PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 16 Nisan 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 16 Nisan 2011"

Transkript

1 1

2 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 16 Nisan Kayıt Oturum A1 Salon: Smyrna Kurumsal Yönetim & Kurumsal Kimlik & Kurumsal Kültür Oturum Başkanı: Derya Ergun Özler, Dumlupınar Üniversitesi 1 Nurhan Şakar, Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulları ve Aile Kontrolündeki Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Profili 2 Ercan Taşkın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi Hüseyin Ermumcu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi Amblemin Kurumların Görsel Kimliğine Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Örneği 3 Esin Sayın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ekin Baydoğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Murat Kılıç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Girişimcilerin Sorunlarının Tespiti ve Analizi 4 Bengi Baraz Çınar, Devlet Konservatuarı, Anadolu Üniversitesi Satış Birimlerinde Seçilen Müziğin Etkileri: Eskişehir de Bir Araştırma 5 E. Filiz Dürük, Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Popüler Müzik Üretimi ve Ürünlerindeki Karma Yapıyı Hazırlayan Toplumsal ve Müziksel Etkenler Oturum A2 Salon: Selcuk Davranışsal İktisat & İktisat Teorisi & İktisat Tarihi Oturum Başkanı: Metin Sarfati, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi 1 Akın Uysal, Sermaye Piyasası Kurulu Davranışsal İktisat Modeli Olarak Rasyonel Olmayan Beklentiler 2 Gündüz Fındıkçıoğlu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Neoklasik İktisat: Bir Devrimin Dünü ve Bugünü 3 Metin Sarfati, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi Ekonomi Politiğin Rasyonalitesi? 4 Sibel Cengiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Üniversitesi Afşin Şahin, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi Refah Kaybı Çerçevesinde İşsizlik Oturum A3 Salon: Artemis Bilim & Teknoloji & İnovasyon &Çevre Ekonomisi ve Yönetimi Oturum Başkanı: Abdullah Burhan Bahçe, Dumlupınar Üniversitesi 1 Yücel Dursun, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi Geçmişten Bugüne Türkiye nin Bilim ve Teknolojide Kat Ettiği Mesafe 2 Abdullah Burhan Bahçe, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi Küresel Rekabet Sürecinde Devletlerin Kamu Politikalarını Belirlemelerinde Teknoloji ve İnovasyonun Rolü 3 Işık Çiçek, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Okan Üniversitesi 2

3 Teknoloji Geliştirmede Yaratıcılığı Yönetmek 4 Çetin Önder İncekara, Botaş Genel Müdürlüğü S. Noyan Oğulata, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Enerji Darboğazında Ülkemizin Alternatif Enerji Kaynakları 5 Atilla Uğur, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi Bir Kamu Malı Olarak Ekolojik Denge ve Dışsallıklar 6 Gül Güneş, İşletme Fakültesi, Atılım Üniversitesi Korunan Alanların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Katılımcı Yönetim Planları Çay Kahve Arası Oturum B1 Salon: Agora Gençlik Çalışmaları Oturum Başkanı: Pınar Enneli, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1 Nahide Konak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Küresel İklim Değişikliği ve Gençlik 2 Kezban Çelik, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fatma Umut Beşpınar, Fen-Edebiyat Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Farklı Nedenleri ile Çalışma ve Çalışmanın Genç Üzerine Etkileri 3 İbrahim Biri, Fen-Edebiyat Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Politikalarının Radarındaki Gençlik 4 Halil Çağlar Enneli, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dışlanmış Metropol Gençlerinin Sınırda Varolma Savaşı: Ankara Altındağ Gençliği Örneği 5 Fazilet Ahu Özmen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Politik Bir Gençlik Kuşağı: Post 80 Alevi Gençliği Oturum B2 Salon: Celcus Kamu ve Özel Hukuk Araştırmaları Oturum Başkanı: Nur Uluşahin, Başkent Üniversitesi 1 Nur Uluşahin, Hukuk Fakültesi, Başkent Üniversitesi Kutuplaşmış Bir Siyasal Sistemde Anayasa Yapmanın Güçlükleri ve Türkiye de Yeni Bir Temel Oydaşmaya Ulaşmayı Sağlayacak Çözüm Yolları 2 Nur Uluşahin, Hukuk Fakültesi, Başkent Üniversitesi Türkiye de Mevcut Hükümet Sisteminin Niteliği ve Rejimin Başkanlık Sistemine Kaymasının Getireceği Tehdit ve Tehlikeler 3 Ayşe Kılınç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi Bir İnsan Hakkı Olarak Adli Yardım 4 Işıl Tüzün, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Üniversitesi 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde Marka, Taklit Marka ve Taklit Mal Kavramları 5 Zeynep Or, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi Bankaların Halka Açılması ve Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü: Hukuksal Bir Bakış Açısı Oturum B3 Salon: Smyrna Kamu Maliyesi & Kamu Ekonomisi Oturum Başkanı: Güneş Çetin Gerger, Celal Bayar Üniversitesi 1 Güneş Çetin Gerger, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesi Elektronik Ticarette Tüketim Vergisi Olarak KDV nin Etkinliği 2 Özcan Karatay, Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi Mehmet Kapusızoğlu, Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi Mali ve Ekonomik Suçların Terörün Finansmanı Bağlamında Değerlendirilmesi 3

4 3 İsmail Kitapçı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Vergi-Etik İlişkisi: Deontolojik Açıdan Bir Değerlendirme 4 Yusuf Karaaslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi 2011 yılı Türkiye Bütçesinin Analizi 5 Doğan Bozdoğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kübra Bozdoğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye de Maliye Alanında Yapılmış Akademik Çalışmaların Nicel Görünümü 6 Osman Peker, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi İsmet Göçer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye de Bütçe Açığının Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz Oturum B4 Salon: Selcuk Finans Tarihi Oturum Başkanı: Sudi Apak, Beykent Üniversitesi 1 Davetli Konuşmacı: Celali Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu "Milli İktisat Döneminde Osmanlı Anonim Şirketleri " 2 Şevket Kamil Akar, İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Tanzimat Döneminde Para Bozdurma Sorunu ve Köşe Sarrafları( ) 3 Kaya Bayraktar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uşak Üniversitesi Osmanlı Bankası nın Merkez Bankası Fonksiyonu ( ) 4 Hüseyin Al, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tanzimat Döneminde Ufaklık Para Sorunu ( ) 5 Celali Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu Kübra Şehirli, Sermaye Piyasası Kurulu Osmanlı Anonim Şirketlerinde Oy Hakkının Kullanımı Oturum B5 Salon: Artemis Organizel Davranış & Organizasyon Kültürü Oturum Başkanı: Meltem Onay, Celal Bayar Üniversitesi 1 Davetli Konuşmacı: Gülçimen Yurtsever, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gediz Üniversitesi "Narsisizm ve Organizasyon" 2 Nilay (Kaleli) Karasakal, Kandıra Meslek Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi Yeniden Yapılanmanın İşletme Çalışanlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması 3 Meltem Onay, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesi Zeynep Hale Süslü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi Kezban Elçi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi Sevde Kılcı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişimin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Posta Dağıtıcıları ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma 4 Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Ayşe Günsel, Meslek Yüksekokulu, Okan Üniversitesi Rol Stresi Kaynaklarının İş Tutumları Açısından Değerlendirilmesi: Kimya Sektörü Üzerinde Bir Uygulama 5 Bahar Yalçın, Salihli Meslek Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesi Küresel İşletmeler Açısından Kültürlerarası İletişim ve Yönetsel Başarım Dinamiği Olarak Kültürel Zeka 4

5 Oturum C1 Salon: Agora Kırsal ve Bölgesel Kalkınma & Kent Sosyolojisi Oturum Başkanı: Gönül İçli, Pamukkale Üniversitesi 1 Mehmet Dağ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye de Gecekondu Sorunu ve Politikası 2 Doğan Bakırtaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Niğde Üniversitesi Türkiye de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının İşlevselliği 3 Orhan Kandemir, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Kastamonu Üniversitesi Tarımsal Destekleme Politikalarının Kırsal Kalkınmaya Etkisi 4 Atilla Uğur, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi Kamu Projeleri Değerlendirme Teknikleri, Gaziantep Kayacık Barajı Örneği 5 Gönül İçli, Fen- Edebiyat Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Kentsel Dönüşüme İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme- Denizli Örneği Oturum C2 Salon: Celcus Finansal İktisat & Parasal İktisat Oturum Başkanı: Gündüz Fındıkçıoğlu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1 Davetli Konuşmacı: Sudi Apak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beykent Üniversitesi "Türk Bankacılık Sektöründe Etik" 2 İlhan Ege, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Üniversitesi Emre Esat Topaloğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesi Türkiye deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Analizi 3 Neşe Çoban Çelikdemir, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi Basel Sürecinde Türkiye de Gelinen Son Nokta ve Yeni Düzenlemeler 4 Gündüz Fındıkçıoğlu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Türkiye de Fiyat Bilmecesi Var Mı?: Nonparametrik ve Nonlineer Eş-Trend Analizi 5 Osman Peker, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Mehmet Mercan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Üniversitesi Türkiye de Finansal Gelişmenin ve Ekonomik Büyümeye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz Oturum C3 Salon: Smyrna Siyaset Bilimi & Sosyoloji & Felsefe Oturum Başkanı: Metin Bal, Adnan Menderes Üniversitesi 1 Sunay Çetin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi "Türkiye de Kamusal Karar Alma Sürecinde E-Demokrasiye Yönelik Yapılan Çalışmalar" 2 A. Turan Öztürk, Çankaya Üniversitesi 21. Yüzyıl ve Yurttaşlığın Dönüşümü 3 Ahmet Özkiraz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi M. Nazan Arslanel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İkinci Meşrutiyet Döneminde Kadın Olmak 4 Sultan Komut, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi Türkiye de Kadın, Cinsellik ve Kürtaj 5 Metin Bal, Fen-Edebiyat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Geleneksel Estetik Anlayışın Bir Eleştirisi Olarak Adorno nun Estetik Teorisi 5

6 Oturum C4 Salon: Selcuk Yoksulluk & Sosyal Yardımlar Oturum Başkanı: Erdal T. Karagöl, Balıkesir Üniversitesi ve TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE- G222 1 Erdal T. Karagöl, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi ve TÜBİTAK- BİLGEM-UEKAE-G222 Jülide Yıldırım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi ve TÜBİTAK- BİLGEM-UEKAE-G222 Murat Atan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi ve TÜBİTAK-BİLGEM- UEKAE-G222 Anıl Eralp, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi ve TÜBİTAK-BİLGEM- UEKAE-G222 Fatime Güneş, Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE- G222 Müberra Sungur, TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE-G222 Türkiye de Sosyal Yardım Yararlanıcılarını Belirleyen Faktörler 2 Fatime Güneş, Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Kadın Yoksulluğunun Yoksulluk Söylemindeki Yoksunluğu 3 C. Büşra Uzun, TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE-G222 ŞNT ve Sosyal Yardımlar 4 Ali Çımat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Üniversitesi Mehmet Avcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Üniversitesi Yoksullukla Mücadelede Kurumsal Bir Çözüm Önerisi: Asgari Gelir Hakkı Oturum C5 Salon: Artemis Çalıştay : Kamu Kurumları Web Sitelerinde Erişilebilirlik Çalıştayı Oturum Başkanı: Tunç Medeni, TÜRKSAT Mustafa Dalcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Atakan Kars, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Cihan Yıldırım Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tunç Medeni, TÜRKSAT 6

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012 II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 KONFERANS PROGRAMI PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 28 Nisan 2012 13.00 Kayıt Oturum A1 Salon: 101 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER Bildiri NO Bildiri Adı Yazarlar 16 17 18 ÖRGÜTSEL YARATICILIK MODELİNİN OLUŞMASINDA BİREYSEL YARATICILIK

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ (TASLAK PROGRAM) 10-12 Mayıs 2012, Dedeman Konya, KONYA. I. Gün (Perşembe) (10 Mayıs 2012)

ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ (TASLAK PROGRAM) 10-12 Mayıs 2012, Dedeman Konya, KONYA. I. Gün (Perşembe) (10 Mayıs 2012) 09.00-10.00 KAYIT 10.00-11.15 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Muhsin KAR, Kongre Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet TAYAŞ, LODER Başkanı Tahir AKYÜREK, Konya Büyükşehir

Detaylı

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA Prof.Dr. Fethi HEPER (Oturum Başkanı): Çok teşekkürler. Şimdi oturumun son konuşmasını Sayın Meriç yapacaklar. Konumuz Kalkınma Ajansları Modeli: İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

24 Nisan 2008, Perşembe

24 Nisan 2008, Perşembe 09.00-10.00 Açılış töreni (Salon SUN) 10.00-10.30 Kahve arası 10.30-12.00 PANEL: (Salon SUN) 24 Nisan 2008, Perşembe Yetişmiş Eleman Sorunu ve Sektör Üniversite İşbirliği Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları: İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı.

Detaylı

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu nun Aziz Hatırasına SUNUŞ Günümüzde üniversiteler, çok değişkenli bir yapının etkisinde yeni çağa

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü 2. SOSYAL BİLİMLER DOKTORA ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTAYI 17-18 NİSAN 2014 ODTÜ KKM ANKARA

S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü 2. SOSYAL BİLİMLER DOKTORA ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTAYI 17-18 NİSAN 2014 ODTÜ KKM ANKARA S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü 2. SOSYAL BİLİMLER DOKTORA ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTAYI 17-18 NİSAN 2014 ODTÜ KKM ANKARA 17 NİSAN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PERŞEMBE

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

16. DÜNYA VERİMLİLİK KONGRESİ VE 2010 AVRUPA VERİMLİLİK KONFERANSI PROGRAMI*

16. DÜNYA VERİMLİLİK KONGRESİ VE 2010 AVRUPA VERİMLİLİK KONFERANSI PROGRAMI* 16. DÜNYA VERİMLİLİK KONGRESİ VE 2010 AVRUPA VERİMLİLİK KONFERANSI PROGRAMI* 2 KASIM 13.00 19.00 Kayıt 19.00 22.00 Açılış Kokteyli (Trio Grubu - Klasik Müzik Dinletisi) 3 KASIM 08.00 17.30 Kayıt Kongre

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: 1956 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 Opening 11:30-12:30 Keynote Speech 13:00-14:00 Lunch 14:00-15:15

Detaylı

DEĞERLER İNŞASI MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU. Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler. ( Türkiye )

DEĞERLER İNŞASI MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU. Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler. ( Türkiye ) DEĞERLER İNŞASI MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler SUNUM ( Türkiye ) İnsanlık tarihi, aynı zamanda medeniyetlerin de tarihidir. Tarih boyunca insan ve insanlık, hayatiyetini

Detaylı

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz No Dergi/Kitap Adı Makale Adı 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik Küresel Kent İstanbul İçin Çalışan Bir Çözüm Merkezi : İstanbul Kalkınma Ajansı

Detaylı

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Emrullah İNCESU Çağdaş Erkan AKYÜREK Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişiminin

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

II. RİZE KALKINMA SEMPOZYUMU 3-4 MAYIS 2013. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ve MALTEPE ÜNİVERSİTESİNİN KATKILARIYLA SEMPOZYUM PROGRAMI

II. RİZE KALKINMA SEMPOZYUMU 3-4 MAYIS 2013. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ve MALTEPE ÜNİVERSİTESİNİN KATKILARIYLA SEMPOZYUM PROGRAMI II. RİZE KALKINMA SEMPOZYUMU 3-4 MAYIS 2013 Çay Sektörü, Lojistik Sektörü, Turizm Sektörü RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ve MALTEPE ÜNİVERSİTESİNİN KATKILARIYLA SEMPOZYUM PROGRAMI Bilim Kurulu Prof.

Detaylı

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR BORSA İSTANBUL KÜTAHYA VALİLİĞİ DİĞER SPONSORLARIMIZ Bemar Kariyer Okulu Göker Doğa Evleri Ala Cafe & Bistro Kahve Dünyası Emerald Altın Çini Seramik Kütahya

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 2018 I. Sürüm Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TABLOSU SUNUŞ... 5 I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci... 9 2. Bir Bakışta Stratejik Plan... 11 3.

Detaylı