TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2010 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik İş Talep Formunu doldurunuz.

2 Bu Kılavuz 14 Nisan 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan özürlü personel alımı ilanı doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 26/04/ /05/2010 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. SINAV TAKVİMİ SINAV ÜCRETİ YATIRMA SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV SONUÇ İLANI 26 /04/ /05/ 2010 tarihleri arasında. 14/06/2010 tarihinde ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden alınacaktır. 27 Haziran 2010 Pazar Günü Saat: /07/2010 İLETİŞİM BİLGİLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Memur ve Hizmetli Unvanı için) Telefon: Kadro Daire Başkanlığı 0(312) Faks: Kadro Daire Başkanlığı 0(312) İnt Adr: ve PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Öğretmen Unvanı için) Faks: Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığı 0(312) Adıyaman, Amasya, Manisa, Uşak (0 312) Bilecik, Kars, Kayseri, Kocaeli (0 312) Çankırı, Gümüşhane, Malatya, Yozgat (0 312) Bingöl, Denizli, Edirne, Yalova (0 312) Elazığ, Mersin, Siirt, Tokat (0 312) İstanbul (0 312) Artvin, Isparta, Kilis, Mardin (0 312) Kütahya, Muğla, Şanlıurfa (0 312)

3 Balıkesir, Diyarbakır, Erzincan, Sakarya, Kırıkkale (0 312) Aydın, Eskişehir, Niğde (0 312) Antalya, Hakkari, Osmaniye (0 312) Rize, Bolu, Düzce (0 312) Adana, Batman, Erzurum, Tekirdağ, Konya (0 312) Bitlis, Trabzon, Tunceli (0 312) İzmir,Bartın (0 312) Çorum, Karaman, Kastamonu (0 312) Giresun, Kırklareli, Sinop, Van (0 312) Bursa, Hatay, Iğdır, Şırnak (0 312) Bayburt, Kırşehir, Nevşehir, Samsun (0 312) Ankara, Ardahan (0 312) Ağrı, Burdur, Çanakkale, Gaziantep, (0 312) Kahramanmaraş, Ordu, Muş, Zonguldak (0 312) Afyonkarahisar, Aksaray, Karabük, Sivas (0 312) EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EĞİTEK) Telefon: Çağrı Merkezi 0 (312) Faks: Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı 0(312) İnt. Adr: DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir. 2

4 İLGİLİ MEVZUAT a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, c) 7201 sayılı Tebligat Kanunu, ç) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, d) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik, e) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, f) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı, g) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, h) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, İ) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuz 2010 yılı içerisinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretmen, memur ve hizmetli kadroları için aranan genel ve özel şartlarla birlikte başvuru, sınav ve atamaya yönelik iş ve işlemler ile ekli listeden oluşmaktadır. Bakanlığımızca İl Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul/kurumlarda İlk Defa Devlet Memuru olarak atanmak üzere (1-9 derece) 1000 öğretmen, (7. Derece) 2000 memur ve (10. Derece) 2000 hizmetli kadrolarında toplam 5000 özürlü personel alımı yapılacaktır. 3- SINAV BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANILACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 3.1- ÖĞRETMEN, MEMUR VE HİZMETLİ UNVANI İÇİN ARANILACAK GENEL ŞARTLAR: 1- Türk Vatandaşı olmak. 2- Memuriyete girişte en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 40 ıncı maddesinde belirtilen yaşta olmak, 3- Aynı Kanunun değişik 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 3

5 6- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu bulunmak ÖĞRETMEN UNVANI İÇİN ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR : tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince mezuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olmak. Eğitim Fakültesi dışında mezun olanlarda Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon belgesi, Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında mezun olanlar öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki Yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir. 2- Öğretmenliğe atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 (kırk) yaşından gün almamış olmak. 3- Adayların Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik te belirtilen sağlık kurumlarından alacağı raporun Çalıştırılamayacağı İş Alanları bölümünde çalışabilir/çalışamaz ifadesi yer almak. 4- Adlî sicil kaydı bulunanların Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak. 3.3-MEMUR UNVANI İÇİN ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR: 1- En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, 2- % 40 ve üzeri özürlü olduğunu Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik te belirtilen sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelemek HİZMETLİ UNVANI İÇİN ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR : 1- Lise veya lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olmak, (İş Okulu diploması bulunan adaylar da lise mezunu olarak değerlendirilecektir.) 2- % 40 ve üzeri özürlü olduğunu Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik te belirtilen sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelemek. 4- SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ 4.1- ADAYIN YAPACAĞI İŞLEMLER a) Yukarıda belirlenen şartları taşıyan adaylar sınav başvurularını 26/04/ /05/2010 tarihleri arası saat 17:00 ye kadar elektronik ortamda yapabileceklerdir. 4

6 b) Aday, ve internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile Elektronik İş Talep Formu na girerek başvuru işlemini yapabilecektir. c) Aday, Elektronik İş Talep Formu na MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir. Kimlik bilgilerinde herhangi bir hata olması halinde, aday nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı ndan gerekli düzeltmeyi yaptıracaktır. ç) Aday, Elektronik İş Talep Formunda kendisine ait bölümleri eksiksiz dolduracaktır. (Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.) d) Aday, Elektronik İş Talep Formunda yer alan adres, telefon ve varsa e_posta adreslerinin kendilerine ulaşılabilecek şekilde tam ve açık olarak yazacaklardır. (Bu bilgilerde herhangi bir değişme, hata olması halinde aday başvuru yaptığı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir. Aksi takdirde sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.) e) Aday, Elektronik İş Talep Formu nda sınava girmek istediği ili tercih edecektir. f) Ayrıca aday görev yapmak istediği 5 il tercihinde bulunabilecektir. g) Adayların tercihlerine norm kadro ve puan itibariyle atanamama ihtimali göz önünde bulundurularak Tercihlerim Dışında Atanmayı Kabul ediyorum seçeneği 6. tercih olarak verilecektir. Adaylardan 6. tercihi seçenlerin Bakanlıkça uygun görülen İl Millî Eğitim Müdürlüklerine atamaları yapılacaktır. h) Aday, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen Sağlık Kurulu raporu ile bir adet fotoğrafı ( son üç ay içerisinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf) sınava girmek için tercih ettiği İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle sınav başvurusunu onaylatacaktır. i) Ayrıca adaylar başvurularının onaylanma işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için öğrenim durumlarını ibraz eden belgeyi de yanlarında bulunduracaklardır. j) Adaylar başvurularını onaylattıkları ilde sınava gireceklerdir. k) Aday, Elektronik İş Talep Formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu kabul ederek Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. kutucuğunu işaretleyecektir. l) Aday, 14/06/2010 tarihinden sonra başvurusunu onaylattığı İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden Sınav Giriş Belgesini alacaktır İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a) Sınava girmek için başvuruda bulunan adayların, tercihte bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ibraz edecekleri (Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen) Sağlık Kurulu raporunun örneği ve bir adet fotoğrafı ( son üç ay içerisinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf) teslim almak. b) Adayların ibraz ettiği belgeleri (sağlık kurulu raporu ve öğrenim durumu belgesi) inceleyerek yukarıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek, 5

7 c) Adayın sağlık kurulu raporunda belirtilen raporun geçerlilik süresinin Sürekli veya Süreli olmasına göre ; Sürekli olanlardan yeni bir rapor istenmemesi, Ancak ; sürekli raporu bulunan adaylardan sağlık kurulu raporunda eksik bölümler bulunanlar ile Öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların; Sağlık Kurulu raporunun Çalıştırılamayacağı İş Alanları bölümünde Çalışabilir/Çalışamaz ifadesi yer almayanlardan yeni sağlık kurulu raporu istenmesi. Süreli olanların ise geçerlilik süresi kontrol edilerek, süresi bitmiş olanlardan yeni rapor istenmesi, ç) Şartları taşımayan adayların başvurularını reddetmek, d) Şartları taşıyan adayların Elektronik İş Talep Formunda belirtilen bilgilerinin tam ve doğru olduğunu kontrol etmek, e) Adayın fotoğrafını tarayıcıdan geçirerek Elektronik İş Talep Formuna yapıştırmak, f) Adayın ibraz ettiği Sağlık Kurulu Raporuna göre Elektronik İş Talep Formunda yer alan Özür Grubu ve Özürlülük Derecesine ilişkin bölümleri doldurmak, g) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onay yetkisi verilen personel tarafından Elektronik İş Talep Formunda yer alan Bilgilerin doğruluğunu onayladım. kutucuğunu işaretlemek, ğ) Elektronik İş Talep Formu onaylandıktan sonra iki çıktı alınarak bir nüshası imzalanıp mühürlenerek belge asılları ile birlikte adaya vermek, belgelerin fotokopisi ve çıktının bir nüshasını da muhafaza etmek, h) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 14/06/2010 tarihinde elektronik ortamda yayınlanacak Sınav Giriş Belgelerinin sistemden alınarak onaylanıp mühürlendikten sonra adaylara sınavdan önce vermek, (Sınav giriş belgesini almayan adaylara ulaşılarak sınav giriş belgelerinin teslim alınmasını sağlamak) ı) Elektronik ortamda başvuruda bulunmayarak şahsen veya posta ile yapılan başvurularda, adaya ulaşılarak elektronik ortamda başvuruda bulunmasını sağlamak, i) Başvurular esnasında oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumlarını incelemek ve adaylara başvuru süresi içerisinde cevap vermek. 5- BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR Adayın; a) Başvuru süresinin dışında yapılan başvurusu varsa, b) Elektronik İş Talep Formunda yer alan bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki 6

8 bulunuyorsa, c) Elektronik İş Talep Formunda yer alan sorulardan bir veya birkaçını cevapsız bırakmışsa, ç) Elektronik İş Talep Formu İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylanmamışsa, d) Sınav ücretini bu kılavuzun 6.2 bendinde belirtilen banka şubelerinden herhangi birine süresi içerisinde yatırmamışsa, başvurusu geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bağlamda; başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek, beyanda bulunmak yada evrakta tahrifat yapmak suretiyle başvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilerek haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. UYARI: Aday, yaptığı Elektronik İş Talep Formu ile Sınav/Atama Başvuru Kılavuzu nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. 6- SINAVLA İLGİLİ ESASLAR 6.1- SINAV TARİHİ Sınav 27 Haziran 2010 Pazar günü Saat : da Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezinde yapılacaktır SINAV ÜCRETİ a) Sınava girecek adaylar 110 -TL (Yüzon TL. KDV Dahil) sınav ücretini 26/04/ /05/2010 tarihleri arasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinin herhangi birine Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla yatıracaktır. b) Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir. c) Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (MEB 2010 Taşra Teşkilatı Özürlü Personel Sınavı) bulunacaktır. ç) Sınav ücreti bankaya yatırılacak; banka aracılığı ile yapılan online tahsilatla, internet bankacılığı kullanılmak suretiyle de yapılabilecektir. Kesinlikle mektupla ve elden sınav ücreti tahsil edilmeyecektir SINAV GİRİŞ BELGESİ Adayların sınav giriş belgeleri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenerek 14/06/2010 tarihinde adresinden yayınlanacaktır. İlgili İl 7

9 Millî Eğitim Müdürlükleri yayınlanan sınav giriş belgelerini sistemden alacak, imzalayıp mühürleyerek adaylara sınav tarihinden önce vereceklerdir. Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Merkezin uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir. Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar belgenin yenisini sınava gireceği İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden alabilecektir. Sınav giriş belgesi posta veya başka bir yolla adayların adreslerine gönderilmeyecektir SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI Sınavda, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde 50 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır. Sorular Ortaöğretim mezunları için Millî Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; Yüksek öğrenim mezunları için ise Yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır. SINAV KONULARI SORU SAYISI Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi 10 Temel Yurttaşlık Bilgisi 5 Türkiye Coğrafyası 5 Türkçe 10 Matematik 10 Görevin Özelliğine Göre Mesleki Bilgiler 10 TOPLAM SINAVIN UYGULANMASI ÖNEMLİ :Sınava başvuruda bulunan adayların Elektronik İş Talep Formu nda yer alan Refakatçi gerekip gerekmediği ne ilişkin çek işareti dikkate alınarak sınav öncesi ve sınav anında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. a) Sınav, 27 Haziran 2010 Pazar günü saat da başlayıp, 81 il merkezinde tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir. b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, özel kimlik belgelerinden 8

10 birisi ( nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. c) Fotoğraflı sınav giriş belgesi kartı ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. ç) Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır. d) Adaylar sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir. e) Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. f) Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. g) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2 (iki) aday sınav salonunda kalacaktır. h) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. ı) Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. i) Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır. j) Cevap kâğıdında bulunan Bu Bölüme Dokunmayınız kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. k) Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. l) Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. 9

11 m) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. n) Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır. o) Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da her hangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. ö) Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 5727 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır. p) Sınav bitiminden sonra; Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir SINAV DEĞERLENDİRMESİ a) Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. b) Okutulan cevap kâğıtlarında doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. c) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak basarı puanı hesaplanacaktır. ç) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereği sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.( Her soru 2 (iki) puan üzerinden değerlendirilecektir.) 10

12 d) Değerlendirme sırasında hatalı soru/ sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/ soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. e) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR a) Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi, b) Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması, c) Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, ç) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, d) Başka adayın sınav evrakının kullanılması, e) Adayın yerine başkasının sınava girmesi, f) Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması, g) Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, ğ) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi, h) Sınav evrakına zarar verilmesi,(soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) ı) Sınav evrakında bulunan fotoğraf ve bilgilerde uyuşmazlık olması, i) Cevapların soru kitapçığına işaretlenmesi ve cevap kağıdının boş bırakılması, j) Eksik belgeleri olduğu halde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı halde sınava alınan adaylar, k) Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ Sınav sonuçları Bakanlığımızın ve adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 11

13 6.9 - SINAV İTİRAZLARI a) Sınav sorularına ve cevap anahtarına yapılacak olan itirazlar soru ve cevap anahtarının ve adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir. b) Sınav sonuçlarına itirazlar sonuçların internetten yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir. c) İtirazların incelenmesi için adayın Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki TR numaralı hesabına 10 (on) TL yatırması gerekmektedir. Aday ücretini yatırdıktan sonra banka dekontunu eklemek kaydıyla yazılı dilekçe ile birlikte Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne müracaat edecektir. ç) Sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir. d) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulama yoluyla durumunu öğrenebilecektir. e) İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. f) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, adı,soyadı, imza ve adresleri olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. g) Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. 7- ATAMA İŞLEMLERİ 7.1- ÖĞRETMEN, MEMUR VE HİZMETLİ KADROLARINA ATAMA ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER: a) Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 40 ıncı maddesinin 2. fıkrası gereğince kazai rüşt kararının, b) Öğrenim durumlarına ilişkin diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgelerin, Öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulunca verilecek belgelerin, c) 16 Temmuz 2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özür durumlarına ilişkin Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 12

14 Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarından alınan Resmi Sağlık Kurulu Raporunun, ç) Öğretmen olarak atanacaklarda 3.2- Öğretmen Unvanı için aranılacak Özel Şartlar başlıklı madde de aranılan şartlara ilişkin belgelerin, d) Ayrıca atama esnasında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince adaylardan istenilecek diğer belgelerin, asılları veya kurum onaylı nüshaları ÖĞRETMEN KADROLARINA ATAMA İŞLEMLERİ a) Öğretmen adaylarının, norm kadro ve 5 il tercihleri dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atamaları İl Millî Eğitim Müdürlüklerine yapılacaktır. b) Tercihlerine norm kadro ve puan itibariyle atanamayan ve 6. tercih olarak Tercihlerim Dışında Atanmayı Kabul ediyorum seçeneğini işaretleyen adayların Bakanlıkça uygun görülen İl Millî Eğitim Müdürlüklerine atamaları yapılacaktır. c) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince eğitim kurumlarındaki norm ve kurumun özelliği ile öğretmenin özrü ve isteği de göz önünde bulundurulmak suretiyle il içi atamaları yapılacaktır. ç) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 22. Maddesi gereği; adayların sınav puanı eşit olması halinde diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim gurubunda ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. d) Adayların atamalarında (sağlık, eş, öğrenim vs.) özür durumları dikkate alınmayacaktır. e) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince, ataması yapılan adayların başvuruda belirttikleri adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. h) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince atamaları yapılan adayların en geç 15/09/2010 tarihine kadar görevlerine başlatılmaları sağlanarak MEBBİS Özlük Modülüne işlenecektir. Ayrıca göreve başlayanlar ile görevine başlamayanların göreve başlamama nedenleri de belirtilerek ayrı ayrı isim listelerinin ve tebligat belgelerinin ilgili ile ait iletişim bilgilerinde (Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığı) yer alan e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir MEMUR VE HİZMETLİ KADROLARINA ATAMA İŞLEMLERİ a) Atamalar Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci Maddesi gereği yapılacaktır. Aynı madde gereği adayların sınav puanı eşit olması halinde diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim gurubunda ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 13

15 b) Adayların tercihleri doğrultusunda, sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır. Yerleştirilmesi yapılan personele ilişkin listeler, atama kararnameleri düzenlenmek üzere İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Yerleştirmeleri yapılan adayların dağılımları İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır. c) Tercih ettikleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerine puan üstünlüğüne göre atanamayan adaylardan 6. Tercih olarak Tercihlerim Dışında Atanmayı Kabul ediyorum seçeneğini işaretleyenlerin, tercih yapılmadığı için boş kalan kontenjanlara Bakanlıkça bilgisayar kurası ile yerleştirmeleri yapılacaktır. ç) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince söz konusu yerleştirme listelerinde yer alan adayların atamaları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereği o ilde ihtiyaç bulunan İl/ilçe/ okul ve kurumlara yapılacaktır. d) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yerleştirme listelerinde yer alan personel dışında kesinlikle atama yapılmayacaktır. Aksi takdirde sorumluluk atama yapan İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ait olacaktır. e) Adayların atamalarında (sağlık, eş, öğrenim vs.) özür durumları dikkate alınmayacaktır. f) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince, atamaları yapılan adayların başvuruda belirttikleri adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. g) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince atamaları yapılan adayların en geç 15/09/2010 tarihine kadar görevlerine başlatılmaları sağlanarak MEBBİS Özlük Modülüne işlenecektir. Ayrıca göreve başlayanlar ile görevine başlamayanların göreve başlamama nedenleri de belirtilerek ayrı ayrı isim listelerinin adresine bildirilmesi gerekmektedir. UYARI: Yapılan sınava katılarak, atanmaya hak kazananlardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak olabilecek değişiklikler Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın internet adresinden duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir EKLER : 1- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer Özürlü Sağlık Kurlu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi. (6 sayfa ) 2- İl bazlı memur ve hizmetli kontenjan listesi.( 2 sayfa) 14

16 ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1. Adana Sağlık Bakanlığı Adana Devlet Hastanesi 2. Adana Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Adana Sağlık Bakanlığı Çukurova Devlet Hastanesi 4. Adana Üniversite Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 5. Adana MSB Adana Asker Hastanesi 6. Adıyaman Sağlık Bakanlığı Adıyaman Devlet Hastanesi 7. Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı Afyon Devlet Hastanesi 8. Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığ ı Kocatepe Devlet Hastanesi 9. Afyonkarahisar Üniversite Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 10. Ağrı Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi 11. Ağrı MSB Ağrı Asker Hastanesi 12. Amasya Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi 13. Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14. Ankara Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15. Ankara Sağlık Bakanlığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 16. Ankara Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17. Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. S.Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 18. Hastanesi Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19. Ankara Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 20. Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. Ankara Sağlık Bakanlığı Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22. Ankara Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Hastanesi 23. Ankara Sağlık Bakanlığı Ulus Devlet Hastanesi 24. Ankara Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi 25. Ankara Üniversite Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 26. Ankara Üniversite Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 27. Ankara Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 28. Ankara Üniversite Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 29. Ankara MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi 30. Ankara MSB Ankara Asker Hastanesi 31. Ankara MSB Etimesgut Asker Hastanesi 32. Ankara MSB Beytepe Asker Hastanesi 33. Antalya Sağlık Bakanlığı Antalya Devlet Hastanesi 34. Antalya Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi 35. Antalya Üniversite Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 36. Artvin Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi 37. Aydın Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi 38. Aydın Sağlık Bakanlığı Nazilli 82. Yıl Devlet Hastanesi 39. Aydın Sağlık Bakanlığı 82.Yıl Devlet Hastanesi 40. Aydın Üniversite Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 41. Balıkesir Sağlık Bakanlığı Balıkesir Devlet Hastanesi 42. Balıkesir Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi 43. Balıkesir Sağlık Bakanlığı Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesi 44. Balıkesir Sağlık Bakanlığı Burhaniye Devlet Hastanesi 45. Balıkesir Sağlık Bakanlığı Edremit Kazdağı Devlet Hastanesi 46. Balıkesir MSB Balıkesir Asker Hastanesi 47. Bilecik Sağlık Bakanlığı Bilecik Devlet Hastanesi 48. Bingöl Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi 49. Bolu Sağlık Bakanlığı İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 50. Bolu Sağlık Bakanlığı Köroğlu Devlet Hastanesi 51. Bolu Üniversite Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi

17 52. Burdur Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi 53. Bursa Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi 54. Bursa Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi 55. Bursa Sağlık Bakanlığı Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesi 56. Bursa Sağlık Bakanlığı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi 57. Bursa Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi 58. Bursa Sağlık Bakanlığı Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi 59. Bursa Üniversite Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 60. Bursa MSB Bursa Asker Hastanesi 61. Çanakkale Sağlık Bakanlığı Çanakkale Devlet Hastanesi 62. Çanakkale MSB Çanakkale Asker Hastanesi 63. Çanakkale MSB Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi 64. Çankırı Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi 65. Çorum Sağlık Bakanlığı Çorum Devlet Hastanesi 66. Çorum Sağlık Bakanlığı Hasanpaşa Devlet Hastanesi 67. Denizli Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi 68. Denizli Sağlık Bakanlığı Servergazi Devlet Hastanesi 69. Denizli Üniversite Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 70. Denizli MSB Denizli Asker Hastanesi 71. Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Devlet Hastanesi 72. Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi 73. Diyarbakır Üniversite Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 74. Diyarbakır MSB Diyarbakır Asker Hastanesi 75. Edirne Sağlık Bakanlığı Edirne Devlet Hastanesi 76. Edirne Sağlık Bakanlığı Selimiye Devlet Hastanesi 77. Edirne Üniversite Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 78. Elazığ Sağlık Bakanlığı Elazığ Devlet Hastanesi 79. Elazığ Sağlık Bakanlığı Harput Devlet Hastanesi 80. Elazığ Üniversite Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 81. Erzincan Sağlık Bakanlığı Erzincan Devlet Hastanesi 82. Erzincan MSB Erzincan Asker Hastanesi 83. Erzurum Sağlık Bakanlığı Erzurum Numune Hastanesi 84. Erzurum Sağlık Bakanlığı Palandöken Devlet Hastanesi 85. Erzurum Üniversite Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 86. Erzurum MSB Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi 87. Eskişehir Sağlık Bakanlığı Eskişehir Devlet Hastanesi 88. Eskişehir Sağlık Bakanlığı Yunus Emre Devlet Hastanesi 89. Eskişehir Üniversite Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 90. Eskişehir MSB Eskişehir Asker Hastanesi 91. Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi 92. Gaziantep Sağlık Bakanlığı 25 Aralık Devlet Hastanesi 93. Gaziantep Üniversite Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 94. Giresun Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi 95. Giresun Sağlık Bakanlığı Kale Devlet Hastanesi 96. Gümüşhane Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi 97. Hatay Sağlık Bakanlığı Antakya Devlet Hastanesi 98. Hatay Sağlık Bakanlığı Hatay Devlet Hastanesi 99. Hatay Sağlık Bakanlığı İskenderun Körfez Devlet Hastanesi 100. Hatay MSB İskenderun Asker Hastanesi 101. Hatay Üniversite Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 102. Isparta Sağlık Bakanlığı Isparta Devlet Hastanesi 103. Isparta Sağlık Bakanlığı Gülkent Devlet Hastanesi 104. Isparta Üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 105. Isparta MSB Isparta Asker Hastanesi 106. Mersin Sağlık Bakanlığı Mersin Devlet Hastanesi 107. Mersin Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi 108. Mersin Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi

18 Mersin Üniversite Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 109. Hastanesi 110. İstanbul Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 111. İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hast İstanbul Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 113. İstanbul Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Devlet Hastanesi 114. İstanbul Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 115. İstanbul Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 116. İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 117. İstanbul Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Sağlık Bakanlığı Dr. S. Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 120. İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 121. İstanbul Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi 122. İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 123. İstanbul Sağlık Bakanlığı Silivri Prof.Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi 124. İstanbul Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 125. İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 126. İstanbul Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 127. İstanbul Sağlık Bakanlığı Eyüp Devlet Hastanesi 128. İstanbul Sağlık Bakanlığı Kartal Devlet Hastanesi 129. İstanbul Sağlık Bakanlığı Paşabahçe Devlet Hastanesi 130. İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Devlet Hastanesi 131. İstanbul Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi 132. İstanbul Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi 133. İstanbul Sağlık Bakanlığı Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesi 134. İstanbul Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 135. İstanbul Sağlık Bakanlığı Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 136. İstanbul Sağlık Bakanlığı Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 137. İstanbul Sağlık Bakanlığı Çatalca Dev.ve Bölge Trafik Hastanesi 138. İstanbul Sağlık Bakanlığı Adalet ve Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi 139. İstanbul Sağlık Bakanlığı Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi 140. İstanbul Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 141. İstanbul Sağlık Bakanlığı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi 142. İstanbul Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi 143. İstanbul Sağlık Bakanlığı Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 144. İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 145. İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi 146. İstanbul Üniversite Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 147. İstanbul MSB Kasımpaşa Asker Hastanesi İstanbul MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 148. Komutanlığı 149. İstanbul MSB Gümüşsuyu Asker Hastanesi 150. İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir Sağlık Bakanlığı Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 151. Hastanesi 152. İzmir Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Devlet Hastanesi 153. İzmir Sağlık Bakanlığı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi 154. İzmir Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 155. İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 156. İzmir Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi 157. İzmir Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

19 158. İzmir Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi 159. İzmir Üniversite Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 160. İzmir Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 161. İzmir MSB Güzelyalı Asker Hastanesi 162. İzmir MSB İzmir Asker Hastanesi 163. Kars Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi 164. Kars MSB Sarıkamış Asker Hastanesi 165. Kastamonu Sağlık Bakanlığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi 166. Kastamonu Sağlık Bakanlığı Şerife Bacı Devlet Hastanesi 167. Kayseri Sağlık Bakanlığı Kayseri Dr. Vedat Ali Özkan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 168. Kayseri Üniversite Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 169. Kayseri MSB Kayseri Asker Hastanesi 170. Kırklareli Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi 171. Kırklareli Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanesi 172. Kırşehir Sağlık Bakanlığı Kırşehir Devlet Hastanesi 173. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi 174. Kocaeli Sağlık Bakanlığı İzmit Devlet Hastanesi 175. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Derince Devlet Hastanesi 176. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi 177. Kocaeli Üniversite Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 178. Kocaeli MSB Gölcük Asker Hastanesi 179. Kocaeli MSB Derince Asker Hastanesi 180. Konya Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi 181. Konya Sağlık Bakanlığı Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi 182. Konya Üniversite Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 183. Konya MSB Konya Asker Hastanesi 184. Kütahya Sağlık Bakanlığı Kütahya Devlet Hastanesi 185. Kütahya Sağlık Bakanlığı Evliya Çelebi Devlet Hastanesi 186. Kütahya MSB Kütahya Asker Hastanesi 187. Malatya Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi 188. Malatya Sağlık Bakanlığı Beydağı Devlet Hastanesi 189. Malatya Üniversite İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 190. Malatya MSB Malatya Asker Hastanesi 191. Manisa Sağlık Bakanlığı Manisa Devlet Hastanesi 192. Manisa Sağlık Bakanlığı Merkezefendi Devlet Hastanesi 193. Manisa Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi 194. Manisa Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi 195. Manisa Üniversite Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 196. Manisa MSB Manisa Asker Hastanesi 197. Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 198. Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi 199. Kahramanmaraş Üniversite Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 200. Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi 201. Muğla Sağlık Bakanlığı Muğla Devlet Hastanesi 202. Muğla Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet Hastanesi 203. Muğla MSB Aksaz Asker Hastanesi 204. Muş Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi 205. Nevşehir Sağlık Bakanlığı Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi 206. Niğde Sağlık Bakanlığı Niğde Devlet Hastanesi 207. Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi 208. Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Boztepe Devlet Hastanesi 209. Rize Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi 210. Rize Sağlık Bakanlığı 82. Yıl Devlet Hastanesi 211. Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Devlet Hastanesi 212. Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi 213. Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 214. Samsun Sağlık Bakanlığı Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi

20 215. Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi 216. Samsun Üniversite Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 217. Samsun MSB Samsun Asker Hastanesi 218. Siirt Sağlık Bakanlığı Siirt Devlet Hastanesi 219. Sinop Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 220. Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi 221. Sivas Sağlık Bakanlığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 222. Sivas Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 223. Sivas MSB Sivas Asker Hastanesi 224. Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi 225. Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi 226. Tekirdağ MSB Çorlu Asker Hastanesi 227. Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi 228. Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi 229. Tokat Üniversite Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 230. Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 231. Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi 232. Trabzon Üniversite Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 233. Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Hastanesi 234. Şanlıurfa Üniversite Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 235. Uşak Sağlık Bakanlığı Uşak Devlet Hastanesi 236. Uşak Sağlık Bakanlığı 1 Eylül Devlet Hastanesi 237. Van Sağlık Bakanlığı Van Devlet Hastanesi 238. Van Sağlık Bakanlığı Van İpekyolu Devlet Hastanesi 239. Van Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 240. Van MSB Van Asker Hastanesi 241. Yozgat Sağlık Bakanlığı Yozgat Devlet Hastanesi 242. Zonguldak Sağlık Bakanlığı Zonguldak Devlet Hastanesi 243. Zonguldak Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi 244. Zonguldak Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi 245. Zonguldak Üniversite Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 246. Aksaray Sağlık Bakanlığı Aksaray Devlet Hastanesi 247. Bayburt Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi 248. Karaman Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi 249. Kırıkkale Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Hastanesi 250. Kırıkkale Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Devlet Hastanesi 251. Batman Sağlık Bakanlığı Batman Devlet Hastanesi 252. Bartın Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi 253. Ardahan Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi 254. Ardahan MSB Ardahan Asker Hastanesi 255. Iğdır Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi 256. Yalova Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi 257. Karabük Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi 258. Karabük Sağlık Bakanlığı Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi 259. Kilis Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi 260. Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi 261. Düzce Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

21 ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKEM HASTANE LİSTESİ NO ILI HASTANE 1. Adana Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ankara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ankara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ankara Dr. S.Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Antalya Antalya Devlet Hastanesi 7. Bursa Bursa Devlet Hastanesi 8. Denizli Denizli Devlet Hastanesi 9. Diyarbakır Diyarbakır Devlet Hastanesi 10. Edirne Edirne Devlet Hastanesi 11. Erzurum Erzurum Numune Hastanesi 12. İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14. İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15. İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 16. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17. İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 18. İzmir İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19. İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 20. Kahramanmaraş Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 21. Kayseri Dr. Vedat Ali Özkan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22. Malatya Malatya Devlet Hastanesi 23. Sakarya Sakarya DevletHastanesi 24. Samsun Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 25. Sivas Sivas Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi 26. Trabzon Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 27. Van Van Devlet Hastanesi 28. Zonguldak Zonguldak Devlet Hastanesi EK 2

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2011 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 Bu kılavuz

Detaylı

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI e KILAVUZU

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI e KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012-2 YURT DIŞINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER 2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER 26 Aralık 2012 Tarihinde yayımlanan, 2013 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzunda yer alan hususlardan; 1-10. Maddenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Bu kılavuz; Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği ile MTSAS Modülü ve Özel Motorlu

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU 2009 SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -2- Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzu 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sınav uygulamasıyla

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKA ANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavu uzu 20100 http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2010 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME SINAVI (OKS) BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME SINAVI (OKS) BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın 19.04.2006 tarih ve 5855 sayılı onayı ve eki Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmış ve basılmıştır. ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) SINAV KILAVUZU 2012 http://www.meb.gov.tr l SINIF SINIFLARA GÖRE 2012 PYBS YİBO TAKVİMİ PYBS- YİBO BAŞVURU TARİHİ SINAV GİRİŞ BELGESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-kılavuzu 2015 1 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu 2011 http://www.meb.gov.tr 1 SINIFLARA GÖRE 2011 SBS TAKVĠMĠ Sınıf BaĢvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu 2011 http://www.meb.gov.tr 1 SINIFLARA GÖRE 2011 SBS TAKVĠMĠ Sınıf BaĢvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu 2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07.

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07. ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.7.26 Resmi Gazete Sayısı: 2623 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

Detaylı