(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi sınırları içerisinde, yolcu ve yük taşımacılığı yapan servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten faydalananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kırklareli Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları içerisinde; a) Belirlenen hatlarda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını, b) Öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını, c) Müşteri hizmeti altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını, ç) Resmi Kurum, Gerçek veya Tüzel kişilerin şehir içi personel taşıma isteğine ücreti karşılığında cevap veren gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçlarını, d) Belirlenmiş duraklara bağlı çalışan ticari taksileri, e) Gerçek ya da Tüzel kişilere ait yük taşımacılığı yapan ticari işletmelere ait araçları veya belli bir durağa bağlı çalışan yük taşıma araçları, f) Gerçek ya da Tüzel kişilere ait toptan ticaretle uğraşan ticari işletmelere ait işyerlerine mal dağıtımı yapan servis araçlarını kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen terimler; a) Belediye: Kırklareli Belediye Başkanlığı, b) Belediye Başkanı: Kırklareli Belediyesi Başkanını, c) Belediye Meclisi: Kırklareli Belediyesi Meclisini, ç) Belediye Encümeni: Kırklareli Belediyesi Encümenini, d) Zabıta Müdürlüğü: Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, e) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Kırklareli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü, f) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünü, g) Motorlu Taşıt: Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı veya taşıtı,

2 ğ) Muayene İstasyonu: Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yeri, h) Taşıma: Bir ücret karşılığında yolcunun, kamuya açık karayolunda otobüs, minibüs ve diğer taşıtlar ile hareket noktasından varış noktasına götürülmesini, ı) Taşıma Sınırı: Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını, i) Hareket Noktası: Taşımacılık yapacak aracın Belediye Başkanlığınca tespit edilen ilk hareket noktasını, j) Varış Noktası: Taşımacılık yapacak aracın Belediye Başkanlığınca tespit edilen son varış noktasını, k) Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yeri, l) Bekleme Yeri: Şehir içi yolcu taşımacılığında indirme, bindirme ve bekleme yapılan yeri, m) Okul Taşıtı: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan aracı, n) Kamu Hizmeti Taşıtı: Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan aracı, o) Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari aracı, ö) Yük Taşıma Aracı: Gerçek ya da Tüzel kişilere ait olup ücreti karşılığında yük ve eşya taşıyan veya ticari işyerlerine mal dağıtımı yapan araçlarını, p) Taksi: Yapısı itibariyle şoförü dahil en çok 8 adet oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan ticari motorlu aracı, r) Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu aracı, s) Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu aracı, ş) Otomobil: Yapısı itibariyle şoförü dahil en çok 8 adet oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, t) Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu aracı, u) Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu aracı, ü) Güzergah İzin Belgesi: Şehir içinde yolcu ya da yük taşımacılığı yapacak araçlar ile mal dağıtımı yapacak servis araçlarının Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden almaları gereken izin belgesini,

3 v) Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi: Belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapılacak hatlarda çalışacak İşleticilerin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, y) Servis Aracı İzin Belgesi: Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki, Gerçek ve Tüzel Kişilere ait personelin devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için, İşleticilerin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, z) Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi: Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları İşleticilerinin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, aa) Taksi Taşıma İzin Belgesi: Şehir içinde faaliyette bulunan belli bir durağa bağlı çalışacak taksi İşleticilerin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, ab) Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi: Belli bir durağa veya bir işyerine bağlı olarak çalışacak olan, Ticari amaçlı yük ve eşya taşımacığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait servis aracı İşleticilerinin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, ac) Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi: Ücretsiz müşteri taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, aç) Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı: Araç sürücülerinin aracı kullanırken yakasına takmaları gereken tanıtım kartını, ad) Meslek Odası: Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkalığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığını, ae) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, af) Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi, ag) Araç Sahibi: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi, ağ) İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet(ödünç) veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet(ödünç) veya rehin alan kişidir. Ancak, ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. ah) Hizmetli: Servis araçlarında işletici dışında çalışan personeli, aı) Araç Uygunluk Belgesi: Kullanılan araçların Araç Muayene istasyonundan alacakları uygunluk belgesini, ai) Resmi Kurum: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, mahalli idareleri ve özel bütçeli kuruluşlar ile bunlar tarafından kurulan birlikler ve meslek odalarını,

4 aj) Tüzel Kişi: Her türlü Şirket, Dernek, Vakıf, Kooperatif ve ortaklıklarını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Şehir İçi Hatlarda Çalışan Toplu Taşıma Araçları Hatların Düzenlenmesi MADDE 5- (1) Belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapılacak hatlar ve hatlarda çalışacak araç sayıları Belediye Meclis Kararıyla belirlenir, (2) Belirlenen hatların güzergahının değiştirilmesi ve hatlarda belirlenmiş araç sayılarının arttırılması Belediye Meclis Kararıyla yapılır, (3) Belirlenen hatlarda çalışacak araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihale sonucu belirlenir, (4) İhale işlemleri Meclisin yetki vermesi ile Belediye Encümeni tarafından yürütülür, (5) Belirlenmiş hatlarda çalışan araçların hattaki servis devir işlemleri Belediye Encümeni tarafından izin verilmesi halinde yapılır, devirlerde Encümen tarafından belirlenen miktarda devir tazminatı alınır. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler MADDE 6- (1) Kırklareli Belediyesi sınırları içinde Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. (2) Belediye sınırları içinde Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğü-Amirliği tescil kayıtları göz önünde bulundurulur. (3) Belediye sınırları içinde çalışacak toplu taşıma araçlarının Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan toplu taşıma aracı çalıştırmak yasaktır. Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi Almanın Genel Şartları MADDE 7- (1) Belirlenmiş şehir içi güzergahda çalışmak için şehir içi toplu taşıma izin belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin; a) T.C. vatandaşı olmaları, b) Gerçek kişilerin kaçakçılık, inancı kötüye kullanma ve Türk Ceza Kanununun Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Terörle Mücadele Kanunu aleyhine işlenen suçlardan hürriyeti bağlayıcı cezalardan hükümlü bulunmamaları, c) Tüzel kişilerin 6762 sayılı(6103 sayılı) Türk Ticaret Kanununda belirtilen şirket türünde veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan taşıma kooperatiflerinden biri olmaları, ç) Müracaatta bulunanların durumlarına göre Ticaret ve Ticaret ve Sanayi Odalarındaki nakliyeci grubuna, varsa ilgili oldukları meslek odasına kayıtlı olmaları şarttır. Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi Müracaatı MADDE 8- (1) Belediye sınırları içerisindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından gerçek veya tüzel şahıs adına tescil edilmiş minibüs ve otobüsler için, Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi almak için Belediye ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır; a) Başkanlık Makamına yazılmış dilekçe, b) Gerçek kişilerin onaylı nüfus cüzdan sureti, c) Gerçek kişiler için sabıka kaydı, ç) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme,

5 d) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, e) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, f) İşyeri veya iş merkezinin sahiplik belgesi veya kira sözleşmesi, g) Toplu taşıma izin belgesi işlemleri yetkiliden başkası tarafından takip edilecekse noterden tasdikli vekaletname, ğ) Toplu taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin taşıt sayısını ve durumunu gösterir sahiplik belgesi veya kira sözleşmesi, h) Taşıtların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin aslı veya onaylı suretleri. Taşıtlarda Aranacak Şartlar MADDE 9- (1) Toplu taşıma aracı 15 yaşından küçük olmalıdır. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve yetkili Teknik Üniversitelerce verilecek yeterlilik raporlarına göre yirmi yaşına kadar izin verilebilir. Taşıtların şartlara uygun olup olmadığı yetkili muayene istasyonundan alınacak belgelere göre tespit edilir. (2) Şehir İçi hatlarda toplu taşıma izin belgesi alan taşımacılar, taşıtların (kiralık dahil) yan ve arka karoseri üzerine, güzergah hattını varsa ticari unvanlarını yazdırmak zorundadırlar(taşıt kooperatife kayıtlı ise kooperatifin adı yazılır). (3) 29 kişiye kadar taşıma kapasiteli araçlarda 1 Adet 6 Kg lık Yangın Söndürme Cihazı ve en az 2 Adet İlk Yardım Seti, 29 kişiden fazla taşıma kapasiteli araçlarda 2 Adet 6 Kg lık Yangın Söndürme Cihazı ve en az 5 Adet ilk Yardım Seti bulundurulacaktır. (4) Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisinde görülecek bir yere yazılarak, sabit şekilde monte edilecek ve kesinlikle fazla yolcu alınmayacaktır. Sürücülerde Aranacak Şartlar MADDE 10- (1) Sınıfına uygun en az üç yıllık Sürücü Belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma Belgesine sahip olmak. (2) Şoförlük ile geçimini sağladığını ve başka meslek dallarında faaliyet yürütmediğini de belirtir bağlı bulunduğu odadan faaliyet belgesine sahip olmak, (3) Mesleğine uygun ve taşıdığı kitleye güven verecek görünümü yansıtan bir kıyafete sahip olmak (gerektiğinde Belediye tarafından belirlenecek tek tip kıyafeti giyecektir). (4) Asli kusurlu olarak ölümlü kazaya karışmamış olmak, (5) Her üç yılda bir mesleğini yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık heyet raporu alması gerekmektedir. Taşımacıların Yükümlülükleri MADDE 11- (1) Taşıma sınırı üzerinde yolcu alınmayacaktır. (2) Araç içi düzenin sağlanmasından taşımacı sorumludur. (3) Belediye tarafından belirlenen güzergah kullanılacaktır. (4) Herhangi bir aksaklıktan dolayı sefere çıkamayan aracın yerine, Şehir içi aynı güzergahda yolcu taşımacılığı yapan araçlardaki şartlara uyan başka bir araç temini taşımacıya ait olup, konu ile ilgili hemen Belediye ye bilgi verilecektir.

6 (5) Araç içinde sigara içilmeyecek, durak ve bekleme yerleri haricinde usulsüz indirme ve bindirme yapılmayacak, zaman tarifesine uyularak yolcuların şikayetine sebebiyet verilmeyecektir. (6) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır. (7) Şehir İçi toplu Taşıma İzin Belgesi alarak çalışan araçlar, şehir içi yolcu taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. (8) 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren malul, dul ve yetimleri araçlardan ücretsiz faydalandırılacaktır. (9) Araç yetersizliğinde, hatlar arasındaki koordinasyon yetkisi Belediye de olduğundan bu husustaki Belediye nin tasarrufuna riayet edilecektir. (10) Hatlarda uygulanacak yolcu taşıma ücretleri Belediye Meclisinde belirlenecek ve belirlenen ücretin üzerinde kesinlikle ücret alınmayacaktır. Şehir İçi Toplu Taşıma İzin belgesi Verilmesi ve Süresi MADDE 12- (1) Şehir içi güzergahında şehir içi toplu taşıma izin belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yönetmelik kapsamında istenen belgelerle birlikte bir dilekçe ile Belediye ye müracaat ederler. Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenerek verilir. (2) Belediye, Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında Belediye ye ibraz edecekleri belgelerdeki yazılı bilgiler hakkında gerekli görmesi halinde ilgili makamlardan veya kendi bünyesindeki yetkili elemanları tarafından da yerinde inceleme yaptırabilir. (3) Verilen Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi süresi 1(Bir) yıldır. Zaman Tarifeleri MADDE 13- (1) Şehir içi güzergahında Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi sahibi taşımacılar, taşımalarını Belediye Encümeni tarafından belirlenen zaman tarifesine uygun olarak yapmak zorundadırlar. (2) Taşımacılar zaman tarifelerine uymak ve onaylı zaman tarifelerini yolcuların görebileceği şekilde taşıtlarına asmak zorundadırlar. (3) İhtiyaç duyulduğunda zaman tarifeleri Belediye Encümeni tarafından gelecek talepler doğrultusunda belirlenir ve onaylanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Resmi Kurum, Gerçek ve Tüzel Kişilere Hizmet Veren Servis Araçları MADDE 14- (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hizmet veren servis araçlarına, Personel Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesinin olduğu illerde büyükşehir belediyelerince, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe trafik komisyonlarınca onaylanarak verilir.

7 (2) Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki, Gerçek ve Tüzel Kişilere ait personelin devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları bu Yönetmelik kapsamında Servis Aracı İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergah İzin Belgesi MADDE 15- (1) Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Personeli için devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için kiraladıkları servis araçları Belediye ye müracaatla Servis Aracı İzin Belgesi almak için öncelikle Zabıta Müdürlüğünden taşımacılık yapılacak hareket noktası, ara ve varış noktalarını belirtir Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi Düzenlenmesi MADDE 16- (1) Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Personeli için devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için kiraladıkları servis araçları Belediye ye müracaatla Servis Aracı İzin Belgesi almak için; a) Mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti, c) Kira sözleşmesi, ç) Trafik tescil belgesi(ruhsat), d) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, e) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, f) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, g) Araç uygunluk belgesi, ğ) Sosyal Güvenlik kaydı, h) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, ı) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, i) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi, j) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, k) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, l) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, m) Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınmış izin belgesi. (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Servis Aracı İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Servis Aracı İzin Belgesi düzenlenir. Servis Aracı İzin Belgesi nde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, çalıştığı gerçek ya da tüzel kişi ve güzergahı yazılır. (4) Servis Aracı İzin Belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (5) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler.

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ticari Amaçlı Mal Dağıtımı Yapan Servis Araçları İzin Belgesi MADDE 17- (1) Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları çalışma gün ve saatleri ile mal dağıtımı yaptıkları güzergahı belirtecek şekilde Zabıta Müdürlüğünden İzin Belgesi almak zorundadır. Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi MADDE 18- (1) Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi almak için; a) Mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) Kira Sözleşmesi, c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti, ç) Trafik tescil belgesi(ruhsat), d) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, e) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, f) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, g) Araç uygunluk belgesi, ğ) Sosyal Güvenlik kaydı, h) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, ı) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, i) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi j) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, k) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, l) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, m) Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınmış izin belgesi. (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Servis aracı için Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi düzenlenir. Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesinde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa; Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, çalıştığı firma adı, unvanı, adresi, servis gün ve saatleri yazılır. (4) Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (5) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler.

9 BEŞİNCİ BÖLÜM Okul Servis Araçları MADDE 19- (1) Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerinde faaliyet gösteren servis araçlarına, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin müracaatları üzerine yapılacak inceleme sonucu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenerek verilir. ALTINCI BÖLÜM Şehir İçi Taksi Hizmet Araçları Durak Yerlerinin Düzenlenmesi MADDE 20- (1) Şehir içinde faaliyette bulunan taksi durak yerleri ve duraklarda çalışacak taksi sayıları Belediye Meclis kararıyla belirlenir. (2) Belirlenen durak yerlerinin değiştirilmesi ve duraklarda belirlenmiş araç sayılarının arttırılması Belediye Meclis Kararıyla yapılır, (3) Belirlenen duraklarda çalışacak araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihale sonucu belirlenir, (4) İhale işlemleri Meclisin yetki vermesi ile Belediye Encümeni tarafından yürütülür, (5) Belirlenmiş duraklarda çalışan taksilerin devir işlemleri Belediye Encümeni tarafından izin verilmesi halinde yapılır, devirlerde Encümen tarafından belirlenen miktarda devir tazminatı alınır. Taksi Taşıma İzin Belgesi Düzenlenmesi MADDE 21- (1) Kırklareli Belediyesi sınırları içindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından gerçek veya tüzel şahıs adına tescil edilerek verilmiş taksiler, Taksi Taşıma İzin Belgesi almak için Belediye ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır; a) Mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) Kira sözleşmesi, c) Trafik tescil belgesi(ruhsat), ç) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, d) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, e) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, f) Araç uygunluk belgesi, g) Sosyal Güvenlik kaydı, ğ) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, h) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, ı) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, i) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, j) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, k) Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında araçlarında yaş şartı aranmaz, l) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi, (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Taksi aracı için Taksi Taşıma İzin Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

10 (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan taksi sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Taksi Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Taksi Taşıma İzin Belgelerinde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, bağlı olduğu durak ve adresi yazılır. (4) Taksi Taşıma İzin Belgesi alan işleticiler Belediye Meclisi tarafından yıllık olarak belirlenen ücreti verilen ödeme planı doğrultusunda ödemek zorundadır. (5) Taksi Taşıma İzin belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (6) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler. YEDİNCİ BÖLÜM Ticari Yük ve Eşya Taşımacılığı Durak Yerlerinin Belirlenmesi MADDE 22- (1) Durak şeklinde yük ve eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait durak yerleri Belediye Meclis Kararıyla belirlenir. (2) Bunun haricinde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Belediye den İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması mecburidir. (3) Belirlenen durak yerlerinin değiştirilmesi ve duraklarda belirlenmiş araç sayılarının arttırılması Belediye Meclis Kararıyla yapılır, (4) Belirlenen duraklarda çalışacak araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihale sonucu belirlenir, (5) İhale işlemleri Meclisin yetki vermesi ile Belediye Encümeni tarafından yürütülür, (6) Belirlenmiş duraklarda çalışan araçların devir işlemleri Belediye Encümeni tarafından izin verilmesi halinde yapılır, devirlerde Encümen tarafından belirlenen miktarda devir tazminatı alınır. İzin Belgesi MADDE 23- (1) Ticari amaçlı yük ve eşya taşımacığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait servis araçları çalışma saatlerini belirtecek şekilde Zabıta Müdürlüğünden İzin Belgesi almak zorundadır. Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi MADDE 24- (1) Yük ve eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait servis araçları Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi almak için; a) Mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) Kira Sözleşmesi, c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti, ç) Trafik tescil belgesi(ruhsat), d) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi,

11 e) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, f) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, g) Araç uygunluk belgesi, ğ) Sosyal Güvenlik kaydı, h) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, ı) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, i) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi j) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, k) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, l) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, m) Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınmış izin belgesi. (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Servis aracı için Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgelerinde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, bağlı olduğu durak, işyeri ruhsat numarası ve adresi yazılır. (4) Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (5) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler. SEKİZİNCİ BÖLÜM Ücretsiz Müşteri Servisleri Güzergah İzin Belgesi MADDE 25- (1) Ücretsiz müşteri servisi izin belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait servis araçları, çalışma saatlerini belirtecek şekilde Zabıta Müdürlüğünden Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi MADDE 26- (1) Ücretsiz müşteri taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi almak için; a)mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) Kira Sözleşmesi, c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti, ç) Trafik tescil belgesi(ruhsat), d) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, e) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, f) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, g) Araç uygunluk belgesi,

12 ğ) Sosyal Güvenlik kaydı, h) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, ı) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, i) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi, j) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, k) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, l) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, m) Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınmış izin belgesi. (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Servis aracı için Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesinde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, çalıştığı firma, hat numarası ve güzergahı yazılır. (4) Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (5) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler. DOKUZUNCU BÖLÜM Çalışacak Personel, Araçların Uygunluğu Servis Araçlarında Çalışacak Hizmetli Personel MADDE 27- (1) Servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için; a) İzin belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dahil) Belediyece hazırlanacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır. b) Tanıtım kartı için şoförün ehliyet fotokopisi, muhtardan ikametgah belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesinin fotokopisi, savcılıktan sabıka kaydı ve 2 adet fotoğraf Belediye ye verilecektir. c) Servis araçları, İzin Belgesi alırken bu kimlik belgesini de almak zorundadır. ç) Servis araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti ilgili odası tarafından belirlenecek ve tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır. d) İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır. e) Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediye yi ilgilendirmez.

13 f) Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir. g) Asli kusurlu olarak ölümlü kazaya karışmamış olmak. (2) Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da işletici meslek odası aracılığıyla Belediye ye beyan etmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır. (3) Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir. Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu MADDE 28- (1) Belediye sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Servis aracının uygunluğu Araç Muayene İstasyonunda yapılacak kontrolle sağlanır. ONUNCU BÖLÜM Ücretler, Yasaklar Ücretler MADDE 29- (1) Bu yönetmelik kapsamında belge almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücretleri ödemek zorundadır. (2) Belirlenen ücretleri ödemeyenler hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Borçlar Kanunu hükümlerine göre takibat ve tahsilat yapılır. Yasaklar MADDE 30- (1) Bu yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan servis araçları; a) Belediyeden Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi, Servis Aracı İzin Belgesi, Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi, Taksi Taşıma izin Belgesi, Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi ve Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi almadan çalışma yapamazlar. b) Taşıma Sınırından fazla yolcu ve yük taşınması yasaktır. c) Servis aracı sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadır. ç) Servis aracı devir izni ile ilgili Encümen kararı aracı alan kişiye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. d) Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında servis araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır. e) İzin almadan servis taşımacılığı yapmak yasaktır. f) Servis aracı içinde Yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde sigara içilmez ibareli levha asılması zorunludur. g) Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır. ğ) İzin ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur. h) İzin Belgeli araçların sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin aldığı kararlara uymak zorundadırlar. ı) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır. i) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

14 j) Model değişikliği yapan Toplu Taşıma belgeli araç sahipleri Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediye ye bildirim yapmak zorundadır. ONBİRİNCİ BÖLÜM Bilgi Verme, Denetim, Ceza, Düzenleme Bilgi Verme MADDE 31- (1) Bu yönetmelik kapsamında belge verilen gerçek ve tüzel kişilere ait belge bilgilerinin birer sureti denetim ve kontrol amaçlı Zabıta Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gönderilir. Denetim MADDE 32- (1) Verilen belgelere ait bilgiler ışığında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yönetmelik hükümleri gereği gerekli denetimler yapılır. (2) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belge almayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, zabıt varakası tanzim edilir. (3) Yönetmelik kapsamında izin belgesi verilen araçlara, çalışma şartları ve trafik güvenliği yönünden ilgili kuruluşlar mevzuatı çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. Belediye denetimle ilgili olarak bu kuruluşlarla her zaman iş birliği içinde bulunabilir. Ceza MADDE 33- (1) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere tespiti halinde Belediye Encümeni tarafından idari para cezası verilir. (2) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belge sahiplerine cezai işlem uygulanır. Düzenleme MADDE 34- (1) Gerek duyulan hallerde servis araçlarının güzergahları ve çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılabilir. (2) Servis Araçları çalışma saatlerini belirtir düzenledikleri zaman tarifelerini Belediye Encümenine onaylatmak zorundadır. ONİKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Belgelerin Yenilenme Zamanı MADDE 35 (1) Düzenlenecek belgeler her takvim yılının ocak ayı sonuna kadar yenilenir. Mevcut Tespiti MADDE 36- (1) Daha önce uygulama yapılmayan servis araçları için yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılacak tespitler üzerine gerekli çalışmalar yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır. Yönetmelikte Bulunmayan Durumlar MADDE 37- (1) Yönetmelikte bulunmayan durumlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

15 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler MADDE 38 (1) 09/11/2009 tarih ve 150 sayılı Belediye Meclis Kararıyla yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği ile Kırklareli İli Şehir İçi Güzergahında Yolcu Taşımacılığı Yapma Hizmet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçmiş Dönem Belgelerinin Kullanımı GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin kabul edildiği tarihten önce verilmiş olan izin belgeleri süresi sonuna kadar geçerlidir. Yeni Belge Uygulama Süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) Yeni belge alacaklara yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/01/2012 Tarihine kadar süre verilir. Yürürlük MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. EKLER EK-1 Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi EK-2 Servis Aracı İzin Belgesi EK-3 Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi EK-4 Taksi Taşıma İzin Belgesi EK-5 Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi EK-6 Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi EK-7 Araç Sürücü Tanıtım Kartı EK-8 Taksi Durakları EK-9 Yük ve Eşya Taşıma Durakları

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ KARAR TARĠHĠ : 11 / 05 / 2009 KARA NO : 8 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Avanos Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda, yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/05/2008 2008/42 (2008/42)GÜNDEM 1: Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Uydukent minibüs

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.) C 2 Yetki Belgesi Verme ( Eşyanın durumuna göre Uluslararası

Detaylı

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Vatandaşın Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1. Dilekçe 2. E-Posta 15 GÜN 2 Uygunluk Belgesi

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde: 1-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak KARAR NO.106 Yönetmelik gereği yerine getirilmesi gereken evraklar ve araç uygunluk belgesi tamamlanan araçların; a) Servis aracı güzergah izin belgesi için:150 TL b) Servis aracı uygunluk belgesi için

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Kapaklı Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C TÜRÜ YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 2 C2 YETKİ BELGE KURULUŞU 3 C3 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Muğla

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/088 Meclis Karar Tarihi : 14.08.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.08.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE 1 Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C 1 Yetki Belgesi ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 SUNULAN Yeni Kayıt Araç Tescil Trafik şahadetnameli Araç Tescil 1- Fatura 2- Uygunluk Belgesi 3- Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4- Trafik Sigortası 5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru

Detaylı

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme 2 Dilekçe Hakkı 3 4 5 6 7 Adli Şikayet ve İhbar Müracaatları Soyad Vakfı Yeşilkart Tahkikat İşlemleri Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Doktor Raporu

Detaylı

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ: Madde -1 -Bu Yönetmelik Kırıkkale Belediyesi sınırları içinde belirlenen

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER 3071

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför EDİRNE BELEDİYESİ SINIRLARI (MÜCAVİR ALANI DAHİL) İÇERİSİNDE BULUNAN KÖYLERDEN ŞEHİR MERKEZİNE TAŞIMACILIK YAPAN ( J ) PLAKALI MİNİBÜS, MİDİBÜS VE OTOBÜSLERİN ÇALIŞMA ESALARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM 1

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/02/2010 2010/14 (2010/14: Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sarıdere Alışveriş

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/02/2016-E.2067 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEKAZ2UM* Sayı : 26842974-050.01.04/ Konu : Senato Kararı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Üniversitemiz Senatosunun

Detaylı