TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )"

Transkript

1 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar , ,26. A. Hazır Değerler , , Kasa 515, , Bankalar , ,74. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri 0, , Şüpheli Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) , ,79. D. Diğer Alacaklar , , İştiraklerden Alacaklar , , Bağlı Ortaklılardan Alacaklar , , Personelden Alacaklar 4.855, , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,49. E. Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları , ,95. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelir Tahakkukları , ,07. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , , İş Avansları 2.808,18 0,00 II. DURAN VARLIKLAR , ,91. A. Ticari Alacaklar , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,50. C. Mali Duran Varlıklar , , İştirakler , , İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) ,00 0, Bağlı Ortaklıklar , , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) ,00 0,00. D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , , Binalar , , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,23. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,14. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,53 AKTİF TOPLAMI , ,17 PASİF (2009) (2010) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,19. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , ,31. C. Diğer Borçlar , ,35

2 PASİF (2009) (2010). 4. Personele Borçlar 1.633, , Diğer Çeşitli Borçlar 9.814, ,26. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,88. G. Borç ve Gider Karşılıkları , , Diğer Borç ve Gider Karşılıkları , ,59 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,68. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , ,80. B. Ticari Borçlar , , Alınan Depozito ve Teminatlar , ,88 V. Öz Kaynaklar , ,30. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , , Ödenmemiş Sermaye (-) ,67 0,00. B. Sermaye Yedekleri 479,36 479, Diğer Sermaye Yedekleri 479,36 479,36. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Olağanüstü Yedekler 0, , Özel Fonlar , ,34. D. Geçmiş Yıl Karları ,75 0, Geçmiş Yıl Karları ,75 0,00. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0, , Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0, ,93. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Zararı (-) , ,49 PASİF TOPLAMI , ,17 DİPNOT ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ BİLANÇO DİPNOTLARI (TL) 1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: - 2- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı - 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 7-Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutarı USD ,31 1, ,43 TL

3 EUR ,17 2, ,33 TL GBP ,26 2, ,17 TL 8- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutarı 9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutarı 10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar Nama , , Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı 15- İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: Adı Pay Oranı Pay Tutarı Şevket Sabancı % 20, Zerrin Sabancı % 20, Emine Kamışlı % 20, Ali İsmail Sabancı % 20, Kazım Köseoğlu % 10, Can Köseoğlu % 10, Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı Er Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. % 26, BSK Birleşik Sağlık Hizmetleri A.Ş. % 79, ODEA İnş. Yat. Tur. A.Ş. % 49, Alarm Sağlık Hizmetleri A.Ş. % 57, Esaslı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. % 99, Esas Hava Taşımacılık Tur. Ve Tic. A.Ş. % 77, Gıdaser Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. % 99, Lotus İç ve Dış Tic. Yat. Tur. A.Ş. % 11, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. % 99, Esom Mağazacılık A.Ş. % 69, Peyman A.Ş. % 27, ,00 TL

4 Esbon Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. % 48, Kiraz 1 Gayrimenkul Yat. A.Ş. % 70, AFM Uluslararası Film Prod. Tic. Ve San. A.Ş. % 89, ,90 TL Air Berlin % 16, Stok değerleme yöntemi; a) Cari dönemde uygulanan yöntem - b) Önceki dönemde uygulanan yöntem - c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı 18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri; a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti ,81 TL b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti ,35 TL 19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alacak Ticari Borç a) Ana kuruluş - - b) Bağlı ortaklık ,86 TL ,58 TL c) İştirakler 598,28 TL 20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her - türlü şarta bağlıkazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların maliyetleri bu bölümde açıklanır) 23- İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe - tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar Adı Tutarı İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarı 27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmiş gelecek

5 döneme ilişkin faiz borçları tutarı 28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir - olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: GELİR TABLOSU (2009) (2010) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , ,27 B. Satış İndirimleri (-) 0, , Satıştan İadeler (-) 0, ,61 C.Net Satışlar , ,66 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,66 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,33 Faaliyet Karı veya Zararı , ,67 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Komisyon Gelirleri 436, , Menkul Kıymet Satış Karları ,81 358, Kambiyo Karları , , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,99 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Karşılık Giderleri (-) ,79 0, Kambiyo Zararları (-) , , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 4.499, ,12 H. Finansman Giderleri (-) , , Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,09 Olağan Kar veya Zarar , ,08 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Gelir ve Karları 0, , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,12 119,16 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,03 Dönem Karı veya Zararı , ,49 Dönem Net Karı veya Zararı , ,49 DİPNOT ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (TL)

6 1- Dönemin tüm amortisman giderleri itfa ve tükenme payları ,58 TL a) Amortisman giderleri ,49 TL aa) Normal amortisman gideri ,49 TL bb) Yeniden değerlemeden doğen amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları ,09 TL 2- Dönemin karşılık giderleri 3- Dönemin tüm finansman giderleri ,09 TL a) Üretim maliyetine verilen b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar ,09 TL 4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) ,66 TL 6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Normal Amortisman 9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) - Maliyet hesaplama sistemi : - - Stok değerleme yöntemi : Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri : Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların % 20'sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı notlar : -

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 19.04.2012-23:04:22 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-13:42:25 Vergi Kimlik 6190322615 E-Posta Adresi metgrup@metgrup.com Ticaret Sicil

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ULUS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 7610494446 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:16:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 0530021012 alka@alkagroup.com.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:50:39 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 5770025350 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:52:35 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 0420310611 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ YÖNETİM KURULUNUN 24/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014/01 SAYILI TOPLANTISINDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA

Detaylı

HOLDİNG 2012 YILI ALIŞ SATIŞ TUTARLARI

HOLDİNG 2012 YILI ALIŞ SATIŞ TUTARLARI HOLDİNG 2012 YILI ALIŞ SATIŞ TUTARLARI SATIŞLAR(KDV HARİÇ) ALIŞLAR(KDV HARİÇ) SATIŞLAR-KDV DAHİL ALIŞLAR-KDV DAHİL BİLKONT A.Ş. 573.975,00 72.581,00 MODAVİZYON A.Ş. 430.059,00 145.616,10 Ş.MENSUCAT A.Ş.

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Aralık 1992 CUMARTESİ Sayı : 21447 Mükerrer YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Maliye ve Gümrük Bakanlığından

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle düzenlenmiş bilançolarını

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 17.02.2014-13:13:24

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 14.02.2014-17:25:56

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı