B İ LGİ DOKÜMANI. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B İ LGİ DOKÜMANI. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi"

Transkript

1 2008 B İ LGİ DOKÜMANI Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi

2 Tanıtım Dokümanına İlişkin Hukuki Açıklamalar İşbu Bilgi Dokümanı nda ( Bilgi Dokümanı ) yer alan tahminler ve projeksiyonlar, önemli sübjektif yargı ve analiz unsurları içermektedir ki, bunların doğruluğu garanti edilmemektedir. ÖİB, TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketlerinden herhangi biri, veya danışman, üye, memur, çalışan veya acenteleri Bilgi Dokümanı nda yer alan bilgi ve verilerin gerçekliğine, geçerliliğine, doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin (açık veya örtük) herhangi bir garanti ve güvence vermemektedir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir ve Bilgi Dokümanı nda yer alan herhangi bir hata, eksiklik veya ihmalden kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı zarar, hasar veya masrafın yükümlülüğünü üstlenmeyeceklerdir. Bilgi Dokümanı nda yer alan ekonomik değerlemeler, kısa süre içerisinde önemli derecede değişiklik gösterebilecek olan mevcut piyasa koşullarına dayanmaktadır. Bu nedenle, Bilgi Dokümanı nın hazırlanma tarihi sonrasında gerçekleşecek olaylar ve piyasa şartları, bu belgede yer alan çıkarımların ve sonuçlarının geçerliliğini etkileyebilir. ÖİB, TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri, Bilgi Dokümanı nı veya bu dokümanın dayandığı bilgi ve verileri güncelleme ve/veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmemektedir. Bilgi Dokümanı, bir teklif değildir ve TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketlerinin varlıkları veya hisselerinin satışı veya alımına yönelik herhangi bir nitelik vaadi, teklif veya davet içermez. Bilgi Dokümanı ve bu dokümanda yer alan bilgiler, herhangi bir anlaşma veya bağlayıcı bir teklifin temelini veya kendisini teşkil etmez. Katılımcıların, son teklif verme tarihinden önce, TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketlerini ve bunların mevcut durumunu incelemeleri esastır. Buna göre; Katılımcıların TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri ve bunların mevcut ve fiilî durumu hakkında, ihalenin her aşamasında ve Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması sırasında tam bilgi sahibi olduğu ve bu bilgi dâhilinde teklif vererek, Hisse Satış Sözleşmesini imzaladığı kabul edilir. Katılımcılar ve satış işlemi sonrasında Alıcı; basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri ile ilgili gerekli gördüğü her türlü teknik, hukukî, finansal, vergisel ve diğer incelemeler ile tesis ziyaretlerini yaptığını veya yaptırdığını ve TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketlerinin Hisse Satış Sözleşmesi tarihi itibarıyla mevcut ve fizikî durumunu bilerek dağıtım şirketlerinin hisselerini devir ve teslim aldığını, Bilgi Dokümanı nda ve/veya başka bir dokümanda yer alan bilgi, beyan ve/veya açıklamaların gerçeğe aykırı, yanlış ve/veya hatalı olduğu veya benzeri iddiaları ileri sürmeyeceğini, buna dayanarak dağıtım şirketlerinin hisselerinin devrinin gerçekleşmesinin ardından, ayıba karşı tekeffül veya mevzuattaki diğer hükümler kapsamında, ÖİB veya diğer herhangi bir kamu kurumundan talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3 İçindekiler 1. TEDAŞ ÖZELLEŞ T İ RMESİ G İ R İŞ 1 2. DAĞ ITIM ÖZELLEŞ T İ RMESİ NDE ANA ESASLAR İHS MODELİ TARİFELERDE GENEL ESASLAR ENERJİ SATIŞ ANLAŞMALARI YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6 3. YATIRIM DEĞ ERLENDİ RMESİ 8 4. TÜRKİ YE ELEKTRİ K SEKTÖRÜ 9 5. İ HALE SÜRECİ EKLER 15

4 1. TEDAŞ ÖZELLEŞ T İ RMESİ G İ R İŞ Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( ÖİB ), kamuya ait elektrik dağıtım şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ ) nin özelleştirme sürecine başlamıştır.türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ ) ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri 1, elektrik dağıtımıyla, elektriğin tüketicilere perakende satışı ve tüketicilere perakende hizmeti verilmesiyle iştigal eden iktisadi devlet teşekkülleridir yılında, yaklaşık 29.5 milyon müşterisi, toplam 126 milyar kwh net elektrik satışı ve elektrik dağıtımında ülke genelinde %98 lik pazar payı ile TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri, Türkiye nin en büyük organizasyonlarından birini oluşturmaktadırlar Bu çerçevede, ÖİB, aşağıda isimleri verilen bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin özelleştirilmesine karar vermiştir: Bölge 3: Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ( ARAS ) Bölge 8: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ( MERAM ) Bölge 9: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ( BAŞKENT ) Bölge 15: Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( SEDAŞ ) Dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinde İşletme Hakkı Devri ( İHD ) ne dayalı Hisse Satış Modeli uygulayacaktır ( İHS modeli ). Bu modele göre yatırımcı, özelleştirilen dağıtım şirketinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım lisansına sahip tek şirket olacaktır; ancak, yatırımcının işletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAŞ uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı, dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ( İHD Sözleşmesi ) çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde edecektir. Elektrik Piyasası Kanunu na göre, dağıtım sektörü, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecektir. 17 Mart 2004 tarihli Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi (Strateji Belgesi) ile Türkiye nin dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/mali etkenler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüş ve bunlardan 20 sinin sahibi olan TEDAŞ özelleştirme programına almıştır. ÖİB tarafından özelleştirme programına alınan 20 bölgenin her birinde dağıtım şirketi kurulmuştur. Dağıtım bölgelerinin coğrafi kapsamı aşağıda sunulmaktadır. Bu dağıtım bölgelerinden Menderes EDAŞ 2008 yılında özelleştirme programından çıkarılmıştır. Halen özel şirket tarafından işletilen tek dağıtım bölgesi, işletme hakkı 1990 yılında Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım A.Ş. ne (KCETAŞ) devredilen Kayseri dir (Bölge 18). 1 Strateji Belgesi ne göre Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi 21 dağıtım bölgesine bölünmüş ve bunlardan 20 sinin sahibi olan TEDAŞ özelleştirme programına alınmıştır. Özelleştirme programına alınan bölgelerin her birinde anonim şirket statüsünde dağıtım şirketi kurulmuştur. TEDAŞ, bu dağıtım şirketlerinin halihazırda sahibi konumundadır. 1

5 DAĞITIM BÖLGELERİ COĞRAFİ KAPSAMI Ö zel Dicle elektrik Dağıtım A.Ş. 2. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 3. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 4. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 5. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 6. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 7. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 8. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 9. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 10. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 11. Gediz Elektrik A.Ş. 12. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 13. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 14. İstanbul Elektrik Dağıtım A.Ş. 15. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 16. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 17. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 18. Kayseri Elektrik Dağıtım A.Ş. 19. Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. 20. Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. 21. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Kaynak: ÖİB 2

6 2. DAĞ ITIM ÖZELLEŞ T İ RMESİ NDE ANA ESASLAR 2.1. İ HS MODELİ İHS (veya İHDHS) modelinin amacı, yatırımcıya, işler durumdaki bir dağıtım şirketini devretmektir. Dağıtım şirketinin kurulması, İHD Sözleşmesi nin imzalanması, dağıtım ve perakende satış lisansının verilmesi ve Enerji Satış Anlaşmalarının imzalanması işlemleri, İHS modelinin uygulanabilmesi için gerekli adımları oluşturmaktadır. Bu işlemlerin tamamı ihale ilanı öncesinde tamamlanmış durumdadır. İHS modelinde, mevcut varlıklar ile özelleştirme sonrası yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar sonucu oluşacak yeni varlıkların mülkiyeti TEDAŞ ta kalırken, yatırımcı, dağıtım tesislerinin ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu diğer unsurların işletme hakkı ile birlikte tüm yeni yatırımları gerçekleştirme yükümlülüğünü üstlenmektedir. Özelleştirme amaçları ve yatırımcı beklentileri doğrultusunda: Mevcut varlıklar ve yatırımcı tarafından yapılan yatırımlarla ortaya çıkan yeni varlıkların mülkiyeti TEDAŞ a ait olacaktır. İHD Sözleşmesinin imzalanmasından önce, mevcut varlıklara ilişkin olarak doğmuş bulunan yasal yükümlülükler (örneğin kamulaştırma) TEDAŞ tarafından üstlenilecektir. Yatırımcı, dağıtım varlıklarının işletme haklarını elinde bulunduran bir şirketin hisselerini satın alarak şirketin dağıtım tesislerinin ve bu tesislerin işletilmesi için varlığı zorunlu unsurların (örneğin binalar, araçlar, makineler) işletme hakkını, ve söz konusu bölgedeki elektrik dağıtım ve perakende lisanslarını devralmış olacaktır. EPDK tarafından onaylanmış tüm yatırımlar, yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ve tarifeler üzerinden geri kazanılacaktır. Sözleşme süresinin bitmesi veya sözleşmenin feshi durumunda tarifeler üzerinden henüz geri kazanılmamış yatırımlar, yatırımcının kusurunun söz konusu olduğu durumlar haricinde, TEDAŞ tarafından yatırımcıya geri ödenecektir TARİ FELERDE GENEL ESASLAR Strateji Belgesi nde yer alan temel esaslara göre Türkiye elektrik piyasası, üretim ve dağıtımı içeren, kapsamlı bir düzenleme ve yeniden yapılandırma sürecinden geçmiştir. Bu süreç çerçevesinde, planlanan yapısal gereksinimlere cevap vermesi amacıyla yeni bir tarife metodolojisi geliştirilmiştir. Elektrik piyasasında hedeflenen liberal yapının temel amacı, sistemin verimliliğini artırarak tarifelerin düşürülmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, tarifeler, maliyet tabanlı olarak, kayıp/kaçağa ve işletme verimliliğine ilişkin önceden tespit edilmiş ve iyileştirme öngören hedefler çerçevesinde belirlenmiştir. 3

7 yılları arasındaki beş yıllık ilk uygulama dönemi (veya geçiş dönemi), 2010 yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan tamamen maliyete dayalı tarife yapısına geçiş süreci olarak belirlenmiştir. Dağıtım bölgeleri için geçiş döneminde uygulanacak olan son kullanıcı tarifeleri ve bu tarifelerin hesaplanmasına esas oluşturan gelir gereksinimleri, özelleştirme öncesinde EPDK tarafından onaylanmış durumdadır. Söz konusu gelir gereksinimleri dağıtım ve perakende hizmetleri için öngörülen giderleri karşılamakta ve hedef kayıp/kaçak miktarı için bir karşılık içermektedir. Dağıtım şirketleri, geçiş döneminin sona erdiği 2010 yılından sonra Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ne ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak tarifeleri kendileri belirleyecekler ve EPDK nın onayına sunacaklardır. İlk uygulama dönemi, maliyet tabanlı olmayan mevcut tarife sisteminden, hedeflenen maliyet tabanlı yapıya sorunsuz ve aşamalı bir geçiş sağlayacak şekilde tasarlanmıştır yılına gelindiğinde, abone gruplarının büyük çoğunluğunda maliyet tabanlı tarifelere geçilmiş olacaktır. Tarifeyi meydana getiren dört bileşen 2 ; (a) perakende satış, (b) dağıtım, (c) perakende hizmet ve (d) iletim tarifeleri; Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili düzenlemeler uyarınca birbirinden ayrıştırılmıştır. Buna göre, perakende satış tarifesi, dağıtım şirketi tarafından satın alınan enerjinin ortalama fiyatını yansıtan bir fiyat tavanı na sahiptir. Dağıtım ve perakende hizmet tarifeleri ise dağıtım ve perakende hizmetlerine ilişkin işletme giderlerini ve yatırım harcamalarını karşılamaya yönelik gelir tavanı ihtiva eder. İletim tarifesi kamuya ait iletim şirketi tarafından fatura edilen ve tüketiciye tamamen yansıtılan iletim maliyetlerinden oluşur. SON KULLANICI TARİFELERİNİN YAPISI Vergi ve diğer kesintiler Müşteriler Mesken Ticari Sanayi Tarımsal sulama Aydınlatma Dağıtım sistem kullanım tarifesi Perakende satış tarifesi İletim tarifesi Perakende hizmet tarifesi Dağıtım işletme gideri bileşeni Yatırımların itfası ve sermaye maliyeti bileşeni İHD bedeli Diğer* Kayıp/kaçak tarifesi İşletme marjı Referans elektrik fiyatı Dağıtım şirketi TEİAŞ TETAŞ Pass-thru iletim gideri Pass-thru enerji tedarik gideri Son kullanıcı tarifesi * Çift-terimli tarife bileşenleri: güç bedeli, güç aşım bedeli, reaktif enerji bedeli Kaynak: TEDAŞ 2 Vergi ve diğer kesintiler bileşeni hariç 4

8 Strateji Belgesi nde belirtildiği üzere, bölgesel tarife uygulaması söz konusu olduğunda ortaya çıkacak olan fiyat eşitsizliği nedeniyle ilk uygulama döneminde ulusal tarife sisteminin devam etmesi öngörülmüştür (mevcut durumda, elektrik kayıp/kaçak parametresinin bölgeler arasında yüksek değişkenlik göstermesi, maliyet tabanlı tarifelerin birbirinden çok farklı olması neticesini doğurmuştur). Sonuç olarak geçiş dönemi süresince ulusal tarifenin uygulanması sonucu bazı bölgeler, belirlenmiş olan gelir tavanlarının üzerinde gelir elde ederken, diğerleri gelir tavanının altında gelir elde edeceklerdir. EPDK, uygulamaya koyduğu fiyat eşitleme mekanizması sayesinde bölgeler arası gelir transferi yaparak elde edilen gelir ile hedeflenen gelir tavanı arasındaki farkı ortadan kaldırmaktadır. GEÇİŞ DÖNEMİ ULUSAL TARİFELERİ * (Krş/KWh) Sanayi O G 11,63 11,52 11,40 11,30 11,19 Sanayi AG 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 Ticarethane 14,75 14,50 14,15 13,87 13,62 Mesken 12,40 12,40 12,64 12,89 13,14 Tarımsal Sulama 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 Aydınlatma 11,97 12,00 12,04 12,07 12,10 * Uyum Bileşeni Uygulamalarından Sonra Elde Edilen Uygulanabilir Tedaş Geneli Ortalama Tarifeleri, 2006 Fiyatlarıyla Kaynak: EPDK yılları arası geçiş dönemi tarifeleri belirlenmiş ve onaylanmış durumdadır; fakat mevcut düzenlemelere göre, onaylanan tarifeler üzerinde aşağıdaki revizyonların yapılmasına izin verilmiştir: Gelir tavanı: Gelir tavanı, dağıtım bölgesinde gerçekleşecek olan tüketim miktarından bağımsız olarak dağıtım şirketine garanti edilmektedir. Buna göre, dağıtım şirketinin tüketimdeki olası azalmadan dolayı gelir tavanında öngörülenden daha düşük bir gelir elde etmesi durumunda ortaya çıkan gelir eksikliği bir sonraki yılda uygulanacak olan son kullanıcı tarifelerinin EPDK denetimi altında düzeltilmesiyle giderilmiş olacaktır. Buna ek olarak EPDK tarafından onaylanmış olan yılları gelir tavanlarına, yine EPDK tarafından yayımlanacak olan Enerji Piyasası Endeksi ( EPE ) bazında enflasyon düzeltmesi yapılır. Perakende fiyat tavanı: Dağıtım şirketi, enerji tedarikinde gerçekleşen referans maliyet değişikliklerini doğrudan tarifelere ve dolayısıyla tüketicilere yansıtacaktır. Tarifelere ek olarak, dağıtım şebekesine ilk bağlantı kurulumu ücreti, ödememe olasılığına karşı güvence bedeli ve kesinti veya yeniden bağlama gerektiğinde alınan kesme/bağlama bedeli dağıtım şirketinin diğer gelir kalemlerini oluşturacaktır. Tarife hususlarındaki detaylı tüm kural ve düzenlemeler; EPDK nın onayladığı bölgesel tarifeler, tarife metodolojisi ve tarife usul ve esasları dökümanlarında yer almaktadır. 5

9 2.3. ENERJİ SATIŞ ANLAŞ MALARI Strateji Belgesi nde, yılları arasındaki geçiş döneminde, dağıtım şirketlerinin, dağıtım bölgelerindeki serbest olmayan tüketicilerin toplam elektrik enerjisi talebinin %85 ini TETAŞ tan ve EÜAŞ ın bölünmesiyle ortaya çıkan portföy üretim şirketlerinden temin edecekleri belirtilmiştir. Dolayısıyla dağıtım şirketleri, TETAŞ ve EÜAŞ portföy şirketleri ile özelleştirme öncesinde imzalanmış olan ve Bölge nin elektrik ihtiyacını geçiş döneminde büyük ölçüde garanti altına alan Enerji Satış Anlaşmaları nı elinde bulundurmaktadır. Enerji Satış Anlaşmaları, düzenlenmiş fiyatlar üzerinden yapılmıştır ve Strateji Belgesi nde öngörüldüğü üzere geçiş dönemini kapsamaktadır. Dağıtım şirketleri, bu sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, serbest piyasa şartlarına tabi olarak istediği kaynaklardan, örneğin, dikey entegrasyon, spot piyasa ve ikili anlaşmalar yoluyla enerji tedarik edebilecektir. Yakın zaman önce TEİAŞ tarafından işlerlik kazandırılmış olan piyasa mali uzlaştırma mekanizması, günlük piyasa dengesizliklerini giderme hedefini gözetecektir YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Özelleştirmenin öncelikli amaçlarından biri de dağıtım sistem ve şebekesi üzerinde gerçekleştirilmesi gereken yatırımların özel sektör tarafından karşılanması ve bu sayede devlet bütçesi üzerindeki yükün azaltılmasıdır. Elektrik dağıtımında sürekliliğin ve yüksek hizmet kalitesinin sağlanması açısından yatırımlar büyük önem taşımaktadır. İlk tarife uygulama dönemi olan yılları boyunca, 20 dağıtım bölgesinin her birinde gerekli olan yıllık genişleme, yenileme ve iyileştirme yatırım harcamaları tarife metodolojisinin hazırlanması esnasında belirlenmiştir. Buna göre 20 dağıtım bölgesinde toplam 2,750 milyon YTL yatırım yükümlülüğü geçiş dönemi yıllarına eşit olarak paylaştırılmıştır. Söz konusu yatırımlar, EPDK onaylı tarifelerin içine dahil edilmek suretiyle, dağıtım şirketine zaman içerisinde geri kazandırılacaktır. Belirlenmiş yatırım tutarlarının düzeltme bileşenleri yoluyla EPDK tarafından her yıl ayarlanması söz konusu olabilecektir. Yatırım harcamaları üç bileşenden oluşmaktadır: Genişleme yatırımları ve kamulaştırma maliyeti: Mevcut şebekenin kapasitesinin artırılması için gerekli yatırım harcamaları ve bunlara bağlı olarak ödenmesi gereken kamulaştırma ve geçiş hakkı bedelleri Yenileme yatırımları: Mevcut şebekede ekonomik ömrünü tamamlamış varlıkların yenilenmesi için gerekli yatırım harcamaları İhalesi yapılmış ve halen devam eden yatırımlar: Halen yapımı devam etmekte olan ve ihalesi özelleştirme süreci öncesinde yapılmış projelerin tamamlanması için gerekli yatırım harcamaları Dağıtım şirketleri, 2010 yılından sonra her tarife uygulama dönemi için yapacakları tüketim tahminleri, gerçekleştirecekleri şebeke genişleme gereksinimi çalışmaları ve diğer 6

10 7 teknik parametreler çerçevesinde senelik yatırım planları hazırlayacaklardır. Söz konusu planlar EPDK ya onay için sunulacak ve dağıtım şirketleri, onay sonrasında yatırımları gerçekleştirmekle yükümlü olacaklardır. Yükümlenilen yatırımların olması gereken miktarda ve şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, EPDK ve dağıtım şirketleri işbirliğinde gerçekleştirilecek olan yatırım denetim ve kalite ölçüm mekanizmaları yoluyla denetlenecektir.

11 3. YATIRIM DEĞ ERLENDİ RMESİ EPDK tarafından halihazırda onaylanmış olan tarifeler, dağıtım şirketinin, gerçekleştireceği perakende satış ve elektrik dağıtım aktiviteleri ile yapılması öngörülen yatırımlar üzerinden makul bir getiri kazanmasını sağlayacak seviyede belirlenmiştir. Buna ek olarak, yatırımcılar, kayıp/kaçak ve işletme verimliliği gibi performans parametrelerinde belirlenen hedeflerin ötesinde bir iyileştirme sağlayarak öngörülen makul seviyenin üzerinde değer yaratma imkanına sahiptirler. Yatırımcı açısından yeni sistemin sunduğu fırsatlar ve imkanlar aynı zamanda enerji sektörünün gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Bu fırsat ve imkanlar şu şekilde özetlenebilir: Yatırımcı, kayıp/kaçağın EPDK tarafından onaylanmış olan hedeflerin altına indirilmesiyle ortaya çıkan ek geliri elde tutma hakkına sahiptir. Bu sayede, Türkiye de çok uzun yıllardır ciddi değer kaybına yol açan kayıp/kaçak oranı tekli hanelere indirilebilecektir. Yatırımcı, geçiş dönemi süresince, belirlenen referans elektrik tedarik fiyatından daha düşük bir seviyeden elektrik tedarik ettiği takdirde aradaki farkı elde tutma hakkına sahiptir. Bu sayede, düşük maliyetli santrallerin kurulması teşvik edilecektir. Yatırımcı, işletme verimliliğinin EPDK tarafından onaylanmış olan hedeflerin altına indirilmesiyle ortaya çıkan ek geliri elde tutma hakkına sahiptir. Böylece, elektrik dağıtımında verimlilik tetiklenecektir. Özellikle geçiş döneminden sonra, dağıtım şirketleri elektrik üretim alanına entegre olup, serbest piyasada enerji satışı gerçekleştirmek suretiyle ek gelir elde edebilecektir. Bu sayede, elektrik sektöründe serbest piyasanın oluşması sağlanacaktır. Dağıtım şirketlerinin genel işletme verimliliği; faturalama, tahsilat gibi ana süreçlerin optimizasyonu, bölümler arası koordinasyonun etkinleştirilmesi, bilişim sistemlerinin ve altyapının geliştirilmesi ve çalışanların verimliliğinin artırılması yoluyla mevcut duruma oranla önemli ölçüde iyileştirilebilir durumdadır. Daha genel bir açıdan bakıldığında, hızlı ve istikrarlı büyüyen enerji sektörü ve stratejik konumu ile Türkiye, Avrupa nın en önemli elektrik pazarlarından biri konumundadır. Sağlam bir piyasa yapısının oluşturulması ve etkin düzenleme mekanizmalarının devreye girmesi sayesinde elektrik sektörünün gelecek yıllardaki büyüme potansiyeli daha da artmıştır. Sektörün yeniden yapılandırılması aşamasında Avrupa ülkelerindekine benzer bir elektrik sektörü yapısı öngörülmüş, bağımsız düzenleyici kurum EPDK tarafından yönetilen şeffaf bir sistem oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak, elektrik sektöründe dağıtımdan sonra üretimde devam edecek olan özelleştirme ve liberalleşme çalışmaları yatırımcılar açısından yeni fırsatlar yaratacaktır. 8

12 4. TÜRKİ YE ELEKTRİ K SEKTÖRÜ Elektrik sektörü, Türkiye ekonomisinin büyük ve hızlı gelişim gösteren sektörleri arasında yer almaktadır. Mevcut tüketici fiyatlarında yaklaşık 15 milyar ABD$ satış hasılatıyla elektrik sektörü ülke ekonomisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Geçmiş dönemlerde yılda ortalama %8 artış gösteren elektrik talebi, sektörün Türkiye ekonomisinden aldığı payın önemli ölçüde artmasını sağlamıştır. Elektrik tüketimindeki büyüme hızı, Türkiye deki diğer önemli sanayi dallarına ve ülke ekonomisindeki genel büyümeye oranla oldukça yüksek bir seviyede seyretmektedir yılında, Türkiye deki toplam elektrik tüketimi brüt 176 milyar kwh ve net 143 milyar kwh (brüt tüketim - dağıtım/iletim kayıpları, iç tüketim ve ihracat) olarak gerçekleşmiştir. Sanayi müşteriler, tüketimin yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, mesken tüketiciler %24 lük pay ile abone grupları arasında ikinci sıradadır. Üçüncü sırada yer alan ticari müşteriler abone grubunun toplam tüketimdeki payı ise (kamu kuruluşları hariç) %14 olarak gerçekleşmiştir yılı itibariyle 19.2 milyar kwh seviyesinde olan sistem kayıp ve kaçakları uluslar arası standartlara oranla oldukça yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Bu nedenle, elektrik sektöründe gerçekleştirilmekte olan reformların ana hedeflerinden biri kayıp ve kaçağın OECD ülkeleri seviyesine indirilmesi olarak belirlenmiştir yılında Türkiye deki elektrik üretimi, ithalat ve ihracatı, sistem kayıp ve kaçakları ile önde gelen abone gruplarının tüketimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. ÜRETİM VE NET TÜKETİM, * 2006 ÜRETİM TWh İÇ TÜKETİM 6.8 TWh TOPLAM GİRDİ TWh İLETİM KAYBI 5.6 TWh DAĞITIM KAYBI 19.2 TWh İTHALAT 0.6 TWh İHRACAT 2.2 TWh Sanayi Mesken Ticari Diğer Toplam Tüketim 68.0 TWh 34.5 TWh 20.3 TWh 20.3 TWh TWh * Rakamlar TWh olarak verilmiştir; 1 TWh = 1 milyar kwh Kaynak: TEDAŞ, TEİAŞ 9

13 Geçmişe yönelik veriler değerlendirildiğinde, elektrik tüketiminin genel olarak ekonomideki dalgalanmalardan nispeten az etkilendiği gözlemlenir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yılları arasında yılda ortalama %4 hızında artmış ve %4.7 lik bir standart sapma ile yüksek seviyede değişkenlik göstermiştir. Aynı zaman zarfında elektrik sektöründe tüketim artış hızı yaklaşık %8 olarak gerçekleşmiş ve bu artış ekonominin geneline oranla daha az değişkenlik göstermiştir (standart sapma: %3.2). Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, son 25 yılda Türkiye deki elektrik tüketiminde sadece tek bir yılda azalma yaşanmıştır. ELEKTRİK TÜKETİMİ VE GSYİH BÜYÜMESİ KARŞILAŞTIRMASI, GSYİH büyüme hızı (% ) Elektrik tüketimi büyüme hızı (% ) Kaynak: TEDAŞ, TÜİK 2004 Ortalama büyüme = %4.2 Ortalama büyüme = %7.7 Standart sapma: %4.7 Standart sapma: %3.2 Hızlı talep artışına rağmen Türkiye de mevcut 2,427 kwh olan ortalama kişi başına brüt tüketim miktarı ortalama tüketimin 6,602 kwh olduğu AB ülkelerine oranla oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. Brüt talepte büyüme öngören Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ( ETKB ) projeksiyonlarına göre, kişi başı tüketimin 2020 yılına kadar 5,700 kwh e ulaşması beklenmektedir li yılların başından bugüne Türkiye de elektrik tüketimi son derece yüksek bir hızda artmaktadır. Abone gruplarının son 25 yıldaki tüketim artışı bir sonraki grafikte gösterilmektedir. Buna göre, 1980 li yıllar boyunca tüketim artış hızı tüm abone grupları için yaklaşık %8 civarında gerçekleşmiştir. Ancak 1990 lardan itibaren, mesken ve ticari müşterilerin tüketim artışı sanayi müşterileri tüketim artışını önemli ölçüde geride bırakmıştır. Buna rağmen, sanayi abone grubu tüketimi günümüzde halen toplam tüketimin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. 10

14 TÜKETİCİ GRUPLARI BAZINDA NET ELEKTRİK TÜKETİMİ, (TWh) Sanayi Ticarethane Mesken Diğer* % %22 %6 %64 % %10 %19 %66 % %13 %5 %20 %62 Büyüme hızı: % %16 %6 %22 % %17 %10 %24 %50 %15 %13 %23 %49 %14 %24 %48 Tahmini sektör geliri Milyar ABD$ * Resmi kurumlar, aydınlatma,tarımsal sulama ve okul, hastane gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kullanılan elektrik Kaynak: TEDAŞ, TEİAŞ Yüksek talep artışı beklentisinin ardında yatan temel faktörler, ekonomide beklenen genel büyüme, nüfus artışı, günlük hayatta elektrik kullanımının artması ve sanayi üretiminde genişlemedir. Kamuya ait iletim şirketi TEİAŞ ın üretim ve yurt içi toplam tüketim artış tahminlerine göre 2009 yılına kadar elektrik üretiminde arz fazlası olacağı öngörülmektedir. Bu tarihten sonra ihtiyaç duyulan kapasite artışı yatırımlarının öncelikle özel sektör tarafından karşılanması hedeflenmiştir. Özel sektör yatırımlarının yeterli olmaması durumunda, Strateji Belgesi nde belirtildiği üzere, gerekli yatırımları kamunun gerçekleştirmesi, ithalatın arttırılması ya da mevcut tesislerin iyileştirilmesi gibi bir takım önlemler alınacaktır. Türkiye de elektrik sektörü yakın zamana kadar kamuya ait tekel konumundaki Türkiye Elektrik Kurumu ( TEK ) nun kontrolü altında kalmıştır yılında, piyasa liberalleşme ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda TEK; TEAŞ (üretim, iletim ve toptan satış) ve TEDAŞ (dağıtım) olmak üzere ikiye ayrılmış; daha sonra, 2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle, TEAŞ; EÜAŞ (üretim), TETAŞ (toptan satış) ve TEİAŞ (iletim) olmak üzere üçe bölünmüştür. Bu çerçevede: EÜAŞ ın, TEAŞ tan termik santrallerin ve Devlet Su İşleri nden hidroelektrik santrallerin mülkiyetini ve işletmesini devralması öngörülmüştür. EÜAŞ a, özel sektör üretim yatırımlarını dikkate almak suretiyle ve EPDK onaylı üretim kapasite projeksiyonu uyarınca, gerektiğinde yeni üretim tesisleri kurma, kiralama ve işletme hakkı da verilmiştir. TETAŞ, mevcut enerji alış ve satış anlaşmalarını TEAŞ tan ve TEDAŞ tan devralarak toptan satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Ayrıca, TETAŞ ın, Yap İşlet ( Yİ ), Yap İşlet Devret ( YİD ) ve İHD üretim sözleşmeleri ile ortaya çıkan maliyetlerin karşılanmasını da üstlenmesi öngörülmüştür. 11

15 TEİAŞ, kamu mülkiyetindeki tüm iletim tesislerini devralmıştır ve kurulması öngörülen yeni iletim tesisleri için iletim yatırım planının hazırlanmasından, yeni iletim tesislerinin kurulmasından ve işletilmesinden ve piyasa mali uzlaştırma sisteminin çalıştırılmasından sorumludur. PİYASA YAPISININ GELİŞİMİ 1993 öncesi TEK (üretim, iletim ve dağıtım) TEAŞ (üretim ve iletim) TEDAŞ (dağıtım) 2003 sorası EÜAŞ (üretim) TEİAŞ (iletim) TETAŞ (toptancı) 21 ŞİRKET (dağıtım) Kaynak: ÖİB Kamunun elektrik sektörü üzerindeki hakim konumu günümüzde hala devam etmektedir yılı itibariyle, EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları, Türkiye de kurulu toplam elektrik üretim kapasitesinin %58 ine sahiptir ve üretimin %48 ini gerçekleştirmektedir. İletim ve toptan satışta, TEİAŞ ve TETAŞ, faaliyet göstermektedirler. TEDAŞ ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri, mevcut 21 dağıtım bölgesinden 20 sinde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve dağıtımda %98, perakende satışta %75 pazar payıyla sektöre hakim konumda bulunmaktadır. 12

16 ELEKTRİK SEKTÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİ Enerji sektörü tedarik zinciri Üretim İletim Dağıtım Perakende Kamu özel sektör mülkiyeti H alen kamu ağırlıklı olmasına karşı son 5 yılda özel sektörün payı artmaktadır Tamamen devlet kontrolünde Halen 21 dağıtım bölgesinin 20 si devlet kontrolünde bulunmaktadır Serbest müşteriler TEDAŞ dışındaki kanallardan elektrik alabilir konumdadır Özel üreticiler* %44 %8 %48 EÜAŞ ve bağlı ort. %100 KCETAŞ Otoprodüktörler TEİAŞ TEDAŞ * Yİ, YİD, İHD Sözleşmeleri çerçevesinde elektrik üreten özel şirketler ve mobil üreticiler Kaynak: TEİAŞ, TEDAŞ %2 %98 Diğer %25 %75 TEDAŞ 13

17 5. İ HALE SÜRECİ İhale sürecinin önemli adımları aşağıda sıralanmıştır: İhale ilanı Yatırımcıların gizlilik taahhütnamesini imzalayarak ihale şartnamesi ve tanıtım dökümanını almaları Önyeterlilik ve ihale başvurusu belgelerinin teslimi Önyeterlilik değerlendirmesi Sanal veri odasının açılması İhale teklif ve teminatları ile nihai önyeterlilik belgelerinin teslimi Tekliflerin değerlendirilmesi İhaleye devam eden şirketlerle açık artırma veya pazarlık usulü görüşmeler İhalenin sonuçlandırılması EPDK dan hisse devrine ilişkin ön izin alınması Rekabet Kurulu onayı ÖYK kararının alınması Hisse Satış Sözleşmesi nin imzalanması EPDK tescili ve hisse devrinin gerçekleştirilmesi 14

18 6. EKLER ABONE SAYISI ( 000), 2007 Mesken Ticarethane Resmi Daire Sanayi Tarımsal Sulama Diğer Toplam TEDAŞ Payı # BÖ LGELER (%) 1 DİCLE EDAŞ. 811,5 116,9 5,8 3,2 14,7 13,5 965,7 3,3% 2 VANGÖLÜ EDAŞ. 338,2 39,5 3,7 0,6 1,0 7,9 391,0 1,3% 3 ARAS EDAŞ. 598,4 74,4 9,9 4,3 1,0 16,5 704,6 2,4% 4 ÇORUH EDAŞ 832,0 94,6 8,0 8,1 1,6 23,0 967,3 3,3% 5 FIRAT EDAŞ 530,8 64,0 5,7 5,1 22,6 17,1 645,3 2,2% 6 ÇAMLIBEL EDAŞ 618,3 73,8 5,8 2,7 3,8 17,5 722,0 2,4% 7 TOROSLAR EDAŞ 2.069,9 307,2 13,9 16,5 58,6 42, ,7 8,5% 8 MERAM EDAŞ 1.187,4 175,7 12,3 28,0 37,2 42, ,7 5,0% 9 BASKENT EDAŞ 2.478,5 345,0 18,6 65,7 11,7 32, ,4 10,0% 10 AKDENİZ EDAŞ 1.088,2 178,7 7,4 11,6 71,1 38, ,8 4,7% 11 GEDİZ EDAŞ 1.872,7 287,9 9,8 18,9 62,6 35, ,5 7,7% 12 ULUDAĞ EDAŞ 1.814,5 282,6 11,0 10,4 18,0 73, ,8 7,5% 13 TRAKYA EDAŞ 608,7 94,8 4,9 5,6 2,7 24,3 741,0 2,5% 14 AYEDAŞ 1.679,6 264,8 2,5 10,0 0,5 19, ,1 6,7% 15 SAKARYA EDAŞ 1.070,4 162,4 5,3 12,5 4,0 18, ,4 4,3% 16 OSMANGAZİ EDAŞ 1.012,9 157,6 9,1 6,7 17,7 35, ,7 4,2% 17 BO ĞAZİÇİ EDAŞ 2.935,8 581,1 5,6 90,3 0,2 106, ,1 12,6% 19 MENDERES EDAŞ 1.134,5 176,6 7,2 21,3 51,6 49, ,8 4,9% 20 GÖKSU EDAŞ 393,2 43,9 3,9 5,7 8,1 11,2 466,0 1,6% 21 YEŞİLIRMAK EDAŞ 1.195,6 155,7 9,0 8,8 25,8 40, ,5 4,9% TO PLAM , ,8 159,5 335,9 414,5 666, ,4 100,0% Kaynak: TEDAŞ TÜKETİM (GWH), 2007 Mesken Ticarethane Resmi Daire Sanayi Tarımsal Sulama Diğer Toplam TEDAŞ Payı # BÖLGELER (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (%) 1 DİCLE EDAŞ ,6 479,2 325,1 952,0 480,7 792, ,6 3,5% 2 VANGÖLÜ EDAŞ. 414,9 105,9 144,3 50,1 4,0 284, ,0 0,8% 3 ARAS EDAŞ. 646,4 202,3 289,5 119,4 11,3 226, ,9 1,2% 4 ÇORUH EDAŞ 879,1 296,2 147,2 522,2 1,0 250, ,7 1,7% 5 FIRAT EDAŞ 562,4 178,8 385,2 689,5 123,2 173, ,6 1,7% 6 ÇAMLIBEL EDAŞ 592,5 188,7 89,1 774,2 80,9 246, ,1 1,6% 7 TOROSLAR EDAŞ 3.334, ,4 623, ,0 440, , ,2 10,4% 8 MERAM EDAŞ 1.213,9 559,4 297, , ,9 355, ,3 4,3% 9 BASKENT EDAŞ 3.527, , , ,9 140,9 508, ,6 7,9% 10 AKDENİZ EDAŞ 1.540, ,5 473, ,0 194,2 504, ,2 4,4% 11 GEDİZ EDAŞ 3.571, ,6 430, ,3 505, , ,8 10,3% 12 ULUDAĞ EDAŞ 2.237, ,6 335, ,1 119,0 804, ,8 7,5% 13 TRAKYA EDAŞ 841,1 337,8 193, ,1 108,8 421, ,1 4,0% 14 AYEDAŞ 3.327, ,5 236, ,3 0,4 561, ,6 6,5% 15 SAKARYA EDAŞ 1.511,3 986,3 327, ,6 10,6 696, ,9 6,3% 16 O SMAN GAZİ EDAŞ 1.026,1 461,7 201, ,1 197,1 453, ,3 3,8% 17 BOĞAZİÇİ EDAŞ 6.015, ,3 471, ,5 3,0 513, ,7 14,3% 19 MENDERES EDAŞ 1.531, ,0 219, ,6 176,7 821, ,2 4,5% 20 GÖKSU EDAŞ 480,2 168,9 60, ,5 90,5 327, ,8 2,5% 21 YEŞİLIRMAK EDAŞ 1.324,5 435,8 152, ,3 95,4 403, ,6 3,0% TO PLAM , , , , , , ,2 100,0% Kaynak: TEDAŞ 15

19 KAYIP VE KAÇAK, 2007 Alınan Elektrik Satılan Elektrik Kayıp ve Kaçak Kayıp ve Kaçak Abone Sayısı, 2007 # BÖLGELER (GWh) (GWh) (GWh) (%) Milyon 1 DİCLE EDAŞ ,7% 0,97 2 VANGÖLÜ EDAŞ ,2% 0,39 3 ARAS EDAŞ ,4% 0,70 4 ÇORUH EDAŞ ,0% 0,97 5 FIRAT EDAŞ ,0% 0,65 6 ÇAMLIBEL EDAŞ ,8% 0,72 7 TOROSLAR EDAŞ ,8% 2,51 8 MERAM EDAŞ ,9% 1,48 9 BASKENT EDAŞ ,7% 2,95 10 AKDENİZ EDAŞ ,3% 1,40 11 GEDİZ EDAŞ ,6% 2,29 12 ULUDAĞ EDAŞ ,3% 2,21 13 TRAKYA EDAŞ ,9% 0,74 14 AYEDAŞ ,4% 1,98 15 SAKARYA EDAŞ ,2% 1,27 16 OSMANGAZİ EDAŞ ,3% 1,24 17 BO ĞAZİÇİ EDAŞ ,5% 3,72 19 MENDERES EDAŞ ,0% 1,44 20 GÖKSU EDAŞ ,0% 0,47 21 YEŞİLIRMAK EDAŞ ,1% 1,44 TO PLAM ,8% 29,52 Kaynak: TEDAŞ 16

TANITIM DOKÜMANI. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi

TANITIM DOKÜMANI. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi 2009 TANITIM DOKÜMANI Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi Tanıtım Dokümanına İlişkin Hukuki Açıklamalar İşbu Bilgi Dokümanı nda ( Bilgi Dokümanı ) yer alan tahminler ve projeksiyonlar, önemli

Detaylı

Strateji Belgesi ne göre Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi 21 dağıtım bölgesine bölünmüş ve bunlardan 20 sinin sahibi olan TEDAŞ özelleştirme

Strateji Belgesi ne göre Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi 21 dağıtım bölgesine bölünmüş ve bunlardan 20 sinin sahibi olan TEDAŞ özelleştirme 2 0 0 9 T A N I T I M D O K Ü M A N I Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi Tanıtım Dokümanına İlişkin Hukuki Açıklamalar İşbu Bilgi Dokümanı nda ( Bilgi Dokümanı ) yer alan tahminler ve projeksiyonlar,

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ. Ercüment CAMADAN

ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ. Ercüment CAMADAN ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE YANSIMALARI Ercüment CAMADAN 26/03/2012 Sunum Planı 1) Elektrik Piyasasının Yapısı 2) Düzenlenen Tarifeler 3) Şebeke Tarifeleri 4) Perakende Satış Tarifeleri

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

TEDAŞ/DAĞITIM ŞİRKETLER/ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ ELEKTRİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

TEDAŞ/DAĞITIM ŞİRKETLER/ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ ELEKTRİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ TEDAŞ/DAĞITIM ŞİRKETLER/ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ ELEKTRİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ E.M.O ANKARA ŞUBESİ 21.2.29 KASTAMONU Elektrik Mühendisi Mehmet Ali ATAY Başkent Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Enerjisa maliatay@gmail.com

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU ( 20 NİSAN 2007 SİVAS ) Sami KOVANCI AR-GE Plan. Ve Dış İliş. Daire Başkanı Sunum İçeriği Hakkında Faaliyet Alanları Temel

Detaylı

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI KISACA EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Aralık 2015

ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Aralık 2015 ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Aralık 2015 1 Elektrik piyasanın serbestleşmesi yönünde büyük mesafe alınmasına karşın hedeflenen noktaya ulaşılamaması sektörün

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mart 2013 Elektrik Sektörü Özelleştirmelerinin Gerekçeleri Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması Verimliliğin artırılması

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Piyasası Reform Süreci Yan Hizmetlerin

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin "Serbest Tüketici" Kapsamına Alınması

Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin Serbest Tüketici Kapsamına Alınması Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin "Serbest Tüketici" Kapsamına Alınması EPDK'nın 3/2/2010 tarihli kararı gereği yıllık en az 100.000 kwh elekrik tüketimi olanların "Serbest Tüketici" kapsamına

Detaylı

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Türkiye Elektrik Piyasası ve DUY İbrahim Etem ERTEN Grup Başkanı - Enerji Uzmanı OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Hızlı talep artışı: Yatırım ihtiyacı ve fırsatlar Rekabetçi piyasaların rolü Yüksek ithalat

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D K E P D MUHSİN ERSOY

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D K E P D MUHSİN ERSOY ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D MUHSİN ERSOY K ELEKTRİK ENERJİSİ Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 9-10 Şubat

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ 1 OSB ler için SERBEST TÜKETİCİLİK Elektrik Piyasası Kanunu 2. Madde «g» Fıkrası

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mart/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mart/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELERİ & OSB DAĞITIM BEDELLERİ

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELERİ & OSB DAĞITIM BEDELLERİ ELEKTRİK PİYASASI TARİFELERİ & OSB DAĞITIM BEDELLERİ Nedim KORKUTATA Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği Sunum Planı 1) Düzenlenen Tarifeler 2) Şebeke

Detaylı

TÜREK 2012. Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan

TÜREK 2012. Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan TÜREK 2012 Lisanssız Elektrik Üretimi i Oturumu Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan 1 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu 2001 Lisanssız

Detaylı

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SUNUMU Elektriğin Tarihçesi, Elektrik enerjisi dünyada ilk kez 1876 yılında günlük hayatta kullanılmaya başlandı. İlk elektrik santrali

Detaylı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı MAYIS 2010 Şirket e genel bakış Şirket in faaliyetleri 2007 yılında kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ( Başkentgaz veya Şirket ), Türkiye nin en büyük

Detaylı

Serbest Tüketici Kimdir

Serbest Tüketici Kimdir Kısaca Eren Enerji Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak ın Çatalağzı termik santrali toplam 1,6 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 3 üniteden oluşmaktadır. Temmuz 2010 dan bugüne faaliyette olan

Detaylı

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (24/01/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya

Detaylı

YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI

YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI 10 YILLIK TECRÜBENİN ARDINDAN YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI TARİFELER DAİRE BAŞKANLIĞI Deniz Daştan Enerji Uzmanı Ankara Elektrik Piyasası Dairesi 14 Aralık 2010 PİYASA DÖNÜŞÜM AŞAMALARI 1970

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında düzenlemeye

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında düzenlemeye

Detaylı

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI Enerjide Doğal Gazın Yeri ve Geleceği Paneli Avni ÇEBİ Strateji Geliştirme Direktörü, EPİAŞ 03/11/2017, İSTANBUL İçerik 1.Türkiye Elektrik Piyasasının Genel Görünümü

Detaylı

BEDELLERİ. Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği

BEDELLERİ. Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği OSB DAĞITIM BEDELLERİ Nedim KORKUTATA Nedim KORKUTATA Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği OSB lerin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017 Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017 I Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Haziran/2017

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Haziran/2017 I Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA 2017 Önemli

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013

KURUL KARARI. Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013 Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013 Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/06/2013 tarihli toplantısında; a) şirketleri tarafından dağıtım sistemi ına ve görevli

Detaylı

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ İÇERİK BİZ KİMİZ? SERBEST TÜKETİCİ SATIŞ SÜRECİ SORULAR BİZ KİMİZ? HAKKIMIZDA Üretime verdiği önem, yüksek ihracat hacmi ve sağladığı yüksek istihdam ile Türkiye ekonomisine büyük

Detaylı

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği (11/08/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ MEVZUATI Elekon ve Otomasyon 2008 Fuarı ANKARA Kapsam 1. Elektrik Kurulu Güç ve Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatı ve Sağlanan Teşvikler 3.

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Yeri YEK Kanunu Rüzgar Enerjisinin Ticaret İmkanları YEKDEM DUY Öneriler

Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Yeri YEK Kanunu Rüzgar Enerjisinin Ticaret İmkanları YEKDEM DUY Öneriler RÜZGAR SANTRALARINDA ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN PİYASALARDA SATILMASI HULUSİ KARA TÜREB DENETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TURKISH WIND ENERGY CONGRESS 7-8 KASIM 2012 İSTANBUL İÇERİKİ

Detaylı

FORUM 2009 Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, Kasım 2009, Trabzon

FORUM 2009 Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, Kasım 2009, Trabzon TEDAŞ ÇALIŞMALARI Sami KOVANCI Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Daire Başkanı 233 sayılı KHK ye istinaden, TEK nun TEDAŞ ve TEİAŞ olarak yeniden yapılandırılması ile 1993 yılında kurulmuştur. Şirketimiz,

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasası

Detaylı

Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi. Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu

Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi. Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu ve Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi Ana faaliyet alanı olarak her türlü serbest tüketicinin elektrik

Detaylı

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 1 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDAKİ YENİLİKLER Lisans sahibi şirketler aralarında

Detaylı

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Değerli Üyemiz, Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi nin elektrik enerjisi satış fiyat teklifi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24843 ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Büyük özelleştirme ihalelerine hazırlanan enerji sektöründe devlet kurumlarının DUY (Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği) nedeniyle zararı 800 milyon YTL

Detaylı

22.08.2015. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150822.htm Sayfa 1/7 YÖNETMELİK

22.08.2015. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150822.htm Sayfa 1/7 YÖNETMELİK 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet Bu özet, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan Ekim 2010 tarihli projeksiyonu,

Detaylı

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 29 NİSAN 2013 ÇEYREKLER İTİBARİYLE GSYH VE İMALAT SANAYİ BÜYÜME ORANLARI (%) 25 20 15 2012 yıllık Büyüme oranı %2,2 İmalat Sanayi %1,9

Detaylı

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; 6719 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDA BAZI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT TASLAĞA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER

Detaylı

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti Dr. Ahmet YAYLA İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DÜZENLEME I. DÜZENLEMELERİN İDARE HUKUKU BAKIMINDAN

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Elektrik Sektörü Değerlendirmesi

Elektrik Sektörü Değerlendirmesi TEDAŞ ın portföyünde bulunan dağıtım bölgesinin özelleştirme sürecinin başlamasıyla birlikte sektör hareketli bir döneme girdi. tüketicilerine yönelik zam konusunda isteksiz olan Hükümet in TEDAŞ ın özelleştirme

Detaylı

OĞUZ TÜRKYILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OĞUZ TÜRKYILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OĞUZ TÜRKYILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 Türkiye Enerji Sektöründe Tekelleşme Bu sunum, "TMMOB Makine

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI İlgili Mevzuat Kurumumuzdan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

EMO Basın- AKP iktidarının, elektrikte kayıp ve kaçak

EMO Basın- AKP iktidarının, elektrikte kayıp ve kaçak KAYIP ve KAÇAK HEDEFLERİ TEPETAKLAK Banu Salman-Kahraman Yapıcı EMO Basın- AKP iktidarının, elektrikte kayıp ve kaçak kullanımı önleyecekleri; kaliteli, kesintisiz ve ucuz elektrik sunacakları iddiasıyla

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş.

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. Serdar Ceylan serdarceylan@metroyatirim.com.tr 10.05.2014 Önemli Not: İşbu analist raporu, Metro Yatırım

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Mevcut Metin Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler MADDE 17 (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM)

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) 1 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 03.02.2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) E.Emel Dilaver, 22 Ocak 2013 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 2 03.02.2013 TÜRKİYENİN ENERJİ KONUSUNDAKİ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ & ELEKTRİK TARİFELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ & ELEKTRİK TARİFELERİ 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ & ELEKTRİK TARİFELERİ 19-20 Ocak 2017 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İZMİR OLGUN SAKARYA EMO ENERJİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

GENSED SUNUMU 12.04.2012

GENSED SUNUMU 12.04.2012 İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENSED SUNUMU 12.04.2012 1 SEKTÖRÜN GEÇMİŞİ TEİAŞ TEAŞ EÜAŞ TETAŞ TEK (1970 1994) TEDAŞ BEDAŞ GEDİZ ULUDAĞ 21 DAĞITIM ŞİRKETİ 1) 2002 YILINDAN İTİBAREN ENERJİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ICCI İSTANBUL SAMİ KOVANCI AYEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ 26-NİSAN-2011

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ICCI İSTANBUL SAMİ KOVANCI AYEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ 26-NİSAN-2011 İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ICCI İSTANBUL SAMİ KOVANCI GENEL MÜDÜRÜ 26-NİSAN-2011 1 SEKTÖRÜN GEÇMİŞİ TEİAŞ TEAŞ EÜAŞ TETAŞ TEK (1970 1994) TEDAŞ BEDAŞ GEDİZ ULUDAĞ 21 DAĞITIM ŞİRKETİ

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Elektrik Piyasası / 2014 Yılı Piyasa Gelişim Raporu

Elektrik Piyasası / 2014 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Elektrik Piyasası / 2014 Yılı Piyasa Gelişim Raporu II Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü

Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü 13. Uluslararası Enerji Arenası Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü 9 Eylül 2011 Sami Sevinç Dağıtım ile ilgili Yorumlar 3.Dağıtım İhalelerinde yükümlülüklerini yerine getiremeyen girişimcilerin yerine

Detaylı

Yaz Puantı ve Talep Yönetimi

Yaz Puantı ve Talep Yönetimi Yaz Puantı ve Talep Yönetimi Genel elektrik talebi kış aylarında ısıtma ve aydınlatma, yaz aylarında ise soğutma (klima) ihtiyacına bağlı olarak bölgesel ve mevsimsel farklılıklar oluşturur. modus Enerji

Detaylı

Şirket Raporu 14 Haziran 2017

Şirket Raporu 14 Haziran 2017 Şirket Raporu 14 Haziran 2017 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (AKENR) Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ( Şirket veya Akenerji ) fiili faaliyet konusu; elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı