Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), , (3), , 2006 Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri Güneş (TOPRAK) PALA ve Metin ÇAĞLAR Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimleri Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin epilitik diyatomeleri Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında bir yıl süre ile araştırılmıştır. Diyatomelere ait toplam 53 tür kaydedilmiştir. Navicula (9 tür), Gomphonema (8 tür) Nitzschia (7 tür) ve Fragilaria (6 tür) Keban Baraj Gölü nün araştırılan İçme bölgesinde en fazla türle temsil edilen diyatome genusları olurken; Navicula spp., Gomphonema spp. ve Synedra spp. epilitik diyatome topluluğu içerisinde ortaya çıkış sıklıkları ve oluşturdukları populasyonların büyüklüğü bakımından en önemli diyatomeler olmuşlardır. Anahtar Kelimeler : Keban Baraj Gölü, Diyatome, Epilitik. Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations Abstract: The epilithic diatoms İçme regions of Keban Dam Lake were investigated from March 2001 to February A total of 53 taxa of diatoms was recorded during the study. Navicula (9 taxa), Gomphonema (8 taxa), Nitzschia (7 taxa) and Fragilaria (6 taxa) were represented by most species in the studied part of the littoral region. Navicula spp., Gomphonema spp. and Synedra spp. were found to be the most conspicious species with respect to frequency of occurrence and cell numbers in epilithic community. Keywords :Keban Dam Lake, Diatom, Epilithic. 1. Giriş Yurdumuzda baraj göllerinde alglerle ilgili yapılan çalışmalar, alglerin durgun ve akarsular içindeki önemlerinin anlaşılmasıyla birlikte son 30 yıl içerisinde artmaya başlamıştır. Öncelikle İç Anadolu Bölgesi nde başlayan bu çalışmaların birinde Aykulu ve Obalı [1], Kurtboğazı Baraj Gölü fitoplanktonunu inceleyip, 6 alg grubuna ait toplam 74 tür belirlemişlerdir. Çubuk-I Baraj Gölü kıyı bölgesi alglerinin kompozisyonu ve mevsimsel değişimini inceleyen Gönülol [2], aynı yıl Bayındır Baraj Gölü nün fiziksel ve kimyasal özellikleri ile klorofil-a düzeyini belirlediği bir başka çalışmasında [3], biyolojik veri olarak fitoplanktonun mevsimsel değişimini ve çeşitliliğini de değerlendirmiştir. Gönülol [4] Bayındır Baraj Gölü kıyı bölgesi algleri üzerinde yapmış olduğu bir başka çalışmasında, Bacillariophyta yı diğer alg gruplarına göre daha baskın bulmuştur. Yıldız [5], Altınapa Baraj Gölü ve bu gölden çıkan Meram Çayı nın alg toplulukları ve bu topluluklardaki değişimleri incelerken, Altuner ve Gürbüz [6], Tercan Baraj Gölü bentik alg topluluklarının kompozisyonu ve mevsimsel değişimini inceledikleri çalışmalarında, gölün alg florasının, Chlorophyta, Bacillariophyta, Dinophyta ve Euglenophyta üyelerinden oluştuğunu ortaya koymuşlardır.elazığ ve çevre illerdeki baraj göllerinde alglerle ilgili olarak yürütülen çalışmalar ise 1980 li yıllardan sonra başlamış olup, son zamanlarda giderek yaygınlaşmıştır ; DSİ [7] tarafından Keban Baraj Gölü nün limnolojik verilerini ortaya çıkarmak amacı ile yapılan çalışmada, planktonik ve bentik alglere de yer verilmiştir. DSİ [8] tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, Cip Baraj Gölü nün limnolojik etüdü yapılmış ve gölün biyolojik yapısının tespiti kapsamında planktonik formlar da araştırılmıştır. Fitoplanktonda en baskın grubun Bacillariophyta, zooplanktonda ise Copepoda oldukları ifade edilmiştir. Şen ve Çetin [9], Cip Baraj Gölü nde yaptıkları çalışmalarında baraj gölünde farklı sediment özelliğine sahip üç ayrı istasyondan

2 G. Pala ve M. Çağlar aldıkları örneklerde gölün bentik alg florasının başlıca, Bacillariophyta ve Cyanophyta üyelerince oluşturulduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı araştırmacılar [10,11], Keban Baraj Gölü nün İçme ve Keban bölgelerinde yayılım gösteren planktonik ve bentik algleri ve mevsimsel değişimlerini de incelemişlerdir. Araştırmacılar, her iki bölgedeki fitoplankton ve bentik alglerin büyük ölçüde aynı alg divizyolarına ait türler tarafından oluşturulduğu, bentik alg florasının fitoplanktonik formlara nazaran tür çeşitliliği ve populasyon yoğunluğu bakımından daha önemli olduğu sonucuna varmışlardır. Çetin ve ark. [12], Malatya il sınırları içindeki Orduzu Baraj Gölü bentik diyatomelerini farklı habitatlardan aldıkları örneklerde (epilitik, epipelik ve epifitik) incelemişler ve Baraj Gölü nde diyatomelere ait toplam 71 tür belirlemişlerdir. Yukarıda bahsedilen çalışmalardan da anlaşıldığı üzere, yurdumuzda ve bölgemizde baraj gölleri ile ilgili yapılan çalışmalar sayıca henüz yetersizdir. Baraj göllerinin sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için, fitoplankton ve fitobentoz topluluklarının gelişimi ve bunları etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu amaç doğrultusunda, Keban Baraj Gölü İçme bölgesinde gerçekleştirilen bu çalışmada bentik alg toplulukları içerisindeki epilitik diyatomeler, bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerle birlikte araştırılmıştır. Epilitik diyatomelerin tespiti ayrıca, baraj gölünün tür listesinin oluşmasına da katkıda bulunacaktır. 2. Materyal ve Metot Keban Baraj Gölü, Fırat Nehri üzerinde inşa edilen ilk baraj gölü olup, 1974 yılından itibaren su tutmaya başlamıştır. Yüzölçümü km 2, drenaj alanı km 2 olan gölün en derin yeri, baraj gövdesinin bulunduğu nokta olup maksimum derinlik 163 m dir [13]. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinden Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında aylık olarak alınan örneklemeler için, iki farklı istasyon belirlenmiştir. Birinci istasyon ile ikinci istasyon arası yaklaşık bir km dir. Baraj Gölü nün sıcaklığı, 1ºC taksimatlı civalı termometre; ph ve çözünmüş O 2 değerleri ise Hanna model ph /O 2 metre ile arazide ölçülmüştür. Her iki istasyondaki epilitik örnekler, taşlar üzerinden fırça yardımıyla kazınarak alınmış ve saf su ile yıkanıp steril naylon poşetler içerisine konulmuştur. Sürekli preparatları hazırlanan diyatomelerin tür teşhisleri ve sayımları Nikon marka mikroskop ile yapılmıştır. Sürekli preparatlarda yapılan sayımlar için, nispi yoğunluk esas alınmış ve sonuçlar (%) organizma olarak verilmiştir [14]. Diyatomelerin tür teşhisleri için ilgili kaynaklardan [15-20] yararlanılmıştır. 3. Bulgular Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla ayda bir kez olmak üzere, her iki istasyondaki yüzey suyunun sıcaklık, ph ve çözünmüş oksijen değerleri Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında arazide ölçülmüş ve sonuçlar Tablo 1 de gösterilmiştir. Çalışma süresince birinci istasyonda (20,0 C) ve ikinci istasyonda (21,0 C) en yüksek yüzey su sıcaklığı Temmuz (2001), her iki istasyonda en düşük su sıcaklığı (7,0 C) ise Şubat (2002) ayında kaydedilmiştir. Tablo 1. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinde seçilen I. ve II. istasyonlarda kaydedilen sıcaklık, ph ve çözünmüş oksijen değerleri. I. istasyon II. istasyon Aylar Sıcaklık Oksijen ph Sıcaklık Oksijen ph ( 0 C) (O 2 ) ( 0 C) (O 2 ) Mart ,0 8,2 7,8 11, ,8 Nisan ,0 8,0 7,8 12,0 11,0 8,0 Mayıs ,5 8,4 7,6 12,5 11,0 8,0 Haziran ,0 8,2 16,0 11,4 7,0 Temmuz ,0 7,0 7,5 21,0 9,0 7,6 Ağustos ,5 6,8 8,0 19,5 6,8 7,0 Eylül ,0 8,8 8,0 18,5 10,4 7,5 Ekim ,5 9,4 8,5 18,5 11,2 6,5 Kasım ,0 10,2 8,0 13,5 9,4 7,3 Aralık ,0 11,4 8,4 10,0 11,4 8,2 Ocak ,0 12,0 7,6 8,5 12,0 8,0 Şubat ,0 11,4 7,8 7,0 11,4 7,6 324

3 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations Tablo 2. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin birinci ve ikinci istasyonlarında kaydedilen epilitik diyatome türleri. Tür 1. istasyon 2. istasyon Aulacoseria granulata (Ehr.) Ralfs. + + Cyclotella kützingiana Thwaites + + Cyclotella ocellata Pantocksek + + Achnanthes lanceolata (de Breb.) Grun. + + Achnanthes microcephala (Kütz.) Grun. + Achnanthes pinnata Hustedt + + Achnanthes minutissima Kütz. + Amphora commutata Grun. + + Amphora ovalis Kütz. + + Amphora veneta Kütz. + + Cocconeis pediculus Ehr. + Cocconeis disculus (Schum.) Cleve + Cocconeis placentula Ehr. + + C. placentula var. lineata (Ehr.) Van Heurck + + Diatoma elongatum (Lyngbye) Agardh + + Diatoma vulgare Bory + Fragilaria brevistriata Grun. + + Fragilaria bicapitata A. Mayer + Fragilaria crotonensis Kitton + Fragilaria construens (Ehr.) Grun. + + Fragilaria vaucheria (Kütz.) Petersen + Fragilaria pinnata Ehr. + + Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenhorst + G. angustatum var. producta Grun. + G. truncatum var. capitatum (Ehr.) Patrick + + Gomphonema parvulum Kütz. + Gomphonema acuminatum (Ehr.) + + Gomphonema gracile Ehr. + + Gomphonema olivaceum (Lyngbye) Kütz. + Gomphonema ventricosum Greg. + Navicula phyllepta Kütz. + + Navicula cryptocephala Kütz. + + N. cryptocephala var. veneta (Kütz.) Rabenhorst + Navicula gregaria Donkin + Navicula graciloides A. Mayer + Navicula phyllepta Kütz. + + Navicula radiosa Kütz. + + Navicula salinarum Grun. + + Navicula trivialis Lange-Bertalot + Nitzschia amphibia Grun. + Nitzschia closterium (Ehr.) W.Smith + Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun. + Nitzschia gracilis Hantzsch + Nitzschia hantzschiana Rabh. + Nitzschia palea (Kütz.) W.Smith + + Nitzschia sigma (Kütz.)W.Smith + + Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr. + Pinnularia leptosoma Grun. + + Rhoicosphenia curvata (Kütz.)Grun. + + Surirella ovata Kütz + + Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. + + Synedra acus Kütz. + Synedra acus var. angustissima Grun. + + Birinci istasyonda ph, en düşük (7.5) Temmuz (2001), en yüksek (8.4) Aralık (2001), ikinci istasyonda en düşük (6,5) Ekim (2001), en yüksek (8,8) ise, Mart (2001) ayında kaydedilmiştir. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinden seçilen her iki istasyondan alınan örneklerde diyatomelere ait toplam 53 tür kaydedilmiştir ; Birinci istasyonda Aulacoseria (1 tür), Cyclotella (2 tür), Achnanthes (3 tür), Amphora (3 tür), Cocconeis (3 tür), Diatoma (2 tür), Fragilaria (5 tür), Gomphonema (6 tür), Navicula (7 tür), Nitzschia (5 tür), Pinnularia (1 tür), Rhoicosphenia (1 tür), Surirella (1 tür) ve Synedra (3 tür) ya ait olmak üzere toplam 43 tür kaydedilmiştir (Tablo 2). Birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en dikkat çekici diyatomeler Gomphonema parvulum, Navicula salinarum ve Synedra ulna 325

4 G. Pala ve M. Çağlar olmuştur. Bu diyatomeler aynı zamanda epilitik topluluk içerisinde en yüksek nispi yoğunluklara da sahip olmuşlardır. Nisbi yoğunluk (%) G. parvulum N. salinarum S.ulna 0 Mar.01 Nis.01 May.01 Haz.01 Tem.01 Ağu.01 Eyl.01 Eki.01 Kas.01 Ara.01 Oca.02 Şub.02 Şekil 1. Birinci istasyonda Gomphonema parvulum, Navicula salinarum ve Synedra ulna türlerinin nispi yoğunluklarındaki mevsimsel değişimler. Birkaç ay dışında Gomphonema parvulum un nispi yoğunluğu araştırma süresince diğer iki diyatomeye oranla daha yüksek olmuştur (Şekil 1). Bu türün sonbahar mevsimindeki nispi yoğunluğu diğer dönemlerdeki nispi yoğunluğundan çok daha yüksek gözlenmiştir. Nispi yoğunluğunun düşük olduğu ilkbahar mevsiminde ise Navicula salinarum ve Synedra ulna nın nispi yoğunluklarında artışlar gözlenmiştir. Ocak ayı ise Gompnonema parvulum un en düşük nispi yoğunluğunun (%1,12) kaydedildiği ay olmuştur (Şekil 1). Birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı bakımından önemli diğer bir diyatome Navicula salinarum olmuştur. Bu diyatomenin en yüksek nispi yoğunluğu (%28,44) Mayıs (2001), en düşük nispi yoğunluğu (%2,67) ise Temmuz (2001) ayında kaydedilmiştir. N. salinarum un Ekim(2001) ve Şubat (2002) aylarındaki nispi yoğunlukları (%21,28 ve %20) da önemli olmuştur (Şekil 1).Synedra ulna, birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı bakımından dikkat çeken diğer diyatome olurken, bu diyatomeye ait en yüksek nispi yoğunluk (%29) Kasım (2001), en düşük nispi yoğunluk (%1,43) ise Temmuz (2001) ayında kaydedilmiştir. Eylül (2001) ve Ocak (2002) aylarında ise bu diyatomeye rastlanılmamıştır. S. ulna nın nispi yoğunluğu Mayıs (2001) ayı (%20) hariç diğer aylarda %2-10 arasında değişmiştir (Şekil 1).Achnanthes lanceolata, Achnanthes minutissima, F. brevistriata, F.vaucheria, Gomphonema gracile, G.truncatum var. capitatum, Navicula graciloides, Nitzschia thermalis, Nitzschia sigma, N. amphibia ve Pinnularia leptosoma birinci istasyonda çalışma süresince yalnızca bir örnekte kaydedilmeleriyle dikkat çekmişlerdir. Birinci istasyonda epilitik diyatomeler en iyi gelişmelerini ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gösterirken; kış ve yaz mevsimleri diyatomelerin birey sayılarının fakir olduğu devreler olmuşlardır. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinden seçilen ikinci istasyonda epilitik diyatomelerden Aulocoseira (1 tür), Cyclotella (2 tür), Achnanthes (3 tür), Amphora (3 tür), Cocconeis (3 tür), Diatoma (1 tür), Fragilaria (4 tür), Gomphonema (5 tür), Navicula (7 tür), Nitzschia (4 tür), Pinnularia (2 tür), Rhoicosphenia (1 tür), Surirella (1 tür) ve Synedra (2 tür) ya ait olmak üzere toplam 39 tür kaydedilmiştir. İkinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunlukları bakımından en dikkat çekici diyatomeler Navicula phyllepta, Gomphonema angustatum ve Cyclotella kützingiana olmuştur (Şekil 2). Çalışma süresince N. phyllepta, G. angustatum ve C. kützingiana ya oranla daha fazla örnekte kaydedilmiştir. Bu istasyonda, N. phyllepta nın en yüksek nispi yoğunluğu (%34,03) Mayıs (2001), en düşük nispi yoğunluğu (%4,22) ise Ocak (2002) ayında kaydedilmiştir. Çalışma süresince bu diyatomenin nispi yoğunluğundaki artış ve azalışlar dikkat çekici olurken, Mayıs ayındaki nispi yoğunluğu diğer diyatomeler (G. angustatum ve C. kützingiana) arasında kaydedilen en yüksek nispi yoğunluk olmuştur. N. phyllepta nın ilkbahar ve yaz mevsimindeki 326

5 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations nispi yoğunlukları diğer mevsimlere göre biraz daha fazla olmuştur (Şekil2). İkinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunlukları ile dikkat çeken diğer bir tür Cyclotella kützingiana olmuştur. Eylül ayı hariç diğer bütün aylarda kaydedilen Cyclotella kützingiana nın en yüksek nispi yoğunluğu (%16,40) Kasım, en düşük nispi yoğunluğu (%1,88) ise Ekim ayında kaydedilmesi dikkat çekici olmuştur. Bu diyatomenin yaz mevsimindeki nispi yoğunluğu, diğer mevsimlerden biraz daha fazla olmuştur (Şekil 2). Bu istasyonda ortaya çıkış sıklığı ile dikkat çeken diğer bir tür, Gomphonema angustatum olmuştur. G. angustatum çalışma süresince Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım (2001) ve Şubat (2002) ayları hariç diğer aylarda rastlanılmasına rağmen nispi yoğunluğu diğer diyatomelere nazaran daha düşük olmuştur. Bu diyatomenin en yüksek nispi yoğunluğu (%30) Mart (2001) ayında kaydedilirken, diğer aylardaki nispi yoğunlukları %3-16 arasında değişmiştir. İkinci istasyona çalışma süresince Achnanthes pinnata, Amphora commutata, Fragilaria construens Gomphonema truncatum var. capitatum, G. acuminatum, Navicula radiosa, N. trivialis e ait hücrelere yalnızca bir örnekte rastlanılmıştır. İkinci istasyonda kaydedilen epilitik diyatomelerin ilkbahar ve yaz mevsimindeki nispi yoğunlukları, sonbahar ve kış mevsimine nazaran biraz daha fazla olmuştur. Şekil 2. İkinci istasyonda Navicula phyllepta, Gomphonema angustatum ve Cyclotella kützingiana nın nispi yoğunluğundaki mevsimsel değişimler. 40 Nisbi yoğunluk (%) N.phyllepta G.angustatum C.kützingiana 0 Mar.01 Nis.01 May.01 Haz.01 Tem.01 Ağu.01 Eyl.01 Eki.01 Kas.01 Ara.01 Oca.02 Şub Tartışma ve Sonuç Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin epilitik algleri içerisinde diyatomeler hem birey sayıları hem de ortaya çıkış sıklıkları bakımından diğer alglerden daha yoğun olduklarından bu çalışmada diğer algler ihmal edilmiştir. Yurdumuzda Baraj gölleri ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda [2-6] da, kıyı bölgesi algleri içerisinde Bacillariophyta üyeleri diğer alglere göre dominant organizmalar olmuşlardır. Bölgemizdeki baraj göllerinde yapılan çalışmalarda [9-11] da, bentik alglerin büyük ölçüde Bacillariophyta ya ait türler tarafından oluşturulduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, Keban Baraj Gölü nün İçme ve Keban bölgelerinde büyük ölçüde Bacillariophyta ya ait türler tarafından oluşturulan bentik alg florasının tür çeşitliliği ve populasyon yoğunluğu bakımından fitoplanktona oranla daha önemli olduğu rapor edilmiştir. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinde birinci istasyondan alınan epilitik örneklerdeki diyatomeler (43 tür) tür sayısı bakımından, ikinci istasyona (39 tür) göre biraz daha zengin olmuştur. Navicula phyllepta, her iki istasyonda da ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en önemli diyatome olmuştur. Bu diyatomeyi Gomphonema, Synedra ve Cyclotella cinslerine ait türler izlemiştir. Yurdumuzda baraj gölleri ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda [2-6] da, Gomphonema ve Cyclotella genuslarına ait türlerin ortaya çıkış sıklığı ve oluşturdukları populasyonlar bakımından dikkat çekici oldukları vurgulanmıştır. Altuner ve Gürbüz [6], Tercan Baraj Gölü bentik alg topluluklarının kompozisyonu ve 327

6 G. Pala ve M. Çağlar üzerinde bir araştırma., C. Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Bil. Der., 5, Altuner, Z., Gürbüz, H. (1996). Tercan Baraj Gölü bentik alg florası üzerinde bir araştırma, Tr. J. of Botany, 20 (1996) DSİ. (1983). Keban Dam Lake reservoir limnological report. 8. DSİ. (1987).Cip Baraj Gölü Limnolojisi, 9. Şen, B., Çetin, A. K. (1988). Seasonal dynamics of benthic diatoms in a reservoir in South-East Turkey, The Proceedings of 10 th Dıatom- Symposıum, Çetin, A. K., Şen, B. (1997). Keban Baraj Gölü nün Bacillariophyta dışındaki algleri ve mevsimsel değişimini inceledikleri çalışmalarında gölün epilitik diyatomeleri içerisinde Gomphonema olivaceum, G. olivaceum var. munitissima, Gomphonema olivaceoides, Cymbella affinis, C. ventricosa, Cyclotella ocellata ve Cymbella minuta, baskın türler olarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmada kaydedilen epilitik diyatomeler arasında Cyclotella ve Gomphonema cinslerine ait dominant türler hariç diğer bulgular ile Tercan Baraj Gölü epilitik diyatomeleri arasında cins seviyesinde bir benzerlik görülmemektedir. Altınapa Baraj Gölü sedimanlar üzerinde yaşayan alg topluluğu içerisinde en bol, en yaygın diyatome türleri olarak kaydedilen Nitzschia palea, Synedra delicatissima, Navicula cryptocephala, N. radiosa var. tenella, Cymbella amphicephala dan [21], Keban Baraj Gölü İçme Bölgesi epilitik alg topluluğu içerisinde yalnızca Navicula cryptocephala ve Nitzschia palea doğrudan yer alırken, Cymbella cinsine rastlanılmamış, Synedra cinsi ise farklı türlerle temsil edilmiştir. Yukarıda bahsedilen baraj gölleri ile karşılaştırıldığında, Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu ile bu baraj gölleri arasında tür komposizyonu yönünden fazla bir benzerlik olmadığı görülmüştür. Yakın bölge de yer alan Cip Baraj Gölü nün bentik alglerinin incelendiği araştırmada [10] ise, Nitzschia, Navicula ve Pinnularia en fazla türle temsil edilen diyatome genusları olarak kaydedilmiştir. Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu içerisinde de Nitzschia ve Navicula genuslarının fazla türle temsil edilmesi, Cip Baraj Gölü bentik algleri için kaydedilen bulguyu desteklemiştir. Ayrıca, Cip Baraj Gölü nde sekiz türle temsil edilen Pinnularia cinsi Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu içerisinde yalnızca iki türle temsil edilmiştir. Her iki baraj gölünün bentik alg florası tür komposizyonunda görülen bu benzerlik ve farklılıklar, türlere ait birey sayılarında da kendini göstermiştir. Cip Baraj Gölü nde birey sayısı bakımından en baskın diyatome olan Synedra tabulata ve Pinnularia brebissonii Keban Baraj Gölü İçme Bölgesi epilitik diyatomeleri arasında gözlenmemiştir. Fakat Cip Baraj Gölü nde birey sayısı bakımından önemli olan Navicula cryptocephala ve Amphora ovalis Keban Baraj Gölü epilitik alg topluluğu içerisinde de sayıca önemli olmuşlardır. Baraj göllerinin, bentik alg topluluklarının hem tür komposizyonları hem de türlerin oluşturdukları populasyonlarının büyüklüğü bakımından ortaya çıkan farklılıklar, benzer ekosistemler arasında dahi önemli farklılıklar olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu farklılıkların nedenlerinin anlaşılması ise, ekosistemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin tam olarak karşılaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Keban Baraj Gölü nde bazı diyatomeler, epilitik alg topluluğu içerisinde ortaya çıkış sıklığı bakımından sık kaydedilen diyatomeler arasında yer almamasına rağmen, bazı aylarda ulaştıkları yüksek nispi yoğunluklarla dikkat çekici olmuşlardır. Bu bulgu, şartlar uygun olduğunda baskı altında kalan bu fırsatçı türlerin kısa bir sürede iyi çoğalabileceklerine dikkat çekmektedir. Diyatomelerin epilitik alg topluluğu içerisinde sürekli bulunuşu dikkate alındığında, diyatomelerin kozmopolitan olup, her türlü substratumlarda en fazla rastlanılan alglerden biri olabileceğini ortaya koymaktadır. Kaynaklar 1. Aykulu, G., Obalı, O. (1981). Phytoplankton biomass in the Kurtboğazı Dam Lake. Communications. C2, 24, Gönülol, A. (1985). Çubuk-I Baraj Gölü algleri üzerinde araştırmalar II. Kıyı bölgesi alglerinin kompozisyonu ve mevsimsel değişimi. Doğa Bilim Dergisi, A2, 9(2), Gönülol, A. (1985). Studies on the phytoplankton of the Bayındır Dam Lake. Communications, Serie C, 3, Gönülol, A. (1987). Studies on the benthic algae of the Bayındır Dam Lake. TUJ. Botany, 11(1), Yıldız, K. (1987). Altınapa Baraj Gölü ve bu gölden çıkan Meram Çay ı alg toplulukları 328

7 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations mevsimsel değişimleri, F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9 (2), Çetin, A. K., Şen, B. (1998). Diatoms (Bacillariophyta) in the phytoplankton of Keban Reservoir and their seasonal variations, Tr. J. of Botany, 22, Çetin, A. K., Şen, B., Yıldırım,V., Alp, T. (2003). Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) bentik diyatome florası, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), DSİ. (1982). Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu, D.S.İ. Genel Müd. İşl. Bak. Dai. Bşk. Yay. Ankara. 14. Round, F.E., (1953). An Investigation of Two Benthic Algal Communities in Malharm Tarn, Yorkshire, J. Ecol., 41, Bourelly, P. (1968). Les Algues D eau Douce Algues Jaunes Et Brunes. N. Baues. Paris, 439 p. 16. Husdeth, F. (1932). Bacillariophyta (Diatome) Heft. 10 in Pascher, Die Süsswasser Flora Mitteleuropas, Gustav Fischer Pub, Jena, Germany. 17. Germain, H. (1981). Flora Des Diatomees Diatomophycees. Societe Nouvelle Des Editions Boubee, Paris. 18. Grimes, J., Rushforth, S.R. (1982). Diatoms of Recent Bottom Sediments of Utah Lake Utah U.S.A. Bibliotheca Phycologica, Germany. 19. Patrick, R.,Reimer, C.W. (1966). The Diatoms of the United States, Exclusive of Alaska and Hawaii. Monographs of the academy of national sciens of Philadelphia no : 13. Pennyslyvania, U.S.A. 688 pp. 20. Patrick, R., Reimer, C.W. (1975). The Diatoms of the United States. Volume II. Acad. Sci. Phyladelphia. 21. Yıldız, K. (1986). Altınapa Baraj Gölü alg toplulukları üzerinde araştırmalar. Kısım II. Sedimanlar üzerinde yaşayan alg topluluğu. Doğa Tr. J. Bio

Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası

Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 26(1), 45-51, 2014 26(1), 45-51, 2014 Özet Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası Güneş PALA Fırat Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası. Benthic Diatom Flora of Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey)

Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası. Benthic Diatom Flora of Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey) F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-7, 2003 Özet Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası A. Kadri ÇETİN, Bülent ŞEN,* Vesile YILDIRIM ve Tahir ALP* Fırat Üniversitesi

Detaylı

Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası. Epipelic Diatom Flora of Kürk Stream (Elazığ) Flowing into Lake Hazar

Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası. Epipelic Diatom Flora of Kürk Stream (Elazığ) Flowing into Lake Hazar F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3), 329-336, 2003 Özet Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası Vesile YILDIRIM, Bülent ŞEN,* A. Kadri ÇETİN, ve M. Tahir ALP*

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. un Epifitik Algleri

Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. un Epifitik Algleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 28(1),47-54, 2016 28(1),47-54, 2016 Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. un Epifitik Algleri Selda

Detaylı

Vesile Yıldırım Accepted: March 2011. ISSN : 1308-7258 vyildirim@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Vesile Yıldırım Accepted: March 2011. ISSN : 1308-7258 vyildirim@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0064 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: November 2010 Vesile Yıldırım Accepted: March 2011 Abdulkadir

Detaylı

Melendiz Çay n n (Aksaray-Ihlara) Epipelik Diyatome Floras n Mevsimsel De imi

Melendiz Çay n n (Aksaray-Ihlara) Epipelik Diyatome Floras n Mevsimsel De imi C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2006)Cilt 27 Say 1 Melendiz Çay n n (Aksaray-Ihlara) Epipelik Diyatome Floras n Mevsimsel De imi * dvan SIVACI ** ükran DERE *Ondokuz May s Üniversitesi

Detaylı

Pınarbaşı Göleti (Elbistan, Kahramanmaraş) nin Planktonik ve Bentik Alglerinin Araştırılması

Pınarbaşı Göleti (Elbistan, Kahramanmaraş) nin Planktonik ve Bentik Alglerinin Araştırılması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 105-113, 2014 26(2), 105-113, 2014 Özet Pınarbaşı Göleti (Elbistan, Kahramanmaraş) nin Planktonik ve Bentik Alglerinin Araştırılması

Detaylı

Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri

Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri 15, 62, 23-29 2007 Nüket AKANIL BÝNGÖL, M. Sabri ÖZYURT, Hayri DAYIOÐLU Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 43100 KÜTAHYA Ahmet YAMIK Dumlupýnar

Detaylı

Porsuk Göleti (Erzurum, Türkiye) Fitoplankton u Üzerine Bir Araştırma

Porsuk Göleti (Erzurum, Türkiye) Fitoplankton u Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (12): 53 61 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Porsuk Göleti (Erzurum,

Detaylı

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş İzmit Körfezi (Marmara Denizi, Türkiye) Fitoplanktonu ile Çevresel Parametreler Arasındaki İlişkinin Kanonik Uyum Analizi (CCA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Suğla Gölü (Seydişehir / Konya) Bentik Algleri Üzerine Araştırmalar

Suğla Gölü (Seydişehir / Konya) Bentik Algleri Üzerine Araştırmalar S Ü Fen Fak Fen Derg Sayı 33 (2009) 51-59, KONYA Suğla Gölü (Seydişehir / Konya) Bentik Algleri Üzerine Araştırmalar Cengiz AKKÖZ 1, Betül YILMAZ Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Siraz Balığı [Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)] nın Beslenme Rejimi

Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Siraz Balığı [Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)] nın Beslenme Rejimi Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Siraz Balığı [Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)] nın Beslenme Rejimi Okan YAZICIOĞLU*, Mahmut YILMAZ** * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

MURAT ÇAYI (KÜTAHYA) EPİLİTİK DİYATOMELERİ. Cem TOKATLI, Hayri DAYIOĞLU

MURAT ÇAYI (KÜTAHYA) EPİLİTİK DİYATOMELERİ. Cem TOKATLI, Hayri DAYIOĞLU MURAT ÇAYI (KÜTAHYA) EPİLİTİK DİYATOMELERİ Cem TOKATLI, Hayri DAYIOĞLU Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 43270, Kütahya, cemtokatli@superposta.com Geliş Tarihi:27.01.2011 Kabul Tarihi: 03.03.2011

Detaylı

SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER

SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER Tahir ATICI G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Biyoloji Bölümü, Beşevler - ANKARA ÖZET Türkiye 'nin en önemli su potansiyellerinden biri olan Sakarya Nehrinde; Ankara Çayı ve Porsuk

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SERA GÖLÜ (TRABZON) FİTOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SERA GÖLÜ (TRABZON) FİTOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SERA GÖLÜ (TRABZON) FİTOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA ARİF AKSOY HAZİRAN 2012 ÖZET SERA GÖLÜ (TRABZON)

Detaylı

Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Epilitik Alglerinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi

Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Epilitik Alglerinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 6(14):1-11, 2016 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Epilitik Alglerinin Bazı Fizikokimyasal

Detaylı

Hasan KALYONCU DETERMINATION OF WATER QUALITY IN ISPARTA STREAM ACCORDING TO PHYSIOCHEMICAL PARAMETERS AND EPILITHIC DIATOME

Hasan KALYONCU DETERMINATION OF WATER QUALITY IN ISPARTA STREAM ACCORDING TO PHYSIOCHEMICAL PARAMETERS AND EPILITHIC DIATOME SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2006, 1(1-2), 14-25 ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ Hasan KALYONCU Süleyman Demirel

Detaylı

SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER

SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER Tahir ATICI G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Biyoloji Bölümü, Beşevler - ANKARA ÖZET Türkiye'nin en önemli su potansiyellerinden biri olan nde; Ankara Çayı ve Porsuk Çayı gibi kirlenmiş

Detaylı

Porsuk Baraj Gölü Epipelik Diyatome Frustullerinde Makro ve Mikro Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Porsuk Baraj Gölü Epipelik Diyatome Frustullerinde Makro ve Mikro Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (2): 1-6, 2011 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Porsuk Baraj Gölü Epipelik Diyatome Frustullerinde Makro ve Mikro Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Detaylı

KILIÇÖZÜ DERESİ (KIRŞEHİR) EPİLİTİK ALGLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KILIÇÖZÜ DERESİ (KIRŞEHİR) EPİLİTİK ALGLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KILIÇÖZÜ DERESİ (KIRŞEHİR) EPİLİTİK ALGLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nursel BÜLBÜL YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2013 T.C. AHİ EVRAN

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 437-445 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010047 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ GICI GÖLÜ (SAMSUN-BAFRA) EPİPELİK ALGLERİ

Detaylı

Tödürge Gölünün (Sivas) Epilitik Diatom Florasının Mevsimsel Değişimi

Tödürge Gölünün (Sivas) Epilitik Diatom Florasının Mevsimsel Değişimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 45 50 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tödürge Gölünün (Sivas)

Detaylı

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 115-136 115 HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ Tülay BAYKAL Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

SARIKUM (SİNOP-TÜRKİYE) LAGÜNÜNÜN BENTİK ALGLERİ

SARIKUM (SİNOP-TÜRKİYE) LAGÜNÜNÜN BENTİK ALGLERİ 2(4): 592-600 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008022 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ SARIKUM (SİNOP-TÜRKİYE) LAGÜNÜNÜN BENTİK

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADIYAMAN GÖLBAŞI GÖLÜNÜN BENTİK DİYATOMELERİ VE BAZI LİMNOLOJİK PARAMETRELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ SEVRAN EROĞLU BİYOLOJİ

Detaylı

Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý

Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý Ekoloji 20, 79, 57-62 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.797 Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý Elif Neyran SOYLU 1*, Faruk MARAÞLIOÐLU 2, Arif GÖNÜLOL 2 1 Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplankton unun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması

Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplankton unun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 381 389 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Yedigöller ve Abant

Detaylı

Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri

Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri 14, 56, 9-15 2005 Tahir ATICI Gazi Üniversitesi, Gazi Eðitim Fakültesi, Biyoloji Eðitimi Bölümü, 06100, Beþevler-ANKARA Olcay OBALI Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoðan-ANKARA

Detaylı

Uluabat Gölü Epifitik Diyatomelerinin Uzun Dönemdeki Değişimi

Uluabat Gölü Epifitik Diyatomelerinin Uzun Dönemdeki Değişimi LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(3): 153-163 (2016) Uluabat Gölü Epifitik Diyatomelerinin Uzun Dönemdeki Değişimi Nurhayat DALKIRAN *, Burcu ZÜNBÜLGİL, Didem KARACAOĞLU,

Detaylı

1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr.

1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr. 1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1975 Y. Lisans Sistematik Botanik Ankara

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Topçu Göleti (Yozgat) Alg Florası I: Epilitik ve Epifitik Algler

Topçu Göleti (Yozgat) Alg Florası I: Epilitik ve Epifitik Algler S Ü Fen Ed Fak Fen Derg Sayı 23 (2004) 7-14, KONYA Topçu Göleti (Yozgat) Alg Florası I: Epilitik ve Epifitik Algler Cengiz AKKÖZ 1, Sibel GÜLER 2 Özet: Bu çalımada, Yozgat il sınırları içerisinde yer alan

Detaylı

DİPSİZ - ÇİNE ÇAYLARININ (MUĞLA-AYDIN) EPİLİTİK DİYATOMELERİ

DİPSİZ - ÇİNE ÇAYLARININ (MUĞLA-AYDIN) EPİLİTİK DİYATOMELERİ SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4 (1) 23-34 DİPSİZ - ÇİNE ÇAYLARININ (MUĞLA-AYDIN) EPİLİTİK DİYATOMELERİ Fatih MUMCU *, Murat BARLAS,** Hasan KALYONCU*** *DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 35000 İzmir, e-mail:

Detaylı

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ Ayça Oğuz, Reyhan Akçaalan & Meriç Albay İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cd., No: 200, Laleli-Fatih, İSTANBUL Suların

Detaylı

TEZ ONAYI Göksal SEZEN tarafından hazırlanan Sarımsaklı Baraj Gölü (Kayseri) Fitoplanktonu ve Su Kalitesi Özellikleri adlı tez çalışması 10/10/2008 ta

TEZ ONAYI Göksal SEZEN tarafından hazırlanan Sarımsaklı Baraj Gölü (Kayseri) Fitoplanktonu ve Su Kalitesi Özellikleri adlı tez çalışması 10/10/2008 ta ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SARIMSAKLI BARAJ GÖLÜ (KAYSERİ) FİTOPLANKTONU ve SU KALİTESİ ÖZELLİKLERİ Göksal SEZEN BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır 1 TEZ

Detaylı

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), , Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online):

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), , Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online): KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 102-116, 2017 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online): 2564-7377 Araştırma Makalesi / Research Article Taşmanlı Göleti

Detaylı

A review of investigations on diatoms (Bacillariophyta) in Turkish inland waters

A review of investigations on diatoms (Bacillariophyta) in Turkish inland waters Nova Hedwigia, Beiheft 141, 431 462 Stuttgart, März 2012 Article A review of investigations on diatoms (Bacillariophyta) in Turkish inland waters Cüneyt Nadir Solak 1 *, Luc Ector 2, Agata Z. Wojtal 3,

Detaylı

DERBENT BARAJ GÖLÜ (SAMSUN, TÜRKİYE) nün PLANKTONİK ALGLERİ

DERBENT BARAJ GÖLÜ (SAMSUN, TÜRKİYE) nün PLANKTONİK ALGLERİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007014 1 (3): 111-123 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ DERBENT BARAJ GÖLÜ (SAMSUN, TÜRKİYE)

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(10): 826-833, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Cimil Deresi (Rize, Türkiye) nin Epilitik

Detaylı

4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Fen Bilim. Gazi Üniversitesi Biyoloji Gazi Üniversitesi Eğitimi

4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Fen Bilim. Gazi Üniversitesi Biyoloji Gazi Üniversitesi Eğitimi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay (Baykal) Özer İletişim Bilgileri Adres Telefon +90 386 2804549 Mail : tbaykal@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1965 Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Ağlasun Deresi nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi

Ağlasun Deresi nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 7-14 (2004) Ağlasun Deresi nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi Hasan

Detaylı

Barutçu Gölü nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro- ve Makro-algleri

Barutçu Gölü nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro- ve Makro-algleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 1 11 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barutçu Gölü nün (Selçuk,

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0000 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: November 2010 Mücahit Eroğlu Accepted: February

Detaylı

Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi ve Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi

Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi ve Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Sinop Uni J Nat Sci 1(2): 46-58 (2016) Araştırma Makalesi Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi ve Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı:Elif Neyran SOYLU Doğum Tarihi:25 Nisan 1975 Unvanı:Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

2(3): (2008) DOI: /jfscom.mug Journal of FisheriesSciences.com ISSN X

2(3): (2008) DOI: /jfscom.mug Journal of FisheriesSciences.com ISSN X 2(3): 233-240 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200707 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ İKİ FARKLI HABİTATTA [EĞİRDİR GÖLÜ(ISPARTA)

Detaylı

Kemer Baraj Gölü (Aydın) Net Fitoplankton Kompozisyonunun İncelenmesi

Kemer Baraj Gölü (Aydın) Net Fitoplankton Kompozisyonunun İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 275 282 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Kemer Baraj Gölü (Aydın)

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bizir, Carasobarbus luteus (Heckel,1843) un Sindirim Sistemi İçeriği

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bizir, Carasobarbus luteus (Heckel,1843) un Sindirim Sistemi İçeriği LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 83-93 (2016) Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bizir, Carasobarbus luteus (Heckel,1843) un Sindirim Sistemi İçeriği Burcu ÇELİK 1,*,

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA) NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio BLOCH, 1782) NIN BESLENME REJİMİ

EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA) NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio BLOCH, 1782) NIN BESLENME REJİMİ EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA) NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio BLOCH, 1782) NIN BESLENME REJİMİ ÖZET Mahmut YILMAZ 1, Derya BOSTANCI 2, Savaş YILMAZ 3, Nazmi POLAT* 3 1-AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT

Detaylı

Karamuk Gölü (Afyonkarahisar) Fitoplankton Kommunitesinin Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri

Karamuk Gölü (Afyonkarahisar) Fitoplankton Kommunitesinin Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2011 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2011 Cilt/Volume 28, Sayı/Issue 1: 9-19 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Karamuk Gölü (Afyonkarahisar)

Detaylı

Simenit Gölü (Terme-Samsun) nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758) nın Sindirim Sistemi İçeriği

Simenit Gölü (Terme-Samsun) nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758) nın Sindirim Sistemi İçeriği Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 573-580, 2005 17 (3), 573-580, 2005 Simenit Gölü (Terme-Samsun) nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758) nın Sindirim

Detaylı

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 211 215 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seli Çayı (Elazığ-Türkiye)

Detaylı

Büyük Lota Gölü (Hafik/SİVAS) nün Fitoplankton Toplulukları ve Su Kalitesi

Büyük Lota Gölü (Hafik/SİVAS) nün Fitoplankton Toplulukları ve Su Kalitesi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), Ciltl 36, No. 2 (2015) ISSN: 1300-1949 Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal (CSJ), Vol. 36, No. 2 (2015) ISSN: 1300-1949

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

Serdar ÖZYALIN. Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: Sunuş Tarihi: 07/08/2007

Serdar ÖZYALIN. Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: Sunuş Tarihi: 07/08/2007 EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) KEMER BARAJ GÖLÜ (AYDIN) FİTOPLANKTONUNUN İNCELENMESİ Serdar ÖZYALIN Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 504.03.01 Sunuş

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 610-616, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Aşağı Melet Irmağı (Ordu, Türkiye) nda Su

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES PRINT ISSN: 2148-4783 - ONLINE ISSN: 2149-2484 (SAYI: 10 YIL: 2017 - ISSUE: 10 YEAR:

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Samsun-Bafra Balık Gölleri (Tatlı Göl ve Gıcı Gölü) nde Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758) ın Sindirim Sistemi İçeriği

Samsun-Bafra Balık Gölleri (Tatlı Göl ve Gıcı Gölü) nde Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758) ın Sindirim Sistemi İçeriği F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 463-471, 2003 Samsun-Bafra Balık Gölleri (Tatlı Göl ve Gıcı Gölü) nde Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758) ın Sindirim Sistemi İçeriği

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0041 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: June 2009 Necla İpek Accepted: July 2010 Mücahit

Detaylı

BAFRA BALIK GÖLLERİ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio, Bloch 1782) NIN BESLENME REJİMİ

BAFRA BALIK GÖLLERİ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio, Bloch 1782) NIN BESLENME REJİMİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007007 1 (2):48-57 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ BAFRA BALIK GÖLLERİ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI

Detaylı

Haberin Beklenenden İyi Gelmesi

Haberin Beklenenden İyi Gelmesi Tarım Dışı İstihdam: (Non Farm Payrolls) Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirler. Yukarı yönde bir eğilim ülkenin para biriminde pozitif bir

Detaylı

Haberin Beklenenden İyi Gelmesi

Haberin Beklenenden İyi Gelmesi Tarım Dışı İstihdam: (Non Farm Payrolls) Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirler. Yukarı yönde bir eğilim ülkenin para biriminde pozitif bir

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 82-90 Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri Gökhan Karakaya 1, Bülent Şen 2, Selami Gölbaşı 3, Gülsüm

Detaylı

Karataş Kıyısal Suları (Kuzey Doğu Akdeniz) Planktonik Diyatomları*

Karataş Kıyısal Suları (Kuzey Doğu Akdeniz) Planktonik Diyatomları* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 1-7 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

A N A L İ Z. Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması. FurkanBEŞEL

A N A L İ Z. Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması. FurkanBEŞEL A N A L İ Z Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması FurkanBEŞEL Ocak 2015 KONUT FİYAT ENDEKSİ NEDİR ve NASIL HESAPLANIR? Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi

Detaylı

İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2016

İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2016 İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2016 15 Haziran 2016 TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE KUVVETLİ DÜŞÜŞ Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl Eylül 2015 Yönetici Özeti Mevsim etkilerinden arındırılmış

Detaylı

Gösterge Tablosu. 1 Oca 2011-31 Ara 2011 Karşılaştırma ölçütü: Site. %24,77 Hemen Çıkma Oranı. 104.938 Ziyaret Sayısı

Gösterge Tablosu. 1 Oca 2011-31 Ara 2011 Karşılaştırma ölçütü: Site. %24,77 Hemen Çıkma Oranı. 104.938 Ziyaret Sayısı Gösterge Tablosu 1 Oca 211-31 Ara 211 8 8 4 4 3 Oca 5 Şub 1 Mar 12 Nis 15 May 17 Haz 2 Tem 22 Ağu 24 Eyl 27 Eki 29 Kas Site Kullanımı 14.938 %24,77 Hemen Çıkma Oranı 297.952 Sayfa Gösterimleri :1:2 Sitede

Detaylı

Aulacoseira granulata, pennat diatomlardan Asterionella formosa, Cocconeis

Aulacoseira granulata, pennat diatomlardan Asterionella formosa, Cocconeis ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BEYŞEHİR GÖLÜ NÜN FİTOPLANKTON BİYOKÜTLESİ VE TÜR KOMPOZİSYONU Özden FAKIOĞLU SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır TEZ ONAYI

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Meltem İdem ELİBOL 1 Selma ÜSTÜNDAĞ 1 Hasan ÇEVLİK 1 1 DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Eğrekkaya Baraj Gölü nde 1999 yılında

Detaylı

KULLANILMASI: GÜRLEY K ÇAYI ÖRNE (ESK EH R) USE OF SOME DIATOM INDICES FOR EVAULATING WATER QUALITY:

KULLANILMASI: GÜRLEY K ÇAYI ÖRNE (ESK EH R) USE OF SOME DIATOM INDICES FOR EVAULATING WATER QUALITY: SUCUL S STEMLER N ZLENMES NDE BAZI D YATOME NDEKSLER N N KULLANILMASI: GÜRLEY K ÇAYI ÖRNE (ESK EH R) Cem TOKATLI Trakya Üniversitesi psala Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Program psala / ED

Detaylı

İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ

İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ Cevdet Demir, Habibe Ajderoğlu Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 16059 BURSA BUSKİ Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi, İçme

Detaylı

Uluabat Gölü Fitoplankton unun Tür kompozisyonu ve Zamansal-Mekansal Değişimi

Uluabat Gölü Fitoplankton unun Tür kompozisyonu ve Zamansal-Mekansal Değişimi LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(3): 121-135 (2016) Uluabat Gölü Fitoplankton unun Tür kompozisyonu ve Zamansal-Mekansal Değişimi Nurhayat DALKIRAN 1,*, Didem KARACAOĞLU

Detaylı

CLIMATIC CHARACTERISTICS OF ŞANLIURFA AND THE SURROUNDING REGION AND THE EFFECTS OF ATATÜRK DAM LAKE ON REGIONAL CLIMATE

CLIMATIC CHARACTERISTICS OF ŞANLIURFA AND THE SURROUNDING REGION AND THE EFFECTS OF ATATÜRK DAM LAKE ON REGIONAL CLIMATE 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, -12 Mayıs 1999, Ankara Proceedings of the 52 nd Geological Congress of Turkey, -12 May, 1999, Ankara ŞANLIURFA ve ÇEVRESĐNĐN ĐKLĐM ÖZELLĐKLERĐ ve ATATÜRK

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ekim Araştırma Dairesi 2010/10

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ekim Araştırma Dairesi 2010/10 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/10 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

NİSAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 MAYIS 2013

NİSAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 MAYIS 2013 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,42 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 6,13 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde değinildiği gibi, bu düşüşte enerji fiyatlarındaki baz

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

The Digestive System Content of Mastacembelus mastacembelus (Banks & Solander, 1794) Inhabiting in Karakaya Dam Lake (Malatya-Turkey)

The Digestive System Content of Mastacembelus mastacembelus (Banks & Solander, 1794) Inhabiting in Karakaya Dam Lake (Malatya-Turkey) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 229-233 (2010) www.trjfas.org ISSN 1303-2712 DOI: 10.4194/trjfas.2010.0211 The Digestive System Content of Mastacembelus mastacembelus (Banks & Solander,

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 2012)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 2012) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 202) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 000 ABA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU

EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 15.09.2013 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Doç. Dr. Murat Dündar DEMİRÖZ - Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2016

İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2016 İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2016 15 Kasım 2016 İŞSİZLİK ARTIŞI DEVAM EDİYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal Yönetici Özeti ve Selin Köksal Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım

Detaylı

İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2016

İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2016 İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2016 17 Ekim 2016 SANAYİDE ŞİDDETLİ İSTİHDAM KAYBI Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Selin Köksal Eylül 2015 Yönetici Özeti Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ. Banu KUNDAK ERTOSUN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ. Banu KUNDAK ERTOSUN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ Banu KUNDAK ERTOSUN BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2007 Her hakkı saklıdır i Doç.Dr. Ahmet

Detaylı

Kalecik ve Cip Baraj Göllerinin (Elazığ) Kıyı Bölgesinde Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimi

Kalecik ve Cip Baraj Göllerinin (Elazığ) Kıyı Bölgesinde Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimi Yunus Araştırma Bülteni 2015 (1): 3-10 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Kalecik ve Cip Baraj Göllerinin (Elazığ) Kıyı Bölgesinde Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimi Araştırma Makalesi Research Article 1 1

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

TC İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TC İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TC İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SULTANSUYU VE SÜRGÜ BARAJ GÖLLERİNDE (MALATYA) SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON KOMPOZİSYONU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ŞENGÜL ERCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı