ÜNİTE LOJİSTİK YÖNETİMİ. Dr. Kamil Taşkın İÇİNDEKİLER HEDEFLER DEPO VE DAĞITIM MERKEZİ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE LOJİSTİK YÖNETİMİ. Dr. Kamil Taşkın İÇİNDEKİLER HEDEFLER DEPO VE DAĞITIM MERKEZİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER DEPO VE DAĞITIM MERKEZİ YÖNETİMİ Giriş Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimince Depolarda Yapılan İşlemler Depo Yönetim Sistemleri (DYS) Dağıtım Merkezleri Çapraz Sevkiyat Depolarda Emniyet Unsuru LOJİSTİK YÖNETİMİ Dr. Kamil Taşkın Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Lojistikte depo yönetimi Depo yönetiminin görevleri Depo yönetim sistemleri ve sağladıkları avantajlar Dağıtım merkezi kavramı Çapraz sevkiyat kavramı Depolarda güvenlik unsurunu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. ÜNİTE 3

2 GİRİŞ Ürünler gerek ham madde veya yarı mamul gerekse nihai ürün olarak müşterilere ulaşana kadar bu yolda çeşitli aşamalarda depolanma işlemine tabi tutulurlar. Bu uygulama istek ve üretimi dengelemek için yapılmaktadır. Depolarda stokların düzenli saklanması, kayıp ve zararlara bağlı olarak saklama koşullarından dolayı ürünlerde oluşabilecek hasarlara karşı; karmaşık ve değişik saklama koşullarını gerektiren ürünlerin, tedarikçiler ve üreticiler arasındaki dengeyi sağlayacak şekilde depolanması aşaması işletmelerin yönetmesi gereken önemli bir süreçtir. Bu aşamadaki etkinlik, ürünün kalitesine yansıyacağı gibi işletmeninde rekabet sürecini etkileyecek bir unsurdur. Dolayısı ile bu süreç işletmeler için başarıyla yönetilmesi gereken bir süreçtir. Depo yönetimi; rekabet avantajı ve müşteri memnuniyetini etkileyen bir süreçtir. Şekil 3.1. Bir Depo Ve Dağıtım Tesisinin Dıştan Görünüşü Depo ve dağıtım merkezlerinde stokların; uygun şartlarda, uygun maliyetlerle, boşaltma, stoklama, işleme ve yükleme sağlayacak şekilde depolanma işlemi depo yönetimince yapılan görevlerdir. Bu işlemler yapılırken en kısa sürede, hatasız ve uygun maliyet ile yapılabilmesi için işlemlerin verimliliği ve organizasyonu önem kazanmaktadır. Depo ve dağıtım merkezlerinin yönetilmesindeki başarı rekabet sürecini etkileyecektir. Bu süreci başarılı olarak sürdüren işletmeler rakiplerine göre daha etkin olacaklardır. Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimince Depolarda Yapılan İşlemler Lojistik sürecinde depoların yerine getirdiği tüm fonksiyonlar yönetim tarafından ele alınmalı ve planlanmalıdır. İşletmenin amacına göre uygun depo sisteminin kurulmasını, ekonomik olma koşulu ile sağlayan stratejileri belirleyip bunların işleyişini sağlamak en genel itibari ile depo yönetimince yapılan işlemlerdir. Depoların verimli olarak işletilebilmesi için iş gücünün, kaynakların (depo alanı, ekipman gibi) ve envanterin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Depolarda Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 ürünlerin teslimi ile başlayan bu süreç, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından stok kayıtlarının oluşturulması ile stoğun depodaki yerini alması ile devam eder. Bu esnada stoklanan ürünlerin bozulmama ve zarar görmemelerini sağlamak yönetimi ilgilendiren bir başka sorundur. Ürünlerin depoda stoklanmasının ardından stoklar siparişlere göre talep merkezlerine gönderilmesi koordineli olarak gerçekleştirilmesi gereken başka bir görevdir. Bu aşamadan önce ise bazı siparişlerin ayıklanması ve yeniden paketlemeleri de gerekebilir. Yapılan bu işleme elleçleme denir. Belirtilen tüm bu aşamalarda çalışan personelin ve ekipmanların planlama ve koordinasyonu da yönetilmesi gereken bir başka husustur. Yukarıda belirtilen aşamaları maddeler hâlinde sıralayacak olursak depo ve dağıtım merkezlerinde yönetim aşağıdaki işlemleri planlamalı ve organize etmeli: - Ürünün depoya girişini Depo yönetimi; ürünlerin depoya girişinden çıkışına kadar tüm aşamalardan sorumludur. Ürün Kabulü Nihai ürün kabulü Müşteri iade ürün kabulü - Ürünlerin Depolanması Kalite Kontrol Yerleştirme Yerleşim ve parti kontrolü - Ürün Elleşme Ham madde Elleçleme Yarı mamül Elleçleme Bitmiş Ürün Elleçleme - Ürün Sevk etme Dahîlî müşterilere Gönderme Haricî Müşterilere Gönderme Şekil 3.1. Bir Depoda Yapılan İşlemler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Örnek Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi Depo Yönetim Sistemleri (DYS) Depo yönetimi, işletmelere rekabette üstünlük sağlayan lojistik fonksiyonlarındandır. Depolardaki karışık işlemleri takip edebilmek zor ve karışık olabilmektedir. Stoklar hakkında anlık bilgilerin bulunmaması işletmeler için yüksek emniyet stok maliyetlerini veya ürüne istenildiği anda ulaşamamanın oluşturduğu stoksuzluk maliyetlerini oluştururlar. Lojistik zincirine bağlı işletmelerin etkin bir biçimde işlevlerini sürdürebilmeleri için stok durumlarına ait bilgilerin güncel ve doğru olması gerekmektedir. Bu ihtiyacın doğru bilgiler ile giderilmesi depolama maliyetlerini düşürerek stok seviyelerinin optimum olmasını sağlanmış olur. Hideaway Yatak firması özellikli yatak üretmekte ve ürettiği yatakları Avustralya da faaliyet gösteren 100 perakendeciye göndermektedir. İşletme, deposunu kâğıt üzerinden basit bir sistem ile yönetmekteydi. Montajlar depolarda yapılmakta ve ürünün nihai hâli depolarda verilmektedir. İşletme depolarında üst yönetime rapor sunulması için işlemler manuel ve Excel dosyaları hâlinde yapıldığından, montaj yapılacak birimlerin alım ve kabul süreçlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlayacak bir sistem ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mevcut durum birçok hata potansiyelini barındırmakta ve hantal süreç, siparişlerin geç kalmasına ve müşteri hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktaydı. Bu problemlerden ötürü sistemin modernize edilmesi gerekmektedir. Şirket, bu problemlerin üstesinden gelmek için bilgisayar yazılımı ve elektronik araçları içeren depo yönetim sistemi kullanmayı uygun görmüştür. Sistemin kullanılmasıyla beraber şirket, verimlilikte ve montaj birimlerinin alınması ve kabul edilmesinde, bir önceki sisteme göre 2 kat iyileşme sağlanmıştır. Depo elemanları, montaj için kullanılacak birimleri kablosuz el terminalleri ile almakta, nihai ürün hazır olduktan sonra da müşteriye hatasız olarak gönderilmeye başlanmıştır. Tüm bu süreçler depo yönetim sistemine otomatik olarak kaydedilmektedir. Böylelikle şirket kâğıt üstünde raporlamaya ve kayıt tutmaya ihtiyaç duymamaktadır. Kullanılan kablosuz radyo frekanslı el terminalleri ve barkod teknolojisi sayesinde depo yönetim sistemi, kabul, gönderme, alma ve taşınma sırasında şirkete tüm ürünleri izleme ve takip etme imkânı verir hâle gelmiştir. Aynı zamanda sistemin verdiği bilgiler dâhilinde her bir depo çalışanı, stok, montaj lokasyonu ve depo süreçleri hakkında uzman hale gelmektedir. Yapılan tüm bu iyileşmeler sipariş kesinliği %80 seviyesinden %99,9 seviyesine çıkmıştır. Sipariş hazırlama süreleri de üçte bir oranında azalmıştır. Depolardaki gerçek zamanlı envanter seviyesi izlenebilirliği sağlanmıştır. Günlük sevk edilen birim sayısı 50 den 200 e çıkmıştır. Bu örnek olay, sitesinden derlenmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Depo Yönetim Sistemlerinin İşletmeye Sağladığı Avantajlar Depo yönetim sistemleri işletmelere aşağıdaki avantajları sağlar (Tompkins & Smith, 1998): Müşteri Şikâyetlerinin Önüne Geçilmesi: Depo yönetim sistemi sayesinde gerek stok girişleri, elleçleme ve sevkiyat esnasındaki hataların önüne geçildiğinden müşterilerin memnuniyetleri artacaktır. Psikolojik Stokların Önüne Geçer: işletmelerin depo stok seviyelerini güncel olarak bilmemeleri onları ani taleplere cevap verebilmek için fazladan ürün stoklamaya iter. Güncel stok seviyelerinin bilinmesi fazladan stok tutulmasını engeller. Müşterilerden Geri Dönüşlerin Düşürülmesi: Depo yönetim sistemleri sayesinde sevkiyat veya elleçlemelerden kaynaklı hataların önüne geçilmesi yanlış sevkiyat veya yanlış paketlemeyi önleyerek geri dönen ürün miktarlarını azaltmaktadır. Stoklama Hatalarının Önüne Geçer: Bazı ürünlerin yapıları gereği özel saklama koşulları gerekebileceği gibi belirli bir stoklama sürelerine sahip olabilirler. Bu özel durumlar kimi zaman gözden kaçabilmekte ve stokların bozulmasına sebep olmaktadır. Ürün Toplama Hatalarının Önüne Geçer: Stokların sevkiyatı veya elleçlenmesi sırasında stokların nerede tutulduğunu tam olarak bilmemek ürün toplamada yanlışlıkları doğurmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için hangi rafta hangi ürünün bulunduğunu doğru tespit etmek gerekir. Bunu ise depo yönetim sistemi ile çözülebilecek kolay bir sorundur. Depolama Alanlarının Etkin Kullanılmamasının Önüne Geçer: İyi bir depo yönetim sistemi depolardaki doluluk oranlarını anında görebildiğinden atıl bölgelerin oluşması engellenebilir. Bu sayede deponun doluluk oranlarını optimal seviyede kalması sağlanabilir. Envanter Doğruluk Hatalarının Önüne Geçer: Depo yönetim sistemlerince güncel verilere dayalı miktarları depolardaki miktarlarla tam doğruluk rapor etme imkânına sahiptir. Uzun ürün konumlandırma ve arama sürelerinin önüne geçer: Depo yönetim sistemi stokların konumlarını veren bilgiler içerdiğinden girişi yapılan ürün veya sipariş olan ürünler depolarda hızlıca bulunabilir. Bu sayede uzun konumlandırma ve arama süresinin önüne geçilmiş olur. Düşük Verimliliği Önler: Yukarıda bahsedilen yararlar depoların kullanım düzeylerini artıracağından depolardan alan başına faydalanma düzeyini de olumlu yönde etkiler. Planlama ile Çalışanlara ve Araçlara Aşırı Yüklenmeyi Önler: Depo yönetim sistemi yukarıda bahsedilen faydalar yanında düzenli bir yapının oluşturacağı optimum iş yükü dağılımını da beraberinde sunar. Bu sayede çalışanlar planlı işler sonucu stresli bir iş ortamında olmazken, ekipmanların da aşırı düzeyde çalıştırılmasına gerek duyulmaz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Şekil 3.2. Depo Yönetim Yazılımı Depo Yönetim Sistemleri Modülleri Depo yönetim sistemlerinin asıl görevi depo içersinde yapılan işlemler üzerinde kontrol sağlamaktır. Stokların depolandığı yer, raf gibi bilgiler de bu işlemler içinde yer almaktadır. Depo yönetim sistemleri bunun gibi daha birçok bilgiyi ve yeteneği içeren modüllere sahiptirler. Bu modüller sayesinde depo yönetim sistemleri deponun yönetilmesini kolaylaştırırken verimliliği de artırır. Depodaki işlemlerin yönetilmesi adına depo yönetim sistemlerinde bulunan modüller aşağıdaki gibidir (Van Den Berg, 2007). Gümrük Yönetimi Lojistik Hizmetlerinin Faturalandırma Web Modülü Sevkiyat ve Depo Yönetimi Yönetim Raporları İş Gücü Yönetimi Stok Yönetimi Sipariş Yönetimi Finans Ulaşım Planlama Dağıtım Merkezleri Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde klasik depo türleri ile rekabet etmek oldukça zordur. Bu durum çağdaş lojistik yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Lojistikte yaşanan bu değişim kendini yeni depo türleri ile de ortaya çıkarmaktadır. Değişken müşteri ihtiyaçları yapısına sahip olan pazar, piyasaya hızlı biçimde ihtiyaçları sunacak depo yapılarının da kurulmasını zorunlu kılmıştır. Klasik depo anlayışından ziyade depolar dolusu siparişler yerine hızlı, sık ve küçük miktarlarda ürünlerin piyasaya sunulduğu depolar günümüzde daha işlevsel bir hâl almışlardır. İşletmelerin ürünlerini piyasaya sunarken kullandıkları iki farklı depolama stratejisi görülmektedir. Bunlar klasik işletme depoları ve dağıtım merkezleridir. Dağıtım merkezleri bir veya daha çok tedarikçiden gelen farklı ürünleri birleştirerek, işleyerek ortak müşterilere aynı sevkiyatta gönderilmek üzere işlemlerin yapıldığı depolardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Şekil 3.3. Amerika da Satış Yapan Kitap Şirketinin Dağıtım Merkezi Dağıtım merkezleri müşteri ihtiyaçlarını kısa sürede en iyi şekilde karşılayacak işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadırlar. Klasik sistemlerde en düşük maliyetler ile müşterilerin ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Dağıtım merkezleri ürünlerin depolanması amacı dışında farklı olarak ürünlere değer katma işlevini de yerine getirirler. Dağıtım merkezleri ürünlerin stoklanarak dağıtımın yapıldığı depolar değildir. Müşterilerin isteklerine göre hızlı, kısa süreli sevkiyatlarla siparişlerin yerine getirildiği depolardır. Dağıtım merkezlerinde yapılan işlemlerin gereği klasik depolarla karşılaştırıldığında teknolojinin daha yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Sıradan, ürünlerin depolandığı depo türlerinde kontrolleri manuel olarak sağlamak zor ve mümkün olsa da, dağıtım merkezlerinin çalışma biçimini takip edebilmek oldukça güç olacaktır. Dağıtım merkezlerinde işlemlerin hatasız yapılabilmesi için depo yönetim sistemlerinin çok gelişmiş olduğu görülmektedir. Gelen ürünler sevkiyat aşamalarına kadar barkot okuyucular ve radyo frekanslı vericiler ile sürekli gözlemlenerek muhtemel hataların oluşması engellenir. Çok sayıda bir birinden farklı sevkiyatlar bu sayede başarılı olarak sevk noktalarına yollanabilirler. Ayrıca dağıtım merkezlerinde ürünlerin taşınması için konveyör bant sistemlerinden oluşan ağların kullanıldığı görülmektedir. Böylelikle çok sayıdaki ürünün fabrika içerisinde hızlı biçimde hareket etmesi sağlanır. Kullanılan akıllı konveyör bant sistemi ile ürünlerin çeşitli yönlere kaydırılması sağlanarak doğru siparişlerin hazırlanması sağlanır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Örnek Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi The Wall Street Journal da yayınlanan bir habere göre ebay 2011 sonuna kadar bir dağıtım merkezi kurarak Amazon yapısına benzer bir yapı oluşturmayı planlıyor. Yani ebay bundan sonra bünyesinde satış yapan mağazalara depolama ve stok yönetimi hizmetleri de sunacak. Johnna Hoff, yeni dağıtım sistemi hizmeti ile hem satış hem de satın alma deneyimlerini geliştirmeyi planladıklarını belirtiyor. Dağıtım merkezinin bir diğer amacının ise özellikle Çin üzerinden satış yapan markaların 18 günlük teslimat sürelerini kısaltmak olduğunu belirten Hoff, yeni sistem ile bu sürenin yarı yarıya azaltılmasını planladıklarını ekliyor. Kaynak: Çapraz Sevkiyat (Cross Docking) Çapraz sevkiyatta; tedarik edilen ürünler en fazla 24 saatte tedarikçilere gönderilmek üzere dağıtım araçlarına yüklenir lerde Wal-Mart gibi büyük perakendeciler küçük miktardaki yükleri, dağıtım merkezlerine küçük araçlarla getirerek küçük yüklerin daha büyük araçlara yüklenip sevk edilmesini sağlamış, büyük ölçeklerde çapraz sevkiyat operasyonlarına başlamışlardır. Günümüzde Wall Mart dağıtım merkezlerinde elleçlenen dayanıksız mallarının (gıda gibi) %90 ı uzun süre dayanabilen stokların %35 i çapraz sevkiyatla elleçlenmektedir. Çapraz sevkiyatı ilk olarak meyve sebze endüstrisi geliştirmiş ve daha sonra da otomotiv sektöründe popüler hâle gelmiştir. Farklı tedarikçilerden gelen tamamlayıcılar lojistik merkezlerde konselide edilmekte ve buradan da ürünün gideceği fabrikaya çapraz sevkiyat yapılmaktadır (Ray, 2010). Çapraz sevkiyat depolarında, depolar ürünlerin depolandığı birimler olarak değil de gelen ürünlerin işlenerek sevkiyat bölgelerine transferinin gerçekleştirildiği lojistik birimleri olarak görev yaparlar. Çapraz sevkiyat lojistikte önemli tasarrufları barındıran bir stratejidir. Bu tip depolar ile ürünlerin depolanması ortadan kalkarak ürünün kısa sürede sevkiyat yerlerine ulaştırılması hedeflenmektedir (Ertek, 2010). Çapraz sevkiyat ile lojistik zinciri geleneksel depolamanın getirdiği stoklama maliyetlerinden arındırılmış olur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Şekil 3.4. Çapraz Sevkiyat Depolarında Yapılan İşlemler (Coşkun, 2011) Çapraz sevkiyatta, ürünlerin üreticiden nihai tüketiciye akışında elleçleme ve depolama işlemlerini azaltan bir sistemdir. Tedarikçiler ürünlerini terminal olarak adlandırılan bir platform üzerinde teslim ederler. Bu alanda araçlarda yüklü olan ürünlerin depoya girişleri sağlanır. Taşıyıcı bantlar ile ürünler taşınırken kutu üzerindeki bilgilerin okunması ve etiketleme aşamaları gerçekleştirilir. Ürünler bantın sonunda elleçlemenin yapıldığı dairesel (Sekil 3.4) veya düz taşıma bantları ile işlenerek tasnif yapılıp sevkiyata uygun hâle getirilir. İşlemlerin yapıldığı bu platform bir depo değil, elleçleme yüzeyidir.gerekirse ürünlere yeni bilgileri içeren etiketlemeler sevkiyat yüklemesinden önce yapılır. Aynı platform üzerinden de dağıtım merkezlerine sevkiyat yapılmak üzere taşıyıcı bantlar ile ürün sevkiyat yapılacak ürünlere yüklenmesi sağlanır. Şekil 3.5. Çapraz Sevkiyatta İşlemlerin Yapıldığı Platform (Coşkun, 2011) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Örnek Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi Wal-Mart şirketinin uyguladığı çapraz sevkiyat aşağıdaki şekilde görülmektedir. Şirket tedarikçilerden edindiği ürünleri 15 km'lik taşıma bantları ile ayrıştırarak Wal-Mart mağazalarına iletimlerini sağlamaktadır. Kaynak : Coşkun, 2011 Çapraz Sevkiyatın Avantajları Çapraz sevkiyat tipindeki depolar dağıtım sistemine yapıları gereği pek çok avantajı beraberinde getirmişlerdir. Çapraz sevkiyatın getirmiş olduğu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Ray, 2010): Maliyet avantajları: Çapraz sevkiyat ile elleçleme, işlem, stoklama, fire, hasar ve depo maliyetlerinden avantajlar sağlamaktadır. Ürünlerin depo içinde uzağa taşınması ve depolanmasının önüne geçilmesinden dolayı yukarıda belirtilen maliyetlerden avantaj sağlanmaktadır. Ayrıca azaltılmış depolama miktarları kullanılan araçlar ve iş gücünden de tasarruf edilmesini sağlar. Ayrıca daha az depoda duran ve taşınan ürünler diğer depo çeşitlerine göre hasar görme ihtimali düşürdüğünden envanter hasar maliyeti kalemini düşürürler. Çevrim süresinin azaltılması: Depolara ürünlerin girmesi ile kısa sürede işlenerek dağıtım merkezlerine sevk edilmesi, depolardaki bekleme süresini kısaltmıştır. Stok seviyesinin azalması: Klasik depo sistemine göre çapraz sevkiyatta stokların uzun süreler tutulmaması stok seviyelerini kısa süreli tutulmasını Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Tartışma Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi gerektirir. Bu sayede de stoklarda ürünlerin kalma risklerini de ortadan kaldırmış olur. Daha az sayıda depolarla işlemlerin tamamlaması: Klasik depolara göre çapraz sevkiyatta hızlı şekilde işlemelerin görülmesi depo ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Böylelikle daha az sayıda depo tesisi ile aynı işlemler yapılabilir hâle gelmektedir. Ayrıca işlemlerin hızları gereği gerekli olan depo alanını azaltmaktadır. Müşteri hizmetlerini geliştirir: Sevkiyatların hızlı olarak gerçekleşmesi tedarik bekleyen müşterilerin memnuniyeti sağlar. Ayrıca aynı sistemin tersten çalıştırılması müşteri iadelerinin hızlıca ilgili birimlere ulaşımını sağlar. Türkiyede internet üzerinden ürünlerini satan bir işletme için ürünlerini depolamada nasıl bir yapı tavsiye edersiniz? Tartışınız. Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan Tartışma Forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. Depolarda Emniyet Unsuru Depolarda çalışanların ve ürünlerin güvenliği için tehlike ve riskler tanımlanmalıdır. Depolar insanların kıymetli ürünlerin bulundurulduğu alanlar olarak tehlike riski ve potansiyeline sahip olan birimlerdir. Bu risklerin kaynağı depolanan ürünler olabileceği gibi depolarda kullanılan araçlardan ve depo yapısından kaynaklı olabilmektedir. Depolarda bu risk faktörlerinden ötürü gerçekleşmesi muhtemel kazaların önüne geçilmesi için risklerin belirlenmesi, mümkünse engellenmesi mümkün değil ise kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu durum yönetimce çözülmesi gereken önemli bir konudur. Depolarda kullanılan makinelerin çalışanlara çarpası sonucu oluşan kazalar gibi ürünlerin patlaması, devrilmesi gibi risklerde depolarda kazalara sebebiyet vermektedir. Bu risklerin önüne geçilebilmesi için personel risklere karşı eğitilmeli ve kişisel koruyucu donanımlar ile donatılmalıdır. İstifleme sahasının güvenliğine önem verilerek stokların devrilmesinin önüne geçilmelidir. Meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için ise ergonomik koşullar iyi oluşturulmalıdır. Bunların dışında depolarda yangında önemli risk kalemleri içerisinde sayılır. Depolarda oluşacak yangın binanın yanmasının yanı sıra depolardaki ürünlerinde kaybına sebep olur. Tehlikeli maddelerin depolanması süreçleri ayrıntılı olarak oluşturulmalı bunun yanında da fabrika binasının yanıcı ham maddelerle inşasından da kaçınılmalıdır. Tüm bu risk ve güvenlik açıklarının kapatılabilmesi için kapsamlı bir güvenlik programı oluşturulmalı ve depoya ilişkin acil durum planları güncel tutulmalıdır. Risk ve tehlikelere karşı uyarı ve önlem sistemleri ile depolar donatılarak tehlikelerin oluşması engellenmelidir. İş kazaları ve tehlikeleri önlemek için bilgilendirici semboller depolara yerleştirilmeli ve çalışanlar bu uyarlara dönük bilgilendirilmelidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özet Ödev Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi Depo yönetim sistemleri kullanan depolar ile kullanmayanları karşılaştırdığınızda depo yönetim sistemlerinin nasıl avantajlar yaratacağını çevrenizdeki işletmelerden örnekler vererek açıklayınız? Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. Lojistik sürecinin en önemli unsurlarından biri olan depolama, önceleri büyük stokların tutulma zorunluluğuna bağlı olarak maliyetleri arttırıcı bir unsur olarak görülen birimlerdi. Günümüzde bu kavram üretime katma değer sağlayan bir aşama olmakla beraber işletmeleri rekabette öne çıkaran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktasdır. Pazara hızlı giriş, ayrı müşteri beklentilerini karşılaya bilme çeviklik ve esneklik kabiliyetini gerektirir. İşletmelerin bu özelliklere sahip olurken lojistik kanalının da bu özellikleri barındırıyor olması gerekir. Depoların bu niteliklere sahip olabilmeleri kaynaklarını ve işlemlerini kontrol edebilmelerine bağlıdır. Depolama süreci bütün olarak bakıldığın da yönetilmesi gereken bir süreçtir. Günümüzde depolama da kullanılan depo yönetim sistemleri bu kontrolu sağlarken, dağıtım merkezi yaklaşımı depolara hız kazandırmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Dağıtım merkezi ile klasik işletme depoları arasındaki en önemli fark hangisidir? a) Dağıtım merkezlerinde depo yönetim sistemi kullanılır. b) Dağıtım merkezleri ürünler biriktirilerek yollanır. c) Dağıtım merkezlerinde ürünlere değer katacak işlemler. gerçekleştirilir. d) Dağıtım merkezlerin ürünler uzun süre depolanabilir. e) Dağıtım merkezlerinde kullanılan araçlar farklılık gösterir. 2. Dağıtım merkezi ile ilgili hangisi doğrudur? a) Dağıtım merkezleri ürünlerin biriktirilip siparişlerin topluca gönderildiği depolardır. b) Sevkiyat aşamasında ürünler ayrıştırılır. c) Depolama türü değildir. d) Ürünler depoya girdiği gibi işlem yapılmadan sevkedilir. e) Ürünler tüketicinin talebine göre hazırlanarak hızlı şekilde sevk edilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi çapraz sevkiyatın yararlarından değildir? a) Ürünlerin hasar görmeyecek şekilde depolanmasını sağlar. b) Hızlı ürün akışına imkân tanır. c) Stokların bozulma, modasının geçme gibi risklerin önüne geçer. d) İşgücü ve araç maliyetini azaltır. e) Tesisin dağıtım kapasitesini artırır. 4. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım merkezlerinde teknolojinin yoğun olarak kullanılmasının en önemli nedenidir? a) İşlenen ürünlerin nitelikli ürünler olması b) İşlemlerin karışık olması c) Ürün akışının düşük seviyede olması d) Stokların hasar görmeye müsait olması e) İş gücü maliyetinin düşürülmek istenmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım merkezlerinde konveyör bant sisteminin kullanılmasının asıl nedenlerindendir? a) Ürünlerin hasar görmesini engellemek b) Ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak c) Ürün akış hızını hızlandırmak d) İşgücünden tasarruf sağlamak e) Taşıyıcı araç maliyetlerini düşürmek Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 6. Aşağıdakilerden hangisi depo yönetimlinin sorumluluk alanına girmez? a) Haşere ve böceklerin ürünlere verebilecekleri hasarlara karşı önlem almak b) Depo iş güvenliğini sağlamak c) İşlemler esnasında stoklarda oluşabilecek hasarlara karşı önlemler almak d) Ürünlerin, tedarikçilerden depoya temin sürelerini kısaltmak e) Tesisin verimliliğini artırıcı tedbirler almak 7. Aşağıda yer alan hangi aşamada elleçleme işlemi yapılır? a) Siparişlerin hazırlanması için gerekli birleştirmelerin yapılması aşaması b) Ürünün depoya girişi sırasında kayıtların tutulması aşaması c) Ürünlerin kalite kontrolünün yapılması aşaması d) Siparişlerin sevk araçlarına yüklenmesi aşaması e) İade ürünlerin kabulü aşaması 8. Aşağıdakilerden hangisi depo yönetim sisteminin getirdiği faydalardan değildir? a) Ürünlerin takibi kolaylaşır. b) Stok seviyeleri hakkında anlık bilgiye ulaştırır. c) Yüksek emniyet stok seviyesi gerektirir. d) Müşteri şikâyetlerini önlemekte yardımcı olur. e) Depo alanlarını daha verimli kullanmayı sağlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi depo çalışanların motivasyonunu olumlu etkileyen depo yönetim sisteminin getirmiş olduğu avantajlardandır? a) Verimliliği artırması b) Planlı çalışmaya olanak vermesi c) Envanter doğruluk oranını yükseltmesi d) Ürün toplama hatalarını engellemesi e) Müşteri memnuniyetini arttırması 10. Aşağıdakilerden hangisi depo yönetim sisteminin modüllerinin en önemli faydasıdır? a) Verimliliği artırır b) Faturalandırmayı kolaylaştırır c) Planlamayı kolaylaştırır d) Deponun yönetilmesini kolaylaştırır e) Depo içindeki boş alanların bilinmesini sağlar Cevap Anahtarı 1.C, 2.E, 3.A, 4.B, 5.C, 6.D, 7.A, 8.C, 9.B, 10.D Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Coşkun, E. (2011). Lojistik Yönetimi Ders Notları. Sakarya. Ertek, G. (2010). Çapraz sevkiyat için temel bilgiler. Lojistik Dergisi(13), Ray, R. (2010). Supply chain management for retailing. New Delhi: Tata McGraw- Hill Education. Tompkins, J. A., & Smith, J. D. (1998). The warehouse management handbook: Tompkins Associates. Van Den Berg, J. P. (2007). Integral Warehouse Management. Utrecht - Nederlands: Management Outlool. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Stok Yönetimi M. Görkem Erdoğan 10 Aralık 2015

Stok Yönetimi M. Görkem Erdoğan 10 Aralık 2015 Stok Yönetimi M. Görkem Erdoğan 10 Aralık 2015 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5 2. STOKLARIN SINIFLANDIRILMASI 7 3. STOK YÖNETİMİ 9 3.1.Neden stok tutulur? 9 3.2.Fazla veya Az Stoklama 10 3.3.Stok Düzeyleri 10

Detaylı

Intralojistikte AGV Kullanımı

Intralojistikte AGV Kullanımı Intralojistikte AGV Kullanımı Yalçın Eroğlu 13.11.2013 Intralojistik Tüm endüstriyel alanlarda, dağıtım ve üretim bölgelerinde, dahili malzeme ve bilgi akışının organizasyonu, kontrolü, yürütülmesi ve

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI OSGB ler için oluşturulmuş bu yazılım sadece iş sağlığı güvenliği uygulamalarını değil Bir OSGB de gerekli olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-II (Devam)

BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-II (Devam) BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-II (Devam) Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat ve ulaşım sırasında birleştirme Doğrudan sevkiyatta ürünler, ürün imalatçılarından

Detaylı

Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans

Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans gösterir. Fakat ses teknolojileri depo yönetiminin her aşamasında kullanılabilir. MAL KABUL Gelen Malın kabulü Etiketleme

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI

3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI 3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI Dr. İsmail KARAKIŞ LODER Genel Sekreteri 06.11.2014, İstanbul İçerik Neden Depo ve Depolarda Teknoloji? Konvansiyonel / Otomatik

Detaylı

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Referanslar Tedarik Zinciri Çözümleri Neden Depo Yönetim Sistemine İhtiyaç Duyulur? Yüksek hacimli depolama alanlarında iş organızyonu ve anlık olarak ürün

Detaylı

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ Depolarını 2008 den günümüze 130 Firma 1.000 Kullanıcı İle Yönetiyor! SmartWM DEPO YÖNETİMİ Çözüm Ortaklarımız SENTIA BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN TİC. LTD.ŞTİ AKTİF PROJE VE DANIŞMANLIK ERBİLİŞİM BİLGİSAYAR

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

20.03.2012 DEPOLAMA. koli, paket ve eşyaların. Bugün

20.03.2012 DEPOLAMA. koli, paket ve eşyaların. Bugün DEPOLAMA Algılama koli, paket ve eşyaların Bugün 1 2 1 Depo bölümü ayrı bir birim İşletmeler açısından yönetim, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları açısından çözülmeyi bekleyen yeni problemler

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI...

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 1. LOJİSTİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Lojistiğin Gelişimini Hızlandıran Etkenler... 7 2. LOJİSTİĞİN

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -41 AMAÇ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Bu faaliyet sonunda

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 STOK YÖNETİMİ Stok tutma işletmeler açısından oldukça büyük ve maliyetli bir yatırımdır.stok yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi gerek nakit akış

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06.

TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06. 1 TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06.2010 2 Sektörde Mevcut Durum 3 SEKTÖREL GENEL BİLGİ Türkiye

Detaylı

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Ders İçeriği (1/5) Depo, Antrepo ve Dağıtım Merkezi Kavramı Temel Depo Türleri ve İşlevleri Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Tedarik Zinciri Yönetiminde Depo Yönetimi Üretimi

Detaylı

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu RFID Çözümleri KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu Click to edit M.Engin Master Güney subtitle style RFID Hakkında Deloitte un, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) alanlarındaki dört bölümlü

Detaylı

1. Kalite kontrolde pazar lideri

1. Kalite kontrolde pazar lideri 1. Kalite kontrolde pazar lideri Güçlü Yönlerimiz kalite kontrolde 11 yıllık deneyim kalite kontrol alanında pazar lideri alanında uzman, tecrübeli yönetim ekibi hizmet kapsamını sürekli genişleten ve

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi

NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen NEO-Depo ve Sevkiyat Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Stok (envanter)yönetimi

Stok (envanter)yönetimi Stok (envanter)yönetimi Stok tanımı Stok problemleri Stok noktaları Stokun önemi (finansal-üretim) Niçin stok bulundurulur? Stok problemlerini sınıflandırma Stok maliyetleri ABC analizi Bağımsız talep

Detaylı

Sorter Sistemleri & Otomatik Yükleme-Boşaltma Sistemleri Sunumu Kasım 2014 Konveyör Otomasyon Hatları Sorter Ayrıştırma Sistemleri Yükleme Boşaltma Sistemleri Depo içi Otomasyon Çözümleri Depo Danışmanlık

Detaylı

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ... 1 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ... 1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI. Verimli. Esnek. Güvenilir.

WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI. Verimli. Esnek. Güvenilir. WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI Verimli. Esnek. Güvenilir. SSI SCHAEFER Otomasyon: Küresel düşün yerel hareket et Pazar liderliği Konu verimli intralojistik projelerinin planlaması, tasarımı ve uygulaması olduğunda,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.kaledata.com kaledata@kaledata.com 1 IBpro AMBAR VE SEVKİYAT YÖNETİMİ TANITIMI 2 NEDEN AMBAR OTOMASYONUNA İHTİYACIMIZ VAR? Ambarın planlanması ve yerleştirme alanlarının

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ YILDIZ KALIP SAN. TİC. A.Ş. SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri: Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında,

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi / Satınalma Tasarruf Listesi 1 Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

LLP Sistemi ve Uygulaması

LLP Sistemi ve Uygulaması LLP Sistemi ve Uygulaması Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları 25-26 Ekim 2002 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU 1 LLP kavramı İçerik LLP rolü ve sorumlulukları Süreç modeli Tedarikçi ile LLP arasında bilgi akışı

Detaylı

OTOMATİK ROBOTLU YÜKLEME / STOKLAMA / BOŞALTMA SİSTEMLERİ

OTOMATİK ROBOTLU YÜKLEME / STOKLAMA / BOŞALTMA SİSTEMLERİ OTOMATİK ROBOTLU YÜKLEME / STOKLAMA / BOŞALTMA SİSTEMLERİ Firma Tanıtımı DİMAK DİREN MAKİNA AR-GE Yarım asırlık köklü geçmişi ve sahip olduğu bilgi birikimi ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan Dimes

Detaylı

Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirleri Dinamiktir. Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirinin Amacı Aşamaları. Tedarik Zinciri Aşamaları

Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirleri Dinamiktir. Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirinin Amacı Aşamaları. Tedarik Zinciri Aşamaları TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİ ve MALİYET UNSURLARI Tedarik zinciri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile üretilen mal ve hizmet ile doğrudan yada dolaylı olarak ilgili tüm taraflardan oluşan bir yapıdır

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim Üretimin yenileştirme çalışması İş gücü, zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir. Üretimin modernizasyonu Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Ahmet VARIR Mühendis Görev ve sorumluluklar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri

Detaylı

Yönetimimizden Mektup

Yönetimimizden Mektup AMI Metals Yönetimimizden Mektup Havacılık sektöründe otuz yılı aşan deneyimiyle kendini bu işe adamış kadromuz, AMI Metals ı başarı ile dünyanın lider ham malzeme sağlayıcısı durumuna getirmiştir. Sahip

Detaylı

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 Dijital Dönüşüm ile Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 https://www.youtube.com/watch?v=f6gb9uwbzl Endüstri de 4. Devrim ile yeni bir dönem başlıyor 1.0 2.0 3.0

Detaylı

Depo Yatırım Planlaması

Depo Yatırım Planlaması Depo Yatırım Planlaması Depo yatırım planlamasında bulunan işletmelerin zorlandıkları alanların başında ürün-depo-müşteri etkileşiminin düzeyinin tespiti gelmektedir. Bu düzey, depo hizmeti sunmak isteyen

Detaylı

DERSIMIZ: MATEMATIK 25.11.2015

DERSIMIZ: MATEMATIK 25.11.2015 DERSIMIZ: MATEMATIK Berk Boyacı Otomatik Tanımlama & RFID Ürün Yöneticisi 25.11.2015 Ayşen Öztoprak Lojistik Otomasyon İş Geliştirme Müdürü DERSIMIZ: MATEMATİK HAKKIMIZDA 25.11.2015 Berk Boyacı / Ayşen

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

LODER 1.LOJİSTİK VAK A YARIŞMASI 2004

LODER 1.LOJİSTİK VAK A YARIŞMASI 2004 Aşağıdaki vakayı okuyup tartışarak soruları yanıtlayınız : Teslim Tarihi : 26 Aralık 2003 Teslim Şekli : e-posta KONU : İnşaat Boyaları Üreten Bir Şirketin Dağıtım Lojistiğinin İyileştirilmesi AÇIKLAMA:

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK Mikron S, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

GENEL BAKIŞ MOBILTECH

GENEL BAKIŞ MOBILTECH GENEL BAKIŞ MOBİL ÇÖZÜMÜMÜZ ile sağlanacak kazanımları sıralarsak; İşletme maliyetlerinizi azaltır, Daha verimli ve güncel bilgilerle çalışmasını sağlar, Anlık olarak merkezden hatasız bilgi alımını sağlar,

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik

OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı HİZMETLERİMİZ Uluslararası Deniz Yolu Taşımacılığı Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Tren Yolu Taşımacılığı Depolama Hizmetleri

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

TIRSAN TELEMATiK SiSTEM

TIRSAN TELEMATiK SiSTEM TIRSAN TELEMATiK SiSTEM FİLONUZU GÜVENLE YÖNETİN, KAZANCINIZA KAZANÇ EKLEYİN. Tırsan Telematik, filonuzla taşıdığınız yükü daha hızlı ve güvenle teslim etme imkanı sunar. Vakitten kazanç elde etmenizi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

A. YÜKSEK İRTİFALI DEPOLAMA SİSTEMLERİ 1. BACK TO BACK SYSTEM ( SIRT SIRTA RAF SİSTEMİ )

A. YÜKSEK İRTİFALI DEPOLAMA SİSTEMLERİ 1. BACK TO BACK SYSTEM ( SIRT SIRTA RAF SİSTEMİ ) A. YÜKSEK İRTİFALI DEPOLAMA SİSTEMLERİ 1. BACK TO BACK SYSTEM ( SIRT SIRTA RAF SİSTEMİ ) Özellikle çok sayıda artikelle ( ürün çeşidi ) ve miktarda çalışan firmalar için kullanılan bu sistem alanın optimum

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel ÖZET Stok yönetimi İşletmelerin faaliyet alanına göre ya üretimi gerçekleştirmek için ya da müşterilerin isteğine cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel adına

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Ajanda Perakende Sektöründe Planlama IBM Planlama Çözümleri Merchandise Planlama Çeşitlilik Planlama Kurumsal Karneleme Mağaza Bazında Planlama

Detaylı

1- SIRT SIRTA RAF SİSTEMLERİ BACK TO BACK RACK SYSTEMS Ağır Yük Rafları veya Paletli Raf Sistemleri 1 Sırt sırta raf sistemleri, iki modül arka arkaya gelecek şekilde yerleştirilip aralarına çift taraflı

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Direct Express Hızlı çözümler

Direct Express Hızlı çözümler Direct Express Hızlı çözümler Sizin için TNT Direkt Ekspres DİREKT: Gönderiler depo ve merkezleri atlayarak doğrudan yurtiçi dağıtım ağlarına gönderilir. EKSPRES:Hızlı, esnek ve güvenilir bir kapıdan kapıya

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Autodesk Inventor Publisher 2012 Teknik Tasarımlarınızı Kolayca Anlatın ve Açıklayın AB CAD CAM SİSTEMLERİ

Autodesk Inventor Publisher 2012 Teknik Tasarımlarınızı Kolayca Anlatın ve Açıklayın AB CAD CAM SİSTEMLERİ Autodesk Inventor Publisher 2012 Teknik Tasarımlarınızı Kolayca Anlatın ve Açıklayın AB CAD CAM SİSTEMLERİ Teknik Ürünlerin Açıklanmaya İhtiyacı Vardır Montaj Açıklamaları Yükleme Rehberleri Kullanım Kılavuzları

Detaylı

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM M2M ÇÖZÜMLERİ Makineler arası iletişim olarak değerlendirebileceğimiz Yöntem M2M çözümleri sayesinde, sahada bulunan her tür makineden dilediğiniz veriler

Detaylı

WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY

WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY Würth Grubu Faaliyet Alanı: Atölye, servis ve endüstri alanlarına yönelik her türlü bağlantı elemanları ve tamir-bakım ürünlerinin uluslararası ticareti. Ürün

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı