E-posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-posta: sucevik@gazi.edu.tr"

Transkript

1 Prof. Suna ÇEVİK Doğum Yeri ve Tarihi: Çanakkale, 1944 E-posta: ÇKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi DEKANI Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Enstitü Müzik Gazi Eğitim Enstitüsü 1964 Lisans Müzik Eğitimi G. Ü Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 1984 Sanatta Yeterlik Ses ve Koro Eğitimi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1987 Akademik Ünvanlar Asistanlık Şan ve Koro Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Öğr. Gör. Doçent Profesör Ses ve Koro Eğitimi Ses ve Koro Eğitimi Ses ve Koro Eğitimi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi İdari Görevler G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü Başkan Yardımcılığı G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü Ses Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

2 Gazi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi Senato Üyeliği Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği Çankırı Karatekin Üniversitesi Senato Üyeliği 2008 Yayınlar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler : - ÇEVİK Suna, Müzik Eğitiminde Geleneksellik, Çağdaşlık İlişkileri Bildiri Türkiye de ve İsviçre de Müzik Eğitimi Paneli 1993 Ankara. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : - ÇEVİK Suna, Kastamonu yöresinden Üç Halk Türküsünün Çağdaş Türk Müziğine ve Türk Müzik Eğitimine Katkıları Bildiri-Konser Gazi Üniversitesi Kastamonu Kültür Semineri 1984 Kastamonu. - ÇEVİK Suna, Müzikte Söz Öğesinin Önemi, Müziğin Dile, Dilin Müziğe Etkileri Bildiri. I. Müzik Kongresi Bildirisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1988 Ankara - ÇEVİK Suna, Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Eğitimi ve Sorunları Bildiri. Türk Eğitim Derneği Yayınları 1989 Ankara. - ÇEVİK Suna, Ses Eğitiminin Temel İlkeleri Makale. G.Ü.G.E.F Dergisi, Yeni Dönem, Özel Sayı 1994 Ankara - ÇEVİK Suna, Müzik Eğitimi Bölümleri Son Sınıf Öğrencilerinin, Seslerini Müzik Öğretmenliğinin Gerekleri Doğrultusunda Kullanma Becerileri Bildiri. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi II. Ulusal Eğitim Sempozyumu 1996 İstanbul. - ÇEVİK Suna, Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Eski Yeni Modeller ve Model Arayışları Bildiri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu 1999 Çanakkale

3 - ÇEVİK Suna, Koro Eğitimi Sürecinde Repertuar Oluşturma ve Konser Programları Hazırlamada Yeni Yaklaşımlar Bildiri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu 2001 Ankara - ÇEVİK S, CAFOĞLU Z, SAĞER T Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin Yaşamlarında Müziğin Etkileri Bildiri 21. yy başında Türkiye de Müzik Sempozyumu, Sevda- Cenap And Müzik Vakfı 2002 Ankara ÇEVİK S, Cumhuriyetin 80. Yılında Gazi Üniversitesi Gençliğinin Yaşamında Müziğin yeri ve İşlevi Cumhuriyetin 80. Yılında Müzik Sempozyumu 2003 Malatya -ÇEVİK S, Yürürlükteki Müzik Öğretmenliği Lisans Program Taslağına İlişkin Görüş ve Öneriler Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmenliği Sempozyumu 2004 Isparta -Köse S, ÇEVİK S, BELGİN E, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Ses Sorunlarının Değerlendirilmesi Tayf Müzik Araştırma Dergisi 2004 Ankara - BERKİ O. T, ÇEVİK S, Koro Eserlerinde Performansa Yönelik Bir Analitik Model Makale. TAYF Müzik Araştırma Dergisi 2004 Ankara -ÇEVİK S, Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Ses Eğitimi Alan Derslerinin Öğretmenliği Yeterlikleri Yönünden Değerlendirilmesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu 2006 Denizli Müzik -ÇEVİK S; BERKİ O. T, Bir Koro eserine İlişkin Performans Analizi Modeli 2009 ( yayın aşamasında) Kitaplar - ÇEVİK Suna, Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri I. Baskı, Doruk Yayıncılık 1997 Ankara. - ÇEVİK Suna, Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri II. Baskı, (Düzeltilmiş) Yurt Renkleri Yayınevi 1999 Ankara. - ÇEVİK Suna, Koro Albümü I. ve II. Baskı,Yurt Renkleri Yayınevi 2000 Ankara. - Bilimsel Toplantı Düzenleme

4 1.Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu Yürütme ve Bilim Kurulu Başkanlığı 2001 Ankara Cumhuriyetin 80. yılında Müzik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği 2003 Malatya Musiki Muallim Mektebi nin 80. Yılı Sempozyumu Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği ve Konser Organizasyonu, Kasım 2004 Ankara Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmenliği Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği 2004 Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Verdiği Dersler 1. Ses Eğitimi ( Şan) 2. Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri 3. Koro Müziği Edebiyatı, Stilleri, Analiz Yöntemleri Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Program: Yüksek Lisans Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi Dersin Adı: Anadal Eğitimi ( ŞAN) Öğretim Üyesi: Prof. Suna ÇEVİK Dersin Tanımı Bedensel ve zihinsel hazır bulunma durumunda, solunumu uzun cümlelemelerde denetleme çalışmaları. Ses üretiminde gürlük, genişlik ve tınıyı geliştirmeye yönelik vokal çalışmalar. Alt orta ve üst registerleri birleştirme ve ses kalitesini geliştirme çalışmaları. Öğrencinin ses grubuna ve alt ses türüne uygun olarak farklı tarihsel dönemlere ait ulusal ve uluslar arası ses müziği edebiyatından seçilmiş eserler üzerinde seslendirme yorumlama çalışmaları. Program: Doktora Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi Dersin Adı: Anadal Eğitimi (ŞAN) Öğretim Üyesi: Prof. Suna ÇEVİK Dersin Tanımı İleri ses tekniklerini içeren vokal alıştırmalarla ses üretiminde doğuşkanlara güç ve yoğunluk kazandırarak ses şiddetini( volüm) geliştirme. Dengeli bir vibrato alışkanlığı yerleştirme, doğru ve dengeli ses ataklarının kullanımıyla, entonasyonu denetleme, ses kalitesini ve vokal ifadeyi geliştirme çalışmaları. Ses Müziği Edebiyatının büyük ölçekli yapıtları üzerinde seslendirme yorumlama çalışmaları. Program: Yüksek Lisans Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi Dersin Adı: Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri

5 Öğretim Üyesi: Prof. Suna ÇEVİK Dersin Tanımı: Koroda Ses eğitimi amaç, ilke,yöntem ve hedefleri, toplu ses eğitimi ve koro yönetimi uygulamaları, partisyonu tanıma ve koro ile çalışma uygulamaları, repertuvar oluşturma ve konser programı hazırlama yaklaşımları,konser organizasyonları. Program : Doktora Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi Dersin Adı : Koro Müziği Edebiyatı, Stilleri,Analiz Yöntemleri Öğretim Üyesi : Prof. Suna ÇEVİK Dersin Tanımı : Türk koro müziği edebiyatı, uluslararası Batı koro müziği edebiyatı, çokkültürlü (multicultural) koro müziği edebiyatına ait önemli eserlerin tanıtımı. Koro müziğinde türler ve biçimler. Koro müziğinde tarihsel dönemlere ve bestecilere özgü stil ve yorum özellikleri. Koro eserlerinde performansa yönelik analitik yaklaşımlı çalışma modelleri ve koro edebiyatının seçkin eserleri üzerinde koro ile uygulamalı çalışmalar. Courses Given in Master s and Doctoral Level 1. Applied Music (Voice Training), Master s and Doctoral Levels 2. Choral Training and Conducting Techniques, Master s Level 3. Choral Music Literature, Styles, and Analysis Techniques, Doctoral Level Gazi University, Institute of Educational Science Program: Master s Program Department: Music Education Name of the Course: Applied Music (Voice) Instructor: Prof. Suna ÇEVİK Class Description Breath control exercises in long phrasings in physical and mental readiness situation. Vocal studies in volume, range, and timbre development in sound production. Vocal studies in combining upper, middle, and lower ranges of voices, and in voice quality. Singing-interpretation exercises on compositions from vocal literature of different national and international historical periods, appopriate to student s voice range or lower range. Program: Doctoral Program Department: Music Education Name of the Course: Applied Music (Voice) Instructor: Prof. Suna ÇEVİK

6 Class Description Vocal exercises including advanced vocal techniques to increase volume in sound production by adding support and intensity to the harmonics. Securing a balanced vibrato habit, controling intonation, voice quality, and vocal expression by the use of accurate and balanced sound attacts studies. Performing bigger-scale compositions from vocal music literature. Program: Master s Program Department: Music Education Name of the Course: Choral Training and Conducting Techniques Instructor: Prof. Suna ÇEVİK Class Description Objectives, principles, and methods in voice training in a choir setting. Choral training and conducting applications. Score reading and application of it with a choir. Forming a repertuar and approaches to preparation of a concert program and organization of a concert. Program : Doctoral Program Department: Music Education Name of the Course: Choral Music Literature, Styles, and Analysis Techniques Instructor: Prof. Suna ÇEVİK Class Description Introducing main compositions from Turkish, Western, and multicultural choral literature. Different styles and forms in choral music. Basic characteristics of styles and interpretations of choral music examples from different historical periods. Analitical approaches toward performance of choral compositions and practices with a choir on selected compositions from choral literature. Seminerler: Kültür Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Koroları Eğitici- Yöneticileri için Hizmetiçi Eğitim Semineri Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Temmuz 2001 Ankara TRT Çocuk Koroları Eğitici Yöneticileri İçin Hizmet İçi Eğitim Semineri 03. Ekim 2001 Diyarbakır Koro Eğitimi ve Yönetimi, Atölye Çalışmaları (Work-Shop) Nilüfer Belediyesi Organizasyonu Mayıs 2002 Bursa

7 Kültür Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Koroları Eğitici- Yöneticileri için Hizmet İçi Eğitim Semineri Haziran-01 Temmuz 2002 Antalya Gençlik Korolarında Ses Eğitimi ve Sorunları Konferans Gençlik Korolarının Eğitimi ve Yönetimi, Atölye Çalışmaları ( Work- Shop) Aralık 2003 Van Konferans- Radyo ve Televizyon Programları Yaşam ve Müzik Dil- Müzik İlişkileri Yeni Yüksektepe Felsefe Grubu 26 Mart Ankara İnsanlık Güneşi Vakfı 30 Mart Ankara Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi Bilimsel Dergilerde Hakemlik Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi TAYF Müzik Araştırma Dergisi Uzmanlık Alanı : Ses Eğitimi, Koro Eğitimi- Yönetimi, Yönetilen Tezlerden Bazıları Yüksek Lisans Tezleri İşitme Engelli Çocuklar İlköğretim Müzik Eğitimi Programının Amaçlar ve İlkeler Yönünden Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1993 Malatya. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü I. Sınıf Öğrencilerinin Ses ve Konuşma Özellikleri Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1997 Ankara. Türkiye de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Öğrencilerin, Anadal Şan Eğitimi Programlarında Belirlenen Hedeflerde Temel Davranışlara Ulaşma Düzeyleri Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Ankara. Ses Eğitiminde Ses Türlerinin Belirlenmesi ve Ses Türlerinin Karekterlerine Uygun Repertuvar Seçiminde Yaklaşımların İlkeler Açısından İncelenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1999 Ankara. Genel Müzik Eğitiminde Etkili Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2002 Ankara. J.S. Bach Koral lerine Yönelik Analitik Yaklaşımlı Bir Çalışma Modeli

8 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2002 Ankara. Piyano I- II de Kullanılan Materyallerin Program Hedeflerine Ulaşma Düzeyi Bakımından İncelenmesi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2004 Çağdaş Türk Bestecilerinin Çoksesli Koro Eserlerine Yönelik Analitik Yaklaşımlı Bir Çalışma Modeli Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2006 Doktora Tezleri : Müzik Öğretmenliği ABD I. Sınıf Öğrencilerinin Ses Özelliklerine Ait Sorunların Öğrenci Kaynakları Düzleminde İncelenmesi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2001 Ankara. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ABD Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulamasında Sınıf Ortamında Seslerini Kullanma Becerileri Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2002 Ankara. Bireysel Ses Eğitimi Sürecinde Kütahya Türkülerinin Eğitim Materyalleri Olarak Kullanımının İncelenmesi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2005 Ankara Programlı Bir Ses Eğitiminin Sesin Algısal, Görsel, Akustik ve Aerodinamik Özellikleri Üzerinde Etkileri Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2008 Ankara Ödüller : Uluslar arası Avrupa Gençlik Müzik Yarışması, A Capella Oda Korosu dalında 1. lik Ödülü Bydgoszcz / POLONYA Haziran Polifon Çankırı Karatekin Üniversitesi ik Koro Müziğine Koro Şefliği dalında Hizmet Özel Ödülü, Polifonik Korolar Derneği 1999 Ankara. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : - Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcılığı TRT Çocuk ve Gençlik Müzikleri Araştırma -Repertuvar Kurulu Üyeliği Sanatsal Etkinlikler Solo Konserler Şan Resitali Soprano: Suna ÇEVİK, Piyano: Hilal APAYDIN Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Konser Salonu 24 Kasım 1981 Ankara.

9 Şan Resitali Soprano: Suna ÇEVİK, Piyano: Hilal DİCLE, Keman: Şeyda ÇİLDEN, Viyolonsel: Şinasi ÇİLDEN. Gazi Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konser Salonu 16 Haziran 1982 Ankara. Şan Konseri Soprano: Suna ÇEVİK, Piyano: Ertuğrul BAYRAKTAR. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu Toplantı Salonu 26 Mayıs 1984 Kastamonu. Keman-Piyano Resitali Keman: Feridun BÜYÜKAKSOY Piyano: Suna ÇEVİK Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 31 Ekim 1991 Ankara. Koro Konserleri Uluslararası Konser Etkinlikleri - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Kültür ve Turizm Bakanlığı Katkılarıyla 4. Uluslararası Ankara Sanat Festivali Sevda -Cenap And Müzik Vakfı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 4 Mayıs 1987 Ankara / TÜRKİYE Uluslararası Avrupa Gençlik Müzik Yarışması, Oda Korosu Konserleri (3 konser) Haziran 1993 Bydgoszcz / POLONYA Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Girne BellaPais Manastırı 05 Mayıs 2005 K.K.T.C Yurtiçi Konser Etkinlikleri - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Konser Salonu 28 Mayıs 1982 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Konser Salonu 22 Haziran 1983 Ankara. Cumhurbaşkanlığı Devlet Konser Salonu 24 Haziran 1983 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu 11 Mayıs 1984 Ankara. G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 15 ve 18 Mayıs 1984 Ankara. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu Toplantı Salonu 26 Mayıs 1984 Kastamonu. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Gençlik Haftası Konseri Seymenler Parkı 18 Mayıs 1985 Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 25 Mayıs 1985 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri

10 Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 16 Mayıs 1987 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu 20 Mayıs 1987 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Akademik Oda Orkestrası Konseri Eğitim Öğretim yılı açılış töreni Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 02 Ekim 1987 Ankara. Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 28 Aralık 1987 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri Ölümünün 50. Yılında Atatürk ü Anma Konserleri Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Okulu Konser Salonu 04 Mayıs 1988 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu 06 Mayıs 1988 Ankara. Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 12 Mayıs 1988 Ankara. Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 20 Mayıs 1988 Ankara. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu 27 Aralık 1988 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Konseri Ankara Fen Lisesi Konferans Salonu 19 Nisan 1989 Ankara - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 30 Mayıs 1989 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 30 Mayıs 1990 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Oda Müziği Topluluğu Konseri Üniversiteler Arası Kurul onuruna G.Ü. Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu 29 Nisan 1991 Ankara - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Yunus Emre Sevgi Yılına Armağan Konseri Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sinema Salonu 26 Mayıs 1991 Eskişehir. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 08 Mayıs 1992 Ankara. Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi 10 Ocak 1992 Kayseri Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi Konser Salonu 20 Mayıs 1992 Adana - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Gazi Üniversitesinin 10. ve Türkiye Filarmoni Derneğinin 40. Kuruluş Yıldönümü Konseri Cumhurbaşkanlığı Devlet Konser Salonu 09 Mart 1993 Ankara - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ile TRT Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Müziği Korosu Konseri Ankara Üniversitesi Vatikan Büyük Elçiliği Organizasyonu Vatikan Kilisesi 30 Mart 1993 Ankara

11 - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Uzakdoğu -Uygur Müzikleri, İpek Yolunda Hasret Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 03 Mayıs 1993 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Oda Korosu Konseri Polonya Büyükelçiliği Konferans Salonu 12 Kasım 1993 Ankara Cumhuriyetimizin 70. Yılı Konserleri Kültür Bakanlığı OR-AN Halk Kütüphanesi Konferans Salonu 27 Kasım 1993 Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 22 Kasım 1993 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Oda Orkestrası Konseri Kastamonu I. Uluslararası Dostluk, Kültür ve Sanat Şenliği Kastamonu Eğitim Fakültesi Spor Salonu Nisan 1994 Kastamonu Cumhuriyet Üniversitesi Gazi Üniversitesi Organizasyonu, Sivas Kültür Merkezi Konser Salonu 15 Nisan 1994 Sivas - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü, Koro ve Oda Müziği Konseri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon 23 Mayıs 1996 Bolu Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 26 Mayıs 1996 Ankara. - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü, Ses Eğitimi Anasanat Dalı Yeni Yıl Şan Solo ve Koro Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 08 Ocak 1997 Ankara. G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu ve Orkestrası Cumhuriyetimizin 75. Yılı Konserleri Gazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Organizasyonu Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 21 Mayıs 1998 Ankara. Kırşehir Valiliği ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Organizasyonu Kırşehir Kültür Merkezi Konferans Salonu 28 Mayıs 1998 Kırşehir - G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü Korosu Konseri Cumhuriyetimizin 75. Yılı Konseri İstanbul Valiliği MEF Okulları Kültür Merkezi Konser Salonu 1-11 Mayıs 1999 İstanbul Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 25 Mayıs 1999 Ankara. - G.Ü.G.E.F Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 20 Mayıs 2000 Ankara. Kırşehir Eğitim Fakültesi Spor Salonu 25 Mayıs 2000 Kırşehir. - G.Ü.G.E.F Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 26 Mayıs 2001 Ankara. Çorum İktisadi Bilimler Fakültesi, Çorum Kültür Merkezi 03 Haziran 2001 Çorum Gazi Üniversitesi Birleşik Akademik Korosu Musiki Muallim Mektebinin 80. Kuruluş Yıldönümü Konserleri

12 Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu 1-3 Kasım 2004 Ankara Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Konferans Salonu 31 Aralık 2004 Zonguldak Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Girne BellaPais Manastırı 05 Mayıs 2005 K.K.T.C Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri W.A. Mozart ın 250. Doğum Yılı Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 26 Aralık 2006 Ankara Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi 02 Mayıs 2007 Bolu Gazi Üniversitesi Akademik Korosu Konseri Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu 02 Haziran 2008 Ankara

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı Ankara-2000 (Lisans Tezi)

ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı Ankara-2000 (Lisans Tezi) TEZLER ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı -2000 (Lisans Tezi) ERMAN, A. İlköğretim IV. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Türlerindeki Dağılım ve Düzey Ölçümlerinin Müziksel

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ----

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ---- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri YENER 2. Doğum Tarihi :15 Nisan1952 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derecesi Alan Üniversite Yıl Yüksek öğrenim Lisans Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com 1972 Bursa doğumlu olan Öğretim Görevlisi Z.Göknur Kara 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü nden

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA CİHAN TABAK YARDIMCI DOÇENT DOKTOR E-Posta Adresi : cihantabak@harran.edu.tr Telefon (İş) : 0 414 318 3000-1401 Telefon (Cep) : Faks : Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi AKADEMİK YÜKSELTİLME VE KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR ESKİ HALİ 3. GENEL İLKELER Madde 3. Aşağıdaki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Yükseltilme ve Atanma Uygulamalarında

Detaylı

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Doğum: 25.05.1957 Kilis Eposta: birsen.ozakay@kocaeli.edu.tr Eğitim 1963 1968 Hürriyet İlkokulu, Kilis (Derece: Pekiyi) 1968 1975 İstanbul Çapa Lisesi İlköğretmen Okulu Matematik Bölümü ve Müzik Semineri

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: BĠLDĠRĠLER VE SUNUMLAR:

YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: BĠLDĠRĠLER VE SUNUMLAR: YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: Lisans bitirme tezi: "Kızılcahamam Düğün Gelenekleri ve Düğün Müzikleri" Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilimdalı

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. DENİZ TUNÇER

Yrd.Doç.Dr. DENİZ TUNÇER Yrd.Doç.Dr. DENİZ TUNÇER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 İSTANBUL T: 216 2802457 F: deniz.tuncer@medeniyet.edu.tr

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU JÜRİ ÜYESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU JÜRİ ÜYESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU ADAY JÜRİ ÜYESİ A-YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Server ACİM Doğum Tarihi: 22 Nisan 1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Müzik Bölümü Kompozisyon Anasanat Dalı Y. Lisans Müzik Anasanat Dalı / Kompozisyon Doktora

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ FORMU. ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com. Bekar. Tarihler(Başlangıç-Bitiş) İşverenin Adı-Adresi Sahip Olunan Pozisyon

ÖZ GEÇMİŞ FORMU. ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com. Bekar. Tarihler(Başlangıç-Bitiş) İşverenin Adı-Adresi Sahip Olunan Pozisyon ÖZ GEÇMİŞ FORMU Kişisel Bilgiler Adı-Soyadı Özlem Uslu Adresi Atatürk Caddesi Gülbahçesi Sitesi A blok Kat:12 D:24 Seyhan/ ADANA Telefon 0 505 319 09 58 0 542 512 28 82 E-Posta ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ümit Kubilay CAN İş : Akademik Personel ( Yard. Doç. Dr ) Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 1975 E-Posta : kubican_gitar@hotmail.com Birimi : Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN

İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN Çengelköy Mah. Bakırcıbaşı Sok. Ayanoğlu Apt. Daire No.1 Çengelköy, Üsküdar, İstanbul Cep telefonu : 0 537 554 86 32 E-posta : idilkucukdogan@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu: T.C

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5 ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Doktora ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 0 3 ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) 3 0 ABANT İZZET

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: YAKUP ALPER VARIŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Müzik Eğitimi Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Y. Lisans Müzik Eğitimi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tuğçe RENDA. Doğum Tarihi ve Yeri : 3.06.198 - Ankara 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Keman Ana Sanat

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Doç. Dr. Şahin Oruç. Doç. Dr. Halil TOKCAN. Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA

Doç. Dr. Şahin Oruç. Doç. Dr. Halil TOKCAN. Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA Doç. Dr. Şahin Oruç Şahin ORUÇ 1973 yılında Malatya nın Darende ilçesinde doğdu. 1997 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden lisans, 2002 Gazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Arzu EVECEN 2. Doğum Tarihi : 01.01.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum : Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı