Eğitim Yönetmeliği. Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Yönetmeliği. Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri"

Transkript

1 1 Eğitim Yönetmeliği Bu yönetmelik Psikodrama Grup Psikoterapisi Hazırlık, Yardımcı Terapistlik, Psikodrama Terapistliği eğitiminin esaslarını ve gereklerini belirlemektedir. İstanbul Psikodrama Enstitüsü eğitimlerini 3 aşamada yürütmektedir. Bunlar; 1) Hazırlık Aşa ması, 2) Temel Aşama, 3) Üst Aşamadır. Bu aşamalar psikodrama yöneticilik belgesine sahip olunması için izlenmesi gereken aşamalardır. Bireylerde Aranan Özellikler: İstanbul Psikodrama Enstitüsünün eğitimlerine katılabilmek için bireyler kendi alanlarında en az lisans eğitimini tamamlamış olmalıdırlar. Hazırlık Aşaması na, Hazırlık grubumuza psikolojik danışma, psikoloji ve ilgili bölümler ( klinik, sosyal gelişim psikolojisi v.s.) psikiyatri, psikiyatri hemsireligi alanlarinda yüksek lisans mezunları ve doktora yapanlar katılabilirler. Temel Aşama ya Hazırlık Aşamasını geçenler devam edebilir Üst Aşama ya Temel Aşamayı geçen psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma, psikiyatri hemşireliği alanı mezunları katılabilir. Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri Hazırlık Aşaması: 24 saat sürmektedir. Bu sürenin 21 saatine girmek zorunludur, devamsızlığın sadece 3 saati kabul edilebilir. Daha fazla devamsızlık yapan üye Hazırlık Aşamasını bir sonraki grupla tekrarlamak zorundadır. Bu aşamada giriş semineri verilmekte, enstitü kontratı okunup, imzalanmakta ve belirtilen süre içinde üyeler psikodrama yaşantısından geçmektedirler. Kaynakça ve eğitim kontratı bu aşamada her üyeye dağıtılır. Bu çalışmanın sonunda bireyler İstanbul Psikodrama Enstitüsü tarafından hazırlanan Değerlendirme formu çerçevesinde kendilerini, gruptaki diğer üyeleri ve liderin tüm üyeleri değerlendirdikleri bir çalışmaya katılırlar, son kararı Enstitü Başkanlığı verir. Aynı grup içinde aralarında kan bağı bulunanların veya eş-partner durumunda olanların bulunması uygun değildir. Aynı iş yerinde çalışanlar mümkünse başka gruplara dağıtılır. Medikal psikiyatrik tedavi sürecinde olanlar gruba devam edemez. Grup Lideri Hazırlık aşamasından Temel aşamaya geçerken değişebilir ve bu durum grup üyelerine duyurulur. Hafta içi veya hafta sonu gruplarına katılım tercihleri olanlar Hazırlık Grubundan beraber geçerek, aşama sonunda uygun gruplara nakledilirler. Hazırlık aşamasına kayıt olacak kişi ilk grup ücretinden düşülmek üzere kapora öder ve kesin kayıdını yaptırır.

2 2 Temel Aşama: Bu aşamaya Hazırlık Aşamasını geçen ve Enstitünün kabul ettiği adaylar katılırlar. Adaylar Eğitim Anlaşması (kontratı) Temel Aşama sürecine göre yeniden imzalarlar ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederler. Bu aşamadaki bireyler 350 saat teori ve pratik grup uygulamasından geçerler. 60 saat özel seminer almak zorundadırlar. Bu aşamada 60 saatlik seminerler toplam saate eklenerek işlem görürler. Seminer programları ve tarihleri her sene Eğitim programıyla beraber Eylül de Enstitü tarafından ilan edilir. Seminere katılacak üye sayısı Enstitü tarafından sınırlandırılabilir veya bazen bir semineri birden fazla grup aynı zamanda alabilir. Her aşamada gerekli sayıda seminer alınması zorunludur, üyeler bu seminerleri mutlaka izlemek yükümlülüğündedirler. Kaçırdıkları semınerleri tekrarlayana kadar mezun olamazlar. Kendi gruplarıyla bu seminerlere katılamamışlarsa, eğitim programını takip ederek seminerin başka gruplarla tekrarına katılmalıdırlar. Temel Aşamadaki bireyler Supervizyon Oluşturma Esaslarını imzalarlar. Üyeler gruplarını çocuk, ergen ve meslekten (Psikoloji, PDR ve ilgili bölüm öğrencileri dahil) olan kişilerle yapamazlar. Bu esaslar çerçevesinde kuracakları grupları Danışmanlarının supervizyonları denetiminde yönetirler. Danışmanlar supervizyon veren psikodramatistlerden oluşur. Enstitüde olan supervizörler listesinden kişi kendine uygun bir danışman seçer veya danışman Enstitü tarafından tayin edilir. Danışmanlarla Enstitü arasında yapılan kontrata uygun olarak Danışman eğer enstitü dışında bir uzman ise sorumlu olduğu grup üyesinin yönettiği gruplara şahsen katılmak ve üyenin liderliği ile ilgili yazdığı bir raporu değerlendirerek kullanmak üzere Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir. Gruba şahsen katılamama durumunda bireysel süpervizyon yapılacaktır. (Hastalık, yurtdışında olma v.s. gibi çok özel durumlarda süpervizyon telefon ve mail aracılığıyla gerçekleşebilir.) Üyeler yönettikleri oturumlardan 6 tanesini seçerek bunların protokollerini (raporlarını) Enstitüye sunarlar. Protokol Yazılım Esasları Enstitü tarafından üyelere sunulur. Yeterli görülen protokoller Enstitü tarafından onaylanır. Protokollerinde eksik bulunanlara raporları düzeltilmesi için iade edilebilir. Grup yönetiminde yetersiz görülenlerden yeniden grup yönetmeleri ve supervizyon almaları talep edilir. Üyeler eğer gruplarını başka bir üye ile yönetmiş iseler (dönüşümlü liderlik esasında) grup yönetme sayısı ve düzenini danışmanlarıyla konuşmaları gerekmektedir. Çift liderle yönetilen grupta üye sadece kendi yönettiği oturumların protokollerini sunmakla yükümlüdür. Bu raporların tesliminden sonraki süreçte üyeden gerekiyorsa ve yetersiz görülürse tek başına bir grup daha yönetmesi beklenebilir. Bu grupla ilgili genel tek bir rapor sunması yeterlidir. Süpervizyon grubunu yöneten üyenin yöneteceği 10 seans esnasında kendi üyesi olduğu Psikodrama Eğitim grubuna devam ediyor olması şarttır. Eğer kendi grubu mezun olduysa üyenin saatlerine uygun bir eğitim grubuna devam etmesi enstitü tarafından sağlanacaktır. Saat, semineri sınav v.s. gibi diğer zorunluluklarını tamamlasa bile kendi sürecinin verimliliği açısından bu koşul zorunludur. Adaylar Aşama bitiminde hem protokolleriyle, hem de teori ve kuramsal düzeydeki bilgileriyle ilgili olarak yazılı veya sözlü sınava girerler. Bu sınavlarda eksik görülenler Enstitünün belirleyeceği daha ileri tarihlerde tekrar sınava girmek zorundadırlar. (öğrencinin 2 sınav hakkı vardır.)

3 3 Grubunuza ait açılmış olan ilk yazılı sınava katılım zorunludur. Mazaretsiz (rapor göstermeden ) katılmayan veya boş kağıt teslim edenler diğer tüm sınav haklarını kaybedecektir. Ilk sınava girenlerin ise minimum 100 üzerinden 30 puan alma zorunluluğu vardır. Yukarıdaki yükümlülükleri tamamlayan adaylar Temel Aşamayı tamamlayarak Psikodrama Yardımcı Yöneticilik belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belge sahibi kişiler Psikodrama Grup Psikoterapileri eğitimin üst aşamasını tamamlayarak Psikodrama yöneticiliği belgesini almış olan kişilerle beraber yardımcı yönetici olarak grup yönetme yetkisini kazanırlar. Enstitüden supervizyon almak zorundadırlar. Yanlarında Psikodrama Yöneticisi olmadan grup yöneten kişilerin sorumlulukları çalıştıkları kuruma ve kendilerine aittir. Enstitü böyle bir durumdan sorumlu tutulamaz. Bu belgeye sahip bireyler supervizyonsuz olarak hasta grubu yönetemezler ( Hasta: belirli bir ücret karşılığı belirgin bir sorunla değişim için başvurmuş kişi ). Resmi olarak kullanacakları ünvan Psikodrama Yardımcı Terapisti ünvanıdır. Grup yönetme sürecini tamamlamamış olanların üst eğitime geçtiklerinde grubu başlatmış olmaları şarttır, sınavlarında başarısız olanlara ara sınav hakkı tanınabilir, saatlerini ve seminerlerini tamamlamamış olanların durumu tekrar değerlendirilir. Grup saatleri ve seminer saatlerinin tamamlanması, grup yönetimi, protokol yazımı ve yazılı sınav hem birbirleriyle bağlantılı hem de bağlantısız süreçlerdir. Birindeki başarısızlık diğerlerini etkilemez ve öğrencinin eğitimini değiştirmez. Üst Aşama: Bu aşamaya yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirerek Temel Aşamayı geçen ve Enstitünün onayladığı meslek gruplarından üyeler katılabilirler. Bu aşamadaki üyeler 250 saat pratik grup uygulaması ve 60 saat uzmanlık alanına özgü özel seminerlere katılırlar. (seminerler programda gruplara duyurulur.) Bu seminerler grupların ihtiyaçlarına göre planlanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Üst Aşama süreci esnasında üyenin supervizyonsuz bir grup yönetmesi sakıncalıdır. Diğer grup çalışmaları için Enstitüden izin almak zorunludur. Bu grupta her üye 1 kez bir psikodrama ısınma oyununu baştan sona götürmek ve 1 kez liderin danışmanlığında protagonist çalışması yapmakla yükümlüdür. Aşama sonunda psikodrama ile ilgili uygulama ve teori bölümleri bulunan bir tez yazması ve sınava girmesi zorunludur.

4 4 Tez Sunum Kriterleri 1. Tez önerileri Üst Aşama grubu başlangıcından en geç 3 ay içinde Enstitü Başkanlığına sunulur. Kabul görmesi durumunda başkanlık danışman tayin eder. 2. Grup üyeleri grup bitim tarihinden 3 ay once tezlerini teslim etmekle yükümlüdürler. Çok özel durumlarda maksimum 3 ay olmak üzere düzeltme ve ekler için ek süre verilebilir. 3. Grup bitim tarihine kadar üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış olan tezlere ek süre verilmez. 4. Tez yapmayan öğrenciler haklarını kaybederler ve diploma alamazlar. 5. Tezler betimsel yada araştırmaya yönelik istatistiksel modeller içinde yapılabilir. 6. Tez danışmanı her kim olursa olsun tez kabulunu ve onayını Enstitü Başkanlığı üstlenir. Tez Değerlendirme Kriterleri: Kriterler: 1. Geçer : Puan Değeri : Başarılı : Puan Değeri : Yayınlanabilir : Puan değeri : 90 1.Tez amaca uygun olarak bir yenilik ve yaratıcılık içermelidir. 2. İstatistiksel çalışmalar bilimsel kriterlere uygun olmalıdır. 3. Uygulamalar için yeteri kadar süpervizyon alınmış olmalıdır. 4. Dil ve yazım Kabul edilebilir bir düzeyde olmalıdır. 5. Kaynakça yeteri kadar zengin olmalıdır. 6. Dip notların veriliş sistemi kabul gören bir yapıya uygun olmalıdır. Yazılı sınav enstitünün tayin ettiği tarihlerde yapılır. Bu sınava her aşama süresince veya bitiminden sonra en fazla 2 kere girebilir. İki kez de başarısız olanlar eğitime devam edemezler. Devam: Üst Aşamada devam zorunludur. Önceden belirlenen tarihlerde üye habersiz üst üste 2 ay gruba katılmama durumunda eğitimden çıkartılır. Enstitü tarafından değiştirilen eğitim tarihleri için bu durum geçerli değildir. Bu yükümlülükleri yerine getiren adaylar Psikodrama Yöneticiliği diplomasını almaya hak kazanırlar. Bu diploma sahipleri tek başlarına bir psikodrama grubu kurmak ve bunu devam ettirmek yetkisine sahiptirler. Resmi olarak kullanacakları ünvan Psikodramatist ünvanıdır. Son iki aşamada üyelerin bir çok kez protagonist olmaları şarttır. Hiç protagonist çalışması yapmamış üye eğitimini tamamlamış sayılmaz

5 5 Psikodrama Eğitimciliği: Üst Eğitim Aşamasından sonra psikodrama eğiticisi olmak isteyen adayın bir üst eğitime devam etmesi zorunludur. Bu programı enstitü düzenler kriterleri duyurur ve uygular. Enstitümüzün uyguladığı bu eğitimcinin eğitimi sürecinde başarısız olan aday en az 1 yıl beklemek suretiyle yeniden yeni bir grupla eğitime başvurabilir. Önerilen bu 1 yıl adayın gelen geri bildirimleri değerlendirmesi,kendini geliştirmesi için son hak olarak kullanılır. Psikodrama Öğrenci Grupları: Bu grup uygulamalarına Psikoloji, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencileri katılabilmektedir. 30 (Haftada 3 saatlik 10 oturum)saat Teori ve Pratik 2 Eğitim Semineri Gruba katılanlar mezuniyetlerinden sonra Psikodrama Eğitim grubuna ( mezun oldukları ana bölümler tekrar incelenir.) devam edebilirler. Hazırlık grubuyla başlar ve eğitim programına göre devam ederler. Aldıkları saatlerin en fazla 20 saati eğitim saatlerine sayılır. Son kararı Enstitü Başkanlığı verir. Üyenin Enstitü ile İlişkisinin Kesilmesi ve İzinler Eğitime devam eden adayın şu koşullarda enstitü ile ilişkisi kesilir: - Aday imzaladığı anlaşmalara uymazsa, - Aday enstitünün ve mesleğin koyduğu etik kurallara uymazsa, - Aday yazı ile belirtilmediği halde eğitiminin ve uygulamaların anafikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda enstitü tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde, - Grup çalışmalarını ve seminerleri diğer üyelerin eğitimlerini etkileyecek bir tarzda ihmal etmesi ve 2 ay ( 24 saat ) Grup liderine ve enstitüye bildirmeden devamsızlık yapması durumunda ( Hazırlık Aşamasında 24 saatlik eğitimin 21 saatine katılmak zorunludur. - Aksi halde hazırlık grubu tekrar ettirilir. - İzin almasına rağmen üyenin devamı sene sonunda eğitim için gereken asgari limite ulaşımıyorsa gruptan çıkartılır.) - Sınavdan 1 ay önceki sure içinde eğitime ara verme başvurusu yapılmışsa izin verilmez - Üye ancak diploma aldıktan sonraki kullanıcağı ünvanları,henüz eğitimi esnasında kullanmaya başlamış ise ilişiği kesilir. - Enstitünün belirlediği yönetici, çalışma sistemi ve disiplinini kabul etmediği takdirde. - Aday her aşama için geçerli olmak kaydıyla enstitünün bilgisi dışında supervizyonsuz grup yönetirse,psikodrama eğitim grubu yönetirse,sertifika veya diploma verirse - Grup çalışmalarının ücretlerini düzenli olarak ödemezse, ( Bkz. Ödeme Kuralları ve Devamlar) - Enstitünün belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak Aşama Sınavları na katılmazsa.

6 6 Grup İptali Haftaiçi ve hafta sonu çalışmaları en az 6 kişiyle yapılır. Bu sayının altında olan grup oturumu iptal edilir, gelenler muaf tutulur, gelmeyenler ücret ödemekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde liderler grup oturumlarını iptal edebilir ya da erteleyebilirler. Eğitime Ara Verilmesi- Grup Değişimi veya Birleşimi - Adayların eğitimi kesintiye uğradığı durumlarda üyeler, enstitünün uygun gördüğü grup ve çalışma zamanını beklemek zorundadırlar. - Uzun süreli bir izin ( 6 ay-1 yıl)-doğum, askerlik, hastalık, yer değiştirme, yurt dışında okuma ve çalışma- tüm eğitim süreci boyunca 1 kere verilir. - Dilekçe ile başvurduğu ve enstitü tarafından uygun görüldüğü takdirde uzun süreli uzaklaşmalar kabul edilir ve kişi eğitimine devam etmek istediği zaman eğitim saatlerine uygun bir gruba ya da eğer çok büyük bir zaman arası yoksa tercihen kendi grubuna yerleştirilir. Grup lideri ve enstitü başkanlığının yardımıyla beraber aradaki eğitim saatlerinin telafi edilmesi için çalışır ( yaz çalışmalarına, konulu gruplara, hafta içi seminerlerine katılmak gibi). Eksik saatler Enstitünün uygun gördüğü bir biçimde tamamlanır. - Mesleki etik göz önüne alınarak grup sayısı azaldığında bazen enstitü grup değişimleri yapmak veya grupları birleştirmek durumunda kalabilir. Hem üye hem de grubun yararına olabilecek bu değişimlere uyulması gereklidir. - Özellikle Hazırlık Aşamasında grup sayısı 25 e kadar çıkabilir. Temel Aşamaya geçerken diğer uygun gruplara dağıtım yapılır. Bu dağılımda bireylerin tercihi ön planda tutulur. Daha sonra kan bağının olması, aynı iş yerinde çalışma, psikodrama grup tecrübesi yaşamış olma gibi kriterler doğrultusunda üyeler farklı gruplara geçirilir. Seçim Enstitünün uygun gördüğü tarzda yapılır. Grup değiştiren üyeler kendilerine uygun olmadığı takdirde dilekçe ile enstitüye bildirebilirler, enstitü bunu değerlendirir, karara bağlar ve üyeye bildirir. - Katılımın belli bir sayının altına indiği durumlarda Hazırlık grubunun başlama tarihi değiştirilebilir. - Grup boşluğu yaşanması üye sayısının bir grupta 12 nin altına düşmesi veya uzun süreli olarak çok az sayıyla çalışma zorunluluğunun doğması durumunda grup bileşimi veya yeni üye eklenmesi söz konusu olabilir. Bu değişimlerden grup üyeleri önceden haberdar edilmeyebilir. - Üye çeşitli nedenlerle grup değiştirmek istediğinde yazılı bir dilekçeyle başvurmalıdır. Eğitim saatleri gözönünde tutularak kendisiyle yapılan sözlü görüşme sonrasında uygun bir gruba yerleşebilir veya beklemeye alınabilir. - Grup çalışmaları esnasında o günkü katılımcı sayısı 6 kişinin altındaysa oturum iptal edilir. Gelmeyenler ücret ödemekle yükümlüdürler. Gelenlerin ödeme planı grup ve liderin kararına bırakılır.

7 7 - Her 2 aşamada da sınavdan 1 ay önceki süreç içinde eğitime ara verme dilekçesi kabul edilmez. Aradan Sonra Eğitime Geri Dönülmesi Enstitü içi Eğitime Ara Verenler Ara verme durumunda öğrencilerin bilgi ve beceri donanımında kayıplar olmaktadır.bu yüzden dönmesinde kalitenin korunması için aşağıdaki kurallar uygulanır. 1 yıldan fazla ara verme durumunda: - Aşama içinde alınan saatlerin %80 i sayılacaktır. 2 yıldan fazla ara verme durumunda : - Aşama içinde alınan saatlerin %70 ı sayılacaktır. 3 yıl ve üstü ara verme durumunda : - Aşama içinde alınan saatlerin %50 i sayılacaktır. Farklı bir Psikodrama Eğitim Grubundan Geçiş Yapmak İsteyenler - Diplomasını alıp aşama bitiminde gelmişse yeni aşamaya devam edebilir. - Aşama arasında gelenlerin aldıkları saatlerin %50 si (2/4) enstitü tarafından eğitiminin devamı için sayılacaktır. Eğitim saatleri dışındaki seminerler, atelye çalışmaları ve kongre katılımları ayrıca değerlendirmeye alınır. Yaz Kursları, Yatılı Kurslar, Yurtdışında Yapılan Çalışmalar,Konuk Lider Çalışmaları - Dünyada tüzel kişilik olarak varolan psikodrama eğitim kurumlarında seminer ve uygulama çalışmalarında bulunan üyelerin çalışmaları enstitü tarafından şu şartlar altında kabul edilir: 1) ilgili kurum veya şahıstan alınan resmi belgenin enstitüye sunulması, 2) ilgili kurum ve kişilerin psikodrama eğitimcisi statüsünde olması, 3) katılınan çalışmalarda süreç analizi ( processing ) nin yer alması, 4) bu çalışmalarda kazanılan en fazla 30 saatin ( her aşama içinde ) üyenin eğitim saatlerine eklenmesi mümkündür. Bunun dışındaki çalışmalar üyenin kendi mesleki gelişimi açısından değerlidir. - Enstitü her yıl yaz kursları, yatılı çalışmalar düzenler ve ilan eder. Bu çalışmalar yalnızca eğitim görenlere açık olduğu gibi, tüm meslekdaşlara da açık olabilir ( kimlerin katılabileceği önceden duyurulur). - Yabancı liderle yapılan çalışmalarda öncelik eğitim görenlere verilir. Diğer meslekdaşlar açık kalan kontenjanlara yerleştirilirler. Yabancı terapistle çalışırken birkaç grubun

8 8 birlikte çalışması Enstitünün tasarrufundadır. Ücretlerdeki değişiklik yabancı terapistin talepleri doğrultusunda öğrenciler arasında paylaştırılır. - Enstitünün düzenlediği ve denetlediği bu çalışmalara katılan ve enstitüde eğitim gören adayların çalışmaları eğitim saatlerine eklenir. - Her üyenin tüm eğitim aşamaları boyunca en az 2 yatılı yaz çalışmasına katılması zorunludur ( 1 kez Temel Aşamada, 1 kez Üst Aşamada ). Bu sayı enstitünün isteği (saat eksiği olanlar v.s.) doğrultusunda daha da artabilir. Seminerler, Maraton ve Konulu Gruplar Seminerler: Temel Eğitim ve Üst Eğitim aşamalarında temel olarak alınması gereken seminerler her yılın Eğitim Proğramında görülür. Grupların geldikleri aşamalara göre seminerler Enstitü tarafından planlanır ve sene başında belirlenir. Kendi grubuna verilen semineri kaçıran üye aşama boyunca başka gruplar için açılan seminerleri takip etmeli ve açığını kapamalıdır. Temel seminerleri tamamlamayan üye sınava kabul edilmez. Tek seminer eksiği olan üye sınava girme sürecindeyse, o semineri sınavdan sonra başka bir grupla beraber almak üzere borçlu olarak sınava girmesine izin verilir. Sınavda o seminerlerle ile ilgili çıkabilecek sorulardan Enstitü sorumlu değildir. Böyle bir durumda sınava girebilmesi için eksik seminerini saatini telafi etmek üzere Maraton, Konulu Gruplar ve Haftaiçi (Bireysel Psik.-Çocuk Psik.) seminerlerine katılmalı ve daha sonra borçlu seminerini almalıdır. Böylece tek eksik seminer için sınava girememe durumu ortadan kalkmış olur. Borçlarını tamamlamadan mezun olmuş sayılmaz. Herkesin katıldığı açık grupların saatleri eğitim saatlerine eklenemez. Haftaiçi Özel Seminerler: Çocuk Psikodraması, Bireysel Psikodrama v.s. gibi özel konularda daha derin olarak çalışmak üzere yaşantısal temelde düzenlenir. Genelde 8 oturum olarak ( 1 oturum=2 saat) haftaiçi saatlerinde planlanır. Sadece psikodrama grup psikoterapisine devam eden öğrencilerin katılması uygundur. Alınan saatler eğitim veya seminer satlerine eklenebilir. (üyenin eksiklerine göre hangi sürecini telafi edeceğine Enstitü karar verir. ) Seminer bitiminde üyelere katılım sertifikası verilir. İstanbul Psikodrama Enstitüsü öğrencisi olmayanların bu seminere katılımı psikodrama saatlerini ve eğitim aşamasını gösterir bir belge ile mümkün olabilir. Maraton ve Konulu Gruplar: Maraton Gruplar ve Konulu Gruplara katılım serbesttir, psikodrama grup terapisi eğitim sürecinde olmak zorunludur. Mezun olan veya eğitimine devam eden tüm öğrencilerimize açıktır. Önceden tarihleri duyurulan bu gruplara isim yazdırarak ve kapora yatırarak ön kayıt yaptırmak gerekir, Grupların konuları ve kabul edilecek üye sayısı önceden bildirilir. Herhangi bir tarih değişimi internetten veya ön kayıt yaptırmış olanlara bireysel olarak duyurulur. Bu gruplarda alınan saatler eksik saatlere ilave edilir. (seminer veya yaşantı olarak) 2 hafta kala yapılan iptallerde ödenmiş olan ücret geri iade edilemez. Özel Not: Seminer saatleri 12 saattir. Seminer saatlerinde kaçırılan saatlerin oturumlarının bir sonraki seminerde tekrar alınarak tamamlanması gerekir. Sadece o oturum tekrar alınacaktır.

9 9 Tüm seminerin tekrarlanması gerekmez. Etik semineri hafta içi 3 saatten 2 toplantı halinde 6 saat yapılır. Senede 2 defa açılır ve duyurulur. Öğrencilerin tarihleri takip ederek bireysel kayıt yaptırması gerekir. Gruplar için ayrı ayrı açılmayacaktır. Üyelere Verilen Formlar Eğitim Aşamaları boyunca aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak üyelere dağıtılacaktır: - Psikodrama Eğitim Anlaşması - Eğitim Yönetmeliği - Kaynakça - Psikodrama süreç analizi değerlendirme formu - Öğrenci saat takip formu: Eğitim dönemi süresince üyenin tüm çalışmalarını ( grup, seminer, yaz çalışması, ekstra çalışmalar, v.s. ) bu form üzerinde düzenli olarak tutması ve gerekli lidere imzalatması gerekir - Çalışma Takip Formu: Hazırlık aşamasından itibaren üyeler sadece grup çalışmaları ( yabancı psikodramatistle çalışmalarda dahil) içinde yaptıkları protagonist çalışmaları ve aldıkları yardımcı ego rolleriyle ( bir protagonist çalışmasında alınmış bir rol olması gerekir) ilgili detayları bu forma doldurmaları ve grup liderlerine imzalatmaları beklenir. Bu formun üye tarafından saklanması ve Aşama sınavlarına getirilmesi zorunludur. - Kredilendirme formu: Yurtiçi ve yutdışında katılınan psikodrama saatlerinin gerekli lidere imzalatılarak kredilendirilmesi Ödeme Kuralları ve Devamlar 1) Enstitü ödemeleri çalışma esnasında ödenir. Hafta içi grupları her hafta tek oturum, hafta sonu grupları ise her hafta sonu 3-4 oturum ücretini öderler. 2) Yıl sonunda ödemelerin gecikmesi durumunda % 15 gecikme cezası uygulaması yapılır. - Sene içinde grup veya seminerlerle ilgili borçlanmaların eğitim yılı olan Haziran ayında ödenmeyen borçlara ceza ilave edilecektir. - Üyeler hiç bir sebeple grup ücretinde muaf tutulmazlar. Hastalık, tatil, başka bir eğitim programına katılma-görevlendirilme olsa dahi yada ulaşım problemleri gibi tüm sorunlar muafiyeti gerektirmez. - Yaz konferansı, psikodrama pikniği, psikodrama gezileri, maraton çalışma v.b. çalışmaların eğitim ve konaklama ödemelerinin geciktirilmesi veya ödenmemesi ilişki kesme sebebidir. - İzin dilekçesi vermek yalnızca habersiz gelmediğinizin göstergesidir, bu yok sayılmamanız ya da istediğiniz ölçüde devamsızlık yapacağınız anlamına gelmediği gibi ücret ödemekle de yükümlü olursunuz. İzin dilekçesi vermeniz durumunda dahi belirtilen devam sürelerini aştığınızda enstitü ile ilişkiniz kesilir.

10 10 3) Yalnızca kendi çıkarlarınız için değil grubunuzun da devamlılığı için gruba düzenli gelmeniz önemlidir. Devam ve izin koşulları ile ilgili olarak sizlere daha önceden dağıtılmış olan yönetmeliğimizi dikkatlice okuyunuz. Elinizde yoksa enstitü sekterterliğine danışarak tedarik ediniz. 4) Şirket veya okulun üyenin çalışma ücretlerini karşılaması durumunda üye sponsoruyla enstitü arasındaki ödeme sürecinden sorumludur. Enstitünün kuralları ve ödeme sistemine uymak zorundadır. Toplu senelik ödemelerde çalışmaya gelinse de gelinmese de ödeme alınacaktır. Enstitü kuralları ile kendi sponsorunun ödeme kuralları arasındaki farklılıklar konusunda enstitü kuralları geçerlidir. 5) Enstitü öğrencisi olmuş kişi yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır. 6) 'Üye eğitim ücretleriyle ilgili bir ödeme zorluğu çekerse ancak 1 yıl içindeki eğitimlerde 3 aylık borç yapabilir. Her yeni yıl bir önceki yılın borçlarının ödenmesi devam için şarttır.' 7) Eğitim yılı sonu olan haziran ayındaki son oturumda tüm üyelerin eğitimdeki durumları,devamları incelenir.özellikle devamsızlık durumlarında üye haber versed 2 ay (üstüste) devamsızlık yapmış ise eğitime devam edip etmiyeceği gözden geçirilir. I.P.I tüm diğer şirketlerde olduğu gibi kendi kurallarını kendisi yaratmış özel bir kuruluştur. Bu konudaki hassasiyetiniz bizim için önemlidir. Diploma ve Sertifikalar Psikodrama Yardımcı Yöneticilik Diploması ve Psikodrama Yöneticilik Diploması gibitüm belgeleri verme ve düzenleme yetkisi Enstitü Başkanlığının gözetiminde Enstitüye aittir. Eğitim esnasında Bireysel Psikodrama, Çocuk Psikodraması vs. gibi alt uzmanlık alanlarında yukarıda adı geçen Diplomalarla beraber geçerli sayılan Sertifika lar verilir.üyeler aşamalarıyla ilgili tüm kriterleri tamamlamadan diploma alamazve ünvanlarını kullanamazlar. -Her 2 aşamanında diploması uluslararası geçerliliktedir. Fepto (Avrupa Psikodrama Eğitim Organizasyonları Federasyonu) ya üye olan IPI Diplomaları ve Eğitimleri bu federasyonun standartlarına gore belirlenmiştir. ASGPP (Association of Sociodrama, Grup Psychotherapy and Psychodrama) ve BPA (British Psychodrama Association) bireysel üyeliğindeki eğitimciler tarafından yönetilen IPI dan başka yabancı eğitimi enstitülerine geçen üyeler geçtikleri ülkenin ve Psikodrama enstitüsünün iç kriterlerine gore eğitimlerine devam ederler.ipi eğitimcilerinden eğer istenirse geçilen enstitü yönetimine referans mektubu veya üyenin eğitim saatlerini gösteren belge sunulabilir.

11 11 Temel ve Üst Aşama için toplam Çalışma Saatleri Dökümü 600 saat teori ve pratik-grup yaşantı süreci. 120 saat temel seminerler 80 saat süpervizyon danışmanlık (grup yönetme: 40 saat olarak hesaplanır.) ( bireysel süpervizyon alma: 40 saat olarak hesaplanır.) 30 saat yabancı liderle büyük grup deneyimi ( yatılı yaz çalışması) 20 saat yabancı liderle kapalı küçük grup deneyimi 50 saat tezlerle ilgili teori ve metod çalışmaları saat toplam çalışma süresi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29010 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Haziran 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29024 YÖNETMELİK Yaşar Üniversitesinden: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ Afyonkarahisar 2013 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yaşar Üniversitesi

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28729 Karabük Üniversitesinden: YÖNETMELİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Yaşar Üniversitesinden: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI İÇİNDEKİLER Amaç 1 Tanımlar 1 Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi. 2 Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi nde lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi nde lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28716) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28580 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

SABANCI ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SABANCI ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete No: 29160 Tarih: 30 Ekim 2014 SABANCI ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı

Detaylı

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Niğde Üniversitesinden: Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ve ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ve ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MEF Üniversitesinden: MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ve ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi lisans ve önlisans

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI. Amaç. Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI. Amaç. Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI Amaç Madde 1- Bu Senato Esasları Sakarya Üniversitesi enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim programlarına başvuru,

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28998 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı