T.C. DAKAR BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ TĠCARET MÜġAVĠRLĠĞĠ. SENEGAL ĠN GENEL EKONOMĠK DURUMU VE TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK-TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DAKAR BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ TĠCARET MÜġAVĠRLĠĞĠ. SENEGAL ĠN GENEL EKONOMĠK DURUMU VE TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK-TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠ"

Transkript

1 T.C. DAKAR BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ TĠCARET MÜġAVĠRLĠĞĠ SENEGAL ĠN GENEL EKONOMĠK DURUMU VE TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK-TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠ EYLÜL 2011

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I 1. GİRİŞ SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Ülke Kimliği 2.2. Sosyal Göstergeler 2.3. Ekonomik Göstergeler 3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Ülkenin Kısa Tarihçesi 3.2. Siyasi ve İdari Durum Yasama (Seçim Sistemi, Siyasi Partiler, Parlamento) Yürütme Yargı 3.3. Coğrafi Bilgiler ve Nüfus Coğrafi Konumu, iklim, bitki örtüsü Nüfus Çalışma ve İşgücü Eğitim ve Kültür Sosyal Güvenlik 4. GENEL EKONOMİK DURUMU Genel Durum 4.2. Tarım 4.3. Sanayi 4.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon 4.5. Ticaret 4.6. Hizmetler 4.7. Enerji 4.8. Doğal Kaynaklar ve Madencilik 4.9. Para ve Sermaye Piyasaları 5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Genel Durum 5.2. Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri Cari İşlemler Dengesi Sermaye Hareketleri Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları 5.3. Dış Ticaret Genel Durum Dış Ticaret Mevzuatı İthalatta Alınan Vergiler Tarife Dışı Engeller Anti-Damping Uygulamaları Serbest Bölgeler ve Mevzuatı 2

3 BÖLÜM II Pazarlama ve Hizmetler Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları ve Preferanslar 5.4. Dış Ticaret İstatistikleri Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri Başlıca Ülkelere Göre Dış Ticaret Ülke Grupları ve Ekonomik Topluluklara Göre Dış Ticaret Dış Ticaretin Sektörel Dağılımı Başlıca Maddelere Göre İthalat Başlıca Maddelere Göre İhracat 1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Dakar Ticaret Müşavirliği 1.1 Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu Ekonomik İlişkilerin Gelişimi Sermaye Hareketleri Yatırım ve Mali İşbirliği Alanındaki Gelişmeler 1.2 Ticari İlişkilerin Genel Durumu Ticari İlişkilerin Gelişimi İkili Anlaşma ve Protokoller, KEK Toplantıları Diğer Temas ve Görüşmeler Ticari Temas ve Sonuçların Değerlendirilmesi 1.3 Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye ile Dış Ticaretin Durumu Başlıca Maddelere Göre Türkiye ye Senegal e İhracatı Başlıca Maddelere Göre Türkiye nin Senegal den İthalatı BÖLÜM III 1. Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar 2. Tarım, Ticaret, Hizmetler, Ulaştırma, İnşaat ve Turizm Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Belli Başlı Firmalar, Kuruluşlar ve Meslek Kuruluşları 3. Diğer Bilgiler KAYNAKÇA

4 METĠN ĠÇĠNDEKĠ TABLOLAR LĠSTESĠ (Sayfa No) Ülke Kimliği 6 Sosyal Göstergeler 6 Ekonomik Göstergeler 7 İşgücünün Sektörel Dağılımı 13 Önemli Tarım Ürünleri Üretimi 16 Sanayi Ürünleri Üretimi 18 Gümrük Vergiler 29 Vergi, Resim ve Harçlar 29 Senegal in Yıllarında Dış Ticareti 32 Senegal in İthalatında İlk 20 Ülke 32 Senegal in İhracatında İlk 20 Ülke 33 Senegal in Ülke Grupları İtibariyle İthalatı 33 Senegal in Ülke Grupları İtibariyle İhracatı 34 Senegal in İthalatının Sektörel Dağılımı 34 Senegal in Başlıca Maddelere Göre İthalatı 35 Senegal in Başlıca Maddelere Göre İhracatı 37 Başlıca Maddelere Göre Senegal in Dışsatımı 38 Türkiye Senegal Dış Ticaretinin Durumu 42 Başlıca Maddelere Göre Senegal e İhracat 43 Başlıca Maddelere Göre Senegal den İthalat 50 4

5 BÖLÜM I 1. GĠRĠġ Bu rapor, Batı Afrika bölgesi pazarına giriş kapısı konumundaki Senegal in genel ekonomik ve dış ticareti hakkında, bu ülke ile mal ve hizmet ticareti yapan veya yapmayı planlayan iş çevrelerimize bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Raporun birinci bölümünde Senegal ın kısaca sosyal ve ekonomik göstergeleri, ülke tarihi, siyasi durumu ve idari yapılanması hakkında özet bilgilere yer verilmekte daha sonra tarım, sanayi, ulaştırma, telekomünikasyon, hizmetler, enerji sektörleri, doğal kaynakları incelenmektedir. Bölümün sonunda Senegal in dış dünya ile ekonomik ilişkileri, dış ticaretinin ülkeler, sektörler ve başlıca maddelere göre dağılımı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Raporun İkinci Bölümünde ise Türkiye ile Senegal arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin genel durumu, Türkiye nin Senegal e ihracatı ile Senegal den ithalatının durumu ve ticari girişimlerde bilinmesi gereken gümrük vergileri, KDV uygulamaları, ticarette uygulanan standartlar vb. konularda bilgiler sunulmaktadır. İkinci bölümün son bölümünde ülkede gözlemlenen sorunlara değinilmekte Müşavirliğimizin görüş ve önerileri aktarılmaktadır. Senegal ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik-Ticari İlişkileri adı altında Müşavirliğimizce her yıl hazırlanan bu raporda mümkün olduğunca yerel kurumlar kaynaklı son verilerin kullanılmasına özen gösterilmiş olmakla birlikte; Senegal istatistiklerinin yetersiz kaldığı durumlarda dış kaynaklara başvurulmuştur. Kimi durumlarda ise 2008 yılı öncesi bilgiler ile yetinmek durumunda kalınmıştır. Senegal para birimi olan CFA Frankı (FCFA) Euro ya sabitlenmiş (1 Euro=655,957 FCFA) olmasına ve ülkede parasal büyüklükler FCFA nın yanısıra Euro cinsinden de ifade ediliyor olmasına rağmen diğer Ticaret Müşavirliklerince hazırlanan ülke raporları ile aynılık sağlanması ve karşılaştırmaları kolaylaştırmak amacıyla bu Rapordaki veriler olabildiğince ABD Doları cinsinden verilmiştir. Yıl Kur 1$ = ,8 FCFA ,3 FCFA ,4 FCFA ,0 FCFA ,75 FCFA Dış ticaret istatistiklerine ilişkin olarak dikkati çeken önemli bir nokta; Türkiye kaynaklı veriler ile Senegal verileri arasındaki önemli farktır. Bu durumun Senegal de gümrük vergilerinin yüksek olması nedeniyle Türkiye den yapılan ihracata ilişkin mal değerlerinin Senegal gümrüğünde olduğundan düşük gösterilmesi yanında üçüncü ülkelerden yapılan Türkiye orijinli ürünlerin Türkiye den ithal edilmiş gibi kayıtlara girmesi veya tersi durumun sözkonusu olması nedeniyle oluşabileceği düşünülmektedir. 5

6 2. SOSYAL VE EKONOMĠK GÖSTERGELER Dakar Ticaret Müşavirliği 2.1. ÜLKE KĠMLĠĞĠ Devletin Adı Senegal Cumhuriyeti République du Sénégal BaĢkenti Dakar Yönetim Biçimi Çok partili demokratik yarı başkanlık rejimi Resmi Dili Resmi dil Fransızcadır. Başta Wolof olmak üzere, Pular, Jola ve Mandinka dilleri de kullanılmaktadır. Dinsel Dağılım Müslüman (%94), Hıristiyan/Roman Katolik (%5), Animist ve diğer (%1) Para Birimi Batı Afrika Parasal Birliği Ortak Para Birimi olan CFA Frankı (Franc de la Communauté Financière Africaine) FCFA kullanılmaktadır. Yıllık Ortalama Döviz Kuru 1 Euro=655,957 FCFA (resmi kur sabit) 2010 yılında 1$= 448,75 FCFA (ortalama) Yüzölçümü km 2 Nüfus (2011 tahmini) Nüfus: (2011 tahmini) Kadın: Erkek: Yıllık Nüfus ArtıĢı (%) % 2,2 Nüfus Yoğunluğu (kiģi /km 2 ) 65,3 Mesai Saatleri ve Günleri Bankalar: Pzt-Cuma (değişiklik gösterebilir;) İş Yerleri: /18:00 Pzt-Cuma Büyük Kentler ve Limanlar Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis. Dakar limanı ve Dakar Léopold Sedar Senghor Havalimanı, Saint-Louis ve Cap-Skirring uluslararası havalimanı Türkiye ile Saat Farkı Yazın 3 saat Kışın 2 saat geri Haftalık ÇalıĢma Saati Ort. Resmi Tatil Günleri Uluslararası Telefon Kodu SOSYAL GÖSTERGELER 40 saat 4 Nisan- Senegal Ulusal Bayramı; 1 Mayıs- İşçi Bayramı; Müslüman ve Hıristiyan dini bayramları Ortalama Ömür 56,2 yıl Okuma Yazma Oranı %41,9 (15 yaş ve üstü); erkek nüfus (%53,1); kadın nüfus (%32,3) Brüt OkullaĢma Oranı %41,9 Yüksek Öğretim Okul Sayısı Üniversite Dakar da 1 kamu, 7 özel üniversite, Saint-Louis de 1 kamu üniversitesi Diğer şehirler de 3 üniversite Yüksek okul ve enstitüler Dakar da 5 kamu 100 özel Saint-Louis de 1 özel Diğer şehirlerde 2 kamu, 5 özel Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayısı Üniversite: Mesleki ve teknik öğretim:

7 Hastane Sayısı 25 hastane, 78 sağlık merkezi, 1035 i faal 1173 sağlık ocağı, 2 psikiatri merkezi, 76 özel katolik dispanseri, klinik, 75 sağlık noktası Doktor ve hastabakıcı sayısı doktor, hastabakıcı Bin kiģiye düģen doktor ve 5 doktor, 29 hastabakıcı hastabakıcı sayısı Bin KiĢiye DüĢen Otomobil 23 Telefon (toplam hat sayısı) Mobil Telefon (toplam hat sayısı) Internet (toplam abone sayısı) Gelen Turist Sayısı (2009) Eğitim Harcamaları/GSYĠH % 5,1 Sağlık Harcamaları/GSYĠH % 3,2 Karayolu Uzunluğu km Demiryolu Uzunluğu 906 Km KiĢi BaĢına Yıllık Elektrik Tüketimi: 133 (Kwh/kişi) Asgari Ücret 209 FCFA/saat (0,47 Dolar/ saat) FCFA/ay (596,15 Dolar/ay) 2.3. EKONOMĠK GÖSTERGELER GSMH Reel GSMH ArtıĢ Oranı (%) KiĢi BaĢına GSMH Enflasyon Oranı ĠĢgücü (faal nüfus) milyar FCFA (12,6 milyar $) milyar FCFA (13,2 milyar $) milyar FCFA (13,5 milyar $) % 2,4 % 1,7 %7, $ 994 $ $ % 5,8 % 3,2 % 1,2 5,4 milyon 5,6 milyon 5,4 milyon ĠĢsizlik Oranı (%) % 50 (tahminsel) % 54 (tahminsel) % 48 DıĢ Ticaret Ġhracat 2,1 milyar $ 1,9 milyar $ 2,2 milyar $ Ġthalat 5,7 milyar $ 4,5 milyar $ 4,9 milyar $ Denge -3,6 milyar $ -2,6 milyar $ -2,7 milar $ Dünya Ticareti % 0,24 % 0,19 %0,21 içindeki payı (%) Ülke DıĢ Ticaret Toplamı Ġçinde Türkiye nin Payı Ġhracat % 0,03 % 0,03 % 0,07 Ġthalat % 1,2 % 1,3 % 1,8 Cari ĠĢlemler Dengesi milyon $ milyon $ milyon $ Borç Stokları milyon $ milyon $ milyon $ Ġç Borç Stoku milyon $ 888 milyon $ milyon $ DıĢ Borç Stoku milyon $ milyon $ milyon $ Emisyon Hacmi M1 15,3-1,1 8,8 (% DeğiĢim) Kaynak: -Commission of UEMOA, Committee of convergence and BCEAO, i Direction de la Prévision et de la Statistique 7

8 3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 3.1. ÜLKENĠN KISA TARĠHÇESĠ Senegal de İslam dini 11 inci yüzyıldan itibaren yayılmaya başlamış olup, günümüzde halkın % 94 ü Müslüman dır. 13 üncü ve 14 üncü yüzyıllarda, bu bölge Mandingo İmparatorluklarının egemenliği altına girmiştir. Bu dönemde, Senegal Volof İmparatorluğu da kurulmuştur. İlk Fransız kolonileri ülkenin kuzeyine 1830 yılında yerleşmişlerdir. Fransızlar 1864 yılına kadar olan dönemde ülke topraklarının tamamına yayılmışlardır yılından itibaren yer yer meydana gelen direniş hareketlerine rağmen, 1891 yılına kadar Fransız yönetimi Senegal e tamamen yerleşmiştir. Mahalli Senegal Parlamentosu 1946 yılında oluşturulmuştur. Aynı tarihlerden itibaren Leopold Sedar Senghor ve Lamine Gueye Fransız Parlamentosu nda sınır ötesi toprakları temsil etmişlerdir. Senegal Parlamentosu'nun yetkilerini artıran ve bağımsız idarenin kurulmasına önayak olan yasa 1956 yılında Fransa tarafından kabul edilmiştir. 28 Eylül 1958 de Senegal Otonom Cumhuriyet statüsü kazanmıştır. Senegal ve Fransız Sudanı (bugünkü Mali Cumhuriyeti) 1959 yılı Ocak ayında Mali Federasyonu nu kurmuşlardır. Fransız Topluluğu içinde 20 Haziran 1960 tarihinde tam bağımsız duruma gelen Mali Federasyonu, 20 Ağustos 1960 da Senegal in Federasyon dan çekilmesi üzerine yıkılmıştır. Senegal ve Fransız Sudanı bağımsızlıklarını ilan etmiş, Leopold Sedar Senghor, Senegal in ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir de Cumhurbaşkanı Senghor politikadan ayrılmaya karar vermiş ve yerine kendisi gibi Sosyalist Parti den Abdou Diouf geçmiştir. Abdou Diouf Cumhurbaşkanlığı görevini yılları arasında sürdürmüştür. Diouf dört dönem Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet lideri Abdoulaye Wade a yenik düşmüştür. Sosyalist Parti, Parlamento daki çoğunluğunu da 28 Nisan 2001 de yapılan Parlamento seçimlerinde kaybetmiş ve Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade ın oluşturduğu seçim ittifakı 150 milletvekilinden oluşan Parlamento da 89 milletvekilliğini kazanmıştır. 25 Şubat 2007 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Abdoulaye Wade oyların %55,9 unu alarak ikinci kez kazanmıştır. 8

9 3.2. SĠYASĠ VE ĠDARĠ DURUM Dakar Ticaret Müşavirliği Yasama: Yasama organı, 150 üyeli Meclis ve 100 üyeli Senato dan oluşmaktadır. Senato nun 100 üyesinin 65 i Cumhurbaşkanı tarafından atanırken 35 üye Meclis tarafından seçilmektedir. Meclis üyeleri ise 5 yıllık bir süre için halkoylamasıyla seçilmektedir. 29 Nisan 2001'de yapılan ve katılım oranı %67,41 i bulan son Parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'ı destekleyen Senegal Demokratik Partisi (PDS) ekseninde oluşturulmuş olan SOPI Koalisyonuna mensup partiler (yaklaşık 40 parti) oyların % 49,59 unu alarak Parlamentoda 89 üyelik kazanmışlardır. Anılan seçimlerde eski Başbakan Moustapha Niasse'ın başkanlığındaki İlerici Güçler Birliği (AFP) oyların %16,14 üyle 11, ülke yönetimini yaklaşık 40 yıl elde tutan Sosyalist Parti (PS) ise oyların 17,36 sını alarak 10 üyelik kazanmıştır. Geri kalan 10 üyelik diğer partiler arasında paylaşılmıştır. Normal koşullar altında 2006 yılı Haziran ayında yapılması gereken milletvekili seçimleri Parlamentonun kararıyla, Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte gerçekleştirilmek üzere 2007 Şubat ayına ertelenmiş, fakat daha sonra bu karardan vazgeçilerek Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ayrı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. 25 Şubat 2007 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Abdoulaye Wade oyların %55,9 unu alarak bir kez daha kazanmıştır. 3 Haziran 2007 tarihinde yapılan genel seçimleri ülkedeki partilerin bir çoğu boykot etmiş ve seçime katılmamıştır. Bu yüzden seçimlere katılım toplam seçmen sayısının %35 i gibi çok düşük bir düzeyde kalmış, sonuçta SOPI koalisyonu oyların %69 unu alarak 150 üyeli Senegal Parlamentosu nda 131 sandalye kazanmıştır Yürütme Yarı Başkanlık sistemi ile yönetilen Senegal de, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Thies ve Ziguinchor, Kedougou, Sedhiou, Kaffrine olmak üzere 14 idari bölge bulunmaktadır. Halk oyu ile seçilen Cumhurbaşkanı nın görev süresi 5 yıldır. Cumhurbaşkanlığı 2 dönem ile sınırlandırılmıştır yılı Şubat ayında yapılması gereken Cuhmurbaşkanı seçimleri için anayasanın amir hükmüne karşılık 3ncü defa aday olmak veya yerine oğlu Karim Wade ı seçtirmek isteyen Abdoulaye Wade a muhalefet ve kamuoyu karşı çıkmaktadır. Nitekim 23 Haziran 2011 tarihinde bir gün süren iç karşıklıklar çıkmış ve zorlukla bastırılmıştır. Bu nedenle, 2012 Şubat seçimi döneminin sakin geçmeyebileceği düşünülmektedir. Senegal Hükümeti ndeki Bazı Önemli Bakanlar - CumhurbaĢkanı: Abdoulaye Wade - BaĢbakan: Souleymane Ndiaye Ndéné - DıĢiĢleri Bakanı: Madické Niang - Ekonomi ve Maliye Bakanı: Abdoulaye Diop - TicaretBakanı: Amadou Niang - Adalet Bakanı: Cheikh Tidiane Sy - Uluslararası ĠĢbirliği, Planlama, Hava TaĢımacılığı, Altyapı ve Enerji Bakanı: Karim Wade - ĠçiĢleri Bakanı: Ousmane Ngom 9

10 - Konut, ĠnĢaat ve Su ĠĢleri Bakanı: Oumar Sarr - Madencilik, Tarım Sanayii ve Kobiler Bakanı: Abdoulaye Balde - Denizcilik Ekonomisi Bakanı: Khouraïssy Thiam - Tarım Bakanı: Khadim Gueye - Karayolu, Denizyolu TaĢımacılığı ve Bayındırlık Bakanı: Nafy Diouf Ngom - ĠletiĢim, Telekominikasyon, Enformation ve Komünikasyon Teknolojileri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü: Moustapha Guirassy SENEGAL CUMHURBAġKANI ABDOULAYE WADE 29 Mayıs 1926 da Saint Louis de (Senegal) doğmuştur yılında Dijon (Fransa) Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş ve yıllarında Besançon (Fransa) barosunda stajını tamamlamıştır yılında Grenoble Üniversitesinde hukuk ve ekonomi doktorasını yapmıştır yıllarında Dakar ve Paris Sorbonne Hukuk ve Ekonomi Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Dakar Üniversitesi rektörlüğünde bulunmuştur. Uluslararası Karşılaştırılmalı Hukuk Akademisi (Stockholm, İsveç) ve Uluslararası Avukatlar Akademisi üyesidir. Dakar İstinaf Mahkemesi nde avukatlık ve uluslararası müşavirlik yapmıştır döneminde milletvekili seçilmiş ve Afrika daki ilk resmi muhalefet partisi olan Senegal Demokratik Partisi ni kurmuştur. Enternasyonal Liberal in (Londra, İngiltere) Başkan Yardımcılığını yapmıştır yıllarında Devlet Bakanı; yıllarında Cumhurbaşkanlığı nezdinde Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır Mart ve 2007 Şubat aylarında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştır. Ekonomi, hukuk ve siyasal konularda yayınlanmış çok sayıda kitap, deneme, makale ve çalışma belgeleri vardır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 10

11 SENEGAL BAġBAKANI Souleymane Ndéné NDIAYE Dakar Ticaret Müşavirliği 6 Ağustos 1958 de Kaolack da (Senegal) doğmuştur yılında Dakar Cheikh Anta Diop Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuş ve aynı Üniversite den Özel Hukuk lisans üstü diploması almıştır. Avukatlık sertifikası sahibidir yılından günümüze aynı zamanda Guinguinéo Belediye Başkanıdır yılında Sivil Hizmetler ve İşgücü Bakanı yılları arasında Cumhurbaşkanı nın Bakanlar Kurulu Direktörü yılları arasında Denizcilik Ekonomisinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak Bakanlar Kurulunda yer almıştır. 30 Nisan 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmiş ve Başbakan olmuştur. Souleymane Ndéné Ndiaye Senegal Demokrat Parti (PDS) Merkez Komitesi ve İcra Kurulu üyesidir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir Yargı: Hukuk sistemi Fransız sisteminden alınmıştır. Yüksek yargı organları Anayasa Konseyi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay dır. Yeni Anayasa 7 Ocak 2001 tarihinde kabul edilmiştir COĞRAFĠ BĠLGĠLER VE NÜFUS Coğrafi Konumu, Ġklim, Bitki Örtüsü Senegal in kuzey sınırında Moritanya bulunmakta ve iki ülkeyi Senegal ırmağı ayırmaktadır. Doğudaki Falome Irmağı Mali ile olan sınırı belirlemektedir. Gine ve Gine Bissau Senegal in güney komşularıdır. Gambiya ise, Senegal in iç bölümünde km2'lik bölgeyi kapsayacak biçimde Gambiya nehri boyunca uzanmaktadır. Senegal de Senegal, Saloum, Gambiya ve Casamance adlı dört adet büyük nehir bulunmaktadır. Bu nehirler Atlantik okyanusuna dökülmektedir. Senegal nehri km, Gambiya nehri ise km uzunluğundadır. Ayrıca, Kayanga ve Guiers nehri diğer su kaynaklarını oluşturmaktadır. Senegal de yıl boyunca sıcaklık yüksektir. Hivernage denilen Temmuz-Eylül dönemini kapsayan aylarda yoğun yağışlar görülmektedir. Bu dönem ülkenin güney bölgesinde altı aya kadar çıkmaktadır. Kuzeyde ise üç ay sürmektedir. Ortalama yağış oranı güneyde 1500 mm den fazla, kuzeyde 300 mm nin altındadır. Yağış oranında son bir kaç yıldır azalma görülmektedir. 11

12 Güneydoğusunda, Africain Shield adı verilen kayalık bölgeye sahiptir. Bunlar kuvarsit, granit, ve granize olmuş kayalardan oluşmaktadır. Batı ve kuzeydoğusunda 3 ve 4 katmanlı kayalar bulunmaktadır. Bitki örtüsü bakımından kuzeyden güneye doğru Senegal üç ana bölgeye ayrılmaktadır. Bunlar Sahelian, Sudanian ve Guinean Bölgesidir. Sahelian Bölgesi: Bu bölgede yağış miktarı mm dir. Bölgenin merkezinde yağışlar, mm civarındadır. Bu bölge Senegal in kuzeyinde bulunmaktadır. Erken mevsimsel yağışlar Temmuz ayında başlamakta ve bitki örtüsü bu dönemde yeşil ve sulu olmaktadır. Ancak, Eylül sonlarına doğru başlayan ve 8-10 ay süren kurak mevsimde çiftlik hayvanları ve karıncalar yeşillikleri hızla tüketmektedir. Kış mevsiminde toprak rüzgar erozyonuna maruz kalmaktadır. Bu bölgede ağaçlar, ağırlıklı bitki örtüsünü oluşturmaktadır. En fazla görülenler shrub denilen funda türü ağaçlardır. Boyları genelde 6-8 metre arasındadır. Sudanian Bölgesi: Sahelian Bölgesi nin güneyinde yer alır. Orta ve Güney Senegal in 2/3 ünü kapsar. En fazla alanı kırsal bölge oluşturmaktadır. Bu bölgede yağış oranı mm. dir. Merkezinde ise, mm. dir. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı yağışlıdır. Yağışlar 5-6 ay sürmektedir. Kurak kış mevsimi 6-7 ay sürmektedir. Bu bölgede 80 kadar çeşitte ağaç türü bulunmaktadır. Guinean Bölgesi: Senegal in güneybatı bölümünde bulunmaktadır. Yarı ormanlık bu bölgede, ormanlık alanlar pirinç, manyok (manihot utilissima) ve yerfıstığı ekimi nedeniyle yok olmaktadır. Bu bölgede yağış oranı 1500 mm. den fazladır. Yüksek yağış olmasına rağmen 7-8 ay süren kurak mevsime sahiptir Nüfus 1965'de 3,5 milyon olarak tahmin edilen nüfus, 2009 yılında 12,1 milyona ulaşmıştır. Kadın nüfusu 6,1 erkek nüfusu ise 6,0 milyondur. Nüfusun % 41 i kentlerde % 59 u ise kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Senegal genç bir nüfusa sahiptir yılında nüfusun %64 ü 25 yaşın altındadır. Ülkede nüfus artış hızı yüksek olmakla birlikte, bu artışta komşu ülkeler olan Gine, Mali ve Gine-Bissau'dan gelen göçmenler de önemli rol oynamaktadır. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin yaşadığı Dakar dışında, Thies (1,6 milyon), Diourbel (1,3 milyon), Kaolack (0,8 milyon) ve Saint-Louis (0,9) nüfusun yoğunlaştığı önemli şehirlerdir. Bu beş kent toplam nüfusun % 60 nını barındırmaktadır. Batı bölgelerinde kilometrekareye düşen ortalama 45 kişilik yoğunluk doğu ve güneydoğuda 4 ila 5 kişiye, yer yer 1 kişiye kadar düşmektedir. Bu durumda hiç şüphesiz coğrafi özellikler, denize yakınlık, iklim şartları gibi faktörlerin etkisi vardır. Başkent Dakar, sürekli olarak diğer bölgelerden göç almakta olup, nüfusunun yakın gelecekte 4 milyona ulaşması beklenmektedir. İç göç sorunu doğal olarak konut ve altyapı sorunlarını beraberinde getirmektedir. Altyapı ve konut olanaklarının geliştirilmesine yönelik çabalar, her yıl artan oranda devam eden göç dalgası karşısında, varolan durumun korunmasını dahi sağlayamamaktadır. Senegal nüfusu her ne kadar bir çok etnik gruptan meydana gelmiş olsa da, ülkenin resmi dili olan Fransızca yanında konuşulan dil bakımından homojen bir yapı içermektedir. Çoğunluğu 12

13 oluşturan Wolof lar tarafından konuşulan Wolof dili, ülkenin resmi dili Fransızca kadar ağırlık taşımakta, diğer etnik grupların bireyleri tarafından da konuşulmaktadır. Gelecekte, Wolof yazı dilinin aşama kaydetmesi durumunda, ikinci resmi dil olarak kabulünden söz dilmektedir ÇalıĢma ve ĠĢgücü İşgücü miktarı 4 milyon kişi ve işgücünde yıllık büyüme oranı %3 dür. İşgücü piyasasına her yıl 100 bin genç katılmaktadır. Çalışanların %43,6 sı dönemsel, % 37,5 i tam mesaili, % 12,5 i yarım mesaili çalışmaktadır. Cinsiyete göre bakıldığında ise, tam mesai yapan erkek çalışanların tam mesai yapan bayan çalışanların sayısından fazla olduğu görülmektedir. Dönemsel ve yarım mesaili işlerde ise, bayanlar daha çok istihdam edilmektedir. UNDP nin insani kalkınma düzeyi sıralamasına göre Senegal 2010 yılında 169 ülke arasında 144. sıradadır. Nüfusun % 65 i günde 2400 kcal alım gücüne karşılık gelen yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ekonomide kaydedilen olumlu gelişmelere karşın, işsizlik oranı resmi rakamlara göre hala %50 dolayındadır. İşgücü dağılımıyla ilgili tablolar aşağıda verilmektedir. İşgücünün 2009 yılı sektörel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Sektörler Erkek (%) Kadın (%) Toplam (%) Tarım, hayvancılık ve ormancılık 50,7 69,6 50,2 Balıkçılık 11,0 2,0 4,0 Gıda, içki ve tütün mamulleri imalatı 3,0 1,2 2,4 Su, elektrik, gaz 1,0 0 1,0 İnşaat işleri 8,0 0 4,3 Ticaret 7,6 21,4 15,3 Lokanta, otel 0,5 2,2 1,2 Nakliye ve iletişim 5,5 2,2 4,7 Banka, sigorta ve diğer mali kuruluşlar 0,2 3,1 1,8 Diğer satış hizmetleri 4,8 6,7 7,2 Kamu İdaresi 3,6 2,7 3,0 Özel idare 3,2 0 2,5 Uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve konsolosluklar 2,2 4,0 3,0 Kaynak: Direction de la Prévision et de la Statistique, Senegal de haftalık çalışma süresi 40 saattir. Asgari ücret uygulaması mevcut olup, 209 FCFA/saat asgari ücret uygulanmaktadır. İşsizlik sigortası uygulaması bulunmamaktadır. Senegal bir çok az gelişmiş ülkedeki durumun aksine, işçi haklarına önem verilen bir ülke durumundadır. Çalışan ve işveren arasındaki davalar genellikle çalışan lehine sonuçlanmaktadır Eğitim ve Kültür Senegal'de resmi eğitim dili Fransızca dır. Ülke genelinde ilkokul ve okul öncesi eğitim kurumlarının büyük çoğunluğu devlete aittir. Ortaöğretim kurumlarının sayısı yetersizdir. Eğitim ilke olarak ücretsiz olmakla birlikte, yine de öğrencilerden belli oranlarda katkı payı alınmaktadır. Yüksek öğretim kurumlarının en önemlisini Dakar'da bulunun Cheikh Anta Diop Üniversitesi oluşturmaktadır. Üniversitede tıp, mühendislik, hukuk başta olmak üzere hemen her dalda eğitim verilmektedir. Öğrenci değişim programları kapsamında birçok Afrika ülkesinden 13

14 gelen yabancı öğrenci burada eğitim görmektedir. Üniversite yönetiminde idari özerklik bulunmakta, rektör ve diğer yöneticiler, üniversite kurulları tarafından seçilmektedir. Ülkede yerli ve yabancı 13 yüksek okul bulunmaktadır. Bunlardan Suffolk Üniversitesi İngilizce olarak eğitim vermektedir. Senegal hükümet programında eğitim ve kültür konularında düzenleyici ve geliştirici, hatta yer yer reform içeren maddeler bulunmakla birlikte, hedeflenen bir çok amacın gerçekleştirilmesi öncelikle bütçe yetersizliği yüzünden mümkün olamamaktadır. Yeni okulların inşası, okuma yazma oranının artırılması, okullaşma düzeyinin yükseltilmesi gibi amaçlar için ayrılması gereken maddi kaynaklar, varolan durumun sürdürülmesine bile yetmemektedir. 15 yaş ve üstü okuma yazma oranı genel nüfusun %43,5 ini oluşturmaktadır. Bu oran erkek nüfus için %53,1, kadın nüfus için %32,3 dür. Okul çağındaki çocuklarda okula gitme oranı %85 e ulaşmıştır. Ülkede yerel kültürel hayatın desteklenmesi için çeşitli resmi programlar bulunmakla birlikte, yapılan etkinliklerin yabancı mali destek olmadan ayakta kalması mümkün olamamaktadır. Düzenlenen müzik, dans, tiyatro ve diğer sanat festivalleri ya da gösterileri genelde yabancı sponsorlar eliyle gerçekleştirilmektedir. Ülkedeki en önemli uluslararası etkinlik her yıl Mayıs ayında düzenlenen Saint Louis Uluslararası Caz Festivalidir Sosyal Güvenlik Senegal de çalıştırılan işçilerin işçi servisine bildirilmeleri ve yabancı işçilerin sözleşmeleri için Çalışma Bakanlığı ndan vize almak gerekmektedir. Ayrıca, işverenin, Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) e kayıt yaptırması ve sözleşme düzenlemesi gerekmektedir. Ayrıca, işçilerin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlarının yapılması gerekmektedir. 4. GENEL EKONOMĠK DURUM 4.1 GENEL DURUM Senegal resmi makamlarının verilerine göre 2010 yılında Senegal ekonomisi 13,5 milyar ABD doları GSMH üretmiştir. Enflasyon 2008 yılında % 5,8, 2009 yılında % 3,2 ve 2010 yılında %1,2 oranlarında gerçekleşmiştir. Ülke, hükümet harcamalarında önemli bir paya sahip olan dış yardıma bağımlıdır. Fransa bağış ve yardım sağlayan ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Dakar Çin Büyükelçiliğinin web sitesinde yer alan habere göre, Çin ile Senegal arasında Dakar Büyük Tiyatrosunun inşası ile 55 milyon avroluk Dakar elektrik ve fiberoptik hattını, Senegal e satılacak 235 otobusün ve çeşitli kırsal alanda açılacak kuyularının finansmanını kapsayan 5 anlaşma yapılmıştır. Senegal Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği-UEMOA 1 ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS a üyedir. Tarım sektörü ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tutmaktadır. Başlıca tarım ürünleri, yerfıstığı, pamuk, kuşkonmaz, kiraz domatesi, mısır, sorgum, pirinç, bezelye, fesleğen, soğan, 1 UEMOA; Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (Senegal, Mali, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Benin, Nijer ve Toga dan oluşmaktadır.) 14

15 patates, patlıcan, çeşitli meyveler vb. ürünlerdir. Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde Hükümet, tarım sektörünü geliştirmeyi planlamaktadır döneminde Devlet desteğinde buğday yetiştirilmesi çalışmalarına başlanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Sanayi olarak bazı tarım ve balıkçılık ürünlerini işleme tesisleri, tekstil, gübre üretimi, petrol rafinerisi, çimento sanayi ve bazı inşaat malzemelerinin üretimi vardır. Turizm sektörü, balıkçılık sektöründen sonra gelen ikinci önemli sektördür. Fosfat ülkenin en önemli doğal kaynağıdır. Ayrıca toryum, zirkonyum, demir, krom, bakır, nikel, altın kaynaklarının bulunduğu bilinmekte ve bunların çıkarılması için çalışmalar yürütülmektedir. Cari İşlemler Açığı, 2008 yılında Gayri Safi Milli Hasıla nın % 8 i 2009 yılında ise %11 1 i dolayında gerçekleşmiştir. Ülkenin para politikası, Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankası (BCEAO) tarafından yürütülmekte olup, diğer UEMOA ülkeleri ile ortak para birimi (FCFA) kullanılmaktadır. FCFA, Euro ya (1 = 655,957 FCFA) sabitlenmiş bulunmaktadır TARIM Senegal nüfusunun % 60 ı tarımla uğraşmaktadır. Köylü dernekleri ile görüşmeler sonucu ve Yoksulluğu Azaltma Strateji Belgesi (YASB) göz önünde bulundurularak hazırlanan Tarım Yönlendirme Kanununda tanımlanan yönlendirmelere uygun olarak, Senegal, tarımı ekonomik kalkınmanın motoru olarak seçmiştir. YASB Ulusal Kalkınma Tarımsal Programı yanında, ekonomik etkinlik, sosyal eşitlik, çevrenin ve rekabetin devamlı yönetimi ilkelerine dayanan uzun vadeli bir vizyon sunmaktadır. Bu perspektifte, 2009 yılında devlet şu eylem planını kabul etmiştir: - Halkın gıda ihtiyacını güvenli şekilde karşılamak ve Senegal in gıda hakimiyetini kısa sürede saglamak için, suların ıslahı, üretimin çeşitlendirilmesi, kırsal alanda mesleki eğitim yoluyla iklimsel, ekonomik, çevresel ve sağlık risklerini azaltmak; - Kırsal kesimde halkın gelirini artırmak ve hayat seviyesini iyileştirmek; - Özellikle toprağın verimliliğini iyileştirerek, tabii kaynakları devamlı bir şekilde yöneterek çevreyi korumak; - Kırsal bölgelerde ve tarımda özel yatırımları teşvik edici bir system uygulamak; - Tarımın, iç ve dış pazarların ihtiyaçlarını daha iyi karşılaması için ve sanayi ile zenaatların kalkınmasında motor olabilmesi için üretim kalitesini ve çevreyi iyileştirmek. Bu açıdan, sulu tarımın geliştirilmesi konusundaki çaba ve girdilerin (tohum ve gübre) sübvense edilmesine hükümet devam etmiştir. Bununla birlikte, karşılaşılan bütçe sıkıntıları nedeniyle sübvansiyonlarda azalma meydana gelmiştir döneminde tohum sübvansiyonu önceki yıla göre %48 azalarak FCFA ya; döneminde gübre sübvansiyonu %38 azalarak 8,2 milyar FCFA ya düşmüştür yılında, devlet tarafından üreticilere verilen sulama pompası sayısı 1859 dur. Tarım alanlarının ıslahı için de çaba gösterilmekteyse de yeterli değildir. Başlıca tarım ürünleri, yerfıstığı, pamuk, kiraz domatesi, mısır, pirinç, bezelye, fesleğen, soğan, patates, patlıcan, çeşitli meyveler vb. ürünlerdir. Yerfıstığı uzun dönem nüfusun önemli geçim kaynağını oluşturmuştur li yıllarda Senegal Dünyanın en önemli yerfıstığı üreticisi olmuştur. Yerfıstığı özellikle Diourbel ve Kaolack bölgesinde üretilmektedir. Senegal in yerfıstığı tohumundan sıvı yağ üreten tek kuruluşu olan SUNEOR şirketi, 2002 yılında alımlarını 15

16 tonla sınırlandırmıştır. Bu da üretimde azalmaya sebep olmuştur. Bu kuruluş tek alıcı konumunda olup, yıllık alış fiyatını resmi olarak belirlemektedir yılında Senegal dünyada yerfıstığı yağında birinci sırada yer alırken, dünya piyasalarında palm ve soya yağına olan talebin artmasıyla yerfıstığı yağına olan talepte düşüş olmuştur. Önemli Tarım Ürünleri Üretimi (Ton) 2008/ / /2011 Yerfıstığı (yağlı) Pamuk Darı Hint darısı Mısır Pirinç Fonyo Börülce Manyok Karpuz Susam Bissap (Bamya Çiçeği) Bamya Kabak Domates Patlıcan Kaynak: Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie Tahıl üretimi döneminde geçen sezon seviyesinde gerçekleşmiş ve 1,8 milyon ton olmuştur. Tahıl üretimi içinde 813 bin ton ile darı üretimi başta gelmektedir. Pirinç üretimi ise %54 artarak 604 bin tona yükselerek, tahıl üretiminde ikinci sırayı almıştır. Senegal nehri üzerinde bulunan iki önemli baraj, hektardan daha fazla alanın sulanmasını mümkün kılmaktadır. Aynı biçimde Gambiya nehri üzerindeki tesisler de hektarlık alanının sulanmasını sağlamaktadır. Senegal tarım sektörü, meyve sebze üretimi için elverişli iklim; Avrupa ve ABD piyasalarına yakınlık, kolay deniz ulaşımı bakımından avantajlara sahiptir. Uluslararası destek ve hükümetin çalışmaları ile birlikte modern tarım yaygınlaşmaktadır. 4.3 SANAYĠ Senegal de pamuk üretiminin yaygınlaşması tekstil sanayiinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Ülkede, pamuk üretimi, çırçırlama, iplik üretimi, dokuma, örgü ve konfeksiyon faaliyetleri yürüten işletmeler bulunmaktadır. İplik fabrikalarının sayısı son yıllarda artmıştır. Tekstil ve konfeksiyon alanındaki yatırımcılara çeşitli olanaklar sağlanmaktadır. ABD ye ve Avrupa ya 16

17 deniz yolu bağlantısının sağladığı avantaj ve UEMOA 2 içindeki pamuk üretiminin dış piyasalara çıkış kapısının Senegal olması ülkede bu sektörü önemli kılan faktörlerden bazılarıdır. Ülkede pamuğun çırçırlama işlemleri SODEFITEX tarafından yapılmaktadır. Bu kuruluş işlenmiş pamukları ihraç etmekte ve bir bölümünü iplik yapan kuruluşlara satmaktadır, Kapasitesi ton pamuk kozasıdır. SOTEXKA-INDOSEN ve ICOTAF (SOTIBA, COSETEX ve ICOTAF dan oluşmaktadır.) iplik, dokuma, boyama, örgü vb. alanda faaliyet gösteren ve dış ticaretini yapan iki önemli kuruluştur. Ülkenin yıllık 8000 ton iplik, 20 milyon metre dokuma, 8 milyon metre örgü ve 10 milyon metre kumaş ve örülmüş malzeme kapasitesi bulunmaktadır. Senegal; konfeksiyon, seyahat malzemeleri kumaşları, nakış ve ev tekstilinde de olanaklara sahiptir. Afrika kumaşları Avrupa ve Amerika piyasalarında orijinal desenleri ve özellikleri sayesinde talep görmektedir. Bu sektörde, den fazla terzi ve en az 100 makine kapasiteli fabrikalar bulunmaktadır. Senegal Avrupa Birliği nin desteğiyle, bu sektörde eğitim programları uygulamaktadır. Tekstil sektörünü teşvik ve kontrol etmek ve sektörü uluslararası standartlar düzeyine çıkarmak amacıyla UNIDO nun desteğiyle 2002 yılında kurulan bir birim de bulunmaktadır. Diğer taraftan, ülkede uluslararası düzeyde tanınan AISSA DIONE Tissus &ATISS ve TISSAFRIC adlı önemli tasarımcılar bulunmaktadır. Ayrıca, Senegal AGOA (Africa Growth and Opportunity Act) kapsamında Amerikan piyasasına ve Cotonou Anlaşmaları çerçevesinde Avrupa piyasalarına gümrüksüz ve kotasız giriş yapabilmektedir. LOME Anlaşmaları ve AGOA fırsatları doğrultusunda sektörün tekrar önem kazanması için çalışılmakta ve 1960 ve 1970 li yıllarda sahip olunan güce tekrar ulaşılmaya çalışılmaktadır. Diğer sanayi olarak bazı tarım ve balıkçılık ürünlerini işleme tesisleri, gübre üretimi, petrol rafinerisi ve bazı inşaat malzemelerinin üretimi vardır. Son olarak Hindistan Tata şirketi tarafından otobüs montaj fabrikası kurulmuş, İran ise Senegal ve İran ülke adlarının kullanılmasıyla oluşturulmuş SENIRAN markası altında 2008 yılı başında binek otomobili montaj üretimine başlamıştır. Son yıllarda inşaat sektörünün çalışmalarında artış olmuştur. Sözkonusu artış hem konut, hem de altyapı inşaatlarında görülmektedir. Fransız Renault markasının alt markası olarak Romanya da üretilen ve bir süredir Senegal otomobil piyasasındaki Pazar payını artıran Romen Dacia otomobillerinin de Senegal de montajının gerçekleştirilebilmesi için tesis kurulması yönünde çalışmaların olduğu duyumları alınmaktadır. Sanayinin bölgesel dağılımı: Dakar; Senegal in Mbao Rafinerisi, Bel-Air elektrik santrali gibi ağır sanayisi dışındaki sanayi bölgesini oluşturmaktadır. Dakar ekonomisinin önemli bir bölümünü liman ve Dakar-Leopold Sedar Senghor Uluslararası Havalimanı oluşturmaktadır. Dakar a yaklaşık 50 Km uzaklıkta Saly yolu üzerinde yapılmakta olan yeni uluslararası havalimanının 2011 yılında bitirilmesi planlanmış olmakla birlikte, inşaatının ve Dakar-havaalanı oto yolunun bitirilmesinin gecikmesi nedeniyle, açılışının 2014 yılına kadar uzayabileceği düşünülmektedir. Kaolack; yerfıstığı üretimi ve ekonomisi açısından Senegal in üçüncü sırada gelen kentidir. Saloum Bölgesinde yer alan Kaolack tuz üretiminde de ağırlığa sahiptir. Rufisque te tekstil ve ilaç fabrikaları; Bargny bölgesinde çimento fabrikası bulunmaktadır. Thies; yerfıstığı açısından önemli bir bölgedir. Fosfat madeni ve Hindistan dan gelen parçaları birleştiren otobüs montaj fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca, Kahone ve Louga nın yanısıra Thies de FTT iplik fabrikası ve NSTS tekstil fabrikası bulunmaktadır. Kahone de eğirme ve dokuma işlemi yapıldıktan sonra ürünler Louga ya 200 km. uzaklıkta bulunan tekstil ve 2 Senegal, Mali, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Benin, Nijer, Togo nun oluşturduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği 17

18 konfeksiyon fabrikasına getirilmektedir. Sözkonusu fabrikada 3000 kişi istihdam edilmektedir. Fabrika, 22 ton T-shirt, polo ve iş kıyafetleri üretim kapasitesine sahiptir. Saint-Louis; Deniz taşımacılığının yapıldığı bir limana sahiptir. Ziguinchor ülkenin güneyinde yer alan bir limandır. Ayrıca, Casamance bölgesinin ekonomisini taşımaktadır. Tarım, kerestecilik ve balıkçılık işletmeleri bulunmaktadır. Az sayıda bıçkıhane, buz fabrikası ve yerfıstığı işleme tesisi bulunmaktadır. Casamance bölgesi, turizm, tarım, balıkçılık ve ormancılık alanında zengin kaynaklara sahiptir. Ancak, bölgede zaman zaman yaşanan ayaklanmalar turizm gelirlerini azaltmıştır. Cape-Skiring bölgesinde uluslararası bir havalimanı vardır. Senegal 5 yıl boyunca bu bölgeye 114 milyar FCFA tutarında yatırım yapmıştır. Ziguinchor limanının Senegal in güneyine, Gine, Gine Bissau ve Gambiya ya ticaret yapılmasında etkili olması beklenmektedir. Sanayi Ürünleri Üretimi (1000 ton) Ürünler Fosfat Attapulgite* Deniz tuzu Ham yağ Rafine yağ Buğday unu Kesme Ģeker Toz Ģeker Petrol ürünleri Temizlik sabunu Gübre Çimento Elektrik (1000 MWH) Su ( m3) Fosforik asit Bira (hekto litre) Gazlı Ġçecekler(hekto litre) Sigaralar (milyon paket) Kaynak: Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie (*)magnezyum alüminyum filosilikat 4.4. ULAġTIRMA VE TELEKOMÜNĠKASYON Telekomünikasyon; Senegal in önemli ve güçlü bir sektörüdür. Son beş yıldır yaklaşık % 20 oranında büyüyen telekomünikasyon sektörü GSMH nın % 7 sini oluşturur duruma gelmiştir. Senegal bu alanda modern sistemlere sahiptir. Dijital telefon ve internet ağı ülkenin büyük bir alanında vardır yılında, 279 bin sabit telefon, 6 milyon 901 bin cep telefonu abonesi bulunmaktadır. Bu rakam Senegal i Afrika kıtasında Güney Afrika Cumhuriyeti nden sonra ikinci sıraya yükseltmektedir yılında hizmete giren internet kullanımı bugün oldukça yaygındır. Ülkede 2009 yılı itibariyle internet abonesi bulunmaktadır. 18

19 Sonatel (Societe Nationale de Telecommunications), ülkenin telekomünikasyon kuruluşudur yılında kurulmuş ve hisselerinin bir bölümü France Telecom a satılarak 1997 yılında özelleştirilmiştir. Sonatel in mobil telefon ve internet ile ilgili kuruluşu (Sonatel Alize), France Telekom un marka birliği sağlama çalışmaları kapsamında 2006 yılında Orange adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Şirket % 61 pazar payına sahiptir. Orange mobil telefon şebekesinin kodu (77)dir. Mobil telefon alanında çalışan ikinci kuruluş Sentel dir. % 75 i bir Lüksemburg kuruluşu olan Millicom International Cellular a ait olan Sentel Tigo markası ile faaliyet göstermektedir. Ancak bu mobil telefon şirketi abonelerinin bilgilerini tutmadığından ve sadece önödemeli sistemi kullandığından ticari iletişimde güven vermemektedir. Şirketin Pazar payı % 39 dur. Tigo şebekesinin kodu (76)dır. Bunun yanında, cep telefonu piyasasına 2009 yılında giren Expresso Telecom Group adlı şirket bulunmaktadır ancak pazar payı halen çok düşüktür. Expresso nun kodu ise (70)dir. Diğer taraftan, Agency of Regulation of Telecommunications (ART) kuruluşu, telekomünikasyonun teşvik edilmesi ve gelişmesi rolüne sahiptir. Görevi, telekomünikasyonun yaygınlaşması, gelişmesi ve tüketicilerin etkin bir biçimde korunmasıdır TĠCARET İhracatı yapılan maddeler genellikle, balık, yerfıstığı ve yağı, petrol ürünleri, fosfat, pamuk ve çimentodur. Tarım, balıkçılık ve sanat ürünleri üretimi ihracata yönelik olarak desteklenmektedir. Özellikle tarım ürünleri Dünya Bankası tarafından finanse edilmektedir. Senegal in ihraç ürünleri arasında yer alan deniz ürünleri, yer fıstığı, meyve ve sebze, petrol ürünleri ve fosforik asit ihracatı Senegal in 2010 yılı toplam ihracatının % 6o tan fazlasını oluşturmaktadır. Pirinç, buğday, yağ, şeker, petrol ürünleri dayanıklı tüketim eşyası toplam ithalatı toplam ithalatın % 60 ına yaklaşmaktadır HĠZMETLER Hizmetler sektörü 2009 yılında GSMH nin % 64 ünü oluşturmakta olup, turizmin bu orandaki katkısı büyüktür. Ayrıca, Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankası Dakar da bulunmaktadır. Merkez bankasının 8 ana ve 15 yardımcı şubesi bulunmakta olup bunlardan iki tanesi Senegal dedir. Senegal de; ECOBANK-Ecobank-Senegal, SGBS-General company of Banks in Senegal, CBAO-Group Attijariwafa, BICIS-International Bank for Trade and Industry of Senegal, CLS- Crédit Lyonnais Senegal, BHS-Bank of the Habitat of Senegal, CITIBANK-Citibank Na, CNCAS-National case of Agricultural credit of Senegal, BIS-Islamic bank of Senegal, BOA- Bank of Africa, UBA-United Bank of Atlantic, CA-Credit du Senegal gibi bankalar ve ayrıca, SOGECA-General company of Automobile Credit, SFE-Finance Company of Equipment, CRESEN-Senegalese credit, LOCAFRIQUE-West African company of Credit-Lease, SOCRES-Credit and Equipment loan Society of Senegal ve SENINVEST-Investment Company adlı finansman kuruluşları bulunmaktadır. 19

20 Turizm Turizm sektörü, balıkçılık sektöründen sonra gelen ikinci dinamik sektördür. Senegal günümüzde Fransızca konuşulan Afrika ülkeleri arasında turistlerin ilk uğrak noktasını oluşturmaktadır yılında ülkeye 1.5 milyon turistin çekilmesi hedeflenmiş olmasına karşılık gerçekleşme 500 binin altında olmuştur. Bu nedenle, ülke turizm sektörünün önündeki zorlukları aşmayı ve bu sektörü geliştirmeyi hedeflemektedir arasındaki dönem turizm politikalarının ve turizmde öncelikli alanların ilk olarak belirlenmeye başladığı dönemdir arasındaki dönem ise, turizm alanları yaratılmaya başlanmıştır arasındaki dönemde; turizm önemli gelişme kaydetmiştir yılında özellikle başkent Dakar da yoğunlaşmış olarak Pullman, Meridien, Radison-BLU, Club Med gibi uluslararası otel zincirleri tarafından işletilen 5 yıldızlı otellerin sayısında artış görülmektedir. Halen Inter Continental uluslararası oteller zincirinin Dakar da 5 yıldızlı otel inşaatı sürmektedir. İnşaatın 2012 yılı ortalarına yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Turizm sektörü ülkede bir buçuk milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Senegal in ECOWAS 3 ve UEMOA ya üye olması, turistik bölgelerin oluşturulması, ayrıca Saint- Louis müzik festivali gibi aktivitelerin olması, ülkenin iklimi ve plajlarının yanısıra, demokratik yönetimin ve modern İslam anlayışının olması turizme avantaj sağlamaktadır. Ancak, önceki yıllarda Senegal in en tropikal bölgesini oluşturan Casamance bölgesinde yaşanan turizm açısından güveni sarsan olaylar turizmin gelişmesini olumsuz etkilemekmetir. Turismin geliştirilmeine çalışılmaktaysa da, ülkede en az yatırım yapılan sektör turizm sektörüdür. Senegal turizmdeki tüm gelişmesini özellikle Fransa kaynaklı yatırımlarla bugüne kadar getirmiştir. Yabancı turizm şirketleri arasında ağırlıklı olarak Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Belçika bulunmaktadır. Ulusal Havayolumuz olan Türk Havayolları 5 Nisan 2009 tarihi itibarıyla Istanbul-Dakar ve Dakar-Sao Paolo direk uçak seferlerini başlatmış ve Mart 2010 da direk sefere dönmüştür. Senegal e turist akımı iki dönemde olmaktadır. Birincisi, havanın sıcak ve kuru olduğu Kasım- Nisan dönemidir. Daha az turist çeken ikinci dönem ise, nem oranının ve sıcaklığın arttığı Mayıs- Ekim dönemidir. İlk dönemde turist sayısı ikinci döneme göre ortalama % 49 daha fazla olmaktadır. Goréee Adası, Dakar, Saint-Louis ve Rufisque bölgesi Senegal in kültürel alanda turizm bölgesini oluştururken, doğa güzellikleri açısından aşağıda belirtilen bölgeler turizmde önem taşımaktadır. Kıyı Bölgeleri ve Önemli Turistik Bölgeler Senegal in kıyı bölgesi dört bölümden oluşmaktadır. Grand Cote, yeşil burun, Petite Cote ve Casamance bölgesi. Grand Cote alanı Thiés, Louga ve Saint-Louis den oluşmaktadır. Kayar ülkenin en önemli balıkçılık limanını oluşturmaktadır. Saint-Louis; ülkenin üçüncü büyük şehridir. Başkente 265 km. uzaklıktadır. Saint-Louis adası kıtaya bir köprüyle bağladır ve şehrin tarihi kesimini oluşturmaktadır. Atlantik Okyanusu ve Senegal nehri arasındadır. Kuş türlerinin olduğu bir parka sahiptir. 3 Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ( Benin, Burkina Faso, Cape-Verde, Fildişi Sah., Gambiya, Gana, Gine Conakry, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Senegal ve Toga dan oluşmaktadır.) 20

21 Yeşil burun bölgesi; Afrika kıtasının en batı noktasıdır. Grand Cote ve Petite Cote arasında yer almaktadır. Madeleine adaları; 1976 yılından beri doğal park olarak korunmuştur. Gorée Adası; Dakar a 3 km. uzaklıktadır. Pembe Göl; Adını suyun renginden almaktadır. Bir tür mikroskobik yosunun tuzlu suda demiri oksitlemesinden suyun rengi pembeleşmektedir. Petite Cote; Thiés ve Fatick den oluşmaktadır. Dakar a karayolu ile bir saat uzaklıktadır. 120 km. uzunlukta plajlardan oluşmaktadır. Bu bölgede deniz suyu soğuktur. Saly-Portudal; Batı Afrika nın en büyük turistik kompleksidir. Siné-Saloum bölgesi; kuş türlerinin bulunduğu bir milli parka sahiptir. Casamance bölgesi; Senegal in güney sahil kesimini oluşturmaktadır. Güzel plajlara sahiptir. Cape-Skirring bölgesi: En büyük otel komplekslerine sahiptir. Parklar: Ülkede Niokolo Koba, kuş türlerinin bulunduğu DJOUDJ Milli Parkı, Casamance, Saloum Deltası, Madeleine gibi doğal park alanları bulunmaktadır. Niokolo-Koba Milli parkı Tambacounda bölgesinde bulunmaktadır. Dakar ın 600 km lik güneyinde yer almaktadır. Yaklaşık hektarlık alana sahiptir ve 1954 yılında oluşturulmuştur. Timsah, fil, aslan, bufalo, panter, maymun, antilop, hipopotam ve 400 çeşit kuş türü bulunmaktadır. Saint-Louis bölgesindeki milli park, 1976 yılında oluşturulmuştur hektarlık alana sahiptir. Ayrıca, Saint-Louis bölgesindeki DJOUDJ milli parkı çeşitli kuş türlerini barındırmaktadır ve 1971 yılında oluşturulmuştur ENERJĠ Senegal de elektrik tüketimi her yıl artmakla birlikte üretimi hala yetersiz ve pahalıdır. Elektrik üretimi esas olarak dizel ve gaz türbinleriyle sağlanmaktadır. Elektrik üretiminde türbinlerin eski ve yetersiz olması nedeniyle yeterli miktarda elektrik üretilememektedir. Üretim ve dağıtım Sénélec adlı kuruluş tarafından yapılmaktadır. Hükümet Sénélec hisselerini özel sektöre açarak elektrik üretiminde kaynak arayışına ve elektrik üretiminde yenileştirme için bağımsız üretici kaynaklarına başvuru yoluna gitmiştir. Kırsal kesimde elektriğinin dağıtımından sorumlu kuruluş ise, ASER dir. Senegal Hükümeti 1998 yılında elektrik sektöründe yeni politikasını başlatmıştır. Bunun dışında bireysel elektrik üretimi de yapılmaktadır. Hidroelektrikle ilgili iki kuruluş bulunmaktadır. Senegal nehri ile ilgili olan OMVS, Gambiya nehri ile ilgili olan ise, OMVG dir. Mali de Senegal nehri üzerinde kurulmuş olan Manantali barajı sayesinde, OMVS 2002 yılında 60 MW gücünde üretim sağlanmıştır. Sénélec özel kuruluşların da desteği ile toplam 410 MW gücünde üretim kapasitesine sahip bulunmaktadır. Senegal kimya sanayi kuruluşu (ICS), Senegal şeker kurumu (CSS) ve tohum yağı pazarlama kurumu SONACOS tarafından da üretilen 90 MW lik güç ile toplam ülke elektrik 21

22 üretim kapasitesi 500 MW olmaktadır yılında üretilen toplam elektrik miktarı ise 2783 MW olmuştur DOĞAL KAYNAKLAR VE MADENCĠLĠK Fosfat: Ülkenin en önemli madenidir. ICS kuruluşu, Taiba ve Thies fosfatlarını çıkaran kuruluştur. Dışsatımının %15 ini oluşturan fosfat üretimi yılda 2 milyon tondur. Ayrıca, yılda 40 milyon ton Matam fosfatı üretimi yapılmaktadır. Bu bölge Dakar a 700 km uzaklıktaki Senegal nehri boyunca uzanan bölgedir ve Dakar limanına karayolu ile bağlanmıştır. Demir: Senegal in güneybatı bölgesinde demir yatakları bulunmaktadır. Rezervlerin yaklaşık 350 milyon ton olduğu ve bu miktarın içinde demir oranının %63 olduğu tahmin edilmektedir. Altın: Yabancı madencilik şirketleri tarafından ülkenin doğusundaki yataklardan çıkarılmaktadır. Falémé vadisinde bulunan altın ve demirin kullanımı sınırlı kalmıştır. Deniz tuzu: Sine-Saloum bölgesindeki deniz tuzu Kaolack bölgesinde kullanılmaktadır. Bakır, manganez, kalay, kurşun, tungsten, lityum, tantal, nikel madenleri ülkenin doğusunda bulunmaktadır. Bu madenlerin çıkarılması için son olarak Romanya şirketi Tender Konsorsiyumuna 7 bölgede arama ve işletme ruhsatı verilmiştir. Ülkede Diam Niadio bölgesinde az miktarda doğalgaz ve petrol bulunmaktadır. Doğalgaz: Dakar a 60 km uzaklıkta bulunan Diamniadio bölgesinde 3 milyar m 3 kapasiteye sahip bulunmaktadır. Petrol: Senegal ve Gine Bissau sınırında bulunmakla beraber rezervi az olup işletilememektedir. Senegal altı çeşidi olan mermer ve süs taşlarında 1.07 milyon ton rezerve sahiptir. Bu yatakların çoğu güneydoğu bölgesinde yer almakta ancak işletilememektedir PARA VE SERMAYE PĠYASALARI Senegal, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) nin 8 üyesinden biridir. Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankası (BCEAO) Dakar da bulunmaktadır. Birlik içinde kullanılan ortak para birimi olan FCFA, BCEAO tarafından piyasaya sunum edilmektedir. 12 Mayıs 1962 yılında imzalanan ve 2 Kasım 1962 yılında yürürlüğe giren ve 14 Kasım 1973 yılında tadil edilen Batı Afrika Parasal Birliği Anlaşması na göre; üye ülkelerin para politikası Birlik Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Merkez Bankası nın görevleri; para sunumunu sağlamak, ekonomik büyümeyi teşvik edici ve fiyatlardaki istikrarı sağlayan para politikasını oluşturmak ve ülkelerde uygulanmasını kontrol etmek, ülkelerdeki bankacılık sistemini oluşturmak ve kontrol etmektir. Bu amaçla, 24 Nisan 1990 tarihinde bir komisyon oluşturulmuştur. Merkez Bankası, ayrıca, üye ülkelerin uluslararası finansal kuruluşlarla olan ilişkilerinde de istem edilmesi durumunda destek vermektedir. Merkez Bankasının 8 ana ve 15 yardımcı şubesi bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi Senegal dedir. 22

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti Resmi Dil : Fransızca Başkenti : Dakar Yüzölçümü : 196.161 km 2 Nüfus : 12,9 milyon (2010) Önemli Şehirler : Thies, Mbour, Kaolack GSYİH (2012 ) : 12.804

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ

SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Senegal Cumhuriyeti BAŞKENTİ Dakar NÜFUSU 11,1 Milyon (2005 Temmuz tahmini)

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

MALİ ÜLKE RAPORU 2013 A.Ç.

MALİ ÜLKE RAPORU 2013 A.Ç. MALİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Mali Cumhuriyeti : Yarı başkanlık : Denize kıyısı olmayan bir batı Afrika ülkesi olan Mali, kuzeyinde Cezayir,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Zambiya

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER. Ülkedeki işgücünün 1/3 ünden fazlası tarım ve tarıma dayalı sektörlerde istihdam edilmektedir.

TEMEL GÖSTERGELER. Ülkedeki işgücünün 1/3 ünden fazlası tarım ve tarıma dayalı sektörlerde istihdam edilmektedir. ARALIK 2016 1 TEMEL GÖSTERGELER RESMİ ADI : Sudan Cumhuriyeti YÖNETİM ŞEKLİ : Cumhuriyet COĞRAFİ KONUMU : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda Eritre ve Etiyopya, kuzeydoğusunda

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç.

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU  Kasım 2013 A.Ç. MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Mozambik Cumhuriyeti : Başkanlık rejimi : Afrika nın güneydoğu sahili ülkelerinden Mozambik in güneyinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANAT KARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER... 1 GAYRĠ SAFĠ YURTĠÇĠ HASILA (GSYH)... 2 ĠSTĠHDAM - ĠġSĠZLĠK VE ĠġGÜCÜ

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç.

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Zambiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Başkanlık rejimi Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının güneyinde denize kıyısı olmayan bir

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Libya Devleti Yüzölçümü:

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ I. KONGO ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Kongo Cumhuriyeti BAŞKENTİ Brazavil YÜZÖLÇÜMÜ 342.000

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (ZAİRE) ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi :1 ARALIK 2008 Etüd No:322 Ş.O.- 72 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kongo Demokratik

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 SLOVENYA GENEL BİLGİLER (2011) RESMİ ADI Slovenya Cumhuriyeti BAŞKENT Ljubljana RESMİ DİL Slovence BAĞIMSIZLIK TARİHİ 25 Haziran 1991 AB ÜYELİK TARİHİ 1 Mayıs 2004 AVRO BÖLGESİNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı