E-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-posta: sucevik@gazi.edu.tr"

Transkript

1 Prof. Suna ÇEVİK Doğum Yeri ve Tarihi: Çanakkale, 1944 E-posta: ÇKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi DEKANI Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Enstitü Müzik Gazi Eğitim Enstitüsü 1964 Lisans Müzik Eğitimi G. Ü Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 1984 Sanatta Yeterlik Ses ve Koro Eğitimi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1987 Akademik Ünvanlar Asistanlık Şan ve Koro Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Öğr. Gör. Doçent Profesör Ses ve Koro Eğitimi Ses ve Koro Eğitimi Ses ve Koro Eğitimi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi İdari Görevler G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü Başkan Yardımcılığı G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü Ses Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

2 Gazi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi Senato Üyeliği Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği Çankırı Karatekin Üniversitesi Senato Üyeliği 2008 Yayınlar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler : - ÇEVİK Suna, Müzik Eğitiminde Geleneksellik, Çağdaşlık İlişkileri Bildiri Türkiye de ve İsviçre de Müzik Eğitimi Paneli 1993 Ankara. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : - ÇEVİK Suna, Kastamonu yöresinden Üç Halk Türküsünün Çağdaş Türk Müziğine ve Türk Müzik Eğitimine Katkıları Bildiri-Konser Gazi Üniversitesi Kastamonu Kültür Semineri 1984 Kastamonu. - ÇEVİK Suna, Müzikte Söz Öğesinin Önemi, Müziğin Dile, Dilin Müziğe Etkileri Bildiri. I. Müzik Kongresi Bildirisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1988 Ankara - ÇEVİK Suna, Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Eğitimi ve Sorunları Bildiri. Türk Eğitim Derneği Yayınları 1989 Ankara. - ÇEVİK Suna, Ses Eğitiminin Temel İlkeleri Makale. G.Ü.G.E.F Dergisi, Yeni Dönem, Özel Sayı 1994 Ankara - ÇEVİK Suna, Müzik Eğitimi Bölümleri Son Sınıf Öğrencilerinin, Seslerini Müzik Öğretmenliğinin Gerekleri Doğrultusunda Kullanma Becerileri Bildiri. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi II. Ulusal Eğitim Sempozyumu 1996 İstanbul. - ÇEVİK Suna, Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Eski Yeni Modeller ve Model Arayışları Bildiri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu 1999 Çanakkale

3 - ÇEVİK Suna, Koro Eğitimi Sürecinde Repertuar Oluşturma ve Konser Programları Hazırlamada Yeni Yaklaşımlar Bildiri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu 2001 Ankara - ÇEVİK S, CAFOĞLU Z, SAĞER T Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin Yaşamlarında Müziğin Etkileri Bildiri 21. yy başında Türkiye de Müzik Sempozyumu, Sevda- Cenap And Müzik Vakfı 2002 Ankara ÇEVİK S, Cumhuriyetin 80. Yılında Gazi Üniversitesi Gençliğinin Yaşamında Müziğin yeri ve İşlevi Cumhuriyetin 80. Yılında Müzik Sempozyumu 2003 Malatya -ÇEVİK S, Yürürlükteki Müzik Öğretmenliği Lisans Program Taslağına İlişkin Görüş ve Öneriler Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmenliği Sempozyumu 2004 Isparta -Köse S, ÇEVİK S, BELGİN E, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Ses Sorunlarının Değerlendirilmesi Tayf Müzik Araştırma Dergisi 2004 Ankara - BERKİ O. T, ÇEVİK S, Koro Eserlerinde Performansa Yönelik Bir Analitik Model Makale. TAYF Müzik Araştırma Dergisi 2004 Ankara -ÇEVİK S, Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Ses Eğitimi Alan Derslerinin Öğretmenliği Yeterlikleri Yönünden Değerlendirilmesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu 2006 Denizli Müzik -ÇEVİK S; BERKİ O. T, Bir Koro eserine İlişkin Performans Analizi Modeli 2009 ( yayın aşamasında) Kitaplar - ÇEVİK Suna, Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri I. Baskı, Doruk Yayıncılık 1997 Ankara. - ÇEVİK Suna, Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri II. Baskı, (Düzeltilmiş) Yurt Renkleri Yayınevi 1999 Ankara. - ÇEVİK Suna, Koro Albümü I. ve II. Baskı,Yurt Renkleri Yayınevi 2000 Ankara. - Bilimsel Toplantı Düzenleme

4 1.Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu Yürütme ve Bilim Kurulu Başkanlığı 2001 Ankara Cumhuriyetin 80. yılında Müzik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği 2003 Malatya Musiki Muallim Mektebi nin 80. Yılı Sempozyumu Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği ve Konser Organizasyonu, Kasım 2004 Ankara Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmenliği Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği 2004 Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Verdiği Dersler 1. Ses Eğitimi ( Şan) 2. Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri 3. Koro Müziği Edebiyatı, Stilleri, Analiz Yöntemleri Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Program: Yüksek Lisans Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi Dersin Adı: Anadal Eğitimi ( ŞAN) Öğretim Üyesi: Prof. Suna ÇEVİK Dersin Tanımı Bedensel ve zihinsel hazır bulunma durumunda, solunumu uzun cümlelemelerde denetleme çalışmaları. Ses üretiminde gürlük, genişlik ve tınıyı geliştirmeye yönelik vokal çalışmalar. Alt orta ve üst registerleri birleştirme ve ses kalitesini geliştirme çalışmaları. Öğrencinin ses grubuna ve alt ses türüne uygun olarak farklı tarihsel dönemlere ait ulusal ve uluslar arası ses müziği edebiyatından seçilmiş eserler üzerinde seslendirme yorumlama çalışmaları. Program: Doktora Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi Dersin Adı: Anadal Eğitimi (ŞAN) Öğretim Üyesi: Prof. Suna ÇEVİK Dersin Tanımı İleri ses tekniklerini içeren vokal alıştırmalarla ses üretiminde doğuşkanlara güç ve yoğunluk kazandırarak ses şiddetini( volüm) geliştirme. Dengeli bir vibrato alışkanlığı yerleştirme, doğru ve dengeli ses ataklarının kullanımıyla, entonasyonu denetleme, ses kalitesini ve vokal ifadeyi geliştirme çalışmaları. Ses Müziği Edebiyatının büyük ölçekli yapıtları üzerinde seslendirme yorumlama çalışmaları. Program: Yüksek Lisans Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi Dersin Adı: Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri

5 Öğretim Üyesi: Prof. Suna ÇEVİK Dersin Tanımı: Koroda Ses eğitimi amaç, ilke,yöntem ve hedefleri, toplu ses eğitimi ve koro yönetimi uygulamaları, partisyonu tanıma ve koro ile çalışma uygulamaları, repertuvar oluşturma ve konser programı hazırlama yaklaşımları,konser organizasyonları. Program : Doktora Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi Dersin Adı : Koro Müziği Edebiyatı, Stilleri,Analiz Yöntemleri Öğretim Üyesi : Prof. Suna ÇEVİK Dersin Tanımı : Türk koro müziği edebiyatı, uluslararası Batı koro müziği edebiyatı, çokkültürlü (multicultural) koro müziği edebiyatına ait önemli eserlerin tanıtımı. Koro müziğinde türler ve biçimler. Koro müziğinde tarihsel dönemlere ve bestecilere özgü stil ve yorum özellikleri. Koro eserlerinde performansa yönelik analitik yaklaşımlı çalışma modelleri ve koro edebiyatının seçkin eserleri üzerinde koro ile uygulamalı çalışmalar. Courses Given in Master s and Doctoral Level 1. Applied Music (Voice Training), Master s and Doctoral Levels 2. Choral Training and Conducting Techniques, Master s Level 3. Choral Music Literature, Styles, and Analysis Techniques, Doctoral Level Gazi University, Institute of Educational Science Program: Master s Program Department: Music Education Name of the Course: Applied Music (Voice) Instructor: Prof. Suna ÇEVİK Class Description Breath control exercises in long phrasings in physical and mental readiness situation. Vocal studies in volume, range, and timbre development in sound production. Vocal studies in combining upper, middle, and lower ranges of voices, and in voice quality. Singing-interpretation exercises on compositions from vocal literature of different national and international historical periods, appopriate to student s voice range or lower range. Program: Doctoral Program Department: Music Education Name of the Course: Applied Music (Voice) Instructor: Prof. Suna ÇEVİK

6 Class Description Vocal exercises including advanced vocal techniques to increase volume in sound production by adding support and intensity to the harmonics. Securing a balanced vibrato habit, controling intonation, voice quality, and vocal expression by the use of accurate and balanced sound attacts studies. Performing bigger-scale compositions from vocal music literature. Program: Master s Program Department: Music Education Name of the Course: Choral Training and Conducting Techniques Instructor: Prof. Suna ÇEVİK Class Description Objectives, principles, and methods in voice training in a choir setting. Choral training and conducting applications. Score reading and application of it with a choir. Forming a repertuar and approaches to preparation of a concert program and organization of a concert. Program : Doctoral Program Department: Music Education Name of the Course: Choral Music Literature, Styles, and Analysis Techniques Instructor: Prof. Suna ÇEVİK Class Description Introducing main compositions from Turkish, Western, and multicultural choral literature. Different styles and forms in choral music. Basic characteristics of styles and interpretations of choral music examples from different historical periods. Analitical approaches toward performance of choral compositions and practices with a choir on selected compositions from choral literature. Seminerler: Kültür Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Koroları Eğitici- Yöneticileri için Hizmetiçi Eğitim Semineri Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Temmuz 2001 Ankara TRT Çocuk Koroları Eğitici Yöneticileri İçin Hizmet İçi Eğitim Semineri 03. Ekim 2001 Diyarbakır Koro Eğitimi ve Yönetimi, Atölye Çalışmaları (Work-Shop) Nilüfer Belediyesi Organizasyonu Mayıs 2002 Bursa

7 Kültür Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Koroları Eğitici- Yöneticileri için Hizmet İçi Eğitim Semineri Haziran-01 Temmuz 2002 Antalya Gençlik Korolarında Ses Eğitimi ve Sorunları Konferans Gençlik Korolarının Eğitimi ve Yönetimi, Atölye Çalışmaları ( Work- Shop) Aralık 2003 Van Konferans- Radyo ve Televizyon Programları Yaşam ve Müzik Dil- Müzik İlişkileri Yeni Yüksektepe Felsefe Grubu 26 Mart Ankara İnsanlık Güneşi Vakfı 30 Mart Ankara Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi Bilimsel Dergilerde Hakemlik Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi TAYF Müzik Araştırma Dergisi Uzmanlık Alanı : Ses Eğitimi, Koro Eğitimi- Yönetimi, Yönetilen Tezlerden Bazıları Yüksek Lisans Tezleri İşitme Engelli Çocuklar İlköğretim Müzik Eğitimi Programının Amaçlar ve İlkeler Yönünden Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1993 Malatya. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü I. Sınıf Öğrencilerinin Ses ve Konuşma Özellikleri Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1997 Ankara. Türkiye de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Öğrencilerin, Anadal Şan Eğitimi Programlarında Belirlenen Hedeflerde Temel Davranışlara Ulaşma Düzeyleri Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Ankara. Ses Eğitiminde Ses Türlerinin Belirlenmesi ve Ses Türlerinin Karekterlerine Uygun Repertuvar Seçiminde Yaklaşımların İlkeler Açısından İncelenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1999 Ankara. Genel Müzik Eğitiminde Etkili Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2002 Ankara. J.S. Bach Koral lerine Yönelik Analitik Yaklaşımlı Bir Çalışma Modeli

8 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2002 Ankara. Piyano I- II de Kullanılan Materyallerin Program Hedeflerine Ulaşma Düzeyi Bakımından İncelenmesi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2004 Çağdaş Türk Bestecilerinin Çoksesli Koro Eserlerine Yönelik Analitik Yaklaşımlı Bir Çalışma Modeli Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2006 Doktora Tezleri : Müzik Öğretmenliği ABD I. Sınıf Öğrencilerinin Ses Özelliklerine Ait Sorunların Öğrenci Kaynakları Düzleminde İncelenmesi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2001 Ankara. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ABD Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulamasında Sınıf Ortamında Seslerini Kullanma Becerileri Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2002 Ankara. Bireysel Ses Eğitimi Sürecinde Kütahya Türkülerinin Eğitim Materyalleri Olarak Kullanımının İncelenmesi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2005 Ankara Programlı Bir Ses Eğitiminin Sesin Algısal, Görsel, Akustik ve Aerodinamik Özellikleri Üzerinde Etkileri Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2008 Ankara Ödüller : Uluslar arası Avrupa Gençlik Müzik Yarışması, A Capella Oda Korosu dalında 1. lik Ödülü Bydgoszcz / POLONYA Haziran Polifon Çankırı Karatekin Üniversitesi ik Koro Müziğine Koro Şefliği dalında Hizmet Özel Ödülü, Polifonik Korolar Derneği 1999 Ankara. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : - Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcılığı TRT Çocuk ve Gençlik Müzikleri Araştırma -Repertuvar Kurulu Üyeliği Sanatsal Etkinlikler Solo Konserler Şan Resitali Soprano: Suna ÇEVİK, Piyano: Hilal APAYDIN Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Konser Salonu 24 Kasım 1981 Ankara.

9 Şan Resitali Soprano: Suna ÇEVİK, Piyano: Hilal DİCLE, Keman: Şeyda ÇİLDEN, Viyolonsel: Şinasi ÇİLDEN. Gazi Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konser Salonu 16 Haziran 1982 Ankara. Şan Konseri Soprano: Suna ÇEVİK, Piyano: Ertuğrul BAYRAKTAR. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu Toplantı Salonu 26 Mayıs 1984 Kastamonu. Keman-Piyano Resitali Keman: Feridun BÜYÜKAKSOY Piyano: Suna ÇEVİK Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 31 Ekim 1991 Ankara. Koro Konserleri Uluslararası Konser Etkinlikleri - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Kültür ve Turizm Bakanlığı Katkılarıyla 4. Uluslararası Ankara Sanat Festivali Sevda -Cenap And Müzik Vakfı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 4 Mayıs 1987 Ankara / TÜRKİYE Uluslararası Avrupa Gençlik Müzik Yarışması, Oda Korosu Konserleri (3 konser) Haziran 1993 Bydgoszcz / POLONYA Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Girne BellaPais Manastırı 05 Mayıs 2005 K.K.T.C Yurtiçi Konser Etkinlikleri - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Konser Salonu 28 Mayıs 1982 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Konser Salonu 22 Haziran 1983 Ankara. Cumhurbaşkanlığı Devlet Konser Salonu 24 Haziran 1983 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu 11 Mayıs 1984 Ankara. G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 15 ve 18 Mayıs 1984 Ankara. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu Toplantı Salonu 26 Mayıs 1984 Kastamonu. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Gençlik Haftası Konseri Seymenler Parkı 18 Mayıs 1985 Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 25 Mayıs 1985 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri

10 Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 16 Mayıs 1987 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu 20 Mayıs 1987 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Akademik Oda Orkestrası Konseri Eğitim Öğretim yılı açılış töreni Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 02 Ekim 1987 Ankara. Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 28 Aralık 1987 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri Ölümünün 50. Yılında Atatürk ü Anma Konserleri Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Okulu Konser Salonu 04 Mayıs 1988 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu 06 Mayıs 1988 Ankara. Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 12 Mayıs 1988 Ankara. Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 20 Mayıs 1988 Ankara. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu 27 Aralık 1988 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri Ankara Fen Lisesi Konferans Salonu 19 Nisan 1989 Ankara - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 30 Mayıs 1989 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 30 Mayıs 1990 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Oda Müziği Topluluğu Konseri Üniversiteler Arası Kurul onuruna G.Ü. Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu 29 Nisan 1991 Ankara - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Yunus Emre Sevgi Yılına Armağan Konseri Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sinema Salonu 26 Mayıs 1991 Eskişehir. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 08 Mayıs 1992 Ankara. Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi 10 Ocak 1992 Kayseri Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi Konser Salonu 20 Mayıs 1992 Adana - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Gazi Üniversitesinin 10. ve Türkiye Filarmoni Derneğinin 40. Kuruluş Yıldönümü Konseri Cumhurbaşkanlığı Devlet Konser Salonu 09 Mart 1993 Ankara - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ile TRT Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Müziği Korosu Konseri Ankara Üniversitesi Vatikan Büyük Elçiliği Organizasyonu Vatikan Kilisesi 30 Mart 1993 Ankara

11 - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Uzakdoğu -Uygur Müzikleri, İpek Yolunda Hasret Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 03 Mayıs 1993 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Oda Korosu Konseri Polonya Büyükelçiliği Konferans Salonu 12 Kasım 1993 Ankara Cumhuriyetimizin 70. Yılı Konserleri Kültür Bakanlığı OR-AN Halk Kütüphanesi Konferans Salonu 27 Kasım 1993 Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 22 Kasım 1993 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Oda Orkestrası Konseri Kastamonu I. Uluslararası Dostluk, Kültür ve Sanat Şenliği Kastamonu Eğitim Fakültesi Spor Salonu Nisan 1994 Kastamonu Cumhuriyet Üniversitesi Gazi Üniversitesi Organizasyonu, Sivas Kültür Merkezi Konser Salonu 15 Nisan 1994 Sivas - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü, Koro ve Oda Müziği Konseri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon 23 Mayıs 1996 Bolu Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 26 Mayıs 1996 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü, Ses Eğitimi Anasanat Dalı Yeni Yıl Şan Solo ve Koro Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 08 Ocak 1997 Ankara. G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Cumhuriyetimizin 75. Yılı Konserleri Gazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Organizasyonu Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 21 Mayıs 1998 Ankara. Kırşehir Valiliği ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Organizasyonu Kırşehir Kültür Merkezi Konferans Salonu 28 Mayıs 1998 Kırşehir - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Cumhuriyetimizin 75. Yılı Konseri İstanbul Valiliği MEF Okulları Kültür Merkezi Konser Salonu 1-11 Mayıs 1999 İstanbul Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 25 Mayıs 1999 Ankara. - G.Ü.G.E.F Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 20 Mayıs 2000 Ankara. Kırşehir Eğitim Fakültesi Spor Salonu 25 Mayıs 2000 Kırşehir. - G.Ü.G.E.F Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 26 Mayıs 2001 Ankara. Çorum İktisadi Bilimler Fakültesi, Çorum Kültür Merkezi 03 Haziran 2001 Çorum Gazi Üniversitesi Birleşik Akademik Korosu Musiki Muallim Mektebinin 80. Kuruluş Yıldönümü Konserleri

12 Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu 1-3 Kasım 2004 Ankara Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Konferans Salonu 31 Aralık 2004 Zonguldak Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Girne BellaPais Manastırı 05 Mayıs 2005 K.K.T.C Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri W.A. Mozart ın 250. Doğum Yılı Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 26 Aralık 2006 Ankara Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi 02 Mayıs 2007 Bolu Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 02 Haziran 2008 Ankara

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Ph. D.) Derece Alan Üniversite Yıl. University of Missouri - Eğitim (müzik odaklı) (M.Ed.)

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Ph. D.) Derece Alan Üniversite Yıl. University of Missouri - Eğitim (müzik odaklı) (M.Ed.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek GÖKTÜRK CARY 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 27. 07. 1972 - Ankara 3. Ünvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Ph. D.) Derece Alan Üniversite Yıl Doktora (Ph.D.) Müzik Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Doğum: 25.05.1957 Kilis Eposta: birsen.ozakay@kocaeli.edu.tr Eğitim 1963 1968 Hürriyet İlkokulu, Kilis (Derece: Pekiyi) 1968 1975 İstanbul Çapa Lisesi İlköğretmen Okulu Matematik Bölümü ve Müzik Semineri

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE

Detaylı

Derece Üniversite Program-Bölüm-Enstitü Yıl. Bölümü, Grafik Anabilim Dalı. ( Üniversite-Kamu-Özel ) Sektör Görevleri Görev Yeri Görev Ünvanı Yıl

Derece Üniversite Program-Bölüm-Enstitü Yıl. Bölümü, Grafik Anabilim Dalı. ( Üniversite-Kamu-Özel ) Sektör Görevleri Görev Yeri Görev Ünvanı Yıl ÖZGEÇMİŞ Akademik Ünvanı : Yardımcı Doçent Adı ve Soyadı : Belgin PEKPELVAN Doğum Tarihi-Yeri : 1956-İstanbul Telefon : 05383163496 E-mail : bpekpelvan@hotmail.com Web Sitesi : - Öğrenim Durumu Derece

Detaylı