ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1992

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1992"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mete ÖZER Doğum Tarihi Yeri: 24 Mayıs 1969 Ankara Öğrenim Durumu: Görev Unvanı Ar. Gör. Yrd. Doç.Dr. Doç.Dr. Görev Yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1992 Doktora Ortodonti Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1998 Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı: Rezinle Güçlendirilmiş Bir Cam- İyonomer Simanın İn Vitro ve İn Vivo Olarak Araştırılma Görevler: Yıl Yönetilen Doktora Tezleri: Arıcı, N., Forsus Nitinol Flat Spring Apareyinin Sınıf 2 Maloklüzyon Tedavisinde Dento- Fasiyal Yapıya Etkilerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü, Bayram, M., İki Farklı Aparey ile Distraksiyon Osteogenezis Alt Çene Genişletmesinin Dentofasiyal Yapılara Etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü, Dinçyürek, Ç., Sınıf I Moderate Ankraj Olgularında Kanin Dişlerinin Distalizasyonunda Kullanılan İki Farklı Kuvvet Sisteminin Karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü,2009. İpek B., Sınıf I anterior Çapraşıklık Olgularında CuNiTi Tellerin İskeletsel ve Dental Ark Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü 2012.

2 Projelerde Yaptığı Görevler: Fonksiyonel Ortopedik Tedavi Sonrası Yumuşak Dokularda Meydana Gelen Değişimin Fotogrametrik Yöntemler Kullanılarak Elde Edilen Yüzün Üç Boyutlu Görüntüsünde İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, DHF 034, Proje Yürütücüsü, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Ortodonti Derneği (TOD). Avrupa Ortodonti Derneği (European Orthodontic Society) (EOS). Ödüller: 2005 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Yayın Teşvik Ödülü

3 ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Arıcı, S., C.M. Caniklioğlu, N. Arıcı, M. Özer ve B. Oğuz, Adhesive Thickness Effects on the Bond Strength of a Light-Cured Resin-Modified Glass Ionomer Cement, Angle Orthod, 75, (2005). Özer, M. ve S. Arıcı, Sandblasted Metal Brackets Bonded with Resin-Modified Glass Ionomer Cement In Vivo, Angle Orthod, 75, (2005). Arıcı, S., M. Özer, N. Arıcı ve Y. Gencer, Effects of Sandblasting Metal Bracket Base on the Bond Strength of a Resin-Modified Glass Ionomer Cement: An In Vitro Study, J Mater Sci: Mater Med, 17, (2006). Bayram, M., M. Özer ve İ. Şener, Bilaterally Impacted Maxillary Central Incisors Surgical Exposure and Orthodontic Treatment: A Case Report, J Contemp Dent Pract, 7, (2006). Bayram, M., M. Özer ve S. Arıcı, Nonextraction Treatment with Rapid Maxillary Expansion and Mandibular Symhyseal Distraction Osteogenesis and Vertical Skeletal Dimensions, Angle Orthod, 77, (2007). Bayram, M., M. Özer ve A. Alkan, Mandibular Symphyseal Distraction Osteogenesis Using a Bone-Supported Distractor, Angle Orthod, 77, (2007). Alkan, A., M. Özer, B. Baş, M. Bayram, N. Çelebi, S. İnal ve B Özden, Mandibular Symphyseal Distraction Osteogenesis: A Review of Three Techniques, Int J Oral Maxillofac Surg, 36, (2007). Alkan, A., B. Baş, M. Özer ve M. Bayram, Closure of a Large Palatal Fistula with Maxillary Segmental Distraction Osteogenesis In a Cleft Palate Patient, Cleft Palate Craniofac J, 44, (2007). Bayram, M. ve M. Özer, Mandibular Incisor Extraction Treatment of a Class I Malocclusion with Bolton Discrepancy: A Case Report, European Journal of Dentistry, (2006) Yayımlanmak üzere kabul edildi. Alkan, A., B. Baş, M. Özer, M. Bayram ve E. Yüzbaşıoğlu, Maxillary Anterior Segmental Advancement of Hypoplastic Maxilla in Cleft Patients by Distraction Osteogenesis: Report of Two Cases, J Oral Maxillofac Surg, (2007) Yayımlanmak üzere kabul edildi. Bayram, M., M. Özer ve İ. Şener, Maxillary Canine Impaction Related with Impacted Central Incisor: Two Case Reports, J Contemp Dent Pract, (2006) Yayımlanmak üzere kabul edildi.

4 Güneren, E., S. M. Engin ve M. Özer, Contribution of a Locking Cross-Stitch to a modified Kessler Core suture:a new technique, Ann Plast Surg, (2006) Yayımlanmak üzere kabul edildi. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Metal Braketlerde Klasik ve Elektrotermal Debonding Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir İn Vivo Çalışma, 6.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p66, (poster sunumu) Türk, T., S. Arıcı, A. Cezayirli, M. Özer ve S. Çamaşuvi, Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Distalizasyonunda Modifiye Distal Jet Apereyi (3 Olgu Nedeniyle), 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p67, (poster sunumu) Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Rezinle Güçlendirilmiş Bir Cam-İyonomer Simanın Klinik Olarak Değerlendirilmesi, 7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi İstanbul, p102, (poster sunumu) Türk T., S. Arıcı ve M. Özer, Vestibül Kök Açılanmasına Sahip Gömülü Santral Kesici Dişler (2 Olgu Nedeniyle), 7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi İstanbul, p114, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı ve E. Ertaş, Ortodontide Estetik Restorasyonlar, 7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p30, Ankara, (poster sunumu) Özer, M. ve S. Arıcı, Aktivatör Tedavisinin Dudak Profiline Etkisi 7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p1, Ankara, (poster sunumu) Özer, M., T. Türk ve S. Arıcı, İki Farklı Diş Çekimi Modelinin Yumuşak Doku Profiline Etkilerinin İncelenmesi, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, p12, Antalya, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı ve M. Yenisey, Bir Yetişkinde Gömülü Maksiler Kanin Dişinin Ortodontik ve Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası kongresi, p33, Afyon, (poster sunumu) Arıcı, S., M. Özer, N. Arıcı ve Y. Gencer, Kumlamanın Rezinle Modifiye Edilmiş Bir Cam İyonomer Siman ve Meş Tabanlı Metal Braketler Arasındaki Bağlantıya Etkisi, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, s22, Konya, (sözlü sunum) Özer, M., T. Türk, S. Arıcı ve D. Sevilmiş, 9 12 Yaş Grubundaki Çocukların Ortodontik Anomalileriyle İlgili Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p2, Konya, (poster sunumu)

5 Özer, M., M. Bayram, S. Arıcı, T. Türk ve A. Alkan, Mandibular Orta Hat Distraksiyonunda Kullanılan İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p25, Konya, (poster sunumu) Özer, M. ve M. Bayram, Premolar Distalizasyonu İçin Modifiye Edilmiş Bir Distal Jet Apereyi, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p30 Konya, (poster sunumu) Türk, T. ve M. Özer, Pseudo-Sınıf III Maloklüzyonların Tedavisinde İki Farklı Aparey Uygulamasının Etkileri, 8.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, p31, Konya, (poster sunumu) Özer, M. ve S. Arıcı Dental Changes Induced by Nitinol Flat Spring and Herbst Appliances, European Orthodontic Society 80th Eos Congress Aurhus, p (poster sunumu) Özer, M. ve Arıcı, S. Effects of Sandblasting on The Clinical Performance of a Resin Modified Glass Ionomer Cement, European Orthodontic Society 80th Eos Congress Denmark, p226, (poster sunumu) Özer, M., M. Bayram ve S. Arıcı, Effects of Tooth-Borne Symphyseal Distraction on Dento Facial Structures, CED/NOF/ID IADR, p489, İstanbul, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı ve S. Karahan, Effect of Bonding Pressure on Bond Strength of Orthodontic Brackets, CED/NOF/ID IADR, p494, İstanbul, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A. Alkan, Mandibular Orta Hat Distraksiyonunda Dört Farklı Aparey Uygulaması, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, s12, (sözlü sunum) Özer, M., A.B. Hor ve S. Arıcı, Pekiştirme Sonrası Alt Anterior Çapraşıklığın Düzeltilmesinde Farklı Bir Yaklaşım, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, s28, (sözlü sunum) Bayram, M., M. Özer ve S. Arıcı, Mandibular Orta Hat Distraksiyonunun Dişsel Etkileri, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p12, (poster sunumu) Özer, M., B. Aras ve M. Bayram, Alt Molar Distalizasyonu İçin Modifiye Bir Distal Jet Apareyi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p13, (poster sunumu) Özer, M., M. Bayram ve A. Alkan, Tek Taraflı Damak Dudak Yarıklı Bir Olguda Segmental Maksiler Distraksiyon Osteogenezisi Uygulaması, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p (poster sunumu)

6 Özer, M., S. Arıcı, T. Türk ve S. Karahan, Kapalı Sarmal Niti Yaylardaki Kuvvet Kaybının İncelenmesi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya p20, (poster sunumu) Özer, M., F. Çakmak, M. Bayram ve S. Arıcı, Rezin-Modifiye Cam-İyonomer Simanla İndirek Bonding Uygulaması, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p21, (poster sunumu) Özer, M. ve M. Bayram, Mandibular Üçüncü Premolar, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p22, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı, T. Türk ve M. Bayram, Dijital Metrik Kamera ile Yumuşak Dokuların 3 Boyutlu Olarak İncelenmesi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p24, Özer M., M. Bayram ve S. Karahan, Modifiye Bir Grayson Apereyi İle Cerrahi Öncesi Nazo Alveoler Şekillendirme, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, p39, (poster sunumu) Alkan A, B. Baş, M. Özer, M. Bayram, Damak Dudak Yarıklı Hastalarda Distraksiyon Osteogenezi ile Maksillanın Segmental Öne İlerletilmesi: İki Vaka Raporu Türk Oral Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, s64, (sözlü sunum) Bas, B., A. Alkan, M. Özer ve M. Bayram, Maxillary Anterior Segmental Advancement By Distraction Osteogenesis in Cleft Patient: Report Of Two Cases, 17th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vienna, p51, (poster sunumu) Hor, A.B., M. Özer ve S. Arıcı, A Practical Way for Realignment of Lower Incisor Crowding: a Pilot Study, European Orthodontic Society 81st Congress, The Amsterdam, p159, (poster sunumu) Arıcı, S., M. Bayram ve M. Özer Effects of Mandibular Symphyseal Distraction on The Position of Condyle: a Preliminary Report, European Orthodontic Society 81st Congress, Amsterdam, p253, (poster sunumu) Dinçyurek, Ç., S. Arıcı ve M. Özer, Frequency of White Spot Lesion Formation When Using Resin-Modified Glass Ionomer Cement for Bonding in Orthodontics, European Orthodontic Society 81st Congress, Amsterdam, p255, (poster sunumu) Özer, M., S. Arıcı, ve M. Bayram, Does Orthodontic Treatment Change Third Molar Position And Eruption Space?, European Orthodontic Society 81st Congress Amsterdam, p278, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, ve S. Arıcı, Effects of Nonextraction Treatment Accomplished with Rapid Palatal Expansion and Mandibular Symphyseal Distraction Osteogenesis on

7 Vertical Skeletal Dimensions, European Orthodontic Society 81st Congress, Amsterdam, p316, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer ve İ. Şener, Çift Taraflı Gömülü Maksiller Santral Kesiciler: Cerrahi Olarak Ortaya Çıkarma ve Ortodontik Tedavisi, Türk Oral Maksillofasial Cerrahi Derneği 13. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, p159, (poster sunumu) Alkan, A., B. Baş, M. Özer, ve M. Bayram, Geniş Damak Fistülünün Maksiler Segmental Distraksiyon Osteogenezi ile Kapatılması, Türk Oral Maksillofasial Cerrahi Derneği 13. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, p16, (sözlü sunum) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A Alkan, Mandibular Simfiziyal Distraksiyon Osteogenezi Uygulaması Sırasında ve Sonrasındaki Komplikasyonlar, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, s25, (sözlü sunum) Bayram, M., M. Özer ve S. Arıcı, Hızlı Üst Çene Genişletmesi ve Mandibular Simfiziyal Distraksiyon Osteogenezi ile Gerçekleştirilen Çekimsiz Tedavinin Dikey İskeletsel Yapılara Etkileri, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyum, Adana, p12, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A. Alkan, Farklı Apareyler Kullanılarak Yapılan Mandibular Orta Hat Distraksiyonu Uygulamaları: 5 Vaka Raporu, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p32, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, A. Alkan ve İ. Şener, Geniş Maksiller Dentijeröz Kisti Bulunan Bir Olgunun Cerrahi ve Ortodontik Tedavisi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu Adana, p 37, (poster sunumu) Bayram, M. ve M. Özer, Bolton Sapması Bulunan Sınıf I Maloklüzyonun Mandibular Kesici Çekimi ile Tedavisi: Vaka Raporu, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p44, (poster sunumu) Özer, M. ve M. Bayram, Gömülü Kaninlerin Ortodontik Tedavisi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p47, (poster sunumu) İşci, D. ve M. Özer, Gömülü Santraller: Vaka Raporu, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p48, (poster sunumu) Bayram, M. ve M. Özer, Gömülü Üst İkinci Süt Azı ve İkinci Premolar Dişe Sahip Bir Olgunun Ortodontik Tedavisi, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Adana, p49, (poster sunumu) Bayram, M. ve M. Özer, Çift Taraflı Gömülü Maksiller Santral Kesicilerin Cerrahi ve Ortodontik Tedavisi: İki Vaka Raporu, 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyum, Adana, p50, (poster sunumu)

8 Katar, S.D., S. Arıcı, ve M. Özer, Effects of Herbst Appliance Therapy on Dento- Facial Complex In Class II Malocclusions Subjects, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, psp5-164, (poster sunumu) Arıcı, N., M. Özer ve S. Arıcı, Effects of Fixed Functional Appliance on Dento-Facial Structures in Class II Malocclusion Subjects, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, psp5-166, (poster sunumu) Özer, M., M. Bayram, Ç. Dinçyürek ve F. Çakmak, Soft Tissue Profile Changes After Acrylic Splint Herbst Appliance Therapy, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, psp5-171, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A. Alkan, Effects of Tooth-Borne Symphyseal Distraction in Tranverse Plane, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, psp5-172, (poster sunumu) Özer, M., B. Aras ve S. Arici, Comparision of Premolar and Molar Extraction in Terms of Soft Tissue Profile Changes : a Pair of Monozygotic Twin Females, 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, pcp5-126, (poster sunumu) Köprülü, H., A.P. Sümer, A.E. Koyutürk, G.C. Keleş, A.U. Güler ve M. Özer, The Evaluation of Ethics in Dental Education in Turkey, Association for Dental Education in Europe 32th Anuel meeting, Cracow, p (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer, S. Arıcı ve A. Alkan, İki Farklı Mandibular Orta Hat Distraksiyon Osteogenezisi Uygulamasının Transvers Mandibuler Yapılar Üzerine Etkisi, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, s11, (sözlü sunum) Aras, B., S. Arıcı, M. Özer, N. Arıcı ve D. Sevilmiş, Herbst, Forsus, Aktivatör Tedavilerinin Dudak Profili Üzerine Etkileri, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p42, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer ve İ. Şener, Gömülü Orta Keser ile İlişkili Maksiler Kanin Gömüklüğü: İki Vaka Raporu, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p101, (poster sunumu) Bayram, M., M. Özer ve S. Arıcı, Çok Sayıda Gömülü Süpernümerer Dişlere Sahip Bir Olgunun Cerrahi ve Ortodontik Tedavisi, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Türkiye, p102, (poster sunumu) Aras, B., S. Arıcı, M. Özer, D. Sevilmiş ve N. Arıcı, Molar Dişlerin Transversal Konumları ve Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonların Sabit Fonksiyonel Aygıtlarla Tedavisi, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p146, (poster sunumu)

9 Öz, A., M. Özer, S. Arıcı ve M. Bayram, Braket Konumlandırma Rehberinde (MBT) Uygun Satırı Belirlemede Kullanılacak Dişin Seçimi, 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p160, (poster sunumu) Öz, A., M. Özer, S. Arıcı ve M. Bayram, Straight Wire Sistemine göre yerleştirilen Braket Konumundaki Vertikal Hatalar 10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, p169, (poster sunumu) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Kopmuş Braketlerin Kumlama ile Yeniden Kullanıma Hazırlanmasının Yapışma Kuvvetlerine Olan Etkileri: Bir in Vitro Çalışma, Türk Ortodonti Dergisi, 12, (1999). Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Metal Braketlerde Klasik ve Elektrotermal Debonding Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir in Vivo Çalışma, Türk Ortodonti Dergisi, 12, (1999). Yoldaş, O., B. Bulucu, ve M. Özer, Kompozit İnleylerin Yapıştırılmasında Kullanılan Üç Farklı Rezin Simanın Dentine Bağlanma Direnci Üzerine Etkisi, HÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 23, (1999). Bulucu, B., O. Yoldaş, ve M. Özer, Kompozit Onarımında Klinik Başarıyı Etkileyen Koşullar, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1,2, (1999). Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Rezinle Güçlendirilmiş Bir Cam-İyonomer Simanla Ortodontik Braket Yapıştırılması. 1. Kısım: in Vitro Çalışma, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3, 1 7 (2000). Arıcı, S., T. Türk ve M. Özer, Rezinle Güçlendirilmiş Bir Cam-İyonomer Simanla Ortodontik Braket Yapıştırılması. 2. Kısım: in Vivo Çalışma, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3, 8 12 (2000). Bulucu, B., E. Ertaş ve M. Özer, İn-Vitro Deneylerde Kullanılan Dişlerin Çekim Sonrası Bekletilme Süresinin Değerlendirilmesi, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3, (2000). Türk, T., S. Arıcı ve M. Özer, Vestibül Kök Açılanmasına Sahip Gömülü Maksiller Kesici Dişler (2 Olgu Nedeniyle), OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3, (2000). Türk, T., S. Arıcı ve M. Özer, Maksiller Kanin Transpozisyonu (2 Olgu Nedeniyle), OMÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 4, (2000). Özer, M., T. Türk, S. Arıcı ve D. Katar, 9 12 Yaş Grubundaki Çocukların Ortodontik Anomalileriyle İlgili Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005).

10 Özer, M. ve S. Arıcı, Aktivatör Tedavisinin Dudak Profiline Etkisi, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M., S. Arıcı ve S. Karahan, Bonding Sırasında Uygulanan Basıncın Yapışma Kuvveti Üzerine Etkisi, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M., A.B. Hor ve S. Arıcı, Alt Anterior Çapraşıklığın Düzeltilmesinde Farklı Bir Yaklaşım, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M., B. Aras ve M. Bayram, Alt Molar Distalizasyonu İçin Modifiye Bir Distal Jet Apareyi, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6, (2005). Özer, M. ve M. Bayram, Mandibular Üçüncü Premolar, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M. ve M. Bayram, Gömülü Kaninlerin Ortodontik Tedavisi, Türk Ortodonti Dergisi, 18, (2005). Özer, M., İ. Devrim, H. Köprülü ve Ç. Dinçyürek, Diş Hekimliği Kliniklerinde Uygulanan Sterilizasyon Yöntemleri, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6, (2005). Özer, M., S. Arıcı ve E. Ertaş, Ortodontide Estetik Restorasyonlar, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6, (2005). Özer, M., İ. Devrim ve Ç. Dinçyürek, Dişhekimliğinde Sterilizasyon Kontrol Yöntemleri, Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, 27, 1 5 (2005). Bayram M. ve M. Özer, Meziodenslere Sahip Olguların Ortodontik Tedavisi, Türk Ortodonti Dergisi, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Özer M., Diş Hekimliğinde Farklı Anabilim Dallarında Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon, 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun, (Davetli Konuşma) Alkan, A., S. İnal, B. Baş, M. Özer ve M. Bayram, Mandibuler Genişletmede Distraktöre Ait Bir Komplikasyon Vakası, Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Isparta Sempozyum, p (poster sunumu) Özer M., Diş Hekimliğinde Sterilizasyon Kontrol Yöntemleri, 4. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun, (Davetli Konuşma) Arık, F., T. Şenel, E. Bulut, İ. Devrim, M. Özer ve H. Köprülü, Diş Hekimliği Fakültesinde Çalışan Personelin El Yıkama Konusu ile İlgili Bilgi ve Tutum

11 Değerlendirmesi, Hastane İnfeksiyonları Dergisi Hastene İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, p (poster sunumu) Devrim, İ., M. Özer, E. Bulut, T. Şenel, F. Arık ve H. Köprülü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Olarak İnfeksiyon Kontrolünün Neresindeyiz?, Hastane İnfeksiyonları Dergisi Hastene İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, p (poster sunumu) Eroğlu L., E. Güneren, Ç. Yağmur, T. Türk ve M. Özer, Ortognatik Cerrahi Komplikasyonlarımız, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, s10, (sözlü sunum)

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Elekdağ-Türk S Elekdağ-Türk S Elekdag-Turk S Elekdag-Turk S Elekdag-Turk S

ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Elekdağ-Türk S Elekdağ-Türk S Elekdag-Turk S Elekdag-Turk S Elekdag-Turk S ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Türk T, Elekdağ-Türk S, Dinçer M. Clinical evaluation of the centre of resistance of upper incisors during retraction. Eur J Orthod 2005;27:196-201.

Detaylı

A4. Sumer, A.P., M. Sumer ve M. Sumer, Alzheimer s disease and oral health, Neurosci, 10: 447-8 (2005).

A4. Sumer, A.P., M. Sumer ve M. Sumer, Alzheimer s disease and oral health, Neurosci, 10: 447-8 (2005). ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Uçkan, S., N. Güler, M. Sumer ve M. Üngör, Local anesthetic efficacy for oral surgery, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYNUR MEDİNE ŞAHİN SAĞLAM Doğum Tarihi: 28 Şubat 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Dişhekimliği Fakültesi Atatürk

Detaylı

1.1. Uluslararası indeksli hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.1. Uluslararası indeksli hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1.1. Uluslararası indeksli hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1.Sumer, A.P., N. Arık, M. Sumer ve F. Karagöz, A rare complication of secondary hyperparathroidism: Brown tumor of the maxilla and

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tolga Akova Doğum Tarihi: 17 Nisan 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Ortodonti ve Üst Solunum Yolları İlişkisi Relationship of Orthodontics and Upper Airway

Ortodonti ve Üst Solunum Yolları İlişkisi Relationship of Orthodontics and Upper Airway Smyrna Tıp Dergisi 47 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Ortodonti ve Üst Solunum Yolları İlişkisi Relationship of Orthodontics and Upper Airway Selin Canan 1, Alev Aksoy 2 1 Doktora öğrencisi, Süleyman Demirel

Detaylı

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri, tarihi : Ankara, 1975 Email: ebodrumlu@gmail.com EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ARZU AYKOR Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1991 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ BİLİMSEL YAYINLARI

Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ BİLİMSEL YAYINLARI Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ gultunlu@hotmail.com hazırlayan: Dr. Berdan AYDIN Lisans ve yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde 1988 yılında almış, 1992 de Dicle Üniversitesi Ağız,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çiğli, İzmir, Türkiye. E-Posta: enhosukru@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. ALİ ALP SAĞLAM Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1965 Medeni Hali : Evli, Bir çocuk sahibi. Yabancı Diller: Almanca, İngilizce, Farsça (Biraz) Yazışma Adresi: Özel İNCİDENT Ağız ve

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans DİŞHEKİMLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1988-1993 AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.VE CERRAHİSİ AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans DİŞHEKİMLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1988-1993 AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.VE CERRAHİSİ AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST. ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: MUSTAFA ERCÜMENT ÖNDER Doğum Tarihi: 18 AĞUSTOS 1970 İletişim Bilgileri: Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, ODTÜ Kampüsü

Detaylı

A6. Arıkan F, Çınar S, Sönmez Ş, Gürhan I. Effect of platelet-rich plasma on gingival and periodontal ligament fibroblasts assay: New invitro

A6. Arıkan F, Çınar S, Sönmez Ş, Gürhan I. Effect of platelet-rich plasma on gingival and periodontal ligament fibroblasts assay: New invitro ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. HYPERLINK "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16167609? ordinalpos=12&itool=entrezsystem2.pentrez.pubmed.pubmed_resultspanel.pubmed_rvdoc

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Osman KELAHMETOĞLU : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul :+90 533 4957637

Detaylı

ÖZET. Begg İntraoral Distalizasyon Sisteminin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi

ÖZET. Begg İntraoral Distalizasyon Sisteminin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi 1 ÖZET Begg İntraoral Distalizasyon Sisteminin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi Bu çalışmanın amacı; Angle sınıf II molar ilişkiye, iskeletsel sınıf I veya sınıf II malokluzyona

Detaylı

2 2 3 3843005182011 Sabit Tedaviler II 2 2 3

2 2 3 3843005182011 Sabit Tedaviler II 2 2 3 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof.Dr. Sıddık MALKOÇ : Prof.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ. Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU. E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ. Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU. E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul

Detaylı

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ufuk SEZER Doğum Tarihi: 31.07. 1978 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

BÜYÜMESİ TAMAMLANMIŞ SINIF III ANOMALİSİ BULUNAN HASTALARIN CERRAHİ OLMAYAN ALTERNATİF TEDAVİ SEÇENEKLERİ

BÜYÜMESİ TAMAMLANMIŞ SINIF III ANOMALİSİ BULUNAN HASTALARIN CERRAHİ OLMAYAN ALTERNATİF TEDAVİ SEÇENEKLERİ 1 T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜYÜMESİ TAMAMLANMIŞ SINIF III ANOMALİSİ BULUNAN HASTALARIN CERRAHİ OLMAYAN ALTERNATİF TEDAVİ SEÇENEKLERİ Hazırlayan Seher Nazlı ULUSOY

Detaylı

AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİ THE TREATMENT OF OPENBITE MALOCCLUSIONS

AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİ THE TREATMENT OF OPENBITE MALOCCLUSIONS AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİ THE TREATMENT OF OPENBITE MALOCCLUSIONS Burçak KAYA * Ayça ARMAN * ÖZET İskeletsel açık kapanış malokluzyonun ortodontik tedavisi büyüme ve gelişimin farklı dönemlerinde

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Cilt/Volume 11 Sayı/Number 1 2010 DENTAL JOURNAL OF DİCLE http://dishek.dicle.edu.tr/ dergi/dergi.htm Sahibi Prof.Dr. Remzi NİGİZ Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Kaan 2. SOYADI: Orhan 3. DOĞUM YERİ: Çaycuma 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1976 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Oral Diagnoz Ve Radyoloji Anabilim Dalı 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HAKAN BİLHAN Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1993 Doktora Doktora Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

PROGRAM ve ÖZET KİTABI

PROGRAM ve ÖZET KİTABI Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi PROGRAM ve ÖZET KİTABI www.tmesempozyumu.org @tmesempozyumu 1 İÇİNDEKİLER HOŞGELDİNİZ KURULLAR GENEL BİLGİLER KAYIT BİLGİLERİ VE ULAŞIM BİLİMSEL PROGRAM DAVETLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET BAYBORA KAYAHAN Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Detaylı

XIV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ

XIV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ 25-29 Ekim 2014 October 25-29, 2014 XIV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ XIV th International Congress of the Turkish Orthodontic Society Program ve Özetler Programme and Abstracts XIV th

Detaylı