Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), , (3), , 2006 Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri Güneş (TOPRAK) PALA ve Metin ÇAĞLAR Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimleri Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin epilitik diyatomeleri Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında bir yıl süre ile araştırılmıştır. Diyatomelere ait toplam 53 tür kaydedilmiştir. Navicula (9 tür), Gomphonema (8 tür) Nitzschia (7 tür) ve Fragilaria (6 tür) Keban Baraj Gölü nün araştırılan İçme bölgesinde en fazla türle temsil edilen diyatome genusları olurken; Navicula spp., Gomphonema spp. ve Synedra spp. epilitik diyatome topluluğu içerisinde ortaya çıkış sıklıkları ve oluşturdukları populasyonların büyüklüğü bakımından en önemli diyatomeler olmuşlardır. Anahtar Kelimeler : Keban Baraj Gölü, Diyatome, Epilitik. Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations Abstract: The epilithic diatoms İçme regions of Keban Dam Lake were investigated from March 2001 to February A total of 53 taxa of diatoms was recorded during the study. Navicula (9 taxa), Gomphonema (8 taxa), Nitzschia (7 taxa) and Fragilaria (6 taxa) were represented by most species in the studied part of the littoral region. Navicula spp., Gomphonema spp. and Synedra spp. were found to be the most conspicious species with respect to frequency of occurrence and cell numbers in epilithic community. Keywords :Keban Dam Lake, Diatom, Epilithic. 1. Giriş Yurdumuzda baraj göllerinde alglerle ilgili yapılan çalışmalar, alglerin durgun ve akarsular içindeki önemlerinin anlaşılmasıyla birlikte son 30 yıl içerisinde artmaya başlamıştır. Öncelikle İç Anadolu Bölgesi nde başlayan bu çalışmaların birinde Aykulu ve Obalı [1], Kurtboğazı Baraj Gölü fitoplanktonunu inceleyip, 6 alg grubuna ait toplam 74 tür belirlemişlerdir. Çubuk-I Baraj Gölü kıyı bölgesi alglerinin kompozisyonu ve mevsimsel değişimini inceleyen Gönülol [2], aynı yıl Bayındır Baraj Gölü nün fiziksel ve kimyasal özellikleri ile klorofil-a düzeyini belirlediği bir başka çalışmasında [3], biyolojik veri olarak fitoplanktonun mevsimsel değişimini ve çeşitliliğini de değerlendirmiştir. Gönülol [4] Bayındır Baraj Gölü kıyı bölgesi algleri üzerinde yapmış olduğu bir başka çalışmasında, Bacillariophyta yı diğer alg gruplarına göre daha baskın bulmuştur. Yıldız [5], Altınapa Baraj Gölü ve bu gölden çıkan Meram Çayı nın alg toplulukları ve bu topluluklardaki değişimleri incelerken, Altuner ve Gürbüz [6], Tercan Baraj Gölü bentik alg topluluklarının kompozisyonu ve mevsimsel değişimini inceledikleri çalışmalarında, gölün alg florasının, Chlorophyta, Bacillariophyta, Dinophyta ve Euglenophyta üyelerinden oluştuğunu ortaya koymuşlardır.elazığ ve çevre illerdeki baraj göllerinde alglerle ilgili olarak yürütülen çalışmalar ise 1980 li yıllardan sonra başlamış olup, son zamanlarda giderek yaygınlaşmıştır ; DSİ [7] tarafından Keban Baraj Gölü nün limnolojik verilerini ortaya çıkarmak amacı ile yapılan çalışmada, planktonik ve bentik alglere de yer verilmiştir. DSİ [8] tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, Cip Baraj Gölü nün limnolojik etüdü yapılmış ve gölün biyolojik yapısının tespiti kapsamında planktonik formlar da araştırılmıştır. Fitoplanktonda en baskın grubun Bacillariophyta, zooplanktonda ise Copepoda oldukları ifade edilmiştir. Şen ve Çetin [9], Cip Baraj Gölü nde yaptıkları çalışmalarında baraj gölünde farklı sediment özelliğine sahip üç ayrı istasyondan

2 G. Pala ve M. Çağlar aldıkları örneklerde gölün bentik alg florasının başlıca, Bacillariophyta ve Cyanophyta üyelerince oluşturulduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı araştırmacılar [10,11], Keban Baraj Gölü nün İçme ve Keban bölgelerinde yayılım gösteren planktonik ve bentik algleri ve mevsimsel değişimlerini de incelemişlerdir. Araştırmacılar, her iki bölgedeki fitoplankton ve bentik alglerin büyük ölçüde aynı alg divizyolarına ait türler tarafından oluşturulduğu, bentik alg florasının fitoplanktonik formlara nazaran tür çeşitliliği ve populasyon yoğunluğu bakımından daha önemli olduğu sonucuna varmışlardır. Çetin ve ark. [12], Malatya il sınırları içindeki Orduzu Baraj Gölü bentik diyatomelerini farklı habitatlardan aldıkları örneklerde (epilitik, epipelik ve epifitik) incelemişler ve Baraj Gölü nde diyatomelere ait toplam 71 tür belirlemişlerdir. Yukarıda bahsedilen çalışmalardan da anlaşıldığı üzere, yurdumuzda ve bölgemizde baraj gölleri ile ilgili yapılan çalışmalar sayıca henüz yetersizdir. Baraj göllerinin sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için, fitoplankton ve fitobentoz topluluklarının gelişimi ve bunları etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu amaç doğrultusunda, Keban Baraj Gölü İçme bölgesinde gerçekleştirilen bu çalışmada bentik alg toplulukları içerisindeki epilitik diyatomeler, bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerle birlikte araştırılmıştır. Epilitik diyatomelerin tespiti ayrıca, baraj gölünün tür listesinin oluşmasına da katkıda bulunacaktır. 2. Materyal ve Metot Keban Baraj Gölü, Fırat Nehri üzerinde inşa edilen ilk baraj gölü olup, 1974 yılından itibaren su tutmaya başlamıştır. Yüzölçümü km 2, drenaj alanı km 2 olan gölün en derin yeri, baraj gövdesinin bulunduğu nokta olup maksimum derinlik 163 m dir [13]. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinden Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında aylık olarak alınan örneklemeler için, iki farklı istasyon belirlenmiştir. Birinci istasyon ile ikinci istasyon arası yaklaşık bir km dir. Baraj Gölü nün sıcaklığı, 1ºC taksimatlı civalı termometre; ph ve çözünmüş O 2 değerleri ise Hanna model ph /O 2 metre ile arazide ölçülmüştür. Her iki istasyondaki epilitik örnekler, taşlar üzerinden fırça yardımıyla kazınarak alınmış ve saf su ile yıkanıp steril naylon poşetler içerisine konulmuştur. Sürekli preparatları hazırlanan diyatomelerin tür teşhisleri ve sayımları Nikon marka mikroskop ile yapılmıştır. Sürekli preparatlarda yapılan sayımlar için, nispi yoğunluk esas alınmış ve sonuçlar (%) organizma olarak verilmiştir [14]. Diyatomelerin tür teşhisleri için ilgili kaynaklardan [15-20] yararlanılmıştır. 3. Bulgular Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla ayda bir kez olmak üzere, her iki istasyondaki yüzey suyunun sıcaklık, ph ve çözünmüş oksijen değerleri Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında arazide ölçülmüş ve sonuçlar Tablo 1 de gösterilmiştir. Çalışma süresince birinci istasyonda (20,0 C) ve ikinci istasyonda (21,0 C) en yüksek yüzey su sıcaklığı Temmuz (2001), her iki istasyonda en düşük su sıcaklığı (7,0 C) ise Şubat (2002) ayında kaydedilmiştir. Tablo 1. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinde seçilen I. ve II. istasyonlarda kaydedilen sıcaklık, ph ve çözünmüş oksijen değerleri. I. istasyon II. istasyon Aylar Sıcaklık Oksijen ph Sıcaklık Oksijen ph ( 0 C) (O 2 ) ( 0 C) (O 2 ) Mart ,0 8,2 7,8 11, ,8 Nisan ,0 8,0 7,8 12,0 11,0 8,0 Mayıs ,5 8,4 7,6 12,5 11,0 8,0 Haziran ,0 8,2 16,0 11,4 7,0 Temmuz ,0 7,0 7,5 21,0 9,0 7,6 Ağustos ,5 6,8 8,0 19,5 6,8 7,0 Eylül ,0 8,8 8,0 18,5 10,4 7,5 Ekim ,5 9,4 8,5 18,5 11,2 6,5 Kasım ,0 10,2 8,0 13,5 9,4 7,3 Aralık ,0 11,4 8,4 10,0 11,4 8,2 Ocak ,0 12,0 7,6 8,5 12,0 8,0 Şubat ,0 11,4 7,8 7,0 11,4 7,6 324

3 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations Tablo 2. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin birinci ve ikinci istasyonlarında kaydedilen epilitik diyatome türleri. Tür 1. istasyon 2. istasyon Aulacoseria granulata (Ehr.) Ralfs. + + Cyclotella kützingiana Thwaites + + Cyclotella ocellata Pantocksek + + Achnanthes lanceolata (de Breb.) Grun. + + Achnanthes microcephala (Kütz.) Grun. + Achnanthes pinnata Hustedt + + Achnanthes minutissima Kütz. + Amphora commutata Grun. + + Amphora ovalis Kütz. + + Amphora veneta Kütz. + + Cocconeis pediculus Ehr. + Cocconeis disculus (Schum.) Cleve + Cocconeis placentula Ehr. + + C. placentula var. lineata (Ehr.) Van Heurck + + Diatoma elongatum (Lyngbye) Agardh + + Diatoma vulgare Bory + Fragilaria brevistriata Grun. + + Fragilaria bicapitata A. Mayer + Fragilaria crotonensis Kitton + Fragilaria construens (Ehr.) Grun. + + Fragilaria vaucheria (Kütz.) Petersen + Fragilaria pinnata Ehr. + + Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenhorst + G. angustatum var. producta Grun. + G. truncatum var. capitatum (Ehr.) Patrick + + Gomphonema parvulum Kütz. + Gomphonema acuminatum (Ehr.) + + Gomphonema gracile Ehr. + + Gomphonema olivaceum (Lyngbye) Kütz. + Gomphonema ventricosum Greg. + Navicula phyllepta Kütz. + + Navicula cryptocephala Kütz. + + N. cryptocephala var. veneta (Kütz.) Rabenhorst + Navicula gregaria Donkin + Navicula graciloides A. Mayer + Navicula phyllepta Kütz. + + Navicula radiosa Kütz. + + Navicula salinarum Grun. + + Navicula trivialis Lange-Bertalot + Nitzschia amphibia Grun. + Nitzschia closterium (Ehr.) W.Smith + Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun. + Nitzschia gracilis Hantzsch + Nitzschia hantzschiana Rabh. + Nitzschia palea (Kütz.) W.Smith + + Nitzschia sigma (Kütz.)W.Smith + + Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr. + Pinnularia leptosoma Grun. + + Rhoicosphenia curvata (Kütz.)Grun. + + Surirella ovata Kütz + + Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. + + Synedra acus Kütz. + Synedra acus var. angustissima Grun. + + Birinci istasyonda ph, en düşük (7.5) Temmuz (2001), en yüksek (8.4) Aralık (2001), ikinci istasyonda en düşük (6,5) Ekim (2001), en yüksek (8,8) ise, Mart (2001) ayında kaydedilmiştir. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinden seçilen her iki istasyondan alınan örneklerde diyatomelere ait toplam 53 tür kaydedilmiştir ; Birinci istasyonda Aulacoseria (1 tür), Cyclotella (2 tür), Achnanthes (3 tür), Amphora (3 tür), Cocconeis (3 tür), Diatoma (2 tür), Fragilaria (5 tür), Gomphonema (6 tür), Navicula (7 tür), Nitzschia (5 tür), Pinnularia (1 tür), Rhoicosphenia (1 tür), Surirella (1 tür) ve Synedra (3 tür) ya ait olmak üzere toplam 43 tür kaydedilmiştir (Tablo 2). Birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en dikkat çekici diyatomeler Gomphonema parvulum, Navicula salinarum ve Synedra ulna 325

4 G. Pala ve M. Çağlar olmuştur. Bu diyatomeler aynı zamanda epilitik topluluk içerisinde en yüksek nispi yoğunluklara da sahip olmuşlardır. Nisbi yoğunluk (%) G. parvulum N. salinarum S.ulna 0 Mar.01 Nis.01 May.01 Haz.01 Tem.01 Ağu.01 Eyl.01 Eki.01 Kas.01 Ara.01 Oca.02 Şub.02 Şekil 1. Birinci istasyonda Gomphonema parvulum, Navicula salinarum ve Synedra ulna türlerinin nispi yoğunluklarındaki mevsimsel değişimler. Birkaç ay dışında Gomphonema parvulum un nispi yoğunluğu araştırma süresince diğer iki diyatomeye oranla daha yüksek olmuştur (Şekil 1). Bu türün sonbahar mevsimindeki nispi yoğunluğu diğer dönemlerdeki nispi yoğunluğundan çok daha yüksek gözlenmiştir. Nispi yoğunluğunun düşük olduğu ilkbahar mevsiminde ise Navicula salinarum ve Synedra ulna nın nispi yoğunluklarında artışlar gözlenmiştir. Ocak ayı ise Gompnonema parvulum un en düşük nispi yoğunluğunun (%1,12) kaydedildiği ay olmuştur (Şekil 1). Birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı bakımından önemli diğer bir diyatome Navicula salinarum olmuştur. Bu diyatomenin en yüksek nispi yoğunluğu (%28,44) Mayıs (2001), en düşük nispi yoğunluğu (%2,67) ise Temmuz (2001) ayında kaydedilmiştir. N. salinarum un Ekim(2001) ve Şubat (2002) aylarındaki nispi yoğunlukları (%21,28 ve %20) da önemli olmuştur (Şekil 1).Synedra ulna, birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı bakımından dikkat çeken diğer diyatome olurken, bu diyatomeye ait en yüksek nispi yoğunluk (%29) Kasım (2001), en düşük nispi yoğunluk (%1,43) ise Temmuz (2001) ayında kaydedilmiştir. Eylül (2001) ve Ocak (2002) aylarında ise bu diyatomeye rastlanılmamıştır. S. ulna nın nispi yoğunluğu Mayıs (2001) ayı (%20) hariç diğer aylarda %2-10 arasında değişmiştir (Şekil 1).Achnanthes lanceolata, Achnanthes minutissima, F. brevistriata, F.vaucheria, Gomphonema gracile, G.truncatum var. capitatum, Navicula graciloides, Nitzschia thermalis, Nitzschia sigma, N. amphibia ve Pinnularia leptosoma birinci istasyonda çalışma süresince yalnızca bir örnekte kaydedilmeleriyle dikkat çekmişlerdir. Birinci istasyonda epilitik diyatomeler en iyi gelişmelerini ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gösterirken; kış ve yaz mevsimleri diyatomelerin birey sayılarının fakir olduğu devreler olmuşlardır. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinden seçilen ikinci istasyonda epilitik diyatomelerden Aulocoseira (1 tür), Cyclotella (2 tür), Achnanthes (3 tür), Amphora (3 tür), Cocconeis (3 tür), Diatoma (1 tür), Fragilaria (4 tür), Gomphonema (5 tür), Navicula (7 tür), Nitzschia (4 tür), Pinnularia (2 tür), Rhoicosphenia (1 tür), Surirella (1 tür) ve Synedra (2 tür) ya ait olmak üzere toplam 39 tür kaydedilmiştir. İkinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunlukları bakımından en dikkat çekici diyatomeler Navicula phyllepta, Gomphonema angustatum ve Cyclotella kützingiana olmuştur (Şekil 2). Çalışma süresince N. phyllepta, G. angustatum ve C. kützingiana ya oranla daha fazla örnekte kaydedilmiştir. Bu istasyonda, N. phyllepta nın en yüksek nispi yoğunluğu (%34,03) Mayıs (2001), en düşük nispi yoğunluğu (%4,22) ise Ocak (2002) ayında kaydedilmiştir. Çalışma süresince bu diyatomenin nispi yoğunluğundaki artış ve azalışlar dikkat çekici olurken, Mayıs ayındaki nispi yoğunluğu diğer diyatomeler (G. angustatum ve C. kützingiana) arasında kaydedilen en yüksek nispi yoğunluk olmuştur. N. phyllepta nın ilkbahar ve yaz mevsimindeki 326

5 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations nispi yoğunlukları diğer mevsimlere göre biraz daha fazla olmuştur (Şekil2). İkinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunlukları ile dikkat çeken diğer bir tür Cyclotella kützingiana olmuştur. Eylül ayı hariç diğer bütün aylarda kaydedilen Cyclotella kützingiana nın en yüksek nispi yoğunluğu (%16,40) Kasım, en düşük nispi yoğunluğu (%1,88) ise Ekim ayında kaydedilmesi dikkat çekici olmuştur. Bu diyatomenin yaz mevsimindeki nispi yoğunluğu, diğer mevsimlerden biraz daha fazla olmuştur (Şekil 2). Bu istasyonda ortaya çıkış sıklığı ile dikkat çeken diğer bir tür, Gomphonema angustatum olmuştur. G. angustatum çalışma süresince Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım (2001) ve Şubat (2002) ayları hariç diğer aylarda rastlanılmasına rağmen nispi yoğunluğu diğer diyatomelere nazaran daha düşük olmuştur. Bu diyatomenin en yüksek nispi yoğunluğu (%30) Mart (2001) ayında kaydedilirken, diğer aylardaki nispi yoğunlukları %3-16 arasında değişmiştir. İkinci istasyona çalışma süresince Achnanthes pinnata, Amphora commutata, Fragilaria construens Gomphonema truncatum var. capitatum, G. acuminatum, Navicula radiosa, N. trivialis e ait hücrelere yalnızca bir örnekte rastlanılmıştır. İkinci istasyonda kaydedilen epilitik diyatomelerin ilkbahar ve yaz mevsimindeki nispi yoğunlukları, sonbahar ve kış mevsimine nazaran biraz daha fazla olmuştur. Şekil 2. İkinci istasyonda Navicula phyllepta, Gomphonema angustatum ve Cyclotella kützingiana nın nispi yoğunluğundaki mevsimsel değişimler. 40 Nisbi yoğunluk (%) N.phyllepta G.angustatum C.kützingiana 0 Mar.01 Nis.01 May.01 Haz.01 Tem.01 Ağu.01 Eyl.01 Eki.01 Kas.01 Ara.01 Oca.02 Şub Tartışma ve Sonuç Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin epilitik algleri içerisinde diyatomeler hem birey sayıları hem de ortaya çıkış sıklıkları bakımından diğer alglerden daha yoğun olduklarından bu çalışmada diğer algler ihmal edilmiştir. Yurdumuzda Baraj gölleri ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda [2-6] da, kıyı bölgesi algleri içerisinde Bacillariophyta üyeleri diğer alglere göre dominant organizmalar olmuşlardır. Bölgemizdeki baraj göllerinde yapılan çalışmalarda [9-11] da, bentik alglerin büyük ölçüde Bacillariophyta ya ait türler tarafından oluşturulduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, Keban Baraj Gölü nün İçme ve Keban bölgelerinde büyük ölçüde Bacillariophyta ya ait türler tarafından oluşturulan bentik alg florasının tür çeşitliliği ve populasyon yoğunluğu bakımından fitoplanktona oranla daha önemli olduğu rapor edilmiştir. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinde birinci istasyondan alınan epilitik örneklerdeki diyatomeler (43 tür) tür sayısı bakımından, ikinci istasyona (39 tür) göre biraz daha zengin olmuştur. Navicula phyllepta, her iki istasyonda da ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en önemli diyatome olmuştur. Bu diyatomeyi Gomphonema, Synedra ve Cyclotella cinslerine ait türler izlemiştir. Yurdumuzda baraj gölleri ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda [2-6] da, Gomphonema ve Cyclotella genuslarına ait türlerin ortaya çıkış sıklığı ve oluşturdukları populasyonlar bakımından dikkat çekici oldukları vurgulanmıştır. Altuner ve Gürbüz [6], Tercan Baraj Gölü bentik alg topluluklarının kompozisyonu ve 327

6 G. Pala ve M. Çağlar üzerinde bir araştırma., C. Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Bil. Der., 5, Altuner, Z., Gürbüz, H. (1996). Tercan Baraj Gölü bentik alg florası üzerinde bir araştırma, Tr. J. of Botany, 20 (1996) DSİ. (1983). Keban Dam Lake reservoir limnological report. 8. DSİ. (1987).Cip Baraj Gölü Limnolojisi, 9. Şen, B., Çetin, A. K. (1988). Seasonal dynamics of benthic diatoms in a reservoir in South-East Turkey, The Proceedings of 10 th Dıatom- Symposıum, Çetin, A. K., Şen, B. (1997). Keban Baraj Gölü nün Bacillariophyta dışındaki algleri ve mevsimsel değişimini inceledikleri çalışmalarında gölün epilitik diyatomeleri içerisinde Gomphonema olivaceum, G. olivaceum var. munitissima, Gomphonema olivaceoides, Cymbella affinis, C. ventricosa, Cyclotella ocellata ve Cymbella minuta, baskın türler olarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmada kaydedilen epilitik diyatomeler arasında Cyclotella ve Gomphonema cinslerine ait dominant türler hariç diğer bulgular ile Tercan Baraj Gölü epilitik diyatomeleri arasında cins seviyesinde bir benzerlik görülmemektedir. Altınapa Baraj Gölü sedimanlar üzerinde yaşayan alg topluluğu içerisinde en bol, en yaygın diyatome türleri olarak kaydedilen Nitzschia palea, Synedra delicatissima, Navicula cryptocephala, N. radiosa var. tenella, Cymbella amphicephala dan [21], Keban Baraj Gölü İçme Bölgesi epilitik alg topluluğu içerisinde yalnızca Navicula cryptocephala ve Nitzschia palea doğrudan yer alırken, Cymbella cinsine rastlanılmamış, Synedra cinsi ise farklı türlerle temsil edilmiştir. Yukarıda bahsedilen baraj gölleri ile karşılaştırıldığında, Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu ile bu baraj gölleri arasında tür komposizyonu yönünden fazla bir benzerlik olmadığı görülmüştür. Yakın bölge de yer alan Cip Baraj Gölü nün bentik alglerinin incelendiği araştırmada [10] ise, Nitzschia, Navicula ve Pinnularia en fazla türle temsil edilen diyatome genusları olarak kaydedilmiştir. Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu içerisinde de Nitzschia ve Navicula genuslarının fazla türle temsil edilmesi, Cip Baraj Gölü bentik algleri için kaydedilen bulguyu desteklemiştir. Ayrıca, Cip Baraj Gölü nde sekiz türle temsil edilen Pinnularia cinsi Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu içerisinde yalnızca iki türle temsil edilmiştir. Her iki baraj gölünün bentik alg florası tür komposizyonunda görülen bu benzerlik ve farklılıklar, türlere ait birey sayılarında da kendini göstermiştir. Cip Baraj Gölü nde birey sayısı bakımından en baskın diyatome olan Synedra tabulata ve Pinnularia brebissonii Keban Baraj Gölü İçme Bölgesi epilitik diyatomeleri arasında gözlenmemiştir. Fakat Cip Baraj Gölü nde birey sayısı bakımından önemli olan Navicula cryptocephala ve Amphora ovalis Keban Baraj Gölü epilitik alg topluluğu içerisinde de sayıca önemli olmuşlardır. Baraj göllerinin, bentik alg topluluklarının hem tür komposizyonları hem de türlerin oluşturdukları populasyonlarının büyüklüğü bakımından ortaya çıkan farklılıklar, benzer ekosistemler arasında dahi önemli farklılıklar olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu farklılıkların nedenlerinin anlaşılması ise, ekosistemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin tam olarak karşılaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Keban Baraj Gölü nde bazı diyatomeler, epilitik alg topluluğu içerisinde ortaya çıkış sıklığı bakımından sık kaydedilen diyatomeler arasında yer almamasına rağmen, bazı aylarda ulaştıkları yüksek nispi yoğunluklarla dikkat çekici olmuşlardır. Bu bulgu, şartlar uygun olduğunda baskı altında kalan bu fırsatçı türlerin kısa bir sürede iyi çoğalabileceklerine dikkat çekmektedir. Diyatomelerin epilitik alg topluluğu içerisinde sürekli bulunuşu dikkate alındığında, diyatomelerin kozmopolitan olup, her türlü substratumlarda en fazla rastlanılan alglerden biri olabileceğini ortaya koymaktadır. Kaynaklar 1. Aykulu, G., Obalı, O. (1981). Phytoplankton biomass in the Kurtboğazı Dam Lake. Communications. C2, 24, Gönülol, A. (1985). Çubuk-I Baraj Gölü algleri üzerinde araştırmalar II. Kıyı bölgesi alglerinin kompozisyonu ve mevsimsel değişimi. Doğa Bilim Dergisi, A2, 9(2), Gönülol, A. (1985). Studies on the phytoplankton of the Bayındır Dam Lake. Communications, Serie C, 3, Gönülol, A. (1987). Studies on the benthic algae of the Bayındır Dam Lake. TUJ. Botany, 11(1), Yıldız, K. (1987). Altınapa Baraj Gölü ve bu gölden çıkan Meram Çay ı alg toplulukları 328

7 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations mevsimsel değişimleri, F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9 (2), Çetin, A. K., Şen, B. (1998). Diatoms (Bacillariophyta) in the phytoplankton of Keban Reservoir and their seasonal variations, Tr. J. of Botany, 22, Çetin, A. K., Şen, B., Yıldırım,V., Alp, T. (2003). Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) bentik diyatome florası, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), DSİ. (1982). Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu, D.S.İ. Genel Müd. İşl. Bak. Dai. Bşk. Yay. Ankara. 14. Round, F.E., (1953). An Investigation of Two Benthic Algal Communities in Malharm Tarn, Yorkshire, J. Ecol., 41, Bourelly, P. (1968). Les Algues D eau Douce Algues Jaunes Et Brunes. N. Baues. Paris, 439 p. 16. Husdeth, F. (1932). Bacillariophyta (Diatome) Heft. 10 in Pascher, Die Süsswasser Flora Mitteleuropas, Gustav Fischer Pub, Jena, Germany. 17. Germain, H. (1981). Flora Des Diatomees Diatomophycees. Societe Nouvelle Des Editions Boubee, Paris. 18. Grimes, J., Rushforth, S.R. (1982). Diatoms of Recent Bottom Sediments of Utah Lake Utah U.S.A. Bibliotheca Phycologica, Germany. 19. Patrick, R.,Reimer, C.W. (1966). The Diatoms of the United States, Exclusive of Alaska and Hawaii. Monographs of the academy of national sciens of Philadelphia no : 13. Pennyslyvania, U.S.A. 688 pp. 20. Patrick, R., Reimer, C.W. (1975). The Diatoms of the United States. Volume II. Acad. Sci. Phyladelphia. 21. Yıldız, K. (1986). Altınapa Baraj Gölü alg toplulukları üzerinde araştırmalar. Kısım II. Sedimanlar üzerinde yaşayan alg topluluğu. Doğa Tr. J. Bio

ULUSLARASI KATILIMLI ÇEVRE SEMPOZYUMU

ULUSLARASI KATILIMLI ÇEVRE SEMPOZYUMU ULUSLARASI KATILIMLI ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 24-26 EKİM 2013 GÜMÜŞHANE Editor Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Tasarım Yrd. Doç. Dr. Duygu ÖZDEŞ cevresempozyumu.gumushane.edu.tr www.cekud.org.tr www.gumushane.edu.tr

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 11 18 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atıksu Arıtma Tesisinin

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

Karşıyaka Yat Limanı (İzmir İç Körfezi) Fitoplankton unda Görülen Zamana Bağlı Değişimlerin Araştırılması*

Karşıyaka Yat Limanı (İzmir İç Körfezi) Fitoplankton unda Görülen Zamana Bağlı Değişimlerin Araştırılması* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 139 144 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Karşıyaka Yat Limanı

Detaylı

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 4. ULUSAL LİMNOLOJİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı ONURSAL BAŞKANLAR Prof. Dr. Hayri Coşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Araştırma Makalesi Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Memet VAROL* İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Battalgazi, Malatya, Türkiye. *mvarol23@gmail.com,

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

1.1. Çalışmanın Anlam ve Önemi

1.1. Çalışmanın Anlam ve Önemi 1 1. GİRİŞ Yirminci yüzyılın sonlarında sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik konularda büyük aşamalar kaydedildiği ve bunların yaşantımıza yeni boyutlar kazandırdığı bir gerçektir. Modern endüstri

Detaylı

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey)

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey) Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi Beyhan TAŞ* * Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu, TÜRKİYE Sorumlu yazar: beyhantass@gmail.com Özet Gaga Gölü, Orta Karadeniz

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 107 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Detaylı

Gümüşçay ve Çürüksu Çayları nın Denizli Sınırları İçinde Büyük Menderes Nehri ne Verdiği Kirlilik Yüklerinin Saptanması

Gümüşçay ve Çürüksu Çayları nın Denizli Sınırları İçinde Büyük Menderes Nehri ne Verdiği Kirlilik Yüklerinin Saptanması Ekoloji 22, 87, 24-34 (2013) doi: 10.5053/ekoloji.2013.874 Gümüşçay ve Çürüksu Çayları nın Denizli Sınırları İçinde Büyük Menderes Nehri ne Verdiği Kirlilik Yüklerinin Saptanması Erdal KACAN 1, Gungor

Detaylı

TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ

TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ Dr. Osman ŞİMŞEK Murat YILDIRIM Nebi GÖRDEBİL Zirai Meteoroloji

Detaylı

Sığacık (Seferihisar-İzmir) Bölgesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sucul Ortama Olan Etkilerinin Araştırılması

Sığacık (Seferihisar-İzmir) Bölgesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sucul Ortama Olan Etkilerinin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 01 09 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Sığacık (Seferihisar-İzmir)

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE NEHRİ NİN (TÜRKİYE) BÖCEK (INSECTA) LARVALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA FATMA ÇETİNKAYA

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE NEHRİ NİN (TÜRKİYE) BÖCEK (INSECTA) LARVALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA FATMA ÇETİNKAYA T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE NEHRİ NİN (TÜRKİYE) BÖCEK (INSECTA) LARVALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA FATMA ÇETİNKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR Eylül 2013

Detaylı

Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma

Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 8 (), 9, 6 8 (), 9, 6 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDİRNE İLİNDEKİ HUZUREVİNİN FARKLI BÖLÜMLERİNDEKİ İÇ ORTAM HAVASI FUNGAL FLORA VE BAKTERİ KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ Öznur YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Cahit KASIMOĞLU 1, *, Fevzi YILMAZ 2 1: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD,

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması*

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 75-82 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Faruk

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-mail: savasyilmaz033@yahoo.com

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-mail: savasyilmaz033@yahoo.com Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Savaş YILMAZ *, Nazmi POLAT ** * Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tokat

Detaylı

Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri

Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri 16, 62, 16-22 2007 Cüneyt Nadir SOLAK Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 43000 KÜTAHYA Murat BARLAS

Detaylı

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Y. TEPE * & E. MUTLU * Özet Hatay ın Antakya merkezinde bulunan Harbiye kaynak suyunun su kalitesi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

Detaylı

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri Mustafa ATEŞ*, Önder AKSU* Özet Bu çalışmada,

Detaylı