ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1992

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1992"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mete ÖZER Doğum Tarihi Yeri: 24 Mayıs 1969 Ankara Öğrenim Durumu: Görev Unvanı Ar. Gör. Yrd. Doç.Dr. Doç.Dr. Görev Yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1992 Doktora Ortodonti Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1998 Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı: Rezinle Güçlendirilmiş Bir Cam- İyonomer Simanın İn Vitro ve İn Vivo Olarak Araştırılma Görevler: Yıl Yönetilen Doktora Tezleri: Arıcı, N., Forsus Nitinol Flat Spring Apareyinin Sınıf 2 Maloklüzyon Tedavisinde Dento- Fasiyal Yapıya Etkilerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü, Bayram, M., İki Farklı Aparey ile Distraksiyon Osteogenezis Alt Çene Genişletmesinin Dentofasiyal Yapılara Etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü, Dinçyürek, Ç., Sınıf I Moderate Ankraj Olgularında Kanin Dişlerinin Distalizasyonunda Kullanılan İki Farklı Kuvvet Sisteminin Karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü,2009. İpek B., Sınıf I anterior Çapraşıklık Olgularında CuNiTi Tellerin İskeletsel ve Dental Ark Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü 2012.

2 Projelerde Yaptığı Görevler: Fonksiyonel Ortopedik Tedavi Sonrası Yumuşak Dokularda Meydana Gelen Değişimin Fotogrametrik Yöntemler Kullanılarak Elde Edilen Yüzün Üç Boyutlu Görüntüsünde İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, DHF 034, Proje Yürütücüsü, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Ortodonti Derneği (TOD). Avrupa Ortodonti Derneği (European Orthodontic Society) (EOS). Ödüller: 2005 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Yayın Teşvik Ödülü

3 ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Arıcı, S., C.M. Caniklioğlu, N. Arıcı, M. Özer ve B. Oğuz, Adhesive Thickness Effects on the Bond Strength of a Light-Cured Resin-Modified Glass Ionomer Cement, Angle Orthod, 75, (2005). Özer, M. ve S. Arıcı, Sandblasted Metal Brackets Bonded with Resin-Modified Glass Ionomer Cement In Vivo, Angle Orthod, 75, (2005). Arıcı, S., M. Özer, N. Arıcı ve Y. Gencer, Effects of Sandblasting Metal Bracket Base on the Bond Strength of a Resin-Modified Glass Ionomer Cement: An In Vitro Study, J Mater Sci: Mater Med, 17, (2006). Bayram, M., M. Özer ve İ. Şener, Bilaterally Impacted Maxillary Central Incisors Surgical Exposure and Orthodontic Treatment: A Case Report, J Contemp Dent Pract, 7, (2006). Bayram, M., M. Özer ve S. Arıcı, Nonextraction Treatment with Rapid Maxillary Expansion and Mandibular Symhyseal Distraction Osteogenesis and Vertical Skeletal Dimensions, Angle Orthod, 77, (2007). Bayram, M., M. Özer ve A. Alkan, Mandibular Symphyseal Distraction Osteogenesis Using a Bone-Supported Distractor, Angle Orthod, 77, (2007). Alkan, A., M. Özer, B. Baş, M. Bayram, N. Çelebi, S. İnal ve B Özden, Mandibular Symphyseal Distraction Osteogenesis: A Review of Three Techniques, Int J Oral Maxillofac Surg, 36, (2007). Alkan, A., B. Baş, M. Özer ve M. Bayram, Closure of a Large Palatal Fistula with Maxillary Segmental Distraction Osteogenesis In a Cleft Palate Patient, Cleft Palate Craniofac J, 44, (2007). Bayram, M. ve M. Özer, Mandibular Incisor Extraction Treatment of a Class I Malocclusion with Bolton Discrepancy: A Case Report, European Journal of Dentistry, (2006) Yayımlanmak üzere kabul edildi. Alkan, A., B. Baş, M. Özer, M. Bayram ve E. Yüzbaşıoğlu, Maxillary Anterior Segmental Advancement of Hypoplastic Maxilla in Cleft Patients by Distraction Osteogenesis: Report of Two Cases, J Oral Maxillofac Surg, (2007) Yayımlanmak üzere kabul edildi. Bayram, M., M. Özer ve İ. Şener, Maxillary Canine Impaction Related with Impacted Central Incisor: Two Case Reports, J Contemp Dent Pract, (2006) Yayımlanmak üzere kabul edildi.

4 Güneren, E., S. M. Engin ve M. Özer, Contribution of a Locking Cross-Stitch to a modified Kessler Core suture:a new technique, Ann Plast Surg, (2006) Yayımlanmak üzere kabul edildi. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Metal Braketlerde Klasik ve Elektrotermal Debonding Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir İn Vivo Çalışma, 6.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p66, (poster sunumu) Türk, T., S. Arıcı, A. Cezayirli, M. Özer ve S. Çamaşuvi, Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Distalizasyonunda Modifiye Distal Jet Apereyi (3 Olgu Nedeniyle), 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p67, (poster sunumu) Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Rezinle Güçlendirilmiş Bir Cam-İyonomer Simanın Klinik Olarak Değerlendirilmesi, 7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi İstanbul, p102, (poster sunumu) Türk T., S. Arıcı ve M. Özer, Vestibül Kök Açılanmasına Sahip Gömülü Santral Kesici Dişler (2 Olgu Nedeniyle), 7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi İstanbul, p114, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı ve E. Ertaş, Ortodontide Estetik Restorasyonlar, 7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p30, Ankara, (poster sunumu) Özer, M. ve S. Arıcı, Aktivatör Tedavisinin Dudak Profiline Etkisi 7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p1, Ankara, (poster sunumu) Özer, M., T. Türk ve S. Arıcı, İki Farklı Diş Çekimi Modelinin Yumuşak Doku Profiline Etkilerinin İncelenmesi, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, p12, Antalya, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı ve M. Yenisey, Bir Yetişkinde Gömülü Maksiler Kanin Dişinin Ortodontik ve Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası kongresi, p33, Afyon, (poster sunumu) Arıcı, S., M. Özer, N. Arıcı ve Y. Gencer, Kumlamanın Rezinle Modifiye Edilmiş Bir Cam İyonomer Siman ve Meş Tabanlı Metal Braketler Arasındaki Bağlantıya Etkisi, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, s22, Konya, (sözlü sunum) Özer, M., T. Türk, S. Arıcı ve D. Sevilmiş, 9 12 Yaş Grubundaki Çocukların Ortodontik Anomalileriyle İlgili Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p2, Konya, (poster sunumu)

5 Özer, M., M. Bayram, S. Arıcı, T. Türk ve A. Alkan, Mandibular Orta Hat Distraksiyonunda Kullanılan İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p25, Konya, (poster sunumu) Özer, M. ve M. Bayram, Premolar Distalizasyonu İçin Modifiye Edilmiş Bir Distal Jet Apereyi, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p30 Konya, (poster sunumu) Türk, T. ve M. Özer, Pseudo-Sınıf III Maloklüzyonların Tedavisinde İki Farklı Aparey Uygulamasının Etkileri, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p31, Konya, (poster sunumu) Özer, M. ve S. Arıcı Dental Changes Induced by Nitinol Flat Spring and Herbst Appliances, European Orthodontic Society 80th Eos Congress Aurhus, p (poster sunumu) Özer, M. ve Arıcı, S. Effects of Sandblasting on The Clinical Performance of a Resin Modified Glass Ionomer Cement, European Orthodontic Society 80th Eos Congress Denmark, p226, (poster sunumu) Özer, M., M. Bayram ve S. Arıcı, Effects of Tooth-Borne Symphyseal Distraction on Dento Facial Structures, CED/NOF/ID IADR, p489, İstanbul, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı ve S. Karahan, Effect of Bonding Pressure on Bond Strength of Orthodontic Brackets, CED/NOF/ID IADR, p494, İstanbul, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A. Alkan, Mandibular Orta Hat Distraksiyonunda Dört Farklı Aparey Uygulaması, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, s12, (sözlü sunum) Özer, M., A.B. Hor ve S. Arıcı, Pekiştirme Sonrası Alt Anterior Çapraşıklığın Düzeltilmesinde Farklı Bir Yaklaşım, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, s28, (sözlü sunum) Bayram, M., M. Özer ve S. Arıcı, Mandibular Orta Hat Distraksiyonunun Dişsel Etkileri, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p12, (poster sunumu) Özer, M., B. Aras ve M. Bayram, Alt Molar Distalizasyonu İçin Modifiye Bir Distal Jet Apareyi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p13, (poster sunumu) Özer, M., M. Bayram ve A. Alkan, Tek Taraflı Damak Dudak Yarıklı Bir Olguda Segmental Maksiler Distraksiyon Osteogenezisi Uygulaması, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p (poster sunumu)

6 Özer, M., S. Arıcı, T. Türk ve S. Karahan, Kapalı Sarmal Niti Yaylardaki Kuvvet Kaybının İncelenmesi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya p20, (poster sunumu) Özer, M., F. Çakmak, M. Bayram ve S. Arıcı, Rezin-Modifiye Cam-İyonomer Simanla İndirek Bonding Uygulaması, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p21, (poster sunumu) Özer, M. ve M. Bayram, Mandibular Üçüncü Premolar, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p22, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı, T. Türk ve M. Bayram, Dijital Metrik Kamera ile Yumuşak Dokuların 3 Boyutlu Olarak İncelenmesi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p24, Özer M., M. Bayram ve S. Karahan, Modifiye Bir Grayson Apereyi İle Cerrahi Öncesi Nazo Alveoler Şekillendirme, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p39, (poster sunumu) Alkan A, B. Baş, M. Özer, M. Bayram, Damak Dudak Yarıklı Hastalarda Distraksiyon Osteogenezi ile Maksillanın Segmental Öne İlerletilmesi: İki Vaka Raporu Türk Oral Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, s64, (sözlü sunum) Bas, B., A. Alkan, M. Özer ve M. Bayram, Maxillary Anterior Segmental Advancement By Distraction Osteogenesis in Cleft Patient: Report Of Two Cases, 17th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vienna, p51, (poster sunumu) Hor, A.B., M. Özer ve S. Arıcı, A Practical Way for Realignment of Lower Incisor Crowding: a Pilot Study, European Orthodontic Society 81st Congress, The Amsterdam, p159, (poster sunumu) Arıcı, S., M. Bayram ve M. Özer Effects of Mandibular Symphyseal Distraction on The Position of Condyle: a Preliminary Report, European Orthodontic Society 81st Congress, Amsterdam, p253, (poster sunumu) Dinçyurek, Ç., S. Arıcı ve M. Özer, Frequency of White Spot Lesion Formation When Using Resin-Modified Glass Ionomer Cement for Bonding in Orthodontics, European Orthodontic Society 81st Congress, Amsterdam, p255, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı, ve M. Bayram, Does Orthodontic Treatment Change Third Molar Position And Eruption Space?, European Orthodontic Society 81st Congress Amsterdam, p278, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, ve S. Arıcı, Effects of Nonextraction Treatment Accomplished with Rapid Palatal Expansion and Mandibular Symphyseal Distraction Osteogenesis on

7 Vertical Skeletal Dimensions, European Orthodontic Society 81st Congress, Amsterdam, p316, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer ve İ. Şener, Çift Taraflı Gömülü Maksiller Santral Kesiciler: Cerrahi Olarak Ortaya Çıkarma ve Ortodontik Tedavisi, Türk Oral Maksillofasial Cerrahi Derneği 13. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, p159, (poster sunumu) Alkan, A., B. Baş, M. Özer, ve M. Bayram, Geniş Damak Fistülünün Maksiler Segmental Distraksiyon Osteogenezi ile Kapatılması, Türk Oral Maksillofasial Cerrahi Derneği 13. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, p16, (sözlü sunum) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A Alkan, Mandibular Simfiziyal Distraksiyon Osteogenezi Uygulaması Sırasında ve Sonrasındaki Komplikasyonlar, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, s25, (sözlü sunum) Bayram, M., M. Özer ve S. Arıcı, Hızlı Üst Çene Genişletmesi ve Mandibular Simfiziyal Distraksiyon Osteogenezi ile Gerçekleştirilen Çekimsiz Tedavinin Dikey İskeletsel Yapılara Etkileri, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyum, Adana, p12, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A. Alkan, Farklı Apareyler Kullanılarak Yapılan Mandibular Orta Hat Distraksiyonu Uygulamaları: 5 Vaka Raporu, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p32, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, A. Alkan ve İ. Şener, Geniş Maksiller Dentijeröz Kisti Bulunan Bir Olgunun Cerrahi ve Ortodontik Tedavisi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu Adana, p 37, (poster sunumu) Bayram, M. ve M. Özer, Bolton Sapması Bulunan Sınıf I Maloklüzyonun Mandibular Kesici Çekimi ile Tedavisi: Vaka Raporu, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p44, (poster sunumu) Özer, M. ve M. Bayram, Gömülü Kaninlerin Ortodontik Tedavisi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p47, (poster sunumu) İşci, D. ve M. Özer, Gömülü Santraller: Vaka Raporu, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p48, (poster sunumu) Bayram, M. ve M. Özer, Gömülü Üst İkinci Süt Azı ve İkinci Premolar Dişe Sahip Bir Olgunun Ortodontik Tedavisi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p49, (poster sunumu) Bayram, M. ve M. Özer, Çift Taraflı Gömülü Maksiller Santral Kesicilerin Cerrahi ve Ortodontik Tedavisi: İki Vaka Raporu, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyum, Adana, p50, (poster sunumu)

8 Katar, S.D., S. Arıcı, ve M. Özer, Effects of Herbst Appliance Therapy on Dento- Facial Complex In Class II Malocclusions Subjects, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, psp5-164, (poster sunumu) Arıcı, N., M. Özer ve S. Arıcı, Effects of Fixed Functional Appliance on Dento-Facial Structures in Class II Malocclusion Subjects, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, psp5-166, (poster sunumu) Özer, M., M. Bayram, Ç. Dinçyürek ve F. Çakmak, Soft Tissue Profile Changes After Acrylic Splint Herbst Appliance Therapy, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, psp5-171, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A. Alkan, Effects of Tooth-Borne Symphyseal Distraction in Tranverse Plane, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, psp5-172, (poster sunumu) Özer, M., B. Aras ve S. Arici, Comparision of Premolar and Molar Extraction in Terms of Soft Tissue Profile Changes : a Pair of Monozygotic Twin Females, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, pcp5-126, (poster sunumu) Köprülü, H., A.P. Sümer, A.E. Koyutürk, G.C. Keleş, A.U. Güler ve M. Özer, The Evaluation of Ethics in Dental Education in Turkey, Association for Dental Education in Europe 32th Anuel meeting, Cracow, p (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A. Alkan, İki Farklı Mandibular Orta Hat Distraksiyon Osteogenezisi Uygulamasının Transvers Mandibuler Yapılar Üzerine Etkisi, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, s11, (sözlü sunum) Aras, B., S. Arıcı, M. Özer, N. Arıcı ve D. Sevilmiş, Herbst, Forsus, Aktivatör Tedavilerinin Dudak Profili Üzerine Etkileri, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p42, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer ve İ. Şener, Gömülü Orta Keser ile İlişkili Maksiler Kanin Gömüklüğü: İki Vaka Raporu, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p101, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer ve S. Arıcı, Çok Sayıda Gömülü Süpernümerer Dişlere Sahip Bir Olgunun Cerrahi ve Ortodontik Tedavisi, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Türkiye, p102, (poster sunumu) Aras, B., S. Arıcı, M. Özer, D. Sevilmiş ve N. Arıcı, Molar Dişlerin Transversal Konumları ve Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonların Sabit Fonksiyonel Aygıtlarla Tedavisi, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p146, (poster sunumu)

9 Öz, A., M. Özer, S. Arıcı ve M. Bayram, Braket Konumlandırma Rehberinde (MBT) Uygun Satırı Belirlemede Kullanılacak Dişin Seçimi, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p160, (poster sunumu) Öz, A., M. Özer, S. Arıcı ve M. Bayram, Straight Wire Sistemine göre yerleştirilen Braket Konumundaki Vertikal Hatalar 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p169, (poster sunumu) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Kopmuş Braketlerin Kumlama ile Yeniden Kullanıma Hazırlanmasının Yapışma Kuvvetlerine Olan Etkileri: Bir in Vitro Çalışma, Türk Ortodonti Dergisi, 12, (1999). Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Metal Braketlerde Klasik ve Elektrotermal Debonding Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir in Vivo Çalışma, Türk Ortodonti Dergisi, 12, (1999). Yoldaş, O., B. Bulucu, ve M. Özer, Kompozit İnleylerin Yapıştırılmasında Kullanılan Üç Farklı Rezin Simanın Dentine Bağlanma Direnci Üzerine Etkisi, HÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 23, (1999). Bulucu, B., O. Yoldaş, ve M. Özer, Kompozit Onarımında Klinik Başarıyı Etkileyen Koşullar, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1,2, (1999). Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Rezinle Güçlendirilmiş Bir Cam-İyonomer Simanla Ortodontik Braket Yapıştırılması. 1. Kısım: in Vitro Çalışma, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3, 1 7 (2000). Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Rezinle Güçlendirilmiş Bir Cam-İyonomer Simanla Ortodontik Braket Yapıştırılması. 2. Kısım: in Vivo Çalışma, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3, 8 12 (2000). Bulucu, B., E. Ertaş ve M. Özer, İn-Vitro Deneylerde Kullanılan Dişlerin Çekim Sonrası Bekletilme Süresinin Değerlendirilmesi, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3, (2000). Türk, T., S. Arıcı ve M. Özer, Vestibül Kök Açılanmasına Sahip Gömülü Maksiller Kesici Dişler (2 Olgu Nedeniyle), OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3, (2000). Türk, T., S. Arıcı ve M. Özer, Maksiller Kanin Transpozisyonu (2 Olgu Nedeniyle), OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 4, (2000). Özer, M., T. Türk, S. Arıcı ve D. Katar, 9 12 Yaş Grubundaki Çocukların Ortodontik Anomalileriyle İlgili Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005).

10 Özer, M. ve S. Arıcı, Aktivatör Tedavisinin Dudak Profiline Etkisi, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M., S. Arıcı ve S. Karahan, Bonding Sırasında Uygulanan Basıncın Yapışma Kuvveti Üzerine Etkisi, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M., A.B. Hor ve S. Arıcı, Alt Anterior Çapraşıklığın Düzeltilmesinde Farklı Bir Yaklaşım, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M., B. Aras ve M. Bayram, Alt Molar Distalizasyonu İçin Modifiye Bir Distal Jet Apareyi, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6, (2005). Özer, M. ve M. Bayram, Mandibular Üçüncü Premolar, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M. ve M. Bayram, Gömülü Kaninlerin Ortodontik Tedavisi, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M., İ. Devrim, H. Köprülü ve Ç. Dinçyürek, Diş Hekimliği Kliniklerinde Uygulanan Sterilizasyon Yöntemleri, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6, (2005). Özer, M., S. Arıcı ve E. Ertaş, Ortodontide Estetik Restorasyonlar, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6, (2005). Özer, M., İ. Devrim ve Ç. Dinçyürek, Dişhekimliğinde Sterilizasyon Kontrol Yöntemleri, Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, 27, 1 5 (2005). Bayram M. ve M. Özer, Meziodenslere Sahip Olguların Ortodontik Tedavisi, Türk Ortodonti Dergisi, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Özer M., Diş Hekimliğinde Farklı Anabilim Dallarında Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon, 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun, (Davetli Konuşma) Alkan, A., S. İnal, B. Baş, M. Özer ve M. Bayram, Mandibuler Genişletmede Distraktöre Ait Bir Komplikasyon Vakası, Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Isparta Sempozyum, p (poster sunumu) Özer M., Diş Hekimliğinde Sterilizasyon Kontrol Yöntemleri, 4. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun, (Davetli Konuşma) Arık, F., T. Şenel, E. Bulut, İ. Devrim, M. Özer ve H. Köprülü, Diş Hekimliği Fakültesinde Çalışan Personelin El Yıkama Konusu ile İlgili Bilgi ve Tutum

11 Değerlendirmesi, Hastane İnfeksiyonları Dergisi Hastene İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, p (poster sunumu) Devrim, İ., M. Özer, E. Bulut, T. Şenel, F. Arık ve H. Köprülü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Olarak İnfeksiyon Kontrolünün Neresindeyiz?, Hastane İnfeksiyonları Dergisi Hastene İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, p (poster sunumu) Eroğlu L., E. Güneren, Ç. Yağmur, T. Türk ve M. Özer, Ortognatik Cerrahi Komplikasyonlarımız, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, s10, (sözlü sunum)

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi 1996-2001

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi 1996-2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fethiye ÇAKMAK Doğum Tarihi ve Yeri: 31.07.1978- TRABZON E-mail: ckfethiye@hotmail.com Telefon: 0372 2613418 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

Yrd. Doc. Dr. Ahmet Arif ÇELEBİ

Yrd. Doc. Dr. Ahmet Arif ÇELEBİ Yrd. Doc. Dr. Ahmet Arif ÇELEBİ Adres E-Posta : Zirve Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi, Gaziantep. : arcedent@yahoo.com, ahmetarifcelebi@gmail.com Öğrenim Durumu : Bölüm/Program Okul Yıl Diş Hekimliği

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans - - - Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans - - - Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sertaç AKSAKALLI Doğum Tarihi: 22 Mart 1983 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1998 Doktora

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1998 Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gökmen Kurt Doğum Tarihi: 02.01.1976 e-mail: gokmenkurt@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği İstanbul

Detaylı

ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T

ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T Türk T ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Üner O, Dinçer M, Türk T, Haydar S. The Effects of Cervical Headgear on Dentofacial Structures. Journal of Nihon University School of Dentistry

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

Doç.Dr. MEVLÜT ÇELİKOĞLU

Doç.Dr. MEVLÜT ÇELİKOĞLU Doç.Dr. MEVLÜT ÇELİKOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1982 FETHİYE T: 24222744004283 F: mevlutcelikoglu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYNUR MEDİNE ŞAHİN SAĞLAM Doğum Tarihi: 28 Şubat 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Dişhekimliği Fakültesi Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Yüksek Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Korkmaz SAYINSU 2. Doğum Tarihi : 25.08.1971 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Yüksek Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

Doktora Tezi : Çenelerin dentoalveoler inflamatuar lezyonlarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi (2000-2004)

Doktora Tezi : Çenelerin dentoalveoler inflamatuar lezyonlarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi (2000-2004) 1. Adı Soyadı: MUSTAFA TEK 2. Doğum Tarihi: 28/01/1976 3. Unvanı: YARDIMCI DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ İSTANBUL 1999 Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ İSTANBUL 1999

Detaylı

2 2 3 3843005182011 Sabit Tedaviler II 2 2 3

2 2 3 3843005182011 Sabit Tedaviler II 2 2 3 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof.Dr. Sıddık MALKOÇ : Prof.Dr.

Detaylı

ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Elekdağ-Türk S Elekdağ-Türk S Elekdag-Turk S Elekdag-Turk S Elekdag-Turk S

ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Elekdağ-Türk S Elekdağ-Türk S Elekdag-Turk S Elekdag-Turk S Elekdag-Turk S ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Türk T, Elekdağ-Türk S, Dinçer M. Clinical evaluation of the centre of resistance of upper incisors during retraction. Eur J Orthod 2005;27:196-201.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

DERLEME (Review Article)

DERLEME (Review Article) DERLEME (Review Article) Kurt G, Sakin Ç, SINIF II MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİNDE MAKSİLLER MOLAR DİSTALİZASYON YÖNTEMLERİ Correction of Class II Malocclusion with Different Molar Distalization Methods Gökmen

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi OLGU RPORU (ase Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 83-89, 2006 Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu ildirimi Tooth Movement Through Maxillary Midline: ase Report

Detaylı

A5. M.Metin, İ.Şener, M.Tek. Impacted Teeth and Mandibular Fracture. Eur J Dent. January 2007; Vol 1 Issue 1 18 20.

A5. M.Metin, İ.Şener, M.Tek. Impacted Teeth and Mandibular Fracture. Eur J Dent. January 2007; Vol 1 Issue 1 18 20. 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. A.Alkan, M.Metin, S.Arıcı, I.Sener. A Prospective Randomised Cross-over Study of the Effect of Local Haemostasis after Third Molar

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Öğrenim Durumu : İlknur VELİ : Kuşadası-Aydın/24.04.1982 : Doktora Derece Bölüm/Program Okul Yıl İlkokul Kuşadası Çakabey İlkokulu 1989-1994

Detaylı

İNTRAORAL MOLAR DİSTALİZAZYONUNDA KEMİK İÇİ MİNİ VİDA DESTEKLİ YENİ BİR YAKLAŞIM: VAKA RAPORU

İNTRAORAL MOLAR DİSTALİZAZYONUNDA KEMİK İÇİ MİNİ VİDA DESTEKLİ YENİ BİR YAKLAŞIM: VAKA RAPORU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 37(2) 97-102, 2010 İNTRAORAL MOLAR DİSTALİZAZYONUNDA KEMİK İÇİ MİNİ VİDA DESTEKLİ YENİ BİR YAKLAŞIM: VAKA RAPORU A New Approach in Intraoral Molar Distalization with Intraosseos

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

Günlük Tüketilen Yiyecek ve İçeceklerin Mine Yüzeyi Ve Dolgu Materyalleri Üzerindeki Etkisinin. Yardımcı Araştırıcı, 2003.

Günlük Tüketilen Yiyecek ve İçeceklerin Mine Yüzeyi Ve Dolgu Materyalleri Üzerindeki Etkisinin. Yardımcı Araştırıcı, 2003. Adı Soyadı: ALP ERDİN KOYUTÜRK Doğum Tarihi: 09 Şubat 1975 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Ortodonti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şeyda ERŞAHAN EROĞLU Ünvanı: Endodonti uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Dişhekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000 Doktora Endodonti GATA Sağlık Bilimleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

(2 Vaka Nedeniyle) Doç. Dr. Sema YÜKSEL*, Dt. Orhan MERAL**, Dt. Tuba ÜÇEM**

(2 Vaka Nedeniyle) Doç. Dr. Sema YÜKSEL*, Dt. Orhan MERAL**, Dt. Tuba ÜÇEM** Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 107-116, 1995 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. ANGLE SINIF II BÖLÜM 2 MALOKLUZYONLARIN ERKEN DÖNEM TEDAVİSİ (2 Vaka Nedeniyle) Doç. Dr. Sema YÜKSEL*, Dt. Orhan MERAL**, Dt. Tuba ÜÇEM** ÖZET

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Saygun I, Sahin S, Musabak U, Enhos S, Kubar A, Gunhan O, Slots J Human cytomegalovirus in peripheral giant cell

Detaylı

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çiğli, İzmir, Türkiye. E-Posta: enhosukru@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: E-mail: Telefon: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: E-mail: Telefon: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat İnanç CENGİZ Doğum Tarihi ve Yeri: 07.05.1979 - Samsun E-mail: dtinanc@mynet.com Telefon: 0 372 261 34 13 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ.

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ. 5. Sayı / Mayıs 2015 06.05.2015 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Dentaydın Diş Hastanesi olarak, Florya Yerleşkesinde düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi 9. Kariyer Fuarına

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nur BALCI 2. Doğum Tarihi: 01.01.1985 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lise: Muğla Anadolu Lisesi 1996-2003 Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

İki ve Dört Premolar Çekimli Bireylerde Dental Ark Değişikliklerinin İncelenmesi

İki ve Dört Premolar Çekimli Bireylerde Dental Ark Değişikliklerinin İncelenmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 10-16, 2008 İki ve Dört Premolar Çekimli Bireylerde Dental Ark Değişikliklerinin İncelenmesi Evaluation of Dental

Detaylı

Hastalarımız artık ortodontik tedavi sırasında da gülümsüyorlar

Hastalarımız artık ortodontik tedavi sırasında da gülümsüyorlar Hastalarımız artık ortodontik tedavi sırasında da gülümsüyorlar Günümüzde lingual ortodontik tedavi labial tedaviden daha uzun olmayan bir sürede tamamlanabilmekte, kolay manipüle edilmekte ve mükemmel

Detaylı

FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU

FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(2) 83-87, 2011 FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU The Multidisciplinary Management of a Fused Maxillry Lateral Incisor: A Case Report Tuğba

Detaylı

SINIF III MALOKLUZYONLARINDA UYGULANAN TEDAVİ SİSTEMLERİ TREATMENT APPROACHES İN CLASS III MALOCCLUSİONS

SINIF III MALOKLUZYONLARINDA UYGULANAN TEDAVİ SİSTEMLERİ TREATMENT APPROACHES İN CLASS III MALOCCLUSİONS SINIF III MALOKLUZYONLARINDA UYGULANAN TEDAVİ SİSTEMLERİ TREATMENT APPROACHES İN CLASS III MALOCCLUSİONS Dr. Dt. Burcu BALOŞ TUNCER* ÖZET Sınıf III malokluzyonlar, maksillofasiyal deformiteler içinde en

Detaylı

Rijid Eksternal Distraksiyon Sistemi İle Orta Yüz İlerletilmesi Yapılan Pfeiffers Sendromlu Bir Olgu

Rijid Eksternal Distraksiyon Sistemi İle Orta Yüz İlerletilmesi Yapılan Pfeiffers Sendromlu Bir Olgu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 1, Sayfa: 36-40, 2009 Rijid Eksternal Distraksiyon Sistemi İle Orta Yüz İlerletilmesi Yapılan Pfeiffers Sendromlu Bir

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

Olgu Sunumu/ ÇELİKOĞLU, Case KİKİ, Report OKTAY İSKELETSEL SINIF III MALOKLUZONUN ERKEN DÖNEM TEDAVİSİ (VAKA RAPORU) EARLY TREATMENT OF SKELETAL CLASS III MALOCLUSION (CASE REPORT) Makale Kodu/ Article

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 48 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Sınıf II maloklüzyonların tedavisinde kullanılan fonksiyonel ortopedik apareyler Functional orthopedic appliances used in the treatment of class II malocclusion

Detaylı

Tek taraflı cerrahi destekli hızlı üst çene genişletmesi (olgu sunumu) Unilateral surgically assisted rapid maxillary expansion (case report)

Tek taraflı cerrahi destekli hızlı üst çene genişletmesi (olgu sunumu) Unilateral surgically assisted rapid maxillary expansion (case report) Cumhuriyet Dent J 2014;17(2):186-191 doi:10.7126/cdj.58140.1008001999 Tek taraflı cerrahi destekli hızlı üst çene genişletmesi (olgu sunumu) Unilateral surgically assisted rapid maxillary expansion (case

Detaylı

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu,T., Ceylan,G.K., Saraç,D., Yapıcı,O., Effect

Detaylı

Meziodenslere Sahip İki Olgunun Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

Meziodenslere Sahip İki Olgunun Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Meziodenslere Sahip İki Olgunun Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Orthodontic Treatment of Two Cases with Mesiodentes: Case Report ÖZET Meziodensler en sık karşılaşılan süpernümerer dişler olup popülasyonda

Detaylı

YETİŞKİN DUDAK DAMAK YARIKLI OLGULARDA ESTETİK VE FONKSİYONEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

YETİŞKİN DUDAK DAMAK YARIKLI OLGULARDA ESTETİK VE FONKSİYONEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal OLGU SUNUMU - CASE REPORT 2008: Cilt 19: Sayı 1: 33-37 YETİŞKİN DUDAK DAMAK YARIKLI OLGULARDA ESTETİK VE FONKSİYONEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Ayşe GÜLŞEN 1, Zeynep ATALAY

Detaylı

Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD

Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD ACADEMIC CV CHAIR, DEPARTMENT OF ENDODONTICS, FACULTY OF DENTISTRY, IZMIR, TURKEY ASSISTANT PROF. DR.HÜSEYİN ERTAŞ Address : Izmir Katip Celebi University, Department of Endodontics,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ORTODONTİ-KONSERVATİF TEDAVİ İŞBİRLİĞİ İLE ESTETİK YAKLAŞIMLAR İKİ OLGU NEDENİYLE

ORTODONTİ-KONSERVATİF TEDAVİ İŞBİRLİĞİ İLE ESTETİK YAKLAŞIMLAR İKİ OLGU NEDENİYLE A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 119-125, 2006 ORTODONTİ-KONSERVATİF TEDAVİ İŞBİRLİĞİ İLE ESTETİK YAKLAŞIMLAR İKİ OLGU NEDENİYLE Esthetic Approaches via Orthodontics and Conservative Dentistry Cooperation:

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD ÖZGEÇMİŞ Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA Adı soyadı: Abdulkadir Kaya Doğum tarihi ve yeri: 06.08.1986/Iğdır Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Koray HALICIOĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KİKİ **

Yrd. Doç. Dr. Koray HALICIOĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KİKİ ** Olgu Sunumu/ Case Report OLGU SUNUMU BİR AÇIK KAPANIŞ OLGUSUNUN ENACAR MODİFİYE KİM TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ VE TEDAVİ SONRASI 2 YILLIK TAKİBİ CASE REPORT TREATMENT OF AN ANTERİOR OPEN BITE WITH THE KİM S

Detaylı

Seher Gündüz Arslan*, Osman Darı*, Mehtap Herdem Atay**

Seher Gündüz Arslan*, Osman Darı*, Mehtap Herdem Atay** Dicle Tıp Dergisi 2003 Cilt:30, Sayı:1-4,(31-35) SON DÖRT YILDA ORTODONTİK TEDAVİ AMACI İLE KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARDAKİ ORTODONTİK ANOMALİLERİN ANGLE SINIFLAMASINA GÖRE DAĞILIMLARI (RETROSPEKTİF

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

A4. Sumer, A.P., M. Sumer ve M. Sumer, Alzheimer s disease and oral health, Neurosci, 10: 447-8 (2005).

A4. Sumer, A.P., M. Sumer ve M. Sumer, Alzheimer s disease and oral health, Neurosci, 10: 447-8 (2005). ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Uçkan, S., N. Güler, M. Sumer ve M. Üngör, Local anesthetic efficacy for oral surgery, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Yazışma Adresi : üniversitesi diş hekimliği fakültesi protetik diş tedavisi anabilim dalı 35640 İzmir/Türkiye Telefon : 0 232 325 40 40-2650 e-posta : ozlemalan@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Olgu KAZANCI, Sunumu/ ÇELİKOĞLU, Case Report CEYLAN SÜPERNÜMERER DİŞ SEBEBİYLE GÖMÜLÜ KALMIŞ BİR MAKSİLLER SANTRAL DİŞİN ORTODONTİK TEDAVİSİ ORTHODONTIC TREATMENT OF AN IMPACTED MAXILLARY CENTRAL INCISOR

Detaylı

İKİ FARKLI TEDAVİ YÖNTEMİNİN İSKELETSEL AÇIK KAPANIŞA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI TEDAVİ YÖNTEMİNİN İSKELETSEL AÇIK KAPANIŞA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(2) 85-93, 2009 İKİ FARKLI TEDAVİ YÖNTEMİNİN İSKELETSEL AÇIK KAPANIŞA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Effects of Two Different Treatment Modalities on Skeletal Open-Bite

Detaylı

AĞIZ İÇİ ÇİFT PLAK - YÜZ MASKESİ KOMBİNASYONUNUN DENTOFASİYAL YAPILARA ETKİSİ

AĞIZ İÇİ ÇİFT PLAK - YÜZ MASKESİ KOMBİNASYONUNUN DENTOFASİYAL YAPILARA ETKİSİ AĞIZ İÇİ ÇİFT PLAK - YÜZ MASKESİ KOMBİNASYONUNUN DENTOFASİYAL YAPILARA ETKİSİ EFFECTS OF DOUBLE PLATE - FACE MASK APPLIANCE ON DENTOFACIAL STRUCTURES Deniz GENCER 1 Nazlı HASANOĞLU NALCI 2 Sema YÜKSEL

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

Evaluation of treatment results after nasoalveolar molding and surgery using 3-dimensional image technique: a case report

Evaluation of treatment results after nasoalveolar molding and surgery using 3-dimensional image technique: a case report Cumhuriyet Dental Journal Volume 17 Supplement 1 doi:10.7126/cdj.58140.1008002367 Cumhuriyet Dental Journal available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ Volume 16 Number 1 e-issn : 2146-2852 Official

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Dört Model. Kısa / Short. Uzun / Long. Alçak / Low. Yüksek / High

Dört Model. Kısa / Short. Uzun / Long. Alçak / Low. Yüksek / High 1 Dört Model Kısa / Short Kısa modellerin molar bölgesi daha kısadır. İkinci molarları henüz sürmemiş hastalara uygundur. Uzun / Long Uzun modellerin molar bölgesi daha uzundur. İkinci molarları sürmüş

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN YazıĢma Adresi : Telefon : 0 232 325 40 40 e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Dişhekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi A.D. İzmir/Türkiye ender.akan@ikc.edu.tr Ülke Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ERİŞKİN DÖNEMDE İSKELETSEL SINIF III MALOKLUZYONUN ORTOGNATİK CERRAHİ VE OTOTRANSPLANTASYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

ERİŞKİN DÖNEMDE İSKELETSEL SINIF III MALOKLUZYONUN ORTOGNATİK CERRAHİ VE OTOTRANSPLANTASYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(1) 29-37, 2011 ERİŞKİN DÖNEMDE İSKELETSEL SINIF III MALOKLUZYONUN ORTOGNATİK CERRAHİ VE OTOTRANSPLANTASYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Treatment of Skeletal Class III malocclusion

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı