KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KREDİLENDİRME TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KREDİLENDİRME TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KREDİLENDİRME TÜZÜĞÜ ( R.G EK III - A.E. 177 Sayılı Tüzük) 1976 KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI (13/1976, 55/1977, 74/1989, 9/1992, 13/2004 ve 70/2006 Sayılı Yasalar) K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası nın 43 (1) (c) bendi uyarınca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylar; Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Kredilendirme Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: Birlik, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğini anlatır. Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulunu anlatır. Tabip, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası nın 4. maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, tıp eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır ve dişhekimi olarak da anılır. Kredilendirme, sürekli dişhekimliği eğitimi (SDE) etkinliğine konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlara KTTB-SDE Kredi Puanı verilebileceğinin Tabipleri Odası tarafından onaylanmasını anlatır. Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE) Etkinliği, bu Tüzükte öngörülen amaçlara ulaşmayı sağlayacak dişhekimliği alanındaki eğitim etkinliklerini anlatır. Kredilendirme Süresi, dişhekimlerine verilen kredinin geçerlilik süresini anlatır. Sertifika, hedeflenen krediyi 2 yıl içinde dolduranlara verilen belgeyi anlatır. Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği SDE programının uygulanmasından sorumlu ve yetkili kuruldur. Kıbrıs Türk Tabibleri Yönetim Kurulu na bağlı olarak çalışır. Kapsam 3. Bu Tüzük, KKTC nde mesleğini kamu kurumlarında çalışarak ve serbest olarak uygulayan dişhekimlerini kapsar. 1

2 Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin (SDE) Örgütlendirmesini Oluşturmak, Sürdürmek, Denetlemek ve Kurumlararası İşbirliğini Sağlama Sürekli Dişhekimliği Eğitimi nin Amaçları Tabipleri Odası nın Oluşumu Tabipleri Odası Üyelerinin Seçimi Tabipleri Odası Üyelerinin Görev Süresi Toplantılara Katılım Tabipleri Odası nın Görevleri 4. Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin (SDE) örgütlendirmesini oluşturmak, sürdürmek, denetlemek ve kurumlararası işbirliğini sağlamak görevi Birlik e aittir. Kredilendirme Tabipleri odası tarafından yapılır. 5. Sürekli dişhekimliği eğitiminin amaçları şunlardır: (1) Mesleki eğitim sürecinde edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını sağlamak (2) Dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini sağlamak. (3) Topluma daha nitelikli Dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak. 6. Tabipleri Odası, bir başkan ve altı üyeden oluşur. 7. Tabipleri Odası, 13/1976 sayılı K.t.Tabipleri Birliği Yasasına göre iki yılda bir seçilir. 8. Tabipleri Odası üyeliği görev süresi iki yıldır. 9. Odanın toplantı usul ve esasları şunlardır: (1) Bir görev döneminde mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya toplam 8 toplantıya katılmayan üyenin yerine yedek üye alınır. (2) Asil üyenin istifa, ölüm vb nedenlerle yeri boşaldığında dönem sonuna dek, yedek üye, asil üyenin görev ve yetkilerini üstlenir. (3) Tabipleri Odası toplantıları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile hazırlanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 10. Tabipleri Odası nın Görevleri şunlardır: (1) SDE (Sürekli Dişhekimliği Eğitimi) etkinliği düzenleyen Kurum ve Kuruluşların özendirilmesi ve nitelikli program yapılması konusunda desteklemek. 2

3 (2) Başvuru durumunda kredilendirilecek etkinlik, kurum ve dergilerin sahip olmaları gereken koşullara uygunluğunu değerlendirerek uygun olanları kredilendirmek. (3) Etkinlikleri kredilendirmek ve limitlerini dolduranlara sertifika dağıtılmasını sağlamak bunu da rutin toplantılarda ele almak. (4) Sertifikaların alınabilmesi için gerekli puanları belirleyerek Birlik Yönetim Kurulu na önermek. Sertifika 11. (1) Sertifika en çok 2 yıllık bir dönem sonunda saptanan krediyi tamamlayanlara verilir. (2) Sertifika 2 ay içerisinde teslim edilmek zorundadır. Sertifika almak için bulunulan tarihten 2 yıl geriye gidilerek kredi puanları toplanır. (3) Sertifikaların geçerlilik süresi 2 yıldır. Sertifikaların şekli ve SDE (Sürekli Dişhekimliği Eğitimi) Logosu Tabipleri Odası nın önerisi üzerine Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (4) Sertifikada Birlik amblemi ve Tabipleri Odası nın Logosu bulunmak zorundadır. (5) Sertifikayı Birlik Başkanı ve Tabipleri Odası Başkanı imzalar. Yazılı/Sözlü SDE Etkinliklerinin Kredilendirilmesi 12. (1) Kongre, sempozyum, panel, kurs, seminer, konferans, workshop, masa demonstrasyonu vb etkinlikler Sözlü SDE (Sürekli Di şhekimliği Eğitimi) Etkinliği olarak tanımlanmıştır. (2) Birlik, Odalar, Bilimsel Dernekler ve Sürekli Dişhekimliği Eğitimi etkinliği yapan diğer kuruluşlar başvurdukları taktirde yapacakları SDE (Sürekli Dişhekimliği Eğitimi) Etkinliği değerlendirilir, uygun görülenler kredilendirilir. (3) Sözlü SDE (Sürekli Dişhekimliği Eğitimi) Etkinliklerinin kredilendirilmesi için dilekçe verilerek, en az 30 gün önce dilekçe ile Tabipleri Odası na başvurulmalıdır. (4) Kredilendirilen SDE (S ürekli Dişhekimliği Eğitimi) etkinliğine konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlar kredilendirilir. (5) Yurt dışındaki etkinliklere katılımlarda krediler Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası kararına göre uygulanır. Etkinlik tamamlandıktan sonra 30 gün içinde etkinliğe katılanlar Tabipleri Odası na katılım belgelerini göndermelidir. Süresi içinde bu belgeleri göndermeyen üyelerin katılımları kredilendirilmez. 3

4 (6) Yazılı SDE (Sürekli Dişhekimliği Eğitimi) Etkinliklerinin kredilendirilmesi için Kredilendirilmiş Dergi lerde yayımlanmış olması şarttır. Makalede birinci yazar için Tam puan diğer yazarlara 1/2 kredi verilir. Derleme yazılarda birinci yazara Tam diğer yazarlara 1/2 kredi verilir. Bu tüm yayınlar için geçerlidir. (7) Yurtdışındaki dergilerde yayımlanan bilimsel yazılardaki yukarıdaki krediler bu tüzüğün 13. maddesinde belirtilen kredilendirme kriterlerine göre değerlendirilir. (8) Kitap veya kitap bölümü yazanlar Tabipleri Odası nca değerlendirilip kredilendirilir. (9) Yazılı SDE (Sürekli Dişhekimliği Eğitimi) etkinliğinin kredilendirilmesi için yazının bulunduğu dergi örneği ile derginin yayınlanmasından 30 gün içinde Tabipleri Odası na başvurulması gereklidir. Dergilerin Kredilendirilmesi Etkinliklerin, Dergilerin ve Diğer Faaliyetlerin Kredilendilmesi 13. (1) Sürekli Dişhekimliği Eğitimi ne katkıda bulunan dergiler kredilendirilme isteği ile başvurabilir. Başvuru sırasında bir dilekçe ile Tabipleri Odası na teslim edilir. Kredilendirme isteği kabul edilen dergi Kredilendirilmiş Dergi ünvanını kazanır. Kredilendirme isteği reddedilen dergi bir yıl süreyle kredilendirme isteğiyle başvuramaz. Kredilendirilmiş dergi her sayısının bir örneğini yayımlandıktan sonraki 30 gün içerisinde Tabipleri Odası na göndermekle yükümlüdür. Kredilendirilmiş dergi kredilendirildiği etik kurallara uygun olmak şartı ile istediği yöntemle okuyucularına duyurma hakkına sahiptir. (2) Kredilendirilmiş veya yurtdışındaki dergilere abone olan hekim aboneliklerini belgeledikleri taktirde her sayı için kredi verilir. (3) Abonelere yönelik soru formu hazırlayan dergiler bu sorulara verilen yanıtların puanlandırılmış dökümünü Tabipleri Odası na gönderdikleri takdirde aboneler Tabipleri Odası nın belirleyeceği kredileri alırlar. 14. Etkinliklerin, dergiler ve diğer faaliyetlerin kredilendirilmesinde aşağıdaki yöntem uygulanır: (1) Uluslararası kabul gören dergilerde yayınlanan makaleler; 25 puan/makale (2) Uluslararası dilde yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap; 75 puan/kitap (3) Uluslararası dilde yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap bölümü; 30 puan/kitap bölümü 4

5 (4) Uluslararası kabul gören dergilerde yayınlanan olgu sunumu teknik notlar ve benzeri yazılar; 15 puan/yazı (5) Uluslararası kongrelerde sunulan bildiri sözlü/yazılı bildiri; 10 puan/bildiri (6) Uluslararası kongrelere katılma; 7 puan/kongre (7) Uluslararası kongre veya seminerlere/konferanslara konuşmacı olarak davet edilme; 20 puan/konuşma (8) Uluslararası kabul gören dergilerde editörlük; 20 puan/dergi (9) Uluslararası kabul gören dergilerde hakemlik; 30 puan/dergi (10) Uluslararası kabul gören dergiye üyelik; 7 puan/dergi (11) Uluslararası mesleki kuruluşlara üyelik; 20 puan (12) Ulusal mesleki kuruluşlara üyelik; 10 puan (13) Türkçe hakemli dergilerde yayınlanan makaleler; 15 puan/makale (14) Türkçe yazılmış ulusal nitelikli kitap; 60 puan/kitap (15) Türkçe yazılmış kitap bölümü; 20 puan/bölüm (16) Türkçe hakemli dergilerde yayınlanmış olgu sunumu, teknik notlar ve benzeri yazılar; 10 puan/yazı (17) Türkiye ve Kıbrıs ta yapılan kongrelerde sözlü bildiri sunma sözlü/yazılı; 7 puan/sunum (18) Ulusal kongrelere katılım; 5 puan/katılım (19) Ulusal kongreler veya seminerlere/konferanslara konuşmacı olarak davet edilme; 15 puan/katılım (20) Ulusal dergilerde editörlük; 15 puan/dergi (21) Ulusal dergilerde hakemlik; 20 puan/dergi (22) Hakemli dergiye üyelik; 5 puan/dergi (23) Yurt içerisinde branşı ile ilgili yenileyici eğitim kursuna katılma (Kıbrıs ta) 10 puan/1 ay dan az 20 puan/2 ay dan az 30 puan/3 ay dan az 40 puan/3 ay dan fazla 5

6 (24) Yurtdışında branşı ile ilgili yenileyici eğitim kursuna katılma; 20 puan/1 ay dan az 30 puan/2 ay dan az 40 puan/3 ay dan az 60 puan/ 3 aydan fazla (25) Bir aydan uzun süre bilimsel araştırma için alınan uluslararası burslar; 50 puan (26) Uluslararası bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak; 50 puan/kongre (27) Ulusal bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak; 30 puan/kongre (28) Halka yönelik eğitim amaçlı seminerlerde konuşmacı olmak ( Tabipleri Odası nın onayını almak koşuluyla) 10 puan/seminer (29) Seminerlere katılım; 3 puan/seminer (30) Mesleği ilgilendirilen konularda öğretmenlik yapma; 20 puan (31) Birliğin komisyonlarında görev alma; 5 puan/komisyon (32) Ulusal hakemsiz dergilerde yayınlanan tibbi yazılar 10 puan/yazı Bunların dışında kalan çalışmaların değerlendirilmesi Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası nca yapılacaktır. Toplam Kredi Puanı Etkinliklerin İzlenmesi 15. Tıp fakültesinden mezun olunduktan sonra günümüze kadar katılmış olduğu etkinliklere toplam kredi puanı Tabipleri Odası tarafından hesaplanır ve Sürekli Eğitim Sertifikasının verildiği döneme denk gelecek şekilde ilgili üyeye bildirilir. 16. Tabipleri Odası üyeleri kredilendirilen etkinlikleri katılım ücreti ödemeksizin izleyebilirler. Bütçe 17. Aşağıdaki maddelerde belirtilen gelirler, Tabipleri Odası nın etkinliklerine ait çeşitli giderleri karşılamak amacı kullanılır. (1) Etkinlik düzenleyen kurumlar kredi başına 20 kredi ücret birimi öderler. 36 Kredinin üstündeki etkinlikler toplam 720, 72 kredinin üzerindeki etkinlikler toplam 960 kredi ücret birimi öderler. (2) Dergiler kredilendirildikleri taktirde 400 kredi ücret birimi öderler. 6

7 (3) Kredi birim fiyatı 0.1 YTL dir. Başlangıç Uygulaması 18. (1) Sertifika alabilme puanı 60 kredidir. (2) Bu dönem içerisinde en yüksek puanı alan 10 kişi Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası tarafından ödüllendirilir. Uygulama 19. Bu Tüzük, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından uygulanır. Yürürlüğe Giriş 20. Bu Tüzük Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 7

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi GENEL KONULAR Giriş Türkiye de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini düzenleyen Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve dernek genel kurulu

Detaylı

2005 KAMU GÖREVLİLERİ SINAV TÜZÜĞÜ

2005 KAMU GÖREVLİLERİ SINAV TÜZÜĞÜ 2005 KAMU GÖREVLİLERİ SINAV TÜZÜĞÜ [(17.11.2005 R.G. 200 EK III A.E.687 Sayılı Tüzüğün), (2.2.2006 R.G.22 EK III A.E.59), (23.3.2006 R.G.55 EK III A.E.166), (18.9.2006 R.G.152 EK III A.E.527), (22.12.2006

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık

Detaylı

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Derneğin Adı: Madde 1. Derneğin adı Hematoloji Uzmanlık Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/40 Bakanlıklar Ankara dır. Derneğin şubesi yoktur.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler İÇİNDEKİLER 3 1. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası...5 2. Vakıf Yöneticiler Kurulu...21 2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü...23

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ DERNEKLERE YARDIM TÜZÜĞÜ

GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ DERNEKLERE YARDIM TÜZÜĞÜ GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ DERNEKLERE YARDIM TÜZÜĞÜ [(30.11.2010 - R.G. 200 - EK III - A.E. 704 Sayılı Tüzüğün), (15.6.2015 R.G. 91 EK III A.E. 403) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Temmuz 2015 69471265-305-7988

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu program, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan

Detaylı

Sayı:51/2006. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:51/2006. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyeti Meclisi nin 15 Mayıs,2006 tarihli Altmışüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Yasası, Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını, 12 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28849 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-a) Bu yönetmelik, 2547 Sayılı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI ( 01.04.2013 tarih ve 28605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan lisansüstü Yönetmeliğe Ait) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı