEYESER, ilgili meslek dallarına ilişkin yeterliliklere dayalı eğitim programı hazırlar, uygular veya bu tür hizmetleri hazırlamasında yardımcı olabilir. Fakat bu faaliyetler; belgelendirilme sisteminden bağımsız, bu sistemin gizlilik ve tarafsızlığını tehlikeye sokmadan gerçekleştirilecektir. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde görev alan uzmanlar; aynı mesleğe ait eğitim programlarının uygulanması durumunda görev almayacaklardır. RATEM MEYESER, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; başvuru yapmak isteyen aday, başvuru sahibi ve belgelendirilmiş kişi şartlarının belirlenmesi, karşılanması ve buna bağlı olarak işvereninde memnuniyetinin sağlanması ilkesini temel almış ve uygulamaları planlanmıştır. Planlamalarda, mevzuat ve kalite politikaları çerçevesinde belirlenen ilgili talimatlara göre taleplerin karşılanması hizmeti yürütülmektedir. Memnuniyetlerin sağlanabilmesi için öncelikle itirazların ve şikâyetlerin sağlıklı olarak ulaşması gerektiği bilincindedir. Sayfa 11 / 20

12 Sürecin adil ve tarafsızlığı temel alınarak itiraz ve şikayetlerin tarafsız bir biçimde çözülebilmesi için İtiraz ve Şikayet Komitesi kurulmuştur. İtiraz ve Şikayet Komitesi üyelerinin nitelikleri ve komitenin çalışma esasları görev talimatlarında yer almaktadır. Ayrıca itirazlar ve şikayetler ilgili süreçlerin nasıl işleyeceği PR.15 İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedüründe belirtilmiştir. RATEM MEYESER 'in organizasyon şemasında yer alan komite ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında belirtilmiştir. Gerek değerlendiriciler gerekse karar vericiler meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerin birimleri baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde istihdam edilen kişiler, gerçekleştirilecek belgelendirme fonksiyonlarının tipi, kapsamı ve yapılan iş ile ilgili alanlarda gerekli eğitimi ve öğrenimi görmüş, teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olup yeterli sayıdadır Belgelendirme Programının Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi RATEM MEYESER e belgelendirme sürecine başvuru yapan adayın yeterliliği; meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilik kapsamında teorik ve/veya performans sınavına dayalı değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Söz konusu süreç, belgelendirme programlarına ilişkin prosedürler kapsamında uygulanmaktadır. Ulusal Yeterlilik de verilen kriterlere uygun olarak her meslek grubuna özel olmak suretiyle sınav şartnameleri hazırlanır. Sınav şartnameleri, RATEM MEYESER e belgelendirme sistemi ve süreçleri dâhilinde ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerinde belge almak için başvuran adayların; sınav materyallerinin hazırlanmasına, sınavların uygulanması ve değerlendirilmesine, aday ve uzman sorumlulukların belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlar. Metot ve mekanizmaların ilk defa oluşturulması konusunda, Ulusal Yeterlilikler esas alınır. Ulusal yeterliliklerin revize edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılır. Değişen şartlar gözetim esnasında belgelendirilmiş kişilere bildirilir. Ulusal yeterlilik revizyonu ek sınav ve/veya belge değişikliği gerektiriyorsa belgelendirilmiş kişilere çağrı yapılır. Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için PR.07 Belgelendirme Programı Gözden Geçirme ve Değişiklik Prosedürü oluşturulmuştur. RATEM MEYESER birim çalışanları, komiteler ve değerlendiriciler; belgelendirme süreçlerinin revize edilmesi durumunda RATEM Yönetim Kurulu'na görüşte bulunabilir. RATEM Yönetim Kurulu, tüm süreçlerden 1. derecede sorumludur. Sunulan görüşler RATEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve değişiklikler tüm çalışanlara aktarılır ve benimsenmesi sağlanır. RATEM MEYESER Personeli, TS EN ISO/IEC standardına ve ilgili Ulusal Yeterliliklerdeki kriterlere göre belirlenmiştir. Koordinatör kalite yönetimi ile ilgili eğitimlere katılmıştır. Ayrıca karar vericiler ilgili Ulusal yeterliliklerde tanımlanan kriterleri karşılamaktadır. Program, tarafsızlık, itiraz ve şikayet komitesi üyeleri ise konularında ve alanlarında uzmandır. Belgelendirme yapılacak meslekler ile ilgili meslek standartları Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Resmi Gazete de yayınlanan ulusal meslek standartları referans alınarak hazırlanan ulusal yeterlilikler ise Mesleki Yeterlilik Kurumu Sayfa 12 / 20

13 Yönetim Kurulu nca onaylandıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu nun resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirme aşamaları birbirine benzer yöntemler ile sürdürülmektedir. Her iki doküman hazırlanırken ilgili meslekte uzmanlığı ve uygulama tecrübesi olan akademisyenler ve sektör temsilcilerinden destek alınmaktadır. Başvuru yapacak adaya, ön yargısız davranılır. Bir birliğe, sendikaya, derneğe ya da gruba üye olması ya da olmaması gibi ön yargı ile sınırlayıcı şartlar koyarak adayın başvurusu engellenemez. Adayın yeterlilik sınavlarına giriş şartları, ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliğinde tanımlanmıştır. RATEM MEYESER tarafından adaydan istenecek şartlar, ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliği baz alınarak açık ve tarafsız bir şekilde belirlenmiştir. FR.27 Aday Başvuru Formu RATEM MEYESER internet sitesinde yayımlanmıştır. RATEM Yönetim Kurulu tarafından atanan değerlendiriciler PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü nde belirtilen teorik ve performansa dayalı sınavları, sınav kuralları çerçevesinde adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde uygular, değerlendirirler. Değerlendirmelerin çıktılarında oluşabilecek uygunsuzluklarda PR.17 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü uygulanır Yönetim Sistemi RATEM MEYESER; TS EN ISO/IEC Personel Belgelendirme ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı na uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini (KYS) kurmuştur. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm faaliyetlerin dokümantasyonu oluşturulmakta, kayıt altına alınmakta, uygulanmakta, tüm seviyelerde anlaşılması sağlanmakta, sürekliliği ve etkinliği sürekli iyileştirilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi nde süreçler prosedürler ile etkileşim içerisindedir. RATEM MEYESER, TS EN ISO/IEC Personel Belgelendirme ve TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standardı nın öngördüğü şartlara uygun dokümantasyon yapısını PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe belirtildiği şekilde oluşturmuştur. Kayıtların saklanması, sorumluları ile ilgili detaylar PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıştır. Sayfa 13 / 20

14 Dokümantasyon Sistem Modeli KALİTE POLİTİKASI KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER (PR) TALİMATLAR (TL) GÖREV TANIMLARI (GT) DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER (Listeler, Formlar, Şartnameler) RATEM MEYESER KYS'nin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için PR.17 Düzeltici - Önleyici Faaliyet Prosedürü, PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü, PR.04 İç Tetkik Prosedürü, PR.03 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürlerini oluşturmuş ve uygulamaktadır Taşeron Kullanımı RATEM MEYESER sınav ve belgelendirme süreçleri için taşeron kullanımı yapmamaktadır Kayıtlar Kayıt altına alınan dokümanlar, sistemin şartlara uygunluğunu ve etkin operasyonun delilini sağlamaktadır. Dokümanların kayıt altına alınmasındaki amaç; geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım istatistiksel sonuçların çıkarılmasıdır. Ayrıca aday başvuru formları, değerlendirme raporları, gözetim faaliyetleri, belgenin verilmesi, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili hususlar PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedürü'nde belirtilmiştir. Kayıtların tanımlanması, ulaşılması, saklanması ve korunması ile ilgili hususlar PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde tanımlanmıştır Gizlilik RATEM MEYESER, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formları aracılığıyla bütün bilgilerin gizliliğini korumaktadır. Bu taahhütler, belgelendirme süreçlerinde; tüm komite üyelerini ve RATEM MEYESER çalışanlarını kapsar. Sayfa 14 / 20

15 RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz. Yasalar uyarınca RATEM MEYESER bu tür bilgileri açıklaması gerektiğinde, kuruluşa veya konuyla ilgili olan kimseye hangi bilgilerin verileceği önceden bildirecektir Güvenlik Sınav süreci, özel olarak yapılandırılmış sınav yazılımı ile güvence altına alınmıştır. Sınav yazılımına erişim, RATEM Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamış çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Sınav yazılımının yedeklemesi yazılım firması ile yapılan Sınav Yazılımı Kullanma Protokolü kapsamında yapılır. Söz konusu sürecin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yazılım firması yetkilisine Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak, araç, gereç ve ekipmanlar da; kullanım ömürleri baz alınarak uygun ortamlarda muhafaza edilmektedir. Performans sınavları sonucunda elde edilen parçaların resimleri çekilmek suretiyle hard disklerde muhafaza edilir. 6. BELGELENDİRME KURULUŞU PERSONELİ İÇİN ŞARTLAR 6.1. Genel RATEM MEYESER 'in organizasyon şeması ve tam zamanlı / sözleşmeli çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Görev Talimatlarında (GT), meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde yetkilendirilen kişiler, meslek alanları kapsamında yeterli sayıda olup akademik ve alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensupları ve akademisyenlerden oluşur. Söz konusu kişilerin yeterlilikleri, özgeçmişleri ile kayıt altına alınır. Her bir personel için ayrı bir dosya tutulmaktadır. RATEM MEYESER, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarından Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalanmasını talep eder. Bahse konu form kapsamında çalışanlar; yansız, objektif, adil ve gizlilik kuralları baz alınarak belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini taahhüt ederler. Ayrıca RATEM MEYESER bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlar ile iş sözleşmeleri imzalanmıştır. RATEM MEYESER personeline ilgili Görev Talimatları teslim edilmektedir. RATEM MEYESER in, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarının Unvan, Bağlı olduğu yönetici, Yokluğunda yerine vekâlet eden, Nitelik, Görev ve Yetkileri olarak sistemin geçerliliği açısından gerekli olan tüm bilgileri, Görev Talimatlarında (GT) tanımlanmıştır. Ayrıca çalışanların tanımlanan görevlendirmelere uygunluğu, özgeçmişler ile desteklenmektedir. Sayfa 15 / 20

16 GT belirlenen unvanlara ilişkin görevlendirmeler, kişinin akademik ve mesleki tecrübesi, kişisel yeterliliği dikkate alınarak yapılmaktadır. Tüm dokümanlar sistemin sürekliliğini, kaliteyi ve verimi artırmak amacıyla güncel tutulmaktadır. PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü kapsamında; kayıt altına alınması, doküman dağıtımı ve toplanması, sürekliliği ve güncelliği, revizyon işlemleri ilgili liste ve formlar ile gerçekleştirilir. Sistem ve doküman revizyonları, sürecin amacına ve kapsamında bağlı olmak üzere ilgili çalışanlara iletilir ve bilgilendirilmeleri sağlanır. Süreçlerde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanların özgeçmişleri, güncel olarak RATEM MEYESER bünyesinde muhafaza edilmektedir. Belgelendirme proseslerinde görev alan personelin performans değerlendirmeleri de uygun aralıklarla yapılmak suretiyle ilgililerin dosyalarına eklenmektedir. RATEM MEYESER, her personel ile ilgili nitelikleri Görev Talimatlarında belirlemiş ve personel ile ilgili dokümanları her personel için ayrı bir dosyada güncel olarak saklamaktadır. Personel dosyalarında detaylı özgeçmiş, kurum içi ve kurum dışı aldığı eğitimlerin yer aldığı FR.44 Özgeçmiş Formu, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu, sözleşme yer almaktadır. Tüm kayıtlar güncellenmektedir Sınav Yapacaklar İçin Şartlar Değerlendiriciler, RATEM MEYESER in belgelendirme Programı prosedürüne ve Görev Talimatlarına uygun kapasitede, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. Sınavlarda görev alacak uzmanların seçimi; ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütleri baz alınarak gerçekleştirilir. Ayrıca uzmanların seçiminde; ilgili belgelendirme programına ait sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında bilgi ve becerisi olan kişiler tercih edilir. RATEM MEYESER; sınav ve belgelendirme süreçlerinde performans sınavı için görevlendirdiği Değerlendiricilere ve teorik sınavlar için görevlendirdiği Gözetmenlere, gizlilik, güvenirlilik ve tarafsızlığın güvence altına alınabilmesi için Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatır. Ayrıca performans sınavlarını uygulayacak sınav yapıcılar ve teorik sınavları uygulayacak gözetmenlerin, adaylar ile ilgili herhangi bir akrabalık, kişisel ve ticari ilişkisi olmamasına dikkat edilir ve görevlendirmeler gerçekleştirilir. Uygunsuz bir durumun tespiti halinde; sınavın saklanan kayıtları, aynı niteliklere sahip başka bir Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, adayın belgelendirme süreci askıya alınır. Değerlendirmede bir uygunsuzluk ve taraflılık bulunmadığı fark edilirse, adayın belgelendirme sürecine devam edilir. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde adayın belgelendirme süreci iptal edilir. Aynı adayın tekrar başvurusu halinde söz konusu sınav yapıcılar adayın sınavında görevlendirilmez. Sayfa 16 / 20

17 7. BELGELENDİRME PROSESİ 7.1. Uygulama RATEM MEYESER in belirlediği standartlar ve kurallar, prosedürler, ilgili sınav şartnameleri ve meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerin birimleri kapsamında uygulanmaktadır. Uygulamada, RATEM MEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara, belgelendirme sürecinde yetkilendirilen uzmanlara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kurallar, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleri açıklanır. Ayrıca bu belirlemeler sınav şartnamesi formatında internet sitesinde yayınlanmaktadır. Belgelendirme sürecine ilişkin sınav başvuruları; FR.27 Aday Başvuru Formu nun kişi tarafından doldurulması, imzalanması ve ek belgeler ile RATEM MEYESER 'e sunulması yoluyla başlatılır. Başvuru evrakları RATEM MEYESER İİB tarafından değerlendirildikten sonra başvuruları kabul edilen adayların listesi RATEM MEYESER resmi web sitesinden yayınlanır ve/veya telefon ve/veya mail yoluyla adaylar bilgilendirilir. FR.27 Aday Başvuru Formu; Aday tarafından talep edilen belge türü, belge teslim şekli, Adayın kişisel bilgileri, işyeri bilgileri, iş deneyimi, öğrenim durumu, engellik durumu, Mesleki Yeterlilik Belgesi nin kullanım şartları, amaç ve kapsamı, askıya alınması, iptali, aday tarafından kaybedilmesi durumu ve logo kullanımına ilişkin taahhütname ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Aday; Mesleki Yeterlilik Belgesi ni yukarıda sayılan talimatlara tam riayetle kullanacağını, aksi davranışlarının belgenin iptali sonucunu doğuracağını ve yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinin doğru olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt ettiğine dair FR.27 Aday Başvuru Formu nu doldurur ve imza atar Değerlendirme Aday tarafından doldurulan ve imzalanan FR.27 Aday Başvuru Formu nun değerlendirilme kriterleri aşağı belirtilmiştir: Adayın talep ettiği belge türünde belgelendirmenin, RATEM MEYESER bünyesinde yapılıp yapılmadığı, FR.27 Aday Başvuru Formu'nda belirtilen ek belgelerin eksiksiz olduğu, Adayın talep ettiği belgenin meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilikte belirtilen yeterlilik şartlarına uygunluğu, Engellilik durumu var ise ilgili mesleklere ilişkin tolere edilebilirliği. Adayın engellilik durumu göz önünde bulundurularak Değerlendiriciler ve Gözetmenler tarafından özel uzmanlar görevlendirilebilir ve sınav alanı oluşturulabilir. Sayfa 17 / 20

18 Her meslek alanı, ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Ölçme ve Değerlendirme (teorik ve/veya performansa dayalı sınav) kapsamında sınavlara tabi tutulur. PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe, ilgili meslek alanlarının sınav şartnamelerinde ölçme ve değerlendirme süreçleri tanımlanmıştır. Sınavların ölçme değerlendirme süreçleri, belgelendirme programının şartlarına objektif ve sistematik olarak yürütülmektedir. Sistem içerisinde adayın yeterliliğini teyit edecek ve destekleyecek dokümanlar kayıt altına alınır ve arşivlenir. Ayrıca sınavlar (teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar) kamera ile kayıt altına alınarak arşivlenir. Ölçme-değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinin raporlanması PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe içerisinde belirtilen form ve listeler ile kayıt altına alınmaktadır Belgelendirme Konusunda Karar Belgelendirme konusunda karar ile ilgili hususlar PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe içerisinde belirtilmiştir. Teorik ve performansa dayalı sınavın değerlendirmesi Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütlerini sağlayan Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği sınavların sonuçlarını adayların sınavına ve eğitimine katılmamış olan Karar Vericiler onaylar. RATEM MEYESER, vermiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi nin yetkili kuruluşudur. Mesleki Yeterlilik Belgesi, tarafından imzalanan TÜRKAK ve/veya MYK Belgesi olacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi nde aşağıda belirtilen bilgiler yer alacaktır: Belgelenen kişinin adı ve benzersiz bir belge numarası, RATEM MEYESER bilgileri ve logosu, İlgili Ulusal yeterliliğin yayın tarihi ve ilgili Meslek Standardına atıf Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı, Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih Gözetim RATEM MEYESER; gözetim sürecini meslek alanlarına ait ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiş olan gözetim sıklığı şartlarına göre gerçekleştirmektedir. Söz konusu süreçler PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe tanımlanmıştır. Gözetim işlemi RATEM MEYESER bünyesinde ilgili birimler tarafından yönetilen sınav yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Gözetimin içeriği ve sıklığı Program Komitesi tarafından onaylanmaktadır. Belgelendirilen adayın yeterliliğinin sürdüğünün teyit edilmesi için tarafsız bir değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Revizyon olması halinde; değişiklikler Program Komitesi üyelerinin görüş ve değerlendirmesine sunulur. Sayfa 18 / 20

19 7.5. Yeniden Belgelendirme Belge ile ilgili süre uzatımı koşulları her bir meslekte farklı olup ilgili Ulusal Yeterlilikte "Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme değerlendirme Yöntemi" bölümünde açıkça ifade edilmiştir. RATEM MEYESER tarafından yeniden belgelendirme kuralları ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre hazırlanmış olan PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedürüne göre yapılmaktadır. Yeniden belgelendirmenin takibi RATEM MEYESER bünyesinde yetkilendirilen ilgili birimler tarafından yönetilen sınav yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Süresi biten belgelendirilmiş kişi, yeniden belge sahibi olmak istediğinde sistem içerisinde aynı süreçlere tabi tutulacaktır. Söz konusu tanımlamalar ve uygulamalar Program Komitesi tarafından onaylanmıştır Belgelerin ve Logoların/Markaların Kullanımı RATEM MEYESER Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun kullanımı ve temsil hakkı sadece RATEM MEYESER e aittir. Kullanıma ait kurallar aşağıda belirtilmiştir: Logolar üçüncü kişileri yanıltacak şekilde kullanılamaz. Belgenin askıya alınmasında ve iptalinde belgeli kişi RATEM MEYESER logosu kullanamaz. Logo aslına uygun olarak aynen kullanılır. RATEM MEYESER, belgelendirme sürecinin öncesinde başvuru sahibinden FR.27 Aday Başvuru Formu'nu ve belgelendirme sürecinin tamamlanması ile belgelendirilen kişiden FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi 'ni aşağıdaki hususlar açısından kabul ettiğini garanti altına almak için imzalamasını talep eder. Başvuru sahibinden belgelendirme programının ilgili şartlarına uyulması konusunda FR.27 Aday Başvuru Formu'nu imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde kullanması konusunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi'ni imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgeyi, RATEM MEYESER ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanmamak ve belgelendirme ile ilgili olarak RATEM MEYESER 'e yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmaması hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi'ni imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda RATEM MEYESER 'e herhangi bir atıfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verilmesi ve RATEM MEYESER tarafından verilen bütün belgelerin iade edilmesi hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgenin yanıltıcı biçimde kullanmaması hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalamasını talep eder. Sayfa 19 / 20

20 Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin iptali durumunda izlenecek süreç PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe belirtilmiştir. 8. ORGANİZASYON ŞEMASI RATEM Yönetim Kurulu RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Program Komitesi Genel Koordinatör Tarafsızlık Komitesi Karar Vericiler İtiraz ve Şikâyet Komitesi Değerlendiriciler Soru Hazırlayıcılar Gözetmenler Değerlendirici Belirleme Komitesi Merkez Sekretarya Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Sayfa 20 / 20

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

KYK BELGEM PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

KYK BELGEM PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 1 12.10.2016 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN 02 01 01.04.2017 Tuğçe ERDEM 03 01 11.04.2017 03 02 11.04.2017 03 03 11.04.2017

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETİMİ

BELGELENDİRME YÖNETİMİ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar.

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar. 1.AMAÇ Bu talimat, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, ölçme ve değerlendirme koşullarını ve belgelendirme

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMİNERİ

İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMİNERİ İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMİNERİ E-mail: myk@myk.gov.tr Web: www.myk.gov.tr 02 Temmuz 2008 TOBB-MEÖ 1 SUNUM İÇERİĞİ Yeterlilik Sistemi Genel Bakış Mesleki

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARINDA UYGULANACAK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Şeref DEMİR Şeref DEMİR Ayhan ÖZER

BAŞVURU KILAVUZU. MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARINDA UYGULANACAK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Şeref DEMİR Şeref DEMİR Ayhan ÖZER Sayfa 1 / 7 Sayfa 2 / 7 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR? Mesleki Yeterlilik Belgesi; 1. Mesleği ile ilgili örgün ya da yaygın eğitim alamamış, diploması veya ustalık belgesi olmayan, ancak mesleğinde

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu şartname, Makine Bakımcı Seviye 5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Aişe Akpınar 25-30 Temmuz 2016 (Temel Kaynak: DPT 2006 sürümü) Ulusal Yeterlilik Sistemi

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının; iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için; Adayların sahip olması gereken

Detaylı

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. Amaç ve kapsam Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, TİAD MTM bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: MYK Ulusal Yeterliliklerinde mesleki yeterlilik belgesi almak üzere ÇELİK AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ye başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine

Detaylı

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan Değişiklik Notu 01 01 04.04.2017 Yıldırım ERTÜRKAN Dr. Arda SÜRMELİ (Madde.1.6 Tarafsızlığın Yönetimi)

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgenin kararının verilmesi, belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0204-5)-Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0204-5)-Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, Sayfa No 1/10 2.1. Yükümlülük Beyanı AVRASYA TTM Laboratuarı yürütme yetkisine sahip yönetimi, yaptığı işte ve ürettiği analiz sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır. Bu kapsamda Avrasya TTM

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0203-4)-Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Seviye 4 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI Halil AKDAŞ Eğitim ve İş Geliştirme Müdürlüğü Belgelendirme Şefi hakdas@ugetam.com.tr 2. Plastik Boru ve Altyapı Sistemlerinde Kalite

Detaylı

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO : 1/10 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; personel belgelendirmesi için belgelendirme başvurularının alınması, değerlendirilmesi, belgelendirme kararının alınması ve belge düzenlenmesi için

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür 30.05.2013 İSTANBUL INGAS 2013 Doğal Gaz Meslek Standartları Ve Personel Belgelendirmenin Önemi Meslek

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0203-4)-Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Seviye 4 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon P07 02 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen - 2,3,4 Tarih Değişiklik Revizyon 24/02/2014 10/02/2015 Yeni yayın Şikâyet ve İtiraz tanımlarının ayrıştırılması ve detaylandırılması

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1 / 5 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2012 01 Çıkar Çatışması Risk Değerlendirme puanlaması çıkarıldı. Tarafsızlığı etkileyebilecek personellerin,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Makine Bakımcı Belgelendirme Talimatı

ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Makine Bakımcı Belgelendirme Talimatı 1. Kapsam ve Amaç Bu talimat, 11UY0010-3 Makine Bakımcı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009 Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: NETSERT in, Belgelendirme veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili, tedarikçilerden veya diğer ilgililerden gelen şikâyet ve itirazların ele alınmasıyla ilgili, değerlendirilmesi,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 20/10/2015-4538 *BD633008061* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Ulusal Meslek Standartlarının Ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı. 14 Eylül 2015 ADANA

Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı. 14 Eylül 2015 ADANA Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 14 Eylül 2015 ADANA 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilikler

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon T08 01 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Tarih Değişiklik Revizyon - 24/02/2014 Yeni yayın 00 1-5 01/03/2016 Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı.

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları Programının Adı Programının Amacı Elektrik Tesisatçısı Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3-4- 5) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı