KUMAŞ SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUMAŞ SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi"

Transkript

1 KUMAŞ SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2 KUMAŞ SANAYİ I TÜRKİYE DE ÜRETİM Cumhuriyetten sonraki dönemde pamuk üretip ihraç eden, buna karşın iplik, kumaş ve giysi ithal eden Türkiye, 1950 den sonra iplik ve kumaş, 1970 lerin başından itibaren ise hazırgiyim ürünleri ihraç eden ve bugün, dünyada önemli tekstil ve konfeksiyon üreticileri arasında yer alan bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye de hazır giyim sanayinin gelişimi tekstil sanayinin gelişimini de beraberinde getirmiştir. Bugün, tekstil sanayi, iç piyasanın ihtiyacını önemli oranda karşılamanın yanısıra, ihracatta da büyük gelişmeler kaydetmiştir. Kumaş sanayi bir taraftan sahip olduğu istihdam kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile, diğer taraftan da ihracatın lokomotifi durumundaki hazırgiyim sanayinin taleplerine cevap vermesi nedeniyle tekstil sanayinin önemli alt sektörlerinden biri durumundadır yılı itibarıyla sektörün imalat sanayi içindeki payı %6.4 civarında gerçekleşmiştir. Türkiye'de üretilen kumaşların çok büyük bir kısmını pamuklu ve suni sentetik dokuma kumaşlar oluşturmaktadır. DPT nin 2003 yılı verilerine göre pamuklu dokuma kumaş üretimi yaklaşık 1.8 milyar metre, suni sentetik dokuma kumaş üretimi 617 milyon metre, yünlü dokuma kumaş üretimi 57 milyon metre olarak gerçekleşmiştir yılında üretimin pamuklu da 1.9 milyar metre, suni sentetik da 642 milyon metre ve yünlü da 57 milyon metre dolayında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. DİE nün 2002 yılı Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı verilerine göre Türkiye de kumaş üretimi yapan 7,744 firma bulunmaktadır. Türkiye dünya pamuklu dokuma sektöründe, mekikli mekiksiz tezgah kapasitesinden yaklaşık %2,5 pay almaktadır. Atkı atma sistemine göre, bu tezgahların %84'ü rapier ve projektilli, %16'sı da hava jetlidir. Türkiye'nin pamuklu dokuma endüstrisine bakıldığında, çoğunluğu entegre olan büyük firmalardan ve entegre olmayan küçük orta ölçekli aile şirketlerinden oluştuğu görülür. Türk pamuklu sektörüne yön veren 41 büyük şirket, 8,220 tezgah ile Türkiye kapasitesinin %55'ine sahiptir. Bu tezgahların %21'i 5 yaşında veya altındadır. 20 yaş ve daha eski tezgahların payı ise %61'dir. Bu tabloya göre pamuklu dokuma sektörünün, genel olarak eski bir teknolojiye sahip olduğu söylenebilir. Pamuklu sektörü, hammadde ihtiyacının büyük bir bölümünü yurtiçinden karşılamaktadır. Türkiye, dünyanın sayılı pamuk üreticilerinden biridir. 2003/2004 sezonu üretimi geçen döneme oranla %9 azalarak 899 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Türkiye de üretilen tekstillerin büyük çoğunluğunu pamuklu ürünlerin oluşturması, iç üretimin ihtiyacı karşılayamamasına yol açmıştır. Bu nedenle Türkiye net pamuk ithalatçısı durumuna gelmiştir. Pamuklu dokuma sektöründen sonra en önemli üretim, suni sentetik dokuma sektöründe yapılmaktadır. Dokuma kumaşlar ağırlıklı olarak giyim sanayinde ve döşemelikte, çözgülü örme kumaşlar ise mefruşatta (masa örtüsü ve perde) kullanılmaktadır. Suni sentetik sektöründe, ürünler polyester filament ağırlıklı olup, bunu naylon ve viskon filament esaslı ürünler takip etmektedir. Suni sentetik dokuma sektöründe, organize fabrikalar genellikle terbiye ile entegredir (% 60). Bu entegrasyonun derecesi çözgülü örmede daha az olup,

3 %25 civarındadır. Türkiye'de suni sentetik dokuma kumaş üreten yaklaşık 7,000 tezgah olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam çözgülü örmede yaklaşık arasındadır. Her iki sanayide de makinaların çoğunluğu 10 yaşın altında olup, makina parkı Avrupa'dakinden daha gençtir. Bununla beraber, önemli rakiplerden biri olan Çin, daha genç bir makine parkına sahiptir. Sektörün, rakiplerine göre özellikle Avrupa pazarına yakınlık, çabuk teslimat, moda takibi, güven, üretilen kaliteye göre fiyatların Uzakdoğu'dan düşük olması, makina parkının yeniliği ve ürün yelpazesinin genişliği gibi açılardan önemli bir avantaja sahip olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, sektör hammadde ihtiyacını %75 oranında yurtiçinden sağlayabilmektedir. Hammadde ve işçilik yoğun bir yapıya sahip olan yünlü dokuma sektöründe 2,270 tezgah bulunmaktadır. Bu tezgahların %88'i mekiksiz, %12'si ise mekiklidir. Tezgahların %58'i organize, %42'si de organize olmayan sektörde kullanılmaktadır. Organize sektörde kullanılan tezgahların yaş ortalaması 11 yıldır. Önümüzdeki yıllarda, sektörde, sahip olunan eski teknolojinin modernizasyonuna yönelik yatırımlar hedeflenmektedir. Kaliteli yünlü ürünlerde İtalya; moda, desen ve teknoloji avantajları ile Türkiye'nin en büyük rakibi durumundadır. Bunun yanında, Uzakdoğu ülkeleri de önemli rakiplerimiz arasındadır. Sektör, kaliteli yün elyafı temininde büyük oranda ithalata bağımlıdır. Türkiye'de keten, kendir ve jütten dokuma kumaş üretimi, hammadde yetersizliği ve talebin çok kısıtlı olması nedeniyle oldukça düşüktür. Yıllık üretim 16 milyon metre civarındadır. Bu sektörde hammadde (keten ve jüt) ihtiyacı tamamen ithalata bağımlıdır. Kendirin büyük bir kısmı ise Batı Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Dış giyimde kullanılan ince keten ipliğinin üretimi, faaliyetteki tek firmanın 1997'de üretimine son vermesiyle tamamen son bulmuştur. Dolayısıyla, keten dış giyimi için gerekli keten ve keten karışımlı kumaşların imalinde kullanılan aramalı ihtiyacı, tamamıyla yurtdışından sağlanmaktadır. Türkiye de 1998 ve 1999 yıllarında tekstil makine ve ekipmanlarına yapılan yatırımlar, önceki yıllarda oluşan aşırı kapasite nedeniyle, çok büyük bir düşüş göstermiştir. Buna bağlı olarak, tekstil makine ve ekipmanlarının ithalatı da büyük oranda gerileme göstermiştir. Örneğin, mekiksiz tezgah ithalatı 1998 de %45, 1999 da ise %60 dolayında düşüş göstermiştir. Ancak, 2000 yılında bu tezgahların ithalatı tekrar büyük bir artış göstermiştir yılında 587 mekiksiz dokuma tezgahı ithalatı ile dünyada 14. sırada yer alan Türkiye, 2000 yılında %304 gibi çok büyük bir artışla 2,372 tezgah ithal etmiş ve dünyada 5. sıraya yükselmiştir yılında 1,275 adet mekiksiz dokuma tezgahı ithal eden Türkiye, dokuma tezgah ticaretinin tüm dünyada azalması nedeniyle 4. sıraya yükselmiştir yılında 2,821 adet, 2003 yılında da 4,505 mekiksiz dokuma tezgahı ithal eden Türkiye, dünyada Çin den sonra ikinci sırada yer almıştır. Türkiye nin mekikli dokuma tezgah ithalatı ise yok denecek kadar azdır ve 2002 yıllarında bu tezgahlardan hiç ithal edilmemiş, 2001 yılında 2 adet 2003 yılında da 51 adet mekikli dokuma tezgahı ithal edilmiştir. İthalatta, mekiksiz tezgahların büyük oranda tercih edilmesi, verimliliklerinin mekikli tezgahlara göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye de Kumaş Üretimi * Pamuklu Dokuma (milyon m) 1,665 1,700 1, , ,946.6 Suni, sentetik, ipek dokuma (milyon m) Yünlü dokuma (milyon m) Kord Bezi (bin ton) Keten, kenevir, jüt dokuma (milyon m)

4 Örme Kumaş (1000 ton) 210 veri yok veri yok veri yok veri yok (*) Tahmini Kaynak : DPT Üretici ve İhracatçılarımız için Önem Arzeden Konular: Tasarım ve markalaşma gayretleri süreklilik kazanmalı... Katma değeri yüksek ürün pazarında, tüketiciyi çekecek yeni ürün tasarımının, kalitenin, kaliteyi markaya dönüştürmenin ve bu markayı uluslararası alanda tutundurmanın önemi son derece büyüktür. Özellikle tasarım, kalite ve pazarlama ile doğrudan ilişkili olduğundan; rekabet gücünü artıran, yeni pazarlar kazandıran, karları yükselten bir öğedir. Kalite kontrol, finans, üretim ve pazarlama gibi tüm aşamalarda başarılı olunsa dahi, tüketiciyi tatmin edici yeni ürünler tasarlanmadığında, uzun vadede pazar kaybının yaşanması ve mevcut pazarların başkaları tarafından doldurulması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle ürün tasarımı, markalaşma ve tutundurma çalışmaları firmalarımızın önemle üzerinde durmaları gereken konuların başında gelmektedir. Eğitilmiş insan gücü artırılmalı... Sektör, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim, üretim teknolojisi, ürün tasarımı, pazarlama teknikleri vb. konulardaki uluslararası gelişmeleri takip edebilecek işgücü tedariki için eğitim kurumları ve organizasyonların kurulmasında veya mevcut kurumlar arasındaki işbirliği imkanları konusunda öncü bir rol üstlenmelidir. Bu kurumlar hem doğrudan vasıflı eleman ihtiyacını, hem de firma içi eğitime olanak sağlayacak bir etkinlikte ve çeşitlilikte olmalıdır. Firmalarımız etkin dağıtım kanalları kurmalı... Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracatı genellikle doğrudan nihai tüketiciye yönelik değildir. KOBİ'lerin ürünlerini toptancılar, ithalatçılar gibi aracılar satın alır ve dağıtımını yaparlar. Bu, KOBİ'lerin faaliyetlerini kolaylaştıran bir durumdur; üretilen ürünlerin nihai tüketiciye ulaştırılması için bir dağıtım kanalı kurmaya gerek yoktur. Ancak bir çok ürünün, yurtdışında etkin dağıtımı için firmanın kendi dağıtım kanallarını kurması gerekebilir. Firmaların ve ürünlerinin tanıtımı etkin olmalı... Firmalar, ürünlerinin yurtdışında tanıtımını bir çok yöntemle yapabilir. Ürünün kendisi, markası başlı başına bir tanıtım aracıdır. Ürün tanıtımı; numuneler, broşürler ve kataloglar ile veya bir web sayfası ile ya da fuarlara katılarak veya yüz yüze görüşmelerle yapabilir. Firma ve ürün tanıtımında, hem doğrudan tüketici hem de çeşitli dağıtım kanallarının temsilcileri ile bire bir ilişki kurma imkanı nedeniyle, fuarlara katılımın özel bir yeri vardır. Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilmeli... Üretimde farklılığı yakalamanın koşullarından biri de ar ge faaliyetleridir. Artık ülkemizde, firmalarımızda ve bireylerimizde bir ar ge bilincinin oluşması gerekmektedir. Son yıllarda, fonksiyonel kumaşların ve teknik tekstillerin kullanımı hızla yaygınlaşmakta; otomotivden inşaat sektörüne, tarımdan sağlık sektörüne kadar pek çok alanda bu ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan bu ürünlerin kullanımı tekstil sektöründe ve hazırgiyim alanında da geleneksel tekstillerin aleyhine hızla genişlemektedir. Gelişmiş

5 ülkelerin tekstil ve hazırgiyim üretimini ucuz işgücü yığınlarına sahip olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bırakacağı beklenirken, durum, günümüzde tam tersi bir nitelik kazanmıştır. Gerçekten, gelişmiş ülkeler geleneksel tekstil ürünlerinin üretimini terketmiş, ancak sahip oldukları yüksek teknoloji ve yürüttükleri yoğun ar ge faaliyetleri ile ile ısıya ve ışığa duyarlı, nefes alabilen, anti bakteriyel özellikler taşıyan, ütü gerektirmeyen, kullanıcısına pek çok konforu birarada sağlayabilen vb. özellikler taşıyan kumaşlar ve teknik malzemeler üreterek, yarattıkları yüksek katma değerle dünya tekstil pazarından daha yüksek bir pay almaya başlamışlardır. Geleneksel tekstil ürünleri üreten ülkeler, yetersiz teknolojileri ve yetersiz bilgi birikimleriyle bir taraftan bu ürünleri üretememekte, bir taraftan da gelişmiş ülkelere bu alanda daha çok bağımlı hale gelmektedir. Çünkü yüksek teknoloji gerektiren nihai ürünleri üretmek için yüksek teknoloji gerektiren malzemeler kullanmak gerekmektedir. Türkiye de de daha çok geleneksel tekstillerin üretildiği dikkate alındığında, tekstil sektöründe önemli bir dönüşüm mümkün olduğunca çabuk gerçekleştirilemezse, dünya pazarlarından gittikçe daha küçük paylar almamız kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla sektördeki firmalarımızın ve ilgili kurumlarımızın bu dönüşüm konusunda daha fazla işbirliği içine girmeleri ve ar ge faaliyetlerinde ve teknoloji üretiminde daha aktif olmaları gerekmektedir. Tekstil sektöründeki dönüşüm, çok amaçlı ve çok işlevli tekstil ürünlerinin ve malzemelerinin üretimi yanında mutlaka yeni nesil tekstil makinelerinin ve tekstil kimyasallarının üretimini de kapsamalıdır. Artan yeşil tüketim eğilimleri ve çevre kriterleri yakından izlenmeli... Son yıllarda yapılan araştırmalar, AB deki her beş tüketiciden 4 ünün, bağımsız kuruluşlarca kontrolü yapılan çevre dostu ürünleri satın almaya istekli olduklarını göstermektedir. Diğer taraftan AB de, tüketicilerin eco label etiketi taşıyan ürünleri tercih etmeleri konusunda, yoğun bir propaganda yapılmaktadır. Hatta, bu etiketi taşımayan bir ürünü alan tüketiciye, ürünü aldığı yere veya üreticisine, neden ürünün eco label etiketi taşımadığının sorulması telkin edilmektedir. Görüldüğü üzere, ister ticari kaygılarla tüketicilere yapılan telkinlerin etkisiyle olsun, isterse de tüketici tercihlerinin bilinçli bir biçimde çevre dostu ürünlere yönelmesiyle olsun, her durumda önümüzdeki dönemlerde gelişmiş ülkelerde çevre dostu ürünlerin büyük bir önem kazanacağı beklenmelidir. Diğer taraftan, halihazırda çevre etiketlerinin edinilmesi gönüllü bir uygulama iken, önümüzdeki dönemlerde birer zorunluluk olarak karşımıza çıkabileceği de dikkate alınması gereken bir durumdur. Çünkü AB de çevre konusundaki mevzuat çalışmalarının tamamlanması an meselesidir. Hatta, AB deki büyük alıcılar çocuk istihdamı, çevreye bırakılan atıklar, sosyal kriterler vb. konulardaki kriterlerlere uygunluğu çoktan talep etmeye başlamışlardır. AB ye yakın en önemli pamuk üreticisi olan Türkiye, gereken önemi verdiği takdirde, organik pamuk üretiminden çevre dostu tekstil ve konfeksiyon ürünlerine kadar bütün süreçlerde, gerekli çevre kriterlerini sağlayabilir ve uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlayabilir. Yukarıda sayılan tüm konular küresel rekabette var olmanın olmazsa olmaz unsurlarının başında gelmektedir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalarda üreticilerimiz ve ihracatçılarımız yalnız değildir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar Devlet Yardımları kapsamındadır. Devlet Yardımlarının kapsamı ve uygulamacı kuruluşları web sitemizde yer almaktadır.

6 II TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ İhracat Türkiye nin dönemi kumaş ihracatı %107 artışla 1.3 milyar dolardan 2.7 milyar dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama ihracat artışı %16 yı bulurken 2005 yılı ihracat artışı %13 civarında kalmıştır yılında en çok kumaş ihraç edilen pazarlar; İtalya (%10), Rusya (%9), Romanya (%8), Almanya (%6), Bulgaristan (%5), İst. AHL. S. B. (%5), ABD (%4), Polonya (%4) ve İngiltere (%3) olmuştur dönemi yünlü dokuma kumaş ihracatı %28 artışla 91 milyon dolardan 117 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %5 civarındayken, 2005 yılı ihracat artışı %11 ile daha yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Yünlü dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; İst. AH. S. B. (%20), Almanya (%8), Bulgaristan (%7), Hong Kong (%5), Filipinler (%5) ve İspanya (%5), Romanya (%4), İtalya (%4), Macaristan (%4) ve Fransa (%4) olmuştur dönemi pamuklu dokuma kumaş ihracatı %109 artışla 396 milyon dolardan 825 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %16 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşirken, 2005 yılı ihracat artışı %3 civarında kalmıştır. Pamuklu dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; İtalya (%13), İst. AH. S. B. (%11), Romanya (%9), Almanya (%7), ABD (%5), Bulgaristan (%5), Polonya (%5), Mersin S. B. (%3), İst. Deri S. B. (%3), ve İspanya (%3) olmuştur dönemi suni sentetik dokuma kumaş ihracatı %69 artışla 537 milyon dolardan 909 milyon dolara yükselmiştir yılı ihracat artışı %8.5 ile dönem içerisindeki yıllık ortalama artışın (%11) gerisinde kalmıştır. Suni sentetik dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; Rusya (%14), Romanya (%8), Almanya (%7), ABD (%5), İngiltere (%4), Bulgaristan (%3), Polonya (%3), İtalya (%3), İran (%3), Yunanistan (%3) ve Fransa (%3) olmuştur dönemi örme kumaş ihracatı %168 artışla 212 milyon dolardan 569 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %22 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Yine 2005 yılı ihracat artışı da %29 gibi çok yüksek bir orana çıkmıştır. Örme kumaşların 2005 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; İtalya (%20), Rusya (%12), Romanya (%11), Bulgaristan (%10), Moldova (%3) İsrail (%3), Sırbistan Karadağ (%3), Cezayir (%3) ve Yunanistan (%3) olmuştur. Kumaş İhracatı (1000 $) GTİP Ürün Tanımı No 5007 İpekten, ipek dokuntusunden 877 3,010 3, Pazar Payı (%) Romanya(16), Bursa S. B.(15), Avr. S. B.(10), Fransa(9), İst. AHL. S. B.(8), Tayland(4), İngiltere(4), Almanya(4)

7 Karde edilmiş yün ve ince kıldan Taranmış yünden, ince hayvan kılından Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat Pamuklu (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m2 200gr) Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla) Pamuk men (, ağırlıkça %85 ten az pamuk içeren, 200g/m2 den az) Pamuk men (dokuma, %85 > pamuklu, sunisentetik karışık, 200g/m2 den ağır) Diğer pamuklu dokuma (m2<= 200gr.) 5,339 4,402 6,359 83, , ,696 Romanya(16), İngiltere(9), İtalya(8), Rusya(6), Hong Kong(6) İst. AHL. S.B.(20), Almanya(8), Bulgaristan(8), İspanya(5), Filipinler(5), Hong Kong (5) , , , , , ,507 43,889 63,258 73,071 27,579 41,964 36,064 5,714 6,216 8, Keten 12,883 14,459 18, Jüt ve bitki iç kabuğundan İst. AHL. S.B.(12), Almanya(11), Romanya(10), İtalya(9), Bulgaristan(6), Rusya(5) İtalya (17), İst. AHL. S.B.(13), ABD(8), Romanya(6), Polonya(6), Almanya(4) Romanya(19), Almanya(12), Bulgaristan(9), İspanya(9), Mersin S. B.(5), Polonya(4) Polonya(10), Romanya(9), ABD(9), Almanya(7), İtalya(6), İngiltere(6) Bulgaristan(14), İst. AHL. S.B.(12), Fransa(12), Romanya(9), Almanya (6), İtalya(5) Romanya(15), İtalya(10), Mersin S. B.(7), Hollanda (6), İspanya(6), Almanya(5) Moldovya(57), Azer Nahçıv.(30)

8 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden Sentetik iplik, monofil, şeritlerle Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat Sentetik devamsız lifden ağırlıkça %85 ve fazla Ağırlık: %85 > devamsız sentetikpamuk dokuma < 170 gr/m2 Ağırlık: %85 > devamsız sentetikpamuk dokuma 170g/m2 geçen Diğer devamsız sentetik lifden Devamsız suni lifden ağırlıkça %85 < suni , , , ,060 65,161 68,887 57,070 4,132 6,984 7,780 13,377 9,440 16,369 6,863 7,107 5, , , , , ,665 73,774 Romanya(31), Libya(18), Almanya(7), Antalya S. B.(6), Hollanda(5), Fransa(5) Rusya(20), Almanya(7), ABD(5), Romanya(5), İran(5), Yunanistan(5) ABD(20), Romanya(14), İngiltere(9), Almanya(8), Rusya(5), Bulgaristan(4) Bulgaristan(17), Romanya(13), Almanya(8), Antalya S. B.(7), Yunanistan(7), Fransa(6) Rusya(18), Mersin S. B.(8), Fransa(8), Romanya(7), İngiltere(6), Bulgaristan(5), İran(5) Romanya(10), Bulgaristan(10), Hollanda(9), Polonya(9), Almanya(7), ABD(7) Romanya(11), Almanya(7), Bulgaristan(6), Fas(5), İst. AHL. S.B.(5), İngiltere(5) Fas(11), Almanya(11), Romanya(8), İspanya(8), Bulgaristan(6), İngiltere(4) 5603 Dokunmamış 28,290 45,869 51,756 ABD(14),

9 mensucat Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat) Havlu nevi bukleli mensucat (tufte edilmiş mensucat) 106, , ,424 3,987 6,348 9, Gaz mensucat Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan Örme tüylü mensucat 68,842 63,038 72, Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) Diğer örme mensucat (en<=30cm) Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) 25,492 12,085 9,727 2,392 2,073 1,009 40,480 66, ,902 İngiltere(10), Polonya(10), Almanya(8), Rusya(7), Ukrayna(6) Polonya(12), Ukrayna(12), Rusya(11), İngiltere(7), S. Arabistan(5), ABD(4) Rusya(39), ABD(11), Almanya(5), Cezayir(5), Sırb Karad.(5), Bulgaristan(3) Azer Nahç.(44), Mısır(21), Arnavutluk(11), Libya(9), Ürdün(6) S. Arab.(28), Türkmenistan(21), Özbekistan(19), Yunanistan(11), Polonya(7) Rusya(12), Romanya(12), İtalya(11), İsrail(9), Bulgaristan(8), Ege S. B.(8), Danimarka(6) İtalya(26), Rusya(12), Hong Kong(11), Romanya(7), Yunanistan(5), Belçika(3) Ege S. B.(36), Avrupa S. B.(10), Bulgaristan(9), Irak(7), Rusya(6), Macaristan(5) İtalya(39), Romanya(14), Bulgaristan(6), Yunanistan(5), Ürdün(4),

10 6005 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 75,650 92,315 88, Diğer örme mensucat 130, , ,178 Kaynak: DTM TOPLAM 1,960,256 2,412,639 2,729,360 Rusya(4) İtalya(28), Rusya(18), Romanya(10), Avrupa. S. B.(7), Bulgaristan(5), İngiltere(5), İsrail(5) Rusya(15), Bulgaristan(13), İtalya(11), Romanya(10), Moldovya(7), Sırb Karad.(6) İtalya(10), Rusya(9), Romanya(8), Almanya(6), Bulgaristan(5), İst. AHL. S. B.(5), ABD(4), Polonya(4), İngiltere(3) İthalat Türkiye nin dönemi kumaş ithalatı %119 artışla 1 milyar dolardan 2.3 milyar dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama ithalat artışı %16 yı bulurken 2005 yılı ithalat artışı %1 ile oldukça sınırlı kalmıştır yılında en çok kumaş ithal edilen tedarikçiler; Çin (%17), İtalya (%15), G. Kore (%9), Pakistan (%9), İst. AHL. S.B. (%7), Almanya (%5), Endonezya (%5), Malezya (%3), Hindistan (%3), Fransa (%3), İspanya (%2), Tayland (%2) ve Türkmenistan (%2) olmuştur dönemi yünlü dokuma kumaş ithalatı %99.4 artışla 102 milyon dolardan 203 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %14.8 i bulurken, 2005 yılı ithalatı %3.8 oranında azalmıştır. Yünlü dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ithal edildiği tedarikçiler; İtalya (%41), Çin (%28), İst. AHL. S. B. (%10), Almanya (%9), Portekiz (%2), İngiltere (%2), Fransa (%2) ve İsrail (%2) olmuştur dönemi pamuklu dokuma kumaş ithalatı %214.5 artışla 286 milyon dolardan 899 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %26 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşirken, 2005 yılı ithalat artışı %2 civarında kalmıştır. Pamuklu dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ithal edildiği tedarikçiler; Pakistan (%18), İtalya (%15), Çin (%12), İst. AH. S. B. (%11), Hindistan (%7), Endonezya (%6), Türkmenistan (%4), Tayland (%2), Bulgaristan (%2), İspanya (%2) ve BAE (%2) olmuştur dönemi suni sentetik dokuma kumaş ithalatı %33.6 artışla 442 milyon dolardan 591 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %6 civarında gerçekleşirken, 2005 yılı ithalatı %3 civarında gerilemiştir. Suni sentetik dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ithal edildiği tedarikçiler; G. Kore (%23), Çin (%15),

11 Malezya (%12), Endonezya (%8), İtalya (%6), Pakistan (%6), Tayland (%4), Almanya (%4), İst. AHL. S. B. (%3), Çek Cum. (%3) ve İngiltere (%3) olmuştur dönemi örme kumaş ithalatı %93 artışla 88 milyon dolardan 170 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %14 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşirken, 2005 yılı ithalatı %5 civarında gerilemiştir. Örme kumaşların 2005 yılında en çok ithal edildiği tedarikçiler; G. Kore (%31), İtalya (%16), Çin (%14), Almanya (%11), Fransa (%4), Özbekistan (%4), İspanya (%3), Yunanistan (%2), Türkmenistan (%2) ve Avusturya (%2) olmuştur. Kumaş İthalati (1000 $) GTİP No Ürün Tanımı Tedarikçi Payı (%) Çin(45), 5007 İtalya(23), İpekten, ipek Hindistan(13), dokuntusunden 7,765 15,717 24,027 Fransa(3), Bursa S. B.(3), G. Kore(3) Karde edilmiş yün ve ince kıldan Taranmış yünden, ince hayvan kılından Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat Pamuklu (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m.kare 200gr) Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla) Pamuk men (, ağırlıkça %85 ten 41,437 54,413 49,161 98, , , , , , , , ,050 41,457 40,222 35,542 İtalya(70), Çin(16), İngiltere(5), Almanya(4), Bulgaristan(3) Çin(32), İtalya(32), İst. AHL. S. B.(13), Almanya(11), Portekiz(3), Fransa(2) İtalya(58), Almanya(20), İspanya(15) Avusturya(3), Hollanda(3) Çin(23), Pakistan(14), İtalya(13), İst. AHL. S. B.(8), Endonezya(7), Türkmenistan(5) Pakistan(24), İst. AHL. S. B.(15), İtalya(14), Hindistan(13), Endonezya(6), Çin(4) Tayland(14), İtalya(12), Malezya(11),

12 az pamuk içeren, 200g/m2 den az) Pamuk men (dokuma, %85 > pamuklu, sunisentetik karışık, 200g/m2 den ağır) Diğer pamuklu dokuma (m2<= 200gr.) 28,872 44,400 32,998 6,157 9,246 10, Keten 46,849 64,362 70, Jüt ve bitki iç kabuğundan Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden Sentetik iplik, monofil, şeritlerle Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat Sentetik devamsız lifden ağırlıkça %85 ve fazla Ağırlık: %85 > devamsız sentetikpamuk dokuma < 170 gr/m2 3,227 2,699 2,420 9,024 18,913 16, , , ,264 63,679 71,868 52,554 5,130 6,815 22,444 36,305 67,820 77,616 İst. AHL. S. B.(10), Çin(9), İspanya(9), İtalya(27), Pakistan(15), Çin(10), Endonezya(9), İspanya(5) İtalya(52), İst. AHL. S. B.(11), Beyaz Rusya(5), Almanya(5), Çin(3), İspanya(3) Rusya(40), İtalya(17), Beyaz Rusya(13), Çin(7), G. Kore(3), İngiltere(3) Hindistan(64), Bangladeş(25), Pakistan(11) Çin(75), Endonezya(10), Malezya(8) G. Kore(2), Bangladeş(2), İtalya(2) G. Kore(33), Malezya(20), Çin(13), Endonezya(7), Çek Cum.(5), İtalya (4) G. Kore(39), Almanya(17), Çin(15), İtalya (8), İngiltere (8) Çin(61), Almanya(9), İspanya(7), Bangladeş(5), Fransa(5), İtalya(3) Pakistan(38), Tayland(28), Endonezya(24), Çin(4), Malezya(2)

13 Ağırlık: %85 > devamsız sentetikpamuk dokuma 170g/m2 geçen Diğer devamsız sentetik lifden Devamsız suni lifden ağırlıkça %85 < suni Dokunmamış mensucat Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat) Havlu nevi bukleli mensucat (tufte edilmiş mensucat) 5,933 5,561 6,712 81,109 91,705 76,153 65,022 68,603 47, , , , , , , , Gaz mensucat Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan Örme tüylü mensucat Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) Diğer örme mensucat (en<=30cm) ,362 39,330 35,717 4,067 2,990 6,637 1,345 1,581 3,966 İtalya(45), Endonezya(17), Pakistan(16), Fransa(4), Çin(4), Avusturya(3) Çin (19), İst. AHL. S.B.(17), İtalya (15), Romanya(13), Fransa (9) Endonezya(27), İspanya(23), G. Kore(12), İtalya(9), Çin(6), İngiltere(5) İtalya(25), Almanya(20), İsrail(10), Fransa(9), Çin(6), Çek Cum.(6) Çin(57), Fransa(10), İtalya(6), Almanya(6), G. Kore(6) Türkmenistan(75), Belçika(17), S. Arab.(3) Çin(82), Fransa(6), Almanya(5) Hollanda(56), ABD(37), İngiltere(3), İsviçre(2) G. Kore(44), Çin(32), İtalya(8), Danimarka (3) Çin(64), Fransa(15), Almanya(8), İtalya(4), İngiltere(2) Çin(47), İtalya(8), Fransa(7),

14 Kaynak: DTM Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) Çözgü tipi örgülü diğer mensucat Diğer örme mensucat 34,315 58,192 52,637 17,293 25,235 31,820 55,021 51,043 39,431 TOPLAM 1,800,073 2,245,738 2,268,858 Almanya(7), İngiltere(7), Hindistan(6) G. Kore(57), İtalya(23), İspanya(6), Fransa(2), Almanya(2) Almanya(38), Türkmenistan(9), G. Kore(9), Fransa(8), İtalya(8), Çin(7) İtalya(24), Özbekistan(15), Almanya(11), G. Kore(10), Çin(8), Yunanistan(8) Çin(17), İtalya(15), G. Kore(9), Pakistan(9), İst. AHL. S.B.(7), Almanya(5), Endonezya(5), Malezya(3), Hindistan(3), Fransa(3), İspanya(2), Tayland(2), Türkmenistan(2) III DÜNYA KUMAŞ TİCARETİ 2004 yılı dünya dokuma ve örme kumaş ticareti (SITC No: 652, 653, 654 ve 655) yaklaşık 76 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bunun 24 milyar dolarını pamuklu dokuma kumaş ticareti, 27 milyar dolarını suni sentetik kumaş ticareti, 14 milyar dolarını örme kumaş ticareti ve kalanını da ipekli, yünlü ve dokumaya elverişli bitkisel lifli (keten, kendir, jüt, rami vb.) kumaş ticareti oluşturmuştur yılı itibarıyla dünya pamuklu dokuma ihracatında söz sahibi ülkeler; Çin, İtalya, Pakistan, ABD, Almanya, Japonya, Fransa, Hindistan, Türkiye, İspanya, G. Kore ve Belçika dır. Dünya ithalatını gerçekleştiren başlıca ülkeler ise; Hong Kong, Çin, ABD, İtalya, Meksika, Türkiye, Almanya, Romanya, Tunus, Fransa ve Fas tır yılı itibarıyla dünyada başlıca suni sentetik kumaş ihracatçıları; Çin, G. Kore, İtalya, Japonya, Almanya, ABD, Fransa, Belçika, Hindistan, Türkiye, İngiltere ve Endonezya dır.

15 Dünyadaki başlıca ithalatçılar ise; Çin, Hong Kong, ABD, Meksika, Almanya, BAE, İngiltere, Vietnam, Romanya, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya ve Türkiye dir yılında başlıca ipekli, yünlü ve bitkisel lifli (keten, kendir, jüt, rami vb.) dokuma kumaş ihracatı yapan ülkeler; İtalya, Çin, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve Hindistan dır. En önemli ithalatçı ülkeler ise Çin, ABD, Hong Kong, Almanya, İtalya, Japonya, Fransa, Romanya ve G. Kore dir yılı başlıca örme kumaş ihracatçıları; Çin, G. Kore, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya, Türkiye ve İspanya dır. Dünyadaki başlıca ithalatçılar ise Hong Kong, Çin, ABD, Meksika, Almanya, Fransa, İtalya, Ürdün, Sri Lanka, Kamboçya ve Makao dur. Pamuklu Dokuma Kumaş İhracatı (SITC No: 652) (Değer: milyon dolar) Çin 3,211 4,257 5,463 6,045 İtalya 2,075 2,362 2,786 3,046 Pakistan 1,044 1,242 1,707 1,770 ABD 1,475 1,597 1,297 1,440 Almanya 1,215 1,186 1,366 1,415 Japonya ,027 1,189 Fransa 1,031 1,012 1, Hindistan 974 1, TÜRKİYE İspanya G. Kore Belçika Hong Kong Endonezya İngiltere Toplam 15,808 17,549 19,540 20,834 Diğerleri 3,271 3,281 3,513 3,684 TOPLAM 19,080 20,830 23,053 24,518 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Pamuklu Dokuma Kumaş İthalatı (SITC No: 652) (Değer: milyon dolar) Hong Kong 2,079 2,320 2,456 2,831 Çin 1,777 1,875 2,037 2,254 ABD 1,589 1,758 1,574 1,577 İtalya ,005 1,125 Meksika 890 1, ,004 TÜRKİYE Almanya Romanya Tunus

16 Fransa Fas Polonya İspanya Bangladeş İngiltere Toplam 12,760 13,835 14,511 15,905 Diğerleri 6,503 6,863 7,438 8,058 TOPLAM 19,263 20,698 21,949 23,963 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Suni ve Sentetik Dokuma Kumaş İhracatı (SITC No: 653) (Değer: milyon dolar) Çin 3,278 3,807 5,143 7,032 G.Kore 3,390 3,054 2,663 2,540 İtalya 1,897 1,816 1,997 2,118 Japonya 1,977 1,761 1,826 1,900 Almanya 1,707 1,518 1,662 1,873 ABD 1,494 1,447 1,281 1,344 Fransa 1,217 1,240 1,321 1,220 Belçika ,034 1,107 Hindistan TÜRKİYE İngiltere Endonezya İspanya Tayland Pakistan Toplam 20,264 20,099 22,028 24,200 Diğerleri 2,916 2,903 3,050 3,152 TOPLAM 23,180 23,002 25,078 27,351 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Suni ve Sentetik Dokuma Kumaş İthalatı (SITC No: 653) (Değer: milyon dolar) Çin 3,434 3,178 3,209 3,282 Hong Kong 2,144 1,751 1,738 1,841 ABD 1,185 1,267 1,242 1,282 Meksika 1,344 1,381 1,289 1,271 Almanya 1,207 1,053 1,112 1,235 BAE 1,127 1,127 1,127 1,127 İngiltere 1,090 1,088 1,101 1,118 Vietnam Romanya Fransa

17 Polonya İtalya İspanya TÜRKİYE Belçika Toplam 16,153 15,980 16,334 17,152 Diğerleri 9,891 9,639 10,095 10,729 TOPLAM 26,044 25,620 26,429 27,881 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO İpekli, Yünlü ve Bitkisel Lifli (pamuk hariç) Dokuma Kumaş İhracatı (SITC No: 654) (Değer: milyon dolar) İtalya 2,396 2,119 2,245 2,612 Çin 992 1,068 1,298 1,739 Almanya Japonya İngiltere Fransa Hindistan G. Kore Belçika İspanya ABD Çek Cum TÜRKİYE Hollanda Rusya Toplam 7,116 6,785 7,419 8,731 Diğerleri 1,094 1,034 1,121 1,298 TOPLAM 8,210 7,819 8,540 10,030 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO İpekli, Yünlü ve Bitkisel Lifli (pamuk hariç) Dokuma Kumaş İthalatı (SITC No: 654) (Değer: milyon dolar) Çin ,018 1,179 ABD Hong Kong Almanya İtalya Japonya Fransa Romanya G. Kore TÜRKİYE İspanya

18 İngiltere Polonya Kanada Hindistan Toplam 5,604 5,410 5,895 6,993 Diğerleri 2,404 2,386 2,557 2,875 TOPLAM 8,008 7,797 8,452 9,868 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Örme Kumaş İhracatı (SITC No: 655) (Değer: milyon dolar) Çin 1,361 2,006 2,508 2,994 G. Kore 2,478 2,700 2,758 2,761 ABD 918 1,082 1,392 1,625 Almanya ,053 1,121 İtalya ,096 1,094 Fransa Japonya TÜRKİYE İspanya İngiltere Kanada Pakistan Belçika Avusturya Danimarka Toplam 8,987 10,032 11,566 12,698 Diğerleri 1,443 1,341 1,483 1,612 TOPLAM 10,430 11,373 13,049 14,309 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Örme Kumaş İthalatı (SITC No: 655) (Değer: milyon dolar) Hong Kong 2,088 2,285 2,468 2,739 Çin 1,336 1,432 1,640 1,812 ABD 1,071 1,147 1,099 1,048 Meksika Almanya Fransa İtalya Ürdün Sri Lanka Kamboçya Makao Polonya

19 Tayland Kanada Vietnam Toplam 7,966 8,429 9,245 10,094 Diğerleri 4,192 4,078 4,371 4,738 TOPLAM 12,158 12,507 13,616 14,832 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

GÜNEY VE DOĞU AKDENİZ ÜLKELERİ KUMAŞ PAZARI

GÜNEY VE DOĞU AKDENİZ ÜLKELERİ KUMAŞ PAZARI GÜNEY VE DOĞU AKDENİZ ÜLKELERİ KUMAŞ PAZARI Hazırlayan Oğuz KUYUMCU 2009 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ Kumaş, hazır giyim, ev tekstili ve teknik tekstil

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER AĞUSTOS 2016 Tekstil, Deri, Halı AR&GE ve Mevzuat Şubesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ OCAK 2017 i İÇİNDEKİLER Dünya Ticareti Dünya Ticaretinde Türkiye nin Yeri

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

ÖRME KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

ÖRME KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ÖRME KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ÖRME KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I.

Detaylı

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Ümit SEVİM Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Ümit SEVİM Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ Hazırlayan Ümit SEVİM Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SITC NO: 656 Tül, dantel, broderi ürünler 658

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN (PP) RAPORU DÜNYa ve TÜRKİYE 2015 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen (PP)tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılı Ekim ayından bu

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen ( PP )tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim;

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2010 Ocak Mart Üç Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2010 yılının Ocak Mart döneminde 2009

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

2014 YILI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ. 26.01.2015 Adana Sanayi Odası

2014 YILI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ. 26.01.2015 Adana Sanayi Odası 2014 YILI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 26.01.2015 Adana Sanayi Odası 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14,2 16,1 31,0 33,7 16,3 16,4 25,4 23,1-22,6 11,5 18,5 13,0-0,5

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Ocak 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 1/2016 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE DE ÜRETİM. SITC NO: 84 ARMONİZE NO: 61 ve 62

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE DE ÜRETİM. SITC NO: 84 ARMONİZE NO: 61 ve 62 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO: 84 ARMONİZE NO: 61 ve 62 TÜRKİYE DE ÜRETİM Tekstil ve hazır giyim sektörü, 1980 yılında uygulamaya konulan ihracata yönelik kalkınma politikası ile hızla büyümeye

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE DE ÜRETİM

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE DE ÜRETİM HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO: 84 ARMONİZE NO: 61 ve 62 TÜRKİYE DE ÜRETİM Tekstil ve hazır giyim sektörü, 1980 yılında uygulamaya konulan ihracata yönelik kalkınma politikası ile hızla büyümeye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstili sektörü 2014 yılı ilk aylarında oldukça yüksek ihracat değerleri ile başlangıç yapmıştır. Bu

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ EYLÜL 2016 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Cemile ASKER TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ Türkiye

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ERKEK GİYİM TİCARETİ 2014 YILLIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ERKEK GİYİM TİCARETİ 2014 YILLIK DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ERKEK GİYİM TİCARETİ 2014 YILLIK Giriş... 1 Dünya Erkek Giyim Ticareti... 2 İhracat... 2 En Fazla İhracat Yapan Ülkeler... 2 Ürün Grupları İtibarıyla İhracat... 4 İthalat... 6 En

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Şubat 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

AYAKKABI ÜRETİM. SITC No : 851 Armonize No : 64

AYAKKABI ÜRETİM. SITC No : 851 Armonize No : 64 AYAKKABI SITC No : 851 Armonize No : 64 ÜRETİM 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980 li yıllarda

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Cemile ASKER TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ Türkiye genelinde

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2010 Ocak Şubat İki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2010 yılının Ocak Şubat döneminde 2009 yılının

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Şubat 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 OCAK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Ocak Ayında Sektörel

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

AYAKKABI. Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AYAKKABI. Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AYAKKABI Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AYAKKABI Sitc No : 851 Armonize No: 64 Üretim Ülkemizde 1950 yılından itibaren küçük sanayi

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İÇ GİYİM VE YATAK KIYAFETİ TİCARETİ

İSTATİSTİKLERLE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İÇ GİYİM VE YATAK KIYAFETİ TİCARETİ İSTATİSTİKLERLE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İÇ GİYİM VE YATAK KIYAFETİ TİCARETİ 2012 2014 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM ve KONFEKSİYON ŞUBESİ HAZİRAN 2015 İSTATİSTİKLERLE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İÇ GİYİM

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tekstil sanayiinin birçok alt dalında her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerini üretebilen Türkiye nin son yıllar itibariyle

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2016 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ Türkiye 2016

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı