5. KOLAYLIK BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. KOLAYLIK BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 5. KOLAYLIK BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 5.1. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) üniversiteler ve araştırma kurumlarının etkinliğini ve üretkenliğini arttırıcı bilgi gereksinimlerinin karşılanmasında, doğrudan ya da dolaylı olarak başta bilgisayar ağları olmak üzere, bilgi teknolojisi desteği ile bilgi ve belge erişimi hizmetleri ile teknolojik kolaylık sağlamayı hedeflemektedir. Bu genel yaklaşım doğrultusunda ULAKBİM in amacı, üniversiteler ve araştırma kurumları arasında bilgisayar ağı kurmak, işletmek, bilgi üretimine yardımcı olacak nitelikte bilgi teknolojileri desteği sağlamak, bu ağ üzerinden ve/veya geleneksel yollarla bilgi üretimine yardımcı olacak bilgi hizmetleri sunmaktır. ULAKBİM in organizasyonu; Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, ULAKBİM Müdürü, Müdür Yardımcıları, Ağ Teknolojileri Birimi, Cahit Arf Bilgi Merkezi, idari birim, komiteler, çalışma grupları ve proje ekiplerinden oluşur. Ağ Teknolojileri Birimi, üniversiteler ve araştırma kurumlarını birbirlerine ve global internet e bağlayan, etkileşimli ve yeni teknolojilere dayanan bir bilgisayar ağının kurulması ve işletilmesinden sorumludur. Ağ Teknolojileri Birimi, ayrıca başta bilgisayar ağları olmak üzere bilgi teknolojisi desteği sağlamak ve bilgi hizmetlerinin ağ üzerinden verilebilmesi amacıyla, bilgi teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek görevlerini yerine getirir. Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi, araştırmacılara basılı ve elektronik kaynakları kullanarak belge ve bilgi sağlama hizmetleri vermekten sorumludur. Ulusal Akademik Ağ : ULAKNET ULAKBİM in iki ana faaliyet alanından birini oluşturan Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) Aralık 2001 tarihi itibarı ile toplam 160 noktadan 80 üniversite ve kuruma 130 Mbps a varan bant genişliği ile küresel bilgisayar ağlarına erişim sağlamaktadır. Şekil 2 de ULAKBİM tarafından sağlanan ULAKNET yurtdışı internet bağlantısının kuruluşundan günümüze kadar olan gelişim bilgileri verilmektedir. Şekil 2. ULAKNET Yurtdışı Internet Bağlantısının Kuruluşundan Bugüne Gelişimi Yurtdışı Internet Kapasitesi 70,0 60,0 50,0 Mbps 40,0 30,0 Geliş Gidiş 20,0 10,0 0,0 Ara-98 Nis-99 Aðu-99 Ara-99 Nis-00 Aðu-00 Ara-00 Nis-01 Aðu-01 Ara-01

2 ULAKNET yurtiçi bağlantı harcamaları 2001 yılında Türk Telekom fiyatlarında döviz bazında olan artış ve ek olarak dövizdeki artış nedeni ile TL bazında bir önceki yıla göre üç kattan fazla artmıştır. Şekil 3 de ULAKNET yurtiçi bağlantı harcamalarının Euro bazında Kasım 1999-Kasım 2001 dönemindeki artış bilgileri verilmektedir. Şekil 3. ULAKNET Yurtiçi Bağlantı Harcamaları Frame Relay 2 Mbps devreler Euro/Mbps Euro Şehir İçi Şehirler Arası Kas.99 May.00 Kas.00 May.01 Kas.01 Telekomünikasyon teknolojisinde ortaya çıkan gelişmelerin yanısıra, uzaktan eğitim, telekonferans, teletıp gibi kullanıcıların eğitim ve araştırma çalışmalarını destekleyici yeni uygulamaların yaygınlaşması için mevcut olan altyapının iyileştirilmesi gerektirmektedir. Yukarıda sayılan ihtiyaçlardan yola çıkarak ULAKNET e daha geniş kapasite ve kaliteli servis garantisi (QoS) özelliklerinin kazandırılması amacıyla bir proje hazırlanmıştır Bu çalışmada planlanan yeni altyapı için mevcut olana benzer bir yapı kullanılacaktır. PoP sayısı 3 den (iki yükseltilerek) 5 e çıkartılarak mevcut olan kullanıcıların hat kapasiteleri önemli ölçüde arttırılacaktır. Mevcut olan global bağlantıların kapasiteleri yükseltilerek, Avrupa ülkelerinin yeni akademik omurga projesi olan GEANT a 34Mbps li yeni bir ana bağlantı eklenecektir. eavrupa+ eylem planının 1.b maddesi "araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet" başlığını taşımaktadır. Burada öğrencilerden kasdedilen öncelikle üniversite öğrencileridir. Türkiye'de araştırmacılar ve üniversite öğrecileri için Internet altyapısını TÜBİTAK sağlamaktadır. Türkiye'nin de imzaladığı bu planda 1.b maddesinin gerçekleşmesi için hedeflenen tarih 2002 sonudur. 1,5 milyon yüksek öğretim öğrencisi ve civarında öğretim elemanının yararlandığı Ulusal Akademik Ağın şu andaki durumu 4 Mbps e kadar çıkan hızlarda omurga ağına bağlayan bir iç ağ, bu bağlantıları destekleyen 34 Mbps lik kapasitede bir omurga ağı, bu omurgayı 64 Mbps geliş hızında bir kapasite ile yurtdışına bağlayan hatlar şeklindedir. Bu altyapı için ayrılan ödenek 3.5 milyon ABD doları seviyesinde olup öğrenci başına ayda 0,2 ABD doları tutmaktadır.

3 Türkiye deki üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının şu anki en düşük ihtiyaç düzeyi ise; en yavaşı 2 Mbps lik hızlarda bağlantılardan başlayan ve uzaktan eğitim uygulamalarında sunucu pozisyonundaki üniversiteler için 34 Mbps e kadar çıkan hızlarda omurga ağına bağlayan bir iç ağa, bu bağlantıları destekleyecek en az 155 Mbps lik kapasitede bir omurga ağına, bu omurgayı da en az 155 Mbps geliş hızında bir kapasite ile yurtdışına bağlayacak bir yapıdır. Bu hızlar bile eavrupa+ standardının çok altındadır. Örneğin, Avrupa Akademik Ağının 2001 yılı sonunda gerçekleşen hızı Mbps dir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 13 Aralık 2000 günlü toplantısında alınmış ve 7 Şubat 2001 gün ve 2001/8 sayılı Başbakanlık genelgesi ile duyurulmuş olan 2000/4 sayılı kararında yer alan, Üniversite ve araştırma geliştirme kurumlarının bilgi kaynaklarına elektronik ortamda hızla erişmelerini sağlamak, bir yandan öğretimle araştırmanın bütünleşmesini ve ortak araştırmayı desteklemek, bir yandan da sağlık ve eğitim alanlarında üniversitelerin uzaktan hizmet vermelerini mümkün kılmak için kurulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin hizmet kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilebilmesi için gerekli ödeneğin TÜBİTAK bütçesi dışında ayrı bir kalem olarak kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanmasının temini için çalışmalar rapor döneminde de sürdürülmüştür yılı sonu itibari ile henüz çok yeni bir uygulama olan IPv6 çalışmalarına hız verilmiş ve ULAKNET üzerinde IPv6 denemeleri başarı ile sonuçlanmıştır. Gelecekte kullanıma girecek olan IPv6 protoküne uyumlu mantıksal ağ topolojisi ve bu ağın adresleme planları çalışmalarına da başlanmıştır. IPv6,IPv4 ün gelecekte yerini alacak olan iletişim protokolüdür. Sunulan Hizmetler Kullanıcıların artan hat kapasitesi gereksinimlerinin belirlenmesinde hazırlanmış olan istatistikler kullanılarak, hat terfileri proaktif yaklaşımla yapılmaktadır. Kaynakların paylaşımı ve bu kaynakların amaca uygun kullanımının sağlanması açısından saydam bir ağ işletim ortamı hedeflenmektedir. Bu amaçla tüm uçlar için hat kullanımı, uçlar arası protokol bazında kullanım, paket gidiş-geliş süreleri (roundtrip time) ve kayıplarına ait bilgi ve istatistikler ULAKNET kullanıcılarının erişimine açık tutulmaktadır. Gerçek hat kapasitesinin ölçümüne yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Sağlanan kapasitenin yanı sıra bu kapasitenin etkin, verimli ve ekonomik kullanımı amacıyla sunulan servisteki kalitenin beklenen düzeyde tutulabilmesi amacıyla temel yeni yatırım ve hizmet çalışmaları sürdürülmüştür. ULAKBİM FTP sitesi Linux, GNU, Netscape, Samba, Apache ve daha birçok sitenin düzenli yansısını almaktadır. Tüm ULAKNET kullanıcılarına hizmet veren ve yurtdışı hatlarının etkin kullanılmasını amaçlayan WEB önbellekleme (cache) sunucusu günde ortalama 'ün üzerinde isteğe yanıt vermekte ve kullanıcılarına kapasite kullanımında % 50'ye kadar ekonomi ve daha hızlı bilgi erişimi sağlamaktadır. Ağ Teknolojileri alanında artan işgücü talebinin karşılanabilmesi, iletişim ağlarının kuruluş, işletim ve destek işlemlerinde gerekli işgücünün oluşumunu sağlayacak bir organizasyonun öncülüğünün yapılması amacıyla Cisco Systems ile yapılan işbirliği çerçevesinde kurulan Türkiye nin ilk Bölgesel Ağ Akademisi (Cisco Regional Networking Academy) 2001 yılında da çalışmalarını sürdürmüştür. ULAKBİM bu oluşum ile Türkiye de kurulacak olan Yerel Akademi lerin şemsiye organizasyonu olarak, Yerel Ağ Akademileri nin eğitmenlerini eğitmeyi ve bir Yerel Akademi olarak öncelikle ULAKNET uçlarındaki teknik personel için eğitim ve sertifikasyon sağlamayı hedeflemektedir.

4 Etkinlikler Her yıl düzenlenen "TERENA Networking" konferansı, alınan karar doğrultusunda ve ULAKBİM in ev sahipliğinde Mayıs 2001 tarihleri arasında Antalya da düzenlenmiştir. Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından da desteklenen ve bu alanda çalışan üçyüzün üzerinde araştırmacı ve bilim insanının katıldığı konferans Internet den tüm dünyaya canlı yayımlanmıştır. Cahit Arf Bilgi Merkezi Belge Sağlama 1 Ocak-31 Aralık 2001 tarihleri arasında, belge talebinin (elektronik ortamda yapılan başvurular) i ( sayfa) karşılanmış olup, bu belgelerin 911 i ( sayfa) yurtdışından sağlanmıştır. Talep edilen belgenin yaklaşık % 67 lik kısmı karşılanabilmiştir. Tablo 7 de Elektronik ortamda alınmaya başlanan belge taleplerinin, ULAKBİM Kütüphanesinden, Ortak Belge Sağlama Projesi kapsamında bulunan üniversite kütüphanelerinden ve yurt dışından (British Library, UMI, NIDER) istek sayıları ve sağlanan belge sayfa sayıları verilmektedir. Tablo Tarihleri Arasında Elektronik Ortamda Yapılan Belge Sağlama İşlemleri Kaynak İstek % İstek Adet Sayfa % Sayfa Adet ULAKBİM Hacettepe Üniv ODTÜ Gazi Üniv. Merkez Beytepe ULAKBİM- Elektronik Der Gazi Üniv. Müh. Mim Yurt Dışı (British Library) NIDER UMI Proje Veri tabanları TOPLAM Süreli Yayınlar ULAKBİM 2001 yılı için başlıkta süreli yayına abone olmuştur. Bu yayınların takibi ve kullanıma sunulma işlemleri sürdürülmüştür yılı süreli yayın aboneliği için ihale yapılarak, 2294 adet basılı süreli yayın için sözleşme imzalanmıştır. Elsevier yayınevinin yıllarını kapsayan 1261 adet elektronik süreli yayınına (3 yıl ödeme planlı) abone olunmuştur. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) kapsamında, 2001 yılında abone olunan Academic Press (IDEAL) in 176, Harcourt Health Science ın 66 adet elektronik dergisine abonelik yenilenmiştir. Academic Press dergileri ULAKBİM sunucularında arşivlenecektir. Yine ANKOS kapsamında Springer yayınevinin 435 adet, Kluwer yayınevininde 720 adet dergisine 2002 yılı için abonelik gerçekleştirilmiştir.

5 Rapor döneminde okuyucu Cahir Arf Bilgi Merkezi ne gelerek adet makale çıktısı almıştır. Ulusal Veri Tabanları TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı için projenin bibliyografik veri kayıtlarının elektronik ortamda kontrolü, indekslenmesi işlemi ile kontrollü ve serbest terim girişleri tamamlanarak tesarus kontrolu yapılmıştır. İşlemi tamamlanan kayıtlar ULAKBİM web sitesinden kullanıma açılmıştır. İndeksleme işlemleri tamamlandıkça makaleler veri tabanına ilave edilmektedir. Türk Tıp Dizini çalışmaları, Cahit Arf Bilgi Merkezi veri tabanı uzmanları, tıp konu uzmanları ve Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu üyeleri ile birlikte 2001 yılında da sürdürülmüştür yılında, 1997 yılı dergi makalelerinin tümü ULAKBİM web sitesinden kullanıma açılmıştır yılı dergi makalelerinin tümü (2.875 adet) bibliyografik kayıtları indekslenmek üzere elektronik ortama aktarılmış, indeksleme çalışmalarına başlanmıştır yılı makalelerinin indekslenme işlemi tamamlanarak ULAKBİM web sitesinden kullanıma açılmıştır ve 2001 yılı makalelerinin indekslenme çalışmaları birlikte yürütülmekte olup, 2000 yılı makalelerinin adetinin bibliyografik kayıtları yapılmış, kayıt indekslenerek kontrolü tamamlanan 816 adeti web sitemizden kullanıma açılmıştır yılına ait 876 adet makalenin bibliyografik kayıdı yapılmış, 300 ü indekslenmiş ve 176 adeti ULAKBİM web sitesinden kullanıma açılmıştır ve 2001 yılı dergilerine ait makalelerin bazılarının özleri (abstractları) ve tam metinleri veri tabanına eklenmeye başlanmış, bazı dergilerin kendi yayınevi sitelerindeki tam metinlerine linkler verilmeye başlanmıştır yılında TÜBİTAK Araştırma Grup Sekreterlerinden oluşan komisyonlar, belirlenen kriterlere göre, dergi seçimlerini yapmaya başlamış;temel Bilimler ve Mühendislik Veri Tabanı ile Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı için, seçimi yapılan dergilerde bulunan, sırasıyla 619 ve 756 adet makalenin bibliyografik kayıtları girilmiştir. Temel Bilimler ve Mühendislik Veri Tabanı için 563, Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı için 318 makale Cahit Arf Bilgi Merkezi uzmanları tarafından indekslenerek ULAKBİM web sitesinden kullanıma açılmıştır. Yayın Tarama İşlemleri Yayın tarama işlemleri 14 adet elektronik veri tabanından yapılmakta olup, ayrıca, DIALOG ve ISI Thomson Scientific firmasının çevrimiçi veri tabanları kullanılmaktadır. Tüm mühendislik dallarına ait yayınların künyelerini içeren Compendex veri tabanı aboneliği iptal edilerek, 2001 yılının Ekim ayında Compendex veri tabanının yanısıra patent ve tescilli markalar (6 milyondan fazla), patent başvuruları, 80 den fazla tam metin taranabilir mühendislik kitabı, endüstri standart ve spesifikasyonlarının detaylı koleksiyonunu, den fazla web sayfası özetini de içeren Ei Village veri tabanına 2003 yılı sonuna kadar abone olunmuştur. OCLC (Online Computer Library Center) ürürününe 2001 yılında abone olunmuştur. Rapor döneminde, OCLC veri tabanlarından, adet tarama yapılmıştır. 1 Ocak-31 Aralık 2001 tarihleri arasında, diğer veri tabanlarından, toplam adet yayın taraması hizmeti verilmiştir. ULAKBİM de okuyucuların kendi taramalarını yapabilecekleri Okuyucu Internet Salonu nun açılması ve Üniversitelerin veri tabanlarına abone olmalarının, geçmiş yıla göre tarama sayısında, düşüşe neden olduğu düşünülmektedir.

6 2001 yılında yayın tarama başvurularının %80,73 ü üniversitelerde çalışan öğretim üyesi ve araştırmacılardan, %13,61 i kamu sektöründen, %5,66 sı ise özel sektör çalışanlarından gelmiş olup başvuru oranları bir önceki yıla göre düşüş göstermiştir. OBES Ortak Belge Sağlama Projesi Gazi Merkez, Gazi Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Hacettepe Merkez, Hacettepe Beytepe Kampusü, ODTÜ ve ULAKBİM Kütüphaneleri arasında başlatılan Ortak Belge Sağlama (OBES) projesinin temel amacı, üye kütüphanelerin, oluşturulmuş olan ortak kataloğu kullanarak, kullanıcıları adına belge dolaşımını sağlamaktır. Kütüphanelerden herhangi birinin kullanıcısı, diğer üye kütüphanede bulunan bir belgeyi, ilgili merkeze gitmeden kendi kütüphanesinden elde edebilmektedir. Belgelerin sağlanmasına yönelik organizasyon ULAKBİM tarafından yapılmakta ve kurye hizmeti sağlanmaktadır. Böylece ULAKBİM belge sağlama taleplerine üye kütüphanelerin koleksiyonları ile de yanıt verebilir duruma gelmiştir. Rapor döneminde, kütüphaneler arasında adet belge dolaşımı gerçekleşmiştir. ULAKBİM den yapılan adet belge talebinin adeti sağlanmış, ULAKBİM in diğer Merkezlerden talebi olan adet belgenin adeti sağlanarak ULAKBİM e iletilmiştir. İşlemlerin digital ortama taşınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Veri Tabanları ve Elektronik Dergiler Ev Sahipliği (VEDES) ULAKBİM Veri Tabanları ve Elektronik Dergiler Ev Sahipliği projesi, üniversite ve araştırma kütüphaneleri ile araştırmacıların bibliyografik ve özlü veri tabanları, tam metin kaynaklar ve elektronik dergilere erişimlerinde bilgi kaynaklarına ulusal ölçekte ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır. Bu hizmet ile erişim sağlayanların, donanım ve üstün nitelikli eleman istihdamı gereksinimleri ortadan kaldırılmakta, ULAKNET üzerinden hızlı erişim ve yerinden işletim avantajı sağlanmaktadır. Diğer yandan konsorsiyal alımlarda da önemli avantajlar sağlanmaktadır yılında da SCI, SSCI, INSPEC, ERIC, VETCD, AgriCola veritabanlarına evsahipliği devam etmiştir Ulusal Gözlemevi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili çalışmaları teşvik edip yönlendirmek ve bu alanda etkinlik gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversitelerimizde yürütülen Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili araştırmalara gözlem desteği vermek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Gözlemevi nin organizasyonu: Yönetim Kurulu, Akademik Kurul, Gözlemevi Müdürü ve Müdür Yardımcısından oluşmaktadır. Gözlemevi, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını gözlem projeleri bazında yürütmektedir. Gözlemevi, üniversitelerimizdeki tüm araştırmacılara açık duyurular yaparak, Gözlemevi nce belirlenmiş usullere uygun olarak hazırlanmış, uluslararası katılımları da içeren, gözlem ve araştırma proje önerilerini toplamaktadır. Gözlemevi Akademik Kurulu nca ya da hakemler aracılığıyla yapılan öneri değerlendirmelerinde bilimsel içerik, araştırmacının önceki gözlem deneyimi ve yayınları göz önüne alınmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda uygun teleskop zamanı ve gözlem desteği belirlenmektedir.

7 TUG teleskoplarının (T40 ve T150) ikisi de birer elektro-mekanik sistemdir. T150 teleskopunun mekanik ve optik ayarlarının yapılması, teleskopun sahibi olan Rus tarafının sorumluluğunda olup rapor döneminde tamamlanamamış, yalnız F/7.7 optik sistemi tam olarak ayarlanmıştır. Teleskopların elektrik, takip sisteminde devam eden sorunları gidermek ve otomasyonunu sağlamak için 2001 yılında yapılan çalışmalar özetle şöyledir: Teleskopun PC den yönetilmesi, yani koordinatları verilen gök cismine teleskopun yönlendirilmesi gerçekleşmiş, ancak takip sistemindeki 2-3 dakikalık salınımlar tam olarak çözülememiştir. Otomasyon çalışmalarında TUG un sorumluluğunda olan ve 2001 yılında yapılması planlanan çalışmalar tamamlanmıştır. Sistemin, kontrol ve veri alışverişini gerçekleştiren birimlerinin tümü fiberoptik kablo, alıcı ve algılayıcılarla donatılmıştır. Yıldırımın vereceği zararları engellemek için, fiberoptik sistemlerin yanında IR uzaktan algılama sistemleri de kullanılmış, bu sistemin mevcut kubbe kontrol kartıyla bağlantısı da sağlanmıştır. Daha önce yarı-otomatik olarak geliştirilen sistem yeni yazılımla tam otomatik (robotik) hale getirilmiştir. Teleskopun mevcut 2-3 dakikalık salınımlarını, en azından ST-8 CCD alıcısı ile gözlem yapıldığında gidermek üzere bir adaptive optik sitemi (AO7) ısmarlanmıştır. T40 teleskopunun takip ve yönlendirme sisteminde kullanılacak düşük ışık şiddetinde çalışabilen kameralar satın alınmış; mevcut şiddetlendirici ile birleştirilerek gözlenebilecek minimum ışık değerleri tespit edilmiştir. T40 teleskopunun uzun süredir sırlanmayan aynası sökülerek, sırlanmak üzere Kandilli Rasathanesi ne gönderilmiştir. Gözlemevi nde rapor döneminde ayrıca; Astrolab ile 45 zenit uzaklığında gözleme olanak veren sistemle denemeler başarıyla tamamlanmış ve Mart ayında bilimsel gözlemler başlatılmıştır. T150 için dokuz, T40 için 26 araştırma projesi desteklenmiştir. Yapılan çalışmalara dayalı olarak yurtdışında 10 makale yayımlanmış, sekiz yurtdışı bildiri sunulmuştur Ankara Test ve Analiz Laboratuvarı 1995 yılında Enstrumental Analiz Laboratuvarı adıyla kurulan Laboratuvar, Bilim Kurulu nun 7 Nisan 2001 tarih ve 89 sayılı toplantısında kabul edilen TÜBİTAK Test ve Analiz Laboratuvarları Kuruluş ve Çalışma Esasları uyarınca kurulacak laboratuvarların, bulundukları şehrin adıyla anılmalarına ilişkin karar çerçevesinde Ankara Test ve Analiz Laboratuvarı (ATAL) adını almıştır. ATAL, Türkiye deki tüm üniversitelerde bilimsel çalışma yapan araştırmacılara, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ürün geliştirmesinde ve kalite kontrolunda yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. ATAL da kurulmuş olan altyapı ile NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Spektrometresi, MS (Kütle Spektrometresi), AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi), Elementel Analiz Cihazı ve HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) olmak üzere beş cihaz, başarılı ve hassas analizlerle hizmet vermektedir. ATAL, GC (Gaz Kromatograf), GC/MS (Gaz Kromatograf/Kütle Spektrometresi), İyon Kromatograf ve özellikle HPLC için çalışılacak dalgaboyu tespitinde kullanılan Ultraviyole- Görünür Bölge Spektrofotometresi ile hizmetini yaygınlaştırmıştır. Her konuda referans laboratuvar

8 olarak görev yapan birimde, aynı zamanda üniversiteler ve özel sektöre gerek seminer bazında gerekse kullanıcılara özel olarak, cihazların teorik ve uygulamalı eğitimleri de verilmektedir yılı içinde gerçekleştirilen analizlerin büyük çoğunluğu üniversiteler için yapılmıştır yılı içinde TÜBİTAK projeleri, üniversiteler ve özel sektöre Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi ile 1558, Kütle Spektrometresi ile 370, Gaz Kromatograf / Kütle Spektrometresi ile 305, Elementel Analiz Cihazı ile 1490, Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile 560, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile 143 olmak üzere toplam 4426 analiz yapılmıştır. Yapılan analizlerin üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre dağılımı Tablo 8 de sunulmaktadır. Bu bağlamda üniversitelere verilen hizmet bedelinin % 50 si AR-GE çalışmalarını teşvik amacıyla TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karşılanmıştır yılında üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzman ve araştırmacılara eğitim hizmetleri verilmiş, çeşitli üniversitelerden öğrencilere staj olanağı sağlanmış, Aletsel Analiz Yöntemleri hakkında seminerler verilmiş, çeşitli mahkemeler, savcılıklar ve gümrüklere analizler yapılmış ve raporlar sunulmuştur. Ayrıca, Mersin ve Adana Gümrüklerinden ithal edilen tekstil boyalarının analizi bu laboratuvarda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rapor döneminde SCI'e kayıtlı dergilerde dört yayın yapılmış, uluslararası sempozyumlarda beş bildiri sunulmuştur.

9 Tablo 8. ATAL de 2001 Yılı İçinde Yapılan Analizler Üniversite/Kuruluş Kütle NMR Element AAS HPLC GC/MS Abant İzzet Baysal Ün. 2 Anadolu Ün Ankara Ün Celal Bayar Ün. 8 Çanakkale 18 Mart Ün Çukurova Ün Dicle Ün Ege Ün Fırat Ün Gazi Ün G.O.Paşa Ün G.Y.T.E Hacettepe Ün İnönü Ün. 50 İstanbul Ün İTÜ 13 4 Kafkas Ün. 3 Karadeniz Teknik Ün. 1 Marmara Ün Niğde Ün ODTÜ Osman Gazi Ün Pamukkale Ün. 2 Selçuk Ün S. Demirel Ün. 1 Sütçü İmam Ün Uludağ Ün Van 100. Yıl Ün. 15 Kamu Kuruluşları Özel Sektör TOPLAM Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Tekstilde araştırma-geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere tarihinde Sümerbank tarafından ''Tekstil Eğitim ve Araştırma Merkezi" olarak Bursa'da toplam m2 'Iik bir alanda kurulmuş olan SAGEM, Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı gereğince 19 Ocak 1996 tarihinde TÜBİTAK'a devredilmiştir Nisan ayı itibariyle TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Tekstil Enstitüsü bünyesinde, 24 Şubat 2001 tarihi itibariyle de doğrudan TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlayan Laboratuvar, Bilim Kurulu nun 7 Nisan 2001 tarih ve 89 sayılı toplantısında kabul edilen TÜBİTAK Test ve Analiz Laboratuvarları Kuruluş ve Çalışma Esasları uyarınca kurulacak laboratuvarların, bulundukları şehrin adıyla anılmalarına ilişkin karar çerçevesinde ''TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL)'' adını almıştır. BUTAL tekstilin yanı sıra kamu ve özel sektör araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları, hizmet sektörü, bilim insanları ve diğer ilgililere kimyasal, biyolojik, fiziksel vb. konularda test ve analizlerle yardımcı olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. BUTAL'in mevcut yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik sistem, ekipman ve ilgili personelin kalifikasyonu ile ilgili uluslararası akreditasyon çalışmaları tamamlanarak belgeleme işlemi Temmuz 2001 itibariyle DAP/Almanya tarafından gerçekleştirilmiş olup, ihracatçı firmaların bu konudaki

10 taleplerini karşılamaya yönelik faaliyetlerle sektöre hizmet verilmektedir. Öncelikli olarak tekstil fiziksel ve kimyasal alanında 34 adet test/analiz metodu akreditasyon kapsamına alınmış olup, kapsam dışındaki diğer test/analiz metotlarının akreditasyonu ile ilgili alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir. BUTAL Laboratuvarlarında rapor döneminde fiziksel; kimyasal & eko- tekstil; çevresel test ve analizi olmak üzere toplam adet test ve analiz yapılmıştır. Ayrıca, özel sektör işletmelerinin talepleri doğrultusunda üretim hatası/hatalarının nedeni incelenerek, 81 adet rapor düzenlenmiş olup, üretim hatalarının tespiti yönünde 872 adet fiziksel ve 390 adet kimyasal olmak üzere toplam adet test/analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sektörden gelen talepler doğrultusunda ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından imzalanan protokol gereği Uludağ Üniversitesi işbirliği ile özellikle ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesine yönelik test ve analiz hizmeti düzeyindeki çalışmalarda da bulunulmuştur. Bilgisayarlı Desen Tasarım faaliyetleri kapsamında; özel sektöre 64, Sümer Holding A.Ş.'ne 52 olmak üzere toplam 116 adet desen çalışması yapılmış olup, özel sektör işletmeleri için sezon hazırlık ve koleksiyon amaçlı olarak 266 adet desen çalışmasında bulunulmuştur. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından BUTAL e verilen ''Uluslararası Gözetim İşleri Yapma Yetkisi çerçevesinde; 39 adet gözetim faaliyetlerinde bulunularak, raporları düzenlenmiştir. Yine T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı nca verilen yetki çerçevesinde, yurtdışından ithal edilen yasaklı azo-boyarmaddelerin analizleri BUTAL de yapılabilmektedir. Rapor döneminde kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 305 kişinin katıldığı 12 seminer ve eğitim programı düzenlenmiş olup, diğer firma ve kurumların düzenlediği 24 adet kongre/seminer ve toplantıya da BUTAL fuar ve kongre merkezi ile eğitim salonlarında ev sahipliği yapılmıştır. Kütüphane olanaklarından özel sektör ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin yararlanması sağlanmış, Meslek Lisesi öğrencilerine 3308 sayılı yasa kapsamında beceri eğitimleri verilmiş ve çeşitli üniversitelerden öğrencilere staj olanağı sağlanmıştır. Rapor döneminde; iki adet atık su arıtma tesisi tasarım ve danışmanlık hizmetleri projesi ile TÜBİTAK- MAM MKTAE tarafından 1999 yılı başından itibaren yürütülen ve BUTAL olarak teknik destek verilmekte olan NBC Koruyucu Kumaş Geliştirme Projesi sonuçlandırılmıştır. Ekim 1999 tarihi itibariyle TÜBİTAK- TİDEB Hakemler Kurulu'ndan onay almış olan EUREKA Projesi (Dynamic Membranlar) ise TİDEB değerlendirme raporuna göre sonuçlandırılacaktır DNA/Doku Bankası ve Gen Araştırmaları Laboratuvarı DNA/Doku Bankası, 1994 yılında Türkiye Teknoloji ve Geliştirme Vakfı Stratejik Odak Nokta Projesi kapsamında, kalıtsal hastalıklarda DNA ve doku /hücre arşivlenmesi amacı ile kurulmuş olup, 1995 yılından itibaren kalıtsal hastalıkların moleküler temellerinin araştırılmasına yönelik genetik çalışmaları TÜBİTAK Başkanlık Birimi olarak devam ettirmektedir. Laboratuvarda başlıca, biyolojik örneklerden DNA/RNA izolasyonu ve cdna sentezi, Ebstein Barr virüsü ile B-lenfositlerinin immortalizasyonu, doku/hücre arşivlenmesi, genotiplendirme, SSCP, RFLP ve sekans analizleri ile mutasyon tayini ve gen ekspresyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir yılı sonu itibariyle DNA/Doku Bankası arşivindeki DNA örneği sayısı dir. Bu örneklerin klinik bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

11 Bölüm % Nöroloji 41 Nefroloji 19 Metabolizma 15 Gastroenteroloji 11 Göğüs Hastalıkları 6 Endokrinoloji 3 İmmünoloji 2 Dermatoloji 2 Diğer 1 Doku/hücre bankalanması kapsamında, 2001 yıl sonuna kadar toplam 960 örnek arşivlenmiş olup bu örneklerin 186 sı Ebstein Barr virüsü ile immortalize edilmiş lenfositlerdir. Doku/hücre arşivini; nöromüsküler hastalıklardan kas örnekleri, metabolik, nörolojik hastalıklardan fibroblast örnekleri, nörodejeneratif ve immünolojik hastalıklardan lenfosit örnekleri oluşturmaktadır yılı içerisinde Laboratuvarda bir Beyin Bankası oluşturulmaya başlanmış, bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ndan onay alınmıştır. Bankalanan örneklerden moleküler düzeyde genetik ekspresyon çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu sayede hastalıkların patofizyolojisinin açıklanmasına moleküler bir boyut kazandırmak mümkün olabilecektir. Bu hedefler doğrultusunda; çeşitli beyin tümörleri, kortikal displaziler ve temporal lob epilepsileri gibi santral sinir sistemi patolojilerinden toplam 40 biyopsi örneği arşivlenmiştir yılı içerisinde; Hacettepe Üniversitesi nden iki, ODTÜ den iki ve Fırat Üniversitesi nden bir olmak üzere toplam beş öğrenci Laboratuvarda genetik teknolojiler üzerine eğitim almıştır. Hacettepe Üniversitesi (Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri) nden iki araştırmacı araştırma projelerini yürütmek üzere hücre kültürü laboratuvarımızı kullanmaya devam etmektedir. Laboratuvarın 2001 yılı çalışmalarından iki yurt dışı araştırma makalesi, uluslararası kongrelerde üç bildiri yayınlanmıştır.

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf Bilgi Merkezi

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf Bilgi Merkezi TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf Bilgi Merkezi Faaliyet Raporu ( 1 Ocak 2000-31 Aralık 2000 ) www.ulakbim.gov.tr Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) 1996 yılında TÜBİTAK Başkanlığı na

Detaylı

TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2004 YILI FAALİYET RAPORU

TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2004 YILI FAALİYET RAPORU TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2004 YILI FAALİYET RAPORU ULAKBİM İN MİSYON, VİZYON VE BU BAĞLAMDA TEMEL GÖREVLERİ Misyon : Üniversiteler ve araştırma kurumlarının etkinliğini ve üretkenliğini

Detaylı

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU ULAKBİM I ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2003 YILI FAALİYET RAPORU ULAKBİM İN MİSYON, VİZYON VE BU BAĞLAMDA TEMEL GÖREVLERİ

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2008 Yılı Faaliyet Raporu 1 Üst Yönetici/Birim Yöneticisi/Birim Çalışanı olarak yetkim dahilinde; Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize

Detaylı

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ Üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kurmak, işletmek, bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak,

Detaylı

ULAKBĐM. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. 2007 Yılı Faaliyet Raporu

ULAKBĐM. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. 2007 Yılı Faaliyet Raporu ULAKBĐM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 Üst Yönetici/Birim Yöneticisi/Birim Çalışanı olarak yetkim dahilinde; Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur. ULAKBİM VE ULUSAL BİLGİ HİZMETLERİ Cem SARAÇ * Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 24.12.2001 ve 15.4. 2002 tarihli toplantıları.

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM 2009 FAALİYETLERİ ÖZETİ

TÜBİTAK ULAKBİM 2009 FAALİYETLERİ ÖZETİ TÜBİTAK ULAKBİM 2009 FAALİYETLERİ ÖZETİ ULAKNET Omurgası 2008 yılında 5 Gbps e çıkarılan ULAKNET - GEANT (Avrupa Akademik Ağı) bağlantısının ardından 2009 yılında ULAKNET in Ankara-İstanbul omurga bağlantısı

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 Yılı Performans Programı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ülkemizde

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 6 I.A. MİSYON VE VİZYON... 6 I.A.1.MİSYON... 6 I.A.2.VİZYON... 6 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

BOREN ULUSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

BOREN ULUSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BOREN ULUSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 Başkan Sunuşu Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için, kurum ve kuruluşların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ISPARTA Şubat 2006 Derleme : Süleyman Demirel Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi ISPARTA -2-

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2008 Açılış Konuşmaları TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü 1. GİRİŞ Cem SARAÇ - Fatma BAŞAR ULAKBİM

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Eylül 2014 İçindekiler 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1. AJANSIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI... 1 2. KURUMSAL BİLGİLER... 3 2.1. TEŞKİLAT YAPISI... 3

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ISPARTA Şubat 2008 Derleme : Süleyman Demirel Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi ISPARTA Sayfa

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2010 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-20 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ISPARTA Şubat 2010 Derleme : Süleyman Demirel Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi ISPARTA Hüseyin

Detaylı