AYIN MAKALESĠ. Sabahattin KAġIKÇI BaĢkan Yardımcısı. Yeni Yılı KarĢılarken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYIN MAKALESĠ. Sabahattin KAġIKÇI BaĢkan Yardımcısı. Yeni Yılı KarĢılarken"

Transkript

1 AYIN MAKALESĠ Sabahattin KAġIKÇI BaĢkan Yardımcısı Yeni Yılı KarĢılarken Birden sekiz yıl olmuş, yeni bir bin yıla (millennium) gireli Söylendiği gibi zaman gerçekten su gibi akıp gidiyor. Durduramıyorsun, tasarruf edemiyorsun. Meslektaşlarımın, tam tasdik sözleşmesi düzenledikleri şu günlerde yoğun bir telaş ve koşturmaca içerisinde olduklarını biliyorum yılına ülkemiz açısından özellikle seçimler ve terör damga vurdu. Parlamento ve hükümet yenilendi, uzun tartışmalardan sonra yeni cumhurbaşkanı seçildi. Ancak, yatırımlar ve büyüme yavaşlıyor, nüfus ve işsizlik sürekli artıyor, elektrik, su, akaryakıt, gıda, kira v.b. mal ve hizmet fiyatları zamlanıyor, enflasyon öngörülen hedefleri aşma eğilimi gösteriyor, cari açık büyüyor, global bir kriz (buhran) ülkemizi de tehdit ediyor. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) yayınladığı raporda 2008 `in kriz yılı olacağını belirtiyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Türkiye`nin gerçek nüfusu 70,5 milyon, nüfusun ortalama yaşı 28 şeklinde açıklanmıştır. Özellikle doğu ve güneydoğu illerinde ve kırsal kesimlerde nüfus artış hızı yüksektir ve otuz-kırk (gibi rekor sayıda) çocuklu ailelerin (çok eşli aileler) varlığı zaman zaman gazete manşetlerine taşınmaktadır. Hızlı nüfus artışının tabii ki ekonomik ve sosyal nedenlerle insanları büyük şehirlere göçe zorladığı, büyük şehirlerin etrafında varoşlar diye isimlendirdiğimiz mahallelerin, plansız, programsız, imarsız, kaçak yapılaşmaların oluştuğunu, bilhassa seçim zamanları öncesinde çıkarılan aflarla bunların legal hale geldiğini, buralara elektrik, su, ulaşım gibi belediye hizmetlerinin götürüldüğünü, bir kısmının da yıktırıldığını biliyoruz. 1

2 Eğer milli gelirdeki artış, nüfus artışının altında kalıyorsa fert başına düşen gelirimiz bir önceki yıla göre azalıyor ve fakirleşiyoruz demektir itibariyle fert başına düşen gelir 6913 dolar olmuştur. İstanbul 12,6 milyon nüfusuyla, hem en kalabalık ilimizdir, hem de bu bakımdan bir kısım Avrupa ülkelerini geride bırakmaktadır. Zaman zaman nüfus artışını teşvik edici söylemlere rastlanıldığı gibi, tam aksine mesela İstanbul`a göçün kontrol altına alınması, bir anlamda vize uygulanması gibi konular aynı kesim tarafından gündeme gelebilmektedir. Kuşkusuz nüfusun niceliği kadar, niteliği de (genç-yaşlı, kadınerkek, okur yazar; şehirli-köylü, mesleklere dağılımı v.s.) önem arz etmektedir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, halen okur yazar olmayan bir hayli vatandaş bulunmaktadır. Aslında ülkemizde nüfus artışının teşviki bir tarafa, frenlenmesi gerekir. Aileler yapabildikleri kadar değil, bakabilecekleri kadar çocuk yapmaları konusunda uyarılmalı ve bilgilendirilmelidir. Ne yazık ki bu konudaki çalışma ve çabalar yeterli olmamaktadır. Ülkemizde ciddi bir nüfus planlaması ve politikası yoktur. Kürtaj dini yönden sakıncası olmadığı belirtilerek, daha üç-beş yıldan beri serbest bırakılmıştır. Gelir Vergisi Kanunundaki asgari geçim indirimi, ücretin yıllık brüt tutarının; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için %5`idir. şeklindeki hüküm bile, ne kadar etkili olur bilemeyiz ama maddenin değişmeden önceki hükmüne göre doğurganlığı teşvik edebilir. Dolayısıyla ülkemizin nüfus artış hızı ve adaletsiz gelir dağılımı öteden beri karşımıza bir sorun olarak çıkmaktadır. Ve ne yazık ki sorunun çözümü zor gözükmektedir Sayılı Kanun Tasarısına İlişkin Görüşler Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Hazırlanan tasarı incelenerek görüşünün bildirilmesi için geçen yılın aralık ayında Türmob`a gönderilmiştir. 2

3 Bu maksatla 12 Ocak 2008 tarihinde birlik merkezinde yapılan Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısına ve 11 Ocak 2008 tarihinde yapılan YMM Oda Başkanları Toplantısına da Başkan Sayın Ü.Aydın ile birlikte katıldım. YMM Oda Başkanları Toplantısında Tasarı maddeleri tek tek irdelenerek, özellikle Odalar ve Birlik organlarının seçiminde süre ve sistem bakımından yeni düzenlemeler eleştiri konusu yapılmış, ayrıca bu Tasarı vesilesiyle Kanunun 12. maddesinde yer alan müşterek ve müteselsil sorumluluğun kusur ve kasıt gibi objektif (nesnel) kriterlere bağlanarak sınırlandırılmasının önerilmesi benimsenmiştir. Türmob Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısında ise ilke ve ideolojisine (düşünce şekline) uygun düşmediği nedeniyle tasarının tümden reddedilmesi yönünde hazırlanan yazılı bir metnin Maliye Bakanlığı na sunulmasına karar verilmiştir. Temennim Odur Ki Bağımsız, laik, üniter, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, demokrat, hukukun üstünlüğüne inanan, huzurlu, müreffeh bir Türkiye ile arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. 3

4 AYLIK BÜLTEN DĠZĠNĠ Sayı: 82 OCAK- ġubat 2008 Ayda Bir Yayımlanır. Adres: Kıbrıs Şehitleri Cad. Kervan Apt. No:7 Alsancak/İZMİR Yazı DanıĢma ve Okuma Kurulu Ünal AYDIN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hazırlayan Ayşe AKAY (Yazı İşleri Sorumlusu) ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI ZİRAAT BANK.ALSANCAK ŞB YAPI KREDİ BANK.MUSTAFABEY ŞB Not: Bültenimizde yayımlanan makaleler Odamızın görüşü olmayıp yazanların kişisel görüşleridir. 4

5 ODAMIZDAN HABERLER Çeşitli zamanlarda sizlere ilettiğimiz üzere, ilk seçimde göreve geldiğimiz andan başlayarak Başkanımızın da oluruyla Şeffaf Oda anlayışına geçtik. Odamıza gelen ve üyelerimizi ilgilendiren tüm bilgi ve belgeleri anında sirküler gibi kağıt ortamında ilettik. Ayrıca, yeniden düzenlenen WEB sayfamız da gelişmeleri elektronik ortamda iletmeye çalışıyoruz. Belirtilen nedenlerle Odadan Haberler bölümü bazen tekrar olabiliyor. Ama yine de gelişmeleri bir kere de özet olarak görmek sanıyoruz yararlı oluyordur. Bu konuda bizleri doküman olarak destekleyen üyelerimize teşekkür ediyoruz. + YMM KANUNU DEĞĠġĠYOR: Bazı üyelerin YMM ruhsatlarının yargı tarafından iptal edilmesi dolayısıyla gündeme gelen kanun değişikliği ön görüşmeleri bugünlerde hızlandı. Başkanımız Ünal Aydın hemen hemen her hafta Ankara ve İstanbul a giderek tasarının yararımıza olması için sürdürülen çalışmalara katılıyor. Tasarıyla mağdur duruma düşen bazı YMM lerin durumu düzeltilmekle birlikte, seçimlerle ilgili düzenlemeler getiriliyor. Buna göre, seçime liste halinde gitme uygulaması kaldırılarak, yönetim kurulunun (4) yıl süreyle görev yapması öngörülmektedir. YMM oda başkanları sorumlulukla ilgili (12) nci maddenin yeniden düzenlenmesi için yoğun çalışmalar yapıyor. İzmir Odası olarak tasarı üzerinde gerekli hazırlıkları yaparak TÜRMOB a göndermiş bulunuyoruz. + YMM LERĠN ELEKTRONĠK ORTAMDA BĠLGĠ VERMESĠ: Vergi idaresi artık birçok bilgiyi elektronik ortamda alma gayreti içinde. Son olarak (1) nolu tebliğ ile YMM lerin yaptıkları sözleşmeler, YMM lerin yanında çalışanlar ve YMM nin kendisine veya şirket halinde faaliyet yapılıyor ise şirkete ve ortaklarına ait bilgiler elektronik ortamda isteniyor. 5

6 Bazı üyelerimizin de Odamıza ilettiği üzere, tam tasdik sözleşmesi dışındaki sözleşmelerin bildirimlerinden bir takım sıkıntıların yaşanacağı anlaşılmaktadır. Konu hakkındaki duraksamalar hızla Bakanlığa iletilmiştir. Yanıtı alındığında yine birlikte paylaşılacaktır. + EGE BÖLGE ODALARI TOPLANTISI: Öteden beri, zaman zaman yapılan Ege Bölgesi Odaları toplantısı geçtiğimiz günlerde Denizli de yapıldı. Toplantıda YMM Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler ile disiplin uygulamaları, haksız rekabet ve etik yönetmeliği konuları görüşüldü. Odamızdan yönetim ve bazı disiplin kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda yakın ilgilerini esirgemeyen üyemiz Ali Karamil e içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. + YMM ODA BAġKANLARI TOPLANTISI: YMM Oda Başkanları toplantısı ve TÜRMOB da 19.Oda Başkanları toplantılarında şekillenen 3568 sayılı meslek yasamızın tadil tasarısı taslak metni Odamız WEB sitesine konmuştur. YMM Oda Başkanlarının günü kendi aralarında ve GİB bürokratlarıyla yaptığı toplantılarda son şeklini bulan tek meslek tebliğ metni Odamız WEB sitesine konmuştur. + YMM ODA BAġKANLARI ANTAKYA DA TOPLANIYOR: İki ayda bir, Anakara Odası nın sekretaryasının hazırladığı gündemle toplanan YMM Odaları, bu kez (21) Martta Adana Odası öncülüğünde Antakya da toplanıyor. Toplantının gündeminde yine YMM leri ilgilendiren konular olacak. + TĠCARET YASASI YÖNETMELĠKLERĠ: Bilindiği üzere Ticaret Yasa tasarısının Haziran ayından önce yasalaşması beklenmektedir. Bu çerçevede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı çeşitli kurumların yanı sıra TÜRMOB dan da Bağımsız Denetim, Denetimin Denetimi ve Kobiler konusunda 6

7 yönetmelik taslağı hazırlığına katkıda bulunmasını istemiştir. TÜRMOB bünyesinde kurulan komisyonun ilk çalışmasına üyemiz Murat Çağlayan katılmıştır. Bundan sonraki çalışmalara üyemiz Ekrem Kayı katılacaktır. Tasarı yasalaşır ve yönetmelikler lehimize çıkarsa iş konusunda epeyce rahatlayacağımızı umuyoruz. + ODA YÖNETMELĠKLERĠ HAZIRLANIYOR: Geçtiğimiz günlerde başta disiplin yönetmeliği olmak üzere bir çok yönetmelik değişmiş ve haksız rekabet ile etik gibi yeni yönetmelikler yayınlanmıştır. Bu arada Odalara ilişkin yönetmelikler de bu yönetmeliklere paralel şekilde yeniden düzenlenecek ve Mayıs ayında yapılacak genel kurulda onaya sunulacaktır. Yönetmelikler bastırıldıktan sonra üyelerimize dağıtılacaktır. + TRANSFER FĠYATLANIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI SEMĠNERĠ: Sözleşme dönemi olmasına rağmen (112) den fazla üyemizin katıldığı örtülü kazanç dağıtımı semineri Baş Hesap Uzmanı Tuncay Kapusuzoğlu tarafından üyelerimize sunuldu. Hemen hemen tüm müşterilerimizi ilgilendiren bu konuda ayrıntılı açıklamalarda bulunan arkadaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seminerlerle ilgili kitapçık üyelerimize gönderilmiştir. + VERGĠ HAFTASI ETKĠNLĠĞĠ: (28) Şubatta Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapacağımız vergi haftası etkinliği için Ekonomi Üniversitesinde olacağız. Vergi ihtilafı ve çözüm yolları ve öneriler başlıklı konunun irdeleneceği seminere Doç.Dr.Veysi Seviğ, Prof.Dr. Nevzat Saygılıoğlu, ve Doç.Dr.Bumin Doğrusöz konuşmacı olarak katılacak. Tüm üyelerimiz saat da başlayacak etkinliğe davetlidir. 7

8 + SEÇĠMLER YAKLAġIYOR: Mayıs ayında yapılacak olan genel kurulumuz seçimli olacaktır. Yasalaşması beklenen 3568 sayılı yasa değişiklikleri de dikkate alınarak genel kurulumuzun verimli geçmesi için hazırlıklara başlanacaktır. Ticaret Yasası hazırlıkları ve Basel II uygulamasının 2009 yılında başlayacak olması Odamıza düşen görevlerin önemini arttıracaktır. Bu bakımdan Odamızın idari ve teknik yapısı şimdiden hazır hale getirilmiş durumdadır. Bilindiği üzere, Odanın görevi üyeleri ile olan idari, disiplin ve benzeri işlemleri en hızlı ve adil biçimde yerine getirmektedir. + VEFAT VE BAġSAĞLIĞI Üyelerimizden Mehmet Tıkaç ın babası vefat etmiştir. Üyemize başsağlığı ve sabır dileriz. Üyelerimizden İsmail Pınar ın kayınpederi vefat etmiştir. Üyemize ve ailesine başsağlığı dileriz. Mart-Nisan sayısında görüşmek üzere 8

9 ODAMIZA GELEN YAZILAR ÖZÜRLÜLERĠN GÜNLÜK YAġAMLARINDA KULLANDIKLARI HER TÜRLÜ ARAÇ - GEREÇ TESLĠMLERĠNDE KDV ĠSTĠSNASI Enver ÇOBAN I-GĠRĠġ Özürlülerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal güvence altına alınmıştır. Nitekim anayasamızın 61. Maddesi; " Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur." Hükümlerini içermektedir. Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki yaşamsal eşitsizliği gidermek amacıyla son zamanlarda birçok yasada olduğu gibi vergi hukukunda da Özürlüler lehine çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlardan birisi de, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17' nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına 5378 sayılı Kanunun 32' nci maddesiyle tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (s) bendi ile "Özürlülerin eğitimergileri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları" teslimi katma değer vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemedir. 9

10 Bu çalışmamızda KDV kanunun 17/4-s maddesi ile getirilen istisna hükümlerinin uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilecektir. II-ÖZÜRLÜLÜGÜN TANIMI 1-Özürlü kime denir? Özür (Disability); Herhangi bir bozukluk sonucunda, herhangi bir yeteneğin normale oranla azalması veya kaybedilmesidir. Bu tanım, bireysel düzeydeki fiziksel ve zihinsel yeti kaybını ifade eder. Kişinin bir bütün olarak hareketi yapabilme kapasitesi etkilenir. 2- Engelli kime denir? Engellilik (Handicap); Bozukluk veya özür nedeniyle yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel düzeyine göre normal kabul edilen yaşam gereklerini yerine getirememesi, engellenmesi, kişiye dezavantaj vermesidir. 3- Sakat kime denir? Sakat ülkemizde özellikle hukuki mevzuatta kullanılmış olup, özürlü ile aynı manaya gelmektedir. Ancak hukuki mevzuatta da özürlü kelimesinin kullanılması kanımca daha uygun düşecektir. III -ĠSTĠSNA ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEME Katma Değer Vergisi Kanununun 17' nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına 5378 sayılı Kanunun 32' nci maddesiyle tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (s) bendi ile "Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları"teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiştir. III-UYGULAMADA KARġILAġILAN SORUNLAR Uygulamada en çok karşılaşılan sorunların bazıları şunlardır. 1-İstisna kapsamına hangi araç-gereçler girecektir? 2-Söz konusu araçların ithali ile toptan veya perakende satışı sırasında özürlülüğe ilişkin herhangi bir belge aranacak mı dır? 10

11 3-Sosyal güvenlik kuruluşlarına fatura kesilirken KDV hesaplanacak mı dır? Bu madde ile getirilen istisna hükümleri, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, özel bilgisayar programları ile günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereçleri kapsamaktadır. Buradaki araç-gereç kavramı ise Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) nün özelgesinde de belirtildiği gibi (1) "istisna hükmündeki kapsamı belirleyen ifade "araç gereç" şeklindedir. Buradaki "araç" kavramı, "tire" işaretiyle bağlandığı "gereç" benzeri aparat, edevat, aygıt gibi küçük aletleri kapsamakta olup, nakil vasıtalarının sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır." Bu yorumdan da anlaşılacağı gibi, istisnadan münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç- gereç (örneğin işitme cihazı, görme özürlülerinin kullandığı baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar ile, özel bilgisayar programları) teslimleri yararlanabilecektir. Söz konusu araç-gereçlerin tesliminde alıcılar tarafından herhangi bir belge ibrazına gerek bulunmamaktadır. Öte yandan, özürlü yanında özürlü olmayanlarında kullanabilecekleri her türlü araç-gereç ile bilgisayar programlarının istisnadan yararlanması mümkün değildir. III- ĠSTĠSNADAN, SÖZ KONUSU MALLARIN ĠTHALĠ, TOPTAN VE PERAKENDE SAFHALARININ HER BĠRĠNDE YARARLANILABĠLECEKTĠR. Kanunun ilgili maddesinde toptan veya perakende safhasındaki teslimlerin herhangi birisinde kısıtlamaya yer verilmemiştir. Dolayısı ile KDV kanunun 17/4-s bendinde belirtilen malların her aşamadaki tesliminde istisnadan yararlanılabilecektir. Dolayısı ile Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Fatura kesilirken KDV hesaplanmayacaktır. 11

12 Bu konuda İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü'nün tarih ve 2500 sayılı özelgesinde " münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ile özel bilgisayar programları teslimleri istisna kapsamına alındığından işitme engellilerin günlük kullanımları için özel olarak üretilen işitme cihazlarının yurt içinde yerleşik satıcı firmalardan toptan veya perakende ayrımı yapılmaksızın alımı ve yurt dışından ithali ile yurt içinde gerek bayilere ve gerekse işitme engelli hastalara yapılan tesliminin katma değer vergisinden istisna tutulması, ancak söz konusu cihazların istisna kapsamında bulunmayan yedek parçaları ile bunlara ilişkin olarak verilen bakım-onarım hizmetlerine ise anılan kanunun 1/1 maddesi uyarınca KDV uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, işitme cihazı teslimleri için istisna uygulamasından vazgeçildiğinin yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilmesi suretiyle KDV ne tabi olarak teslimde bulunulması mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, sosyal güvencesi bulunan hastalara ve bir kısmı sosyal güvenlik kurumuna fatura edilen işitme cihazı teslimleri KDV den istisna olduğundan ilgili kurumca ödenen miktar üzerinden KDV si hesaplanmayacaktır. Zira kanunda aranılan niteliklere sahip araç ve gereçlerin Sosyal Güvenlik kurumlarına ya da bunlara mensup olan veya olmayanlara tesliminin yapılmış olması istisna uygulamasına engel değildir. Öte yandan, söz konusu madde hükmünde yer alan istisna uygulamasında teslime konu araç ve gereçlerin yalnızca özürlülerin eğitimi ve meslekleri ve günlük yaşamlarında kullanılmaları için özel olarak üretilmiş olması zorunlu ve gerekli bir şart olup alıcılar tarafından herhangi bir belge ibrazına gerek bulunmamaktadır. Kanun da aranılan nitelikte olmayan araç ve gereçlerin istisna kapsamında KDV si tahsil edilmeksizin satıģa konu edilmesi halinde tahsil edilmeyen vergiye iliģkin sorumluluk satıcıya ait bulunmaktadır."ifadelerine yer verilmiģtir. 12

13 "Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanununun 16/1-a maddesinde, bu kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin de katma değer vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede Kanunun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilecek araç ve gereç ile bilgisayar programlarının ithali de katma değer vergisinden istisna olacaktır. Katma değer vergisinden istisna olduğu halde ithalat esnasında ödenen katma değer vergisinin ise 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I) bölümüne göre iadesinin talep edilmesi mümkündür."(l) Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüklerine göndermiş olduğu Tarih ve sayılı genel yazılarında (3)"Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik olarak BĠLGE sisteminde; "KD17S" isimli muafiyet kodu oluģturulmuģtur. Söz konusu kodun seçilmesi durumunda sistem tarafından KDV hesaplanmaması, ayrıca bu kod kullanıldığında muayene memuruna "Dikkat! Yükümlü, eşyanın; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (s) bendi kapsamında katma değer vergisinden istisna olduğunu beyan etmektedir. Eşyanın söz konusu madde kapsamında olup olmadığına ilişkin gerekli kontrolleri yapınız." uyarı mesajının konulması için sistemde gerekli düzenlemeler yapılmıştır." denilerek söz konusu araç-gereçlerin ithalindeki sıkıntılarda ortadan kaldırılmıştır. SONUÇ Sonuç olarak, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17' nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına 5378 sayılı Kanunun 32' nci maddesiyle tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (s) bendi ile özürlü vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında kullandıkları araç-gereçlerin KDV sinden istisna edilmesi uygulaması, yukarıda açıklamaya çalıştığımız özelgeler ve genel yazılarla aşılmaya çalışılmış ve bir nebzede olsa özürlülerin önlerindeki engeller aşılmaya çalışılmıştır. 13

14 Yararlanılan kaynaklar 1- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarihli özelgesi 2-İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 2500 sayılı özelgesi 3-Gümrük Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü'nün Tarih ve sayılı genel yazısı 4-Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve Sayılı özelgesi Sayılı KDV kanunu 14

15 ULUSLARARASI LĠKĠDĠTE KRĠZĠNE DOĞRU Sezer BOZKUġ KAHYAOĞLU Kıdemli Denetçi Özet Rusya ve Asya finansal krizlerinin ardından dünya ekonomisi yeni bir büyüme süreci yaşamaya başladı yılının başlarından itibaren ortaya çıkan yeni trend aynı zamanda gelişmiş ülkelerin uyguladıkları politikalara bağlı finansal bir gelişmeyi ortaya çıkarmıştır. Bu dönem diğer dönemlerden farklı olarak temelinde finansal bir gelişmeye dayalı olmasından dolayı önemli bir farklılık göstermektedir. Dünya ekonomisinde 2006 yılının başından itibaren bir likidite daralması ortaya çıkmıştır. Bu likidite daralmasının temelinde finansal genişlemenin yine finansal işlemlere dayalı olması önemli bir nedendir. Bundan dolayı tüm ülkelerin finansal piyasalarında finansal köpükler oluşmaktadır. Söz konusu likidite daralması dünya ekonomisinde devam etmekte olup yeni bir finansal krizin kaynağını oluşturma eğilimini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada dünya ekonomisinde likidite daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan yeni dinamiğin farklılığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Bunun için uluslararası finansal göstergelere dayalı finansal ekonometrik teknikler yoluyla yapılan analizlerden yararlanarak olası gelişmelere dayalı politika önerileri ortaya konacaktır. GiriĢ Dünya ekonomisinde arka arkaya yaşanan gelişmekte olan ülkeler olarak kabul edebileceğimiz kriz döneminden sonra dünya ekonomisinde finansal işlem ve finansal varlıklarda önemli bir artış ortaya çıktı. Bu artışı ortaya çıkaran etkiler ile artışın sonuçları başta ABD finansal piyasası ve bu piyasa yoluyla dünya finans sistemi üzerinde etkili olabilecek bir likidite krizinin riskinin kaynağı olmaktadır. Bu çalışmada söz konusu krizin kaynağı olabilecek etkiler tanımlayıcı verilerle ortaya konarak analiz edilecektir. 15

16 Söz konusu krizin nedeni olarak görülebilecek değişkenlere ait verilerin zaman aralığı ve dünya ekonomisindeki ortaya çıkan yeni eğilimler burada ele alınan konunun bir ekonometrik yöntemle analizinin yapılmasını engellemektedir. Ancak bu çalışma teorik yaklaşımlara dayalı yapılacak ekonometrik analizlere katkı sağlayacaktır. Dünya ekonomisinde 1980 yılından itibaren gelişmekte olan ülkeleri de içine alan bir finansal serbestleşme dönemi süreci yaşanmaya başlamıştır. Bu süreç, gelişmekte olan ülkelerin dış finansal serbestleşme politikalarını uygulamaya başlamasından itibaren, bu ülkelerde finansal genişlemeye dayalı bir milli gelir artışının nedeni olmuştur. Fakat aynı süreç daha sonradan yaşanacak kriz dönemlerinin de nedeni olmuştur lı yılların sonunda yaşanmaya başlayan kriz süreci 2000 li yılların başından itibaren dünya ölçeğinde, IMF ve Dünya Bankasının, söz konusu kuruluşlara üye olan ülkelerde uygulanması zorunlu yeni düzenlemelerle önlenmeye çalışılmış ve yeni krizlerin çıkmasını engellemek için ülkelerin finansal sisteminin yapılanmasına yönelik kaynak sağlanmıştır. Finansal sistemin istikrarı, makro ekonomik istikrarın önemli bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla finansal sistemin istikrarının göstergesi olarak kabul edilen değişkenler aynı zamanda makroekonomik istikrarın göstergeleri olarak kullanılmaya başlanmıştır (Evans ve diğerleri,2000). Alınan tüm önlemlerin gelişmekte olan ülkelere yönelik olduğu dikkate alınırsa, gelişmiş ülkelerin finansal sisteminden kaynaklanabilecek bir finansal dalgalanmanın ortaya çıkaracağı finansal riskin etkisini azaltabilecek herhangi bir araç veya mekanizma oluşturulmamıştır. Gelişmiş ülkelerin hukuk ve siyasal ortamı dikkate alındığında bu ülkelerin finansal sistemine güven tamdır. Başka bir deyişle bu ülkelerin finansal sisteminin kredibilitesi yüksektir. Ancak gelişmiş ülkelerin finansal sistemi de likidite daralmasına karşı çok duyarlıdır yılından sonra ortaya çıkan eğilim bu yöndedir. Bu açıdan bakıldığında 2006 Nisan-Mayıs ve 2007 yılı Eylül-Ekim aylarında ortaya çıkan finansal dalgalanmalar söz konusu eğilimin göstergesidir. Eğilimin ekonomi üzerindeki kalıcı etkileri ve söz konusu eğilimin devam edip etmeyeceği bu çalışmada tartışılmaktadır. 16

17 Tanımlayıcı verilerden yararlanılmış olsa da bu çalışmada bilânço kanalı yaklaşımına dayanılmıştır. Bu konudaki teorik yaklaşıma göre analiz ve sonuçlar ortaya konmuştur. Bilânço Kanalı YaklaĢımı Bilânço kanalı yaklaşımda, dışsal fon talep eden ekonomik birimlerin fon maliyeti söz konusu ekonomik birimin net değerinin fonksiyonudur. Bir ekonomik birimin net değerini de finansal piyasalarda oluşan faiz oranları tarafından belirlenmektedir. Faiz oranlarındaki bir yükselme ekonomik birimlerin net değerini düşürmektedir. Faiz oranı, bu nedenle ekonomik birimlerin harcama kararlarının oluşmasında ve verilmesinde zamanlar arası tercihlerin belirlenmesinde ana değişken olmaktadır. Ekonomik birimlerin borç oranın yüksekliği herhangi bir nedenle faiz oranlarının yükselmesi durumunda net değerinin düşmesine yol açmaktadır. Bu durum ekonomik birimlerin borçlanma maliyetini yükseltmektedir. Bu da ekonomik birimlerin harcamalarını azaltmasına yol açmaktadır. Bilânço kanalı yaklaşımı finansal krizlerin nedenlerini ve özellikle ekonomide finansal piyasalarda ortaya çıkan dalgalanmaların etkilerini açıklamada önemli bir yaklaşımdır. Bilanço kanalı yaklaşımına göre bir ekonomik birimin bilanço yapısı, söz konusu ekonomik birimin iktisadi açıdan güvenirliliğini belirlemektedir. Bu nedenle bir ekonomik birimin varlık ve yükümlülük yapısı ortaya çıkabilecek bir likidite krizinin şiddetini ve büyüklüğünü etkilemektedir. Finansal serbestleşme politikaları ekonomik birimlerin varlık yükümlülük yapısının değişmesine yol açarak finansal yükümlülüklerin artmasına neden olmuştur. Bu süreç gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrasız iktisadi yapıdan dolayı yabancı paranın işlemlerde kullanılmasına yol açmıştır. Ekonomik birimler tasarruflarını yabancı para cinsinden tutmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda gelişmekte olan ülkelerin yükümlülükleri dolarize olmuştur. Bilânçoların yabancı para cinsinden varlık/yükümlülük oranı, yerli paranın değer kaybının ortaya çıkaracağı etkinin derecesini belirlemektedir. Eğer ekonomide nominal katılıklar var ise, yerli paradaki değer kaybı reel etkilere neden olacaktır. 17

18 Finansal kurumların bilânçolarında daralmaya neden olabilecek etkiler ekonomide likiditenin azalmasına yol açar. Bu da, ekonominin harcama düzeyinin düşmesine neden olur. Bilânço kanalı, ekonomideki herhangi bir likidite sıkışıklığının ortaya çıkaracağı etkilerin analizi için farklı aktarım mekanizmalarından oluşmaktadır. Bu mekanizmalar nakit akışı, hane halkı bilânçosu ve beklenmeyen fiyat düzeyi kanalları olarak tanımlanmaktadır. Hane halkı bilânço kanalından ortaya çıkabilecek etkiler, toplam talebin değişiminden izlenebilir. Finansal piyasalardaki özellikle faiz oranlarındaki değişiklikler, hane halkının borç-servet ve gelir düzeylerine göre toplam talep üzerinde etkili olmaktadır. Firmalar için de aynı etkiler ortaya çıkmaktadır. Firmaların bilanço yapısı yani varlık ve yükümlülük yapısı da yatırım harcamalarını belirlemektedir. Likidite kısıtı firmaların nakit akışı ve değerliliği üzerinde etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bilanço kanalı yaklaşımı çerçevesinde dünya ekonomisinin bir likidite kriziyle karşı karşıya kaldığı ortaya konabilir. Dünya Finansal Piyasasında DeğiĢim: 2001 Sonrası Dönem Dünya finansal sistemindeki 2001 sonrası dönemdeki en önemli değişim uluslararası finansal sermayenin kaynağı ve kullanımı oluşturan ülkelerin uluslararası sermayenin oluşumundaki katkısının değişimidir. Uluslararası finansal sistemdeki bu değişimin üzerinde genel olarak durulmamakta ve bu konunun dünya ekonomisi üzerindeki olası etkileri analiz edilmemektedir. Uluslararası finansal sistemdeki bu değişim likidite bolluğu olarak tanımlanmasına karşın, likidite genişlemesi kendi kendini besleyen bir finansal birikim ve şişkinlik sürecini ortaya çıkarmıştır. Aşağıdaki tablolar ortaya çıkan yeni durumun analizi açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Tablo 1 de Uluslararası sermayenin kaynağını oluşturan ülkelerin sözkonusu kaynağın oluşumundaki payı görülmektedir. 18

19 TABLO 1: Uluslararası Sermayenin Oluşumunda Ülkelerin Payı (Kaynaklar) Çin Japonya Almanya Suudi Arabistan Rusya İşviçre Hollanda Norveç Kuveyt Singapur Birleşik Arap Emirlikleri Cezayir İsveç Diğer Ülkeler Kanada Venezuela 2.2 Kaynak: Global Stability Report, 2007 ve 2006, 2005, 2004, 2003, IMF, yararlanarak tarafımızdan hazırlanmıştır. Tablo1 de yer almayan bazı ülkelerinde söz konusu sermayenin oluşumuna katkıları olmuştur. Ancak bu süreklilik göstermemiştir. Örneğin 2003 yılında Fransa % 4.8, Hong Kong %3 ve Belçika %2.2 oranında uluslararası sermayeye katkıda bulunmuşlardır yılında yine Hong Kong % 2.5, Malezya % 2.1 oranında sermaye ihracında bulunmuştur yılından sonra uluslararası sermayenin oluşumunda en büyük katkıyı Çin yapmaya başlamıştır. Japonya nın katkısı ise azalmıştır. Tablodan izlendiği gibi bu değişim çarpıcıdır yılında Çin in payı %6.6 iken bu oran 2006 yılında % 17.3 düzeyine çıkmıştır. 19

20 Uluslararası sermayenin kaynağındaki bu değişime karşılık kullanımda büyük bir değişim ortaya çıkmıştır. Son yaşanan tutsat (mortgage) krizinin dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin büyük olmasının da nedeni budur. Uluslararası finansal piyasalarda likiditenin artması piyasaların birbirindeki gelişmelere karşı duyarlılığın artmasına yol açmıştır. Bununla birlikte artan likidite finansal sistemin yarattığı kaydi para yoluyla finansal piyasalarda şişkinliği ortaya çıkarmıştır. Tablo 2 de açıklanan sürecin yaşanmasına yol açan değişim görülmektedir. TABLO 2: Dünya Ekonomisindeki Uluslararası Sermayenin Kullanımında Ülkelerin Payı (kullanım) ABD İspanya İngiltere İtalya Avustralya Turkey Yunanistan Diğer Ülkeler Portekiz Kaynak: Global Stability Report, 2007 ve 2006, 2005, 2004, 2003, IMF, yararlanarak tarafımızdan hazırlanmıştır. Tablo 2 de yer alan Meksika 2003 yılında uluslar arası sermayenin % 2.2, 2004 yılında da %1.2 ni kullanmıştır. Meksika nın uluslararası sermayeye olan talebindeki azalmanın nedeni petrol fiyatlarındaki artışın ödemeler bilânçosunda ortaya çıkardığı olumlu etkidir. Uluslararası finansal piyasalar üzerinde etkili olan en önemli gelişme ABD nin uluslararası sermayedeki kullanımının 2001 sonrasındaki dönemde azalmasıdır. Dünya ekonomisinde likiditedeki bu artışın nedeni de söz konusu azalmadır. Bu azalmaya karşın ABD nin uluslararası fon piyasalarından kendi piyasasına giren sermaye miktarında çok büyük bir artış olmuştur. 20

21 Örneğin 2002 yılında ABD ye toplam 797,8 milyar $ lık bir sermaye girişi olmuşken, bu miktar 2006 yılının sonunda 1.859,6 milyar dolara çıkmıştır. Söz konusu veri ABD nin kullandığı sermayenin payındaki azalmayla birlikte yorumlanırsa uluslar arası finansal sistemdeki likidite artışının büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli gelişme reel ekonomik faaliyetlerden daha hızlı bir biçimde borç birikiminin artmasıdır. Bu gelişim Tablo 3 de görülebilir. Ancak uluslar arası finansal sistemin büyüklüğü Tablo 3 den görülmesi mümkün değildir. Dünya finansal sistemindeki likidite talebinin hangi kaynaktan ortaya çıktığının anlaşılması için ekonomik birimlerin bilanço yapılarının ve türev piyasalarının analiz edilmesi gerekmektedir. TABLO 3: Dünya Finansal Sisteminin Büyüklüğü (milyar $) TABLO 3: Dünya Finansal Sisteminin Büyüklüğü (milyar $) Dünya GSMH Borçlanma Devlet Borçlanma Özel Top. Borçlanma Banka Varlıkları Top.Finan. Varlık TFV/GSMH (%) Uluslararası finansal piyasalarında açıklanan gelişmelerle birlikte (sonucunda) ABD de ticarete konu olmayan mal piyasalarında önemli bir büyüme ortaya çıktı. Bu sektörün en başında da emlak sektörü gelmektedir. Emlak sektöründeki gelişmenin ana nedeni; bollaşan likidite sonucunda, mortgage fiyatlarında bir yükselmenin (faiz oranlarında bir düşmenin) ortaya çıkması ve buna bağlı olarak emlak talebindeki artıştır. Gerek emlak gerekse mortgage fiyatlarındaki artış ABD de hanehalkının borçlanmasını artırarak ekonomide talep artışını ve talep yönlü büyümeyi ortaya çıkarmıştır. Süreç ekonomik birimlerin bilânço yapısının bozulmasına yol açmış ve faiz oranlarındaki değişmeye karşı ekonominin kırılganlığını artırmıştır*. Bu süreç ABD nin ekonomik birimlerine ait bilânçoların analiziyle görülebilir. 21

22 Tablo 4 den görüldüğü gibi hane halkının net servetindeki artışın kullanılabilir gelire göre hızlı artışı yukarıda açıklanan süreci hızlandırmıştır. Buradaki önemli nokta, bu sürecin aynı zamanda bir likidite talebini ortaya çıkarmış olmasıdır. Bu likidite talebinin hangi mekanizma yoluyla karşılandığı açıklanmıştı. Likidite bolluğunun ortaya çıkardığı büyüme süreci ek likidite talebine neden olurken, finansal piyasaların faiz oranlarına karşı duyarlılığını artırmıştır. Tablo 4 de ABD ekonomisinin karar birimleri olarak kabul edilebilecek sektörlerin bilanço yapısı görülmektedir yılından sonraki veriler firmalar kesimi açısından finansal risklerinin azaldığını göstermektedir. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payının azalması, vergi öncesi gelire göre faiz ödemelerindeki azalmalar bunu göstermektedir. Bankacılık sektörü açısından da aynı durum geçerli olmakla birlikte bu sektörlerin 2006 sonrasındaki durumunu etkileyecek sektör hane halkıdır. Yukarıda yaptığımız bu yorumlar, ortaya çıkan likidite krizinin kaynağını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ancak likidite artışının ve krizinin göstergesi olabilecek değişkenler verilmemiştir. Uluslararası finansal piyasalarda likidite sıkışıklığını gösteren önemli bir gösterge kısa vadeli faiz oranlarının uzun vadeli faiz oranlarının da üzerine çıkması ve türev piyasalardaki işlem hacimlerindeki artışlardır. Tablo 5 de görüldüğü gibi 2006 yılı sonu itibariyle toplam türev yükümlülüklerin (karşı taraf riski) değeri 415 milyar dolar olup, bu değerin 291 milyar doları ise faize dayalı türev yükümlülüklerden oluşmaktadır. Söz konusu işlemlerin bilanço dışı olduğu dikkate alındığında finansal piyasalardaki likidite sıkışıklığının yalnızca bilançolara bakılarak anlaşılması mümkün olmayabilir. Tablo 5 Finansal piyasaların faiz oranlarına karşı ne kadar duyarlı hale geldiğinin önemli bir göstergesidir. 22

23 TABLO 4: ABD nin Ekonomik Karar Birimlerinin Bilanço Yapısı (%) Firmalar borçlanma/net aktif değeri kısa borçlar/toplam borç Vergi Öncesi gelire göre faiz ödemeleri Hane Halkı Net servet/varlık Hisse senetleri/toplam varlık Hisse senetleri/toplam Finansal varlık Net Servetin/Kullanılabilir Gelire Ev Tutsatlarının /toplam Borçlara Tüketici Kredilerinin/ Toplam Borçlara Toplam Borçların/ Toplam finansal Varlıklar Faiz ödemelerinin/ kullanılabilir gelir Bankacılık Sektörü Kredi Kalitesi Takipdeki alackalar/toplam alacaklar Net Borçlardaki Kayıp/toplam Borçlanmadaki Kayıp Takipdeki Alacaklar için Ayrılan Karşılıkların/ Toplam Kredilere Oranı Loans Sermaye Rasyoları Toplam risk Ağırlıklı Varlıklar/Toplam seramye risk ağırlıklı varlıklar/sermaye Özsermaye/Toplam varlıklar kaldıraç rasyosu Karlılık ROA ROE Net faiz Marjı Etkinlik rasyosu Kaynak: Global Stability Report, a.g.r 23

24 TABLO 5: Global Finansal Piyasalardaki Açık Pozisyon Değeri (Milyar $) Toplam 111, , , , , ,183 Döviz 16,748 18,460 24, Faiz 77, , , , , ,987 Hisse Senetleri 1,881 2,799 3,787 4,385 5,793 7,485 Mal 598 1,040 1,406 1,443 5,435 6,938 Diğer 14,384 18,330 25, Kaynak: Global Stability Report, a.g.r Grafik 1 de ABD finansal piyasasının temel göstergesi olarak kabul edilebilen ve uluslararası finansal piyasalar için gösterge olan FED iskonto oranı, Bankalar arası Para Piyasası ve Mortgage oranları belirtilmiştir. Düz çizgiler bankalar arası para piyasındaki faiz oranlarındaki değişkenliğin (riskin) değiştiği zamanları göstermektedir. ABD piyasası için FED ve Mortgage oranları önemli olarak yorumlanmış olsa da para piyasaları açısından bankalar arası para piyasası likiditenin hem fiyatlaması hem de miktarı açısından daha temel bir göstergedir. Nitekim Grafik 1 den de görüldüğü gibi söz konusu (pembe renkli çizgi) veriye ait eğrideki değişim diğer iki orandan önce değişmiştir. Bu eğrideki yukarı doğru eğilimler diğer iki oranda aşağıya doğru bir eğilim olmadığı sürece likidite sıkışıklığının göstergesidir. Grafik 1: ABD Finansal Piyasalarında Kullanılan Temel Göstergeler Arası ĠliĢkiler FED İskonta Faiz Oranı Bankalararası Mortgage Oranı 24

25 Kaynak: IMF, International Financial Statistics Veri Tabanından Yararlanarak Tarafımızdan hazırlanmıştır. Grafikte mayıs 2003 ve temmuz 2004 tarihlerinde bankalararası para piyasası faiz oranlarının değişkenliğinde bir değişim ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumun bir likidite sıkışıklığı olduğu diğer oranların da yükselmesinden anlaşılmaktadır. Söz konusu iki oranın artması ekonominin büyüme oranını düşürdüğü için likidite talebi azalmaktadır. Bundan dolayı Bankalar arası para piyasasında da oranlar aşırı bir dalgalanma göstermemektedir. Bu durum Grafik 1 de görülmektedir. ABD emlak piyasasında (ticarete konu olmayan mal sektörü) emlak fiyatlarındaki aşırı artışın ortaya çıkardığı kredi genişlemesi kullanılabilir gelir düzeyinin üzerinde bir geri ödeme sorununu ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda bugün dünya ekonomisini etkileyen likidite krizi ortaya çıkmıştır. Likidite krizi kavramını kullanmamızın nedeni, finansal varlıkların fiyatlarındaki düşüş sonucunda, finansal aracı kurumların bu düşüşe karşılık sermayelerinin artırmak zorunda olmalarındandır. Bu ek likidite talebini ortaya çıkarmaktadır. Finansal piyasalar hacim olarak çok büyümüş olmalarından dolayı ortaya çıkan sermaye kayıp riski, likidite bolluğunun ortaya çıkardığı iktisadi büyümedeki artıştan daha büyüktür. ABD Merkez Bankası FED in faiz oranlarını düşürmesinin ana nedeni budur. Sözkonusu risk ortadan kalkmamıştır. Süreç dünya enflasyon oranında ve buna bağlı olarak faiz oranlarında yükselmeyle devam etme eğilimi göstermektedir. Uluslararası hammadde ve aramalı fiyatlarının artışı bu eğilimin önemli göstergesidir. Türkiye gibi ülkeler bu süreçten iki boyutta etkilenebilir. İlki uluslararası faiz oranlarındaki bir yükselme, dış borçların daha yüksek bir maliyetle ödenmesine yol açacaktır. İkinci boyut söz konusu süreç geçmişten gelen vadesi gelen ödemelerin ve dış ticaret açıklarının daha yüksek bir döviz likidite talebi ortaya çıkarmasıdır. Özel sektörün bilânço yapısı olası etkilerin şiddeti ve büyüklüğünü belirleyen en önemli değişken olacaktır. 25

26 Sonuç Dünya Ekonomisi bir likidite kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Sözkonusu kriz riski gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarında ortaya çıktığı için bütün dünya ekonomisinde daralmaya yol açabilecek etkiler yaratma eğilimindedir. Söz konusu ülkelerin finansal piyasaları hacim olarak büyük olmalarından dolayı küçük fiyat değişimleri miktar bazında büyük değişikliklere neden olmakta bu da gelişmiş ülkeler açısından aşırı dalgalanmaların yaşanmasına yol açmaktadır. Bu durumun reel etkileri sektörün bilânço yapısına bağlıdır. Finansal piyasalardaki gelişmelerin ortaya çıkardığı en önemli sonuç, likidite dalgalanmalarının reel etkilerinin nasıl azaltılacağıdır. Bu konuda Basel II gibi düzelmemeler olmakla birlikte uygulanması konusunda geç kalınmaktadır. Bu amaçla reel sektör için likidite riskleri çerçevesinde bir kredilendirmenin yapılmasına yönelik model geliştirilmelidir. Finansal kaynağın çeşitlendirilmesi için kurumsallaşma desteklenmelidir. Böylece kayıt dışılık da engellenebilecektir. Ülkelerin iktisat politika araçları borç oranlarının yüksekliği nedeniyle uluslararası likidite sorunları karşısında etkisiz kalmaktadır. Bundan dolayı yeni finansal dalgalanmalara hazırlıklı olmalıyız. Kaynakça Owen Evans, Alfredo M. Leone, Mahinder Gill, and Paul Hilbers, (2000) Macroprudential Indicators of Financial System Soundness, IMF, Occasional Paper, No:192 Mishkin, Transmission Channels Guillermo A. Calvo, On Dollarization, Economics of Transition, Vol.10, No.2, 2002 Guillermo A. Calvo ve Carmen Reinhart, Fear Of Floating, NBER Working Paper, No.7993, 2000, IMF, Global Stability Report 2007, 2006, 2005, 2004,

27 AR-GE HARCAMALARININ VERGĠ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu na Göre: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer indirimler başlıklı 10/1-a maddesi aşağıdaki gibidir: Madde 10-(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir Sayılı Mülga Kurumlar Vergisi Kanunu na göre zarar olsa dahi indirilecek istisnalar bölümünde yer alan Ar-Ge indirimi yeni KVK ile kazancın bulunması halinde indirilecek istisnalar bölümüne alınmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge indiriminin, eski uygulamaya göre zarar olması halinde dahi kurum kazancından indirilerek geçmiş yıl zararlarının sonraki yıllara devredilmesi suretiyle 5 yıl içerisinde mahsup edilmesine imkân tanınmaktaydı. Mevcut uygulamayla; kurumlar vergisi beyannamesinde kazancın bulunması halinde indirilecek istisnalar kısmında gösterilecek olan Ar-Ge indirimi, kazancın bulunmaması halinde beyannameye dahil edilmeyeceği ve kazancın bulunması durumuna kadar beyannamede 27

28 gösterilmeyeceği için, indirim hakkının sonraki yıllardaki kazançlardan mahsup edilmesi hususundaki 5 yıllık sınırlayıcı süre ortadan kalkmış durumdadır Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Sıra No.lu Genel Tebliği Çerçevesinde Yapılan Açıklamalar Tebliğe göre araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları ifade etmektedir. Ar-Ge projesi ise amacı, kapsamı (genel ve teknik tanımı), süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının paylaşım esasları belirlenmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan proje olarak tanımlanmıştır. Tebliğde; Ar-Ge faaliyetleri bölümünde belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan ve aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilen veya doğrudan gider kaydedilen harcamaların Ar-Ge harcamaları olduğu ve bu harcamalar üzerinden % 40 oranında hesaplanarak kurum kazancından indirilecek tutarın da Ar-Ge indirimi olduğuna hükmolunmuştur. Anılan düzenleme uyarınca; Ar-Ge indiriminden yararlanmak için, ilgili harcamaların aktifleştirilmesi ya da gider yazılması konusunda bir şart öngörülmemiş olup, harcamaların Ar-Ge faaliyeti kapsamında olması ve mahiyetlerinin gerektirdiği şekilde kayıtlara alınması koşuluyla ilgili tutarların Ar-Ge indirimine konu edilebileceği belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen amaçlara yönelik faaliyetler ise Ar-Ge faaliyetleri olarak değerlendirilmektedir: 28

29 Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri, Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi, Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin/teknolojilerin araştırılması. Tebliğde hangi amaçlara haiz faaliyetlerin Ar-Ge faaliyeti olarak değerlendirileceğini müteakip aşağıda sayılan faaliyetler ise Ar-Ge sayılmayan faaliyetler olarak belirlenmiştir. Pazar araştırması ya da satış promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, Biçimsel değişiklikler (Tebliğin Ar-Ge faaliyetleri bölümündeki amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler), Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri. 29

30 AR-GE HARCAMALARI Mükelleflerin Ar-Ge harcamalarının Ar-Ge indirimine konu harcama olarak değerlendirilebilmesi için işletmelerin ayrı bir Ar-Ge departmanı kurmaları zorunlu olup, mükellefler aşağıda sayılan harcama kalemleri kapsamındaki harcamaları indirime konu edilebilecektir. İlgili harcama kalemlerine ilişkin detaylı açıklamalara Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Sıra No.lu Genel Tebliği nde yer verilmiştir. İlk Madde ve Malzeme Giderleri Personel Giderleri Genel Giderler Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Tebliğ e göre, mükelleflerin gayri maddi hakka yönelik olarak gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamalarını aktifleştirmeleri zorunlu kılınmış, gayri maddi hakka yönelik olmayan ve VUK uyarınca aktifleştirilmesi zorunlu olmayan harcamalar ise doğrudan gider yazılabilecektir. Ar-Ge indiriminden yararlanma esnasında ilgili harcamaların aktifleştirilmiş ya da doğrudan gider yazılmış olması faklılık yaratmasa da harcamaların gider yazılmak yerine aktifleştirilmesi ya da aktifleştirilmek yerine gider yazılması kurumlar vergisi tutarında önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Her Ar-Ge projesinin başlangıcında, projenin gayri maddi hakka yönelik olup olmadığı hususu dikkatleri üzerine çekmektedir. Maliye Bakanlığı nın bu konudaki yaklaşımı, her Ar-Ge projesini önce aktifleştirmek, projenin gidişat ve sonucunda göre de kayıt nizamını devam ettirmek yönündedir. Zaten Tebliğ de de belirtildiği üzere başarısız sonuçlanan projelerin ya da sürdürülme aşamasında devamından vazgeçilen projelerin doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır. 30

31 Bu bağlamda mükelleflerin her Ar-Ge projesiyle ilgili harcamalarını önce aktifleştirmeleri gerekmektedir. Projeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanmasına imkân kalmaması durumunda ve projenin başarısızlıkla sonuçlanması hallerinde kurumun Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olduğu tutarların doğrudan gider yazılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Projenin maddi ya da gayri maddi bir çıktıyla sonuçlanması durumunda, ilgili çıktı 339 ve 365 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğleriyle revize edilen 333 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca belirlenen itfa ömrüne göre amorti edilecektir. Örneğin; proje sonucunda işletmenin şerefiyesini artıracak bir know-how ortaya çıkmışsa aktifleştirilen harcamalar 15 yılda, yeni bir yazılım elde edilmişse 3 yılda, proje başarısız sonuçlanmayıp herhangi bir çıktı da elde edilememişse anılan tebliğin 57. sırasında belirtildiği üzere 5 yılda itfa edilecektir. Aktifleştirilen harcamaların % 50 yi geçmemek üzere istenirse azalan bakiyeler yöntemi kullanılmak suretiyle de itfa edilebileceği tabiidir. Gelecekteki faydanın ölçülemediği ve belirsizliğin yüksek olduğu harcamalar gider yazılmalıdır. Yapılan harcamanın ne kadarının hangi dönemde fayda sağladığının ölçülmesi genelde zor olmaktadır. Eğer fayda ile harcama arasında ilişki kurulamıyorsa bu tip harcamalar gider olarak yazılır. Bu tür harcamaların varlık olarak tanımlanabilmeleri için güvenilir şekilde ölçülebilir olmaları gerekmektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde belirsizlik söz konusu ise, bu tür harcamalar gelecek dönemlere taşınmaz ve o dönemin gideri olarak yazılır. Eğer yapılan harcamanın gelecekte ekonomik fayda sağlayacağı tahmin ediliyorsa aktifleştirilecek ve fayda sağlanacak dönemlerle ilişkilendirilerek, amortisman yolu ile gidere dönüģtürülecektir. 31

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK Mehmet AYÇİN Devlet Gelir Uzmanı Haziran 2009 Ar-Ge Ġndirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih GÜNDÜZ * I-GİRİŞ Günümüzde ulusal şirketlerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla yeni ürünler ve yeni teknolojiler üretmeleri önem arz etmektedir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM 5 AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM I - GİRİŞ Ülke ekonomisinin uluslararası

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

4 TEMMUZ /2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR

4 TEMMUZ /2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR 4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR 1) Vergi Usul Kanunu'nun defter tasdik zamanları ve tasdiki yenileme konusundaki hükümlerini belirtiniz.

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR 5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR Orhan ERGÜN Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürü Teknoloji ve Yenilik Destek

Detaylı

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ:

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ: TARİH : 15/02/2016 SİRKÜLER NO : 2016/22 NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ: 1. YASAL DÜZENLEME İLE İLGİLİ HATIRLATMA: Bilindiği üzere, 6637 sayılı Kanunla

Detaylı

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6 ARALIK 2016 İSTANBUL Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi KONULAR Sat, Geri Kirala, Al Sermaye Artırımında

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

AR-GE İNDİRİMİ AR-GE İNDİRİMİ. (86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği)

AR-GE İNDİRİMİ AR-GE İNDİRİMİ. (86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği) AR-GE İNDİRİMİ AR-GE İNDİRİMİ (86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği) 5228 sayılı Kanunla değiştirilen GVK nun 89 / 9 uncu maddesi ile KVK nun 14/6 ncı maddesi uyarınca, mükelleflerin işletmeleri

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU?

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? Ümit ERKAN* 33 ÖZ Enerji politikaları ile uyumlu olarak çıkarılan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu No: 2011/18 Tarih: 11.04.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 1. KONU Günümüzdeki ekonomik sistemdeki değişimler ve beklentiler ile teknolojide yaşanan gelişmeler, hizmet sektörünün

Detaylı

Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. DUYURU Sayı: 2017/034 BURSA, 02.03.2017 Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. 14.02.2017 tarih ve

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI

TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI Teknoloji geliştirme bölgelerinde KDV istisnası Derya Arslan I. Giriş 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 6 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği

Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına / /201.. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan(/yapılacak) olan araştırma

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler Aynı Kanunun 36 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu

Detaylı

Tarih : No : 28

Tarih : No : 28 Tarih : 18.08.2016 No : 28 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728 sayılı

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 06.09.2016 Sayı : 2016/21 Değerli Müşterimiz, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Söz konusu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.08.2013 Sayı: 2013/190 Ref: 4/190 Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete de Bireysel

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/41 İstanbul, 18 Nisan 2008 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/70 Ref: 4/70

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/70 Ref: 4/70 SİRKÜLER İstanbul, 29.03.2012 Sayı: 2012/70 Ref: 4/70 Konu: 5084 SAYILI TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDAKİ İLLERDE 06.06.2008 TARİHİ ÖNCESİ YATIRIMLARINI TAMAMLAYIP GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDEN YARARLANMAYA

Detaylı

AR-GE İNDİRİMİ UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/018

AR-GE İNDİRİMİ UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/018 1 İstanbul, 18.02.2005 Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında, 5228 sayılı Kanunun 28. ve 31 nci maddeleri ile yapılan değişikliklerle, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı