ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU"

Transkript

1 Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere göndermiş olduğu. sayılı kovuşturma dosyası ile.. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin... sayılı dava dosyasının KARAR ÖZETİ Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın tarih..e. sayılı kararı doğrultusunda,.. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesi için Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmesine, Orhan Gökhan

2 Orhan Gökhan Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın hakkında vermiş olduğu gün ve 2 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI..E.,.. K. sayılı kararı bildiren yazısının HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği'nin Adli Yardım Merkezi Başkanı Sadık Onur Gelbal, Hakları Merkezi Başkanı Kaya Yelek ve CMK Üyesi Bihter Bilge Yıldırım tarafından merhum 'in devam etmekte olan dosyalarına ilişkin olarak hazırladıkları rapor hakkındaki görüşünün değerlendirilmesi..hakkında Ankara Barosu Disiplin Kurulu tarafından verilen tarih. E.,. K. sayılı "Meslekten Çıkarma" cezasının Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun tarih.. E... K. sayılı kararıyla onandığı anlaşılmakla,. un lık Kanunu 135/5. maddesi uyarınca ruhsatnamesinin iptali ile adının Baromuz levhasından silinmesine ve avukatlık ünvanının kaldırılmasına, meslekten çıkarma cezasının tarihinden itibaren infazına bu süre zarfında ilgiliye, yargı organları ile sair merciilere tebliğine, UYAP sistemine işlenmek üzerine işlenmek üzere ayrıca Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 72/3 sayılı kararı doğrultusunda Adli Yardım Merkezi, Hakları Merkezi ve CMK Merkezi üyesi 3 meslektaşımız tarafından hazırlanan rapor ve Hukuk Müşavirliği'nin tarihli görüşü doğrultusunda; merhum.'in Sincan. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas sayılı dosyasının takibi için lık Kanunu 42. maddesi hükmü doğrultusunda Adnan.'in görevlendirilmesine, görevlendirmenin ilgiliye ve başvurucuya bildirilmesine, Orhan Gökhan

3 Orhan Gökhan HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 6 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ.'ın Baromuz levhasına yeniden yazılma talebinin değerlendirilmesi. 'ın Baromuz levhasına yazılma talebinin. Av. Dr. 'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5 yıl süre ile yapmış olduğu disiplin subaylığı görevinin avukatlık kıdeminden sayılması talebi.'ın başvurusu hakkında,.. Ağır Ceza Mahkemesi'nin.. Esas,..Karar sayılı kararı ile Ağır Ceza Mahkemesi'nin. Esas, Karar sayılı kararları ile Noterler Birliği Disiplin Kurulu'ndan gelen yazı çerçevesinde rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliğinin görevlendirilmesine,.'ın Baromuz levhasına yazılma talebi görüşülerek; ilgilinin kendi beyanıyla da sabit olduğu üzere ile tarihleri arasında, lık stajının 2. altı aylık dönemi içerisinde yanında staj yaptığı avukat tarafından SGK kaydı yapılmış olup, lık Kanunu hükümleriyle Danıştay içtihatları çerçevesinde, sigorta kaydının yapılmış olması staj döneminde sigortalı olarak çalışma yasağına aykırılık oluşturduğundan Baromuz levhasına yazılma talebinin reddine, Av. Dr..'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5 yıl süre ile yapmış olduğu disiplin subaylığı görevinin avukatlık kıdeminden sayılması talebi incelenmiş; başvurucunun sicil özetinden de anlaşıldığı üzere Askeri Hakim sınıfında disiplin subayı olmadığı açık olduğundan lık Kanunu 184. ve 4. maddeleri kapsamında olmayan talebinin reddine, Orhan Gökhan

4 Orhan Gökhan 7 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT MURAT KAYA AVUKAT NEBİL EMRE GÜLSE AVUKAT GÖZDE BALKAN T.C. Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü'nün ile ilgili tutulan tutanak hakkındaki yazısının. Murat Kaya'nın tarihleri arasında askerlik görevini ifa edeceği hakkındaki günlü dilekçesinin. Nebil Emre Gülse'nin tarihinden itibaren askerlik görevini yerine getireceği hakkındaki tarihli dilekçesinin. Gözde Balkan'ın Hakları Merkezi'nde görev alma talebi hakkındaki dilekçesinin. Cumhuriyet Başsavcılığının tarih ve. sayılı yazısı ile ekinde yerinde yer alan tarihli tutanağın bilgi istemli olarak 'e tebliğine, Murat Kaya'ya askerlik görevini ifa ettiği dönemde Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde lık Kanunu'ndan kaynaklanan lık Mesleği'ne ilişkin tüm yükümlülüklerinin devam ettiğinin ilgiliye tebliğine, Nebil Emre Gülse'ye askerlik görevini ifa ettiği dönemde Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde lık Kanunu'ndan kaynaklanan lık Mesleği'ne ilişkin tüm yükümlülüklerinin devam ettiğinin ilgiliye tebliğine, Gözde Balkan'ın (25010) Hakları Merkezi üyesi olarak atanmasına, kararın ilgiliye ve merkeze tebliğine, Orhan Gökhan

5 Orhan Gökhan KADIN HAKLARI MERKEZİ Kadın Hakları Merkezi'nin 31 Mayıs - 1 Haziran 2014 tarihlerinde Beypazarında kurul içi eğitim programı düzenlenmesi, 12 Mayıs 2014 tarihinde Yüksel Caddesinde ve 15 Mayıs 2014 tarihinde Abdi İpekçi Parkında 10:00-18:00 saatleri arasında imza kampanyası düzenlenmesi talepleri hakkındaki yazısının. Stajyer Semih Ecer'in İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Farazi Dava Yarışması'nda finale kaldıkları ve STAJYER AVUKAT SEMİH ECER Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak final için ulaşım konusunda maddi destek talebi hakkındaki dilekçesinin. 1- Merkez içi eğitim çalışmasının daha ileri bir tarihte organizasyonu için Kadın Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi Korkmaz'ın görevlendirilmesine, 2- Çeşitli Kanunlarda yer alan kadın aleyhine hükümlerin iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla merkezimiz tarafından başlatılan imza kampanyasının tarihinde Yüksel Caddesi ve tarihinde Abdi İpekçi Parkı'nda düzenlenmesi için valilikten gerekli izinlerin alınmasına, İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Farazi Dava Yarışması'nın finallerine Baromuz adına katılacak olan Stajyer Semih Ecer, Stajyer Gözde Baş ve Stajyer Miray Güneş'in ulaşım giderinin Baromuz tarafından karşılanmasına, Orhan Gökhan

6 Orhan Gökhan AVUKAT HALUK KUTLU 14 AVUKAT. Şereflikoçhisar Temsilcisi Haluk Kutlu'nun kullanılmakta olan fotokopi makinesinin tüm onarımlara rağmen çalışamaz durumda olmasından dolayı yeni bir fotokopi makinesinin tahsis edilmesi hakkındaki dilekçesinin. Şereflikoçhisar Baro Temsilciği'nde kullanılan fotokopi makinesine ilişkin olarak ihtiyaç tespiti yapmak ve belirlenen ihtiyaca uygun fiyat teklifi toplamak üzere Baro Müdür Yardımcısı Turgay Coşkun'a görev verilmesine, Muhsin Akdeniz'in tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Meclisi üyeliğine seçildiği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı, avukatlıkla bağdaşmayan lık Kanunu 42. maddesi kapsamında kalmadığı anlaşılan bu görevlendirme nedeniyle talebin reddine, mesleki faaliyetini durdurduğu, devam eden dava ve takipleri için lık Kanunu 42. maddesi gereğince görevlendirme yapılması talebi hakkındaki dilekçesinin. Orhan Gökhan

7 Orhan Gökhan SARAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ZÜHAL TÜMER HANDAN ÖRALAY FİLİZ TÜRMEN FATMA TUNÇ T.C. Çankaya Kaymakamlığı Sarar İlkokulu Müdürlüğü'nün Mayıs 2014 tarihleri arasında ABEM Atila Sav Sanat Galerisi'nin tahsis edilmesi hakkındaki yazısının gün ve 81/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ABEM Atila Sav Sergi Salonu'nun 2-8 Haziran 2014 tarihleri arasında günlük 75,00.TL+KDV bedel ve Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında kendilerine tahsis edildiği ancak belirlenen tarihlerde uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Eylül ayından sonraki bir tarihin belirlenmesi talepli dilekçelerinin. Sarar İlkokulu öğrencilerinin resim sergisi için 22 ile 28 Mayıs 2014 tarihleri arasında Baromuz Sanat Galerisi'nin bedelsiz olarak tahsisine, gün ve 81/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Zühal Tümer ve arkadaşlarına yapılan Sergi Salonu tahsisinin ilgililerin talepleri doğrultusunda iptaline, 2015 yılı için yeniden talepte bulunmaları gerektiğinin ilgililere bildirilmesine, Orhan Gökhan

8 Orhan Gökhan BAYAN VOLEYBOL TAKIMI MUHAMMED FIRAT SELÇUK 19 Bayan Voleybol Takımı Sorumlusu Muazzez Eda Saner'in Ocak ayına ait 341,00 TL antrenman masrafının ödenmesi talebi hakkındaki dilekçesinin. Stajının ilk 6 ayını Baromuza kayıtlı olarak tamamladıktan sonra Çankırı Barosu'na nakil olan Muhammed Fırat Selçuk'un staj kaydiyesinin yarısının iade edilmesi talebi hakkındaki dilekçesinin. Stajının ilk 4 ayını Baromuza kayıtlı olarak tamamladıktan sonra. Barosu'na nakil olan.'ın staj kaydiyesinin 8 aylık bölümünün iade edilmesi talebi hakkındaki dilekçesinin. Spor Kurulu için ayrılmış olan bütçenin harcanmış olması nedeniyle talebin reddine, Var ise iadesi gereken miktarın hesaplanarak iadesi için Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, 1-.'ın staj kaydiyesi iadesi talebinin reddine, 2-.'ın tarih.. gelen evrak sayılı dilekçesinde Başkanlığımıza hitaben kullandığı ifadeler ve dilekçenin bütünü dikkate alınarak disiplin yönünden konunun incelenmesi için.. Barosu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Orhan Gökhan

9 Orhan Gökhan 20 AVUKAT AVUKAT 'nın cezaevinde müvekkili ile görüştürülmemesi üzerine görüşme izni vermeyen savcı hakkında şikayette bulunduğu ve şikayet edilen savcı hakkında işlem yapılmamasına ilişkin idari işlemin iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtığı hakkındaki yazısının. Hükümlü 'ın vasisi hakkındaki dilekçesinin. 'ın 'ya ulaşamadığı ve davası hakkında bilgi alamadığından bahisle vermiş olduğu günlü dilekçesi üzerine 'dan alınan tarihli cevap yazısının. 'nın talebinin İdare Mahkemesindeki davada kendini temsil etmek üzere Hakları Merkezi'nden bir avukatın görevlendirilmesi olduğu anlaşılmakla, Baromuz uygulamaları doğrultusunda talebin reddine, Hükümlü 'ın dilekçesinin 'e gönderilerek konuya ilişkin yazılı bilgi istenmesine, 'ın hakkında vermiş olduğu dilekçeye ilişkin olarak hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, gelen cevabın kararla birlikte 'a tebliğine, Orhan Gökhan

10 Orhan Gökhan 23 AVUKAT 24 AVUKAT CMK MERKEZİ..'in..hakkında vermiş olduğu dilekçe üzerine 'den alınan cevap yazısının. Ankara.. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki yazısı üzerine. 'dan alınan cevap yazısının CMK Merkezi Başkanlığı'nın Şuayip Bolat'ın CMK Merkezinde ve Toplumsal Olaylar Alt Kurulu'nda görevlendirilmesi hakkındaki yazısının değerlendirilmesi.'in..hakkında vermiş olduğu dilekçeye ilişkin olarak hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, gelen cevabın kararla birlikte 'e tebliğine, 1- 'un tarih ve gelen evrak sayılı dilekçesinin Ankara. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na üst yazıyla gönderilmesine, 2- İlgili avukat tarihli duruşmaya katılacağını belirttiğinden Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni bir müdafi görevlendirmesi talebinin bu nedenle yerine getirilemediğinin de mahkemeye bildirilmesine, Şuayip Bolat'ın (Baro Sicil: 24745) CMK Merkezi üyesi olarak atanmasına, Orhan Gökhan

11 Orhan Gökhan CMK MERKEZİ CMK MERKEZİ CMK Merkezi Başkanlığı'nın Değer Güngör'ün CMK Merkezi Toplumsal Olaylar Alt Kurulu'nda görevlendirilmesi hakkındaki yazısının değerlendirilmesi CMK Merkezi'nin Zeynep Mahmutoğlu'nun CMK yol giderlerine ilişkin raporu hakkındaki yazısının. 28 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 29 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar sayılı kararı hakkındaki yazısının. Bilgi edinildi, Değer Güngör ün (Baro Sicil: 17519) CMK Merkezi üyesi olarak atanmasına, Zeynep Mahmutoğlu'nun talebi ve CMK Merkezi'nin raporu doğrultusunda CMK yol ücretlerine ilişkin sorunların giderilmesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı olarak talep edilmesine, gerektiğinde görüşmeler yapılmasına, bu konuda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine Orhan Gökhan

12 Orhan Gökhan 30 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 31 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 32 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 33 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar sayılı kararı hakkındaki yazısının. Bilgi edinildi, Orhan Gökhan

13 Orhan Gökhan 34 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 35 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 36 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 'ün 37 SORUŞTURMA BÜROSU hakkındaki dilekçesinin 38 SORUŞTURMA BÜROSU vekili 'ın hakkındaki dilekçesinin hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında vazgeçme nedeniyle işlem yapılmasına yer olmadığına, Orhan Gökhan

14 Orhan Gökhan 39 SORUŞTURMA BÜROSU 40 SORUŞTURMA BÜROSU 41 SORUŞTURMA BÜROSU 42 SORUŞTURMA BÜROSU İşl 'ün hakkındaki dilekçesinin 'nin ve hakkındaki dilekçesinin 'ün hakkındaki dilekçesinin 'ın hakkındaki dilekçesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun Hukuk (. Ağır Ceza Mahkemesi) sayılı hakkındaki yazısının hakkında disiplin soruşturması açılmasına, ve hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Orhan Gökhan

15 Orhan Gökhan İşl İşl İşl İşl İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M. 2013/36274 Hukuk (Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü) sayılı hakkındaki yazısının 'nün hakkındaki dilekçesinin 'in hakkındaki dilekçesinin 'un hakkındaki dilekçesinin 'ın hakkındaki dilekçesinin hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına, Orhan Gökhan

16 Orhan Gökhan 49 STJ.AV. 50 STJ.AV. 51 ADLİ YARDIM MERKEZİ Stj.sicil sayılı TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması konusunun. Staj sicil sayılı 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 24 (yirmidört) hafta uzaması konusunun Adli Yardım Merkezinin 2013/2788 sayılı dosyasında görevlendirilen. tevkil yetkisi talebinin Stajyer stajının ABEM bölümünün TBB Staj Yönetmeliğinin 28. ve Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliğinin 19 ve devamı maddeleri uyarınca 2 hafta süreyle uzatılmasına, uzama süresinin tamamlanmasını müteakip tekrar görüşmeye alınmasına, Stajyer 91 saat devamsızlığı olduğu anlaşılmakla, Staj Kurulu'nun görüşü ve kararı doğrultusunda TBB Staj Yönetmeliğinin 28. Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 18. maddeleri uyarınca avukatlık stajının ABEM bölümünün 24 hafta uzatılmasına,. tarafından Ankara. Aile Mahkemesinin. E. sayılı dosyasıyla ilgili olarak. vermiş olduğu yetki belgesinin onaylanmasına, Orhan Gökhan

17 Orhan Gökhan 52 ADLİ YARDIM MERKEZİ 53 AVUKAT GÖKHAN CANDOĞAN 54 RE'SEN 55 RE'SEN Adli Yardım Merkezinin 2013/2369 sayılı dosyasında görevlendirilen 'in tevkil yetkisi talebinin Ankara Barosu tarafından içtihat dergisi yayımlanması hususunun Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/165 E. sayılı dosyasında görülen davanın gözlemci olarak Baromuz tarafından takip edilmesi hususunun lık Kanunu Tasarısı hakkında meslektaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınabilmesi için geniş katılımlı toplantı düzenlenmesi hususunun.. tarafından Ankara.. Aile Mahkemesi'nin.. sayılı dosyasıyla ilgili olarak. e vermiş olduğu yetki belgesinin onaylanmasına, Ankara Barosu bünyesinde üç aylık periyodlarla yayımlanmak üzere içtihat dergisi çıkarılmasına, periyodik yayınla ilgili olarak İçtihatları Derleme ve Yayınlama Komisyonu ile çalışmak üzere Gökhan Candoğan'ın görevlendirilmesine, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/165 E. Sayılı dosyası üzerinden görülen davanın gözlemci olarak takip edilmesine, bu konuda Yönetim Kurulu Üyesi Aras'ın gözlemci sıfatıyla görevlendirilmesine, lık Kanunu Tasarısı hakkında meslektaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınabilmesi için Perşembe günü saat 17:30-19:30 saatleri arasında ABEM Konferans Salonunda geniş katılımlı toplantı düzenlenmesine, bütün meslektaşlarımıza sms yoluyla çağrı gönderilmesine, EDA AKPINAR Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, Orhan Gökhan

18 Orhan Gökhan MERVE ÇERİ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, BUKET FİDAN SADİOĞLU Sakarya Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Sakarya Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, ÜLGEN ERSOY AKDEMİR İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, BERDAN GÜNGÖR İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, TUBA GÜNTEKİN İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, ZİYA GÖKALP Antalya Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Antalya Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, FATİH AKBAŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, MUSTAFA TAYLAN ŞAHİN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, ÖZLEM KENANOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, MUSTAFA LÜTFİ METİN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, MEHMET ERKAN AKKUŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, ÖZKAN AY Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Orhan Gökhan

19 Orhan Gökhan BÜŞRA ÖZER Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, İstanbul Barosu'ndan naklen ŞEYMA ÇALI Baromuz staj listesine yazılma talebi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına OĞUZ ÇIĞIN TUĞÇE BACACI BURCU DEĞİRMENCİOĞLU Orhan Gökhan Baromuzdan İstanbul Barosu'na nakil gitme istemi. Baromuzdan Kayseri Barosu'na nakil gitme istemi. Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi Nakil talebinin kabulü ile staj sicil dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj sicil dosyasının Kayseri Barosu'na gönderilmesine, İlgilinin tarih gelen evrak sayılı dilekçesiyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladığını, staj listesinden silinmeyi talep ettiği anlaşılmakla, ilgilinin kendi talebi doğrultusunda Ankara Barosu Staj Listesinden silinmesine ZEYNEP SERAY TURAÇ İlgilinin tarih gelen evrak sayılı dilekçesiyle Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı sigortalı olarak işe başladığını, staj listesinden silinmeyi talep stajın iptali, adının staj listesinden ettiği anlaşılmakla, ilgilinin kendi talebi doğrultusunda Ankara silinmesi talebi Barosu Staj Listesinden silinmesine RAMAZAN ALÇİÇEK Eski: Yasin Baran (19798), İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik Yeni: Orhan Arslan (8138) talebinin kabulüne, EFE ALTUĞ Baro Levhası'na yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına, GÜLAY ÖKTEM Baro Levhası'na yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden istemi yazılmasına,

20 Orhan Gökhan OSMAN DANACI AZİME KAHRAMAN ŞENER NİHAL KOCABAŞ HAFİZE OKAY MUHARREM ÇOLPAN CAHİDE CANAN TURAN KÖKSAL SEKMEN SERDAR SALMAN YILMAZ KOÇ AYDIN KARA ATİLLA GÜNEY Orhan Gökhan Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,

21 Orhan Gökhan AVUKAT AVUKAT AVUKAT AVUKAT RE'SEN (..) AVUKAT.. RE'SEN (.) AVUKAT. RE'SEN (..VK. AV..) AVUKAT.. AVUKAT. RE'SEN (.) AVUKAT. RE'SEN (.,. V.D) AVUKAT. 2013/Ş.183 sayılı disiplin soruşturmasının 2013/Ş.275 sayılı disiplin soruşturmasının 2013/Ş.311 sayılı disiplin soruşturmasının 2013/Ş.429 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.25 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.61 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.77 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.79 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.87 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. (Eski Kayıtlı) ve.. hakkında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında vazgeçme nedeniyle disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında vazgeçme nedeniyle disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Orhan Gökhan

22 Orhan Gökhan 98 RE'SEN 99 AVUKAT.. AVUKAT AVUKAT SAMİ SAYGIN AVUKAT SAMİ SAYGIN Toplumsal Şiddet olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması hakkında 2013/Ş.332 sayılı disiplin soruşturmasının Staj listesinden silinmesi hususunun İktisadi İşletme Personeli için yapılacak olan maaş artışıyla ek ödeme hususunun Küçük in durumunun Araştırma komisyonu kurulmasına, oluşumu, çalışması ve diğer konularda rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Genel Gökhan Candoğan'a yetki verilmesine, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,..'nin de sözlü açıklamaları tarihli tutanağa geçirildiği, ayrıca ilgilinin 3 sayfadan ibaret dilekçeyle ekinde belge ve Danıştay kararları sunduğu anlaşılmakla konunun bir kez daha incelenmek ve rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine tevdiine, İktisadi İşletme Personeline uygulanacak maaş artışı ve ek ödeme konusunda Yönetim Kuruluna rapor sunmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmesine, Konunun ve davanın hassasiyeti gözetilerek CMK ve Çocuk Hakları Merkezinden davayı takip etmek üzere ikişer avukatın görevlendirilmesine, ayrıca davanın ve olayın tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takip edilmesine, gerektiğinde adli ve idari merciler nezdinden bu konuda girişimlerde bulunulmasına, Orhan Gökhan

23 Orhan Gökhan YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ ORHAN YÜCEL ve 16 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Kürtaja Farklı Yaklaşımlar konulu çalıştay ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları konulu panel hakkındaki yazısının Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı nın.. in Baromuz Levhasına yeniden yazılma talebi hakkındaki yazısının tarihinde 14:00 17:00 saatleri arasında Ankara Barosu Konferans Salonunda Seçimlerin Temel Hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları konulu panelin Yasa İzleme Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmesine, tarihinde 13:30-17:00 saatleri arasında Necatibey Caddesi 51 numarada Kürtaja Farklı Yaklaşımlar konulu çalıştayın Yasa İzleme Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmesine, 3- Bir katılımcının İstanbul'dan ulaşım ve bir gecelik konaklama bedelinin Baromuz tarafından karşılanmasına, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına, Ankara... İdare Mahkemesi'nin.. Esas,.. Karar sayılı davanın reddine dair kararı Danıştay. Dairesinin.. Esas,.. Karar sayılı kararıyla temyiz aşamasında bozulmuş ise de henüz dava konusu işlemin iptaline dair bir yargı kararı olmaması sebebiyle bu aşamada İYUK 28. hükmü çerçevesinde yapılacak bir işlem olmadığına, Orhan Gökhan

24 Orhan Gökhan ESKİŞEHİR BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT FERHAT AYDIN Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi nin.. hakkında verilen.. tarih ve.. Esas,..Karar sayılı karar hakkındaki yazısının "Sorun lık Yasasında Değil, Bu Yasayı Uygulamamakta Direnenlerdedir" başlıklı yazının tarihinden itibaren askerlik görevini ifa edeceği hakkındaki dilekçesinin..'ın yanından ayrılan..'ın henüz yeni bir avukat yanında çalışmaya başlamadığı hakkındaki dilekçesinin Ankara. Ağır Ceza Mahkemesi'nin.. tarihli bildirimi ve kesinleşen mahkumiyet hükmü çerçevesinde rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine tevdiine, lık Kanunu Taslağı hakkında görüş içerir Eskişehir Barosu Başkanlığı yazısı hakkında bilgi edinildi, Ferhat Aydın'a askerlik görevini ifa ettiği dönemde Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde lık Kanunu'ndan kaynaklanan lık Mesleği'ne ilişkin tüm yükümlülüklerinin devam ettiğinin ilgiliye tebliğine, Başkanlığımızın tarihli yazısına.. tarafından verilen tarihli yanıtta halen bir avukat yanında çalışmadığı bildirilmiş olduğundan Ankara Barosu Katibi kütüğünden kaydının silinmesi ile verilen kimliğin iptaline, kararın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve İcra Hukuku Kurulu'na bildirilmesine, Orhan Gökhan

25 Orhan Gökhan 110 DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI 111 AVUKAT İBRAHİM 112 AVUKAT BEYZA ELİF ve..in Düzce Barosu üyesi..'yı şikayetleri hakkındaki yazısının Yönetim Kurulu Toplantısına katılamaması sebebiyle bildirdiği mazeretinin Yönetim Kurulu Toplantısına katılamaması sebebiyle bildirdiği mazeretinin ADLİ YARDIM MERKEZİ SDD programına güncelleme AVUKAT SADIK ONUR GELBAL yapılması hakkında Düzce Barosu Başkanlığı'ndan gelen tarih ve 205 sayılı yazı doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyesi Mehan'ın,..,.. ve..'nun beyanlarını almak üzere görevlendirilmesine, gerekli işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine, Mazeretinin kabulüne, Mazeretinin kabulüne, Adli Yardım Gönüllü larına yönelik Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında eğitim alan avukatlara bu alanda atama yapılabilmesi için SDD programında görevlendirme alanına "GÖÇ ve İLTİCA HUKUKU"nun eklenmesine, OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. Orhan Gökhan

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,. ve hakkında Meslek Kuralları'nın 27/2. maddesi uyarınca işlem

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT ORHAN Baro levhasının albüm olarak basımına ilişkin hazırlanan prova Bilgi edinildi, baskısının incelenmesi. 2 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... günlü,

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45409 Merhum Av. vefat etmiş olması sebebiyle, yargılanmakta olan oğlu 'ün devam 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. madde hükmü ve talep etmekte olan Ankara

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 02.04.2009 tarihinde. Noteri olarak göreve başlamış olması sebebiyle, Baromuz levhasındaki kaydının 02.04.2009 tarihi itibariyle silinmesi talepli dilekçesinin

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'nın; Baromuz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2008 tarih ve 99/14 sayılı, Baro levhasına yazılma ve ruhsatname düzenlenmesi talebinin reddi 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT 1136 sayılı lık Kanunu'nun Gökhan Candoğan tarafından yapılan inceleme sonucunda 72/d maddesi doğrultusunda Baromuz oluşturulan görüşe dayalı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 38402 TÜRAVAK Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın, Türavak Sigorta Aracılık Hizmetleri İktisadi İşletmeleri tarafından sunulan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 59039 İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 AVUKAT AHMET İYİMAYA 3 AVUKAT. KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, sigorta aracılık hizmetleri yapan firmaların 1136 Sayılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27542 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 2 27352 ELMADAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 3 27055 İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41195 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 2 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.. hakkında. gün ve. E. sayılı karar ile verilen

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45978 ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI 2 ANKARA MAHKEMESİ 3 ANKARA MAHKEMESİ 4 45499 SONER TAŞLITEPE Adana Barosu Başkanlığı'nın, 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde CMK Eğitimi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AVUKAT.., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak hakkında verilen. tarih ve. sayılı Yönetim Kurulu kararına itirazını içeren dilekçesinin 2 AVUKAT..'ın, halen yedek

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün ve..

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41804 AV. HİLAL Ankara Barosu Saymanlığı'ndan, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Gelincik Merkezi Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi.

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.......'in Baro levhasından silinmesine yönelik Baromuz Yönetim Kurulu'nun... tarihli kararı doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti. YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 43127 JÜLİDE BORAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 2 42945 NURSELİ ARSLAN Baro Levhası'ndan silinme istemi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 7763 PROF. DR. CENGİZ BAŞAK Polis Akademisi lığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm lığı'nda Ceza Hukuku Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Başak'ın baromuz

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı okundu. 3510 Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014 Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim 2297 Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2298

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27924 AV. MEHMET SENA KAPU Vekil olarak görev yaptığı Ankara Hukuk Mahkemesi'nin, E.sayılı davasında Yargıtay. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ Av.. 'nun Baromuza büro adresi olarak bildirdiği adreste tutulan Konunun incelenerek çözümlenmesi için Cabbar'a 1 AV.. tutanağın ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. 2. 3. 4. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, 31 Ekim 2011 günlü Yönetim Kurulu toplantısında "Davanın, müdahil olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından takip edilmesine, Hukuk İşleri Müdürlüğünce

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 62929 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel liği'nden alınan, Ankara Hakimi hakkındaki 27.06.2014

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 LATİFE ÖZTÜRK Baro levhasından silinme istemi KARAR ÖZETİ 2 OSMAN ÇAL Baro levhasından silinme istemi 3 ÖZGE ATÇI Baro levhasından silinme istemi 4 BAHADIR ERSİN Baro levhasından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Gazetesi nde ilan yayınlanması ve etkinlik düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. 2 AV. EROL YILMAZ

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32269 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 32518 BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI 3 32482 SULH CEZA MAHKEMESİ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, 2013/67

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.... 2 39101 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara... Mahkemesi'nin... günlü,... E. ve... K. sayılı, Yargıtay... Dairesi'nin... günlü,... E.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 62466 AV. Türkiye Barolar Birliği lığı'nın hakkında verilen karara karşı yapılan itiraz doğrultusunda, Adalet Bakanlığı'nın tarih ve sayılı kararını içeren yazısının 2 62469

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı