MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri"

Transkript

1 MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Prof. Gül Çimen * Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Giri Bu bildiride Musiki Muallim Mektebi nden (MMM) günümüze müzik öretmeni yetitiren kurumların öretim programlarında piyano eitimine ders saati ve içerik olarak yer verilme durumları, programlarda görev alan piyano eitimcilerinin kaynaı, piyano eitiminin son durumu ele alınacak ve konuya ilikin öneriler sunulmutur. Müzik öretmeni yetitiren kurumlar sırasıyla Musiki Muallim Mektebi, Eitim Enstitüsü Müzik Bölümleri, Yüksek Öretmen Okulu Müzik Bölümleri, Eitim Fakülteleri Müzik Bölümleri ve Eitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eitimi Bölümlerinin Müzik Eitimi Anabilim Dalları olarak be gurupta ele alınabilir. Musiki Muallim Mektebi 1924 yılında, Ankara da ortaöretime müzik öretmeni yetitirmek amacıyla orta dereceli bir okul olarak kurulmutur de yayınlanan MMM Talimatnamesi nde keman, piyano, flüt ve viyolonsel olmak üzere dört çalgıdan birinin zorunlu olduu belirtilmekte ve piyano eitimine ait baka bir bilgi bulunmamaktadır. Aynı okulun 1931 de deien talimatnamesinde, öretmenlik yapabilmek için her örencinin keman örenmeye mecbur olduu, ayrıca kendisine yetenek ve fiziksel durumuna göre ikinci bir çalgının da öretilebilecei ifade edilmektedir (Uçan, 1982,195). Bu programda piyano eitimine ilikin bilgi bulunmamaktadır. Okulun 1931 yılı, piyano dalı mezunlarından besteci ve eitimci Faik Canselen ve Prof. Nimet Karatekin ile yapılan sözlü görüme sonucunda, MMM nde piyanonun önem verilen bir çalgı olduu ve piyano eitiminin kesintisiz sürdürüldüü anlaılmaktadır. MMM nin ilk öretmenleri 1924 de stanbul dan Ankara ya nakledilen ve Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adını alan Muzıka-i Humayın da görev yapmakta olan müzisyenlerdi. Okulun ilk piyano eitimcisi olan hsan Künçer, Muzıka-i Humayun dan yetimi bir müzisyen olup aynı zamanda muzıka okulunun müdürlüünü ve efliini de yürütmekteydi ve 1928 yıllarında, devlet tarafından sanatçı-eitimci olarak yetitirilmek üzere Avrupa ya gönderilen örencilerden, Fransa da piyano ve bestecilik eitimi alan Ulvi Cemal Erkin 1930 da; Almanya da piyano ve piyano pedagojisi örenimini tamamlamı olan Ferhunde Remzi (Erkin) 1931 de, MMM ne piyano öretmeni olarak atandılar yılında, Paul Hindemith in önerisi ile, Almanya dan Prof. Eduard Zuckmayer Musiki Muallim Mektebine öretmen olarak getirtildi. Aynı yıl MMM içerisinde Ankara Devlet Konservatuarı açıldı ve iki kurum iki yıl süreyle aynı binada eitim öretime devam etti. Bu dönemde Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin ve Eduard Zuckmayer iki okulda da piyano öretmeni olarak görev aldılar. GÜ.GSEB. MÖABD Öretim Üyesi

2 Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik ubesi (Gazi Eitim Enstitüsü Müzik Bölümü) MMM nin fiziki yapı-kullanım ve ileyi olarak zamanla daha çok ve giderek yalnızca sanatçı yetitiren bir kuruma dönütürülmesi üzerine, müzik öretmeni yetitirme ii, eitim yılında Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nde açılan Müzik ubesi nde sürdürülmeye balamıtır (Uçan,1994, s.40). Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik ubesi 1941 yılı müfredat programında, esas çalgı piyano dersi üç yıl, haftada bir saat olarak yer almaktadır. Ayrıca derslerde öretmenin her örenci ile birer saat ayrı ayrı megul olacaı ve örencinin ders dıında haftada en az 20 saat çalgısına çalıacaı açıklaması yer almaktadır. (1944 de ders dıı çalıma 24 saate çıkarılmıtır.) Yardımcı çalgı piyano dersi ilk yıl haftada yarım saat, ikinci yıldan itibaren bir saat olmak üzere okutulmaktadır programında üç yıllık piyano eitimi sürecinde örencilere kazandırılması öngörülen beceriler (hedefler) ile birlikte kullanılacak öretim materyallerine de yer verilmektedir. Birinci sınıfta, Beringer ve benzeri bir piyano programını bitirme, majör ve minör gamlara balama, basit parçaları deifre edebilme; ikinci sınıfta teknik çalımalar ve etütlere devam etme, polifonik tarzda kolay eserleri çalabilme, kolay sonatinler çalabilme, piyanoya uyarlanan okul ve halk arkılarına ve korolara elik edebilme ve deifre; üçüncü sınıfta Czerny 30 etüt veya aynı düzeyde etütleri çalabilme, Bach küçük prelüd, füg ve inventionları, kolay sonatları çalmı olma ve orta güçlükteki liedlere elik edebilme. Yardımcı çalgı piyano için yardımcı sazı piyano olan talebeler ikinci sınıf seviyesine kadar yetitirilecektir ibaresi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak örenciye piyano öretim metotları ve piyano eitimi hakkında genel bilgi verilmesi art koulmutur. Gazi Eitim Enstitüsü Müzik Bölümü nün 1970 programında, esas çalgı piyano üç yıl, haftada 1 saat, yardımcı çalgı piyano ise iki yıl, haftada 1 saat olarak görünmektedir. Bu programda da 20 saatlik haftalık ders dıı çalıması zorunlu tutulmaktadır. Piyano öretim programının hedefleri aaı yukarı 1941 programının hedeflerinin aynısıdır. Tek fark yeni programda piyanonun armoni derslerinde kullanılmasının düünülmü olmasıdır. Programda örencilere kazandırılması öngörülen beceriler, daha çok öretim etkinliini belirtir biçimde ifade edilmitir. Program özet olarak, 1. sınıfta dizilere balanması, küçük parçalar, kolay okul arkılarının deifresi, armoni dersinde görülen kadansların çalınması; 2.sınıfta arpejlere balanması, kolay polifonik eserler, sonatinler, deifre ve armoni derslerindeki kadansların çalınması; 3.sınıfta arpejler ve diziler, Czerny 30 ve e düzeyde etütlerin çalınması eklindedir. Yüksek Öretmen Okulu Müzik Bölümleri Gazi Eitim Enstitüsü Müzik Bölümü 1969 yılına kadar Türkiye de müzik öretmeni yetitiren tek kurum olarak görev yapmıtır da stanbul Atatürk Eitim Enstitüsü, 1973 te zmir Buca Eitim Enstitüsü ve 1981de Bursa Eitim Enstitüsünün açılmasıyla müzik öretmeni yetitiren kurum sayısı dörde ulamıtır de eitim enstitüleri Yüksek Öretmen Okulu adını almı ve öretim süresi

3 dört yıla çıkmıtır. Bu kurumlarda müzik öretmeni yetitirmede, nitelikleri birbirinden az çok farklı çeitli programlar uygulanmı, çeitli yaklaımlar izlenmitir (Uçan, 1994, s.41) Gazi Yüksek Öretmen Okulu nda yılları arasında uygulanmı olan dört yıllık 1978 programı bu döneme bir örnek oluturabilir. Bu programda, Ana Dal Piyano Eitimi sekiz yarı yıl, haftada 2 saat (1 saat teorik, 1 saat kuramsal), Temel Piyano Eitimi altı yarı yıl, haftada 1 saat okutulmaktadır. Ana dal piyano dersinin, düzeye ve öretmen durumuna göre 1 saatte 2-4 örenci ile; temel piyano dersinin ise düzeye göre 3-6 kiilik gruplarla yapılması öngörülmektedir. Programda Ana Dal Piyano Eitimi ve Temel Piyano Eitimi derslerinin tanımları ayrı olarak yapılmı; Beceriler yarıyıllara daıtılarak ifade edilmi ve konu balıı eklinde verilmitir. Önceki programlardan farklı olarak birinci yılda öncelikle piyano tekniinin yerletirilmesi üzerinde durulmutur (Tufan, 1987,16) Örnek olarak aaıda 1. ve 2. yarıyıl ana dal piyano eitimi ders tanımları verilmitir: Ana Dal Piyano Eitimi I-II 1. Yarıyıl: Ana dal olarak piyano eitiminin ve piyano çalmanın nitelii: Piyano çalmaya uygun el, vücut, davranı ve konumlarının kavranılması, bunların birer alıkanlık haline getirilmesi. Sol ve Fa anahtarlarında yazılmı kolay tartımlı parçaları doru çalabilme. El konumu deimeden, iki elin aynı anda koordineli olarak bütün parmaklarını sıra sesler içinde kullanabilme. 2. Yarıyıl: Piyano çalma niteliine uygun davranıları deien ve geni konumlarda uygulama: 1-2-3, parmak numaraları ile çalınabilen dizileri iki el ayrı ayrı yada ters yönde uygulayabilme. Legato(balı) çalma tekniini verilen parça ve diziler üzerinde uygulayabilme. Eitim Fakültesi Müzik Eitimi Bölümleri Müzik öretmeni yetitirme, 1982 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yüksek Öretim Yasası ile üniversitelerin eitim fakültelerine devredilmitir. Böylece müzik öretmeni yetitirme yaklaık altmı yıllık geleneksellemi bir yapıdan, üniversiter bir yapıya dönümü, lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora gibi daha üst düzeylerde eitim ile aratırma-gelitirme ve akademik olanaklara kavumutur. (Özen, 1998, s.14 ) Bu dönemde müzik eitimi bölümleri lisans programlarında YÖK kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca üniversite senatosunun kararıyla deiiklik yapma olanaına sahip olmular ve bu nedenle birbirlerinden farklı programlar uygulamılardır. Örnein Gazi Eitim Fakültesi Müzik Eitimi Bölümünde (GÜGEF) üç ana bilim/ana sanat dalından (Çalgı Eitimi, Ses Eitimi ve Müzik Kuramları Eitimi Ana Sanat Dalları) oluan bir lisans programı 1998 yılına kadar uygulanmıtır. Bu programa göre Çalgı Eitimi Ana Sanat Dalı içinde alan çalgısı piyano 4 yıl, haftada 2 saat okutulmaktadır. Ses Eitimi ve Müzik kuramları Ana Sanat Dallarında piyano 4 yıl, haftada 1 saat; Çalgı Eitimi Ana Sanat Dalında (alan çalgısı piyano dıındaki çalgılar) ise 3 yıl, haftada 1 saat olarak yer verilmektedir. Bu programda Çalgı Eitimi Ana Sanat Dalı içinde verilen piyano eitiminin Çalgı Eitimi lkeleri, Çalgı Bakım Onarım Bilgisi gibi alana yönelik derslerle de desteklendii görülmektedir de Türkiye de sayısı sekizi bulan müzik eitimi bölümlerinden yedisinde yapılan bir aratırmaya göre Ana Dal/ Ana Çalgı Piyano dersi 6 bölümde 4 yıl süreyle haftada 2 saat okutulmaktadır. Bir

4 bölümde ise programda ana çalgı piyano dersi bulunmamakla birlikte, piyano 4 yıllık zorunlu ders olarak yer almaktadır. Üç bölümde ana çalgısı piyano olan örenciler için zorunlu Piyano Elik dersi bulunmaktadır. Temel Piyano/ Yardımcı Çalgı dersinin süresi de bölümlere göre 1 ile 4 yıl arasında deimektedir. (Evyapan,1993, s.25-49) Temel Piyano dersinin 5 müzik eitimi bölümünde 1 ve 2 yıl süreyle okutulması dikkat çekmektedir. Bu durumdan, öretmenlik mesleinde piyanoyu ilevsel olarak kullanabilme becerilerinin kazandırılabilmesi için 1-2 yıllık sürenin yetersiz olduu ve yıllarda çalgıdan uzaklama nedeniyle edinilen becerilerin unutulması gibi sorunlar çıkabilecei anlaılmaktadır. Eitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eitimi Anabilim Dalları 1998 den itibaren uygulanmakta olan Müzik Öretmenlii Lisans programı na göre Piyano I., II. ve III. Sınıflarda her iki yarı yılda, haftada 2 saat okutulan bir derstir. Altı yarıyıl için yapılan ders tanımı öyle ifade edilmektedir: Piyano Eitimi ve Öretimi, müzik öretmenlii programının temelini oluturur. Aamalı olarak, teknik alıtırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eitim müzii örneklerini, piyano literatürünü ve okul müziinde örenme ve öretme tekniklerini kapsar. (1998 Programı, s.78). Bir çok yönden eksik ve yetersiz olduu görülen 1998 programında dier derslere oranla piyanoya yeterince önem verildii söylenebilir. Ancak, programda ana çalgı olarak piyano dersinin bulunmaması çok önemli bir eksikliktir. Bununla birlikte, 1970 ten itibaren farklı programlar izleyen müzik eitimi bölümlerinin, ortak bir müzik öretmenlii programına sahip olmaları yeni yapılanmanın olumlu yönlerinden birisi olarak düünülebilir. Müzik Öretmeni Yetitiren Kurumlarda Piyano Eitimcisi Kaynakları Burada, öncelikle yıllarca Türkiye de müzik öretmeni yetitiren en eski ve tek kurum olması bakımından Gazi Eitim Enstitüsü (GEE) Müzik Bölümünde görev alan piyano öretmenlerinin ve sahip oldukları niteliklerin belirtilmesi, piyano öretmeni yetitirme/ salama yollarının ele alınması uygun görülmektedir. GEE döneminde piyano eitimi, bölüm efi ve piyano zümre bakanı olan Prof. Eduard Zuckmayer tarafından yönlendirilmitir. lk yıllarda Zuckmayer in uygun gördüü mezunlar sınavsız olarak öretmen kadrosuna tayin edilmitir.daha sonra yine Zucmayer in giriimleri ile piyano öretmeni yetitirmek üzere yurt dıına örenci gönderilmitir. GEE de asistanlık sistemi 1955 te yönetmelie balanmı ve kurum içinde yetitirilmek üzere sınavla asistan alma olanaı salanmıtır yılları arasında GEE Müzik Bölümünde kadrolu olarak görev yapan piyano öretmenleri Suavi Serdarolu, Nurhan Büyükgönenç, Süleyman Sırrı Güner, Erdoan Özdemir ve Hilal Apaydın (Dicle)dır. GEE Müzik bölümünde çou zaman Zuckmayer in yanı sıra, yıllarca kadrolu tek piyano öretmeni olarak çalıan Nurhan Büyükgönenç 1955 de

5 GEE Müzik ubesi ne piyano asistanı olarak atanmı, daha sonra burslu olarak spanya ya gönderilmitir. Madrid Konservatuarını bitirerek yurda dönen Büyükgönenç 1979 da vefat edene kadar GEE de çalımı ve çok sayıda örenci yetitirmitir. Özdemir ve Güner de asistanlık ve Avrupa da eitim yoluyla yetien ve 1975 li yıllarda GEE ye dönen piyano öretmenleridir. (E. Özdemir yaklaık iki yıl sonra tekrar Almanya ya dönmütür.) Devlet Konservatuarı mezunu olan ve ABD de yüksek örenimini bitiren Hilal Apaydın ise, Öretmenler Kurulu Kararı ile piyano öretmeni olarak GEE ne atanmıtır. Kuruma piyano öretmeni salamak amacıyla piyano öretmeni olarak yetitirilmek üzere yurt dıına örenime gönderilen mezun örencilerden Mahmut Sarı döndüünde Buca Eitim Fakültesine atanmı; Muammer Tomris, Mustafa Özhan, Tuncer Erdem, Soner Sertçetin ise geri dönmemilerdir. GEE Müzik Bölümünde piyano eitimi, hiçbir zaman yeterli sayıda kadrolu piyano öretmeni bulunmadıı için, kurulduu tarihten itibaren Devlet Konservatuarı öretmenlerinin destekleri ile yürütülmütür. Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin, Bülent Arel, Leyla Atak, Fuat Turkay, Metin Öüt, Tulga Çetiz kurumda uzun süre görev alan Devlet konservatuarı öretmenlerdir. Brigitte Weiss yabancı uyruklu sözlemeli piyano öretmeni olarak çalımıtır li yıllarda iki eitim enstitüsünün açılmasıyla artan piyano öretmeni ihtiyacını salamak üzere MEB tarafından kendini yetitirmi müzik öretmenleri arasından sınavla öretmen alma yoluna gidilmitir. GEE de 1974 ve 1978 de, Gazi Orta Öretmen Okulu döneminde 1982 de asistanlık sınavları açılarak çok sayıda piyano asistanı alınmıtır. Musiki Muallimden balayarak konservatuardaki görevine ek olarak Müzik Eitimi Bölümündeki piyano derslerini sürdüren piyanist ve eitimci Ferhunde Erkin 1980 li yıllara kadar halen çou piyano eitimi alanında öretim üyesi olarak Türkiye nin çeitli üniversitelerinde görev yapmakta olan piyano asistanlarının (Merhum Nurhan BüyükGönenç, Mansur Özen, Abdullah Uz, Hakkı Kıvrak, Nevhiz Ercan, Gül Çimen, Selmin Tufan, pek Kıvrak) yetitirilmesinde de önemli bir görev üstlenmitir. Eitim Enstitüsü dönemindeki asistanlık sistemi daha çok usta-çırak usulünce yürütülmesi ve bir öretim programına balı olmaması açısından eletirilebilir. Bununla birlikte, asistanın çalgısını 3 yıl gibi uzun bir süre çalıarak alanında geliebilmesi olanaını salamak; aynı zamanda piyano dersi verebilmesi, yönetimsel etkinliklere katılabilmesi olanaını salamak gibi olumlu yanları vardır. (Uz, 2002, s.151) Eitim Fakültesine balı müzik eitimi Anabilim Dallarına piyano öretim elemanı alımı fakültelerin açtıı sınavlarla yapılmaktadır. Çou fakülte yüksek lisans/ doktora yapmı veya yapmakta olmayı öngörmektedir. Lisans Üstü programları olmayan bazı üniversitelerdeki lisans mezunu aratırma görevlileri de YÖK kanunun 35. maddesi ile Gazi ve Marmara Üniversitelerinde lisans üstü programlara gönderilmilerdir.

6 GÜ, Eitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans ve doktora programına devam eden aratırma görevlilerinin yüksek lisansta 2, doktorada 1 yarıyıl olan piyano dersleri sona erdikten sonra piyano çalımalarını sürdüremedikleri; daha çok kuramsal derslerin gerektirdii aratırma, tez çalıması ve yabancı dil üzerine younlamakta oldukları görülmektedir. Yüksek lisansta Piyano Öretim lke ve Yöntemleri, Piyano Pedagojisi, Piyano Repertuarı vb. alana yönelik dersler her dönem açılmamaktadır. Doktora programında ise bu tür dersler zaten bulunmamaktadır. Bu nedenle, sadece 3 yarı yıl piyano dersi alarak ve tez vb. nedenlerle bir-iki yıl çalgıya ara vererek bir aratırma görevlisinin piyano eitimcisi olarak hakkıyla yetitirildii söylenememektedir. Eitim Fakültesi Müzik Bölümü/ Müzik Eitimi Anabilim Dalı döneminde de MEB veya YÖK bursuyla yurt dıında lisan üstü eitim amacıyla az sayıda da olsa örenci gönderilmekte ve bu yolla piyano eitimcisi yetitirilmektedir. GEE döneminden itibaren yurt dıına örenime gönderilen bir çok örencinin geri dönmedii veya yurda gelip tekrar geri döndüü dikkate alındıında bu yöntemin soruna çözüm salamakta çok yetersiz kaldıı anlaılmaktadır da Sovyetler Birlii nin daılmasıyla kurulan Türk Cumhuriyetlerinden, özellikle Azerbaycan dan çok sayıda sanatçı Türkiye ye yerlemi ve bazı müzik eitimi bölümlerinde piyano eitimcisi olarak görev almılardır. Piyano eitimcisi bulmakta sıkıntı çeken bazı müzik eitimi bölümleri, yabancı öretim elemanı getirtme yolunu seçmektedir. Müzik Eitimi Ana Bilim Dallarında Piyano Eitiminin Günümüzdeki Koulları 21 Müzik Öretmenlii Anabilim Dalında görevli Piyano öretim elemanları ve fiziksel koullar hakkında son durumu belirlemek için 21 Müzik Eitimi Anabilim Dalı bölüm bakanı ve piyano öretim elemanlarından bilgi alınmıtır. GSEM MÖ ABD Piyano Öretim Elemanı Sayısı Bolu ABÜ EF Yeterli sayıda Branında uzman 6 ör.elemanı, ve 2 ar.gör. Erzurum AÜ KKEF 2 sözlemeli yabancı uzman ör.grv. ve 1 ar.gör. Öretim elemanı ihtiyacı var. Erzincan AÜ EEF Bran dıı kadrolu 2 ör.grv ve ücretli 1 ör.grv. iddetle piyano eitimcisi gerekiyor. Balıkesir BÜ NEF Alanı piyano olan 1 ör.gör (master), 1 ar gör. imdilik yeterli. ihtiyaç var. Sivas CU EF Esas branı piyano olmayan 3 ör.görevlisi.acilen htiyaç var. Çanakkale 18 MÜ. 3 piyano ör.görevlisi, 35.madde ile doktora yapan 1 EF ar.gör. zmir DEÜ BEF 6 kadrolu eleman, 4 ü bran elemanı, 3 dıardan ücretli ör.gör. htiyaç var. Ankara GÜGEF 8 kadrolu elemandan 7 si bran uzmanı, 6 ücretli ör. grv. htiyaç var. Piyanoların ve Çalıma Odalarının Durumu Oldukça yeterli Piyano sayısı yetersiz. Piyano ve dier koullar yeterli. Yeterli Yeterli Yeterli Piyano sayısı kısmen yeterli 65 piyanun 20 isi çok harap durumda. Kısmen yeterli.

7 anlıurfa HÜ FEF Malatya Ü EF Trabzon KTÜ FEF Bran dıı kadrolu 3 ör.elemanı. 1 ar.gör. 35.madde ile master yapıyor. htiyaç var. Kadrolu 1piyano ör.üy. ve 2 okutman.2 bran dıı okutman.en az 4 öretim görevlisine ihtiyac var. 1sözlemeli yab.uyruklu ör.üyesi,3 kadrolu ör.grv. 1ar gör.35.mad.doktora programında Tamamen yetersiz. Piyano sayısı yeterli. Dier koullar iyi. Piyano sayısı çok yetersiz. stanbul MÜ AEF 1sözlemeli yab.ör.gör.,10 kad ör.elemanı 1 ücretli yab.ör.gör. ( Tümü alanın uzmanı) Piyano ve çalıma odası Yetersiz. Piyano sayısı orta düzeyde Yeterli Mula MÜ EF. 1kadrolu yrd.doç,, 1 i orta öretimden dieri master örencisi 2 ücretli eleman. Acilen ihtiyaç var. Nide NÜ EF Brandııkadrolu1ör.grv.ve1ar.gör.35.mad.doktorada 3 piyano ar.gör. Samsun 19 Mayıs Kadrolu 3 ör.gör.2 ücretli ör.gör. ( 1 yab.uzman, 1 Yeterli Ü. EF. orta öretimden ). htiyaç var Tokat GOPÜ EF Branı piyano kadrolu 1 ör.grv.1 okutman 1 bran dıı Piyano sayısı yeterli okutman. 2 öretim görevlisine ihtiyaç var. ve dier koullar iyi. Denizli PÜ EF 4 Piyano Ör.Grv.,Bran dıı 1 ör.gör. Piyano sayısı yeterli Konya SÜ EF Kadrolu 5 piyano ör. Elemanı.Bran dıı 3 ücretli Piyano sayısı ör.gör. Öretim elemanına ihtiyaç var. yetersiz ve fiziki koullar iyi deil. Isparta SDÜ BEF Kadrolu 2 piyano ör.gör.ve 1 ar.gör. Öretim Piyano ve çalıma görevlisi ihtiyacı var. odası sayısı yetersiz. Bursa UÜ EF Alanı piyano olan kadrolu 3 ör.gör.,2 okutman,1 Piyano ve çalıma ar.gör. ve 4 sözlemeli yabancı ör.gör. odası yetersiz. Van 100. Yıl Ü. EF 1kadrolu piyano ör.grv.,2 söz.yab bran dıı Piyano ve çalıma ör.grv.35.mad.masterde 1 ar.gör. htiyaç var. odası yeterli. Alınan bilgiler deerlendirildiinde 21 Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı ndan 14 ünde piyano alanında uzmanlamı öretim elemanına ihtiyaç duyulduu görülmektedir. 4 Müzik Eitimi Anabilim Dalında piyano alanında öretim elemanı hiç bulunmamaktadır. 14 müzik eitimi anabilim dalında yeterli sayıda bran elemanı olmadıı için, alan dıı kadrolu veya ücretli elemanları görevlendirilmektedir. Eleman azlıı nedeniyle dersler bazı anabilim dallarında 1 saatte üç örenci, 2 saatte üç örenci ile yapılmakta ve öretim elemanları açıı kapatabilmek için aırı ders yükü almaya mecbur kalmaktadırlar. 8 Müzik eitimi anabilim dalında piyano ve çalıma odası sayısının ihtiyacı karılayamayacak kadar yetersiz olduu, dier fiziksel koulların da iyi durumda olmadıı ortaya çıkmıtır. Programda haftada 2 saat olan ders çou müzik eitimi anabilim dallarında 2 örenci ile 2 saat okutulmakta, böylece bir örenci haftada iki kez yaklaık 25 dakika yani toplam 1 saat ders almakta 1 saat de ders izlemektedir.bazılarında ise 1 saatte 1 örenci ile ders yapılmaktadır.programdaki haliyle Müzik eitimi Anabilim Dallarında alınan bilgilere göre piyano eitiminde balıca u sorunlar ortaya çıkmaktadır: a- Uzman piyano eitimcisi gereksinimi, b- Piyano sayısının yetersiz olması, c- Mevcut piyanoların bir kısmının çok eski, bakımsız ve akortsuz olması,

8 d- Çalıma odası ve dier fiziksel koulların yetersizlii, e- Güzel sanatlar lisesinden farklı düzeylerde, yetersiz alt yapı ve hatalı teknikle gelen örenciler, f- bir ders saatinde iki örenci ile haftada iki kez yapılan derslerin verimli olmaması. Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak, MMM nden günümüze, müzik öretmeni yetitiren tüm kurumlarda piyano eitimine daima yer ve önem verildii görülmektedir. Farklı programlarda piyano dersi içeriklerinde aaı yukarı aynı hedefler yer almaktadır. Piyano eitimcisi yetitirme ve salama ii yurt dıına örenci gönderme, kurumda asistan yetitirme, aratırma görevlisi alma, yurt dıından eleman getirtme, yabancı uyruklu elemanlardan yararlanma eklinde yürütülmütür. Günümüzde piyano eitiminin hangi koullarda yürütüldüüne bakıldıında mevcut anabilim dallarının yarısından çounda piyano eitimcisine ihtiyaç duyulduu, üçte birinde yeterli sayıda piyano bulunmadıı ve dörtte birinde ise dier fiziksel koulların (bina ve çalıma odaları) yetersiz olduu anlaılmaktadır. Bu verilerden çou bölümde piyano eitimi ve öretimi için gerekli temel koulların salanamadıı anlaılmaktadır. Öneriler Müzik Eitimi Anabilim Dalları yeterli sayıda piyano öretim elemanı alarak derslerin doru ellerde yürütülmesini salamalıdır. Böylece kurumlardaki elemanların da aırı ders yükünden kurtulmaları ve akademik çalımalara zaman ayırmaları salanmı olacaktır. Bran dıı ve bazı ücretli elemanların, alanda yetkin olmamaları ve sık sık deimeleri nedeniyle, piyano eitimini olumsuz yönde etkileyecei unutulmamalıdır. Müzik öretmenlii lisans programı piyano eitimi açısından tamamen yeterli deildir. Programda ana çalgı piyano dersine de yer verilmeli ve piyano eitimini destekleyecek Çalgı Öretim lke ve Yöntemleri, piyanoda Elik, Piyano Bakım Onarım gibi dersler konulmalıdır öncesi GÜGEF te uygulanan üç ana sanat dalından (Çalgı Eitimi, Ses Eitimi, Müzik kuramları Eitimi Ana Sanat Dalları) oluan lisans programındaki gibi, belli bir alanda uzmanlamanın balamasına ve lisansüstü programlarda da sürdürülmesine olanak salayan, aynı zamanda eitim fakültelerine ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine çalgı eitimcisi yetitirme bakımından salam bir zemin hazırlayan yeni bir müzik öretmenlii lisans programı hazırlanmalıdır. Müzik eitimi anabilim dallarına ve onların temelini oluturan AGSL Müzik Bölümlerine piyano eitimcisi bulmakta sıkıntı çekilmektedir. Piyano öretimi her iki kurumda da mutlaka uzman öretim elemanları tarafından yürütülmelidir. Bu amaçla, piyano eitimine yönelecek olan örencilere yüksek lisans ve doktora programlarında piyano öretim yöntemleri, piyano edebiyatı, piyano ile elik vb. alana yönelik kuramsal dersler konulmalıdır. Kuramsal dersler piyano öretmenlii uygulaması ile desteklenmelidir. Ayrıca piyano ile elik (korrepetition) ve oda müzii gibi performansa yönelik derslere

9 yer verilmelidir. Lisans üstü eitim sürecinde ana çalgı piyano derslerinin süreklilii salanmalı ve örencinin çalgısından uzak kalması engellenmelidir. Piyano sayısı yetersiz olan anabilim dalları bu sorunu çözmek için çaba göstermelidir. Yeterli sayıda olanlarda ise eski piyanolar onarılmalı, piyano bakımı ve akordu ihmal edilmemelidir. Dier fiziksel koulların iyiletirilmesine çalıılmalıdır. AGSL Müzik Bölümlerinden gelen örencilerde karılaılan sorunlar ve o kurumlarda verilen eitim hakkında Milli Eitim Bakanlıınca bir sempozyum düzenlenmelidir. Ana bilim dallarında düzenlenecek piyano eitimi konulu sempozyum, panel, seminer gibi etkinlikler yoluyla alana ilikin sorunların tartıılmasına ve anabilim dalları arasında etkileim salanmasına olanak salanmalıdır. KAYNAKLAR Evyapan, A. (1993) Eitim Fakülteleri Müzik Eitimi Bölümlerinde Eitsel Piyano Daarında Bulunması Gereken Teknik Metotların ncelenmesi, nönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamı yüksek lisans tezi, s, 25-49, Malatya. Kutluk, Ö. (2001). Türkiye deki Müzik Öretmeni Yetitiren Kurumlarda Piyano Eitimi, GÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamı doktora tezi, Ankara. MEB Tebliler Dergisi (1944), 9, 410, s.125, Ankara. MEB Tebliler Dergisi (1970), 33,1609, Ankara. Özen, M. (1998). Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Müzik Bölümü Örencilerinin Piyanoyu Müzik Öretmenliinin Gerekleri Dorultusunda Kullanma Becerileri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamı doktora tezi, s, 14, Ankara. Tufan, E. (1987). Müzik Öretmeni Yetitiren Yüksek Öretim Kurumlarındaki Ana Çalgı Piyano Eitiminin Programlar yönünden ncelenmesi GÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara. Uçan, A. (1982). Gazi Yüksek Öretmen okulu Müzik Bölümü Müzik alanı Birinci Yıl programının Deerlendirilmesi. Çarı Matbaası, s , Ankara. Uçan, A. (1994). Müzik Eitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.40-41, Ankara. Uz, A. ( 2002). 21. Yüzyıl Baında Türkiye de Müzik Sempozyumu. Sevda Cenap And Vakfı Yayını, s ,, Ankara. Yayla, F. (2003). Cumhuriyet Dönemi Müzik Öretmeni Yetitirme Sürecinin ncelenmesi, GÜ Eitim Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamı doktora tezi, 2003, Ankara Müzik Öretmenlii Lisans Programı, s.77, 78.

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

OKUL ARKILARININ KONULARI AÇISINDAN DEERLENDRLMES *

OKUL ARKILARININ KONULARI AÇISINDAN DEERLENDRLMES * OKUL ARKILARININ KONULARI AÇISINDAN DEERLENDRLMES * Yrd. Doç. Dr. Turan SAER 1 *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

EK-2: FAAL YET RAPORU 2007 YILI ELEKTR K-ELEKTRON K FAKÜLTES FAAL YET RAPORU

EK-2: FAAL YET RAPORU 2007 YILI ELEKTR K-ELEKTRON K FAKÜLTES FAAL YET RAPORU EK-2: FAALYET RAPORU 2007 YILI ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES FAALYET RAPORU ÇNDEKLER BRM YÖNETCS SUNUU... 3 I- GENEL BLGLER... 6 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜ... 6 B) YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C) BRME LKN

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

SAYILARLA TEDÜ (Ekim 2013 itibariyle)

SAYILARLA TEDÜ (Ekim 2013 itibariyle) SAYILARLA TEDÜ (Ekim 2013 itibariyle) ÖĞRENCİ SAYILARI a. Yeni Öğrenciler: Yerleşen (%100 burslu) : 42 Yerleşen (%50 burslu) : 288 Yerleşen (toplam) : 330 (204 K = %62; 126 E =%38) Kayıt yaptıran (%100

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER *

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * GR Yrd. Doç. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN KULLANIMINA İLİŞKİN DURUM

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN KULLANIMINA İLİŞKİN DURUM ÖZET MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN KULLANIMINA İLİŞKİN DURUM Yrd.Doç.Dr.Erol DEMİRBATIR* Ülkemizde Musiki Muallim Mektebinin kuruluşundan günümüze

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 411-422 MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Metin KARKIN İnönü Üniversitesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Sayılarla TEDÜ (1 Ekim 2012)

Sayılarla TEDÜ (1 Ekim 2012) Sayılarla TEDÜ (1 Ekim 2012) ÖĞRENCİ SAYILARI Yerleşen (%100 burslu) : 42 Yerleşen (%50 burslu) : 278 Yerleşen (toplam) : 320 (213 K = %66,6; 107 E =%33,4) EF: kız 76 (%84,5), erkek 14 (%15,5) İİBF: kız

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:

a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: Kararın Çeşidi : Genel Kurul Kararı Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar Kararın Numarası : 5061/1 Kararın Tarihi : 29.05.2003 KONU Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen Ders Yükü Tespitinde

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5102 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 2 7 Dersin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

92 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.org

92 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.org 92 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSLERİNDE TÜRK BESTECİLERİNİN ESERLERİNİN KULLANILMA DURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Deniz Beste

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK HAZIRLAYICI ETÜT

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, 2001 MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ Nesrin BİBER ÖZ * ÖZET Müzik sevgisini

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim elemanlarının

Detaylı

SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER *

SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER * SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER * Yrd. Doç. Dr. Nalan YT *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge Işık Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Öğr. Gör. Gökhan Yalçın gyalcin@hotmail.com Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ Ek ders ücreti : 2914 sayılı Kanun Madde 11 (DeğiĢik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1) (Değişik

Detaylı

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK,

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO II Ders No : 0310330076 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1. GİRİŞ

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Sayılarla TEDÜ (son güncelleme: 15 Haziran 2013)

Sayılarla TEDÜ (son güncelleme: 15 Haziran 2013) Sayılarla TEDÜ (son güncelleme: 15 Haziran 2013) ÖĞRENCİ SAYILARI Yerleşen (%100 burslu) : 42 Yerleşen (%50 burslu) : 278 Yerleşen (toplam) : 320 (213 K = %66,6; 107 E =%33,4) EF : Kız 76 (%84,5), Erkek

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

Ba!vuru Tarihleri Temmuz 2017

Ba!vuru Tarihleri Temmuz 2017 T.C. MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI MĐLLĐ SAVUNMA ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ YENĐLEVENT/ĐSTANBUL MĐLLĐ SAVUNMA ÜNĐVERSĐTESĐ KARA, DENĐZ VE HAVA HARP OKULLARI ĐLE KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA SÖZLEMELĐ OLARAK

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÜLKEMİZDE FLÜT ve FLÜT EĞİTİMİ ALANLARINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER THE MASTER THESES MADE ON FLUTE AND FLUTE TRAINING TOPICS IN OUR COUNTRY

ÜLKEMİZDE FLÜT ve FLÜT EĞİTİMİ ALANLARINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER THE MASTER THESES MADE ON FLUTE AND FLUTE TRAINING TOPICS IN OUR COUNTRY Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 341-352 ÜLKEMİZDE FLÜT ve FLÜT EĞİTİMİ ALANLARINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER Özge GENÇEL ATAMAN Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi

Detaylı