KUMAŞ SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUMAŞ SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi"

Transkript

1 KUMAŞ SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2 KUMAŞ SANAYİ I TÜRKİYE DE ÜRETİM Cumhuriyetten sonraki dönemde pamuk üretip ihraç eden, buna karşın iplik, kumaş ve giysi ithal eden Türkiye, 1950 den sonra iplik ve kumaş, 1970 lerin başından itibaren ise hazırgiyim ürünleri ihraç eden ve bugün, dünyada önemli tekstil ve konfeksiyon üreticileri arasında yer alan bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye de hazır giyim sanayinin gelişimi tekstil sanayinin gelişimini de beraberinde getirmiştir. Bugün, tekstil sanayi, iç piyasanın ihtiyacını önemli oranda karşılamanın yanısıra, ihracatta da büyük gelişmeler kaydetmiştir. Kumaş sanayi bir taraftan sahip olduğu istihdam kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile, diğer taraftan da ihracatın lokomotifi durumundaki hazırgiyim sanayinin taleplerine cevap vermesi nedeniyle tekstil sanayinin önemli alt sektörlerinden biri durumundadır yılı itibarıyla sektörün imalat sanayi içindeki payı %6.4 civarında gerçekleşmiştir. Türkiye'de üretilen kumaşların çok büyük bir kısmını pamuklu ve suni sentetik dokuma kumaşlar oluşturmaktadır. DPT nin 2003 yılı verilerine göre pamuklu dokuma kumaş üretimi yaklaşık 1.8 milyar metre, suni sentetik dokuma kumaş üretimi 617 milyon metre, yünlü dokuma kumaş üretimi 57 milyon metre olarak gerçekleşmiştir yılında üretimin pamuklu da 1.9 milyar metre, suni sentetik da 642 milyon metre ve yünlü da 57 milyon metre dolayında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. DİE nün 2002 yılı Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı verilerine göre Türkiye de kumaş üretimi yapan 7,744 firma bulunmaktadır. Türkiye dünya pamuklu dokuma sektöründe, mekikli mekiksiz tezgah kapasitesinden yaklaşık %2,5 pay almaktadır. Atkı atma sistemine göre, bu tezgahların %84'ü rapier ve projektilli, %16'sı da hava jetlidir. Türkiye'nin pamuklu dokuma endüstrisine bakıldığında, çoğunluğu entegre olan büyük firmalardan ve entegre olmayan küçük orta ölçekli aile şirketlerinden oluştuğu görülür. Türk pamuklu sektörüne yön veren 41 büyük şirket, 8,220 tezgah ile Türkiye kapasitesinin %55'ine sahiptir. Bu tezgahların %21'i 5 yaşında veya altındadır. 20 yaş ve daha eski tezgahların payı ise %61'dir. Bu tabloya göre pamuklu dokuma sektörünün, genel olarak eski bir teknolojiye sahip olduğu söylenebilir. Pamuklu sektörü, hammadde ihtiyacının büyük bir bölümünü yurtiçinden karşılamaktadır. Türkiye, dünyanın sayılı pamuk üreticilerinden biridir. 2003/2004 sezonu üretimi geçen döneme oranla %9 azalarak 899 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Türkiye de üretilen tekstillerin büyük çoğunluğunu pamuklu ürünlerin oluşturması, iç üretimin ihtiyacı karşılayamamasına yol açmıştır. Bu nedenle Türkiye net pamuk ithalatçısı durumuna gelmiştir. Pamuklu dokuma sektöründen sonra en önemli üretim, suni sentetik dokuma sektöründe yapılmaktadır. Dokuma kumaşlar ağırlıklı olarak giyim sanayinde ve döşemelikte, çözgülü örme kumaşlar ise mefruşatta (masa örtüsü ve perde) kullanılmaktadır. Suni sentetik sektöründe, ürünler polyester filament ağırlıklı olup, bunu naylon ve viskon filament esaslı ürünler takip etmektedir. Suni sentetik dokuma sektöründe, organize fabrikalar genellikle terbiye ile entegredir (% 60). Bu entegrasyonun derecesi çözgülü örmede daha az olup,

3 %25 civarındadır. Türkiye'de suni sentetik dokuma kumaş üreten yaklaşık 7,000 tezgah olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam çözgülü örmede yaklaşık arasındadır. Her iki sanayide de makinaların çoğunluğu 10 yaşın altında olup, makina parkı Avrupa'dakinden daha gençtir. Bununla beraber, önemli rakiplerden biri olan Çin, daha genç bir makine parkına sahiptir. Sektörün, rakiplerine göre özellikle Avrupa pazarına yakınlık, çabuk teslimat, moda takibi, güven, üretilen kaliteye göre fiyatların Uzakdoğu'dan düşük olması, makina parkının yeniliği ve ürün yelpazesinin genişliği gibi açılardan önemli bir avantaja sahip olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, sektör hammadde ihtiyacını %75 oranında yurtiçinden sağlayabilmektedir. Hammadde ve işçilik yoğun bir yapıya sahip olan yünlü dokuma sektöründe 2,270 tezgah bulunmaktadır. Bu tezgahların %88'i mekiksiz, %12'si ise mekiklidir. Tezgahların %58'i organize, %42'si de organize olmayan sektörde kullanılmaktadır. Organize sektörde kullanılan tezgahların yaş ortalaması 11 yıldır. Önümüzdeki yıllarda, sektörde, sahip olunan eski teknolojinin modernizasyonuna yönelik yatırımlar hedeflenmektedir. Kaliteli yünlü ürünlerde İtalya; moda, desen ve teknoloji avantajları ile Türkiye'nin en büyük rakibi durumundadır. Bunun yanında, Uzakdoğu ülkeleri de önemli rakiplerimiz arasındadır. Sektör, kaliteli yün elyafı temininde büyük oranda ithalata bağımlıdır. Türkiye'de keten, kendir ve jütten dokuma kumaş üretimi, hammadde yetersizliği ve talebin çok kısıtlı olması nedeniyle oldukça düşüktür. Yıllık üretim 16 milyon metre civarındadır. Bu sektörde hammadde (keten ve jüt) ihtiyacı tamamen ithalata bağımlıdır. Kendirin büyük bir kısmı ise Batı Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Dış giyimde kullanılan ince keten ipliğinin üretimi, faaliyetteki tek firmanın 1997'de üretimine son vermesiyle tamamen son bulmuştur. Dolayısıyla, keten dış giyimi için gerekli keten ve keten karışımlı kumaşların imalinde kullanılan aramalı ihtiyacı, tamamıyla yurtdışından sağlanmaktadır. Türkiye de 1998 ve 1999 yıllarında tekstil makine ve ekipmanlarına yapılan yatırımlar, önceki yıllarda oluşan aşırı kapasite nedeniyle, çok büyük bir düşüş göstermiştir. Buna bağlı olarak, tekstil makine ve ekipmanlarının ithalatı da büyük oranda gerileme göstermiştir. Örneğin, mekiksiz tezgah ithalatı 1998 de %45, 1999 da ise %60 dolayında düşüş göstermiştir. Ancak, 2000 yılında bu tezgahların ithalatı tekrar büyük bir artış göstermiştir yılında 587 mekiksiz dokuma tezgahı ithalatı ile dünyada 14. sırada yer alan Türkiye, 2000 yılında %304 gibi çok büyük bir artışla 2,372 tezgah ithal etmiş ve dünyada 5. sıraya yükselmiştir yılında 1,275 adet mekiksiz dokuma tezgahı ithal eden Türkiye, dokuma tezgah ticaretinin tüm dünyada azalması nedeniyle 4. sıraya yükselmiştir yılında 2,821 adet, 2003 yılında da 4,505 mekiksiz dokuma tezgahı ithal eden Türkiye, dünyada Çin den sonra ikinci sırada yer almıştır. Türkiye nin mekikli dokuma tezgah ithalatı ise yok denecek kadar azdır ve 2002 yıllarında bu tezgahlardan hiç ithal edilmemiş, 2001 yılında 2 adet 2003 yılında da 51 adet mekikli dokuma tezgahı ithal edilmiştir. İthalatta, mekiksiz tezgahların büyük oranda tercih edilmesi, verimliliklerinin mekikli tezgahlara göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye de Kumaş Üretimi * Pamuklu Dokuma (milyon m) 1,665 1,700 1, , ,946.6 Suni, sentetik, ipek dokuma (milyon m) Yünlü dokuma (milyon m) Kord Bezi (bin ton) Keten, kenevir, jüt dokuma (milyon m)

4 Örme Kumaş (1000 ton) 210 veri yok veri yok veri yok veri yok (*) Tahmini Kaynak : DPT Üretici ve İhracatçılarımız için Önem Arzeden Konular: Tasarım ve markalaşma gayretleri süreklilik kazanmalı... Katma değeri yüksek ürün pazarında, tüketiciyi çekecek yeni ürün tasarımının, kalitenin, kaliteyi markaya dönüştürmenin ve bu markayı uluslararası alanda tutundurmanın önemi son derece büyüktür. Özellikle tasarım, kalite ve pazarlama ile doğrudan ilişkili olduğundan; rekabet gücünü artıran, yeni pazarlar kazandıran, karları yükselten bir öğedir. Kalite kontrol, finans, üretim ve pazarlama gibi tüm aşamalarda başarılı olunsa dahi, tüketiciyi tatmin edici yeni ürünler tasarlanmadığında, uzun vadede pazar kaybının yaşanması ve mevcut pazarların başkaları tarafından doldurulması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle ürün tasarımı, markalaşma ve tutundurma çalışmaları firmalarımızın önemle üzerinde durmaları gereken konuların başında gelmektedir. Eğitilmiş insan gücü artırılmalı... Sektör, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim, üretim teknolojisi, ürün tasarımı, pazarlama teknikleri vb. konulardaki uluslararası gelişmeleri takip edebilecek işgücü tedariki için eğitim kurumları ve organizasyonların kurulmasında veya mevcut kurumlar arasındaki işbirliği imkanları konusunda öncü bir rol üstlenmelidir. Bu kurumlar hem doğrudan vasıflı eleman ihtiyacını, hem de firma içi eğitime olanak sağlayacak bir etkinlikte ve çeşitlilikte olmalıdır. Firmalarımız etkin dağıtım kanalları kurmalı... Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracatı genellikle doğrudan nihai tüketiciye yönelik değildir. KOBİ'lerin ürünlerini toptancılar, ithalatçılar gibi aracılar satın alır ve dağıtımını yaparlar. Bu, KOBİ'lerin faaliyetlerini kolaylaştıran bir durumdur; üretilen ürünlerin nihai tüketiciye ulaştırılması için bir dağıtım kanalı kurmaya gerek yoktur. Ancak bir çok ürünün, yurtdışında etkin dağıtımı için firmanın kendi dağıtım kanallarını kurması gerekebilir. Firmaların ve ürünlerinin tanıtımı etkin olmalı... Firmalar, ürünlerinin yurtdışında tanıtımını bir çok yöntemle yapabilir. Ürünün kendisi, markası başlı başına bir tanıtım aracıdır. Ürün tanıtımı; numuneler, broşürler ve kataloglar ile veya bir web sayfası ile ya da fuarlara katılarak veya yüz yüze görüşmelerle yapabilir. Firma ve ürün tanıtımında, hem doğrudan tüketici hem de çeşitli dağıtım kanallarının temsilcileri ile bire bir ilişki kurma imkanı nedeniyle, fuarlara katılımın özel bir yeri vardır. Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilmeli... Üretimde farklılığı yakalamanın koşullarından biri de ar ge faaliyetleridir. Artık ülkemizde, firmalarımızda ve bireylerimizde bir ar ge bilincinin oluşması gerekmektedir. Son yıllarda, fonksiyonel kumaşların ve teknik tekstillerin kullanımı hızla yaygınlaşmakta; otomotivden inşaat sektörüne, tarımdan sağlık sektörüne kadar pek çok alanda bu ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan bu ürünlerin kullanımı tekstil sektöründe ve hazırgiyim alanında da geleneksel tekstillerin aleyhine hızla genişlemektedir. Gelişmiş

5 ülkelerin tekstil ve hazırgiyim üretimini ucuz işgücü yığınlarına sahip olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bırakacağı beklenirken, durum, günümüzde tam tersi bir nitelik kazanmıştır. Gerçekten, gelişmiş ülkeler geleneksel tekstil ürünlerinin üretimini terketmiş, ancak sahip oldukları yüksek teknoloji ve yürüttükleri yoğun ar ge faaliyetleri ile ile ısıya ve ışığa duyarlı, nefes alabilen, anti bakteriyel özellikler taşıyan, ütü gerektirmeyen, kullanıcısına pek çok konforu birarada sağlayabilen vb. özellikler taşıyan kumaşlar ve teknik malzemeler üreterek, yarattıkları yüksek katma değerle dünya tekstil pazarından daha yüksek bir pay almaya başlamışlardır. Geleneksel tekstil ürünleri üreten ülkeler, yetersiz teknolojileri ve yetersiz bilgi birikimleriyle bir taraftan bu ürünleri üretememekte, bir taraftan da gelişmiş ülkelere bu alanda daha çok bağımlı hale gelmektedir. Çünkü yüksek teknoloji gerektiren nihai ürünleri üretmek için yüksek teknoloji gerektiren malzemeler kullanmak gerekmektedir. Türkiye de de daha çok geleneksel tekstillerin üretildiği dikkate alındığında, tekstil sektöründe önemli bir dönüşüm mümkün olduğunca çabuk gerçekleştirilemezse, dünya pazarlarından gittikçe daha küçük paylar almamız kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla sektördeki firmalarımızın ve ilgili kurumlarımızın bu dönüşüm konusunda daha fazla işbirliği içine girmeleri ve ar ge faaliyetlerinde ve teknoloji üretiminde daha aktif olmaları gerekmektedir. Tekstil sektöründeki dönüşüm, çok amaçlı ve çok işlevli tekstil ürünlerinin ve malzemelerinin üretimi yanında mutlaka yeni nesil tekstil makinelerinin ve tekstil kimyasallarının üretimini de kapsamalıdır. Artan yeşil tüketim eğilimleri ve çevre kriterleri yakından izlenmeli... Son yıllarda yapılan araştırmalar, AB deki her beş tüketiciden 4 ünün, bağımsız kuruluşlarca kontrolü yapılan çevre dostu ürünleri satın almaya istekli olduklarını göstermektedir. Diğer taraftan AB de, tüketicilerin eco label etiketi taşıyan ürünleri tercih etmeleri konusunda, yoğun bir propaganda yapılmaktadır. Hatta, bu etiketi taşımayan bir ürünü alan tüketiciye, ürünü aldığı yere veya üreticisine, neden ürünün eco label etiketi taşımadığının sorulması telkin edilmektedir. Görüldüğü üzere, ister ticari kaygılarla tüketicilere yapılan telkinlerin etkisiyle olsun, isterse de tüketici tercihlerinin bilinçli bir biçimde çevre dostu ürünlere yönelmesiyle olsun, her durumda önümüzdeki dönemlerde gelişmiş ülkelerde çevre dostu ürünlerin büyük bir önem kazanacağı beklenmelidir. Diğer taraftan, halihazırda çevre etiketlerinin edinilmesi gönüllü bir uygulama iken, önümüzdeki dönemlerde birer zorunluluk olarak karşımıza çıkabileceği de dikkate alınması gereken bir durumdur. Çünkü AB de çevre konusundaki mevzuat çalışmalarının tamamlanması an meselesidir. Hatta, AB deki büyük alıcılar çocuk istihdamı, çevreye bırakılan atıklar, sosyal kriterler vb. konulardaki kriterlerlere uygunluğu çoktan talep etmeye başlamışlardır. AB ye yakın en önemli pamuk üreticisi olan Türkiye, gereken önemi verdiği takdirde, organik pamuk üretiminden çevre dostu tekstil ve konfeksiyon ürünlerine kadar bütün süreçlerde, gerekli çevre kriterlerini sağlayabilir ve uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlayabilir. Yukarıda sayılan tüm konular küresel rekabette var olmanın olmazsa olmaz unsurlarının başında gelmektedir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalarda üreticilerimiz ve ihracatçılarımız yalnız değildir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar Devlet Yardımları kapsamındadır. Devlet Yardımlarının kapsamı ve uygulamacı kuruluşları web sitemizde yer almaktadır.

6 II TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ İhracat Türkiye nin dönemi kumaş ihracatı %107 artışla 1.3 milyar dolardan 2.7 milyar dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama ihracat artışı %16 yı bulurken 2005 yılı ihracat artışı %13 civarında kalmıştır yılında en çok kumaş ihraç edilen pazarlar; İtalya (%10), Rusya (%9), Romanya (%8), Almanya (%6), Bulgaristan (%5), İst. AHL. S. B. (%5), ABD (%4), Polonya (%4) ve İngiltere (%3) olmuştur dönemi yünlü dokuma kumaş ihracatı %28 artışla 91 milyon dolardan 117 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %5 civarındayken, 2005 yılı ihracat artışı %11 ile daha yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Yünlü dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; İst. AH. S. B. (%20), Almanya (%8), Bulgaristan (%7), Hong Kong (%5), Filipinler (%5) ve İspanya (%5), Romanya (%4), İtalya (%4), Macaristan (%4) ve Fransa (%4) olmuştur dönemi pamuklu dokuma kumaş ihracatı %109 artışla 396 milyon dolardan 825 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %16 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşirken, 2005 yılı ihracat artışı %3 civarında kalmıştır. Pamuklu dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; İtalya (%13), İst. AH. S. B. (%11), Romanya (%9), Almanya (%7), ABD (%5), Bulgaristan (%5), Polonya (%5), Mersin S. B. (%3), İst. Deri S. B. (%3), ve İspanya (%3) olmuştur dönemi suni sentetik dokuma kumaş ihracatı %69 artışla 537 milyon dolardan 909 milyon dolara yükselmiştir yılı ihracat artışı %8.5 ile dönem içerisindeki yıllık ortalama artışın (%11) gerisinde kalmıştır. Suni sentetik dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; Rusya (%14), Romanya (%8), Almanya (%7), ABD (%5), İngiltere (%4), Bulgaristan (%3), Polonya (%3), İtalya (%3), İran (%3), Yunanistan (%3) ve Fransa (%3) olmuştur dönemi örme kumaş ihracatı %168 artışla 212 milyon dolardan 569 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %22 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Yine 2005 yılı ihracat artışı da %29 gibi çok yüksek bir orana çıkmıştır. Örme kumaşların 2005 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; İtalya (%20), Rusya (%12), Romanya (%11), Bulgaristan (%10), Moldova (%3) İsrail (%3), Sırbistan Karadağ (%3), Cezayir (%3) ve Yunanistan (%3) olmuştur. Kumaş İhracatı (1000 $) GTİP Ürün Tanımı No 5007 İpekten, ipek dokuntusunden 877 3,010 3, Pazar Payı (%) Romanya(16), Bursa S. B.(15), Avr. S. B.(10), Fransa(9), İst. AHL. S. B.(8), Tayland(4), İngiltere(4), Almanya(4)

7 Karde edilmiş yün ve ince kıldan Taranmış yünden, ince hayvan kılından Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat Pamuklu (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m2 200gr) Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla) Pamuk men (, ağırlıkça %85 ten az pamuk içeren, 200g/m2 den az) Pamuk men (dokuma, %85 > pamuklu, sunisentetik karışık, 200g/m2 den ağır) Diğer pamuklu dokuma (m2<= 200gr.) 5,339 4,402 6,359 83, , ,696 Romanya(16), İngiltere(9), İtalya(8), Rusya(6), Hong Kong(6) İst. AHL. S.B.(20), Almanya(8), Bulgaristan(8), İspanya(5), Filipinler(5), Hong Kong (5) , , , , , ,507 43,889 63,258 73,071 27,579 41,964 36,064 5,714 6,216 8, Keten 12,883 14,459 18, Jüt ve bitki iç kabuğundan İst. AHL. S.B.(12), Almanya(11), Romanya(10), İtalya(9), Bulgaristan(6), Rusya(5) İtalya (17), İst. AHL. S.B.(13), ABD(8), Romanya(6), Polonya(6), Almanya(4) Romanya(19), Almanya(12), Bulgaristan(9), İspanya(9), Mersin S. B.(5), Polonya(4) Polonya(10), Romanya(9), ABD(9), Almanya(7), İtalya(6), İngiltere(6) Bulgaristan(14), İst. AHL. S.B.(12), Fransa(12), Romanya(9), Almanya (6), İtalya(5) Romanya(15), İtalya(10), Mersin S. B.(7), Hollanda (6), İspanya(6), Almanya(5) Moldovya(57), Azer Nahçıv.(30)

8 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden Sentetik iplik, monofil, şeritlerle Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat Sentetik devamsız lifden ağırlıkça %85 ve fazla Ağırlık: %85 > devamsız sentetikpamuk dokuma < 170 gr/m2 Ağırlık: %85 > devamsız sentetikpamuk dokuma 170g/m2 geçen Diğer devamsız sentetik lifden Devamsız suni lifden ağırlıkça %85 < suni , , , ,060 65,161 68,887 57,070 4,132 6,984 7,780 13,377 9,440 16,369 6,863 7,107 5, , , , , ,665 73,774 Romanya(31), Libya(18), Almanya(7), Antalya S. B.(6), Hollanda(5), Fransa(5) Rusya(20), Almanya(7), ABD(5), Romanya(5), İran(5), Yunanistan(5) ABD(20), Romanya(14), İngiltere(9), Almanya(8), Rusya(5), Bulgaristan(4) Bulgaristan(17), Romanya(13), Almanya(8), Antalya S. B.(7), Yunanistan(7), Fransa(6) Rusya(18), Mersin S. B.(8), Fransa(8), Romanya(7), İngiltere(6), Bulgaristan(5), İran(5) Romanya(10), Bulgaristan(10), Hollanda(9), Polonya(9), Almanya(7), ABD(7) Romanya(11), Almanya(7), Bulgaristan(6), Fas(5), İst. AHL. S.B.(5), İngiltere(5) Fas(11), Almanya(11), Romanya(8), İspanya(8), Bulgaristan(6), İngiltere(4) 5603 Dokunmamış 28,290 45,869 51,756 ABD(14),

9 mensucat Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat) Havlu nevi bukleli mensucat (tufte edilmiş mensucat) 106, , ,424 3,987 6,348 9, Gaz mensucat Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan Örme tüylü mensucat 68,842 63,038 72, Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) Diğer örme mensucat (en<=30cm) Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) 25,492 12,085 9,727 2,392 2,073 1,009 40,480 66, ,902 İngiltere(10), Polonya(10), Almanya(8), Rusya(7), Ukrayna(6) Polonya(12), Ukrayna(12), Rusya(11), İngiltere(7), S. Arabistan(5), ABD(4) Rusya(39), ABD(11), Almanya(5), Cezayir(5), Sırb Karad.(5), Bulgaristan(3) Azer Nahç.(44), Mısır(21), Arnavutluk(11), Libya(9), Ürdün(6) S. Arab.(28), Türkmenistan(21), Özbekistan(19), Yunanistan(11), Polonya(7) Rusya(12), Romanya(12), İtalya(11), İsrail(9), Bulgaristan(8), Ege S. B.(8), Danimarka(6) İtalya(26), Rusya(12), Hong Kong(11), Romanya(7), Yunanistan(5), Belçika(3) Ege S. B.(36), Avrupa S. B.(10), Bulgaristan(9), Irak(7), Rusya(6), Macaristan(5) İtalya(39), Romanya(14), Bulgaristan(6), Yunanistan(5), Ürdün(4),

10 6005 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 75,650 92,315 88, Diğer örme mensucat 130, , ,178 Kaynak: DTM TOPLAM 1,960,256 2,412,639 2,729,360 Rusya(4) İtalya(28), Rusya(18), Romanya(10), Avrupa. S. B.(7), Bulgaristan(5), İngiltere(5), İsrail(5) Rusya(15), Bulgaristan(13), İtalya(11), Romanya(10), Moldovya(7), Sırb Karad.(6) İtalya(10), Rusya(9), Romanya(8), Almanya(6), Bulgaristan(5), İst. AHL. S. B.(5), ABD(4), Polonya(4), İngiltere(3) İthalat Türkiye nin dönemi kumaş ithalatı %119 artışla 1 milyar dolardan 2.3 milyar dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama ithalat artışı %16 yı bulurken 2005 yılı ithalat artışı %1 ile oldukça sınırlı kalmıştır yılında en çok kumaş ithal edilen tedarikçiler; Çin (%17), İtalya (%15), G. Kore (%9), Pakistan (%9), İst. AHL. S.B. (%7), Almanya (%5), Endonezya (%5), Malezya (%3), Hindistan (%3), Fransa (%3), İspanya (%2), Tayland (%2) ve Türkmenistan (%2) olmuştur dönemi yünlü dokuma kumaş ithalatı %99.4 artışla 102 milyon dolardan 203 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %14.8 i bulurken, 2005 yılı ithalatı %3.8 oranında azalmıştır. Yünlü dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ithal edildiği tedarikçiler; İtalya (%41), Çin (%28), İst. AHL. S. B. (%10), Almanya (%9), Portekiz (%2), İngiltere (%2), Fransa (%2) ve İsrail (%2) olmuştur dönemi pamuklu dokuma kumaş ithalatı %214.5 artışla 286 milyon dolardan 899 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %26 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşirken, 2005 yılı ithalat artışı %2 civarında kalmıştır. Pamuklu dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ithal edildiği tedarikçiler; Pakistan (%18), İtalya (%15), Çin (%12), İst. AH. S. B. (%11), Hindistan (%7), Endonezya (%6), Türkmenistan (%4), Tayland (%2), Bulgaristan (%2), İspanya (%2) ve BAE (%2) olmuştur dönemi suni sentetik dokuma kumaş ithalatı %33.6 artışla 442 milyon dolardan 591 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %6 civarında gerçekleşirken, 2005 yılı ithalatı %3 civarında gerilemiştir. Suni sentetik dokuma kumaşların 2005 yılında en çok ithal edildiği tedarikçiler; G. Kore (%23), Çin (%15),

11 Malezya (%12), Endonezya (%8), İtalya (%6), Pakistan (%6), Tayland (%4), Almanya (%4), İst. AHL. S. B. (%3), Çek Cum. (%3) ve İngiltere (%3) olmuştur dönemi örme kumaş ithalatı %93 artışla 88 milyon dolardan 170 milyon dolara yükselmiştir. Dönem içerisindeki yıllık ortalama artış %14 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşirken, 2005 yılı ithalatı %5 civarında gerilemiştir. Örme kumaşların 2005 yılında en çok ithal edildiği tedarikçiler; G. Kore (%31), İtalya (%16), Çin (%14), Almanya (%11), Fransa (%4), Özbekistan (%4), İspanya (%3), Yunanistan (%2), Türkmenistan (%2) ve Avusturya (%2) olmuştur. Kumaş İthalati (1000 $) GTİP No Ürün Tanımı Tedarikçi Payı (%) Çin(45), 5007 İtalya(23), İpekten, ipek Hindistan(13), dokuntusunden 7,765 15,717 24,027 Fransa(3), Bursa S. B.(3), G. Kore(3) Karde edilmiş yün ve ince kıldan Taranmış yünden, ince hayvan kılından Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat Pamuklu (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m.kare 200gr) Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla) Pamuk men (, ağırlıkça %85 ten 41,437 54,413 49,161 98, , , , , , , , ,050 41,457 40,222 35,542 İtalya(70), Çin(16), İngiltere(5), Almanya(4), Bulgaristan(3) Çin(32), İtalya(32), İst. AHL. S. B.(13), Almanya(11), Portekiz(3), Fransa(2) İtalya(58), Almanya(20), İspanya(15) Avusturya(3), Hollanda(3) Çin(23), Pakistan(14), İtalya(13), İst. AHL. S. B.(8), Endonezya(7), Türkmenistan(5) Pakistan(24), İst. AHL. S. B.(15), İtalya(14), Hindistan(13), Endonezya(6), Çin(4) Tayland(14), İtalya(12), Malezya(11),

12 az pamuk içeren, 200g/m2 den az) Pamuk men (dokuma, %85 > pamuklu, sunisentetik karışık, 200g/m2 den ağır) Diğer pamuklu dokuma (m2<= 200gr.) 28,872 44,400 32,998 6,157 9,246 10, Keten 46,849 64,362 70, Jüt ve bitki iç kabuğundan Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden Sentetik iplik, monofil, şeritlerle Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat Sentetik devamsız lifden ağırlıkça %85 ve fazla Ağırlık: %85 > devamsız sentetikpamuk dokuma < 170 gr/m2 3,227 2,699 2,420 9,024 18,913 16, , , ,264 63,679 71,868 52,554 5,130 6,815 22,444 36,305 67,820 77,616 İst. AHL. S. B.(10), Çin(9), İspanya(9), İtalya(27), Pakistan(15), Çin(10), Endonezya(9), İspanya(5) İtalya(52), İst. AHL. S. B.(11), Beyaz Rusya(5), Almanya(5), Çin(3), İspanya(3) Rusya(40), İtalya(17), Beyaz Rusya(13), Çin(7), G. Kore(3), İngiltere(3) Hindistan(64), Bangladeş(25), Pakistan(11) Çin(75), Endonezya(10), Malezya(8) G. Kore(2), Bangladeş(2), İtalya(2) G. Kore(33), Malezya(20), Çin(13), Endonezya(7), Çek Cum.(5), İtalya (4) G. Kore(39), Almanya(17), Çin(15), İtalya (8), İngiltere (8) Çin(61), Almanya(9), İspanya(7), Bangladeş(5), Fransa(5), İtalya(3) Pakistan(38), Tayland(28), Endonezya(24), Çin(4), Malezya(2)

13 Ağırlık: %85 > devamsız sentetikpamuk dokuma 170g/m2 geçen Diğer devamsız sentetik lifden Devamsız suni lifden ağırlıkça %85 < suni Dokunmamış mensucat Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat) Havlu nevi bukleli mensucat (tufte edilmiş mensucat) 5,933 5,561 6,712 81,109 91,705 76,153 65,022 68,603 47, , , , , , , , Gaz mensucat Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan Örme tüylü mensucat Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) Diğer örme mensucat (en<=30cm) ,362 39,330 35,717 4,067 2,990 6,637 1,345 1,581 3,966 İtalya(45), Endonezya(17), Pakistan(16), Fransa(4), Çin(4), Avusturya(3) Çin (19), İst. AHL. S.B.(17), İtalya (15), Romanya(13), Fransa (9) Endonezya(27), İspanya(23), G. Kore(12), İtalya(9), Çin(6), İngiltere(5) İtalya(25), Almanya(20), İsrail(10), Fransa(9), Çin(6), Çek Cum.(6) Çin(57), Fransa(10), İtalya(6), Almanya(6), G. Kore(6) Türkmenistan(75), Belçika(17), S. Arab.(3) Çin(82), Fransa(6), Almanya(5) Hollanda(56), ABD(37), İngiltere(3), İsviçre(2) G. Kore(44), Çin(32), İtalya(8), Danimarka (3) Çin(64), Fransa(15), Almanya(8), İtalya(4), İngiltere(2) Çin(47), İtalya(8), Fransa(7),

14 Kaynak: DTM Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) Çözgü tipi örgülü diğer mensucat Diğer örme mensucat 34,315 58,192 52,637 17,293 25,235 31,820 55,021 51,043 39,431 TOPLAM 1,800,073 2,245,738 2,268,858 Almanya(7), İngiltere(7), Hindistan(6) G. Kore(57), İtalya(23), İspanya(6), Fransa(2), Almanya(2) Almanya(38), Türkmenistan(9), G. Kore(9), Fransa(8), İtalya(8), Çin(7) İtalya(24), Özbekistan(15), Almanya(11), G. Kore(10), Çin(8), Yunanistan(8) Çin(17), İtalya(15), G. Kore(9), Pakistan(9), İst. AHL. S.B.(7), Almanya(5), Endonezya(5), Malezya(3), Hindistan(3), Fransa(3), İspanya(2), Tayland(2), Türkmenistan(2) III DÜNYA KUMAŞ TİCARETİ 2004 yılı dünya dokuma ve örme kumaş ticareti (SITC No: 652, 653, 654 ve 655) yaklaşık 76 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bunun 24 milyar dolarını pamuklu dokuma kumaş ticareti, 27 milyar dolarını suni sentetik kumaş ticareti, 14 milyar dolarını örme kumaş ticareti ve kalanını da ipekli, yünlü ve dokumaya elverişli bitkisel lifli (keten, kendir, jüt, rami vb.) kumaş ticareti oluşturmuştur yılı itibarıyla dünya pamuklu dokuma ihracatında söz sahibi ülkeler; Çin, İtalya, Pakistan, ABD, Almanya, Japonya, Fransa, Hindistan, Türkiye, İspanya, G. Kore ve Belçika dır. Dünya ithalatını gerçekleştiren başlıca ülkeler ise; Hong Kong, Çin, ABD, İtalya, Meksika, Türkiye, Almanya, Romanya, Tunus, Fransa ve Fas tır yılı itibarıyla dünyada başlıca suni sentetik kumaş ihracatçıları; Çin, G. Kore, İtalya, Japonya, Almanya, ABD, Fransa, Belçika, Hindistan, Türkiye, İngiltere ve Endonezya dır.

15 Dünyadaki başlıca ithalatçılar ise; Çin, Hong Kong, ABD, Meksika, Almanya, BAE, İngiltere, Vietnam, Romanya, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya ve Türkiye dir yılında başlıca ipekli, yünlü ve bitkisel lifli (keten, kendir, jüt, rami vb.) dokuma kumaş ihracatı yapan ülkeler; İtalya, Çin, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve Hindistan dır. En önemli ithalatçı ülkeler ise Çin, ABD, Hong Kong, Almanya, İtalya, Japonya, Fransa, Romanya ve G. Kore dir yılı başlıca örme kumaş ihracatçıları; Çin, G. Kore, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya, Türkiye ve İspanya dır. Dünyadaki başlıca ithalatçılar ise Hong Kong, Çin, ABD, Meksika, Almanya, Fransa, İtalya, Ürdün, Sri Lanka, Kamboçya ve Makao dur. Pamuklu Dokuma Kumaş İhracatı (SITC No: 652) (Değer: milyon dolar) Çin 3,211 4,257 5,463 6,045 İtalya 2,075 2,362 2,786 3,046 Pakistan 1,044 1,242 1,707 1,770 ABD 1,475 1,597 1,297 1,440 Almanya 1,215 1,186 1,366 1,415 Japonya ,027 1,189 Fransa 1,031 1,012 1, Hindistan 974 1, TÜRKİYE İspanya G. Kore Belçika Hong Kong Endonezya İngiltere Toplam 15,808 17,549 19,540 20,834 Diğerleri 3,271 3,281 3,513 3,684 TOPLAM 19,080 20,830 23,053 24,518 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Pamuklu Dokuma Kumaş İthalatı (SITC No: 652) (Değer: milyon dolar) Hong Kong 2,079 2,320 2,456 2,831 Çin 1,777 1,875 2,037 2,254 ABD 1,589 1,758 1,574 1,577 İtalya ,005 1,125 Meksika 890 1, ,004 TÜRKİYE Almanya Romanya Tunus

16 Fransa Fas Polonya İspanya Bangladeş İngiltere Toplam 12,760 13,835 14,511 15,905 Diğerleri 6,503 6,863 7,438 8,058 TOPLAM 19,263 20,698 21,949 23,963 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Suni ve Sentetik Dokuma Kumaş İhracatı (SITC No: 653) (Değer: milyon dolar) Çin 3,278 3,807 5,143 7,032 G.Kore 3,390 3,054 2,663 2,540 İtalya 1,897 1,816 1,997 2,118 Japonya 1,977 1,761 1,826 1,900 Almanya 1,707 1,518 1,662 1,873 ABD 1,494 1,447 1,281 1,344 Fransa 1,217 1,240 1,321 1,220 Belçika ,034 1,107 Hindistan TÜRKİYE İngiltere Endonezya İspanya Tayland Pakistan Toplam 20,264 20,099 22,028 24,200 Diğerleri 2,916 2,903 3,050 3,152 TOPLAM 23,180 23,002 25,078 27,351 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Suni ve Sentetik Dokuma Kumaş İthalatı (SITC No: 653) (Değer: milyon dolar) Çin 3,434 3,178 3,209 3,282 Hong Kong 2,144 1,751 1,738 1,841 ABD 1,185 1,267 1,242 1,282 Meksika 1,344 1,381 1,289 1,271 Almanya 1,207 1,053 1,112 1,235 BAE 1,127 1,127 1,127 1,127 İngiltere 1,090 1,088 1,101 1,118 Vietnam Romanya Fransa

17 Polonya İtalya İspanya TÜRKİYE Belçika Toplam 16,153 15,980 16,334 17,152 Diğerleri 9,891 9,639 10,095 10,729 TOPLAM 26,044 25,620 26,429 27,881 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO İpekli, Yünlü ve Bitkisel Lifli (pamuk hariç) Dokuma Kumaş İhracatı (SITC No: 654) (Değer: milyon dolar) İtalya 2,396 2,119 2,245 2,612 Çin 992 1,068 1,298 1,739 Almanya Japonya İngiltere Fransa Hindistan G. Kore Belçika İspanya ABD Çek Cum TÜRKİYE Hollanda Rusya Toplam 7,116 6,785 7,419 8,731 Diğerleri 1,094 1,034 1,121 1,298 TOPLAM 8,210 7,819 8,540 10,030 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO İpekli, Yünlü ve Bitkisel Lifli (pamuk hariç) Dokuma Kumaş İthalatı (SITC No: 654) (Değer: milyon dolar) Çin ,018 1,179 ABD Hong Kong Almanya İtalya Japonya Fransa Romanya G. Kore TÜRKİYE İspanya

18 İngiltere Polonya Kanada Hindistan Toplam 5,604 5,410 5,895 6,993 Diğerleri 2,404 2,386 2,557 2,875 TOPLAM 8,008 7,797 8,452 9,868 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Örme Kumaş İhracatı (SITC No: 655) (Değer: milyon dolar) Çin 1,361 2,006 2,508 2,994 G. Kore 2,478 2,700 2,758 2,761 ABD 918 1,082 1,392 1,625 Almanya ,053 1,121 İtalya ,096 1,094 Fransa Japonya TÜRKİYE İspanya İngiltere Kanada Pakistan Belçika Avusturya Danimarka Toplam 8,987 10,032 11,566 12,698 Diğerleri 1,443 1,341 1,483 1,612 TOPLAM 10,430 11,373 13,049 14,309 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO Örme Kumaş İthalatı (SITC No: 655) (Değer: milyon dolar) Hong Kong 2,088 2,285 2,468 2,739 Çin 1,336 1,432 1,640 1,812 ABD 1,071 1,147 1,099 1,048 Meksika Almanya Fransa İtalya Ürdün Sri Lanka Kamboçya Makao Polonya

19 Tayland Kanada Vietnam Toplam 7,966 8,429 9,245 10,094 Diğerleri 4,192 4,078 4,371 4,738 TOPLAM 12,158 12,507 13,616 14,832 Kaynak: International Trade Center UNCTAD/WTO

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU ARALIK 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Tekstil ve Hazır

Detaylı

BOYA SANAYİSİ. İnci Selin AYDIN 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİSİ. İnci Selin AYDIN 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİSİ İnci Selin AYDIN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SINIFLANDIRMA Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Sınıflandırmasına

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İRAN

TEKSTİL SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İRAN TEKSTİL SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İRAN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ OCAK 2009 İÇİNDEKİLER I. İRAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 Giriş...

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V

TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V Uzm. Ercan EKTİ Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri İmalatı Sektör Raporu, ilgili sektörlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI

MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description

Detaylı

TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015 2018 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİKLER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2010 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ

TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ AĞUSTOS 2013 İÇİNDEKİLER Tekstil Sektörü Açısından ALMANYA I.

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

Tekstil Sektörü Açısından ALMANYA

Tekstil Sektörü Açısından ALMANYA 2015 TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALMANYA İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ ve HALI ŞB. OCAK 2015 Tekstil Sektörü Açısından ALMANYA İÇİNDEKİLER I. ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 3 Giriş... 3 Temel

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ TEMMUZ 2012 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ SITC No: 211-Deri kösele ve kırpıntıları, 61-Hazır deriler postlar ve mamulleri, 831-Deri seyahat ve el çantaları, 8481-Deri köseleden giyim eşyası ve aksesuarları, 851-Deri

Detaylı

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013)

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ Sayfa 0 Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre,

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

ALMANYA. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri Açısından TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

ALMANYA. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri Açısından TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri Açısından ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MAYIS 2011 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri

Detaylı

MODANIN MERKEZİ FRANSA

MODANIN MERKEZİ FRANSA MODANIN MERKEZİ FRANSA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2008 İÇİNDEKİLER I. FRANSA HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 Giriş... 1

Detaylı

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU Doç. Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ BİB Ltd. Şti. HATAY Nisan 2014 Teşekkür Yazarlar, bu Araştırma'da kendilerine yer alma şansı tanıyan BİB Ltd.

Detaylı

Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu ISBN 978-975 19 4111-4 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

HAZIR GİYİM SANAYİİ SEKTÖR ANALİZİ

HAZIR GİYİM SANAYİİ SEKTÖR ANALİZİ HAZIR GİYİM SANAYİİ SEKTÖR ANALİZİ T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Batman Yatırım Destek Ofisi 2011 İçindekiler SUNUŞ... 5 1. DÜNYADA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ... 6 2. TÜRKİYE DE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM

Detaylı