KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü."

Transkript

1 Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20

2 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC standardının maddelerine paralel olarak hazırlanmıştır. BÖLÜM NO BÖLÜM ADI 1 GİRİŞ 2 KAPSAM 3 KURULUŞUN TANITIMI 3.1. RATEM 3.2. RATEM MEYESER 3.3. İletişim Bilgileri 3.4. Vizyon 3.5. Misyon 3.6. İlkeler 4 TANIMLAR 4.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 4.2. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 4.3. Ulusal Meslek Standartları 4.4. Ulusal Yeterlilikler 4.5. Başvuru Sahibi 4.6. Aday 4.7. Belgelendirme Programı 4.8. Teorik Sınav 4.9. Uygulamalı Sınav Değerlendirici Karar Verici İtiraz Şikayet 5 BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN ŞARTLAR 5.1. Belgelendirme Kuruluşu 5.2. Organizasyon Yapısı 5.3. Belgelendirme Programının Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi 5.4. Yönetim Sistemi 5.5. Taşeron Kullanımı 5.6. Kayıtlar 5.7. Gizlilik 5.8. Güvenlik 6 BELGELENDİRME KURULUŞU PERSONELİ İÇİN ŞARTLAR 6.1. Genel 6.2. Sınav Yapacaklar İçin Şartlar 7 BELGELENDİRME PROSESİ 7.1. Uygulama 7.2. Değerlendirme Sayfa 2 / 20

3 7.3. Belgelendirme Konusunda Karar 7.4. Gözetim 7.5. Yeniden Belgelendirme 7.6. Belgelerin ve Logoların/Markaların Kullanımı 8 ORGANİZASYON ŞEMASI Sayfa 3 / 20

4 1. GİRİŞ RATEM bünyesinde oluşturulan RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi; kurulan sınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına uygun bir yönetim sistemi baz alınarak TS EN ISO/IEC standardına uygun kalite el kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi faaliyetlerini Sürekli İyileştirme yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK'lar dahil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir. 2. KAPSAM RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, MYK tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan "Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)" çerçevesinde aşağıdaki meslekler ve seviyeler kapsamında sınav ve belgelendirme merkezi faaliyetlerini yürütmeyi üstlenmiştir. Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman Belgelendirme Kapsamlarının açık adları 13UY MYK Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi yukarıda belirtilen meslekler haricinde organizasyon şemasında yer alan Program Komitesinin önerisi ve RATEM YK kararı ile sektörleri, meslekleri ve kapsamları genişletebilir. Sayfa 4 / 20

5 3. KURULUŞLARIN TANITIMI 3.1. RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, radyo televizyon yayıncılığının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan hakların takibi ve korunması amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna karasal ortamda yayın yapmak üzere lisans başvurusunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluşu ile 36 ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere 1090 radyo kuruluşu vardır. Bu radyo ve televizyon kuruluşlarından 806'sı RATEM üyesidir RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi RATEM bünyesinde bir birim olarak RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi kurulmuştur. Merkezin amacı; radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslar arası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. RATEM Mesleki Yeterlilik ve Sertifika Merkezi faaliyetleri: a) Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak, b) Radyo ve televizyon sektöründe meslek standartlarının, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, öneriler ve standartlar geliştirmek, bu alanda çalışan diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek, d) Radyo ve televizyon sektörünün öncelikli işgücü ihtiyaçları ve nitelikleri konusunda veri bankası oluşturmak, talep halinde ilgili kuruluşlara bu konuda yardımcı olmak, e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açılan faaliyet konusu ile ilgili sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, f)faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları, kurumlar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ilgili kuruluşlara üye olmak, ortak projeler yürütmek, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), IPA Otoritesi Kuruluşlar ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) vb. kurumlar nezdinde duyurulan her türlü Projeye başvuru yapmak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar yapmaktır. Sayfa 5 / 20

6 3.3. İletişim Bilgileri Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Adres: Kuştepe Mah. Leylak Sk. Murat İş Merkezi B Blok No: Mecidiyeköy- İSTANBUL Telefon: Faks: Web Adresi: Vizyon - fuluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmak, projeler geliştirmek, - Radyo ve televizyon sektöründeki diğer mesleklerle ilgili ulusal standartların ve yeterliliklerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, - Sektöre, sınav ve belgelendirme sistemi ile yeni bir boyut getirmek, - Uluslararası geçerli sertifika ile işgücünün serbest dolaşımını sağlamak, - Sertifikalı iş gücü ile yayıncılık sektörünün kalitesini, verimliliğini ve katma değerini arttırmak, - Ülkemizi uluslararası rekabette üst seviyeye taşımak Misyon - Sektör çalışanlarının ve bu sektörde çalışmak isteyenlerin iş güvencesini birincil görevi kabul eder. - Çalışanların ekonomik, meslekî, idari, sosyal hak ve menfaatlerini korur, geliştirir İlkeler Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık. Hizmetlerin temin, sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik. Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik. Sektörün güçlendirilmesi adına işletme - çalışanlar işbirliği ile katılımcılık. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk. Hizmetlerde kalite ve kişi memnuniyeti. Tüm sektör için sürdürülebilir kalkınma. Sayfa 6 / 20

7 4. TANIMLAR 4.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Tüm sektörleri yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilikler Sistemi; meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki eğitim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kurumlarca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ve bu belgelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde geçerlilik kazandığı bir yapılandırmadır Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akredite edilmek üzere başvuruda bulunan; laboratuvar, ürün/hizmet, sistem, personel ve benzeri belgelendirme konularında faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili standartlara ve kriterlere göre değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme sonucunda kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemeye almak ve gerektiğinde geçici veya devamlı olarak akreditasyon kararını durdurmak ve bu alanlarda faaliyette bulunacak tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevli kurumdur Ulusal Meslek Standartları Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur Ulusal Yeterlilikler Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir. Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır Başvuru Sahibi RATEM MEYESER kapsamındaki mesleklerde belge almak için FR.27 Aday Başvuru Formu'nu dolduran ve ekleriyle değerlendirilmek üzere RATEM MEYESER e gönderen kişidir. Sayfa 7 / 20

8 4.6. Aday FR.27 Aday Başvuru Formu ve ekleri RATEM MEYESER tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak üzere başvurusu kabul edilen kişidir Belgelendirme Programı RATEM MEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan programdır Teorik Sınav İlgili yeterliliklerdeki soru sayılarını ve süresini kapsayan, yeterlilik birimlerindeki başarım ölçütleriyle öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiyi ölçen, gözetmen eşliğinde online veya soru kitapçıkları halinde yapılan sınavlardır Performansa Dayalı Sınav İlgili yeterlilikteki yeterlilik birimlerinin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarının değerlendirici veya değerlendirme kurulu eşliğinde kontrol listeleri ile yapılan sınavlardır Değerlendirici Meslek alanlarına ait ilgili Ulusal Yeterlilik de tanımlanmış değerlendirici ölçütlerinde belirtilen yeterliliklere sahip, sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyecek kişilerdir Karar Verici RATEM MEYESER tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan, belgelendirme sürecini kontrol eden, adayın belgelendirme kararını onaylayan ve ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliklerinde belirtilen değerlendirici ölçütlerini sağlayan kadrolu olan çalışanlardır İtiraz RATEM MEYESER e belgelendirme sürecine katılım için; başvuru yapmak isteyen aday / başvuru sahibi / belgelendirilmiş bir kişi, kuruluş tarafından belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebidir Şikayet Şikayet; herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından RATEM MEYESER e yapılan, RATEM MEYESER faaliyetleri ile veya yararlanıcılardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebidir. Sayfa 8 / 20

9 5. BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN ŞARTLAR 5.1. Belgelendirme Kuruluşu Belgelendirme süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile paralel yürütülmekte olduğundan, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ne de uygun hazırlanmıştır. RATEM MEYESER in politikaları ve sınav prosedürleri ile bunların uygulanması bütün adaylar için adil ve tarafsız olacaktır. Bütün prosedürler ve mevzuat TS EN ISO/IEC 17024'e göre yapılandırılmıştır. RATEM MEYESER in belirlenen ve YK tarafından onaylanan Kalite Politikası aşağıdadır: KALİTE POLİTİKASI: RATEM MEYESER, sınav ve belgelendirme sistemi MYK tarafından yayınlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda uluslararası kalite ilkeleri ve standartları çerçevesinde işgücünün yetkinliğini ulusal yeterlilikler doğrultusunda ölçmeyi, belgelendirmeyi ve bu yolla işgücünün istihdam edilebilirliğini, işgücünün serbest dolaşımın şartlarını oluşturmayı, çalışanın iş ve istihdam güvencesini sağlamayı amaçlar. KALİTE TAAHÜTLERİMİZ: RATEM MEYESER vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak, Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak, Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak, Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara ve Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak vermek, Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, TS EN ISO/IEC Standardının gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet vermek, Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile Sayfa 9 / 20

10 zamanında ve hatasız hizmet vermek, Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikayetlerini en alt seviyeye çekmek. RATEM MEYESER 'in kalite hedefleri yıllık olarak YGGT'da belirlenir ve izlenir. RATEM MEYESER tarafından; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, askıya alınması, iptal edilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme, logonun kullanımı ile ilgili prosedürler, görev talimatlarında belirlenmiştir. Tüm süreçler de gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık sağlanmıştır. RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz Organizasyon Yapısı RATEM MEYESER; evrensel değerler ile oluşturulmuş kalite politikasını benimser. Belgelendirme sürecinde hizmetler Koordinatör aracılığıyla sürekli iyileştirilir. Belgelendirme süreçlerinde tüm ölçümler bağımsız, tarafsız ve etik olarak olabildiğince elektronik ortamda takip edilir. Belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek kişilerden Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formunu imzalanması istenir. Tüm itiraz ve şikâyetler için İtiraz ve Şikayet Komitesi kurulmuştur. İtiraz ve şikayetler dokümante edilerek görüş ve değerlendirilme sürecine tabi tutulur. Tüm süreçlerde gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık sağlanmıştır. RATEM Yönetim Kurulu, görev talimatlarında belirtilen Program Komitesi görüşleri doğrultusunda belgelendirme kapsamının genişletilmesine veya daraltılmasına karar verir. Belgelendirme prosesi faaliyetlerinde tüm dokümanlar kayıt altına alınır. Tarafsızlık ve güvenilirlik iç ve dış tetkik ile sağlanır. İç tetkik PR.04 İç Tetkik Prosedürü baz alınarak yapılır. İç tetkiklerin etkin yapılabilmesi, azami faydanın elde edilebilmesi amacıyla iç tetkikçilerin RATEM MEYESER personeli dışından seçilmesi tercih edilir. Dış tetkik Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK tarafından yapılmaktadır. Teorik sınavlar Gözetmenler tarafından yapılır. Performansa dayalı sınavın değerlendirmesi Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütlerini sağlayan Değerlendiriciler tarafından yürütülür. Sınav yapıcıların gerçekleştirdiği sınavların sonuçlarını Karar Vericiler onaylayarak belge verme süreci başlar. Belgenin geçerlilik süresi ve yenilenmesi kuralları ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre yapılır. Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sistemi nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla YGGT ilgili kişilerin katılımıyla yapılmaktadır. Bu toplantılarda kalite politikaları, kalite hedefleri, belgelendirme süreçleri, itiraz ve şikâyetler, hizmetlere ilişkin performans göstergeleri, iç tetkik raporları ve yıllık eğitim planları gözden geçirilir. Sayfa 10 / 20

11 Belgelendirme programının oluşturması ve bu programın geliştirilmesi için sektör ve akademik kesimden oluşan Program Komitesi kurulmuştur. Program Komiteleri üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamışlardır. Komite görevlileri, belgelendirme programı ile ilgili bütün tarafların menfaatlerini, herhangi bir tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde temsil edecektir. Program Komitesi; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme kapsamının genişletilmesi ve daraltılması süreçlerinden, belgenin ve logonun kullanımından 1. derece de sorumludur. Program Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. RATEM MEYESER 'in idari yönden denetimini yapmak üzere sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan Tarafsızlık Komitesi kurulmuştur. Tarafsızlık Komitesi tamamıyla akademik ve/veya alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensuplarından oluşur. Herhangi bir tarafa olan yakınlık Tarafsızlık Komitesi nin doğasına aykırıdır. Bunun yanında Tarafsızlık Komitesi üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamışlardır. Tarafsızlık Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. Belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek kişilerden alınan Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formları ile süreç garanti altına alınır. Ayrıca organizasyon şeması ilgili birimlerin bağımsız ve tarafsız çalışabilmesine olanak verecek şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca belge almaya hak kazanan adaylar ile FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalanmaktadır. RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz. RATEM MEYESER, ilgili meslek dallarına ilişkin yeterliliklere dayalı eğitim programı hazırlar, uygular veya bu tür hizmetleri hazırlamasında yardımcı olabilir. Fakat bu faaliyetler; belgelendirilme sisteminden bağımsız, bu sistemin gizlilik ve tarafsızlığını tehlikeye sokmadan gerçekleştirilecektir. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde görev alan uzmanlar; aynı mesleğe ait eğitim programlarının uygulanması durumunda görev almayacaklardır. RATEM MEYESER, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; başvuru yapmak isteyen aday, başvuru sahibi ve belgelendirilmiş kişi şartlarının belirlenmesi, karşılanması ve buna bağlı olarak işvereninde memnuniyetinin sağlanması ilkesini temel almış ve uygulamaları planlanmıştır. Planlamalarda, mevzuat ve kalite politikaları çerçevesinde belirlenen ilgili talimatlara göre taleplerin karşılanması hizmeti yürütülmektedir. Memnuniyetlerin sağlanabilmesi için öncelikle itirazların ve şikâyetlerin sağlıklı olarak ulaşması gerektiği bilincindedir. Sayfa 11 / 20

12 Sürecin adil ve tarafsızlığı temel alınarak itiraz ve şikayetlerin tarafsız bir biçimde çözülebilmesi için İtiraz ve Şikayet Komitesi kurulmuştur. İtiraz ve Şikayet Komitesi üyelerinin nitelikleri ve komitenin çalışma esasları görev talimatlarında yer almaktadır. Ayrıca itirazlar ve şikayetler ilgili süreçlerin nasıl işleyeceği PR.15 İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedüründe belirtilmiştir. RATEM MEYESER 'in organizasyon şemasında yer alan komite ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında belirtilmiştir. Gerek değerlendiriciler gerekse karar vericiler meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerin birimleri baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde istihdam edilen kişiler, gerçekleştirilecek belgelendirme fonksiyonlarının tipi, kapsamı ve yapılan iş ile ilgili alanlarda gerekli eğitimi ve öğrenimi görmüş, teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olup yeterli sayıdadır Belgelendirme Programının Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi RATEM MEYESER e belgelendirme sürecine başvuru yapan adayın yeterliliği; meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilik kapsamında teorik ve/veya performans sınavına dayalı değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Söz konusu süreç, belgelendirme programlarına ilişkin prosedürler kapsamında uygulanmaktadır. Ulusal Yeterlilik de verilen kriterlere uygun olarak her meslek grubuna özel olmak suretiyle sınav şartnameleri hazırlanır. Sınav şartnameleri, RATEM MEYESER e belgelendirme sistemi ve süreçleri dâhilinde ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerinde belge almak için başvuran adayların; sınav materyallerinin hazırlanmasına, sınavların uygulanması ve değerlendirilmesine, aday ve uzman sorumlulukların belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlar. Metot ve mekanizmaların ilk defa oluşturulması konusunda, Ulusal Yeterlilikler esas alınır. Ulusal yeterliliklerin revize edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılır. Değişen şartlar gözetim esnasında belgelendirilmiş kişilere bildirilir. Ulusal yeterlilik revizyonu ek sınav ve/veya belge değişikliği gerektiriyorsa belgelendirilmiş kişilere çağrı yapılır. Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için PR.07 Belgelendirme Programı Gözden Geçirme ve Değişiklik Prosedürü oluşturulmuştur. RATEM MEYESER birim çalışanları, komiteler ve değerlendiriciler; belgelendirme süreçlerinin revize edilmesi durumunda RATEM Yönetim Kurulu'na görüşte bulunabilir. RATEM Yönetim Kurulu, tüm süreçlerden 1. derecede sorumludur. Sunulan görüşler RATEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve değişiklikler tüm çalışanlara aktarılır ve benimsenmesi sağlanır. RATEM MEYESER Personeli, TS EN ISO/IEC standardına ve ilgili Ulusal Yeterliliklerdeki kriterlere göre belirlenmiştir. Koordinatör kalite yönetimi ile ilgili eğitimlere katılmıştır. Ayrıca karar vericiler ilgili Ulusal yeterliliklerde tanımlanan kriterleri karşılamaktadır. Program, tarafsızlık, itiraz ve şikayet komitesi üyeleri ise konularında ve alanlarında uzmandır. Belgelendirme yapılacak meslekler ile ilgili meslek standartları Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Resmi Gazete de yayınlanan ulusal meslek standartları referans alınarak hazırlanan ulusal yeterlilikler ise Mesleki Yeterlilik Kurumu Sayfa 12 / 20

13 Yönetim Kurulu nca onaylandıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu nun resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirme aşamaları birbirine benzer yöntemler ile sürdürülmektedir. Her iki doküman hazırlanırken ilgili meslekte uzmanlığı ve uygulama tecrübesi olan akademisyenler ve sektör temsilcilerinden destek alınmaktadır. Başvuru yapacak adaya, ön yargısız davranılır. Bir birliğe, sendikaya, derneğe ya da gruba üye olması ya da olmaması gibi ön yargı ile sınırlayıcı şartlar koyarak adayın başvurusu engellenemez. Adayın yeterlilik sınavlarına giriş şartları, ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliğinde tanımlanmıştır. RATEM MEYESER tarafından adaydan istenecek şartlar, ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliği baz alınarak açık ve tarafsız bir şekilde belirlenmiştir. FR.27 Aday Başvuru Formu RATEM MEYESER internet sitesinde yayımlanmıştır. RATEM Yönetim Kurulu tarafından atanan değerlendiriciler PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü nde belirtilen teorik ve performansa dayalı sınavları, sınav kuralları çerçevesinde adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde uygular, değerlendirirler. Değerlendirmelerin çıktılarında oluşabilecek uygunsuzluklarda PR.17 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü uygulanır Yönetim Sistemi RATEM MEYESER; TS EN ISO/IEC Personel Belgelendirme ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı na uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini (KYS) kurmuştur. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm faaliyetlerin dokümantasyonu oluşturulmakta, kayıt altına alınmakta, uygulanmakta, tüm seviyelerde anlaşılması sağlanmakta, sürekliliği ve etkinliği sürekli iyileştirilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi nde süreçler prosedürler ile etkileşim içerisindedir. RATEM MEYESER, TS EN ISO/IEC Personel Belgelendirme ve TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standardı nın öngördüğü şartlara uygun dokümantasyon yapısını PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe belirtildiği şekilde oluşturmuştur. Kayıtların saklanması, sorumluları ile ilgili detaylar PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıştır. Sayfa 13 / 20

14 Dokümantasyon Sistem Modeli KALİTE POLİTİKASI KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER (PR) TALİMATLAR (TL) GÖREV TANIMLARI (GT) DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER (Listeler, Formlar, Şartnameler) RATEM MEYESER KYS'nin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için PR.17 Düzeltici - Önleyici Faaliyet Prosedürü, PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü, PR.04 İç Tetkik Prosedürü, PR.03 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürlerini oluşturmuş ve uygulamaktadır Taşeron Kullanımı RATEM MEYESER sınav ve belgelendirme süreçleri için taşeron kullanımı yapmamaktadır Kayıtlar Kayıt altına alınan dokümanlar, sistemin şartlara uygunluğunu ve etkin operasyonun delilini sağlamaktadır. Dokümanların kayıt altına alınmasındaki amaç; geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım istatistiksel sonuçların çıkarılmasıdır. Ayrıca aday başvuru formları, değerlendirme raporları, gözetim faaliyetleri, belgenin verilmesi, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili hususlar PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedürü'nde belirtilmiştir. Kayıtların tanımlanması, ulaşılması, saklanması ve korunması ile ilgili hususlar PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde tanımlanmıştır Gizlilik RATEM MEYESER, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formları aracılığıyla bütün bilgilerin gizliliğini korumaktadır. Bu taahhütler, belgelendirme süreçlerinde; tüm komite üyelerini ve RATEM MEYESER çalışanlarını kapsar. Sayfa 14 / 20

15 RATEM MEYESER in bilgileri yazılı izin olmadan 3. şahıslara açıklanmaz. Yasalar uyarınca RATEM MEYESER bu tür bilgileri açıklaması gerektiğinde, kuruluşa veya konuyla ilgili olan kimseye hangi bilgilerin verileceği önceden bildirecektir Güvenlik Sınav süreci, özel olarak yapılandırılmış sınav yazılımı ile güvence altına alınmıştır. Sınav yazılımına erişim, RATEM Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamış çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Sınav yazılımının yedeklemesi yazılım firması ile yapılan Sınav Yazılımı Kullanma Protokolü kapsamında yapılır. Söz konusu sürecin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yazılım firması yetkilisine Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak, araç, gereç ve ekipmanlar da; kullanım ömürleri baz alınarak uygun ortamlarda muhafaza edilmektedir. Performans sınavları sonucunda elde edilen parçaların resimleri çekilmek suretiyle hard disklerde muhafaza edilir. 6. BELGELENDİRME KURULUŞU PERSONELİ İÇİN ŞARTLAR 6.1. Genel RATEM MEYESER 'in organizasyon şeması ve tam zamanlı / sözleşmeli çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Görev Talimatlarında (GT), meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde yetkilendirilen kişiler, meslek alanları kapsamında yeterli sayıda olup akademik ve alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensupları ve akademisyenlerden oluşur. Söz konusu kişilerin yeterlilikleri, özgeçmişleri ile kayıt altına alınır. Her bir personel için ayrı bir dosya tutulmaktadır. RATEM MEYESER, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarından Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalanmasını talep eder. Bahse konu form kapsamında çalışanlar; yansız, objektif, adil ve gizlilik kuralları baz alınarak belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini taahhüt ederler. Ayrıca RATEM MEYESER bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlar ile iş sözleşmeleri imzalanmıştır. RATEM MEYESER personeline ilgili Görev Talimatları teslim edilmektedir. RATEM MEYESER in, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarının Unvan, Bağlı olduğu yönetici, Yokluğunda yerine vekâlet eden, Nitelik, Görev ve Yetkileri olarak sistemin geçerliliği açısından gerekli olan tüm bilgileri, Görev Talimatlarında (GT) tanımlanmıştır. Ayrıca çalışanların tanımlanan görevlendirmelere uygunluğu, özgeçmişler ile desteklenmektedir. Sayfa 15 / 20

16 GT belirlenen unvanlara ilişkin görevlendirmeler, kişinin akademik ve mesleki tecrübesi, kişisel yeterliliği dikkate alınarak yapılmaktadır. Tüm dokümanlar sistemin sürekliliğini, kaliteyi ve verimi artırmak amacıyla güncel tutulmaktadır. PR.01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü kapsamında; kayıt altına alınması, doküman dağıtımı ve toplanması, sürekliliği ve güncelliği, revizyon işlemleri ilgili liste ve formlar ile gerçekleştirilir. Sistem ve doküman revizyonları, sürecin amacına ve kapsamında bağlı olmak üzere ilgili çalışanlara iletilir ve bilgilendirilmeleri sağlanır. Süreçlerde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanların özgeçmişleri, güncel olarak RATEM MEYESER bünyesinde muhafaza edilmektedir. Belgelendirme proseslerinde görev alan personelin performans değerlendirmeleri de uygun aralıklarla yapılmak suretiyle ilgililerin dosyalarına eklenmektedir. RATEM MEYESER, her personel ile ilgili nitelikleri Görev Talimatlarında belirlemiş ve personel ile ilgili dokümanları her personel için ayrı bir dosyada güncel olarak saklamaktadır. Personel dosyalarında detaylı özgeçmiş, kurum içi ve kurum dışı aldığı eğitimlerin yer aldığı FR.44 Özgeçmiş Formu, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu, sözleşme yer almaktadır. Tüm kayıtlar güncellenmektedir Sınav Yapacaklar İçin Şartlar Değerlendiriciler, RATEM MEYESER in belgelendirme Programı prosedürüne ve Görev Talimatlarına uygun kapasitede, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. Sınavlarda görev alacak uzmanların seçimi; ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütleri baz alınarak gerçekleştirilir. Ayrıca uzmanların seçiminde; ilgili belgelendirme programına ait sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında bilgi ve becerisi olan kişiler tercih edilir. RATEM MEYESER; sınav ve belgelendirme süreçlerinde performans sınavı için görevlendirdiği Değerlendiricilere ve teorik sınavlar için görevlendirdiği Gözetmenlere, gizlilik, güvenirlilik ve tarafsızlığın güvence altına alınabilmesi için Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatır. Ayrıca performans sınavlarını uygulayacak sınav yapıcılar ve teorik sınavları uygulayacak gözetmenlerin, adaylar ile ilgili herhangi bir akrabalık, kişisel ve ticari ilişkisi olmamasına dikkat edilir ve görevlendirmeler gerçekleştirilir. Uygunsuz bir durumun tespiti halinde; sınavın saklanan kayıtları, aynı niteliklere sahip başka bir Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, adayın belgelendirme süreci askıya alınır. Değerlendirmede bir uygunsuzluk ve taraflılık bulunmadığı fark edilirse, adayın belgelendirme sürecine devam edilir. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde adayın belgelendirme süreci iptal edilir. Aynı adayın tekrar başvurusu halinde söz konusu sınav yapıcılar adayın sınavında görevlendirilmez. Sayfa 16 / 20

17 7. BELGELENDİRME PROSESİ 7.1. Uygulama RATEM MEYESER in belirlediği standartlar ve kurallar, prosedürler, ilgili sınav şartnameleri ve meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerin birimleri kapsamında uygulanmaktadır. Uygulamada, RATEM MEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara, belgelendirme sürecinde yetkilendirilen uzmanlara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kurallar, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleri açıklanır. Ayrıca bu belirlemeler sınav şartnamesi formatında internet sitesinde yayınlanmaktadır. Belgelendirme sürecine ilişkin sınav başvuruları; FR.27 Aday Başvuru Formu nun kişi tarafından doldurulması, imzalanması ve ek belgeler ile RATEM MEYESER 'e sunulması yoluyla başlatılır. Başvuru evrakları RATEM MEYESER İİB tarafından değerlendirildikten sonra başvuruları kabul edilen adayların listesi RATEM MEYESER resmi web sitesinden yayınlanır ve/veya telefon ve/veya mail yoluyla adaylar bilgilendirilir. FR.27 Aday Başvuru Formu; Aday tarafından talep edilen belge türü, belge teslim şekli, Adayın kişisel bilgileri, işyeri bilgileri, iş deneyimi, öğrenim durumu, engellik durumu, Mesleki Yeterlilik Belgesi nin kullanım şartları, amaç ve kapsamı, askıya alınması, iptali, aday tarafından kaybedilmesi durumu ve logo kullanımına ilişkin taahhütname ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Aday; Mesleki Yeterlilik Belgesi ni yukarıda sayılan talimatlara tam riayetle kullanacağını, aksi davranışlarının belgenin iptali sonucunu doğuracağını ve yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinin doğru olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt ettiğine dair FR.27 Aday Başvuru Formu nu doldurur ve imza atar Değerlendirme Aday tarafından doldurulan ve imzalanan FR.27 Aday Başvuru Formu nun değerlendirilme kriterleri aşağı belirtilmiştir: Adayın talep ettiği belge türünde belgelendirmenin, RATEM MEYESER bünyesinde yapılıp yapılmadığı, FR.27 Aday Başvuru Formu'nda belirtilen ek belgelerin eksiksiz olduğu, Adayın talep ettiği belgenin meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilikte belirtilen yeterlilik şartlarına uygunluğu, Engellilik durumu var ise ilgili mesleklere ilişkin tolere edilebilirliği. Adayın engellilik durumu göz önünde bulundurularak Değerlendiriciler ve Gözetmenler tarafından özel uzmanlar görevlendirilebilir ve sınav alanı oluşturulabilir. Sayfa 17 / 20

18 Her meslek alanı, ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Ölçme ve Değerlendirme (teorik ve/veya performansa dayalı sınav) kapsamında sınavlara tabi tutulur. PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe, ilgili meslek alanlarının sınav şartnamelerinde ölçme ve değerlendirme süreçleri tanımlanmıştır. Sınavların ölçme değerlendirme süreçleri, belgelendirme programının şartlarına objektif ve sistematik olarak yürütülmektedir. Sistem içerisinde adayın yeterliliğini teyit edecek ve destekleyecek dokümanlar kayıt altına alınır ve arşivlenir. Ayrıca sınavlar (teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar) kamera ile kayıt altına alınarak arşivlenir. Ölçme-değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinin raporlanması PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe içerisinde belirtilen form ve listeler ile kayıt altına alınmaktadır Belgelendirme Konusunda Karar Belgelendirme konusunda karar ile ilgili hususlar PR.11 Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe içerisinde belirtilmiştir. Teorik ve performansa dayalı sınavın değerlendirmesi Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütlerini sağlayan Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği sınavların sonuçlarını adayların sınavına ve eğitimine katılmamış olan Karar Vericiler onaylar. RATEM MEYESER, vermiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi nin yetkili kuruluşudur. Mesleki Yeterlilik Belgesi, tarafından imzalanan TÜRKAK ve/veya MYK Belgesi olacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi nde aşağıda belirtilen bilgiler yer alacaktır: Belgelenen kişinin adı ve benzersiz bir belge numarası, RATEM MEYESER bilgileri ve logosu, İlgili Ulusal yeterliliğin yayın tarihi ve ilgili Meslek Standardına atıf Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı, Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih Gözetim RATEM MEYESER; gözetim sürecini meslek alanlarına ait ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiş olan gözetim sıklığı şartlarına göre gerçekleştirmektedir. Söz konusu süreçler PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe tanımlanmıştır. Gözetim işlemi RATEM MEYESER bünyesinde ilgili birimler tarafından yönetilen sınav yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Gözetimin içeriği ve sıklığı Program Komitesi tarafından onaylanmaktadır. Belgelendirilen adayın yeterliliğinin sürdüğünün teyit edilmesi için tarafsız bir değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Revizyon olması halinde; değişiklikler Program Komitesi üyelerinin görüş ve değerlendirmesine sunulur. Sayfa 18 / 20

19 7.5. Yeniden Belgelendirme Belge ile ilgili süre uzatımı koşulları her bir meslekte farklı olup ilgili Ulusal Yeterlilikte "Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme değerlendirme Yöntemi" bölümünde açıkça ifade edilmiştir. RATEM MEYESER tarafından yeniden belgelendirme kuralları ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre hazırlanmış olan PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedürüne göre yapılmaktadır. Yeniden belgelendirmenin takibi RATEM MEYESER bünyesinde yetkilendirilen ilgili birimler tarafından yönetilen sınav yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Süresi biten belgelendirilmiş kişi, yeniden belge sahibi olmak istediğinde sistem içerisinde aynı süreçlere tabi tutulacaktır. Söz konusu tanımlamalar ve uygulamalar Program Komitesi tarafından onaylanmıştır Belgelerin ve Logoların/Markaların Kullanımı RATEM MEYESER Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun kullanımı ve temsil hakkı sadece RATEM MEYESER e aittir. Kullanıma ait kurallar aşağıda belirtilmiştir: Logolar üçüncü kişileri yanıltacak şekilde kullanılamaz. Belgenin askıya alınmasında ve iptalinde belgeli kişi RATEM MEYESER logosu kullanamaz. Logo aslına uygun olarak aynen kullanılır. RATEM MEYESER, belgelendirme sürecinin öncesinde başvuru sahibinden FR.27 Aday Başvuru Formu'nu ve belgelendirme sürecinin tamamlanması ile belgelendirilen kişiden FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi 'ni aşağıdaki hususlar açısından kabul ettiğini garanti altına almak için imzalamasını talep eder. Başvuru sahibinden belgelendirme programının ilgili şartlarına uyulması konusunda FR.27 Aday Başvuru Formu'nu imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde kullanması konusunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi'ni imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgeyi, RATEM MEYESER ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanmamak ve belgelendirme ile ilgili olarak RATEM MEYESER 'e yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmaması hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi'ni imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda RATEM MEYESER 'e herhangi bir atıfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verilmesi ve RATEM MEYESER tarafından verilen bütün belgelerin iade edilmesi hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgenin yanıltıcı biçimde kullanmaması hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalamasını talep eder. Sayfa 19 / 20

20 Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin iptali durumunda izlenecek süreç PR.14 Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe belirtilmiştir. 8. ORGANİZASYON ŞEMASI RATEM Yönetim Kurulu RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Program Komitesi Genel Koordinatör Tarafsızlık Komitesi Karar Vericiler İtiraz ve Şikâyet Komitesi Değerlendiriciler Soru Hazırlayıcılar Gözetmenler Değerlendirici Belirleme Komitesi Merkez Sekretarya Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Sayfa 20 / 20

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar.

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar. 1.AMAÇ Bu talimat, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, ölçme ve değerlendirme koşullarını ve belgelendirme

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMİNERİ

İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMİNERİ İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMİNERİ E-mail: myk@myk.gov.tr Web: www.myk.gov.tr 02 Temmuz 2008 TOBB-MEÖ 1 SUNUM İÇERİĞİ Yeterlilik Sistemi Genel Bakış Mesleki

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Aişe Akpınar 25-30 Temmuz 2016 (Temel Kaynak: DPT 2006 sürümü) Ulusal Yeterlilik Sistemi

Detaylı

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. Amaç ve kapsam Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, TİAD MTM bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, Sayfa No 1/10 2.1. Yükümlülük Beyanı AVRASYA TTM Laboratuarı yürütme yetkisine sahip yönetimi, yaptığı işte ve ürettiği analiz sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır. Bu kapsamda Avrasya TTM

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI Halil AKDAŞ Eğitim ve İş Geliştirme Müdürlüğü Belgelendirme Şefi hakdas@ugetam.com.tr 2. Plastik Boru ve Altyapı Sistemlerinde Kalite

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür 30.05.2013 İSTANBUL INGAS 2013 Doğal Gaz Meslek Standartları Ve Personel Belgelendirmenin Önemi Meslek

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1 / 5 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2012 01 Çıkar Çatışması Risk Değerlendirme puanlaması çıkarıldı. Tarafsızlığı etkileyebilecek personellerin,

Detaylı

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon P07 02 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen - 2,3,4 Tarih Değişiklik Revizyon 24/02/2014 10/02/2015 Yeni yayın Şikâyet ve İtiraz tanımlarının ayrıştırılması ve detaylandırılması

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı. 14 Eylül 2015 ADANA

Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı. 14 Eylül 2015 ADANA Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 14 Eylül 2015 ADANA 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilikler

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 20/10/2015-4538 *BD633008061* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Ulusal Meslek Standartlarının Ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ

ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ METİN DEMİRSOY MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 ADANA 25 MAYIS 2012 SUNUM PLANI ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI ULUSAL YETERLİLİKLER

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Sayın [İlgili Kişi] [Müşteri] [Şehir] Tel: [Müşteri Telefon] Faks: [Müşteri Faks] E-mail: [Kişi Mail] PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Teklif No: End-Tk.[Teklif No] Rev. No: 0 Teklif Tarihi: [Teklif

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER TS 18001 standardında tanımlanmış şartlara göre İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması

Detaylı

TA1500.004. T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü STAJYERLERİN EĞİTİMİ TALİMATI

TA1500.004. T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü STAJYERLERİN EĞİTİMİ TALİMATI TA1500.004 T.C. STAJYERLERİN EĞİTİMİ TALİMATI FR1500.066-Rev.00 01 11.11.2013 Revizyon No : 01 Revizyon Tarihi : 12.11.2015 Sayfa 1 / 4 Revizyon Takip Sayfası Revizyon No Revizyon Tarihi 01 12.11.2015

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI AMAÇ Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. tarafından belgelendirilen kuruluşların Standart BM Trada logosu ile TÜRKAK akreditasyon markasını uygun kullanmalarını sağlamaktır. SORUMLU Belgelendirme Müdürü

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ 1. GENEL KURALLAR 1.0. Kapsam 1.1. Bu kural ve şartlar, MESYEB tarafından belirlenir ve değiştirilir. 1.2.Bu kural ve şartlar, MESYEB tarafından, başvuruda bulunan adaylara ve belgelendirilmiş kişilere

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 1 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29788 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

BAŞVURU FORMU REVİZYON TABLOSU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - Değişiklik Talep Eden Bölüm

BAŞVURU FORMU REVİZYON TABLOSU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - Değişiklik Talep Eden Bölüm BAŞVURU FORMU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 DOKÜMAN NO: FR-21 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - DOKÜMANI HAZIRLAYAN: Hasan AKYILDIZ DOKÜMANI ONAYLAYAN: Arif Altan YAVUZ REVİZYON TABLOSU Rev. No Tarih

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı