GİRİŞ 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER Dünyadaki Temel Ekonomik Eğilimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER. 1.1. Dünyadaki Temel Ekonomik Eğilimler"

Transkript

1 GİRİŞ Çalışmanın başlangıcında çıkış noktamız farklı sektörler kapsamında otomotiv ve tekstil sektörleriydi. Otomotivin araştırmayı oldukça kullandığı ve tekstilin de pek kullanmadığı bilgisinden hareketle, kendi deneyimlerimizden yola çıkarak, bu sektörlerde dağıtım ve promosyon ve hatta ürün geliştirme anlamında araştırmanın kullanımını iyi örnek ve kötü örnek olarak ele almak istedik. Ancak veri toplama aşamasında oldukça zorlandık. Çalışmanın ikinci aşamasında otomotivi seçeneklerden eledik ve tekstilin yanında iyi örnek olabileceğini düşündüğümüz hızlı tüketim malları (fmcg) için bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Çalışma sırasında masa üstü araştırma ve yüz yüze görüşmeler yapıldığı gibi hazırladığımız soruları ile hem araştırma şirketlerine hem de üretici şirketlere gönderdik. Kontak kurmaya çalıştığımız bazı şirketlerin temsilcileri bizimle görüşme yapmayı; veri yetersizlikleri, ellerindeki bilginin gizli olması ya da çok yoğun(!) oldukları için; başlangıçta istemediler. Ancak daha sonra detaylı olmamakla birlikte genel olarak sorularımıza yanıt verdiler. Çalışmada özellikle Tekstil de ve Hızlı Tüketim Malları sektörlerinde üreticilerin genel olarak araştırmayı nasıl ve hangi konularda kullandıkları, varsa dağıtım& promosyon ve ürün geliştirme kırılımlarında, incelemeye alınmıştır. 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. Dünyadaki Temel Ekonomik Eğilimler Dünya ekonomik verilerine göre yılı sonu rakamlarıyla dünya GSYİH 2 toplamı 55.5 trilyon US$, kişi başına düşen gelir ise US$ civarındadır. Dünya GSYİH ortalama artış hızı yüzde 5.1 olarak gerçekleşirken bu artış oranının büyük bir kısmı, tekstil başta olmak üzere çeşitli sektörlerde büyük atılımlar yapan gelişmekte olan ülkeler sayesinde olmuştur. 3 1 Saygıhoğlu, Nevzat (Prof.Dr.), Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'nin Dünyadaki Yeri, Tekstil İşveren Dergisi, Şubat Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülke sınırları içerisinde veri bir yıl için o ülkede ikamet edenlerce üretilen tüm mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. Vikipedi Özgür Ansiklopedi, 3 Dünya GSYİH ortalama artış hızına en yüksek katkıyı yapan ilk 3 ülke şunlardır: Çin (% 9.,5), Rusya (% 7,1) ve Hindistan (yüzde 7,3). Saygıhoğlu, a.g.e.

2 GSYİH nin dünya genelindeki sektörel dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 64 ile hizmetler sektörünün yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada yüzde 32 ile sanayi sektörü, üçüncü sırada ise yüzde 4 ile tarım sektörü yer almaktadır Türkiye'deki Temel Eğilimler ve Ekonomi 1980 askeri darbesini müteakip yeni ekonomi politikaları, 1980 li yıllarda ANAP yönetiminde uygulanmıştır lı yılların başından itibaren siyasi arenada bölünmeler olmuş, koalisyon hükümetleri kurulmuştur. 90 lı yıllar boyunca önceki on yıl tek parti iktidarı döneminde uygulanan ihracata dayalı ekonomi politikasından uzaklaşılarak enflasyonist büyüme politikaları uygulanmıştır. 90 lı yıllarda göreve gelen koalisyon hükümetleri ve uygulanan ekonomi politikaları sonucunda 2000 li yılların başında siyasi arenada büyük bir tasfiye yaşanmıştır. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde, bir önceki dönemde TBMM de temsil edilen partilerin tamamı Meclis dışında kalmış; AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), yüzde 34 oy oranı ile iktidara gelmiş; parlamentonun 2/3 lük çoğunluğuna sahip olmuştur. Siyasi arenada sağlanan istikrar, ekonomiyi de olumlu yönde etkilemiştir. Önceki hükümet döneminde imzalanan IMF programı başarılı bir şekilde uygulanmaya devam edilmiş ve piyasaların beklentileri doğrultusunda IMF ile 3 yıllık yeni bir stand-by anlaşması imzalamıştır. Tek parti iktidarının sağladığı avantaj ve programın kararlılıkla uygulanması sayesinde, ekonomi 2003 yılnıda toparlanma sürecine girmiş; enflasyon tek haneli rakamlara düşmüş, büyüme ve ihracat rekor düzeyde artış göstermiştir Göstergelerle Türkiye'nin Dünyadaki Yeri Demokrasi yönünden ülkelerin konumlarını araştıran Freedom House isimli bağımsız sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanan Dünyada Siyasal ve Sivil Özgürlükler Endeksi ne göre Türkiye, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında 7 üzerinden 4.5 endeks puanıyla kısmen özgür ülkeler sınıfında yer almıştır. Türkiye'nin yer aldığı bu grupta; Malezya, Rusya, Endonezya, Brezilya gibi yükselen pazar ekonomileri de bulunmaktadır. 4 Ancak 2002 yılından sonra yapılan araştırmalarda Türkiye nin endeks puanlarında önemli derecede iyileşme olduğu gözlenmektedir. Nitekim Türkiye nin, 2003 ve 2004 yıllarında 7 üzerinden 3.4 ve 2005 yılında da yine 7 üzerinden 3.3 endeks puanıyla 4 Saygıhoğlu, a.g.e.

3 geçmiş dönemlere kıyasla siyasal ve sivil özgürlükler konusunda önemli mesafe katettiği görülmektedir. Bu çerçevede, Ekonomik Özgürlük Endeksi 2005 yılı değerlerine göre Türkiye, 155 ülke arasında 3.46 endeks puanıyla 112. sırada yer almaktadır. Buna göre Türkiye, ekonomik açıdan genellikle özgür olmayan ülkeler kategorisinde bulunmaktadır. Endekste Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerini kapsayan toplam 45 ülke arasında Türkiye 4l. sırada yer alarak Rusya, Romanya, Beyaz Rusya ve Sırbistan Karadağ dan daha iyi bir konuma yerleşmiştir. Diğer bir araştırma sonucuna göre ise Türkiye, rekabet gücüne sahip ülkeler sıralamasında Meksika, Romanya, Polonya ve İtalya ile aynı kategoride yer almaktadır. Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsünün (IMD) yıllık yayını Dünya Rekabet Yıllığı endeksine göre dünya genelinde en rekabetçi ülke ABD dir. 5 Türkiye ise 1997 yılında listede 35. sırada bulunurken, 2005 yılı itibanyla 48. sıraya düşmüştür. Yani Türkiye, özellikle de 2001 yılında yaşadığı ekonomik kriz neticesinde dünya piyasalarında tüm sektörlerde rekabet gücü açısından bir düşüş yaşamıştır Ekonominin Yeni Değerleri ve Sektörler Günümüzün hızla değişen ve globalleşen ekonomik dünyasında tüm sektörler, bu değişken pazar yapısı içerisinde kendilerine pay edinme mücadelesi vermektedir. Bu mücadelede firmaların fiyat, hammadde gibi görünür değerleri, yerlerini entelektüel iş gücü, marka değeri gibi görünmeyen değerler almaya başlamıştır. Günümüzde bir şirketin maddi değerinin hesaplanmasında maddi verilerinin yanı sıra manevi değerleri debüyük önem arzetmektedir. Şirketler için marka değerlerinin ölçümlenmesi ve artırılmaya yönelik çalışmalar, önemli bir rol üstlenmiştir. Her sektörde firmalar, farklılaşmak için bu yeni değerleri olabildiğince yükseltmek ve aynı zamanda araştırmalarla ölçümleyerek pazardaki konumunu belirlemek; bu araştırma sonuçlarına göre de geleceğe dair operasyon planlarında risk ve kazançlarını net olarak görebilmek istemektedir. Özellikle de ekonomik verilerden eşzamanlı olarak etkilenen sektörlerin başında gelen tekstil 6 ve FMCG 7, trendlerde büyük değişkenlikler gösterilen, sürekli yeni ürünlerin piyasaya sürüldüğü alanlardır. Birçok yerli ve yabancı firma arasında rekabetin yoğun şekilde yaşandığı ve döviz kurları başta olmak üzere ekonominin hassas dengelerine bağımlılığın üst düzeyde olduğu bu sektörlerde firmalar, pazar paylarını hem korumak 5 ABD yi sırasıyla Finlandiya, Hollanda, Singapur, Danimarka, İsviçre, Kanada, İrlanda, İsveç ve Avustralya izlemektedir. Saygıhoğlu, a.g.e. 6 Tekstil sektörü, bu çalışmada yapısı gereği tekstil ve konfekyion (hazır giyim) başlıkları altında incelenecektir. 7 Hızlı Tüketim Malları, metin içerisinde Fast Moving Consumption Goods kısaltması FMCG olarak geçecektir.

4 hem de artırmak için farklılaşma yoluna gitmektedirler. Farklılaşma ise günümüzde artık ürün bazında değil, marka ve pazarlama iletişimi ile mümkün olabilmektedir. 2. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2.1. Genel Bilgi Tekstil ve konfeksiyon sektörü, dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer ve gerekse de ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli roller üstlenen ve ülkelerin kolayca vazgeçemediği bir sektördür. Ülkelerin daha ileri sanayilere geçiş için yarattığı sermaye birikimi ve yetişmiş işgücü sebebiyle ellerindeki en önemli basamak taşlarından olan sektör, Türkiye gibi yoğun genç nüfusa sahip ülkelerde önemli bir istihdam kaynağı olma özelliğine sahiptir Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticareti döneminde dünya tekstil ticareti % 51 lik artışla 104 milyar US$ düzeyinden 157 milyar US$ düzeyine yükselmiştir. Ülkelerin iç tüketim düzeyini düşürerek ihracata ağırlık verdikleri anlaşılmaktadır. Bölgeler arası tekstil ticaret artış oranlarına bakıldığında, döneminde Amerika içi ticarette % 16 lık artış kaydedildiği, bunu Batı Avrupa ülkelerinden Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik ticarette yıllık ortalama % 12 lik bir artışın izlediği, Asya dan Amerika ya ticaretteki artışın % 8, Asya ülkeleri arası ticaret artışının ise % 7 oranında seyrettiği görülmektedir. Bu veriler ışığında Batı Avrupa ülkelerinin işlenmek ve konfeksiyon ürünü olarak ithal edilmek üzere iplik ve kumaş gibi tekstil ürünlerini Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine ihraç ettikleri, NAFTA Anlaşması akabinde ABD, Kanada ve Meksika dan oluşan Kuzey Amerika içinde önemli bir ticaret artışı olduğu ve Meksika nın bu bölgenin üretim üssü olma özelliğini kazandığı görülmektedir. Dünya tekstil ihracatının anılan dönemde yıllık ortalama % 4 düzeyinde olduğu dikkate alındığında, Batı Avrupa dan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine olan ihracat ile Kuzey Amerika içi ticaretteki artışın anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan dünya konfeksiyon ticareti ise, döneminde büyük bir artış göstererek 108 milyar US$ düzeyinden 198 milyar US$ düzeyine yükselmiştir. Dünya konfeksiyon üretimi tekstil üretiminin çok üstünde artmaktadır. Bu durum, tüketicilerin gelir düzeyinin dünyadaki genel ekonomik gelişmeler çerçevesinde kaydettiği gelir artışının bir yansıması olarak görülmektedir.

5 Bölgeler arası konfeksiyon ticaret artış oranlarına bakıldığında ise döneminde Latin Amerika ülkelerinden Kuzey Amerika ya yönelik ihracatın yıllık ortalama % 23 gibi önemli bir oranda artış kaydettiği, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa ülkelerine yönelik olarak ise % 15 lik bir artış kaydedildiği, Asya ülkeleri arası ticaret artışının ise % 11 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu veriler ışığında Latin Amerika ülkelerinin, ABD ve Kanada ya konfeksiyon sektörünün en önemli tedarikçisi olarak faaliyet gösterdikleri, Batı Avrupa ülkelerinin ihraç ettiği tekstil ürünlerinin Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerince işlenerek konfeksiyon ürünleri olarak ihraç edildiği, özellikle yeni gelişen Asya ülkelerinin Japonya gibi gelişmiş Asya ülkelerine ihracata yöneldikleri anlaşılmaktadır. Dünya konfeksiyon ihracatının anılan dönemde yıllık ortalama % 6 düzeyinde olduğu dikkate alındığında, Latin Amerika dan Kuzey Amerika ya ve Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa ya olan ticaretteki artışın bu oranın çok üstünde olması vurgulanmaya değer bir hususu oluşturmaktadır Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Tekstil ve konfeksiyon sektörü, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye de de gerek üretim ve istihdama katkısı gerekse ihracat yoluyla döviz kazandırması sebebiyle lokomotif sektör olma özelliğini sürdürmektedir yılında Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün 21,5 milyar $ lık üretim değeri ile GSMH içerisindeki payı % 10,7 dir 8. Sektörün SSK ya kayıtlı toplam istihdamdaki payı % 10,9 dur. Sektör, üretiminin yaklaşık yarısını ihraç etmektedir. Sektörün genel ihracattaki payı % 33 düzeyindedir. Sektörün genel ithalatımızda % 7,4 payı bulunmaktadır. AB15 ülkelerine tekstil ihracatı yüzde 2.4 oranında artarken, AB25 ülkelerine yapılan ihracat yüzde 10.2 artış göstermiştir. Tekstil ihracatının oransal olarak en fazla arttığı ülke grupları yüzde 46.7'lik artışla Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Özbekistan oldu. Ayrıca AB üyesi olmayan Romanya, Bulgaristan, Makedonya gibi ülkelere yapılan tekstil ürünleri ihracatı da 26.4 oranında artmıştır. ABD ye yapılan satışlarda ise 2005 yılı başından itibaren düşüş gözlenirken, ABD nin toplam tekstil ihracatındaki payı yüzde 4.4 e gerilemiştir. Pamuklu dokuma kumaş, yatak çarşaflan ve örme kumaş Türkiye'den en fazla ihraç edilen tekstil mal gruplan 8 Ocak Eylül aylık döneminde tekstil ihracatı %9'luk artışla 3,610 milyar US$, konfeksiyon ihracatı ise %7 artarak 10,400 milyar US$ düzeyine ulaşmıştır. Türkiye nin toplam ihracatı ise aynı dönemde %17 artışla 53,5 milyar US$ olmuştur. Mehmet Kumbaracı (Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.), Ekonomik Göstergeler Çeyrek, Tekstil İşveren Dergisi, Eylül 2005.

6 olurken, bunları ambalaj için torba ve çuvallar ile sentetik-suni filament demetleri izlemiştir. Konfeksiyon sanayinin % 80'i KOBİ 9 'lerden oluşmakta ve büyük bölümü fason imalat yapmaktadır. Tekstil sanayii ise ağırlıklı olarak büyük ölçekli firmalardan oluşmuştur. Sektörde faaliyette bulunan firma sayısı 40 bin civarında olup, bunun 1/4 ü aktif ihracatçıdır. 500 büyük sanayi kuruluşunun yaklaşık 1/4 ü tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermektedir. Konfeksiyon firmalarının büyük bir kısmı Marmara bölgesinde yerleşik olup, tekstil firmaları ise Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesindedir. Sektörde 600 bini kayıtlı olmak üzere 2,5 milyonun üzerinde insanın çalıştığı tahmin edilmektedir 10. Dünya Ticaret Örgütü, 2005 yılı raporunda Türkiye nin hazır giyimde kotaların kaldırılacağı 2005 yılında yüzde 25 ila 30 arası ihracat kaybı yaşayacağını tahmin etmesine rağmen bu beklentilerin tersine yüzde 5 girdi artışı sağlanmıştır. İhracat oranlarında tekstilin lokomotif sektör olma özelliği net olarak görülmektedir: Sektör, konfesksiyonda 13.7 milyar dolar, tekstilde ise 4.9 milyar US$ oranı ile toplam ihracat içerisinde yüzde 25.3 lük bir paya sahiptir Türk Konfeksiyon Sektörü Türkiye de konfeksiyon (hazır giyim) sektörünün 2006 kış dönemi alışverişleri toplam 6,1 milyar US$ dır yaz dönemine göre % 36,5 lik, bir önceki kış dönemine göre ise %7,2 lik bir artış söz konusudur. YTL bazlı olarak ise 2005 yaza göre %36,1, bir önceki kışa göre %1,7 lik bir artış gerçekleşmiştir. Her ne kadar sezonsal artışlar görülse de bu artış değerleri oldukça küçüktür. Türkiye hazır giyim tüketici alışverişleri yaz dönemleri azalan kış dönemleri artan seyrini devam ettirmektedir. Sezonsal dalgalanmalar sosyoekonomik statü gruplarda da kendisini göstermektedir. AB SES grubu geçen dönemlerden farklı olarak, kış döneminde daha fazla alım yapmışlardır. C2 SES grubunun alımları kış döneminde daha fazla alım yapmışlardır. C2 SES grubunun alımları kış döneminde artan, yaz döneminde ise azalan bir seyir izlemektedir.c1 ve DE SES grupları geçmiş dönemlerde benzer oranlarda alım oranlarına sahip olsalar da, kış döneminde C1 SES grubunda azalma, DE SES grubunda ise bir artışın olduğu dikkat çekmektedir. Genel olarak 28 yaş üzeri alımlarda artış, 28 yaş altındaki yaşlar için düşüş görülmektedir. Ayrıca 2005 yaz ve kış döneminde 28-35, yaş gruplarında da azalma söz konusudur. Hazır giyim alanlarında yaş grubu her ne kadar en büyük kitleyi oluştursa da bir önceki kış dönemine göre payı azalmaktadır. 9 Küçük ve Orta Boy İşletmeler 10 Türkiye Hazır Giyim Derneği (THGD) Başkanı Aynur Bektaş ile röportaj, Tekstilciler Darboğazda, Haber-1,

7 Marmara Bölgesi hazır giyim alışverişlerinde en yüksek payı almaktadır (%36,9). Bölgenin toplam alışverişten aldığı payın son 4 dönemdir arttığı izlenmektedir. Artış gösteren diğer bir bölge ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Diğer bölgeler düşüş göstermektedir. İstanbul hazır giyim alışverişlerinde geçen döneme yansıyan hızlı artışın, kış döneminde azaldığı görülüyor. Bu dönemde İstanbul ilinin toplam hazır giyim alışverişlerinden aldığı pay %22,9 dur. Bu pay da bir önceki döneme göre %1,7 lik azalma, bir önceki kış dönemine göre %3,6 lık bir artış görülmektedir. Bursa alım payını bir önceki kış dönemine göre %15,7 arttırırken, Ankara, İzmir ve Adana da alım oranları kış döneminde azalma göstermiştir. a) Pazar Yapısı Tekil mağaza, %81,7 ile ana alım kanalı olma özelliğini korumaktadır. Açık Pazar + Seyyar satış noktaları yaz dönemlerinde payını arttırmakta, kışları ise azaltmaktadırlar: %12. Tüm kanallar içerisinde sayısal bulunurluğu düşük paralel bir kullanım payı olan bölümlü mağazalar (department store) geçen kış dönemine göre payını düşürmüştür. Alışveriş merkezlerinde gerçekleşen hazır giyim ürün alışverişleri verisi 5 metropol ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa) derlenmiştir kış döneminde 6,1 milyar USD lik toplam alışveriş değerinin 2,7 milyar USD si 5 büyük ilde gerçekleşmiştir. Bu değerin ise 2,4 milyar USD lik kısmı alışveriş merkezlerinde de yer alan mağazalarda gerçekleşebilecek potansiyel hazır giyim büyüklüğünü oluşturmaktadır. (yani açık Pazar kanalı hariç değer). Bu dönem bu değerin 201 milyon USD lik kısmı alışveriş merkezlerinde yer alan hazır giyim mağazalarında gerçekleşmiştir. Yaz dönemine göre toplam alışverişten payı %5,8 artmış, kış dönemine göre de %14,6 düşmüştür. Bu düşüşle bu dönem alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalardan da alınabilecek değer büyüklüğünün %8,4 ü alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalarda gerçekleşmiştir. b) Segment ve Ürün Kategori Payları Hazır giyim 6 ana segmente ayrılarak incelenmektedir. Kadın giyim segmentinin yazları artan kışları azalan, erkek giyim segmentinin ise tam tersine bir alışveriş trendi görülmektedir. Erkek giyim payında kış döneminde 2005 yaz dönemine göre artış, 2005 kış dönemine göre ise azalma görülmektedir. Ayakkabı segmentinde daha çok sabir bir alım, bebe çocuk segmentinde daha çok sabit bir alım, bebe-çocuk segmentinde ise kışları artan bir alım söz konusudur. Seçilmiş spor ürünlerinden oluşan segmentte ise yazları artan bir alım görülüyor. En yüksek alım, kadın giyim segmentinde gerçekleşmiştir. (2,272 milyon USD, %37). İkinci büyük alım ise erkek giyim segmentinde gerçekleşmiştir. (1,612 milyon USD, %27)

8 Ürün kategorileri bazında aşağıda yer alan tabloda kış dönemine göre ilk 20 ürün kategorisi verilmiştir. Kış dönemi en çok alım yapılan ürün kategorisi kazak-hırkasüveter dir.kazak-hırka-süveter ürün kategorisi alımları kış dönemine göre %0,08 lik bir azalma göstermiştir. Tablodaki sıralamada kış dönemi baz alınmıştır. Ayakkabı, pantolon, jean, takım elbise ve gömlek ise kış döneminde yaza göre alım oranlarında azalma meydana gelen ürünlerdir. Artış gösteren diğer kategoriler tabloda kış-kış değişim kolonunda simgelenmiştir Kış 2005 Yaz Kış Ürün Kategorisi Adet (mly) Değer (mly $) Oran (%) Adet (mly) Değer (mly $) Oran (%) Adet (mly) Değer (mly $) Oran (%) Kazak-Hırka- Süveter 51,9 779,8 12,85% 10,7 169,7 3,88% 47,4 771,2 12,34% Kaban-Palto- Mont 11,5 574,1 9,46% 2,7 97,3 2,23% 11,5 612,9 9,80% Ayakkabı 19,1 473,5 7,80% 20, ,84% 17,8 540,1 8,64% Pantolon ,5 7,77% 27,5 411,1 9,40% 26,4 497,2 7,95% Jean 27,5 498,3 8,21% 17,8 340,2 7,78% 24,7 483,7 7,74% Takım Elbise 4,8 396,8 6,54% 4,9 369,8 8,46% 5, ,33% Gömlek 30, ,88% ,9 11,09% 29, ,48% Bot-Çizme 8,7 324,3 5,34% 0,7 28,7 0,66% 8, ,28% S.Shirt 29,2 295,2 4,86% ,7 5,12% 26,2 90,5 1,45% Spor Ayakkabı 9,2 255,6 4,21% ,8 6,97% 7,7 236,1 3,78% Etek 10,7 148,9 2,45% 14,4 207,4 4,74% 13,4 235,8 3,77% İç Giyim 75,1 160,9 2,65% 85,1 182,5 4,17% 69,3 161,7 2,59% Tek Ceket 4,7 138,7 2,28% 3,4 87,9 2,01% 4,8 138,6 2,22% Tişört-Penye 11,4 74,8 1,23% 22, ,52% 10,3 90,5 1,45% Çanta 5,3 75,5 1,24% ,81% 5,1 95,2 1,52% Tayt - Body 13,7 74,3 1,22% 19,6 105,3 2,41% 14 77,6 1,24% Deri Giysi 1,4 74,2 1,22% 0,8 19,1 0,44% 1,3 74,5 1,19%

9 Terlik 12,6 63,7 1,05% 22,6 179,9 4,12% 11,6 67,7 1,08% Çorap 113,2 130,9 2,16% 65,7 82,7 1,89% 107, ,32% Pijama-Gecelik 5,8 52,1 0,86% 6,3 60,4 1,38% 6,6 70,1 1,12% Diğer 39,4 650,3 10,71% 30,1 309,4 7,08% 35,4 670,7 10,73% Toplam 514,9 6070,4 100,00% 438,9 4371,8 100,00% ,1 100,00% Tablo 1. Konfeksiyon sektörünün ürün kategorileri bazında değerleri ve değişim oranları (Kaynak: Retailing Institute & HTP, Hazır Giyim Tüketim Endeksi, Nisan 2006) c) Marka Payları Kış (%) 2005 Yaz (%) Kış (%) Sıra Markalar 1 LCWaikiki-LCW 2,75 2,48 3,06 2 Sarar 1,17 1,32 1,47 3 Collezione 1,70 1,43 1,35 4 Adidas 1,51 1,56 1,27 5 Rodi 1,19 0,99 1,13 6 Mavi Jeans 1,41 1,02 1,10 7 Levis 1,12 1,18 1,08 Network-Fabrika- Altınyıldız 0,76 0,36 1, Nike 0,92 1,35 0,92 10 Leke 0,92 0,87 0,80 11 Mango 0,79 0,45 0,78 12 Polaris 0,69 1,05 0,73 13 Kinetix 0,84 0,63 0,67 14 Puma 0,48 0,58 0,64 15 Koton 0,59 0,82 0,63 16 Kiğılı 0,64 0,71 0,58 17 Seven Hill 0,43 0,42 0,55 18 İnci 0,36 0,61 0,55 19 Colins 0,73 0,51 0,54 20 Vakko 0,28 0,58 0,49 Toplam Pazar (milyar US$) 5 3,9 5,4

10 Tablo Kış döneminde Açık Pazar ve Diğer olarak tanımlanan kanallar harici alımlarda marka payları Marka sayısının fazla olması ve ilk markanın sadece %1-2 lerde pay alması marka analizinde bazı güçlüklere neden olmaktadır. Zira alım miktarı az da olsa yüksek fiyatlı hele hele AB SES grubunca yapılmış bir alışverişte beliren markanın Pazar payının dikkatli kullanılması daha yararlı olacaktır. Bu nedenle öncelikle ilk 10 markaya odaklanmak daha sonra ikinci 10 markaya bir parça hata payı gözetilerek bakmak daha anlamlı olacaktır. Bir marka, Türkiye tüketici profiline ne kadar uygun konsepte ve Türkiye coğrafyasına ne kadar yaygın hizmet ediyorsa doğal olarak toplam hazır giyim alışverişleri içerisinde payı o kadar yükselmektedir. Markanın belirli illerde ve belirli SES ve/veya yaş gruplarına hitap etmesi halinde toplam hazır giyimden aldığı pay doğal olarak düşmektedir. Ancak bu markaları kendi segmentleri, SES Grupları, yaş grupları içinde incelediğimizde ön plana çıktığı görülmektedir. Marka paylarını öngörü projeksiyon değerle çarparak firmanın markanın cirosuna ulaşmak mümkün olmayacaktır. Zira bu firmanın birden fazla markası varsa bu markalar ayrı ayrı marka tablosunda yer almıştır. Ayrıca bu çalışma örnekleme yoluyla yapılmış bir çalışmadır ve hata payı segment, ürün kategorisi ve marka bazında farklılıklar göstermektedir. Tabloları benzer tüketici kitlesinin dönemler bazında markalara yaptığı harcamalar olarak yorumlamak, marka paylarındaki değişimleri benzer hedef kitle tarafından daha az veya daha çok tercih edilme olarak yorumlamak anlamlıdır Türk Tekstil Sektörü Türk tekstil sektöründe karşılaşılan sorunların başında finansman, yapısal ve maliyeti artıran ve rekabeti zorlaştıran unsurlar gelmektedir. Türkiye deki işçilik maliyetleri, özellikle Çin ve diğer Asya ülkelerine göre oldukça yüksektir ve bu ülkelerde sosyal güvenlik uygulamalarının nispeten daha gevşek uygulanmasından dolayı ihracattaki rekabet olumsuz etkilenmektedir. Aynı zamanda Türkiye de işgücü, bazı Avrupa ülkelerine göre ucuz görünmekle birlikte verimlilik açısından bakıldığında eğitim eksikliği nedeniyle düşük verimli olduğu görülmektedir. Türkiye tekstil sektörüne toplamda yaklaşık 25 milyar dolarlık bir yatırım yapılmıştır. Bu yatırımlarla beraber sektör artık ARGE, teknoloji yatırımı, pazarlama yatırımı, tasarım yatırımı ve marka yatırımına yönelmektedir. Tasarımlar yapıldıktan sonra koleksiyonların pazarlanması en önemli adımı oluşturmaktadır. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nedim Örün, pazarlamanın önemine dikkat çekerek şunları söylüyor: Tekstil ve konfeksiyon da yılda bazen iki, dört hatta altı defa yenilenmesi gereken koleksiyonların başta yurt dışı olmak üzere pazarlanması lazım. Yarattığınız koleksiyonu aldığınız siparişler doğrultusunda üreteceksiniz. Önce üretip

11 sonra pazarlamak doğru değil, çünkü çok riskli olan stok maliyetine katlanmak zorundasınız. Planlamayı doğru yapamazsınız, ürününüzü satamazsınız ve elinizde kalır. Dolayısıyla önce pazarlamak ondan sonra üretim yapmak lazım. Dünyanın en önemli marka danışmanlık firmalarından İnterbrand ın Başkan Yardımcısı Tom Blackett, Türkiye nin lider olduğu tekstil sektöründe marka üretmekte yetersiz kaldığını söylüyor. Marka uzmanına göre bunun sebebi sektörün yoğun olarak üretime odaklı olması ve yenilikçiliğe gereken önemi vermemesi. 11 Türk firmalar markalaşma ve son kullanıcı ile ilişki geliştirmeye çok da odaklanmıyor olabilirler. Böyle bir ilişki olmaksızın dünya markası üretebilecek ortam oluşmaz. ifadelerini kullanan Blackett e göre bir dünya markası üretmenin en önemli yolu yenilikçi olmak. Yenilikçiliği müşterinin ihtiyacını karşılamanın tamamen yeni bir yolu olarak tarif eden marka gurusu, ihtiyacı da bir insanın hayatını daha kolay ve zevkli hale getirebilecek her türlü ihtiyaç olarak tanımlıyor. Blackett, bir markanın en önemli unsurunun isim olduğunu İsim, insanlar için olduğu gibi markalar için de ana referans noktasıdır sözleriyle dile getiriyor. Blackett, bir ürünün ambalajının, formülünün, fiyatının veya reklamının değiştirilebileceğini; ama ismine asla dokunulmaması gerektiğini kaydediyor. Tom Blackett, markayı alıcılara beklentilerinin karşılanacağına dair verilen bir söz olarak tanımlıyor. Marka olmaksızın ürünün sadece bir mal olacağını söyleyen Blackett, markanın ürüne kişilik kazandırdığını savunuyor. Uzman, markanın bu kişiliği ile müşteri beklentilerini etkileyeceğini kaydediyor. a) Tanınmış Marka Kriterleri Türk Patent Enstitüsü ne göre, Avrupa pazarına tanınmış marka olmanın avantajlarıyla girmek isteyen Türk markalarının enstitüye müracaat esnasında uyması gereken kriterler şunlardır: - Markanın tarihçesi - Markanın yurt içi ve yurt dışı tescilleri - Markanın üzerinde kullanıldığı mal / hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı - Markaya ilişkin promosyon çalışmaları - Markanın tanıtım faaliyetleri - Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı ile marka taklidi nedeniyle açılan haksız rekabet davaları - Markanın tanınmışlığına ilişkin kamuoyu araştırması - Marka sahibi firmaya ilişkin özellikler - Markayı taşıyan ürüne ve marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belge ve ödüller - Marka bir satışa konu olmuşsa markanın parasal değeri - Marka tescilinin kapsadığı mal veya hizmet portföyünün genişliği 11 Blackett, Tom, Markada Sorunlar,

12 - Markanın üçüncü kişilerce taklit edilip edilmediği - Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, bu durumun tanınmış marka sahibine zarar verip vermediği Görüldüğü üzere Türk Patent Enstitüsü nün marka başvurularında aradığı kriterlerden dördüncüsü, markaya ilişkin promosyon çalışmalarıdır. Diğer taraftan markalaşmada dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır 12 : - İsim ve işaretlerin tescilinden önce Türkiye de daha önce tescilinin alınıp alınmadığının ön araştırması yaptırılmalıdır - İhracatta kullanılması hedefleniyorsa yurt dışında daha önce tescilinin olup olmadığı araştırılmalıdır - Ciddi bir Ar-Ge çalışması yapılarak kaliteli ürünler imal edilmelidir - Ürün veya hizmet reklam ve pazarlama desteği ile tanıtılmalıdır - Profesyonel firmalarla reklam ve promosyon konusunda çalışılarak tüketiciye ulaşım sağlanmalıdır - Dağıtım sistemi güçlü olmalıdır - Satış yapılacak hedef kitle belirlenmeli ve müşteri profiline göre fiyat tespit edilmelidir b) Marka Oluşturmada Yaklaşımlar İletişimci, reklamcı, pazarlama ve dizayn firmalarının uzmanlarının üzerinde anlaştıkları üç türlü klasik yaklaşım vardır: a) Decoration Approach (Süsleme Yaklaşımı) Burada farkılık öne çıkar. Ürünü farklılaştıran, diğerlerinden ayıran özellikler belirli bir logo, işaret veya isim, ürünün diğerlerine göre daha iyi, daha gelişmiş yöntemlerle üretildiğine inandırır tüketiciyi. b) Gluing Approach (Zamklama Yaklaşımı) Burada markanın fazladan sağlayacağı faydalar, ürünün temel nitelikleri gereği sağladığı faydalarla birleştirilir, yapıştırılır. Bu fazladan sağlanan değerler bir markanın temel niteliklerine eklenince müşteri, bu ayrıcalıkların faydasını görür ve markayı seçer. Emotional branding-duygusal markalama görüşünü savunanlar bu yaklaşımı seçerler. Yani markaya duyguları yapıştırırlar. c) Goem Approach (Kişiselleştirme Yaklaşımı) Bunda pazarlama iletişimcileri markaya insan gibi bir kişilik, hatta karizma yaratmaya çalışırlar ve bu algılanan kişilik tüketici ile yakınlaşma sağlar, onunla iletişim kurar, bağ kurar. 12 Fırat, Ebru, Marka; Olmak ya da Olmamak!.., Capital,

13 Markanıza tüketici bağlılığını garanti edecek sihirli formüller yoktur. Ancak bu yolda büyük yararlar sağlayabilecek bazı kurallardan söz edebiliriz. Bunlar; Pazar ve rekabet analizleri Tüketici araştırmaları Marka konumlandırma çalışması Hedef kitle tanımı Dağıtım ve promosyon stratejisi Pazarlama plânı Alt yapı yatırımları, kalite yolunda yapılan yatırımlar, reklam harcamaları, halkla ilişkiler ve promosyon gibi faaliyetler hep bu amaca hizmet etmenin yollarıdır (Ermiş, 1998; s. 55). c) Marka Gücünün Ölçülmesi 13 Marka gücünün ölçülmesinde temel alınan çalışmaların başında David Aaker ın Brand Equity Ten skalası gelmektedir. Buna göre marka gücünün ölçülmesinde temel kriterler şunlardır: - Pazar payı - Dağıtım - Marka bilinirliği - Liderlik ve popülerlik - Algılanan kalite - Fiyatlandırma gücü - Marka vaadi - Marka kişiliği - Kurumsal/Sosyal fayda - Müşteri bağlılığı d) Turquality Uygulaması Belli standartları yakalamış Türk markalarının uluslararası pazarlarda kalite imajını güçlendirmek ve bilinirliğini artırmak amacıyla desteklenmesini içeren Turquality uygulaması Ocak 2004 te hayata geçirilmiştir. 14 İlk adımı Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nce 13 Borça, Güven, Marka Gücü Nasıl Ölçülür?, 14

14 atılan proje kapsamındaki ilk değerlendirmede 18 marka, Turquality etiketini almaya hak kazandı. e) Yeni Tekstil Pazarlarına Girişin Aşamaları : İçerdiği Uygulamalar 1. AŞAMA Couture ve hazır giyim ürünlerinin önemli başkentlerdeki department store lara toptan satış yoluyla arzı. 2. AŞAMA Couture ve hazır giyim ürünlerinin önemli başkentlerde öncü mağazalar (flagship shop) açılması yoluyla arzı. 3. AŞAMA Yaygın marka mağazalarının önemli başkentlerde açılması yoluyla ürün satışı. 4. AŞAMA Yaygın marka mağazalarının başlıca şehirlerde açılması yoluyla ürün satışı. 5. AŞAMA Hazır giyim ürünlerinin diğer şehirlerdeki kilit mağazalarda toptan satış yoluyla yer almasının sağlanması. 6. AŞAMA Yaygın marka mağazalarının hem başkent hem de başka şehirlerde azami şekilde yer alması. Moda evleri genelde yeni pazarlara öncelikle toptancılar aracılığıyla girişi tercih etmektedir. Böylece, o pazarda zemin sahibi olma, düşük maliyetle hızlı ve etkin dağıtım yapma, tanınan ve güvenilir mağazalarda satış nedeniyle tüketici nezdinde hızlı güvenilirlik sağlanmış olmaktadır. Toptan satış moda olan markanın sinir sistemine benzetilmektedir. Markayı doğru tüketiciye hem en hızlı ve etkin şekilde hem de en az maliyetle ulaştırma gücüne sahiptir. Öncü mağaza (Flagship store) açma aşaması ise; Londra da Bond Caddesinde, Paris te Rue Saint Honaire de, New York ta Fifth Avenue de mağaza açılmasıdır. Bu mağazalar, toptancılar aracılığıyla satışı desteklemektedir. Genelde karlı değildir. Kiralar ve masraflar yüksektir. Ancak, iyi sunulmuş mağazalarda markanın ve ürünün tanıtımı ve tüketici ile iletişimi sağlanmaktadır. Bir sonraki aşamada ise; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Japonya ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygın marka mağazaları ve yaygın öncü mağazaların başkentlerde açılmasının toptancılar aracılığıyla azami marka tanıtım ve dağıtımı ile desteklenmesidir. Bu sayede, orta düzeyde gelire sahip, markalı ürün isteyen, ancak fazla ısrarlı olamayan kitleye hitap edip, toplumun daha geniş kitlelerine yönelik marka üretimi imkanı doğmakta ve kar marjı da yüksek olabilmektedir.

15 f) Yaygın Marka Mağazalarının Temel Yapıları 15 Hazır giyimdeki öncü mağazalar ana firma mülkiyetinde iken, yaygın marka mağazaları genelde franchise şeklinde yabancı partnere aittir. Böylece, yüksek başlangıç ve pazara giriş maliyet ve mağaza yönetim riskleri diğer partnere devredilmektedir. Son yıllarda yaygın mağazacılık ile seçkin markalı ürün satışı birbirini desteklemekle birlikte, uzun vadede seçkin marka imajını zedeleyebileceği dile getirilmektedir. Uzmanlar, fazla yaygın mağaza ve dağıtım yoluna gitmeyen Channel ve Dior gibi kalıcı prestijli markalar olacağını belirtmektedir. Türkiye den örnek olarak şu markalar verilebilir: Mavi Jeans: 1971 de Güven Giyim A.Ş. olarak kurulmuştur de Erak Ltd. Şti olmuştur. Mavi Jeans markası ise 1991 de doğmuştur. Yurt dışında satış noktasına ulaşılmıştır. Mavi markalı jean ihracatı adettir. ABD, Kanada ve AB ülkelerine ihracatı vardır. Türkiye deki jean pazarının % 15 ine sahiptir. Damat & Tween: 1980 lerin ikinci yarısında kurulmuştur. 17 ülkede 22 mağazası vardır. Ülkemizde 24 mağaza ve 75 reyonu (corner) vardır. 5 senelik hedefi 40 yurt dışı mağazadır. Mango ve Zara ile kendi ülkesinde (İspanya) 4 mağaza ile rekabet etmektedir. New York (Soho), Las Vegas ve San Francisco da mağaza açma çabaları vardır. Zeki Triko: 1958 de kurulmuştur den beri mayo ve bikini ihracatı bulunmaktadır. Yılda adet mayo üretmektedir. 27 ülkeye ihracat yapmakta olup, 50 dergiye kapak olmuştur. Bu veriler doğrultusunda genel olarak şu yorumlar yapılabilmektedir: Ülkemiz firmalarının halihazırda yaygın mağaza ağı açma veya toptancılar aracılığıyla satış yolunu tercih ettiği görülmektedir. Ülkemiz firmalarının başlıca ülkelerdeki önemli department store larda reyon elde etmeleri, mağaza sayısını ve mağaza açma hızını arttırabilecektir. Ülkemizin özellikle konfeksiyon alanında markalı ürünler üretmesi ve ihracatını gerçekleştirebilmesi için orta vadede İstanbul da bir Moda Enstitüsü kurulması ve halen uygulanmakta olan Moda ve Marka Tebliği nin sektörün ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle yeniden gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. Üzerinde durulması ve politika üretilmesi gereken çok önemli bir konu da perakende piyasasında meydana gelen yeni eğilimlerdir. Bu anlamda, bizim Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) modelinin başarılı bir örneği olan İspanyol 15 Akkuzugil, Yüksel, Markalaşma Alanındaki Gelişmelerin ve Markalı Ürünler İçin Pazara Giriş Stratejilerinin Türk Hazır Giyim Sektörü Açısından Analizi,

16 Zara markası gibi, özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörümüzde konuya ilişkin uygulanabilir politikalar sektörle birlikte üretilmelidir. Modelin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde Yurt Dışı Ofis Mağaza Desteği çok önemli bir araç olarak kullanılabilecektir. Moda alanında, Dice Kayek ve Atıl Kutoğlu gibi couture ve hazır giyim ürünleri üreticilerinin Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) modeli ile üretim ve finansman açısından muhtemel konfeksiyon üreticisi ortaklarınca desteklenmesi dünya ölçeğinde nüfuz etme şanslarını arttırabilecektir. Ulusal ve uluslararası pazarlamada, üreticiler artan rekabet koşullarında, ürünlerini rakipleri karşısında tercih edilebilir bir konuma getirebilmek için tüketiciyi tanımak, tutum ve davranışlarını anlamak durumundadır. Ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesinde pazarlama karmasının her bir bileşeninin ayrı bir önemi olmakla birlikte, tüketicilerin ürün hakkında olumlu bir imaja sahip olmaları da ürünün tercih edilmesinde önemli bir etkendir Türk Tekstil Piyasasında Dağıtım ve Promosyon Alanında Yapılan Araştırmalar Önceki bölümlerde aktarıldığı üzere Türk tekstil piyasası, iç ve dış faktörler nedeniyle 2000 li yıllarda büyük bir krize girmiştir. Krizden çıkmak ve mevcut iç ve dış piyasalardaki payını ve karlılığını artırmak için firmalar, markalaşmayı bir çıkış noktası olarak görmektedir. Diğer taraftan firmalar, markalaşma kriterleri arasında bulunan dağıtım ve promosyon alanında çok fazla çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle de tekstil şirketlerinin dağıtım ve promosyon konusunda yaptırdığı araştırmalar çok sınırlıdır. Dünya tekstil sektöründen firmalar, üye oldukları bazı online araştırma platformlarının verilerinden de yararlanabilmektedir. Tekstil sektörü online araştırma, trend analizleri ve haberleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden olan WSGN 16, Adidas, Benetton, Calvin Klein, D&G, Donna Karan, Giorgio Armani, Marks & Spencer ve Zara başta olmak üzere yüzlerce firmaya araştırmalar sunmaktadır. Türkiye den Mavi Jeans de, WSGN in sunduğu araştırma, analiz ve haberleri (trade show news, market information, early research, sector-specific trends, real time trends, retail reviews) kullanmaktadır. Piyasanın önde gelen araştırma şirketlerinden TRIA International Research and Consultancy sahibi Melih Yurdagül e göre bu konudaki araştırma yetersizliğinin temel nedeni, araştırma konusunda genel olarak profesyonel bir bakış açısının olmaması. 17 Tekstil firması sahiplerinin profesyonel araştırma yaptırılmasına dair düşünceyi bile yönetici arkadaşlarından (insider info) edindiğini belirten Yurdagül, şu örnekleri veriyor: 16 WSGN tanıtım dokümanı için bkz. EK-I 17 Yurdagül ile yapılan yüz yüze görüşmenin tam metni için bkz. EK-II

17 Bir mayo markasına (Sunset) teklif verdik. Teklifin veriliş tarihi 16/08/05. Müşteri profili araştırması istiyorlardı. Tüm işler bitmiş, promosyon girdikleri tarihte. Halbuki müşteri profili araştırmaları, yılın genelini ve markaların / mağazaların olması gereken müşterilerini temsil etmesi açısından sezon sonu ve indirim zamanlarında yapılmamalıdır. TRİA olarak, deniz ve plaj giysilerini kapsayan ve Ağustos sonu / Eylül başı yapılacak bu tip bir araştırmayı ancak Mevsim Sonu Müşteri Profili araştırması olarak adlandırabilir ve müşterimize sunabiliriz dedik müşteriye. Tekstil sektöründen Koton, FMCG sektöründen ise P&G gibi iki büyük müşteriye hizmet veren Tria, Koton için periyodik olarak yılda 1 kere yurtiçinde, 1 kere de yurtdışında bayilerle bayi memnuniyeti araştırması yapıyor. Yurtdışı için de 2 dilde soru formu hazırlanıyor: İngilizce ve Almanca. 18 Bir de İspanyol franchising danışmanlığı firması T&A ile anlaşması olan Tria, Türkiye de franchising sistemi ile ilgili araştırma yapmak istediklerini, ancak Birleşik Markalar Derneği nin bile sağlıklı veriye sahip olmadığını belirtiyor. Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Mudo nun bile Trio ya (Tria nın isim kardeşi) en son Chevignon ve Naf Naf için 15 yıl önce teklif verdiğini belirten Yurdagül, mağazacılık sektörüyle ilgili olarak şunları söylüyor: Türkiye de mağazacılık sektörü hazır giyim için kendi müşterisini ve rakip markanın müşterisini tanımak için araştırma yapar. Müşteri profili en çok yapılan araştırma. Mağaza açarken de mağaza konumlandırma (lokasyon fizibilitesi) araştırmaları talep etmiyorlar genelde. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir de genelde belli, diğer illerde de bayilik sistemi ile yürüdükleri için gerek duymuyorlar. Araştırma sonuçlarının ne şekilde değerlendirildiği sorusuna Tria dan Yurdagül, İş kararlarını doğrulayacak, destek verecek bir süreçtir. Nice to know araştırmaları vardır bir de, o şekilde de yaptırılıyor. Mutlaka şirketlerin bir geçmiş verisi, object i vardır. Şöyle çıkarsa yapacağım, şöyle çıkarsa yapmayacağım gibi düşünürler. şeklinde yanıtlarken ACNielsen ın CRS ekibinden Didem Koluksuz 19 ise, genelde araştırmanın bulgularının bir sunumla firmanın yöneticileriyle paylaşıldığını, daha sonra firma içinde ilgili bölümlerin kendi aksiyon planlarını oluşturduğunu belirtiyor. Yurdagül, araştırmalarda hangi yöntemlerin kullanıldığı sorusuna ise şöyle cevap veriyor: Araştırmalarda yüzyüze anket ya da exit interview yöntemleri kullanıldı. Ad-hoc lar genelde pahalı olur; genele yayılan tüketici profili olmadığından kota örneklemesi yapılması gerekir; o zaman da maliyet artar. 18 Koton un yaptırdığı araştırmaların İngilizce ve Almanca soru formları için bkz. EK-III 19 Didem Koluksuz un e-posta mesajının tam metni için bkz.ek-iv

18 Yurtdışında Saatchi firmasına in-depth interview (derinlemesine görüşme) yöntemi ile bir araştırma yaptık: Usage and Attitude araştırması. Kota: 1milyon doları gerektiği zaman ortaya atabilecek insanlardı. Referral yöntemiyle yapıldı. Örneklem 20 kişiydi, bir de İstanbul (17) ve Ankara da (1) toplam 18 perakendeci ile bu çalışma yapıldı. Perakendeciler için kota; vitrininde $3.000 ın üzerinde satış fiyatı olan saat olanlardı. Anketler özel randevu ile evde, iş yerinde ya da verilen özel bir davette yapıldı. Yurdagül, Koton ve Koton un ikinci markası OLE için yaptıkları araştırmaları şöyle sıralıyor: OLE için 25 soruluk, 6 sayfa soru formundan oluşan bir market evaluation study çalışması yaptık. Kotonla yapılan son araştırma ise bir müşteri anketiydi. Kasadan fiş alıp çıkmış kişiye müşteri diyoruz. Aynı süreç zarfında mağazada alışveriş yapmamış kişilerle de anket yapıyoruz. Biz buna potansiyel müşteri diyoruz. En son çok geniş kapsamda yapıldı. Firmaların, araştırma sonuçlarına göre pazarlama stratejilerinde değişiklik yapma gereğini duyup duymadıkları konusunda ise Yurdagül şunları söylüyor: Koton un 2002 verileri ile bugünkü mağaza sayılarını ve cirolarını karşılaştırırsanız herhalde bu size yanıt verir. Haftada bir yurtiçinde ve dışında mağaza açıyorlar. Koton da zaten herhalde Türk markaları içerisinde, yurtdışında da bayi memnuniyeti anketi yaptıran tek firmadır örneğin. Ayrıca Koton un fiyatlarının son yıllarda artmasının nedeni de, müşterinin kendini tanımlaması konusu altında çıkan araştırma verilerinden hareketle gerçekleşmiştir. Türkiye den Koton un yanı sıra dünya tekstil devlerinden Levi s a da geçmişte hizmet verdiklerini belirten Yurdagül, bu markayla yaşadıkları süreci şöyle aktarıyor: 1999 yılında Best Practice kitabının yazarı Richard Isley ile birlikte Levi s a danışmanlık vermiştik. Danışmanlığımız sırasında in-depth interview yöntemi ile tüm satış kadrosuyla confidential in-depth ler gerçekleştirilmişti. Her satış elemanıyla da 1 gün one-to-one interview yapılıyordu. Zamanlama ve mağaza belliydi. Program da önceden bildirilmişti. Bayi tarafıyla da bu çalışmalar yapıldı. Bütün key accountlarla tek tek görüşüldü ve bu çalışma sonucunda organizasyon yapısından süreçlere, bayi verimliliğinden, performans yönetiminden mağazaların görsel düzenlemelerine kadar ciddi değişiklikler yapıldı. Tria nın bir başka araştırması ise, İstanbul da bir alışveriş merkezi için yapılmış. Soysal Danışmanlık tarafından talep edilen araştırmada, X alışveriş merkezinde en iyi hizmet veren mağazalar seçilmiş ve sonucunda ilk 3 markaya/mağazaya ödüller verilmiş FMCG SEKTÖRÜ 20 Alışveriş merkeziyle ilgili araştırmanın slaytları için bkz. EK-V

19 FMCG sektöründe yapılan araştırmaları incelenirken, Türkiye ve dünyada en büyük araştırma alıcısı olan P&G firmasının faaliyetlerini incelemek yerinde olacaktır. P&G, Türkiye de Tria ile çalışmaktadır. P&G nin her türlü ürün geliştirme ve pazarlama aktivitesini konu alan araştırma yaptırmaya mecbur olduğunu belirten Tria araştırma şirketi sahibi Yurdagül, araştırma desteklemedikçe ürün formülünün değiştirilemeyeceğini, reklam filminin piyasaya sunulamayacağını, hatta genel anlamda hiçbir stratejik pazarlama kararının verilemeyeceğini vurguluyor. Araştırma verilerine dayanmaksızın karar almanın P&G de bir yönetim kusuru olarak görüldüğünü, hatta işten atılma sebebi sayıldığını belirten Yurdagül, Tria nın P&G ye yaptığı araştırmaları şu başlıklar altında topluyor: Concept testing Copy testing (reklam filmi testi) Concept & Use Testing Satisfaction & Dissatisfaction studies Package research Pricing test Usage & Attitude Habits & practises Image studies (yeni adıyla: Brand Equity and Image Studies) FMCG sektörünü araştırmaya en çok önem veren sektör olarak tanımlayan Anahtar Araştırma şirketinden Etel Almaleh 21 ise genel anlamda araştırma sonuçlarının, müşterilerin araştırma yapmadan önce cevap bulmak istedikleri pazarlama kararlarına yön vermek üzere kullanıldığını belirtiyor. Almaleh, sektörde kalitatif araştırmalar anlamında yapılanları ise şöyle sıralıyor: İmaj araştırmaları Reklam pre-testleri Concept testler Yeni ürün fikirleri değerlendirme Yeni ambalaj fikirleri değerlendirmeleri İsim testleri Tüketici motivasyon ve davranışlarını anlama çalışmaları Türkiye de FMCG sektörünün en büyük aktörlerinden Ülker in Toptan Grubu Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Bedri Uras 22 ise, genelde araştırma yaptırmadıklarını belirtiyor Mayıs döneminde ACNielsen tarafından yürütülen bir Müşteri Memnuniyeti Araştırması olduğunu aktaran Uras, tedarikçi firmaların yaptırdıkları bazı araştırmaları (tedarikçi perakendeci bölge iller bazında pazar payları) Ülker le paylaştığını belirtiyor. 21 Etel Almaleh in e-posta mesajının tam metni için bkz.ek-vi 22 Bedri Uras ın e-posta mesajının tam metni için bkz. EK-VII

20 Sektördeki firmaların pazar payları ve yeni ürünlerle ilgili araştırmalar yaptırdığını belirten Uras, sadece bu araştırmalara bakarak strateji oluşturulmadığını, ama araştırmaların strateji belirlemede büyük katkıları olduğun vurguluyor. Sektörün en çok çalıştığı araştırma şirketlerini AC Nielsen ve Bileşim International olarak sıralayan Uras, ACNielsen in bakkallarla ilgili kantitatif ve yüz yüze Grocery ID isimli bir rapor hazırladığını belirtti. SONUÇ Yapılan çalışmalar sonucunda fmcg (hızlı tüketim malları) sektörünün araştırmayı ürün geliştirme ve dağıtım & promosyon alanlarında oldukça yoğun kullanmalarına karşın tekstil sektörünün henüz araştırmaya yeni ısınmaya başladığını söylemek mümkün. Tekstilde üretici tarafında yoğunlukla sektör ve şirket içi bilgi ağı kullanılmakta; tekstil grupları aracılığı ile edinilen bilgiler paylaşılmakta, ayrıca ürün geliştirme olarak da genellikle yurtdışı fuarlardan ve kataloglardan yararlanılmaktadır. Ancak sektörün lider markaları Türkiye özelinde de değil, dünya genelinde yapılan online araştırmalardan ve yayınlardan faydalanarak ürün geliştirme konusunda bir nebze araştırmayı kullanmaktadırlar. Çalışmada da örnek verilerini gördüğünüz ve Türkiye de hazır giyim / tekstil anlamında Türkiye de hala tek çalışma olan syndicated research - Hazır Giyim Tüketim Endeksi raporunu alan firma sayısı dahi iki elin parmaklarını geçememiştir. Araştırma firmalarından öğrendiklerimize göre hazır giyimde daha yeni yeni araştırmaya ısınma başlamış ve ad-hoc araştırma talepleri multinational firmalar tarafından (Adidas, Nike gibi) son aylarda gelmeye başlamıştır. Fmcg (Hızlı Tüketim Malları) sektöründe ise büyük ölçekli ve uluslar arası şirketler araştırmasız hareket etmiyor ve stratejik tüm kararlarını mutlaka araştırma sonuçlarına göre veriyorlar.

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

Hazır Giyim Sektörünün Vizyonu (I) Hande UZUNOĞLU-Fatma Gülce KOÇ

Hazır Giyim Sektörünün Vizyonu (I) Hande UZUNOĞLU-Fatma Gülce KOÇ Hazır Sektörünün Vizyonu (I) Hande UZUNOĞLU-Fatma Gülce KOÇ Günümüzde tekstil ve konfeksiyon sektörleri; iplik, kumaş, yatak çarşafı gibi ürünlerin yanı sıra yüksek kaliteli moda ürünlerine kadar pek çok

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR TEMMUZ 2009 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme MARKA EKONOMİSİ İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda Almanya ya çalışmak için işçi göndermeye başlayan

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TÜRKİYE VE DÜNYADA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 8 MART 2010 TUZLA İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu Haziran 08 1 SUNUM PLANI Yaşar Grubuna Genel Bakış Et & Et Ürünleri Sektörü AB Uyum Süreci Şirkete Genel Bakış Finansal Göstergeler Satış Prosedürü

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK PROF.DR.MUSTAFA YAŞAR TINAR

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK PROF.DR.MUSTAFA YAŞAR TINAR ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK PROF.DR.MUSTAFA YAŞAR TINAR 2008463096 SAİM ŞENOL 2008463085 KÜBRA ÖZKAN 2008463056 MERAL GÜLTEKİN 2008463071 SİNEM KISACIK 1944 yılında Abdurrahman SARAR'ın Eskişehir'de

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ ve TÜRKİYE İÇİN İHRACAT İMKANLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ ve TÜRKİYE İÇİN İHRACAT İMKANLARI İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ ve TÜRKİYE İÇİN İHRACAT İMKANLARI AĞUSTOS 2006 NESLİHAN ADANALI DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ Tekstil ve hazır giyim sektörü

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

tepav Ocak2013 N201301 POLİTİKANOTU Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının İlaç Sanayii Üzerine Etkisi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201301 POLİTİKANOTU Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının İlaç Sanayii Üzerine Etkisi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Ocak2013 N201301 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Analist, TEPAV Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Enstitüsü Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek 31.03.2014 YATIRIMSIZ BÜYÜME Seyfettin Gürsel*, Zümrüt İmamoğlu, ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

NE YAPAR. Saldi Türkiye nin tek karma ucuzluk mağazasıdır. Saldi ünlü markaların stok ürünlerini ucuza alır, ucuza satar

NE YAPAR. Saldi Türkiye nin tek karma ucuzluk mağazasıdır. Saldi ünlü markaların stok ürünlerini ucuza alır, ucuza satar NE YAPAR Saldi Türkiye nin tek karma ucuzluk mağazasıdır. Saldi ünlü markaların stok ürünlerini ucuza alır, ucuza satar Saldi yerli markaları değil, yabancı markaları satar Saldi üretim fazlası 1. kalite

Detaylı

GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları ŞUBAT 2009 Hazırlayan: Umut GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 9401 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİANASYON KURULU NUN 2015/

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama)

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama) Forum İstanbul: Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı Mehmet Büyükekşi - TİM Başkanı 28 Nisan 2015 1 Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık)

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR ŞUBAT 2011 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Franchise Tanıtım Dosyası

Franchise Tanıtım Dosyası Franchise Tanıtım Dosyası Sektör lideri Beyaz Butik Türkiye de hazır gelinlik sektörünün kurucusu Beyaz Butik, 1997 den beri, 17 yılı aşkın süredir ilk ithal hazır gelinlik mağazalar zinciri olarak pazardaki

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 250 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ 2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ Bu analizin amacı, 2008 yılı sonrası Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında uygulanan miktar kısıtlamalarının

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı