İyi Eczacılık Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İyi Eczacılık Uygulaması"

Transkript

1 İyi Eczacılık Uygulaması Eczacılık Hizmetleri Kalitesine İlişkin Standartlar, İyi Eczacılık Uygulamasına Hakkında FIP/Who Ortak Kılavuzu Uluslarası Eczacılık Federasyonu fip

2 Dünya Sağlık Örgütü DÜNYA ÇAPINDA GELİŞEN ECZACILIK Ek B İYİ ECZACILIK UYGULAMALARINA YÖNELİK ORTAK FIP/DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KILAVUZLARI: ECZACILIK HİZMETLERİ KALİTESİNE İLİŞKİN STANDARTLAR Geçmiş 1. Giriş 2. Temel felsefe 3. İyi eczacılık uygulamasının tanımı 4. İyi eczacılık uygulamalarına ilişkin gereklilikler 5. İyi eczacılık uygulamasına ilişkin standartların oluşturulması 6. Sonuç

3 Geçmiş 1986 YILINDA Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü Revize Edilmiş İlaç Tokyo da eczacıların rolleri üzerine iki toplantı düzenledi. Bunu Dünya Sağlık Örgütü Revize Edilmiş İlaç Stratejisi desteğiyle, eczacıların rolü üzerine Dünya Sağlık Asamblesi Kararı WHA47.12 nin kabul edilmesi izledi. Stratejisi altında, Dünya Sağlık Örgütü, 1988 yılında Hindistan, Delhi de ve 1993 yılında Japonya, 1992 yılında, Uluslararası Eczacılık Federasyonu Toplumda İyi Eczacılık Uygulamaları ve Hastane Eczacılık Düzenlemeleri başlığı altında eczacılık hizmetlerine ilişkin standartları geliştirdi yılında, iyi eczacılık uygulaması ile ilgili metin aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Farmasötik Preparatlara İlişkin Spesifikasyon Uzman Komitesi ne sunuldu. Dünya Sağlık Örgütü Uzman Komitesi tavsiyelerini ve 1997 yılındaki FIP Kurulu onayını takiben, İyi Eczacılık Uygulamalarına ilişkin FIP/WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ortak belgesi 1999 yılında, Dünya Sağlık Örgütü Farmasötik Preparatlara İlişkin Spesifikasyon Uzman Komitesi nin otuz beşinci raporu olarak yayımlandı. [WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Teknik Rapor Serisi, No. 885]. Eczacıların rolü üzerine iki toplantı daha düzenledi. Bu toplantılar, eczacılık müfredatı ile ilgili reform gerekliliğinin pekişmesinde rol oynadı ve kişisel bakım ve kendi kendini tedavi etme konularında eczacılığın değerini arttırdı. Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile, Eczacılık Uygulamasını Geliştirme hasta bakımına odaklanan, kullanışlı el kitabının ilk baskısı 2006 yılında piyasaya sürüldü. Bu el kitabı eczacıların değişen ihtiyaçlarını karşılaması ve Farmasötik bakıma adım adım bir yaklaşım sunması için tasarlanmıştır. İlaçların dağıtım ve kullanım uygulamalarına ilişkin standartları geliştirmeye yönelik genel amaç ile birlikte, İyi Eczacılık Uygulamaları için FIP/WHO kılavuzlarını bir çerçeve olarak kullanarak, FIP 2005 yılından 2007 yılına kadar pilot bir çalışma olarak iyi eczacılık uygulamalarına ilişkin ulusal standartlar geliştirilmesi için Kamboçya, Moldovya, Moğolistan, Paraguay, Tayland, Uruguay ve Vietnam da bulunan Üye Kuruluşlarına teknik destek sağlamak amacıyla imkânlar araştırmaya yönelik olarak ilk adımı attı yılında, Güney Doğu Asya Bölgesinde Toplum Eczacılık Düzenlemelerinde iyi eczacılık uygulamaları üzerine Bangkok beyanı FIP Güney-Doğu Asya Farmasötik Forumu nda kabul edildi ve eczacılık hizmetleri standartlarını ve profesyonel uygulamaları geliştirmeye yönelik olarak Üye Birliklerden söz alındı. Toplum ve Hastane ortamlarındaki İyi Eczacılık Uygulamalarının benimsenmesinden beri, uygulamada, uygulamalı bilimde, teknoloji ve farmasötik ilkesinde, en son Dünya Sağlık Asamblesi kararları: WHA54.11 (WHO Ecza Stratejisi), WHA54.13 (Gelişmekte olan Ülkelerdeki Sağlık Sistemlerini Geliştirme), WHA55.14 (Esas ilaçlara erişilebilirliği sağlama), WHA55.18 (Bakım kalitesi: hasta güvenliği), WHA57.16 (Sağlığın Geliştirilmesi) Ve WHA60.16 (İlaçların akılcı kullanımı) ile uygunluğu da içeren önemli değişiklikler meydana geldi. Dahası, 2007 yılında, FIP uygulama ve düşüncede çağdaş standartları yansıtmasına yönelik olarak İyi Eczacılık Uygulamaları kılavuzlarını güncellemek ihtiyacını araştırmaya ilişkin bir girişim başlattı. İyi Eczacılık Uygulamaları ile ilgili bir FIP çalışma grubu, kılavuzların revize edilmesinde düşünülmesi gereken esas konuları tanımlamak üzere 15 Ocak 2007 yılında ilk buluşmalarını gerçekleştirdiler.

4 FIP, 2008 yılında 68. Dünya Kongresi boyunca İsviçre, Basel de uzman konsültasyonu düzenledi. Toplantıya, Dünya Sağlık Örgütü İyi Eczacılık Çalışma Grubu, genel merkezlerdeki Dünya Sağlık Örgütü çalışanları, Doğu Akdeniz Dünya Sağlık Örgütü Bölgesel Ofisi, Gana, Nijerya ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyetinden katılan ülke ilaç danışmanları, altı FIP Bölge Farmasötik Forumu Başkanları ve Sekreterleri, FIP Üye Kuruluşları ve davetli birkaç uzmanlarını içeren elli katılımcı katıldı. Bu konsültasyonu takiben, FIP çalışma grubu en az 37 ülkede İyi Eczacılık Uygulamaları ile ilgili olarak var olan ulusal standartların geniş çaplı bir incelemesini üstlendi ve FIP in bütün 120 Ulusal Üye Kuruluşları, ilgili uzmanlar ve Dünya Sağlık Örgütü ile yeterli konsültasyona imkân sağlayacak bir zaman dilimi belirledi. Bu girişime yönelik ilk teklif, Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilen Farmasötik Preparatlarına yönelik Spesifikasyonlarla ilgilenen Dünya Sağlık Örgütü Uzman Komitesi nin kırküçüncü toplantısında sunuldu ve Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen kırk-dördüncü toplantıda, güncellenmiş rapor Uzman Komite ye verildi. 1.Giriş Toplum sağlığı bütün insanların mutluluğu ve refahı için temel teşkil eder. İyi sağlığı engelleyen durumlar kaliteli tıbbi ürünlere erişim azlığını, eğitimli sağlık çalışanlarına erişim eksikliğini, sağlık alanındaki yetersiz işgücünü, pahalı bakım maliyetlerini ve sağlık çalışanlarının düşük standartlarda eğitim almasını içerir. İlaçlar bütün toplumlarda ve kültürlerde sağlık hizmetlerinin önemli ve kritik bir parçasını oluşturur. Erişildiği takdirde, ilaçlar çoğu zaman birçok hastalık önleyici programın ve hemen hemen bütün hastalık tedavi planlarının esas öğeleridir. İlaçların potansiyel faydaları çoğu zaman fark edilmez- klinik denemelerde gösterilen ilaçların kanıtlanmış etkisi ile uygulamadaki gerçek etkileri arasında bir uçurum vardır. Bu uçurumun sebepleri; ilaç ve dozaj seçimi ile ilgili problemleri, ilaçların uygun olmayan yönetimi ve hastalar tarafından reçetelendirilmiş tedaviye bağlı kalınmaması, ilaç-ilaç ve ilaç-gıda etkileşimleri ve olumsuz ters gelişen tıbbi durumları içerir. İlaç ile ilişkilendirilen klinik problemlerin yanı sıra, mali etkiler de vardır. İlaç kullanımıyla doğan problemlerin maliyetinin ilaçların kendi maliyetine eşit ya da ondan daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. İlaç fiyatları da gün geçtikçe artıyor ve ilaçların maliyetleri sağlık hizmetleri fiyatlarından da ödün verilmesine sebep oluyor. İlaçların maliyetlerini karşılamak, mümkün olduğu kadar fazla insan için sağlık hizmetlerini arttırmaya yönelik olarak kısıtlı kaynakların en iyi şekilde kullanılması açısından oldukça önemlidir. Standardın altında olan, katkılı, ruhsatsız ve spüriyöz/hatalı etiketlenmiş/sahte/taklit ilaçlar sağlıktan ödün veren ve gittikçe büyüyen bir sorun. Hastalığın önlenmesi veya hastaların tedavileri için kullanılan ilaçların değerini sağlamak ve ilaç tedarik zincirinin bütünlüğünü sağlamak için bir sisteme ihtiyaç vardır. Eczacılar 1, ulusal ve diğer ilgili yetkili organlar (devlet veya il yetkilisi) tarafından ilaçların tüketicilere dağıtımını yönetmekle ve ilaçların güvenli ve etkili kullanımını sağlamakla yetkilendirilmiş özel şekilde eğitilmiş ve yetiştirilmiş sağlık çalışanlarıdır. Tüketicilere yalnızca ilaç sağlamanın tedavi amaçlarını gerçekleştirmek de yeterli olmadığı konusunda artan bir algı vardır. Bu ilaç-ilişkili ihtiyaçların üzerine eğilmek için, eczacılar ilaçların kullanım sonuçlarına ilişkin daha büyük sorumluluğu kabul etmektedirler ve hastalarına gelişmiş ilaç-kullanım hizmetleri sağlamak için uygulamalarını geliştirmektedirler. Sağlık hizmeti çalışanları olarak, eczacılar sağlık hizmetine erişimde ve ilaçların potansiyel faydaları ve gerçekleşen gerçek sonuçları arasındaki uçurumu kapamak konusunda önemli rol oynarlar ve eczacılar herhangi bir tamamlayıcı sağlık hizmetinin parçası olmalıdırlar. Bununla birlikte, Eczacıların rollerinin,

5 sağlık hizmeti sistemlerindeki ve toplum sağlığındaki artan şekilde karışık ve çeşitli niteliği eczacıların güncel beceri ve uzmanlık sahibi sağlık hizmeti çalışanı olarak yetkinliklerinin devamlı sürdürmelerini gerektirir. Ulusal Eczacılık Uzmanları Birliği nin uzaktan eğitim programlarını içeren ve ulusal eczacılık standartları ve uygulama hedeflerini belirlemeyi içeren sürekli profesyonel gelişim aktiviteleri yoluyla ülkelerindeki eczacıları desteklemek için yönetim organları ve diğer sağlık hizmeti çalışanları birlikleriyle beraber çalışmaları gerekmektedir. Bu kılavuzlar, eczacıların sağlık hizmetleri erişimini, sağlığın geliştirilmesini ve hizmet sundukları hastaların adına ilaçların kullanımını geliştirebilecekleri yollara ilişkin tanımlama sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. FIP in rolü, ulusal standartları 2 belirlemekte itici bir güç sağlayan ulusal eczacılık uzmanları kuruluşlarına liderlik sağlamaktır. Esas element, dünya çapındaki eczacılık uzmanları kuruluşlarının hizmet sağladıkları kişilere yönelik mükemmel bir uygulamayı geliştirmek konusundaki kararlılığıdır. Toplum ve diğer uzmanlar eczacılık uzmanları kuruluşunu bütün ortamlarda özellikle toplumda ve hastane eczanesi çevrelerinde üyelerinin bu sözlerini nasıl uygulamaya koydukları konusunda yargılayacaktır. 1 Eczacılar, mesleki sorumlulukları ve yükümlülükleri insanların ilaçları ile tedavilerinden maksimum tedavisel fayda sağlamalarını içeren sağlık hizmeti çalışanlarıdır. Bu onların eczacılık uygulaması ve eczacılık bilimi, mesleki standartlar ve gereklilikler, eczacılık ve ilaç hukuku ile ilgili son gelişmelerden ve ilaç kullanımına ilişkin bilgi ve teknoloji gelişmelerinden haberdar olmalarını gerektirir. Bu FIP ve Dünya Sağlık Örgütü nün ulusal İyi Eczacılık Uygulamaları kılavuzlarını dikkate alarak ulusal eczacılık uzmanları kuruluşlarına yönelik bir kılavuz sağlamak için benimsediği bir ilkedir. Uygulama koşulları bir ülkeden diğer ülkeye oldukça değişmektedir ve her bir ulusal eczacılık uzmanları kuruluşu zaman dilimi dâhilinde nelerin başarılacağına en iyi şekilde karar verebilir. 2. Temel felsefe Eczacılık uygulamasının misyonu, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve ilaçlarını en iyi şekilde kullanabilmeleri için sağlık problemleri olan kimselere yardımcı olmaktır. Söz konusu misyon altı farklı bileşen içermektedir: Randevusunun olup olmamasına bakılmaksızın tüm hastalara sunulması; Sağlıkla ilgili sorunların saptanması, kontrol altına alınası veya sınıflandırılması; Sağlık durumunun iyileştirilmesi; İlaçların etkililiğinin güvence altına alınması; İlaçların yol açabileceği zararların engellenmesi; ve Sınırlı sağlık bakım kaynaklarının sorumlu bir biçimde kullanılması. Eczacılar, toplum çapında hastaların sağlıkla ilgili sorunlarını paylaşabilecekleri sağlık bakım uzmanları olarak kabul edilmelidirler. Sağlık bakım ürünleri ve hizmetleri eczacılar tarafından sunulduğundan, söz konusu bakım noktasında bir takım sorunlar giderilebilir. Eczacıların sağlayamayacağı ilave teşhis becerisi veya tedavi gerektiren sorunlar hastane gibi uygun bir sağlık bakım kuruluşuna ya da bakım merkezine yönlendirilebilir. Söz konusu yönlendirmenin sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında iyi bir işbirliği ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eczacılar, ilaç kullanımını iyileştirmek adına her biri tedaviden iyi sonuçlar alınması bakımından önem arz eden birçok ilaç kullanım aşamasında çeşitli sorumluluklara sahiptirler. Söz konusu sorumluluk ilaç

6 tedarik zincirinin bütünlüğünü sağlamakla başlamakta ve bu bağlamda ilaçların uygun bir biçimde depolanması ve ilaçların kaliteli bir biçimde hazırlanması da yer almaktadır. Ayrıca doz rejiminin ve dozaj formlarının uygun olması için gerektiği şekilde reçete yazıldığının, kullanım talimatlarının yeterince açık olduğunun, ilaç-ilaç ve ilaç-gıda etkileşimlerinin engellendiğinin, alerji ve diğer kontrendikasyonlar gibi bilinen ve tahmin edilebilir olumsuz reaksiyonların önüne geçildiğinin, gereksiz tedavilerin en aza indirgendiğinin ve ilaç maliyetinin de göz önünde bulundurulduğunun güvence altına alınması da bu bağlamda önem arz etmektedir. Söz konusu misyonun bir diğer önemli bileşeni ise ilaçların doğru bir biçimde alınmasının önemini anlamak adına doğru dozaj zamanlaması, belirli bir doz alırken sakınılacak gıda ve diğer ilaçlar ve ilaç aldıktan sonra nelerin bekleneceği de dahil olmak üzere hastalara ve ilaçları uygulayan kişilere yardımcı olunmasıdır. İlaçların etkililiğini ve yan etkilerini doğrulamak amacıyla tedavinin izlenmesi de ilaç kullanım sürecinin önemli bir parçasıdır. 3. İyi eczacılık uygulamasının tanımı İyi eczacılık uygulaması, ideal düzeyde ve delile dayalı hizmet sunmak için eczane hizmetlerinden faydalanan bireylerin ihtiyaçlarına uygun eczacılık uygulamalarını ifade etmektedir. Söz konusu uygulamanın desteklenmesi için kalite standartlarına ve kılavuzlara ilişkin ulusal bir çerçeve programı oluşturulması gerekmektedir. 4. İyi eczacılık uygulamalarına ilişkin gereklilikler İyi eczacılık uygulamaları, eczacının tüm alanlardaki ilk odak noktasının hastalarının refahı olmasını gerektirmektedir. İyi eczacılık uygulamaları, eczacılık faaliyetinin temel amacının hastaların ihtiyaçlarına en uygun ilaçları kullanmasına yardımcı olunmasını gerekli kılmaktadır. Temel fonksiyonlar arasında kalitesi garantili ilaç ve diğer sağlık bakım ürünlerinin temin edilmesi, hastaya uygun bilgi ve önerilerin sağlanması, gerekli görüldüğünde ilacın uygulanması ve ilaç kullanımının yaratacağı etkilerin tabip edilmesi bulunmaktadır. İyi eczacılık uygulamaları, eczacının sağlayacağı katkının önemli bir bölümünün mantığa dayalı ve ekonomik reçete yazma ve ilaç hazırlama sürecine başvurulmasını içermesini gerektirmektedir. İyi eczacılık uygulamaları, her bir eczacılık hizmeti öğesinin hastaya göre uyarlanmasını, açıkça belirlenmesini ve sürece dâhil olan tüm bireylere etkili bir biçimde açıklanmasını gerektirmektedir. Sağlık hizmeti uzmanlarının arasındaki çoklu disiplinlere dayalı işbirliği, hasta güvenliğinin başarılı bir biçimde iyileştirilmesindeki en temel faktördür. Söz konusu gerekliliklerin karşılanması için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi önem arz etmektedir: Etik ve ekonomik faktörlerin de önemli olduğu kabul edilmekle birlikte hasta sağlığı, uygulamanın temelinde yatan ana felsefe olmalıdır; Eczacıların, ilaç kullanımı konusunda karar vermeleri için belirli girdilere sahip olmaları gerekmektedir. Eczacıların yan etkileri, ilaçla bağlantılı sorunları, ilaç hatalarını, yanlış kullanım durumlarını veya ilaç istismarlarını, ürün kalitesindeki kusurları ve saptanan sahte ürünleri rapor etmelerine ve bu bağlamda geri dönüt almalarına olanak tanıyan bir sistem oluşturulmalıdır. Söz konusu raporlama süreci, hastalar ya da sağlık uzmanları tarafından doğrudan veya eczacılar aracılığıyla temin edilen ilaçların kullanımına ilişkin bilgileri içerebilir;

7 Başta hekimler olmak üzere diğer sağlık uzmanları ile ilaç tedavisi konusundaki her hususta karşılıklı güvene dayalı ve tedavi edici işbirlikçi ortaklık ilişkisi kurulmalıdır; Eczacıların arasındaki ilişki, birbirleri ile rekabet etmekten ziyade eczacılık hizmetini iyileştirmeye çalışan meslektaşların arasındaki ilişki gibi olmalıdır; Kuruluşlar, grup uygulamaları ve eczane yöneticileri kalitenin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yükseltilmesi sorumluluğunu paylaşmalıdır; Eczacı, her bir hasta hakkında temel tıbbi ve farmasötik bilgilere (örneğin teşhis, laboratuvar testlerinin sonuçları ve hastalık öyküsü) sahip olmalıdır. Söz konusu bilgilere ulaşılması, hasta tek bir eczaneden alışveriş yaptığında veya hastanın ilaç profili çıkarıldığında daha kolay hale gelmektedir; İlaç atıklarının bertaraf edilmesi sonucu karşı karşıya kalınabilecek olası çevresel tehlikeler de dahil olmak üzer eczacının tedaviler, ilaçlar ve kullanımdaki diğer sağlık bakım ürünleri hakkında delile dayalı, tarafsız ve kapsamlı, objektif ve güncel bilgilere sahip olması gerekmektedir; Eczacılar, her bir uygulama ortamında profesyonel çalışma hayatları boyunca kendi yeterliliklerini koruma ve değerlendirme konusunda kişisel sorumluluk üstlenmelidirler. Öz izleme önemli bir unsur olmakla birlikte ulusal ilaç uzmanı kuruluşların üstleneceği bir değerlendirme ve izleme süreci de eczacıların ilgili standartları koruduklarını ve sürekli mesleki gelişimin öngördüğü koşulları sağladıklarını güvence altına almada önemlidir; Mesleğe girişe yönelik eğitim programları, eczacılık uygulamasında meydana gelen hem güncel hem de önceden kestirilebilir değişiklikleri uygun bir biçimde ele almalıdır; İyi eczacılık uygulamalarına yönelik ulusal standartlar belirlenmeli ve her bir eczacı tarafından uygulanmalıdır. Ulusal veya devlet/bölge düzeyinde aşağıda belirtilen öğelerin oluşturulması gerekmektedir: -Aşağıdaki özelliklere sahip yasal bir çerçeve programı: -Kimlerin eczacılık sektörüne girebileceğini tanımlayan; -Eczacılık uygulamasının kapsamını tanımlayan; -Tedarik zincirinin bütünlüğünü ve ilaç kalitesini güvence altına alan. -Aşağıdaki özelliklere sahip bir işgücü çerçeve programı: -Sürekli mesleki gelişim programları ile eczacı kadrosunun yetkinliğini kanıtlayan; -İyi eczacılık uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için personel kaynaklarını tanımlayan. -Aşağıdaki özelliklere sahip ekonomik bir çerçeve program: -İyi eczacılık uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin güvence altına alınabilmesi için etkili bir biçimde kullanılan yeterli sayıda kaynak ve teşvik sunan. 5. İyi eczacılık uygulamasına ilişkin standartların oluşturulması İyi eczacılık uygulaması, ulusal mevzuat tarafından belirlenen standartları genellikle aşan standartlar içermektedir. Ayrıca söz konusu mevzuat tek başına ilgili hizmetlerin bahsi geçen koşulları sağlamak üzere nasıl oluşturulacağı konusunda kesin talimatlar sunmaktadır. Bu nedenle ulusal eczacılık kuruluşu dernekleri, kalite yönetimi çerçeve programı ile hizmetlerin geliştirilmesine yönelik stratejik bir plan içeren iyi eczacılık uygulamaları için gerekli standartları oluşturmada rol oynamaktadır. İyi eczacılık uygulamaları için ulusal standartların geliştirilmesinde hem sağlık bakım hizmeti kullanıcılarının

8 ihtiyaçlarına hem de ulusal sağlık hizmeti sistemlerinin söz konusu hizmetleri destekleme kapasitelerine önem verilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Eczacılık uygulaması ülkelere göre değişiklik gösterdiği gibi uygulamanın gerçekleştirildiği bölgelere göre de farklılıklar içerecektir. Bu nedenle söz konusu standartların farklı eczacılık uygulaması ortamlarının kendine has özelliklerini (söz gelişi toplum ve hastane eczanesi) göz önünde bulundurması gerekmektedir. Buna ek olarak ilaçlar ve ihtiyaçlar da değişiklik gösterdiğinden ilgili standartların gelişen uygulama ortamlarını kabul etmesi ve gelişen hizmetleri uygulamanın gelişimsel niteliğini olumsuz yönde etkilemeksizin yol göstererek sunması gerekmektedir. Öte yandan altına düşüldüğünde gerçekleştirilen faaliyetin hiçbir bakımdan eczacılık uygulaması olarak değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla kabul göremeyeceği bir referans dayanağı oluşturulmalıdır. FIP, iyi eczacılık uygulamalarına yönelik minimum standartları oluştururken öncelikle hastalar ve toplum tarafından öngörüldüğü üzere eczacıların üstlendikleri rolün önemini vurgulamaktadır. İkinci olarak eczacılarım doğrudan sorumlu ve yükümlü oldukları fonksiyonların rol bazında belirlenmesi gerekmektedir. Üçüncü öğe ise minimum ulusal standartların her bir fonksiyon ile rolü destekleyen bir dizi faaliyette yetkinliğin gösterilme ihtiyacına dayalı olarak bu iki sürecin ardından oluşturulmasıdır. Her bir faaliyete ilişkin minimum ulusal standartlar, mantıksal olması ve eczacılık uygulaması ortamının yerel ihtiyaçlarına ve ulusal kuruluşların isteklerine göre uygun bir biçimde tanımlanması gereken süreçlere dayalıdır. Tüm ulusal eczacılık kuruluşu dernekleri aynı zamanda söz konusu rol ve fonksiyonları kendi ihtiyaçları doğrultusunda uyarlamalıdır. Aşağıda sıralanan faaliyetler, iyi uygulama göstergelerinin ulusal bağlamda oluşturulması ile tanımlanıp ölçülebilir ve gerçek uygulama ortamı öncelikleri doğrultusunda ağırlıklandırılabilir. Ulusal eczacılık kuruluşu derneklerinin eczacılar için uygun görülen alanlarda aşağıda belirtilen rol ve fonksiyonları göz önünde bulundurması önerilmektedir: 1. Rol: Tıbbi ürünlerin hazırlanması, elde edilmesi, depolanması, korunması, dağıtılması, uygulanması, verilmesi ve bertaraf edilmesi Fonksiyon A: Herhangi bir ön hazırlığa tabi olmaksızın ilaç müstahzarlarının ve tıbbi ürünlerinin hazırlanması -Eczacılar ilaç hazırlama alanlarının, ön hazırlığa tabi olmaksızın kolaylıkla müstahzar hazırlanmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmasını ve olası ilaç hatalarının en aza indirgenecek şekilde ve tıbbi ürünlerin hijyen ve güvenlik bakımından garantili olarak muhafaza edilmesini güvence altına almalıdır. -Eczacılar, bileşil ilaçların yazılı formüllere ve uygun olan yerlerde sterilite de dahil olmak üzere ham madde, ekipman ve hazırlık süreçlerine ilişkin kalite standartlarına uygun olarak hazırlandığını güvence altına almalıdır. Fonksiyon B: Tıbbi müstahzarların ve ürünlerin elde edilmesi, depolanması ve korunması

9 -Tedarikten sorumlu eczacılar, eşitlik ve erişim haklarını yükseltebilmek ve ilgili idari ve kanuni makamlara karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için tedarik sürecinin şeffaflığını, profesyonelliğini ve etik değerlere uygunluğunu garanti altına almalıdır. -Tedarikten sorumlu eczacıların standartların altında, katışıklı, lisanssız ve suni/yanlış etiketli/yanlış/sahte ilaçların tedarik edilmemesi veya sisteme girmemesi için tedarik işleminin yüksek kalite güvence ilkeleri ile desteklendiğinden emin olmaları gerekmektedir. -Tedarikten sorumlu eczacılar aynı zamanda tedarik faaliyetinin doğru, zamanında ve erişilebilir bilgiler sunan güvenilir bir bilgi sistemi tarafından desteklendiğini güvence altına almalıdırlar. -Eczacılar, ilaç eksikliklerine ve acil durumlarda satın alma faaliyetlerine yönelik acil eylem planları yapmalıdırlar. -Eczacılar, başta eczanelerde ve sağlık bakım tesislerinde kullanılan kontrollü maddeler olmak üzere tüm ilaçlar için belirli muhafaza koşullarının sağlandığını güvence altına almalıdırlar. Fonksiyon C: Tıbbi müstahzarların ve ürünlerin dağıtılması -Eczacılar, ilaç numuneleri de dâhil olmak üzere tüm tıbbi ürünlerin ilaç tedarikinin güvenilirliğini ve emniyetini gözetecek şekilde taşınmasını ve dağıtılmasını sağlamalıdır. -Eczacılar, kusurlu/suni/yanlış etiketli/yanlış/sahte olduğu bilinen veya kusurlu/suni/yanlış etiketli/yanlış/sahte olduğundan şüphelenilen tıbbi ürünlerin iadeden sorumlu bir kişi(ler) tarafından derhal ve etkili bir biçimde geri toplanabilmesi için yazılı bir prosedür içeren etkili bir dağıtım sistemi oluşturmalıdır. -Felaket veya küresel salgına karşı hazırlıksızlık stratejilerinin bir parçası olarak ulusal ilaç ruhsatlandırma kuruluşları, sınırlı güvenlik verileri ile pazarlanmaya yetkili yeni ilaçları kullanıma sunabilir; eczacılar bu bağlamda güvenlik hususlarını gözetmekten ve yan etki oluşumlarını izlemek için gerekli mekanizmaları oluşturmaktan sorumludurlar. Fonksiyon D: Tıbbi ilaçların, aşıların ve enjekte edilebilir diğer ilaçların uygulanması -Eczacılar ilaçların hazırlanması ve uygulanması ve çalışma ortamlarında ilaçların uygulanması ve bunun doğuracağı sonuçlara ilişkin prosedürlerin oluşturulması sürecinde rol oynamalıdırlar. -Eczacılar eğitimci, kolaylaştırıcı ve bağışıklayıcı bir rol üstlenmeli ve bu nedenle aşı kapsamının ve aşı güvenliğinin sağlanması yoluyla aşılama programlarına dahil olarak hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmalıdırlar. -Eczacılar, uygun olan yerlerde ilaç bağımlılığı yönetimi, HIV/AIDS, tüberküloz ve cinsel yoldan bulaşan hastalıklar gibi alanlarda doğrudan gözlemlenen tedavi programlarına katılmalıdırlar. Fonksiyon E: Tıbbi ürünlerin hazırlanması

10 -Eczacılar, reçetelendirirken ilaçların ve diğer sağlık bakım ürünlerinin tedariki ve dağıtımı için eczanelerinde uygun olanakların, eğitimli personelin, standart ilaç hazırlama faaliyetlerinin ve belgelendirme prosedürlerinin uygulandığından emin olmalıdırlar. -Eczacılar, kağıt şeklinde veya elektronik ortam üzerinden aldıkları tüm reçeteleri hastaya ilaç temin etmeden önce ilgili endikasyon(lar)a yönelik tedavisel, toplumsal, ekonomik ve kanuni hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirmeli ve gözden geçirmelidirler. Mümkün olan yerlerde eşdeğer ürün değişimi yapılması önerilmektedir. - Eczacılar, tıbbi ürünlerin dağıtım noktasında hasta gizliliğini sağlamalıdır ve tedavi için maksimum fayda elde etmek için yeterli yazılı ve sözlü bilgileri aldığından ve anladığından emin olmak için tavsiye sağlamalıdır. Fonksiyon F: Tıbbi ilaçların müstahzarların ve ürünlerinin imha edilmesi -Eczacılar, ilaç envanterinin düzenli takibinin gerçekleştirildiğinden ve eski stoğun çıkarılması ve son kullanma tarihlerine yönelik periyodik denetim sürecindeki tıbbi numuneleri içermesi gerektiğinden emin olmalıdır. - Eczacılar, tıbbi ilaç numuneleri dahil olmak üzere yeniden adlandırılan tıbbi ürünlerin, sonraki bertaraf işlemi için ayrı ayrı saklandığından ve başka herhangi bir dağıtım ve hazırlığın uygulanmasını engellendiğinden emin olmalıdır. - Eczacılar, hastane ve/veya toplum eczacılığında güvenli bir ilaç atık bertarafı yöntemi oluşturmalıdır böylece hastalar ve kamu son kullanma tarihi geçen veya istenmeyen ilaçları ve tıbbi cihazları geri dönüştürmeye teşvik edilebilir. Ayrıca, eczacılar son kullanma tarihi geçen veya istenmeyen ilaçların güvenli bir şekilde imha edilmesine ilişkin olarak hastalara uygun bilgi sağlamalıdır. Rol 2: Etkin ilaç tedavisi yönetiminin 3 sağlanması Fonksiyon A: Hasta sağlık durumunun ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi - Eczacılar, sağlık yönetimi, hastalığın önlenmesi ve sağlıklı yaşam tarzı davranışının hasta değerlendirmesi ve bakım sürecinde bileştirildiğinden emin olmalıdır. - Eczacılar, tüm bireysel hasta değerlendirmelerinde eğitim seviyesi, kültürel inançlar, okuryazarlık, anadil ve fiziksel ve zihinsel kapasitesi gibi eşsiz bir hasta değerlendirmesi bildirmelidir. Fonksiyon B: Hasta tıbbi ilaç tedavisinin yönetilmesi - Tıbbi ilaçlar, dergiler, ulusal esas ilaçlar listeleri ve standart tedavi kılavuzlarına ilişkin referans kitaplar gibi ilaçların güvenli, rasyonel ve uygun maliyetli kullanımı ile ilgili uygun bir kanıta dayalı veri tabanına erişimi korumalıdır. 3 Tıbbi ilaç tedavisi yönetimi, bireysel hastalara yönelik tedavi sonuçlarını optimize eden bağımsız bir servis veya servis grubudur. Tıbbi ilaç tedavisi yönetimi hizmetleri tıbbi bir ilaç ürünün sağlanmasından bağımsızdır ancak söz konusu ilaç ürünü ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilir. - Eczacılar, tıbbi formülari sisteminin(lerinin) (yerel, bölgesel ve/veya ulusal), en iyi mevcut kanıta dayanan standart tedavi kılavuzları, protokoller ve tedavi yollarına bağlı olduğundan emin olmalıdır. - Eczacılar gerekli izleme parametreleri ve reçete yazmaya ilişkin düzenlemeler dahil olmak üzere ilaçların ideal ve uygun kullanımına yönelik kanıt ve söz konusu kullanıma erişime ilişkin olarak reçete yazanların eğitiminde önemli bir role sahip olmalıdır. Uygun olduğu takdirde, eczacılar, uygun ilaç veya dozajın seçimi dahil olmak üzere tıbbi tedavide reçete yazan kişilere öneri veya tavsiye vermelidir.

11 -Eczacılar, özellikle çoklu sağlık hizmetleri pratisyenlerinin hastanın ilaç tedavisine dahil olduğu ve gerektiğinde müdahale ettiği zaman etkili ilaç tedavisi yönetimini koordine etmek için tüm gerekli klinik ve hasta verilerine ulaşabilmeli, katkıda bulunabilmeli ve söz konusu verileri kullanabilmelidir. - Eczacılar, uygun olduğu takdirde, hekimler, uzmanlar veya diğer sağlık uzmanlarına sevk edilmeye yönelik standart bir çalışma prosedürü oluşturmalıdır. - Eczacılar, hastaların sağlık sektörleri arasında gidip gelmesinden dolayı hastaların ilaçlarına ilişkin bilgileri ileterek bakımın sürekliliğini sağlamalıdır. Fonksiyon C: Hasta ilerlemesinin ve sonuçlarının izlenmesi Minimum ulusal standartlar bu faaliyetlere yönelik olarak oluşturulmalıdır. - Eczacılar, gerektiğinde ilaç tedavisine ve müdahalesine hastanın yanıtını değerlendirirken hasta tanısı ve hastaya özel gereksinimleri dikkate almalıdır. - Eczacılar, hastanın tedavisel sonuçlarını izlemeye ve ilaç tedavisini izlemeye ve değerlendirmeye yönelik gerekli klinik ve hasta verilerini belgelemelidir. - Eczacılar, gerektiğinde tedaviyi takip etmek ve düzenlemek amacıyla hastalara yönelik hasta başı testi gerçekleştirmelidir. Fonksiyon D: İlaçlar ve sağlığa ilişkin sorunlar hakkında bilgi sağlanması Minimum ulusal standartlar bu faaliyetlere yönelik olarak oluşturulmalıdır. - Eczacılar, her eczanede müşteriler ve hastalar ile gizli bilgileri görüşmeye yönelik uygun bir yer olduğundan emin olmalıdır. -Eczacılar, kapsamlı bir sağlık yönetim planına ilişkin karar verme sürecinde katılımlarına yönelik olarak hastalara yeterli sağlık, hastalık ve tıbbi bilgi sağlamalıdır. Bu bilgiler, hastanın tedavisi ve güçlenmesine yönelik destekleyici bağlılığı amaçlamalıdır. - Eczacılar, tüketicilere ve reçete verenlere yönelik antimikrobiyallerin uygun kullanımına ilişkin bilgiler sağlayarak antimikrobiyal direncinin azaltılmasında proaktif olmalıdır. 3. Rol: Mesleki performansın korunması ve geliştirilmesi Fonksiyon A: Mevcut ve gelecek performansı geliştirmek için devam eden profesyonel gelişime ilişkin 4 strateji planı ve uygulaması - Eczacılar, eğitimin hayat boyu devam ettiğinin farkına varmalı ve klinik bilgi, beceri ve performans geliştirmek için eğitimin veya mesleki gelişimin devam ettiğinin kanıtını gösterebilmelidir. - Eczacılar, geleneksel Çin ilaçları, sağlık takviyeleri, akupunktur, homeopati ve naturopati gibi çağdaş ve alternatif terapiler hakkında bilgilerini ve becerilerini güncellemeye yönelik adım atmalıdır. - Eczacılar, eczacılık uygulamasında uygulanabilir olması halinde yeni teknoloji ve otomasyon uygulaması ile ilgilenmeli ve bilgilerini güncellemeye yönelik adımlar atmalıdır. - Eczacılar, tıbbi ürünlere ilişkin bilgilere yönelik bilgilerini güncellemek ve haberdar olmak için adımlar atmalıdır. Rol 4: Sağlık hizmetleri sistemi ve kamu sağlığının verimliliğini geliştirmeye yönelik katkı sağlanması Fonksiyon A: Çeşitli kişisel bakım yönleri ve ilaçları hakkında değerlendirilen bilgilerin yayılması Minimum ulusal standartlar bu faaliyetlere yönelik olarak oluşturulmalıdır. - Eczacılar, bilgilerin hastalara, diğer sağlık hizmetleri uzmanlarına sağlandığından ve umumun kanıta dayalı, objektif, anlaşılabilir, reklama dayalı olmayan, doğru ve uygun olduğundan emin olmalıdır. - Eczacılar, geniş bir hasta nüfusuna, yaş gruplarına ve sağlık okuryazarlığı düzeyleri için geçerli olan sağlık yönetimi, sağlığın önemi ve hastalığın önlemesi programlarına yönelik eğitim malzemeleri kullanmalı ve/veya geliştirmelidir.

12 4 Mesleki gelişimin sürdürülmesi kavramı (CPD), kariyerleri boyunca bir profesyonel olarak yetkinliğin devamını sağlamak amacıyla bilgi, yetenek ve tutumların sistematik olarak korunması geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik bağımsız eczacıların sorumluluğu olarak tanımlanabilir. - Eczacıların, internet-tabanlı veya diğer sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi türlerinin (tıbbi ilaçlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere) nasıl değerlendireceği ve kullanılacağı konusunda hastaları eğitmesi ve özellikle internetten alındığında buldukları bilgilere ilişkin olarak onları bir eczacıya danışmaya teşvik etmesi gerekmektedir. - Eczacılar, bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi almak ve söz konusu bilgileri kritik olarak analiz etmek amacıyla hastalara ve sağlık uzmanlarına yardımcı olmalıdır. Fonksiyon B: Önleyici bakım faaliyetleri ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesi - Eczacılar, örneğin, sigara bırakma, bulaşıcı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi alanlarda kamu sağlığına teşvik eden ve hastalığı önleyen önleyici bakım faaliyetleri gerçekleştirmelidir. - Eczacılar, uygulanabildiği yerde, daha yüksek hastalık riski olan hastalara yönelik hasta başı testi ve diğer sağlık tarama faaliyetlerini sağlamalıdır. Fonksiyon C: Mesleki yükümlülükler, kılavuzlar ve mevzuatlara uyulması Minimum ulusal standartlar bu faaliyetlere yönelik olarak oluşturulmalıdır. - Eczacılar, eczacılara yönelik ulusal mesleki ahlak kuralları hükümlerine uyduğunu garanti etmek için adımlar atmalıdır. Fonksiyon D: Gelişen sağlık sonuçlarını tanıtan ulusal politikaların desteklenmesi ve savunulması Minimum ulusal standartlar bu faaliyetlere yönelik olarak oluşturulmalıdır. - Eczacılar, toplumda sağlığa teşvik etmek, toplumda sağlığı değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kamu ve meslek gruplarına destek olmalıdır. -Eczacılar, sağlık sonuçları geliştirmek için kendi çabalarıyla diğer sağlık hizmetleri uzmanları ile iş birliği yapmalıdır. 6. Sonuçlar Toplum ve hizmet sundukları bireyler tarafından eczacıların ilgi veya denetiminin beklendiği durumlarda eczacıların dört temel rolü vardır: 1. Tıbbi ürünlerin hazırlanması, alınması, saklanması, koruma altına alınması, dağıtılması, uygulanması ve elden çıkarılması 2. Etkili ilaç tedavisi yönetiminin sağlanması 3. Mesleki performansın korunması ve geliştirilmesi 4. Sağlık hizmetleri sistemi ve kamu sağlığının verimliliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması Bu roller, yöntem uygulamalarına bağlı olarak tüm bağımsız eczacılar için değişebilir. GPP nin spesifik standartları, yalnızca bir ulusal eczacılık meslek kurumu çatısı altında geliştirilebilir. Bu kılavuz, eczacılık sektöründeki hastaların ve diğer önemli ilgili kişilerin yararına karşılanacak bir takım mesleki hedefler olarak tavsiye edilmektedir. Projenin ileri taşınmasına yönelik sorumluluk, her bir ulusal eczacılık meslek kurumunun elinde olacaktır. Bu tavsiyeler kapsamında her bir ulusa yönelik GPP standartlarının spesifik standartlarına ulaşma önemli bir zaman ve çaba gerektirebilir. Sağlık uzmanları olarak, eczacılar gecikme olmaksızın süreci başlatma görevine sahiptir Uluslararası Eczacılık Federasyonu Andries Bickerweg 5

13 P.O Box AE The Hague The Netherlands T+31 (0) F +31 (0)

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Birinci Basım Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES Mayıs

Detaylı

I. Giriş 1 6 3. III. 24. Maddenin normatif içeriği 23 70 8 A. Madde 24, paragraf 1 23 31 8 B. Madde 24, paragraf 2 32 70 9

I. Giriş 1 6 3. III. 24. Maddenin normatif içeriği 23 70 8 A. Madde 24, paragraf 1 23 31 8 B. Madde 24, paragraf 2 32 70 9 İçindekiler Paragraflar Sayfa I. Giriş 1 6 3 II. Çocukların sağlık hakkının gerçekleşmesine ilişkin ilkeler ve temeller 7 22 4 A. Çocuk haklarının bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı 7 4 B. Ayrımcılığa

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 18001 Nisan 2008 ICS 03.100.01; 13.100 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Occupational health and safety management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

MTB ENTEGRE EL KİTABI.

MTB ENTEGRE EL KİTABI. ENTEGRE EL KİTABI İÇİNDEKİLER MTB ENTEGRE EL KİTABI. BÖLÜM AÇIKLAMA SAYFA NO İÇİNDEKİLER 2 0 GİRİŞ 3 9 1 KAPSAM 10 2 HARİÇ TUTMALAR 11 3 TERİMLER TARİFLER 11 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 12 14 5 YÖNETİM SORUMLULUĞU

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TS EN ISO 15189:2009 TS EN ISO 15189:2014 Farklar 1 Kapsam 1 Kapsam 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 3 Terimler ve tarifler 3 Terimler ve tarifler 4

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık I. GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası nda, sadece hasta veya sakat

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

Tıbbi cihazlarda sağlık teknolojisi değerlendirmesi

Tıbbi cihazlarda sağlık teknolojisi değerlendirmesi Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği 2013 Health technology assessment of medical devices WHO Medical device technical series Tıbbi cihazlarda sağlık teknolojisi değerlendirmesi DSÖ Tıbbi cihaz teknik

Detaylı

İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 15.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28973 İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilaçların güvenli

Detaylı

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur?

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? İkinci basım. Düzeltmeler ve değişiklikler Ulusal İlaç Politikaları Geliştirme Rehberi, 1988 Dünya Sağlık Örgütü Cenevre İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin ilaçlarla ilgili mevzuatının 2010/84/EC sayılı direktifine paralel olarak,

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin ilaçlarla ilgili mevzuatının 2010/84/EC sayılı direktifine paralel olarak, 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı