ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU"

Transkript

1 Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere göndermiş olduğu. sayılı kovuşturma dosyası ile.. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin... sayılı dava dosyasının KARAR ÖZETİ Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın tarih..e. sayılı kararı doğrultusunda,.. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesi için Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmesine, Orhan Gökhan

2 Orhan Gökhan Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın hakkında vermiş olduğu gün ve 2 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI..E.,.. K. sayılı kararı bildiren yazısının HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği'nin Adli Yardım Merkezi Başkanı Sadık Onur Gelbal, Hakları Merkezi Başkanı Kaya Yelek ve CMK Üyesi Bihter Bilge Yıldırım tarafından merhum 'in devam etmekte olan dosyalarına ilişkin olarak hazırladıkları rapor hakkındaki görüşünün değerlendirilmesi..hakkında Ankara Barosu Disiplin Kurulu tarafından verilen tarih. E.,. K. sayılı "Meslekten Çıkarma" cezasının Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun tarih.. E... K. sayılı kararıyla onandığı anlaşılmakla,. un lık Kanunu 135/5. maddesi uyarınca ruhsatnamesinin iptali ile adının Baromuz levhasından silinmesine ve avukatlık ünvanının kaldırılmasına, meslekten çıkarma cezasının tarihinden itibaren infazına bu süre zarfında ilgiliye, yargı organları ile sair merciilere tebliğine, UYAP sistemine işlenmek üzerine işlenmek üzere ayrıca Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 72/3 sayılı kararı doğrultusunda Adli Yardım Merkezi, Hakları Merkezi ve CMK Merkezi üyesi 3 meslektaşımız tarafından hazırlanan rapor ve Hukuk Müşavirliği'nin tarihli görüşü doğrultusunda; merhum.'in Sincan. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas sayılı dosyasının takibi için lık Kanunu 42. maddesi hükmü doğrultusunda Adnan.'in görevlendirilmesine, görevlendirmenin ilgiliye ve başvurucuya bildirilmesine, Orhan Gökhan

3 Orhan Gökhan HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 6 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ.'ın Baromuz levhasına yeniden yazılma talebinin değerlendirilmesi. 'ın Baromuz levhasına yazılma talebinin. Av. Dr. 'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5 yıl süre ile yapmış olduğu disiplin subaylığı görevinin avukatlık kıdeminden sayılması talebi.'ın başvurusu hakkında,.. Ağır Ceza Mahkemesi'nin.. Esas,..Karar sayılı kararı ile Ağır Ceza Mahkemesi'nin. Esas, Karar sayılı kararları ile Noterler Birliği Disiplin Kurulu'ndan gelen yazı çerçevesinde rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliğinin görevlendirilmesine,.'ın Baromuz levhasına yazılma talebi görüşülerek; ilgilinin kendi beyanıyla da sabit olduğu üzere ile tarihleri arasında, lık stajının 2. altı aylık dönemi içerisinde yanında staj yaptığı avukat tarafından SGK kaydı yapılmış olup, lık Kanunu hükümleriyle Danıştay içtihatları çerçevesinde, sigorta kaydının yapılmış olması staj döneminde sigortalı olarak çalışma yasağına aykırılık oluşturduğundan Baromuz levhasına yazılma talebinin reddine, Av. Dr..'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5 yıl süre ile yapmış olduğu disiplin subaylığı görevinin avukatlık kıdeminden sayılması talebi incelenmiş; başvurucunun sicil özetinden de anlaşıldığı üzere Askeri Hakim sınıfında disiplin subayı olmadığı açık olduğundan lık Kanunu 184. ve 4. maddeleri kapsamında olmayan talebinin reddine, Orhan Gökhan

4 Orhan Gökhan 7 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT MURAT KAYA AVUKAT NEBİL EMRE GÜLSE AVUKAT GÖZDE BALKAN T.C. Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü'nün ile ilgili tutulan tutanak hakkındaki yazısının. Murat Kaya'nın tarihleri arasında askerlik görevini ifa edeceği hakkındaki günlü dilekçesinin. Nebil Emre Gülse'nin tarihinden itibaren askerlik görevini yerine getireceği hakkındaki tarihli dilekçesinin. Gözde Balkan'ın Hakları Merkezi'nde görev alma talebi hakkındaki dilekçesinin. Cumhuriyet Başsavcılığının tarih ve. sayılı yazısı ile ekinde yerinde yer alan tarihli tutanağın bilgi istemli olarak 'e tebliğine, Murat Kaya'ya askerlik görevini ifa ettiği dönemde Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde lık Kanunu'ndan kaynaklanan lık Mesleği'ne ilişkin tüm yükümlülüklerinin devam ettiğinin ilgiliye tebliğine, Nebil Emre Gülse'ye askerlik görevini ifa ettiği dönemde Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde lık Kanunu'ndan kaynaklanan lık Mesleği'ne ilişkin tüm yükümlülüklerinin devam ettiğinin ilgiliye tebliğine, Gözde Balkan'ın (25010) Hakları Merkezi üyesi olarak atanmasına, kararın ilgiliye ve merkeze tebliğine, Orhan Gökhan

5 Orhan Gökhan KADIN HAKLARI MERKEZİ Kadın Hakları Merkezi'nin 31 Mayıs - 1 Haziran 2014 tarihlerinde Beypazarında kurul içi eğitim programı düzenlenmesi, 12 Mayıs 2014 tarihinde Yüksel Caddesinde ve 15 Mayıs 2014 tarihinde Abdi İpekçi Parkında 10:00-18:00 saatleri arasında imza kampanyası düzenlenmesi talepleri hakkındaki yazısının. Stajyer Semih Ecer'in İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Farazi Dava Yarışması'nda finale kaldıkları ve STAJYER AVUKAT SEMİH ECER Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak final için ulaşım konusunda maddi destek talebi hakkındaki dilekçesinin. 1- Merkez içi eğitim çalışmasının daha ileri bir tarihte organizasyonu için Kadın Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi Korkmaz'ın görevlendirilmesine, 2- Çeşitli Kanunlarda yer alan kadın aleyhine hükümlerin iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla merkezimiz tarafından başlatılan imza kampanyasının tarihinde Yüksel Caddesi ve tarihinde Abdi İpekçi Parkı'nda düzenlenmesi için valilikten gerekli izinlerin alınmasına, İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Farazi Dava Yarışması'nın finallerine Baromuz adına katılacak olan Stajyer Semih Ecer, Stajyer Gözde Baş ve Stajyer Miray Güneş'in ulaşım giderinin Baromuz tarafından karşılanmasına, Orhan Gökhan

6 Orhan Gökhan AVUKAT HALUK KUTLU 14 AVUKAT. Şereflikoçhisar Temsilcisi Haluk Kutlu'nun kullanılmakta olan fotokopi makinesinin tüm onarımlara rağmen çalışamaz durumda olmasından dolayı yeni bir fotokopi makinesinin tahsis edilmesi hakkındaki dilekçesinin. Şereflikoçhisar Baro Temsilciği'nde kullanılan fotokopi makinesine ilişkin olarak ihtiyaç tespiti yapmak ve belirlenen ihtiyaca uygun fiyat teklifi toplamak üzere Baro Müdür Yardımcısı Turgay Coşkun'a görev verilmesine, Muhsin Akdeniz'in tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Meclisi üyeliğine seçildiği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı, avukatlıkla bağdaşmayan lık Kanunu 42. maddesi kapsamında kalmadığı anlaşılan bu görevlendirme nedeniyle talebin reddine, mesleki faaliyetini durdurduğu, devam eden dava ve takipleri için lık Kanunu 42. maddesi gereğince görevlendirme yapılması talebi hakkındaki dilekçesinin. Orhan Gökhan

7 Orhan Gökhan SARAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ZÜHAL TÜMER HANDAN ÖRALAY FİLİZ TÜRMEN FATMA TUNÇ T.C. Çankaya Kaymakamlığı Sarar İlkokulu Müdürlüğü'nün Mayıs 2014 tarihleri arasında ABEM Atila Sav Sanat Galerisi'nin tahsis edilmesi hakkındaki yazısının gün ve 81/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ABEM Atila Sav Sergi Salonu'nun 2-8 Haziran 2014 tarihleri arasında günlük 75,00.TL+KDV bedel ve Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında kendilerine tahsis edildiği ancak belirlenen tarihlerde uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Eylül ayından sonraki bir tarihin belirlenmesi talepli dilekçelerinin. Sarar İlkokulu öğrencilerinin resim sergisi için 22 ile 28 Mayıs 2014 tarihleri arasında Baromuz Sanat Galerisi'nin bedelsiz olarak tahsisine, gün ve 81/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Zühal Tümer ve arkadaşlarına yapılan Sergi Salonu tahsisinin ilgililerin talepleri doğrultusunda iptaline, 2015 yılı için yeniden talepte bulunmaları gerektiğinin ilgililere bildirilmesine, Orhan Gökhan

8 Orhan Gökhan BAYAN VOLEYBOL TAKIMI MUHAMMED FIRAT SELÇUK 19 Bayan Voleybol Takımı Sorumlusu Muazzez Eda Saner'in Ocak ayına ait 341,00 TL antrenman masrafının ödenmesi talebi hakkındaki dilekçesinin. Stajının ilk 6 ayını Baromuza kayıtlı olarak tamamladıktan sonra Çankırı Barosu'na nakil olan Muhammed Fırat Selçuk'un staj kaydiyesinin yarısının iade edilmesi talebi hakkındaki dilekçesinin. Stajının ilk 4 ayını Baromuza kayıtlı olarak tamamladıktan sonra. Barosu'na nakil olan.'ın staj kaydiyesinin 8 aylık bölümünün iade edilmesi talebi hakkındaki dilekçesinin. Spor Kurulu için ayrılmış olan bütçenin harcanmış olması nedeniyle talebin reddine, Var ise iadesi gereken miktarın hesaplanarak iadesi için Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, 1-.'ın staj kaydiyesi iadesi talebinin reddine, 2-.'ın tarih.. gelen evrak sayılı dilekçesinde Başkanlığımıza hitaben kullandığı ifadeler ve dilekçenin bütünü dikkate alınarak disiplin yönünden konunun incelenmesi için.. Barosu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Orhan Gökhan

9 Orhan Gökhan 20 AVUKAT AVUKAT 'nın cezaevinde müvekkili ile görüştürülmemesi üzerine görüşme izni vermeyen savcı hakkında şikayette bulunduğu ve şikayet edilen savcı hakkında işlem yapılmamasına ilişkin idari işlemin iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtığı hakkındaki yazısının. Hükümlü 'ın vasisi hakkındaki dilekçesinin. 'ın 'ya ulaşamadığı ve davası hakkında bilgi alamadığından bahisle vermiş olduğu günlü dilekçesi üzerine 'dan alınan tarihli cevap yazısının. 'nın talebinin İdare Mahkemesindeki davada kendini temsil etmek üzere Hakları Merkezi'nden bir avukatın görevlendirilmesi olduğu anlaşılmakla, Baromuz uygulamaları doğrultusunda talebin reddine, Hükümlü 'ın dilekçesinin 'e gönderilerek konuya ilişkin yazılı bilgi istenmesine, 'ın hakkında vermiş olduğu dilekçeye ilişkin olarak hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, gelen cevabın kararla birlikte 'a tebliğine, Orhan Gökhan

10 Orhan Gökhan 23 AVUKAT 24 AVUKAT CMK MERKEZİ..'in..hakkında vermiş olduğu dilekçe üzerine 'den alınan cevap yazısının. Ankara.. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki yazısı üzerine. 'dan alınan cevap yazısının CMK Merkezi Başkanlığı'nın Şuayip Bolat'ın CMK Merkezinde ve Toplumsal Olaylar Alt Kurulu'nda görevlendirilmesi hakkındaki yazısının değerlendirilmesi.'in..hakkında vermiş olduğu dilekçeye ilişkin olarak hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, gelen cevabın kararla birlikte 'e tebliğine, 1- 'un tarih ve gelen evrak sayılı dilekçesinin Ankara. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na üst yazıyla gönderilmesine, 2- İlgili avukat tarihli duruşmaya katılacağını belirttiğinden Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni bir müdafi görevlendirmesi talebinin bu nedenle yerine getirilemediğinin de mahkemeye bildirilmesine, Şuayip Bolat'ın (Baro Sicil: 24745) CMK Merkezi üyesi olarak atanmasına, Orhan Gökhan

11 Orhan Gökhan CMK MERKEZİ CMK MERKEZİ CMK Merkezi Başkanlığı'nın Değer Güngör'ün CMK Merkezi Toplumsal Olaylar Alt Kurulu'nda görevlendirilmesi hakkındaki yazısının değerlendirilmesi CMK Merkezi'nin Zeynep Mahmutoğlu'nun CMK yol giderlerine ilişkin raporu hakkındaki yazısının. 28 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 29 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar sayılı kararı hakkındaki yazısının. Bilgi edinildi, Değer Güngör ün (Baro Sicil: 17519) CMK Merkezi üyesi olarak atanmasına, Zeynep Mahmutoğlu'nun talebi ve CMK Merkezi'nin raporu doğrultusunda CMK yol ücretlerine ilişkin sorunların giderilmesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı olarak talep edilmesine, gerektiğinde görüşmeler yapılmasına, bu konuda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine Orhan Gökhan

12 Orhan Gökhan 30 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 31 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 32 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 33 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar sayılı kararı hakkındaki yazısının. Bilgi edinildi, Orhan Gökhan

13 Orhan Gökhan 34 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 35 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 36 Disiplin Kurulu'nun hakkında verilen gün ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar Bilgi edinildi, sayılı kararı hakkındaki yazısının. 'ün 37 SORUŞTURMA BÜROSU hakkındaki dilekçesinin 38 SORUŞTURMA BÜROSU vekili 'ın hakkındaki dilekçesinin hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında vazgeçme nedeniyle işlem yapılmasına yer olmadığına, Orhan Gökhan

14 Orhan Gökhan 39 SORUŞTURMA BÜROSU 40 SORUŞTURMA BÜROSU 41 SORUŞTURMA BÜROSU 42 SORUŞTURMA BÜROSU İşl 'ün hakkındaki dilekçesinin 'nin ve hakkındaki dilekçesinin 'ün hakkındaki dilekçesinin 'ın hakkındaki dilekçesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun Hukuk (. Ağır Ceza Mahkemesi) sayılı hakkındaki yazısının hakkında disiplin soruşturması açılmasına, ve hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Orhan Gökhan

15 Orhan Gökhan İşl İşl İşl İşl İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M. 2013/36274 Hukuk (Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü) sayılı hakkındaki yazısının 'nün hakkındaki dilekçesinin 'in hakkındaki dilekçesinin 'un hakkındaki dilekçesinin 'ın hakkındaki dilekçesinin hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına, Orhan Gökhan

16 Orhan Gökhan 49 STJ.AV. 50 STJ.AV. 51 ADLİ YARDIM MERKEZİ Stj.sicil sayılı TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması konusunun. Staj sicil sayılı 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 24 (yirmidört) hafta uzaması konusunun Adli Yardım Merkezinin 2013/2788 sayılı dosyasında görevlendirilen. tevkil yetkisi talebinin Stajyer stajının ABEM bölümünün TBB Staj Yönetmeliğinin 28. ve Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliğinin 19 ve devamı maddeleri uyarınca 2 hafta süreyle uzatılmasına, uzama süresinin tamamlanmasını müteakip tekrar görüşmeye alınmasına, Stajyer 91 saat devamsızlığı olduğu anlaşılmakla, Staj Kurulu'nun görüşü ve kararı doğrultusunda TBB Staj Yönetmeliğinin 28. Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 18. maddeleri uyarınca avukatlık stajının ABEM bölümünün 24 hafta uzatılmasına,. tarafından Ankara. Aile Mahkemesinin. E. sayılı dosyasıyla ilgili olarak. vermiş olduğu yetki belgesinin onaylanmasına, Orhan Gökhan

17 Orhan Gökhan 52 ADLİ YARDIM MERKEZİ 53 AVUKAT GÖKHAN CANDOĞAN 54 RE'SEN 55 RE'SEN Adli Yardım Merkezinin 2013/2369 sayılı dosyasında görevlendirilen 'in tevkil yetkisi talebinin Ankara Barosu tarafından içtihat dergisi yayımlanması hususunun Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/165 E. sayılı dosyasında görülen davanın gözlemci olarak Baromuz tarafından takip edilmesi hususunun lık Kanunu Tasarısı hakkında meslektaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınabilmesi için geniş katılımlı toplantı düzenlenmesi hususunun.. tarafından Ankara.. Aile Mahkemesi'nin.. sayılı dosyasıyla ilgili olarak. e vermiş olduğu yetki belgesinin onaylanmasına, Ankara Barosu bünyesinde üç aylık periyodlarla yayımlanmak üzere içtihat dergisi çıkarılmasına, periyodik yayınla ilgili olarak İçtihatları Derleme ve Yayınlama Komisyonu ile çalışmak üzere Gökhan Candoğan'ın görevlendirilmesine, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/165 E. Sayılı dosyası üzerinden görülen davanın gözlemci olarak takip edilmesine, bu konuda Yönetim Kurulu Üyesi Aras'ın gözlemci sıfatıyla görevlendirilmesine, lık Kanunu Tasarısı hakkında meslektaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınabilmesi için Perşembe günü saat 17:30-19:30 saatleri arasında ABEM Konferans Salonunda geniş katılımlı toplantı düzenlenmesine, bütün meslektaşlarımıza sms yoluyla çağrı gönderilmesine, EDA AKPINAR Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, Orhan Gökhan

18 Orhan Gökhan MERVE ÇERİ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, BUKET FİDAN SADİOĞLU Sakarya Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Sakarya Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, ÜLGEN ERSOY AKDEMİR İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, BERDAN GÜNGÖR İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, TUBA GÜNTEKİN İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, ZİYA GÖKALP Antalya Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Antalya Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, FATİH AKBAŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, MUSTAFA TAYLAN ŞAHİN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, ÖZLEM KENANOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, MUSTAFA LÜTFİ METİN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, MEHMET ERKAN AKKUŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, ÖZKAN AY Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Orhan Gökhan

19 Orhan Gökhan BÜŞRA ÖZER Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, İstanbul Barosu'ndan naklen ŞEYMA ÇALI Baromuz staj listesine yazılma talebi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına OĞUZ ÇIĞIN TUĞÇE BACACI BURCU DEĞİRMENCİOĞLU Orhan Gökhan Baromuzdan İstanbul Barosu'na nakil gitme istemi. Baromuzdan Kayseri Barosu'na nakil gitme istemi. Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi Nakil talebinin kabulü ile staj sicil dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj sicil dosyasının Kayseri Barosu'na gönderilmesine, İlgilinin tarih gelen evrak sayılı dilekçesiyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladığını, staj listesinden silinmeyi talep ettiği anlaşılmakla, ilgilinin kendi talebi doğrultusunda Ankara Barosu Staj Listesinden silinmesine ZEYNEP SERAY TURAÇ İlgilinin tarih gelen evrak sayılı dilekçesiyle Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı sigortalı olarak işe başladığını, staj listesinden silinmeyi talep stajın iptali, adının staj listesinden ettiği anlaşılmakla, ilgilinin kendi talebi doğrultusunda Ankara silinmesi talebi Barosu Staj Listesinden silinmesine RAMAZAN ALÇİÇEK Eski: Yasin Baran (19798), İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik Yeni: Orhan Arslan (8138) talebinin kabulüne, EFE ALTUĞ Baro Levhası'na yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına, GÜLAY ÖKTEM Baro Levhası'na yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden istemi yazılmasına,

20 Orhan Gökhan OSMAN DANACI AZİME KAHRAMAN ŞENER NİHAL KOCABAŞ HAFİZE OKAY MUHARREM ÇOLPAN CAHİDE CANAN TURAN KÖKSAL SEKMEN SERDAR SALMAN YILMAZ KOÇ AYDIN KARA ATİLLA GÜNEY Orhan Gökhan Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,

21 Orhan Gökhan AVUKAT AVUKAT AVUKAT AVUKAT RE'SEN (..) AVUKAT.. RE'SEN (.) AVUKAT. RE'SEN (..VK. AV..) AVUKAT.. AVUKAT. RE'SEN (.) AVUKAT. RE'SEN (.,. V.D) AVUKAT. 2013/Ş.183 sayılı disiplin soruşturmasının 2013/Ş.275 sayılı disiplin soruşturmasının 2013/Ş.311 sayılı disiplin soruşturmasının 2013/Ş.429 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.25 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.61 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.77 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.79 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.87 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. (Eski Kayıtlı) ve.. hakkında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında vazgeçme nedeniyle disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında vazgeçme nedeniyle disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Orhan Gökhan

22 Orhan Gökhan 98 RE'SEN 99 AVUKAT.. AVUKAT AVUKAT SAMİ SAYGIN AVUKAT SAMİ SAYGIN Toplumsal Şiddet olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması hakkında 2013/Ş.332 sayılı disiplin soruşturmasının Staj listesinden silinmesi hususunun İktisadi İşletme Personeli için yapılacak olan maaş artışıyla ek ödeme hususunun Küçük in durumunun Araştırma komisyonu kurulmasına, oluşumu, çalışması ve diğer konularda rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Genel Gökhan Candoğan'a yetki verilmesine, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,..'nin de sözlü açıklamaları tarihli tutanağa geçirildiği, ayrıca ilgilinin 3 sayfadan ibaret dilekçeyle ekinde belge ve Danıştay kararları sunduğu anlaşılmakla konunun bir kez daha incelenmek ve rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine tevdiine, İktisadi İşletme Personeline uygulanacak maaş artışı ve ek ödeme konusunda Yönetim Kuruluna rapor sunmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmesine, Konunun ve davanın hassasiyeti gözetilerek CMK ve Çocuk Hakları Merkezinden davayı takip etmek üzere ikişer avukatın görevlendirilmesine, ayrıca davanın ve olayın tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takip edilmesine, gerektiğinde adli ve idari merciler nezdinden bu konuda girişimlerde bulunulmasına, Orhan Gökhan

23 Orhan Gökhan YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ ORHAN YÜCEL ve 16 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Kürtaja Farklı Yaklaşımlar konulu çalıştay ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları konulu panel hakkındaki yazısının Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı nın.. in Baromuz Levhasına yeniden yazılma talebi hakkındaki yazısının tarihinde 14:00 17:00 saatleri arasında Ankara Barosu Konferans Salonunda Seçimlerin Temel Hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları konulu panelin Yasa İzleme Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmesine, tarihinde 13:30-17:00 saatleri arasında Necatibey Caddesi 51 numarada Kürtaja Farklı Yaklaşımlar konulu çalıştayın Yasa İzleme Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmesine, 3- Bir katılımcının İstanbul'dan ulaşım ve bir gecelik konaklama bedelinin Baromuz tarafından karşılanmasına, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına, Ankara... İdare Mahkemesi'nin.. Esas,.. Karar sayılı davanın reddine dair kararı Danıştay. Dairesinin.. Esas,.. Karar sayılı kararıyla temyiz aşamasında bozulmuş ise de henüz dava konusu işlemin iptaline dair bir yargı kararı olmaması sebebiyle bu aşamada İYUK 28. hükmü çerçevesinde yapılacak bir işlem olmadığına, Orhan Gökhan

24 Orhan Gökhan ESKİŞEHİR BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT FERHAT AYDIN Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi nin.. hakkında verilen.. tarih ve.. Esas,..Karar sayılı karar hakkındaki yazısının "Sorun lık Yasasında Değil, Bu Yasayı Uygulamamakta Direnenlerdedir" başlıklı yazının tarihinden itibaren askerlik görevini ifa edeceği hakkındaki dilekçesinin..'ın yanından ayrılan..'ın henüz yeni bir avukat yanında çalışmaya başlamadığı hakkındaki dilekçesinin Ankara. Ağır Ceza Mahkemesi'nin.. tarihli bildirimi ve kesinleşen mahkumiyet hükmü çerçevesinde rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine tevdiine, lık Kanunu Taslağı hakkında görüş içerir Eskişehir Barosu Başkanlığı yazısı hakkında bilgi edinildi, Ferhat Aydın'a askerlik görevini ifa ettiği dönemde Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde lık Kanunu'ndan kaynaklanan lık Mesleği'ne ilişkin tüm yükümlülüklerinin devam ettiğinin ilgiliye tebliğine, Başkanlığımızın tarihli yazısına.. tarafından verilen tarihli yanıtta halen bir avukat yanında çalışmadığı bildirilmiş olduğundan Ankara Barosu Katibi kütüğünden kaydının silinmesi ile verilen kimliğin iptaline, kararın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve İcra Hukuku Kurulu'na bildirilmesine, Orhan Gökhan

25 Orhan Gökhan 110 DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI 111 AVUKAT İBRAHİM 112 AVUKAT BEYZA ELİF ve..in Düzce Barosu üyesi..'yı şikayetleri hakkındaki yazısının Yönetim Kurulu Toplantısına katılamaması sebebiyle bildirdiği mazeretinin Yönetim Kurulu Toplantısına katılamaması sebebiyle bildirdiği mazeretinin ADLİ YARDIM MERKEZİ SDD programına güncelleme AVUKAT SADIK ONUR GELBAL yapılması hakkında Düzce Barosu Başkanlığı'ndan gelen tarih ve 205 sayılı yazı doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyesi Mehan'ın,..,.. ve..'nun beyanlarını almak üzere görevlendirilmesine, gerekli işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine, Mazeretinin kabulüne, Mazeretinin kabulüne, Adli Yardım Gönüllü larına yönelik Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında eğitim alan avukatlara bu alanda atama yapılabilmesi için SDD programında görevlendirme alanına "GÖÇ ve İLTİCA HUKUKU"nun eklenmesine, OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. Orhan Gökhan

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün ve..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Gazetesi nde ilan yayınlanması ve etkinlik düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. 2 AV. EROL YILMAZ

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI

SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL BAROSU CMK UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI 2015 CMK Uygulama Servisi İrtibat ve İletişim

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları

Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları Av. Atilla ÖZEN İÇİNDEKİLER İlksöz xv Sunuş xvii Giriş xix Kısaltmalar xxi 1. BÖLÜM STAJ Soru: Staj yaptığım mahkemede hakim ve yazı işleri müdürünün mübaşirlik

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri 1 2 İstanbul Barosu Yayınları Genel Yayın Sıra No: 210 2012 / 12 ISBN No: 978-605-5316-19-8 Yayına Hazırlayan Av. Filiz SARAÇ - Av. Burcu ÖZTOPRAK Tasarım / Uygulama

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DİSİPLİN KOVUŞTURMALARI İLE İLGİLİ İNCELEME VE SORUŞTURMALARIN USUL VE ESASLARI İLE KESİNLEŞEN DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASININ USULÜ HAKKINDA YÖNERGE

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı