* SEÇME VE İŞE ALMADAKİ İŞ GEREKLERİNİN VE TANIMLARININ YERİ VE ÖNEMİ ( ik müdürü örneği için )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* SEÇME VE İŞE ALMADAKİ İŞ GEREKLERİNİN VE TANIMLARININ YERİ VE ÖNEMİ ( ik müdürü örneği için )"

Transkript

1 İNSAN KAYNAKLARI SORU-CEVAP; * İK yönetiminin kapsamını irdeleyin 1. İDARİ KAPSAM ; A.)işçi-işveren ( endüstri ilişkileri ) : 1.) bireysel ilişkiler ; işe giriş işlemleri, çalışma düzeninin sağlanması, hizmet sözleşmesinin sona ermesi 2.) toplu ilişkiler ; sendikalar, toplu iş sözleşmesi B.) personel sağlığı ve iş güvenliği; iş kazaları, meslek hastalıkları C.) arşiv ve dokümantasyon 2. TENİK KAPSAM ; 1. ik planlaması 2. iş analizi ve iş etüdü 3. personel bulma,seçme işe yerleştirme 4. personel eğitimi,yetiştirme geliştirme 5. performans yönetimi 6.kariyer yönetimi 7.,iş değerleme 8. ücret yönetimi 9.ik bilgi sistemi 3. DAVRANIŞSAL KAPSAM ; 1. örgüt kültürü 2. iletişim 3. motivasyon ve iş tatmini 4. grup dinamiği 5. değişim yöntemi 6. çatışma yöntemi 7. üreticilik yöntemi 8. stres yönetimi * İŞ ANALİZİ NEDİR? ; organizasyondaki her bir pozisyonun içerdiği görev ve sorumlulukları, işleri, işlerin yapılmasında kullanılan yöntem ve teknikleri, yararlanılan alet ve makineleri, gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneği, üretilen mal ve hizmetleri ve çalışma koşullarını belirlemeye yönelik çalışmalardır. İş analiziyle elde edilen bilgilerin başlıca 3 kullanım alanı vardır : 1.) iş kimliği adı verilen ve işletmede hangi işlerin yapıldığına dair özetler çıkarılır. Amaç benzer işleri sınıflandırmaktır. 2.) bu işleri yapabilmek için personelin sahip olması gereken asgari fiziksel ve zihinsel niteliklerin belirlenmesiyle iş gerekleri tanımlanır. 3.)görev,yetki ve sorumluluklar da iş analizi ile elde edilen bilgilerden yola çıkılarak belirlenir. Personelin doğrudan bağlı olduğu amiri veya kimden emir alıp kime rapor vereceği ve kendisine doğrudan bağlı astları da belirlenir. * İŞ GEREĞİ NEDİR? İK NIN HANGİ ALANLARINDA KULLANILIR? Bir işi yapacak olan asgari düzeyde bilgi yetenek ve tecrübe sahibi kişilerde aranması gereken temel niteliklerin ayrıntılı ifadesidir. GÖREVLERİ ( ik müdürü örneği için ) İşletmenin temel politika ve amaçları doğrultusunda personelle ilgili kural ve ilişkileri düzenleyen İş Kanunu, SSK Kanunu, Sendikalar Kanunu, vb. kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde personel politikasına ilişkin kararlar almak. Personel yönetmeliği, disiplin yönetmeliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerini hazırlamak ve sürekli güncel tutmak. Belirli ve belirsiz süreli hizmet sözleşmelerini düzenlemek. Ücret bordrosu, kıdem tazminatı, ihbar öneli, tasarruf teşvik bildirim belgeleri, personelin kümülatif vergi matrahı ve gelir vergisi tutarı, işten çıkarma, ibraname, işe davet yazısı, yıllık izinler, işe izinsiz geç gelme, devamsızlık ihtarı vb. idari işlerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak. Üst yönetim ile personel arasındaki ilişkiyi en iyi düzeyde tutmak. Toplu pazarlık görüşmelerine işveren temsilcisi olarak katılmak. * SEÇME VE İŞE ALMADAKİ İŞ GEREKLERİNİN VE TANIMLARININ YERİ VE ÖNEMİ ( ik müdürü örneği için ) İşletmenin insan kaynaklarından optimum düzeyde yararlanılmasını sağlayacak personel politikası ve stratejiler konusunda bilgi sahibi olmak. Personel ile ilgili kanun, talimat, yönetmelikleri anlayacak ve bu doğrultuda yazılı şirket prosedürleri, yönetmelikleri, yönergeleri, vb. düzenleyebilecek derecede bilgi sahibi olmak. İşletme alanında lisans, İK yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Beş yıldan fazla deneyim sahibi olmak. En az bir yabancı dili çok iyi derecede bilmek. Çalışanlar ile ilgili prosedürlerin, kanunlar çerçevesinde uygulanması

2 sırasında inisiyatif kullanabilmek. İKY bölümünün diğer departmanlarla ilişkilerini yürütebilecek koordinasyon yeteneğine sahip olmak. İşletme dışı kişi ve kurumlarla en üst düzeyde ilişki kurabilecek ve şirketi temsil edebilecek kapasite ve yeteneğe sahip olmak. * İŞ TANIMLARI VE İŞ GEREKLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ ; İş analizi ile elde edilen bilginin değerlendirilerek, daha açık ve anlaşılır biçimde kağıt üzerine belirli bir sistematik dahilinde dökülmesidir. Başka deyişle, iş analizi işlerle ilgili bilgileri toplayan bir mekanizma iken, iş tanımı toplanan bu bilgilerin sistematik bir biçimde sunulmasıdır. * YETKİNLİK ; Yetkinlik nedir? Bilgi, beceriler, yetenekler, motivasyon, inançlar, değerler ve ilgilerin bir karışımıdır. Bir işteki yüksek performans ile birleşen bilgi, beceri, yetenek ve özelliklerdir. Güdü, karakter, kişilik, tutum, değer, içerik bilgisi veya kavrama becerisi ve üstün başarılı olanları ortalama performans gösterenlerden ayırmak üzere güvenilir bir şekilde ölçülebilen diğer kişisel özelliklerin bir birleşimdir. İş amaçlarını gerçekleştirmede kullanılan ölçülebilir iş alışkanlıklarının ve kişisel becerilerin yazılı tanımıdır. 24 Yetkinliğin beş özelliği Bilgi: Her yetkinliğin az veya çok kavramsal boyutta bir bilgi düzeyi vardır. Beceri-Yetenek: Yetkinliğin doğal (beceri) veya tecrübe ile kazanılmış (yetenek) boyutudur. Tutum: Kişilik özellikleri, karakter, inanç ve değerler gibi sübjektif özelliklerin, bilgi ve beceriyi harekete geçirme konusundaki yaklaşımıdır. Gözlemlenebilir Davranış: Yetkinliğin gözlemlenebilir (ve ölçülebilir) davranışa dönüşmesidir. Üstün Performans: Davranış sonuçlarının ortalama performanstan daha fazla başarı sağlamasıdır. Klasik yetkinlikler: ketumiyet, üstlerine saygı, işe zamanında gelip-gitmek,,,, Modern yetkinlikler: müşteri odaklılık, astlarını yetiştirebilme, ekip çalışmasına yatkınlık, analitik düşünme,.. Klasik ve modern yetkinliklere göre yöneticileri 4 kısma ayırabiliriz: 1. kartallar: klasik ve modern yetkinlikleri yüksek olanlar 2. köpekbalıkları: modern yetkinlikleri yüksek, klasik yetkinlikleri düşük olanlar 3. eşekler: klasik yetkinlikleri yüksek, modern yetkinlikleri düşük olanlar 4. öküzler: klasik ve modern yetkinlikleri düşük olanlar kartallar yöneticilerde en çok aranan özelliklere sahip: kavramsal bakış açısı (her şeyi görebilmesi ve takipçi olması) köpekbalıkları yalan söyleyebiliyorlar. Önce çelmeleyip sonra da gelip canın acıdı mı diye soran tipler eşekler dürüst tip yönetici tarzı, yükleyebildiğin kadar yükle durmaz, gerekirse çatlar. Öküzler şirketin kum torbalarıdır. Çalışan eşek veya öküz kategorisine giriyorsa satın alma departmanına uygun değildir. Bu departmandaki kişiler parayı düzgün kullanabilmeliler. Satış ile pazarlama arasındaki fark? Pazarlama satılacak mal/hizmeti tanıtan ya da satılacak mal/hizmeti tasarlayan onu tanıtan birim, doğrudan satıp faturayı kesen birim ise satış.

3 Çalışacağımız departmanı kendimiz seçmeli ve kriz zamanı eleman çıkarılmayacak bir departman olmasına dikkat etmeliyiz. Örn kriz zamanı İK departmanından ve muhasebeden ilk eleman çıkarılması başlar. * İK ENVANTERİ ; insan kaynakları genel envanterinde, işletmedeki iş görenler şu özelliklere göre sınıflandırılabilir. 1. İşletmenin birbirinden ayrı yerlerde kurulmuş işyerleri olması halinde, çeşitli işyerlerinde çalışanlara göre. 2. Çalışanların almakta oldukları ücretlerin seviye veya gruplarına göre. 3. Çalışanların cinsiyetlerine göre. 4. Çalışanların yaşlarına göre. 5. Çalışanların işletmedeki kıdemine göre. 6. Çalışanların yaptıkları görevlere göre. 7. Çalışanların mesleki yetişkinlik ve beceri durumları ve yapmakta oldukları iş dışındaki yeteneklerine göre. Çalışanların kişisel yetenek ve becerilerini gösteren insan kaynakları beceri envanterinde ise tüm çalışanların yetenek, beceri, eğitim ve deneyim gibi kişisel özellikleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Yetenek ve becerilerin saptanmasında, çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanı soru kağıtlarının kullanılmasıdır. Görüşme ya da personel kayıtlarının incelenmesi yoluyla da çalışanların yetenek ve becerilerinin ayrıntılı olarak saptanması. * ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ; örgüt kültürü ya da örgütsel kültür bir örgütün (organizasyonun) tutumlarını, deneyimlerini, inançlarını ve değerlerini kapsar. örgütsel kültür örgütün mensupları tarafından paylaşılan değerlerin ve normların toplamı olarak tanımlanmıştır. kültürün unsurlarını oluşturan bu değerler ve normlar çalışanların birbirleriyle ve kurum dışındakilerle olan ilişkilerini düzenlemektedir. örgütsel kültüre paralel olarak kurum içerisindeki çalışma gruplarının da kendilerine özgü davranış kalıpları ve iletişim yöntemleri vardır. örneğin bilgisayar teknisyenlerinin, örgüt kültüründen bağımsız olarak, kendi uzmanlıkları neticesi geliştirdikleri bir dil ve davranış kalıpları mevcuttur. İşe alma ve seçme süreci,örgüt kültürünün değişiminde önemli bir yer tutar.yeni kültürü destekleyici unsurlar bu şekilde sisteme dahil edilir ve direnç mekanizmalarının önüne çıkarılır.hizmet içi eğitim faaliyetleriyle yeni gelenlere mevcut örgüt kültürü verilebileceği gibi, mevcut çalışanlara yeni örgüt kültürünü benimsetici eğitimlerde verilebilir. * SEÇME VE İŞE ALMA İLE PERFORMANS DEĞERLEMENİN İLİŞKİSİ ; Seçme ve işe alma 2 türlü olur; içerden ve dışardan. İçerden olan performans değerleme ile olur. * ENTELEKTÜEL SERMAYE Entelektüel sermaye insanla ilgilidir. (maddi ve somut değil) iki rakip işletmede tüm üretim faktörlerini eşitleyebilirsiniz ama insan faktörü eşit olamaz. Günümüzde bir işletmenin diğer işletmelere göre üstünlük sağlamasında fark yaratan parasal sermaye değil insandır. Entelektüel sermayeyi bir işletmenin defter değeri ile borsadaki değeri arasındaki fark olarak tanımlayabiliriz.( ekonomik krizlerin olmadığı dönemler için) Entelektüel sermaye hangi kalemlerden oluşur: Marka değeri İnsan gücü sermayesi

4 Bilgi sermayesi Deneyim sermayesi Müşteri birim başına ne kadar fark ödemeye razı? Bu da entelektüel sermayeyi ölçme yöntemlerinden biridir. Büyük şirketler normalde biraz daha az ücret verirler. Çünkü buralarda çalışanlar toplumda bir statü kazanırlar ve işten ayrılıp başka bir işe girdiklerinde önceden nerede çalışmış oldukları onlara bir artı değer kazandırır. Bir işletmede kısa dönemde geri dönüşüm istiyorsanız üretime yatırım yapmalısınız. AR-GE ye yatırım geri dönüşümü 10 yılı bulur. Eğitim ve AR-GE de kısa dönemde dönüşüm beklenmemelidir. Yönetim de asla en iyi doğru yoktur. Amaca uygunluk vardır. * STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İşletmede 3 tip yönetim var: 1. tepe yönetim ( genel kurul başkanı..) 2. orta kademe yönetim ( pazarlama müdürü, muhasebe müdürü..) 3. alt kademe yönetim ( supervisor, vardiya müdürü, satış danışmanı..) işletmede tepe yöneticiler kurumsal stratejileri belirler. Büyüme, daralma gibi. Örneğin işletmenin genel müdürü işletme büyüyecek mi, yatırım yapacak mı, yurtdışında mı yatırım yapılacak, bunları belirler. Bunlar kurumsal stratejilerdir. Stratejik denmesinin sebebi: işletme hem kendi zayıf ve güçlü yönlerini ve hem de rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek ve piyasayı takip ederek pozisyon tutar. Orta kademede uygulanan stratejiler rekabet stratejileridir: maliyet liderliği, farklılaştırma stratejileri gibi. Bunun içinde yatırım yapma, belli bir sektörden çekilme yok. Şirketin sahipleri veya üst düzey yöneticileri daralma veya büyüme beyanında bulunuyorsa insan kaynakları yönetimi de ona göre bir strateji belirler. * 6. seçme ve işe almada iş gereklerinin ve tanımlarının yerini ve önemini açıklayınız İK hedefe göre iş analizi ve iş tanımı yapar.iş tanımı iş özetinden oluşur. İşe en uygun elemanı bulmak için işi iyi bir şekilde analiz etmek gerekir. İş analizi doğru yapılırsa personel seçme de doğru yapılır * İK ile ilgili sorunları çözmede kullanılan yöntemler? İNSANLA İLGiLİ SORUNLARI ÇÖZMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER İnsanla ilgili sorunlara yaklaşmanın 2 yöntemi var: A- RASYONALİST YÖNTEM B- DUYGUSAL IRRASYONEL (SEZGİSEL) YÖNTEM A- RASYONALİST YÖNTEM: İnsanla ilgili olayları, sorunları akıl ve bilim le açıklar. Bu yolu seçenlerde 2 temel özellik gerekli Çok iyi yapılandırılmış ve gelişmiş analitik düşünce, beceriler Geniş bilgi birikimi Çok iyi yapılandırılmış ve gelişmiş analitik beceriler dediğimizde ne anlıyoruz? Bir problemin 4 veya 5 takla sı vardır. Fakat çözüm aynıdır. Analitik beceriye sahip olanlar 4 veya 5 farklı soruyu aynı yöntemle çözebilenlerdir.

5 homorasyonalist bu yolun yolcuları 4 aşamalı yolculuk yapıyorlar: 1- bebeklik, emekleme aşaması ( anlama aşaması): örneğin yıldırımla ilgili elimizdeki veriler yalnızca nesnel gözlemden ibaretse bebeklik aşamasındayız. 2- Çocukluk (Açıklama) aşaması: yıldırım olgusunun nedenleri bilimsel olarak açıklayabiliyorsak açıklama aşamasındayız. 3- Gençlik (kestirme) aşaması: ben nereye ne zaman yıldırım düşeceğini biliyorsam gençlik aşamasındayım. 4- Kontrol(olgunluk) aşaması: eğer ben yıldırım yaratabiliyor ve istediğim yere düşürebiliyorsam kontrol aşamasındayım. Farklı bilim dalları farklı aşamalarda olabilir: meteoroloji 3., tıp 4. aşamadadır. İnsanla ilgili olan bilimler daha geriden gelir. B- DUYGUSAL IRRASYONEL YÖNTEM Homocredo inanç insanı insan inandığı kadar akıllıdır. Ne kadar çok inanıyorsa o kadar akıllıdır. Homocredonun argümanları: İnsanla ilgili olayların anlaşılmasında her şey rasyonel yol ile çözülememektedir. Yüreğin öyle gerçekleri vardır ki akıl onları kavrayamaz. Durkheim: insan inandığı kadar akıllı ( rasyonel değil) irrasyoneli(2.yolu) rasyonel gösterecek (1. yol) kadar akıllı rasyonalisttir. Erich Fromm: olayların insanla ilgili sorunların anlaşılması bir akıl düzeyi değil kişilik sorunudur. İnsanla ilgili olayları çözebilmek için değer katılığı hastalığından, değer katılığı tuzağından kurtulmak lazımdır.(ego) insan kaynakları yönetiminde bu iki yol birlikte işliyor. ---

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İş BASİTLEŞTİRME VE İş VERİMİNİ YÜKSELTME

ÖRGÜTLERDE İş BASİTLEŞTİRME VE İş VERİMİNİ YÜKSELTME ÖRGÜTLERDE İş BASİTLEŞTİRME VE İş VERİMİNİ YÜKSELTME TEKNİKLERİ Nihat AYTÜRK Günümüzde örgütlerin ve yöneticilerin başarısı, daima yönetim etkililiği ve verimliliği ile ölçülmektedir. Yönetimde verimlilik

Detaylı