KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü."

Transkript

1 Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20

2 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC standardının maddelerine paralel olarak hazırlanmıştır. BÖLÜM NO BÖLÜM ADI 1 GİRİŞ 2 KAPSAM 3 KURULUŞUN TANITIMI 3.1. RATEM 3.2. RATEM MEYESER 3.3. İletişim Bilgileri 3.4. Vizyon 3.5. Misyon 3.6. İlkeler 4 TANIMLAR 4.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 4.2. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 4.3. Ulusal Meslek Standartları 4.4. Ulusal Yeterlilikler 4.5. Başvuru Sahibi 4.6. Aday 4.7. Belgelendirme Programı 4.8. Teorik Sınav 4.9. Uygulamalı Sınav Değerlendirici Karar Verici İtiraz Şikayet 5 BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN ŞARTLAR 5.1. Belgelendirme Kuruluşu 5.2. Organizasyon Yapısı 5.3. Belgelendirme Programının Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi 5.4. Yönetim Sistemi 5.5. Taşeron Kullanımı 5.6. Kayıtlar 5.7. Gizlilik 5.8. Güvenlik 6 BELGELENDİRME KURULUŞU PERSONELİ İÇİN ŞARTLAR 6.1. Genel 6.2. Sınav Yapacaklar İçin Şartlar 7 BELGELENDİRME PROSESİ 7.1. Uygulama 7.2. Değerlendirme Sayfa 2 / 20

3 7.3. Belgelendirme Konusunda Karar 7.4. Gözetim 7.5. Yeniden Belgelendirme 7.6. Belgelerin ve Logoların/Markaların Kullanımı 8 ORGANİZASYON ŞEMASI Sayfa 3 / 20

4 1. GİRİŞ RATEM bünyesinde oluşturulan RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi; kurulan sınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına uygun bir yönetim sistemi baz alınarak TS EN ISO/IEC standardına uygun kalite el kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi faaliyetlerini Sürekli İyileştirme yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK'lar dahil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir. 2. KAPSAM RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, MYK tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan "Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)" çerçevesinde aşağıdaki meslekler ve seviyeler kapsamında sınav ve belgelendirme merkezi faaliyetlerini yürütmeyi üstlenmiştir. Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman Belgelendirme Kapsamlarının açık adları 13UY MYK Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi yukarıda belirtilen meslekler haricinde organizasyon şemasında yer alan Program Komitesinin önerisi ve RATEM YK kararı ile sektörleri, meslekleri ve kapsamları genişletebilir. Sayfa 4 / 20

5 3. KURULUŞLARIN TANITIMI 3.1. RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, radyo televizyon yayıncılığının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan hakların takibi ve korunması amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna karasal ortamda yayın yapmak üzere lisans başvurusunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluşu ile 36 ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere 1090 radyo kuruluşu vardır. Bu radyo ve televizyon kuruluşlarından 806'sı RATEM üyesidir RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi RATEM bünyesinde bir birim olarak RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi kurulmuştur. Merkezin amacı; radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslar arası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi faaliyetleri: a) Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak, b) Radyo ve televizyon sektöründe meslek standartlarının, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, öneriler ve standartlar geliştirmek, bu alanda çalışan diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek, d) Radyo ve televizyon sektörünün öncelikli işgücü ihtiyaçları ve nitelikleri konusunda veri bankası oluşturmak, talep halinde ilgili kuruluşlara bu konuda yardımcı olmak, e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açılan faaliyet konusu ile ilgili sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, f)faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları, kurumlar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ilgili kuruluşlara üye olmak, ortak projeler yürütmek, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), IPA Otoritesi Kuruluşlar ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) vb. kurumlar nezdinde duyurulan her türlü Projeye başvuru yapmak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar yapmaktır. Sayfa 5 / 20

6 3.3. İletişim Bilgileri Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Adres: Kuştepe Mah. Leylak Sk. Murat İş Merkezi B Blok No: Mecidiyeköy- İSTANBUL Telefon: Faks: Web Adresi: Vizyon - fuluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmak, projeler geliştirmek, - Radyo ve televizyon sektöründeki diğer mesleklerle ilgili ulusal standartların ve yeterliliklerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, - Sektöre, sınav ve belgelendirme sistemi ile yeni bir boyut getirmek, - Uluslararası geçerli sertifika ile işgücünün serbest dolaşımını sağlamak, - Sertifikalı iş gücü ile yayıncılık sektörünün kalitesini, verimliliğini ve katma değerini arttırmak, - Ülkemizi uluslararası rekabette üst seviyeye taşımak Misyon - Sektör çalışanlarının ve bu sektörde çalışmak isteyenlerin iş güvencesini birincil görevi kabul eder. - Çalışanların ekonomik, meslekî, idari, sosyal hak ve menfaatlerini korur, geliştirir İlkeler Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık. Hizmetlerin temin, sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik. Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik. Sektörün güçlendirilmesi adına işletme - çalışanlar işbirliği ile katılımcılık. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk. Hizmetlerde kalite ve kişi memnuniyeti. Tüm sektör için sürdürülebilir kalkınma. Sayfa 6 / 20

7 4. TANIMLAR 4.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Tüm sektörleri yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilikler Sistemi; meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki eğitim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kurumlarca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ve bu belgelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde geçerlilik kazandığı bir yapılandırmadır Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akredite edilmek üzere başvuruda bulunan; laboratuvar, ürün/hizmet, sistem, personel ve benzeri belgelendirme konularında faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili standartlara ve kriterlere göre değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme sonucunda kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemeye almak ve gerektiğinde geçici veya devamlı olarak akreditasyon kararını durdurmak ve bu alanlarda faaliyette bulunacak tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevli kurumdur Ulusal Meslek Standartları Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur Ulusal Yeterlilikler Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir. Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır Başvuru Sahibi RATEM MEYESER kapsamındaki mesleklerde belge almak için FR.27 Aday Başvuru Formu'nu dolduran ve ekleriyle değerlendirilmek üzere RATEM MEYESER e gönderen kişidir. Sayfa 7 / 20

8 4.6. Aday FR.27 Aday Başvuru Formu ve ekleri RATEM MEYESER tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak üzere başvurusu kabul edilen kişidir Belgelendirme Programı RATEM MEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan programdır Teorik Sınav İlgili yeterliliklerdeki soru sayılarını ve süresini kapsayan, yeterlilik birimlerindeki başarım ölçütleriyle öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiyi ölçen, gözetmen eşliğinde online veya soru kitapçıkları halinde yapılan sınavlardır Performansa Dayalı Sınav İlgili yeterlilikteki yeterlilik birimlerinin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarının değerlendirici veya değerlendirme kurulu eşliğinde kontrol listeleri ile yapılan sınavlardır Değerlendirici Meslek alanlarına ait ilgili Ulusal Yeterlilik de tanımlanmış değerlendirici ölçütlerinde belirtilen yeterliliklere sahip, sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyecek kişilerdir Karar Verici RATEM MEYESER tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan, belgelendirme sürecini kontrol eden, adayın belgelendirme kararını onaylayan ve ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliklerinde belirtilen değerlendirici ölçütlerini sağlayan kadrolu olan çalışanlardır İtiraz RATEM MEYESER e belgelendirme sürecine katılım için; başvuru yapmak isteyen aday / başvuru sahibi / belgelendirilmiş bir kişi, kuruluş tarafından belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebidir Şikayet Şikayet; herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından RATEM MEYESER e yapılan, RATEM MEYESER faaliyetleri ile veya yararlanıcılardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebidir. Sayfa 8 / 20

9 5. BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN ŞARTLAR 5.1. Belgelendirme Kuruluşu Belgelendirme süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile paralel yürütülmekte olduğundan, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ne de uygun hazırlanmıştır. RATEM MEYESER in politikaları ve sınav prosedürleri ile bunların uygulanması bütün adaylar için adil ve tarafsız olacaktır. Bütün prosedürler ve mevzuat TS EN ISO/IEC 17024'e göre yapılandırılmıştır. RATEM MEYESER in belirlenen ve YK tarafından onaylanan Kalite Politikası aşağıdadır: KALİTE POLİTİKASI: RATEM MEYESER, sınav ve belgelendirme sistemi MYK tarafından yayınlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda uluslararası kalite ilkeleri ve standartları çerçevesinde işgücünün yetkinliğini ulusal yeterlilikler doğrultusunda ölçmeyi, belgelendirmeyi ve bu yolla işgücünün istihdam edilebilirliğini, işgücünün serbest dolaşımın şartlarını oluşturmayı, çalışanın iş ve istihdam güvencesini sağlamayı amaçlar. KALİTE TAAHÜTLERİMİZ: RATEM MEYESER vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak, Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak, Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak, Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara ve Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak vermek, Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, TS EN ISO/IEC Standardının gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet vermek, Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile Sayfa 9 / 20

10 zamanında ve hatasız hizmet vermek, Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikayetlerini en alt seviyeye çekmek. RATEM MEYESER 'in kalite hedefleri yıllık olarak YGGT'da belirlenir ve izlenir. RATEM MEYESER tarafından; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, askıya alınması, iptal edilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme, logonun kullanımı ile ilgili prosedürler, görev talimatlarında belirlenmiştir. Tüm süreçler de gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık sağlanmıştır. RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz Organizasyon Yapısı RATEM MEYESER; evrensel değerler ile oluşturulmuş kalite politikasını benimser. Belgelendirme sürecinde hizmetler Koordinatör aracılığıyla sürekli iyileştirilir. Belgelendirme süreçlerinde tüm ölçümler bağımsız, tarafsız ve etik olarak olabildiğince elektronik ortamda takip edilir. Belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek kişilerden Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formunu imzalanması istenir. Tüm itiraz ve şikâyetler için İtiraz ve Şikayet Komitesi kurulmuştur. İtiraz ve şikayetler dokümante edilerek görüş ve değerlendirilme sürecine tabi tutulur. Tüm süreçlerde gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık sağlanmıştır. RATEM Yönetim Kurulu, görev talimatlarında belirtilen Program Komitesi görüşleri doğrultusunda belgelendirme kapsamının genişletilmesine veya daraltılmasına karar verir. Belgelendirme prosesi faaliyetlerinde tüm dokümanlar kayıt altına alınır. Tarafsızlık ve güvenilirlik iç ve dış tetkik ile sağlanır. İç tetkik PR.04 İç Tetkik Prosedürü baz alınarak yapılır. İç tetkiklerin etkin yapılabilmesi, azami faydanın elde edilebilmesi amacıyla iç tetkikçilerin RATEM MEYESER personeli dışından seçilmesi tercih edilir. Dış tetkik Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK tarafından yapılmaktadır. Teorik sınavlar Gözetmenler tarafından yapılır. Performansa dayalı sınavın değerlendirmesi Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütlerini sağlayan Değerlendiriciler tarafından yürütülür. Sınav yapıcıların gerçekleştirdiği sınavların sonuçlarını Karar Vericiler onaylayarak belge verme süreci başlar. Belgenin geçerlilik süresi ve yenilenmesi kuralları ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre yapılır. Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sistemi nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla YGGT ilgili kişilerin katılımıyla yapılmaktadır. Bu toplantılarda kalite politikaları, kalite hedefleri, belgelendirme süreçleri, itiraz ve şikâyetler, hizmetlere ilişkin performans göstergeleri, iç tetkik raporları ve yıllık eğitim planları gözden geçirilir. Sayfa 10 / 20

11 Belgelendirme programının oluşturması ve bu programın geliştirilmesi için sektör ve akademik kesimden oluşan Program Komitesi kurulmuştur. Program Komiteleri üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamışlardır. Komite görevlileri, belgelendirme programı ile ilgili bütün tarafların menfaatlerini, herhangi bir tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde temsil edecektir. Program Komitesi; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme kapsamının genişletilmesi ve daraltılması süreçlerinden, belgenin ve logonun kullanımından 1. derece de sorumludur. Program Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. RATEM MEYESER 'in idari yönden denetimini yapmak üzere sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan Tarafsızlık Komitesi kurulmuştur. Tarafsızlık Komitesi tamamıyla akademik ve/veya alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensuplarından oluşur. Herhangi bir tarafa olan yakınlık Tarafsızlık Komitesi nin doğasına aykırıdır. Bunun yanında Tarafsızlık Komitesi üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamışlardır. Tarafsızlık Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. Belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek kişilerden alınan Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formları ile süreç garanti altına alınır. Ayrıca organizasyon şeması ilgili birimlerin bağımsız ve tarafsız çalışabilmesine olanak verecek şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca belge almaya hak kazanan adaylar ile FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalanmaktadır. RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz. RATEM MEYESER, ilgili meslek dallarına ilişkin yeterliliklere dayalı eğitim programı hazırlar, uygular veya bu tür hizmetleri hazırlamasında yardımcı olabilir. Fakat bu faaliyetler; belgelendirilme sisteminden bağımsız, bu sistemin gizlilik ve tarafsızlığını tehlikeye sokmadan gerçekleştirilecektir. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde görev alan uzmanlar; aynı mesleğe ait eğitim programlarının uygulanması durumunda görev almayacaklardır. RATEM MEYESER, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; başvuru yapmak isteyen aday, başvuru sahibi ve belgelendirilmiş kişi şartlarının belirlenmesi, karşılanması ve buna bağlı olarak işvereninde memnuniyetinin sağlanması ilkesini temel almış ve uygulamaları planlanmıştır. Planlamalarda, mevzuat ve kalite politikaları çerçevesinde belirlenen ilgili talimatlara göre taleplerin karşılanması hizmeti yürütülmektedir. Memnuniyetlerin sağlanabilmesi için öncelikle itirazların ve şikâyetlerin sağlıklı olarak ulaşması gerektiği bilincindedir. Sayfa 11 / 20

12 Sürecin adil ve tarafsızlığı temel alınarak itiraz ve şikayetlerin tarafsız bir biçimde çözülebilmesi için İtiraz ve Şikayet Komitesi kurulmuştur. İtiraz ve Şikayet Komitesi üyelerinin nitelikleri ve komitenin çalışma esasları görev talimatlarında yer almaktadır. Ayrıca itirazlar ve şikayetler ilgili süreçlerin nasıl işleyeceği PR.15 İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedüründe belirtilmiştir. RATEM MEYESER 'in organizasyon şemasında yer alan komite ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında belirtilmiştir. Gerek değerlendiriciler gerekse karar vericiler meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerin birimleri baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde istihdam edilen kişiler, gerçekleştirilecek belgelendirme fonksiyonlarının tipi, kapsamı ve yapılan iş ile ilgili alanlarda gerekli eğitimi ve öğrenimi görmüş, teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olup yeterli sayıdadır Belgelendirme Programının Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi RATEM MEYESER e belgelendirme sürecine başvuru yapan adayın yeterliliği; meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilik kapsamında teorik ve/veya performans sınavına dayalı değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Söz konusu süreç, belgelendirme programlarına ilişkin prosedürler kapsamında uygulanmaktadır. Ulusal Yeterlilik de verilen kriterlere uygun olarak her meslek grubuna özel olmak suretiyle sınav şartnameleri hazırlanır. Sınav şartnameleri, RATEM MEYESER e belgelendirme sistemi ve süreçleri dâhilinde ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerinde belge almak için başvuran adayların; sınav materyallerinin hazırlanmasına, sınavların uygulanması ve değerlendirilmesine, aday ve uzman sorumlulukların belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlar. Metot ve mekanizmaların ilk defa oluşturulması konusunda, Ulusal Yeterlilikler esas alınır. Ulusal yeterliliklerin revize edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılır. Değişen şartlar gözetim esnasında belgelendirilmiş kişilere bildirilir. Ulusal yeterlilik revizyonu ek sınav ve/veya belge değişikliği gerektiriyorsa belgelendirilmiş kişilere çağrı yapılır. Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için PR.07 Belgelendirme Programı Gözden Geçirme ve Değişiklik Prosedürü oluşturulmuştur. RATEM MEYESER birim çalışanları, komiteler ve değerlendiriciler; belgelendirme süreçlerinin revize edilmesi durumunda RATEM Yönetim Kurulu'na görüşte bulunabilir. RATEM Yönetim Kurulu, tüm süreçlerden 1. derecede sorumludur. Sunulan görüşler RATEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve değişiklikler tüm çalışanlara aktarılır ve benimsenmesi sağlanır. RATEM MEYESER Personeli, TS EN ISO/IEC standardına ve ilgili Ulusal Yeterliliklerdeki kriterlere göre belirlenmiştir. Koordinatör kalite yönetimi ile ilgili eğitimlere katılmıştır. Ayrıca karar vericiler ilgili Ulusal yeterliliklerde tanımlanan kriterleri karşılamaktadır. Program, tarafsızlık, itiraz ve şikayet komitesi üyeleri ise konularında ve alanlarında uzmandır. Belgelendirme yapılacak meslekler ile ilgili meslek standartları Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Resmi Gazete de yayınlanan ulusal meslek standartları referans alınarak hazırlanan ulusal yeterlilikler ise Mesleki Yeterlilik Kurumu Sayfa 12 / 20

13 Yönetim Kurulu nca onaylandıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu nun resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirme aşamaları birbirine benzer yöntemler ile sürdürülmektedir. Her iki doküman hazırlanırken ilgili meslekte uzmanlığı ve uygulama tecrübesi olan akademisyenler ve sektör temsilcilerinden destek alınmaktadır. Başvuru yapacak adaya, ön yargısız davranılır. Bir birliğe, sendikaya, derneğe ya da gruba üye olması ya da olmaması gibi ön yargı ile sınırlayıcı şartlar koyarak adayın başvurusu engellenemez. Adayın yeterlilik sınavlarına giriş şartları, ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliğinde tanımlanmıştır. RATEM MEYESER tarafından adaydan istenecek şartlar, ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliği baz alınarak açık ve tarafsız bir şekilde belirlenmiştir. FR.27 Aday Başvuru Formu RATEM MEYESER internet sitesinde yayımlanmıştır. RATEM Yönetim Kurulu tarafından atanan değerlendiriciler PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü nde belirtilen teorik ve performansa dayalı sınavları, sınav kuralları çerçevesinde adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde uygular, değerlendirirler. Değerlendirmelerin çıktılarında oluşabilecek uygunsuzluklarda PR.17 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü uygulanır Yönetim Sistemi RATEM MEYESER; TS EN ISO/IEC Personel Belgelendirme ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı na uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini (KYS) kurmuştur. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm faaliyetlerin dokümantasyonu oluşturulmakta, kayıt altına alınmakta, uygulanmakta, tüm seviyelerde anlaşılması sağlanmakta, sürekliliği ve etkinliği sürekli iyileştirilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi nde süreçler prosedürler ile etkileşim içerisindedir. RATEM MEYESER, TS EN ISO/IEC Personel Belgelendirme ve TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standardı nın öngördüğü şartlara uygun dokümantasyon yapısını PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe belirtildiği şekilde oluşturmuştur. Kayıtların saklanması, sorumluları ile ilgili detaylar PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıştır. Sayfa 13 / 20

14 Dokümantasyon Sistem Modeli KALİTE POLİTİKASI KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER (PR) TALİMATLAR (TL) GÖREV TANIMLARI (GT) DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER (Listeler, Formlar, Şartnameler) RATEM MEYESER KYS'nin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için PR.17 Düzeltici - Önleyici Faaliyet Prosedürü, PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü, PR.04 İç Tetkik Prosedürü, PR.03 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürlerini oluşturmuş ve uygulamaktadır Taşeron Kullanımı RATEM MEYESER sınav ve belgelendirme süreçleri için taşeron kullanımı yapmamaktadır Kayıtlar Kayıt altına alınan dokümanlar, sistemin şartlara uygunluğunu ve etkin operasyonun delilini sağlamaktadır. Dokümanların kayıt altına alınmasındaki amaç; geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım istatistiksel sonuçların çıkarılmasıdır. Ayrıca aday başvuru formları, değerlendirme raporları, gözetim faaliyetleri, belgenin verilmesi, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili hususlar PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedürü'nde belirtilmiştir. Kayıtların tanımlanması, ulaşılması, saklanması ve korunması ile ilgili hususlar PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde tanımlanmıştır Gizlilik RATEM MEYESER, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formları aracılığıyla bütün bilgilerin gizliliğini korumaktadır. Bu taahhütler, belgelendirme süreçlerinde; tüm komite üyelerini ve RATEM MEYESER çalışanlarını kapsar. Sayfa 14 / 20

15 RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz. Yasalar uyarınca RATEM MEYESER bu tür bilgileri açıklaması gerektiğinde, kuruluşa veya konuyla ilgili olan kimseye hangi bilgilerin verileceği önceden bildirecektir Güvenlik Sınav süreci, özel olarak yapılandırılmış sınav yazılımı ile güvence altına alınmıştır. Sınav yazılımına erişim, RATEM Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamış çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Sınav yazılımının yedeklemesi yazılım firması ile yapılan Sınav Yazılımı Kullanma Protokolü kapsamında yapılır. Söz konusu sürecin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yazılım firması yetkilisine Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak, araç, gereç ve ekipmanlar da; kullanım ömürleri baz alınarak uygun ortamlarda muhafaza edilmektedir. Performans sınavları sonucunda elde edilen parçaların resimleri çekilmek suretiyle hard disklerde muhafaza edilir. 6. BELGELENDİRME KURULUŞU PERSONELİ İÇİN ŞARTLAR 6.1. Genel RATEM MEYESER 'in organizasyon şeması ve tam zamanlı / sözleşmeli çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Görev Talimatlarında (GT), meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde yetkilendirilen kişiler, meslek alanları kapsamında yeterli sayıda olup akademik ve alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensupları ve akademisyenlerden oluşur. Söz konusu kişilerin yeterlilikleri, özgeçmişleri ile kayıt altına alınır. Her bir personel için ayrı bir dosya tutulmaktadır. RATEM MEYESER, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarından Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalanmasını talep eder. Bahse konu form kapsamında çalışanlar; yansız, objektif, adil ve gizlilik kuralları baz alınarak belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini taahhüt ederler. Ayrıca RATEM MEYESER bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlar ile iş sözleşmeleri imzalanmıştır. RATEM MEYESER personeline ilgili Görev Talimatları teslim edilmektedir. RATEM MEYESER in, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarının Unvan, Bağlı olduğu yönetici, Yokluğunda yerine vekâlet eden, Nitelik, Görev ve Yetkileri olarak sistemin geçerliliği açısından gerekli olan tüm bilgileri, Görev Talimatlarında (GT) tanımlanmıştır. Ayrıca çalışanların tanımlanan görevlendirmelere uygunluğu, özgeçmişler ile desteklenmektedir. Sayfa 15 / 20

16 GT belirlenen unvanlara ilişkin görevlendirmeler, kişinin akademik ve mesleki tecrübesi, kişisel yeterliliği dikkate alınarak yapılmaktadır. Tüm dokümanlar sistemin sürekliliğini, kaliteyi ve verimi artırmak amacıyla güncel tutulmaktadır. PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü kapsamında; kayıt altına alınması, doküman dağıtımı ve toplanması, sürekliliği ve güncelliği, revizyon işlemleri ilgili liste ve formlar ile gerçekleştirilir. Sistem ve doküman revizyonları, sürecin amacına ve kapsamında bağlı olmak üzere ilgili çalışanlara iletilir ve bilgilendirilmeleri sağlanır. Süreçlerde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanların özgeçmişleri, güncel olarak RATEM MEYESER bünyesinde muhafaza edilmektedir. Belgelendirme proseslerinde görev alan personelin performans değerlendirmeleri de uygun aralıklarla yapılmak suretiyle ilgililerin dosyalarına eklenmektedir. RATEM MEYESER, her personel ile ilgili nitelikleri Görev Talimatlarında belirlemiş ve personel ile ilgili dokümanları her personel için ayrı bir dosyada güncel olarak saklamaktadır. Personel dosyalarında detaylı özgeçmiş, kurum içi ve kurum dışı aldığı eğitimlerin yer aldığı FR.44 Özgeçmiş Formu, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu, sözleşme yer almaktadır. Tüm kayıtlar güncellenmektedir Sınav Yapacaklar İçin Şartlar Değerlendiriciler, RATEM MEYESER in belgelendirme Programı prosedürüne ve Görev Talimatlarına uygun kapasitede, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. Sınavlarda görev alacak uzmanların seçimi; ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütleri baz alınarak gerçekleştirilir. Ayrıca uzmanların seçiminde; ilgili belgelendirme programına ait sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında bilgi ve becerisi olan kişiler tercih edilir. RATEM MEYESER; sınav ve belgelendirme süreçlerinde performans sınavı için görevlendirdiği Değerlendiricilere ve teorik sınavlar için görevlendirdiği Gözetmenlere, gizlilik, güvenirlilik ve tarafsızlığın güvence altına alınabilmesi için Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatır. Ayrıca performans sınavlarını uygulayacak sınav yapıcılar ve teorik sınavları uygulayacak gözetmenlerin, adaylar ile ilgili herhangi bir akrabalık, kişisel ve ticari ilişkisi olmamasına dikkat edilir ve görevlendirmeler gerçekleştirilir. Uygunsuz bir durumun tespiti halinde; sınavın saklanan kayıtları, aynı niteliklere sahip başka bir Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, adayın belgelendirme süreci askıya alınır. Değerlendirmede bir uygunsuzluk ve taraflılık bulunmadığı fark edilirse, adayın belgelendirme sürecine devam edilir. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde adayın belgelendirme süreci iptal edilir. Aynı adayın tekrar başvurusu halinde söz konusu sınav yapıcılar adayın sınavında görevlendirilmez. Sayfa 16 / 20

17 7. BELGELENDİRME PROSESİ 7.1. Uygulama RATEM MEYESER in belirlediği standartlar ve kurallar, prosedürler, ilgili sınav şartnameleri ve meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerin birimleri kapsamında uygulanmaktadır. Uygulamada, RATEM MEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara, belgelendirme sürecinde yetkilendirilen uzmanlara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kurallar, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleri açıklanır. Ayrıca bu belirlemeler sınav şartnamesi formatında internet sitesinde yayınlanmaktadır. Belgelendirme sürecine ilişkin sınav başvuruları; FR.27 Aday Başvuru Formu nun kişi tarafından doldurulması, imzalanması ve ek belgeler ile RATEM MEYESER 'e sunulması yoluyla başlatılır. Başvuru evrakları RATEM MEYESER İİB tarafından değerlendirildikten sonra başvuruları kabul edilen adayların listesi RATEM MEYESER resmi web sitesinden yayınlanır ve/veya telefon ve/veya mail yoluyla adaylar bilgilendirilir. FR.27 Aday Başvuru Formu; Aday tarafından talep edilen belge türü, belge teslim şekli, Adayın kişisel bilgileri, işyeri bilgileri, iş deneyimi, öğrenim durumu, engellik durumu, Mesleki Yeterlilik Belgesi nin kullanım şartları, amaç ve kapsamı, askıya alınması, iptali, aday tarafından kaybedilmesi durumu ve logo kullanımına ilişkin taahhütname ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Aday; Mesleki Yeterlilik Belgesi ni yukarıda sayılan talimatlara tam riayetle kullanacağını, aksi davranışlarının belgenin iptali sonucunu doğuracağını ve yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinin doğru olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt ettiğine dair FR.27 Aday Başvuru Formu nu doldurur ve imza atar Değerlendirme Aday tarafından doldurulan ve imzalanan FR.27 Aday Başvuru Formu nun değerlendirilme kriterleri aşağı belirtilmiştir: Adayın talep ettiği belge türünde belgelendirmenin, RATEM MEYESER bünyesinde yapılıp yapılmadığı, FR.27 Aday Başvuru Formu'nda belirtilen ek belgelerin eksiksiz olduğu, Adayın talep ettiği belgenin meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilikte belirtilen yeterlilik şartlarına uygunluğu, Engellilik durumu var ise ilgili mesleklere ilişkin tolere edilebilirliği. Adayın engellilik durumu göz önünde bulundurularak Değerlendiriciler ve Gözetmenler tarafından özel uzmanlar görevlendirilebilir ve sınav alanı oluşturulabilir. Sayfa 17 / 20

18 Her meslek alanı, ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Ölçme ve Değerlendirme (teorik ve/veya performansa dayalı sınav) kapsamında sınavlara tabi tutulur. PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe, ilgili meslek alanlarının sınav şartnamelerinde ölçme ve değerlendirme süreçleri tanımlanmıştır. Sınavların ölçme değerlendirme süreçleri, belgelendirme programının şartlarına objektif ve sistematik olarak yürütülmektedir. Sistem içerisinde adayın yeterliliğini teyit edecek ve destekleyecek dokümanlar kayıt altına alınır ve arşivlenir. Ayrıca sınavlar (teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar) kamera ile kayıt altına alınarak arşivlenir. Ölçme-değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinin raporlanması PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe içerisinde belirtilen form ve listeler ile kayıt altına alınmaktadır Belgelendirme Konusunda Karar Belgelendirme konusunda karar ile ilgili hususlar PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe içerisinde belirtilmiştir. Teorik ve performansa dayalı sınavın değerlendirmesi Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütlerini sağlayan Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği sınavların sonuçlarını adayların sınavına ve eğitimine katılmamış olan Karar Vericiler onaylar. RATEM MEYESER, vermiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi nin yetkili kuruluşudur. Mesleki Yeterlilik Belgesi, tarafından imzalanan TÜRKAK ve/veya MYK Belgesi olacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi nde aşağıda belirtilen bilgiler yer alacaktır: Belgelenen kişinin adı ve benzersiz bir belge numarası, RATEM MEYESER bilgileri ve logosu, İlgili Ulusal yeterliliğin yayın tarihi ve ilgili Meslek Standardına atıf Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı, Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih Gözetim RATEM MEYESER; gözetim sürecini meslek alanlarına ait ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiş olan gözetim sıklığı şartlarına göre gerçekleştirmektedir. Söz konusu süreçler PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe tanımlanmıştır. Gözetim işlemi RATEM MEYESER bünyesinde ilgili birimler tarafından yönetilen sınav yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Gözetimin içeriği ve sıklığı Program Komitesi tarafından onaylanmaktadır. Belgelendirilen adayın yeterliliğinin sürdüğünün teyit edilmesi için tarafsız bir değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Revizyon olması halinde; değişiklikler Program Komitesi üyelerinin görüş ve değerlendirmesine sunulur. Sayfa 18 / 20

19 7.5. Yeniden Belgelendirme Belge ile ilgili süre uzatımı koşulları her bir meslekte farklı olup ilgili Ulusal Yeterlilikte "Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme değerlendirme Yöntemi" bölümünde açıkça ifade edilmiştir. RATEM MEYESER tarafından yeniden belgelendirme kuralları ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre hazırlanmış olan PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedürüne göre yapılmaktadır. Yeniden belgelendirmenin takibi RATEM MEYESER bünyesinde yetkilendirilen ilgili birimler tarafından yönetilen sınav yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Süresi biten belgelendirilmiş kişi, yeniden belge sahibi olmak istediğinde sistem içerisinde aynı süreçlere tabi tutulacaktır. Söz konusu tanımlamalar ve uygulamalar Program Komitesi tarafından onaylanmıştır Belgelerin ve Logoların/Markaların Kullanımı RATEM MEYESER Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun kullanımı ve temsil hakkı sadece RATEM MEYESER e aittir. Kullanıma ait kurallar aşağıda belirtilmiştir: Logolar üçüncü kişileri yanıltacak şekilde kullanılamaz. Belgenin askıya alınmasında ve iptalinde belgeli kişi RATEM MEYESER logosu kullanamaz. Logo aslına uygun olarak aynen kullanılır. RATEM MEYESER, belgelendirme sürecinin öncesinde başvuru sahibinden FR.27 Aday Başvuru Formu'nu ve belgelendirme sürecinin tamamlanması ile belgelendirilen kişiden FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi 'ni aşağıdaki hususlar açısından kabul ettiğini garanti altına almak için imzalamasını talep eder. Başvuru sahibinden belgelendirme programının ilgili şartlarına uyulması konusunda FR.27 Aday Başvuru Formu'nu imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde kullanması konusunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi'ni imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgeyi, RATEM MEYESER ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanmamak ve belgelendirme ile ilgili olarak RATEM MEYESER 'e yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmaması hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi'ni imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda RATEM MEYESER 'e herhangi bir atıfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verilmesi ve RATEM MEYESER tarafından verilen bütün belgelerin iade edilmesi hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgenin yanıltıcı biçimde kullanmaması hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalamasını talep eder. Sayfa 19 / 20

20 Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin iptali durumunda izlenecek süreç PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe belirtilmiştir. 8. ORGANİZASYON ŞEMASI RATEM Yönetim Kurulu RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Program Komitesi Genel Koordinatör Tarafsızlık Komitesi Karar Vericiler İtiraz ve Şikâyet Komitesi Değerlendiriciler Soru Hazırlayıcılar Gözetmenler Değerlendirici Belirleme Komitesi Merkez Sekretarya Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Sayfa 20 / 20

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı