reselleşme ve Ulusal Çıkarlar letmeciliği i Anabilim Dalı 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "reselleşme ve Ulusal Çıkarlar letmeciliği i Anabilim Dalı 2006"

Transkript

1 İlaç Endüstrisinde KüreselleK reselleşme ve Ulusal Çıkarlar Öğr.Gör. Bülent B KIRAN Ege Üniversitesi Eczacılık k Fakültesi Eczacılık İşletmecili letmeciliği i Anabilim Dalı 2006

2 İlaç Endüstrisinde küresellek reselleşme ve Ulusal Çıkarlar Başlarken ; İlacın n metalaşma ma serüveni Genel bakış açısıyla küresellek reselleşme Küresel Sermaye İlaç-Sağlık k Sektöründe Nasıl Çalışıyor? İlaç endüstrisinde ulusal çıkarlarımız nerede?

3 İlacın n metalaşma ma serüveni.. Eczanede imalat dönemi d Savaş yılları ve yokluklar ve küçük üçük k imalathaneler Ordu komprime fabrikası 1950 lerden sonra Türk T İlaç endüstrisini gelişim im süreci..

4 fabrika eczane hasta..

5 Küreselleşme nasıl l oluştu? 21.yy başlarken.. Yer Küre K tek bir sosyal sistem Sanayiden bilişim im devrimine hızlh zlı değişim im Etki alanı ;ekonomi,kült ltür,siyaset,ahlak,inanç vb. gibi sosyal hayatın n tüm t m bileşenlerini enlerini üzerine etkili. Ekonomi; Neo-liberal sistem; serbest piyasa ve metalaştırmaya dayalı kapitalist sistem hakimiyeti.

6 Küreselleşmenin Ulus-devlete etkileri Ekonominin başat at belirleyiciliği.. i.. Kültürel,ahlaki ve sosyal değerlerde erlerde dönüşüm.. Teknolojinin hakimiyeti.. Siyaset alanında nda küresel k kararlara artan bağı ğımlılık Ulus-devletlerin etkinliğinde inde azalma.. Yerel denetimden küresel k denetime geçişle gelen değişim.. im..

7 Küresel Ekonomik Yapının n Anatomisi Gelişmiş Merkez Kapital Ülkeler G-7+(1) Az gelişmiş Tampon Ülkeler Yarı Sömürge Sömürge Ülkeler ucuz iş gücü ve ham madde Immanuel Wallerstein World Economy System

8 Küreselleşme nasıl l pazarlanıyor? Küresel sistemin halklara sunuluşu; u; Barış Sosyal Adalet,refah Eşitlik Mutluluk

9 Küreselleşmenin getirdikleri.. Açlık Yoksulluk Savaş,şiddet,nefret Sömürü,işsizlik Sosyo-ekonomik eşitsizliklere Kaos..

10 Küreselleşmenin getirdiği i bireysel ve toplumsal nitelikli ahlaki sorunlar; Klinik ve sosyal sorunlar, Cinsel istismar, kürtaj,yabacılaşma Şiddet,cinayet..

11 .. özgürlük,barış demokrasi sloganları ardındaki gerçek? ek?

12 Küresel sistemin getirdiği küresel nitelikli ahlaki sorunlar Sosyo-ekonomik adaletsizlik Çocuk ve anne ölümleri Yaşam am beklentisi eşitsizliklerie Eğitim alanında nda eşitsizliklere Nüfus büyümesinde b dengesizlikler Sağlık k alanında nda eşitsizliklere Ekolojik denge ve çevre kirliliği Nükleer silahlanma Savaş,çat atışma, ma,şiddet..

13 Küresel sermaye ilaç sektöründe nde Dünyanın n 3.büyük k sektörü Sadece ABD de 3000 lobici, tanıtım m elemanı 2002 ABD başkanl kanlık k seçimlerinde bir ilaç şirketi 1.6 milyar $ bağış yaptı...küresel sağlık k politikalarını belirleyen etkili lobicilik....davos 1999 sponsoru ilaç sanayii.. O.ÖYMEN,2005

14 ilacı paraya dönüştürmek.. d Medya desteği 100 binlerce kişilik ilik ilaç tanıtım m ordusu Binlerce kişilik ilik reklam,pr,manipülasyon lasyon eleman ordusunun işbirlii birliği Hekimlere yapılan etik dışıd pazarlama yöntemleri ABD de sadece tanıtım m elemanı ve bedelsiz numune için i in yılly llık k 25Milyar Dolar harcanıyor.. Satılık Hastalıklar,2006

15 ilacı paraya dönüştürmekd rmek-2.. agresif ilaç pazarlama faaliyetlerinde en son yöntemler; y hastalıklar kların n sınırlars rlarını genişletmek.. medya desteğinde toplumsal algıyı biçimlendirerek imlendirerek hastalık satmak(korkunun pazarlanması) Satılık Hastalıklar,2006

16 Medya devinden ilaç reklamı isyanı.. KANADA'NIN en büyük b k medya grubu CanWest, ülkede reçeteli eteli ilaçlar ların reklamını yasaklayan "Gıda ve İlaç Yasası"na, ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve halkın n ilaçlarla larla ilgili bilgi almasını engellediği i gerekçesiyle esiyle savaş açtı.

17 Medya devinden ilaç reklamı isyanı-2 CanWest, Ontario Yüksek Mahkemesi'nde açtığıa davada, reçeteyle eteyle satılan ilaçlar ların n doğrudan tüketiciyi hedef alan reklamını yasaklayan kanunun değiştirilmesini istedi.

18 İfade özgürlüğünü engelliyormuş! Medya grubu, kanunun ifade özgürlüğüne de engel olduğunu, unu, halkın n ilaçlar ların n riskleri ve faydalarıyla yla ilgili bilgiye ulaşmalar malarını önlediğini ini de belirtti.

19 asıl l gerekçe e gelir kaybı.. KANADA'DA, kablolu TV ve uydu kanallarında, nda, ülkede satılan Amerikan dergilerinde ve internette ilaç reklamı yapılabiliyor. CanWest,, bu durumun haksız rekabete ve reklam gelirlerinde büyük b bir kayba yol açtığıa ığını savundu. Milliyet Gazetesi,

20 İlaç=meta Küreselleşen en ilaç üretici ve dağı ğıtıcıları için in ilacın n herhangi bir sanayi ürününden nden farkı olmayıp,ila p,ilaç sadece pazarlanarak büyük b karlar bırakmasb rakması gereken bir mal olarak görülmektedir.

21 Otorite kimden yana? FDA in ilaç değerlendirme erlendirme birimi ilaç firmaları tarafından finanse ediliyor Klinik araştırmalar rmaların önemli bir kısmk smını ilaç endüstrisi finanse ediyor British Medical Journal 2002,kapak konusu FDA kime ait?

22 ÜLKE A.B.D. İlaç Endüstrisi Sponsorluğunda unda Klinik Araştırma rma sayısı 2439 Devlet/Kamu Sponsorluğunda unda Klinik Araştırma rma Sayısı 4395 Kanada Almanya İngiltere

23 Satın n almalar ve birleşmelerle oluşan dev firmalar.. Gerek ülkemizde, gerekse AB ülkelerinde;uluslararası sermaye, birleşmeler ve satın n almalar yoluyla karlı bulduğu u ilaç sektörünün n hem üretim,hem de dağı ğıtım kanallarında nda ulusal ilaç üretici ve dağı ğıtıcılarını birer, birer ortadan kaldırarak,sekt rarak,sektöre re tamamen egemen olma yolunda hızla h ilerlemektedir.

24 Çokuluslu şirketlerin sektöre egemenliği.. i.. Tröstle stleşme.. Dünya İlaç Pazarı nın n % 65 i 20 dev ilaç şirketinin elindedir.

25 Dünya İlaç Pazarına Hakim 20 Şirket 2005 Ciroları 1.Pfizer 2.GlaxoSmithKline 3.Sanofi-Aventis 4.J&J 5.Merck & CO 6.AstraZeneca 7.Novartis 46 Milyar 133 Milyon USD 31 Milyar 417 Milyon USD 29 Milyar 596 Milyon USD 22 Milyar 128 Milyon USD 21 Milyar 494 Milyon USD 21 Milyar 426 Milyon USD 18 Milyar 497 Milyon USD 8.Bristol-Myers Squib 15 Milyar 482 Milyon USD 9.Roche 10.Lilly 13 Milyar 840 Milyon USD 13 Milyar 059 Milyon USD IMS,2006

26 Dünya İlaç Pazarına Hakim 20 Şirket 2005 Ciroları 11.Wyeth 12.Abbot 13.Takeda 14.Boehringer Boehringer-Ingelheim 15.Schering Schering-Plough 16.Bayer 17.Novo Nordisk 18. Sankyo 19.Schering AG 20.Merck KgA 13 Milyar 021 Milyon USD 11 Milyar 462 Milyon USD 8 Milyar 538 Milyon USD 7 Milyar 667 Milyon USD 6 Milyar 417 Milyon USD 5 Milyar 529 Milyon USD 4 Milyar 848 Milyon USD 4 Milyar 255 Milyon USD 4 Milyar 171 Milyon USD 3 Milyar 907 Milyon USD IMS,2006

27 ABD için i in önemli olan.. Amerikan şirketlerinin çıkarları için in iyi neyse,abd için i in de iyi odur. Naum Chomsky

28 Global Pharmaceutical Sales Global Sales US $ B Total World Market, current US $ $298 $331 $356 $390 $427 $497 $559 $602 Growth Over Previos Year Constant US $ 7% 11% 11% 13% 9% 10% 8% 7% *. Source: IMS Health Total Market Estimates and GlobalPharma Forecasts (includes IMS Audited and Unaudited Markets) All information current as of February 27, 2006

29 Küresel Sermayenin İlaç Pazarını Genişletme Stratejileri Yine, IMF,Dünya Ticaret Bankası,D,Dünya Ticaret Örgütünde karara bağlad ladıkları stratejik planlarını destekleyecek yasaları,abd,ab baskısıyla önemli pazar olarak gördükleri ülkelerin yasalarına yerleştirerek ulusal firmaların rekabet gücünüg ortadan kaldırıyorlar yorlar.

30 Yerel politikaları etkileyen bir de facto var! OECD Uluslar arası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası Dünya Ticaret Örgütü Amerika Birleşik ik Devletleri Avrupa Birliği Çok uluslu emperyalist Şirketler Ve tüm t m bunların n ulusal işbirliki birlikçileriileri

31 İlaç Endüstrisinin etkisi altındaki küresel aktörlerin en önemlileri.. imf.org/ TRIPS and public health

32 WHO Başkanl kanlık k seçimlerinde İlaç şirketlerinin etkisi.. WHO nün başı şındaki Mahler den sonra japon Hiroshi Nakajima nın atanmasını sağlad ladılar. lar.

33 WHO da yeni başkan kim olacak? In memory of Dr LEE Jongwook, , WHO Director-General Director-General election (2006) Date: 6-9 November 2006 Location: Geneva, Switzerland Dr LEE Jong-wook, WHO Director- General, died on the morning of 22 May 2006 following a sudden illness. Erişim:

34 Fikri Mülkiyet M Hakları-1 Osmanlı Devleti 1879-İhtira Beratı Kanunu buluşlara lara patent koruması sağlayan dünyadaki ilk ülkelerden biridir. TC. kuruluşundan undan sonra da aynı koruma devam ettirilmiş olmakla birlikte kanunun yürürlükten kalktığı 01 Ocak 1999 yılına y kadar geçen en süre s içinde i inde ilaç üretim usullerini ve ürünlerini patent koruması dışında en uzun bırakan b ülke olmuştur. KAYACAN,V.,2001

35 Fikri Mülkiyet M Hakları-2 2.Dünya savaşı sonrasından ndan 1990 yıllary lların başlar larında bütün b n dünyada d sınai s mülkiyet m haklarının n tüm t ülkelerde etkin bir şekilde korunması zorunlu hale gelmiştir. Türkiye ninde içinde inde bulunduğu u bu gelişmelerden en önemlisi ; Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşmas ması ve AB ile kurulan GB Antlaşmas ması hükümleri olmuştur. KAYACAN,V.,2001

36 Patent Hakları-1 Üretim olanaklarını uzun süre s elde tutmak için i in patent hakları konusunda uluslararası antlaşmalar yapıyorlar; yorlar; Paris sözles zleşmesi(1883) 1900,1911,1925,1934,1958,1967 yıllarında tadil metinlerle değişikli ikliğe uğradı. Türkiye 1925 den beri taraftır. r. KAYACAN,V.,2001

37 patent hakları konusunda uluslararası antlaşmalar malar-2 Dünya Fikri Mülkiyet M Teşkilat kilatı (WIPO) kuruluş sözleşmesi.14 Haziran 1967 Stockholm de imzalanarak kuruldu de birleşmi miş milletlerin uzman kuruluşu u haline geldi. Patent İşbirli birliği i Antlaşmas ması (PCT) ; 1970 Washington da imzalanmış Türkiye 1 Ocak 1996 dan beri taraf. KAYACAN,V.,2001

38 patent hakları konusunda uluslararası antlaşmalar malar-3 Strazburg Anlaşmas ması(ipc) 1971,1979 Türkiye den beri taraf. Budapeşte Antlaşmas ması 1977 Türkiye 1998 den beri taraf. Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) ) Kuruluş Antlaşmas ması ve Eki-TR TRİPs 1948; GATT(General Agreement on Tariffs ande Trade) ) Türkiye T 1951 de taraf. KAYACAN,V.,2001

39 patent hakları konusunda uluslararası antlaşmalar malar-4 AB ile GümrG mrük k Birliği i Ortaklık Konseyi Kararı; Ocak 1995 tarihinde Türkiye T taraf. KAYACAN,V.,2001

40 ..özetle tröstlerin kendi lehlerine çevirdikleri uluslar arası fikri mülkiyet m hakları.. DTÖ;GATT ve eki TRİPs NAFTA(Kuzey Amerika Serbest Tic.Ant.).) AB ile GümrG mrük k Birliği i Antlaşmalar malarıyla; patent veri koruması, lisans anlaşmalar maları veri imtiyazı vb. sağland landı. korumacılık

41 ..üretim dışıd ışında dağı ğıtımda da tekelleşme.. Dağı ğıtım m kanallarını ele geçirmek; Depolar Eczaneler..yeşile sevdalı bir endüstri..

42 Küresel Sermayenin İlaç Dağı ğıtım Kanallarını Ele Geçirme Stratejileri OTC ürünlere dönüştürme d Eczane dışıd satış noktası;drogstore Distribütörl rlük k anlaşmalar maları Zincir Eczaneler Sanal Eczaneler

43 Dağı ğıtım m kanılında nda da var olmak.. Yasalarını değiştirmeyi başard ardıkları ülkelerde internet üzerinden tüketicilere t ulaşarak arak ilaç satış ışlarını artırmak rmak için i in Sanal Eczaneler kurup işletmektedirler. i..daha çok satış daha çok kar!

44 ..bilişim im çağında sanal pazarlama da gelen bir e-posta

45 İlaç internet siparişiyle iyle adrese teslim İLAÇ 7-24GEÇMİŞ OLSUN Sitemize ISTANBUL'UN HER YERİNDEN sipariş verebilirsiniz. Acil ilaç ihtiyacınızı sokak sokak nöbetn betçi i eczane aramanıza gerek kalmadan 24 saat üzerinden sağlamak için i in web sitemizden veya numaralı telefonumuzdan bize ulaşman manız z yeterli; operatörlerimiz rlerimiz ve kuryelerimiz hazır, aramanızı bekliyor. Verdiğiniz iniz sipariş en uygun nöbetn betçi i eczaneden satınal nalınaraknarak fişi i ile birlikte kapınıza teslim edilir. Ücretlendirme İlaç ücreti + Kurye ücreti olarak kapınızda nakit olarak tahsil edilir. Saat 07:00-19:00 arası teslimatlardan ilaç eczane fiyatının yanı sıra 10 YTL kurye ücreti alınmaktad nmaktadır. 19:00-07:00 saatleri arasında kurye ücreti 15 YTL'dir.. Reçetenin etenin adresten teslim alınıp p ilacın n getirilmesi (2 yönly nlü) ) teslimatlarda kurye ücretine +5 YTL ilave edilmektedir.

46 Küresel Sermayenin İlaç Dağı ğıtım Kanallarını Ele Geçirme Stratejiler Yerel hükümetlerle h işbirlii birliğine ine giderek kamu ilaç üretim ve dağı ğıtım birimlerini devre dışıd bırakıyorlar; kamu eczanelerini ve serbest eczaneleri (İtalya( talya da belediye eczaneleri örneği), satın n almak ve Eczane Zincirleri kurmak.

47 Küresel Sermayenin İlaç Dağı ğıtım Kanallarını Ele Geçirme Stratejileri-2 Ülkemizde SSK ilaç fabrikasının n ve eczanelerinin kapatılmas lması bunun başka bir örneğidir.

48 Neden Türkiye T? Türkiye pazarının çokuluslu ilaç şirketleri için i in önemi nereden geliyor?

49 Growth North America growth has slowed but Japan shows a positive development US$ 170 bn Growth 2005: 7.1% US$ 60. bn US$ 266 bn Growth 2005: 6.8% Growth 2005: 5.2% Growth const $ Turkey 54% Brazil 39% China 20% Russia 17% Korea 15% Source: IMS Health MIDAS MAT Dec 2005 Preview

50 Global Pharmaceutical Sales by Region, World Audited Market 2005 Sales (US$B) % Global Sales % Growth Year-over-Year (Constant $) North America Europe Japan Asia, Africa and Australia Latin America Total IMS Audited* $ $ % % 5.2% % Source: IMS MIDAS, MAT Dec 2005 All information current as of February 27, *Excludes unaudited markets. Sales cover direct and indirect pharmaceutical channel purchases in U.S. dollars from pharmaceutical wholesalers and manufacturers. The figures above include prescription and certain over-thecounter data and represent manufacturer prices. Totals may not add due to rounding.

51 Sosyal Güvenlik G Kurumlarının YıllarY lları İlaç Harcamalarının n Dağı ğılımı Sosyal Güvenlik 2004 Yılı İlaç Harcaması 2005 Yılı İlaç Harcaması Kurumu (Milyar YTL) (Milyar YTL) SSK 2.7 (60 milyon reçete) 3.5 (90 milyon reçete) Bağ-Kur Emekli Sandığı Yeşil Kart Konsolide Bütçe TOPLAM

52 Sosyal Güvenlik G Kurumlarının YıllarY lları İlaç Harcamalarının n Dağı ğılımı Üretici fiyatları ile 9 milyar YTL olan 2005 yılı harcaması tüketici fiyatlarıyla yla 12 milyar YTL dir. Bu rakamların n içinde i inde silahlı kuvvetlerin ve hastanelerin yaptıklar kları ilaç alımlar mları dahil değildir Bu alımlar mların n bedeli 1 milyar ABD dolardır. r.

53 Çalışma Bakanı M.Başeskio eskioğlu dan itirafı Milyon YTL. 1.8 Milyar YTL 2.1 Milyar YTL 2.6 Milyar YTL 3.5 Milyar YTL..eczanelerimizin kapatılması sonucu ilaç giderlerimiz artmıştır.2006 yılı tahmini 4.9 milyar YTL dir. Cumhuriyet s.4

54 İlaç Tüketiminin Ulusal Gelire Oranı Üretici Fiyatları/GSMH (2005 yılı-abd y Doları) 1.Türkiye ABD Japonya Arjantin Kanada Brezilya Fransa Meksika Almanya İspanya 0.95

55 Türkiye 2009 yılında y dünyand nyanın n en çok ilaç tüketen 10.ülkesi olacak 1.Amerika 2.Japonya 3.Almanya 4.Fransa 5.İngiltere 6.İspanya 7.Çin 8.İtalya 9.Kanada 10.Türkiye (2004 de 14.)

56 Türkiye İlaç Pazarının Küresel Sermaye Açısından A Önemi Nedir? Türkiye ilaç pazarı Avrupa ilaç pazarına göre g daha fazla büyüme b özelliğine ine sahip olduğundan undan küresel ilaç tröstleri için i in önemli bir pazar olarak görülmektedir. g

57 Türk ilaç pazarında firmaların n dağı ğılımı 300 firma 52 yabancı sermaye 92 ilaç üretim tesisinden 12 i i tamamen yabancı sermayeli O.ÖYMEN,2005

58 Türk ilaç pazarında ürünlerin dağı ğılımı.. % 35 yerli orijinal ilaç % 50 yerli jenerik % 10 orijinal ithal % 5 ithal jenerik Toplam nin üzerinde ürün O.ÖYMEN,2005

59 Türk ilaç pazarında satış ışlar.. Toplam ilaç pazarı 12 milyar TYL...son 4 yılly llık k büyüme b % pazarın % 75 i en büyük b 20 firmanın..yabancı ilaç firmalarının n kutu bazında pazar payı % 14 iken, fiyat bazında % 38. İMS,2005

60 Türk ilaç pazarında satış ışlar yılında y ithal ürünlerin Pazar payı % 25 iken 2005 yılında y % 45 lerde lerde.. bunun makul bir açıklamasa klaması yok.. İMS,2005

61 Türk İlaç Endüstrisinin Durumu Özellikle biyoteknolojik ilaç ürün pazarının n büyümesiyle b Ülkemizde,ilaç ithalatı hızla artmaktadır r!..aşı şılar, kan faktörleri, bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar, lar, İnsülin ve kanser ilaçlar ları.. İEİS,2006

62 Türk İlaç Endüstrisinde İthalat/ihracat rakamları 2004 yılında; y 2,7 milyar dolar ithalat, 248 milyon dolar ihracat, 2005 yılında; y 2,85 milyar dolar ithalat, 282 milyon dolar ihracat gerçekle ekleşmiştir. İEİS,2006

63 Türkiye nin İlaçta Dış Ticaret AçığıA Giderek Büyüyor. B yor. ilaçta ihracatın n ithalatı karşı şılama oranı yüzde 10'un altına düşerek d bu alandaki ticaret açığıa ığımız z 2 milyar dolara çıktı. Dış Tic. Müsteşarlığı,2006

64 Türk İlaç Endüstrisinde İhracat İEİS,2006

65 İlaç hammaddesi üretimimiz dışa a bağı ğımlı..bazı ilaç etken maddelerini üretim dışd satımını yapabiliyoruz...ancak,etken maddelerin büyük b k bir çoğunluğunu unu dışd ışarıdan alıyoruz!

66 ..ilaç endüstrimizin yabancı ortaklarla birleşmesi jenerik ilaç üretimini engelliyor....maliyeti bakımından jenerik ilaçlar lar ülke ekonomileri için i in çok önemli. Ancak,uluslar arası birleşmeler ve satın n almalarla yok edilen ulusal ilaç sanayii nedeniyle pahalı olan innovatör ilaç tüketimi körükleniyor. k kleniyor.

67 ..özg zgün n ilaç geliştirme konusunda Ar-Ge desteklenmiyor....yeni bir ilaç sentezlemenin maliyeti; milyon Avro Süreç ~ 10 yıly bilgi birikimi ve yetişmi miş personel var Yerli İlaç Sanaayii nin nin bu maliyeti kaldırmas rması mümkün n değil. ASELSAN örneği i gibi ilaçta AR-GE stratejik hedef olmalı

68 Tröstlerin Türkiye T ilaç pazarında uyguladıklar kları yeni stratejiler Yerli sanayii satın n alarak üretim sürecine tümden t egemen olmak Ecza depoları ve eczaneleri-da dağıtım kanallarını- ele geçirmek Devletin sağlık-ila ilaç sektöründen çekilerek bu alanın n tamamen özel sermayeye egemenliğine ine bırakmasb rakmasını sağlamak

69 İlaçta kar paylaşı şımı nasıl l? Ülkemizde ve AB ülkelerinde ilaç fiyat oluşumu umu incelendiğinde; inde; Üreticiler: %55-70, Dağı ğıtıcılar (toptancı): %10 Eczaneler : %20-35

70 artık k sadece üretim karı yetmiyor! Günümüzde, dağı ğıtım m kanalında nda yapılanan küresel k sermaye artık, kendine tanınan nan %55-70, %10 karlarla yetinmeyip,üreticilerle işbirliği i içinde i inde gözünüg eczanelerin %20-35 arasındaki kar oranlarından ndan da pay almaya dikmiş durumdadır. r.

71 İlaç Dağı ğıtım m Kanalında nda Tekelleşme Dağı ğıtım m kanalında nda yer alan ve eczacı sermayesiyle kurulan Ecza Kooperatiflerinin satış ışlarında da göreceli (%15) bir azalma söz s konusudur. Öte yandan yabancı sermayeli ortaklığ ığa a giren dağı ğıtım m kanallarının pazardaki payları giderek artmaktadır. r.

72 ..ulusal dağı ğıtım m kanallarını çökertme planı.. Ülkemizde 2004 yılından y bu yana eczacı kar oranları giderek düşürülmektedir. d Peşin ıskontolar %10 dan 7 e 7 e düşürüldd ldü. Mal fazlaları kaldırıld ldı. İlaç fiyatına göre g kademeli kar oranları getirildi. İthal ilaçta kar oranı %20 den % bazı ürünlerde vergi öncesi % 11 İşletme giderleri ise giderek artmaktadır. r.

73 ..kamunun sağlıktaki payı giderek küçük üçülüyor.. Devletin sadece düzenleyici d olarak görev yapacağı piyasada, sağlık üretimindeki kamu payının n en alt düzeye indirmesi ve sağlık k hizmeti sunumundaki çok uluslu şirketlere ait özel sektör r payının önemli ölçüde artırılmas lmasına çalışılıyor..

74 Türkiye de Küresel K Sermayenin İstediği Piyasa Koşullar ulları (Dönüşüm) Nasıl l Oluşturuluyor? SSK Hastanelerinin Devri SSK İlaç Fabrikası ve Eczanelerinin Kapatılmas lması SSK lılar ların n ve Yeşil Kartlılar ların n Serbest Eczanelerden ilaç alımlar mlarının n sağlanmas lanması Tüm m Kamu Hastanelerinin Yerel Yönetimlere Devri Aile Hekimliği i Yasası Genel Sağlık k Sigortası Emeklilik Yaşı şının n YükseltilmesiY Bireysel Sigortacılığı ığın n Yaygınla nlaştırılması

75 İlaçta ulusal dağı ğıtım m kanalı Nasıl çökertiliyor kertiliyor-1 1? Tasarruf tedbirleri çerçevesinde evesinde baskılanan ilaç tüketimi YTL bazında; 2005 yılında, y 2004 yılına y göre g %7,5 oranında nda artarken, kutu bazında %45 oranında nda artmış ve bu satış ışlar eczaneler üzerinden gerçekle ekleştirilerek üretici ve toptan satıcılar ların n karlılıklar kları artırılırken, rken, finansal ve işletme i yüküy (bürokratik işlemler, i kırtasiye k ve en önemlisi tahsilât yükü) y ) eczanelere devredilmiş oldu.

76 İlaçta Ulusal Pazar Nasıl Çökertiliyor kertiliyor-2 2? Perakende ilaç satışı kutu bazında % 45 arttı. Ancak Eczanelerin ekonomileri; Fiyat indirimleri,kar oranlarında nda azalma Geri ödemelerdeki gecikme sorunları Kesilen avanslar İade bile edilmeden ödenmeyen reçete ete bedelleri nedenleriyle bozuldu.

77 İlaçta ulusal pazar nasıl çökertiliyor kertiliyor-3 3? Bu uygulamalardan sonra eczane işletmeleri gerçek ek anlamda karlılıklar kları düşen, buna karşı şın n işi yükleri ve finansal yükleri giderek artan kurumlar haline gelmişlerdir. lerdir. İflas ödeme çıkmazına giren eczaneler, ipotekle yaptıklar kları bu işlemlerden i dolayı dağı ğıtım m kanallarının n ellerine geçmi miştir. Dağı ğıtım m kanalları böylece büyük b şehirlerdeki çok sayıda eczanenin bu yolla gerçek ek sahibi konumuna geçmi mişlerdir.

78 İlaçta ulusal pazar nasıl çökertiliyor kertiliyor-4 4? Dağı ğıtım m kanalarının n ellerindeki bu gizli zincir eczaneler, 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda yapılacak düzenlemeyle d resmiyete kavuşarak arak yasal zincir eczaneler haline getirilmesi planlanmaktadır.

79 İlaçta ulusal pazar nasıl çökertiliyor kertiliyor-5 5? 20 Ocak 2006 tarihinde havaalanı, otogarlar, tren garlarında eczane açılabilir hale getiren yönetmelik y değişikli ikliği i yapılarak bu alanlarda büyük k sermayenin kullanımına na açılmıştır.

80 dağı ğıtım m kanalında nda eczanelerin tasfiye süreci. s..sağlık k bakanı meclis kürsk rsüsünden bize 8 bin eczane yeter....akp D.bakır r Milletvekili Aziz Akgün sağlık k komisyonuna önergesi;..eczanenin sahibi eczacı dışında bir sermaye sahibi olabilir....% deli kar paylaşı şımından meslek hakkına doğru..

81 Sağlıkta kamusal alan nasıl çökertiliyor? Resmi hastaların n ve özellikle SSK lı hastaların özel hastanelerde muayene ve tedavi olmalarını sağlayacak düzenlemelere d gidilmesiyle 2005 yılında y özel sağlık sektörü ciro bazında %100 ü ün üzerinde bir büyüklb klüğe e ulaşmış ıştır.

82 İşimiz zor..

83 İlaçta ulusal çıkarlarını koruyabilen ülke örnekleri.. Güney Kore Hindistan Japonya Tayvan

84 Ne yapmalıyız z? AB,IMF vb. küresel k dayatmalara karşı ulusal çıkarları koruyan bir duruş geliştirebilmek Ulusal sanayii koruma önlemleri; AR-Ge ile inovasyon (Aselsan örneği) Jenerik ilaç geliştirme Hammadde üretimine öncelik

85 Ulusal kurtuluş reçetesi etesi nerede?.. Ulusun tüm t m bireylerinin sağlıkl klı olmaları için in sağlık k koşullar ullarını gerçekle ekleştirmek devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşun un en birinci görevidir. g revidir. Atatürk

86 Ulusal kurtuluş reçetesi etesi nerede? Kemalist kalkınma modeli;..ekonomik ulusçuluk uluk ya da devletçilik Merkantalizm;devlet ;devletçi,korumacı, Sanayicilik ve ulusçuluk uluk üzerinde yükselen uygulamalar bütünüb Yerli üretimin devlet eliyle teşviki ve korunması Özelleştirme değil kamusallaştırma AYDOĞAN,M.,2005

87 Kemalist kalkınma modeli Dünya da ilk kez TürkiyeT rkiye de uygulanan sosyal piyasa ekonomisi,sosyal hukuk devleti veya karma ekonomik model.. AYDOĞAN,M.,2005

88 Kaynakça -1 1.KIRAN,B.,Küreselle reselleşme,rekabet ve Etik Yozlaşma,Ankara, KIRAN,B.,Sağlıkta Dönüşüm D m Projesinin İlaç-Eczacılık k ve Sağlık k Sistemine Etkileri,Manisa, MEHMETOĞLU,Y.,Küreselleşme Ahlak ve Değerler,İstanbul MOYNİHAN HAN-CASSELS,Satılık k Hastalıklar, İstanbul,2006

89 Kaynakça -2 5.http://www.who.int/mediacentre/events /2006/dgelection/en/index 6.BAYTOP,T.,Türk Eczacılık Tarihi 7.www.ieis ieis.org.tr 8.FOX,J., Chomsky ve Küreselleşme,İstanbul, NAİMAN,A.,Chomsky ile Konuşmalar,İstanbul,1996

90 Kaynakça ÖYMEN,O.,Küreselleşme Çağında Ulus Devleti Korumak,İstanbul, AYDOĞAN.Metin.,Türkiye Üzerine Notlar,İzmir, www.imshealth imshealth.com 13.www.clinicaltrials.gov 14.KAYACAN,V.,İlaçta Patent Korumasının etkileri ve koruma tedbirleri,ankara,2001

91 İlaç Endüstrisinde KüreselleK reselleşme ve Ulusal Çıkarlar..dinlediğiniz iniz için i in teşekk ekkürler.. Bülent KIRAN 2006

92 ..emanetinin bekçisiyiz..

TÜRKİYE DE İLAÇTA PATENT DRUG PATENT IN TURKEY

TÜRKİYE DE İLAÇTA PATENT DRUG PATENT IN TURKEY Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 33 (4) 269-285, 2004 33 (4) 269-285, 2004 TÜRKİYE DE İLAÇTA PATENT DRUG PATENT IN TURKEY Aylin ACAR Selen YEĞENOĞLU Hacettepe University, Faculty of Pharmacy,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER OCAK 2010 2009 Yasal Uyarı Bu Belge yatırımcılara Türkiye deki büyüme öncelikli sektörlere dair bir

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-93-2 YAYIN NO: KB: 2894 - ÖİK: 735 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011 Page 1 Sunum Başlıkları Dünya da İlaç Sektörü Türkiye de İlaç Sektörü Maliye Bakanlığı Tarafından İlaç Sektörüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İncelemeler

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE... 5 DÜNYADA İLAÇ SEKTÖRÜ... 10 TÜRKİYEDE İLAÇ SEKTÖRÜ... 11 İLAÇ HARCAMALARI...

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu Türkiye İlaç Sektörü Vizyon Raporu Ağustos 2012 laçta Küresel Ar-Ge ve Üretim Merkezi Türkiye Bölgesinde ve dünyada her geçen y l y ld z biraz daha parlayan Türkiye, cumhuriyetimizin 100. y ldönümü için

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

REKABET KURUMU III. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı. Sektör Araştırması Raporu. Emin Cenk GÜLERGÜN Hakan Deniz KARAKOÇ Cumhur Atalay HATİPOĞLU

REKABET KURUMU III. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı. Sektör Araştırması Raporu. Emin Cenk GÜLERGÜN Hakan Deniz KARAKOÇ Cumhur Atalay HATİPOĞLU REKABET KURUMU III. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Rapor Türü Sektör Araştırması Raporu Rapor Tarih ve Sayısı 27.03.2013 Dosya Konusu Raportörler Türkiye beşeri ilaç sektörünün mevcut yapısı ve

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. 1 Ocak- 31 Aralık 2009 FAALĠYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. 1 Ocak- 31 Aralık 2009 FAALĠYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ 1 Ocak- 31 Aralık 2009 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 2009 A GENEL BİR BAKIŞ... 1 KÜRESEL EKONOMİ ÜZERİNE... 1 TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE... 3 DÜNYADA İLAÇ

Detaylı

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER AĞUSTOS 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel BakıĢ 5 2.1 Küresel Sektör 5 2.1.1

Detaylı

Balıkesir Tabip Odası 9 Mayıs 2015 Etkinliği Dr. Ali Rıza Üçer Tıp Kurumu Genel Sekreteri

Balıkesir Tabip Odası 9 Mayıs 2015 Etkinliği Dr. Ali Rıza Üçer Tıp Kurumu Genel Sekreteri Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Reformu Balıkesir Tabip Odası 9 Mayıs 2015 Etkinliği Dr. Ali Rıza Üçer Tıp Kurumu Genel Sekreteri Küresel Programın Türkiye Penceresi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ Petrol-İş Araştırma 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ Petrol İş Araştırma eaieauieaui Petrol-İş Araştırma 2 İLAÇ SEKTÖRÜ İlaç sektörü, gerek üretim hacmi gerek de ticaret kapasitesiyle ekonominin en

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ MECLİSİ

TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ MECLİSİ TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ MECLİSİ Ekim 2008 TOBB Yayın Sıra No: 2008/76 ISBN : 978-9944-60-383-6 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. 1 Ocak- 31 Aralık 2010 FAALĠYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. 1 Ocak- 31 Aralık 2010 FAALĠYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ 1 Ocak- 31 Aralık 2010 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 20010 A GENEL BĠR BAKIġ... 1 KÜRESEL EKONOMĠ ÜZERĠNE... 2 TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ÜZERĠNE... 4 DÜNYADA ĠLAÇ

Detaylı

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Doç. Dr. Yuanli Liu Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Doç. Dr. Yusuf Çelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R İÇİNDEKİLER: GİRİŞ Giriş s. 1 1. İlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 6 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM!

KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM! 36. 36. KONGRE YE KONGRE YE GİDERKEN GİDERKEN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÇALIS MA PROGRAMI KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM! G İ R İ S GİRİS Küreselles me süreci ile birlikte; son 30 yılda devlet-toplum-yönetim

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Mustafa TANYERİ HAZIRLAYAN

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 1 İçindekiler: 1. Türk Rus Ekonomik ve Ticari İlişkileri 2. Rusya

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE Doğal kaynaklarımızla ilgili hakların ve bu kaynakların işletmeciliğinin yabancılara açık tutulması öteden beri tartışma konusudur. Bu tartışmalar günümüzde

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı