Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu 2003 Yılı Faaliyet Raporu. Sayın Ortaklarımız,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu 2003 Yılı Faaliyet Raporu. Sayın Ortaklarımız,"

Transkript

1 Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu 2003 Yılı Faaliyet Raporu Sayın Ortaklarımız, Yeni yüzyıla kriz, belirsizlik ve dalgalanmalarla giren ülkemiz açısından 2003 yılı bu olumsuzlukların göreceli olarak geride kaldığı, siyasi ve iktisadi konularda çözüm beklentilerinin oluştuğu ve gelişmelerin izlendiği bir yıl olmuştur. Yılın ilk yarısı planlanan Irak operasyonu ve yeni siyasi oluşum nedeniyle belirsizlikler taşıyan bir süreç olmuş ise de askeri harekatın kısa sürmesi ve Kasım/2002 seçimlerinde tek başına iktidar olan hükümetin önceki koalisyon hükümeti tarafından başlatılan ve IMF tarafından da desteklenen program ve yapısal reformlara devam etmesiyle ikinci yarıdan itibaren temel ekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler görülmeye başlanmıştır. Bütçe disiplini, enflasyonla mücadele ve makro ekonomik dengelerin kurulması yönündeki gayretlerin sistematik olarak sürdürülmesi piyasalardaki beklentileri olumlu yöne çevirmiş, mali alanda istikrar sağlanmıştır. Bu gelişmelerin etkisiyle, enflasyon oranları hedeflerin altında gerçekleşmiş, faiz oranları düşmüş, Türk Lirası yabancı paralar karşısında reel olarak değer kazandığından TL yatırım araçları cazip hale gelmiştir. Diğer taraftan cari işlemler açığının büyümesine karşın sermaye ve sıcak para girişindeki artış nedeniyle döviz sıkıntısı hissedilmemiş, hatta T.C. Merkez Bankası rezervleri beklentilerin fevkinde yükselmiştir. Bu olumlu gelişmelerin etkisiyle ülkemizde finansal hizmetler ile ticari ve bireysel kredilere talep artmış, dış ticaret hacmi genişlemiş ve böylelikle gayri safi milli hasıla önemli bir büyüme göstermiştir. Bankacılık sektörüne genel olarak bakıldığında; yıl başında (54) olan aktif banka sayısının tasfiye ve devirler sonucu (50)'ye indiği, sektörün ikinci yarıdan itibaren yavaş da olsa büyümeye başladığı görülmektedir. Büyümenin sınırlı kalmasının önemli bir nedeni, banka bilançolarında yabancı para payının halen yüksek olması ve YP'nin TL karşısında değer kaybetmesidir. Enflasyon muhasebesi uygulanmış 2003/9. ay sonu verileri değerlendirildiğinde sektörde faaliyet gösteren bankaların; Aktif büyüklüğünün TL katrilyon (dolar bazında US$ milyar), Mevduat hacminin TL katrilyon, Menkul kıymet portföyünün TL 96.1 katrilyon, Kredi hacminin ise TL 61.6 katrilyon, olduğu görülmektedir. Bu rakamlar; aktif büyüklükten kredilerin %27, menkul kıymet portföyünün % 43 pay aldığını, diğer bir ifadeyle bankaların müşterilerine açtığı kredilerin 1.6 misli devlet hazinesine borç verdiğini göstermektedir. % 13.9 olarak gerçekleşen TEFE oranı dikkate alındığında, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ile mevduat hacminin reel anlamda azaldığı, menkul kıymet portföyü ve kredi hacminin ise arttığını belirtmek mümkündür. Enflasyon ve faizlerin düştüğü, kar marjlarının daraldığı ve rekabetin ciddi şekilde sürdüğü bir ortamda Bankamız 2003 yılını brüt TL milyar, net TL milyar karla kapatmıştır. Bu rakamlar 2002 yıl sonu ile karşılaştırıldığında, brüt karda % 76 net karda ise % 41 reel artışı ifade etmektedir. Mali tablolarımızın ana bilanço kalemleri ve rasyolarının, bir önceki yıl sonu rakamları ile ve "TL"'nın tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş tutarların karşılaştırılmasında; Aktifimizin %5.3 büyüdüğü, Özkaynaklarımızın TL 326 trilyona ulaştığı, Mevduatımızın bilanço içindeki payının %70 olduğu, Menkul kıymet portföyünün aktif içindeki payının sadece %4 ile sınırlı kaldığı, Kredi portföyümüzün bir önceki yıla göre %28 genişlediği ve aktifin %41'ni oluşturduğu, %63 olan Krediler/Mevduat rasyomuzun, toplanan her 100. TL'lık mevduatın 63. TL'sının kredi olarak kullandırıldığını ifade ettiği, 2002 yılında %2.5 olan "Takipteki Krediler" rasyomuzun %2.1'e gerilediği, %42.5 olan "Serbest Özsermaye Oranımızın" %48'e yükseldiği, Sermaye Yeterlilik Rasyomuzun %14.9, Aktif Verimliliğimizin %1.9 olduğu,

2 Özkaynak Verimliliğimizin %16.5 olarak gerçekleştiği, 2002 yılı sonunda % 58.2 olan Gider/Gelir rasyomuzun %54'e düşerek olumlu seyir izlediği, görülmektedir. Bu rakamsal verilerin yanı sıra ülkemizdeki bankalar arasında en düşük oranda menkul kıymet portföyüne sahip olduğumuz da gözönüne alındığında, ulaşılan karın gerçek bankacılık hizmetlerinden elde edilen kar olduğunu önemle vurgulamak ve bu durumun sektörde bir ayrıcalık olduğunu belirtmek isteriz yılı faaliyetlerimiz : Yukarıda da belirttiğimiz üzere, gerçek bankacılık alanında faaliyetlerini sürdüren Bankamızın temel aktiviteleri; Kurumsal, Ticari, Bireysel, Özel Bankacılık ve Hazine İşlemleri başlıkları altında toplanmaktadır. Kurumsal Bankacılık : Belirli bir büyüklüğün üzerinde ciroya sahip yerli ve çok uluslu firmaların farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerinin pazarlamada ayrı bir ihtisas ve hizmet alanını zorunlu kılması ile oluşturduğumuz ve uzun süreden beri kurduğumuz ilişkilerle sektörde farklı ve önemli bir yere geldiğimiz Kurumsal Bankacılık faaliyetlerimiz, Nakit Yönetimi hizmetlerimizle desteklenerek 2003 yılında da piyasada öncülüğünü sürdürmüştür. Bu alanda ihtisaslaşmış (10) şubemiz mevcuttur. Ticari Bankacılık : Kurumsal Bankacılık hizmetimizi bir anlamda tamamlayan ve bu müşterilerimizin bayi distribütör tedarikçisi konumunda olan firmalarla, ciro ve kredilendirme kriterimize uyan diğer orta ve küçük ölçekli firmalara verilen "Ticari Bankacılık" hizmetlerimiz, 2002 yılında başladığımız şubeleşme çalışmalarımızın sonucu ve 2003 yılında artan müşteri sayımızla genişlemiş olup, büyüme trendi 2004 yılında da etkin pazarlama faaliyetlerimizle sürdürülecektir. Ticari Bankacılık faaliyetlerine yönelik ağırlığı İstanbul'da olmak üzere (52) şubemiz mevcuttur. Nakit Yönetimi : Kurumsal ve Ticari müşterilerimizin tahsilat ve ödeme işlemlerini etkinleştirme, satışlarını bayi ağı/bölge müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştiren kuruluşların ise gelirlerinin toplanması ve nakit akışlarının düzenlenmesi alanlarındaki başarılı çalışmalarına devam eden Nakit Yönetimi Bölümümüz, müşteri portföyü ve hizmet çeşitlerini 2003 yılında genişletmiştir. Bankamız, farklı bankacılık işlemlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilebildiği elektronik hizmet platformu olan "TEB Erişim Sistemini" müşterilerine bir nakit yönetimi hizmeti olarak sunmaktadır yıl sonu itibarıyla bu platformu kurumsal ve ticari şubelerimiz aracılığı ile kullanan firma sayısı önceki yıl sonuna göre %34 oranında artmıştır. Ayrıca 2003 yılı sonu itibarıyla sürekli çek, doğrudan ödeme, elektronik çek takası, elektronik tedarikçi ödemeleri sistemlerini kullanan kurumsal firma sayısı da bir önceki yıla göre % 50 artmış olup, çek işlem hacminde ilk 10 özel banka arasında yer alan Bankamızın piyasa payı % 4.2 olmuştur. Şubelerimizdeki etkin pazarlama faaliyetleri ile nakit tahsilatı hacmini önceki yıla göre % 42 oranında arttıran Bankamız, bu alanda ilk (10) banka arasında yer almaktadır. Bireysel Bankacılık : Bireysel bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında geleneksel bireysel hizmet ve ürünlerimiz sunulmakla birlikte, yaşanan ekonomik trendin riskleri gözönüne bulundurularak 2003 yılında "yatırım fonu" satışı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu kapsamda pazarlanan fon büyüklüğü 2002 yılı sonuna oranla % 80 artışla US$ 360 milyona yükselmiş, müşteri portföyümüz %40 genişlemiştir. Bu rakamlarla piyasa payımızın %3 seviyelerine ulaştığını ve şube başına en çok yatırım fonu satan 3. banka konumuna geldiğimizi önemle belirtmek isteriz yılında ayrıca, yatırımcıların risk eğilimlerine göre farklı seçenekleri tercih edebildikleri "Birikim Yönlendirme Hizmeti" ürünümüzle birlikte, kredi kartı, Maestro Debit Kartı, tüketici kredisi ürünlerimizin pazarlanmasına devam edilmiş, bireysel kredilerinin toplam krediler içindeki payı %4.6'ya yükselmiştir. Bankamız bireysel hizmetlerini şubelerimiz yanı sıra, alternatif dağıtım kanalı (ADK) olarak; internet, 7 gün/24 saat hizmet veren "Bireysel Finans Merkezi Şubesi (Call Center)" ve ATM kanalıyla da sunmaktadır yılında bireysel bankacılık alanındaki bir diğer yeniliğimiz ise; "TEB Elit" adıyla yeni bir müşteri segmenti oluşturularak bu müşteri grubuna farklı bir anlayışla hizmet verilmeye başlanması olmuştur.

3 Özel Bankacılık : Türkiye'de özel bankacılık hizmetini ilk sunan banka olan TEB, bu alanda 2003 yılında farklı bir yapılanmaya gidip faaliyetlerini merkezileştirerek İstanbul'daki pazarlama merkezinden tüm şubelerine yönelik "Varlık Yönetimi" hizmeti vermeye devam etmiştir. TEB'in Özel Bankacılık müşteri portföyü, uzun vadeli ilişkilerle oluşan ve güvene dayanan seçkin bir müşteri kitlesidir. Hazine işlemleri : Temel fonksiyonu bankamızın TL/FX fon yönetimi ile müşterilerimizin hazine ürünlerinin fiyatlandırılması olan Hazine Grubumuz çeşitli hazine enstrümanlarının kurumsal/ticari bankacılık müşterilerimize pazarlanması işlevini yürüterek, deneyimli ve risk yaklaşımı prensiplerine bağlı kadrosu ile bilanço neticelerimize önemli katkıda bulunmuştur. Bu Grubumuzun benimsediği müşteri odaklı yaklaşım, hızlı ve rekabetçi fiyatlama sistematiği Bankamızın ülke dış ticaretinden aldığı paya da olumlu etki yapmıştır. Yatırım Fonları : İlk yatırım fonunu kurduğu 1993 yılından beri yatırım fonu yönetimi açısından lider kuruluşlarından birisi olan Bankamızın, iştiraki TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin fonları ile birlikte, yıl sonu toplam değeri US$ 360 milyon olan (2)'si özel toplam (8) yatırım fonu bulunmaktadır. Bankamızın fonları şubelerimizin yanı sıra Citibank şubeleri kanalıyla da pazarlanmakta olup, Bankamız da 2003 yılında TEB fonlarına ilaveten ABN Amro Bank NV'nin fonlarının satışına da aracılık etmeye başlamıştır. Dış İşler Proje Finansmanı : Müşteri portföyümüzün ihtiyacı olan nakdi/gayrınakdi dış kredi imkanları 1000'e yakın muhabir ile karşılanmaktadır yılında vadesi gelen US$ 100 milyonluk sendikasyon geri ödenmiş, yenilenecek sendikasyon davetimize US$ 165 milyona kadar katılım isteği olmuş ise de yeni kredi bütçemiz doğrultusunda US$ 125 milyon üzerinden Ekim ayında imzalanmıştır. Müşterilerimiz adına duruma göre özel danışmanlık, kurumsal finansman ve sendikasyon, proje finansmanı, emtia finansmanı gibi uluslararası sermaye piyasaları işlemlerinde faal olan proje Finansmanı ünitemizce bir Türk şirketi için uluslararası para piyasalarından temin edilen iki sene vadeli US$ 65 milyon tutarındaki sendikasyon kredisi bir Türk bankasınca düzenlenen ilk şirket sendikasyonu olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye'nin, tütün, zeytin, zeytinyağı, kuru üzüm, baharat ve kurutulmuş meyve gibi geleneksel tarım ürünlerine dayalı emtia finansmanındaki öncü rolünü sürdüren Bankamız, yabancı bankalarla beraber sağladığı US$ 150 milyonluk krediyle bu ürünlerin finansmanında piyasa lideri konumunu sürdürmüştür. Dış Ticaret hacmi : Yıl sonu ihracat/ithalat girdi/çıktı rakamlarımız sırasıyla; US$ milyon ve US$ milyon olarak gerçekleşmiştir. Ulaşılan bu rakamsal büyüklükler 2002 yıl sonu rakamları ile mukayesi edildiğinde, ihracat hacmimizin %93, ithalat hacmimizin ise %45 arttığı görülmektedir. Bu tutarlar aynı zamanda ülke ihracatının % 6.7'sinin, ithalatının ise % 4.7'sinin Bankamız kanalıyla gerçekleştiğinin rakamsal ifadesidir. Efektif İşlemleri Kıymetli Madenler : Bankamızın etkin olduğu bir diğer alan olan efektif işlemlerindeki çalışmalarımız 2003 yılında (10) şehirde devam etmiştir. Kıymetli maden ticareti konusundaki geleneksel faaliyetlerimiz kapsamında ise, toplam altın ithalatının %28'i Bankamız, toplam gümüş ithalatının %14'ü ise iştirakimiz olan "TEB Kıymetli Madenler A.Ş." tarafından gerçekleştirilmiştir. Şubelerimiz : 2002 yıl sonunda (74) olan şube sayımız Bayramyeri/Denizli, Bornova/İzmir ve Bahreyn off shore şubelerinin açılması ile 2003 yıl sonunda (77)'ye ulaşmıştır yılında da (10) (15) adet yeni şubenin açılışı için araştırma ve değerlendirme çalışmalarımız sürmektedir. Risk Yönetimi : Bankamızın temel ilkelerinden biri olan ve yıllardır etkin bir şekilde uygulanan "Risk Yönetimi" anlayışımız, BDDK tarafından yayınlanan "Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kurulan "Risk Yönetimi Grubu" 'nun etkin çalışmaları ile sürdürülmektedir. Bu Grubumuzun ana fonksiyonları; risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması olarak özetlenebilir. Sözkonusu fonksiyonların icrası amacıyla; doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı çalışan "Teftiş Kurulu" ve "İç Kontrol Merkezi" ile Risk Yönetimi Grubu içinde bulunan, "Piyasa Riski", "Operasyonel Risk" ve "Kredi Riski" üniteleri kontrol fonksiyonunun organlarıdır. Risk bilinci ve yönetiminin TEB kültürünün önemli bir unsuru olduğu gözönüne

4 alındığında, bu konuda tamamladığımız yapılanma sonucu, resmi otorite tarafından istenilen kontrol etkinliğinin sağlanmasında öncü kuruluşlardan birisi konumunda bulunduğumuzu belirtmek isteriz. İş sürekliliği planının bir parçası olarak 2002 yılında başlatılan "Olağanüstü Durum Planı" çalışmaları, tüm belge, donanım ve bilgi işlem ağının yanısıra bütün bilgilerin eş zamanlı olarak aktarılmasını sağlayacak yazılımları bünyesinde barındıran bir bilgi işlem merkezinin İzmir'de kurulması ile 2003 yılı içinde tamamlanmış ve 11 Ekim 2003'te İzmir'in ana bilgi işlem merkezi olarak kullanıldığı başarılı test gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatın sektörde bir ilk olması ve Bankamızın olağanüstü bir durumda faaliyetini sürdürebilmesine verdiği önemi vurgulaması açılarından dikkat çekici olduğunu ayrıca belirtmek isteriz. İnsan Kaynakları : Bir önceki yıl sonunda (1673) kişi olan personel sayımız, ağırlıklı olarak pazarlama kadrolarının artırılması ve yeni açılan şubelerimizle (1846) kişiye ulaşmıştır. Personel eğitimi açısından 2003 yılı, Bankamızın ana faaliyetlerine paralel olarak tüm banka genelinde pazarlama/satış, ürün eğitimleri ile müşteri hizmetlerinde satış ve iletişim ağırlıklı eğitimlerinin verildiği bir yıl olmuş, eğitim etkinliği kişi başına (59) saate yükselmiştir. Sınıf eğitimleri yanı sıra "e öğrenme" amacıyla sanal eğitim merkezinden sunulan eğitimler de 2003 yılının diğer önemli bir alanıdır. Merkezi Operasyonlar : 2001 yılında başlayan, operasyonların merkezileştirilmesi projesinde 2003 yılında da önemli aşamalar kaydedilmiş olup, halen, dış ticaret ve kredi işlemleri ile İstanbul şubelerimiz için EFT işlemleri merkezi olarak yürütülmektedir yılında diğer bazı operasyonel işlemlerin de merkezi sisteme alınması ile merkezileştirme sürecine devam edilecektir. Bankamızın bu konudaki sistematik ve özenli çalışması, 2003 yılında Citibank ve Deutsche Bank'tan alınan "gönderilen işlemlerdeki hatasızlık oranı" ödülleri ile muhabirlerimiz tarafından da teyit edilmiştir. Bu konuda sektördeki bir başka öncülüğümüz de "Dış Ticaret Danışma Hattı" 'nın uygulamaya konulmasıdır. Sözkonusu iletişim hattı aracılığı ile müşterilerimizin dış ticaret mevzuatı hakkındaki her türlü sorusunu uzman yetkililer tarafından ücretsiz cevaplandırılmakta ve gerektiğinde doküman gönderimi yapmak suretiyle hizmet ayrıcalığı sunmaktadır. İştiraklerimiz : Bankamızın hiç bir sınai kuruluşta iştiraki yoktur. Ancak her biri Bankamızın iştiraki olan; Leasing, Factoring, Yatırım, Sigorta, Portföy Yönetimi şirketlerine ilaveten bir Hollanda bankası olarak Amsterdam'da faaliyet gösteren "The Economy Bank N.V.", çapraz satış ile finansal ürün ve hizmet yelpazemizi tamamlayan kuruluşlardır. TEB'in çalışma ilkeleri doğrultusunda sermayedar grubu ve iştiraklerine kullandırdığı nakdi ve gayrınakdi kredilerin toplam kredi portföyü içindeki payı ise sadece % 0.65'dir. Bankamıza ait yatırım fonlarının yönetimini de gerçekleştiren iştirakimiz TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ABN Amro Portföy Yönetimi A.Ş. ile başlayan birleşme görüşmeleri 2004 yılında tamamlanmıştır. Ülkemizde bu sektörde bir ilk olan sözkonusu birleşme ile uluslararası bilgi birikimi ile ulusal deneyimin yarattığı sinerji imkanlarını, yeni ürün ve hizmetlerle yatırımcılara sunmak mümkün olacaktır. Portföy Yönetimi A.Ş.'de daha önce %55.9 olan iştirak payımız, %46.77 olarak devam etmektedir. Ratinglerimiz : Ülkemizdeki bankaları derecelendiren kuruluşların verdiği notlar açısından, Bankamız bulunduğu banka grubu içinde en yüksek dereceyi alan bankalardan birisi olma özelliğini sürdürmektedir yılı sonu itibariyle; Moody's tarafından "D+" ve "B3", Fitch tarafından ise "A(tur) National", "C/D Individual" olarak belirlenen derecelerimiz bu ifademizin teyididir. Bağışlarımız : Bankamızca 2003 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara, toplam (24) kalemde cem'an TL bağışta bulunulmuştur. Sermaye artışı : Bankamızın sahibi bulunduğu Fındıklı/İstanbul'daki Genel Müdürlük binasının ½ hissesi, iştirakimiz TEB Sigorta A.Ş.'ye ekspertiz raporundaki kıymet esas alınarak tarihinde TL 'ya satılmış olup, bu işlemden doğan "gayrimenkul satış karının" TL 'lık kısmının sermayemize ilave edilmek suretiyle TL 100 trilyon liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkartılmış sermayemizin sözkonusu bedel kadar artırılarak TL 'dan TL 'ya yükseltilmesi işlemi, Yönetim Kurulumuzun

5 yetkisi dahilinde başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26 Şubat 2004 tarihli yazısı ile onaylanan artış 2 Mart 2004 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir. Artırım tutarı olan TL 'lık hisse, 11 Mart 2004 tarihinden itibaren ortaklarımıza mevcut sermayedeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmakta olup, bu tutar %4.85 bedelsiz hisse senedi dağıtımına tekabül etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri : Bankamız, SPK tarafından Temmuz/2003 ayında yayınlanan ve halka açık şirketlerde profesyonel yönetim, şeffaflık ve etik değerleri ön plana çıkartacak şekilde faaliyetler esnasında uyulması önerilen prensipleri içeren "Kurumsal Yönetim İlkeleri (Corporate Governance)" 'ne tam uyumu hedeflemektedir. Önümüzdeki dönemde kredibilite değerlemesi (derecelendirmeler) kadar önem kazanacağına inandığımız bu ilkelerin en önemlilerinden birisi olan ve yatırımcılarımızı yakından ilgilendiren "Kar Dağıtım Politikamız" 2003 yılında aşağıdaki şekilde kamuya açıklamış olup bu bildirimi yapan iki Türk Bankasından birisi olduğumuzu da belirtmek isteriz. Ayrıca "bilgilendirme politikası" ve "etik kurallar" ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esas ve kriterleri benimsediğimizi sayın ortaklarımızın ve yatırımcılarımızın bilgisine sunmaktayız; Kar Dağıtım Politikamız : Ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka'nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, 2003 yılından itibaren uygulanmak üzere, Ana sözleşmeyle belirlenmiş tüm hissedarlara dağıtılabilir karın en az %30'nun nakit temettü olarak dağıtılması öngörülmektedir. Bilgilendirme Politikamız : Bankamız, tabi bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen hususları tüm ortaklarına, zamanında, tam ve doğru olarak açıklamaktadır. Etik Kurallarımız : Bankamız, çalışmalarına iştirak ettiği ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan tarih, 1012 sayılı "Bankacılık Etik İlkeleri" 'ne riayet etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda yürütülen diğer çalışmalar kapsamında; Bankamız bünyesinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri Komitesi" kurulduğunu, "Denetim Komitesi" oluşturma çalışmalarına başlandığını, Ortaklarımız ile hukuki ve operasyonel ilişkileri sürdürmek amacıyla kurduğumuz "Hissedarlar Birimine" ilaveten faaliyetlerimiz ve mali sonuçlarımızın yerli ve yabancı yatırımcılara aktarılması amacıyla çalışmalarda bulunan "Yatırımcı İlişkileri Ünitemiz" uluslararası yatırım şirketleri tarafından yurtdışında düzenlenen road show ve yatırımcı forumlarına iştirak ettiğini, yurtiçinde de tele konferans ve analist toplantıları düzenlediklerini, belirtmek isteriz. Temettü Dağıtımı : Yukarıda yer verdiğimiz "Kar Dağıtım Politikamız" kapsamında ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı dahilinde 2003 yıl sonu net karının %30'nun gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonraki kısmını nakit olarak ve Raporumuz ilişiğinde yer alan Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtmayı Genel Kurulu'muzun takdir ve onayına sunmaktayız. Yukarıda açıkladığımız sonuçların alınmasındaki katkılarından dolayı hissedarlarımıza ve her kademedeki mensuplarımıza destekleri için teşekkür ediyor Genel Kurul üyelerimize saygılarımızı sunuyoruz. YÖNETİM KURULU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2005 31.12.2005 Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2006 31.12.2006 Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu 2007 07 FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar 5 54. Olağan Genel Kurul Gündemi 7 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 8 Denetçiler Raporu

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu TEB 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - SUNUŞ... 1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN... 1 KURUMSAL PROFİL... 2 TEB İN SERMAYE

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank) Türkiye de özel sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Şubelerimize

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 25 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi,

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 03 2010 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu na İlişkin Beyan 04 Özet Finansal Bilgiler 06 Misyon ve Vizyonumuz 07 Kurumsal Değerlerimiz 10 Banka nın Tarihsel Gelişimi 11

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank) Türkiye de özel sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Raporun Ait

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. İş te yıldız olmak fark yaratır..

FAALİYET RAPORU 2014. İş te yıldız olmak fark yaratır.. FAALİYET RAPORU 2014 İş te yıldız olmak fark yaratır.. İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME Şirket Performansı 5 Finansal Göstergeler 6 Hisseler, Değerlendirme ve Kredi Notu 7 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 BURGAN BANK, GÜÇLÜ KATMA DEĞER İÇEREN ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ, ÜLKEMİZİN SANAYİ VE TİCARET DÖNGÜSÜNÜN YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞI 20 ŞEHİRDE BULUNAN 60 ŞUBESİYLE SUNMAKTADIR. Burgan Bank

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011-31.12.2011 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere Caddesi No: 247 Maslak-

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Bölüm I- Sunuş Faaliyet raporuna ilişkin beyan Dünden bugüne TEB Kurumsal profil Başlıca finansal ve operasyonel göstergeler TEB in değerleri

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2007 31.12.2007 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

İçiṅdeki ler BİRİNCİ BÖLÜM: SUNUŞ. I. İletişim Bilgileri. II. Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

İçiṅdeki ler BİRİNCİ BÖLÜM: SUNUŞ. I. İletişim Bilgileri. II. Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Faaliyet Raporu 2011 İçiṅdeki ler 3 4 6 8 10 11 20 21 23 23 23 24 25 25 26 28 34 34 35 36 37 38 39 40 41 55 56 56 56 57 58 59 61 62 62 62 62 63 63 BİRİNCİ BÖLÜM: SUNUŞ I. İletişim Bilgileri II. Döneme

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009

Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009 Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Raporu 5 Denetçiler Raporu 6 2009 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli.

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli. 2012 FAALİYET RAPORU Paran burada değerli. Türkiye ekonomisine artan oranda değer katmayı hedefleyen ING Bank, ürün ve hizmet yelpazesi, yaygın dağıtım ağı, sağlam özkaynağı ve deneyimli çalışanları ile

Detaylı