T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/ T.C. Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır ÜNİVERSİTEMİZ İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ NDE BAZI SEÇMELİ DERSLERİN EKLENMESİ-ÇIKARILMASI Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın, Tarih Bölümü nde bazı Seçmeli Derslerin Eklenmesi-Çıkarılması hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü nde bazı Seçmeli Derslerin Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere programa eklenmesi-çıkarılmasının uygun olduğuna ve geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 10.2. ÜNİVERSİTEMİZ İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATININ GÜNCELLENMESİ Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın, Coğrafya Bölümü Ders Müfredatının güncellenmesi hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü programlarında yer alan derslerin adı, kodu, kredisi, içeriği ile bunların haftalık ve teorik uygulama saatlerinin yarıyıllarına göre güncellenen müfredat Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim programlarında birinci sınıf öğrencileri için uygulanmasına programda değiştirilen veya kaldırılan derslerinin devamını alarak başarısız olan öğrencilerin eşdeğer derslerin sınavlarına girmelerinin uygun olduğuna ve müfredatın geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3 10.3. ÜNİVERSİTEMİZ İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATININ GÜNCELLENMESİ Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ders Müfredatının güncellenmesi hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Programı ders müfredatının güncellenmesinin geldiği şekli ile aynen kabulüne Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

4 10.4. ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE PAZARLAMA VE NÖROPAZARLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FÜPNAM) NİN AÇILMASI Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın, Üniversitemiz bünyesinde Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (FÜPNAM) nin açılması ile hazırlanan Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (FÜPNAM) Yönetmeliği taslağı hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz bünyesinde Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (FÜPNAM) nin açılmasına, Hazırlanan Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (FÜPNAM) Yönetmeliği nin geldiği şekli ile aynen kabulüne, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve yayın Genel Müdürlüğü ne gönderilmesine, Oybirliği ile karar verildi.

5 10.5. ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI III. SINIF NUMARALI ÖĞRENCİSİ MELİS GÖZDE ERDEM İN ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ NDE EĞİTİMİNİ SÜRDÜRME İSTEĞİ Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı III. Sınıf numaralı öğrencisi Melis Gözde ERDEM in sağlık problemleri nedeniyle, Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında özel öğrenci statüsünde İnönü Üniversitesi nde eğitimine devam etme isteğine ilişkin tarih ve sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı III. Sınıf numaralı öğrencisi Melis Gözde ERDEM in sağlık problemleri nedeniyle, Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında özel öğrenci statüsünde İnönü Üniversitesi nde eğitimini sürdürmesi isteğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

6 10.6.ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN SEÇMELİ DERS KODUNDA TASHİHİ KARAR ALINMASI Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünün öğretim yılından itibaren uygulanan ders programında bulunan ve seçmeli olarak okutulan ders kredisini düzeltilmesi hakkındaki tarih ve sayılı Dekanlık yazısı görüşüldü: Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve /9.6 sayılı kararı ile ÇMÜ 435 Arıtma Tesisi Hidroliği dersinin TULK kredisi ( ) olan kredisinin ÇMÜ 435 Arıtma Tesisi Hidroliği ( ) şeklinde tashihi karar ile düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.

7 10.7.ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI DERS DEĞİŞİKLİĞİ Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Ders Değişikliği hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı nın, İslam Tarihi Bilim Dalı derslerinden, İTS 520 İslam Tarihinde Müslim-Gayrimüslim İlişkileri II dersinin gerekçeli raporuna istinaden iptal edilerek yerine, İTS 520 Hülafa-i Raşidin Dönemi dersinin açılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

8 10.8. ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI NDA DERSLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün, Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı nda Derslerin Yeniden Düzenlenmesi hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı nın derslerinin yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna ve geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9 10.9. ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI 2014 YAZ DÖNEMİ AÇILMASI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2014 Yaz Dönemi Açılması teklifi hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı nın tarihleri arasında uygulanacak olan 2014 yaz döneminin kabulünün uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

10 ÜNİVERSİTEMİZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI MADDE 6/B'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ Üniversitemiz Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne ait Senato Esasları Madde 6/b'nin "Değerlendirmede; ALES puanının %60'ı, lisans mezuniyet notunun %30'u, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %10'u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 olması gerekir." şeklinde değiştirilmesi hakkındaki tarih ve sayılı Rektörlük yazısı görüşüldü: Üniversitemiz Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne ait Senato Esasları Madde 6/b'nin; Eski hali "Değerlendirmede; ALES puanının %55'i, lisans mezuniyet notunun %25'i, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %20'u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 olması gerekir." Yeni Hali "Değerlendirmede; ALES puanının %60'ı, lisans mezuniyet notunun %30'u, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %10'u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 olması gerekir." Şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

11 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI İÇİN AÇILAN DERSLERİN UYGULAMASINDA ÇIKAN SORUNLARDAN DOLAYI TEK DERS HALİNDE YENİDEN DÜZENLENMESİ Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Zorunlu Hazırlık Programı için açılan derslerin uygulamasında çıkan sorunlardan dolayı tek ders halinde yeniden düzenlenmesi hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (1+1) Zorunlu Hazırlık Programı nda okutulan CPP 111 Grammer-CPP 113 Reading-CPP 115 Listening-CPP 117 Speaking-CPP 199 Writing-CPP 121 Vocabulary-CPP 102 Main Course-CPP 104 Listening 2-CPP 106 Speaking 2-CPP 108 Writing 2 ve CPP 110 reading 2 derslerinin, Compulsory English PrepProgramme adı altında tek ders halinde yeniden düzenlenmesine ve ders kodunun HZR115 olarak belirlenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

12 ÜNİVERSİTEMİZ DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROGRAMI (FÜ-DOSAP) UYGULAMA YÖNERGESİ Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Programı (FÜ-DOSAP) Uygulama Yönergesi görüşüldü: Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Programı (FÜ-DOSAP) Uygulama Yönergesi nin geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

13 ÜNİVERSİTEMİZ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi görüşüldü: Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi nin geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14 ÜNİVERSİTEMİZ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi görüşüldü: Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi nin geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

15 ÜNİVERSİTEMİZ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi görüşüldü: Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi nin geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

16 YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU NUN, TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULLARINDAN DERS ALMALARI Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun, tarihli toplantısında alınan kararlar gereğince Üniversitemiz öğrencilerinin diğer Üniversitelerin Yaz Okullarından ders almalarına ilişkin yazı görüşüldü: Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun, tarihli toplantısında alınan kararlar gereğince Üniversitemiz öğrencilerinin diğer Üniversitelerin Yaz Okullarından ders almalarının ve belirtilen şartların uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

17 ÜNİVERSİTEMİZ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi görüşüldü: Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi nin geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

18 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNE YERLEŞTİRİLECEK ÖĞRENCİLERİN SEÇİM KRİTELERİ VE BÖLÜMLERE GÖRE KONTENJANLARIN TESPİTİ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yerleştirme dışında öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olanlar ve mezunlar için başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına başvuran adayların seçiminde sıralama kriterlerinin belirlenmesi konusu görüşüldü: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/06/2014 tarih ve 4235 Sayılı yazılarının ekinde gönderilen yazının 8. Maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 Sayılı Kararı ekinde yer alan programlarda öğrenim gören ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonu itibariyle mezun olan, mezuniyet aşamasında olan veya önceki yıllarda mezun öğrencilerden Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Programlarına kontenjanlar dâhilinde alınacak öğrencilerin seçiminde sıralama kriterlerinin; Kontenjanı belirlenmiş her bir bölüm için, Fırat Üniversitesi öğrencileri ve Diğer Üniversite öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere, 1- Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin sıralamasında önceliğin mezunlara verilmesine, 2- Sıralamanın Lisans Diploma notunun (Transkript Not Ortalaması) 4 lük sistemdeki karşılığına göre yapılmasına (Bunun dışındaki notların 4 lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Not Dönüşüm Tablosunun esas alınmasına), 3- Diploma (Transkript Not Ortalaması) Notlarının eşitliği halinde öğrencinin üniversiteye giriş puanına bakılmasına, 4- Bölüm kontenjanlarının Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

19 ÜNİVERSİTEMİZ KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI İLE BAHÇE TARIMI PROGRAMI NA, EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 2014 ÖSYS- EK YERLEŞTİRME İLE 30 (OTUZ) ÖĞRENCİ ALINMASI Üniversitemiz Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün, Eğitim-Öğretim Yılında Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Bahçe Tarımı Programı na, 2014 ÖSYS- Ek Yerleştirme ile 30 (Otuz) öğrenci alınmasına ilişkin tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Keban Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Bahçe Tarımı Programı na, Eğitim-Öğretim Yılında 2014 ÖSYS- Ek Yerleştirme ile 30 (Otuz) öğrenci alınmasının uygun olduğuna, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

20 ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Üniversitemiz Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Yönergesi nin, 3. Maddesinin g fıkrasının değiştirilmesi konusu görüşüldü: Üniversitemiz Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Yönergesi nin, 3. Maddesinin g fıkrasının; Eski Hali g) Komisyon Heyeti: Yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Fırat Üniversitesi Hastanesinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Başhekim, 3 (Üç) Başhekim yardımcısı, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından önerilecek 1(bir) Yürütme Kurulu Üyesi ve Rektör tarafından görevlendirilecek 1(bir) adet Klinik Bilimler Öğretim Üyesinden oluşan FÜH Ek Ödeme Dağıtım Komisyonu nu Yeni Hali g) Komisyon Heyeti: Yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Fırat Üniversitesi Hastanesinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim yardımcıları, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından önerilecek 1(bir) Yürütme Kurulu Üyesi ve Rektör tarafından görevlendirilecek 1(bir) adet Klinik Bilimler Öğretim Üyesinden oluşan FÜH Ek Ödeme Dağıtım Komisyonu nu şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

21 Kurul Üyeleri: Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Prof. Dr. Hasan ALLİ Prof. Dr. Nuri ORHAN Prof. Dr. Ahmet KAZEZ Prof. Dr. Sadettin TANYILDIZI Prof. Dr. Rifat ÇOLAK Prof. Dr. Fikret KARATAŞ Prof. Dr. Enver ÇAKAR Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Prof. Dr. Saadettin TONBUL Prof. Dr. Ubeyde İPEK Prof. Dr. Ahmet ÖZER Prof. Dr. Dursun ŞEN Prof. Dr. Z. Hakan AKPOLAT Prof. Dr. Yasin VAROL Prof. Dr. İrfan ORHAN Prof. Dr. Kadir SERVİ Prof. Dr. Halil HASAR

22 Prof. Dr. Mustafa KAPLAN Doç. Dr. Zahir KIZMAZ Doç. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN Prof. Dr. Cengiz ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ Prof. Dr. Yusuf ÖZKAN Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN Doç. Dr. Servet YILDIZ Prof. Dr. İhsan HALİFEOĞLU Prof. Dr. Gürsel DİNÇ Doç. Dr. Tarık ÖZCAN Prof. Dr. Erdal DUMAN Doç. Dr. Hasan GÜL Doç. Dr. Ahmet Orhan GÖRGÜLÜ Doç. Dr. Nihat TOSUN Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK Prof. Dr. Şener DEMİREL Prof. Dr. Etibar PENAHLI Doç. Dr. Mehtap YEŞİLORMAN Prof. Dr. H. Mehmet SOYSALDI Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Prof. Dr. Ahmet AKSIN Prof. Dr. Yakup DEMİR Prof. Dr. Naim SAĞLAM Prof. Dr. Mehmet Horik KORKUT Prof. Dr. Asaf VAROL Prof. Dr. Yaşar DOĞAN Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR Prof.Dr. Hasan ALLİ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat ÇOLAK Dekan Yrd.Doç.Dr. Kürşat ÇELİK Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Metin GÜLTEKİN Dekan V. Prof.Dr. Ubeyde İPEK Dekan Prof.Dr. Dursun ŞEN Dekan Prof.Dr. Yasin VAROL Dekan Prof.Dr. Kadir SERVİ Dekan Doç.Dr. Mete ÖZCAN Enstitü Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN E-İmzalıdır Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Rektör Prof.Dr. Ahmet KAZEZ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fikret KARATAŞ Dekan Prof.Dr. Gıyasettin ARSLAN Dekan Prof.Dr. Saadettin TONBUL Dekan Vekili Prof.Dr. Ahmet ÖZER Dekan Prof.Dr. Zühtü Hakan AKPOLAT Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman Erhan DEVECİ Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Halil HASAR Profesör Prof.Dr. Zahir KIZMAZ Enstitü Müdürü Prof.Dr. Cengiz ARSLAN

23 Enstitü Müdürü Yrd.Doç.Dr. Yavuz DEMİRTAŞ Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İhsan DAĞTEKİN Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. İhsan HALİFEOĞLU Meslek Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Tarık ÖZCAN Meslek Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Hasan GÜL Meslek Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Nihat TOSUN Meslek Yüksekokul Müdürü Etibar PENAHLI Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mustafa YAĞBASAN Doçent Prof.Dr. Yakup DEMİR Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Horik KORKUT Profesör Prof.Dr. YAŞAR DOĞAN Profesör Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Yusuf ÖZKAN Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Servet YILDIZ Meslek Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Gürsel DİNÇ Meslek Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Erdal DUMAN Meslek Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Ahmet Orhan GÖRGÜLÜ Meslek Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Şener DEMİREL Profesör Prof.Dr. H.Mehmet SOYSALDI Profesör Prof.Dr. Ahmet AKSIN Profesör Prof.Dr. Naim SAĞLAM Profesör Prof.Dr. Asaf VAROL Profesör Prof.Dr. Metin BAYRAKTAR Profesör

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde öğrenci kayıt kabulüne ilişkin

Detaylı

A) 2547 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 58 (6111 S.K./173. MD.) kapsamında;

A) 2547 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 58 (6111 S.K./173. MD.) kapsamında; A) 2547 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 58 (6111 S.K./173. MD.) kapsamında; A-a) Söz konusu madde kapsamından yararlanabilecekler, 1) Eğitim Enstitüleri gibi kapatılan kurumlardan, öğrenci alımı durdurulan veya

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı