CEZA HUKUKU KİTAPLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEZA HUKUKU KİTAPLARI"

Transkript

1 1 CEZA HUKUKU KİTAPLARI (Kartotekste C harfi ile işaret edilmiştir) 1.Türk Ceza Kanunu ve Bu Kanunun Mevkii Meriyete Vaz ına Müteallik Kanun, T.C. Adliye Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü, Ankara, KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu ve Özel Bölüm, 9.Bası, İstanbul, 1968 (iki adet). 3.ÖZDEN Cahit - PERİNÇEK Sadık, Türk Ceza Kanunu ve Buna Ait Seçilmiş Yargıtay Kararları, İstanbul, ÖZDEN Cahit - PERİNÇEK Sadık, Türk Ceza Kanunu ve Buna Ait Seçilmiş Temyiz Mahkemesi Kararları, 2.Bası, Ankara, 1953 (iki adet). 5.ALİCANOĞLU Mahmut, Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay İçtihatları ve Harçlar Kanunu, Cilt I (Madde 1-413), İstanbul, ALİCANOĞLU Mahmut, Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay İçtihatları ve Harçlar Kanunu, Cilt II (Madde 414-son), İstanbul, ÇAĞLAYAN Muhtar, Türk Ceza Kanunu, Cilt I (Madde 1-413), Ankara, 1962 (iki adet). 8.ÇAĞLAYAN Muhtar, Türk Ceza Kanunu, Cilt II (Madde ), Ankara, 1962 (iki adet). 9.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt I (Madde 1-124), 5.Bası, İstanbul (iki adet). 10.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt II (Madde ), 5.Bası, İstanbul (iki adet). 11.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt I- II, 3.Bası, Ankara. 12.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt III, 4.Bası, İstanbul. 13.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt III, 3.Bası, Ankara. 14.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt IV, 3.Bası, Ankara. 15.GÜNAL H. Yılmaz, Adli Yolla Memnu Hakların İadesi, Ankara, LOGOZ Paul, Commentaire du Code Pénal Suisse, Neuchâtel, 1939.

2 2 17.PISAPIA Gian Domenico, İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri, Padova, YNTEMA Hessel E., Le droit comparé et l humanisme, Agen, BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder - KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt I, Ankara, BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder - KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt II, Ankara, BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder - KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt III, Ankara, BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder - KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt IV, Ankara, VOLKAN Necati ARVAS Necmettin, Ceza ve Usul Hükümlerini Taşıyan Hususi Kanun ve Nizamnameler, Cilt I, İstanbul, VOLKAN Necati ARVAS Necmettin, Ceza ve Usul Hükümlerini Taşıyan Hususi Kanun ve Nizamnameler, Cilt II, İstanbul, ÖMERBAŞ Lütfi -ÇETİNTAŞ Sacit, Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu Emsal Kararları ( ) ve İçtihadı Birleştirme Kararları ( ), Ankara, Yargıtay Kararları (Ceza Bölümü 1946), Ankara, GÜNAY Erhan, Özel Ceza Yasalarında Adli ve İdari Suçlar, Ankara, KARAGÜLMEZ Ali, Açıklamalı ve Uygulamalı Adli ve İdari Para Cezaları, 1.Bası, Ankara, AYDEMİR Murteza, İş ver Sosyal Sigorta Hukukunda İdari Para Cezaları, 1.Bası, Ankara, Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin Août 1935, T. Ia, Bern, Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin Août 1935, T. III, Bern, Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Prague Août 1930, T. III, Bern, 1930.

3 3 33.Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Prague Août 1930, T. Ia, Bern, Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Londres Août 1925, T. Ia, Bern, Proceedings of the IΧth International Penitentiary Congress held in London August 1925, Bern, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. I, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Proceedings of the XIIth International Penal and Penitentiary Congress, The Hague August , T. II, International Penal and Penitentiary Commission, Bern, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. III, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. IV, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. V, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. VI, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Actes du XVe Congrès International de Sociologie organisé à Istanbul (11-17 Septembre 1952) Communications, T. II, Publication de la Faculté des Lettres de l Université d Istanbul, Istanbul, Actes du VIIIe Congrès International du Droit Pénal, Lisbonne Septembre 1961, Association Internationale du Droit Pénal, Paris, ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt I, Ankara. 45.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt II, Ankara. 46.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt III, Ankara. 47.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt IV, Ankara. 48.ŞANAL Şemsettin AYDINÖZ Selçuk, Notlu ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, İstanbul, 1979.

4 4 49.AYDINÖZ Selçuk, Türk Ceza Kanunu ve İlgili Kanunlar, İstanbul, KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu, 8.Bası, İstanbul, TANER M.Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3.Bası, İstanbul, MALKOÇ İsmail MALKOÇ Aytaç, Memurlar ve Suçlar Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Hukuki Sorumlulukları, Ankara, ŞENSOY Naci TOLUN Osman, Das Türkische Strafgesetzbuch, Berlin, EREM Faruk, Suçun Unsurları ve Ümanist Doktrin, Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt XXV Sayı 1-2, Ayrı Bası, Ankara, TANDOĞAN Halûk, Kaçak Otomobillerin Müsaderesi Konusu Üzerinde Görüşler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Cilt XI Sayı 4, Ayrı Bası, Ankara, HULSMAN M.L., Yabancı Ülkede Verilmiş Ceza Yargılarının İnfazı Amacını Taşıyan Bir Düzenlemede Sanığın Gıyabında Kararlaştırılmış Mahkumiyetlere Ayrılacak Yer, İstanbul, EYÜPOĞLU S. Faik, Emniyeti Umumiye Nezareti Üstüne 4063 Kelime, Ankara, EREM Faruk, Adlî Yardım, Ankara, KUNTER Nurullah, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul, TOROSLU Nevzat, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara, 1968 (iki adet). 61.GÖLCÜKLÜ Feyyaz, Türk Ceza Sisteim Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar, Ankara, YÜCEL Mustafa T., Avrupa Cezaevi Kuralları, Strasbourg, ALACAKAPTAN Uğur, Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Cezai Mesuliyet, Ankara, ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun, Ankara, İÇEL Kayıhan, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Subjektif Sorumluluk, İstanbul, KUNTER Nurullah, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul, 1949.

5 5 67.GÜNAL Yılmaz, Selâhattin Keyman Tarafından Yazılmış Olan Türk Hukukunda Af Adlı Kitabın Tahlili, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt XXI Sayı 4, Ayrı Bası, Ankara, OKAY Rauf, Uygulamalı Ceza Hukuku Rehberi, İstanbul, UYGUN Mehmet SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Ceza Genel Kurulu Kararları 1987, Ankara, KUNTER Nurullah, Bugünün Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirlerinin Yeri, İstanbul, TÜRKER Melda, Türk Cezaevi Reformları Master Planı Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısı, Ankara, MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık SAVAŞ Vural, Türk Ceza Kanununun Yorumu, Cilt I, Ankara. 74.ALNIAK İlhan, Türk-Alman Sistemiyle Mukayeseli Olarak Fransız Ceza Usul Hukukunda İadei Muhakeme, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXVI Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, MENGÜÇ A. Rıza, Ceza İnfaz Hukuku ve İnfaz Müesseseleri, 2.Bası, İstanbul, EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8.Bası, Cilt I, Ankara. 77.İÇEL Kayıhan, Suçların İçtimaı, İstanbul, 1972 (dört adet). 78.EREM Faruk TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4.Bası, Ankara, ALİKAŞİFOĞLU Kemalettin DOĞU Engin, Son Değişiklikleriyle İçtihatlı-Notlu Türk Ceza Kanunu C.M.U.K ve Polis Mevzuatı, Ankara. 80.SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt I, Ankara, SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt II, Ankara, SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt III, Ankara, SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt IV, Ankara, İÇEL Kayıhan YENİSEY Feridun, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, 4.Bası, İstanbul, 1994 (iki adet).

6 6 85.KÜÇÜKBAYRAK Ali Adnan, Açıklamalı ve İçtihatlı Özel Ceza Yasaları Tamamlayıcı Ceza Hukuku, 2.Bası, Ankara, GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Özel Yasalardaki Asliye Ceza Davaları, 2.Bası, Ankara, GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Özel Yasalardaki Sulh Ceza Ağır Ceza ve D.G.M. Davaları, Ankara, YENER Orhan, Tatbikatta Asliye Ceza Davaları, Ankara, YENER Orhan, Tatbikatta Ağır Ceza Davaları, Ankara, GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Zimmet Sahtecilik Hırsızlık Gasp Dolandırıcılık Emniyeti Suistimal Suçları, 2.Bası, Ankara, GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt II (Madde ), 5.Bası, İstanbul. 92.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt III (Madde ), 5.Bası, İstanbul. 93.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt IV (Madde ), 5.Bası, İstanbul (iki adet). 94.YAŞAR Osman, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, 1.Bası, Ankara, KABAN Mater AŞANER Halim GÜVEN Özcan YALVAÇ Gürsel, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Ceza Bölümü , Cilt I, Yargıtay Yayınları No.2, Ankara, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Ceza Bölümü , Cilt II, Yargıtay Yayınları No.7, Ankara, BASSIOUNI M.Cherif (Edited by), The Islamic Criminal Justice System, London, 1982 (iki adet). 99.GÖKÇEN Ahmet, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri, İstanbul, 1989 (üç adet). 100.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt I, İstanbul, 1976 (iki adet). 101.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt II, İstanbul, 1977 (iki adet). 102.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt III, İstanbul, 1978 ( iki adet).

7 7 103.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt IV, İstanbul, 1979 (iki adet). 104.MERAD Ali, L exégèse coranique, 1ère éd., Paris, EREM Faruk TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, Ankara, EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Cilt III, Ankara, 1985 (üç adet). 107.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Cilt IV, Ankara, 1985 (iki adet). 108.EREM Faruk TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, 3.Bası, Ankara, EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, Cilt III, Ankara, EREM Faruk TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, Ankara, ÖNDER Ayhan, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul, ÖNDER Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, İstanbul, ARTUK Mehmet Emin GÖKCEN Ahmet YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, ARTUK Mehmet Emin GÖKCEN Ahmet YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2.Bası, Ankara, 2000 (iki adet). 115.MENTEŞ Cevdet SANAL Adil EGESELİ Hakkı, Kaçakçılık Mevzuatı, İstanbul, DEDA S.Necip, Açıklamalı İçtihatlı-Gerekçeli Kaçakçılık ve Gümrük Mevzuatı, Ankara, ERTUĞRUL Metin, 1918 Sayılı Kanun a Göre Gerekçeli-Açıklamalı- İçtihatlı Kaçakçılık Suçları ve İlgili Konular, 2.Bası, Ankara, TEZAN Erduran, Uygulamada Gümrük ve Tekel Kaçakçılığı, Konya, GÜNAY Erhan, Uygulamalı-Örnekli-İçtihatlı ve Notlu Kaçakçılık Davaları Usul ve Esasları, 2.Bası, Ankara, YURTCAN Erdener, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi, İstanbul, 2004 (dört adet).

8 8 121.PRADEL Jean, Droit pénal économique, 2e éd., Paris, JEANDIDIER Wilfrid, Droit pénal des affaires, Paris, ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları, Cilt IV, İstanbul, 1981 (iki adet). 124.ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları, Cilt IV, İstanbul, ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları Ek I ( ), İstanbul, ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları Ek II ( ), İstanbul, 1985 (iki adet). 127.KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu ve Özel Bölüm, 4.Bası, İstanbul, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Mevzuatı 2001, T.C. Adalet Bakanlığı. 129.Türk Ceza Kanunu, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, ÖNDER Ayhan, Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler, İstanbul, ALACAKAPTAN Uğur, Suçun Unsurları, Ankara, 1970., Yüzyıla Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, ÖNDER Ayhan ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Pratik Çalışma Gereçleri, İstanbul, ALACAKAPTAN Uğur, İşlenemez Suç, Ankara (iki adet). 135.AKSAY Bekir, Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü, İstanbul, TOROSLU Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara, 1970 (iki adet). 137.BAYKAL Ali, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Görüşler, Varto. 138.KUNTER Nurullah, Fikrî İçtima Sebebiyle Suçların Birleştirilmesi, İstanbul, TESAL Reşat, Ceza Hukukunun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Esasları ve İktisadi, Ticari, Mali Suçlar, 1. Bası, İstanbul, DONAY Süheyl, Para Cezaları, İstanbul, KANTAR Baha, Ceza Hukukunda Yeni Temayüller, Ankara, 1938.

9 9 142.YÜCE Turhan Tûfan, Teşebbüsde Hazırlık ve İcra Hareketlerinin Ayrılması Problemi ve Uygun İllet Teorisinin Bu Probleme Tatbiki Denemesi, Erzurum, DENKER Rauf ESİN Abdülgani, Meşruten Tahliye ve Tahliyenin Geri Alınması, İstanbul, EREM Faruk, Hürriyet ve Suç, Ankara, YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara, EREM Faruk, Teammüd, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt XXXVII Sayı 1-4, Ayrı Bası, Ankara, KARASU Adnan, Türk Ceza Kanununun İkinci Maddesi, İstanbul, Ceza Hukukunu Ttevhid Birinci Beynelmilel Konferansı, Konferans Vesikaları, Ankara, Birinci Milletlerarası Ceza Hukukunu Birleştirme Konferansı, Konferans Vesikaları, İstanbul, İkinci Milletlerarası Ceza Hukukunu Birleştirme Konferansı, Konferans Vesikaları, İstanbul, Ceza Hukukunu Tevhid Üçüncü Beynelmilel Konferansı, Konferans Vesikaları, Ankara, OMAY İbrahim Saffet, İnfaz Hukuku Notları ve İlgili Mevzuat, İstanbul, ÖZEK Çetin, Mutlak Yasama Dokunulmazlığı Sınırlanabilir mi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXI Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, KUNTER Nurullah, İki Çeşit Ceza Gerektiren Suçlarda Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XIII Sayı 3, Ayrı Bası, İstanbul, KUNTER Nurullah, Ceza Hukuku Milletlerarası Beşinci Kongresi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XIII Sayı 3, Ayrı Bası, İstanbul, 1947.( 2 adet ) 156.ERMAN Sahir, İtalyan Ceza Kanununun Tâdili İçin Hazırlanan Ön Tasarının Birinci Kitabına Toplu Bakış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XVI Sayı 3-4, Ayrı Bası, İstanbul, ÖZDEMİR Salim SAYSEL Altan, Ceza İnfaz Personelinin El Kitabı, Ankara, 1980.

10 KUNTER Nurullah, Ceza Tatbikatında Âmme Vazifesi ve Âmme Hizmeti Tefriki ve Avukatların Durumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1947 Yılı Sayı 2, Ayrı Bası, İstanbul, OKUR Ali Rıza BAYRAKTAR Köksal, Doğum Kontrolünün Ortaya Koyduğu Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul, SINIBALDI Conti PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. I, Milano, SINIBALDI Conti PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. II-1, Milano, SINIBALDI Conti PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. II-2, Milano, ANTOLISEI Francesco, Elementi Di Dirito Penale La Parte Generale, Torino. 164.MANZINI Vincenzo, Diritto Penale Italiano, 2e éd., T. VI, Torino, CARNELUTTI Francesco, Teoria Generale Del Reato, 2e éd., Padova, Studi In Memoria Di Arturo Rocco, T. I, Faculto Giuridicia Dell Universita Di Roma, Milano, ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Generale, Milano, BATTAGLINI Giulio, Diritto Penale Parte Generale, Padova, ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Speciale, T. I, Milano, ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Speciale, T. II, Milano, RANIERI Silvio, Diritto Penale Parte Generale, Milano, VACCARO Michelangelo, Il Diritto Penale Critica e Sistemazione Scientifica Di Esso, Torino, MARCHETTI Vittorio, Compendio Di Diritto Penale, Firenze. 174.DE VABRES H.Donnedieu, Traité Élémentaire de Droit Criminel et de Législation Pénale Comparée, 2e éd., Paris, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code Pénal, 6e éd., T. V, Paris, 1887.

11 GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, T. I, Paris. 177.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, T. II,Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, T. III,Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, T. IV,Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. I, Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. II, Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. III, Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. IV, Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. V, Paris, VON LISZT Franz, Traité de Droit Pénal Allemand Partie Spéciale, T. II, Paris, BECCARIA Cesare, Traité des Délits et des Peines, Paris, TOULEMON André, Le Progrès des Institutions Pénales (Essai de Sociologie Criminelle), Paris, VOUIN Robert, Manuel du Droit Criminel, Paris, VOUIN Robert LÉAUTÉ Jacques, Droit Pénal et Criminologie, Paris, VOUIN Robert LÉAUTÉ Jacques, Droit Pénal et Procédure Pénale, 3e éd., Paris, BECCARIA Cesare, Des Délits et Des Peines, Paris, CUCHE Paul, Précis de Droit Criminel, 6e éd., Paris, LARGUIER Jean, Le Droit Pénal, Paris, CHARLES Raymond, Histoire du Droit Pénal, Paris, PRADEL Jean, Histoire des doctrines pénales, 2e éd., Paris, 1991.

12 LAZERGES Christine, La politique criminelle, 1ère éd., Paris, CLERC François, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse Partie Spéciale (Art ), T. I, Lausanne, CLERC François, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse Partie Spéciale (Art ), T. II, Lausanne, 1945 (iki adet). 199.LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Spéciale (Art ), T. I, Neuchatel, LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Spéciale (Art ), T. II, Neuchatel, LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Générale (Art.1-110), Neuchatel, 1939 (üç adet). 202.GARÇON Émile ROUSSELET Marcel PATIN Maurice ANCEL Marc, Code pénal annoté (Art ), 2e éd., T. I, Paris, GARÇON Émile ROUSSELET Marcel PATIN Maurice ANCEL Marc, Code pénal annoté (Art ), 2e éd., T. II, Paris, GARÇON Émile ROUSSELET Marcel PATIN Maurice ANCEL Marc, Code pénal annoté (Art ), 2e éd., T. I, Paris, GARÇON Émile ROUSSELET Marcel PATIN Maurice ANCEL Marc, Code pénal annoté, Mise à jour, Paris, ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt I, İstanbul, ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II, İstanbul, 1989 (iki adet). 208.ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II-III, İstanbul, ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt III, İstanbul, 1989 (üç adet). 210.SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, JESCHECK Hans-Heinrich, Alman Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, İÇEL Kayıhan SOKULLU-AKINCI Füsun ÖZGENÇ İzzet SÖZÜER Adem MAHMUTOĞLU Fatih S. ÜNVER Yener, Suç Teorisi, 2.Bası, Cilt II, İstanbul, 2000 (iki adet).

13 İÇEL Kayıhan DONAY Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, 2.Bası, Cilt I, İstanbul, İÇEL Kayıhan DONAY Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, 3.Bası, Cilt I, İstanbul, İÇEL Kayıhan SOKULLU-AKINCI Füsun ÖZGENÇ İzzet SÖZÜER Adem MAHMUTOĞLU Fatih S. ÜNVER Yener, Yaptırım Teorisi, 1.Bası, Cilt III, İstanbul, 2000 (iki adet). 216.ÖNDER Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, İstanbul, ARTUK Mehmet Emin GÖKCEN Ahmet YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II, Ankara, CENTEL Nur, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 1.Bası, İstanbul, ÖZTÜRK Bahri ERDEM Mustafa Ruhan ÖZBEK Veli Özer, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 5.Bası, Ankara, 2001 (iki adet). 220.DEMİRBAŞ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Ankara, ARTUK Mehmet Emin GÖKCEN Ahmet YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5.Bası, Ankara, 2004( 2 ADET) 222.İÇEL Kayıhan ÜNVER Yener, Uygulamalı Ceza Hukuku, 1.Bası, Cilt IV, İstanbul, ROUSSELET Marcel PATIN Maurice, Droit pénal spécial, 7e éd., Paris, GOYET Francisque, Précis de droit pénal spécial, 5e éd., Paris, LAMBERT Louis, La pratique policière du droit pénal spécial, Lyon, GOYET Francisque, Précis de droit pénal spécial, 5e éd., Paris, FLORIAN Eugenio, Inguria e Diffamazione, 2e éd., Milano, VANNINI Ottorino, Manuale di Diritto Penale Italiano, Milano, RASSAT Michele-Laure, Droit pénal spécial, 3e éd., Paris, 2001 ( 2 adet ) 230.RASSAT Michele-Laure, Droit pénal spécial, Paris, 1997.

14 PRADEL Jean DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, T. III, Paris, PRADEL Jean DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, 2e éd., Paris, GATTEGNO Patrice, Droit pénal spécial, 2e éd., Paris, VOULIN Robert, Droit pénal spécial, 4e éd., T. I, Paris, LARGUIER Jean LARGUIER Anne-Marie, Droit pénal spécial, 6e éd., Paris, VÉRON Michel, Droit pénal spécial, 4e éd., Paris, SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Ankara, 1999 (iki adet). 238.SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2.Bası, Ankara, ERMAN Sahir, Sosyal ve Ticari Ceza Tatbikatı, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ticari Ceza Hukuku Cilt II, İstanbul, ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt I, 2.Bası, İstanbul, ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım, İstanbul, ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt I, 3.Bası, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek II, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek III, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek IV, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek V, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek VI, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları Eki, İstanbul, ERMAN Sahir, Vergi Suçları-Ticari Ceza Hukuku Cilt VI, İstanbul, 1988 (iki adet). 251.ERMAN Sahir, Bankacılık Suçları-Ticari Ceza Hukuku Cilt V, İstanbul, 1984.

15 ERMAN Sahir, Bankacılık Suçları-Ek I, İstanbul, ERMAN Sahir, Sahtekârlık Suçları Ticari Ceza Hukuku-III, 5.Bası, İstanbul, DOMINGUEZ Francis, Sur la corruption sous toutes ses formes, Paris, ÖZGENÇ İzzet, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, 1.Bası, Ankara, DEL FRATE Anna Alvazzi PASQUA Giovanni (Edited by), Responding to the challenges of corruption (Acts of the International Conference Milan, November 1999), Rome/Milan, MUTLUER Kâmil, Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir, TIXIER Gilbert ROBERT Jean-Marie, Droit pénal fiscal, Paris, TOSUN Öztekin, Hileli Vergi Suçları, İstanbul, KESKİN Serap, Fikri Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın Ceza Normları ile Korunması, 1.Bası, Ankara, KARAKOÇ Yusuf, Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, 2.Bası, İzmir, DONAY Süheyl ERMAN Hasan, Sınai Mülkiyet Aleyhine Suçlar, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Karşılıksız Çek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XLIII Sayı 1-4, İstanbul, DUPONT-DELESTRAINT Pierre, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, 2e éd., Paris, BAŞAL Koparan KÜRÜMOĞLU İsmet, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Parasının Kıymetini Koruma ve Kambiyo Mevzuatı, 1.Bası, Ankara, DE LA VILLEGUERIN Yves ACCARIAS Louis, Droit pénal financier, T.I, Paris, DE LA VILLEGUERIN Yves ACCARIAS Louis, Droit pénal financier, T.II, Paris, ÖZÜTÜRK Nejat, Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Cilt II, Ankara, ÖZÜTÜRK Nejat, Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Cilt III, Ankara, 1966

16 ALGAN Şahap BOZKOYUNLU İlhami, Türk Ceza Kanunu, Bilecik, GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4.Bası, Cilt I, İstanbul. 272.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4.Bası, Cilt II, İstanbul. 273.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4.Bası, Cilt III, İstanbul. 274.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4.Bası, Cilt IV, İstanbul. 275.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12.Bası, Cilt I, Ankara, EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Cilt III, Ankara, YURTCAN Erdener, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, 2.Bası, İstanbul, YURTCAN Erdener, Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve Yorumu, İstanbul, YURTCAN Erdener, Çocuk Koruma Kanunu ve Yorumu, İstanbul, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e éd., T. I, Paris, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e éd., T. II, Paris, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e éd., T. III, Paris, HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. I, Paris, HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. II, Paris, HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. I, Paris, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e éd., T. VI, Paris,

17 VIDAL Georges, Cours de droit criminel et de science pénitenciaire, 8e éd., Paris, GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 6.éd., T. VI, Paris, GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3.éd., T. II, Paris, GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3.éd., T. V, Paris, GARRAUD René, Précis du droit criminel, 11e éd., Paris, DE VABRES H.Donnedieu, Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris, DE VABRES H.Donnedieu, Introduction à l étude du droit pénal international, Paris, DE VABRES H.Donnedieu, Les principes modernes de droit pénal international, Paris, ROUX J.-A., Cours de droit criminel français, 2e éd., T. I, Paris, FERRI Enrico, Principii di diritto criminale, Torino, VON HIPPEL Robert, Deutsches strafrecht, Berlin, BOUZAT Pierre PINATEL Jean, Traité de droit pénal et de criminologie, 2e éd., T. II, Paris, PUECH Marc, Droit pénal général, Paris, LARGUIER Jean, Droit pénal général, 15e éd., Paris, JEANDIDIER Wilfrid, Droit pénal général, Paris, HUMETZ René PENHOAT Claude, Droit pénal, Paris, STEFANI Gaston LEVASSEUR Georges BOULOC Bernard, Droit pénal général, 15e éd., Paris, ROBERT Jacques-Henri, Droit pénal général, 2e éd., Paris, ROBERT Jacques-Henri, Droit pénal général, 3e éd., Paris, RASSAT Michèle-Laure, Droit pénal, 1ère éd., Paris, MERLE Roger, Droit pénal général complémentaire, 1ère éd., Paris, 1957.

18 PRADEL Jean, Droit pénal général, 9e éd., Paris, PRADEL Jean, Droit pénal comparé, Paris, Annuaire de législation française et étrangère, T. XII, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, ADDOR Hermann, L article 148 CP à la lumière du droit comparé, Lausanne, Annuaire de législation française et étrangère, T. I (Années ), Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, MERLE Roger VITU André, Traité du droit criminel, Paris, TERRÉ François, Introduction générale au droit, 3e éd., Paris, Ceza Hukuku El Kitabı, 1.Bası, İstanbul, 1989 (iki adet). 316.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13.Bası, Cilt I, Ankara, EREM Faruk DANIŞMAN Ahmet ARTUK Mehmet Emin, Ceza Hukuku, 14.Bası, Ankara, YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukuku Dersleri, Cilt I, Manisa, YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara, OKAY Rauf, Uygulamalı Ceza Hukuku Rehberi, İstanbul Ceza Hukuku El Kitabı, 1.Bası, Beta, İstanbul, TOSUN Öztekin, Suç Hukuku El Kitabı, İstanbul ŞEN Ersan, Anayasa Mahkemesi Kararları-Ceza, 1.Bası, İstanbul, 1998 (iki adet). 324.BAYRAKTAR Köksal, Immunité, Exterritorialité et Droit d Asil en Droit pénal international, İstanbul, ŞEN Ersan, Türk Ceza Hukuku, İstanbul, 2002 (üç adet). 326.ÖZTÜRK Bahri ERDEM Mustafa R. ÖZBEK Veli. Ö., Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler / Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, CEDRAS Jean, Le droit pénal américain, 1ère éd., Paris, 1997.

19 SCHWARTZ Eugene B. GOFFEN William, New York Criminal Law, New York, ASHWORTH Andrew, Principles of Criminal Law, 3rd ed., Oxford, VON OVERBECK Alfred GRET Camille BOURGKNECHT Jean MARMIER Jean, Le nouveau droit pénal suisse, Fribourg, FARNSWORTH E.Allan, Introduction au système juridique des États-Unis, Paris, 1986 (iki adet). 332.LE GUNEHEC Francis, Le nouveau Code pénal illustré, Paris, Türk Ceza Kanunu Tasarısı, İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi-Türk Ceza Hukuku Derneği Ortak Yayını, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi YENİSEY Feridun CENTEL Nur, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 1.Bası, İstanbul 1998 (iki adet). 335.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku, Hususi Kısım, Şahıslara Karşı ve Mal Aleyhindeki Cürümler, 2.Bası, İstanbul, 1953 (iki adet). 336.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 10.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 12.Bası, İstanbul. 338.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 11.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, 4.Bası, İstanbul, 1975 (iki adet). 340.DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 13.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 14.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 15.Bası, İstanbul, 1998 (iki adet). 343.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Şahıslara Karşı ve Mal Aleyhindeki Cürümler, 8.Bası, İstanbul, ERMAN Sahir ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, 1994.

20 ŞEKERCİOĞLU C.Metin, Ceza Hukukunda Memur Kavramı, İstanbul, 1974 (üç adet). 346.ÜNVER Yener, Ceza Hukukunda Korunması Amaçlanan Hukuksal Değerler, 1.Bası, Ankara, İfade Özgürlüğü ve Türk Ceza Hukuku, Ceza Hukuku Derneği Yayınları no:1, İstanbul, 2003 (altı adet). 348.HAKERİ Hakan AKBULUT Berrin, Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları, Konya, DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Şahıslara Karşı ve Mal Aleyhindeki Cürümler, 7.Bası, İstanbul, Les infractions contre la famille et la moralité sexuelle, IXe congrès international de Droit Pénal La Haye Août 1964, Paris, PRADEL Jean, Droit pénal général, 6.éd., T. I, Paris, Corpus Juris sous la direction de Mireille DELMAS-MARTY, Paris, 1997 (iki adet). 353.LARGUIER Jean, Droit pénal général, 15e éd., Paris, 1995 (üç adet). 354.ALACAKAPTAN Uğur, Suçun Unsurları, Ankara, Droit pénal / Cas pratiques, Université Libre de Bruxelles, 8e éd., Bruxelles, DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım, 4.Bası, İstanbul, İÇEL Kayıhan, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, İstanbul, EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku, Cilt II Hususi Hükümler, 2.Bası, Ankara, Democracy and the Judiciary / Symposium, Union of Turkish Bar Associations, Ankara, POZO José Hurtado, Droit pénal, Partie Générale II, Genève, Türkiye ve Terörizm / Rapor, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2006.

21 TAK Peter J. P., The Dutch criminal justice system, 2nd ed., Den Haag, BORRICAND Jacques SIMON Anne-Marie, Droit pénal / Procédure pénale, 2e éd., Paris, BORRICAND Jacques SIMON Anne-Marie, Droit pénal / Procédure pénale, 4e éd., Paris, CASSANI Ursula, La protection pénale du patrimoine, Lausanne, NOLL Peter, Uebergesetzliche Rectfertigungsgründe im besondern die Einwilligung des Verletzten, Basel, SPIELMANN Dean SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, Bruxelles, QUELOZ Nicolas RIKLIN Franz DE SINNER Philippe REPOND Frédérique Bütikofer SENN Ariane (Herausgeber / Éditeurs), Das Personal im Sanktionenvollzug Auftrag und Herausforderung / Les professionnels chargés de l exécution des sanctions: quelles missions, quels défis?, Bern, POZO José Hurtado DIAZ Yolanda Doig, La reforma del derecho penal militar, Lima, KNAPP Charles, Le dorit civil de la famille dans le Code pénal suisse, Roma, KNAPP Charles, La majorité et la minorité dans le Code pénal suisse, Lausanne, National Priorities for the Investigation and Prosecution of White Collar Crime, Report of Attorney General, Washington, Qu est-ce que le Génocide? 374.BOUZAT Pierre PINATEL Jean, Traité de droit pénal et de criminologie, T.I, 2e éd., Paris, ÖKÇESİZ Hayrettin, İstanbul Barosu Çevresi Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması, İstanbul, 1999 (iki adet). 376.ÜLGEN Celal, Kabahatler Kanunu, İstanbul, 2005 (iki adet). 377.Avukatlık Kanunu, İstanbul Barosu, İstanbul, Demokratikleşme İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında Avukatlık Mesleği, İstanbul Barosu, İstanbul, 2.Bası, 2000.

22 Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna İlişkin Uygulama Sorunları, İstanbul Barosu, İstanbul, Bankalar Kanunu ve İlişkili Kanun Değişikliklerinin Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu, İstanbul, Kadınlara Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı, İstanbul Barosu, 2.Bası, İstanbul, 2002 (iki adet). 382.UYSAL Mehmet, Yeni Yasaların Işığında İcra ve İflas Suçları ile Yargılama Yöntemine Farklı Bakış, İstanbul. 383.Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İstanbul Barosu nun Suç Duyurusu, İstanbul Barosu, İstanbul, 2005 (iki adet). 384.Uluslararası Terör ve Barış Hukuku Konferansı, İstanbul Barosu, İstanbul, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü, İstanbul Barosu, İstanbul, Deprem ve Hukuk, İstanbul Barosu, İstanbul (iki adet). 387.Avrupalı Avukatların Sosyal Sigortası, İstanbul Barosu, İstanbul, Banka ve Kredi Kartları, İstanbul Barosu, İstanbul, 2006 (iki adet) 389.KOCA Mahmut, Türk Ceza Yasası Özel Hükümler, İstanbul, İstanbul, 2005 (iki adet). 390.YENİSEY Feridun MAZZA Stephen READ Frank Tom ZİYALAR Neylan, Uzlaşma, 2.Bası, İstanbul, 2006 (iki adet). 391.Uluslararası Terör ve Barış Hukuku Konferansı, İstanbul Barosu, 1.Bası, İstanbul, Ermeni Savları ve Soykırımın Hukuksal Niteliği, İstanbul Barosu, 1.Bası, İstanbul, YAŞAR Osman, Uygulamada Türk Ceza Yasası / Genel Hükümler, Ankara, Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, Warsaw, Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, Warsaw, Council of Europe Convention on Laundering Search Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, Warsaw, 2005.

23 ATALAY Selâhattin, İngiliz Ceza Hukuku ile Fikir ve San at Eserleri Hukuku, İstanbul, SOYASLAN Doğan, Le travail pénitentiaire: son organisation et son évolution en droit français et turc, T. I-II (table des matières), Paris, SEBÜK Mehmet Ali, Ceza Evlerinde İşlenen Cürümler ve Firar Hadiseleri, İstanbul, Ceza İnfazında Sistemler ve İmralı Cezaevi, 2.Bası, Ankara, ÇAĞLAYAN M.Muhtar, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulamalarımız, Yargıtay Dergisi Cilt I Sayı 3, Ayrı Bası. 402.FOX Lionel, Personnel / Selection and training of prison staff in the United Kingdom, United Nations, LAMERS E.A.M., Personnel / The training of the personnel of penal institutions in the Netherlands, United Nations, MORAN Frederick A., The origins of parole, New York, GIBSON R. B., Personnel / Selection and training of personnel in the Canadian federal penitentiary service, United Nations, DOS SANTOS José Beleza, Nova organização prisional portuguesa, Coimbra, KUNTER Nurullah, Le système pénitentiaire de la Turquie, Centre Français de Droit Comparé, Paris (beş adet). 408.LOPEZ REY Manuel, Sosyal Asistanların Ceza Müesseselerindeki Vazifeleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt XIX Sayı 2, Ayrı Bası, Ankara, Deprivation of liberty in the the context of crime control with particular reference to new forms of delinqunacy, International Penal and Penitentiary Fondation, Milano, La Prison à Nivelles, Extrait du Bulletin de l Administration des Prisons 6e année no:12, CARRARA Mario, Un penitenziario diretto da un medico, FOX Lionel, Établissements ouverts / La place de l établissement ouvert dans le système pénitentiaire et dans la communauté, Nations Unies, FOX Lionel, Personnel / Selection and training of prison staff in trust and non-self-governing territories for the international relations

24 24 of which the government of the United Kingdom is responsible, United Nations, NOTT L.C.J., Personnel / Selection and training of prison personnel in New South Walles (Australia), United Nations, EL REFAIE Yassin, Personnel / Selection and training of personnel for adult penal and correctional institutions in Egypt, United Nations, NORMAN Sherwood, Think twice before you build or enlarge a detention center, National Council on Crime and Delinquancy, EREM Faruk, Mahpusların Tabi Tutulacağı Asgari İnsani Muamele Hakkında Birleşmiş Milletler Teşkilatınca Tesbit Olunan Esaslar, Ankara, Group Counselling, Informations Pénitentiaires Suisses, DUPRÉEL Jean, Personnel / Le recrutement la formation et le statut du personnel pénitentiaire en Belgique, Nations Unies, PERDRIAU André, Établissements ouverts / L établissement ouvert de Casabianda (France), Nations Unies, NAKAO Bunsaku, Open institutions / Open institutions in Japan, United Nations, BARNETT Samuel T., Open institutions / Open institutions in New Zealand, United Nations, SOINE Valentine AARNIO Illppo, Open institutions / Open institutions in Finland, United Nations, CLERC François, Établissements ouverts / Les établissements ouverts en Suisse, Nations Unies, VOULET Jacques, Personnel / Le recrutement la formation et le statut du personnel pénitentiaire en France, Nations Unies, PETTINATO Roberto, Personal / Seleccion y formacion del personal penitenciario en Argentina, Nacionas Unidas, TABIO Evelio PALOMINO Evelio, Personal / Seleccion y formacion del personal penitenciario en Cuba, Nacionas Unidas, TRIANTAPHYLLIDIS Ch. D., Personnel / Le personnel pénitentiaire en Grèce, Nations Unies, GAROFALO Alfonso, Établissements ouverts / Les établissements ouverts en Italie, Nations Unies, 1955.

25 BASHER Hedley, Personnel / The staff training programme of the departement of reform institutions in Ontario (Canada), United Nations, DONAY Süheyl, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunda 1712 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Üzerine Düşünceler, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXVIII Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, L oeuvre de la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire, Extrait du Bulletin de la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire volume X livre 1, Berne, 1942 (iki adet). 433.Loi du 22 mai 1901 sur l organisation des établissements de détention, Lausanne, Établissements de Bellechasse / Rapport dur l exercice 1938, Fribourg, ROUVROY Maurice, L établissement d observation de Moll-Huttes, Merxplas. 436.DUPRÉEL J. GENONCEAUX P., Le nouveau modèle de cellule / Het nieuve celmodel, Nivelle, Règlement provisoire du 19 novembre 1929 pour les Établissements de détention et d internement de la plaine de l Orbe. 438.Règlement de la prison-école à Hoogstraeten, Bruxelles, Bulletin Mensuel de l Administration Pénitentiaire, La Haye, Août DUPRÉEL J., Aspects de l action pénitentiaire en Belgique, Nivelles, Les Colonies de Bienfaisance, Ministère de la Justice, Merxplas, BARNETT Samuel T., Personnel / Selection and training of prison officers in New Zealand, United Nations, L Incident à la Liberté Surveillée, Ministère de la Justice, Vaucresson, PALMER Ted B., California s Community Treatement Program For Delinquant Adolescents, CONSTANT Jean, L évolution du régime pénitentiaire, ELLIS William J., The pre-sentence classification of offenders in New Jersey institutions, 1944.

26 CANNAT Pierre, La rééducation des délinquants récidivistes, Melun, GLUECK Sheldon, Ohlin: Selection for parole, Harvard Law Review, Cambridge, ESER Albin HUBER Barbara, Strafrechtsentwicklung in Europa, Freiburg. 450.ÖZEK Çetin, Main characteristics of urbanisation in Turkey and the problems it may cause from the point of view of criminal justice, İstanbul, MULLER N., L oeuvre de reclassement aux Pays-Bas, 2e éd., La Haye, DE BOUBÉE Gabriel Roujou BOULOC Bernard FRANCILLON Jacques MAYAUD Yves, Code pénal commenté, Paris, EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi Genel Hükümler, Cilt I, Ankara, 1993 (iki adet). 454.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku, 5.Bası, Cilt I, Ankara, TANER Tahir, Ceza Hukuku, 3.Basıya 2.Ek, İstanbul, 1953 ( 2 Adet ). 456.TANER Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım, 2.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Umumi Kısım, Cilt I, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 7.Bası Cilt I, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 5.Bası Cilt I, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 5.Bası Cilt II, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 6.Bası Cilt III, İstanbul, 1974 (iki adet). 463.VASSALLI Giuliano, Problemi generali di diritto penale, Varese, CARNELUTTI Francesco, Teoria del falso, Padova, 1935.

27 CONTIERI Enrico, Lo stato di necessita, Milano, RANIERI Silvio, Il concorso di più persone in un reato, Milano, MANTOVANI Luciano Pettoello, Il concetto ontologico del reato, Milano, RANIERI Silvio, Il reato complesso, Milano, SCARANO Luigi, Il tentativo, Napoli, Le Principe de la Légalité dans une Société Libre, Commission Internationale de Juristes, Genève, COSTA Fausto, Delitto e pena, Milano, POCHON André, L auteur moral de l infraction, Paris, HAZAN Edouard Tawfik, L état de nécessité en droit pénal interétatique et international, Paris, FORIERS Paul, De l état de nécessité en droit pénal, Paris, BENGÜ Cemil Halit, La responsabilité pénale des groupements de personnes, Genève, Interrupcion voluntaria del embarazo responsabilidad penal objetiva, II Jornadas De Derecho Penal, Avilia, LEONE Giovanni, Del reato abituale continuato e permanente, Napoli, Tijdschrift voor strafrecht, Neuvième Congrès International de Droit Pénal La Haye, 1964 (iki adet). 479.LAVANCHY Charles-Jules, Les Mesures de Sûreté en Droit Pénal, Château d Oex, SALLEILLES R., L individualisation de la peine, 3e éd., Paris, Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale, Istıtuto Superiore Internazionale Di Scienze Criminali, Napoli, TOROSLU Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara, KUNTER Nurullah, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul, 1955 (üç adet).

28 EREM Faruk, Ümanist Ceza Hukuku Doktrini, Ankara, 1964 (iki adet). 485.BENGÜ Cemil Halit, Ceza Hukukunda Hata, Ankara, GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Sözleşmelerin Fesih ve Tadili Bakımından Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Haller, Ankara, KEYMAN Selâhattin, Türk Hukukunda Af, Ankara, Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cilt I, Coimbra, Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cilt II, Coimbra, Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cilt III, Coimbra, GRAVEN Jean, Peut-on se passer de la peine de mort?, Coimbra, ÖZEK Çetin, Türkiye de Laiklik, İstanbul, ÖZEK Çetin, , İstanbul, ÖZEK Çetin, Türkiye de Gerici Akımlar ve Nurculuğun İçyüzü, İstanbul, ÖZEK Çetin, 100 Soruda Türkiye de Gerici Akımlar, İstanbul, ERMAN Sahir ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm / Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar (TCK ), İstanbul, SENKERİ Tarık, Anayasal Kuruluşları Tahkir ve Tezyif Cürümleri, İstanbul, 1996 (iki adet). 498.GÜNDEL Ahmet, Atatürk e Cumhurbaşkanı na Cumhuriyete Hükümete Hakaret Suçları ile Yasadışı Yakalanan ve Tutuklananlara Tazminat Verilmesi Davaları, 1.Bası, İstanbul, ÖZEK Çetin, Devlet Başkanına Karşı Suçlar, İstanbul, 1970 (beş adet). 500.MOLLER Alec, Le chantage dans les moeurs modernes et devant la loi, Paris, DONAY Süheyl, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul, 1978 (iki adet).

29 YARSUVAT Duygun, Çalışma Ceza Hukuku, İstanbul, 1978 (iki adet). 503.DÖNMEZER Sulhi, Özel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, 1984 (üç adet). 504.EREM Faruk, Devlet İdaresi ve Âmme Nizamı Aleyhine Cürümler, Ankara, 1959 (üç adet). 505.GÖKCAN Hasan Tahsin, Mühür Bozma Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık Suçları Tazminat Davaları, 1.Bası, Ankara, ZAFER Hamide, Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu, 1.Bası, İstanbul, Adalet Kitabı, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, DE VABRES H.Donnedieu, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux document, Paris, ÖNOK Murat, Uluslararası Boyutuyla İşkence Suçu, Ankara, GÜNAL H.Yılmaz, Uyuşturucu Madde Suçları, Ankara, GÜNAY Erhan, Uyuşturucu Madde Suçları ve Cezaları, 2.Bası, Ankara, SANAL Adil ŞİMŞEK Edip, Uyuşturucu Maddeler Kaçakçılığı, Ankara, CABALLERO Francis, Droit de la drogue, Paris, JESCHECK Hans-Heinrich, Le nouveau droit pénal allemand mis à l epreuve, GRAVEN Jean, Les principes de la révision pénale genevoise, Trois Discours de Sa Saintété le Pape Pie XII aux Juristes, Cité de Vatican, LOPEZ-REY Manuel, Crime and the penal system, Liège, D AGATA Salvatore, L application de la loi pénale étrangère par le juge national, Lisbonne, GREBING Gerhardt, Les expériences allemandes du système des jours-amendes, Extrait de la Revue de droit pénal et de criminologie, 1980.

30 Attorney General s Survey of Release Procedures / Probation, Department of justice, V.II, Washington, Attorney General s Survey of Release Procedures / Pardon, Department of justice, V.III, Washington, Attorney General s Survey of Release Procedures / Parole, Department of justice, V.IV, Washington, JESCHECK Hans-Heinrich, La crise de la politique criminelle, NUVOLONE Pietro, Les techniques de l individualisation judiciaire, Piacenza, Les techniques de l individualisation judiciaire, Huitième Congrès International de Défense Sociale, Paris, novembre 1971 (üç adet). 526.KUNTER Nurullah, Tipicita e punibilita come elementi legali del reato, TANER Tahir, Dördüncü Beynelmilel Ceza Hukuku Kongresi, İstanbul, JESCHECK Hans-Heinrich, Beklenenler Bakımından Yeni Alman Ceza Hukuku, İstanbul, BAYRAKTAR Köksal, L influence du droit français sur les tentatives du monde juridique turc pour s occidentaliser, İstanbul, 1979 (iki adet). 530.YARSUVAT Duygun, Sovyet ve Amerikan Ceza Hukuklarında Kıyas Prensibinin Değerlendirilmesi, İstanbul, 1968 (altı adet). 531.CORNIL Paul, Les problèmes du droit pénal appliqué et les nouvelles tendances en la matière, Louvain, KUNTER Nurullah, Le droit judiciel et une nouvelle approche de la classification des branches pénales du droit, İstanbul, Konferans Vesikaları, Ceza Hukukunu tevhid birinci beynelmilel konferansı, Ankara, YEKEBAŞ Vehbi, Suçun ve Suçlunun Taaddüdü ve Cürme İştirak, Ankara, KUNTER Nurullah, De la loi pénale applicable aux délits commis à l étranger pour lesquels l extradition n est pas admise, Paris, 1950.

KANUNLAR (Kartotekste K harfi ile işaret edilmiştir) 1. TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt III, Ankara, 1985.

KANUNLAR (Kartotekste K harfi ile işaret edilmiştir) 1. TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt III, Ankara, 1985. 1 KANUNLAR (Kartotekste K harfi ile işaret edilmiştir) 1. TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt III, Ankara, 1985. 2. TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt IV, Ankara, 1985. 3. ÇUMRALI Sedad KARAY Talât, Milli Korunma

Detaylı

EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Gülşah Kurt EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 2007 Mülteci Hakları Eğitim Sertifikası, Uluslararası

Detaylı

PROF. DR. SÜHEYL DONAY

PROF. DR. SÜHEYL DONAY PROF. DR. SÜHEYL DONAY Eğitim Bilgileri Doktora İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1971 Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1965 Kariyer Bilgileri Doçentlik 1977 Profesörlük 1982 Avrupa İnsan

Detaylı

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER İÇİNDEKİLER DEKAN IN MESAJI... vii SUNUŞ...ix PROF. DR. SELİM KANETİ NİN HAYAT HİKAYESİ...xv PROF. DR. SELİM KANETİ NİN KİTAPLARI... xvii İÇİNDEKİLER...xix Ekonomik Hukuk

Detaylı

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi Kitaplar Zafer, H., Basın Özgürlüğü ve Basılmış Eserlerin Toplatılması, Dağıtımının Engellenmesi ve Basın Kurumunun Kapatılması, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ İÇİNDEKİLER

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ İÇİNDEKİLER Cilt: 47 Sayı: 1-2 1973 : Av. Ömer Köprülü Muammer Raşit Sevig 3 Ay. Burhan Güngör Başkanın Köşesi 5 Av. Faruk Erem "Cübbe" Kavramı 9 H. Fevzi Karagözoğlu Vergi Uyuşmazlıklarında Temyiz Sistemi... 13 KARAR

Detaylı

ADALET DERGİSİ SAYI 23 Ernest E.Hirsch: İsviçre Hukukunun Yeni Türk Ticaret Kanununa Tesiri 3-11 Tercüme Eden: Şevket Müftigil Behçet T.

ADALET DERGİSİ SAYI 23 Ernest E.Hirsch: İsviçre Hukukunun Yeni Türk Ticaret Kanununa Tesiri 3-11 Tercüme Eden: Şevket Müftigil Behçet T. ADALET DERGİSİ SAYI 23 SAYFA Ernest E.Hirsch: İsviçre Hukukunun Yeni Türk Ticaret Kanununa Tesiri 3-11 Tercüme Eden: Şevket Müftigil Behçet T.Kamay: Adli Tababetin tarih ve tekamülü 12-28 Kemal Galip Balkar:

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.)

Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.) Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.) Hacıahmet Mah. Pir Hüsamettin Sok. No:20 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul / TURKEY Tel: +90 (212) 3115245 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : yalcin.tosun@bilgi.edu.tr EĞİTİM:

Detaylı

4. OTURUM/SEKTION BAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN

4. OTURUM/SEKTION BAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN 28 ŞUBAT 2008 PERŞEMBE / DONNERSTAG, 28 Februar 2008 09.00-09.30 AÇILIŞ/ERÖFFNUNG TBB BAŞKANI AV. ÖZDEMİR ÖZOK ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ (katıldığı takdirde) PROF. DR. KÖKSAL BAYRAKTAR PROF. DR. HENNING ROSENAU

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BĐR BĐLEŞĐK SUÇ MUDUR?

BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BĐR BĐLEŞĐK SUÇ MUDUR? BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BĐR BĐLEŞĐK SUÇ MUDUR? Is the Crime of Abusing Bank or Credit Cards A Complex Crime? Fahri Gökçen TANER* ÖZET Çalışmada TCK nın bileşik suça ilişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR. : Avukat M. Şükrü SALKAYA

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR. : Avukat M. Şükrü SALKAYA İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR Sorumlu Müdür : Avukat M. Şükrü SALKAYA YIL : I97f) SAYI S A Y I D A Sahife BAŞKANIN KÖŞESİ Av. Nejat OĞUZ 3-5 DOKTRİN ve MESLEK YAZILARI Toplu îfj Sözleşmesi Yapma Yetkisi ve Oylama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU KİTAPLARI

CEZA USUL HUKUKU KİTAPLARI 1 CEZA USUL HUKUKU KİTAPLARI (Kartotekste CU harfi ile işaret edilmiştir) 1.ÇAĞLAYAN M.Muhtar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ankara, 1960. 2.ALİCANOĞLU Mahmut, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Tatbikatı,

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3

AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3 AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3 İÇİNDEKİLER UMUMÎ HUKUK KONULARI (I) ; Sahife No: 1 Doç. Dr. Şeref ERTAŞ : Türk Hukukunda Tapu Kütüğü nün Tashihi İmkânları 7 2 Bazal ZENGİNGÜL : Nafakaya İlişkin Bir Kısım

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA FİKRİ İÇTİMA

CEZA HUKUKUNDA FİKRİ İÇTİMA Musatafa ÖZEN hakemli makaleler CEZA HUKUKUNDA FİKRİ İÇTİMA Mustafa ÖZEN * I. GENEL OLARAK 1926 yılından beri yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

HAKSIZ ARAMA SUÇU. Doç. Dr. Recep GÜLġEN 1 I- GENEL OLARAK

HAKSIZ ARAMA SUÇU. Doç. Dr. Recep GÜLġEN 1 I- GENEL OLARAK HAKSIZ ARAMA SUÇU Doç. Dr. Recep GÜLġEN 1 I- GENEL OLARAK Haksız arama suçu, Türk Ceza Kanununun Kişilere Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmın Hürriyete Karşı Suçlar Bölümünün 120.maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ DÖNEM I UHL101 HUKUK BAŞLANGICI I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ 4 SİYASAL UHL102 ROMA HUKUKU I ROMA HUKUKU ÖZCAN KARADENİZ ÇELEBİCAN 3 YETKİN UHL103 ANAYASA TEORİSİ I ANAYASA TEORİSİ ZÜHTÜ ARSLAN 4 SEÇKİN

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI *Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve HKUK

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken 1 Doç. Dr. Şeref ÜNAL Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı CEZA HUKUKU

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 686 C C C P APXNTEKYPA, (ARKİTEKT) Mostova, Tarih yok 1000 C H P İZMİR İŞÇİ-ESNAF BİRLİĞİ BÜROSU 1935 GENEL BÜRO YAYIMI İzmir, 1935-1475

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Prof. Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

EKİP HALİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERDE GÜVEN İLKESİ VE CEZA SORUMLULUĞU

EKİP HALİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERDE GÜVEN İLKESİ VE CEZA SORUMLULUĞU hakemli makaleler Tuğrul KATOĞLU EKİP HALİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERDE GÜVEN İLKESİ VE CEZA SORUMLULUĞU Tuğrul KATOĞLU * Giriş Özellikle teknik faaliyetler alanındaki uzmanlaşma gereksinimi düşünüldüğünde

Detaylı

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 260506006 Abstract Turkey is the root of administrative law to the end of the century goes xıx. Administrative law in the same

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. 1. Adı Soyadı: Asiye Selcen Ataç 2. Doğum Tarihi: 10.06.1978 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına IX Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına X XI Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN 1939-2006 XII XIII Prof. Dr. AYDOĞAN ÖZMAN IN ÖZGEÇMĐŞĐ (1939-2006) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Adı ve Soyadı : Aydoğan ÖZMAN Doğum Tarihi : 1939 DoğumYeri

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Fahri Gökçen TANER 1* ÖZET

Fahri Gökçen TANER 1* ÖZET HAKEMLİ ANAYASA NIN 83. MADDESİ KARŞISINDA MİLLETVEKİLİ SIFATININ DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMININ DURMASINA ETKİSİ (Influence of the parliament deputy statute on suspension and interruption of statute of limitations

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI

CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI JULIUS-MAXIMILIANS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ (WÜRZBURG) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi YEDITEPE UNIVERSITÄT, Rechtswissenschaftliche Fakultät JULIUS-MAXIMILIANS UNIVERSITÄT

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kadir Berk Kapancı İletişim Bilgileri: Tel: 0090 212 395 36 00 Faks: 0090 212 395 36 92 E-mail: kapancib@mef.edu.tr / berk.kapanci@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 1983 3. Unvanı: Yrd.

Detaylı

BİR SUÇ İÇİN BİR CEZA VERİLİR İLKESİNİN İHLALİ: TCK md.142-4

BİR SUÇ İÇİN BİR CEZA VERİLİR İLKESİNİN İHLALİ: TCK md.142-4 BİR SUÇ İÇİN BİR CEZA VERİLİR İLKESİNİN İHLALİ: TCK md.142-4 Violation of Ne BisIn Idem Principle: Turkish Penal Code Article 142-4 Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU * Dr. Devrim GÜNGÖR ** ÖZET Türk Ceza Kanunu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Mali Hukuk Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Etlik Batı Kampüsü, Ayvalı Mahallesi Halil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No: 16, Çankaya / Ankara Tel

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı)

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL (İŞLETME BÖLÜMÜ İÇİN) Lisans Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl HUK 101 Medeni Hukuk-I 3 0 3 HUK 102 Medeni Hukuk-II 3 0 3 HUK 104 Anayasa

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ Genel Sekreter Şemsettin ARGUN Emin KAYA Vekaleten (GSY) Vekaleten (GSY) Genel Sekreterler ve Görev Süreleri 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE Önceki Görevi Başlangıç Ayrılış

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Kütahya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (86,25) YDS (90). Advance

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Usul Hukuku II HUK 308 6 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

MÜHÜR FEKKİ SUÇUNDA «FEKKETME» NİN KAPSAMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MÜHÜR FEKKİ SUÇUNDA «FEKKETME» NİN KAPSAMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME MÜHÜR FEKKİ SUÇUNDA «FEKKETME» NİN KAPSAMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Asis. Koksal BAYRAKTAR I Kararın metni : Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tarih: 29.9.1969 E. No: 4/290 K. No: 404 Suç ve ceza: Belediyece inşaatına

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr 1 Gürzumar, O. B.: Franchise sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin temelini oluşturan sistem lerin hukuken

Detaylı

DÖNEM. St Clements University. Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Eğitim Kaynakları. SON Teslim Tarihleri SAYFA ARALIKLARI

DÖNEM. St Clements University. Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Eğitim Kaynakları. SON Teslim Tarihleri SAYFA ARALIKLARI Unirsity Clements St 1 UHL101 4 Hukuk Başlangıcı I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ SİYASAL 1 38 39 82 83 126 127-160 UHL102 4 Roma Hukuku 1 ROMA BÜLENT TAHİROĞLU DER 1-31 31 60 61 89 90 120 UHL103 4 Anayasa

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

HAPİS CEZASINI GEREKTİREN VERGİ SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI VE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI

HAPİS CEZASINI GEREKTİREN VERGİ SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI VE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI 1 Avukat Bekir Baykara HAPİS CEZASINI GEREKTİREN VERGİ SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI VE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI Bekir BAYKARA Avukat Ankara Barosu Üyesi Not: Bu Makale Vergi Dünyası Dergisinin Şubat 2004

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) III. MEVZUAT DĐZĐNĐ PLÂN: A. Alman Mevzuat B. Fransız Mevzuatı C. Türk Mevzuatı 1. Anayasalar 2. Kanunlar 3. Kanun

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI. Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI. Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri 10.00 Hukuka Giriş Prof. Dr. Yücel SAYMAN A-I Yrd.

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997.

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997. ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Sibel İnceoğlu e-posta: sibel.inceoglu@bilgi.edu.tr Öğrenim Durumu Ortaöğrenim ve Lise : İtalyan Lisesi, 1983. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

KOCATEPE & UÇAR AVUKATLIK ORTAKLIĞI

KOCATEPE & UÇAR AVUKATLIK ORTAKLIĞI KOCATEPE & UÇAR AVUKATLIK ORTAKLIĞI Baro Muğla Barosu Sicil Numarası 1 Barolar Birliği Sicil Numarası 45 Kuruluş Yılı 2007 E-Posta Adresi bilgi@kocatepeucar.av.tr Web Adresi www.kocatepeucar.av.tr Telefon

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (1. Yarıyıl) 1. Sınıf Adı T AKTS Dil Z/S Öğretim Üyesi Gün Saat Yer HUK101 Hukuk Başlangıcı / Introduction To Law HUK103

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

Yeniden Üretim. Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri

Yeniden Üretim. Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri Pierre BOURDIEU ve Jean-Claude PASSERON Yeniden Üretim Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La Reproduction, éléments pour une théorie du système d'enseignement,

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...xi

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA "Hakkın Kullanılması" Prof. Dr. Faruk EREM

CEZA HUKUKUNDA Hakkın Kullanılması Prof. Dr. Faruk EREM CEZA HUKUKUNDA "Hakkın Kullanılması" Prof. Dr. Faruk EREM I. GÎRlŞ: 1. Konu, 2. Hakkın Kaynağı, 3. Kanunun Öngördüğü Hüküm,'II. Kuralın Analizi: 1. Hak Kavramı, (a. Hakkın Kökeni, b. Sübjektif hak, c.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7

İÇİNDEKİLER. 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7 İÇİNDEKİLER UMUMİ HUKUK KONULARI (I) : Sayfa No. ^ 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7 2 Hicabı DURMUŞ : Trafik Kazalarından Doğan Zararlar Hakkında

Detaylı

29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL. Adli Belge İnceleme Kursu Eylül

29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL. Adli Belge İnceleme Kursu Eylül 29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL Adli Belge İnceleme Kursu - 27 28 Eylül 2017 UNVAN İSİM KURUM Em. Uzm. Avukat Av. Hakim Em. Polis Md Avukat Em. Jdr. Alb. Uzm. Dr. Em. Msc. Abdi ÖZASLAN Ali

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Uluslararası Sempozyum

Uluslararası Sempozyum YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Uluslararası Sempozyum Yeditepe Üniversitesi Fakültesi Julius-Maximilians (Würzburg) Üniversitesi Hukuk Hukuk Fakültesi AVRUPA BĐRLĐĞĐNE UYUM SÜRECĐNDE AVRUPA CEZA HUKUKU STANDARTLARI

Detaylı