BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 FAALİYET RAPORU BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 FAALİYET RAPORU BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. GAZİ USTAFA E AL ATATÜR 2

3 SUNUŞ Ülkelerin sosyo-ekonomik yapısı incelendiğinde eğitime büyük yatırım yapan ülkelerin çağdaş bir dünyada yerinin her alanda daha sağlam olduğu görülmektedir. Gelişmiş dünya ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alabilmek için; bireysel donanıma sahip, entelektüel kapasitesi yüksek, yenilikçi, araştırmacı, bilim, teknoloji ve sanat alanındaki gelişmelerden yararlanarak ülkemizin geleceği için toplumsal sorumluluk taşıyan, ahlaki değerlere sahip, özgür düşünen, üretken bireylerin hayata atılması temel hedefimizdir. Bu hedefle Türkiye nin en önemli şehirlerinden birisi olan Bursa da kaliteli eğitim verecek, özgüvenli, donanımlı ve geleceğe umutla bakan gençler yetiştirecek olan bir üniversite kurduk ve devam ediyoruz. Bu amaçla Üniversite inşaatımıza kurucu Vakfımız Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Yıldırım ilçesinde yerleşke alanı olarak tahsis edilen 67 dönüm arazi üzerinde hayırseverlerin bağışlarıyla başlanmış ve devam etmektedir. Mütevelli heyeti olarak akademik ve idari kadromuzla birlikte tüm enerjimizi, gayretimizi ve birikimimizi Bursa mıza, ülkemize ve dünyaya daha faydalı nesiller yetiştirmek için harcayacağız. Kendini farklı bir üniversitede hissetmek, hayata daha sağlam ve güçlü adımlarla ilerlemek isteyen ulusal ve uluslararası öğrenci arkadaşlarımızı üniversitemizde görmek ümidiyle. Şehabettin HARPUT ütevelli Heyeti Başkanı 3

4 SUNUŞ Üçüncü kuruluş yılını kutlayan Üniversitemiz kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu şehre, bölgeye, ülkeye ve dünyaya sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ve faaliyetleriyle kısa zamanda çok önemli bir uluslararası kurum haline gelmiştir. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Üniversitemiz çağa uygun eğitim-öğretim, çağa uygun bilim, teknoloji, araştırma-geliştirme, inovasyon, proje, çağa uygun toplum için sosyal projeler ve kültür-sanat-spor-sağlık-tarih-eğitim faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almayı vizyon-misyon edinmiş olup, sahip olduğu vakıf ve sponsor kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etmeye ve kullanmaya, faaliyetlerinde denetim ve hesap verebilirliği, yönetişim, bilimsel, akademik ve idari performans ve mali saydamlığı sağlamaya ve Bursa ya, bölgeye, ülkemize ve tüm insanlığa topluma katma değer katmaya büyük özen göstermektedir. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken birlikte ve özveriyle çalışan üniversite mütevelli heyetimize, kurucu vakıf mütevelli heyetimize, tüm akademik, idari ve destek personelimize, öğrencilerimize, bize destek olan tüm paydaşlarımıza ve bu faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere en içten duygularımla teşekkür eder, 2014 yılı faaliyet raporumuzun tüm insanlığa faydalı olmasını dilerim. Prof. Recep İLERİ Rektör 4

5 İÇİNDE İLER 1. GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Organizasyon Şeması Fiziksel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri İdari Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Akademik Hizmetler Üniversite- Kamu- Sanayi-İş Dünyası İş Birliği Üniversite - Uluslararası İlişkiler Diğer Hizmetler Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLERİ FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Mali Denetim Sonuçları Diğer Bilgiler PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

6 1. GENEL BİLGİLER 1.1. İSYON VE VİZYON Misyonumuz İnsan haklarına saygılı, etik değerlere, sosyal bilince, liderlik ve girişimcilik özelliklerine ve problem çözme becerilerine sahip, yenilikçi, eleştirel düşünen ve öğrenmeyi bilen bireyler yetiştirmektir. Evrensel standartlarda araştırma çalışmalarıyla; yeni bilgi, yöntem ve teknoloji üreterek, insanlığın bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır. Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilecek program ve faaliyetlerle toplumsal fayda üretmektir. Vizyonumuz Yenilikçiliği ve sürekli gelişmeyi esas alan eğitim, araştırma ve toplumsal faaliyetler ile Türkiye de ve Dünyada saygın bir üniversite olmaktır. Değerlerimiz Değişim ve gelişime açık olmak, Öğrenme ve deneyim odaklı olmak, Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlara söz sahibi olmak, Araştırma ve sorgulamada etkin olmak, Bilimsel objektiflik, Akademik özgürlük, Etik ve ahlaki değerlere bağlılık, Toplumsal faydanın gözetilmesi, Üretim odaklı yenilikçi anlayış. 6

7 Tablo 1.1. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ 1 Prof. Recep İLERİ ( Rektör, Başkan ) 2 Prof. Reşat ÖZCAN ( Dekanı ) 3 Prof. Hüseyin KANIBİR ( Dekanı ) 4 Prof. Osman GÜRDAL ( Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ) 5 Halil SAYLI ( Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü ) 6 Yrd. İbrahim SEL ( Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. ) 7 Yrd. Muharrem AYDIN ( Meslek Yüksekokulu Müdürü) 8 Yrd. Hacer BİLİR ÖZHAN ( Senato Temsilcisi ) 9 Yrd. Nimet ÖZTANK ( Mimarlık ve Tasarım Senato Temsilcisi ) 10 Yrd. Erhan İÇENER (İktisadi ve İdari Bilimler Senato Temsilcisi ) 11 Yrd. Ramazan YILMAZ ( Genel Sekreter, Raportör ) Tablo 1.2. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİ URULU ÜYELERİ 1 Prof. Recep İLERİ ( Rektör, Yönetim Kurulu Başkanı ) 2 Prof. Reşat ÖZCAN ( Dekanı ) 3 Prof. Hüseyin KANIBİR ( İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı ) 4 Prof. Recep İLERİ ( Mimarlık ve Tasarım Dekan V. ) 5 Prof. Osman GÜRDAL ( Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ) 6 Yrd. Ramazan YILMAZ ( Genel Sekreter, Raportör ) 7

8 1.2. YET İ GÖREV VE SORU LULU LAR Üniversitemizin yetki, görev ve sorumlulukları Anayasamızın 30 uncu maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde sayılmıştır sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12. maddesinde belirtilen Yükseköğretim Kurumlarının görevleri aşağıda sıralanmıştır: a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türkiye toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme iş dünyası ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki iş dünyası, tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım, turizm, eğitim ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, vakıf iktisadi teşekkül işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 8

9 Üniversite Organları ütevelli Heyeti Bursa Orhangazi Üniversitesi (BOÜ) bir vakıf yükseköğretim kurumu olup en yüksek karar organı Mütevelli Heyetidir. Heyet, Kurumun tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyeti üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından dört yıllığına seçilir. Üyelik süresi sona eren üyeler, yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti, finansla ilgili işlemler, Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atama, terfi ve görevden alınma işlemlerini onaylar. Üniversite Rektörü, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup 2547 sayılı Kanun da belirtilen görevleri ifa eder. Rektör Vakıf üniversitelerinde Rektör, Mütevelli Heyetince önerilir ve Yüksek Öğretim Kurumunca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adayının belirlenmesi ve rektörün atanması ile ilgili işlem Mütevelli Heyet ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılır. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Süresi sona eren rektör yardımcıları aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. Rektör, gerekli gördüğü konularda danışmanlar görevlendirebilir. Görev, yetki ve sorumlulukları: 1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı temin etmek. 2. Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek. 3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, Mütevelli Heyetinin, rektörlüğe bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun ve yetkili kurulların görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak. 9

10 4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya yeni görevler vermek. 5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere toplanır. Rektör gerekli gördüğü zamanlarda da senatoyu toplantıya çağırabilir. Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak. 2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek. 3. Rektörün ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak. 4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. 5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak. 6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak. 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek Sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak. Üniversite Yönetim urulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlar ile üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerekli gördüğünde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yürütür; 1.Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek. 10

11 2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak. 3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, 4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak Sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yapmak. Fakülte Organları Dekan Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün ve mütevelli heyetinin önereceği, üniversite içinden veya dışından önerilen bir profesör Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer ve üç yıl için atar. Görev, yetki ve sorumlulukları: 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakültenin yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak. 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte urulu Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar; 1. Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak. 2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, Sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak. Fakülte Yönetim urulu Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. 11

12 Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar; 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek. 2. Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak. 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak. 4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak. 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve 'çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek Sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak. Enstitü Organları Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü üdürü Enstitü müdürü, üç yıl için rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü urulu Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü Yönetim urulu Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu 2547 sayılı kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Yüksekokul Organları Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul üdürü Yüksekokul müdürü, üç yıl için rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Görevleri: 1. Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. 12

13 3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek. Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak. 4. Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak Sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Yüksekokul urulu Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul Yönetim urulu Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Bölüm Başkanlıkları Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yönetilmesinden sorumludur. İdari Birimler Genel Sekreterlik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesinde yer alan Yasal Düzenlemeye göre Üniversitelerde Rektöre bağlı idari yönetiminin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir; 1. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar. 2. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda raportörlük görevi yapar ve idari işleyiş hakkında görüş ve değerlendirmelerini sunar ve kararları ilgili birimlere iletir. 3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu nun kararlarını Üniversite ye bağlı birimlere iletir. 4. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlar. 5. Üniversite idari birimleri ile özel ve resmi kurumlar arasında sağlıklı ve iyi ilişkiler kurulmasını sağlar. 6. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterleri arasında koordinasyonu sağlar işbirliğini temin eder, verimli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturur. 7. Bağlı birimler arasında gözetim ve denetim yapmak, disiplini sağlar. 8. Üniversitenin her türlü destek hizmetlerinin karşılanmasını sağlar. 13

14 9. Üniversitede çalışan idari personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçlara göre eğitim programı sağlar. 10. Üniversitenin her türlü hukuki sorunlarının takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. 11. Üniversitenin basım ve yayım hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. 12. Üyesi bulunduğu kurul ve komisyonlara başkanlık eder ve katkıda bulunur. Daire Başkanlıkları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 1. Üniversitemizin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının akademik kadroların talepleri doğrultusunda tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli projelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, 2. Fiber optik kablo (Metro Ethernet) bağlantısı ile üniversitemizin her yerinden kablolu veya kablosuz yüksek hızda internet erişimi sağlanması, 3. Üniversiteye ait portal ve otomasyon altyapısının geliştirilmesi ve işletilmesi, 4. Üniversitemiz için gerekli yazılım çözümlerinin sağlanması, 5. Elektronik posta hesaplarının yönetimi, 6. Üniversitemizin internet kullanımı politikalarını belirlemek ve uygulaması için gerekli altyapının sağlanması, 7. Üniversite bünyesinde kullanılan bilgisayar ve çevre birimleri için teknik destek verilmesini sağlamaktır. İdari ve ali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 1. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 2. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunun izlenmesi, 3. Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, 4. Yıllık tahmini bütçenin yapılması, 5. Yılsonu tahmini bütçe ile gerçekleşen arasındaki farkların raporlanması, 6. Aylık gelir gider bütçesinin çıkarılması, 7. Tüm satın alma işlerinin takibi ve ödemelerinin yapılması, 8. Her ay KDV ve Muhtasar Beyanname nin hazırlanması, 9. AB Projelerinin mali danışmanlığının yapılması, 10. TÜİK, DPT ve diğer kurumlardan gelen istatistik taleplerinin çalışmalarını yapmak, 11. Üniversitemizin demirbaş ve amortisman kayıtlarının muhasebeleştirilmesi, 12. Tahsilatların takip edilmesi ve muhasebe kayıtlarının yapılması, 13. Ödemelerini vadesinde yapmayan veli ve öğrencilerin takip edilmesi, 14. Öğrencilerden alının senetlerin takip edilmesi, 15. Tüm öğrencilerin fatura ve burs ödeme takiplerini yapması. 16. Üniversitenin ilgili birimlerince alınan her türlü mal ve hizmet alım faturalarının işlenmesi, 17. Personel iş avans ödemelerinin takip edilmesidir. ütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın amacı; Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma etkinliklerini destekleyerek; kaliteli, yenilikçi, ileri görüşlü ve tarihinden aldığı birikimle 14

15 bilgi üreten bir toplum için, idari ve akademik personel ile üniversitenin tüm paydaşlarını destekleyecek bir bakış açısıyla bilgi kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılmasını sağlayacak sistemi kurarak, bu organizasyonun sevk ve idaresini sağlamaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 1. Yeni öğrenci kayıtlarının yapılması, 2. Başkanlıkla ilgili her türlü resmi yazışma ve arşivlemenin yapılması, 3. Öğrenci evraklarının saklanması, 4. Öğrencilerle ilgili işlemlerde Rektörlük ve Fakülteler arasında koordinasyonun sağlanması, 5. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları resmi belgelerin hazırlanması, 6. Mezuniyet ve diploma çalışmalarının yürütülmesi, 7. Öğrencilere ilişkin istatistikî çalışmaların yürütülmesi ve sonuçların ilgililerle paylaşılması, 8. Öğrencilerin bursluluk durumlarının takip edilmesi, 9. Staj işlemlerinin yürütülmesi, 10. Öğrencilere ilişkin başarı ortalamalarının tespit edilmesi ve sonuçların Üniversite Yönetimi ne sunulması, 11. Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen kalite standartları çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi, 12. Yönetilen faaliyetlere ilişkin genel politikaların belirlenmesi ve Genel Sekreterliğe önerilerde bulunulması, 13. Yıllık iş planlarının ve faaliyet raporlarının oluşturulması ve Genel Sekreterliğe sunulması, 14. Y.Ö.K., Ö.S.Y.M. ve benzer kurumlarca talep edilen bilgilerin hazırlanması, 15. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine yönelik istatistikî çalışmaların yapılması, 16. Akademik Takvimin hazırlanması ve ilan edilmesi, 17. Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerinin yürütülmesi, 18. Kurum içi/dışı yatay geçiş ve çift ana dal programlarına başvuruların alınmasıdır. Personel Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 1. Bursa Orhangazi Üniversitesi nin akademik ve idari personelin özlük hakları, 2. Çalışma ve maaş işlemlerini yerine getirmek, 3. Üniversite içi ve dışı resmi yazışmaların yapılması, kayıtların tutulması ve takibinden sorumludur. Sağlık, ültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 1. Bursa Orhangazi Üniversitesinin öğrenci, akademik ve idarî personelinin sağlık hizmetlerini yürütmek, kurulacak olan sağlık merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, 2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunmak, 3. Öğrencilerin beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarını karşılamak, 4. Burs ve kredi sağlama alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak, 5. Öğrenci ve personele sunulacak hizmetlerin görülebilmesi için kantin ve yemekhane ile sinema, tiyatro ve okuma salonları, konferans ve toplantıların düzenlenebileceği salonlar açmak, 6. Öğrenci ve personelin yararlanabileceği kamp ve benzeri tesisler kurmak, bu yerleri işletmek veya işlettirmek, 15

16 7. Üniversite bünyesinde kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik organizasyonlar düzenlemek, bu konudaki etkinliklere her türlü desteği sağlamak, 8. Bu amaca yönelik hizmetlerin görülebilmesi için üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak, 9. Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 2. Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 3. Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 4. Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 5. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, 6. Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 7. Üniversitenin İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 8. Üniversitenin Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 9. Üniversitenin Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 10. Üniversitenin İlgili mevzuatı çerçevesinde Genel Müdürlüğün gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, 11. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, 12. Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, 13. Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 14. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, 15. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 16. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 17. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 18. Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 16

17 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 1. Üniversitemize ait kampüslerde planlanan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak, 2. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemini yürütmek, 3. Yatırımlarla ilgili takip edilmesi gereken işlerde resmi kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak, 4. Her türlü altyapı ihtiyacını belirlemek ve kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmektir İDAREYE İLİŞ İN BİLGİLER Organizasyon Şeması 2014 yılı itibari ile; üniversitemiz akademik ve idari yapılanmasını gösteren organizasyon şemasında Mütevelli Heyeti, Rektör, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörlük Ofisi, Rektöre bağlı 3 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Enstitü, 6 Rektörlüğe bağlı bölüm, 6 Koordinatörlük, İç Denetim Birimi, Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 8 Daire Başkanlığı yer almaktadır. Organizasyon şeması Şekil 1.1. de gösterilmiştir. 17

18 Şekil 1.1 Organizasyon Şeması 18

19 Fiziksel Yapı Tesisler ve Binalar Merkez Kampüs: Üniversitemiz Bursa Yıldırım İlçesindeki yerleşkede kendisine tahsis edilen m² alan üzerinde m² ve m² (kısmi) kapalı alanı olan Eğitim ve hizmet binasında: : İnşaat Bölümü, Makine Bölümü, Elektrik- Elektronik Bölümü; Mimarlık ve Tasarım : Mimarlık Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler : İşletme Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin olduğu 3 fakülte ve 1 Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte eğitim vermektedir. Bina içerinde: 32 adet sınıf, 6 adet amfi sınıf, 8 adet laboratuvar, 46 adet idari ve akademik ofis, 4 adet toplantı salonu 2 adet seminer salonu, 2 adet kafeterya ve 1 adet yemek salonu bulunmaktadır. Öğrenci merkezi: 7294 m² kapalı alanı olan öğrenci merkezi 2014 yılının ortalarında hizmete girmiştir. Öğrenci merkezi: öğrenci yemekhanesi, kafeteryalar, fotokopi kırtasiye, bay- bayan kuaförü, öğrenci toplulukları, Sağlık kültür ve spor daire başkanlığı, spor merkezi, toplantı salonları ve dinlenme alanlarından oluşmakta olup öğrencilere sağlık kültür ve spor alanlarında hizmet vermektedir. Kütüphane: Kampüs içerisinde müstakil bir bina altında toplanmış olan, fiziksel yapı itibariyle kapalı alanı 2307 m², oturma kapasitesi 300, raf kapasitesi olan kütüphane binası 2014 yılının haziran ayında hizmete girmiştir. Bünyesinde bağış ve satın alınmış olmak üzere civarında kitap bulunan, açık erişim ve deneme erişimi olarak 100 kadar veri tabanı ile 'in üzerinde elektronik kaynakla öğrencilerimize hizmet vermektedir. Spor tesisi ve park alanı; kampüs alanımız içerisinde bir adet futbol sahası iki adet basketbol sahası ve bir adet voleybol sahası olup kapalı spor salonu yapılması planlama aşamasında devam etmektedir. Planlaması yapılan proje de kapalı spor salonu, amfi tiyatro, konferans salonu yanında yürüme ve dinlenme alanları da yer alacaktır. Yaklaşık m² olacak olan C eğitim binasının bir katı hizmete alınmıştır Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 1.3. Yazılımlar ullanılan Yazılım Microsoft Ürünleri Anti virüs (Symantec) Öğrenci Otomasyonu (STRATEGIA) Kütüphane Otomasyonu (YORDAM) Autocad Sap2000 Etabs Kullanan Birim Tüm Personel Tüm Personel Tüm Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tüm Üniversite İnşaat Bölümü İnşaat Bölümü 19

20 PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇ. DR. ÖĞR.GÖR. OKUTMAN ARŞ. GÖR. TOPLAM BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 FAALİYET RAPORU Tablo 1.4. Bilgisayarlar Bilgisayar Türü Sayı Masaüstü Bilgisayar 282 Taşınabilir Bilgisayar 28 TOPLAM 310 Tablo 1.5. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Cinsi Sayısı Multifunction Lazer Yazıcı 22 Lazer Yazıcı 15 Telefon 150 Telefon Santrali 1 Akıllı Tahta 43 Projeksiyon 53 Bilgisayar Sunucu 6 Televizyon İnsan aynakları a) Akademik Personel Tablo 1.6. Akademik Personel BİRİ İ İktisadi ve İdari Bil Mimarlık -Tasarım Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı diller Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam

21 PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇ. ÖĞR.GÖR. OKUTMAN ARŞ. GÖR. TOPLAM DR. İktisadi ve İdari Bil. Mimarlık -Tasarım Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı diller Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Şekil 1.2. Akademik Personel Tablo Sayılı Kanunun 40/a ve 40/d maddesi ve 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim elemanı Sayısı BİRİ İ 40/a Md. 40/d Md. 31. Md. İktisadi ve İdari Bil. Fak Mimarlık-Tasarım Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

22 Tablo 1.8. Unvanlar Bazında Akademik Personel Sayıları UNVAN PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇ. DR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TOPLAM Not: Yabancı Uyruklu öğretim elemanı dahil edilmiştir. Tablo 1.9. Yurtdışından Gelen Öğretim Elemanları UNVAN GELDİĞİ ÜL E BİRİ İ SAYI Pakistan Uluslararası Ticaret (İng.) 1 Yrd. Polonya İşletme/İnşaat 3 Yrd. Hindistan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Endüstri 2 Yrd. Yunanistan Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret 2 Yrd. Libya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı/Endüstri Müh. 2 Yrd. Birleşik Krallık Bilgisayar 1 Yrd. Pakistan Uluslararası Ticaret/ İnşaat 2 Yrd. Cezayir İnşaat 1 Yrd. Ürdün Elektrik-Elektronik Müh./Bankacılık ve Finans 2 Yrd. Kore Bankacılık ve Finans 1 Yrd. Bangladeş Makine 1 Yrd. Çin İnşaat 1 Yrd. Mısır İç Mimarlık ve Tasarımı 1 Araştırma Görevlisi Bosna Hersek Bilgisayar 1 Okutman Kosova Yabancı Diller Y.(İng) 1 Okutman Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Diller Y. (İng) 4 Okutman İngiltere Yabancı Diller Y. (İng) 1 TOPLAM 27 Tablo Yurtdışına Giden Öğretim Elemanları (Eğitim ve Araştırma Amaçlı) Unvan/Ad/Soyadı Birimi Gidilen Üniversite Gidilen Ülke Makine Rhode Island Yrd. İdris KAREN Amerika Üniversitesi Tablo İdari Personel Dağılımı Erkek adın Toplam Rektörlük

23 Fakülteler Enstitüler Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yabancı Diller Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi TOPLAM Erkek Kadın Toplam Şekil 1.3. İdari Personel Dağılımı 23

24 Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Bursa Orhangazi Üniversitesinde; 3 Fakülte, 1 Yüksekokul eğitimi verilmektedir. Lisans eğitimi verilen Fakülte ve bölümleri, burs oranları Tablo 1.12 ve Şekil 1.4, Şekil 1.5 ve Şekil 1.5 da; yüksek lisans öğrencilerinin sayıları Tablo de; üniversite genelindeki toplam öğrenci sayısı Tablo de; ve Uluslararası (Yabancı uyruklu) öğrencilerin sayısı, ülkelere göre dağılımları ve cinsiyet dağılımları ise Tablo da sunulmaktadır. Tablo Lisans eğitimi verilen Fakülteler, Bölümleri ve Burs Oranları BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bölüm İşletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İşletme Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret Mimarlık İç Mimarlık Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Fakülte ve Bölümler Burs Oranı Yurtiçi % 100 Burslu 6 % 50 Burslu 18 Kontenjan 2014 Yurtdışı % 25 Burslu 34 5 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 25 % 25 Burslu 10 8 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 35 % 25 Burslu 10 8 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 35 % 25 Burslu 10 8 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 35 % 25 Burslu 10 8 % 100 Burslu 6 % 50 Burslu 33 % 25 Burslu 19 5 % 100 Burslu 6 2 % 50 Burslu 46 % 25 Burslu 8 8 % 100 Burslu 6 % 50 Burslu 33 % 25 Burslu 19 5 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 35 24

25 İnşaat İnşaat Makine Makine Bilgisayar Endüstri % 25 Burslu 10 8 % 100 Burslu 6 % 50 Burslu 33 % 25 Burslu 19 5 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 35 % 25 Burslu 10 8 % 100 Burslu 6 % 50 Burslu 33 % 25 Burslu 19 5 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 35 % 25 Burslu 10 8 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 35 % 25 Burslu 10 8 % 100 Burslu 5 2 % 50 Burslu 35 % 25 Burslu % 100 Burslu 18 % 50 Burslu İşletme 34 5 % 25 % 100 Burslu Burslu 25 % 50 Burslu Şekil 1.4 İktisadi İdari Bilimler Burs Oranlarına Göre Kontenjanlar 10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 5 % 25 % 100 Burslu Burslu 35 % 50 Burslu 10 İşletme 5 % 25 % 100 Burslu Burslu 35 % 50 Burslu 10 Bankacılık ve Finans İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 5 % 25 % 100 Burslu Burslu 35 % 50 Burslu 10 % 25 Burslu Uluslararası Ticaret 25

26 % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 FAALİYET RAPORU % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu % 100 Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu Mimarlık İç Mimarlık MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ Şekil 1.5 Mimarlik ve Tasarım Burs Oranlarına Göre Kontenjanlar Elektrik- Elektronik Elektrik- Elektronik İnşaat İnşaat Makine MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Şekil 1.6. Burs Oranlarına Göre Kontenjanlar Makine Bilgisayar Endüstri 26

27 Tablo Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları (a) SOSYAL BİLİ LER ENSTİTÜSÜ İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları Program Adı Öğrenci Sayısı İşletme (Türkçe Tezsiz) Yüksek Lisans 209 İşletme (Türkçe Tezli) Yüksek Lisans 17 İşletme (Türkçe) Doktora 2+3 (3 Ö.Ö) (b) FEN BİLİ LERİ ENSTİTÜSÜ Elektrik Elektronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Program Adı Elektrik Elektronik (Türkçe Tezli) Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 9 Tablo Üniversite genelinde Öğrenci Sayıları Kontenjanları (Ösym) Birimin Adı Bölümü Kontenjan Yerleşen Doluluk Oranı İktisadi İdari Bilimler Boş Kalan Makine % 16 Makine % 29 İnşaat % 5 İnşaat Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliğ Endüstri % % % % % 9 İşletme % 36 İşletme % 33 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası % 2 İlişk. Bankacılık Ve Finans % 41 Uluslararası Ticaret % 11 Mimarlık Tasarım Mimarlık % 0 İç Mimarlık % 0 27

28 Tablo Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrencilerin Sayısı Kontenjanları (Ösym) Birimin Adı Bölümü Kontenjan Yerleşen Doluluk Oranı Boş Kalan Makine 5 0% 5 Makine % 9 İnşaat % 4 İnşaat % 2 Elektrik-Elektronik 5 0% 5 Elektrik-Elektronik % 4 Bilgisayar Mühendisliğ % 1 Endüstri % 8 İşletme 5 0% 5 İşletme % 3 İktisadi İdari Bilimler Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişk % 4 Bankacılık Ve Finans % 2 Uluslararası Ticaret % 6 Mimarlık Tasarım Mimarlık % 1 İç Mimarlık % 4 Tablo Kontenjanları (Ösym+Uluslararası Lisans Öğrencileri) Kontenjanları (Ösym+Uluslararası Lisans Öğrencileri) Birimin Adı Bölümü Kontenjan Yerleşen Doluluk Oranı Boş Kalan Makine % 31 Makine % 38 İnşaat % 9 İnşaat % 11 Elektrik-Elektronik % 47 Elektrik-Elektronik % 32 Bilgisayar % 34 Endüstri % 17 İşletme % 41 İşletme (İşletme) % 36 İktisadi İdari Bilimler Siyaset Bilimi Ve Ulus % 5 Bankacılık Ve Finans % 43 Uluslararası Ticaret % 17 Mimarlık Tasarım Mimarlık % 1 İç Mimarlık % 4 Toplam Toplam %

29 Tablo Kontenjanları Kontenjanları (Ösym) Birimin Adı Bölümü Kontenjan Yerleşen Kayıt Olan Kayıt Yaptırmayan Ek Kontenjan İle Kayıt Olan Kayıt Sildiren Son Öğrenci Sayısı İktisadi İdari Bilimler Mimarlık Tasarım Makine İnşaat Elektrik- Elektronik İşletme Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Mimarlık Tablo Kontenjanları Kontenjanları (Ösym) Birimin Adı Bölümü Kontenja n Yerleşen Kayıt Olan Kayıt Yaptırmayan Ek Kontenjan İle Kayıt Olan Kayıt Sildiren Son Öğrenci Sayısı Makine Makine İnşaat İnşaat Elektrik- Elektronik Elektrik- Elektronik Bilgisayar (İngizlizce) Endüstri İktisadi İdari İşletme

30 Bilimler İşletme Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bankacılık Ve Finans Uluslararası Ticaret (İnglizce) Mimarlık Tasarım Mimarlık İç Mimarlık Tablo Kontenjanları ( Uluslararası) Birimin Adı İktisadi İdari Bilimler Bölümü Makine İnşaat Elektrik- Elektronik Makine Elektrik- Elektronik Bilgisayar (İngizlizce) Endüstri İnşaat Kontenjanları (Uluslararası) Kontenja n İşletme 5 Yerleşen Kayıt Olan Kayıt Yaptırmayan 5 5 Son Öğrenci Sayısı

31 İşletme Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret Bankacılık Ve Finans Mimarlık Tasarım Mimarlık İç Mimarlık Tablo 1.20 Kontenjanları (Ösym+Uluslararası) Kontenjanları (Ösym+Uluslararası) Birimin Adı Bölümü Kontenjan Makine Makine Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Kayıt Olan Kayıt Yaptırmay an Son Öğrenci Sayısı İnşaat İnşaat Endüstri Bilgisayar İktisadi İdari İşletme

32 Bilimler İşletme Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret Bankacılık Ve Finans Mimarlık Tasarım Mimarlık İç Mimarlık % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 42% 91% 82% 28% 44% 34% 82% 38% 34% 95% 18% 78% 100% 100% Şekil 1.7. Lisans Eğitimi Veren Bölümlerin Doluluk Oranları ( ) 32

33 Kontenjan Yerleşen Şekil 1.8. Lisans Eğitimi Veren Bölümlerin Kontenjanları ve Yerleşme Sayıları Tablo Uluslararası (Yabancı Uyruklu) öğrenciler, Ülkelere göre dağılımları ve Cinsiyet dağılımları Ad Soyadı Ülke Cinsiyet AHMAD MİLAD ENAYATULLAH AFGANİSTAN E HİWAD MOHAMMAD QASEM AFGANİSTAN E YUNUS EMRE ÖZKAN ALMANYA E ABDİRAHMAN ABDİKARİM AHMED AMERİKA E LUNGA JULİANA WAMATENDE ANGOLA K MARİANA ETİENE M PEREİRA BRAVO ANGOLA K RİME BİLİL HOUMED DJIBOUTI K İMAN NAUFAL MAHADİKA ENDONEZYA E BASHAR OMAR TAWFIK YOUNİS FİLİSTİN E TİGUİDANKE BERETE GUINEA K LUNGİLE LWANDLE NDONDENHLE MAKHOBA GÜNEY AFRİKA K REBECCA LETLOTLO MPHOLWANE GÜNEY AFRİKA K AVENİE DANİEL AVENİE IVOIRIENNE E DESİRE ANGE FLORENT BOUTCHOUE IVOIRIENNE E HANNA FATIM DRAME IVOIRIENNE K KOUAKOU LAURENT KOUASSİ IVOIRIENNE E MAMADY ALPHA NİCK KOUO IVOIRIENNE E EMRE TEMELOĞLU İSVİÇRE E YERBOLSYN MUKHTAROV KAZAKİSTAN E DASTAN MEDETBEKOV KIRGIZİSTAN E 33

34 FARRUKH TURGUNOV KIRGIZİSTAN E ABDULAZİZ SALEM MOKHTAR TARHUNİ LİBYAN E TAHA MOHAMMED M HAMİD LİBYAN E HAJNALKA TOTH MACARİSTAN K BİLGE SEZAİR MAKEDON K PEMPHO MAYUNİ KUMBUYO MALAWİ E ABDUL HAFİZUL HAQ BİN ABD LATİF MALEZYA E BOUBEYE MAMO MAİGA MALİAN E GAOUSSOU YOUSSOUF KEBE MALİAN E LALLA FATİMA DİALLO MALİAN K MAHAMADOU WELLE DİALLO MALİAN E MAMADOU OURY BARRY MALİAN E MARİAMA SİRE BAGAYOKO MALİAN K OUMOU KEİTA MALİAN K SEYDOU SYLLA MALİAN E YACOUBA DİARRA MALİAN E ZEİDY MALİCK CİSSE MALİAN E CHAIMAA ZIDI MOROCCAN K HAMZA HAMAN MOROCCAN E HAMZA JABRİ MOROCCAN E İNASS LAHBABİ MOROCCAN K ZAKARIA MSIRDI MOROCCAN E WİLFRED VİVİENNE İNACİO GODİNHO MOZAMBİK E ABBA YUSUF ABBA KYARİ NİJERYA E AHMAD İBRAHİM İSMAİLA NİJERYA E MİRACLE DAVİD ENUMAH NİJERYA E NAZİHAH SHEHU OTHMAN NİJERYA K LUQMAN YASEEN PAKİSTAN E MUHAMMAD ALİ AHMAD PAKİSTAN E LATOYA MARY ONGLO PAPAU YENİ GİNE K MOHAMMED SHEZAD ABDUL CAREEM SRİ LANKA E BUSHRA MAHHOUK SURİYE K SARA DABBAGHİA SURİYE K FURKAT İSLOMOV TACİKİSTAN E İSMOİLDZHON KHOLMATOV TACİKİSTAN E MUSSA NOOR HASABUBABA TANZANYA E ALİCAN ÖMEROĞLU TÜRKİYE E İHSAN KIRTAŞ TÜRKİYE E KEMAL BERK BULUT TÜRKİYE E YASİN TUĞRUL ÇELİK TÜRKİYE E NAGMAT ASHYRDURDYYEV TÜRKMENİSTAN E RICHARD MULUMBA ZAMBİAN E 34

35 Uygulama ve Araştırma erkezleri Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma erkezi (BOSEM) Üniversitelerin yeni bilgi ve teknolojileri toplumla paylaştığı yerlerin başında sürekli eğitim merkezleri gelmektedir. Çağımızın en önemli kavramlarından biri olan sürekli değişim insanları sürekli öğrenmeye zorlamaktadır. Yediden yetmişe kadar her birey gelişen ve değişen dünyanın içinde yer almak için yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemektedirler. BOSEM, bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını, rahat ve çağdaş mekânlarda esnek saat imkânlarının sunulduğu, kaliteli, nitelikli ve uzman eğitmen kadrosunun verdiği eğitim programları, seminerler, konferanslar ve diğer faaliyetlerle karşılamak için çalışmaktadır. BOSEM bünyesinde açılan yabancı dil programları, sertifika programları, mesleki eğitim programları ve benzeri faaliyetlerle iş dünyasında ihtiyaç duyulan kaliteli işgücüne katkı sağlanmaktadır. Eğitim programlarının yanında kurumlara ve şirketlere verilen danışmanlık hizmetleri ve diğer eğitimlerle hem üniversitede üretilen bilgi en hızlı kanaldan uygulama sahasına inmekte hem de üniversite sanayi işbirliği pekişmektedir. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma erkezi (TÜR ÇE ER) Misyonumuz Kuzey Buz Denizi nden Hindistan ın kuzeyine Çin Halk Cumhuriyeti nin içlerinden Avrupa ya kadar çok geniş bir coğrafyada konuşulan Türkçeyi günümüzde hak ettiği konuma taşımak, modern dünya halklarının Türk dilini öğrenmesini, tanımasını ve sevmesini sağlamak. Her yönüyle orijinal olan Türk kültür ve medeniyetini, yetiştirdiğimiz uluslararası öğrencilerle dünyaya tanıtmak. Bu hedefler doğrultusunda akademik çalışmalar, inceleme ve araştırmalar yapmak. Türkçe öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak. Türkçe nin ana dil ve yabancı dil olarak öğretilmesini sağlamak, Türk halklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, kültür, tarih ve edebiyat gibi alanlardaki eserlerini incelemek, Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, dilsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak. Vizyonumuz Geleceğin dünyasında insanlığın mutluluk ve barışına katkı sağlayacak Türk kültür ve medeniyetinin evrensel değerlerini Türk dili vasıtasıyla bütün dünyaya tanıtmak. Bilgili, hoşgörülü ve insanlığın ortak değerlerine gönülden inanan bireylerin yetişmesi için çalışmak. 35

36 Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOYEMER) erkezin amaçları şunlardır: a) Biyokütle, güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal, toprak kaynaklı enerji ve hidroelektrik enerji gibi fosil yakıtlara alternatif; yenilenebilir, çevre dostu, temiz enerji kaynakları, enerji yönetimi ve enerji verimliliği ile ilgili araştırma, eğitim, inceleme, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak. b) Ülkenin enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmek. c) Yenilenebilir enerji üretiminin özel sektör tarafından büyük ölçeklerde gerçekleştirilebilmesi için devlet tarafından sağlanacak teşvik ve desteklerin önemi konusunda karar vericileri bilgilendirmek. ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre, ülke ve dünya çapında potansiyellerini belirlemek, bu kaynaklardan yararlanarak enerji üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak, sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek. Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak. b) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması ve yeni teknolojiler üretilmesi için çalışmalar yapmak. c) Enerji verimliliği ve enerji yönetimi konusunda test, ölçüm, proje, eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak. ç) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak. d) Türkiye de sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası projeler yürütmek. e) Merkez ile teknokent, teknoloji geliştirme merkezi, teknoloji transfer ofisi, kamu ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak. f) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları düzenlemek. g) Kamu ve özel kuruluşların Ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlararası koordinasyonu sağlamak. ğ) Yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek. h) Yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. ı) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. Digital Medya Uygulama ve Araştırma erkezi (BODİ ER) Merkezin amaçları şunlardır: a) Dijital Medya teknolojilerinde kilit alanlarda uluslararası boyutta rekabetçi teorik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek. 36

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Doğuş Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesinden: 16 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27056 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı