Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ"

Transkript

1 Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Balcalı /ADANA

2 Bilim ve teknikle ilgili çalışmaların başladığı yer okuldur. Okul genç beyinlere insanlığa saygıya, ulus ve ülke sevgisini, bağımsız yaşamayı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman en uygun yolu belletir. Yurt ve ulusu kurtarmaya çalışanların ayrıca mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer çalışkan bilgin olmaları gereklidir. Bunu sağlayan okuldur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1

3 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 TABLO1 STRATEJİK AMAÇLARVE HEDEFLER HAZIRLIK ÇALIŞ Stratejik Planlama Süreci DURUM ANALİZİ Tarihçe... 9 Fakülte Klinikleri ve Genel işleyişin Tanıtılması... 9 Yerleşke ve Fiziksel Alt Yapı Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Faaliyet Alanları,Ürün ve Hizmetler Araştırma ve Yayın Analizi Ulusal ve Uluslararası Alanında Yapılan Çalışmalar Toplumla Etkileşim ve Uluslararası ilişkiler Paydaş Analizi Kurum içi Analiz ve Çevre Analizi Kuruluşun Yapısı Üst Yönetim Birimleri Genel Organizasyon Şeması Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması Fakülte Sekreterliği Organizasyon Şeması Anabilim Dalı Başkanlıkları Organizasyon Şeması Akademik Personel Sayısı İdari Personel Öğrenci Sayısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mali Durum Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Güçlüve Zayıf Yönler Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevre Analizi Tehditler Fırsatlar GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerlerimiz Kalite Politikası Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Stratejik amaçlar ve hedefler 6 Tablo Stratejik Plan Komisyonu 7 Tablo 3 Stratejik plan komisyon toplantı tarih, gün ve saatleri 8 Tablo 4 Paydaş analizi ve veri toplama çalışmalarına katılan bölümlerimiz 8 Tablo 5 Yerleşke ve Fiziksel yapı 10 Tablo 6 Eğitim alanları ve dersliklere ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir 11 Tablo 7 Sosyal alanlardan; yemekhaneler, kantinler ve kafeteryaların sayısı ve kapladığı alan 11 Tablo 8 Toplantı ve konferans salonlarının kapasite ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir 11 Tablo 9 Birimimize ait diğer sosyal alanlara ilişkin bilgiler 12 Tablo10 Hizmet alanlarının türü, sayısı, kapladığı alan ve kullanan kişi sayısı aşağıdaki tablo 12 Tablo11 Ambar, arşiv alanı ve atölye olarak kullanılan yerlerin sayısı ve alanı aşağıda gösterilmiştir 12 Tablo12 Hastane alanlarının birim, sayı ve metrekare olarak dağılımı aşağıdaki tablo 13 Tablo13 Birimin enerji ve su kullanım miktarı 13 Tablo yılı faliyet ve projeleri 14 Tablo15 Birimimizin 2013 yılı faaliyet bilgilerine ilişkin tablo 16 Tablo Yılı Yayınlarla ilgili Birimimizin faaliyet bilgileri 17 Tablo17 Editörlük ve hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı 17 Tablo18 Proje bilgileri tablosu 17 Tablo yılında yatırım projeleri kapsamında başlayan, devam eden ve biten projeler 18 Tablo Yılı Yayınlarla ilgili Birimimizin faaliyet bilgileri aşağıda gösterilmiştir 18 Tablo21 Paydaş analizi 19 Tablo 22 Birimimizin akademik personelinin unvana göre dağılımı 25 Tablo23 Akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımı tablosu 25 Tablo24 Birimimizin yıllar itibariyle akademik personel sayıları 25 Tablo25 Birimimizde görev yapan yabancı uyruklu akademik personelin unvanlarına göre dağılımı 26 Tablo26 Çeşitli üniversitelerden birimimizde ve birimimizden çeşitli üniversitelere görevlendirilen akademik personel sayıları 26 Tablo27 Birimimizde görev yapan sözleşmeli akademik personelin unvanlarına göre dağılımı 26 Tablo28 Akademik personelimizin yaş aralıklarına göre dağılımı 27 Tablo29 Birimimizde çalışan idari personelin sayıları 27 Tablo30 Birimimizde çalışan idari personelin hizmet sınıfına göre dağılımı 27 Tablo31 İdari personelin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı 28 Tablo32 İdari personelin hizmet sürelerine göre dağılımı 28 Tablo33 Birimimizin idari personelinin yaş gruplarına göre dağılımı 28 Tablo34 Birimimizde çalışan işçilerin pozisyonlara göre dağılımı 28 Tablo35 Sürekli işçilerin hizmet süreleri ile ilgili sayısal dağılımı 29 Tablo36 Sürekli işçilerin yaş durumuna göre dağılımını gösteren tablo 29 Tablo37 Birimimizde öğrenim gören öğrenci sayılarına ilişkin tablo 29 Tablo38 Birimimizde öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısal dağılımı 29 Tablo39 Birim öğrenci kontenjanları ve doluluk oranı tablosu 30 Tablo40 Birimimizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin dağılımı 30 Tablo eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerin sayıları 30 Tablo42 Yıllara Göre Mezun Öğrenci Sayılarımız 31 Tablo43 Birimin sahip olduğu ağ cihazları kaynakları 31 Tablo44 Birim hizmetine sunulan yazılımlar 32 Tablo45 Birimin idari, eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan masaüstü ve taşınabilir bilgisayar sayıları 32 3

5 Tablo46 Birimimizin diğer bilgi ve teknoloji kaynakları çeşidi ve kullanım amacına göre dağılımı 33 Tablo47 Bütçe Giderlerine ilişkin, birimimizin 2013 yılı özel bütçe uygulama sonuçları 33 Tablo48 Bütçe Gelirlerine ilişkin birimimizin 2013 yılı bütçe uygulama sonuçları 34 Tablo49 Bütçe Giderlerine ilişkin, birimimizin 2013 yılı dönersermaye bütçe uygulama sonuçları 34 Tablo50 Bütçe gelirlerine ilişkin birimimizin 2013 yılı bütçe uygulama sonuçları 34 Tablo 51 Stratelik amaçlar, hedefler ve stratejiler tablosu 38 Tablo 52 Performans göstergeleri tablosu 41 Tablo53 Stratejik hedefler ve sorumlu birimler tablosu 43 Tablo54 Beş yıllık gelir tahmin tablosu 44 Tablo 55 Ekonomik sınıflandırmaya göre özel bütçe tahminleri 44 Tablo 56 Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe dönersermaye tahminleri 45 Tablo 57 Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantı tarihleri 46 ŞEMALAR LİSTESİ Genel Organizasyon Şeması 21 Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması 22 Fakülte Sekreterliği Organizasyon Şeması 23 Anabilim Dalı Başkanlıkları Organizasyon Şeması 24 4

6 YÖNETİCİ ÖZETİ Yapılan tüm yasal düzenlemelerin nihai amacı, toplumun kaynaklarının verimli kullanılması için israfları önlemek ve yeterli bilgi birikimini oluşturmaktır. Türkiye de tutarlı bir bilgi politikasının oluşturulması kadar bilgi derleyecek, depolayacak, isteyenin hizmetine sunacak kurumların oluşturulması da önem kazanmaktadır tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9.maddesine dayanılarak hazırlanan Stratejik Plan bu anlamda kaynakların azami verimlilikte kullanılmasını ve stratejik plan hedeflerine ulaşılması konusundaki çalışmaların koordinasyonuna önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından 5018 sayılı KMYKK 41. Maddesindeki idari sorumlulukları çerçevesinde hazırlanan bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanmaktadır. Prof. Dr. M.Serdar TOROĞLU Dekan 5

7 AMAÇ VE HEDEFLER Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi stratejik Planı, aşağıdaki Tablo 1'de yer alan 10 amaç 18 Hedeften oluşmaktadır. Tablo 1 Stratejik amaçlar ve hedefler AMAÇ A.1.O. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF H.1.1.Eğitim-Öğretim programlarının iyileştirilmesi ve güncellenmesi H.1.2.Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi A.2.0. AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK H.2.1. Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması H.2.2. Akademik personel niteliğinin arttırılması A.3.0. İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK H.3.1. İdari personelin memnıniyetinin arttırılması H.3.2. İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması A.4.0. KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE KAMPUS YAŞAMININ GELİŞTİRİLMESİ H.4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonun arttırılması H.4.2.Öğrenciler ve mezunların kurum kültür ve motivasyonunun artırılması A.5.0. FİZİKSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK H.5.1.Eğitim-Öğretim Altyapısının Güçlendirilmesi H.5.2.Araştırma ve Geliştirme Altyapısının Güçlendirilmesi A.6.0. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK H.6.1.Elektronik Belge ve Bilgi Yönetim Sistemleri ve Servislerinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi A.7.0. ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ H.7.1.Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasını sağlayan faaliyetlerin yapılması H.7.2.Öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması A.8.0. BİLİMSEL YAYIN, SANATSAL ETKİNLİK VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI H.8.1.Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının artırılması H.8.2.Bilimsel yayın, patent ve tasarım sayısının artırılması A TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETİN İYİLEŞTİRİLMESİ H.9.1.Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi H.9.2.Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi H.9.3.Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması A STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI H.10.1.Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması H.10.2Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi 6

8 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Fakültemiz dönemi Çukurova Üniversitesinin başlattığı Stratejik Planlama çalışmaları doğrultusunda Stratejik Planlama Komisyonu kurulmuştur. Tablo2 : Stratejik Plan Komisyonu S.N Adı ve Soyadı Birimi Görevi 1 Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ Dekan Yardımcısı Başkan 2 M.Fatih BOZKURT Fakülte Sekreteri Koordinatör 3 Neriman POLAT Kalite Yönetim Koordinatör 4 Prof.Dr.M.Cenk HAYTAÇ Periodontoloji A.D. Üye 5 Prof.Dr.M.Cem DOĞAN Pedodonti A.D. Üye 6 Doç.Dr.Haluk ÖZTUNÇ ADÇ Rad.A.D. Üye 7 Doç.Dr.Yurdanur UÇAR Protetik Diş Ted.A.D. Üye 8 Doç.Dr.M.Emre BENLİDAYI ADÇ Cer.A.D. Üye 9 Yrd.Doç.Dr.O. YENER ÇAM Ortodonti A.D. Üye 10 Yrd.Doç.Dr. Ayşin DUMANİ Endodonti ve Rest.Diş Ted.A.D. Üye Stratejik Planlama Süreci Fakültemiz stratejik planın hazırlanması için oluşturulması gereken Stratejik Planlama Komisyonuna katılımcılığın tam anlamıyla sağlanabilmesi için fakültemiz gerek akademik gerekse idari her biriminden çalışanlara yer verilmeye çalışılmıştır. Stratejik planlama sürecinin etkili ve hızlı yapılabilmesi için Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Yoldaş başkanlığında, Fakülte Sekreteri Fatih Bozkurt ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Neriman Polat'ın katılımıyla bir alt komisyon oluşturulmuştur. Oluşturulan alt ve üst komisyon 14 Şubat 2014 itibariyle çalışmaya başlıyarak 25 mart 2014 tarihine kadar yaklaşık 3 toplantı yaparak planlama çalışmasını tamamlamıştır. Ayrıntıları Tablo 3 de görülen bu toplantılarda Alt Komisyon tarafından hazırlanan ve paydaşlardan oluşan veri özetleri, stratejik amaç ve hedef önerileri değerlendirilmiş ve raporlandırılmıştır. 7

9 Tablo3 Stratejik plan komisyon toplantı tarih, gün ve saatleri TARİH GÜN SAAT Cuma 10:00 Üst Komisyon Cuma 10:00 Alt Komisyon Perşembe 14:00 Alt Komisyon Tablo4 Paydaş analizi ve veri toplama çalışmalarına katılan bölümlerimiz NO BİRİM ADI 1 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilimdalı Başkanlığı 2 Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 3 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilimdalı 4 Restoratif Diş tedavisi Anabilimdalı 5 Endodonti Anabilimdalı 6 Protetik Diş tedavisi 7 Pedodonti Anabilimdalı 8 Ortodonti Anabilimdalı 8

10 2. DURUM ANALİZİ Tarihçe Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 3 Nisan 1993 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bu karar, 3 Mayıs 1993 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakülte; 1995/1996 eğitim öğretim yılında 21 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış olup, 1997 Şubat ayından itibaren hasta kabul etmeye başlamıştır. İlk faaliyet göstermiş olduğu Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası, Rektörlük Tarafından Geçici olarak Diş Hekimliği Fakültesi ne tahsis edilmiştir yılları arasındaki klinik hizmetlerini aynı binada devam ettiren Diş Hekimliği Fakültesi; kaynak yetersizliği ve hastalara verilen hizmetlerin yetersiz kalması üzerine, 2011 yılı son çeyreği itibariyle yeni binasında faaliyete geçmiştir ve kapasite artırımıyla daha fazla sayıda hastaya tedavi olanağı sağlamaya çalışmaktadır. Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, 25 Nisan 2006 tarihinde muayene ve tedavi hizmetleri alanında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini devlet üniversiteleri arasında tüm bölümleriyle alan ilk fakültedir. Yeni binasında hasta kapasitesini artıran Diş Hekimliği Fakültesi, 127 unitiyle (hasta koltuğu) günlük yaklaşık hastaya hizmet imkânı sağlanmakta olup; kuruluş tarihinden bu yana tedavi gören toplam hasta sayısı i bulmaktadır. Ayrıca Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, 2010 yılında Çukurova Kalkınma Ajansından TR no lu Entegre Hastane Otomasyon Sistemi (EHOS) isimli projeyi kazanmış olup, bu projeyi Eylül 2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlanan yeni binasında faaliyete sunmuştur. İlerici, yenilikçi, başarılı, tıbbi açıdan yeterli donanıma sahip diş hekimleri ile sürekli gelişen ve iyileştirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslar arası düzeyde tanınan bir Diş Hastalıkları Hastanesi olma vizyonuna sahip olan Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, Muayene ve Tedavi Hizmetlerinde; hasta memnuniyetine yönelik, sürekli gelişerek iyileşen sağlık hizmeti sunmaya kendini adamış bulunmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için hizmetlerin her aşamasında en yüksek kaliteyi güvence altına alacak etkin bir kalite sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaç edinmiştir. Fakülte Kliniklerinin ve Genel İşleyişin Tanıtılması Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesinde; 8 Anabilim Dalı nın çalıştığı 6 klinik ve 2 ameliyathane mevcuttur. Bu kliniklerden birinde, iki Anabilim Dalı işleyişinin birbirine çok yakın olması ve tedavi süreçlerinin aynı hekimler tarafından gerçekleştirilmesinden dolayı (Endodonti ve Tedavi A.B.D.); diğerinde ise iki bölüm işleyişinin birbirini takip etme oranlarının çok yüksek 9

11 olmasından dolayı (Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D.) ortak çalışma gerçekleştirilmektedir. Ortak çalışma gerçekleştiren bu klinikler, özel cam bölmelerle birbirinden ayrılmış olup; fiziki alanları hastalara kolaylık sağlamak için, bilgilendirme levhalarıyla netleştirilmiştir. Fakültede bütün klinikler randevuyla çalışmaktadır. Randevular hastalar tarafından bizzat Fakülteye başvurarak yüz yüze veya telefonla alınmaktadır. Her Anabilim Dalı Kliniğinin günlük hasta kontenjan sayısı (kabul edilen hasta sayısı) değişiklik göstermektedir. Mevcut tedavi edilecek hasta sayıları; ilgili Anabilim Dalı uzman hekim sayısı ve tedavi süreleri göz önüne alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanları tarafından belirlenmektedir. Kliniklerden üçü giriş katında, diğer üçü ise bir üst katta bulunmakta olup; her bir klinik birbirinden, ortak bir koridor üzerinden ayrı giriş kapılarıyla fiziki olarak ayrılmıştır. Fakülteye ayda yaklaşık olarak hasta kabul edilmektedir. Randevu günü verilen randevu saatinde Fakülteye gelen hastalar, ilk olarak ilgili Anabilim Dalı klinik sekreterlerine başvurarak giriş yaptırmakta; yapılan bu giriş sıralamasına göre de kliniklere kabul edilmektedir. Bu aşamada aynı saate randevusu olan hastalar geliş zamanları göz önüne alınarak yapılan giriş sıralamasına göre tedavi sırasına dâhil edilirler. Bu sıralamada bekleyen hastalar, klinik önünde bulunan bekleme alanında tedavi zamanı beklerler. Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, bölgede Ağız ve Diş Sağlığı konusunda tüm Anabilim Dalları bazında uzman diş hekimi bulunan en üst düzey Diş Hastanesi konumundadır. Fakülte, bir sağlık kurumu olmanın öncesinde bir eğitimkurumudur. Bu nedenle Fakülte bünyesinde bulunan akademisyen diş hekimlerinin ilk önceliği, öğrencilere teorik eğitimler vermek ve onları pratik eğitimlerle destekleyip arta kalan zamanda klinik süreçlerini gerçekleştirmektir. Öğrenciler ise 4. ve 5. sınıfta, teorik derslerinin yanında staj eğitimlerini aynı Fakültedeki kliniklerde gerçekleştirmektedir. Tüm klinikler, Cuma hariç hafta içi tüm günlerde sabah den ye; öğleden sonra ise den a kadar hizmet vermektedir. Cuma günü öğleden sonraları klinik hizmetleri ise, uzmanlık eğitimleri dolayısıyla verilmemektedir. Yerleşke ve Fiziksel Altyapı Tablo5 Yerleşke ve Fiziksel yapı Birim Blok Sayısı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Toplam Alan (m 2 ) Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi m m2 Tablo6 Eğitim alanları ve dersliklere ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. 10

12 EĞİTİM ALANI KAPASİTE 0 50 KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE 251-ÜZERİ Amfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab TOPLAM Tablo7 gösterilmiştir. Sosyal alanlardan; yemekhaneler, kantinler ve kafeteryaların sayısı ve kapladığı alan aşağıdaki tabloda BÖLÜMLER ADET ALAN (m²) KAPASİTE (KİŞİ) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Tablo8 Toplantı ve konferans salonlarının kapasite ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. KİŞİ SAYISI TOPLANTI SALONU (ADET) KONFERANS SALONU (ADET) TOPLAM 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri 0 11

13 Tablo9 Birimimize ait diğer sosyal alanlara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. BÖLÜMLER ADET ALAN (m²) KAPASİTE (KİŞİ) Sinema Salonu Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Derneği Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Tablo10 Hizmet alanlarının türü, sayısı, kapladığı alan ve kullanan kişi sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. HİZMET ALANLARI ADET ALAN (m²) KULLANAN KİŞİ SAYISI Akademik Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası İdari Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası TOPLAM Tablo11 Ambar, arşiv alanı ve atölye olarak kullanılan yerlerin sayısı ve alanı aşağıda gösterilmiştir. TÜRÜ ADET ALAN (m²) Ambar Alanları Arşiv Alanları 2 94 Atölyeler - - TOPLAM

14 Tablo12 Hastane alanlarının birim, sayı ve metrekare olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. HASTANE BİRİM SAYISI VE ALAN MİKTARI BİRİM ADET ALAN (m²) Acil servis - - Yoğun bakım - - Ameliyathane Klinik Laboratuvar Eczane - - Radyoloji alanı Nükleer tıp alanı - - Sterilizasyon alanı Hemodiyaliz - - Mutfak - - Çamaşırhane 1 50 Teknik servis 1 72 Poliklinik - - Kan Merkezi - - Yanık ünitesi - - Diğer alanlar - - TOPLAM Tablo13 Birimin enerji ve su kullanım miktarı aşağıda gösterilmiştir. YERLEŞKE ADI DOĞALGAZ (m³) KAL-YAK (Ton) FUEL OİL (Litre) KÖMÜR (Ton) ELEKTRİK (KW) SU (m³) Diş Hekimliği Fakültesi TOPLAM

15 Performans Göstergeleri 2013 yılı Faaliyet ve Projeleri Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Fakülte üst yönetimi, 657 Devlet Memurları Kanunu, 2547 Yüksek Öğretim Kanunu ve 4857 İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Fakülte kurulunun almış olduğu kararlar, Yönetim kurulunun almış olduğu kararlar ve ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemindeki Proses, Prosedür, Görev tanımı ve talimatlarla birimler arasında koordineli çalışmayı sağlamaktadır. Kalite Yönetim sisteminin sürekliliğini ve verimliliğini arttırmak için iç denetimler yapılmaktadır. Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Tablo yılı faliyet ve projeleri Ç.Ü.2013 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAKİ FAALİYETLER VE PROJELER 1 Yıllık SCI/SSCI da Makale Sayısının Artırılması 1 SCI/SSCI da Yayınlanan Makale 2 Yıllık Alan Endeksli Makale Sayısının Arttırılması 2 Alan Endeksli Makale 3 Yıllık Uluslararası Bildiri Sayısının Artırılması 3 Uluslararası Bildiri 4 Yıllık Ulusal Hakemli Dergide Makale Sayısı 4 Ulusal Hakemli Dergide Makale 5 Yıllık Ulusal Bildiri Sayısının Arttırılması 5 Ulusal Bildiri 6 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Proje Sayısı Arttırılması 6 Araştırma Projeleri 7 Yıllık Uluslararası Ödül ve Patent Sayısının Arttırılması 7 Uluslararası Ödül ve Patent 8 Basımı Yapılan Kitap, Broşür vs. Sayısının Arttırılması 8 Kitap, Broşür vs. Basımı 9 İdari Kadroların Her Yıl %33 ünün Uyum Programlarından Geçirilmesi 9 İdari Kadroların Uyum Programları 14

16 10 Akademik Kadroların Her Yıl %33 ünün Uyum Programlarından Geçirilmesi 10 Akademik Kadroların Uyum Programları 11 Personel Memnuniyetinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliliğinin Sağlanması 11 Personele döner sermaye ödemelerinin üst oranlardan verilmesi 12 Makine Teçhizat, Taşıt, Tefrişat Bakım ve Onarımları 12 Makine Teçhizat, Taşıt, Tefrişat Bakım ve Onarımları 13 Simulasyon Laboratuvar Cihazlarının Sayısının %20 Arttırılması 13 Laboratuvar Cihazları Alımı 14 Bilgi Teknolojileri Alımı ve Yenilenmesi 14 Bilgi Teknolojileri Alımı 15 Fakültemiz Kütüphanesinin sahip olduğu imkanlarının %20 arttırılması 15 Kütüphane Materyalleri Alımı 16 Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi ve Paydaş Memnuniyetinin Artırılması İçin Temizlik Hizmeti Alımı 16 Temizlik Hizmeti Alımı 17 Eğitim ve Öğretimin Sürdülebilmesi ve Paydaş Memnuniyetinin Artırılması İçin Özel Güvenlik Hizmeti Alımı 17 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı 18 Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi ve Paydaş Memnuniyetinin Artırılması İçin Sivil Savunma Hizmetlerine Pay Ayrılması 18 Sivil Savunma Hizmeti 19 Öğrenci Memnuniyetinin Artırılması için İdari Hizmetlerin (SKS+Öğrenci işleri) Sunumunun İyileştirilmesi 19 Öğrenci Memnuniyeti İçin İdari Hizmetlerin Sunumu 20 Öğrenci Memnuniyetinin Artırılması için kantin Hizmeti Sunumunun İyileştirilmesi 20 Öğrenci Memnuniyeti İçin kantin Hizmetlerinin Sunumu 21 Öğrenci-Öğretim elemanı değişim programlarının daha etkili hale getirmek, Yurt dışında staj yapan öğrenci sayısını %20 arttırmak, 21 Yurtdışı Öğrenci Değişim Projesi 22 Öğrenci-Öğretim elemanı değişim programlarının daha etkili hale getirmek, Yurt dışında staj yapan Öğretim Elemanı sayısını %20 arttırmak, 22 Yurtdışı Personel Değişim Projesi 23 Uluslararası Kuruluşlara üyeliğin sağlanması 23 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri 24 AB uluslar arası projeleri %3 oranında arttırmak 24 AB Uluslararası Proje Giderleri 25 Yılda en az bir defa uluslararası bilimsel sempozyumlar düzenlemek 15

17 25 Uluslararası Bilimsel Sempozyum Giderleri 26 Fuar, Organizasyon, Bahar Şenlikleri Aracılığıyla Tanınırlılığı Arttırmak 26 Tanıtma,Temsil, Fuar, Organizasyon Giderleri 27 Türkiye'nin Önemli Referans Uygulama ve ağız diş sağlığı hizmeti sunan fakültesi olmak 27 Ağız diş sağlığı hizmetleri 28 Mevcut olan Kalite belgesinin devamlılığının sağlanması 28 Kalite belgesi Tablo15 Birimimizin 2013 yılı faaliyet bilgilerine ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI FAALİYET TÜRÜ Ulusal Uluslararası Toplam Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri

18 Tablo Yılı Yayınlarla ilgili Birimimizin faaliyet bilgileri aşağıda gösterilmiştir. YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale (WOS:382) 14 Ulusal Makale 14 Uluslararası Bildiri 24 Ulusal Bildiri 7 Kitap Tablo17 Editörlük ve hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı aşağıda gösterilmiştir. EDİTÖRLÜK/HAKEMLİK YAPAN EDİTÖRLÜK/HAKEMLİK DERGİ HAKEMLİĞİ YAPAN HAKEMLİĞİ YAPILAN DERGİ ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI YAPILAN KİTAP SAYISI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI SAYISI Araştırma ve Yayın Analizi Bilimsel Projeler ve Proje Birimi Bölümümüzde üniversitemiz Bilimsel Araştırma projeleri, Tübitak tarafından desteklenen projeler yürütülmektedir. Bunun dışında fakültemizden Çukurova Kalkınma ajansınındesteklediği 2 page tamamlanmış ve bu sayede hem kilinik hizmetler hemde engelliler için özel hizmet birimlerinin oluşturulması sağlanmıştır. Yine ortaklarından birinin fakültemiz Pedodonti Anabilim dalının olduğu bir Avrupa bigi projesi devam etmektedir. Bu proje ile engellilere ağız diş sağlığı verilmesi konusunda bir farkındalık oluşturulacaktır Tablo18 birimimizin proje bilgileri aşağıda gösterilmiştir. PROJELER ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJE YIL İÇİNDE EKLENEN PROJE TOPLAM YIL İÇINDE TAMAMLANAN PROJE TOPLAM ÖDENEK ( ) DPT TÜBİTAK SANTEZ BAP AB TOPLAM

19 Tablo yılında yatırım projeleri kapsamında başlayan, devam eden ve biten projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. PROJE ADI Engelsiz gülüşlerle engellilere bir umut AÇIKLAMA ÇKA küçük ölçekli altyapı mali destek projesi Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılan Çalışmalar Tablo Yılı Yayınlarla ilgili Birimimizin faaliyet bilgileri aşağıda gösterilmiştir. YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale (WOS:382) 14 Ulusal Makale 14 Uluslararası Bildiri 24 Ulusal Bildiri 7 Kitap Toplumla Etkileşim ve Uluslararası İlişkiler Toplumla Etkileşim ve Uluslararası ilişkiler Tüm Eğitim kuruluşlarının topluma karşı sorumlulukları vardır. Sağlık ve eğitim hizmetleri veren fakültemiz ürettiklerini toplumla paylaşma gibi önemli bir görevide vardır. Toplum Ağız diş sağlığı alanında İl sağlık Müdürlüğü ile birlikte önemli çalışmalar yürütmektedir.bölge okullarında pek çok ilkokul öğrencisi ağız diş sağlığı açısından bilgilendirilmekte ve koruyucu flor uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca bölgesel toplantılarda etkin rol alarak katkı sağlamaktadır. Üniversitenin stratejik amaçlarına uygun olarak uluslararası ilişkiler kurmak fakültemiz için oldulça önemlidir. Bu amaçla öğretim elemanlarımızın kendini geliştirmesi hedeflenmektedir. Değişim programları ile öğrenci ve öğretim elemanlarının hareketliliğinin sağlanması önemsenmekde dönem stratejik hedeflerimizin arasındadır. Bilimin getirdiklerinin üretime dönüşmesi fakültemizin hedefleri arasındadır. Bu amaçla San-Tez projeleri için personelin teşvik edilmesi hedeflerimiz arasındadır dönemi içerisinde üniversite stratejik hedeflerine uygun olarak faaliyette bulunmak, Fakültemizin bilimsel gücünü artıracaktır. 18

20 Paydaş Analizi Paydaş analizlerinde fakültemiz tarafından hastalara hizmetler hakkında hastalar tarafından, yine sağlık eğitimi ve hizmetlerimiz hakkında Sağlık Bakanlığı, Diş Polinikleri, Ağız diş hastaneleri tarafından dile getirilen görüş ve öneriler stratejik amaç ve hedeflerimiz ile performans göstergelerinin değerlendirilmesinde ve belirlenmesinde dikkate alınmıştır. Tablo21 Paydaş analizi PAYDAŞLAR PAYDAŞ GRUBU PAYDAŞLIK İLİŞKİSİ ÖNEMİ Üniversite, Kamu, Sivil Toplum Ve Özel Sektör Başlıklarına Uygun Gördüğünüz Eklemeleri Yapınız ÜNİVERSİTE İP: İÇ PAYDAŞ DP: DIŞ PAYDAŞ Y: YARARLANICI T: TEMEL ORTAK S: STRATEJİK ORTAK H: HİZMET ALANLAR 1. Çok Zayıf 2. Zayıf 3. Orta 4. Güçlü 5. Çok güçlü Akademik Personel İP T 5 İdari Personel İP T 5 Öğrenciler İP T 5 Öğrenci Aileleri DP S 4 Mezunlar DP S 5 Diğer Üniversiteler(Yurt İçi) DP S 3 Diğer Üniversiteler(Yurt Dışı) DP S 2 KAMUKURULUŞLARI (Başbakanlık, Bakanlıklar, Valilik, Sayıştay, TÜBİTAK-TÜBA, KOSGEB, Türk Patent Enstitüsü, Vb. Biriminizle İlgili Olan Kurumları Belirtiniz.) Sağlık Bakanlığı DP S 5 TÜBİTAK-TÜBA DP S 5 YÖK İP T 5 SGK DP S 5 ÖSYM DP S 3 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (Yerel Yönetimler, Dernekler, Medya, Genel Toplum, Vb. Biriminizle İlgili Olan Kurumları Belirtiniz.) Diş Hekimliği Fakültesi Mezunlar Derneği Adana Sosyal Hizmetler Vakfı ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) DP S 5 Y H 3 Y H 3 Medya Y H 3 Diş Hekimleri Odaları DP S 4 ÖZEL SEKTÖR (İşverenler, Ticari Kurum Ve Kuruluşlar, Piyasa Araştırma Departmanları, Vb. Biriminizle İlgili Olan Kurum Ve Kuruluşları Belirtiniz) Özel Hastaneler DP H 4 Özel Diş Tedavi Merkezleri Serbest Diş Hekimi Muayenehaneleri DP H 4 DP H 4 19

21 Kurum içi Analiz ve Çevre Analizi Kuruluşun Yapısı Üst Yönetim Birimleri Dekan Harcama Yetkilisi Prof.Dr. Serdar TOROĞLU Dekan yardımcısı Harcama Yetkilisi Prof.Dr.Oğuz YOLDAŞ Fakülte Sekreteri Gerçekleştirme Görevlisi M.Fatih BOZKURT Özel Bütçe Sorumlusu Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Mehmet TOLUN Döner Sermaye Sorumlusu Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Şener ELMAS İlgili kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiştir. 20

22 GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI REKTÖR DEKAN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU Hasta Hakları Birimi Kalite Yönetim Temsilcisi Dekan Yardımcısı (İdari ve Mali İşlerden Sor.) DekanYardımcısı (Öğrenci İşlerinden sor.) Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Fakülte Sekreterliği Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı Endodonti Anabilim Dalı Başkanlığı 21

23 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI DEKAN KALİTE YÖNETİM YARDIMCISI (Yönetimin Temsilcisi) Kalite Yönetim Birimi Eğitim Kayıt Birimi Dökümantasyon ve Kayıt Birimi Halkla İlişkiler Birimi 22

24 FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI DEKAN FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ Öğrenci İşleri Bürosu Döner Sermaye Bürosu Personel İşleri Bürosu Ambar - Ayniyat Saymanlığı Özel Bütçe Bürosu Teknik ve İdari Büro Arşiv Bürosu Hasta Arşivi Birimi Dekan Sekreterliği Klinik Hizmetleri Bürosu Yazı İşleri Bürosu Tahakkuk Bürosu Bilgi İşlem Birimi Vezne Birimi Alacak Takip Bürosu Satın Alma Birimi Temizlik İşleri Birimi Bakım - Onarım Birimi Güvenlik İşleri Birimi Danışma Birimi Klinik Sekreterliği Anabilim Dalı Sekreterliği 23

25 ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI ORGANİZASYON ŞEMASI ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI Dr. Diş Hekimleri (Öğretim Üyesi Diş Hekimleri ve Uzman / Doktoralı Diş Hekimleri) Diş Hekimleri (Araştırma Görevlisi Diş Hekimleri ve Diş Hekimleri) Stajyer Diş Hekimliği Öğrencileri Anabilim Dalları Sekreterleri Teknisyenler Hemşireler Diş Teknik Sekreterleri 24

26 Akademik Personel Sayısı Tablo 22 Birimimizin akademik personelinin unvana göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Birim Adı Prof. Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Okutman Uzman Toplam DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİĞER TOPLAMI GENEL TOPLAM Tablo23 Akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. UNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Profesör 4 4 Doçent 6 6 Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi 3 3 Araştırma Görevlisi Çevirici 0 Eğitim-Öğretim Planlamacısı 0 Okutman 0 Uzman 0 TOPLAM Tablo24 Birimimizin yıllar itibariyle akademik personel sayıları aşağıda gösterilmiştir. AKADEMİK PERSONEL Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Okutman Uzman TOPLAM

27 Tablo25 Birimimizde görev yapan yabancı uyruklu akademik personelin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. UNVANI GELDİĞİ ÜLKE ADI SAYISI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Okutman Uzman TOPLAM 0 Tablo26 Çeşitli üniversitelerden Birimimizde ve Birimimizden çeşitli üniversitelere görevlendirilen akademik personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. UNVANI ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERDEN BİRİMİMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL SAYISI BİRİMİMİZDEN ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL SAYISI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 1 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Okutman Uzman TOPLAM 0 1 Tablo27 gösterilmiştir. Birimimizde görev yapan sözleşmeli akademik personelin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda UNVAN SAYI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi 26

28 Uzman Okutman Sanatçı Öğretim Elemanı Sahne Uygulatıcısı TOPLAM Tablo28 Akademik personelimizin yaş aralıklarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ TOPLAM KİŞİ SAYISI İdari Personel Tablo29 Birimimizde çalışan idari personelin sayıları aşağıda gösterilmiştir. Birim Adı İdari Kadro Sözleşmeli Personel Sayısı İşçi Sayısı Geçici İşçi Sayısı Toplam Kadro DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİĞER GENEL TOPLAM Tablo30 Birimimizde çalışan idari personelin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. UNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Genel İdare Hizmetleri 8 5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 5 1 Teknik Hizmetler Sınıfı - 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 - TOPLAM

29 Tablo31 İdari personelin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı aşağıdaki tablo yardımıyla gösterilmiştir. UNVANI KADRO SAYISI İlköğretim 2 Ortaokul 1 Lise 5 Ön lisans 9 Lisans 9 Yüksek Lisans Doktora TOPLAM 26 Tablo32 İdari personelin hizmet sürelerine göre dağılımı tabloda gösterilmiştir. İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 YIL 4-6 YIL 7-10 YIL YIL YIL 21 YIL ÜZERİ TOPLAM KİŞİ SAYISI Tablo33 Birimimizin idari personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ TOPLAM KİŞİ SAYISI Tablo34 Birimimizde çalışan işçilerin pozisyonlara göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Sürekli İşçiler 1-1 Vizeli Geçici İşçiler (Adam/Ay) Vizesiz İşçiler (3 Aylık) TOPLAM

30 Tablo35 Sürekli işçilerin hizmet süreleri ile ilgili sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 YIL 4-6 YIL 7-10 YIL YIL YIL 21 YIL ÜZERİ TOPLAM KİŞİ SAYISI 1 1 Tablo36 Sürekli işçilerin yaş durumuna göre dağılımını gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir. SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ TOPLAM KİŞİ SAYISI 1 1 Öğrenci Sayısı Tablo37 Birimimizde öğrenim gören öğrenci sayılarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM UZAKTAN ÖĞRETİM TOPLAM DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİĞER TOPLAMI GENEL TOPLAM Tablo38 Birimimizde öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. HAZIRLIK ÖĞRENİMİ HAZIRLIK ÖĞRENİMİ FAKÜLTE / YO / MYO ADI GÖREN I.ÖĞRETİM GÖREN II. ÖĞRETİM TOPLAM ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENCİLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1-1 MESLEK Y.OKULLARI TOPLAMI GENEL TOPLAM

31 Tablo39 Birim öğrenci kontenjanları ve doluluk oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI Birimin Adı **ÖSS Kontenjanı *ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) (* / **) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ %106 DİĞER TOPLAMI %106 GENEL TOPLAM %106 Tablo40 Birimimizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM UZAKTAN ÖĞRETİM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAM DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİĞER TOPLAMI GENEL TOPLAM Tablo eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerin sayıları aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM UZAKTAN ÖĞRETİM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAM DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİĞER TOPLAMI GENEL TOPLAM

32 Tablo42 YILLAR Yıllara Göre Mezun Öğrenci Sayılarımız ise şöyledir. MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI Toplam 392 Diş Hekimi Ülkemiz sağlık ordusuna kavuşturulmuştur. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo43 Birimin sahip olduğu ağ cihazları kaynakları aşağıda gösterilmiştir. AĞ CİHAZLARI SAYISI Modemler (Erişim Cihazları) (ADSL) - Switchler (Anahtarlar) 17 Routerlar (Yönlendirici Cihazlar) - İletişim Ağ Cihazları 16 Çok Fonksiyonlu Network Cihazları 1 Diğer - TOPLAM 34 31

33 Tablo44 Birim hizmetine sunulan yazılımlar aşağıda gösterilmiştir. BİRİM HİZMETİNE SUNULAN YAZILIMLAR Yazılım Edinim Şekli Yazılım Açıklama Bilgi İşlem Dairesince Satın alma Kiralama Kaspersky Antivirüs x Mdaemon Mail x Microsoft İşletim Sistemi vb. x Fırewall Network güvenlik x HBYS otomasyon x Dmis otomasyon x Say 2000 otomasyon x KBS otomasyon x A- DA Tablo45 Birimin idari, eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan masaüstü ve taşınabilir bilgisayar sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. BİLGİSAYARLAR ADET Masaüstü Bilgisayar 230 Taşınabilir Bilgisayar 20 Toplam

34 Tablo46 Birimimizin diğer bilgi ve teknoloji kaynakları çeşidi ve kullanım amacına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İDARİ AMAÇLI (ADET) EĞİTİM AMAÇLI (ADET) ARAŞTIRMA AMAÇLI (ADET) Projeksiyon 13 Slâyt Makinesi 4 Tepegöz 2 Episkop - Barkot okuyucu 127 Baskı Makinesi - Fotokopi Makinesi 2 Faks 1 Fotoğraf Makinesi 15 Kameralar 1 Televizyonlar 21 Yazıcılar 48 Tarayıcılar 9 Müzik Setleri 1 Mikroskoplar 57 DVD ler 3 Mali Durum Tablo47 Bütçe Giderlerine ilişkin, Birimimizin 2013 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Özel Bütçe KOD BÜTÇE GİDERLERİ 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ **2013 YILSONU TOPLAM ÖDENEK *2013 YILI GERÇEKLEŞEN HARCAMA TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) (*/**) 01 PERSONEL GİDERLERİ , , ,00 95,72 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,00 98,65 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,00 99,20 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM , , ,00 96,58 33

35 Tablo48 Bütçe Gelirlerine ilişkin Birimimizin 2013 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. EKO. KOD BÜTÇE GELİRLERİ **2013 GELİR TAHMİNİ *2013 YILSONU GERÇEKLEŞEN GELİR TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) (*/**) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri TOPLAM Tablo49 Bütçe Giderlerine ilişkin, Birimimizin 2013 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Döner Sermaye KOD BÜTÇE GİDERLERİ 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ **2013 YILSONU TOPLAM ÖDENEK *2013 YILI GERÇEKLEŞEN HARCAMA TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) (*/**) 01 PERSONEL GİDERLERİ , , ,49 65,78 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,31 83,16 05 CARİ TRANSFERLER , , ,51 76,99 06 SERMAYE GİDERLERİ , , ,00 45,83 07 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM , , ,31 67,89 Tablo50 Bütçe Gelirlerine ilişkin Birimimizin 2013 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. EKO. KOD BÜTÇE GELİRLERİ **2013 GELİR TAHMİNİ *2013 YILSONU GERÇEKLEŞEN GELİR TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) (*/**) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,31 76,52 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri TOPLAM , ,31 76,52 34

36 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Yapılan harcamalarla ilgili Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisince gerekli ön kontroller yapılmakta, her bir harcama belgesi üzerinde Kontrol Edilmiştir ve Uygun Görülmüştür kaşesi ile bu durum teyit edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkililerince ayrıca iç denetim yapılmakta, Fakültemizin harcamaları ile ilgili düzenlenen belgeler yeterli ve geçerli görülmektedir. Güçlü ve Zayıf Yönler Güçlü Yönler 1. ISO 9001:2000 Kalite belgesi 2. Öğretim üyelerinin bilgi, eğitim düzeyi ve kalitesi 3. Araştırma olanaklarının yeterli olması 4.Teknolojik imkânların yeterli olması 5. Öğrenci Kalitesi 6. Tıp Fakültesi ile aynı kampüste olmak 7. Merkezi Sterilizasyon 8. Enfeksiyon Kontrol Komitesi olması 9. Kurumuna bağlı, kaliteli ve özverili idari personel 10. Hasta kapasitesinin yüksek olması 11. Personelin, öğrencilerin sorunlarını çözme becerisi 12. Tüm süreç idari tasarrufların yasa ve yönetmeliklerle belirlenmesi 13. Araştırma potansiyeli ve araştırmaya olan isteklilik 14. Tam zamanlı çalışan öğretim üyesinin fazla olması 15. Döner sermaye paylarının zamanında ve düzenli şekilde verilmesi 16.Genel Anestezi birimi ile engelli hastalara verilen hizmetin bölgede tek olması 35

37 Zayıf Yönler 1. İş yükü fazlalığı 2. Öğrenci sayısının fiziki alana göre fazla olması 3. Hasta sayısının fazla olması sebebiyle uzun randevular verilmesi 4. Araştırma görevlisi kadrolarındaki yetersizlik(dus kadroları) 5. Öğretim Üyesi sayısının bazı Anabilim Dallarında yetersiz olması 6. İdari personel sayısının yetersizliği 7.SGK nın tedavi ücretlerini uzun zamandır arttırmaması bunun yanında hizmet maliyetlerinin artması karşısında oluşan ekonomik güçlükler Çevre Analizi Tehditler 1. Giderek sayısı artan Ağız Diş Sağlığı merkezleri nedeniyle öğrenci eğitimi için hasta bulma güçlüğü yaşanabilir. 2.Yürürlükteki performans sistemi çok kırılgan bir yapıya sahip. Sosyal güvenlik kurumunun uyguladığı değişik politikalar nedeniyle bazı anabilim dallarından öğretim üyesi bulmak ve hizmet vermek zor olabiliyor. 3. Sağlık Bakanlığının uyguladığı Diş hekimliği uzmanlık politikası asistan sayısının belirlenmesini güçleştirmekte ve bu durum hizmetin planlanmasını güçleştirmektedir. Fırsatlar 1. Bölgemizde yüksek hasta potansiyeli ile döner sermaye gelirlerinin yüksek tutulması eğitim ve hizmet alanınıda kaliteyi yükseltmektedir. 2. Sosyal güvenlik Kurumu dışında kalan hastaların kurumlarıyla yapılacak sözleşmeler ile yüksek gelir gurubu hasta tedavisi ile daha fazla gelir elde edilebilir. 3 Fakültemizin nitelikli öğrenci ve nitelikli uzmanlık öğrencileri tarafından tercih edilmesi eğitim öğretim ve bilimsel kaliteyi yükseltecektir. 36

38 3. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Verdiği Lisans ve lisansüstü eğitimle, üstün nitelikli, geleceğin diş hekimlerini ve akademisyenlerini yetiştirmek, bilimsel araştırma ve yayın olanakları sağlayarak diş hekimliği bilimine katkıda bulunmak, muayene ve tedavi hizmetlerinde, çağdaş bilimin ışığında, toplumun ağız-diş sağlığının korunması ve tedavisi hizmetlerini karşılamaktır. Vizyon Toplumun ağız-diş sağlığına, en ileri teknoloji, uluslararası düzeyde eğitim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile yetişmiş diş hekimleri ile kaliteli hizmet veren bir sağlık ve eğitim kuruluşu olmaktır. Temel Değerlerimiz Akademik personel, idari personel, öğrenciler ve mezunlar ile ortak hareket eden büyük bir aile yapısı ile temel değerleri gerçekleştirme inancı, Verdiği hizmetler ile bölgeye ve yörel değerlere katkı sağlama Eğitim ve sağlık hizmetlerinde olduğu kadar bilim ve araştırma geliştirme Ulusal ve uluslararası akademik işbirliğini artırmak kalite hedefini ileriye taşımaktır. Kalite Politikası Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Muayene ve Tedavi Hizmetlerinde; hasta memnuniyetine yönelik, sürekli gelişerek iyileşen sağlık hizmeti sunmaya kendini adamış bulunmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için hizmetlerin her aşamasında en yüksek kaliteyi güvence altına alacak etkin bir kalite sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaç edinmiştir. Fakültenin Kalite ve Yönetim Politikası; * SÜREKLİ KALİTE İLKESİNİN, ETİK KURALLARININ VE BİLİMSEL VERİLERİN KILAVUZ ALINDIĞI HİZMET SUNUMU İLE HASTA MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK, * İSTEK, BEKLENTİ VE ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALARAK HİZMET SUNMAK, * HER KADEMEDE EĞİTİMİN ÖNEMİNE İNANMAK, *KALİTEYİ VE KORUYUCU SAĞLIK ÖNLEMLERİNİ, SATINALMA DAN BAŞLAYARAK HİZMET SUNUMUNUN HER KADEMESİNDE SÜREKLİ KILMAK, * UYGUNSUZLUKLARI OLUŞMADAN ÖNLEMEK VE MEYDANA GELEN UYGUNSUZLUKLARI DA DÜZELTİP, TEKRARLANMAMASI İÇİN TEDBİR ALMAK. 37

39 Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Tablo 51 Stratelik amaçlar, hedefler ve stratejiler tablosu AMAÇ 1.0. Hedef 1.1. Strateji Strateji Strateji Strateji Strateji Hedef 1.2. Strateji EĞİTİM ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eğitim-Öğretim programlarının iyileştirilmesi ve güncellenmesi Ders içeriklerinin bilimsel gelişmelere göre güncellenmesi Ders tanımların AB ve uluslararası standartlar dalında tanımlanması Elektironik ve basılı ders kitaplarının sayısının artırılması Birim kütüphanesinin ders kitabı kaynağı sayısının artırılması Eğitim ve öğretimde Akreditasyon çalışmalarına başlanması Ulusal ve Uluslararası öğrenci hareketliğinin geliştirilmesi Mevlana, Farabi ve Erasmus ile diğer ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarından fakültemize gelen öğrencive giden öğrenci sayısının artırılması AMAÇ 2.0. HEDEF 2.1. Strateji Strateji HEDEF 2.2. Strateji Strateji AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Akademik personel sayısının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması Anabilim dalının stratejik amaçlarına yönelik akademik personel ihtiyaçlarının karşılanması Diş Hekimliğinde uzmanlık sınavı ile alınan araştırma görevlilerin anabilimdalı ihtiyaçları doğrultusunda sayısının arttırılması Akademik personel Niteliğinin arttırılması Öğretim elemanları için hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi Bilgi ve görgü gelişimine yönelik yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerin artırılması AMAÇ 3.0. HEDEF 3.1. Strateji HEDEF 3.2. Strateji Strateji İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK İdari personelin memnuniyetinin artırılması Kurumsal memnuniyet ve aidyet duygusunu geliştirici sosyal kültürel ve sanatsal faliyetlerin artırılması İdari personel sayısının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması Birimlerin stratejik amaçlarına yönelik idari personel ihtiyacının karşılanması(radyoloji teknisyeni,klinik yardımcı personel, diş protez teknisyeni gibi) Çeşitli idareler ile takviye döner sermayesi ile karşılanan destek personelinin yerine Devlet memuru personel isdihdam edilmesi ile kurumuz üzerindeki mali yükün azaltılması 38

40 AMAÇ 4.0. KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ HEDEF 4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonunun arttırılması Strateji Strateji HEDEF 4.2. Strateji Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması Öğrenciler ve mezunların kurum kültür ve motivasyonun artırılması Öğrenciler ve mezunların katılımıyla sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyet sayısını artırmak AMAÇ 5.0. HEDEF 5.1. Strateji HEDEF5.2. Strateji FİZİKSEL ALT YAPISI GÜÇLENDİRMEK Eğitim Alt yapısının güçlendirilmesi Artan öğrenci sayısı ile ihtiyaç duyulabilecek yeni eğitim alanlarının oluşturulması Araştırma geliştirme Altyapısının güçlendirilmesi Araştırma laboratuvarlarının altyapısının ve ilgili donanımın geliştirilmesi AMAÇ 6.0. HEDEF 6.1. Strateji Strateji BİGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRMEK Elektironik belge ve bilgi Yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi Donanım ve ağ yapısının hasta hizmetlerinin geliştirilmesi için güncellenmesi Klinik birimlerdeki hastaya ait hizmetlerin aktarılmasının iyileştirilmesi Strateji Elektironik yedekleme sistemlerinin güçlendirilmesi. AMAÇ 7.0. HEDEF 7.1. ÖĞRENCİ YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Fakültenin tercih edilme düzeyinin yükseltilmesi Strateji Fakülte imkanlarının tanıtılmasıyla yüksek puanlı öğrencilerin tercih etmelerinin sağlanması HEDEF 7.2. Öğrenci etkinliklerin çeşitlendirmesi ve artırılması Strateji Bilimsel, sosyal, kültürel sanatsal ve sportif amaçlı öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması 39

41 AMAÇ 8.0 HEDEF 8.1. BİLİMSEL YAYIN VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI Uluslar arası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayısının arttırılması Strateji Bilimsel Araştırma proje birimi ile işbirliği yapmak Strateji Bilimsel proje alan personelin teşvik edilmesi Strateji Diğer fakültelerle ortak projelerin desteklenmesi Strateji Bilimsel yayın sayısının artırılması ve teşvik miktarının artırılması AMAÇ 9.0. TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ HEDEF 9.1. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi Strateji Hastanelerin sayısının ve kalitenin artırılması Strateji Hasta hizmetleri konusunda alınmış kalite belgesinin devamının sağlanması Strateji Hekimlerin ve yardımcı personelin çalışma şartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi HEDEF 9.2. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi Strateji Sürekli eğitim ve koruyucu hekimlik konusunda çalışmalar yapılması Strateji Mezunlar ve meslek odaları ile mezuniyet sonrası eğitim hizmetleri sunulması AMAÇ STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI HEDEF Stratejik planın kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılması Strateji Tüm anabilim dallarının ve idari birimlerin stratejik plan sürecinin takibinin sağlanması HEDEF 10.2 Stratejik plan değerlendirmesi Strateji Stratejik plan sonuçlarının yıllık değerlendirilmesi 40

42 Performans Göstergeleri Tablo 52 Performans göstergeleri tablosu Hedef no Göstergeler Hedef 1.1. AKTS'ye uygun ders tanımlarının tüm derslere oranı(%) Hedef 1.1. İhtiyaçların belirlenme ve iyileştirme oranı(%) Hedef 1.4. Yeni yöntem, araç ve sistemlerle oluşturulacak ve uyarlanacak ders sayısı Hedef 2.1. Akademik personel sayısında gerçekleşecek artış oranı(%) Hedef 2.1. Akademik personel başına düşecek öğrenci sayısı Hedef 2.2. Düzenlenecek eğitim sayısı 8 6 Hedef 2.2. Yurtdışında görevlendirilecek akademik personel sayısı Hedef 2.2. Yurtiçi ve yurtdışına yapılacak görevlendirme sayısı Hedef 2.2. Açılacak kurs sayısı 8 6 Hedef 3.1. Düzenlenecek eğitim sayısı 4 4 Hedef 3.1. Yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler sayısı 3 3 Hedef 3.2. İdari personel kadro doluluk artış oranı(%) Hedef 3.3. İdari Personel sayısında gerçekleşecek artış oranı(%) Hedef 4.1. Çalışanlara yönelik yapılacak sosyal faaliyet sayısı 6 4 Hedef 4.1. Artırılacak alanın mevcut alana oranı Hedef 4.1. Çalışanların memnuniyet yüzdesi(%) Hedef 4.1. İyileştirme oranı(%) Hedef 4.1. Engelsiz erişim sağlanan düzenleme oranı(%) + + Hedef 5.1. Alt yapı çalışmalarına ayrılacak bütçe oranı(%) 5 5 Hedef 5.2. Fiziki durumu iyileştirilecek büro sayısı 1 1 Hedef no Göstergeler Hedef 6.1. Yenilenecek donanım ve ağ sistemlerinin toplam sisteme oranı(%) Hedef 6.1. Elektronik Arşivleme Sisteminin kurulması,sistemle yürütülen iş/işlem oranı(%) Hedef 7.1. Program taban puanlarındaki artış/oranı(%)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI http://shmyo.cukurova.edu.tr Çukurova

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 ADANA 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA http://shmyo.cukurova.edu.tr

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2014 MALİ YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ Yüksekokulumuz; Ülkemizdeki nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik ön lisans eğitimi vermek, eğitimde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24 2013 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 01 I- GENEL BİLGİLER 03 A- Misyon ve Vizyon 03 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 04 C- İdareye İlişkin Bilgiler 05 1- Fiziksel Yapı 05 2- Örgüt Yapısı 08 3- Bilgi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...5 B- Yetki, Görev

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Baskı Tarihi Nisan 2012 Baskı Adıyaman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0416) 223 25 00 Fax: (0416) 223 38 30 E-Posta: sgdb@adiyaman.edu.tr www.adiyaman.edu.tr Adıyaman, 2012 Eğitimdir

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bursa 2012 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı