Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), , (3), , 2006 Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri Güneş (TOPRAK) PALA ve Metin ÇAĞLAR Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimleri Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin epilitik diyatomeleri Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında bir yıl süre ile araştırılmıştır. Diyatomelere ait toplam 53 tür kaydedilmiştir. Navicula (9 tür), Gomphonema (8 tür) Nitzschia (7 tür) ve Fragilaria (6 tür) Keban Baraj Gölü nün araştırılan İçme bölgesinde en fazla türle temsil edilen diyatome genusları olurken; Navicula spp., Gomphonema spp. ve Synedra spp. epilitik diyatome topluluğu içerisinde ortaya çıkış sıklıkları ve oluşturdukları populasyonların büyüklüğü bakımından en önemli diyatomeler olmuşlardır. Anahtar Kelimeler : Keban Baraj Gölü, Diyatome, Epilitik. Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations Abstract: The epilithic diatoms İçme regions of Keban Dam Lake were investigated from March 2001 to February A total of 53 taxa of diatoms was recorded during the study. Navicula (9 taxa), Gomphonema (8 taxa), Nitzschia (7 taxa) and Fragilaria (6 taxa) were represented by most species in the studied part of the littoral region. Navicula spp., Gomphonema spp. and Synedra spp. were found to be the most conspicious species with respect to frequency of occurrence and cell numbers in epilithic community. Keywords :Keban Dam Lake, Diatom, Epilithic. 1. Giriş Yurdumuzda baraj göllerinde alglerle ilgili yapılan çalışmalar, alglerin durgun ve akarsular içindeki önemlerinin anlaşılmasıyla birlikte son 30 yıl içerisinde artmaya başlamıştır. Öncelikle İç Anadolu Bölgesi nde başlayan bu çalışmaların birinde Aykulu ve Obalı [1], Kurtboğazı Baraj Gölü fitoplanktonunu inceleyip, 6 alg grubuna ait toplam 74 tür belirlemişlerdir. Çubuk-I Baraj Gölü kıyı bölgesi alglerinin kompozisyonu ve mevsimsel değişimini inceleyen Gönülol [2], aynı yıl Bayındır Baraj Gölü nün fiziksel ve kimyasal özellikleri ile klorofil-a düzeyini belirlediği bir başka çalışmasında [3], biyolojik veri olarak fitoplanktonun mevsimsel değişimini ve çeşitliliğini de değerlendirmiştir. Gönülol [4] Bayındır Baraj Gölü kıyı bölgesi algleri üzerinde yapmış olduğu bir başka çalışmasında, Bacillariophyta yı diğer alg gruplarına göre daha baskın bulmuştur. Yıldız [5], Altınapa Baraj Gölü ve bu gölden çıkan Meram Çayı nın alg toplulukları ve bu topluluklardaki değişimleri incelerken, Altuner ve Gürbüz [6], Tercan Baraj Gölü bentik alg topluluklarının kompozisyonu ve mevsimsel değişimini inceledikleri çalışmalarında, gölün alg florasının, Chlorophyta, Bacillariophyta, Dinophyta ve Euglenophyta üyelerinden oluştuğunu ortaya koymuşlardır.elazığ ve çevre illerdeki baraj göllerinde alglerle ilgili olarak yürütülen çalışmalar ise 1980 li yıllardan sonra başlamış olup, son zamanlarda giderek yaygınlaşmıştır ; DSİ [7] tarafından Keban Baraj Gölü nün limnolojik verilerini ortaya çıkarmak amacı ile yapılan çalışmada, planktonik ve bentik alglere de yer verilmiştir. DSİ [8] tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, Cip Baraj Gölü nün limnolojik etüdü yapılmış ve gölün biyolojik yapısının tespiti kapsamında planktonik formlar da araştırılmıştır. Fitoplanktonda en baskın grubun Bacillariophyta, zooplanktonda ise Copepoda oldukları ifade edilmiştir. Şen ve Çetin [9], Cip Baraj Gölü nde yaptıkları çalışmalarında baraj gölünde farklı sediment özelliğine sahip üç ayrı istasyondan

2 G. Pala ve M. Çağlar aldıkları örneklerde gölün bentik alg florasının başlıca, Bacillariophyta ve Cyanophyta üyelerince oluşturulduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı araştırmacılar [10,11], Keban Baraj Gölü nün İçme ve Keban bölgelerinde yayılım gösteren planktonik ve bentik algleri ve mevsimsel değişimlerini de incelemişlerdir. Araştırmacılar, her iki bölgedeki fitoplankton ve bentik alglerin büyük ölçüde aynı alg divizyolarına ait türler tarafından oluşturulduğu, bentik alg florasının fitoplanktonik formlara nazaran tür çeşitliliği ve populasyon yoğunluğu bakımından daha önemli olduğu sonucuna varmışlardır. Çetin ve ark. [12], Malatya il sınırları içindeki Orduzu Baraj Gölü bentik diyatomelerini farklı habitatlardan aldıkları örneklerde (epilitik, epipelik ve epifitik) incelemişler ve Baraj Gölü nde diyatomelere ait toplam 71 tür belirlemişlerdir. Yukarıda bahsedilen çalışmalardan da anlaşıldığı üzere, yurdumuzda ve bölgemizde baraj gölleri ile ilgili yapılan çalışmalar sayıca henüz yetersizdir. Baraj göllerinin sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için, fitoplankton ve fitobentoz topluluklarının gelişimi ve bunları etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu amaç doğrultusunda, Keban Baraj Gölü İçme bölgesinde gerçekleştirilen bu çalışmada bentik alg toplulukları içerisindeki epilitik diyatomeler, bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerle birlikte araştırılmıştır. Epilitik diyatomelerin tespiti ayrıca, baraj gölünün tür listesinin oluşmasına da katkıda bulunacaktır. 2. Materyal ve Metot Keban Baraj Gölü, Fırat Nehri üzerinde inşa edilen ilk baraj gölü olup, 1974 yılından itibaren su tutmaya başlamıştır. Yüzölçümü km 2, drenaj alanı km 2 olan gölün en derin yeri, baraj gövdesinin bulunduğu nokta olup maksimum derinlik 163 m dir [13]. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinden Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında aylık olarak alınan örneklemeler için, iki farklı istasyon belirlenmiştir. Birinci istasyon ile ikinci istasyon arası yaklaşık bir km dir. Baraj Gölü nün sıcaklığı, 1ºC taksimatlı civalı termometre; ph ve çözünmüş O 2 değerleri ise Hanna model ph /O 2 metre ile arazide ölçülmüştür. Her iki istasyondaki epilitik örnekler, taşlar üzerinden fırça yardımıyla kazınarak alınmış ve saf su ile yıkanıp steril naylon poşetler içerisine konulmuştur. Sürekli preparatları hazırlanan diyatomelerin tür teşhisleri ve sayımları Nikon marka mikroskop ile yapılmıştır. Sürekli preparatlarda yapılan sayımlar için, nispi yoğunluk esas alınmış ve sonuçlar (%) organizma olarak verilmiştir [14]. Diyatomelerin tür teşhisleri için ilgili kaynaklardan [15-20] yararlanılmıştır. 3. Bulgular Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla ayda bir kez olmak üzere, her iki istasyondaki yüzey suyunun sıcaklık, ph ve çözünmüş oksijen değerleri Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında arazide ölçülmüş ve sonuçlar Tablo 1 de gösterilmiştir. Çalışma süresince birinci istasyonda (20,0 C) ve ikinci istasyonda (21,0 C) en yüksek yüzey su sıcaklığı Temmuz (2001), her iki istasyonda en düşük su sıcaklığı (7,0 C) ise Şubat (2002) ayında kaydedilmiştir. Tablo 1. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinde seçilen I. ve II. istasyonlarda kaydedilen sıcaklık, ph ve çözünmüş oksijen değerleri. I. istasyon II. istasyon Aylar Sıcaklık Oksijen ph Sıcaklık Oksijen ph ( 0 C) (O 2 ) ( 0 C) (O 2 ) Mart ,0 8,2 7,8 11, ,8 Nisan ,0 8,0 7,8 12,0 11,0 8,0 Mayıs ,5 8,4 7,6 12,5 11,0 8,0 Haziran ,0 8,2 16,0 11,4 7,0 Temmuz ,0 7,0 7,5 21,0 9,0 7,6 Ağustos ,5 6,8 8,0 19,5 6,8 7,0 Eylül ,0 8,8 8,0 18,5 10,4 7,5 Ekim ,5 9,4 8,5 18,5 11,2 6,5 Kasım ,0 10,2 8,0 13,5 9,4 7,3 Aralık ,0 11,4 8,4 10,0 11,4 8,2 Ocak ,0 12,0 7,6 8,5 12,0 8,0 Şubat ,0 11,4 7,8 7,0 11,4 7,6 324

3 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations Tablo 2. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin birinci ve ikinci istasyonlarında kaydedilen epilitik diyatome türleri. Tür 1. istasyon 2. istasyon Aulacoseria granulata (Ehr.) Ralfs. + + Cyclotella kützingiana Thwaites + + Cyclotella ocellata Pantocksek + + Achnanthes lanceolata (de Breb.) Grun. + + Achnanthes microcephala (Kütz.) Grun. + Achnanthes pinnata Hustedt + + Achnanthes minutissima Kütz. + Amphora commutata Grun. + + Amphora ovalis Kütz. + + Amphora veneta Kütz. + + Cocconeis pediculus Ehr. + Cocconeis disculus (Schum.) Cleve + Cocconeis placentula Ehr. + + C. placentula var. lineata (Ehr.) Van Heurck + + Diatoma elongatum (Lyngbye) Agardh + + Diatoma vulgare Bory + Fragilaria brevistriata Grun. + + Fragilaria bicapitata A. Mayer + Fragilaria crotonensis Kitton + Fragilaria construens (Ehr.) Grun. + + Fragilaria vaucheria (Kütz.) Petersen + Fragilaria pinnata Ehr. + + Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenhorst + G. angustatum var. producta Grun. + G. truncatum var. capitatum (Ehr.) Patrick + + Gomphonema parvulum Kütz. + Gomphonema acuminatum (Ehr.) + + Gomphonema gracile Ehr. + + Gomphonema olivaceum (Lyngbye) Kütz. + Gomphonema ventricosum Greg. + Navicula phyllepta Kütz. + + Navicula cryptocephala Kütz. + + N. cryptocephala var. veneta (Kütz.) Rabenhorst + Navicula gregaria Donkin + Navicula graciloides A. Mayer + Navicula phyllepta Kütz. + + Navicula radiosa Kütz. + + Navicula salinarum Grun. + + Navicula trivialis Lange-Bertalot + Nitzschia amphibia Grun. + Nitzschia closterium (Ehr.) W.Smith + Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun. + Nitzschia gracilis Hantzsch + Nitzschia hantzschiana Rabh. + Nitzschia palea (Kütz.) W.Smith + + Nitzschia sigma (Kütz.)W.Smith + + Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr. + Pinnularia leptosoma Grun. + + Rhoicosphenia curvata (Kütz.)Grun. + + Surirella ovata Kütz + + Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. + + Synedra acus Kütz. + Synedra acus var. angustissima Grun. + + Birinci istasyonda ph, en düşük (7.5) Temmuz (2001), en yüksek (8.4) Aralık (2001), ikinci istasyonda en düşük (6,5) Ekim (2001), en yüksek (8,8) ise, Mart (2001) ayında kaydedilmiştir. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinden seçilen her iki istasyondan alınan örneklerde diyatomelere ait toplam 53 tür kaydedilmiştir ; Birinci istasyonda Aulacoseria (1 tür), Cyclotella (2 tür), Achnanthes (3 tür), Amphora (3 tür), Cocconeis (3 tür), Diatoma (2 tür), Fragilaria (5 tür), Gomphonema (6 tür), Navicula (7 tür), Nitzschia (5 tür), Pinnularia (1 tür), Rhoicosphenia (1 tür), Surirella (1 tür) ve Synedra (3 tür) ya ait olmak üzere toplam 43 tür kaydedilmiştir (Tablo 2). Birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en dikkat çekici diyatomeler Gomphonema parvulum, Navicula salinarum ve Synedra ulna 325

4 G. Pala ve M. Çağlar olmuştur. Bu diyatomeler aynı zamanda epilitik topluluk içerisinde en yüksek nispi yoğunluklara da sahip olmuşlardır. Nisbi yoğunluk (%) G. parvulum N. salinarum S.ulna 0 Mar.01 Nis.01 May.01 Haz.01 Tem.01 Ağu.01 Eyl.01 Eki.01 Kas.01 Ara.01 Oca.02 Şub.02 Şekil 1. Birinci istasyonda Gomphonema parvulum, Navicula salinarum ve Synedra ulna türlerinin nispi yoğunluklarındaki mevsimsel değişimler. Birkaç ay dışında Gomphonema parvulum un nispi yoğunluğu araştırma süresince diğer iki diyatomeye oranla daha yüksek olmuştur (Şekil 1). Bu türün sonbahar mevsimindeki nispi yoğunluğu diğer dönemlerdeki nispi yoğunluğundan çok daha yüksek gözlenmiştir. Nispi yoğunluğunun düşük olduğu ilkbahar mevsiminde ise Navicula salinarum ve Synedra ulna nın nispi yoğunluklarında artışlar gözlenmiştir. Ocak ayı ise Gompnonema parvulum un en düşük nispi yoğunluğunun (%1,12) kaydedildiği ay olmuştur (Şekil 1). Birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı bakımından önemli diğer bir diyatome Navicula salinarum olmuştur. Bu diyatomenin en yüksek nispi yoğunluğu (%28,44) Mayıs (2001), en düşük nispi yoğunluğu (%2,67) ise Temmuz (2001) ayında kaydedilmiştir. N. salinarum un Ekim(2001) ve Şubat (2002) aylarındaki nispi yoğunlukları (%21,28 ve %20) da önemli olmuştur (Şekil 1).Synedra ulna, birinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı bakımından dikkat çeken diğer diyatome olurken, bu diyatomeye ait en yüksek nispi yoğunluk (%29) Kasım (2001), en düşük nispi yoğunluk (%1,43) ise Temmuz (2001) ayında kaydedilmiştir. Eylül (2001) ve Ocak (2002) aylarında ise bu diyatomeye rastlanılmamıştır. S. ulna nın nispi yoğunluğu Mayıs (2001) ayı (%20) hariç diğer aylarda %2-10 arasında değişmiştir (Şekil 1).Achnanthes lanceolata, Achnanthes minutissima, F. brevistriata, F.vaucheria, Gomphonema gracile, G.truncatum var. capitatum, Navicula graciloides, Nitzschia thermalis, Nitzschia sigma, N. amphibia ve Pinnularia leptosoma birinci istasyonda çalışma süresince yalnızca bir örnekte kaydedilmeleriyle dikkat çekmişlerdir. Birinci istasyonda epilitik diyatomeler en iyi gelişmelerini ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gösterirken; kış ve yaz mevsimleri diyatomelerin birey sayılarının fakir olduğu devreler olmuşlardır. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinden seçilen ikinci istasyonda epilitik diyatomelerden Aulocoseira (1 tür), Cyclotella (2 tür), Achnanthes (3 tür), Amphora (3 tür), Cocconeis (3 tür), Diatoma (1 tür), Fragilaria (4 tür), Gomphonema (5 tür), Navicula (7 tür), Nitzschia (4 tür), Pinnularia (2 tür), Rhoicosphenia (1 tür), Surirella (1 tür) ve Synedra (2 tür) ya ait olmak üzere toplam 39 tür kaydedilmiştir. İkinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunlukları bakımından en dikkat çekici diyatomeler Navicula phyllepta, Gomphonema angustatum ve Cyclotella kützingiana olmuştur (Şekil 2). Çalışma süresince N. phyllepta, G. angustatum ve C. kützingiana ya oranla daha fazla örnekte kaydedilmiştir. Bu istasyonda, N. phyllepta nın en yüksek nispi yoğunluğu (%34,03) Mayıs (2001), en düşük nispi yoğunluğu (%4,22) ise Ocak (2002) ayında kaydedilmiştir. Çalışma süresince bu diyatomenin nispi yoğunluğundaki artış ve azalışlar dikkat çekici olurken, Mayıs ayındaki nispi yoğunluğu diğer diyatomeler (G. angustatum ve C. kützingiana) arasında kaydedilen en yüksek nispi yoğunluk olmuştur. N. phyllepta nın ilkbahar ve yaz mevsimindeki 326

5 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations nispi yoğunlukları diğer mevsimlere göre biraz daha fazla olmuştur (Şekil2). İkinci istasyonda ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunlukları ile dikkat çeken diğer bir tür Cyclotella kützingiana olmuştur. Eylül ayı hariç diğer bütün aylarda kaydedilen Cyclotella kützingiana nın en yüksek nispi yoğunluğu (%16,40) Kasım, en düşük nispi yoğunluğu (%1,88) ise Ekim ayında kaydedilmesi dikkat çekici olmuştur. Bu diyatomenin yaz mevsimindeki nispi yoğunluğu, diğer mevsimlerden biraz daha fazla olmuştur (Şekil 2). Bu istasyonda ortaya çıkış sıklığı ile dikkat çeken diğer bir tür, Gomphonema angustatum olmuştur. G. angustatum çalışma süresince Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım (2001) ve Şubat (2002) ayları hariç diğer aylarda rastlanılmasına rağmen nispi yoğunluğu diğer diyatomelere nazaran daha düşük olmuştur. Bu diyatomenin en yüksek nispi yoğunluğu (%30) Mart (2001) ayında kaydedilirken, diğer aylardaki nispi yoğunlukları %3-16 arasında değişmiştir. İkinci istasyona çalışma süresince Achnanthes pinnata, Amphora commutata, Fragilaria construens Gomphonema truncatum var. capitatum, G. acuminatum, Navicula radiosa, N. trivialis e ait hücrelere yalnızca bir örnekte rastlanılmıştır. İkinci istasyonda kaydedilen epilitik diyatomelerin ilkbahar ve yaz mevsimindeki nispi yoğunlukları, sonbahar ve kış mevsimine nazaran biraz daha fazla olmuştur. Şekil 2. İkinci istasyonda Navicula phyllepta, Gomphonema angustatum ve Cyclotella kützingiana nın nispi yoğunluğundaki mevsimsel değişimler. 40 Nisbi yoğunluk (%) N.phyllepta G.angustatum C.kützingiana 0 Mar.01 Nis.01 May.01 Haz.01 Tem.01 Ağu.01 Eyl.01 Eki.01 Kas.01 Ara.01 Oca.02 Şub Tartışma ve Sonuç Keban Baraj Gölü İçme bölgesinin epilitik algleri içerisinde diyatomeler hem birey sayıları hem de ortaya çıkış sıklıkları bakımından diğer alglerden daha yoğun olduklarından bu çalışmada diğer algler ihmal edilmiştir. Yurdumuzda Baraj gölleri ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda [2-6] da, kıyı bölgesi algleri içerisinde Bacillariophyta üyeleri diğer alglere göre dominant organizmalar olmuşlardır. Bölgemizdeki baraj göllerinde yapılan çalışmalarda [9-11] da, bentik alglerin büyük ölçüde Bacillariophyta ya ait türler tarafından oluşturulduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, Keban Baraj Gölü nün İçme ve Keban bölgelerinde büyük ölçüde Bacillariophyta ya ait türler tarafından oluşturulan bentik alg florasının tür çeşitliliği ve populasyon yoğunluğu bakımından fitoplanktona oranla daha önemli olduğu rapor edilmiştir. Keban Baraj Gölü nün İçme bölgesinde birinci istasyondan alınan epilitik örneklerdeki diyatomeler (43 tür) tür sayısı bakımından, ikinci istasyona (39 tür) göre biraz daha zengin olmuştur. Navicula phyllepta, her iki istasyonda da ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en önemli diyatome olmuştur. Bu diyatomeyi Gomphonema, Synedra ve Cyclotella cinslerine ait türler izlemiştir. Yurdumuzda baraj gölleri ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda [2-6] da, Gomphonema ve Cyclotella genuslarına ait türlerin ortaya çıkış sıklığı ve oluşturdukları populasyonlar bakımından dikkat çekici oldukları vurgulanmıştır. Altuner ve Gürbüz [6], Tercan Baraj Gölü bentik alg topluluklarının kompozisyonu ve 327

6 G. Pala ve M. Çağlar üzerinde bir araştırma., C. Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Bil. Der., 5, Altuner, Z., Gürbüz, H. (1996). Tercan Baraj Gölü bentik alg florası üzerinde bir araştırma, Tr. J. of Botany, 20 (1996) DSİ. (1983). Keban Dam Lake reservoir limnological report. 8. DSİ. (1987).Cip Baraj Gölü Limnolojisi, 9. Şen, B., Çetin, A. K. (1988). Seasonal dynamics of benthic diatoms in a reservoir in South-East Turkey, The Proceedings of 10 th Dıatom- Symposıum, Çetin, A. K., Şen, B. (1997). Keban Baraj Gölü nün Bacillariophyta dışındaki algleri ve mevsimsel değişimini inceledikleri çalışmalarında gölün epilitik diyatomeleri içerisinde Gomphonema olivaceum, G. olivaceum var. munitissima, Gomphonema olivaceoides, Cymbella affinis, C. ventricosa, Cyclotella ocellata ve Cymbella minuta, baskın türler olarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmada kaydedilen epilitik diyatomeler arasında Cyclotella ve Gomphonema cinslerine ait dominant türler hariç diğer bulgular ile Tercan Baraj Gölü epilitik diyatomeleri arasında cins seviyesinde bir benzerlik görülmemektedir. Altınapa Baraj Gölü sedimanlar üzerinde yaşayan alg topluluğu içerisinde en bol, en yaygın diyatome türleri olarak kaydedilen Nitzschia palea, Synedra delicatissima, Navicula cryptocephala, N. radiosa var. tenella, Cymbella amphicephala dan [21], Keban Baraj Gölü İçme Bölgesi epilitik alg topluluğu içerisinde yalnızca Navicula cryptocephala ve Nitzschia palea doğrudan yer alırken, Cymbella cinsine rastlanılmamış, Synedra cinsi ise farklı türlerle temsil edilmiştir. Yukarıda bahsedilen baraj gölleri ile karşılaştırıldığında, Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu ile bu baraj gölleri arasında tür komposizyonu yönünden fazla bir benzerlik olmadığı görülmüştür. Yakın bölge de yer alan Cip Baraj Gölü nün bentik alglerinin incelendiği araştırmada [10] ise, Nitzschia, Navicula ve Pinnularia en fazla türle temsil edilen diyatome genusları olarak kaydedilmiştir. Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu içerisinde de Nitzschia ve Navicula genuslarının fazla türle temsil edilmesi, Cip Baraj Gölü bentik algleri için kaydedilen bulguyu desteklemiştir. Ayrıca, Cip Baraj Gölü nde sekiz türle temsil edilen Pinnularia cinsi Keban Baraj Gölü nün epilitik alg topluluğu içerisinde yalnızca iki türle temsil edilmiştir. Her iki baraj gölünün bentik alg florası tür komposizyonunda görülen bu benzerlik ve farklılıklar, türlere ait birey sayılarında da kendini göstermiştir. Cip Baraj Gölü nde birey sayısı bakımından en baskın diyatome olan Synedra tabulata ve Pinnularia brebissonii Keban Baraj Gölü İçme Bölgesi epilitik diyatomeleri arasında gözlenmemiştir. Fakat Cip Baraj Gölü nde birey sayısı bakımından önemli olan Navicula cryptocephala ve Amphora ovalis Keban Baraj Gölü epilitik alg topluluğu içerisinde de sayıca önemli olmuşlardır. Baraj göllerinin, bentik alg topluluklarının hem tür komposizyonları hem de türlerin oluşturdukları populasyonlarının büyüklüğü bakımından ortaya çıkan farklılıklar, benzer ekosistemler arasında dahi önemli farklılıklar olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu farklılıkların nedenlerinin anlaşılması ise, ekosistemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin tam olarak karşılaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Keban Baraj Gölü nde bazı diyatomeler, epilitik alg topluluğu içerisinde ortaya çıkış sıklığı bakımından sık kaydedilen diyatomeler arasında yer almamasına rağmen, bazı aylarda ulaştıkları yüksek nispi yoğunluklarla dikkat çekici olmuşlardır. Bu bulgu, şartlar uygun olduğunda baskı altında kalan bu fırsatçı türlerin kısa bir sürede iyi çoğalabileceklerine dikkat çekmektedir. Diyatomelerin epilitik alg topluluğu içerisinde sürekli bulunuşu dikkate alındığında, diyatomelerin kozmopolitan olup, her türlü substratumlarda en fazla rastlanılan alglerden biri olabileceğini ortaya koymaktadır. Kaynaklar 1. Aykulu, G., Obalı, O. (1981). Phytoplankton biomass in the Kurtboğazı Dam Lake. Communications. C2, 24, Gönülol, A. (1985). Çubuk-I Baraj Gölü algleri üzerinde araştırmalar II. Kıyı bölgesi alglerinin kompozisyonu ve mevsimsel değişimi. Doğa Bilim Dergisi, A2, 9(2), Gönülol, A. (1985). Studies on the phytoplankton of the Bayındır Dam Lake. Communications, Serie C, 3, Gönülol, A. (1987). Studies on the benthic algae of the Bayındır Dam Lake. TUJ. Botany, 11(1), Yıldız, K. (1987). Altınapa Baraj Gölü ve bu gölden çıkan Meram Çay ı alg toplulukları 328

7 Epilithic Diatoms in Keban Dam Lake and Their Seasonal Variations mevsimsel değişimleri, F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9 (2), Çetin, A. K., Şen, B. (1998). Diatoms (Bacillariophyta) in the phytoplankton of Keban Reservoir and their seasonal variations, Tr. J. of Botany, 22, Çetin, A. K., Şen, B., Yıldırım,V., Alp, T. (2003). Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) bentik diyatome florası, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), DSİ. (1982). Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu, D.S.İ. Genel Müd. İşl. Bak. Dai. Bşk. Yay. Ankara. 14. Round, F.E., (1953). An Investigation of Two Benthic Algal Communities in Malharm Tarn, Yorkshire, J. Ecol., 41, Bourelly, P. (1968). Les Algues D eau Douce Algues Jaunes Et Brunes. N. Baues. Paris, 439 p. 16. Husdeth, F. (1932). Bacillariophyta (Diatome) Heft. 10 in Pascher, Die Süsswasser Flora Mitteleuropas, Gustav Fischer Pub, Jena, Germany. 17. Germain, H. (1981). Flora Des Diatomees Diatomophycees. Societe Nouvelle Des Editions Boubee, Paris. 18. Grimes, J., Rushforth, S.R. (1982). Diatoms of Recent Bottom Sediments of Utah Lake Utah U.S.A. Bibliotheca Phycologica, Germany. 19. Patrick, R.,Reimer, C.W. (1966). The Diatoms of the United States, Exclusive of Alaska and Hawaii. Monographs of the academy of national sciens of Philadelphia no : 13. Pennyslyvania, U.S.A. 688 pp. 20. Patrick, R., Reimer, C.W. (1975). The Diatoms of the United States. Volume II. Acad. Sci. Phyladelphia. 21. Yıldız, K. (1986). Altınapa Baraj Gölü alg toplulukları üzerinde araştırmalar. Kısım II. Sedimanlar üzerinde yaşayan alg topluluğu. Doğa Tr. J. Bio

Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası

Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 26(1), 45-51, 2014 26(1), 45-51, 2014 Özet Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası Güneş PALA Fırat Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası. Benthic Diatom Flora of Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey)

Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası. Benthic Diatom Flora of Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey) F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-7, 2003 Özet Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası A. Kadri ÇETİN, Bülent ŞEN,* Vesile YILDIRIM ve Tahir ALP* Fırat Üniversitesi

Detaylı

Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası. Epipelic Diatom Flora of Kürk Stream (Elazığ) Flowing into Lake Hazar

Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası. Epipelic Diatom Flora of Kürk Stream (Elazığ) Flowing into Lake Hazar F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3), 329-336, 2003 Özet Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası Vesile YILDIRIM, Bülent ŞEN,* A. Kadri ÇETİN, ve M. Tahir ALP*

Detaylı

Vesile Yıldırım Accepted: March 2011. ISSN : 1308-7258 vyildirim@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Vesile Yıldırım Accepted: March 2011. ISSN : 1308-7258 vyildirim@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0064 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: November 2010 Vesile Yıldırım Accepted: March 2011 Abdulkadir

Detaylı

Melendiz Çay n n (Aksaray-Ihlara) Epipelik Diyatome Floras n Mevsimsel De imi

Melendiz Çay n n (Aksaray-Ihlara) Epipelik Diyatome Floras n Mevsimsel De imi C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2006)Cilt 27 Say 1 Melendiz Çay n n (Aksaray-Ihlara) Epipelik Diyatome Floras n Mevsimsel De imi * dvan SIVACI ** ükran DERE *Ondokuz May s Üniversitesi

Detaylı

Porsuk Göleti (Erzurum, Türkiye) Fitoplankton u Üzerine Bir Araştırma

Porsuk Göleti (Erzurum, Türkiye) Fitoplankton u Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (12): 53 61 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Porsuk Göleti (Erzurum,

Detaylı

Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri

Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri 15, 62, 23-29 2007 Nüket AKANIL BÝNGÖL, M. Sabri ÖZYURT, Hayri DAYIOÐLU Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 43100 KÜTAHYA Ahmet YAMIK Dumlupýnar

Detaylı

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş İzmit Körfezi (Marmara Denizi, Türkiye) Fitoplanktonu ile Çevresel Parametreler Arasındaki İlişkinin Kanonik Uyum Analizi (CCA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Suğla Gölü (Seydişehir / Konya) Bentik Algleri Üzerine Araştırmalar

Suğla Gölü (Seydişehir / Konya) Bentik Algleri Üzerine Araştırmalar S Ü Fen Fak Fen Derg Sayı 33 (2009) 51-59, KONYA Suğla Gölü (Seydişehir / Konya) Bentik Algleri Üzerine Araştırmalar Cengiz AKKÖZ 1, Betül YILMAZ Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Siraz Balığı [Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)] nın Beslenme Rejimi

Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Siraz Balığı [Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)] nın Beslenme Rejimi Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Siraz Balığı [Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)] nın Beslenme Rejimi Okan YAZICIOĞLU*, Mahmut YILMAZ** * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER

SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER Tahir ATICI G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Biyoloji Bölümü, Beşevler - ANKARA ÖZET Türkiye 'nin en önemli su potansiyellerinden biri olan Sakarya Nehrinde; Ankara Çayı ve Porsuk

Detaylı

Hasan KALYONCU DETERMINATION OF WATER QUALITY IN ISPARTA STREAM ACCORDING TO PHYSIOCHEMICAL PARAMETERS AND EPILITHIC DIATOME

Hasan KALYONCU DETERMINATION OF WATER QUALITY IN ISPARTA STREAM ACCORDING TO PHYSIOCHEMICAL PARAMETERS AND EPILITHIC DIATOME SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2006, 1(1-2), 14-25 ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ Hasan KALYONCU Süleyman Demirel

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SERA GÖLÜ (TRABZON) FİTOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SERA GÖLÜ (TRABZON) FİTOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SERA GÖLÜ (TRABZON) FİTOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA ARİF AKSOY HAZİRAN 2012 ÖZET SERA GÖLÜ (TRABZON)

Detaylı

Porsuk Baraj Gölü Epipelik Diyatome Frustullerinde Makro ve Mikro Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Porsuk Baraj Gölü Epipelik Diyatome Frustullerinde Makro ve Mikro Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (2): 1-6, 2011 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Porsuk Baraj Gölü Epipelik Diyatome Frustullerinde Makro ve Mikro Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Detaylı

Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplankton unun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması

Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplankton unun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 381 389 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Yedigöller ve Abant

Detaylı

Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý

Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý Ekoloji 20, 79, 57-62 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.797 Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý Elif Neyran SOYLU 1*, Faruk MARAÞLIOÐLU 2, Arif GÖNÜLOL 2 1 Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 115-136 115 HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ Tülay BAYKAL Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri

Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri 14, 56, 9-15 2005 Tahir ATICI Gazi Üniversitesi, Gazi Eðitim Fakültesi, Biyoloji Eðitimi Bölümü, 06100, Beþevler-ANKARA Olcay OBALI Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoðan-ANKARA

Detaylı

1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr.

1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr. 1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1975 Y. Lisans Sistematik Botanik Ankara

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

A review of investigations on diatoms (Bacillariophyta) in Turkish inland waters

A review of investigations on diatoms (Bacillariophyta) in Turkish inland waters Nova Hedwigia, Beiheft 141, 431 462 Stuttgart, März 2012 Article A review of investigations on diatoms (Bacillariophyta) in Turkish inland waters Cüneyt Nadir Solak 1 *, Luc Ector 2, Agata Z. Wojtal 3,

Detaylı

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ Ayça Oğuz, Reyhan Akçaalan & Meriç Albay İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cd., No: 200, Laleli-Fatih, İSTANBUL Suların

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(10): 826-833, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Cimil Deresi (Rize, Türkiye) nin Epilitik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Barutçu Gölü nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro- ve Makro-algleri

Barutçu Gölü nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro- ve Makro-algleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 1 11 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barutçu Gölü nün (Selçuk,

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0000 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: November 2010 Mücahit Eroğlu Accepted: February

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA) NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio BLOCH, 1782) NIN BESLENME REJİMİ

EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA) NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio BLOCH, 1782) NIN BESLENME REJİMİ EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA) NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio BLOCH, 1782) NIN BESLENME REJİMİ ÖZET Mahmut YILMAZ 1, Derya BOSTANCI 2, Savaş YILMAZ 3, Nazmi POLAT* 3 1-AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT

Detaylı

Karamuk Gölü (Afyonkarahisar) Fitoplankton Kommunitesinin Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri

Karamuk Gölü (Afyonkarahisar) Fitoplankton Kommunitesinin Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2011 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2011 Cilt/Volume 28, Sayı/Issue 1: 9-19 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Karamuk Gölü (Afyonkarahisar)

Detaylı

Büyük Lota Gölü (Hafik/SİVAS) nün Fitoplankton Toplulukları ve Su Kalitesi

Büyük Lota Gölü (Hafik/SİVAS) nün Fitoplankton Toplulukları ve Su Kalitesi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), Ciltl 36, No. 2 (2015) ISSN: 1300-1949 Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal (CSJ), Vol. 36, No. 2 (2015) ISSN: 1300-1949

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Samsun-Bafra Balık Gölleri (Tatlı Göl ve Gıcı Gölü) nde Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758) ın Sindirim Sistemi İçeriği

Samsun-Bafra Balık Gölleri (Tatlı Göl ve Gıcı Gölü) nde Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758) ın Sindirim Sistemi İçeriği F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 463-471, 2003 Samsun-Bafra Balık Gölleri (Tatlı Göl ve Gıcı Gölü) nde Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758) ın Sindirim Sistemi İçeriği

Detaylı

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 211 215 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seli Çayı (Elazığ-Türkiye)

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 610-616, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Aşağı Melet Irmağı (Ordu, Türkiye) nda Su

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

KULLANILMASI: GÜRLEY K ÇAYI ÖRNE (ESK EH R) USE OF SOME DIATOM INDICES FOR EVAULATING WATER QUALITY:

KULLANILMASI: GÜRLEY K ÇAYI ÖRNE (ESK EH R) USE OF SOME DIATOM INDICES FOR EVAULATING WATER QUALITY: SUCUL S STEMLER N ZLENMES NDE BAZI D YATOME NDEKSLER N N KULLANILMASI: GÜRLEY K ÇAYI ÖRNE (ESK EH R) Cem TOKATLI Trakya Üniversitesi psala Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Program psala / ED

Detaylı

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Meltem İdem ELİBOL 1 Selma ÜSTÜNDAĞ 1 Hasan ÇEVLİK 1 1 DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Eğrekkaya Baraj Gölü nde 1999 yılında

Detaylı

Haberin Beklenenden İyi Gelmesi

Haberin Beklenenden İyi Gelmesi Tarım Dışı İstihdam: (Non Farm Payrolls) Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirler. Yukarı yönde bir eğilim ülkenin para biriminde pozitif bir

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

Haberin Beklenenden İyi Gelmesi

Haberin Beklenenden İyi Gelmesi Tarım Dışı İstihdam: (Non Farm Payrolls) Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirler. Yukarı yönde bir eğilim ülkenin para biriminde pozitif bir

Detaylı

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0041 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: June 2009 Necla İpek Accepted: July 2010 Mücahit

Detaylı

A N A L İ Z. Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması. FurkanBEŞEL

A N A L İ Z. Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması. FurkanBEŞEL A N A L İ Z Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması FurkanBEŞEL Ocak 2015 KONUT FİYAT ENDEKSİ NEDİR ve NASIL HESAPLANIR? Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi

Detaylı

İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ

İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ Cevdet Demir, Habibe Ajderoğlu Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 16059 BURSA BUSKİ Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi, İçme

Detaylı

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 241-248, 2002. Özet Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Bülent ŞEN,* M.Ali Turan KOÇER,** M. Tahir ALP* *Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ekim Araştırma Dairesi 2010/10

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ekim Araştırma Dairesi 2010/10 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/10 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

Gösterge Tablosu. 1 Oca 2011-31 Ara 2011 Karşılaştırma ölçütü: Site. %24,77 Hemen Çıkma Oranı. 104.938 Ziyaret Sayısı

Gösterge Tablosu. 1 Oca 2011-31 Ara 2011 Karşılaştırma ölçütü: Site. %24,77 Hemen Çıkma Oranı. 104.938 Ziyaret Sayısı Gösterge Tablosu 1 Oca 211-31 Ara 211 8 8 4 4 3 Oca 5 Şub 1 Mar 12 Nis 15 May 17 Haz 2 Tem 22 Ağu 24 Eyl 27 Eki 29 Kas Site Kullanımı 14.938 %24,77 Hemen Çıkma Oranı 297.952 Sayfa Gösterimleri :1:2 Sitede

Detaylı

CLIMATIC CHARACTERISTICS OF ŞANLIURFA AND THE SURROUNDING REGION AND THE EFFECTS OF ATATÜRK DAM LAKE ON REGIONAL CLIMATE

CLIMATIC CHARACTERISTICS OF ŞANLIURFA AND THE SURROUNDING REGION AND THE EFFECTS OF ATATÜRK DAM LAKE ON REGIONAL CLIMATE 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, -12 Mayıs 1999, Ankara Proceedings of the 52 nd Geological Congress of Turkey, -12 May, 1999, Ankara ŞANLIURFA ve ÇEVRESĐNĐN ĐKLĐM ÖZELLĐKLERĐ ve ATATÜRK

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

Akarçay ın (Afyonkarahisar, Türkiye) Su Kalitesini Değerlendirmek için Diyatome İndekslerinin Kullanılması

Akarçay ın (Afyonkarahisar, Türkiye) Su Kalitesini Değerlendirmek için Diyatome İndekslerinin Kullanılması Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 021003 (27-38) AKU J. Sci. 12 (2012) 021003 (27-38) Akarçay ın (Afyonkarahisar, Türkiye)

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1996 Programı Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora. İstanbul Üniversitesi 2001 Programı

İstanbul Üniversitesi 1996 Programı Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora. İstanbul Üniversitesi 2001 Programı ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Yelda AKTAN TURAN Doğum Tarihi/Yeri: 1971/ Van Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No:200 34470 Laleli-İstanbul / Türkiye Telefon: +90 212

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt Nadir SOLAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Dumlupınar Üniversitesi 1998 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

NİSAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 MAYIS 2013

NİSAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 MAYIS 2013 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,42 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 6,13 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde değinildiği gibi, bu düşüşte enerji fiyatlarındaki baz

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 2012)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 2012) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 202) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 000 ABA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ Eğirdir Beyşehir Karacaören Alt Havzaları ÖH Alanları Atatürk Baraj Gölü ÖH Alanı Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; İçme suyu kaynaklarının

Detaylı

-> 6 24.02.2015 16:21

-> 6 24.02.2015 16:21 21 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29274 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YER ÜSTÜ SULARI, YER ALTI SULARI VE SEDİMENTTEN NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Baraj Göllerinde Toksik Mavi-Yeşil Algler Toxic Blue-Green Algae in Dam Lakes

Baraj Göllerinde Toksik Mavi-Yeşil Algler Toxic Blue-Green Algae in Dam Lakes Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Cilt: 3, Sayı: 2, Aralık 2011, 65-71 Baraj Göllerinde Toksik Mavi-Yeşil Algler Toxic Blue-Green Algae in Dam Lakes Özden FAKIOĞLU 1, Muhammed ATAMANALP 1, Nilsun

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Nisan Araştırma Dairesi 2010/04

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Nisan Araştırma Dairesi 2010/04 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/04 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ

UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ İbrahim SÖNMEZ 1, Ahmet Emre TEKELİ 2, Erdem ERDİ 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ. Banu KUNDAK ERTOSUN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ. Banu KUNDAK ERTOSUN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ Banu KUNDAK ERTOSUN BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2007 Her hakkı saklıdır i Doç.Dr. Ahmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 11 18 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atıksu Arıtma Tesisinin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI FİTOPLANKTONİK ORGANİZMALARIN İKİZCETEPELER VE ÇAYGÖREN BARAJLARINDA MEVSİMSEL VE DİKEY DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0029 Serap Saler 1 Zülfü Çoban 1 Gürel Nedim Örnekçi 2 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Songül Yüce 2 Received:

Detaylı

Gösterge Tablosu. 1 Oca 2011-31 Ara 2011 Karşılaştırma ölçütü: Site. 17.236 Ziyaret Sayısı. %79,86 Hemen Çıkma Oranı

Gösterge Tablosu. 1 Oca 2011-31 Ara 2011 Karşılaştırma ölçütü: Site. 17.236 Ziyaret Sayısı. %79,86 Hemen Çıkma Oranı Gösterge Tablosu 1 Oca 211-31 Ara 211 1 1 5 5 3 Oca 5 Şub 1 Mar 12 Nis 15 May 17 Haz 2 Tem 22 Ağu 24 Eyl 27 Eki 29 Kas 26.23 Sayfa Gösterimleri ::45 %92,15 Tarayıcılar Tarayıcı Ziyaret Internet Explorer

Detaylı

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ. Konuşmacı: Ali Alkan-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ. Konuşmacı: Ali Alkan-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinde Su Kalite Kriterleri YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ Ali ALKAN 1, Serkan SERDAR 1, Bayram ZENGİN 1 1 Su Ürünleri Merkez Araştırma

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Temmuz Araştırma Dairesi 2010/07

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Temmuz Araştırma Dairesi 2010/07 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/07 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER 2014

EKONOMİK GELİŞMELER 2014 EKONOMİK GELİŞMELER 2014 BÜYÜME GSYH alt kalemlerinin 2014 2. çeyrekten 2014 3. çeyreğe değişimleri GSYH alt kalemlerinin 2014 2. çeyrekten 2014 3. çeyreğe GSYH büyümesine katkıları + İhracat büyümeye

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

ULUSLARASI KATILIMLI ÇEVRE SEMPOZYUMU

ULUSLARASI KATILIMLI ÇEVRE SEMPOZYUMU ULUSLARASI KATILIMLI ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 24-26 EKİM 2013 GÜMÜŞHANE Editor Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Tasarım Yrd. Doç. Dr. Duygu ÖZDEŞ cevresempozyumu.gumushane.edu.tr www.cekud.org.tr www.gumushane.edu.tr

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ HİDROLOJİ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ Ders Kitabı Hidroloji Mehmetçik Bayazıt Birsen Yayınevi 224 sayfa, 3. Baskı, 2004 Yardımcı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Temmuz Araştırma Dairesi 2011/07

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Temmuz Araştırma Dairesi 2011/07 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2011/07 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ekim 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ekim 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim 26 ÖZET Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 1, olarak gerçekleşmiş ve bir önceki aya göre yükseliş göstermiştir. Söz konusu artışta mevsimsel ürünlerdeki yüksek oranlı

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ 518 BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ İsmail İ. TURNA * İskender GÜLLE ** S. Serkan GÜÇLÜ *** Özet Aralık 23-Kasım 24 tarihleri arasında, Burdur Gölü üzerinde seçilen 3 bölgeden

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 7 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları gıda fiyatlarındaki belirgin yükselişin etkisiyle yüzde 1,1 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Eylül 2012. Araştırma Dairesi 2012/09

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Eylül 2012. Araştırma Dairesi 2012/09 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2012/09 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

Planktonlar ve Fotobiyoreaktörler. Planktons and Photobioreactors

Planktonlar ve Fotobiyoreaktörler. Planktons and Photobioreactors DERLEME Planktonlar ve Fotobiyoreaktörler Yiğit ŞAHİN *, İhsan AKYURT * * Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, GİRESUN Sorumlu Yazar: yigitsahin_@windowslive.com Özet Plankton,

Detaylı