İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ"

Transkript

1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL Doğum Yeri Elazığ 1976 Yabancı Dil İngilizce Uzmanlık Alanı Yönetim ve Organizasyon Özel ilgi alanları: Örgütsel Davranış, Sosyal Psikoloji, İşletme Yönetimi, Girişimcilik, Kalite, Sağlık Kurumları Yönetimi, SPSS ile İstatistiksel Analiz, LISREL ile İstatistiksel Analiz, NVivo Uygulamaları, Bilimsel Araştırma Yöntemleri AKADEMİK UNVANLAR Lisans Yüksek Lisans Doktora Yardımcı Doçentlik Doçentlik Profesörlük Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Fakültesi İşletme Bölümü Devam 1

2 AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER Fakültesi Fakültesi İşletme Bölümü Fakültesi Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı (İşletme Bölümü) Fakültesi İşletme Bölümü Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 6 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu 7 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu 8 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu ECTS (AKTS) - DS (DE) Koordinatörü Bölüm Başkanı Yardımcısı Ana Bilim Dalı Başkanı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Doktor Öğretim Görevlisi Doktor ECTS (AKTS) - DS (DE) Koordinatörü Strateji Planlama Kurulu Üyesi 9 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Web Sorumlusu 10 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu 11 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu Başkanı Yüksekokul Sekreteri Vekili 12 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 13 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Web Sorumlusu 14 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu 15 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 16 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi Program Başkanı Fırat Haber Gazetesi Temsilcisi 17 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mart 2012 Devam Ediyor Eylül 2011 Devam Ediyor Ağustos 2011 Devam Ediyor Temmuz 2011 Devam Ediyor Ekim 2010 Temmuz 2011 Kasım 2009 Ekim 2010 Mart 2009 Şubat 2011 Kasım 2008 Şubat 2011 Eylül 2008 Şubat 2011 Temmuz 2008 Eylül 2007 Şubat 2008 Eylül 2007 Eylül 2005 Eylül 2005 Eylül 2005 Eylül 2004 Aralık 1999 Kasım

3 VERDİĞİ DERSLER Dönem Düzey Ders Güz Önlisans Bahar Önlisans Güz Bahar Önlisans Yüksek Lisans Önlisans Lisans Yüksek Lisans İletişim, Turizm Pazarlaması, Seyahat Acenteciliği, Turizm Mevzuatı, Turizm Ekonomisi, Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Hukuku, Otel İşletmeciliği, Genel Muhasebe, Yönlendirilmiş Çalışma, Pazarlama İlkeleri, Doğrudan Pazarlama, Yeni Pazarlama Teknikleri İletişim, Turizm Mevzuatı, Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri, Genel İşletme Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Genel İşletme Girişimcilik, Elektronik Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Yönlendirilmiş Çalışma İşletmeye Giriş Yüksek Lisans Semineri, Yetiştirilmesi Danışmanlığında devam eden lisansüstü öğrenci sayısı: 3 Türkiye de Eğitim Yöneticilerinin BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI DERGİLERDEKİ YAYINLAR 1) DEMİREL, Erkan T., DÜŞÜKCAN, Muhammet & ÖLMEZ, Mehmet. (2012). The Impact of Areas of Multiple Intelligence on Entrepreneurial Behavior. African Journal of Business Management. 6(1), (SSCI) 2) DEMİREL, Erkan T. & AKSOY, Ali, (2010). Doğu ve Güneydoğu Anadolu daki İhracatçı İmalat Sanayi İşletmelerinin Gözüyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almaya İlişkin Beklentiler. e-journal of New World Sciences Academy, 5(2), (Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir.) 3) AKSOY, Ali, & DEMİREL, Erkan T., (2008). Yenilik Faaliyetleri Açısından KOBİ ler. e-journal of New World Sciences Academy, 3(3), ) DEMİREL, Erkan T., DENİZ, Mehmet, & RAMAZANOĞLU, Fikret (2007). Managerial Efficiency in The Perspective of Time Management: Practice of The Youth And Sports General Directorate of Turkey. Pakistan Journal of Social Sciences. 4(2),

4 ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER 1) DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T.. (2011). Hasta Hakları Birimi Faaliyetlerinin Sağlıkta Kalite Çalışmalarına Katkısı. III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. Ankara: Kasım ) DEMİREL, Erkan T., DÜŞÜKCAN, Muhammet & ÖLMEZ, Mehmet. (2011). Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimcilik Davranışına Etkisi. 3. Uluslararası Balkanlar'da Sosyal Bilimler Kongresi. Bosna - Hersek: Mayıs ) Derin, Neslihan, & DEMİREL, Erkan T. (15-16 Nisan 2010). Krizin Olumsuz Etkilerini Azaltmada Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etkililiği, Malatya: Turgut ÖZAL Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi I. 4) RAMAZANOĞLU, Fikret, DEMİREL, Erkan T., ÖZER, Arzu, ALTUNGÜL, Oğuzhan & RAMAZANOĞLU, Mustafa Oğuz (May 2005). The Effect of Both Personnel Education and Marital Status on Work Satısfactıon at The Youth and Sport Provınces Organisation, Komotini-GREECE: 13th International Congress on Physical Education and Sport, Department of Physical Education and Sport Science Democritus University of Thrace 5) DEMİREL, Erkan T., DENİZ, Mehmet & RAMAZANOĞLU, Fikret (3-5 Kasım 2006). Zaman Yönetimi Perspektifinden Yönetsel Etkinlik: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Uygulaması, MUĞLA: 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 6) NACAR, Eyüp, RAMAZANOĞLU, Fikret, KARAHÜSEYİNOĞLU, M. Fatih, YILDIRIM, Eyüp, DEMİREL, Erkan & KILIÇ Cüneyt (November/2004). Using Efficiency of Sport Plants in Elazığ City Center. Antalya/TURKEY: The 10th Ichper. SD Europe Congress & The TSSA 8th Internetional Sports Science Congress. Poster:129. ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR 1) DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T. (2012). Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılığı Zayıflatıcı Etkilerinin Malatya Merkez de Görev Yapan Hemşireler Üzerinde İncelenmesi. Süleyman DEMİREL Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. (Nisan sayısında yayınlanacak). 2) ULUYOL, Osman, DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan Turan. (2011). Finansal Performansın Yükseltilmesinde İki Belirleyici Faktör: Müşteri Memnuniyeti ve Çalışan Tatmini: Malatya da Faaliyet Gösteren Süpermarketlerde Bir Uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 4(7), ) DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T. (2011). Örgütsel Yaratıcılığın Self Organizasyon Oluşumuna Etkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 3(2), ) DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T. (2011). Hasta Görüşlerine Göre Oluşan Kurum Ünü İle Hasta Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 21(2), ) DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T. (2011). Hastanelerde Verimlilik Artışı İçin Hasta Güvenliği Uygulamaları ve Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Dönüşümcü Liderliğin Etkisi. Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi. 3, ) ÇAKINBERK, Arzu, DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T. (2011). Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli Özel Eğitim Kurumları Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi (http:// 3(1),

5 7) DEMİR, Yeter & DEMİREL, Erkan T. (2011). Rekabet Avantajı Yaratmada Entelektüel Sermayenin Önemi. İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, (http://www.isguc.org), 13 (1), ) DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T. (2010). Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi. 13(2), ) ÇAKINBERK, Arzu & DEMİREL, Erkan T. (2010). Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak Liderlik: Sağlık Çalışanları Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 24, ) DEMİREL, Erkan, T. & TİKİCİ, Mehmet. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi İle Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (http://www.esosder.com). 9(32), ) DEMİREL, Erkan T. & AKSOY, Ali, (2010). İhracatçı İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite ve Sistem Belgelendirmede Karşılaştıkları Temel Sorunlar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Örneği. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi. 8(2), (Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir.) 12) DEMİREL, Erkan T., TEL, Mikâil, & TİKİCİ, Mehmet. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Açısından Toplam Kalite Liderliği İle İş Tatmini İlişkisi: Elazığ Örneği. Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. Akademik Fener Dergisi, 12, ) DENİZ, Mehmet, DEMİREL, Erkan T., & RAMAZANOĞLU, Fikret (2008). Yönetici Performansını Değerlendirmede İki Önemli Değişken: Planlama Tutumu ve Denetim Zamanı (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 18(1), ) TEL, Mikâil, RAMAZANOĞLU, Fikret, ÖCALAN, Mehmet, & DEMİREL, Erkan T. (2007). Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlere Göre Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), ) DEMİREL, Erkan T., ÇALIGÜLÜ, Uğur, ÖLMEZ, Mehmet, & DÜŞÜKCAN, Muhammet (2007). Elazığ İlinde Varlığını Sürdüren Küçük İşletmelerin Öncelikli İhtiyaçları ve Beklentileri. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(14), ) YILDIRIM, Deniz A., YILDIRIM, Eyüp, RAMAZANOĞLU, Fikret, UÇAR, Ümit, TUZCUOĞULLARI, Ö. Tarkan, & DEMİREL, Erkan T. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Spora Bakış Açıları ve Spor Yapma Durumu. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(3), ) GÜRKAN, A. Cenk ÖZER, Arzu, RAMAZANOĞLU, M. Oğuz, TUZCUOĞULLARI, Ö. Tarkan, UÇAR, Ümit, & DEMİREL, Erkan T., (2006). Spor Yöneticilerinde Özyetkinlik, Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(3), ) DEMİREL, Erkan T., ÖLMEZ, Mehmet, & ÇALIGÜLÜ, Uğur (2006). Esnafların Meslek Kuruluşlarına ve Sivil Toplum Örgütlerine Bakış Açıları: Elazığ Sanayi Sitesi Örneği. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi. 5(1), ) TİKİCİ, Mehmet, DEMİREL, Erkan T., & DERİN, Neslihan (2005). Bilgi Toplumu'nda Toplam Kalite Liderliği: Elazığ Bankacılık ve Finans Sektörü Uygulaması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 15(2), ) TİKİCİ, Mehmet, GÜVEN, Mehmet & DEMİREL, Erkan Turan (2005). Karakteristik Açıdan Girişimci Tipleri: Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma, Süleyman DEMİREL Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), ) DEMİREL, Erkan T., & RAMAZANOĞLU, Fikret (2005). Yöneticiler Açısından 5

6 Etkin Zaman Yönetimi Tekniklerinin Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(1), ) RAMAZANOĞLU, Fikret, DEMİREL, Erkan T., & SAVUCU, Yüksel (2005). Etkili Yönetici Görüşlerine Göre Zaman Yönetiminde Belirgin Olan Kişisel Faktörler, Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3), ) RAMAZANOĞLU, Fikret, KARAHÜSEYİNOĞLU, M. Fatih, DEMİREL, Erkan T., RAMAZANOĞLU, M. Oğuz & ALTUNGÜL, Oğuzhan (2005). Sporun Toplumsal Boyutlarının Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3), ) DEMİREL, Erkan T., & TİKİCİ, Mehmet (2004). Kültürün Girişimciliğe Etkileri, Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(3), (Bu çalışma yüksek lisans tezinin teorik özetidir.) ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER 1) DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T. (2011). Örgütsel Yaratıcılığın Self Organizasyon Oluşumuna Etkisi. 4. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı. İzmir: 7-8 Ekim ) DEMİREL, Erkan T., DÜŞÜKCAN, Muhammet & ÖLMEZ, Mehmet. (2011). Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimcilik Davranışına Etkisi. 4. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı. İzmir: 7-8 Ekim 2011 (bu bildiri puanlama dışıdır) 3) RAMAZANOĞLU, Fikret, DEMİREL, Erkan T., ÖZER, Arzu, ALTUNGÜL, Oğuzhan & RAMAZANOĞLU, Mustafa Oğuz (12-14 Mayıs 2005). Gençlik ve Spor Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim ve Medeni Durumunun İş Doyumu Üzerine Etkisi, İSTANBUL: 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon AD. KİTAPLAR 1) ÇAKINBERK KARACA, Arzu, DERİN, Neslihan & DEMİREL, Erkan T.. (2011). Vizyoner Liderlik Işığında Örgütsel Bağlılık. Sivas: Asitan Yayıncılık. ISBN: ) DEMİREL, Erkan T., TİKİCİ, Mehmet & ÇETİN, Canan. (Editörler). (2011). Türk İş Yaşamında Ayrımcılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım A.Ş.. ISBN: (Editörlü kitapta bölüm yazarlığı: I. Bölüm - Ayrımcılık Kavramı; VIII. Bölüm Masum Gibi Görünen Ayrımcılık Türü: Tokenizm.) 3) TİKİCİ, Mehmet, & AKSOY, Ali (Edit). (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletmeler.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım A.Ş.. (İki editörlü kitapta bölüm yazarlığı: I. Bölüm: Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı (Nihat AKBIYIK ile birlikte); VIII. Bölüm: KOBİ lerde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (Ali AKSOY ile birlikte)) ISBN: ) DEMİREL, Erkan T., TİKİCİ, Mehmet, TÜRK, Mevlüt, & AKBIYIK, Nihat (2007). Kültürün Girişimciliğe Etkileri: Malatya Örneği. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım A.Ş.. ISBN:

7 ESERLERE YAPILAN ATIFLAR 1) Atıf yapılan eser: TEL, Mikâil, RAMAZANOĞLU, Fikret, ÖCALAN, Mehmet, & DEMİREL, Erkan T. (2007). Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlere Göre Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), Atıf yapan eser: ARSLAN, Yunus, ÇELİK, Zekeriya, ÇELİK, Eylem. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi. 26, ) Atıf yapılan eser: TEL, Mikâil, RAMAZANOĞLU, Fikret, ÖCALAN, Mehmet, & DEMİREL, Erkan T. (2007). Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlere Göre Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), Atıf yapan eser: ÇELİK, Z. ve PULUR, A. (2010). Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. ANKARA: 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı ) Atıf yapılan eser: DEMİREL, Erkan T., & TİKİCİ, Mehmet (2004). Kültürün Girişimciliğe Etkileri, Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(3), Atıf yapan eser: BAYRAKDAR, Seda. (2011). Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programlarında Girişimcilik Eğitimlerinin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), ) Atıf yapılan eser: DEMİREL, Erkan Turan (2003). Girişimcilik Kültürü. MALATYA: B.D., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atıf yapan eser: KAYA, Dursun, GÜZEL, Dilşad & ÇUBUKÇU, Betül. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi'nde Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1(2), ) Atıf yapılan eser: DEMİREL, Erkan Turan & AKBIYIK, Nihat. (2009). Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı. (TİKİCİ, Mehmet, & AKSOY, Ali (Edit). (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım A.Ş.) Atıf yapan eser: POLAT, Soner & AKTOP, Ergin. (2010). Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Destek Algılarının Girişimcilik Davranışlarına Etkisi. Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi). 22, ) Atıf yapılan eser: DEMİREL, Erkan Turan (2003). Girişimcilik Kültürü. MALATYA: B.D., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atıf yapan eser: SUCUBAŞI, Bilal (2008). Kurum Kültürü - Performans Yönetim Sistemi İlişkisi ve Bir Araştırma. MALATYA: B.D., Yayınlanmamış Doktora Tezi. 7) Atıf yapılan eser: DEMİREL, Erkan Turan (2003). Girişimcilik Kültürü. MALATYA: B.D., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atıf yapan eser: EMRE, Saliha (2007). Girişimcilik Kültürü: Hofstede' in Kültür Boyutlarının Malatya Uygulaması. MALATYA: B.D., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 8) Atıf yapılan eser: DEMİREL, Erkan T., TİKİCİ, Mehmet, TÜRK, Mevlüt, & AKBIYIK, Nihat (2007). Kültürün Girişimciliğe Etkileri: Malatya Örneği. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım A.Ş.. ISBN: Atıf yapan eser: ÖRÜCÜ, Edip, KILIÇ, Recep, & YILMAZ, Özer (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 7

8 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2(2), PROJELER DEMİREL, Erkan T. (Yürütücü), YATKIN, Ahmet (Danışman), DÜŞÜKCAN, Muhammet (Araştırmacı), GÜVEN, Mehmet (Araştırmacı), ÇAKINBERK, Arzu (Araştırmacı) & DERİN Neslihan (Araştırmacı). Hükümdarlık Hizmetkârlık Bağlamında Belediye Başkanlarının Liderlik Özelliklerinin Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Vatandaş Tatmini Üzerindeki Etkileri: TRB 1 Bölgesi İl Merkezi Belediyeleri Örneği. TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG), Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001). Proje No: 110K461, Başlangıç tarihi: , Bitiş tarihi: , Bütçe: TL DİĞER FAALİYETLER 1) 1.Ulusal Ünye İ.İ.B.F İşletmecilik Sempozyumu Danışma Kurulu Üyesi, Ünye/ORDU: Nisan ) Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik ve Meslek Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen "Evden İstihdama Etkin Geçiş: Güzellik Uzmanlığı Projesi" kapsamında düzenlenen "Girişimcilik" konulu seminerde "İşletmelerin Kuruluş Aşamaları" başlıklı sunum. Elazığ, ) Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik ve Meslek Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen "Evden İstihdama Etkin Geçiş: Güzellik Uzmanlığı Projesi" kapsamında düzenlenen "Girişimcilik Rehberi" konulu seminerde "Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları" başlıklı sunum. Elazığ, ) 3. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri'ne katılım. Alınan eğitimler: Ölçek Geliştirme ve Uyarlama, LISREL (Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK), Ankara: Pegem Akademi Eylül ) Yönetim ve Organizasyon Yaz Okulu'na katılım. Alınan eğitimler: "Stratejik Yönetim Kuramı ve (Prof. Dr. Mehmet BARCA)", "Yayın Yapma (Prof. Dr. Şükrü ÖZEN)", "Makale Yazma (Doç. Dr. Arzu WASTI)", Nitel Araştırma Teknikleri (Prof. Dr. Güliz GER)". Adrasan/ANTALYA: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Haziran ) Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik ve Meslek Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen "Evden İstihdama Etkin Geçiş: Güzellik Uzmanlığı Projesi" kapsamında düzenlenen "Başarılı Kadın Girişimcilerin Yaşam Öyküleri" konulu seminer. Elazığ, ) Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik ve Meslek Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen "Evden İstihdama Etkin Geçiş: Güzellik Uzmanlığı Projesi" kapsamında düzenlenen "Gençlerin Önündeki Engelleri Kaldıralım" konulu panelde, panelist. Elazığ, ) 2. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri'ne katılım. Alınan eğitimler: SPSS Düzey 1-2, Ölçek Geliştirme ve Uyarlama, LISREL (Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK), Akademik Yazım (Prof. Dr. Emin KARİP), Nitel Araştırma (Prof. Dr. Ali YILDIRIM). Ankara: Pegem Akademi. 1-8 Şubat ) 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi'ne dinleyici olarak katılım. Adana: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon AD., Mayıs ) Avrupa Birliği Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı PWE-290 numaralı projesinde eğitmenlik. Projenin adı: İşli Güçlü Kadınlar Koordinatör: Pertek 8

9 Kaymakamlığı. Amaç: Turizm sektörüne nitelikli servis elemanı yetiştirmek ve kadın istihdamına katkı sağlamak Süre: ) Makale Yazma ve Yayınlatma Semineri (Prof. Dr. Şükrü ÖZEN & Doç. Dr. Arzu WASTI) 19 Mayıs Adana: 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Danışma Kurulu 12) Danışmanlık: e-journal of New World Sciences Academy (http://www.newwsa.com), Nisan Devam ediyor 13) Türkiye Kalite Derneği, Fahri Üye, Şubat ) Elazığspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Divan Kurulu Katip Üyesi, ) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Bocce-Bowling-Dart Federasyonu, İl Temsilcisi, Mayıs Devam ediyor 16) Elazığspor Kulübü Derneği, Üye, Mart ) Hakemlik: e-journal of New World Sciences Academy (http://www.newwsa.com), - Devam ediyor 18) Fırat Üniversitesi Sivrice MYO Mezuniyet Töreni Tertip Komitesi Başkanı 19) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Bocce-Bowling-Dart Federasyonu, İl Temsilcisi Yardımcısı, Şubat Nisan ) 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi'ne dinleyici olarak katılım. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon AD., Mayıs 2006, ERZURUM 21) Fırat Üniversitesi Mezuniyet Töreni Tertip Komitesi Üyesi 22) Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Valiliği, Şehrimizin Kuruluş Kutlamaları Komisyonu, Fırat Üniversitesi Temsilcisi, Aralık ) Yüksek Lisans Tezi: DEMİREL, Erkan Turan (2003). Girişimcilik Kültürü. MALATYA: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.D., Yönetim ve Organizasyon B.D., Danışman: Doç. Dr. Mehmet TİKİCİ 24) Doktora Tezi: DEMİREL, Erkan Turan (2009). İşletmelerin Kalite ve Sistem Belgelendirme İle İlgili Bilgi Düzeylerinin ve Karşılaştıkları Sorunların Tespiti: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İhracatçı İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma. MALATYA: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.D., Yönetim ve Organizasyon B.D., Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali AKSOY Güncelleme Tarihi: 23 Mart

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Erkan Turan DEMİREL Doğum Tarihi ve Yeri : 15 Mayıs 1976 ELAZIĞ Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Eğitim: Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Lisans Dokuz Eylül

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN mehmet.karahan@dicle.edu.tr (0412) 248 8275 Dahili: 8154 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora İşletme/Üretim Yönetimi Selçuk Üniversitesi 2008-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yabancı Diller Eğitimi Atatürk 1986 Y. Lisans Eğitim Yön.Teftiş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

DERECE ALAN OKUL YIL İşletme-Maliye

DERECE ALAN OKUL YIL İşletme-Maliye ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erdoğan Taşkın 2. Doğum Tarihi : 10 Haziran 1956 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora DERECE ALAN OKUL YIL Lisans İşletme-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN 1 ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN Doğum tarihi ve yeri 24.07.1969, Ankara İletişim Bilgileri: KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı