Sayın Bakan, Sayın Başkanlar, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Bakan, Sayın Başkanlar, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,"

Transkript

1 17 Aralık 2010 The Marmara Sayın Bakan, Sayın Başkanlar, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları, 9. Teknoloji Ödülleri törenine hoş geldiniz. TÜBİTAK, TÜSİAD ve TTGV tarafından düzenlenmekte olan Teknoloji Ödülleri ve Kongresinin birincisi 1998 yılında yapılmıştı.geçen zaman içinde uygulamada bazı değişikliklere uğrayan etkinliğin bugün sonuçlandıracağımız dokuzuncusuna yapılan başvurularda önemli bir artış olmuştur. Bu sıçramadaki en önemli etkeni sanayimizde ar-ge ve yenileşim kültürünün artık yerleşmeye başlamış ve öneminin kabul edilmiş olması şeklinde yorumlamak istiyorum. Sayın Dinleyenlerim, Ülkemizde bilim, teknoloji ve yenileşimin geliştirilmesinin bir politika olarak benimsenmesi başlangıcı olarak, TÜBİTAK ın kurulduğu, planlı dönemin de başlangıcı olan, 1963 yılını kabul edersek bugüne kadar 47 yıl geçmiş bulunuyor.nerede ise yarım asır.bu 47 yılın bir değerlendirmesini yaparak geleceğe yönelik atılan adımların daha doğru ve gerçekçi olması sağlanabilir. Bir ödül töreni öncesi yapılan konuşmaya böyle bir değerlendirmeyi sığdırmanın imkansızlılığı ortada.ama,hiç değilse, yukarda değindiğim başlangıçtan beri bu ortamda bulunan bir kişi olarak önemli saydığım bazı tesbitlerimi özetleyebilirim: 1

2 Geçen süre zarfında, çeşitli bilim ve teknoloji politikaları saptanmış, bunlar uygulanmaya çalışılmıştır.sonunda Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenileşim Sistemi oluşmuştur. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiyenin Yenileşim Politika Eğilimleri isimli raporda Yenileşim Sistemimizin bütün önemli bileşenlere sahip olduğu belirtiliyor.bununla birlikte, ülkenin büyüklüğü göz önünde tutulursa, bunların sayı, işletme büyüklüğü ve çeşitliliği bakımından yeterli olmadığı, daha önemlisi, bileşenler arası işbirliği ve irtibatın zayıf olduğu ifade ediliyor. Son yıllarda ülkenin bilim, teknoloji ve yenileşim alanındaki durumu, çeşitli uluslarası göstergelere göre, yükselen bir gidiş gösteriyor.hayata geçirilen doğrudan ve dolaylı teşvik tedbirlerinin de etkisiyle, özel sektörde göze çarpan teknoloji geliştirme ve yenileşim etkinlikleri gözlemleniyor.ancak, uluslararası piyasalarda, aranan, markalaşmış, bize ait, özgün, yüksek teknolojili, yüksek değerli ürünlerimiz mevcut değil henüz.geçenlerde Sayın Maliye Bakanının söylediği bir sözü çok önemsiyorum:klasik ürünler yerine ileri teknolojili, yüksek katma değerli ürünler ihracı cari açığın kapanmasına yardımcı olur.bu sözler, Demoklesin kılıcı gibi başımızın üstünde duran cari açıkla mücadelede, TL-dolar paritesi dışında araçlar bulunduğuna da işaret ediyor. Bilim, teknoloji ve yenileşim politikaları saptanıp zaman zaman günün şartlarına uydurulmuş olmakla beraber, özel sektörün dinamizmi ile beslenen, kamunun teknolojiye dayalı ulusal kalkınmaya sıkı sıkıya bağlı olduğu bir ortam ve model oluşturulamamıştır. Eğitim bir toplumun yeni bilgi ve teknolojiyi özümseme yeteneğini de inşa eder.bir ekonomi yüksek seviyelere çıktıkca, teknolojik yetenek de kritik bir etken haline gelir.bu sebeple insan kaynağına ve eğitime büyük yatırımlar yapmak gerekir.uzun soluklu böyle bir politikanın ülkemizde izlendiğini söylemek zordur.yıllardan beri yüksek öğretimin gündemini işgal eden konuları birlikte izliyoruz.ilk ve orta öğretimdeki durumumuzun da, uluslararası değerlendirmelere göre, pek iç açıcı olmadığı, OECD nin PISA, yani uluslararası öğrenci başarısını belirleme programı, raporlarından açıkca görülüyor. 2

3 Bilim, teknoloji ve yenileşim sisteminin ülkemizde en üst kuruluşu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuruludur (BTYK).Bu kurul, 1983 yılında bir kanun kuvvetinde kararname ile kurulmuştur.kararnamede BTYK nın kuruluş amacı şöyle tanımlanıyor: Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve güvenlik hedefleri doğrultusunda tesbit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Başbakana bağlı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmuştur. Bu ifadeye rağmen, uzun süre Kurulun işletilmesi süreci tam bir ihmal ve önemsemezlik örneğidir.bununla ilgili bilinenleri bir kez daha yineleyeceğim:kanun kuvvetindeki kararnamede Kurumun yılda en az iki kez toplanması öngörülmüş olmasına karşın, ilk toplantısını 1989 da, yani kuruluşundan altı yıl sonra, yapmıştır.bundan sonraki toplantıları uzun aralıklarla devam eden BTYK, 2004 yılında 10. kez toplanabilmiştir.o tarihten bu yana kararnamesindeki hükme uygun olarak yılda iki kez toplanıyor. BTYK, kanun kuvvetindeki karanameye göre, Başbakanın başkanlığında ilgili Devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köy İşleri, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları ile YÖK Başkanı, DPT Başkanı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları, TÜBİTAK Başkanı ve bir yardımcısı,türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, TRT Genel Müdürü, TOBB Başkanı ve YÖK ün belirleyeceği bir üniversitenin seçeceği üyeden oluşur.ayrıca ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri de BTYK da davetli sıfatı ile yer alırlar. Görüldüğü üzere, bu kurulda özel sektör doğrudan sadece TOBB Başkanı tarafından temsil edilmektedir.oysa, GSH nın %2 sine çıkması hedeflenen toplam ar-ge harcamalarının en az %50 si, tercihen %60 ı özel sektörden beklenmektedir. Bu itibarla, esasen çok eskimiş olan BTYK kanun kuvvetinde kararnamesi kanun haline getirilirken günün ihtiyaç ve şartlarına uyan yapısal değişikliklere tabi tutulması faydalı olacaktır. 3

4 Üniversite sanayi işbirliği, her ne kadar diğer ülkelerde de tatmin edici olmaktan uzaksa da, ülkemizdeki seviyesi çok düşüktür.üniversite kampüslerinde kurulan teknoloji geliştirme bölgelerindeki teknopark, teknokent gibi kuruluşlara yerleşik şirketlerin üniversitelerle kurdukları işbirliği örnekleri çok yetersizdir.teknoloji transfer arayüzleri bu arada teknoloji transfer merkezleri henüz emekleme çağındadır. Kamu-üniversite-özel sektör şeklindeki üçlü işbirliğine nadir olarak rastlanıyor.oysa, ulusal kalkınmayı etkileyecek büyük projelerin yaratılması ve gerçekleştirilmesinde bu enstrümana ihtiyaç vardır. Bilim, teknoloji ve yenileşim alanındaki gelişmelerden tatmin olmak hiç bir zaman mümkün olmayacaktır, olmamalıdır da.ama bazı göstergeleri kullanarak iyimser bir tablo da çizilebilir.mesela, 1993 yılına ait bazı önemli göstergelerle bugüne yakın olanlar karşılaştırılabilir.1993 yılını seçmemin sebebi o yılın başlarında Sayın Süleyman Demirel Başkanlığında ikinci toplantısını yapan BTYK da ilk olarak Türk Bilim ve Teknoloji Politikası ün kabul edilmiş olmasıdır.1993 yılında gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içinde ar-ge harcamalarının payı %0,33 iken 2009 da %0,85 e yükselmiş olup bunun, yakında, %1 i aşması beklenmektedir.gene 1993 de 7 olan onbin çalışan nüfus başına tam zaman eşdeğer ar-ge personeli sayısı 2009 da 34,6 ya çıkmıştır.1993 de toplam ar-ge harcamalarındaki özel sektör payı %18 iken, 2009 da, %40 a ulaşmıştır.gsh içinde ar-ge harcamalalarındaki payı itibarı ile yüksek öğretim hala %47,4 ile ilk sıradadır.ancak, özel sektör, ar-ge harcamaları finansmanın %41 ini karşılayarak birinci sırada bulunmaktadır.diğer yandan, ilk olarak 2009 yılında, istihdam edilen tam zaman eşdeğer ar-ge personel sayısı itibarı ile özel sektör ön sıraya geçmiştir. Bu tablo, önümüzdeki yıllarda gelişmenin daha da hızlanacağı hususunda ümit veriyor.ta ki, başta kamu olmak üzere, tarafların teknolojiye dayalı ulusal kalkınma modeline inanması ve bağlılığı sağlansın. Sözlerime son verirken artık markalaşmış bulunan bu etkinliği birlikte düzenlediğimiz TÜBİTAK ve TÜSİAD a örnek işbirliği, Teknoloji Ödülleri Yürütme Kuruluna başarılı yönetimleri ve Jüri üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. 4

5 Biraz sonra ödül kazanan proje ve firmaları birlikte öğreneceğiz. Kazananları şimdiden kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. Fikret Yücel TTGV Yönetim Kurulu Başkanı 5

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi konulu Etkinliğin Açılış Konuşması Doç. Dr. Cevahir UZKURT 3 Nisan 2013, Ankara Ramada Plaza Otel (Söğütözü)

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi konulu Etkinliğin Açılış Konuşması Doç. Dr. Cevahir UZKURT 3 Nisan 2013, Ankara Ramada Plaza Otel (Söğütözü) Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi konulu Etkinliğin Açılış Konuşması Doç. Dr. Cevahir UZKURT 3 Nisan 2013, Ankara Ramada Plaza Otel (Söğütözü) Değerli Konuklar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler

Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 23. Toplantısı Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler 27 Aralık 2011 Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 23. Toplantısı Hazırlık Dosyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

Kamu - Üniversite - Sanayi

Kamu - Üniversite - Sanayi YIL: 25 SAYI: 295 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Gelişmekte Olan Ülkelerin Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemlerinin Temel Dinamikleri Bilim ve Teknoloji

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI HAKKINDAKİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Nisan215 N2156 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Biyoteknoloji Politikaları Merkezi Direktörü/ Sağlık Politikaları Program Yöneticisi G2 Ülkelerinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN POTANSİYELİ YÜKSEK. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı (TYDTA) İlker Aycı RÖPORTAJ / İLKER AYCI

TÜRKİYE NİN POTANSİYELİ YÜKSEK. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı (TYDTA) İlker Aycı RÖPORTAJ / İLKER AYCI TÜRKİYE, EN FAZLA YATIRIM ÇEKEN ÜLKELERDEN BİRİ OLMALI İlker Aycı, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye nin en fazla yatırım çeken ülkeler listesinde de ön sıralarda

Detaylı

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI Hüseyin AĞIR* Özet: Türkiye ile Güney Kore 1970 li yıllara kadar benzer ekonomik göstergelere sahipken, ilerleyen yıllarda Güney

Detaylı

Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri

Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri Dicle Üniversitesi, Ekonomi

Detaylı

1. MEVCUT DURUM SEKTÖR STRATEJİLERİ İKİNCİ BÖLÜM

1. MEVCUT DURUM SEKTÖR STRATEJİLERİ İKİNCİ BÖLÜM 143 Finans Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Ekonomik kriz sonrasında finans sektörüne ilişkin olarak önemli mevzuat çalışmaları yapılmıştır. Bankacılık sektöründe uluslararası standartlara uyum sağlamak

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü 1 2 İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 21 Ekim 2014 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 /31

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 /31 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 /31 Türk İş Dünyasının Değerli Üyeleri Değerli Basın Mensupları Yeni teşvik sisteminin genel çerçevesinin dün Sn. Başbakanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün yeni sistemin

Detaylı

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:I. GÜNEY KORE NĠN BAġARISININ ARKASINDAKĠ ARGE GERÇEĞĠ VE TÜRKĠYE ĠLE BĠR KARġILAġTIRMA

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:I. GÜNEY KORE NĠN BAġARISININ ARKASINDAKĠ ARGE GERÇEĞĠ VE TÜRKĠYE ĠLE BĠR KARġILAġTIRMA GÜNEY KORE NĠN BAġARISININ ARKASINDAKĠ ARGE GERÇEĞĠ VE TÜRKĠYE ĠLE BĠR KARġILAġTIRMA Mustafa ÇALIŞIR * Ahmet GÜLMEZ ** Özet Günümüzde, siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileri açısından sanayi devrimi ile

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN (2015-2018) KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER 1 TABLOLAR DİZİNİ 2 ŞEKİLLER DİZİNİ 2 ÖNSÖZ 3 1. GİRİŞ 5 2. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI 6 3. DURUM ANALİZİ 8 3.1. ÇEVRE ANALİZİ

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 17 OCAK 2011 1 Değerli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 24 Aralık 2008 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME. İrfan Çakın

TÜRKİYE DE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME. İrfan Çakın TÜRKİYE DE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME Cumhuriyet Öncesi Dönem Ar-Ge Medreseler Medreseler Türk-İslam uygarlığında günümüz üniversitelerin karşılığı olan kuruluşlardır. Medreseler öğrencileri hem yükseköğrenime

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı