B İ LGİ DOKÜMANI. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B İ LGİ DOKÜMANI. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi"

Transkript

1 2008 B İ LGİ DOKÜMANI Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi

2 Tanıtım Dokümanına İlişkin Hukuki Açıklamalar İşbu Bilgi Dokümanı nda ( Bilgi Dokümanı ) yer alan tahminler ve projeksiyonlar, önemli sübjektif yargı ve analiz unsurları içermektedir ki, bunların doğruluğu garanti edilmemektedir. ÖİB, TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketlerinden herhangi biri, veya danışman, üye, memur, çalışan veya acenteleri Bilgi Dokümanı nda yer alan bilgi ve verilerin gerçekliğine, geçerliliğine, doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin (açık veya örtük) herhangi bir garanti ve güvence vermemektedir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir ve Bilgi Dokümanı nda yer alan herhangi bir hata, eksiklik veya ihmalden kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı zarar, hasar veya masrafın yükümlülüğünü üstlenmeyeceklerdir. Bilgi Dokümanı nda yer alan ekonomik değerlemeler, kısa süre içerisinde önemli derecede değişiklik gösterebilecek olan mevcut piyasa koşullarına dayanmaktadır. Bu nedenle, Bilgi Dokümanı nın hazırlanma tarihi sonrasında gerçekleşecek olaylar ve piyasa şartları, bu belgede yer alan çıkarımların ve sonuçlarının geçerliliğini etkileyebilir. ÖİB, TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri, Bilgi Dokümanı nı veya bu dokümanın dayandığı bilgi ve verileri güncelleme ve/veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmemektedir. Bilgi Dokümanı, bir teklif değildir ve TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketlerinin varlıkları veya hisselerinin satışı veya alımına yönelik herhangi bir nitelik vaadi, teklif veya davet içermez. Bilgi Dokümanı ve bu dokümanda yer alan bilgiler, herhangi bir anlaşma veya bağlayıcı bir teklifin temelini veya kendisini teşkil etmez. Katılımcıların, son teklif verme tarihinden önce, TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketlerini ve bunların mevcut durumunu incelemeleri esastır. Buna göre; Katılımcıların TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri ve bunların mevcut ve fiilî durumu hakkında, ihalenin her aşamasında ve Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması sırasında tam bilgi sahibi olduğu ve bu bilgi dâhilinde teklif vererek, Hisse Satış Sözleşmesini imzaladığı kabul edilir. Katılımcılar ve satış işlemi sonrasında Alıcı; basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri ile ilgili gerekli gördüğü her türlü teknik, hukukî, finansal, vergisel ve diğer incelemeler ile tesis ziyaretlerini yaptığını veya yaptırdığını ve TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketlerinin Hisse Satış Sözleşmesi tarihi itibarıyla mevcut ve fizikî durumunu bilerek dağıtım şirketlerinin hisselerini devir ve teslim aldığını, Bilgi Dokümanı nda ve/veya başka bir dokümanda yer alan bilgi, beyan ve/veya açıklamaların gerçeğe aykırı, yanlış ve/veya hatalı olduğu veya benzeri iddiaları ileri sürmeyeceğini, buna dayanarak dağıtım şirketlerinin hisselerinin devrinin gerçekleşmesinin ardından, ayıba karşı tekeffül veya mevzuattaki diğer hükümler kapsamında, ÖİB veya diğer herhangi bir kamu kurumundan talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3 İçindekiler 1. TEDAŞ ÖZELLEŞ T İ RMESİ G İ R İŞ 1 2. DAĞ ITIM ÖZELLEŞ T İ RMESİ NDE ANA ESASLAR İHS MODELİ TARİFELERDE GENEL ESASLAR ENERJİ SATIŞ ANLAŞMALARI YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6 3. YATIRIM DEĞ ERLENDİ RMESİ 8 4. TÜRKİ YE ELEKTRİ K SEKTÖRÜ 9 5. İ HALE SÜRECİ EKLER 15

4 1. TEDAŞ ÖZELLEŞ T İ RMESİ G İ R İŞ Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( ÖİB ), kamuya ait elektrik dağıtım şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ ) nin özelleştirme sürecine başlamıştır.türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ ) ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri 1, elektrik dağıtımıyla, elektriğin tüketicilere perakende satışı ve tüketicilere perakende hizmeti verilmesiyle iştigal eden iktisadi devlet teşekkülleridir yılında, yaklaşık 29.5 milyon müşterisi, toplam 126 milyar kwh net elektrik satışı ve elektrik dağıtımında ülke genelinde %98 lik pazar payı ile TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri, Türkiye nin en büyük organizasyonlarından birini oluşturmaktadırlar Bu çerçevede, ÖİB, aşağıda isimleri verilen bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin özelleştirilmesine karar vermiştir: Bölge 3: Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ( ARAS ) Bölge 8: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ( MERAM ) Bölge 9: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ( BAŞKENT ) Bölge 15: Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( SEDAŞ ) Dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinde İşletme Hakkı Devri ( İHD ) ne dayalı Hisse Satış Modeli uygulayacaktır ( İHS modeli ). Bu modele göre yatırımcı, özelleştirilen dağıtım şirketinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım lisansına sahip tek şirket olacaktır; ancak, yatırımcının işletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAŞ uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı, dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ( İHD Sözleşmesi ) çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde edecektir. Elektrik Piyasası Kanunu na göre, dağıtım sektörü, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecektir. 17 Mart 2004 tarihli Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi (Strateji Belgesi) ile Türkiye nin dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/mali etkenler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüş ve bunlardan 20 sinin sahibi olan TEDAŞ özelleştirme programına almıştır. ÖİB tarafından özelleştirme programına alınan 20 bölgenin her birinde dağıtım şirketi kurulmuştur. Dağıtım bölgelerinin coğrafi kapsamı aşağıda sunulmaktadır. Bu dağıtım bölgelerinden Menderes EDAŞ 2008 yılında özelleştirme programından çıkarılmıştır. Halen özel şirket tarafından işletilen tek dağıtım bölgesi, işletme hakkı 1990 yılında Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım A.Ş. ne (KCETAŞ) devredilen Kayseri dir (Bölge 18). 1 Strateji Belgesi ne göre Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi 21 dağıtım bölgesine bölünmüş ve bunlardan 20 sinin sahibi olan TEDAŞ özelleştirme programına alınmıştır. Özelleştirme programına alınan bölgelerin her birinde anonim şirket statüsünde dağıtım şirketi kurulmuştur. TEDAŞ, bu dağıtım şirketlerinin halihazırda sahibi konumundadır. 1

5 DAĞITIM BÖLGELERİ COĞRAFİ KAPSAMI Ö zel Dicle elektrik Dağıtım A.Ş. 2. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 3. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 4. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 5. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 6. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 7. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 8. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 9. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 10. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 11. Gediz Elektrik A.Ş. 12. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 13. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 14. İstanbul Elektrik Dağıtım A.Ş. 15. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 16. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 17. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 18. Kayseri Elektrik Dağıtım A.Ş. 19. Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. 20. Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. 21. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Kaynak: ÖİB 2

6 2. DAĞ ITIM ÖZELLEŞ T İ RMESİ NDE ANA ESASLAR 2.1. İ HS MODELİ İHS (veya İHDHS) modelinin amacı, yatırımcıya, işler durumdaki bir dağıtım şirketini devretmektir. Dağıtım şirketinin kurulması, İHD Sözleşmesi nin imzalanması, dağıtım ve perakende satış lisansının verilmesi ve Enerji Satış Anlaşmalarının imzalanması işlemleri, İHS modelinin uygulanabilmesi için gerekli adımları oluşturmaktadır. Bu işlemlerin tamamı ihale ilanı öncesinde tamamlanmış durumdadır. İHS modelinde, mevcut varlıklar ile özelleştirme sonrası yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar sonucu oluşacak yeni varlıkların mülkiyeti TEDAŞ ta kalırken, yatırımcı, dağıtım tesislerinin ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu diğer unsurların işletme hakkı ile birlikte tüm yeni yatırımları gerçekleştirme yükümlülüğünü üstlenmektedir. Özelleştirme amaçları ve yatırımcı beklentileri doğrultusunda: Mevcut varlıklar ve yatırımcı tarafından yapılan yatırımlarla ortaya çıkan yeni varlıkların mülkiyeti TEDAŞ a ait olacaktır. İHD Sözleşmesinin imzalanmasından önce, mevcut varlıklara ilişkin olarak doğmuş bulunan yasal yükümlülükler (örneğin kamulaştırma) TEDAŞ tarafından üstlenilecektir. Yatırımcı, dağıtım varlıklarının işletme haklarını elinde bulunduran bir şirketin hisselerini satın alarak şirketin dağıtım tesislerinin ve bu tesislerin işletilmesi için varlığı zorunlu unsurların (örneğin binalar, araçlar, makineler) işletme hakkını, ve söz konusu bölgedeki elektrik dağıtım ve perakende lisanslarını devralmış olacaktır. EPDK tarafından onaylanmış tüm yatırımlar, yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ve tarifeler üzerinden geri kazanılacaktır. Sözleşme süresinin bitmesi veya sözleşmenin feshi durumunda tarifeler üzerinden henüz geri kazanılmamış yatırımlar, yatırımcının kusurunun söz konusu olduğu durumlar haricinde, TEDAŞ tarafından yatırımcıya geri ödenecektir TARİ FELERDE GENEL ESASLAR Strateji Belgesi nde yer alan temel esaslara göre Türkiye elektrik piyasası, üretim ve dağıtımı içeren, kapsamlı bir düzenleme ve yeniden yapılandırma sürecinden geçmiştir. Bu süreç çerçevesinde, planlanan yapısal gereksinimlere cevap vermesi amacıyla yeni bir tarife metodolojisi geliştirilmiştir. Elektrik piyasasında hedeflenen liberal yapının temel amacı, sistemin verimliliğini artırarak tarifelerin düşürülmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, tarifeler, maliyet tabanlı olarak, kayıp/kaçağa ve işletme verimliliğine ilişkin önceden tespit edilmiş ve iyileştirme öngören hedefler çerçevesinde belirlenmiştir. 3

7 yılları arasındaki beş yıllık ilk uygulama dönemi (veya geçiş dönemi), 2010 yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan tamamen maliyete dayalı tarife yapısına geçiş süreci olarak belirlenmiştir. Dağıtım bölgeleri için geçiş döneminde uygulanacak olan son kullanıcı tarifeleri ve bu tarifelerin hesaplanmasına esas oluşturan gelir gereksinimleri, özelleştirme öncesinde EPDK tarafından onaylanmış durumdadır. Söz konusu gelir gereksinimleri dağıtım ve perakende hizmetleri için öngörülen giderleri karşılamakta ve hedef kayıp/kaçak miktarı için bir karşılık içermektedir. Dağıtım şirketleri, geçiş döneminin sona erdiği 2010 yılından sonra Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ne ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak tarifeleri kendileri belirleyecekler ve EPDK nın onayına sunacaklardır. İlk uygulama dönemi, maliyet tabanlı olmayan mevcut tarife sisteminden, hedeflenen maliyet tabanlı yapıya sorunsuz ve aşamalı bir geçiş sağlayacak şekilde tasarlanmıştır yılına gelindiğinde, abone gruplarının büyük çoğunluğunda maliyet tabanlı tarifelere geçilmiş olacaktır. Tarifeyi meydana getiren dört bileşen 2 ; (a) perakende satış, (b) dağıtım, (c) perakende hizmet ve (d) iletim tarifeleri; Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili düzenlemeler uyarınca birbirinden ayrıştırılmıştır. Buna göre, perakende satış tarifesi, dağıtım şirketi tarafından satın alınan enerjinin ortalama fiyatını yansıtan bir fiyat tavanı na sahiptir. Dağıtım ve perakende hizmet tarifeleri ise dağıtım ve perakende hizmetlerine ilişkin işletme giderlerini ve yatırım harcamalarını karşılamaya yönelik gelir tavanı ihtiva eder. İletim tarifesi kamuya ait iletim şirketi tarafından fatura edilen ve tüketiciye tamamen yansıtılan iletim maliyetlerinden oluşur. SON KULLANICI TARİFELERİNİN YAPISI Vergi ve diğer kesintiler Müşteriler Mesken Ticari Sanayi Tarımsal sulama Aydınlatma Dağıtım sistem kullanım tarifesi Perakende satış tarifesi İletim tarifesi Perakende hizmet tarifesi Dağıtım işletme gideri bileşeni Yatırımların itfası ve sermaye maliyeti bileşeni İHD bedeli Diğer* Kayıp/kaçak tarifesi İşletme marjı Referans elektrik fiyatı Dağıtım şirketi TEİAŞ TETAŞ Pass-thru iletim gideri Pass-thru enerji tedarik gideri Son kullanıcı tarifesi * Çift-terimli tarife bileşenleri: güç bedeli, güç aşım bedeli, reaktif enerji bedeli Kaynak: TEDAŞ 2 Vergi ve diğer kesintiler bileşeni hariç 4

8 Strateji Belgesi nde belirtildiği üzere, bölgesel tarife uygulaması söz konusu olduğunda ortaya çıkacak olan fiyat eşitsizliği nedeniyle ilk uygulama döneminde ulusal tarife sisteminin devam etmesi öngörülmüştür (mevcut durumda, elektrik kayıp/kaçak parametresinin bölgeler arasında yüksek değişkenlik göstermesi, maliyet tabanlı tarifelerin birbirinden çok farklı olması neticesini doğurmuştur). Sonuç olarak geçiş dönemi süresince ulusal tarifenin uygulanması sonucu bazı bölgeler, belirlenmiş olan gelir tavanlarının üzerinde gelir elde ederken, diğerleri gelir tavanının altında gelir elde edeceklerdir. EPDK, uygulamaya koyduğu fiyat eşitleme mekanizması sayesinde bölgeler arası gelir transferi yaparak elde edilen gelir ile hedeflenen gelir tavanı arasındaki farkı ortadan kaldırmaktadır. GEÇİŞ DÖNEMİ ULUSAL TARİFELERİ * (Krş/KWh) Sanayi O G 11,63 11,52 11,40 11,30 11,19 Sanayi AG 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 Ticarethane 14,75 14,50 14,15 13,87 13,62 Mesken 12,40 12,40 12,64 12,89 13,14 Tarımsal Sulama 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 Aydınlatma 11,97 12,00 12,04 12,07 12,10 * Uyum Bileşeni Uygulamalarından Sonra Elde Edilen Uygulanabilir Tedaş Geneli Ortalama Tarifeleri, 2006 Fiyatlarıyla Kaynak: EPDK yılları arası geçiş dönemi tarifeleri belirlenmiş ve onaylanmış durumdadır; fakat mevcut düzenlemelere göre, onaylanan tarifeler üzerinde aşağıdaki revizyonların yapılmasına izin verilmiştir: Gelir tavanı: Gelir tavanı, dağıtım bölgesinde gerçekleşecek olan tüketim miktarından bağımsız olarak dağıtım şirketine garanti edilmektedir. Buna göre, dağıtım şirketinin tüketimdeki olası azalmadan dolayı gelir tavanında öngörülenden daha düşük bir gelir elde etmesi durumunda ortaya çıkan gelir eksikliği bir sonraki yılda uygulanacak olan son kullanıcı tarifelerinin EPDK denetimi altında düzeltilmesiyle giderilmiş olacaktır. Buna ek olarak EPDK tarafından onaylanmış olan yılları gelir tavanlarına, yine EPDK tarafından yayımlanacak olan Enerji Piyasası Endeksi ( EPE ) bazında enflasyon düzeltmesi yapılır. Perakende fiyat tavanı: Dağıtım şirketi, enerji tedarikinde gerçekleşen referans maliyet değişikliklerini doğrudan tarifelere ve dolayısıyla tüketicilere yansıtacaktır. Tarifelere ek olarak, dağıtım şebekesine ilk bağlantı kurulumu ücreti, ödememe olasılığına karşı güvence bedeli ve kesinti veya yeniden bağlama gerektiğinde alınan kesme/bağlama bedeli dağıtım şirketinin diğer gelir kalemlerini oluşturacaktır. Tarife hususlarındaki detaylı tüm kural ve düzenlemeler; EPDK nın onayladığı bölgesel tarifeler, tarife metodolojisi ve tarife usul ve esasları dökümanlarında yer almaktadır. 5

9 2.3. ENERJİ SATIŞ ANLAŞ MALARI Strateji Belgesi nde, yılları arasındaki geçiş döneminde, dağıtım şirketlerinin, dağıtım bölgelerindeki serbest olmayan tüketicilerin toplam elektrik enerjisi talebinin %85 ini TETAŞ tan ve EÜAŞ ın bölünmesiyle ortaya çıkan portföy üretim şirketlerinden temin edecekleri belirtilmiştir. Dolayısıyla dağıtım şirketleri, TETAŞ ve EÜAŞ portföy şirketleri ile özelleştirme öncesinde imzalanmış olan ve Bölge nin elektrik ihtiyacını geçiş döneminde büyük ölçüde garanti altına alan Enerji Satış Anlaşmaları nı elinde bulundurmaktadır. Enerji Satış Anlaşmaları, düzenlenmiş fiyatlar üzerinden yapılmıştır ve Strateji Belgesi nde öngörüldüğü üzere geçiş dönemini kapsamaktadır. Dağıtım şirketleri, bu sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, serbest piyasa şartlarına tabi olarak istediği kaynaklardan, örneğin, dikey entegrasyon, spot piyasa ve ikili anlaşmalar yoluyla enerji tedarik edebilecektir. Yakın zaman önce TEİAŞ tarafından işlerlik kazandırılmış olan piyasa mali uzlaştırma mekanizması, günlük piyasa dengesizliklerini giderme hedefini gözetecektir YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özelleştirmenin öncelikli amaçlarından biri de dağıtım sistem ve şebekesi üzerinde gerçekleştirilmesi gereken yatırımların özel sektör tarafından karşılanması ve bu sayede devlet bütçesi üzerindeki yükün azaltılmasıdır. Elektrik dağıtımında sürekliliğin ve yüksek hizmet kalitesinin sağlanması açısından yatırımlar büyük önem taşımaktadır. İlk tarife uygulama dönemi olan yılları boyunca, 20 dağıtım bölgesinin her birinde gerekli olan yıllık genişleme, yenileme ve iyileştirme yatırım harcamaları tarife metodolojisinin hazırlanması esnasında belirlenmiştir. Buna göre 20 dağıtım bölgesinde toplam 2,750 milyon YTL yatırım yükümlülüğü geçiş dönemi yıllarına eşit olarak paylaştırılmıştır. Söz konusu yatırımlar, EPDK onaylı tarifelerin içine dahil edilmek suretiyle, dağıtım şirketine zaman içerisinde geri kazandırılacaktır. Belirlenmiş yatırım tutarlarının düzeltme bileşenleri yoluyla EPDK tarafından her yıl ayarlanması söz konusu olabilecektir. Yatırım harcamaları üç bileşenden oluşmaktadır: Genişleme yatırımları ve kamulaştırma maliyeti: Mevcut şebekenin kapasitesinin artırılması için gerekli yatırım harcamaları ve bunlara bağlı olarak ödenmesi gereken kamulaştırma ve geçiş hakkı bedelleri Yenileme yatırımları: Mevcut şebekede ekonomik ömrünü tamamlamış varlıkların yenilenmesi için gerekli yatırım harcamaları İhalesi yapılmış ve halen devam eden yatırımlar: Halen yapımı devam etmekte olan ve ihalesi özelleştirme süreci öncesinde yapılmış projelerin tamamlanması için gerekli yatırım harcamaları Dağıtım şirketleri, 2010 yılından sonra her tarife uygulama dönemi için yapacakları tüketim tahminleri, gerçekleştirecekleri şebeke genişleme gereksinimi çalışmaları ve diğer 6

10 7 teknik parametreler çerçevesinde senelik yatırım planları hazırlayacaklardır. Söz konusu planlar EPDK ya onay için sunulacak ve dağıtım şirketleri, onay sonrasında yatırımları gerçekleştirmekle yükümlü olacaklardır. Yükümlenilen yatırımların olması gereken miktarda ve şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, EPDK ve dağıtım şirketleri işbirliğinde gerçekleştirilecek olan yatırım denetim ve kalite ölçüm mekanizmaları yoluyla denetlenecektir.

11 3. YATIRIM DEĞ ERLENDİ RMESİ EPDK tarafından halihazırda onaylanmış olan tarifeler, dağıtım şirketinin, gerçekleştireceği perakende satış ve elektrik dağıtım aktiviteleri ile yapılması öngörülen yatırımlar üzerinden makul bir getiri kazanmasını sağlayacak seviyede belirlenmiştir. Buna ek olarak, yatırımcılar, kayıp/kaçak ve işletme verimliliği gibi performans parametrelerinde belirlenen hedeflerin ötesinde bir iyileştirme sağlayarak öngörülen makul seviyenin üzerinde değer yaratma imkanına sahiptirler. Yatırımcı açısından yeni sistemin sunduğu fırsatlar ve imkanlar aynı zamanda enerji sektörünün gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Bu fırsat ve imkanlar şu şekilde özetlenebilir: Yatırımcı, kayıp/kaçağın EPDK tarafından onaylanmış olan hedeflerin altına indirilmesiyle ortaya çıkan ek geliri elde tutma hakkına sahiptir. Bu sayede, Türkiye de çok uzun yıllardır ciddi değer kaybına yol açan kayıp/kaçak oranı tekli hanelere indirilebilecektir. Yatırımcı, geçiş dönemi süresince, belirlenen referans elektrik tedarik fiyatından daha düşük bir seviyeden elektrik tedarik ettiği takdirde aradaki farkı elde tutma hakkına sahiptir. Bu sayede, düşük maliyetli santrallerin kurulması teşvik edilecektir. Yatırımcı, işletme verimliliğinin EPDK tarafından onaylanmış olan hedeflerin altına indirilmesiyle ortaya çıkan ek geliri elde tutma hakkına sahiptir. Böylece, elektrik dağıtımında verimlilik tetiklenecektir. Özellikle geçiş döneminden sonra, dağıtım şirketleri elektrik üretim alanına entegre olup, serbest piyasada enerji satışı gerçekleştirmek suretiyle ek gelir elde edebilecektir. Bu sayede, elektrik sektöründe serbest piyasanın oluşması sağlanacaktır. Dağıtım şirketlerinin genel işletme verimliliği; faturalama, tahsilat gibi ana süreçlerin optimizasyonu, bölümler arası koordinasyonun etkinleştirilmesi, bilişim sistemlerinin ve altyapının geliştirilmesi ve çalışanların verimliliğinin artırılması yoluyla mevcut duruma oranla önemli ölçüde iyileştirilebilir durumdadır. Daha genel bir açıdan bakıldığında, hızlı ve istikrarlı büyüyen enerji sektörü ve stratejik konumu ile Türkiye, Avrupa nın en önemli elektrik pazarlarından biri konumundadır. Sağlam bir piyasa yapısının oluşturulması ve etkin düzenleme mekanizmalarının devreye girmesi sayesinde elektrik sektörünün gelecek yıllardaki büyüme potansiyeli daha da artmıştır. Sektörün yeniden yapılandırılması aşamasında Avrupa ülkelerindekine benzer bir elektrik sektörü yapısı öngörülmüş, bağımsız düzenleyici kurum EPDK tarafından yönetilen şeffaf bir sistem oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak, elektrik sektöründe dağıtımdan sonra üretimde devam edecek olan özelleştirme ve liberalleşme çalışmaları yatırımcılar açısından yeni fırsatlar yaratacaktır. 8

12 4. TÜRKİ YE ELEKTRİ K SEKTÖRÜ Elektrik sektörü, Türkiye ekonomisinin büyük ve hızlı gelişim gösteren sektörleri arasında yer almaktadır. Mevcut tüketici fiyatlarında yaklaşık 15 milyar ABD$ satış hasılatıyla elektrik sektörü ülke ekonomisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Geçmiş dönemlerde yılda ortalama %8 artış gösteren elektrik talebi, sektörün Türkiye ekonomisinden aldığı payın önemli ölçüde artmasını sağlamıştır. Elektrik tüketimindeki büyüme hızı, Türkiye deki diğer önemli sanayi dallarına ve ülke ekonomisindeki genel büyümeye oranla oldukça yüksek bir seviyede seyretmektedir yılında, Türkiye deki toplam elektrik tüketimi brüt 176 milyar kwh ve net 143 milyar kwh (brüt tüketim - dağıtım/iletim kayıpları, iç tüketim ve ihracat) olarak gerçekleşmiştir. Sanayi müşteriler, tüketimin yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, mesken tüketiciler %24 lük pay ile abone grupları arasında ikinci sıradadır. Üçüncü sırada yer alan ticari müşteriler abone grubunun toplam tüketimdeki payı ise (kamu kuruluşları hariç) %14 olarak gerçekleşmiştir yılı itibariyle 19.2 milyar kwh seviyesinde olan sistem kayıp ve kaçakları uluslar arası standartlara oranla oldukça yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Bu nedenle, elektrik sektöründe gerçekleştirilmekte olan reformların ana hedeflerinden biri kayıp ve kaçağın OECD ülkeleri seviyesine indirilmesi olarak belirlenmiştir yılında Türkiye deki elektrik üretimi, ithalat ve ihracatı, sistem kayıp ve kaçakları ile önde gelen abone gruplarının tüketimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. ÜRETİM VE NET TÜKETİM, * 2006 ÜRETİM TWh İÇ TÜKETİM 6.8 TWh TOPLAM GİRDİ TWh İLETİM KAYBI 5.6 TWh DAĞITIM KAYBI 19.2 TWh İTHALAT 0.6 TWh İHRACAT 2.2 TWh Sanayi Mesken Ticari Diğer Toplam Tüketim 68.0 TWh 34.5 TWh 20.3 TWh 20.3 TWh TWh * Rakamlar TWh olarak verilmiştir; 1 TWh = 1 milyar kwh Kaynak: TEDAŞ, TEİAŞ 9

13 Geçmişe yönelik veriler değerlendirildiğinde, elektrik tüketiminin genel olarak ekonomideki dalgalanmalardan nispeten az etkilendiği gözlemlenir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yılları arasında yılda ortalama %4 hızında artmış ve %4.7 lik bir standart sapma ile yüksek seviyede değişkenlik göstermiştir. Aynı zaman zarfında elektrik sektöründe tüketim artış hızı yaklaşık %8 olarak gerçekleşmiş ve bu artış ekonominin geneline oranla daha az değişkenlik göstermiştir (standart sapma: %3.2). Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, son 25 yılda Türkiye deki elektrik tüketiminde sadece tek bir yılda azalma yaşanmıştır. ELEKTRİK TÜKETİMİ VE GSYİH BÜYÜMESİ KARŞILAŞTIRMASI, GSYİH büyüme hızı (% ) Elektrik tüketimi büyüme hızı (% ) Kaynak: TEDAŞ, TÜİK 2004 Ortalama büyüme = %4.2 Ortalama büyüme = %7.7 Standart sapma: %4.7 Standart sapma: %3.2 Hızlı talep artışına rağmen Türkiye de mevcut 2,427 kwh olan ortalama kişi başına brüt tüketim miktarı ortalama tüketimin 6,602 kwh olduğu AB ülkelerine oranla oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. Brüt talepte büyüme öngören Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ( ETKB ) projeksiyonlarına göre, kişi başı tüketimin 2020 yılına kadar 5,700 kwh e ulaşması beklenmektedir li yılların başından bugüne Türkiye de elektrik tüketimi son derece yüksek bir hızda artmaktadır. Abone gruplarının son 25 yıldaki tüketim artışı bir sonraki grafikte gösterilmektedir. Buna göre, 1980 li yıllar boyunca tüketim artış hızı tüm abone grupları için yaklaşık %8 civarında gerçekleşmiştir. Ancak 1990 lardan itibaren, mesken ve ticari müşterilerin tüketim artışı sanayi müşterileri tüketim artışını önemli ölçüde geride bırakmıştır. Buna rağmen, sanayi abone grubu tüketimi günümüzde halen toplam tüketimin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. 10

14 TÜKETİCİ GRUPLARI BAZINDA NET ELEKTRİK TÜKETİMİ, (TWh) Sanayi Ticarethane Mesken Diğer* % %22 %6 %64 % %10 %19 %66 % %13 %5 %20 %62 Büyüme hızı: % %16 %6 %22 % %17 %10 %24 %50 %15 %13 %23 %49 %14 %24 %48 Tahmini sektör geliri Milyar ABD$ * Resmi kurumlar, aydınlatma,tarımsal sulama ve okul, hastane gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kullanılan elektrik Kaynak: TEDAŞ, TEİAŞ Yüksek talep artışı beklentisinin ardında yatan temel faktörler, ekonomide beklenen genel büyüme, nüfus artışı, günlük hayatta elektrik kullanımının artması ve sanayi üretiminde genişlemedir. Kamuya ait iletim şirketi TEİAŞ ın üretim ve yurt içi toplam tüketim artış tahminlerine göre 2009 yılına kadar elektrik üretiminde arz fazlası olacağı öngörülmektedir. Bu tarihten sonra ihtiyaç duyulan kapasite artışı yatırımlarının öncelikle özel sektör tarafından karşılanması hedeflenmiştir. Özel sektör yatırımlarının yeterli olmaması durumunda, Strateji Belgesi nde belirtildiği üzere, gerekli yatırımları kamunun gerçekleştirmesi, ithalatın arttırılması ya da mevcut tesislerin iyileştirilmesi gibi bir takım önlemler alınacaktır. Türkiye de elektrik sektörü yakın zamana kadar kamuya ait tekel konumundaki Türkiye Elektrik Kurumu ( TEK ) nun kontrolü altında kalmıştır yılında, piyasa liberalleşme ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda TEK; TEAŞ (üretim, iletim ve toptan satış) ve TEDAŞ (dağıtım) olmak üzere ikiye ayrılmış; daha sonra, 2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle, TEAŞ; EÜAŞ (üretim), TETAŞ (toptan satış) ve TEİAŞ (iletim) olmak üzere üçe bölünmüştür. Bu çerçevede: EÜAŞ ın, TEAŞ tan termik santrallerin ve Devlet Su İşleri nden hidroelektrik santrallerin mülkiyetini ve işletmesini devralması öngörülmüştür. EÜAŞ a, özel sektör üretim yatırımlarını dikkate almak suretiyle ve EPDK onaylı üretim kapasite projeksiyonu uyarınca, gerektiğinde yeni üretim tesisleri kurma, kiralama ve işletme hakkı da verilmiştir. TETAŞ, mevcut enerji alış ve satış anlaşmalarını TEAŞ tan ve TEDAŞ tan devralarak toptan satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Ayrıca, TETAŞ ın, Yap İşlet ( Yİ ), Yap İşlet Devret ( YİD ) ve İHD üretim sözleşmeleri ile ortaya çıkan maliyetlerin karşılanmasını da üstlenmesi öngörülmüştür. 11

15 TEİAŞ, kamu mülkiyetindeki tüm iletim tesislerini devralmıştır ve kurulması öngörülen yeni iletim tesisleri için iletim yatırım planının hazırlanmasından, yeni iletim tesislerinin kurulmasından ve işletilmesinden ve piyasa mali uzlaştırma sisteminin çalıştırılmasından sorumludur. PİYASA YAPISININ GELİŞİMİ 1993 öncesi TEK (üretim, iletim ve dağıtım) TEAŞ (üretim ve iletim) TEDAŞ (dağıtım) 2003 sorası EÜAŞ (üretim) TEİAŞ (iletim) TETAŞ (toptancı) 21 ŞİRKET (dağıtım) Kaynak: ÖİB Kamunun elektrik sektörü üzerindeki hakim konumu günümüzde hala devam etmektedir yılı itibariyle, EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları, Türkiye de kurulu toplam elektrik üretim kapasitesinin %58 ine sahiptir ve üretimin %48 ini gerçekleştirmektedir. İletim ve toptan satışta, TEİAŞ ve TETAŞ, faaliyet göstermektedirler. TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri, mevcut 21 dağıtım bölgesinden 20 sinde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve dağıtımda %98, perakende satışta %75 pazar payıyla sektöre hakim konumda bulunmaktadır. 12

16 ELEKTRİK SEKTÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİ Enerji sektörü tedarik zinciri Üretim İletim Dağıtım Perakende Kamu özel sektör mülkiyeti H alen kamu ağırlıklı olmasına karşı son 5 yılda özel sektörün payı artmaktadır Tamamen devlet kontrolünde Halen 21 dağıtım bölgesinin 20 si devlet kontrolünde bulunmaktadır Serbest müşteriler TEDAŞ dışındaki kanallardan elektrik alabilir konumdadır Özel üreticiler* %44 %8 %48 EÜAŞ ve bağlı ort. %100 KCETAŞ Otoprodüktörler TEİAŞ TEDAŞ * Yİ, YİD, İHD Sözleşmeleri çerçevesinde elektrik üreten özel şirketler ve mobil üreticiler Kaynak: TEİAŞ, TEDAŞ %2 %98 Diğer %25 %75 TEDAŞ 13

17 5. İ HALE SÜRECİ İhale sürecinin önemli adımları aşağıda sıralanmıştır: İhale ilanı Yatırımcıların gizlilik taahhütnamesini imzalayarak ihale şartnamesi ve tanıtım dökümanını almaları Önyeterlilik ve ihale başvurusu belgelerinin teslimi Önyeterlilik değerlendirmesi Sanal veri odasının açılması İhale teklif ve teminatları ile nihai önyeterlilik belgelerinin teslimi Tekliflerin değerlendirilmesi İhaleye devam eden şirketlerle açık artırma veya pazarlık usulü görüşmeler İhalenin sonuçlandırılması EPDK dan hisse devrine ilişkin ön izin alınması Rekabet Kurulu onayı ÖYK kararının alınması Hisse Satış Sözleşmesi nin imzalanması EPDK tescili ve hisse devrinin gerçekleştirilmesi 14

18 6. EKLER ABONE SAYISI ( 000), 2007 Mesken Ticarethane Resmi Daire Sanayi Tarımsal Sulama Diğer Toplam TEDAŞ Payı # BÖ LGELER (%) 1 DİCLE EDAŞ. 811,5 116,9 5,8 3,2 14,7 13,5 965,7 3,3% 2 VANGÖLÜ EDAŞ. 338,2 39,5 3,7 0,6 1,0 7,9 391,0 1,3% 3 ARAS EDAŞ. 598,4 74,4 9,9 4,3 1,0 16,5 704,6 2,4% 4 ÇORUH EDAŞ 832,0 94,6 8,0 8,1 1,6 23,0 967,3 3,3% 5 FIRAT EDAŞ 530,8 64,0 5,7 5,1 22,6 17,1 645,3 2,2% 6 ÇAMLIBEL EDAŞ 618,3 73,8 5,8 2,7 3,8 17,5 722,0 2,4% 7 TOROSLAR EDAŞ 2.069,9 307,2 13,9 16,5 58,6 42, ,7 8,5% 8 MERAM EDAŞ 1.187,4 175,7 12,3 28,0 37,2 42, ,7 5,0% 9 BASKENT EDAŞ 2.478,5 345,0 18,6 65,7 11,7 32, ,4 10,0% 10 AKDENİZ EDAŞ 1.088,2 178,7 7,4 11,6 71,1 38, ,8 4,7% 11 GEDİZ EDAŞ 1.872,7 287,9 9,8 18,9 62,6 35, ,5 7,7% 12 ULUDAĞ EDAŞ 1.814,5 282,6 11,0 10,4 18,0 73, ,8 7,5% 13 TRAKYA EDAŞ 608,7 94,8 4,9 5,6 2,7 24,3 741,0 2,5% 14 AYEDAŞ 1.679,6 264,8 2,5 10,0 0,5 19, ,1 6,7% 15 SAKARYA EDAŞ 1.070,4 162,4 5,3 12,5 4,0 18, ,4 4,3% 16 OSMANGAZİ EDAŞ 1.012,9 157,6 9,1 6,7 17,7 35, ,7 4,2% 17 BO ĞAZİÇİ EDAŞ 2.935,8 581,1 5,6 90,3 0,2 106, ,1 12,6% 19 MENDERES EDAŞ 1.134,5 176,6 7,2 21,3 51,6 49, ,8 4,9% 20 GÖKSU EDAŞ 393,2 43,9 3,9 5,7 8,1 11,2 466,0 1,6% 21 YEŞİLIRMAK EDAŞ 1.195,6 155,7 9,0 8,8 25,8 40, ,5 4,9% TO PLAM , ,8 159,5 335,9 414,5 666, ,4 100,0% Kaynak: TEDAŞ TÜKETİM (GWH), 2007 Mesken Ticarethane Resmi Daire Sanayi Tarımsal Sulama Diğer Toplam TEDAŞ Payı # BÖLGELER (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (%) 1 DİCLE EDAŞ ,6 479,2 325,1 952,0 480,7 792, ,6 3,5% 2 VANGÖLÜ EDAŞ. 414,9 105,9 144,3 50,1 4,0 284, ,0 0,8% 3 ARAS EDAŞ. 646,4 202,3 289,5 119,4 11,3 226, ,9 1,2% 4 ÇORUH EDAŞ 879,1 296,2 147,2 522,2 1,0 250, ,7 1,7% 5 FIRAT EDAŞ 562,4 178,8 385,2 689,5 123,2 173, ,6 1,7% 6 ÇAMLIBEL EDAŞ 592,5 188,7 89,1 774,2 80,9 246, ,1 1,6% 7 TOROSLAR EDAŞ 3.334, ,4 623, ,0 440, , ,2 10,4% 8 MERAM EDAŞ 1.213,9 559,4 297, , ,9 355, ,3 4,3% 9 BASKENT EDAŞ 3.527, , , ,9 140,9 508, ,6 7,9% 10 AKDENİZ EDAŞ 1.540, ,5 473, ,0 194,2 504, ,2 4,4% 11 GEDİZ EDAŞ 3.571, ,6 430, ,3 505, , ,8 10,3% 12 ULUDAĞ EDAŞ 2.237, ,6 335, ,1 119,0 804, ,8 7,5% 13 TRAKYA EDAŞ 841,1 337,8 193, ,1 108,8 421, ,1 4,0% 14 AYEDAŞ 3.327, ,5 236, ,3 0,4 561, ,6 6,5% 15 SAKARYA EDAŞ 1.511,3 986,3 327, ,6 10,6 696, ,9 6,3% 16 O SMAN GAZİ EDAŞ 1.026,1 461,7 201, ,1 197,1 453, ,3 3,8% 17 BOĞAZİÇİ EDAŞ 6.015, ,3 471, ,5 3,0 513, ,7 14,3% 19 MENDERES EDAŞ 1.531, ,0 219, ,6 176,7 821, ,2 4,5% 20 GÖKSU EDAŞ 480,2 168,9 60, ,5 90,5 327, ,8 2,5% 21 YEŞİLIRMAK EDAŞ 1.324,5 435,8 152, ,3 95,4 403, ,6 3,0% TO PLAM , , , , , , ,2 100,0% Kaynak: TEDAŞ 15

19 KAYIP VE KAÇAK, 2007 Alınan Elektrik Satılan Elektrik Kayıp ve Kaçak Kayıp ve Kaçak Abone Sayısı, 2007 # BÖLGELER (GWh) (GWh) (GWh) (%) Milyon 1 DİCLE EDAŞ ,7% 0,97 2 VANGÖLÜ EDAŞ ,2% 0,39 3 ARAS EDAŞ ,4% 0,70 4 ÇORUH EDAŞ ,0% 0,97 5 FIRAT EDAŞ ,0% 0,65 6 ÇAMLIBEL EDAŞ ,8% 0,72 7 TOROSLAR EDAŞ ,8% 2,51 8 MERAM EDAŞ ,9% 1,48 9 BASKENT EDAŞ ,7% 2,95 10 AKDENİZ EDAŞ ,3% 1,40 11 GEDİZ EDAŞ ,6% 2,29 12 ULUDAĞ EDAŞ ,3% 2,21 13 TRAKYA EDAŞ ,9% 0,74 14 AYEDAŞ ,4% 1,98 15 SAKARYA EDAŞ ,2% 1,27 16 OSMANGAZİ EDAŞ ,3% 1,24 17 BO ĞAZİÇİ EDAŞ ,5% 3,72 19 MENDERES EDAŞ ,0% 1,44 20 GÖKSU EDAŞ ,0% 0,47 21 YEŞİLIRMAK EDAŞ ,1% 1,44 TO PLAM ,8% 29,52 Kaynak: TEDAŞ 16

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Sayıştay Denetlenen kuruluşun

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

SÜRECİ ÖZELLEŞTİRME. Türkiye elektrik piyasasında ENERJİ

SÜRECİ ÖZELLEŞTİRME. Türkiye elektrik piyasasında ENERJİ ENERJİ >> Hazırlayan: Ela ULUATAM (Uzman Yardımcısı) AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü Türkiye elektrik piyasasında ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ TOBB AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

Enerji Piyasası Bülteni

Enerji Piyasası Bülteni Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Mayıs 2009 - Sayı:3 ISSN: 1308-8262 Enerji Piyasası Bülteni Rüzgar enerjisine dayalı Bu sayıda: lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler için önemli duyuru Editörden

Detaylı

TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA

TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA Sibel CENGİZ Muğla Üniversitesi ABSTRACT The energy of electricity, in paralel with the supply technology needs, in most of the countries has

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

ELEKTRİK ÖZELLEŞTİRMELERİ RAPORU

ELEKTRİK ÖZELLEŞTİRMELERİ RAPORU ELEKTRİK ÖZELLEŞTİRMELERİ RAPORU HAZIRLAYAN TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 42. DÖNEM ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU ANKARA MART 2012 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ELEKTRİK ÖZELLEŞTİRMELERİ RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ İktisadi Araştırmalar Bölümü Özgür Demirtaş Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 Giriş... 2 Dünyada ve Türkiye de Enerji... 2 Dünyada Genel Enerji Dengesi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-1-198 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 12-62/1632-597 Karar Tarihi : 06.12.2012 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) Sektörel Dağılımı b) 2012 Yılı Hedefleri (s.

3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) Sektörel Dağılımı b) 2012 Yılı Hedefleri (s. 2012 YILI PROGRAMI NDA ENERJİ 3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) ( ) 2011 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları içinde madencilik,

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı