ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2014 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl"

Transkript

1 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl Talim ve Terbiye Dairesi Temmuz 2013

2 1

3 ORTAOKUL VE LİSELERDE HAFTALIK DERS SÜRE VE PERİYOTLARI Ortaokullarda ve tüm lise türlerinde ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler, programdaki ağırlıkları gözetilerek haftanın beş gününe yayılacak şekilde uygulanır. Dersler, sabah saat 7:55 te başlar, 15 şer dakikalık iki teneffüs verilerek, 7 ders yapılır ve 13:05 te sona erer. Pazartesi günleri öğleden sonra 3 derslik program uygulanır. Dersler öğleden sonra 14:00 da başlar ve 16:00 da sona erer. Okul idaresi, öğrencilerin ilgilerine göre belirleyeceği, farklı aktiviteler, haftanın diğer öğleden sonraki günlerde de yaptırabilir. Ortaokul ve Lise sınıfları için ders periyotları ve derslerin haftalık dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmektedir. Genel ortaokullar 07:55 ile 13:05 periyotları arasında günlük 7 saat, haftalık 35 saatlik ders programı uygularlar. Öğleden sonraki zamanlarda, okulun imkanlarına göre 2 veya 3 saat eğitsel kol etkinliği yapılır. 38 saatlik program uygulayan okullar ise Pazartesi 7+3 ders saati yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri öğleden sonra yapılır. ÇİZELGE 1 : Ortaokul ve Liselerde Günlük Ders Periyotlarının Devrelere Dağılımı Periyotlar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 07:55-08:35 08:35-09:15 09:15-09:55 09:55-10:10 Teneffüs 10:10-10:50 10:50-11:30 11:30-11:45 Teneffüs 11:45-12:25 12:25-13:05 14:00-14:40 14:40-15:20 15:20-16:00 Öğle arası 2

4 ORTAOKULLARDA ZORUNLU DERSLER 1. Sosyal Bilgiler dersinde; Tarih, Coğrafya ve Yurtaşlık ve İnsan Hakları konuları okutulur, ortak sınav yapılır ve karnede Sosyal Bilgiler dersi adı altında tek notla gösterilir. 2. Sosyal Bilgiler dersindeki Yurttaşlık ve İnsan Hakları ile ilgili modülün ne zaman okutulacağına zümre öğretmenleri karar verir. 3. Saati dersi Saati Programı ve Rehberlik Tüzüğüne uygun olarak yürütülür. 4. Saati dersi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri, sınıf öğrenci sayısı ikiye bölünerek çapraz ders sistemine göre uygulanabilir. Saat/Ders Saati Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1.ders 15 kişilik 1. grup 15 kişilik 2. grup 2.ders 15 kişilik 2. grup 15 kişilik 1. grup 5. Okul idaresi, çapraz uygulamanın yapılmadığı durumlarda Saati ni öğleden sonra yapılmasına dikkat edeler. 6. öğretmenleri, iki saat olan kendi haftalık ders programları dışında, ders dışı en az bir saatini Veli saati olarak belirler ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi aktarır. Gerekli durumlarda rehber öğretmen veya alan öğretmeniyle birlikte veliyi bilgilendirir. 7. Özel okullar ikinci yabancı dil dersi olarak Fransızca-Almanca yanında bakanlıktan izin alınması ve okutulacak dersin öğretim programının onaylanması kaydıyla diğer yabancı dilleri de ikinci yabancı dil kapsamında okutabilirler. Öğrenciler 6 ıncı sınıfta öğrenim görmekte okulun imkanlarına bağlı olarak arzu ettiği ikinci yabancı dili seçebilir. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci yabancı dilin öğrencinin ortaokulda okumuş olduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır. Özel okullar Fransızca- Almanca yanında ikinci yabancı dil uygulamasına kadro bakımından gerekli tedbirleri aldıktan sonra başlayabilirler. ORTAOKULLARDA SEÇMELİ DERSLER 1. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçlarına göre ayrıca okulunun olanaklarına göre seçmeli ders alırlar. 2. Seçmeli dersler haftalık ders çizelgesinde belirtilen dersler arasından seçilir. 3. Türkçe okuma yazma bilmeyen öğrenciler için seçmeli derslerin tümü Türkçe öğretimine ayrılabilir. 4. Seçmeli derslerin belirlenmesinde rehberlik esastır. Öğrencinin, ilgi, istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak seçmeli derslerle yönlendirme yapılır. VI. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, VII. sınıfta İngilizce Matematik ve İngilizce Fen ve Teknoloji derslerini seçebilmesi için VI. sınıfın sonunda İngilizce yıl sonu notunun en az 8 olması ve Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinden geçer not alması gerekmektedir. 5. VII. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 8. sınıfta İngilizce Matematik ve İngilizce Fen ve Teknoloji derslerini seçebilmesi için VII. sınıfın sonunda İngilizce, Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinden 8 notunu alması gerekmektedir. 6. Öğretmen olanakları dikkate alınarak, VIII. lar, seçmeli dersler arasından Doğal Afetler ve İnsan dersini seçebilirler. 7. Medya Okuryazarlığı: Medya Okuryazarlığı dersi, ortaokullarda 6, 7 ya da 8. sınıflarında haftada 1 saat okutulacak zorunlu-seçmeli bir derstir. Medya Okuryazarlığı dersini ortaokul öğrenimi boyunca her öğrencinin herhangi bir sınıf düzeyinde bir yıl okur. Medya Okuryazarlığı dersi notla değerlendirilmeyecek, sadece harfle gösterilerek karnede öğrencinin bu dersi aldığı belirtilecektir. 3

5 8. Tiyatro, Drama, Etüt, Satranç, Düşünme Eğitimi dersleriyle ilgili yapılan değerlendirme harfle gösterilir (A,B,C). Yıllık Genel Başarı Ortalaması nın hesaplanmasına dahil edilmez. Harflerin sözel açıklaması aşağıdaki gibidir. A: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyinin üzerinde üstün bir gelişim göstermektedir. B: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyine uygun, sürekli bir gelişim göstermektedir. C: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyine yakın bir gelişim göstermektedir LİSELERDE ORTAK DERSLER 1. Saati dersi Saati Programı ve Rehberlik Tüzüğüne uygun olarak yürütülür. 2. Okul idaresi, haftalık ders saatleri çizelgesine bağlı olarak, Saati ni öğleden sonra yapılmasına dikkat ederler. 3. öğretmenleri, iki saat olan kendi haftalık ders programları dışında, ders dışı en az bir saatini Veli saati olarak belirler ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi aktarır. Gerekli durumlarda rehber öğretmen veya alan öğretmeniyle birlikte veliyi bilgilendirir sınıflarda Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersinin 1 saati Çevre ve Sağlık konularına ayrılır. LİSELERDE SEÇMELİ DERSLER 1. Türkçe-Matematik Alanı XII. sınıf öğrencileri; önceki yıllarda Psikoloji dersi almamışlarsa, seçmeli olarak 3 saat Psikoloji dersi alırlar. 2. Genel liselerde, Yabancı Dil Alanı öğrencileri; X., XI., ve XII. sınıflarda, seçmeli derslerin 3 saati Almanca/Fransızca dersi olarak seçerler. 3. Yukarıda ve çizelgeler altında belirtilen durumların dışında her bir seçmeli dersin haftalık ders saati en çok 2 dir. 4. İkinci yabancı dil olarak Almanca-Fransızca derslerinden birisini ortaokul düzeyinde alan öğrenci lise döneminde, daha önce aldığı dersin devamı olan dersi benzer durumda olan diğer öğrencilerle birlikte almaya devam eder. Bu öğrencilerin, ilk defa ikinci yabancı dil dersi alan öğrencilerle birlikte aynı sınıfta olmamalarına özen gösterilir. 5. Ortaokul döneminde ikinci yabancı dil dersini almamış olan öğrenciler, ikinci bir yabacı dil dersini seçmeleri halinde, bu derse yeni başlayan öğrencilerle aynı sınıfta ders yapmamaları yönünde tedbir alınır. 4

6 ORTAOKUL VE LİSELERDE EĞİTSEL KOL ETKİNLİKLERİ Eğitsel kol çalışmaları, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda zihinsel, sosyal, duyuşsal, bedensel beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenir. Eğitsel kol etkinliklerinde aşağıdaki ilkelere uyulur: 1. Eğitsel kol etkinlikleri Pazartesi veya diğer günlerde öğleden sonra 3 ders saati olmak üzere, haftalık ders saatleri dışında yürütülür. 2. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemek için satranç, matematik, fen, felsefe; kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirmeleri için edebiyat, yaratıcı düşünce, basın-yayın, drama, vb. okul bünyesinde kulüpler kurulur. Bu kulüplerin, okulun tümüne yönelik yarışma, panel, tartışma, seminer, gösteri, dergi ve gazete çıkarma gibi etkinlikler düzenlemeleri sağlanır. 3. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak, her öğrencinin ve her öğretmenin en az bir kol etkinliğine katılması sağlanır. 4. Öğrencilerin estetik duygularının gelişmesini desteklemek amacıyla; resim, müzik, tiyatro, bale, folklor gibi sanat ve kültür alanlarındaki kuruluşlardan da yararlanılır. Öğrencilerin, okul bünyesindeki gösteri ve sergilere ayrıca, olanaklar ölçüsünde, okul dışı organizasyonlara da katılmaları sağlanır. 5. Öğrencilerin bedensel gelişimlerini destekleyecek spor, folklor, izcilik vb. alanlarda okul takımları ve ekipleri kurmak, bu çalışmaları güdüleyici bölgesel gösteri ve yarışmalara katılmaları sağlanır. 6. Eğitsel kol etkinliklerinde, öğrencilerin yaptıkları işten haz duymaları, severek ve isteyerek aktif rol almaları; bilinçli bir farkındalık ve duyarlı bir katılımcılık atmosferi içinde çalışmaları için gerekli ortam ve koşulların yaratılmasına özen gösterilir. 5

7 ORTAOKULLAR, GENEL LİSELERİN ORTA KISIMLARINDA ve LAGSL NİN ORTA KISMINDA HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ 6

8 SEÇMELİ DERSLER ZORUNLU DERSLER ÇİZELGE 2 - A : RESMi VE ÖZEL KOLEJLER ORTA KISIM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler lar English Turkish Sosyal Bilgiler (Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk Tarihi T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi History Geography Mathematics General Science and Technology 4 5 6* French / German ** Music Art P.E Information & Communication Technology Zorunlu Ders Saati Toplamı İngilizce (2) Almanca/Fransızca (2) Resim (2) Müzik (2) Drama (2) Tiyatro (Türkçe/İng/Fr./Alm) (2) Etüt (2 veya 1 + 1) Satranç (1) Mathematics (2) General Science and Technology (2) Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri * General Science and Technology dersi 2 saat Fizik, 2 saat Kimya ve 2 saat Biyoloji olarak uygulanacaktır. ** Özel okullar ikinci yabancı dil olarak Fransızca-Almanca yanında bakanlıktan izin alınması kaydıyla diğer yabancı dilleri de ikinci yabancı dil kapsamında okutabilirler. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci yabancı dilin öğrencinin ortaokulda okumuş olduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır. Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli derslerde, bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. 7

9 SEÇMELİ DERSLER ZORUNLU DERSLER ÇİZELGE 2 - B : ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ lar Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler (Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk Tarihi TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İngilizce Resim Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarımi (İş Teknik - Ev Ekonomisi - Tarım - Ticaret) Bilgi ve İletişim Teknolojisi Saati ve Rehberlik Zorunlu Ders Saati Toplamı İngilizce (2) Almanca/Fransızca (2) Yunanca (2) (Pilot uygulama dahilindeki okullarda) Teknoloji ve Tasarım (2) Doğal Afetler ve İnsan (2)¹ Resim (2) Müzik( 2) Drama (2) Tiyatro (Türkçe/İng/Fr/Al) (2) Etüt (2 veya 1+1) Satranç (1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1) Düşünme Eğitimi (1) Medya Okuryazarlığı (1) İngilizce Matematik ² ³ İngilizce Fen ve Teknoloji ² ³ Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri ¹ Doğal Afetler ve İnsan dersi, VIII. seçmeli dersleri arasındadır. ² Kontenjana bağlı olarak VI. sınıf sonununda İngilizce, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinin her birisinden yıl sonu notu en az 8 olan öğrenciler, Türkçe programla aynı içerik ve ağırlıkta olan İngilizce Destekli Programı seçebilirler. ³ Kontenjana bağlı olarak VII. sınıfta bu dersleri alan öğrenciler Türkçe programla aynı içerik ve ağırlıkta olan VIII. sınıfta İngilizce Destekli Programı seçebilmeleri için İngilizce, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinin her birisinden en az 8 geçer not almaları gerekmektedir. 4 Medya Okuryazarlığı ortaokul öğrenimi boyunca, zorunlu-seçmeli olarak 6, 7, veya 8 inci sınıf düzeyinde bir kez okutulur. Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli derslerde, bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. 8

10 ÇİZELGE 2 - C : LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ ORTA KISIM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ortak Dersler lar Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler (Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk Tarihi TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İngilizce Beden Eğitimi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Saati ve Rehberlik Alan Dersleri Müziksel İşitme Okuma Yazma Çalgı Piyano Zorunlu Ders Saati Toplamı Seçmeli Dersler Almanca / Fransızca (1,2) Medya Okuryazarlığı (1) ¹ Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri ¹ Medya Okuryazarlığı ortaokul öğrenimi boyunca, zorunlu-seçmeli olarak 6, 7, veya 8 inci sınıf düzeyinde bir kez okutulur. Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli derslerde, bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. 9

11 10

12 GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ 11

13 12

14 LİSELERDE YENİ UYGULAMALAR A Öğretim Yılından itibaren Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda alanlar kademeli olarak kaldırılmıştır. Bu nedenle tüm sınıf düzeylerinde 9, 10, 11 ve 12 inci sınıflarda Öğretim Yılından itibaren alan uygulması yapılmayacaktır. B. Milli Güvenlik Bilgisi, Öğretim Yılında uygulamadan kaldırılmıştır. Okul idareleri bu derse ait haftalık 1 (bir) ders saatini Meslek Liselerinde Seçmeli Ders grubuna, Genel Lise, Fen Lisesi, Resmi - Özel Kolej ve Anadolu Liseleri ise Diğer Seçmeli ders gruplarındaki ders saatlerine eklenmesi yönünde tedbir alacaklardır. 13

15 14

16 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Ders Kategorileri ÇİZELGE 3: GENEL LİSELER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Tarih TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk Tarihi Kıbrıs Coğrafyası Bilgi ve iletişim Teknolojisi Toplam Matematik - (2) (5) (2) (5) (2) (5) Fizik - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Kimya - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Biyoloji - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Geometri - (1) (2) (2) (3) (1) (2) Dil ve Anlatım - (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı - (1) (2) (1) (2) (2) (3) Tarih - (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (3) (5) Coğrafya - (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji - (1) (2) - - Sosyoloji - - (2) - Mantık (2) İngilizce - (4)(8) (4)(8) (4)(10) Almanca Fransızca - (3) (3) (3) Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25) (2) (1 3) (1 3) (1 4) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. 15

17 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Ders Kategorileri ÇİZELGE 4: BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Tarih TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk Tarihi Kıbrıs Coğrafyası Bilgi ve iletişim Teknolojisi Almanca Fransızca Toplam Matematik - (2) (5) (2) (5) (2) (5) Fizik - (2) (3) (2) (4) (3) (5) Kimya - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Biyoloji - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Geometri - (1) (2) (2) (3) (1) (2) Dil ve Anlatım - (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı - (1) (2) (1) (2) (2) (3) Tarih - (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (3) (5) Coğrafya - (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji - (2) - - Sosyoloji - - (2) - Mantık (2) İngilizce - (4) (8) (4) (8) (4) (10) Almanca Fransızca - (1) (1) (1) Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25) (3) (1 3) (1 3) (1 4) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. 16

18 Ortak Dersler ÇİZELGE 5: 20 TEMMUZ FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ders Kategorileri Dersler IX. X. XI. XII. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Tarih TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk Tarihi Kıbrıs Coğrafyası Bilgi ve iletişim Teknolojisi Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25) Rehberlik Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri

19 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Ders Kategorileri ÇİZELGE 6: TÜRK MAARİF KOLEJLERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Tarih TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk Tarihi Kıbrıs Coğrafyası Bilgi ve iletişim Teknolojisi Toplam Matematik - (2) (5) (2) (5) (2) (5) Fizik - (2) (3) (2) (4) (3) (5) Kimya - (2) (3) (2) (4) (3) (4) Biyoloji - (2) (3) (2) (4) (3) (4) Geometri - (1) (2) (2) (3) (2) (3) Dil ve Anlatım - (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı - (1) (2) (1) (2) (2) (3) Tarih - (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (3) (5) Coğrafya - (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji - (1) (2) - - Sosyoloji - - (2) - Mantık (2) İngilizce - (4) (8) (4) (8) (4) (10) Almanca Fransızca - (3) (3) (3) Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25) (3) (1 3) (1 3) (1 5) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. 18

20 A Level Optionals Optional Subjects Group 2 Group 1 Obligatory Subjects ÇİZELGE 7: RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER "A LEVEL PROGRAMI" SINIFLARI Classes IX. X. XI. XII. Subjects ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE English Maths Turkish P.E French/German** Physics Chemistry Biology History Geography Economics Cyprus Turkish History T.C. History Total Computing Economics English Literature Grup 1 Total Computing (4) Economics (4) History (4) Geography (4) Psychology (4) Sociology (4) Art(4) Music (4) Maths AS+A2 Modules * 9* Physics AS+A2 Modules * 9* Chemistry AS+A2 Modules * 9* Biology AS+A2 Modules * 9* History AS+A2Modules * Geography AS+A2 Modoles * 9* Economics AS+A2 Modules * 9* English Literature AS+A2 Modules * 9* Religion st. and Morals(1) Grup 2 Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance Avtivities * Sadece üç modül seçilecektir. ** Özel okullar ikinci yabancı dil olarak Fransızca-Almanca yanında bakanlıktan izin alınması kaydıyla diğer yabancı dilleri de ikinci yabancı dil kapsamında okutabilirler. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci yabancı dilin öğrencinin ortaokulda okuduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır. Okullar, öğretmen kadrolarına ve imkanlarına bağlı olarak: Fen Bilimlerinde (SCIENCE) veya Sosyal Bilimlerde (ART) öğrenim görecek olan öğrenciler yukarıdaki * ile işaretli ders gruplarından sadece üç modül veya; * ile işaretli ders gruplarından 2 tanesini seçmesi halinde aşağıda belirtilen derslerden 1 sini seçerler. Fen Bilimlerinde (SCIENCE) Economics, Psycology, ICT, History, Geography, English Literature, P.E, Business ve Sociology. Sosyal Bilimlerde (ART) Maths, Psycology, ICT, P.E, Business ve Sociology. 19

21 Optional Subjects Obligatory Subjects ÇİZELGE 8: RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER "IGCE PROGRAMI" SINIFLARI IX. X. Classes IGCSE IGCSE XI. XII. Subjects ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE English English Literture Turkish Literature Language and Composition Philosophy Group 3 4 Psychology Turkish History 1 TC.History 2 2 Mathematics Physics Chemistry * Biology (General+ Human) * Geography History Mechanics 6* Economics * Art History 1 P.E. And Games Cyprus Turkish Literature Cyprus Turkish History Cyprus Geography 2 2 Computer and Information Systems 2 Total French/German Modern Greek Academic English Turkish Literature Music Art Computing History Economics Typing Mechanics Psycholgy Geography Religion st. and Morals Optional Subjects Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance Activities * Herhangi 2 ders seçilecektir. Not 1 : Ortaokul döneminde seçmeli Yunanca dersini alan öğrenciler 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda seçmeli Yunanca dersini 2 saat olarak seçebilirler. 20

22 Optional Subjects Obligatory Subjects ÇİZELGE 9: BEAL "IGCSE PROGRAMI" SINIFLARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi SCIENCE SUBJECTS / CLASSES IX. X. XI. XII. English English Literture Turkish Literature Language and Composition Philosophy Group Psychology Turkish History 2 TC.History 2 Mathematics Physics Chemistry Biology (General+ Human) Geography 2 History Art History P.E. And Games Cyprus Turkish Literature 1 1 Cyprus Turkish History 2 2 Cyprus Geography 2 Computer and Information Systems 2 Total French / German English English Literture Music Art Computing History Economics Typing Mechanics Psycholgy Geography Religion st. and Morals Optinal Subjects Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance Activities

23 Ortak Dersler ÇİZELGE 10: LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ders Kategorileri Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Tarih 2 1 TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Coğrafya 2 2 Matematik 4 2 Fizik 2 Kimya 2 Biyoloji 3 Felsefe 2 İngilizce Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Kıbrıs Türk Edebiyatı 1 2 Kıbrıs Türk Tarihi 2 2 Kıbrıs Coğrafyası 2 Bilgi ve iletişim Teknolojisi 2 Desen Çalışmaları İki Boyutlu sanat Atölye Üç Boyutlu sanat Atölye Müze Eğitimi 1 Sanat Tarihi 2 Grafik Tasarım 3 4 Drama 1 Türk Resim Heykel Sanatı 2 Çağdaş Dünya Sanatı 2 Estetik 2 Sanat Eserlerini İnceleme 2 Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25) Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri

24 Ortak Dersler ÇİZELGE 11: LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ders Kategorileri Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Tarih 2 1 TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Coğrafya 2 2 Matematik 4 2 Fizik 2 Kimya 2 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi 3 Felsefe 2 İngilizce Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Kıbrıs Türk Edebiyatı 1 2 Kıbrıs Türk Tarihi 2 2 Kıbrıs Coğrafyası 2 Bilgi ve iletişim Teknolojisi 2 Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Piyano Türk ve Batı Müziği Çalgıları Teorisi Çalgı Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi Drama 1 Müziğe Giriş 1 Müzik Biçimleri 1 Türk Müziği Çalgı Toplulukları 2 2 Batı Müziği Çalgı Toplulukları 2 2 Batı Müziği Tarihi 1 Geleneksel Türk Müziği Tarihi 1 Bilişim Destekli Müzik 1 Bireysel Ses Eğitimi 1 Çalgı Bakım ve Onarım 1 Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25) 1 3 Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri

25 Optional Subjects Obligatory Subjects ÇİZELGE 12: ÖZEL KOLEJLER ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI UBDP SINIFLARI Classes IX. IGCSE X. IGCSE XI. UBDP XII. UBDP Subjects Art Science Art Science Standard/High Standard/High English Maths Language A (3)(5) (3)(5) Turkish P.E French/German Physics 4* 4* - - Chemistry 4* 4* - - Biology 4* 4* - - ICT 4* 4* - - History 4* 4* - - Geography 4* 4* - - Economics 4* 4* - - English Literature 4* 4* - - Cyprus Turkish History 2 - T.C. History - 2 Total (11) (13) (11) (13) Group 2 (SL/HL) Language B (SL/HL) (3)(5) (3)(5) Group 3 (SL/HL) Business, Economics, Geography, History, Information Technology in a Global Society, Philosophy, Psychology, Social Sciences, Social and Cultural Anthropology Group 4 (SL/HL) Physics, Chemistry, Biology, Design Technology, Environmental Systems and Societies (only SL) (3)(5) (3)(5) (3)(5) (3)(5) Group 5 (SL/HL) Maths, Computer Science (3)(5) (3)(5) Group 6 (SL/HL) Visual Arts, Music, Drama, Dance, Theatre, Film OR Students may choose an additional subject to study from groups 1-5 (3)(5) (3)(5) Theory of Knowledge (TOK) 2 2 Creativity, Action, Service (CAS) 1 1 Extended Essay Writing (Under the Guidance of a Supervisor) 1 1 Other Optional Subjects Optional Subjects Total 3 4 (27) (25) (27) (25) Total Number of Hours Per Week Psychology, Counselling and Guidance Activities NOT: 1. 9 ve 10. larda IGCSE Programı uygulanacaktır ve 10. larda * ile işaretli derslerden sadece 3 adet ders seçilecektir. 3. Öğrenciler 10. ın sonunda tercihlerine bağlı olarak UBD Programına veya GCE AL Programına devam edebilirler. 4. GCE AL Programı Bakanlığın yayımladığı Haftalık Ders Dağılım Kitapçığındaki Çizelgeye göre uygulanacaktır ve 12. larda UBD Programı uygulanacaktır ve 12. larda 3 Standard Level ve 3 High Level ders seçilecektir ve 12. larda UBD Programında Standard Level dersler (3) saat, High Level dersler (5) saat olarak uygulanacaktır. (Okul kendi imkânlarına göre ders saatlerinde artırma yapabilir.) 8. Birinci Gruptaki Turkish Language ve Turkish Literature ana dili Türkçe olan öğrencilere yönelik olarak Türkçe okutulacaktır. Ana dili Türkçe olamayan öğrenciler Grup A daki dersi kendi dillerinde okuyacaklardır. 9. Ana dili Türkçe olamayan tüm öğrenciler en az 2 saat Türkçe dersi okumak zorundadırlar. 24

26 DİĞER SEÇMELİ DERSLER DERSLER IX. X. XI. XII. Resim (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Müzik (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) İngilizce (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Almanca/Fransızca (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Girişimcilik (1) (1) (1) (1) Proje Hazırlama (1) (1) (1) (1) İnsan İlişkileri (1) (1) (1) (1) Matematik (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Geometri (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Fizik (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Kimya (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Biyoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Tarih (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Coğrafya (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Astronomi ve Uzay Bilimleri (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) İşletme (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Ekonomi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Sosyoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Psikoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Mantık (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (1) (1) (1) (1) Diksiyon ve Hitabet (1) (1) (1) (1) Sanat Tarihi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Bilgi Kuramı (1) (1) (1) (1) Bilgi ve iletişim Teknolojisi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre diğer seçmeli derslerde, ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. 25

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl Talim ve Terbiye Dairesi 22 Temmuz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2010 2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 AĞUSTOS 2015 SAYI: 2695-EK Karar Sayısı : 36 Karar Tarihi : 15/07/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 TEMMUZ 2014 SAYI: 2682 Karar Sayısı : 13 Karar Tarihi : 30/04/2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL-EK 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2008 ÖN SÖZ Günümüzde Ahşap Teknolojisi Alanında üretim anlayışı, değişen dünyada ve gelişen müşteri istekleri doğrultusunda

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 TEMMUZ 2012 SAYI: 2658 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Geçmişi son on beş

Detaylı

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü madde 39 un verdiği

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı *1998* *1998* Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Eti Mah. Ali Suavi Sok. No: 15 Maltepe-ANKARA e-posta: kolej@gazi.edu.tr Telefon: 0312 232 28 12 Uluslararası

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent Ortaöğretim Okulları. (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent Ortaöğretim Okulları. (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent Ortaöğretim Okulları (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Veli-Öğrenci El Kitabı 015-016 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası.

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER...26 2

Detaylı

HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM PROJESİ ANKARA, 2008 ÖN SÖZ Ülkemizde harita-tapu-kadastro sektörü ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim

Detaylı