ALPET PROTECTOR HD 10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALPET PROTECTOR HD 10"

Transkript

1 1. ÜRÜN VE FİRMA BİLGİLERİ Ürün Adı Alpet Protector HD 10 Ürünün Kullanım Alanı Firma Tanıtımı Genel Müdürlük Harmanlama ve Dolum Tesisi Acil Durum Telefonu Ağır şartlar altında çalışan dizel ve benzinli araçlar. Atak Madeni Yağ Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. Altınbaş Plaza, Mahmutbey menler Cad. No:26 Kat: Bağcılar/İSTANBUL Tel:+90 (0212) AOSB Sokak No: Çiğli/İZMİR Tel:+90 (0232) (Zehir Danışma Merkezi/Sadece yerel aramalar için kullanılır.) 2. BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİ Yüksek derecede rafine mineral yağ Özel performans katıkları Bu ürün, düzenlemeye tabi ölçülerde ya da üzerinde olan zararlı bileşenler içermemektedir. 3. TEHLİKELERİN TANITIMI Bu preparat, değiştirilerek uyarlanmış 1999/45/EC sayılı direktife göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamaktadır. Fiziksel/kimyasal tehlikeler Tehlikeli madde sınıfına girmez. İnsanlar için sağlık tehlikeleri Tehlikeli madde sınıfına girmez. Çevresel tehlikeler Su organizmalarına zararlıdır. Etkiler ve belirtiler Gözler Deri Soluma Sindirim 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Teneffüs etme halinde Cilt ile temas halinde Göz ile temas halinde Yutulması durumunda Ürünün buharına maruz kalındığında temiz havaya çıkılır. Solunum yollarında tahriş, baş dönmesi ve bulantı gibi hallerde tıbbi yardım istenir. Cilde temas eden yerler bol sabun ve su ile yıkanır. Ürünün bulaştığı giysi ve ayakkabının cilt ile teması engellenir. Bu giysi ve ayakkabı iyice yıkanmadan tekrar kullanılmamalıdır. Bol su ile yıkanır. Göz tahrişi durumunda tıbbi yardım istenir. Yetkili sağlık personeli tarafından önerilmedikçe ve özellikle belirtilmediği sürece kusturmayınız. Rahatsızlık belirtisi hissedildiğinde veya aşırı yutulduğunda derhal tıbbi yardım istenir. Yayın Tarihi : Sayfa 1 / 5

2 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Yangın söndürme yöntemi Uygun olmayan söndürme yöntemi Zararlı yanma ürünleri Yangın halinde gerekli özel koruyucu ekipman Köpük, kuru kimyasal maddeler ya da karbondioksitle söndürme yapılır. Su ile söndürme yöntemi uygulanılmaz. Yoktur. Standart koruyucu ekipmanlar kullanılır. Kapalı alanlarda bağımsız solunum aparatı (SCBA) kullanılır. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kişisel önlemler Çevresel önlemler Temizleme metotları Acil durum ekibine haber verilir. Yetkili olmayan kişiler ortamdan uzaklaştırılır. Dökülen ürünün tutuşmasına neden olabilecek açık alev kaynakları uzaklaştırılır. Gerekli durumlarda 5.bölümdeki yangınla mücadele tedbirleri uygulanır. Kazara dökülen maddelerin yeryüzünü, yüzey sularını, toprağı, kanalları, yeraltı sularını kirletmesini önleyici uygun tüm tedbirler alınır ve yetkili kişilere haber verilir. Dökülen ürün emici bir madde ile ortamdan uzaklaştırılır. Kullanılan emici madde uygun şartlarla bertaraf edilir. Suyla temizleme yapılmaz. 7. KULLANMA VE DEPOLAMA BİLGİSİ Kullanma Depolama Özel kullanım Açık temastan kaçınılır. Gerektiği durumlarda petrol türevlerine dayanıklı eldiven kullanılır. Kapalı kaplarda muhafaza edilir. İyi havalandırılmış kapalı ortamlarda depolanması tavsiye edilir. (Ağır şartlar altında çalışan dizel ve benzinli araçlar.) Detaylı kullanım bilgisi için teknik bilgi formu istenir. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA Maruz kalma limit değerleri Maruz kalma kontrolleri Solunum sisteminin korunması Ellerin korunması Gözlerin korunması Cildin korunması Çevresel maruz kalma Bu ürün için belirlenmiş bir limit yoktur. Çalışma ortamında yeterli havalandırma, soyunma odaları, duşlar ve göz duşu bulunmalıdır. Herhangi bir koruyucu ekipmana gerek yoktur. Petrol türevi maddelere karşı dayanıklı eldiven kullanılır. Gerektiği durumlarda koruyucu gözlük kullanılır. Özel koruyucu kıyafet kullanımı gerekli değildir. Cilt ile temasından kaçınınız. 6. ve 7. maddeler göz önünde bulundurulur. Yayın Tarihi : Sayfa 2 / 5

3 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel/Kimyasal Özellik Tipik Değer Birim Test Metodu Fiziksel Hali Sıvı Yoğunluk, 15 C 0,8770 g/cm 3 ASTM D 4052 Viskozite, 40 C 35,5 cst ASTM D 445 Viskozite, 100 C 5,8 cst ASTM D 445 Viskozite İndeksi 105 ASTM D 2270 Akma Noktası -27 C ASTM D 97 Parlama Noktası 230 C ASTM D KARARLILIK VE TEPKİME Kaçınılması gereken durumlar Aşırı ısı, tutuşmasına sebep olacak yüksek enerji kaynakları. Kaçınılması gereken materyaller Tutuşturucu maddeler, kuvvetli oksitleyiciler. Tehlikeli bozunma ürünleri Normal şartlar altında bozunma göstermez. Stabilizatör ihtiyacı Yoktur. Tehlikeli ekzotermik reaksiyon riskiyoktur. Su ile temas halinde tehlikeli Yoktur. bozunma ürünü Bozunma ve kararsız ürünler Yoktur. oluşturma 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Göz teması Tahrişe neden olabilir. Ürün buharlarının gözle temasından kaçınılmalıdır. Cildin hassasiyetine etkisi Yüksek oranda ve uzun süreli temas tahrişlere neden olabilir. 24 saatte kadar kızarıklık ve ödem gibi cilt tahrişi görülebilir. Öyle bir durum söz konusu olduğunda 72 saate kadar gözlem altında tutunuz. Akut zehirliliği (deriyle temasta) Deriyle temasta düşük zehirliliğe neden olabilir. LD >2000mg/kg olduğunda 50 beklenir. Akut zehirliliği (ağız yoluyla) Yutulması zararlıdır, zehirlenmeye neden olabilir. LD >2000mg/kg olduğunda beklenir. 50 Akut zehirliliği (soluma halinde) Ürünün bileşenleri ve benzer ürünlerin toksikolojik veri değerlendirilmesine dayanmaktadır. Yayın Tarihi : Sayfa 3 / 5

4 12. EKOLOJİK BİLGİLER Kalıcılık/bozunabilirlik Hareketlilik Biyobirikim potansiyeli Çevresel tehlikeler Diğer ekolojik bilgiler Kendiliğinden biyolojik olarak bozunabilir. Döküntüler toprağa işleyerek yer sularının kirlenmesine neden olabilir. Çevrede besin zincirleri yoluyla biyobirikimi beklenmez. Su organizmalarına zararlıdır. Uzun zamanda yan etkiye neden olabilir. Döküntüler su yüzeylerinde film oluşturarak organizmalarda fiziksel zarara neden olabilir. Oksijen transferi de engellenebilir. Artık ve dökülen ürünlerin toprak ve yeryüzüyle temasından kaçınılmalıdır. Dökülen malzeme ve artık ürünler zapt edilmeli ve sulara, kanalizasyon ve atıklara boşalması önlenmelidir. Ürünler çevreye etkilerine göre sınıflandırılamaz. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Bertaraf bilgileri / Atık bilgileri Öncelikle yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler kapsamında geri dönüşüme verilmesi sağlanmalıdır. Kullanılmış ürün, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uygun bir şekilde tekrar geri kazanılması ya da bertaraf edilmesi için lisanslı yetkili kurumlara teslim edilmelidir. Boş ambalajlar ise içerisinde bir miktar ürün bulundurabilmesi nedeniyle tehlikeli olabilir, içerisindeki ürün iyice süzdürülmelidir. Kullanılmış ambalaj, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uygun bir şekilde tekrar geri kazanılması ya da bertaraf edilmesi için lisanslı yetkili kurumlara teslim edilmelidir. 14. NAKLİYE BİLGİLERİ Ürün ADR, RID, IMO, IATA/ICAO yönetmeliklerine göre tehlikeli madde sınıfında değildir. 15. MEVZUAT BİLGİSİ Etiket gereksinimleri Risk ifadeleri Kullanım kısıtlamaları Diğer mevzuat Envanterler Bu ürün, AB mevzuatına göre sınıflandırılmamıştır. Sınıflama ve etiketleme AB'nin değiştirilerek uyarlanmış 1999/45/EC ve 67/548/EEC sayılı direktiflerine uygun olarak yapılmıştır. AVUSTRALYA ENVANTERİ (AICS): Belirli değildir. KANADA ENVANTERİ (DSL): Belirli değildir. ÇİN ENVANTERİ (IECS): Uyumlu. AB ENVANTERİ (EINECS/ELINCS):Uyumlu. JAPONYA ENVANTERİ (ENCS): Uyumlu değildir. KORE ENVANTERİ (ECL): Uyumlu. FİLİPİNLER ENVANTERİ (PICCS): Uyumlu. ABD ENVANTERİ (TSCA): Uyumlu. Yayın Tarihi : Sayfa 4 / 5

5 16. DİĞER BİLGİLER Risk ifadeleri Güvenlik ifadeleri Hazırlayan R36-Gözü tahriş eder. R50/53- Suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir. Suyun olduğu çevrede uzun zamanda yan etkilere neden olabilir. S61-Doğaya bırakmaktan sakınılmalıdır. Teknoloji ve Ürün Geliştirme Bölümü Bu malzeme güvenlik bilgi formu diğer teknik raporlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bu bilgiler bu raporun yazıldığı tarihteki mevcut bilgiler ışığında hazırlanmıştır ve iyi niyet içerir. Ürünün normal kullanım amacının dışındaki kullanımı neticesinde oluşabilecek muhtemel risklere karşı kullanıcının dikkatini çekmek amacıyla düzenlenmiştir. Ürünün kullanımıyla ilgili alınması gereken tüm önlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bu bilgi formundaki verilerin doğru ya da tam olduğu doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde beyan ya da garanti edilememektedir. Veriler ve tavsiyeler, bu ürün belirtilen uygulama ya da uygulamalar için kullanıldığı zaman geçerlidir. Bu ürün bize danışılmadan belirtilen uygulama ya da uygulamalar haricinde bir amaç için kullanılmamalıdır. Bu ürünü güvenli biçimde kullanmak ve uygulanabilir tüm yasalara ve yönetmeliklere uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticiler malzemenin belirtilen ürünün haricindeki bir kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından kaynaklanabilecek maddi hasarlar ya da yaralanmalardan veya malzemenin doğasında bulunan risklerden sorumlu olmayacaktır. Bu ürünü kullanacak üçüncü şahıslara vermek ve/veya vermek üzere satın alanlar, ürünü kullanacaklara bu formdaki bilgileri aktarmakla sorumludurlar. İşverenler, bu formda açıklanan riskleri ya da alınması gereken önlemleri etkilenebilecek işçilerine ve başkalarına açıklamakla yükümlüdür. Yayın Tarihi : Sayfa 5 / 5

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi Sayfa 1 in 6 si Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı MADDE/MÜSTAHZARIN TANITILMASI AMC AUS-DET Firmanın Tanıtımı Şirket: AMC Şirket: AMC Adres Adres PO Box 1141 5 Pitino Court Osborne

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ultramid B40 L Kimyasal adı: polyamide (PA 6) Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 75-09-2 Kullanım alanları : Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 01.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 01.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 01.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: Sentez kimyasalı Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt

Detaylı