(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi sınırları içerisinde, yolcu ve yük taşımacılığı yapan servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten faydalananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kırklareli Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları içerisinde; a) Belirlenen hatlarda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını, b) Öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını, c) Müşteri hizmeti altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını, ç) Resmi Kurum, Gerçek veya Tüzel kişilerin şehir içi personel taşıma isteğine ücreti karşılığında cevap veren gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçlarını, d) Belirlenmiş duraklara bağlı çalışan ticari taksileri, e) Gerçek ya da Tüzel kişilere ait yük taşımacılığı yapan ticari işletmelere ait araçları veya belli bir durağa bağlı çalışan yük taşıma araçları, f) Gerçek ya da Tüzel kişilere ait toptan ticaretle uğraşan ticari işletmelere ait işyerlerine mal dağıtımı yapan servis araçlarını kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen terimler; a) Belediye: Kırklareli Belediye Başkanlığı, b) Belediye Başkanı: Kırklareli Belediyesi Başkanını, c) Belediye Meclisi: Kırklareli Belediyesi Meclisini, ç) Belediye Encümeni: Kırklareli Belediyesi Encümenini, d) Zabıta Müdürlüğü: Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, e) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Kırklareli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü, f) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünü, g) Motorlu Taşıt: Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı veya taşıtı,

2 ğ) Muayene İstasyonu: Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yeri, h) Taşıma: Bir ücret karşılığında yolcunun, kamuya açık karayolunda otobüs, minibüs ve diğer taşıtlar ile hareket noktasından varış noktasına götürülmesini, ı) Taşıma Sınırı: Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını, i) Hareket Noktası: Taşımacılık yapacak aracın Belediye Başkanlığınca tespit edilen ilk hareket noktasını, j) Varış Noktası: Taşımacılık yapacak aracın Belediye Başkanlığınca tespit edilen son varış noktasını, k) Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yeri, l) Bekleme Yeri: Şehir içi yolcu taşımacılığında indirme, bindirme ve bekleme yapılan yeri, m) Okul Taşıtı: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan aracı, n) Kamu Hizmeti Taşıtı: Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan aracı, o) Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari aracı, ö) Yük Taşıma Aracı: Gerçek ya da Tüzel kişilere ait olup ücreti karşılığında yük ve eşya taşıyan veya ticari işyerlerine mal dağıtımı yapan araçlarını, p) Taksi: Yapısı itibariyle şoförü dahil en çok 8 adet oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan ticari motorlu aracı, r) Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu aracı, s) Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu aracı, ş) Otomobil: Yapısı itibariyle şoförü dahil en çok 8 adet oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, t) Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu aracı, u) Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu aracı, ü) Güzergah İzin Belgesi: Şehir içinde yolcu ya da yük taşımacılığı yapacak araçlar ile mal dağıtımı yapacak servis araçlarının Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden almaları gereken izin belgesini,

3 v) Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi: Belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapılacak hatlarda çalışacak İşleticilerin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, y) Servis Aracı İzin Belgesi: Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki, Gerçek ve Tüzel Kişilere ait personelin devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için, İşleticilerin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, z) Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi: Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları İşleticilerinin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, aa) Taksi Taşıma İzin Belgesi: Şehir içinde faaliyette bulunan belli bir durağa bağlı çalışacak taksi İşleticilerin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, ab) Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi: Belli bir durağa veya bir işyerine bağlı olarak çalışacak olan, Ticari amaçlı yük ve eşya taşımacığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait servis aracı İşleticilerinin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, ac) Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi: Ücretsiz müşteri taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin ücretini yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenileyecekleri belgeyi, aç) Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı: Araç sürücülerinin aracı kullanırken yakasına takmaları gereken tanıtım kartını, ad) Meslek Odası: Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkalığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığını, ae) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, af) Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi, ag) Araç Sahibi: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi, ağ) İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet(ödünç) veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet(ödünç) veya rehin alan kişidir. Ancak, ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. ah) Hizmetli: Servis araçlarında işletici dışında çalışan personeli, aı) Araç Uygunluk Belgesi: Kullanılan araçların Araç Muayene istasyonundan alacakları uygunluk belgesini, ai) Resmi Kurum: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, mahalli idareleri ve özel bütçeli kuruluşlar ile bunlar tarafından kurulan birlikler ve meslek odalarını,

4 aj) Tüzel Kişi: Her türlü Şirket, Dernek, Vakıf, Kooperatif ve ortaklıklarını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Şehir İçi Hatlarda Çalışan Toplu Taşıma Araçları Hatların Düzenlenmesi MADDE 5- (1) Belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapılacak hatlar ve hatlarda çalışacak araç sayıları Belediye Meclis Kararıyla belirlenir, (2) Belirlenen hatların güzergahının değiştirilmesi ve hatlarda belirlenmiş araç sayılarının arttırılması Belediye Meclis Kararıyla yapılır, (3) Belirlenen hatlarda çalışacak araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihale sonucu belirlenir, (4) İhale işlemleri Meclisin yetki vermesi ile Belediye Encümeni tarafından yürütülür, (5) Belirlenmiş hatlarda çalışan araçların hattaki servis devir işlemleri Belediye Encümeni tarafından izin verilmesi halinde yapılır, devirlerde Encümen tarafından belirlenen miktarda devir tazminatı alınır. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler MADDE 6- (1) Kırklareli Belediyesi sınırları içinde Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. (2) Belediye sınırları içinde Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğü-Amirliği tescil kayıtları göz önünde bulundurulur. (3) Belediye sınırları içinde çalışacak toplu taşıma araçlarının Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan toplu taşıma aracı çalıştırmak yasaktır. Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi Almanın Genel Şartları MADDE 7- (1) Belirlenmiş şehir içi güzergahda çalışmak için şehir içi toplu taşıma izin belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin; a) T.C. vatandaşı olmaları, b) Gerçek kişilerin kaçakçılık, inancı kötüye kullanma ve Türk Ceza Kanununun Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Terörle Mücadele Kanunu aleyhine işlenen suçlardan hürriyeti bağlayıcı cezalardan hükümlü bulunmamaları, c) Tüzel kişilerin 6762 sayılı(6103 sayılı) Türk Ticaret Kanununda belirtilen şirket türünde veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan taşıma kooperatiflerinden biri olmaları, ç) Müracaatta bulunanların durumlarına göre Ticaret ve Ticaret ve Sanayi Odalarındaki nakliyeci grubuna, varsa ilgili oldukları meslek odasına kayıtlı olmaları şarttır. Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi Müracaatı MADDE 8- (1) Belediye sınırları içerisindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından gerçek veya tüzel şahıs adına tescil edilmiş minibüs ve otobüsler için, Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi almak için Belediye ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır; a) Başkanlık Makamına yazılmış dilekçe, b) Gerçek kişilerin onaylı nüfus cüzdan sureti, c) Gerçek kişiler için sabıka kaydı, ç) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme,

5 d) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, e) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, f) İşyeri veya iş merkezinin sahiplik belgesi veya kira sözleşmesi, g) Toplu taşıma izin belgesi işlemleri yetkiliden başkası tarafından takip edilecekse noterden tasdikli vekaletname, ğ) Toplu taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin taşıt sayısını ve durumunu gösterir sahiplik belgesi veya kira sözleşmesi, h) Taşıtların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin aslı veya onaylı suretleri. Taşıtlarda Aranacak Şartlar MADDE 9- (1) Toplu taşıma aracı 15 yaşından küçük olmalıdır. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve yetkili Teknik Üniversitelerce verilecek yeterlilik raporlarına göre yirmi yaşına kadar izin verilebilir. Taşıtların şartlara uygun olup olmadığı yetkili muayene istasyonundan alınacak belgelere göre tespit edilir. (2) Şehir İçi hatlarda toplu taşıma izin belgesi alan taşımacılar, taşıtların (kiralık dahil) yan ve arka karoseri üzerine, güzergah hattını varsa ticari unvanlarını yazdırmak zorundadırlar(taşıt kooperatife kayıtlı ise kooperatifin adı yazılır). (3) 29 kişiye kadar taşıma kapasiteli araçlarda 1 Adet 6 Kg lık Yangın Söndürme Cihazı ve en az 2 Adet İlk Yardım Seti, 29 kişiden fazla taşıma kapasiteli araçlarda 2 Adet 6 Kg lık Yangın Söndürme Cihazı ve en az 5 Adet ilk Yardım Seti bulundurulacaktır. (4) Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisinde görülecek bir yere yazılarak, sabit şekilde monte edilecek ve kesinlikle fazla yolcu alınmayacaktır. Sürücülerde Aranacak Şartlar MADDE 10- (1) Sınıfına uygun en az üç yıllık Sürücü Belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma Belgesine sahip olmak. (2) Şoförlük ile geçimini sağladığını ve başka meslek dallarında faaliyet yürütmediğini de belirtir bağlı bulunduğu odadan faaliyet belgesine sahip olmak, (3) Mesleğine uygun ve taşıdığı kitleye güven verecek görünümü yansıtan bir kıyafete sahip olmak (gerektiğinde Belediye tarafından belirlenecek tek tip kıyafeti giyecektir). (4) Asli kusurlu olarak ölümlü kazaya karışmamış olmak, (5) Her üç yılda bir mesleğini yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık heyet raporu alması gerekmektedir. Taşımacıların Yükümlülükleri MADDE 11- (1) Taşıma sınırı üzerinde yolcu alınmayacaktır. (2) Araç içi düzenin sağlanmasından taşımacı sorumludur. (3) Belediye tarafından belirlenen güzergah kullanılacaktır. (4) Herhangi bir aksaklıktan dolayı sefere çıkamayan aracın yerine, Şehir içi aynı güzergahda yolcu taşımacılığı yapan araçlardaki şartlara uyan başka bir araç temini taşımacıya ait olup, konu ile ilgili hemen Belediye ye bilgi verilecektir.

6 (5) Araç içinde sigara içilmeyecek, durak ve bekleme yerleri haricinde usulsüz indirme ve bindirme yapılmayacak, zaman tarifesine uyularak yolcuların şikayetine sebebiyet verilmeyecektir. (6) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır. (7) Şehir İçi toplu Taşıma İzin Belgesi alarak çalışan araçlar, şehir içi yolcu taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. (8) 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren malul, dul ve yetimleri araçlardan ücretsiz faydalandırılacaktır. (9) Araç yetersizliğinde, hatlar arasındaki koordinasyon yetkisi Belediye de olduğundan bu husustaki Belediye nin tasarrufuna riayet edilecektir. (10) Hatlarda uygulanacak yolcu taşıma ücretleri Belediye Meclisinde belirlenecek ve belirlenen ücretin üzerinde kesinlikle ücret alınmayacaktır. Şehir İçi Toplu Taşıma İzin belgesi Verilmesi ve Süresi MADDE 12- (1) Şehir içi güzergahında şehir içi toplu taşıma izin belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yönetmelik kapsamında istenen belgelerle birlikte bir dilekçe ile Belediye ye müracaat ederler. Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenerek verilir. (2) Belediye, Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında Belediye ye ibraz edecekleri belgelerdeki yazılı bilgiler hakkında gerekli görmesi halinde ilgili makamlardan veya kendi bünyesindeki yetkili elemanları tarafından da yerinde inceleme yaptırabilir. (3) Verilen Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi süresi 1(Bir) yıldır. Zaman Tarifeleri MADDE 13- (1) Şehir içi güzergahında Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi sahibi taşımacılar, taşımalarını Belediye Encümeni tarafından belirlenen zaman tarifesine uygun olarak yapmak zorundadırlar. (2) Taşımacılar zaman tarifelerine uymak ve onaylı zaman tarifelerini yolcuların görebileceği şekilde taşıtlarına asmak zorundadırlar. (3) İhtiyaç duyulduğunda zaman tarifeleri Belediye Encümeni tarafından gelecek talepler doğrultusunda belirlenir ve onaylanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Resmi Kurum, Gerçek ve Tüzel Kişilere Hizmet Veren Servis Araçları MADDE 14- (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hizmet veren servis araçlarına, Personel Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesinin olduğu illerde büyükşehir belediyelerince, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe trafik komisyonlarınca onaylanarak verilir.

7 (2) Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki, Gerçek ve Tüzel Kişilere ait personelin devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları bu Yönetmelik kapsamında Servis Aracı İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergah İzin Belgesi MADDE 15- (1) Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Personeli için devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için kiraladıkları servis araçları Belediye ye müracaatla Servis Aracı İzin Belgesi almak için öncelikle Zabıta Müdürlüğünden taşımacılık yapılacak hareket noktası, ara ve varış noktalarını belirtir Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi Düzenlenmesi MADDE 16- (1) Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Personeli için devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için kiraladıkları servis araçları Belediye ye müracaatla Servis Aracı İzin Belgesi almak için; a) Mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti, c) Kira sözleşmesi, ç) Trafik tescil belgesi(ruhsat), d) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, e) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, f) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, g) Araç uygunluk belgesi, ğ) Sosyal Güvenlik kaydı, h) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, ı) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, i) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi, j) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, k) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, l) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, m) Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınmış izin belgesi. (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Servis Aracı İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Servis Aracı İzin Belgesi düzenlenir. Servis Aracı İzin Belgesi nde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, çalıştığı gerçek ya da tüzel kişi ve güzergahı yazılır. (4) Servis Aracı İzin Belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (5) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler.

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ticari Amaçlı Mal Dağıtımı Yapan Servis Araçları İzin Belgesi MADDE 17- (1) Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları çalışma gün ve saatleri ile mal dağıtımı yaptıkları güzergahı belirtecek şekilde Zabıta Müdürlüğünden İzin Belgesi almak zorundadır. Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi MADDE 18- (1) Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi almak için; a) Mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) Kira Sözleşmesi, c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti, ç) Trafik tescil belgesi(ruhsat), d) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, e) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, f) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, g) Araç uygunluk belgesi, ğ) Sosyal Güvenlik kaydı, h) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, ı) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, i) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi j) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, k) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, l) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, m) Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınmış izin belgesi. (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Servis aracı için Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi düzenlenir. Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesinde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa; Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, çalıştığı firma adı, unvanı, adresi, servis gün ve saatleri yazılır. (4) Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (5) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler.

9 BEŞİNCİ BÖLÜM Okul Servis Araçları MADDE 19- (1) Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerinde faaliyet gösteren servis araçlarına, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin müracaatları üzerine yapılacak inceleme sonucu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenerek verilir. ALTINCI BÖLÜM Şehir İçi Taksi Hizmet Araçları Durak Yerlerinin Düzenlenmesi MADDE 20- (1) Şehir içinde faaliyette bulunan taksi durak yerleri ve duraklarda çalışacak taksi sayıları Belediye Meclis kararıyla belirlenir. (2) Belirlenen durak yerlerinin değiştirilmesi ve duraklarda belirlenmiş araç sayılarının arttırılması Belediye Meclis Kararıyla yapılır, (3) Belirlenen duraklarda çalışacak araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihale sonucu belirlenir, (4) İhale işlemleri Meclisin yetki vermesi ile Belediye Encümeni tarafından yürütülür, (5) Belirlenmiş duraklarda çalışan taksilerin devir işlemleri Belediye Encümeni tarafından izin verilmesi halinde yapılır, devirlerde Encümen tarafından belirlenen miktarda devir tazminatı alınır. Taksi Taşıma İzin Belgesi Düzenlenmesi MADDE 21- (1) Kırklareli Belediyesi sınırları içindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından gerçek veya tüzel şahıs adına tescil edilerek verilmiş taksiler, Taksi Taşıma İzin Belgesi almak için Belediye ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır; a) Mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) Kira sözleşmesi, c) Trafik tescil belgesi(ruhsat), ç) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, d) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, e) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, f) Araç uygunluk belgesi, g) Sosyal Güvenlik kaydı, ğ) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, h) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, ı) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, i) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, j) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, k) Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında araçlarında yaş şartı aranmaz, l) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi, (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Taksi aracı için Taksi Taşıma İzin Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

10 (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan taksi sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Taksi Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Taksi Taşıma İzin Belgelerinde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, bağlı olduğu durak ve adresi yazılır. (4) Taksi Taşıma İzin Belgesi alan işleticiler Belediye Meclisi tarafından yıllık olarak belirlenen ücreti verilen ödeme planı doğrultusunda ödemek zorundadır. (5) Taksi Taşıma İzin belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (6) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler. YEDİNCİ BÖLÜM Ticari Yük ve Eşya Taşımacılığı Durak Yerlerinin Belirlenmesi MADDE 22- (1) Durak şeklinde yük ve eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait durak yerleri Belediye Meclis Kararıyla belirlenir. (2) Bunun haricinde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Belediye den İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması mecburidir. (3) Belirlenen durak yerlerinin değiştirilmesi ve duraklarda belirlenmiş araç sayılarının arttırılması Belediye Meclis Kararıyla yapılır, (4) Belirlenen duraklarda çalışacak araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihale sonucu belirlenir, (5) İhale işlemleri Meclisin yetki vermesi ile Belediye Encümeni tarafından yürütülür, (6) Belirlenmiş duraklarda çalışan araçların devir işlemleri Belediye Encümeni tarafından izin verilmesi halinde yapılır, devirlerde Encümen tarafından belirlenen miktarda devir tazminatı alınır. İzin Belgesi MADDE 23- (1) Ticari amaçlı yük ve eşya taşımacığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait servis araçları çalışma saatlerini belirtecek şekilde Zabıta Müdürlüğünden İzin Belgesi almak zorundadır. Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi MADDE 24- (1) Yük ve eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait servis araçları Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi almak için; a) Mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) Kira Sözleşmesi, c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti, ç) Trafik tescil belgesi(ruhsat), d) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi,

11 e) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, f) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, g) Araç uygunluk belgesi, ğ) Sosyal Güvenlik kaydı, h) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, ı) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, i) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi j) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, k) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, l) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, m) Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınmış izin belgesi. (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Servis aracı için Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgelerinde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, bağlı olduğu durak, işyeri ruhsat numarası ve adresi yazılır. (4) Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (5) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler. SEKİZİNCİ BÖLÜM Ücretsiz Müşteri Servisleri Güzergah İzin Belgesi MADDE 25- (1) Ücretsiz müşteri servisi izin belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait servis araçları, çalışma saatlerini belirtecek şekilde Zabıta Müdürlüğünden Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi MADDE 26- (1) Ücretsiz müşteri taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi almak için; a)mutlaka ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası ve taşıma sınırını belirten dilekçe, b) Kira Sözleşmesi, c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti, ç) Trafik tescil belgesi(ruhsat), d) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, e) Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı, f) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, g) Araç uygunluk belgesi,

12 ğ) Sosyal Güvenlik kaydı, h) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, ı) Ticari Taşıt Kullanma belgesi, i) Bağlı olduğu meslek odasından kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi, j) Tüzel kişiler için varsa ana sözleşme, k) Tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, l) Tüzel kişilerin temsilcilerine ait imza sirküleri, m) Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınmış izin belgesi. (2) Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Servis aracı için Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesinde Aracın İşleticisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik veya Vergi Numarası (Tüzel kişilerde unvanı), Adresi, Varsa Şoförünün Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi ile taşıtın plaka numarası, markası, modeli, rengi, motor/şasi numarası, taşıma sınırı, çalıştığı firma, hat numarası ve güzergahı yazılır. (4) Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi alma talebinde bulunan işleticilerin Belediye ye borcu bulunmaması gerekir. (5) Belge alacak gerçek ve tüzel kişiler Belediye ye borcu olmadığını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge ile belgelerler. DOKUZUNCU BÖLÜM Çalışacak Personel, Araçların Uygunluğu Servis Araçlarında Çalışacak Hizmetli Personel MADDE 27- (1) Servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için; a) İzin belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dahil) Belediyece hazırlanacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır. b) Tanıtım kartı için şoförün ehliyet fotokopisi, muhtardan ikametgah belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesinin fotokopisi, savcılıktan sabıka kaydı ve 2 adet fotoğraf Belediye ye verilecektir. c) Servis araçları, İzin Belgesi alırken bu kimlik belgesini de almak zorundadır. ç) Servis araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti ilgili odası tarafından belirlenecek ve tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır. d) İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır. e) Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediye yi ilgilendirmez.

13 f) Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir. g) Asli kusurlu olarak ölümlü kazaya karışmamış olmak. (2) Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da işletici meslek odası aracılığıyla Belediye ye beyan etmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır. (3) Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir. Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu MADDE 28- (1) Belediye sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Servis aracının uygunluğu Araç Muayene İstasyonunda yapılacak kontrolle sağlanır. ONUNCU BÖLÜM Ücretler, Yasaklar Ücretler MADDE 29- (1) Bu yönetmelik kapsamında belge almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücretleri ödemek zorundadır. (2) Belirlenen ücretleri ödemeyenler hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Borçlar Kanunu hükümlerine göre takibat ve tahsilat yapılır. Yasaklar MADDE 30- (1) Bu yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan servis araçları; a) Belediyeden Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi, Servis Aracı İzin Belgesi, Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi, Taksi Taşıma izin Belgesi, Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi ve Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi almadan çalışma yapamazlar. b) Taşıma Sınırından fazla yolcu ve yük taşınması yasaktır. c) Servis aracı sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadır. ç) Servis aracı devir izni ile ilgili Encümen kararı aracı alan kişiye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. d) Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında servis araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır. e) İzin almadan servis taşımacılığı yapmak yasaktır. f) Servis aracı içinde Yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde sigara içilmez ibareli levha asılması zorunludur. g) Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır. ğ) İzin ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur. h) İzin Belgeli araçların sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin aldığı kararlara uymak zorundadırlar. ı) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır. i) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

14 j) Model değişikliği yapan Toplu Taşıma belgeli araç sahipleri Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediye ye bildirim yapmak zorundadır. ONBİRİNCİ BÖLÜM Bilgi Verme, Denetim, Ceza, Düzenleme Bilgi Verme MADDE 31- (1) Bu yönetmelik kapsamında belge verilen gerçek ve tüzel kişilere ait belge bilgilerinin birer sureti denetim ve kontrol amaçlı Zabıta Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gönderilir. Denetim MADDE 32- (1) Verilen belgelere ait bilgiler ışığında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yönetmelik hükümleri gereği gerekli denetimler yapılır. (2) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belge almayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, zabıt varakası tanzim edilir. (3) Yönetmelik kapsamında izin belgesi verilen araçlara, çalışma şartları ve trafik güvenliği yönünden ilgili kuruluşlar mevzuatı çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. Belediye denetimle ilgili olarak bu kuruluşlarla her zaman iş birliği içinde bulunabilir. Ceza MADDE 33- (1) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere tespiti halinde Belediye Encümeni tarafından idari para cezası verilir. (2) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belge sahiplerine cezai işlem uygulanır. Düzenleme MADDE 34- (1) Gerek duyulan hallerde servis araçlarının güzergahları ve çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılabilir. (2) Servis Araçları çalışma saatlerini belirtir düzenledikleri zaman tarifelerini Belediye Encümenine onaylatmak zorundadır. ONİKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Belgelerin Yenilenme Zamanı MADDE 35 (1) Düzenlenecek belgeler her takvim yılının ocak ayı sonuna kadar yenilenir. Mevcut Tespiti MADDE 36- (1) Daha önce uygulama yapılmayan servis araçları için yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılacak tespitler üzerine gerekli çalışmalar yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır. Yönetmelikte Bulunmayan Durumlar MADDE 37- (1) Yönetmelikte bulunmayan durumlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

15 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler MADDE 38 (1) 09/11/2009 tarih ve 150 sayılı Belediye Meclis Kararıyla yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği ile Kırklareli İli Şehir İçi Güzergahında Yolcu Taşımacılığı Yapma Hizmet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçmiş Dönem Belgelerinin Kullanımı GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin kabul edildiği tarihten önce verilmiş olan izin belgeleri süresi sonuna kadar geçerlidir. Yeni Belge Uygulama Süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) Yeni belge alacaklara yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/01/2012 Tarihine kadar süre verilir. Yürürlük MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. EKLER EK-1 Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi EK-2 Servis Aracı İzin Belgesi EK-3 Mal Dağıtım Servis Aracı İzin Belgesi EK-4 Taksi Taşıma İzin Belgesi EK-5 Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi EK-6 Ücretsiz Müşteri Servisi Taşıma İzin Belgesi EK-7 Araç Sürücü Tanıtım Kartı EK-8 Taksi Durakları EK-9 Yük ve Eşya Taşıma Durakları

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belediye denetiminde çalışan tüm toplu taşıma araçlarının çalışma şekillerini,

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği.

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: f 6/06/2015

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: f 6/06/2015 PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: f 6/06/2015 BİRİM M ALİ H İZ M ETLER DAİRESİ BAŞK ANLIĞI M ECLİS TO PL A N T ISIN IN TARİH İ VE GÜNDEM M ADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarihli toplantısında

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı Konu 33773088- D(û.o 2 > - 0 6 Yönetmelik T.C Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü / V v * \ r 5 t * I EXP02016 AMTALYA 0 2 / 07/2015 BAŞKANLIK MAKAMINA Ulaşım Planlama

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK 2011/349 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı: 5216 sayılı

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI OTOBÜS İŞLERİ SERVİSİ KENT İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI OTOBÜS İŞLERİ SERVİSİ KENT İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI OTOBÜS İŞLERİ SERVİSİ KENT İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde yolcu taşıma

Detaylı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 1/15 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (M) ve (TM) SERİ PLAKALI VE HATLI TİCARİ MİNİBÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler)

T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler) T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler) Toplu Ulaşım Hizmetlerini bir organizasyon çatısı altında bütünleştirmek

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Madde 1 : Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DÜZCE BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DÜZCE BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 : Bu Yönetmelik 5393 Sayılı yasanın 3. maddesi ile 15. maddesinin (f),

Detaylı