EAF 18 Mart 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "22.03.2011. EAF 18 Mart 2011"

Transkript

1 EAF 18 Mart 2011 Guido Mantega, the Brazilian Finance Minister, said an international currency war threatened the country's competitiveness. By Ambrose Evans-Pritchard 6:00AM BST 29 Sep

2 Currency Wars by Song Hongbing, also known as The Currency War, is a bestselling book in China, reportedly selling over 200,000 copie sand is reportedly being read by many senior level government and business leaders in China. Originally published in 2007 the book gained a resurgence in 2009 and is seen as a prominent exponent of a recently emerged genre labeled "economic nationalist" literature. Kitapta paranın (uluslararası anlamda) silahlardan daha etkili olduğunu anlatıyor.. Mustafa Koç Tüsiad YİK Başkanı ;2011 in Kur savaşlarıyla geçeceğini söyledi (Aralık 2010) 2

3 3

4 China, South Korea, Brazil and Singapore (AND THE OTHERS), will face pressure to appreciate their own currencies versus the U.S. dollar 4

5 1 Sermaye ve emek arasındaki çelişki, 2 Kapitalistler arasındaki çelişki (aynı sektörlerdeki veya sektörden sektöre), 3 Ulusal kapitalizmler ya da kapitalist ulus devletler arasındaki çelişki, 4 Egemen kapitalizmler ve halklarla egemenlik altındaki ülkeler ve bölgeler arasındaki çelişki, (Michael Beaud, Kapitalizmin tarihi, 2003) (1) () Sp= Y T C Sp=özel tasarruflar, Y=ulusal gelir C=Tüketim (2) Sg= T G T=vergiler G=devlet harcamaları Sg=devlet ya da hükümet tasarrufları (3) S= Y C G= (Y T C)+ (T G)= Sp+Sg (4) Sp=I+CA Sg=I+CA (T G)= I+ CA + (G T) (sürekli tasarruf birikim sorunu) (5) CA= Sp I (G T) CA=Cari açık G T=Bütçe açığı CA=NS NI NS=Net tasarruflar NI=Net yatırımlar 5

6 Monometalizm dönemi 1815 Bimetalizm dönemi: : Free trade Altın Para Sistemi 6

7 : Deglobalisation:1929 Büyük Depresyonu etkileri : Bretton Woods : Neoliberal Transition (??), Washington Consensus (1989), Bretton Woods II, Dalgalı dolar kurlarına bağlı dalgalanmalar Plaza anlaşması 1979 Avrupa para sisteminin oluşturulması l 1991 Equ, 1999 Euro (hesap birimi) 2002 Euro dolaşımda 7

8 İkinci Bretton Woods Sistemi 2008 Kriz (aslında 2006 da ipuçları veren Küresel kriz) Competitive devaluation in 2010 Korumacılık, bölgeselleşme Anti küreselleşme, bölgeselleşme, para alanları, yeni hegemonya lar 8

9 9

10 10

11 Leading Foreign owners of US Treasury Securities (July 2010) Nation/Territory billions of dollars percentage People's Republic of China (mainland) Japan United Kingdom Oil exporters Caribbean Banking Centers Brazil Hong Kong (Special Administrative Region) Russia Republic of China (Taiwan) Grand Total Pimco ya göre dünyadaki rezerv para 9 trilyon til dolar.. 11

12 12

13 13

14 Brüt Akımlar, Cari İşlemler Dengesi ve Rezerv Hareketleri (gelişmekte olan piyasa ekonomileri GSYİH larının yüzdesi olarak) Rezerv artışı Brüt sermaye girişi Brüt sermaye çıkışı 2 0 Cari işlemler dengesi -2-4 IMF, Economic and Financial Surveys: World Economic Outlook; Globalization and Inequality, pp.1-29, October

15 20 Diğer Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri (bölgesel GSYİH yüzdesi) Net özel sermaye girişi Brüt özel sermaye girişi Brüt özel sermaye çıkışları Cari işlemler Döviz rezervi birikimi -10 Arnavutluk, Cezayir, Kıbrıs, Mısır, İsrail, Malta, Fas, Güney Afrika, Tunus ve Türkiye 15

16 Global Likidite Bolluğu Likidite endeksleri Gelişmekte olan piyasa ekonomilerine fon akımı, DYY hariç (sağ eksen) Sanayileşmiş ülke endeksi Economist ölçütü Kriz Kırılganlık Krizin tetikleyicisi Meksika (1994) Kamunun FED; politik şok (Chiapas; suikast) kısa vadeli dış (ve döviz cinsinden) yükümlülükleri Arjantin (1995) Bankacılık sektörünün kısa vadeli dış, peso ve döviz cinsinden Meksika (1994) Tequila krizinin yayılma etkisi yükümlülükleri Tayland (1997) Finansal sektörün ve finansal olmayan şirketler Dış ticaret açığındaki bozulma; kesiminin dış yükümlülükleri; finansal sektörün aktif fiyatlarında yaşanan deflasyon emlak sektöründe yoğunlaşan risk Finansal sektörün dış yükümlülükleri (önemli ölçüde vade uyumsuzluğu) ve Chaebolleri üzerinde Dış ticaret açığındaki bozulma; Kore (1997) yoğunlaşan risk; şirketler kesiminin sahip olduğu yüksek borç/öz chaebollerin karlılığındaki bozulma ve Tayland krizinin bulaşması sermaye rasyosu Endonezya (1997) Şirketler kesiminin dış yükümlülükleri; bankacılık sektörünün gayri menkul sektörüne yoğunlaşan kredi riski; yüksek borç/özsermaye rasyosu Tayland bankacılık krizinin bulaşıcı etkisi 16

17 Kriz Kırılganlık K rizin tetikleyicisi Rusya (1999) Devletin kısa vadeli dış finansman ihtiyacı Bütçe açığ ı hedefinin uygulanmasındaki baş arıs ızlık; d ış ticaret açığ ındaki bozulma Brezily a (1999) Hükümetin kısa vadeli dış ş y üküm lülükle ri B ütç e disiplininin uyg ula nm a sı konusunda ortay a çıkan ş ü p heler; cari işle m le r a ç ığ ı; Rusya krizi Arjantin (2002) Kamu ve özel sektörün döviz cinsinden dış yüküm lülükle ri P ara kurulu ve maliye politikası arasındaki tutarsızlık; Rusya'nın ifla sı Uruguay (2002) Bankacılık sektörünün kısa vadeli dış yükümlülükleri Uruguay bankalarında Arjantin'in banka mevduatların ı "dondurmasın ın" yol açtığ ı yoğ un mevduat ç e kiliş i Türkiye (2000) K amunun kısa vadeli yükümlülükleri; bankacılık sisteminin yabancı para birimi ve vade cinsinden karş ıla ş tığ ı uyumsuzluklar Cari işle m le r a ç ığ ındaki bozulma; reel döviz kurundaki değ erlenme; finansal se ktö re yö ne lik re fo rm la rda ki po litik be lirsizlik 17

18 18

19 19

20 20

21 Quantitative Easing ya da Niceliksel Kolaylık: FED in 600milyar dolarlık son tahvil alım (75x8) planı ve uzun vadeli faizler, doların fiyatı.. R. Mundell e göre (Çin de yaptığı yorumda)avrupa nın borç krizini derinleştirebilir. ABD de konut fiyatları tekrar düşüyor.. China Foreign Exchange Reserves Jump to $2.65 Trillion Rekabetçi devalüasyonlar beggar thy neighbour : China, Japan, Kore and Switzerland 21

22 Murabahacılığın ğ sonu mu?.. Eğer temel sorun, karşılığında metaların değiştirilebileceği eşdeğerlerin yokluğuysa, bu yokluğu para miktarı ne olursa olsun karşılayamazsınız. Çünkü gerekli olan şey para değil, üretim artışının yarattığı eşdeğer meta biçimindeki sermayedir. Kısıtlanmamış miktarda para çıkararak krizin üstesinden gelme çabası, krizin Marx ınaraştırdığı ş ğ bu özel durumda üretim orantısızlığında yatan nedeni ortadan kaldırmak için bir şey yapmayacak, sadece enflasyonu kışkırtacaktır. (Clarke, 2009, 148) 22

23 RULCs= Göreli emek maliyetleri/göreli emek üretkenliği. Göreli döviz kuru (TL/Dolar, Yuan/Dolar) TL değer kazandığında içerde emek maliyetleri üzerine yük oluyor. Ücretlerin düşmesi açısından baskı yapıyor..tersi yuan için geçerli. Yuan da emek maliyetlerindeki düşüşün içerdeki olumsuz etkisini Yuanı değersiz tutarak telafi ediyor. Böylece Çin de döviz kuru ihracatta dışarıya ucuzlatıcı içeriye (ithalat açısından) pahalılaştırıcı olarak kullanılıyor. Türkiye de tersi geçerli..kısaca döviz uluslar arası rekabette etkili.. 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Çin in yanıtı:günah t Gü h keçisi (scapegoat) değiliz 28

29 29

30 Geleneksel Kanal Çıktı Boşluğu Enflasyon Faiz Oranları Döviz Kurları Mali Baskı Problemi Ödememe Olasılığı l ğ Döviz Kurları Enflasyon Geri besleme etkisi söz konusu, eğer dolara endeksli borç varsa Açık sermaye hesabı + sabit kur rejimi Tam sermaye hareketliliği (sermaye hesabı açık) Açık sermaye hesabı + bağımsız para politikası Sabit kur rejimi Bağımsız para politikası Bağımsız para politikası + sabit kur rejimi Kaynak: Ee, Khor Hoe.,(2006)., Macroeconomic Management with Open Capital Accounts Crisis Prevention in Emerging Markets International Monetary Fund Singapore Government High level seminar Singapore, July 10 11,

31 31

32 Fundamental Equilibrium Exchange Rate (FEER) The exchange rate needed to achieve a sustainable balance in the country external current account 32

33 33

34 34

35 35

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YILLIK RAPOR 2000 MAYIS 2001 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1: DÜNYA VE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐNDEKĐ GELĐŞMELER...1 1.1. Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler...1 1.1.1. Ekonomik Gelişmeler...1

Detaylı

FİNANSALLAŞMA ÇAĞINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: AÇIK BİRİKİMİNDEN REZERV BİRİKİMİNE

FİNANSALLAŞMA ÇAĞINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: AÇIK BİRİKİMİNDEN REZERV BİRİKİMİNE Güncel FİNANSALLAŞMA ÇAĞINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: AÇIK BİRİKİMİNDEN REZERV BİRİKİMİNE Juan Pablo PAİNCHEİRA 1 ÖZET Hızlı finansallaşma süresince, gelişmekte olan ülkeler, uluslararası sermaye akışıyla

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86 ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE DALGALI DÖVİZ KURU: BAZI ÜLKE DENEYİMLERİ INFLATION TARGETING AND FLOATING EXCHANGE RATE:EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES Sayım IŞIK* Koray

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BASEL II NİN TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ SERMAYE YETERLİLİK RASYOSUNA ETKİLERİ CEM OKAT Ankara, 2008 2 T.C. ATILIM

Detaylı

FİNANSAL KRİZLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA SERMAYE HAREKETLERİNİN ROLÜ: RUSYA, TÜRKİYE VE ARJANTİN KRİZLERİ Nihat IŞIK

FİNANSAL KRİZLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA SERMAYE HAREKETLERİNİN ROLÜ: RUSYA, TÜRKİYE VE ARJANTİN KRİZLERİ Nihat IŞIK Özet FİNANSAL KRİZLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA SERMAYE HAREKETLERİNİN ROLÜ: RUSYA, TÜRKİYE VE ARJANTİN KRİZLERİ Nihat IŞIK Gelişmekte olan ülkelerde 1980 li yıllarda hızlı bir şekilde uygulanmaya başlayan serbestleşme

Detaylı

Institute of Social Science

Institute of Social Science Namik Kemal University Institute of Social Science No: 06 / 2011 Küresel Finansal Krizin Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme Oktay Salih AKBAY kpınar Türkiye de Çalışan Çocukl010 Namık Kemal University,

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1 Ömer Çakıcı GİRİŞ 1970 yılından sonraki en büyük kriz olduğu konusunda hemfikir olunan, hatta bazı ekonomistlerce küreselleşen dünya ekonomisinin de etkisiyle

Detaylı

FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ ÇEVRE YAKINSAMASI

FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ ÇEVRE YAKINSAMASI Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No. 4, 2011, s. 33-66 FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ ÇEVRE YAKINSAMASI Doç. Dr. Nilgün Erdem Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ

1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Özel Sayı, ss. 39-76 1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ M. Tuba ONGUN * Özet Kapitalizmin Altın Çağı olarak adlandırılan dönemin sona ermesinden (1973) yaklaşık 7 yıl

Detaylı

T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT

T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT T. C. K A L K I N M A B A K A N L I Ğ I T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI INTERNATIONAL EKONOMİK ECONOMIC GÖSTERGELER INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI GENEL OLARAK GÖLGE BANKACILIK VE TÜRKİYE DE GÖLGE BANKACILIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ömer Tuğsal DORUK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Andrea Pescatori ve Damiano Sandri İstanbul, 21 Ekim 2013

Andrea Pescatori ve Damiano Sandri İstanbul, 21 Ekim 2013 World Economic Outlook Geçişler ve Gerilimler l Andrea Pescatori ve Damiano Sandri İstanbul, 21 Ekim 213 Küresel büyüme dinamikleri dönüşüm geçirmektedir İki yeni gelişme: Piyasalar ABD nin parasal politikasında

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-47 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER HAZIRLAYAN Prof. Dr. Turan YAY Doç. Dr. Gülsün GÜRKAN YAY Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ İSTANBUL Bu

Detaylı

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY**

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY** Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ Hicabi ERSOY** 96 MALĐYE FĐNANS YAZILARI ÖZ Yabancı kaynak girişleri ekonomiler üzerinde ilk aşamalarda

Detaylı

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Mart 2014 GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk Yay n No: 300 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Durmuş YILMAZ Başkan 2 Nisan 29 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Detaylı

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği No:07/06

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği No:07/06 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği No:07/06 Küresel Finansal Riskler Karşısında Türkiye de Reel Sektör Finansal Yapısı ve Borç Dolarizasyonu Erdal ÖZMEN Cihan YALÇIN Temmuz 2007

Detaylı

FİNANSAL PİYASALARDA GLOBALLEŞME EĞİLİMLERİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK EURO-DOLAR PİYASASI VE KIYI BANKACILIĞI

FİNANSAL PİYASALARDA GLOBALLEŞME EĞİLİMLERİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK EURO-DOLAR PİYASASI VE KIYI BANKACILIĞI Dumlupmar Üniversitesi Sayı: 2 Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 1999 FİNANSAL PİYASALARDA GLOBALLEŞME EĞİLİMLERİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK EURO-DOLAR PİYASASI VE KIYI BANKACILIĞI Yrd. Doç. Dr. Mehmet YİĞİT*

Detaylı

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye H.SOYLU Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye Hülya SOYLU * Özet Küresel ekonomi, öncelikle gelişmiş ekonomilerde başgösteren finansal krizin etkisiyle büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Sistemi

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. İdare Merkezi. İstiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye. Telefon: (90 312) 507 50 00. Faks: (90 312) 507 56 40

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. İdare Merkezi. İstiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye. Telefon: (90 312) 507 50 00. Faks: (90 312) 507 56 40 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 312) 7 Faks: (9 312) 7 Teleks: 33 mrbrt tr; 31 mbdı tr İnternet Sayfası: http://www.tcmb.gov.tr E-posta:

Detaylı

THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND TURKISH ECONOMY

THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND TURKISH ECONOMY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.377-397. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2

TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 69, ss. 47-66 TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2 Özet Türkiye de faiz kur makası nedeni ile 1989

Detaylı

TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU

TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU Begüm ERDİL ŞAHİN Araştırma Görevlisi İstanbul Kültür Üniversitesi, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı Sokak No.1 34147 Bakırköy / İstanbul E-posta: b.sahin@iku.edu.tr Özet Gelişmekte

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

İÇ BORÇ TAKASININ NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ETKİLERİ

İÇ BORÇ TAKASININ NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ETKİLERİ İÇ BORÇ TAKASININ NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ETKİLERİ I - GİRİŞ Türkiye ekonomisi son on yıllık dönemi krizlerle geçirmiştir. 1994 krizinin ardından ekonomide kısa vadeli bir istikrar sağlanmışsa da, 1990

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN THE TURKISH ECONOMY

THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN THE TURKISH ECONOMY Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 2, Haziran 2012 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ MALİ YAPISINA ETKİLERİ ÖZET Dr. Okşan KİBRİTCİ ARTAR

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı