UFRS OKULU. Ekim 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFRS OKULU. Ekim 2011"

Transkript

1 UFRS OKULU Ekim 2011

2 II UFRS Okulu UFRS Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki önemli konulardan biri olmuştur. Muhasebe ve finansal raporlama konularında çok başlı uygulamaya son vermek amacıyla kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, söz konusu standartları Türkçe ye çevirmiş ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) adı altında yayınlamıştır. Ülkemizde başta BDDK olmak üzere, SPK ve Hazine Müsteşarlığı kendi muhasebe yönetmeliklerini iptal ederek TMS/TFRS lerin uygulanmasını zorunlu hale getirmişlerdir. Ocak ayında kabul edilen yeni Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ise, ülkemizdeki uygulama birliğinin sağlanabilmesi için yasal bir düzenleme getirmiştir. Bilindiği gibi Ocak ayı içinde kabul edilen 6102 sayılı TTK, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren halka açık olsun olmasın ülkedeki tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama konularında, UFRS ye uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları na uymaları mecburiyetini getirmiştir.

3 UFRS Okulu (İleri Düzey) Katıldığım 2-3 günlük eğitim programlarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tanıştım, genel bir bilgiye sahip oldum ancak UFRS uygulamasında sorunlar yaşıyorum, standartları daha detaylı öğrenmek, pratikteki uygulamalarına da aşina olmak istiyorum... diyorsanız; size 04 Ekim de başlayacak UFRS Okulumuzu öneriyoruz. UFRS ye adım adım beraber hazırlanalım! Eğitimimiz Hakkında Her Salı sabahı KPMG eğitim salonumuzda sadece bir standardı kapsamlı şekilde inceleyip, teorik bilgileri uygulamalı örneklerle pekiştirecek, sektördeki tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. 04 Ekim 2011 de başlayıp, 13 Aralık 2011 tarihinde tamamlamayı planladığımız 10 haftalık eğitim programında uygulamada en çok yer alan 13 standardı işleyeceğiz. Önceden kayıt yaptırmak koşuluyla dilediğiniz ve seçtiğiniz standardın eğitimine katılabilirsiniz. Tüm standartların eğitimini tamamlayan katılımcılarımıza KPMG UFRS Okulu sertifikası verilecektir. (Etkinlik açısından katılım 20 kişi ile sınırlandırılmıştır). Nasıl başvurabilirim? Başvurularınız için lütfen 14. sayfamızda yer alan formu doldurup bize iletiniz. Eğitim programının amacı: İşletmelerin UFRS yükümlülüklerini yerine getirmede yol gösterici olmak ve ilgili standartlar dahilinde UFRS raporlama yapabilme yetkinliğini kazandırmak. Kimler katılmalı? UFRS/TFRS konularında daha önce genel eğitim almış, temel bir bilgiye sahip ancak ileri düzey eğitime ihtiyaç duyan; Mali İşler, İç Denetim, Muhasebe ve Finans Departmanı Yöneticileri ile bu bölümlerin çalışanları ve UFRS ile ilgili kapsamlı bir altyapı oluşturmak isteyen diğer profesyoneller. Sorularınız veya detaylı bilgi için: KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Burcu Tanboğa Yapı Kredi Plaza, C Blok, Kat 17 Levent İstanbul T: +90 (212) (985) F: +90 (212) E:

4 4 UFRS Okulu EĞİTİM PROGRAMI Konu Tarih Tarih Saat Ücret (TL)* UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 04 Ekim 11 9:30-13: Ekim UMS 2 Stoklar 11 Ekim 11 9:30-12: UMS 18 Hasılat 18 Ekim 11 9:30-13: UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri 25 Ekim 11 9:30-13: Konu Tarih Tarih Saat Ücret (TL)* UMS 16 Maddi Duran Varlıklar 01 Kasım 11 9:30-13: Kasım UMS 23 Borçlanma Maliyetleri UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 Kasım 11 9:30-13: UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 22 Kasım 11 9:30-13: UMS 12 Gelir Vergileri 29 Kasım 11 9:30-16: Konu Tarih Tarih Saat Ücret (TL)* UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu 06 Aralık 11 9:30-14: Aralık UMS 8 UMS 10 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar UMS 7 Nakit Akış Tablosu 13 Aralık 11 9:30-12: * Ücretlerimize KDV dahil değildir.

5 UFRS Okulu 5 EĞİTİM PROGRAMI / EKİM 2011 UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Tanımlar Karşılıklar, koşullu varlıklar ve koşullu borçlar Muhasebeleştirme ve ölçüm kriterleri Karşılıkların değişmesi ve kullanımı Uygulamaya ilişkin genel kurallar Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler Yeniden yapılandırma faaliyetleri için ayrılan karşılıklar Kursun amacı karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklara ilişkin muhasebeleştirme ve ölçüm ilkelerinin örnekler eşliğinde anlatılarak katılımcıların uygulamaya ilişkin esaslar konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. 04 Ekim 2011 Salı 30 Eylül 2011 Cuma Eğitim Saati : 9:30 13: TL + KDV UMS 2 Stoklar Kapsam ve tanımlar Stokların değerlemesi Stokların maliyeti Maliyet hesaplama yöntemleri Değer düşüklüğü Kursun amacı stokların muhasebeleştirilmesi kapsamında özellikle stok maliyetlerinin belirlenmesi ve stokların mali tablolarda gösterimiyle ilgili kurallar hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 11 Ekim 2011 Salı 07 Ekim 2011 Cuma Eğitim Saati : 9:30-12: TL + KDV

6 6 UFRS Okulu EĞİTİM PROGRAMI / EKİm 2011 UMS 18 Hasılat Hasılatın Ölçümü Hasılatın ayrıştırılması Hasılat türleri Muhasebeleştirme kriterleri Müşteri sadakat programları Kursun amacı sektörler itibariyle önemli farklılık gösteren hasılat türlerinin doğru zaman ve doğru tutarda muhasebeleştirilmesine yönelik kurallar hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 18 Ekim 2011 Salı 14 Ekim 2011 Cuma Eğitim Saati : 9: TL + KDV

7 UFRS Okulu 7 EĞİTİM PROGRAMI / EKİM 2011 UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardın kapsamı ve tanımlar Geçerli para birimi Yabancı para işlemlerin geçerli para biriminde ilk kez muhasebeleştirilmesi Takip eden dönem sonlarında muhasebeleştirme Parasal kalemler Kur farklarının muhasebeleştirilmesi Geçerli para biriminde değişiklik Finansal tablolarda kullanılan para birimine çevrim Yurt dışındaki işletmenin çevrimi Dipnotlar Kursun amacı, finansal tablo kullanıcılarına yabancı para işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara dahil edilmesi ve finansal tablolarda kullanılan para birimine çevrimi konularında gerekli bilgiyi örnekler eşliğinde sunmaktır. 25 Ekim 2011 Salı 21 Ekim 2011 Cuma Eğitim Saati : 9: TL + KDV

8 8 UFRS Okulu EĞİTİM PROGRAMI / KASIM 2011 UMS 16 Maddi duran varlıklar Standardın kapsamı Muhasebeleştirme kriterleri Maliyet unsurları Takas işlemleri Muhasebeleştirme sonrası ölçüm Amortisman Değer düşüklüğü Finansal durum tablosu dışında bırakma UMS 23 Eğitim Konuları Borçlanma Maliyetleri Borçlanma maliyetlerinin kapsamı Özellikli varlıklar Muhasebeleştirme ilkeleri Aktifleştirilebilir borçlanma maliyetleri Aktifleştirme kriterleri Kursun amacı, finansal tablo kullanıcılarına maddi duran varlıklardaki yatırım ve diğer değişikliklerin muhasebeleştirilmesi ve ilk muhasebeleştirmeyi takip eden dönemlerde doğru muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması konusunda gerekli bilgiyi vermektir. Kursun ikinci kısmında borçlanma maliyetlerinin kapsamı anlatılarak muhasebeleştirmeye ilişkin kurallar konusunda katılımcıların gerekli bilgiyi edinmesi amaçlanmıştır 01 Kasım 2011 Salı 28 Ekim 2011 Cuma Eğitim Saati : 9: TL + KDV

9 UFRS Okulu 9 EĞİTİM PROGRAMI / KASIM 2011 UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardın kapsamı ve tanımlar Muhasebeleştirme ve ölçüm kriterleri Ayrı olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar İşletme birleşmesinin bir parçası olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlık maliyetleri Araştırma ve geliştirme harcamaları Muhasebeleştirme sonrası ölçüm Yararlı ömür, itfa ve değer düşüklüğü Kullanımdan çıkarılmalar ve elden çıkarılmalar Kursun amacı başka bir Standartın kapsamında yer almayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemleri konusunda katılımcıların bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 15 Kasım 2011 Salı 11 Kasım 2011 Cuma Eğitim Saati : 9: TL + KDV

10 10 UFRS Okulu EĞİTİM PROGRAMI / KASIM 2011 UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standartta yer alan tanımlar Geri kazanılabilir tutar ve unsurları Gelecekteki nakit akış tahminlerinin belrlenmesine ilişkin esaslar İskonto oranı Şerefiyeye ilişkin hususlar Değer düşüklüğü zararının ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi Nakit yaratan birim(ler)in belirlenmesi Şirket varlıkları Değer düşüklüğü zararının iptaline ilişkin kurallar Bu kursun amacı; katılımcılara, şirket varlıklarının geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir değerden izlenmemesini sağlamak amacıyla uygulanması gereken ilkeleri sunmaktır. 22 Kasım 2011 Salı 18 Kasım 2011 Cuma Eğitim Saati : 9: TL + KDV

11 UFRS Okulu 11 EĞİTİM PROGRAMI / KASIM 2011 UMS 12 Gelir Vergileri Standartta yer alan tanımlar ve açıklamaları Gelir vergisi Ertelenmiş vergi Vergiye tabi geçici farklar Kullanılmamış mali zararlar ve vergi avantajları Vergi oranları, ölçüm ve muhasebeleştirme Standardın kapsamı gelir vergilerinin (kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebeleştirilmesidir. Gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesindeki en önemli konu işletmenin gerçekleştirdiği olayların cari ve gelecek dönemlerde vergisel sonuçlarının belirlenmesidir. Özellikle ertelenmiş vergilerin hesaplanması konusunda pratikte yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak katılımcılara konunun uygulamalı bir örnek ile anlatılması hedeflenmiştir. 29 Kasım 2011 Salı 25 Kasım 2011 Cuma Eğitim Saati : 9: TL + KDV

12 12 UFRS Okulu EĞİTİM PROGRAMI / ARALIK 2011 UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Tanımlar Genel muhasebe ilkeleri Finansal tabloların bölümleri Finansal tabloların belirlenmesi ve raporlama dönemi Diğer açıklamalar UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Muhasebe politikaları Muhasebe politikalarında değişiklik yapılmasına ilişkin kurallar Muhasebe tahminleri Hatalar UMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Raporlama döneminden sonraki olayların tanımı Düzeltme gerektiren ve gerektirmeyen olayların ayrımı İşletmenin sürekliliği varsayımının değerlendirilmesi Kursun amacı finansal tabloların hazırlanması ve sunumuna ilişkin kuralların detaylı olarak incelenmesi ve muhasebe politikalarının belirlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin esaslar konusunda katılımcıların bilgilendirilmesidir. Kursun son bölümünde raporlama döneminden sonraki olayların mali tablolarda yer almasına ilişkin kurallar örnekler eşliğinde incelenecektir. 06 Aralık 2011 Salı 02 Aralık 2011 Cuma Eğitim Saati : 9: TL + KDV

13 UFRS Okulu 13 EĞİTİM PROGRAMI / ARALIK 2011 UMS 7 Nakit Akış Tablosu Nakit ve nakit benzerleri Nakit akış tablosunun bölümleri Netleştirme kriterleri Yabancı paraya dayalı işlemlere ilişkin nakit akışları Faiz ve temettüler ile vergiler Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar Nakit akışı yaratmayan işlemler Kursun amacı, işletmelerin dönem içi faaliyetleri sırasında elde ettikleri nakit akışlarının doğru sınıflandırılması ve nakit akış tablosunun hazırlanması konusunda katılımcılara gerekli bilginin sağlanmasıdır. 13 Aralık 2011 Salı 09 Aralık 2011 Cuma Eğitim Saati : 9: TL + KDV

14 14 UFRS Okulu UFRS OKULU - başvuru formu Eğitim Bilgileri Eğitim Adı Eğitim Tarihi Katılımcı Firma Bilgileri Unvanı Faaliyet konusu Telefon No Faks No Web Adresi Vergi Dairesi Vergi No Eğitime Katılacak Kişi Bilgileri Adı - Soyadı Görevi E-Posta Adresi EĞİTİM KAYIT Eğitime katılmak için; yukarıdaki eğitim başvuru formu nu doldurarak adresine ya da 0 (212) numaralı faksa göndererek başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıt için; Eğitim bedeli en geç son kayıt tarihine kadar; KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Garanti Bankası - Mecidiyeköy Ticari Şubesi (IBAN:TR ) numaralı hesabımıza yatırılmalıdır. Havale / EFT dekontunu adresine veya 0 (212) numaralı faksa gönderiniz. Sorularınız için 0(212) (985) numaralı telefondan Burcu Tanboğa ile görüşebilirsiniz. Son kayıt tarihine kadar, eğitim bedeli ödenmeyen katılımcıların kesin kayıtları yapılmayacaktır. Şirketimiz; eğitim tarihini ve yerini değiştirme ve iptal etme hakkını saklı tutar. Tarafımızdan iptal edilen eğitimlerin ücretleri iade edilir. Katılımcı tarafından yapılan iptalde veya önceden haber verilmek kaydıyla katılımcının eğitime katılamaması durumunda; eğitim ücreti ileri tarihlerde verilecek eğitimlerde kullanılabilir.

15

16 kpmg.com.tr Ofis Adresleri KPMG İstanbul Yapı Kredi Plaza C Blok Büyükdere Caddesi Levent İstanbul T: F: KPMG Ankara Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem. Cad. No: 41 Yıldızevler Çankaya Ankara T: F: KPMG İzmir 1456 Sok. No: 10/1 K:11 Punta İş Merkezi Alsancak İzmir T: F: Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor UFRS Bülten Ağustos 2012, Sayı 2 İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK); bağlı ortaklıklar ve müşterek yatırımlar (yeni ismi ile müşterek

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz?

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Elektronik İmza TTK Hukuki önüşümü Proje Gereklilikler Fina orlama Yönetimi İç Kontrol Kur Hukuki Gereklilikler Uyg Bilanço uhasebe Mali Ge lir Türkiye Muhasebe Standartları Sözleşme Yeni Sermaye Finansal

Detaylı

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İhlas Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3 Kapsamlı gelir

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NUROL GAYRİMENKUL

Detaylı

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Generali Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Generali Sigorta Anonim Şirketi İçindekiler, Sayfa Bilanço 1-5 Gelir

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu 1 Ara

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI 3 KONSOLİDE KAPSAMLI

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı