HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI"

Transkript

1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BYPC 101 Mesleki Matematik Oran Orantı, Doğru ve ters orantı, Yüzde Hesapları, Yüzde Hesapları Uygulamaları, Alış, Maliyet Satış ve Kar Hesapları, şirket hesapları kar ve zarar hesapları, Karışım bileşim alaşım ve faiz hesapları, Basit ve bileşik faiz işlemleri, İskonto tanımı, İç ve Dış iskonto hesapları, İstatistikte temel kavramlar. BYPC 103 Genel İşletme İşletme ve İşletme Yönetimi, Ekonomik bir birim olarak işletme, işletme çeşitleri,işletme kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü, işletme kuruluş yerinin seçimi, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminde karar verme ve karar süreci. BYPC 105 Hukuka Giriş Hukuk temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, Kişilik kavramı, Tüzel kişilik, Aile hukuku, Eşya hukuku, Borçlar hukuku, Sözleşmeler, Çeşitli hükümler, Hak arama süreci. BYPC 107 Klavye Teknikleri Klavye ve Temel Kavramlar, Temel Sıra Tuşları, Birinci Grup Üst ve Alt Sıra Tuşları, İkinci Grup Üst ve Alt Sıra Tuşları, Üçüncü Grup Üst ve Alt Sıra Tuşları, Noktalama İşareti ve Sembol Tuşları, Rakam Tuşları ve Romen Rakamları, Hızlı ve Hatasız Yazma. BYPC 109 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Görgü ve Protokol Kavramı, Protokol İlkeleri ve Türleri, Sosyal Yaşamda ve İş Yaşamında Davranış Biçimleri ve Protokol, Sözlü ve Yazılı İletişimde Protokol, Sözsüz İletişimde Davranış ve Protokol, Kurumsal Etkinliklerde Protokol, Yönetsel Davranış Protokolü, Yönetici Asistanının Uygulaması Gereken Protokol Kuralları ve Davranış Biçimi. ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi TUR 101 Türk Dili I Dilin insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı Milliye ve Misakı Milli, 1

2 TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı. YBD 101 Yabancı Dil I Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, may, might, could, can, must, not karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat, böylece II. YARIYIL BYPC 102 İktisada Giriş Temel Kavramlar. Arz ve Talep Kavramları, Arz ve Talep Esneklikleri, Tüketici Davranışları, Üretim Teorisi, Piyasa Kavramı, Mal Piyasaları, Faktör Piyasaları, Milli Gelir ve Milli Gelirle İlgili Temel Kavramlar, Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik, Para ve Bankalar. BYPC 104 Örgütsel Davranış Davranış kavramı, Davranış düzlemi; Sosyal statü ve rol davranışları, Kültür, Örgüt kültürü, İnanç ve tutumlar, Kişilik, Algılama ve öğrenme kavramları, Motivasyon kavramı. BYPC 106 Genel İletişim İletişim Kavramı ve İletişim Süreci; Sözel İletişim, Sözsüz İletişim, Yazılı iletişim, Bireylerarası İletişim, Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim, Kitle İletişimi, Çevrimiçi İletişim, Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim. BYPC 108 Mesleki Yazışmalar Yazışmaların Niteliksel Özellikleri, Yazışmalarda Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları, Yazı Yazma Süreci, Resmi Yazıların Bölümleri, Resmi Yazı Türleri, İş Yazılarının Bölümleri, İş Yazısı Türleri, Özel Yazı Türleri. BYPC 110 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri Belge Akışı: Gelen ve Giden belgeler, Dosyalama Sistemleri, Dosyalama Sisteminin Kurulması, Belge Değişim Süreci, Elektronik Belgeler: Üretme ve Koruma, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, E-Devlet İle Belge Yönetimi, Arşivleme, Belgeyi saklama süreci ve imha yöntemleri, Evrak ve Dosya Yönetiminde Verimlilik. ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri II Microsoft ofis, Internet Explorer TUR 101 Türk Dili II Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. 2

3 ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi. BYPC 118 Yabancı Dil II Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, will, would, should; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar III. YARIYIL BYPC 201 Genel Muhasebe Genel bilgiler, Bilanço ve hesaplar, Muhasebe sistemi, Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Yabancı kaynak hesapları, Öz kaynak hesapları, Ticari belgeler, Sipariş İrsaliye Fatura, Kasa işlemleri, Personele ilişkin muhasebe işlemleri, Cari hesap, Banka işlemleri, Çek senet işlemleri, Proforma fatura, Finansal raporlar, Bütçeleme, İlave yatırımlar. BYPC 203 Büro Yönetimi Büro Kavramı, Büroların İşlevleri, Büro Türleri, Yönetim, Büro Yönetimi ve Fonksiyonları, Bürolarda Tasarım ve Ergonomi, Bürolarda Otomasyon ve Bilgi Sistemleri, Bürolarda İş Yönetimi, Bürolarda Mobbing. BYPC 205 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri Kamu Kesimi-Özel Kesim: Temel Kavramlar ve Kurumlar, Yargı Kuruluşları, Kamu Yönetiminin Örgütsel Yapısı: Merkezi İdare ve Taşra Örgütü, Yerinden Yönetim Kuruluşları, Anayasada Düzenlenen İdarî Kamu Kurumları, Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı Temsilcilikler, Kamu ve Özel İşletmeler ve Hukuksal Yapısı, Kamu-Özel Birlikteliğinde Yönetilen Kuruluşlar, Bürokrasi kavramının tanımı ve özellikleri. BYPC 207 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, İş İlişkisinin Düzenlenmesi, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları, Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri, Toplu İş Sözleşmesi-Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü, Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı, Sosyal Sigorta Kolları. 3

4 BYPC 209 Büro Teknolojileri Teknoloji, İşlevleri ve Değişen İş Yaşamı, Bilgi Kavramı, Bilgi Toplumu, Büro Otomasyonu, Büro Makineleri, Bilgisayar Yazılım ve Donanım Teknolojileri, Bilgisayar Ağları, İnternet ve İntranet, E-Ticaret, E-İş, E-Devlet, İnovasyon, Bürolarda 3D Teknolojisi. BYPC 221 Mesleki Yabancı Dil I Konuşma, Dinleme, anlama, Yazma, Okuma, anlama. BYPC 223 Bilgisayar Büro Programları I Bilgisayarda belge hazırlama, Denetim ve hızlı erişim, Sayfa düzeni ve yazdırma, Belgede çeşitli uygulamalar, Belge gönderimi, Sunum cihaz ve yazılımları, Sunum hazırlamak, Sunum yapmak BYPC 225 Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı, Kalite Felsefesi, Kalite Yönetim Sistemlerinde Temel Kavramlar: Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Kalite İyileştirme, Kalite Yönetim Teknikleri, Süreç Yönetim Sistemi, Standardizasyon, Sertifikasyon ve Kalite Ödülleri, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Kalite Kavramı Bağlantısı, Hizmet Sektöründe Kalitenin Önemi. BYPC 227 İkna Edici İletişim İkna Kavramı, İknanın Psikolojik Toplumsal ve Mantıksal Boyutları, İkna Kuramları, İkna Edici İletişimde Kaynak, İkna Edici İletişimde Mesaj, İkna Edici İletişimde Mesajın Alıcıları, Sözsüz İletişim ve İkna, İletişim Kampanyaları ve İkna. BYPC 229 Pazarlama İlkeleri Temel kavramlar, Tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, Mamül, fiyat, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, Tutundurma, Pazarlama araştırması, Pazarlama yönetimi ve uluslar arası pazarlama. BYPC 231 Etkili ve Güzel Konuşma Nefes, Doğru Nefes Teknikleri, Ses organları, Diksiyon, Protokol konuşması, Bilgilendirme konuşması, Hazırlıksız konuşmalar BYPC 233 İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi İnsan kaynakları planlaması, İnsan kaynağını bulma, seçme ve yönlendirme, İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi, İnsan kaynağının değerlemesi ve ücretlendirilmesi, İş ilişkileri. 4

5 BYPC 235 Zaman Yönetimi Zaman, Zaman Yönetimi ve Önemi, Yönetim Fonksiyonları ve Zaman Yönetimi İlişkisi, Zaman Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Zaman Tuzakları, Zamanı Planlama Yöntemleri, Toplantı ve Toplantıların İşlevleri, Toplantı Türleri, Toplantı Düzenleri, Toplantılardaki Katılımcı Tipleri. BYPC 237 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma ve geliştirme Faaliyetleri, Araştırmada Ahlaki Prensipler, Araştırmada Temel Kavramlar, Araştırmanın Gereği ve önemi, Araştırma Süreci, Raporun Yazılışında uyulması Gereken Genel Yazı Kuralları, Bir Tezin Ana Bölümleri, Araştırmanın Sunumu. BYPC 239 Sekreterlik Bilgisi Sekreterlik mesleğinin anlamı-kapsamı, Sekreterlik türleri, Sekreterin görev ve sorumlulukları, Sekreterin kişisel özellikleri, sosyal özellikleri, mesleki özellikleri, sekreterlikte nezaket ve görgü kuralları. BYPC 241 Mesleki Dönem Değerlendirmesi-I Ön lisans eğitimi süresince kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi. IV. YARIYIL BYPC 202 Bilgisayar Muhasebe Yazılımları Stok nedir, Stok programları, Cari hesap kartları, Cari hesap programı, Çek ve senetler, Çek senet programı, Banka, Banka işlemleri, Kasa işlemleri, Kasada banka ve cari hesaplar, Kasa fatura işlemleri. BYPC 204 Yönetici Asistanlığı Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı, Başarılı Bir Sekreterin Kişisel ve Mesleki Özellikleri, Yönetici Asistanlarının Görev ve Sorumlulukları, Yönetici İle Ortak Çalışma-Takım Çalışması, Telefonda Etkin İletişim, Kişisel İmaj Yönetimi-Giyimde Başarı Faktörleri, Profesyonellik ve Etik, İş Yaşamı ve Kişisel Gelişim Stratejileri, Büro hizmetlerinin ve büro araçlarının organizasyonu ve yönetimi BYPC 206 Toplantı Yönetimi ve Sunu Teknikleri Toplantılara Kavramsal Yaklaşım, Toplantı Türleri, Toplantı Yönetimi, Toplantılardaki Görev ve Sorumluluklar, Etkili Sunuşlar ve Özellikleri: Hazırlık Aşaması, Sunuş İçeriğinin ve Görsellerin Düzenlenmesi, Sunumda Beden Dilinin Etkili Kullanımı, Etkin Sunum Uygulamaları. BYPC 208 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çağdaş anlamda halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ile yakın kavramlar, Halkla ilişkiler faaliyetleri, Halkla ilişkiler süreci, Halkla ilişkiler mesleği ve görev tanımları, Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan iletişim araçları, Kamuoyu ve medya ile ilişkiler, Halkla ilişkiler ve sponsorluk faaliyetleri. 5

6 BYPC 210 Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği Kişinin kendisine, Ailesine, Topluma, Çevreye Karşı Sorumlulukları, Değer Yargıları, Mesleki Etik İlkeleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluğu ve Uluslararası Sözleşmeler, Sosyal Sorumluluk Uygulamaları. BYPC 222 Mesleki Yabancı Dil II Konuşma, Dinleme, anlama, Yazma, Okuma, anlama. BYPC 224 Bilgisayar Büro Programları II Tablo-grafik oluşturma, Hesaplama yapma, Veri girişi, Veri türleri ve işlem, Veriye hızlı erişim, Raporkayıt işlemleri, Veri güvenliği, Web sayfası hazırlama, Yayın ve güncelleme, Sanal Yayınlar. BYPC 226 Örnek Olay Analizi Büronun iletişimi sağlama görevi, Büro yöneticisinin temel görev ve sorumlulukları, Yetki devri, Bina içi yerleşim, Büro makinelerinin yerleştirilmesi, Büro formlarının tasarımı, Dosyalama, İş önceliklerini belirleme, Kızgın bir arayan ile ilgilenme, Bir toplantının iptali. BYPC 228 Girişimcilik Girişimcilik kavramı, Küçük işletme çeşitleri, Küçük işletmelerin kuruluş süreleri, Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman, Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları. BYPC 230 Bilgi Yönetimi Yayın belirleme, Yayınları izleme, Karar alma, Yazılı ve yazılı olmayan kurallar, Memorandum (Bilgilendirme), Bilgi verme, Çevresel analiz, Çevresel analiz teknikleri, Çevresel değişkenleri sınıflama, Vizyon ve misyon. BYPC 232 Çalışma Psikolojisi Çalışma psikolojisinin kapsam ve gelişimi Motivasyonel davranış ve çalışma motivasyonu, İş tatmini ve tatminsizliği, İş stresi ve iş tükenmişliği, İş monotonluğu ve yabancılaşma, Ergonomik çalışma, Yorgunluk ve iş kazalarına etkisi. BYPC 234 Kriz ve Stres Yönetimi Kriz Kavramı ve İşletmeler Açısından Kriz Yaratan Faktörler, Kriz Sürecinin Aşamaları Etkileri ve Kriz Yönetimi Kavramı, Krize Yanıt Süreci, Kriz Öncesi Yapılacak Çalışmalar, Kriz Anında Yapılacak Çalışmalar, Kriz Sonrası Yönetim ve Örnek Olaylar, Kriz İletişim Süreci. BYPC 236 Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşterilerle iletişim, Müşterileri sınıflandırmak, Online tüketici davranışları, Geleneksel tüketici davranışları, Randevu ve ağırlama, Müşteri değeri yaratma, Müşteri memnuniyeti, Müşteri şikayetleri. BYPC 238 Yönetim ve Organizasyon Yönetim ve organizasyon temel kavramlar, yönetim kuramları ve fonksiyonları, yönetim ve organizasyon konusunda çağdaş yaklaşımlar. 6

7 BYPC 240 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri Kamu Kesimi-Özel Kesim: Temel Kavramlar ve Kurumlar, Yargı Kuruluşları, Kamu Yönetiminin Örgütsel Yapısı: Merkezi İdare ve Taşra Örgütü, Yerinden Yönetim Kuruluşları, Anayasada Düzenlenen İdarî Kamu Kurumları, Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı Temsilcilikler, Kamu ve Özel İşletmeler ve Hukuksal Yapısı, Kamu-Özel Birlikteliğinde Yönetilen Kuruluşlar, Bürokrasi kavramının tanımı ve özellikleri. BYPC 242 Mesleki Dönem Değerlendirmesi-II Ön lisans eğitimi süresince kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi. BYPC 244 İş Sağlığı ve Güvenliği İş sağlığı ve iş güvenliğinin tanımı, tarihsel gelişimi, amacı ve önemi. İş sağlığı ve iş güvenliği alanında kavramlar, uygulama ilkeleri. İş kazaları, meslek hastalıkları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler. Temel hukuk ve kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, risk yönetimi ve değerlendirilmesi, kişisel koruyucu donanımlar. BDN 102 Beden Eğitimi Beden Eğitiminin tanımı, tarihi, amaçlarını kişiye kazandırdıkları, gelişiminin faydaları, Sporun tanımı ve çeşitleri, Tarihi-Siyasal-Sağlık Yönetimi Eğitimi, Tesis-malzeme, Kültür-Turizm, Toplumsal Kalkınma açısından spor, oyun ve çeşitlerinin anlatımı. 7

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3 TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI ÖZET DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BNPC 101 Bankacılığa Giriş 3 1 4 6

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS YBD 102 YABANCI DİL-II 2 0 2 2

DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS YBD 102 YABANCI DİL-II 2 0 2 2 HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI MÜFREDATI I. YARIYIL TUPC-101 HİTİT UYGARLIĞI 2 0 2 3 Hitit

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ

EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ I. YARIYIL HYPC 101 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 2 2 4 4 Havacılık alfabesinden başlanarak havacılıkla ilgili terimlerin verilmesinin yanı sıra konuşma,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ZORUNLU DERSLER

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ZORUNLU DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ZORUNLU DERSLER ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2,0 Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax:

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL HRPO 101 GENEL MATEMATİK 4 0 4 5 Sayılar,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, 4 14 56 4 3 Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER 1. SINIF 1. YARIYIL OPT D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati Z/S

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS SBYA 101 Temel Hukuk Sosyal düzen kuralları,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0= 3 / AKTS= 4 Mikroekonomik

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı