: <3'2g Konu : Yaklaşık Maliyet.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": <3'2g Konu : Yaklaşık Maliyet."

Transkript

1 Sayı : <3'2g Konu : Yaklaşık Maliyet. T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA 02;1.0/ 2012 YAKLAŞıK MALiYETE ESAS FORM MÜESSESESiNE Müdüc[ügümüzünihtiyac<olanaşağ,dadnsi, mikta" ve özellikı"i belirtilen~ emm Izemenin temini için 4734 Sayılı Kamu Ihale Kanunun 9.maddesl gereğı yaklaşık malıyete esas olmak üze ; Birim fiyatlarının bildirilmesini rica ederim. Örn"F" U ~TL(\ İdari ve Ma,\şıer irini oruı,su Sıra No Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı Miktarı Birimi Birim Fiyatl(TL} -..Jl plam Fiyatl(~L) i Etil Asetat 65 Adet 2 4 Üniteli Saklama Kutulu Mikropipet Standı 4 Adet 3 6 Üniteli Saklama Bölmesiz Mikropipet Standı 4 Adet 4 Purge And Trap Ünitesi. Vidalı Kapaklı Vial için Septa Adet 5 Konik Ayırma Hımisi (250 Mrlik) 5 Adet 6 Koııik Ayınııa Hımisi (500 MI'lik) 5 Adet 7 Parafilm (50 mm'lik) Dispenser 4 Adet 8 Paramm (I 00 ınm'lik) Dispenser 4 Adet 9 2 ınl'lik Vial Tüpü Standı 20 Adet LO Hexachlorobenzen (HCB) Standardı i Adet ii Alfa-IICH Standardı i Adet 12 Ganıma-HCH Standardı i Adet 13 Ileptachlor Standardı i Adet 14 Hcptachlor-exo-epoxide (cis-isomer B ) Satndardı i Adet DOT Standardı i Adet DDE Standardı i Adet 17 Azinphos-nıetlıyl Standardı i Adet 18 Diazinon Standardı i Adet 19 Pipet (5 ını) i Paket 20 Pipet (I O ml) i Paket 21 Iluni 75 Adet 22 Kalenı Pil 20 Adet 23 Nehir Suyu-Eser Elenıentler Standardı i Adet 24 IC Karışım Standardı i Adet 25 Purge&Trap Numune Haznesi (Sparge) 2 Adet 26 Karbanıatlı Pestisiıler Karışını Sandardı i Adet Önemli Notlar: En son yaklaşık fıyat bildirim kabul tarihi... /... /2012 tarihi mesai saati bitimine kadardır. : Birim fiyatlar üzerinden bildirdiğiniz toplam bedel K.D.V hariç belirtilecektir. : I:iyatlar Türk Lirası olarak verilecektir. j. tibat Adresi:Halk Sağlığı Müdürlüğü Reşatbey Mah.5 Ocak Cad.No:53 Seyhan/ADANA irtibattei: irtibat Fax: Eki: 5 Sayfa Teknik Şartname.

2 TO<I<lyo HMk SI>\)h9< KUJf\t(l''ı;V T.C. ADANA VALİLİCÜ Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı (Mülga Adana Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü) 1) Etil Asetat Teknik Şartnamesi GC Grade olmalıdır. Saflığı (GC)2: 99.9 % olmalı. Su miktarı max % 0,05 Asitlik oranı max meq/g, Alkalite oranı max meq/g. Buharlaşma sonucu kalıntı max 2.0 mg/l olmalıdır. Kahverengi cam şişede olmalıdır 2,5 lt olmalıdır. Söz konusu malzeme peyderpey teslim alınacaktır. Son kullanım tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl sonrası olmalıdır MSDS ve analiz sertifikası birlikte teslim edilmelidir. 2) 4 Üniteli Saklama Kutulu Mikropipet Standı Teknik Şartnamesi Beyaz akrilikten üretilmiş olmalıdır. Kutu içi kolaylıkla görüıebilmeli Şeffaf akrilik ön panele sahip olmalı. 4 Adet otomotik pipetin yerleşimine,pipet uçları ve diğer küçük malzemelerin saklanınalarına ve kolay erişimlerine gore dizayn edilmiş olmalı. 3) 6 Üniteli Saklama Bölmesiz Mikropipet Standı Teknik Şartnamesi Yüksek yoğunlukta, dayanıklı akrilikten üretilmiş olmalıdır. Mikropipetler kolaylıkla yerleştirilebilecekleri ve muhafaza edilmelerini sağlayan ergonomic tasarıma sahip olmalı. Her stand,6 adet pipet taşıyabilmeli ve her mikropipet modeline uygun olmalı. 4) Purge And Trap Ünitesi, Vidalı Kapaklı Vial İçin Septa Teknik Şartnamesi Mevcut Purge and Trap otoömekleyicisinde kullanılan EPA onaylı, 40 ml'lik vidalı kapaklı cam vialler ile uyumlu olmalıdır. Silikon temelli malzemeden yapılmış olmalı ve bir yüzü Teflon olmalıdır. 24 mm çapa sahip olmalıdır " kalınlığında olmalıdır. 1000' lik paketler halinde sağlanmalıdır. Septum delici özelliğe sahip otoömekleyici iğnesine zarar vermemelidir. Otoörnekleyici iğnesi vial içine girerken, septumdan herhangi bir parça kopmamalı ve numunede kirlilik oluşturmamalıdır. Ürün test edildikten sonra kabul edilcektir. S) Konik Ayırma Hunisi (2S0 ml'lik) Teknik Şartnamesi ısıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borsilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalı. Konik yapıda olmalı. DIN 12452'ye uygun yüksek kalite standartlarını karşılamalı. Musluk yağı gerektirmeyen ve kendinden kaygan PTFE yapısında olmalı. Gövde üzerindeki derecelendirme baskısı malzeme üz ınde orijinal ve beyaz renkte olmalı. Polietilen kapaklı olmalı. Kapak kısmı şilifli olmalı. 250 ml hacimli olmalı.

3 6) Konik Ayırma Hunisi (500 ml'lik) Teknik Şartnamesi ısıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borsilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalı. Konik yapıda olmalı. DIN 12452'ye uygun yüksek kalite standartlarını karşılamaı!. Musluk yağı gerektirmeyen ve kendinden kaygan PTFE musluk yapısında olmalı. Gövde üzerindeki derecelendirme baskısı malzeme üzerinde orijinal ve beyaz renkte olmalı. Polietilen kapaklı olmalı. Kapak kısmı şilifli olmalı. 250 ml hacimli olmalı. 7) Parafilm (50 mm'lik) Dispenser Teknik Şartnamesi Parafilmin kolayca kullanımı, kesilmesi ve temiz depolanmasına göre dizayn edilmiş olmalı. 50 mm genişlikteki rulolara uygun olmalı. 8) Parafilm (100 mm'lik) Dispenser Teknik Şartnamesi Parafilmin kolayca kullanımı, kesilmesi ve temiz depolanmasına göre dizayn edilmiş olmalı. 100 mm genişlikteki rulolara uygun olmalı. 9) 2 ml'lik Vial Tüpü Standı Teknik Şartnamesi Polipropilen malzemeden üretilmiş olmalı. Stand 2 ml'lik viallere uygun olmalı. 2 ml'lik vialleri içine alabilen 50 kuyucuğu olmalı. 10) Hexachlorobenzen (HCB) Standardi Teknik Şartnamesi Standart acetonitrile veya cyclohexane içerisinde cozülmüs olmalıdır. Bu sertifikada standard ın çalisma parametreleri, kromatogramı veya spektrumu bulunmahdır. Standardın raf ömrü 18 ay ve üzerinde olmalıdır. 11) Alfa-HCH Standardi Teknik Şartnamesi Standart cyclohexane içerismde cozülmüs olmalıdır. Bu sertifikada standard ın çalisma parametreleri, kromatogramı veya spektrumu bulunmalıdır. Standardın raf ömrü 6 ay ve üzerinde olmalıdır. 12) Gamma-HCH Standardi Teknik Şartnamesi Standart cyclohexane içerismde coziilmiis olmalıdır. Standardın raf ömrü 18 ay ve üzerinde olmalıdır. 13) Heptachlor Standardi Teknik Şartnamesi Standart acetomttile veya cyclohexane içerismde coziilmiis olmalıdır. Standardın raf ömrü 6 ay ve üzerinde olmalıdır. 14) Sj:;nk~YOnUl~Ul0ım~ Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) Standardı Teknik -fi~ Şartnamesi

4 Standart cyclohexane içerismde coziilmiis olmalıdır. Standardın raf ömrü 6 ay ve üzerinde olmalıdır. 15) 2,4-DDT Standardı Teknik Şartnamesi Standart cyclohexane içensinde coziilmiis olmalıdır. Belirtilen referans standart iiretici firma tarafından onaylanmis analiz sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifikada standardın çalisma parametrelen, kromatogramı veya spektrumu bulunmalıdır. Standardın raf ömrii 12 ay ve iizennde olmalıdır. Referans standart 10 ml'lik orjinal ambalaj içensinde olmalıdır. 16) 4,4-DDE Standardı Teknik Şartnamesi Standart acetomttile veya cyclohexane içensinde coziilmiis olmalıdır. Belirtilen referans standart iiretici firma tarafından onaylanmis analiz sertifikasma sahip olmalıdır. Bu sertifikada standard ın çalisma parametrelen, kromatogramı veya spektrumu bulunmalıdır. Standardın raf ömriü 12 ay ve üzennde olmalıdır. Referans standart 10 ml' lik orj inal ambalaj içerisinde olmalıdır. 17) Azinphos-methyl Standardı Teknik Şartnamesi Standart acetomttile veya cyclohexane içerisinde cozülmüş olmalıdır. Belirtilen referans standart üretici firma tarafından onaylanmıs analiz sertifikasma sahip olmalıdır. Standardın raf ömrii 24 ay ve iizennde olmalıdır. Referans standart 10 ml'lik orjinal ambalaj içensinde olmalıdır. 18) Diazinon Standardı Teknik Şartnamesi Standart acetonitrile veya cyclohexane içerisinde çozülmüş olmalıdır. Belirtilen referans standart üretici firma tarafından onaylanmıs analiz sertifikasma sahip olmalıdır. Bu sertifikada standard ın çalisma parametreleri, kromatogramı veya spektrumu bulunmalıdır. Standardın raf ömrii 12 ay ve iizennde olmalıdır. Referans standart 10 ml' lik orjinal ambalaj içensinde olmalıdır. 19) Pipet (5 ml) Teknik Şartnamesi 5 ml Hacminde olmalı ± ml Doğruluk limiti olmalı 0,05 ml taksimatlı olmalı 360 mm Uzunluğu olmalı ISO USP standartlarına göre üretilmiş olmalı 1. Sınıf A kalite olmalı 121 C Otoklavlanabilmeli Teflon musluklu olmalı Pakette 12 adet olmalı Türkak veya eşdeğeri kuruluştan konu ile ilgili alanda akredite olmuş kalibrasyon laboratuarından kalibrasyonu yapıldığına dair belge istenecektir. Müsaade ı e ilir en büyük hata belgede ±0,04 olmalıdır.

5 20) Pipet (10 ml) Teknik Şartnamesi 10 ml Hacminde olmalı 0.05 ± ml Doğruluk limiti olmalı 0,1 ml taksimatlı olmalı 360 mm Uzunluğu olmalı ISO USP standartlarına göre üretilmiş olmalı 1. Sınıf A kalite olmalı 121 C Otoklavlanabilmeli Teflon musluklu olmalı Pakette 12 adet olmalı Türkak veya eşdeğeri kuruluştan konu ile ilgili alanda akredite olmuş kalibrasyon laboratuarından kalibrasyonu yapıldığına dair belge istenecektir. Müsaade edilebilir en büyük hata belgede ±0,05 olmalıdır. 21) Huni Teknik Şartnamesi Borsilikat cam malzeme olmalı 60 Açılı olmalı. DIN ve ISO 4798 Standardına uygun olmalı. Huni çapı 40 mm,sap çapı 6 mm,sap uzunluğu 40 mm ve toplam uzunluğu 70 mm olmalı. 22) Kalem PH Teknik Şartnamesi Alkaline olmalıdır. İçerisinde Mercury-Hg, Cadmium-Cd, Lead-Pb bulunmayacaktır. Raf ömrü en az 3 yılolmalıdır. 23) Nehir Suyu- Eser Elementler StandardıTeknik Şartnamesi ICP-MS Cihazında doğrulama amaçlı kullanılacaktır. Referans standart 2% HN03 Referans madde değişik konsantrasyonlarda sertifikalı metaller içermeli ve bu metallerin belirsizlik değerleri de analiz sertifikasında verilmelidir. Standard Al (73 Jlg/L), Cu (15.4 Jlg/L), Na (24.7 mg/l), Ca (109 mg/l), Fe (287 Jlg/L), Pb (5.2 Jlg/L), Cd (0.11 Jlg/L), K (4.78 mg/l), Zn (59.7 Jlg/L), Cr (0.78 Jlg/L), Mg (4.62 mg/l) olmalı. Standardın raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 10 ay olmalıdır. Referans standart 250 ml'lik orjinal ambalaj içerisinde olmalıdır. MSDS'leri ve Ürün ile birlikte orjinal analiz sertifikası temin edilmelidir. 24) ıe Karışım Standardı Teknik Şartnamesi IC Cihazında doğrulama amaçlı kullanılacaktır. Karışımın içeriğinde değişik konsantrasyonlarda sertifikalı anyonlar bulunmalıdır. Standard F: 1 ppm, CL: 10 ppm, Br: 1 ppm, N02: 10 ppm, S04: 10 ppm, P04: 5 ppm olmalı. Standart uluslararası sertifikalı kuruluşlar tarafından üretilmiş olmalıdır. Referans standart NIST (National Institute of Standards and Technology) traceable olup orijinal analiz sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir. Referans madde 100 ml/250 ml/500 ml'lik orjinal ambalaj içerisinde olmalıdır. Standardın raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 5 ay olmalıdır. 25) Purge&Trap Numune Haznesi (Sparge) Teknik Şartnamesi Numune haznesi özel camdan üretilmiş olmalıdır. Cihaza kolay takılkabilir özellikte olmalıdır. Numune haznesinin içerisinde kendine özgü özel bir filter ol ır Numune haznesi 5 ml örnek almalıdır.

6 Numune haznesi cihaza yetkili firma tarafından takılmalıdır. 26) Karbamatlı Pestisitler Karışım Standardı Teknik Şartnamesi Standardının konsantrasyonu ı00 nglul olmalıdır. Standart metanol içerisinde çözülmüş olmalıdır. Karışımın içinde Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide, Carbaryl Carbofuran, Carbofuran-3- hydroxy, Methiocarb, Methomyl, ı-naphthol, Oxamyl ve Propoxur standartları bulunmalıdır. Belirtilen referans standart üretici firma tarafmdan onaylanmis analiz sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifikada standardın çalisma parametreleri, kromatogramı veya spektrumu bulunmalıdır. Standardın raf ömrü en az Sayolmalıdır. Referans s dart ıml'lik orjinal ambalaj içerisinde olmalıdır. A~arU G!i1L Müh. Yük.Kimyager Gıda Müh. ~ Aydın ZEREN Kimyager Birgüı~ Kimyager Kimyager Su Kimyası Sanayi Atık Su Laboratuar Sor.

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ GİRİŞ ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ Cihaz çevre, jeokimyasal, nükleer, klinik ve gıda numunelerinde eser element tayininde kullanılacak masaüstü ICP-MS sistemi

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 175 Malzeme Kodu : JENG044 ALKOL SAF (ABSOLU) % 99,9 (LT) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 31117 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 40942840-934-20-c- 07/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... - Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (7) kalem MUHTELİF GIDA

Detaylı

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu teknik şartname, yayım tarihinden itibaren geçerlidir. 2. Bu şartnamede, Türk Kızılayı nın yazılı izni alınmadan değişiklik yapılamaz. 1 İÇİNDEKİLER Genel

Detaylı

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 17 Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde kullanılacak olan tüm sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun olmalıdır. 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİKLİ HOLDER TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. TESLİMAT... 3 4. MUAYENE...

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B302GÜN0H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 27701 Tarih: 26/09/2012 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Tanıtım Broşürü Aralık 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kurulduğu 2007 yılından itibaren

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ

ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı 2.Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalı, ajutaj ucu

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE Sayı : 3.2. f Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM ADANA QL / /11. / 2012.......... MÜESSESESiNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Deprem

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME ESAS HUSUSLAR 1. İhaleye katılan firma(lar), idarenin öngördüğü

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ 321 KAYSERİ KONU: Fiyat Teklifi Hk 22.10.2007 Sayın:... Ekli Teknik Şartnamede özellikleri

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR.. 3 2. DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M Lİ KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3 6 3. İHALE İÇİN İSTENİLEN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T C Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey KamuHasiancierîBiciigı o & Sayı : 73851657-15.07.2015 Konu: Zeyilname ZEYİLNAME Genel sekreterliğimizce 05/08/2015 tarihinde saat: 10:00 da ihalesi yapılacak olan 2015/81716

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı JML T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı T urttiyfc tttirtjrraj S a r ig i' Konu: Katı Teklif vermeye davet (2015/178) Kurumumuz ihtiyacı olan 11 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 3 2. TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 6 4. TESLİM

Detaylı