Geleceğin için fikirler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceğin için fikirler"

Transkript

1 Geleceğin için fikirler Sağlık ve sosyal ekonomilerinde iş perspektifleri Caritas im Erzbistum Köln

2 Impressum Diese Übersicht ist ein Ergebnis des Projekts JobMotor Gesundheits- und Sozialwirtschaft im Rahmen des XENOS-Programms Integration durch Vielfalt. Herausgeber: Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.v., Georgstraße 7, Köln Projektkoordination: Ulrike Hillenbrand und Stefan Konopka, Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.v. Redaktion: Theresa Höck und Dirk Müller, Caritasverband Wuppertal/Solingen e.v.; Brizita Kamceva, IN VIA, Verband katholischer Mädchensozialarbeit e.v., Köln; Ursula Krieger und Ankica Ljubas-Vranjkovic, Caritasverband Remscheid e.v.; Stefanie Maus, Caritasverband für den Oberbergischen Kreis e.v.; Annette Schupp, Sozialdienst katholischer Frauen e.v. Langenfeld; Alexandra Stoschek, Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Velbert/Heiligenhaus e.v. Stand: Mai 2012 Ein Projekt des Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds

3 3 inhalt içerik YAŞLI BAKIM YARDIMCILIĞI / Altenpflegehelfer/in... 4 YAŞLI BAKICISI / Altenpfleger/in... 5 Cİ / Erzieher/in... 6 EV EKONOMİSTİ / Hauswirtschafter/in... 7 TIBBİ UZMAN GÖREVLİ / Medizinische/r Fachangestellte/r... 8 FİZYOTERAPİST / Physiotherapeut/in

4 4 YAŞLI BAKIM YARDIMCILIĞI Altenpflegehelfer/in yapars n z? Yaşl insanlar n bak m ve ilgilenmesi çerçevesinde her türlü faaliyetinde yaşl bak m desteği Vücut bak m beslenme gibi yard m gerektiren durumlarda bak m görevleri. Yaşl insanlara günlük faaliyetleri kapsam nda destek sağlama Ölüm an nda eşlik etme (yan nda bulunma) Nerede çal şacaks n z? Hastanelerin yaşl l k (geriatri) ve yaşl psikiyatrisi bölümlerinde ve rehabilitasyon servislerinde Yaşl yard m çerçevesinde huzur evlerinde Bak m servisleri Engelli insanlar n bak m evlerinde Yaşl dan şmanl k servislerinde Ayakta bak m hizmetleri Eğitim süresi ne kadar ve eğitim sonras hangi alanlara yönlendirileceksiniz? Eğitim için nelere gereksinmeniz var? Eğitim nerede yap l yor? Bu eğitim sürecinde maddi kazanc m ne Eğitim bana kaça mal Eğitimimi tamamlad ktan sonra gelirim ne kadar i.d.r bir y l (Tam gün) Yaşl bak m yard m ve hasta bak m yard m eğitimi eyaletler taraf ndan yasa ve yönetmeliklerle düzenlenir Asgari 9. s n f sonuna kadar temel eğitim alm ş olmak (yasal koşul) Sağl k aç s ndan uygun olduğuna dair doktor raporu Federal eyaletlerde geçerli resmi iyi hal belgesi Baz durumlarda yaz l s nava girmek Yaşl bak m uygulamas yaparak pratik eğitimi alacağ na dair sözleşme Mesleki uzmanl k okullar, meslek okullar / uzmanl k seminerleri Bak m uygulamalar nda/ bak m hizmetlerinde pratik aşamalar Eğitim ödemesi yoktur Okul ücreti, eğitim araçlar n n bedelleri, kay t ve/ veya s nav ücretleri Yaklaş k Euro brüt ayl k 4

5 5 YAŞLI BAKICISI Altenpfleger/in yapars n z? Nerede çal ş rs n z? Yaşl insanlara dönük ilgi ve bak m İlaçlar n düzenlenmesi ve içirilmesi Özel bak m önlemlerinin yerine getirilmesi -Yaşl insanlar n günlük faaliyetlerini yerine getirmesinde destek sağlamak Organize edici ve yönlendirici faaliyetler Ölüm an nda eşlik etme Hastanelerin yaşl l k (geriatri) ve yaşl psikiyatrisi bölümlerinde ve rehabilitasyon servislerinde Yaşl yard m çerçevesinde huzur evlerinde Bak m servisleri Engelli insanlar n bak m evlerinde Yaşl dan şmanl k servislerinde Ayakta bak m hizmetleri ve eğitim sonras hangi alanlara yönlendirileceksiniz? Eğitim için nelere gereksinmemiz var? Eğitim nerede yap l yor? Eğitim sürecinde maddi kazanc m ne Eğitim bana kaça mal Eğitimimi tamamlad ktan sonra gelirim ne kadar i.d. R Üç y l. (tam gün) Bu, federal eyaletlerin tümünde ayn şekilde uygulanan bir eğitimdir. En az ndan temel eğitimde 10. s n f bitirmiş olmak (yasal kural) veya en az ndan iki y l süren meslek veya yaşl bak m, ayn şekilde sağl k- ve hasta bak m eğitimi alm ş olmak veya sağl k ve hasta bak m veya yaşl bak m alan nda başar yla tamamlanm ş eyalette geçerli en az bir y l sürmüş eğitim alm ş olmak Mesleki uzmanl k okullar, meslek okullar /uzmanl k seminerleri Bak m uygulamalar nda/ bak m hizmetlerinde pratik aşamalar 1. eğitim y l nda Euro ayl k brüt 2. eğitim y l nda Euro ayl k brüt 3.eğitim y l nda Euro ayl k brüt Okul ücreti, eğitim araçlar masraflar, kay t ve/veya s nav üzretleri Yaklaş k Euro ayl k brüt 5

6 6 Cİ Erzieher/in yapar m? Nerede çal ş r m? (küçük) çocuklar n ve gençlerin bak m ve gelişimi sosyal davran şlar n/ gelişim durumunun değerlendirilmesi ve davran şlar n gözlenmesi sağl kl bir gelişimin gerektirdiği eğitim planlar n n oluşturulmas, aktivitelerin haz rlanmas Tüm önlem ve sonuçlar n belgelenmesi Ebeveyn çal şmas Meslektaşlarla t p, psikoloji ve terapi alan ndaki uzmanlar n ve öncülerle yap lan eğitim çal şmas n n yans malar na (geri dönüşleri) dönük değerlendirme Çocuk bak m merkezleri, çocuk yuvalar, çocuk eğitim merkezleri,, aile merkezleri, kamuya aç k tam gün okullar, çocuk s ğ nma evleri, okul öncesi s n flar, ana okullar ve yuvalar, kreşler Eğitim ve gençlik yurtlar, gençlik merkezleri Aile ve uyuşturucu dan şma merkezleri temel eğitim ve engelli eğitim okullar Terapi ve tatil merkezleri ve eğitim sonras yöenlimler nelerdir? Bu eğitim için nelere ihtiyac m var? Eğitim nerede yap l yor? Eğitim nas l oluyor? Eğitim kaça mal Eğitim sonras kazanc m ne Eğitimci eğitimi tam gün olarak 2 ile dört y l sürüyor Bunu bir y ll k staj(uyum) dönemi izliyor belli koşullarda bu dönem alt aya kadar k salt labiliyor Giriş koşullar eyaletlere göre düzenlenmiştir. Eğitim için orta eğitim düzeyi ön koşuldur Uzmanl k okullar nda, meslek okullar nda ve meslek liselerinde Uygulama sosyal pedagoji merkezlerinde yap l r Okula gidiş bedellendirilmiyor Mesleki uygulama k sm kurum taraf ndan karş lan yor bu çal şmaya katk vadeden işbirliği yap lan kurumlar ve destekçiler eğitime bir uygulama ödemesi olarak ayda 1283 Euro luk destek sağlamaktad rlar. Belli koşullar alt nda hizmetler, meslek eğitimi uygulama yasas na (BAföG) göre elede edilebilir Masraflar: Okul ücreti ve eğitim araçlar masraflar ödenir Resmi hizmet sözleşmesine göre (TVöD) ile Euro brüt kazanmak mümkündür 6

7 7 EV EKONOMİSTİ Hauswirtschafter/in yapar m? Evle ilgili her türlü al ş-veriş işlerini üstlenmek. Her yaştaki kişilerin eşliğini ve yönlendirmesini yapmak Yemek planlamas n yapmak, g da ve diğer ihtiyaç maddelerinin al şverini yapmak, ev temizliği, çamaş r ve bahçe işleriyle ilgilenmek Nerede çal ş r m? Özel ev ekonomilerini üstlenmek üzere ev personeli olarak evlerde Hastanelerde, Yaşl bak m evlerinde, çocuk ve genç yard m merkezlerinde, kilise veya sosyal hizmetlerde görevli olarak Gençlik yurtlar nda, tatil merkezlerinde Temizlik firmalar nda ve eğitim sonras yönelimler neler? Eğitim için nelere ihtiyac m var? Eğitim nerede yap lacak? Eğitimde kazanc m ne Eğitim bana kaça mal Eğitim sonras kazanc m ne Ev ekonomisti eğitimi tam gün olarak üç y l sürüyor Ev ekonomisti meslek eğitim yasas na göre(bbig) kabul edilmiş eğitim mesleğidir Ev ekonomisti eğitim mesleğinde eğitim kurumunda ve meslek okulunda gerçekleşen ikili bir eğitim söz konusudur Eğitim, okullu eğitim merkezlerinde ayn şekilde verilmektedir Uygulamal eğitim, eğitim sonras uygulamal öğretim mutfağ nda gerçekleşmektedir Temel olarak diğer tüm kabul edilmiş mesleki eğitim yasas na veya el sanatlar kurallar na göre düzenlenmiş eğitim mesleklerinde olduğu gibi belirli bir okul veya mesleki ön eğitim yasal zorunluluk değildir İşletmeler temel eğitim alm ş ağ rl kl olarak mücadeleci ev ekonomistleri istihdam ediyorlar enfeksiyon koruma kanununa göre g da maddeleri kullanma konusunda personelden beklenen talepler yerine getirilmelidir Eğitim kurumlar nda bir eğitim verilecektir. - Okullar giriş kriterlerini saptarlar Normal olarak temel eğitim alm ş olmak önkoşuldur Uygulamal eğitim merkezleri olabilir. Yurtlar, kantinler, tar m işletmeleri, aile ekonomileri.meslek okulu dersleri uzmanl k s n flar nda veya meslek okullar nda yap l r 1.eğitim y l nda Euro aras nda 2. eğitim y l nda 576 Euro 3. eğitim y l nda Euro aras nda olur İkili sistemdeki eğitim ücretsizdir. Eğitim araçlar, yol masraflar ve/veya s nav, başvuru ücretleri talep edilebilir. Bilgi: Eğitimi tamgünlük sürece uygun olarak bitirenden eğitim tazminat al nmaz Yaklaş k olarak Euro brüt ayl k 7

8 8 TIBBİ UZMAN GÖREVLİ Medizinische/r Fachangestellte/r yapar m? Nerede çal ş r m? T bbi uzman görevli doktorlara o Muayene o Müdahale o Bak m o Hasta dan şma o Ekip çal şmalar nda ve idari işlerde asiste eder.(yard mc olur) Tüm uzmanl k alanlar ndaki doktor muayenehaneleri Hastaneler Sağl kla ilgili diğer kuruluşlar ve organizasyonlar ve hangi yönelimleri var? Eğitim için nelere gereksinmem var? Eğitim nas l yap l yor? Eğitim sürecinde ne kazan r m? Eğitim bana kaça mal Eğitim sonras ne kazan r m? Bu eğitim, ülke çap nda düzenlenen 3 y ll k eğitim serbest meslek edinimi bağlam nda düzenlenmiştir T bbi hizmet görevliliği meslek eğitimi yasas çerçevesinde kabul edilmiş bir eğitim sonucu elde edilen meslektir(bbig) İkili eğitim: temel olarak diğer tüm kabul edilmiş meslek eğitimi yasas na veya el sanatlar düzenlemesine göre düzenlenmiş eğitim mesleklerinde olduğu gibi belirli okulsal veya mesleksel ön eğitim talep edilmez. İşletmeler ağ rl kl olarak orta düzey eğitim bitirmiş mücadeleci t bbi uzman görevli istihdam ederler Eğitim kurumlar ndaki eğitim: okullar kendi giriş kriterlerini kendileri belirliyorlar. Kural olarak en az ndan temel eğitim alm ş olmay ön koşul olarak belirtiyorlar İkili meslek eğitimi sürecinde eğitim kurumunda ve meslek okulunda t bbi uzman görevlileri yetiştirilir Kursiyerler eğitimlerini özellikle t bbi uygulamalarla ve klinikte tamamlarlar. Kursiyerler tedavi, dan şmanl k ve laboratuar süreçlerine aktif olarak kat l rlar Sağl k alan n n eğitim bölümünde fazla mesai gerektiren eğitim süreçleri söz konusu olabilir. Buna bağl olarak bu konuda yat l uygulama talebi olabilir 1. eğitim y l nda: 531 Euro 2. eğitim y l nda: 572 Euro 3. eğitim y l nda 616 Euro Maliyet: İkili sistemdeki eğitim ücretsizdir. Eğitim araçlar n n ücreti talep edilebilir Bu faaliyetin sözleşmeli ayl k brüt ücreti örnek olarak: ile Euro aras ndad r 8

9 9 FİZYOTERAPİST Physiotherapeut/in yapars n z? Nerede çal ş rs n z? Vücut fonksiyonlar n n ve hareketliliğinin geri kazan m nda,iyileştirilmesinde ve yeniden yap land r lmas nda hastaya destek sağlamak Fizyoterapistler öncelikle yaşa başl olarak veya bir hastal k, yaralanma veya engellilik nedeniyle s n rlanm ş bedensel hareket imkanlar na müdahale ederler (destek sağlarlar) Uygulamada hedeflenen hareket ve nefes eksersizleriyle vücut fonksiyonlar n geri kazanmak ya da yeniden oluşturmakt r Hastaneler Bak m ve rehabilitasyon merkezleri masaj salonlar, hasta jimnastik uygulamalar, t bbi yüzme hocal ğ, ebelik, doğum bak m, ayn şekilde fizyoterapi ile uyumlu alanlar özel engelli okullar Engelli insanlara dönük bak m evleri fitnes stüdyolar Eğitim için neler gereklidir? ve nerede yap l yor? Eğitim sürecinde ne kazanç elde ederim ve eğitim kaça mal Orta eğitim düzeyine sahip olmak Temel eğitimi bitirmiş olmak ve meslek eğitimi alm ş olmak Sağl k aç s ndan uygunluğu belirten doktor raporu (üç ay geçmemiş olmal ) Tüm eyaletlerde geçerli iyi hal belgesi Baz durumlarda giriş s nav na kat lm ş olmak Baz durumlarda eğitim öncesi hasta bak m uygulamas yapm ş olmak İnsanlarla çal şma isteği taş mak T p konular na ilgi duymak bedensel yeterlilik pratik karar verme değerlendirme sorumluluk bilinci iletişime aç kl k Empati yeteneği Fiziksel dayan kl l k Mesleki uzmanl k okullar Hastanelerde uygulama aşamalar Eğitim sürecinde ödeme yap lmaz Okul ücreti, kay t ve /veya s nav ücretleri Ein Projekt des Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 9

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika AVRUPA GENÇ İNSANLARIN BELEDİYE VE BÖLGESEL YÖNETİMLERE KATILIMI ŞARTI Giriş: Genç insanlar n topluluk işleri ne dahil olmas, kenarda yaşamaktansa, belediyelerinde veya bölgelerindeki yaşamda yer almalar

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ İÇİNDEKİLER 001 TEMEL BİLGİLER 001 MİSYON VİZYON, AMAÇLAR-TÖREL İLKELER, 005 LIONS SÖZLÜĞÜ 011 ULUSLARARASI LIONS 012 TARİHÇE 015 ORGANİZASYON ŞEMASI 016

Detaylı

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç

Detaylı

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım Gesundheit mit Migranten für Migranten Türkisch Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım Göçmenler için 3 dilde hazırlanmış rehber Impressum Die

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Derleme Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Emel ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sağl ğ ve

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları im Landkreis Lüneburg Veliler İçin Türkçe Eğitim Kılavuzu 2013 / 2014 Öğretim yılından itibaren 1 Genel okul eğitiminden sonra ne gelir? Içindekiler

Detaylı

İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye

İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(3): 155-160 İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye Uzm. Dr. Şerife Gül ÖZ, Uzm. Dr. Gülay SAİN GÜVEN, Prof. Dr. Tümay SÖZEN, Doç. Dr. Arzu TOPELİ

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU (Kurumlar n Öğrenci ve Akademik Personel,

Detaylı

EURYDICE. Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi

EURYDICE. Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi EURYDICE Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi Bu belge, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajans taraf ndan yay nlanm şt r. (EACEA P9 Eurydice) Belge, İngilizce (Focus on Higher

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağ ş na Karş Tutumlar ve Kan Bağ ş nda Alan Bilgilerinin Etkisinin İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağ ş na Karş Tutumlar ve Kan Bağ ş nda Alan Bilgilerinin Etkisinin İncelenmesi Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Say : 7, May s 2007 Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağ ş na Karş Tutumlar ve Kan Bağ ş nda Alan Bilgilerinin Etkisinin İncelenmesi

Detaylı

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı 2015 Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı 1 İÇİNDEKİLER 1. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ VİZYON, MİSYON, DEĞERLER, VE TEMEL İLKELERİMİZ. MİSYONUMUZ,VİZYONUMUZ

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

BÖLÜM IX İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ

BÖLÜM IX İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ BÖLÜM IX İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 51. İhracatç ya Ne Çeşit Devlet Yard mlar Sağlanmaktad r? İhracata Yönelik Devlet Yard mlar 10 adet destek program ndan oluşmakta olup, yard mlar n uygulanmas nda nihai

Detaylı

Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz

Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz Sağlığınız için el ele Impressum Das deutsche Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit Hand in Hand Herausgeber:

Detaylı

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük 01.07.2013 tarihi itibariyle leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße 1 74523 Schwäbisch

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ Dr. Erdem CAM ÇSG Eğitim Uzmanı 27 Mart 2014 27 Mart 2014 Tekirdağ İÇERİKİ İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331

Detaylı

Engellilik ve Göç. Engelli insanlar ve aileleri için yardımlar

Engellilik ve Göç. Engelli insanlar ve aileleri için yardımlar Engellilik ve Göç Engelli insanlar ve aileleri için yardımlar Bu tanıtım, Birlikte yaşam projesi kapsamında bvkm tarafından hazırlanmıştir. Almanca, Türkçe, Rusca, Arapça, Ingilizce ve Fransizca dillerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ ANTALYA 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No KAPAK...

Detaylı