ÖĞRETĠM YILI TED ĠSTANBUL KOLEJĠ ÖĞRETĠM KURUMLARI ĠLE TED ĠSTANBUL KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ SPOR UYGULAMALARI VE YENĠLĠKLER!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2016 ÖĞRETĠM YILI TED ĠSTANBUL KOLEJĠ ÖĞRETĠM KURUMLARI ĠLE TED ĠSTANBUL KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ SPOR UYGULAMALARI VE YENĠLĠKLER!"

Transkript

1 ÖĞRETĠM YILI TED ĠSTANBUL KOLEJĠ ÖĞRETĠM KURUMLARI ĠLE TED ĠSTANBUL KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ SPOR UYGULAMALARI VE YENĠLĠKLER! Sayın Veli, öğretim yılı baģlangıcında, öğrencilerimizin ve sporcularımızın daha fazla spor yapmaları ile, hem akademik, hem de sportif açıdan daha baģarılı olabilmeleri adına yeni bir program geliģtirilmiģ ve bu programı desteklemek üzere yeni bir yazılım programı oluģturulmuģtur. Bu anlamda, yeni antrenör ve koçlar ile takım kadroları güçlendirilmiģ, fiziki açıdan eksiklikler tamamlanmıģ, iki adet yeni tenis kortu yapılmıģtır. Beden eğitimi ve spor dersi uygulamalarının yanı sıra, okul/kulüp takımlarımıza yönelik hazırlanan, BaĢarılı Öğrenci-BaĢarılı Sporcu projesi ile birlikte, branģlara özel baģ antrenörlük ve koçluk sistemi geliģtirilmiģtir. Beden Eğitimi ve Spor derslerinde, branģlara sporcu yönlendirmesi, öğrenci takip programı uygulaması, spor takımlarına sporcu seçimleri ve antrenman günleri aģağıda bertildiği gibi uygulanacaktır. Hafta sonları,(cumartesi ve Pazar günleri) yapılan spor çalıģmaları ve spor kampları, TED Ġstanbul Koleji Spor Kulübü bünyesinde, Geleceğin Yıldızları ile iģbirliği yapılarak organize edilecektir. Hafta sonu kursları ve spor kampları, ücretli çalıģmalar olup, ağırlıklı kadroları okullarımız mevcut öğretmen ve antrenörlerden oluģacaktır. Okul-Kulüp spor takımları sporcu listeleri, antrenman gün ve programlar, sporcu seçme gün ve saatleri, müsabaka programları, beden eğitimi ve spor bölümü baģ antrenörü ve antrenörleri tarafından planlanacak ve uygulanacaktır. Müsabaka takvimi, ilan edildiğinde ayrıca gönderilecektir. Sporcu takım listesine girmiģ (Genç-Yıldız-Küçük-kız/erkek kategorilerinde) Okul ve Kulüp müsabakalarına katılacak olan sporcularımızdan, antrenmanlar için her hangi bir ücret alınmayacaktır. Sporcularımızın, cuma günleri yapılacak antrenmanlardan sonra ulaģımları (servis hizmetinden yararlananlar için) okul servisleri tarafından sağlanacaktır. Diğer günlerde yapılacak antrenman çalıģmaları ve hafta sonu kursları için ulaģım öğrenci/sporcu velileri tarafından sağlanacaktır. TED ĠSTANBUL KOLEJĠ SPOR EĞĠTĠMĠ HEDEFĠ Programın hedefi Başarılı Öğrenci Başarılı Sporcu yetiģtirilmesini sağlamaktır. Bunun için beden eğitiminde ve spor uygulamalarında TED Ġstanbul Koleji tarafından özel olarak geliģtirilen bir model uygulanmasına geçilecektir. Bu modelin uygulanması sonucunda öğrencinin; Fiziksel, deviniģsel, biliģsel, duygusal geliģimini sağlaması, YaĢamı boyunca spor yapma ve sağlığını koruyucu fiziksel etkinlikleri yaģam boyu sürdürme alıģkanlığını kazanması,

2 Hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat, çabukluk, koordinasyon gibi özelliklerde iyi/üstün seviyede olması, ArkadaĢlık, takım olma, dayanıģma ve paylaģma gibi kavramları öğrenerek yaģamında Takım Oyuncusu olma özelliğini kazanması, Spor disiplini ve felsefesini öğrenme ve bu disiplin içerisinde yaģama alıģkanlığını kazanması, EleĢtirel düģünme, yaratıcı düģünme, problem çözme, karar verme, hedef koyma, araģtırma, etrafıyla iletiģim ve öz yönetimi konularında kendisini geliģtirmesi ve geliģen olaylar karģısında bocalamadan, hızlı ve doğru karar verebilme yetenekleri elde etmesi, Belirli bir spor branģındaki beceri ve yeteneklerinin farkında olması ve bunları geliģtirerek, akademik baģarısını olumsuz etkilemeden, branģında uzmanlaģması ve ulusal ve/veya uluslararası müsabakalara katılarak ve en üst derecelere ulaģması, gibi kazanımlara sahip olması öngörülmektedir. EĞĠTĠM MODELĠ TED Ġstanbul Koleji Vakfı Okulları ile TED Ġstanbul Koleji Spor Kulübü Derneği; öğrencilerin BaĢarılı Öğrenci-BaĢarılı Sporcu olarak yetiģmeleri için spor eğitimi ve aktivitelerini bu güne kadar olandan daha farklı bir program altında yürüteceklerdir. Modelin temel özellikleri; A. GENEL Ana sınıfından baģlayarak lise okulundan mezun olana kadar tüm öğrencilerin Antropometrik ve Kondisyonel özelliklerinin yılda 2 kere ölçülerek veliye bilgilendirme belgeleri verilmesi, elde edilen verilerin kurum bünyesindeki TED Ġstanbul Koleji Spor Yazılımı deposunda saklanması, Liseden mezun olan Sporcu Öğrenci ye ve yurt içi/dıģı üniversitelere verilmek üzere Öğrenci Spor Portfolyosu hazırlanarak verilmesi, burs olanakları konusunda yardımcı olunması, Sınıf ve yaģ düzeyine göre farklılaģan beden eğitim /spor programı uygulanması, Sporcu Öğrenci nin akademik baģarı durumunun uzmanlaģacağı spor branģındaki baģ antrenörü ve antrenörü tarafından sürekli ve yakından izlenerek ve akademik desteğe ihtiyaç olması halinde akademik eğiticiler ile koordinasyon kurularak,akademik kazanım eksiklerinin giderilmesi, Sporcu Öğrenci ler için akademik eğitim ve baģarı düzeyi ile spordaki baģarı düzeyinin paralel hale getirilmesi için, sporcunun müsabaka programının dikkate alınarak buna uygun eğitim/ders veya özel akademik eğitim programı uygulanması, Okul beden eğitimi ve spor dersi ile sosyal etkinlik kulüp saatlerinde (5.sınıftan sonra) öğrencinin seçtiği/önerilen spor dalında antrenman verilmesi, Okul ve kulüp bünyesinde eğitim verilmesi öngörülen spor branģlarında yönetimin tek merkezden yapılması, Okul beden eğitimi bölümü ile spor kulübünde, entegre edilmiģ eğitim /antrenman programlarının uygulanması, Okul ve kulüp müsabaka programlarının tek merkezden yönetilerek, takip edilmesi, Spor kulübünde eğitim yılı içersinde hafta sonları ve /veya tatillerde, kamplarda yetiģtirme okulları açılarak, öğrencinin belirli spor dalındaki yeteneklerinin geliģtirilmesi ve Sporcu Öğrenci listesine girme olanağının yaratılması, Sportif baģarıların ödüllendirilmesi, olarak belirlenmiģtir. Sportif baģarı ödül cins ve kriterleri TED Ġstanbul Koleji Vakfı Ödül Yönetmeliğinde belirtilecektir.

3 ANAOKULU HAZIRLIK SINIFI - ĠLKOKUL 1 VE 2. SINIFLAR Bu sınıf düzeylerinde tüm öğrencilere Temel Eğitim Modeli adı ile tanımlanan kurum tarafından özel olarak geliģtirilen program uygulanacaktır. Temel Eğitim; Anaokulunda; Beden eğitimi ve spor bilgisi, jimnastik, oyun ve spor, ritim eğitimi - dans ve atletizm aktiviteleri olarak, 1ve 2. Sınıflarda; Beden eğitimi ve spor bilgisi, jimnastik, oyun ve spor, ritim eğitimi dans ve atletizm olmak üzere beģ ana baģlık altında, yaģ grupları özelliklerine göre geliģtirilmiģ program olarak gerçekleģtirilir. Program ile öğrencinin aģağıdaki kazanımları elde etmesi öngörülmektedir; Spor bilgi ve becerilerinin geliģimi, Esneklik ve vücudunu doğru kullanabilme özelliğinin geliģimi, Sportif oyun becerilerinin geliģimi, El, ayak ve göz koordinasyonlarının geliģmesi, Motorik özellikleri konularında fiziksel geliģim. Haftalık eğitim saatleri; Anaokulu, 3 yaģ grubunda haftada 1 ders saati (30dk) 4 ve 5 yaģ gruplarında, haftada 2 ders saati (60 dk) (farklı günlerde), Sosyal etkinlik spor kulüp saatleri içerisinde, 5 yaģ gruplarına yönelik, tenis, basketbol, jimnastik, yaratıcı dans ve judo branģlarında, haftada 1 ders saati (60 dk) olmak üzere, spor eğitimi verilir. 1. ve 2. Sınıflar; Beden Eğitimi ve Spor Ders saati içerisinde, haftada 2 ders saati (80dk),sosyal etkinlik spor kulüp saatleri içerisinde, jimnastik, atletizm, okçuluk, yaratıcı dans, basketbol, futbol, voleybol,judo ve tenis branģlarında, ( 50dk) olmak üzere,spor eğitimi verilir. 3. ve 4. SINIFLAR: Bu sınıflar düzeyinde, beden eğitimi ve spor ders saati içerisinde, öğrencilere üçer haftalık sürelerde,10 ayrı branģta dönüģümlü olarak; Atletizm Basketbol Dans Futbol Cimnastik Judo Masa Tenisi Okçuluk Tenis Voleybol

4 branģlarında haftada 2 ders saati,(80dk)olarak Spor Temel Eğitimi verilir. Aynı zamanda, sosyal etkinlik spor kulübü çalıģmaları içerisinde, belirtilen branģlarda, (50dk) olmak üzere, spor eğitimi verilir. Anılan program ile öğrencinin aģağıdaki kazanımları elde etmesi öngörülmektedir. Belirtilen branģın temel hareketleri ve prensiplerinin bilinmesi, Motor kas geliģimi, koordinasyon geliģtirme, esneklik, sürat çabukluk, sıçrama,algılamada seçicilik ve reaksiyon gibi becerilerinin geliģtirilmesi, BranĢla ilgili temel teorik bilgilerin öğrenilmesi. Yukarıda belirtilen programın uygulanması sonucunda beden eğitimi ve spor bölümü öğrencinin branģlardaki beceri düzeyi hakkında bilgi edinir ve öğrencinin daha baģarılı olabileceğini öngördüğü branģı belirler SINIFLAR sınıflarda GeliĢtirilmiĢ Spor Eğitim Modeli uygulanır. Bu modelde; Okul ve/veya kulüp takımlarına giren ve giremeyen öğrenciler için ayrı eğitim modeli uygulanır. Okul /kulüp takımlarına ve Sporcu Öğrenci Listesi ne giren öğrencilere bu çalıģmanın ileriki kısmında belirtilen eğitim modeli uygulanır. Okul ve/veya kulüp takımına giremeyen öğrencilere beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda, Atletizm Basketbol Dans Futbol Pilates Cimnastik Judo Masa Tenisi Okçuluk Tenis Voleybol branģlardan birinde uzmanlaģmalarına dönük spor eğitimi verilir. Okul /kulüp takımlarına veya Sporcu Öğrenci listesine giremeyen öğrencilere; Beden Eğitimi ve Spor Ders saatleri,1-12.sınıflar düzeyinde, 11 farklı branģta, haftada iki ders saati ve blok ders olarak (80 dk))olarak uygulamalı ve teorik eğitim verilir.5-12.sınıf düzeyindeki öğrenciye, sosyal etkinlik spor kulübü çalıģmaları içerisinde, haftada 2 ders saati (80dk)olmak üzere spor eğitimi verilir. BranĢlara göre beceri düzeyleri belirlenen öğrenciler arasından bu program kitabında belirtilen değerlendirme sistemi sonucunda öğrencilerimiz 5.sınıf düzeyinden itibaren okul / kulüp alt yapı takımlarına seçilir. OKUL /KULÜP TAKIMLARI/BĠREYSEL SPOR LARI TED Ġstanbul Koleji okulları ile Spor Kulübü, kurum kam püsünde teknik ve fiziksel alt yapısı olan spor dallarında, bireysel veya spor takımları branģlarına ağırlık verilmesi ilkesini benimsemiģlerdir. Bu ilke ıģığında aģağıda belirtilen branģlarda ve seviyelerde takımlar oluģturulacaktır.

5 TAKIMLAR a)okul Takımları yarıģma branģları; Atletizm Basketbol Dans Futbol Judo Masa Tenisi Okçuluk Tenis Voleybol Cimnastik b)spor Kulübü takımları yarıģma branģları; Atletizm Basketbol Dans Futsal Judo Masa Tenisi Okçuluk Tenis Voleybol Cimnastik 1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇĠMĠ SPORCU ÖĞRENCĠ LĠSTESĠNĠN OLUġTURULMASI. Her eğitim yılı açılıģını takip eden 15 gün içersinde okullarda/kulüpte yapılan yukarıda belirtilen tüm spor branģlarında yarıģan/yarıģacak ( Genç-Yıldız-Küçük ) kategorilerdeki takımlara sporcu-öğrenci seçimi, Genel Kaptan, Bölüm baģkanı,ilgili branģın Baş Antrenör ü ve antrenörleri tarafından yapılır. Öğrenci takip yazılımından alınan aģağıda belirtilen bilgiler ve diğer veriler /görüģler ıģığında değerlendirme yapılarak kontenjanlar doğrultusunda Sporcu Öğrenci Listesi ni oluģturacaktır. Anılan liste eğitim öğretim dönemi içerisinde yenilenebilir, ilaveler yapılabilir. Tüm sporcu listelerinin, akademik öğretmenleri tarafından bilinmesi ve bilgilendirilmesi, müdür yardımcılarımız tarafından sağlanır. Burada belirtilmeyen branģlarda özel olarak kurum dıģında spor eğitimi alan ve bireysel olarak müsabakalara katılan öğrenciler, ülke ve /veya uluslararası boyutta baģarılara sahip olmaları; ulusal takımda yer alma veya ülkeyi temsile hak kazanmıģ olma ve bunu belgelemeleri kaydı ile eğitim destek modelimizden faydalanırlar. Sporcu seçiminde, aile-okul-kulüp iģbirliği temel ön Ģartlardan birisidir.

6 Okul-Kulüp Takımları Sporcu Seçme kriterleri a)takım Sporcularının Belirlenmesi-Genel Seçim Kriterleri; Önceden belirlenecek branģlarda, dönem baģı itibari ile hafta sonu veya hafta içi okul sonrası sporcu seçmelerinin yapılması. Yıl içerisindeki öğrenci takip formları ve TED ĠSTANBUL KOLEJĠ SPORCU GELĠġĠM PROGRAMI verilerine göre değerlendirme. Fiziksel uygunluk ve antropometrik testler, FĠZĠKSEL UYGUNLUK ; Hareketlerin doğru olarak yapılmasını ve fiziksel dayanıklılıkla ilgili olarak vücudun mevcut kondisyon durumunu ifade eder. Bu tanıma göre fiziksel uygunluğu en yüksek olan kiģi yorulmaksızın en uzun süre hareket edebilen kiģidir. Fiziksel uygunluk, aktiviteleri baģarılı bir Ģekilde yapma yeteneği olarak da tanımlanabilir. Fiziksel uygunluk testleri ; Dikey sıçrama Durarak uzun atlama 20 mt. KoĢu Oturarak top fırlatma Esneklik Antropometrik testler, Boy Kilo Kulaç uzunluğu Avuç içi uzunluğu Ayak uzunluğu

7 OKUL- KULÜP TAKIMLARI SEÇME KRĠTERLERĠ TENĠS TAKIMLARI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, 1- Temel teknik vuruģları 2- Müsabaka içi teknik taktik kullanım durumu. 3- Tenis GeçmiĢi Tenis branģında lisanslı olan, düzenli antrenman yapıyor olması ve TTF-ITF Junıor turnuvalarına istikrarlı katılım sağlaması göz önüne alınır. B) TTF Ġ-Kort sistemi kontrolü C) ITF Junior Web sayfası turnuva sonuç kontrolü 4- Tenis Kural ve Tenis Kültür Bilgisi D) Tenis Sporuna özgü biliģsel geliģim sağlamıģ, tenis oyun mantığını çözmüģ ve oyun içerisinde tenis kültürüne uygun davranıģlarda bulunması göz önüne alınır. TENĠS TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ : TENĠS ÖĞRETMENĠ: YALÇIN DĠZDAR SEÇME YAPILAN ALAN: TENĠS KORTU : 9 EKĠM 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ: 13:30-15:45 KATEGORĠ: MĠNĠK-KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ ERKEK/KIZ YAġ GRUBU : DOĞUMLULAR TENĠS TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER YALÇIN DĠZDAR MUSTAFA PEKGÜLER SAMET SANCAR SEÇĠL AKYAZI MURAT AVCU

8 ATLETĠZM TAKIMLARI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, Uzun atlama ve yüksek atlama teknik kullanımı. Atmalarda teknik kullanımı ATLETĠZM TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ : ATLETĠZM ÖĞRETMENĠ: BUKET DEMĠRCĠ SEÇME YAPILAN ALAN: LĠSE ÖN BAHÇE : 16 EKĠM 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ: 14:00-15:45 KATEGORĠ: KÜÇÜK ERKEK-KIZ / YILDIZ ERKEK-KIZ YAġ GRUBU : 2002, 2003, 2004, 2005 DOĞUMLULAR ATLETĠZM TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER BUKET DEMĠRCĠ ĠSMAĠL ġġvġloğlu MUSTAFA PEKGÜLER MURAT AVCU

9 BASKETBOL TAKIMLARI SPORCU SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, Antropometrik ölçümler: Genel testlerde belirtildiği gibi (boy, kilo v.s.) 1- Fiziksel uygunluk testleri: hız, dayanıklılık, sıçrama kabiliyeti, kuvvet. 2- Basketbol temel teknik testleri: Dribbling kabiliyeti, Yön ve hız değiģtirme kapasitesi, pas becerisi ve Ģut yeteneği. BASKETBOL TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ 1.GRUP; BASKETBOL ÖĞRETMENĠ MEHMET ÖNÜT SEÇME YAPILAN ALAN BASKETBOL SALONU 10 EYLÜL 2015 / PERġEMBE SEÇME SAATĠ 16:15-17:00 KATEGORĠ GENÇ KIZ-ERKEK YAġ GRUBU 1998, 1999, 2000, 2001 DOĞUMLULAR 2.GRUP; BASKETBOL ÖĞRETMENĠ MEHMET ÖNÜT SEÇME YAPILAN ALAN BASKETBOL SALONU 11 EYLÜL 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 14:00-15:00 KATEGORĠ KÜÇÜK ERKEK YAġ GRUBU 2004, 2005 DOĞUMLULAR 3.GRUP; BASKETBOL ÖĞRETMENĠ MEHMET ÖNÜT SEÇME YAPILAN ALAN BASKETBOL SALONU 18 EYLÜL 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 14:00 15:00 KATEGORĠ YILDIZ ERKEK YAġ GRUBU 2002, 2003 DOĞUMLULAR

10 BASKETBOL TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER MEHMET ÖNÜT BUKET DEMĠRCĠ SAMET SANCAR AYDIN YOLAÇ MURAT AVCU

11 YARATICI DANS TAKIMI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, 1)Ritmik anlamda uygulama ve algılama (izleme) 2)Esneklik. 3)Konsantrasyon ve devamlılık. 4)Kendini ifade edebilme ve özgüven.(sahne için ) 5)Yaratıcılık. YARATICI DANS TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ DANS ÖĞRETMENĠ SEÇĠL AKYAZI SEÇME YAPILAN ALAN DANS SALONU 23 EKĠM 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 14:00-16:00 KATEGORĠ MĠNĠK 2( KIZ ) YAġ KATEGORĠSĠ DOĞUMLULAR YARATICI DANS TAKIMI SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER SEÇĠL AKYAZI DĠLARA AĞ BUKET DEMĠRCĠ ĠSMAĠL ġġvġloğlu UĞUR SAKALOĞLU MURAT AVCU

12 FUTBOL FUTSAL TAKIMI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, 1.TOP KONTROLÜ( Ayak içi, ayak üstü, göğüs kontrol, diz üstü top kontrol) 2.PAS ( Ayak içi pas, kontrol pas, tek pas, uzun pas) 3.TOP SÜRME ( Ayak içi,ayak dıģı ve ayak üstü top sürme) 4.ÇALIM- DĠRĠPLĠNG ( Topsuz çalım Diripling, toplu çalım- Toplu Diripling ) 5.ġUT ATMA ( Duran topla Ģut- Hareket halinde Ģut) FUTBOL-FUTSAL TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ FUTBOL-FUTSAL ÖĞRETMENĠ UĞUR SAKALOĞLU SEÇME YAPILAN ALAN HALI SAHA 18 EYLÜL 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 14:00-15:45 KATEGORĠ KÜÇÜK- YILDIZ ERKEK YAġ GRUBU ,2003, 2004, 2005 DOĞUMLULAR FUTBOL-FUTSAL TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER UĞUR SAKALOĞLU ĠSMAĠL ġġvġloğlu YALÇIN DĠZDAR SEÇĠL AKYAZI MURAT AVCU

13 JUDO TAKIMI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, 1. El bileği çevresi (sağ sol) 2. Ayak bileği çevresi (sağ sol) 3. Dinamik denge testi 4. Flamingo statik denge testi 5. Çabukluk testi 6. Pençe ve sırt kuvveti JUDO TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ 1.GRUP; JUDO ÖĞRETMENĠ A.GÖKÇE MORTO SEÇME YAPILAN ALAN JUDO SALONU 30 EKĠM 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 13:30-14:30 KATGORĠ MĠNĠK ERKEK- BAYAN YAġ GRUBU 2004, 2005 DOĞUMLULAR 2.GRUP; JUDO ÖĞRETMENĠ A.GÖKÇE MORTO SEÇME YAPILAN ALAN JUDO SALONU 30 EKĠM 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 14:45-15:45 KATGORĠ YILDIZ ERKEK-BAYAN YAġ GRUBU 2002, 2003 DOĞUMLULAR

14 JUDO TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER A.GÖKÇE MORTO ĠSMAĠL ġġvġloğlu MUSTAFA PEKGÜLER DĠLARA AĞ MURAT AVCU MASA TENĠSĠ TAKIMI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, 1- Uzun kol 2-Uzun bacak 3-Ġnce el bileği 4-Temel teknik uygulamamaları MASA TENĠSĠ TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ MASA TENĠSĠ ÖĞRETMENĠ MUSTAFA PEKGÜLER SEÇME YAPILAN ALAN MASA TENĠSĠ SALONU 2 EKĠM 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 14:00-15:45 KATGORĠ KÜÇÜK ERKEK-KIZ YAġ GRUBU DOĞUMLULAR

15 MASA TENĠSĠ TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER MUSTAFA PEKGÜLER YALÇIN DĠZDAR AYDIN YOLAÇ MURAT AVCU OKÇULUK TAKIMI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, Dikkat ve dikkatte devamlılık. Kol kuvveti Hedefe doğru duruģ pozisyonu Temel teknikler. Nefes kontrolünü yapabilme OKÇULUK TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ OKÇULUK ÖĞRETMENĠ AYDIN YOLAÇ SEÇME YAPILAN ALAN OKÇULUK SALONU 9 EKĠM 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 14:00 15:45 KATEGORĠ KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ KIZ-ERKEK YAġ GRUBU DOĞ. ARASI

16 OKÇULUK TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER AYDIN YOLAÇ UĞUR SAKALOĞLU MEHMET ÖNÜT MURAT AVCU VOLEYBOL TAKIMI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterleri 1.Belirli hedefe ManĢet pas 2. Belirli hedefe Parmak pas 3. Servis Atma 4.Oyun bilgisi 5.Voleybol geçmiģi VOLEYBOL TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ VOLEYBOL ÖĞRETMENĠ ĠSMAĠL ġġvġloğlu SEÇME YAPILAN SALON VOLEYBOL SALONU 18 EYLÜL 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 14:00 15:45 KATEGORĠ MĠNĠKLER BAYAN YAġ GRUBU DOĞUMLULAR

17 VOLEYBOL TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER ĠSMAĠL ġġvġloğlu OĞUZ ÖZTÜRK UĞUR SAKALOĞLU MEHMET ÖNÜT MURAT AVCU CĠMNASTĠK TAKIMI SEÇME KRĠTERLERĠ Derslerde, yetiģtirme kurslarında ve sporcu seçmelerinde uygulanacak kriterler, 1. Kapalı bacak otur uzan 2. Kartal oturuģu 3. Spagat oturuģu 4. Yerden köprü 5. Denge aletinde yürüme 6. Yatay sıçrama testi CĠMNASTĠK TAKIMI SEÇME TARĠHLERĠ CĠMNASTĠK ÖĞRETMENĠ DĠLARA AĞ SEÇME YAPILAN SALON CĠMNASTĠK SALONU 16 EKĠM 2015 / CUMA SEÇME SAATĠ 13:30 15:45 KATEGORĠ MĠNĠKLER BAYAN YAġ GRUBU DOĞUMLULAR

18 CĠMNASTĠK TAKIM SEÇME KOMĠSYONUNDA YER ALACAK ÖĞRETMENLER DĠLARA AĞ GÖKÇE MORTO SEÇĠL AKYAZI MURAT AVCU NOT: TAKIM SEÇMELERĠNE KATILACAK SPORCULARIN ULAġIMLARI VELĠLERĠ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI OKULLARI İLE TED İSTANBUL KOLEJİ SPOR KULÜBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI PROGRAM VE İLKELERİ

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI OKULLARI İLE TED İSTANBUL KOLEJİ SPOR KULÜBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI PROGRAM VE İLKELERİ TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI OKULLARI İLE TED İSTANBUL KOLEJİ SPOR KULÜBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI PROGRAM VE İLKELERİ EYLÜL 2013 Page 1 of 20 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin daha fazla spor yapmaları

Detaylı

BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ)

BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ) T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ) Ensar KÖKTAġ YÜKSEK LĠSANS

Detaylı

2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Bornova ĠZMĠR 2012 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ĠÇĠN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KURUMLARINDA YAPILACAK: OKUL DENEYĠMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI TOPLUMA

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

DEĞERLĠ ADAYLAR. Özel Yetenek Sınav Koordinatörü

DEĞERLĠ ADAYLAR. Özel Yetenek Sınav Koordinatörü DEĞERLĠ ADAYLAR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Eğitim düzeyini etkileyen ögelerin baģında;

Detaylı

TEBLĠĞLER DERGĠSĠ. YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK

TEBLĠĞLER DERGĠSĠ. YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK EK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar

Detaylı

ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE BAŞARIYI ARTIRMA YOLLARI

ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE BAŞARIYI ARTIRMA YOLLARI ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE BAŞARIYI ARTIRMA YOLLARI HAZIRLAYANLAR VETforAll Proje Komisyonu (Bu kitapçık ve bu proje Avrupa Topluluğu nun desteğiyle gerçekleģtirilmiģtir. Bu yayının içeriklerinin sorumluluğu,

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BASKETBOL ĠÇĠN BULANIK MANTIK TEMELLĠ BĠR YETENEK BELĠRLEME UZMAN SĠSTEMĠ GELĠġTĠRĠLMESĠ F.Hakan ÜLKER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2 ATATÜRK'ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KLAVUZU DÜZCE 2014 ĠSTĠKLAL MARġI Korkma, Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak; Sönmeden Yurdumun

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI OKUL TÜRLERİ 1 FEN LİSELERİ Fen liselerinin amacı; a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2012 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi Beden

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU KONYA 2014 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi

Detaylı

3. RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU

3. RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 3. RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU 14 15 ARALIK 2007 KOCAELĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU EDĠTÖR AYLA DEMĠRDĠZEN SEMPOZYUM SEKRETERĠ SERPĠL SARPER Sabancı Kültür Sitesi 1 T.C. KOCAELĠ

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Dünya'da beden eğitimi ve spor bilimlerindeki ilerlemeler hızla devam ederken, ülkemizde de spora verilen önem son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Beden eğitimi ve

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleģen dünya içinde kurum

Detaylı

ŞENİZ ÇELİK SPOR OKULLARI KOORDİNATÖRÜ İLETİŞİM : 0 533 571 61 93

ŞENİZ ÇELİK SPOR OKULLARI KOORDİNATÖRÜ İLETİŞİM : 0 533 571 61 93 ŞENİZ ÇELİK SPOR OKULLARI KOORDİNATÖRÜ İLETİŞİM : 0 533 571 61 93 SPORTİF OYUNLAR 29 Eylül 2014 Pazartesi günü başlıyor. Oyunun; tüm çocukların doğasında bulunduğu ve bedensel, sosyal gelişiminde önemli

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016 1 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016 Haziran 2011 2 ODTÜ Stratejik Planı 2011 2016 28 Haziran 2011 tarihli Senato Üniversite Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiģtir. Orta

Detaylı

RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU

RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU 31 EKĠM 01 KASIM 2003 KOCAELĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Editör ArĢ. Gör. KürĢat SERTBAġ ÖNSÖZ Son yıllarda ülkemizde, Sporbilimleri alanında düzenlenen

Detaylı

Denek No Boy (cm) Ağırlık (kg) BKİ 1 174 76 25 2 186 73 21 3 181 82 25 4 186 66 19 5 162 71 27 C grubu A grubu D grubu B grubu E grubu Serbest Zamanların Değerlendirilmesi 6 Televizyon Egzersiz Okuma

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dekan : Prof. Dr. İlker YILMAZ Dekan Yardımcısı : Doç. Dr. Hayri ERTAN Dekan Yardımcısı : Yard. Doç. Dr. Veli Onur ÇELİK Fakülte Sekreteri : Gürkan AKKAN ÖĞRETİM ELEMANLARI Profesörler:

Detaylı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2011 2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI GĠRĠġ KILAVUZU Kırıkkale-2011 1 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER...26 2

Detaylı