Prof. Dr. İlhan Tomanbay. Ġlköğretim: Çaldıran Ġlkokulu ( ), Kandıra Ġlkokulu ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. İlhan Tomanbay. Ġlköğretim: Çaldıran Ġlkokulu (1954-1955), Kandıra Ġlkokulu (1955-1958)"

Transkript

1 Prof. Dr. İlhan Tomanbay Unvanı: Profesör Doktor Doğum Tarihi ve Yeri: 21 Nisan 1948, Ġskenderun Çocuk Sayısı: 2 Eğitim Ġlköğretim: Çaldıran Ġlkokulu ( ), Kandıra Ġlkokulu ( ) Ortaöğretim: Konya Karma Ortaokulu ( ) Konya Erkek Lisesi ( ), Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi ( ), Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi ( ), Artvin Lisesi ( ) Lisans : Sosyal Hizmetler Akademisi, Ankara ( ) Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Kürsüsü ( ) Doktora: Berlin Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Pedagoji Bölümü (Technische Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Abteilung Sozialpädagogik) ( ) Yabancı Dil Almanca (iyi), Ġngilizce (az) Akademik Yükselme

2 AraĢtırma görevliliği (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) (Ağustos 1979-Ekim 1985) (Üniversiteden istifa ve Almanya da konuk öğretim görevliliği (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik Berlin ( )) ve doktora ( ) Öğretim görevliliği (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) ( ) 1999) Doçentlik (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) (1994- Profesörlük (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) Yönetim Görevi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) kurucu üyesi ve merkez müdürü (1997-Ekim 2000) Ankara Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Ağustos 2000 Nisan 2002) Ankara Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Nisan 2002 Ekim 2003) (Adı değiģerek:) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Ekim 2003 >) Üniversite Ġçi Diğer Görevler: ÇeĢitli defalar fakülte ve yüksekokullararası ortak disiplin kurulu üyeliği Üniversite DıĢı Görevler: Gazi Üniversitesi doktora jüri üyeliği, Ekim 1997 (Faruk Güçlü) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi master jüri baģkanlığı 2002 Gazi Üniversitesi Doçentlik jüri üyeliği 2006 (Yrd. Doç. Dr. Emine Özmete) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) kurucu üyesi ve merkez müdürü (1997-Ekim 2000) Devlet Planlama TeĢkilatı 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar

3 Özel Ġhtisas Komisyonu Üyeliği (1999). Devlet Planlama TeĢkilatı 9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel Ġhtisas Komisyonu BaĢkanlığı (2005). AHPGS (Akkredituerungsagentur für Studiengänge im Bereich Heilpedagogik, Pflege, Gesundheit und soziale Arbeit e.v.) adlı bilimsel değerlendirme kuruluģunda 2004 ten beri danıģma kurulu üyesi (wissenschaftlicher Beiratsmitglied) olarak üstlenilen görev. Daha Önce ÇalıĢtığı Kurumlar Ankara Nazım Planı hazırlık çalıģmaları sırasında anketörlük (1970) Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinde sosyal bilgiler öğretmenliği yaptı. ( ) Genel-ĠĢ Sendikasında ( , Türk-ĠĢ, 1976 dan sonra DĠSK üyesi) eğitim ve araģtırma uzmanı olarak (Nisan 1972 Ağustos 1979) Genel-ĠĢ Sendikası tarafından görevlendirilerek bir yıl süreyle F. Almanya da ÖTV Sendikası bünyesinde sendikacılık eğitimi ve yurtdıģındaki iģçilerimiz ve aileleri üzerine uygulamalı mesleki çalıģmalar yaptı. ( ) Federal Almanya da Himmelthal Erkek Meslek YetiĢtirme Yurdunda (Würzburg) sosyal çalıģmacı (Sozialarbeiter) olarak ( ) 3.5 aylığına F. Almanya Sosyal ĠĢler Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitim Programına katıldı (ISP - Bonn/Internationales Studienprogramm für Sozialarbeiter). (Nisan 1979) AraĢtırma görevlisi olarak Sosyal Hizmetler Akademisinde baģladı (Temmuz 1979). (Akademi, 1983 YÖK yasal düzenlemesiyle Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Yüksekokulu; öğretim döneminde de Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümü adını alarak statü değiģtirdi.) Berlin Sosyal ÇalıĢma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik) konuk öğretim elemanı olarak çalıģtı, çeģitli dersler verdi. (1985 Güz Güz) Türkiye ye dönerek Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda çalıģmaya baģladı. (1991 Güz)

4 Geçici görevle gittiği Akdeniz Üniversitesinde (Antalya) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi'ni (AKSUM) kurdu; iki yıl müdürlüğünü yaptı. ( ). Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokuluna müdür yardımcısı olarak atandı ( ). Ġki yıl sonra müdürlük görevini üstlendi (2002->). HÜ. Polatlı Meslek Yüksekokulunun Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeniden yapılanana kadar Hacettepe Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne vekalet etti ( ). HÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda müdürlük görevi ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunun statüsünün değiģtirilerek Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesine Sosyal Hizmet Bölümü olarak bağlanması nedeniyle ( ), aynı okulda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İlgi Alanları Türkiye'nin toplumsal ve kültürel yapısı, göç ve sığınmacı sorunları, sosyal politika, sosyal sorunlar, temel sağlık sorunları, yurtdıģındaki iģçiler, sendikacılık, gönüllü çalıģmalar, gönüllülük. Özel İlgi Alanları: Kültürel etkinlikler, müzik, rozet ve eski para toplayıcılığı. Sertifikalar - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagoji Sertifikası (1973) - Internationales Studienprogramm für Sozialarbeit (Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitim Programı - Almanya) 1979 Verdiği Dersler SHO 215 Sosyal Mevzuat ( >) SHO 315 (006) Uygulamalı AraĢtırma ( >) SHO 464 Blok Uygulama II ( >) SHO 417 (04) Sosyal Hizmet Uygulaması 1 ( >) SHO 418 (04) Sosyal Hizmet Uygulaması 2 ( >) SHO 424 Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama ( >) SHO Kurum Ziyaretleri ( ile ) SHO Seminer I (KentleĢme) ( )

5 SHO Avrupa'da Endüstriyel ĠliĢkiler ( ) SHO Bilimsel Yöntem ( ) SHO 700 Ders DanıĢmanlığı ( >) SHO 256 Seminer I (Göçmen ve Sığınmacı Sorunları) ( >) SHO 357 Seminer II (Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmet) ( > ) SHO Sosyal Hizmet Alanları ( > ) SHO 132 Türkiye'nin Kültürel ve Toplumsal Yapısı ( > ) SHO 600 (6) Özel Konular (Yüksek Lisans Tez DanıĢmanlığı) (1998>) SHO 357 Okul Sosyal Hizmeti (Eğitim ve Sosyal Hizmet ĠliĢkisi) ( > ) SHO 323 (06) Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama 1 ( >) SHO 423 (06) Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama 2 ( >) SHO 367 (367) Uygulamalı AraĢtırma 1 ( >) SHO 467 Uygulamalı AraĢtırma 2 ( >) SHO 104 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ( >) SHO 215 Sosyal Hizmet Mevzuatı ( >) SHO 212 Kamu Yönetimi ( ile arası) SHO 325 Seçmeli 2 (Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet) ( >) SHO 615 KarĢılaĢtırmalı Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Sosyal Hizmetler ( >) (MA) SHO 342 Seçmeli 3 (KarĢılaĢtırmalı Sosyal Refah Modelleri) ( >) SHO 602 Nicel ve Nitel AraĢtırma ( >) SHO 342 KarĢılaĢtırmalı Sosyal Refah Modelleri ( >) MUH/MUB Hukukun Temel Kavramları ( ile arası) SEK-BYS DavranıĢ Bilimleri ( ile arası) SEK/BYS Kamu Yönetimi ( ile arası)

6 PMY Sosyal Güvenlik Hukuku ( ile arası) ĠNġ/ĠNT 264 GiriĢimcilik ( >) SEK/BYS 146 Örgütsel DavranıĢ ( >) TRO 173 ĠletiĢim ( >) TUR/TRO 212 Ġnsan Kaynakları Yönetimi ( >) TUR/TRO 284 GiriĢimcilik ( >) INġ/INT Genel ve Teknik ĠletiĢim ( ile arası) SEK/BYS 263 Ġnsan Kaynakları Yönetimi ( >) BYS 205 Etkili ve Güzel KonuĢma ( ile arası) MUB 144 ĠĢletme Becerileri ve Grup ÇalıĢması ( >) BYS 255 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku ( ) BYS 259 Toplam Kalite Yönetimi ( ) SEK 137 Genel ĠĢletme 1 ( >) BYS 259 Toplam Kalite Yönetimi ( >) Yönetilen Lisansüstü Tezler: Yüksek lisans tezleri Cemal AKGÜN, (Ocak 1997), Sosyal Hizmetlerin Kentsel Örgütlenmesi ve ĠĢleyiĢi (Ġstanbul Örneği), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. Penbe Gülnaz MAKĠNĠZ, (13 Ocak 2003), OrtayaĢ Dönemindeki Bireylerin Bu Dönemle Ġlgili Sorunları ve Bu Sorunlar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri (Ġstanbul Kamu KuruluĢu Örneği), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. Hatice Demet ALKULAK, (22 Haziran 2004), Gençlerin Satanizm ve Buna Bağlı Ġntihar Olaylarına YaklaĢımları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

7 Melahat Melis ACAR, (10 Ocak 2007), YetiĢkin Kanser Hastalarının Kansere Tepkileri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. Doktora tezleri Faruk Güçlü, (Ekim 1997), Türk Vergi Sisteminde KarĢılaĢılan Problemlerin Ergonomik Açıdan Analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı. Önder Beter, (BaĢlama: 07 Eylül 2005) Ġngiltere ve Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, (Sürüyor) Başarılar - Ulus Gazetesi tarafından verilen "Atatürkçülük'ün ÇağdaĢ Yorumu" konulu yazı yarıģması ödülü (1976) - Almanya "Friedrich Ebert Vakfı" doktora bursu ( ) Sahip Olunan Sertifikalar Federal Almanya Sosyal ĠĢler Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Sosyal ÇalıĢmacılar Ġçin Eğitim Proğramı. (ISP Bonn/Internationales Studienprogramm für Sozialarbeiter) (Nisan 1979 Ağustos 1979, 3.5 ay) Friedrich-Ebert Vakfı (F. Almanya), Doktora bursu, Berlin. Üç yıl ( ) Ulusal Projelerde Sorumluluk: Engelli Çocuklar ve Ailelerinin Terapi ve Rehabilitasyonunda Açık Hava Sahaları ve Oyun Bahçelerinin Yeri. Tanıtım ve Ġnceleme Proğramı, Yer: Adana Özürlü Çocuklar Rehabilittasyon merkezi ile Çukurova Üniversitesi. Süre: , Sponsor: Adana Rotary Kulüpleri. ÇağdaĢ Türkiye de Kadın (1995, Ankara), Teras SöyleĢileri (1997, Ankara), Biz Gençlere Ne Verebiliyorsunuz? Almanya da ve Türkiye de Gençlere Yönelik Sosyal Hizmetler (1998, Ankara), Spastik Çocuklar ve Sosyal Hizmet (2000, Antalya); Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Sosyal Hizmet Politikaları, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000 (Uluslararası Katılımlı) (2000, Ankara) gibi çeģitli sempozyum, panel ve söyleģi düzenledim. Uluslararası Projelerde Sorumluluk: Avrupa'da Sosyal ÇalıĢma Eğitimi" (Social Work Education in Europe)Yer: Alice Salomon Sosyal ÇalıĢma/Sosyal Eğitim Yüksekokulu, Berlin. Süre: , Proje Yayınları:

8 BRAUNS, Hans-Jochen/David KRAMER (Introduced and Edited). Social Work Education in Europa A Comprehensive Description of Social Work Education in 21 European Countries, Frankfurt am Main : Eigenverlag der Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 1986, s (14,5x20 cm. 585 syf.); Die Ausbildung von Sozialarbeitern in Europa, SOZIALE ARBEIT Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 34. Jahrgang, Heft 4/5, April/Mai AHPGS (Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.v Sağlık Eğitimi, Bakım Sağlık ve Sosyal ÇalıĢma Alanlarında Yükseköğrenim Değerleme Kurumu). Bilimsel DanıĢma Kurulu üyeliği (der Beiratsmitglied) ( >) MATRA Projesi (BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği (BMMYK) + Uluslararası Katolik Göç Örgütü (ICMC) + Ġnsan Kaynağını GeliĢtirme Vakfı (ĠKGV) + Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği (SGDD). Konu: Ġstanbul, Ankara, Kayseri ve Van da sığınmacı ve göçmenlere yönelik psikososyal destek ve danıģma merkezi projesi. BaĢlangıç tarihi: Ocak 2005 Aralık 2007) Diğer Sorumluluklar Eğitim Hakkını Savunma Komisyonu üyesi (1993>)- SABEM (Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Merkezi) dergisi sahibi ve editörü ( ) - FOLKLOR/EDEBĠYAT (Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat) Dergisi Akademik DanıĢma ve Hakem Kurulu üyesi (1999>) - TOPLUM VE SOSYAL HĠZMET Dergisi (H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu yayın organı) koordinatörü (1999>) - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) kurucu üyesi ve müdürü (1997-Ekim 2000) - Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu (HÜ-AMY) müdür yardımcısı (Eylül 2000>) - Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi kurucu üyesi (2001>) Üyesi Olduğu Kurumlar 1. Halkevi Bahçelievler ġubesi üyesi ve baģkan yardımcısı. Türk sanat müziği ders öğreticiliği ve koro Ģefliği ( ) 2. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara ġubesi baģkanı ( ), genel baģkanı ( ) 3. Ankara Batı Sitesi Tüketim Kooperatifi üyesi ve iki dönem baģkanı ( )

9 4. GEW Berlin (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft / Eğitim ve Bilim Sendikası Berlin) üyesi ( ) 5. Eğitim Hakkını Savunma Komisyonu üyesi (SABEV adına, Ankara) (1997>) 6. Cumhuriyet Liseliler Derneği üyesi (1993>) 7. Halk Sağlığı Kurumu Derneği (TR-HASAK), Denetim Kurulu Üyesi ( ) Yönetim Kurulu üyesi ( ) > 8. Sosyal Hizmetler AraĢtırma Belgeleme Eğitim Vakfı (SABEV) kurucusu ve baģkanı (1995>) 9. Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği (SGDD) üyesi (1997), Denetleme Kurulu üyesi / baģkanı (1999-Nisan 2002) BaĢkan (Nisan Mart 2006) 10. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD), Üyelik (1993>), Yönetim Kurulu üyesi ( ) ( ) 11. Türk Devrim Kurumu Derneği üyesi ( ) 12. Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği (HÜTAM) üyesi (1999>) 13. YaĢlılık Sorunları AraĢtırma Derneği üyesi (1999>) 14. Eğitim-Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) üyesi (2000>) 15. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma Merkezi (HÜKSAM) Kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi ( >) 16. Hacettepe Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulunu GeliĢtirme Derneği üyesi ve baģkan yardımcısı ( ) 17. Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu GeliĢtirme Derneği kurucu üyesi ve baģkanı ( ) Ad değiģikliğiyle Hacettepeli Meslek Elemanlarını GeliĢtirme Derneği kurucu üyesi ve baģkanı (2002- >) Yurtdışında Katıldığı Kongre / Sempozyum / Programlar v.b.: Konferans, Fachhochschule Hamburg, 1999.

10 Heimat in der Fremde Ältere Ausländer in Deutschland und der Europäischen Union, Evangelische Akademie Tutzing tarafından Tutzing de düzenlenen iki günlük sempozyuma katılma ve Türkiye de yabancı yaģlı hatta Alman yaģlılar için huzurevleri gerekliliği üzerine programdıģı yapılan konuģma , Tutzing, Bayern. "Biz Gençlere Ne Verebiliyorsunuz? - Almanya'da ve Türkiye'de Gençlere Yönelik Sosyal Hizmetler", SABEV ile Alman Kültür Merkezi ile ortaklaģa düzenlenen sempozyumda düzenleyicilik, açıģ konuģması ve panel yöneticiliği , Alman Kültür Merkezi Konferans Salonu, Ankara. Türkiye nin Sosyal Politikası Ġçinde Sosyal Hizmetlerin Durumu, Uluslararası Katılımlı Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Sosyal Hizmet Politikaları, Ocak 2001, HÜ Kültür Merkezi, Ankara. Ältere MigrantInnen in der Türkei, Auch Migranten werden alt! Lebenslagen und Perspektiven in Europa, Dokumentation der Fachtagung vom 30. Juni bis 1. Juli 2003, Forschungsgesellschaft für Gerontologie E.V. Institut für Gerontologie aus der Universität Dortmund, Lünen. Göçmenlik semineri, Evangelische Fachhochschule Freiburg, Almanya, International Social Services Sympozium, Antalya, 9-12 April 2006, Ġki oturum yöneticiliği. Das System der Sozialen Arbeit in der Türkei und die Ausbildung an der Hacettepe University School of Social Work, International Days des Fachbereiches Sozialwesen der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule, , Nürnberg, Almanya. "Individualpädagogik aus türkischer Perspektive", Internationales Seminar über Individualpädagogik im internationalen Austausch, Eylül 2006, Köln, Steinfeld. Dergilerde Hakemlik / Editörlük: ÜRÜN. Aylık Dergi (DanıĢma Kurulu Üyeliği, , 12 sayı) SABEM (Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Merkezi) dergisi sahibi ve editörü ( ) FOLKLOR/EDEBĠYAT (Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat) Dergisi Akademik DanıĢma ve Hakem Kurulu üyesi (1999>) TOPLUM VE SOSYAL HĠZMET Dergisi (H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu yayın organı) Koordinatörü ( ) Yayın Kurulu Üyesi (2006- >)

11 Yayın Listesi: Kitaplar 1. Eğitim Nedir? - ĠĢçi Sınıfı Ġçin Eğitimin Önemi - Ankara: DĠSK Genel- ĠĢ Yayını. Siyasal Bilinç Dizisi, 1978 (11X18,5 cm. 64 syf.) 2. Wie sozial ist die Türkei?, Berlin: VWB Verlag für Wissenschaft und Bildung, (14,5x20,5 cm. 291 syf.) 3. Türkiye de ve Almanya da SOSYAL HĠZMETLER Ansiklopedik Sözlük, (Prof. Dr. RuĢen KeleĢ ve Prof. Dr. Jürgen Nowak ile birlikte), Ankara: Selvi, (16x22,5 cm. 262 syf.) 4. Ana Çocuk Sağlığında Sosyal Boyut, Ankara: Doruk Yayınevi, (13x19,5 cm. 343 syf.) 5. Sosyal Ankara Ankara Sosyal KuruluĢlar Kılavuzu -, Ankara: SABEV, 1998 (11.5x23 cm, 216 syf.) 6. Sosyal ÇalıĢma Sözlüğü, Ankara: Selvi, 1999 (13.5x19.5 cm. 488 syf.) 7. Sosyal ÇalıĢmayı Yapılandırmak, Ankara: SABEV, 1999 (13.5x19.5 cm. 184 syf.) Doğal Yıkımlarda Sosyal Hizmetler - Kılavuz [Deprem ve Sosyal Hizmetler]. Hazırlayanlar: Ġlhan Tomanbay ve arkadaģları. Antalya: AKSUM (Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi), 1999 (10,5x19,5 cm. 32 syf.) Interkulturelle Begegnung Erfahrungen im deutsch-türkischen Studierendenaustausch, (Markus Breuer ve Beate Steinhilber ile birlikte) Münster: LIT Verlag, 2004 (14,5x20,5 cm. 158 syf.) 10. Sosyal Olmak, Ankara: SABEV, 2007 Yayınlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

12 Social Work Education in Turkey, (from German by David Kramer), in: BRAUNS, Hans-Jochen/David KRAMER (Introduced and Edited). Social Work Education in Europa A Comprehensive Description of Social Work Education in 21 European Countries -, Frankfurt am Main : Eigenverlag der Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 1986, s (14,5x20 cm. 585 syf.) Vergleichendes: Zeitgleiche gleiche und andersartige sozialpädagogische und sozialarbeiterische Probleme in der heutigen Türkei, in: Hansjosef Buchkremer. Handbuch Sozialpädagogik Dimensionen sozialer und gesellschaftlicher Entwicklungen durch Erziehung -, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, s (13,3x21,3 cm. 346 syf.) Erdem Düzeni Cumhuriyet, iç: Türk Devrim Kurumu. Tam Bağımsızlık, Halk Egemenliği, ÇağdaĢlaĢma Ġçin Atatürk Cumhuriyeti ne Evet, Ankara: TDK, 1995 Eylül (yenibasım), s (13x20 cm, 128 syf.) [Bölüm yazarlığı] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğrencilerinin Köln Eğitim Gezisi Önsöz. iç: Soziale Arbeit in der Türkei und in Deutschland Studienaustausch Hacettepe Universität Ankara-Universität Köln , Köln, s. 41 Kitap Çevirmenliği 1. Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), (Çeviri kitap), Yazanlar: Rüdeger Baron/Hans-Jochen Brauns/David Kramer, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER, Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi Yayını, (Ġlhan Tomanbay ın önsözü ile, s. 1-XIII), (13,5x19,5 cm. XIII+24 syf) Türkçe ve Yabancı Dilde Makaleler

13 1. Turizm-Serhat Artvin, ÜLKÜ Dergisi (Ankara Cumhuriyet Lisesi Yayın Organı), Yıl 3, Sayı 4-5-6, ġubat-mart-nisan , s. 40 (yayınlanan ilk yazım) 2. Okulsuz Türk Müziği, HALKEVLERĠ Dergisi, Yıl 5, Sayı 56, Haziran 1971, s Türkiye de Toplum Kalkınması, ADIM Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 4, Sayı 40, Aralık 1971, s ; Halkevi Bayramının DüĢündürdükleri, ADIM - Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 42, ġubat OkumuĢ Ġnsanın Küskünlüğü, ADIM - Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 46, Haziran Ġnsanlar Mutlu YaĢasın, Ankara Ekspres Gazetesi, Cumhuriyetimizi Kutlayacağız, ADIM - Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 47-48, Temmuz-Ağustos 1972 ile HALKÇI gazetesi, Saptanamayan Atatürkçülük, ADIM - Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 49, Ekim Halkevleri Üzerine, HALKEVLERĠ Dergisi, S. 47, Aralık ĠĢ Kazaları ve ĠĢ Güvenliği, BARIġ Gazetesi, Ekonomik AraĢtırmalar Semineri Türk-ĠĢ, BARIġ Gazetesi, Demokrasimiz ve Türk ĠĢçisine Düzen Görev, YENĠ ORTAM Gazetesi, Köylü Açısından Kooperatif ve DoğuĢu, HALKÇI Gazetesi, Eczacılığımız, Eczacılarımız, BARIġ Gazetesi, Kapıcılar Ġnsan Gibi YaĢamak Ġstiyorlar, HALKÇI Gazetesi, Ġlaç Sömürüsü, HALKÇI Gazetesi,

14 Yılında Sosyal Refah Hizmetleri, YENĠGÜN Gazetesi, Gene Büyük Mağazalar TartıĢması, HALKÇI Gazetesi, Yönetimde Evrim, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 7, S. 80, Haziran 1973 Sermayenin Büyük Mağazacılık Konusunda Ġç ÇeliĢkisi, BARIġ Gazetesi, ĠĢçiler Ekonomiyle Ġlgilenmelidirler, YENĠ ORTAM Gazetesi, Sosyal Güvenlik Akademisi Gereği, EKONOMĠ-POLĠTĠKA Gazetesi, Bir Serginin DüĢündürdükleri, YENĠGÜN Gazetesi, Halkevi Kültürü, BAHÇELĠ Gazetesi (Ankara Bahçelievler Halkevi Yayın Organı), Temmuz 1973 (Aynı yazı aynı gazetenin ikinci baskısında da yayınlandı.) Türk ĠĢçi Hareketinde Yeni Akım, AKIġ Dergisi, Y. 1, S. 1, Temmuz Bürokratizm, HALKÇI Gazetesi, Tarihsel Süreç Ġçinde ĠĢverenin ĠĢçi AnlayıĢı, YENĠ ORTAM Gazetesi, Toplum Devingenliği ve Sosyal Hizmet, SOSYAL HĠZMET Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Mayıs/Haziran/Temmuz, 1973, s Cumhuriyetimizi Kutlarken, BARIġ Gazetesi, Sendikalarda AĢama AĢama ĠĢçi Eğitimi, YENĠ ORTAM Gazetesi, ĠĢçi Sınıfının Demokrasi UğraĢı, AKIġ Dergisi, Y. 1, S. 9, Eylül 1973 Yürüyen ve Biriken DüĢünce, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 7, S. 83, Eylül Yabancı ĠĢçi Talebinde DeğiĢmeler, HALKÇI Gazetesi,

15 34. Halk, HALKÇI Gazetesi, ile HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 9, S. 93, Temmuz ĠĢçi Bütünlüğü, YENĠ ORTAM Gazetesi, ĠĢçilerin BütünleĢmesinde Bir Yol, YENĠ ORTAM Gazetesi, "Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun", HALKÇI Gazetesi, Erdem Düzeni Cumhuriyet, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 7, S. 84, Ekim 1973 Demokrasinin YerleĢme ÖnkoĢulu, ÇALIġAN ADAM Dergisi, S. 21-4, Ekim 1973 Toplumların DeğiĢme Ġhtiyacı, AKIġ Dergisi, Y. 1, S. 10, Ekim Kapıcılar-Sorunları, HALKÇI Gazetesi, EĢitsizliklerin EĢitsizliği, HALKÇI Gazetesi, Kredi Dağılımı ve Toplumsal DeğiĢim, HALKÇI Gazetesi, Ġktidar DeğiĢimi, HALKÇI Gazetesi, "Emeğe Refah" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Parlamentoda ĠĢçi Milletvekilleri, BARIġ Gazetesi, Ellinci Yıla Kadar, HALKÇI Gazetesi, "Olumlu OluĢum" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Eski Oyun" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Vurgunculuğun Örnekleri, HALKÇI Gazetesi, GeliĢme Motoru Atatürk, HALKÇI Gazetesi, ile HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 9, S. 97, Kasım "Vakfın Verimi" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Sorunların Bütünselliği, HALKÇI Gazetesi, "Grevin Anlamı" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi,

16 55. "Sofra ve El" (YaklaĢım), BariĢ Gazetesi, Geri KalmıĢ Ülkelerde Halkeğitiminin Önemi, HALKÇI Gazetesi, "Beklenen" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Haklı Huzursuzluk" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Ertuğrul Soysal Sosyal Demokrat Oldu" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, YurtdıĢına ĠĢçi Hareketleri, BARIġ Gazetesi, "Tutarsız Tutum" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Sendikacılık Kooperatifçilik" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Yeni Yılın Ġlk Demeci" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Ölüm ve YürüyüĢ" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Kültür Üzerine, HALKEVLERĠ Dergisi, Yıl 8, Sayı 85, Kasım 1973, s Atatürkçü BakıĢ Açısı Saptanmalıdır, HALKEVLERĠ Dergisi, Yıl 8, Sayı 86, Aralık S "Türk-ĠĢ ve Bir Öneri" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Türk-ĠĢ Üstünü DeğiĢtirdi" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, (F. Almanya'ya ilk hareket ettiğim gün yazdım. Saat: 02:00) "Ayrılırken" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, (Bundan sonraki YaklaĢımlar ve diğer yazılar F. Almanya'dan yollandı.) 70. "Flört" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Yeni Bir Döneme Girerken" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Ücretin Makro Önemi" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Referandum" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Referandum Sistemi GeliĢtirilmeli (Ve ek yazı: Referandum Nedir?), BARIġ Gazetesi, Yetki Tesbiti Yoluyla Doğan Haksız Uygulamalara Örnekler, BARIġ Gazetesi,

17 76. "Tunç Gidiyor" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Sendikaların Ekonomiye Katkısı" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Tarihin ġakası" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Sendikaların Sorumluluğu" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Lütfen Bekleyiniz" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Paranoya" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Biri ve Ötekisi" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Halk Sektörü" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Halk HALKEVLERĠ Dergisi, Yıl 9, Sayı 93, Temmuz Geri Ülkelerde Halkeğitimi, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 9, S. 94, Ağustos 1974 GeliĢme Motoru Atatürk, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 9, S. 97, Kasım 1974 Yarın Ġçin Eğitim, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Hellmuth Becker, EĞĠTĠM VE BĠLĠM Dergisi Türk Eğitim Derneği Yayını, Cilt 1, Sayı 5, Ocak 1977, s ÇalıĢan Kadın ve Çocuğu, Sosyal Hizmette ADIM Dergisi, S. 10, ġubat-mart-nisan 1977 Sendikalar ve Sosyal Hizmet, TABAN Sosyal Hizmet Mütehassısları Derneği Yayını, C. 1, S , Mart/Nisan/Mayıs 1977, s "1 Mayıs ve Türkiye", HALKOYU, S. 12, Haziran "1978'e BaĢlarken 1977'nin Vitrini" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "ĠĢçi Sınıfı Açısından Program" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "Yeni DĠSK Yönetimi Üzerine" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi,

18 94. "Kıbrıs'ta Dönen Dolaplar" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "MESS Grevi Üzerine" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "DĠSK GençleĢiyor" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "Ġstikrar Önlemleri" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, Ġlkesiz Birlik, YENĠ ULUS Gazetesi, "Yetkin Sendikacılık" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, YetiĢkinlerin Eğitimi Ġçin Yeni Bulgular (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Gunther Dohmen, EĞĠTĠM VE BĠLĠM Dergisi Türk Eğitim Derneği Yayını, C. 2, S. 12, Mart 1978, s Federal Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi, ÇABA Dergisi, S. 6, Aralık Çocuklarımızla Birlikte, ÇABA Dergisi, S. 7, Ocak Federal Almanya da ISP-Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitim Proğramı, ÇABA, S , Ağustos-Eylül 1979 Toplumsal ĠliĢkiler Açısından Çocukların Sorunları, teksir çoğaltım, (Ankara KreĢ ve Çocuk Bakımevlerini GeliĢtirme Vakfı tarafından düzenlenen ÇalıĢanların Çocuk Sorunu Haftasında yapılan sempozyumda günü sunulan bildiri.) Kitle ĠletiĢim Araçlarının Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Rolü, Çoğaltım, Ses ve Görüntü Belgeleri, teksir çoğaltım, ( günü A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde sunulan bildiri.) Sosyal ÇalıĢmaların Belediyelerde Örgütlenmesi, Teksir çoğaltım, (Ankara Belediyesi tarafından günlerinde Ankara da düzenlenen 1. BaĢkent DanıĢma Forumuna sunulan bildiri.) Ergenlik Döneminde Cinsel Bilgilenme ve Etkilenme, Çoğaltım, Ekim 1980 Sosyal Hizmet Kurumlarında Eğitsel Uygulama Proğramları GeliĢtirme Semineri, Rapor, Çoğaltım, , Adana

19 Soziale Sicherung in der Türkei (Türkiye de Sosyal Güvenlik), Teksir Çoğaltım, Nisan 1979 (Mayıs 1981 de yenilendi.) (1979 ve 1981 de Türkiye ye gelen Alman sosyal çalıģmacılar gruplarına iki sunuģ yapıldı.) Sozialarbeit in der Türkei, iç: Nowak, Jürgen. Reisebericht, , Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin, s Die Ausbildung der Sozialarbeiter in der Türkei, iç: Nowak, Jürgen. Reisebericht, , Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin, s Probleme der Rückwanderung und Integration türkischer Arbeitnehmer im Ausland in die türkische Gesellschaft (YurtdıĢından Türk Toplumuna Dönen Türk ĠĢçilerinin Geri DönüĢ ve Uyum Sorunları), (Çeviri), (Almancaya çeviren: Feyyaz Aktan), Teksir Çoğaltım, Ocak (F. Almanya Berlin Sosyal Çalısma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik) sunulan bildiri) Die Lage der Sozialarbeit in der Türkei, SOZIALE ARBEIT Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 32. Jahrgang, Heft 6, Juni S Sozialarbeit und Ausbildung der Sozialarbeiter in der Türkei (Türkiye de Sosyal ÇalıĢma ve Sosyal ÇalıĢmacı Eğitimi), Teksir Çoğaltım, Mart 1984 (Ankara ya gelen Alman sosyal çalıģmacılar grubuna sunulmak üzere hazırlandı.) Sosyal Hizmet YaklaĢımıyla Yurda Dönen ĠĢçilerin Yeniden Uyumları Sorunu, Hacettepe Üniversitesi SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEK OKULU DERGĠSĠ, Cilt 2, Sayı 1-3, Ocak-Eylül S Die Ausbildung von Sozialarbeitern in der Türkei, SOZIALE ARBEIT Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 34. Jahrgang, Heft 4/5, April/Mai S

20 YurtdıĢından Dönen ve Ankara daki Bazı Üniversitelerde Okuyan Gençlerimizin Türkiye de KarĢılaĢtıkları Uyum Güçlükleri, Hacettepe Üniversitesi SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEK OKULU DERGĠSĠ, Cilt 3, Sayı 3, Eylül S Türkiye de Ara Seçimler: Seç Seçebilirsen, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 18 Eylül 1986 Türkiye nin Radyasyonlu Çayı, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 23 ġubat Sorunlar DeğiĢti, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 24 Mart Dolup TaĢan Proğram, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 25 Nisan Türk Kültür Haftası, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 27 Haziran- Temmuz Halkoy(a)laması, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 29 Eylül Önce Demokrasi, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 30 Ekim Kültür Temsilcileri, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 33, Ocak Geleneksel Türk Sanat Müziği Konseri: Duraklama Var, EKĠN- Berlin Aylık Dergi, S. 36, Nisan 1988 Sosyal DanıĢmanlar Neredeydiniz?, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 39, Ağustos 1988 Federal Almanya da Türk Sosyal ÇalıĢmacı Eğitimi, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Türkiye de Sosyal Hizmetlerin Tarihi, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Almanya da Göçmenler, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Jürgen Nowak, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s

21 Almanya da Sosyal Hizmetlerin Tarihi, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. C. Wolfgang Müller, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Budunculuk (Etnisite), (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Jürgen Nowak, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Çiftkültürlü YetiĢme, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ursula Boos- Nünning, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s F. Almanya da Eğitim Sistemi ve Türkler, (Çeviri), Yazan: Prof. Gerd Hoff, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s F. Almanya da Türk Ailesi, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Bernhard Nauck, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s F. Almanya da Türk Gençleri Arasında Suçluluk, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Detlef Bischoff, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s F. Almanya da Yabancıların Konut Durumu, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Bernhard Nauck, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Ġkidillilik, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ulrich Steinmüller, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s

22 Kültürlerarası Eğitim, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ursula Boos- Nünning, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Yabancı Çocukların ToplumsallaĢması, (Çeviri), Yazan: Ingeborg Degwart, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Yabancı DanıĢmanlığı, (Çeviri), Yazan: Dr. Wolf-Dieter Mayer, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Yabancı DüĢmanlığı, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Friedrich Heckmann, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Yabancılar Hukuku, (Çeviri), Yazan: Prof. Frank Judis, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s KentleĢme, Belediyelerde Sosyal ve Kültürel ÇalıĢmalar ve Toplum Merkezleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, C.9, S. 1-3, Y , s Sosyal Sağlık Açısından Türkiye ye Geri Dönen ve Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Gençlerin Kültür Farkına Dayalı Etkilenmeleri, Sağlık Bilimleri AraĢtırma Dergisi (SBAD), C. 3, S. 5, s , 1992 Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), (Çeviri kitap), Yazanlar: Rüdeger Baron/Hans-Jochen Brauns/David Kramer, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER, Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi Yayını, (Ġlhan Tomanbay ın önsözü ile, s. 1-13), ,5x19,5 cm. XIII+24 sayfa.

23 Önsöz, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER (Çeviri: Ġlhan Tomanbay), Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi, 1992, s. I-XIII. Üç Boyutlu Sağlık Aile Sağlığı ve Ana Çocuk Sağlığı Alanında Sosyal Sağlık, Sağlık Bilimleri AraĢtırma Dergisi (SBAD), C. 4, S. 6, 1992, s Uğur Mumcu ya Bombalı Saldırı ve Tarihin Belirlenen Gündemi, SOSYAL HĠZMET Dergisi, Y. 3, S, 8, Nisan 1993, s Sosyal Güvenliğin Gerçek Boyutu, ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI BÜLTENĠ, Y. 3, S. 36, Kasım-Aralık-Ocak S Sosyal Hizmet ve Ekonomi Monetarist Para Politikası Örneğinde Sosyal Hizmetlerin Yeri, Fotokopi Çoğaltım, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda yapılan 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansına Sunulan Bildiri , Ankara Türkiye de Sosyal Eğitim Kavramı, Olgusu ve Geleceği, fotokopi çoğaltım, 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansına Sunulan Bildiri , Ankara Türkiye nin Kalkınmasında Sosyal Hizmetlerin Yeri, iç: Ġbrahim AteĢ (Derleyen). DayanıĢma Dünyasındaki Yerimiz, Ankara: Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Yayını. 1995, s (16,5x23,5 cm. 160 syf.) AIDS in Toplumsal Boyutu, fotokopi çoğaltım, ( günü Antalya da Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Akdeniz Bölgesi ġubesi ile AIDS SavaĢım Derneği nin ortaklaģa düzenlediği Sosyal Hastalık Olarak AIDS konulu panelde ve aynı yıl HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu nda yapılan bilimsel toplantılar dizisinde öğretim elemanlarına sunduğum bildiri.) Erdem Düzeni Cumhuriyet, iç: Türk Devrim Kurumu. Tam Bağımsızlık, Halk Egemenliği, ÇağdaĢlaĢma Ġçin Atatürk Cumhuriyeti ne Evet, Ankara: TDK, 1995 Eylül (yenibasım), s (13x20 cm, 128 syf.)

24 Vergleichendes: Zeitgleiche gleiche und andersartige sozialpädagogische und sozialarbeiterische Probleme in der heutigen Türkei, iç: Hansjosef Buchkremer. Handbuch Sozialpädagogik Dimensionen sozialer und gesellschaftlicher Entwicklungen durch Erziehung -, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, s Almanya da Görme Özürlülerin Haklarıyla Ġlgili Tüzel Düzenlemeler ve Bu Alanda Yapılan Sosyal ÇalıĢmalar, Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve Ġstikdamı Konferansı, Eylül 1995, Ankara. Kitap olarak yayınlandı. Ġç: ALTI NOKTA KÖRLERE HĠZMET VAKFI. Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve Ġstihdamı, Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Kasım KarataĢ, Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Yy. 1998, s Özlenen OluĢum, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 1, Eylül 1995, (BaĢyazı), s. 1,8a DeğiĢen Toplum ve Geleceğin Sosyal Hizmet Mesleği, Çoğaltım, ( günü H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda Yapılan Sempozyuma sunulmak için hazırlanan bildiri.) EĢduyum, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 2, Kasım 1995, (BaĢyazı), s. 3 Meslekler Etkilenir ve Yenilenir, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 3, Ocak 1996, (BaĢyazı), s. 6a Bilim ve Bürokrasi, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 4, Mart 1996, (BaĢyazı), s. 1,10a "YurtdıĢındaki YurttaĢlarımız Ġçin DanıĢma ve Sorun Çözme Hizmetlerini BaĢlatıyoruz.", SÖZHAKKI Dergisi, S. 33, Nisan 1996 (Hollanda'da yayınlanır Türkçe dergi) Bilim ve Politika, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 5, Mayıs 1996, (BaĢyazı), s. 1,10a Bilgisayar ve Sosyal Hizmetler, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 6, Temmuz 1996, (BaĢyazı), s. 1,10a

25 Monetarist Ekonomi Politikalarının Sosyal Boyutu ve Sonuçları, ÜRÜN Mali ve Ekonomik Yorumlar Gazetesi, Yıl 1, Sayı 6, Temmuz s. 3-4 Sosyal Hizmeti Sevmek, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 7, Eylül 1996, (BaĢyazı), s. 1,13a Sosyal Hizmet KuruluĢları ve Sosyal Eğitim, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 8, Kasım 1996, (BaĢyazı), s. 1,5a "Önsöz - Modern Mesnevi Üzerine Birkaç Söz", iç: ÖZÇĠÇEK, Mustafa. Bizim Kemal'in Mesnevisi. Ġzmir: Hürriyet Matbaası, 1996, s. V- VIII Yeni Yılda Yenilenmeli, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 9, Ocak 1997, (BaĢyazı), s. 1,3a YaĢlı Göçmenler ve Sığınmacılar Konferansı, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 9, Ocak 1997, s. 14 Mesleğin Sınırı ve Odağı, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 10, Mart 1997, (BaĢyazı), s. 1,7 Sosyal Hizmet, Toplum ve Sokak, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 11, Mayıs 1997, (BaĢyazı), s. 1,7,14 Meslek Stratejisinde Öncelik, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 12, Temmuz 1997, (BaĢyazı), s. 1,4,13 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğrencilerinin Köln Eğitim Gezisi Önsöz. iç: Soziale Arbeit in der Türkei und in Deutschland Studienaustausch Hacettepe Universität Ankara-Universität Köln , Köln, s. 41 TartıĢma, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 13, Eylül 1997, s. 7,13

26 Sorun ve Hizmet, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 14, Kasım 1997,, s. 7,13 Farklı Meslek Farklı DüĢünmek, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 15, Ocak 1998, s. 6a EleĢtiri ve Karalama, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 16, Mart 1998, s. 6a,14 Gençlik ve Sosyal Alanda ÇalıĢan Uzman Personel Ġçin F. Almanya Uluslararası ÇalıĢma Proğramı (ISP) (Emrah Kırımsoy ile birlikte). SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 16, Mart 1998, s. 3a Sosyal Eğitim, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 17, Mayıs 1998, s. 8a Ġlk Adımdan 1998 e Cumhuriyet Kazanımı Olarak Sosyal Devlet ve Atatürk, Ġç: TÜRK DEVRĠM KURUMU, Atatürk Gençlik Sempozyumu, Mayıs 1998, Milli Kütüphane Ankara, Ankara: ġafak Matbaacılık, 1998, s Sosyal Rehabilitasyon, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 18, Temmuz 1998, s. 6a Skolastik Sosyal Hizmet, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 19, Eylül 1998, s. 6a "Önsöz", iç: ĠLERĠ, Cafer. Görme Özürlülerin Hareket Özgürlüğü Eğitimi- Hareketlendirme; Yönlendirme; Uyumlandırma -, Ankara: SABEV Yayını, 1998, s. XI-XVI Atatürk ün Sosyal Boyutu, Ġç: CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ. 75. Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu Ekim.1998 Sivas. Sivas: C.Ü. Rektörlük Basımevi 1998, s Sosyal Hizmet Uygulamasında Yeni Model ya da Sosyal Hizmet Bilgileri Evrensel mi?, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 20, Kasım 1998, s. 6a Mesleğin Kavramları, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 22, Mart 1999, s. 6a

27 Atatürk ve Keçiören, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 23, Mayıs 1999, s. 3 Sosyal Hizmetler Yükseköğrenim Kurumları Neden Hala Bir Tane?, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 23, Mayıs 1999, s. 6a Sosyal YaklaĢımlı Mekansal Kent Düzenlemesi, Ankara ve Bir Kentbilimci: Camillo Sitte. iç: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEKOKULU. Prof. Dr. Sema Kut a Armağan YaĢamboyu Sosyal Hizmet, Ankara: H.Ü. SHY Yy. 1999, s Toplumsal ĠliĢkiler Boyutunda Çocuk Sağlığı, SBAD (Sağlık Bilimleri AraĢtırma Dergisi, C. 10, S. 21, 1999, s "Sosyal Hizmetler Alanında Yöntembilimsel YaklaĢımlar ve Sorunlar", iç: FOLKLOR/EDEBĠYAT Dergisi, Ağustos, 1999/3 "Sığınmacılar Ġçin Yeni Bir BaĢvuru Modeli", UMUDA DOĞRU, S. 12, Y.3, Mayıs-Ekim 1999, s. 2-3 Federal Almanya nın Sosyal Politikasında Görme Özürlülerinin Yeri. Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve Ġstihdamı Sempozyumu, 1-2 Aralık 1997, Ankara. iç: ALTI NOKTA KÖRLERE HĠZMET VAKFI. Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve Ġstihdamı Sempozyumu, Bildiriler, Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Kasım KarataĢ, Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Yy. 1999, s "Toplumsal AraĢtırmalarda Ses ve Görüntü Belgelerinin Kullanım Değeri ve Bir Toplumsal Olgu Olarak Deprem AraĢtırmaları", iç: FOLKLOR/EDEBĠYAT Dergisi, S. 23, 2000/3, s "Kızılay ve THK Yeniden Yapılanmalı", Milliyet Gazetesi, "Sosyal Olmak Bir Sanattır", iç: DÜġEYLE, Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Kitap Kulübü Bülteni. Sayı 4, Mayıs 2000, s. 2-3 "Kente YenibaĢtan BakıĢ - Kentsel Ekonomi ve Deprem", iç: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEKOKULU. Antropoloji ve YaĢlılık; Prof. Dr. Vedia Emiroğlu'na Armağan. Ankara: 2000, s

28 Deprem, Ġnsan ve Sosyal Hizmetler, iç: TOPLUM VE SOSYAL HĠZMET, Ekim, 1/2000, s Sosyal ÇalıĢma Disiplini ve Mesleğinde Kavram Sorunu, iç: Bilim ve Ütopya, Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, ġubat 2001, S. 80, s KüreselleĢme, YaĢam ve Kamu Hizmetleri (Panel konuģmasının metni), iç: Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Uzmanları Genel Merkezi Derneği Yayını, Ocak-ġubat-Mart 2001, S. 15, s Kentsel Ekonomi Kuramı ve Sosyal Hizmetler, iç: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEKOKULU. Prof. Dr. Nihal Turan a Armağan Sosyal Hizmette Yeni YaklaĢımlar ve Sorun Alanları, Ankara: H.Ü. SHY Yy. 2001, s Sosyal Hizmet Uzmanınız ve Siz, iç: GEBAM, HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ GERĠATRĠK BĠLĠMLER ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ, YaĢam Kalitesi Rehberi, Ankara: HÜ. GEBAM, 2001, s (Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat ve ArĢ. Gör. Tarık Tuncay ile birlikte) Türkiye de Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılanması, iç: Sosyal Hizmet Dergisi. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını Türkiye nin Sosyal Politikası Ġçinde Sosyal Hizmetlerin Durumu, iç: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEKOKULU, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000 (Uluslararası Katılımlı), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Sosyal Hizmet Politikaları, Ocak 2001, Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2002, s Ältere Migranten/inen in der Türkei, in: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR GERONTOLOGIE E.V. INSTITUT FÜR GERONTOLOGIE AUS DER UNIVERSITÄT DORTMUND. Auch Migranten werden alt! Lebenslagen und Perspektiven in Europa, Dokumentation der Fachtagung vom 30. Juni bis 1. Juli 2003 in Lünen, s Sığınmacı ve Göçmen Alanında Kavram Sorunu, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 13, Haziran 2004, s. 5-7

29 Sığınma ve Göç Sorunsalı Açısından AB Komisyonu 2004 Ġlerleme Raporu, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 15, Ekim 2004, s. 3-6 Sınırlarda Ġnsan Kaçakçılığı - Türkiye-Bulgaristan Ortak ÇalıĢması, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 16, Aralık 2004, s Yeniden Öğrenci Affı, Cumhuriyet, lı Yıllardan 2000 li Yıllara Sosyal Hizmet Eğitimi, iç: ONAT, Ümit (Yayına Hazırlayan). Sosyal Hizmet Sempozyumu Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni YaklaĢımlar, Ankara 2005, s Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği, iç: DĠKEN, ġeyhmus. Türkiye de Sivil Hayat, Ankara: STGP (Sivil Toplum GeliĢtirme Programı), 2005, s Önsöz, iç: ÇAVUġOĞLU, Turgay. Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Yaprakları , Ankara: SABEV Yayını, 2005, s. IX-XVI "Ethik und Soziale Arbeit in der Türkei im 21. Jahrhundert", in: DUNGS, Susanne/Uwe GERBER/Heinz SCHMIDT und Renate ZITT (Hrgb.). Soziale Arbeit und Ethik im 21. Jahrhundert - Ein Handbuch, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006, s Emre Kongar, iç: ÖZDEMĠR, Çağatay. Türkiye de Sosyoloji (Ġsimler Eserler) II, Ankara: Phoenix, 2008, s Adres : (1) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TalatpaĢa Blv. 5, Opera, TR Ankara (2) Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Fatih Cd. 195, Keçiören, TR Ankara Tel : + (90) (HÜ-SHY) (HÜ-SBMY) WEB: Belgegeçer : ; 0090.(0) (HÜ SBMY) E-posta :

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007).

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007). Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 22.11.1983 Ankara Yabancı Dil: İngilizce, Almanca. Eğitim Özgeçmişi: İlköğrenim: Çizmeci İlköğretim Okulu (1991-1995). Ortaöğrenim: Kalaba Anadolu Lisesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Araştırma Görevlisi Aslıhan AYKARA

Araştırma Görevlisi Aslıhan AYKARA Araştırma Görevlisi Aslıhan AYKARA Doğum Tarihi ve Yeri: 22.11.1983 Ankara Yabancı Dil: İngilizce, Almanca. Eğitim Özgeçmişi: İlköğrenim: Çizmeci İlköğretim Okulu (1991-1995). Ortaöğtenim: Kalaba Anadolu

Detaylı

2008 Misafir Doktora Öğrencisi, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin Graduate School of Social Sciences, Almanya

2008 Misafir Doktora Öğrencisi, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin Graduate School of Social Sciences, Almanya EMRAH AKBAŞ Unvan: Araştırma Görevlisi Doğum Tarihi: 25/7/1978 Cinsiyet: Erkek Adres: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Çiftasfalt No.195, PK. 06290 Keçiören,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Yeri Sivas Tarihi:12.12.1947

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Yeri Sivas Tarihi:12.12.1947 ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı İbrahim Cılga Doğum Yeri Sivas Tarihi:12.12.1947 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Fevzi Çakmak İlkokulu (Sivas), Adalet İlkokulu, Osman Gazi İlk Okulu Eskişehir)(1956

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Gönül Erkan

Prof. Dr. Gönül Erkan 1 Prof. Dr. Gönül Erkan Doğum Tarihi ve Yeri: 25.05.1943-Ankara Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: * Alpaslan İlkokulu. Ankara. 1950-1955. * Cebeci Ortaokulu. Ankara. 1955-1958. * Ankara Kız Lisesi.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 Y. Lisans Sosyal Hizmet ve York Üniversitesi, İngiltere 1971

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 Y. Lisans Sosyal Hizmet ve York Üniversitesi, İngiltere 1971 1. Adı Soyadı : Ertan KAHRAMANOĞLU 2. Doğum Tarihi : 27.08.1943 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 Y. Lisans Sosyal Hizmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Musa İkizoğlu Ünvanı: Dr. / Öğretim Görevlisi Doğum Tarihi ve Yeri: 01-02-1969 /DENİZLİ İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER - Adı ve Soyadı : Ali ÖZTEKĠN - Doğum Yeri ve Yılı : Tefenni-Burdur, 25.07.1947 - T.C. No : 16603708540 - Emekli Sicil No : 47636015 - Kan Grubu : A Rh+

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / 2257 : :

ÖZGEÇMİŞ. : / 2257 : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erkan ÇAV İletişim Bilgileri Adres Telefon Belgegeçer E-posta : T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü Marmara Eğitim Köyü 34857 Başıbüyük/Maltepe-İSTANBUL : 0216

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı S.No FAKÜLTE/ ENS. /Yük. BÖLÜM Yarıyıl KOD DERS ADI TARĠH DERSHANE ÖĞRETĠM ÜYESĠ Ok. ĠĠBF Bank.ve F.1 ĠġL 104 GiriĢimcilik PerĢembe 09:00-1:00 Mavi amfi Doç. Dr. Asıf YoldaĢ 3 ĠĠBF Bank.ve F.1 ĠġL 11 ĠĢletme

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ĠletiĢim Bilgileri: MelikĢah Ünv. 38280 Talas Email: sbabayigit@ meliksah.edu.tr 1. Adı Soyadı : Sema BABAYĠĞĠT 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

AYġE GÖZDE KOYUNCU. Yakın Doğu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi

AYġE GÖZDE KOYUNCU. Yakın Doğu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi AYġE GÖZDE KOYUNCU Yakın Doğu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi aysegozde.koyuncu@neu.edu.tr DOĞUM TARĠHĠ: 27.03.1979 MEDENĠ DURUM: Evli SÜRÜCÜ EHLĠYETĠ VE SINIFI: B Sınıfı YABANCI DĠL

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon : Mail EK 4A ÖZGEÇMİŞ : ODİSE VUÇİNA : : o.voutsinas@gmail.com 2.Doğum Tarihi : 23/08/1962 3.Unvanı Öğrenim 4. Durumu : Sosyal Hizmet Uzman : Yüksek Öğretim

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke "Briefe an einen Jungen Dichter" Thomas Mann "Tod in Venedig" 2013.

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke Briefe an einen Jungen Dichter Thomas Mann Tod in Venedig 2013. ÖZGEÇMİŞ ADI: SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: EĞİTİM DURUMU: Meltem EKTİ (ÇELİKTAŞ) 17.04.1975 (Forchheim-Almanya) LİSANS: YÜKSEK LİSANS: DOKTORA: ÖĞR.GÖR.: 1993-1997 HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Tez Konusu: Türkiye ye Dönen Göçmen İşçi Ailelerinin Karşılaştıkları Güçlükler

ÖZGEÇMĠġ. Tez Konusu: Türkiye ye Dönen Göçmen İşçi Ailelerinin Karşılaştıkları Güçlükler ÖZGEÇMĠġ Adı ve Soyadı: Filiz Demiröz Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.Sosyal Hizmet Bölümü Ünvanı: Yrd.Doç.Dr., Öğretim Üyesi ĠletiĢim: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.Sosyal Hizmet Bölümü Beytepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan ÖMERUSTAOĞLU Doğum Tarihi: 25.08.1962 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU Adayın Adı : Soyadı : Son Atanma Tarihi : T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU SON ATANDIĞI TARĠNTEN SONRAKĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA, YAYIN VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 247 SAYILI KANUN UN /D MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ANILAN KANUN UN 33/A MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA GEÇİŞLERİ İÇİN ARANACAK KRİTERLER

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu,

ÖZGEÇMİŞ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Görev Yeri: Ünvanı: İletişim: Tel: Tarih: E-posta: Özlem Cankurtaran Öntaş Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI)

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI) AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI) Değerli Akademisyen arkadaşım, sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için akademik çalışmalarınız ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1967. Lisans Hukuk Bern Üniversitesi 1974

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1967. Lisans Hukuk Bern Üniversitesi 1974 1. Adı Soyadı: A. Murat Demircioğlu 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1947 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1967 Lisans Hukuk Bern Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER. Derece Alan Üniversite, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü. 1985 Ekonomisi. 1989 Ekonomisi Beslenme. Bilimler Enstitüsü Eğitimi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER. Derece Alan Üniversite, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü. 1985 Ekonomisi. 1989 Ekonomisi Beslenme. Bilimler Enstitüsü Eğitimi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı Unvanı : Ali Fuat ERSOY : Prof. Dr. Doğum Yeri : Düziçi/Osmaniye Doğum Tarihi: 15.07.1960 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Mezuniyet Yılı

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı 07058 Kampus Antalya İş Tel :0.242.3106250 E-Mail :ssari@akdeniz.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel AraĢtırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Ġbrahim KIR 2.Doğum Tarihi: 04.04.1950 3.Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji (Yüksek Ankara Üniversitesi 1979 Öğretmen Okulu) Ankara

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

AKDEM 2008. YAġAM BOYU EĞĠTĠM. PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK. HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER

AKDEM 2008. YAġAM BOYU EĞĠTĠM. PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK. HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER AKDEM 2008 YAġAM BOYU EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER AKDEM 2008 BAġVURULARI Başvuru Psikolog 505 Hukuk 112 Evde Bakım 91 Toplam 591 Not:1) Erkek baģvuru

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı