Nesne Oluşturmak: CREATE CREATE ifadesi ile veritabanındaki nesnelerden herhangi birisi oluģturulabilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nesne Oluşturmak: CREATE CREATE ifadesi ile veritabanındaki nesnelerden herhangi birisi oluģturulabilir."

Transkript

1 Nesne Oluşturmak: CREATE CREATE ifadesi ile veritabanındaki nesnelerden herhangi birisi oluģturulabilir. CREATE nesne_tipi nesne_adı *varsa nesneye ait tanımlamalar+ Nesne ve değiģken isimlendirme kuralları: 1. Harf veya alt çizgi ( _ ) ile baģlamalıdır. 2. Özel anlamları # ve $ ile baģlamamalıdır. 3. DeğiĢken isimlerinde Türkçedeki noktalı harfler (Ġ, ı, Ğ, ğ, Ü, ü, ġ, Ģ, Ç, ç, Ö, ö) ve boģluk yer almamalıdır. 4. SELECT, NOT, DESC, DELETE, UPDATE, gibi ayrılmıģ kelimeler kullanılmamalıdır. Bu kurallara uymayan bir isim kullanılmıģsa, hataya neden olmaması içinköģeli parantez ( [ ] ) veya çift tırnak ( ) içersinde yazılmalıdır. Örneğin; 1 nolu Ģube adında bir tablo varsa; SELECT * FROM [1 nolu şube] ifadesi kullanılabilir. Ġsimlendirme Notasyonları 1. Deve Notasyonu: degiskenadi veya BirNoluSube Ģeklinde yazılırsa anlaģılır bir isim elde edilir. Ġlk harf büyük olarak yazılan deve notasyonu, Pascal Notasyonu olarak anılır. 2. Alt Çizgi Notasyonu: degisken_adi veya bir_nolu_sube Ģeklinde yazılır. 3. Macar Notasyonu: Her ismin baģına türüne özgü bir önek getirilir. tblkullanici, vwkitap gibi. Ġsimlendirme Töresi Kural olmadığı halde programcılar arasında kuralmıģ gibi kabul edilen ortak tarzlar vardır. SQL Server da veritabanı geliģtirirken de bu türden töreler vardır. Genel olarak SQL ifadeleri büyük harfle yazılır. Nesne isimleri mümkün olduğu kadar kısa ve anlamlı seçilir. Nesne isimlerinde küçük harf temelli bir notasyon kullanmak. Bazı nesnelerde nesnenin türünü ilk bakıģta anlatacak bir önek kullanmak. (Macar Notasyonu) sp_subecirosu, vw_kardaki_subeler Nesne ismi verilirken tekil isim tercih etmek. Siparisler yerine Siparis demek gibi. Türkçe nesne ismi kullanacaksanız, iyelik eki aldırmamak iģinizi kolaylaģtıracaktır. Ör: ismi yerine isim, ev_telefonu yerine ev_telefon Türkçe sistemlerde ID ve id ismi yerine Kod ismini kullanmak. 1

2 Veritabanı oluşturmak AĢağıdaki komut yeni bir veritabanı yaratır. CREATE DATABASEveritabanı_ismi CREATE DATABASE firma Tablo Oluşturmak AĢağıdaki komut yeni bir tablo yaratır. CREATE TABLEtablo_ismi (sütun_ismi1 veritipi, sütun_ismi2 veritipi.. ) CREATE TABLE musteri (MusteriNo integer, Adi VARCHAR(12), Telefon VARCHAR (10), Adres TEXT, Sehir VARCHAR(12) ) 2

3 Nesnelerde Değişiklik Yapmak : ALTER ALTER nesne_tipi nesne_adı değişiklik_ifadesi Tabloya Yeni Bir Sütun Eklemek AĢağıdaki komut mevcut bir tabloya yeni bir sütün ilave eder. ALTER TABLEtablo_ismiADDsütun_adiveritipi ALTER TABLE musteri ADD e-posta VARCHAR(40) Tablodan Sütun Silmek AĢağıdaki komut mevcut bir tablodaki bir sütunu siler. ALTER TABLE tablo_ismidrop COLUMNsütun_adi ALTER TABLE musteri DROP COLUMN telefon Tablodaki Sütunun Özelliklerini Değiştirmek AĢağıdaki komut mevcut bir tablodaki mevcut bir sütunun özelliklerini değiģtirir. ALTER TABLE tablo_ismialter COLUMNsütun_adiveritipi ALTER TABLE musteri ALTER COLUMN sehir VARCHAR(20) 3

4 Nesne Silmek : DROP DROP nesne_tipi nesne_adı Tabloyu Yok Etmek AĢağıdaki komut tabloyu tamamen yok eder. DROP TABLEtablo_ismi DROP TABLE musteri Veritabanını Yok Etmek AĢağıdaki komut veritabanını tamamen yok eder. DROP DATABASEveritabanı_ismi DROP DATABASE firma 4

5 Tabloya Kayıt Ekleme Bir tabloya yeni veri giriģi için INSERT INTO ifadesi kullanılır. Tabloya eklenecek veriler karakter veya karakter kümesi Ģeklinde ise tırnak ( ) içerisinde yazılır. Sayısal türdeki veriler tırnak kullanılmadan doğrudan yazılır. Komut içerisinde belirtilmeyen sütunlara NULL (boģ değer) atanır. INSERT INTO tablo_ismi (sütun1,sütun2,sütun3, ) VALUES (deger1,değer2,değer3, ) MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 2 Mustafa Kozan Adana 3 Veli NULL Mersin INSERT INTO musteri (MusteriNo, Adi, Adres, Sehir) VALUES (4, Hasan, Sofulu, Adana ) Komut sonrasında tablonun durumu; MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 2 Mustafa Kozan Adana 3 Veli NULL Mersin 4 Hasan NULL Sofulu Adana 5

6 Tablodaki Kayıtları Değiştirme (güncelleme) Tablo içerisinde mevcut olan kayıtları değiģtirmek için UPDATE ifadesi kullanılır. WHERE ifadesi ile değiģtirilmek istenen kayıt veya kayıtlar seçilir. DeğiĢiklik sütunların hepsini kapsamak zorunda değildir. Ġstenilen sütunlarda değiģiklik yapılabilir. UPDATE tablo_ismi SET sütun1=deger1, sütun2=değer2,. WHERE koģul MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 2 Mustafa Kozan Adana 3 Veli NULL Mersin 4 Hasan NULL Sofulu Adana UPDATE musteri SET Telefon = , Adres= Yavuzlar WHERE MusteriNo = 4 Komut sonrasında tablonun durumu; MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 2 Mustafa Kozan Adana 3 Veli NULL Mersin 4 Hasan Yavuzlar Adana 6

7 Tablodaki Kayıtları Silme Tablo içerisinde mevcut olan kayıtları silmek için DELETE ifadesi kullanılır. WHERE ifadesi ile silinmek istenen kayıt veya kayıtlar seçilir. Where ifadesi yazılmazsa tablodaki tüm kayıtlar silinir. DELETE FROM tablo_ismi WHERE koģul MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 2 Mustafa Kozan Adana 3 Veli NULL Mersin 4 Hasan Yavuzlar Adana DELETE FROM musteri WHERE MusteriNo = 2 Komut sonrasında tablonun durumu; MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 3 Veli NULL Mersin 4 Hasan Yavuzlar Adana 7

8 SELECT İfadesi Tablo veya tablolardan istenilen verilerin seçimi için kullanılır. Tablo ve kayıtlar üzerinde herhangi bir değiģiklik meydana getirmez. Select ifadesinin temel kullanımı aģağıda anlatılmıģtır. SELECT sütunlar FROM tablo_adi Seçilmek istenen sütunların isimleri aralarına virgül konularak yazılır. Tüm sütunlar seçilmek istenirse * (yıldız) yazılarak kullanılır. Musteri tablosundaki tüm satır ve sütunları göster; SELECT * FROM musteri Sonuç Kümesi; MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 3 Veli NULL Mersin 4 Hasan Yavuzlar Adana Musteri tablosundaki Adi ve Sehir sütunlarını göster; SELECT Adi, Sehir FROM musteri Sonuç Kümesi; Adi Sehir Ali Adana Veli Mersin Hasan Adana 8

9 KoĢullara bağlı sorgulama; WHERE ifadesi kullanılarak sadece istenilen kayıtların sorgulanması sağlanabilir. SELECT sütunlar FROM tablo_adi WHERE koģul musteri tablosundaki Sehir sütununda Adana olan kayıtları göster; SELECT * FROM musteri WHERE Sehir = Adana MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 4 Hasan Yavuzlar Adana musteri tablosundaki Sehir sütununda Adana olan ve Adi sütununda Ali olan kayıtları göster; SELECT * FROM musteri WHERE Sehir = Adana and Adi = Ali MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana musteri tablosundaki Sehir sütununda Adana olan veya Adi sütununda Veli olan kayıtları göster; SELECT * FROM musteri WHERE Sehir = Adana or Adi = Veli MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 1 Ali Seyhan Adana 3 Veli NULL Mersin 9

10 musteri tablosundaki Sehir sütununda Adana olan ve Adi sütununda Ali olmayan kayıtları göster; SELECT * FROM musteri WHERE Sehir = Adana AND NOT (Adi = Ali ) MusteriNo Adi Telefon Adres Sehir 4 Hasan Yavuzlar Adana Joker Karakter Kullanarak Sorgulama; % : sıfır veya daha fazla herhangi bir karakteri ifade eder. _ (alt çizgi) : Herhangi bir tek karakteri ifade eder. *HARF+ Herhangi bir karakter yerine gelebilecek karakter kümesini ifade eder *^HARF+ : Herhangi bir karakter yerine gelemeyecek karakter kümesini ifade eder [A-Z+ : Herhangi bir karakter yerine A ile Z arasındaki karakterlerin gelebileceğini ifade eder. musteri tablosundaki adının ilk karakteri A olan kayıtları göster; SELECT * FROM musteri WHERE Adi LIKE a% musteri tablosundaki adının içinde AL geçen kayıtları göster; SELECT * FROM musteri WHERE Adi LIKE %al% musteri tablosundaki adı Lİ ile biten kayıtları göster; SELECT * FROM musteri WHERE Adi LIKE %li musteri tablosundaki adı A ile başlayıp 3 harfli olan kayıtları göster; SELECT * FROM musteri WHERE Adi LIKE a 10

11 NULL değeri sorgulama; musteri tablosundaki adres sütunu NULL değer içeren kayıtları göster; Select * From musteri WHERE Adres is NULL musteri tablosundaki adres sütunu NULL değer içermeyen kayıtları göster; Select * From musteri WHERE Adres is not NULL 11

12 Sorgu Sonuçlarını Sıralama; Oluşturulan sorgunun istenilen bir veya birden çok sütuna göre sıralanması için tablo adından sonra ORDER BY ifadesi kullanılır. Artan (küçükten büyüğe) sıralama için sütun isminden sonra ASC, azalan (büyükten küçüğe) sıralama için sütun isminden sonra DESC yazılır. Sütun isminden sonra hiçbirşey yazılmazsa ASC yani artan sıralama olduğu kabul edilir. OrderBy ifadesi kullanılmazsa sorgulama sonuçları kayıtların yapılma sırasına göre gelecektir. Select * fromtablo_adi ORDER BY referans_sütun Fis_no Cari_Adi Islem_Turu Tutar Tarih 1 Yıldırım A.Ş. Satış Yıldırım A.Ş. Satış Ateş A.Ş. Alım Deniz A.Ş. Alım Yıldırım A.Ş. Satış İşlem tutarına göre artan sıralama yap; Select * from Cari ORDER BY Tutar Fis_no Cari_Adi Islem_Turu Tutar Tarih 3 Ateş A.Ş. Alım Yıldırım A.Ş. Satış Yıldırım A.Ş. Satış Deniz A.Ş. Alım Yıldırım A.Ş. Satış Cari_Adi na göre azalan sıralama yap; Select * from Cari ORDER BY Cari_Adi DESC Fis_no Cari_Adi Islem_Turu Tutar Tarih 1 Yıldırım A.Ş. Satış Yıldırım A.Ş. Satış Yıldırım A.Ş. Satış Deniz A.Ş. Alım Ateş A.Ş. Alım

13 Sütunlar için takma isim kullanmak; Sorgulama sonucunda listelenen kayıtların sütun isimleri tablo içerisinde kullanılan isimler ile aynı olacaktır. Sorgulama sonucu oluģan sütun isimlerini değiģtirmek için AS ifadesi kullanılır. AS ifadesi sütun isminden hemen sonra yazılır ve bir boģluk bırakılarak takma isim yazılır. Verilen takma isim boģluk, noktalama iģaretleri, Türkçe harfler veya özel karakterler içeriyorsa veya rezerve edilen bir kelime ise tırnak içerisinde yazılmalıdır. Select sütun_ismi1 AS takma_isim1, sütun_ismi2 AS takma_isim2, sütun_ismi3 AS takma_isim3, Fromtablo_ismi Select Fis_No AS Fiş No, Cari_Adi AS Carinin Adı, Islem_Turu AS İşlemin Türü, Tutar, Tarih from Cari Fiş No Carinin Adı İşlem Türü Tutar Tarih 1 Yıldırım A.Ş. Satış Yıldırım A.Ş. Satış Ateş A.Ş. Alım Deniz A.Ş. Alım Yıldırım A.Ş. Satış

14 Sorgu Sonucu Tekrarlı Satırları Önlemek; Select ifadesi ile yapılan sorgulamada aynı bilgi birden fazla satırda bulunuyorsa bunların tamamı listelenecektir. Kayıtların sadece bir kez listelenmesi için DISTINCT ifadesi kullanılır. Select DISTINCT sütun(lar) Fromtablo_ismi Sorgulama iģleminde sütun ismi yerine * yazılırsa sütunların tamamı aynı olan kayıtlar bir kez listelenecektir. Müşterilerin listesini DISTINCT kullanmadan alırsak; SELECT Cari_Adi FROM Cari Cari_Adi Yıldırım A.Ş. Yıldırım A.Ş. Ateş A.Ş. Deniz A.Ş. Yıldırım A.Ş. Müşterilerin listesini DISTINCT kullanarak alırsak; SELECT DISTINCT Cari_Adi FROM Cari Cari_Adi Yıldırım A.Ş. Ateş A.Ş. Deniz A.Ş. 14

15 Sütunlar Üzerinde Matematiksel İşlemler; Aritmetik ifadeler tablodan çekilen veriler üzerinde işlemler yapmak için kullanılabilir. Aritmetik işlem yapılacak sütunun sayısal tipte olması gerekmektedir. Örneğin personel bilgisi sorgulanırken maaşları %20 arttırarak sorgulamak için maas*120/100 şeklinde yazmak yeterlidir. Burada yapılan işlem sadece sorgu sonucu gösterirken geçerlidir. Sütunlardaki verilerin değerlerinde herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. Birden fazla sütun içeren hesaplamalar da yapılabilir. Tutar değerini 500 arttırarak yapılan sorgulama; Select Fis_No AS Fiş No, Cari_Adi AS Carinin Adı, Islem_Turu AS İşlemin Türü, Tutar + 500AS Yeni Tutar, Tarih from Cari Fiş No Carinin Adı İşlem Türü Yeni Tutar Tarih 1 Yıldırım A.Ş. Satış Yıldırım A.Ş. Satış Ateş A.Ş. Alım Deniz A.Ş. Alım Yıldırım A.Ş. Satış

16 Karakter içeren sütunların birleştirilmesi; Sütunların içerdiği değerleri baģka bir karakterle veya sütunla birleģtirerek aynı sütunda görme iģlemidir. Oracle da, MS SQL de + karakteri kullanarak, MySQL de ise CONCAT ifadesi ile yapılır. Sicil_no adi soyadi gorev sehir 1 Ali Murat Personel Şefi Adana 2 Mustafa Kuş Tekniker Osmaniye 3 Ayşe Demir Mühendis Niğde 4 Veli Nazik Memur Adana Select Sicil_no, Adi + + Soyadi gorev) AS Personel Bilgisi, sehir From Personel Sicil_no Personel Bilgisi sehir 1 Ali Murat Personel Şefi Adana 2 Mustafa Kuş Tekniker Osmaniye 3 Ayşe Demir Mühendis Niğde 4 Veli Nazik - Memur Adana Bir sütunun veya verinin veri türünü değiştirmek için CAST fonksiyonu kullanılır. SELECT Cari_Adi + işlemin Tutarı= + CAST( Tutar AS VARCHAR) + TL AS Açıklama FROM Cari Açıklama Yıldırım A.Ş. işlem tutarı=50000 TL Yıldırım A.Ş. işlem tutarı=25000 TL Ateş A.Ş. işlem tutarı=15000 TL Deniz A.Ş. işlem tutarı=40000 TL Yıldırım A.Ş. işlem tutarı=30000 TL 16

17 Verinin İstenilen Bölümünü Almak Bir karakter kümesi içerisinden istenilen bölümü almak için SUBSTRING fonksiyonu kullanılır. SUBSTRING(Veri, Başlangıç, Karakter_Sayısı) Örneğin; Deger = ÇÜ Kozan Meslek Yüksekokulu ise, Substring(deger,4,5) işleminin sonucu Kozan olacaktır. Burada kelime kümesi içinde 4. Karakterden başlayarak 5 adet harf alınmıştır. (Boşlukları da dâhil ediyoruz) Sicil_no adi soyadi Gorev sehir 1 Ali Murat Personel Şefi Adana 2 Mustafa Kuş Tekniker Osmaniye 3 Ayşe Demir Mühendis Niğde 4 Veli Nazik Memur Adana Select SUBSTRING(Gorev, 2, 7) From Personel SUBSTRING(Gorev, 2, 7) ersonel ekniker ühendis emur Bir karakter kümesinin başlangıcından itibaren belirli bir sayıda karakter almak için LEFT fonksiyonu kullanılır. LEFT(Veri, Alınacak_Karakter_Sayısı) Bir karakter kümesinin sonundan itibaren belirli bir sayıda karakter almak için RIGHT fonksiyonu kullanılır. RIGHT(Veri, Alınacak_Karakter_Sayısı) 17

18 TOPLAM BULMA SUM fonksiyonu bir sütun için toplam almakta kullanılır. Musteri Borc Alacak Musteri Musteri Musteri Musteri Select SUM(Borc) as Borc, SUM(Alacak) AS Alacak From Kasa Borc Alacak Ortalama Değeri Hesaplama AVG fonksiyonu bir sütunun ortalamasını hesaplamak için kullanılır. Musteri Borc Alacak Musteri Musteri Musteri Musteri Select AVG(Borc) as Ortalama Borç, AVG(Alacak) AS Ortalama Alacak From Kasa Ortalama Borç Ortalama Alacak

19 En Büyük ve En Küçük Değeri Bulma MAX fonksiyonu bir sütunun içerdiği değerlerden en büyüğünü bulur. MIN fonksiyonu bir sütunun içerdiği değerlerden en küçüğünü bulur. Musteri Borc Alacak Musteri Musteri Musteri Musteri Select MIN(Borc) as En Küçük Borç, MAX(Borc) as En Büyük Borç, MIN(Alacak) AS En Küçük Alacak, MAX(Alacak) AS En Büyük Alacak From Kasa En Küçük Borç En Büyük Borç En Küçük Alacak En Büyük Alacak Satır Sayısı Bulma COUNT fonksiyonu belirtilen sütun içerisindeki satır sayısını bulmak için kullanılır. Fis_no Cari_Adi Islem_Turu Tutar Tarih 1 Yıldırım A.Ş. Satış Yıldırım A.Ş. Satış Ateş A.Ş. Alım Deniz A.Ş. Alım Yıldırım A.Ş. Satış Kaç tane Cari_Adi olduğunu bul; Select COUNT(Cari_Adi) from Cari COUNT(Cari_Adi) 5 Kaç tane birbirinden farklı (aynı olmayan) Cari_Adi olduğunu bul; Select COUNT(distinc(Cari_Adi)) from Cari COUNT(distinc(Cari_Adi)) 3 19

20 Gruplandırarak Sorgulama Tablo içerisinde ortak özelliklere sahip satırları gruplandırarak iģlem yapmak için GROUP BY ifadesi kullanılır. Fonksiyonlar gruplara uygulandığında oluģan grup sayısı kadar satır sonuç olarak geri dönecektir. SELECT sütun_isimleri FROM tablo_isimleri WHERE koģul GROUP BY gruplama_sütun_isimleri ORDER BY sıralama_sütun_isimleri GROUP BY ifadesi WHERE den sonra ORDER BY dan önce yazılır. Gruplama yapılacak sütunlar, tablonun içerdiği sütunlar olabilir veya hesaplama iģlemleri sonucu elde edilmiģ sütunlar olabilir. Gruplama yapılan sütunlar NULL değeri içeriyorsa NULL değerler tek bir grup içinde toplanır. Gruplama içeren sorgular WHERE koģulunu içeriyorsa önce koģul ifadesi satırları seçer, sonra gruplama gerçekleģir. Sütunlar için kullanılan takma isimler GROUP BY ifadesinde kullanılabilir. Ama GROUP BY ifadesi içinde takma isim verilemez. AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM fonksiyonları gruplama iģlemi yapılırken kullanılır. Bu fonksiyonlar tablonun tamamına uygulandığında tek bir sonuç dönerken, grup iģlemlerinde her bir grup için ayrı bir sonuç dönecektir. Sicil_no adi soyadi gorevi maas 1 Ali Murat Tekniker Mustafa Kuş Tekniker Ayşe Demir Mühendis Veli Nazik Memur Dursun Aydın Mühendis Mete Cuma Memur 1100 Select gorev, AVG(maas) AS ort From Personel Group By Gorev Gorev Ort Memur 1300 Mühendis 2300 Tekniker

21 Select gorev, COUNT(maas) AS per_say From Personel GroupByGorev Gorev Per_say Memur 2 Mühendis 2 Tekniker 2 Gruplandırma İşlemlerinde Koşul İfadeleri Gruplandırma iģlemi yapılırken koģul ifadesi herhangi bir fonksiyonun sonucuna göre değil de sütun ismine göre yapılmak istenirse WHERE ifadesi kullanılabilir. Ancak bir fonksiyondan dönecek değere göre koģul ifadesi yazılmak istenirse HAVING kullanılmak zorundadır. HAVING ifadesi GROUP BY ifadesinden sonra, varsa ORDER BY ifadesinden önce yazılmalıdır. Fis_no Cari_Adi Islem_Turu Tutar Tarih 1 Yıldırım A.Ş. Satış Yıldırım A.Ş. Satış Ateş A.Ş. Alım Deniz A.Ş. Alım Yıldırım A.Ş. Satış Toplam satış tutarı den büyük müşterileri listele; Select Cari_Adi as Musteri, Sum(Tutar) as Toplam Satış from Cari Where Islem_Turu = Satış Group By Cari_Adi Having Sum(Tutar) > Sonuç Kümesi; Musteri Toplam Satış Yıldırım A.Ş

22 Gruplandırılmış Verileri Özetlemek Gruplama iģlemleri, verileri belli gruplara ayırdıktan sonra bu gruplar hakkında belli değerleri bulmak için yapılır. CUBE Deyimi : GROUP BY ifadesi ile gruplara ayrılan veriler üstünde toplam ve ara toplamları da görebilmemizi sağlar. Bu amaçla WITH CUBE deyimini kullanmamız gerekir. Select T.Takim_Adi AS "Takım Adı", Count(*) as "Futbolcu Sayısı" from futbolcu F left join Takimlar T on F.Takim = T.TkNo Group By T.Takim_Adi With Cube Birden fazla sütuna GROUP BY uygulanırsa ara toplamlar da sonuç kümesinde getirilir. Select T.Takim_Adi AS "Takım Adı", U.Ulke_Adi as "Ülke", Count(*) as "Futbolcu Sayısı" from futbolcu F left join Takimlar T on F.Takim = T.TkNo left join Ulkeler U on F.Uyruk = U.UlNo Group By T.Takim_Adi, U.Ulke_Adi With Cube 22

23 ROLLUP Deyimi : CUBE deyimi gibi alt toplam ve toplam değerleri elde etmek için kullanılır. ROLLUP deyimi sadece içten dıģa doğru sütunlara ait toplamları bularak ilerler. GROUPING ile Özetleri Düzenlemek : GROUPING, CUBE ve ROLLUP deyimleri ile birlikte kullanılan bir gruplamalı fonksiyondur. Bir satır, CUBE veya ROLLUP ile üretilmiģ ise 1, üretilmemiģ ise 0 değeri döndürür. Select CASE WHEN GROUPING(T.Takim_Adi)=1 THEN 'TOPLAM' ELSE ISNULL(T.Takim_Adi,'Bilinmiyor') END, CASE WHEN GROUPING(U.Ulke_Adi)=1 THEN 'ARA TOPLAM' ELSE ISNULL(U.Ulke_Adi,'Bilinmiyor') END, Count(*) as "Futbolcu Sayısı" from futbolcu F left join Takimlar T on F.Takim = T.TkNo left join Ulkeler U on F.Uyruk = U.UlNo Group By T.Takim_Adi, U.Ulke_Adi With Cube 23

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 13. Hafta Dersi Dersin Hedefleri Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırları Önlemek Sorgu Sonucunu Sıralama Sütunlar İçin Takma İsim Kullanma Sütunlar Üzerinde Matematiksel İşlemler

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırların Engellenmesi Aynı değerlere sahip satırlar

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

SQL Query and Table Application

SQL Query and Table Application SQL Query and Table Application Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 24-25 Nis. 2013 Sorgulama İşlemleri SQL de sorgulama işlemleri SELECT deyimi yardımıyla

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİ SORGULAMA DİLİ (DATA QUERY LANGUAGE) Veritabanı platformunda veri sorgulamak için geliştirilmiş en temel araç SQL (Structured Query Language)'dir. SQL'in veritabanı

Detaylı

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1 5 Sorgulama İşlemleri Veritabanı 1 Select işlemleri SELECT sütunlar FROM tablo_adi SELECT * FROM tbl_personel SELECT adi,soyadi,gorevi FROM tbl_personel Distinct Tekrar eden satırları kaldırmak için kullanılır.

Detaylı

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1 5 Sorgulama İşlemleri Veritabanı 1 Select işlemleri SELECT sütunlar FROM tablo_adi SELECT adi,soyadi,gorevi FROM tbl_personel Distinct Tekrar eden satırları kaldırmak için kullanılır. SELECT DISTINCT dersad,

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

Like Joker Karakterler, Order By, Group By

Like Joker Karakterler, Order By, Group By Like Joker Karakterler, Order, Group Like joker karakterler, order by, group by Karakter Türü Bilgi İçinde Arama Yapma (Like Sözcüğü) Personel tablosu içinde adres adlı 50 karakter uzunluğunda bir alanımız

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL)

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) OGRENCI Tablosu 1234 Zeynep Makina K 23.06.1984 1. Cad 3.4 CREATE TABLE VERİ TANIMLAMA DİLİ (VTD) Veritabanında yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. Yukarıda tanımlanan

Detaylı

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Oracle Database 11g: Introduction to SQL

Oracle Database 11g: Introduction to SQL Oracle Database 11g: Introduction to SQL Mehmet Salih DEVECI GTECH-Kıdemli Veritabanı Yöneticisi Mehmetsalih.deveci@gtech.com.tr BÖLÜM- 1: SQL E GİRİŞ SELECT ifadesinin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili -43- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DDL (Data Definition Language Veri Tanımlama Dili : Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması,

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As LIKE (Joker Karakterler) Joker karakterleri kullanarak bir veri sütunu veya ifadeler içinde desen arayabilirsiniz. Örneğin, soyadları "Ak" ile başlayan veya "kaya" ile biten tüm çalışanları arayabilirsiniz.

Detaylı

Veri Tabanı-I 9.Hafta

Veri Tabanı-I 9.Hafta Veri Tabanı-I 9.Hafta SELECT komutu 1 SELECT YAPISI SELECT FROM [WHERE ] , veritabanından değerleri alınacak olan kolonların listesidir. kolon_listesi

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı İlişkisel Cebir SQL e Giriş İlişkisel Cebir (Relational

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar

6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar 6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar Veritabanı 1 1 Aritmetiksel Operatörler SELECT adi,soyadi, maas + maas*10/100 zamlimaas FROM tbl_personel select 3*5 select 5+3 select 3*5,3+5, 3/5 select

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Veritabanına Uygulanması

Veritabanına Uygulanması Add, Alter Drop, Alter Change, Alter Sql komutları ve açıklamaları CREATE CREATE TABLE Üzerinde çalışma yapılan veritabanı içerisinde yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. CREATE TABLE tablo_adı (alan_adı1

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi D M L Bilindiği üzere SQL tablolar üzerinde sorgulama yapar. Bu sorgular

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır.

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır. Alt Sorgular SQL Serverda sorgu içinde sorgu da oluşturulabilir. Sorgu içinde sorgu, içteki sorgunun dışta olan sorguya değer üretmesidir. Bu, bir değer veya birden fazla değer olabilir. IN ve NOT IN Tablodaki

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı Hafta IV Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Devamı DISTINCT: Birbirinin ayni olan satirlarin listelenmemesi için bu ifade

Detaylı

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx 15 Aralık 2011 / Perşembe www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx veri sorgulamak için select sorguları: Tüm tabloyu seçmek için * Select * from

Detaylı

SQL Deyimleri. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com

SQL Deyimleri. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com SQL Deyimleri Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com SQL NEDİR? SQL bir veri tabanıyla iletişim kurmak için kullanılır. ANSI standardına göre ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin standart dilidir.

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6 İçerik Fonksiyonlar Tek Satır Fonksiyonlar Karakter Fonksiyonlar Sayısal Fonksiyonlar Tarih ve Saat Fonksiyonları Dönüştürücü Fonksiyonlar Çoklu Satır Fonksiyonlar

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı SQL Fonksiyonları Çoklu Tablo İşlemleri İç içe Select ler JOIN Birleştirme

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır.

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır. Transact SQL Kavramı Microsoft'un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci(client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. SQL Deyimi Anatomisi

Veritabanı Tasarımı. SQL Deyimi Anatomisi Veritabanı Tasarımı SQL Deyimi Anatomisi Amaç Bu ders aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır: Projeksiyon (projection), seçim (selection) ve birleştirme (join) ifadelerini doğru fonksiyonları/yetenekleri ile

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi SQL Fonksiyonları Fonksiyonlar SQL içinde bazı hesaplamaları yapabilmektedir.

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders TEMEL SQL KULLANIMLARI Örnekleri uygulamak için aşağıdaki gibi bir altyapı hazırlayalım. using System.Data.OleDb; *************** protected void Button1_Click(object

Detaylı

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir.

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir. SQL PROGRAMLAMA BATCH Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı deyimidir. SELECT. UPDATE...... DELETE.. BATCH BATCH Özellikleri 1- Bir batch içinde bir deyimde yazım hatası olduğunda

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 İçerik SQL e Giriş. SQL Yapısal Sorgulama Dili. Temel SQL Komutları: Sorgulama İşlemleri SELECT deyiminin temel yapısı Seçme İşlemi Atma İşlemi Aritmetik İfadelerin

Detaylı

BAYİLERİMİZE ÖZEL. 13 Ağustos İlgili Modül/ler : Genel. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

BAYİLERİMİZE ÖZEL. 13 Ağustos İlgili Modül/ler : Genel. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Ağustos 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL SQL SORGU ÖRNEKLERİ CARİ KART TABLOSUNDAKİ BÜTÜN ALANLARIN LİSTELENMESİNİ SAĞLAYAN SORGU SELECT * BAYİLERİMİZE ÖZEL İlgili Modül/ler : Genel CARİ

Detaylı

Veri tabanı içinde bulunan tablolardakibazı sütunlarda bulunan bilgilerin, herkes tarafından görülmesi istenmeyebilir.

Veri tabanı içinde bulunan tablolardakibazı sütunlarda bulunan bilgilerin, herkes tarafından görülmesi istenmeyebilir. View Oluşturma Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi VİEW OLUŞTURMANIN YARARLARI 1. Veri güvenliği Veri tabanı içinde bulunan tablolardakibazı sütunlarda bulunan bilgilerin,

Detaylı

Birleştirme (JOIN) işlemi

Birleştirme (JOIN) işlemi BİRDEN FAZLA TABLO ÜZERİNDE SORGULAMA Tablolarda takma isim kullanma Tablolar birleştirilerek işlem yapıldığında çoğunlukla sorgu içerisinde geçen sütun isimleri tablo isimleriyle beraber kullanılır. Bu

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Nedir? Değişkenler, programın veya kodların icra süresince belirli bir değer tutan ve istenilirse bu değer

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 7. Hafta Dersi Dersin Hedefleri SQL Yapısal Sorgulama Dili Veri Tanımlama Dili (DDL) Create Alert Drop Veri tanımlama dili verinin ne olduğundan çok verinin tipi ile ilgilenir. Veri tabanı

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 7 7. TEMEL SQL KOMUTLARI-I SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Tanımlama Değişken isimlerinin başında @ sembolü bulunur. @ad, @soyad, @tarih değişken isimlerine birer örnektir.

Detaylı

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. T-SQL

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. T-SQL SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ-II 5. T-SQL Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU 1. TRANSACT SQL KAVRAMI Microsoft'un

Detaylı

- Tablo (Table):Veri saklama için temel yapıdır. Bir veya daha fazla sütundan ve sıfir veya daha fazla satırdan oluşur.

- Tablo (Table):Veri saklama için temel yapıdır. Bir veya daha fazla sütundan ve sıfir veya daha fazla satırdan oluşur. Veri tabanı (database) Nedir? : İçinde bulunan nesneleri vasıtasıyla çok büyük verileri saklayan ve bu verilerle işlem yapan bir platformdur. İlişkisel veri tabanı Yönetim Sistemi - RDMS (Relational Database

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır.

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

Veri Tabanı II Alt Sorgular

Veri Tabanı II Alt Sorgular Veri Tabanı II Alt Sorgular Alt Sorgular Alt sorgular bir SQL sorgusunun içerisinde başka bir SQL sorgusu kullanılarak oluşturulan SQL ifadeleridir. Çoğunlukla SQL sorgusunun WHERE ve HAVING kısımlarında

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir.

Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir. Oracle (Devam) SELECT INTO Deyimi Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir. Genel ifade: SELECT kolonisimler INTO

Detaylı

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta Temel Kavramlar

Detaylı

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1 ORACLE DERS 2 BİRDEN FAZLA TABLO ÜZERİNDE ÇALIŞMAK(JOIN İŞLEMLERİ) Şekilde görüldüğü gibi Employees tablosundan employee_id ve department_id alanı Departments tablosundan ise department_name alanı kullanılıp

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı. 20-23 Eki. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı. 20-23 Eki. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı 20-23 Eki. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Veritabanları ANSI SQL dediğimiz standart dil kullanılmaktadır. Bu dil

Detaylı

DML işlemleri. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. 12 15 May. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

DML işlemleri. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. 12 15 May. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DML işlemleri Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı 12 15 May. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DML-Data Manipulation Lanquage : Buna Türkçe olarak veri işleme dili diyebiliriz. DML komutları

Detaylı

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir.

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir. T-SQL KODLARİ İÇERİSİNE AÇIKLAMA EKLEME Bir veya daha fazla satırın çalıştırılmasını Önlemek için veya /*... */" ifadeleri kullanılır. -- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak

Detaylı

Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir, aksi durumda hata olur.

Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir, aksi durumda hata olur. Oracle (Devam) SELECT INTO deyimi Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir, aksi durumda hata olur. Genel ifade; SELECT koloisimleri INTO değişkenisimleri

Detaylı

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like 1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like A% Select * From Kisiler Where Adi Like %A Select *

Detaylı

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN 1 AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ ORACLE VERİTABANI KURULUMU VE PL/SQL DEYİMLERİ SUAT ÜSTKAN 102173019 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ARALIK 2010 2 İçindekiler 1. Oracle Database

Detaylı

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak.

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Amaçlarımız 2 Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Microsoft Excel 2010 da bilgi girişi yapabilmek. Excel de

Detaylı

BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Öğr.Gör.Dr. Sedat Telçeken Porsuk Meslek Yüksek Pkulu Bilg. Tekn. Bölümü 2011 2012 Güz Dönemi İLİŞKİSEL CEBİR (Relational Algebra) İlişkisel cebir, biçimsel sorgulama

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı