GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin Adı: Soru Sayısı Sayfa No PAZARLAMA YÖNETİMİ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK MALİYET MUHASEBESİ GENEL MUHASEBE-I HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır. 3. Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki soruları ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız. 8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için sizce doğru olan seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2013 GÜZ ARA 1521-A 1. Aşağıdakilerden hangisinde pazarlama karması (pazar sunumu) ile ifade edilen unsurlar doğru olarak verilmiştir? A) Fiyat, dağıtım, satış, reklam B) Ürün, fiyat, dağıtım, pazarlama iletişimi C) Fiyat, dağıtım, ürün, değer D) Ürün, fiyat, değer, reklam E) Ürün, fiyat, pazarlama iletişimi, değer PAZARLAMA YÖNETİMİ 5. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel özelliklerden biri değildir? A) Ölçülebilirlik B) Ulaşılabilirlik C) Ayırdedilebilirlik D) Planlanabilirlik E) Yeterli talep büyüklüğü A 2. Aşağıdakilerden hangisi işletme ile pazar arasında mal ve hizmet akışına doğrudan yardım eden bağımsız kurumlardan biridir? A) Rakipler B) Baskı grupları C) Üreticiler D) Pazarlama aracıları E) Tedarikçiler 6. Anakütlenin tamamını temsil etmek için söz konusu anakütleden alınan küçük gruba ne ad verilmektedir? A) Temsil grubu B) Alt grup C) Deney grubu D) Sembolik grup E) Örnek 3. Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörler içerisinde yer almaktadır? A) İlgilenim düzeyi B) Öğrenme C) Güdülenme D) Algılama E) Tutum 7. Aşağıdakilerden hangisi Modern Pazarlama Anlayışı yaklaşımlarından biridir? A) Ürün yaklaşımı B) Kâr maksimizasyonu yaklaşımı C) Satış yaklaşımı D) Üretim yaklaşımı E) Pazarlama yönetimi yaklaşımı 4. Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen sosyal ve kültürel faktörlerden biri değildir? A) Aile B) Danışma grupları C) Sosyal sınıf D) Kişilik E) Kültür 8. Müşterinin markada algıladığı değer ile ne ifade edilmektedir? A) Bir ürünün tüketiciye sağladığı faydaların toplamı B) Bir üründen algılanan toplam fayda karşılığında fedakârlık etmeye hazır olduğu toplam maliyeti C) Bir ürünü elde etmek için harcanacak olan zaman maliyeti D) Bir ürünü elde etmek için göze alınan psikolojik maliyetlerin toplamı E) Ürünün algılanan toplam maliyeti 2 İzleyen sayfaya geçiniz.

3 2013 GÜZ ARA 1521-A A 9. Aşağıdakilerden hangisi tek bir ürünle pazarın tamamına hitap etme şeklinde gerçekleştirilen hedef pazar stratejisidir? A) Farklılaştırılmış pazarlama B) Yoğunlaştırılmış pazarlama C) Farkılılaştırılmamış pazarlama D) Çeşitlendirilmiş pazarlama E) Stratejik pazarlama 12. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasına (pazar sunumu) getirilen eleştirilerden biri değildir? A) Pazarlama karması kavramı pazarı değişken olan bir yapı içerisinde kabul etmektedir. B) Pazarlama karması kavramı yalnızca mikro konuları ilgilendirdiği için yetersiz görülmektedir. C) Pazarlama fonksiyonunun içsel görevlerine ilgi göstermediği için örgütsel bağlamda sınırlı bir yönetimsel uygulamaya sahiptir. D) Pazarlama karması kavramının tek yönlü bakış açısı neticesinde işletmelerin odağını oluşturan değişim ilişkilerinden bahsedilememektedir. E) Pazarlama karması elemanları teorik bir yapı içerdiğinden dolayı, bu elemanlar uygulamada kullanışsız bir hâl almaktadır. 10. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, üretilecek ürünün rengi, ambalajı ve boyutlarının belirlenmesiyle elde edilen faydayı ifade etmektedir? A) Zaman B) Şekil C) Yer D) Mülkiyet E) Satış 13. Yasama tarafından gündemde olmayan ama işletmeleri rahatlatacak veya rekabet güçlerini artıracak yeni kanun önerileri getiren işletmeler nasıl tanımlanabilir? A) Proaktif işletmeler B) Reaktif işletmeler C) Endüstriyel işletmeler D) Yerel işletmeler E) Kobiler 14. Aşağıdakilerden hangisi mevcut pazarda yeni ürünlerle büyüme stratejisidir? A) Çeşitlendirme B) Pazar geliştirme C) Pazara nüfuz etme D) Ürün geliştirme E) Farklılaştırma 11. Kadınların iş hayatında aktif olarak rol almaları, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları ve ev hanımı rolünden gittikçe uzaklaşmaları hangi çevresel faktör başlığı altında incelenebilir? A) Kültürel çevre B) Demografik çevre C) Yasal ve politik çevre D) Doğal çevre E) Teknolojik çevre 15. Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma sürecinin adımlarından biri değildir? A) Problemin farkına varma B) Problemi yaratma C) Seçenekleri ve bilgi arama D) Seçenekleri değerlendirme E) Satın alma 3 İzleyen sayfaya geçiniz.

4 2013 GÜZ ARA 1521-A A 16. I. Üreticiler pazarı II. Aracılar pazarı III. Kâr amacı gütmeyen kurumlar pazarı IV. İşletmeler pazarı Yukarıdakilerden hangileri endüstriyel pazar türlerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 19. Satın alma karar türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Rutin karar, karmaşık zihin süreçleri gerektiren bir satın alma karar türüdür. B) Sınırlı karar, sık satın alınan ürünler için geçerli olan bir karar verme türüdür. C) Rutin karar, günlük olarak alışılagelmiş davranışa dayalı satın alma karar türüdür. D) Yoğun karar almada kısa bir zaman diliminde, kısıtlı miktarda bilgiye ihtiyaç duyulur. E) Sınırlı karar, denenmiş ürünlerin tercih edilmesinde gereken satın alma kararı türüdür. 17. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler pazarı için doğru bir ifadedir? A) Başka ürünlerin üretiminde kullanıp kar elde etmek amacıyla ürün satın alan kişilerden oluşur. B) Diğer işletmelere ve tüketicilere yeniden satmak için ürün satın alan işletmelerdir. C) İşletmelerin dışında kalan ve kar amacı gütmeyen dernek, sendika gibi örgütlerden oluşur. D) Üreticilerin ürettikleriyle çıktılarını birleştirerek donanım üretenlerdir. E) Günlük işletme faaliyetlerini sürdürmek için ürün ve hizmet talep eden işletmelerdir. 18. Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan sürece ne ad verilir? A) Pazarlama kontrolü B) Pazarlama stratejisi C) Pazarlama yönetimi D) Pazarlama planlaması E) Pazarlama denetimi 20. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik çevrenin kapsadığı konu başlıklarından biridir? A) Ailelerin ortalama büyüklüğü, gelir ve yaş dağılımı gibi konular B) Çöpe atılan piller ve elektronik cihazlar ve plastik gibi ürünlerin zararlı etkileri C) Nanoteknoloji, biyoteknoloji, fiberoptik ve suni zeka gibi konular D) İşletmelerin uymaları gereken rekabet ve etik kuralları E) Ürün güvenliği, ambalajlama ve etiketleme konuları 4 İzleyen sayfaya geçiniz.

5 2013 GÜZ ARA 1521-A 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Ticaret Dönemine aittir? A) Çeşitli bireylerin dış ülkelerden satın aldıkları malları Avrupa ya göndermek yoluyla büyük kȃrlar sağladıkları dönemdir. B) Daha kolay ve ucuz elde edilebilen sanayi mallarına dönük faaliyetler başlamıştır. C) Otomobil sektörü büyük önem kazanmıştır. D) arası dönemi kapsamaktadır. E) Hızlı ve etkili haberleşme ağlarının kurulması daha uzak pazarlara ulaşma imkânı sağlamıştır. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 4. Hükümetlerin doğrudan yabancı yatırımları ülkelerine çekebilmek için çoğunlukla komşularıyla rekabet ederek, çeşitli finansal ve finansal olmayan teşvikler sağlaması uluslararası işletmeciliğin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Teknoloji B) Standardizasyon C) Rekabet D) Uluslararası işletmeciliğin politik etkisi E) İş çevresi A 2. Aşağıdakilerden hangisi Ayrıcalıklar Döneminin özelliklerinden biridir? A) Tarım ürünleri önem kazanması B) Sanayi Devriminden I. Dünya Savaşı na kadar olan süreyi kapsaması C) Modern uluslararası işletmelere ilk kez bu dönemde rastlanması D) Asya, Afrika ve Latin Amerika da koloniler oluşması E) Bankacılığın ilk önem kazanmaya başladığı dönem olması 5. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir işletmenin başarılı olmak için ev sahibi ülkenin görgü, gelenek değer ve normlarını incelemesi gerekliliği aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Kültür B) Finansal ortam C) Hukuki çevre D) Tüketici tercihleri E) Örgüt yapısı 6. Bir firma ile bir başka firma arasındaki bir tür lisans anlaşması olup anlaşılan ücret karşılığında etkin bir proje faaliyeti için yerel yöneticilerin eğitiminde sözleşme yapan firmanın yönetsel uzmanlığından ve yönetim personelinin bir kısmından yararlanmayı olanaklı kılan ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yönetim sözleşmeleri B) Franchising C) Lisans anlaşmaları D) Anahtar teslim projeler E) Joint Venture 3. Dünya pazarlarının ve mal ve hizmet üretiminin bütünleştiği, birbirine bağlı hale gelmiş olduğu dinamik bir süreçtir tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Yerelleşme B) Merkezileşme C) Globalleşme D) Bölgeselleşme E) Kutuplaşma 7. Yap-işlet-devret modeli aşağıdaki hangi uygulamanın türlerinden biridir? A) Franchising B) Lisans anlaşmaları C) Yönetim sözleşmeleri D) Joint Venture E) Anahtar teslim projeler 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

6 2013 GÜZ ARA 1521-A A 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ülke dışında gerçekleştirdikleri ortaklık türlerinden biri değildir? A) Lisans anlaşmaları B) İhracat C) Franchising D) Joint Venture E) Anahtar teslim projeler 12. Aşağıdakilerden hangisi karma örgüt yapılarının sakıncalarından değildir? A) Personeli koordine etmek zordur. B) Herkesin aynı amaç altında çalıştırılmaya yönlendirilmesi güçtür. C) Karışıklık yüksektir. D) Pek çok uluslararası işletme bu yapıyı kullanma konusunda başarılı olabilmektedir. E) Herkes kendi kendine iş yapar. 9. Aşağıdakilerden hangisi Franchising in faydaları arasında sayılamaz? A) Mevcut küresel talepten pay alabilmek B) Ürün ve hizmetlerde standardizasyon sağlamak C) Yeni ürün ve hizmet geliştirme maliyetlerinden kaçınmak D) Dünya çapında bir markanın sağladığı prestije sahip olmak. E) Kontrat ve sözleşmeler yoluyla belirli koşullara bağlanmak. 13. Denizaşırı kurulan fabrikalar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Uluslararası işletmelerin yatırım yaptıkları ülke hükümetleri ile iyi ilişkiler kurma çabası içinde olduğunun bir göstergesidir. B) Deniz aşırı kurulan fabrikalar uluslararası işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkiler. C) Uluslararası işletmelerin ulaşım giderlerini azaltmaktadır. D) Uluslararası işletmelere yerel pazarlarda rekabet etme olanağı sağlar. E) Uluslararası işletmelerin yerel pazarlarda üretim faaliyetlerini sürdürmeleri için kurulur. 10. Aşağıdakilerden hangisi ülke dışına çıkmayı zorlaştıran nedenlerden biri değildir? A) Değişen tüketici zevkleri B) Faaliyet gösterilecek ülkenin politik ve ekonomik yapısının farklı olması C) Az gelişmiş ülkeler hakkında bilgi toplamada yaşanılan zorluklar D) Teşvik ve sübvansiyonlar E) Faaliyet gösterilecek ülke pazarlarının başka işletmeler tarafından ele geçirilmiş olması 14. Faaliyetlerin ürün tabanlı olmayıp coğrafi alan tabanlı yürütüldüğü örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Global ürün bölümü B) Global bölge bölümü C) Başlangıç ürün bölümü D) Global fonksiyonel bölüm E) Karma örgüt yapısı 11. Global bölge bölüm yapısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Çoğunlukla gelişmiş işletmelerde ve limitli üretim hattı olan şirketlerde kullanılır. B) Faaliyetlerini yerel sınırlarda sürdürmektedir. C) Üretim hatları coğrafik alanlardaki farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterir. D) Bölüm yöneticisine yerel pazarı tanımada kolaylık sağlar. E) Şirket stratejisinde büyük değişikliklere neden olmaktadır. 15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bölüm yapısının zararlarından biri değildir? A) Ülke içi ve uluslararası yöneticileri ayırır. B) İki farklı hedef oluşmasına neden olur. C) Uluslararası faaliyetlerin gelişmesi, işletme merkezinin stratejik yönetim faaliyetlerini zorlaştırır. D) Yöneticiler uluslararası deneyim kazanır. E) Kaynakların etkin dağıtımı konusunda sıkıntılar ortaya çıkar. 6 İzleyen sayfaya geçiniz.

7 2013 GÜZ ARA 1521-A A 16. Aşağıdakilerden hangisi başka bir ülkede görev yapan uluslararası işletme yöneticilerinin başarısızlıklarının arkasında yatan sebeplerden biri değildir? A) Kültür çatışması B) Kariyer engeli C) Kültürler arası eğitim eksiği D) Teknik konular üzerinde fazla yoğunlaşmak E) Yöneticinin algılama kabiliyetinin yüksek olması 20. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmenin ana ülke ve ev sahibi ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinden en iyi elemanı çalıştırma politikasıdır? A) Etnosentrizm B) Regiosentrizm C) Polisentrizm D) Ademi merkeziyet E) Geosentrizm 17. İhracatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Bir ortak ile yapılması zorunludur. B) Ülke dışı faaliyetlerin en kolay ve sık tercih edilenidir. C) Uluslararası ticaretin en eski biçimidir. D) Ülke dışı faaliyetler içinde riski en düşük olandır. E) İşletmenin yönetim yapısında büyük değişikliklere ihtiyaç göstermemektedir. 18. Uluslararası işletme işe alma sürecinde öncelikle hangi faaliyeti yerine getirmelidir? A) Personelle görüşme B) Uluslararası çalışacak personelin özelliklerini belirleme C) İş için gerekli asıl becerileri tanımlama D) Testler yapma E) Referansları değerlendirme 19. Bir Ortadoğu ülkesinde bağlı kuruluşu bulunan bir uluslararası işletmenin Ortadoğu bölgesindeki başka bir ülkeden yönetici sağlaması insan kaynağı sağlama politikalarından hangisinin kapsamına girer? A) Geosentrizim B) Etnosentrizim C) Regiosentrizim D) Polisentrizim E) Merkeziyetçilik 7 İzleyen sayfaya geçiniz.

8 2013 GÜZ ARA 1521-A 1. Bir Üretim İşletmesi nde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: MALİYET MUHASEBESİ 4. Bir Üretim İşletmesi nde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: A Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: Dönem başı yarı mamul stokları: Direkt işçilik giderleri: Genel üretim giderleri: Dönem sonu yarı mamul stokları: Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: Türk Lirası Dönem başı mamul stokları: Türk Lirası Direkt işçilik giderleri: Türk Lirası Genel üretim giderleri: Türk Lirası Dönem sonu mamul stokları: Türk Lirası Bu bilgilere göre toplam üretilen mamul maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) İşletmede birim üretildiğine göre birim üretim maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) 12 B) 9 C) 7 D) 6 E) 5 2. Belirli bir muhasebe döneminde hasılattan çıkarılan yararı tükenmiş maliyetlere ne ad verilir? A) Zarar B) Gider C) Harcama D) Hasılat E) Varlık 3. Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerin saptanma zamanına göre maliyet yöntemlerinden biridir? A) Tam maliyet yöntemi B) Sipariş maliyet yöntemi C) Değişken maliyet yöntemi D) Doğrudan maliyet yöntemi E) Standart maliyet yöntemi 5. Aşağıdakilerden hangisi, maliyetin yararının tükenmesinin belirlendiği koşullardan biri değildir? A) Yararı tükenen maliyet, mamulün alıcıya teslim edildiği dönem hasılatıyla doğrudan ilgili olmalıdır. B) Yararı tükenen maliyetler finansal raporlama dönemiyle ilgili olmalıdır. C) Yararı tükenen maliyet, hizmetlerin alıcılarına teslim edildiği dönem hasılatıyla direkt olarak ilgili olmalıdır. D) Bir maliyet harcamasının gider olarak kabul edilmesi için, maliyet yararının o dönemde tüketilmesi gerekir. E) Dönem hasılatının elde edilmesiyle ilgili bulunmasa da varlıklara ilişkin maliyetlerin faydaları ölçülebilir bir biçimde tükenmiş olmalıdır. 8 İzleyen sayfaya geçiniz.

9 2013 GÜZ ARA 1521-A A 6. Aşağıdakilerden hangisi stok kontrolünün yerine getirdiği işlerden biri değildir? A) İşletmede stok bulundurmadan üretimin akmasına yardımcı olmak B) Stoklara karşı talebi karşılamak amacıyla en uygun düzeyde stok düzeylerini belirlemek C) Stok miktar ve çeşitlerini en akılcı ve en tasarruflu şekilde belirlemek D) İstenen anda stok sayımlarını gerçekleştirmek E) Talep edenlere arzu edilen kalitede stok sağlamak 9. Mamulün içine girmesine karşılık özünü oluşturmayan ve bir mamulün içinde ne kadar kullanıldığının doğrudan saptanmasının zor olduğu maddelere ne ad verilir? A) İlk madde B) Mamul madde C) Sarf mamulü D) Yardımcı madde E) İşletme malzemesi 7. Aşağıdakilerden hangisi piyasa fiyatı veya alış maliyetinden düşük olanıyla stok değerleme yönteminde kullanılan temel muhasebe ilkesidir? A) Sosyal sorumluluk ilkesi B) Muhafazakârlık ilkesi C) Dönemsellik ilkesi D) Kişilik ilkesi E) İşletmenin sürekliliği ilkesi 10. I. Fazla işçiden II. Fazla üretimden III. Fazla beklemeden IV. Fazla sayıda süreçten Yukarıdakilerden hangileri Tam Zamanında (Just-In-Time) stok kontrol yöntemiyle yok edilmeye çalışılan israfın kaynaklarından biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 8. Direkt ilk madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üretici direkt ilk maddeyi işletme dışındaki tedarikçiden satın alabilir. B) Üretici direkt ilk maddeyi doğadan ham olarak elde ederek işletmeye getirebilir. C) Direkt ilk maddeler üretimde kullanılacak parçalar olabilir. D) Üretici direkt ilk maddeyi işletme içinde üretmemelidir. E) Direkt ilk maddeler üretimde kullanılacak ara ürünler olabilir. 11. Gereksinimlerini gidermek ve gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalara ne ad verilir? A) Sermaye B) Ücret C) Maliyet D) Gider E) Emek 9 İzleyen sayfaya geçiniz.

10 2013 GÜZ ARA 1521-A A 12. Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetleri ile ilgili işçilik maliyetlerinden biridir? A) Araştırma - Geliştirme Maliyetleri B) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Maliyetleri C) Genel Yönetim Maliyetleri D) Finansman Maliyetleri E) Endirekt İşçilik Maliyetleri 15. İş kanunu gereğince bir işverene bağlı olarak 7 yıl çalışmış bir çalışanın yıllık ücretli izin süresi kaç gündür? A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) Bir işçi günlük 8 saatlik çalışmasına ek olarak 3 saat de fazla çalışma yapmıştır. Saat ücreti 14 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre işçinin günlük toplam ücreti kaç Türk Lirasıdır? (Fazla çalışma zammı % 50 olarak uygulanmaktadır.) A) 120 B) 150 C) 154 D) 175 E) İşletmelerde kullanılan yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri hangi ana hesap başlığı altında toplanır? A) Genel üretim maliyetleri B) Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti C) Endirekt ilk madde ve malzeme maliyeti D) Yardımcı madde maliyeti E) İşletme malzemesi maliyeti 14. Aşağıdakilerden hangisi mevzuat ve sözleşmeyle ilgili olarak çalışanlara ödenen ücretlerden biridir? A) Esas (Normal) Ücretler B) Fazla Çalışma Ücretleri C) Kıdem Tazminatı D) Üretim Primleri E) Verimlilik Primleri 17. Aşağıdaki üretim maliyeti unsurlarından hangisi ürünlere doğrudan aktarılamadığı için ancak dağıtım yoluyla ürünlerle buluşturulabilir? A) Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti B) Direkt işçilik maliyeti C) Genel üretim maliyeti D) Genel yönetim giderleri E) Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri 10 İzleyen sayfaya geçiniz.

11 2013 GÜZ ARA 1521-A A 18. Aşağıdakilerden hangisi maliyet dağıtımının amaçlarından biri değildir? A) Eş zamanlı olarak üretimin gerçekleştirilmesi B) Stratejik ve taktiksel öneme sahip işletme kararlarının alınması için maliyet bilgisi sağlamak C) İşletmede çalışanlar arasında amaç birliği ile yönetimsel çabaları destekleyerek güdülemeyi sağlamak D) Kamu ihalelerine bağlı sözleşmelerde bir fiyatın desteklenmesini sağlamak E) Stokların maliyetlerinin doğru olarak belirlenmesi 20. Bir işletmede genel üretim maliyetleri dağıtım oranı 25 Türk Lirası/makine saati ise ve işletmedeki toplam genel üretim maliyetleri Türk Lirası ise, işletmede dönem içinde çalışılan makine saatleri toplamı ne kadardır? A) B) C) D) E) Bir işletmede Ocak döneminde oluşan üretimle ilgili ısıtma giderleri ve temizlik giderlerine ilişkin maliyetlerle, bunların dağıtılacağı maliyet merkezleri ve her iki maliyetin dağıtımda dağıtım ölçüsü olarak kullanılacak metrekarelerin dağılımıda aşağıdaki gibidir: Maliyet Merkezleri Dağıtım Ölçüsü (metrekare) Isı merkezi 150 yardımcı Yemekhane 200 yardımcı Bakım-onarım esas 350 üretim Döküm esas üretim 900 Çapak temizleme esas üretim Montaj esas üretim İşletmede dönem içinde kalite ısıtma giderleri olarak Türk Liralık ve temizlik giderleri olarak da Türk Liralık maliyet oluşmuştur. Bu bilgilere göre, geleneksel maliyet dağıtım modelinin birinci aşaması sonrasında Montaj Esas Üretim Maliyet Merkezi nde toplanan genel üretim maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) İzleyen sayfaya geçiniz.

12 2013 GÜZ ARA 1521-A 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur? A) Dönen Varlıklar B) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar C) Duran Varlıklar D) Özkaynaklar E) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar GENEL MUHASEBE-I 5. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemlerinin ulusal para birimine göre yapılması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır? A) Tam açıklama B) Tutarlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik E) Parayla ölçülme A 2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir? A) Bireysel Bilgi B) Kayıtlama C) Özetleme D) Sınıflandırma E) Analiz ve Yorum 6. Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunda Brüt Kâr veya Zarar bölümünde yer almaz? A) Satış gelirleri B) Genel yönetim giderleri C) Satışların maliyeti D) Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler E) Ticari faaliyetlerden brüt kâr 3. Aşağıda gelir tablosu düzenleme ilkeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gerçekleşmemiş satışlar gelir ve kârlar gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçekleşmemiş tutarlarından gösterilebilir. B) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârını diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. C) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. D) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. E) Maliyetler, maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ile diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. 7. Dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesinin beklenmesi B) Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması C) Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi D) Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesinde kullanılan nakit ve nakit benzeri değerler E) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin beklenmemesi 4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıkları ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para birimi ile ifade edilebilen mali olaylara ait belgeleri toplayan, kayıtlayan, sınıflandıran, mali tablolar şeklinde özetleyen, analiz ve yorumlayan bir bilgi sistemidir? A) Maliye B) Bankacılık C) Muhasebe D) Vergicilik E) İşletmecilik 8. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların hazırlanmasındaki varsayımlardan biri değildir? A) İşletmenin sürekliliği B) Muhasebenin tahakkuk esası C) Önemlilik ve birleştirme D) Tutarsız sunum E) Netleştirme 12 İzleyen sayfaya geçiniz.

13 2013 GÜZ ARA 1521-A A 9. Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenmez? A) Bilanço B) Gelir Tablosu C) Özkaynaklar Değişim Tablosu D) Nakit Akım Tablosu E) Dipnot ve Açıklayıcı Bilgiler 13. Bankadan bir ay vadeli Türk Lirası ihtiyaç kredisi nakit olarak çekilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 100 Kasa hesabı alacaklandırılır. B) 100 Kasa hesabı borçlandırılır. C) 300 Banka kredileri hesabı borçlandırılır. D) 400 Banka Kredileri hesabı borçlandırılır. E) 400 Banka Kredileri hesabı alacaklandırılır. 10. Aşağıdakilerden hangisi finansal bilgi kullanıcılarının işletme hakkında kararlarını etkileyecek bilginin üretilmesini sağlayan finansal tablo özelliğidir? A) Gerçeğe uygun sunum B) Karşılaştırılabilirlik C) Zamanında sunum D) İhtiyaca uygunluk E) Anlaşılabilirlik 11. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir? A) Kasa B) Bankalar C) Genel Yönetim Giderleri D) Ticari Mallar E) Banka Kredileri 14.. HESABI Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Borç kalanı Türk Lirasıdır. B) Kaynak hesabıdır. C) Alacak kalanı Türk Lirasıdır. D) Borç kalanı Türk Lirasıdır. E) Borç kalanı Türk Lirasıdır. 15. Ortaklar, geçmiş yıllar kârlarından Türk Lirasını sermaye artışında kullanmaya karar vermişlerdir. 12. Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğidir? A) Varlıklar = Borçlar + Kaynaklar B) Varlıklar = Yabancı Kaynaklar - Özkaynaklar C) Kaynaklar = Varlıklar +Borçlar D) Kaynaklar = Varlıklar -Borçlar E) Varlıklar =Kaynaklar Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bedelsiz sermaye artışı gerçekleşmiştir. B) Ortaklar hiçbir bedele katlanmadan sermaye paylarını artırır. C) Sermaye hesabı alacaklandırılır. D) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı kaynak hesabıdır ve azalış borçlandırılır. E) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı kaynak hesabıdır ve azalış alacaklandırılır. 13 İzleyen sayfaya geçiniz.

14 2013 GÜZ ARA 1521-A A 16. I. Kesin Mizan II. Mali Tablolar III. Genel Geçici Mizan IV. Açılış Kayıtları V. Envanter ve Envanter Kayıtları Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci ile ilgili doğru bir sıralamadır? A) II - III - I IV - V B) IV - II - I - III V C) IV - III - II I - V D) IV - III - V - I - II E) V - IV - I II - III 20. Yevmiye defterinden büyük deftere aktarmaların matematiksel doğruluğunu test eden tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilanço B) Mizan C) Gelir Tablosu D) Hesap E) Nakit Akış Tablosu Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir? A) Sonuçlandıran mizan B) Genel geçici mizan C) Ara mizan D) İsteğe bağlı mizan E) Kesin mizan 18. Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defterlerin tasdik zamanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Faaliyetine devam etmekte olanlar ertesi yıl kullanacakları defterlerini içinde bulundukları yılın Aralık ayı içinde B) Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden önce C) Vergi mükellefiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden hemen önce D) Aynı defterleri ertesi yıl da kullanmak isteyenler kullanacağı yılın Ocak ayı içinde E) Defterleri dolanlar devam tasdiki için kullanmaya başlamadan önce 19. Yevmiye defteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kayıtlar maddeler şeklinde yapılır. B) Borç ve alacak sütunları toplamı eşittir. C) Birden çok hesap borçlu birden çok hesap alacaklı ise tam maddedir. D) Bir hesap borçlu bir hesap alacaklı ise basit maddedir. E) Birden çok hesap borçlu iken bir hesap alacaklı veya tersi ise bileşik maddedir. 14 İzleyen sayfaya geçiniz.

15 2013 GÜZ ARA 1521-A 1. Uyulması gereken davranış kurallarına gönderme yaparak kullanıldığında ahlâk sözcüğü hangi anlamda kullanılmış olur? A) Normatif B) Betimsel C) Zorlayıcı D) Sınırlayıcı E) Genişletici HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 6. Bir kuralın öngörülen usulüne uygun çıkarılıp çıkarılmadığının denetlenmesine ne ad verilir? A) İçerik denetimi B) Maddi denetim C) Norm denetimi D) Siyasi denetim E) Şekil denetimi A 2. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir? A) Ceza B) Geçersizlik C) Toplumdan dışlama D) Hükümsüzlük E) Tazminat 3. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? A) Kurumlaşmış olma B) Düzenlilik C) Usule bağlı olmama D) Örgütlü olma E) Süreklilik 4. Kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A) İcra memuru B) İcra müdürü C) Kolluk kuvvetleri D) Yargı organı E) Yürütme organı 7. Resmi Gazete de yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girer? A) Danıştay ın onayıyla B) Başbakanın onayıyla C) Usulüne uygun ilan edilmekle D) İlgili bakanın onayıyla E) İlgili kurul tarafından kabul edilmeyle 8. Kanunların yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meclisin kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı nın incelemesine sunulur. B) Kanunlar Mecliste toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilir. C) Cumhurbaşkanı incelemek üzere kendisine gönderilen kanunları 15 gün içerisinde inceleyerek kararını verir. D) Meclisin oybirliğiyle kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı na sunulmaz. E) Kabul oylarının sayısı 139 dan az olamaz. 5. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir? A) Teorik akıl B) Pratik akıl C) Betimsel akıl D) Yaratıcı akıl E) Üretici akıl 9. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek yoktur. B) Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılırlar. C) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirler. D) Aleyhlerinde iptal davası açılamaz. E) Sadece siyasi denetime tabidirler. 15 İzleyen sayfaya geçiniz.

16 2013 GÜZ ARA 1521-A A 10. Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistematik yorum teorisi B) Tarihsel yorum teorisi C) Amaçsal yorum teorisi D) Sözel yorum teorisi E) Objektif yorum teorisi 11. Fıkhın kaynaklarından istihsan ne anlama gelmektedir? A) Kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar bulunan bir güçlüğü kaldırmak için hükmolunan çözümdür. B) Daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm kurmasıdır. C) Toplumunun benimsediği, alışageldiği ve günlük yaşayışında uymak zorunda hissettiği davranış tarzlarıdır. D) Belirli bir sorunu çözmek için, ona çok benzeyen başka bir sorunun çözümüne uygulanan hükmü benzeterek uygulamaktır. E) Bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmalarıdır. 13. Pandekt Hukukunu geliştiren hümanist okul ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hümanist okul, her memleketin kendi hukukunu uygulamasını öngörmüş ama bunu yaparken de Roma hukukunun zengin bir hukuki düşünce hazinesi olduğu fikrini yaymıştır. B) Hümanist okul yalnızca Fransa da etkili olmuştur. C) Hümanist okul 15. yüzyıldan itibaren yüzyıllar içerisinde yorumlanarak tahrif edilmiş Roma Hukuku metinlerinin özgün ifadesinde ne anlama geldiğini araştırmaya koyulmuşlardır. D) Hümanist okulun özgün Roma Hukuku arayışı hukuk uygulamasının istemlerine yabancılaşacak kadar aşırı filolojik bir incelemeye dönüşmüştür. E) Hümanist okulun çabaları bir süre sonra hukuki gereksinimlerin karşılanmasında yetersiz kalmıştır. 14. Roma hukukçusu Gaius un kişiler hukuku bakımından tasnif ettiği kategorilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İmparatorluk döneminde köleler Roma vatandaşlarının malıdırlar ve borç yüklenmek anlamında hak ehliyetleri yoktur. B) Kölelerin efendileri adına yaptıkları iktisap dahil tüm işlemler geçersizdir. C) Roma vatandaşlığı doğum, azat etme ile tevcih yoluyla elde edilebilir. D) Roma şehir devletinde, aile içinde hak ehliyetine sahip olanlar, egemenlik altında olanlar değil, aile reisidir. E) Özgür bir kimsenin Roma hukukuna göre hak sahibi olabilmesinin koşulu, onun aynı zamanda Roma vatandaşı da olmasıdır. 12. İngiliz hukuk sisteminde bulunan Statute Law ne anlama gelmektedir? A) Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir. B) Uluslararası alanda ortak bir hukuk sistemi ailesini ifade eder. C) İngiltere yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder. D) Sayısı birkaç yüz bini bulan örnek kararların oluşturduğu İngiliz içtihadi hukukunu tanımlar. E) Birbirlerinden ayrı kararlar veren yargıçların arasındaki birliğin sağlanması çabasıdır. 15. Federal devlet yapısının Hukuk düzenine etkisi nedir? A) Hem federe devletin hukuku hem de federal devletin hukuku söz konusudur. B) Federe devlet yalnızca özel hukuk ilişkilerinde federal devlete bağlıdır. C) Özel hukuk ya da kamu hukuku ayrımı söz konusu değildir. D) Federe devlet yalnızca kamu hukuku ilişkilerinde federal devlete bağlıdır. E) Federe devlet yalnızca yasa yapım sürecinde federal devlete bağlıdır. 16 İzleyen sayfaya geçiniz.

17 2013 GÜZ ARA 1521-A A 16. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biri değildir? A) Çocuk mahkemesi B) Sulh ceza mahkemesi C) Trafik mahkemesi D) Disiplin mahkemesi E) Ağır ceza mahkemesi 19. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir? A) Kanunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak B) Meclis iç tüzüğünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak C) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak D) Bakanlar Kurulunca çıkarılan tüzüklerin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak E) Bakanlar kurulu üyelerini görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak 17. Adli yargı hukuk mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi kurulabilir. B) Hukuk mahkemeleri genel mahkemeler ve özel mahkemeler olarak ikiye ayrılır. C) Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il veya ilçe merkezi ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarına göre belirlenir. D) Bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına ve yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. E) Hukuk mahkemeleri nüfusu yüz binin üzerinde olan il ve ilçelerde kurulabilir. 18. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının görevlerinden biri değildir? A) Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak B) Yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek C) Ceza davalarında gerektiğinde kanun yoluna başvurmak D) Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak E) Ceza davalarında sanığın suçlu olup olmadığı hakkında hüküm vermek 20. Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü hukuk mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asliye hukuk mahkemesi B) Ticaret mahkemesi C) Tüketici mahkemesi D) İdare mahkemesi E) Sulh hukuk mahkemesi 17 TEST BİTTİ.

18 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

19 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

20 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

21 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

22 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

23 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

24 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler sınava giren diğer öğrencileri rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Bu nedenle sorumluluk sınav kurallarına uymayan öğrencilere aittir. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organlarınca bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 2. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 4. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 5. Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 7. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 9. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 10. Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 11. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 12. Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 13. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 14. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 15. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. 16. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1521 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

aofdersnotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL

aofdersnotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1177 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1140 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1179 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

aofdernotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

aofdernotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL aofdernotlari.net aofdersnotlari.net ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

aofdersnotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

aofdersnotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1141 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

aofdernotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

aofdernotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

aofdernotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

aofdernotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1181 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1168 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1142 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1138 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

aofdernotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

aofdernotlari.net GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL aofdernotlari.net ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1208 ÖĞRENCİNİN 2013-2014 BHR DÖNEMİ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09.30 İKİNCİ YRIYIL TÜRKÇE SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1144 ÖĞRENCİNİN 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1169 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU

GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

aofdersnotlari.net BAHAR DÖNEM SONU - 4. OTURUM - Pazar 14:00 4. YARIYIL

aofdersnotlari.net BAHAR DÖNEM SONU - 4. OTURUM - Pazar 14:00 4. YARIYIL ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı

Detaylı

aofdersnotlari.net BAHAR ARA - 4. OTURUM - Pazar 14:00 4. YARIYIL

aofdersnotlari.net BAHAR ARA - 4. OTURUM - Pazar 14:00 4. YARIYIL ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı