İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ"

Transkript

1 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Hüseyin Taştan Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 2 İSTATİSTİK BİLİMİNİN UĞRAŞI ALANLARI Veriden anlam çıkarılması, özetlenmesi Belirsizlik: neyin olduğu değil, neyin olası olduğu Örnekleme (sampling): anakütlenin (population) tümüne ait bilgi toplamak çoğu zaman imkansızdır. Bunun yerine anakütleye ilişkin analiz bu anakütleyi en iyi temsil eden bir örnekleme dayandırılabilir. İktisadi ilişkilerin analizi: Ekonometrinin alanı Kestirim (Prediction) Belirsizlik altında karar alma

2 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 3 İSTATİSTİK İSTATİSTİK I Olasılık Teorisi Rassal Değişkenler Kesikli ve Sürekli R.D. Olasılık Fonksiyonu Beklenen Değer, Moment Normal Dağılım Merkezi Limit Teoremi İSTATİSTİK II Örnekleme ve Örneklem Dağılımları Nokta ve Aralık Tahmini Hipotez Testi Regresyon ve Korelasyon Parametrik Olmayan Testler Varyans Analizi YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 4 RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Rassal (Stokastik) Değişken (r.d.) : Alacağı değer belli bir rassal denemenin sonucuna bağlı olan, bu değere ilişkin kesinlik bulunmayan değişken. Büyük harflerle göstereceğiz. x: rassal değişken X in aldığı belli bir değer. Kesikli r.d. : Alacağı değerler sayılabilir (sonlu ya da sonsuz) olan rassal değişkenler. Örneğin, iki zar atımında üste gelen sayıların toplamı, belli bir üretim bandında bir çalışanın yaptığı hata sayısı, bir bankaya 5 dk içinde gelen müşteri sayısı, vb. Sürekli r.d.: Belli bir aralıkta her hangi bir değeri alabilen rassal değişken. Bir çok iktisadi değişken bu gruba girer, örneğin, bir şehirdeki ortalama harcanabilir gelir, belli bir dönemdeki enflasyon oranı, İMKB endeksinin kapanış değeri, bir yılda yapılan toplam ihracat tutarı, vb.

3 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 5 OLASILIK DAĞILIMLARI - KESİKLİ f(x) ile göstereceğiz, f(x), f(x) = P(X = x), x f(x) =, Bu toplam x in alabileceği tüm değerler üzerinedir, Birikimli dağılım fonksiyonu: P(X x ) = F(x ) = x x f(x) YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 6 KESİKLİ OLASILIK DAĞILIMLARI Örnek: 3 para atılıyor ve tura (T) gelme sayısı X ile gösteriliyor. Bu deneyde ortaya çıkabilecek sonuçlar şunlardır: (TTT), (TTY), (TYT), (YTT), (TYY), (YTY), (YYT), ve (YYY). Bu 8 sonuç karşılıklı olarak bağdaşmazdır ve herbirinin gelme olasılığı aynıdır. Olasılık: /8. X in alabileceği değerler:,, 2, and 3. X rassal değişkeninin dağılımını bulalım.

4 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 7 Sonuçlar x f(x) YYY /8 YYT YTY 3/8 TYY YTT 2 TYT 2 3/8 TTY 2 TTT 3 /8 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 8 X in olasılık dağılımı: x f(x) = x 2 3 f(x) = P(X = x) P(X ) =? P( X 3) =?

5 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 9 X in birikimli olasılık dağılımı F(x) = P(X x) =, x < ; 8, x < ; 2, x < 2; 7 8, 2 x < 3;, x 3. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme.4 OLASILIK FONKSIYONU f(x) x BIRIKIMLI OLASILIK FONKSIYONU.8.6 F(x) x

6 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme Kesikli r.d. lerin BEKLENEN DEĞERLERİ Kesikli r. d. X in beklenen değeri E(X) = x xf(x) g(x), X in bir fonksiyonu olsun, g(x) in beklenen değeri E(g(X)) = x g(x)f(x) YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 2 ÖRNEK Önceki örnekte X in beklenen değerini bulun. E(X) = = 3 2 (i) g(x) = x 2 nin beklenen değerini bulun. E(X 2 ) = = 3

7 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 3 Kesikli r.d. lerin VARYANSları Tanım: V ar(x) = E [(X E(X)) 2] = E [ (X 2 2XE(X) + (E(X)) 2 ) ] = E ( X 2) 2E (XE(X)) + E ( (E(X)) 2 ) ) = E ( X 2) 2E(X) 2 + (E(X)) 2 = E ( X 2) E(X) 2 µ x = E(X) dersek varyans olarak yazılabilir. V ar(x) = E ( X 2) µ 2 x YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 4 Kesikli r.d. lerin MOMENTLERİ Tanım: Kesikli r.d. X in knci momenti µ k = E(X k ) = x x k f(x) k =,,2,.... moment µ = E(X) = populasyon ortalaması 2. moment µ 2 = E(X 2 ) = V ar(x) + µ 2 3. moment µ 3 = E(X 3 ) 4. moment µ 4 = E(X 4 )

8 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 5 Kesikli r.d. lerin MERKEZİ MOMENTLERİ Tanım: Kesikli r.d. X in knci merkezi momenti m k = E((X µ ) k ) = x (x µ ) k f(x) k =,,2,.... merkezi moment m = 2. merkezi moment m 2 = E((X µ ) 2 ) = V ar(x) 3. merkezi moment m 3 = E((X µ ) 3 ) 4. merkezi moment m 4 = E((X µ ) 4 ) YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 6 Kesikli r.d. lerin STANDART MOMENTLERİ Tanım: Kesikli r.d. X in knci standart momenti γ k = m k σ k k =,,2,... Burada σ populasyon standart sapmasıdır: σ = V ar(x) = E [(X µ ) 2]. standart moment γ = 2. standart moment γ 2 = neden? 3. standart moment γ 3 = m 3 σ 3 4. standart moment γ 4 = m 4 σ 4 çarpıklık (skewness) basıklık (kurtosis)

9 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 7 Bazı Kesikli Dağılımlar Bernoulli Binom Hipergeometrik Poisson YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 8 Bernoulli(p) Dağılımı: p, if X = f(x) = p, if X = Beklenen Değer: E(X) = x xf(x) = p + ( p) = p İkinci Moment: E(X 2 ) = x x 2 f(x) = p + ( p) = p Varyans (ikinci merkezi moment): V ar(x) = E(X 2 ) (E(X)) 2 = p p 2 = p( p)

10 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 9 BİNOM DAĞILIMI X, n bağımsız Bernoulli denemesinde değerini alma (başarı) sayısı olsun. Yani eğer Y Bernoulli(p) ise X = (Y ), Binom(n,p) dağılımına uyar. X toplam başarı sayısı. f(x) = n p x ( p) n x n! = x x!(n x)! px ( p) n x, x =,,2,...,n E(X) = np V ar(x) = np( p) YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 2 HİPERGEOMETRİK DAĞILIM Eğer Bernoulli denemeleri birbirinden bağımsız değilse, toplam başarı sayısı Binom dağılımına uymaz. İçinde B tane başarı bulunan N nesneli rassal bir örneklemde, toplam başarı sayısı X in olasılık dağılımı f(x) = B x N B n x N n Burada x max(,n (N B)) ve min(n,b) arasında tamsayı değerler alabilir E(X) = np, V ar(x) = N n np( p), N p = B N

11 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 2 POISSON DAĞILIMI Bir olayın belli bir zaman diliminde gerçekleşme sayısı Notasyon: X P oisson(λ), pmf: f(x,λ) = λx e λ, x =,,2,... x! E(X) = λ V ar(x) = λ skewness = λ excess kurtosis = λ YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 22 Kesikli r.d. için ORTAK DAĞILIMLAR ORTAK OLASILIK FONKSİYONU: Birden fazla r.d. in ortak davranışını betimlemek istiyoruz. Önce iki değişkenli durumu inceleyelim. X ve Y iki r.d. olsun. Bunların ortak olasılık fonksiyonu f(x,y) = P(X = x Y = y) Daha genel olarak X,X 2,...,X k k tane kesikli r.d. ise bunların ortak olasılık fonksiyonu şöyle olur: f(x,x 2,...,x k ) = P(X = x X 2 = x 2,,..., X k = x k )

12 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 23 X: Bir bankada nolu gişede sırada bekleyen müşteri sayısı, Y : Bir bankada 2 nolu gişede sırada bekleyen müşteri sayısı. Bu iki r.d. için ortak olasılık fonksiyonu aşağıdaki tabloda verilmiştir. y \ x 2 3 Toplam Toplam YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 24 MARJİNAL OLASILIK FONKSİYONU Ortak olasılık fonksiyonu biliniyorsa, bundan hareketle marjinal ya da tekil olasılık fonksiyonları elde edilebilir. X in marjinal olasılık fonksiyonu: f(x) = y f(x,y) Y nin marjinal olasılık fonksiyonu: f(y) = x f(x,y)

13 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 25 KOŞULLU OLASILIK FONKSİYONU Ortak olasılık fonksiyonu biliniyorsa, bundan hareketle koşullu olasılık fonksiyonları elde edilebilir. Y = y verilmişken X in koşullu olasılık fonksiyonu: f(x y) = f(x,y) f(y) X = x verilmişken Y nin koşullu olasılık fonksiyonu: f(y x) = f(x,y) f(x) YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 26 BAĞIMSIZLIK X ve Y r.d. lerinin istatistik bakımından bağımsız olduğunu söyleyebilmemiz için aşağıdaki koşulun sağlanması gerekir: Başka bir deyişle f(x,y) = f(x)f(y) f(x y) = f(x), vef(y x) = f(y)

14 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 27 KOVARYANS g(x,y ), X ve Y r.d. lerinin herhangi bir fonksiyonunu ifade etsin. Bu fonksiyonun beklenen değeri: E [g(x,y )] = g(x,y)f(x,y) x y g(x,y ) = (X µ x )(Y µ y ) olsun. Bu fonksiyonun beklenen değerine KOVARYANS denir: Cov (X,Y ) = (x µ x )(y µ y )f(x,y) x y YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 28 SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI X sürekli bir r.d. ise verilmiş bir aralıkta herhangi bir değeri alabilir. Bir sürekli rassal değişkenin belli bir değere eşit olma olasılığından (kesikli r.d. gibi) bahsedemeyiz. Ancak verilmiş bir aralık içine düşme olasılıklarını bulabiliriz. f(x): olasılık yoğunluk fonksiyonu. Özellikleri: f(x) f(x)dx = Pr(a < X < b) = b a f(x)dx

15 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 29 f(x) P(a<X<b) = b a f(x)dx a b x YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 3 BİRİKİMLİ OLASILIK FONKSİYONU X sürekli r.d. için birikimli olasılık fonksiyonu, ya da dağılım fonksiyonu, X in belli bir x değerini aşmama olasılığı olarak tanımlanır ve F(x) ile gösterilir. F(x) = P(X x) = oyf ile dağılım fonksiyonu arasındaki ilişki: x f(x) = df(x) dx f(t)dt

16 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 3 BİRİKİMLİ OLASILIK FONKSİYONU F(x) in özellikleri: F( ) =, F(+ ) = Buna göre F(x), x in azalmayan bir fonksiyonudur. x x 2 olmak üzere F(x ) F(x 2 ). P(a < X < b) = F(b) F(a) = b a f(x)dx P( < X < + ) = P( < X < a)+p(a < X < b)+p(b < X < + ) f(x)dx = a f(x)dx + b a f(x)dx + + b f(x)dx F(+ ) F( ) = [F(a) F( )] + P(a < X < b) + [F(+ ) F(b)] = F(a) + P(a < X < b) + F(b) P(a < X < b) = F(b) F(a) YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 32 f(x) F(+ ) F(b) = F(b) F(a) F( ) = F(a) b a f(x)dx = F(b) F(a) a b x

17 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 33 SÜREKLİ r.d. lerin BEKLENEN DEĞERLERİ E(X) µ x = g(x), X in bir fonksiyonu ise, E(g(X)) = V ar(x) = xf(x)dx g(x)f(x)dx (x µ x ) 2 f(x)dx YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 34 İntegral özellikleri kullanılarak V ar(x) aşağıdaki gibi yazılabilir: V ar(x) = E [ (X E(X)) 2] = = = E(X 2 ) µ 2 x x 2 f(x)dx + µ 2 x ( x 2 f(x)dx xf(x)dx (x µ x ) 2 f(x)dx f(x)dx 2µ x xf(x)dx Burada f(x)dx = ve xf(x)dx = E(X) µ x özelliklerini kullandık. Bunu kesikli r.d.ler için de göstermiştik. ) 2

18 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 35 Sürekli r.d. lerin MOMENTLERİ Tanım: Sürekli r.d. X in knci momenti µ k = E(X k ) = x k f(x)dx k =,,2,... x X. moment µ = E(X) = populasyon ortalaması 2. moment µ 2 = E(X 2 ) = V ar(x) + µ 2 3. moment µ 3 = E(X 3 ) 4. moment µ 4 = E(X 4 ) YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 36 Sürekli r.d. lerin MERKEZİ MOMENTLERİ Tanım: Sürekli r.d. X in knci merkezi momenti m k = E((X µ ) k ) = (x µ ) k f(x)dx k =,,2,... x X. merkezi moment m = 2. merkezi moment m 2 = E((X µ ) 2 ) = V ar(x) 3. merkezi moment m 3 = E((X µ ) 3 ) 4. merkezi moment m 4 = E((X µ ) 4 )

19 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 37 BEKLENTİ İŞLEMCİSİNİN ÖZELLİKLERİ Doğrusallık: X rassal değişkeninin doğrusal bir fonksiyonu Y = a + bx olsun. Y nin beklenen değeri: E[Y ] = E[a + bx] = a + be(x) X,X 2,...,X n rassal değişkenlerinin aşağıdaki gibi bir fonksiyonu tanımlanıyor: Y nin beklenen değeri: ya da kısaca Y = b X + b n X b n X n E[Y ] = b E[X ] + b 2 E[X 2 ] b n E[X n ] ( n ) E(Y ) = E b i X i = i= n b i E(X i ) i= YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 38 BEKLENTİ İŞLEMCİSİNİN ÖZELLİKLERİ X in doğrusal olmayan bir fonksiyonu için genellikle E[h(X)] h(e(x)) Örneğin, E(X2 ) (E(X)) 2, E(ln(X)) ln(e(x)) X ve Y gibi iki r.d. için E ( ) X E(X) Y E(Y )

20 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 39 VARYANSIN ÖZELLİKLERİ Herhangi bir c sabit sayısı için V ar(c) = Y = bx in varyansı, b sabit V ar(y ) = V ar(bx) = b 2 V ar(x) Y = a + bx in varyansı V ar(y ) = V ar(a + bx) = b 2 V ar(x) X ve Y iki bağımsız r.d. ise V ar(x + Y ) = V ar(x) + V ar(y ) V ar(x Y ) = V ar(x) + V ar(y ) Bu kural n r.d. için genelleştirilebilir. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 4 Sürekli Standart Uniform (Tekdüze) Dağılım: Notation: X U(, ), oyf:, if < x <, f(x) = (), otherwise. E(X) = 2 V ar(x) = 2

21 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 4 (Genel) Uniform (Tekdüze) Dağılım: Notation: X U(a, b), oyf: b a if a < x < b, f(x;a,b) =, otherwise. E(X) = b a 2 Median = b a 2 (b a)2 V ar(x) = 2 Skewness = Excess kurtosis = 6 5 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 42 X U(a,b) için beklenen değer ve varyans: E(X) = = b x a b a dx [ b 2 a 2 ] b a 2 (b a)(b + a) = 2(b a) = a + b 2

22 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 43 X U(a,b) için g(x) = x 2 fonksiyonunun beklenen değerini bulalım. E[g(x)] = b a x 2 b a = b3 a 3 3(b a) = (b a)(b2 + ab + a 2 ) 3(b a) = a2 + ab + b 2 3 = E[X 2 ]. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 44 X U(a,b) için varyans: V ar(x) = E[(X E(X)) 2 ] = E(X 2 ) [E(X)] 2 = (a2 + ab + b 2 ) 3 (b a)2 = 2 (a + b)2 4

23 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 45 U (a,b) için dağılım fonksiyonu: F(x) = P(X x) = = x a b a dt x t b a = x a b a, a a x b aralığı için yazılabilir. Öyleyse X U(a, b) nin bof nu şöyle olur:, x < a için; F(x) = x a b a, a x b için;, x > b için. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 46 f(x) F(x) b a a b x a b x

24 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 47 ÖRNEK: Aşağıda verilen fonksiyonu düşünelim. e x, < x < ise; f(x) =, değilse.. Bunun bir oyf olduğunu gösterin. 2. Bu fonksiyunun grafiğini çizin ve X > olasılığı ile ilgili alanı işaretleyin. 3. P(X > ) olasılığını hesaplayın. 4. Birikimli olasılık fonksiyonunu bulun. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 48 CEVAP:. Olasılık yoğunluk fonksiyonları özelliklerini sağlayıp sağlamadığına bakalım: (a) (i) İlk olarak, f(x) koşulunun < x < aralığındaki her x değeri için sağlandığı açıktır. (b) (ii) Ayrıca, x in değerler aralığında oyf nin integralinin olması gerekir. e x dx = e x = e ( e ) = + = e = lim x e x = olarak düşünülmelidir. Bu koşul da sağlandığına göre fonksiyon bir oyf dir.

25 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 49. P(X > ) olasılığı grafikte gösterilmiştir. 2. P(X > ) = e x dx 3. F(x) = = e x = e x e t dt = e t x = e x + e = e x YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 5 Buradan birikimli olasılık fonksiyonu, x < ; F(x) = e x, < x <. olarak bulunur.

26 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 5 f ( x ) oyf: f( x) =e x F ( x ) bof: f( x) = e x P( X > ) = e x dx x x YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 52 ORTAK OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONU X ve Y, sırasıyla, < X < + ve < Y < + aralıklarında tanımlı iki sürekli r.d. olsun. Bu iki r.d. için ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu, f(x,y) ile gösterilir ve aşağıdaki gibi tanımlanır. f(x,y), Pr(a < X < b,c < Y < d) = f(x,y)dxdy =, d b c a f(x, y)dxdy.

27 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 53 f(x,y) = xye (x2 +y 2), x >, y >, için ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu f(x,y) y.5.5 x YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 54 Örnek: Aşağıda verilen iki değişkenli fonksiyonun bir ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu olmasını sağlayacak k sabit sayısını bulun. Elde ettiğiniz ooyf nu kullanarak P ( < X < 2, < Y < 2) olasılığını bulun. k(x + y), < x <, < y < 2 ise; f(x,y) =, değilse.

28 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 55 Öncelikle f(x,y) > koşulunun sağlanabilmesi için k > olmalı. İkinci koşuldan hareketle 2 k(x + y)dxdy = 2 ( ) ( ) = k 2 + y dy = k 2 y + y2 2 2 = 3k = k = 3 bulunur. Öyleyse ooyf 3 (x + y), < x <, < y < 2 ise; f(x,y) =, değilse. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 56 İstenen olasılık ooyf nun altındaki hacim olarak bulunur: P ( < X < 2 ) 2, < Y < 2 2 = (x + y) dxdy 3 ) = 3 2 ( y dy = 3 ( ) 8 y + y2 2 4 = 7 24

29 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 57 MARJİNAL YOĞUNLUK FONKSİYONU X in myf: f(x) = İntegralin sınırları y nin tanım aralığıdır. f(x,y)dy Y nin myf: f(y) = İntegralin sınırları x in tanım aralığıdır. f(x,y)dx YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 58 Önceki örnekteki ooyf nu kullanarak X ve Y rassal değişkenlerinin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonlarını bulalım. 2 f(x) = (x + y)dy 3 = ) (xy + y = 2 (x + ) 3

30 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 59 Böylelikle X için moyf nu şöyle yazılır: 2 3 (x + ), < x < ise; f(x) =, degilse. Benzer şekilde Y nin moyf nu 3 g(y) = (y + 2 ), < y < 2 ise;, degilse. olur. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 6 KOŞULLU OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONU Y = y değeri verilmişken X in koşullu yoğunluk fonksiyonu: f(x y) = f(x,y) f(y) Benzer şekilde X = x verilmişken Y nin koşullu yoğunluk fonksiyonu f(y x) = f(x,y) f(x)

31 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 6 BAĞIMSIZLIK Hatırlarsak aşağıdaki koşul sağlanıyorsa A ve B bağımsız olaylardır denir: P(A B) = P(A)P(B) Benzer şekilde X ve Y iki bağımsız sürekli r.d. ise koşulu sağlanmalıdır. f(x,y) = f(x)f(y) i.e., ortak yoğunluk fonksiyonu, marjinal yoğunlukların çarpımı olarak yazılabiliyorsa bu iki r.d. birbirinden bağımsızdır. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 62 BAĞIMSIZLIK: önceki koşul genelleştirilebilir. X,X 2,...,X n rassal değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu marjinal yoğunluk fonksiyonlarının çarpımı olarak yazılabiliyorsa f(x,x 2,...,x n ) = f (x ) f 2 (x 2 ),..., f n (x n ) n = f j (x j ) bu rassal değişkenler birbirinden bağımsızdır denir. Bu özellik kullanılarak Maksimum Olabilirlik (Maximum Likelihood) tahmin edicileri türetilebilmektedir. Bu konuya Tahmin Yöntemleri başlığı altında değineceğiz. j=

32 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 63 BAĞIMSIZLIK ÖRNEK: Önceki örnekteki ortak oyf ve marjinal oyf nı kullanarak X ve Y nin bağımsız olup olmadığını bulalım. f(x)g(x) = 2 3 (x + ) 3 (y + 2 ) f(x,y) olduğundan X ve Y rassal değişkenleri bağımsız değildir. YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 64 BAĞIMSIZLIK ÖRNEK: Aşağıda verilen ooyf nu kullanarak moyf nı bularak bağımsız olup olmadıklarına karar verelim. 9, < x < 4, < y < 4 ise; f(x,y) =, degilse. Marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonları Buradan f(x) = g(y) = dy = 3 9 dx = 3 f(x,y) = 9 = f(x)g(y) = ( 3 ) ( ) 3 koşulu sağlandığı için X ve Y rassal değişkenleri bağımsızdır.

33 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 65 NORMAL DAĞILIM: Notasyon: X N(µ,σ 2 ) f(x;µ,σ 2 ) = σ 2π exp ( ) (x µ)2, < x < 2σ2 E(X) = µ V ar(x) = σ 2 skewness = kurtosis = 3 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 66 Normal Dağılım oyf, σ 2 =, farklı lokasyon parametreleri (µ).4 Normal Dagilim, σ 2 =.35 µ = 2 µ = µ = 2 µ = µ = 5 φ(x) x

34 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 67 Normal Dağılım oyf, µ =, farklı varyans (scale) parametreleri.4 Normal Dagilim, µ=.35.3 σ 2 =, µ =.25 φ(x).2 σ 2 = 2, µ =.5. σ 2 = 3, µ = x YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 68 STANDART NORMAL DAĞILIM: Z = X µ σ, φ(z) = exp ( 2 ) 2π z2, < z < Birikimli dağılım fonksiyonu: Φ(z) = P(Z z) = E(Z) = V ar(z) = z exp ( 2 ) 2π t2 dt

35 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 69.4 STANDART NORMAL DAGILIM φ(z) STANDART NORMAL DAGILIM Φ(z) YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 7 NORMAL DAĞILIM OLASILIKLARININ HESAPLANMASI X N(µ,σ 2 ) olsun. Aşağıdaki olasılığı hesaplamak istiyoruz: b ( P(a < X < b) = σ 2π exp ) (x µ)2 dx 2σ2 a Bu integralin açık bir çözümü yoktur. Ancak nümerik yöntemlerle istenen kesinlik düzeyinde hesaplanabilir. Bunun için her seferinde bilgisayarda hesap yapmak yerine, standart normal dağılım tablolarını kullanabiliriz. İstenen olasılığı aşağıdaki gibi yazalım: ( a µ P < X µ < b µ ) ( a µ = P σ σ σ σ < Z < b µ ) σ

36 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 7 NORMAL DAĞILIM OLASILIKLARININ HESAPLANMASI ( a µ P σ < Z < b µ ) ( b µ = Φ σ σ ) ( ) a µ Φ σ Burada Φ(z) = P(Z z) standart normal dağılımın z deki değeridir. Kitaptaki notasyonda Φ(z) yerine F(z) kullanıldığına dikkat edin. Standart Normal olasılık tablosu: Ek Çizelge 3 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 72 NORMAL DAĞILIM OLASILIKLARININ HESAPLANMASI Bu tabloda sadece pozitif değerler için dağılım fonksiyonu değerleri verilmiştir. Negatif değerler için Φ(z) = P(Z z) nin simetri özelliği kullanılabilir: e.g.: Φ( z) = P(Z z) = P(Z z) = P(Z z) = Φ(z) P(Z.25) = Φ(.25) = Φ(.25) =.8944 =.56

37 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme P(.25<Z<.25) = Φ(.25) Φ(.25) = Φ(.25) ( Φ(.25)) = = Φ(.25) =.56 Φ(.25) =

38 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 75 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ (CENTRAL LIMIT THEOREM) X,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun. Başka bir şekilde ifade etmek istersek: X i i.i.d (µ,σ 2 ), i =,2,...,n iid: türdeş (identical), ve bağımsız (independent) dağılımlı Burada dağılımın ne olduğunu belirtmediğimize dikkat edin. Bu r.d. lerin toplamlarının beklenen değeri ve varyansı: E[X + X X n ] = E[X ] + E[X 2 ] E[X n ] = nµ V ar[x + X X n ] = V ar[x ] + V ar[x 2 ] V ar[x n ] = nσ 2 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 76 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ (CENTRAL LIMIT THEOREM) Bu r.d. lerin toplamına X diyelim. Yani, X = X + X X n Z = X E(X) V ar(x) = X nµ nσ 2 = X n µ n /2 n σ = X µ σ/ n N(,) MLT ye göre gözlem sayısı arttıkça, yani, n, yukarıdaki ifade standart normal dağılıma yakınsar, yani, Z N(,)

39 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 77 2 n= 4 n= 2 4 n= n= 5 n= 3 6 n= n= 75 6 n= 6 n= YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 78 BÜYÜK SAYILAR KANUNU (LAW of LARGE NUMBERS) Merkezi Limit Teoremi, Büyük Sayılar Kanunu ile yakından ilişkilidir. Büyük Sayılar Kanununa göre, türdeş dağılımlı (aynı anakütle beklenen değeri µ ve varyansına σ 2 sahip), birbirinden bağımsız ve sonlu varyanslı n r.d. in aritmetik ortalaması (örneklem ortalaması) n büyüdükçe anakütle ortalamasına yakınsar. X n = n (X + X X n ) örneklem ortalaması olsun. Büyük sayılar yasasına göre n, X n µ Başka bir deyişle, istediğimiz kadar küçük seçebileceğimiz ǫ gibi pozitif herhangi bir sayı için: lim P [ X n µ < ǫ ] = n

40 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 79 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ ÖRNEK: X,X 2,...,X 2 birbirinden bağımsız ve herbiri U (,b), b > dağılımına sahip rassal değişkenler olsun. Merkezi Limit Teoremini kullanarak P( b 4 < X < 3b 4 ) olasılığının yaklaşık.9973 olduğunu gösterelim. CEVAP: Bu 2 bağımsız r.d. uniform anakütleden geldiğine göre önce anakütledeki ortalama ve varyansı bulmamız gerekir. Uniform(a,b) dağılım için beklenen değer ve varyans olduğuna göre, örneğimizde µ x = b + a 2, σ2 x = (b a)2 2 olur. µ x = b 2, σ2 x = b2 2 YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme 8 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ V ar(x) = σ2 x n = b2 44 CEVAP (devam): MLT yi kullanarak: P ( b 4 < X < 3b ) 4 = P ( b 4 b 2 b 2 < X µ 3b x σ 2 x /n < 4 ) b 2 b 2 = P( 3 < Z < 3) = Φ(3) ( Φ(3)) = (.99865) =.9973

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları 1 Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir.

Detaylı

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS)

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) YÖNTEMİNİN ASİMPTOTİK ÖZELLİKLERİ Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2 BANKALARDA OPERASYONEL RĠSKĠN ÖLÇÜMÜ: UÇ DEĞER TEORĠSĠ UYGULAMASI C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1 Murat MAZIBAŞ 2 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü, Ankara,

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı İSTATİSTİK İstatistik, belirli amaçlar için veri toplama, toplanan verileri tasnif etme, çözümleme ve yorumlama bilimidir Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN İstatistik Nedir? Latince de durum anlamına gelen status

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

FİNANSAL RİsK YÖNETİMİNDE DEGER TEORİsİ

FİNANSAL RİsK YÖNETİMİNDE DEGER TEORİsİ FİNANSAL RİsK YÖNETİMİNDE DEGER TEORİsİ EKSTREM Bu çalışmada, ekstrem riskin modellenmesi ve ölçümü için bir metot olarak, ekstrem değer teorisinin finansal risk yönetimindeki rolünü araştırıyoruz. Çünkü

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

Bu durumu, konum bazında bileşenlerini, yani dalga fonksiyonunu, vererek tanımlıyoruz : ) 1. (ikx x2. (d)

Bu durumu, konum bazında bileşenlerini, yani dalga fonksiyonunu, vererek tanımlıyoruz : ) 1. (ikx x2. (d) Ders 10 Metindeki ilgili bölümler 1.7 Gaussiyen durum Burada, 1-d de hareket eden bir parçacığın önemli Gaussiyen durumu örneğini düşünüyoruz. Ele alış biçimimiz kitaptaki ile neredeyse aynı ama bu örnek

Detaylı

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP )

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) IARS İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 02-20 Temmuz 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP ) Turunç-

Detaylı

RASSAL SAYI ve RASSAL DEĞİŞ ĞİŞKEN. dd Her Ui nin beklenen değeri; Benzetimde rassallık k varsa, bir veya birden fazla dağı

RASSAL SAYI ve RASSAL DEĞİŞ ĞİŞKEN. dd Her Ui nin beklenen değeri; Benzetimde rassallık k varsa, bir veya birden fazla dağı RASSAL SAYI ve RASSAL DEĞİŞ ĞİŞKEN ÜRETİMİ Benzetimde rassallık k varsa, bir veya birden fazla ğılımdan rassal değişken üretimi yapılacakt lacaktır. Bu ğılımlar, gözlemden g elde edilen veriye giydirilmiş

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

LOGİSTİC DAĞILIM VE RANDOM SAYI ÜRETİMİ

LOGİSTİC DAĞILIM VE RANDOM SAYI ÜRETİMİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı, 9 LOGİSTİC DAĞILIM VE RANDOM SAYI ÜRETİMİ Yalçın KARAGÖZ Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Özet Bu çalışmada logistic dağılım hakkında

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

ÜST REKOR DEĞERLERĐ KULLANILARAK PORSUK BARAJINDAKĐ SU SEVĐYESĐNĐN TAHMĐNĐ ESTIMATION OF WATER LEVEL IN PORSUK DAM BY USING UPPER RECORD VALUES

ÜST REKOR DEĞERLERĐ KULLANILARAK PORSUK BARAJINDAKĐ SU SEVĐYESĐNĐN TAHMĐNĐ ESTIMATION OF WATER LEVEL IN PORSUK DAM BY USING UPPER RECORD VALUES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S.2, 2008 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XXI, No:2, 2008 Makalenin Geliş Tarihi : 31.12.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 10.03.2008

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU İSTANBUL OCAK 2011 1 Bu belge İstanbul üniversitesine tarafından yayınlanmış olup tüm hakları İstanbul Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı 1.8.Reel Sayılar Kümesinin Tamlık Özelliği Rasyonel sayılar kümesi ile rasyonel olmayan sayıların kümesi olan irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine reel sayılar kümesi denir ve IR ile gösterilir. Buna

Detaylı