UZMAN JANDARMA OKULUNU TANIYALIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZMAN JANDARMA OKULUNU TANIYALIM"

Transkript

1 UZMAN JANDARMA OKULUNU TANIYALIM Lise Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; Ülkemizin %92 sinin güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Uzman Jandarma yetiştirmek üzere; Uzman Jandarma Okulunda öğrenci olmaya davet ediyoruz. Uzman Jandarma Okulu; * Uzman Jandarma adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren bir yıl süreli askeri bir okuldur. * Uzman Jandarma Okuluna alınan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında intibak eğitimine alınırlar. * İntibak eğitimini tamamlayan Uzman Jandarma adaylarına, öğretim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır. * Eğitim aşamalarında eğitim ve öğretim programlarında yer alan bazı derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılır ve adayların eğitimleri pekiştirilir. * Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, diploma töreninden sonra Uzman Jandarma Çavuş rütbesiyle, yurdumuzun dört bir yanındaki Jandarma birliklerinde görev alırlar. Uzman Jandarma Okulunun Yeri; Uzman Jandarma Okulu, Ankara da; Jandarma Subay Okulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Jandarma Astsubay Temel Kursu nun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kampüsü içerisinde Beytepe de konuşludur. Çevresinde Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Center ve T.E.D Koleji bulunmaktadır. Öğrencilere Sağlanan İmkanlar; * Uzman Jandarma Okulu parasız yatılı bir okuldur. * Uzman Jandarma Okulu öğrencileri, öğrenciliğe kabul edildikleri tarihten itibaren askeri öğrenci üniforması ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. * Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca öğrenci harçlığı verilir. Uzman Jandarmalar Aşağıdaki Haklara Sahiptir. Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır. Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesi olup, OYAK imkanlarından yararlanabilmektedir. Görev başı eğitimine müteakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilmekte; emeklilik durumunda zati tabanca taşıma ruhsatı alabilmektedir. Askeri Hastane ve kamu konutları ile Jandarma Genel Komutanlığının belirlediği esaslara göre sosyal tesislerden yararlanabilmektedir. 1

2 UZMAN JANDARMA OKULUNU TANIYALIM Uzman Jandarmaların zorunlu hizmet süresi 10 yıl olup, isteyen bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir. Gerekli niteliklere sahip Uzman Jandarmalar, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve öğretime müteakip Astsubay olabilmektedir. 1. Genel Koşullar: GİRİŞ KOŞULLARI UZMAN JANDARMA OKULUNA KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR? a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması, b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmaması, c. Adayın; kendisinin, annesinin, babasının veya kardeşlerinden herhangi birisinin; (1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olması, (2) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması, (3) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olması, (4) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması, (5) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli yada sakıncalı hallerinin bulunmaması, (6) Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, iftira, yağma, suç uydurma, dolanlı iflas, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250 nci Maddesine Giren Suçlar, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar, Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap; Dördüncü Kısım 3 üncü Bölümündeki Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, 4 üncü Bölümündeki Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, 5 inci Bölümündeki Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, 6 ncı Bölümdeki Milli Savunmaya Karşı Suçlar, 7 nci Bölümdeki Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına Aykırı Davranışta Bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmaması, 2

3 GİRİŞ KOŞULLARI (7) Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmaması veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmaması, (8) Aile şeref ve haysiyetini ihlâl edecek şekilde kumara, içkiye, paraya, zatî menfaatine düşkün olduğu, bu nedenle muhitinde itibarını yitirdiğine dair hakkında bilgi ve belge olmaması, (9) Tarikat, dergâh, yasadışı faaliyet gösteren; örgüt, dernek, öğretim kurumu vb. gizli ve açık teşekkül veya gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belge olmaması, (10) Alkol, uyuşturucu vb. bağımlılık meydana getiren madde bağımlısı olmaması, bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir suç işlememiş olması, ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması, d. Herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamaması, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olan adaylar hariç, nişanlı, evli veya dul olmaması, e. Herhangi bir siyasi partiye üye olmaması veya siyasi partinin organları ve bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olması, f. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermesi, g. Askerlik hizmetini yapmış olması, yapmamış ise tecilli olması, Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi ve Mülakat Sınavları ile Kesin Kayıt- Kabul işlemleri sırasında (20 Haziran - 30 Ağustos 2009 tarihleri arası) silah altında olmaması, askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınacak olmaması veya askerlik hizmetini yapmış ise okulun eğitim-öğretime başlayacağı yıl itibari ile başvurusunu terhisini müteakip en geç iki yıl içinde yapmış olması, (Sadece 2007 ve 2008 yılları ile 20 Haziran 2009 tarihine kadar terhis olanlar başvurabilirler.) ğ. Muvazzaf askerlik hizmetini bitirmiş olanlar için, askerlik hizmeti esnasında 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olması, h. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer alması, ı. Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir. 3

4 GİRİŞ KOŞULLARI 2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar : a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri Öğrenci adaylarında aranacak, sağlık yeteneklerine ilişkin bölümde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanelerinden Askeri Öğrenci Olur kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak, b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; (1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, (2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak, (3) Ağır zührevi hastalık geçirmemiş olmak, (4) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak, (5) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak, (6) Düz tabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak, (7) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, (8) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak, (9) Türkçe yi kusursuz konuşmak, (Dilinde pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak ) (10) Resmi kurumlardan alınmış sağlık kurulu raporları olsa bile sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak, 3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar : a. En az 19 yaşında (1990 doğumlu), en fazla 24 yaşında (1985 doğumlu) olmak. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınacaktır. Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2009 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. b. TABLO-1 de yer alan Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer almak, (Ağırlık şortlu çıplak vücut ağırlığıdır, boy çıplak ayakla ölçülür.) 4

5 4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar : GİRİŞ KOŞULLARI a. Tablo-2 de kaynak olarak belirtilen en az lise ve dengi okullardan mezun olmak veya en geç 2009 yılı Haziran döneminde mezun olabilecek durumda olmak, b. Daha önce Askeri Okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, c. Meslek Yüksek Okulu, Yüksekokul, Fakülte öğrencisi veya mezunları,tablo-2 de yer alan kaynak lise ve dengi okullardan mezun olmak koşulu ile Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavına başvuruda bulanabilirler.bu adayların da (b) maddesinde belirtilen koşulları taşımaları gerekir. DİKKAT! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar. BAŞVURU İŞLEMLERİ Uzman Jandarma Okulu giriş sınavına başvurular 9 27 ŞUBAT 2009 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapılacaktır yılında yapılan Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavına başvurmuş olan adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapacaklardır yılında yapılan Uzman Jandarma Okulu Giriş sınavına başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru merkezleri öğrenilebilir. ÖSYM nin internet adresinden Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde internet adresinden ulaşabilirler.kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar 35,00 TL olan sınav ücretini sınava başvurma süresi içerisinde ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.adayların sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip, T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadı ile gireceği sınavın açık adını vermeleri gereklidir. Başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylardan sınav ücretini yatıranlar, özel kimlik belgesi ve doldurulmuş Aday Bilgi Formu ile birlikte ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerine giderek, başvurularını internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine, 27 Şubat 2009 tarihi mesai bitimine kadar yaptıracaklardır. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur.adayların fotoğrafları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktır. 5

6 BAŞVURU İŞLEMLERİ Başvuru yaptıktan sonra Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmelidir.bilgilerinde eksiklik ve yanlışlık varsa, hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalı,yanlış bilgi düzelttirilmelidir.bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye onaylaması için geri verilmelidir. Onaylanmış, fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir yılında Uzman Jandarma Okulu sınavına başvurduğu için internet aracılığıyla başvurusunu yapan adaylar da, internetten alacakları başvuru kayıt bilgileri formu çıktısını muhafaza edeceklerdir. Başvuruların kabulü, yazılı sınavın uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır.bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM ye ve Jandarma Okullar Komutanlığına postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez. Lisans veya ön lisans mezunu olup, gerekli şartları taşıdığı için Jandarma Astsubay Temel Kursu giriş sınavına da başvurmak isteyen adayların, başvuruda sorun yaşamaması için özellikle sınavın açık adını belirterek, ilgili bankalara 45,00 TL olan Jandarma Astsubay Temel Kursu sınav ücretini ayrıca yatırarak, belirtilen tarihler arasında ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir. YAZILI SINAV Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavının 1 inci aşamasını oluşturan Yazılı Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Nisan 2009 Pazar günü yapılacaktır. Sınav saat da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir. Yazılı Sınav; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van il merkezlerinde yapılacaktır. Yazılı sınavda adaylara, lise / dengi okul düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek Testi; Türkçeyi kullanma, zihni kapasite, düşünme ve muhakeme gücü, karar verme yeteneği ile matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan, Genel Kültür Testi; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır. 6

7 YAZILI SINAV Yazılı sınava girilecek bina ve salonu gösteren Uzman Jandarma Okulu Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri sınavdan önce adayların adreslerine ÖSYM tarafından gönderilecektir. Yazılı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler, bu belgelerini 16 Nisan 2009 perşembe gününden itibaren ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden 3,00 TL ödeyerek çıkartabilirler, Uzman Jandarma Okulu Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayanlar gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın her test için almış olduğu ham puanlar bulunacaktır. Bu puanlar her test için ayrı ayrı standart puana çevrilecek, Genel Yetenek Testi Puanına %60, Genel Kültür Testi puanına %40 ağırlık verilerek toplanacaktır. Bu puan adayın yazılı sınav puanı olacaktır. Uzman Jandarma Okuluna girecek adaylardan Şehit, Malul Gazi, Muharip Gazi çocuklarına, alınacak toplam öğrenci miktarı içerisinden % 5 kontenjan ayrılacaktır. Yazılı Sınavda başarılı olarak belirlenen en son adayın almış olduğu puanın % 90 ını alanlar, ikinci aşama sınavlarına Jandarma Okullar Komutanlığınca çağrılacaktır. Yazılı Sınav Sonuçları 2009 Mayıs ayının 3 üncü haftasında ÖSYM tarafından Sınav Sonuç Belgesi ile adayların adresine postalanacaktır. 2. aşama sınavlarına çağrılacak adaylara Yazılı Sınav Sonuç Belgesi ile sınav tarihi ve saati, sınava gireceği komisyon bildirilecektir. Sınav sonuçları ile internet adreslerinde de yayınlanacaktır. Yazılı Sınav Sonuç Belgeleri kendilerine ulaşmayan adaylar Kılavuz ekindeki dilekçe örneğiyle Bilkent / Ankara da bulunan ÖSYM ye başvurarak, yenisini ücreti karşılığında çıkartacaklardır. Yazılı Sınav sonuçlarına itiraz ederek tekrar incelenmesi isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ÖSYM ye (Bilkent / Ankara ) başvurabilirler, 2 NCİ AŞAMA SINAVLARI Yazılı Sınavda başarılı olan adayların 2 nci aşama sınavları, Seçme Sınavları Sonuç Belgesinde belirtilen gün ve saatte Jandarma Okullar Komutanlığında (Beytepe / Ankara) yapılacaktır. 2 nci aşama sınavlarına çağrılan adaylar; Jandarma Okullar Komutanlığınca Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacak olan Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine ve Mülakat Sınavına tabi tutulacak, başarılı olan adaylar sağlık kurulu raporu için sağlık muayenesi aşamalarından geçeceklerdir. 7

8 2 NCİ AŞAMA SINAVLARI Sınavlara gelmeden önce ikinci aşama sınavlarında aranan kıstaslara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine( FKDT) önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve aileniniz maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir. Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat sınavına çağrılan tüm adaylar; Seçme Sınavları Sonuç Belgesinde belirtilen tarihte ve sınava gireceği saatten 1 saat önce Jandarma Eğitim Komutanlığı/ Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe / Ankara adresinde 1 No.lu Nizamiyede (İncek Bulvarı Üzerinde ) hazır bulunacaklardır. 2 nci Aşama sınavları aşağıda belirtilen alt aşamalardan oluşmaktadır. Belge İnceleme (Birinci Gün ); Sınavın 2 nci aşamasına çağrılan adaylardan istenecek belgeler incelenerek, Başvuru ve Giriş Koşullarını taşımayan adaylar, sınavın diğer aşamalarına kesinlikle alınmayacaktır. Getirilecek belgeler ile belge içerikleri, internette bulunan başvuru kılavuzunda açıklanmış olup, değişiklik olduğunda İnternet adresinde yayınlanacaktır. Ön Sağlık Muayenesi (Birinci Gün); Adayların fiziksel görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, renk körlüğü ve ağız çene yapısı yönünden sağlıkla ilgili gerekli ön koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, yetersiz bulunan adaylar elenecektir. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (Birinci Gün ); Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanacaktır. Testlerin hangi branşlarda yapılacağı ve standartları ile ilgili bilgiler Başvuru ve Seçme Sınavları Kılavuzunda açıklanmış olup, değişiklik olduğunda ayrıca internette yayınlanacaktır. Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar elenecek ve diğer sınavlara alınmayacaktır. Mülakat (İkinci Gün ); Mülakat Komisyonunca adayla yapılacak görüşmede, adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. Uzman Jandarma Okulunu asıl ve yedek olarak kazanan adayların isim listeleri ile birlikte, bu aşamadan sonra yapılacak işlemler internet adresinde muhtemelen 03 Temmuz 2009 tarihine kadar ilan edilecektir. Sağlık Muayenesi; Mülâkat sonucunda Uzman Jandarma Okulunu asıl ve yedek olarak kazanan adaylar muhtemelen 06 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, Jandarma Okullar Komutanlığına bizzat başvurarak Temmuz 2009 tarihleri arasında asker hastanelerine sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucunda Askeri Öğrenci Olur kararlı sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. 8

9 DİĞER BİLGİLER Giriş Koşulları ve 2 nci aşama sınavları ile ilgili Jandarma Okullar Komutanlığının, Başvuru ve 1 inci aşama sınavları (yazılı sınav) ile ilgili ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler çalışma saatleri içerisinde alınabilir. ÖSYM BAŞKANLIĞI Adres : ÖSYM Başkanlığı Bilkent ANKARA Telefon : (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/Ankara Telefon : (0312) İnternet Adresi : SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, ( Şube ve İnternet Bankacılığı ) T. Garanti Bankası, ( Sadece İnternet Bankacılığı ) YAZILI SINAV GİRİŞ BELGLESİ İLE YAZILI SINAV SONUÇ BELGESİ ÇIKARTILMASI VEYA SINAV SONUCUNUN İNCELENMESİ İÇİN GEREKLİ ÜCRETİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP NUMARASI T.C Ziraat Bankası Ankara - Güvenevler Şubesi Hesap No :

10 YAŞ BOY KİLO ÇİZELGESİ YAŞ EN AZ BOY (CM) EN AZ AĞIRLIK (KG) EN FAZLA AĞIRLIK (KG) ( ) 168 AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR BOY - KİLO ÇİZELGESİ BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) DİKKAT! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise yalnız şort ile ölçülür. 10

11 LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ Dikkat! Tabloda belirtilen okul türleri dışında, başka okullardan mezun olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ LİSELER ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) Endüstri Meslek Lisesi Özel Lise Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Resmi Liseler) Gemi Yapı Meslek Lisesi Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise Kimya Meslek Lisesi Fen Lisesi Matbaa Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi Motor Meslek Lisesi Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Prog.Uyg.Liseler) Yapı Meslek Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Spor Lisesi Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi ÇOK PROGRAMLI LİSELER Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi Lise Programı Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Programı Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Programı KIZ MESLEK LİSELERİ Ticaret Meslek Lisesi Programı Meslek Lisesi (Kız Teknik) Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Meslek Lisesi Programı Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Kız Teknik) Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Sağlık Meslek Lisesi Programı Sağlık Meslek Lisesi GÜZEL SANATLAR LİSESİ Özel Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Çevre Sağlığı Meslek Lisesi Güzel Sanatlar Lisesi Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi ÖĞRETMEN LİSELERİ Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L Öğretmen Lisesi Laborant Meslek Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi TİCARET MESLEK LİSELERİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Ticaret Meslek Lisesi Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi TEKNİK LİSELER DİĞER MESLEK LİSELERİ Teknik Lise (Erkek Teknik) Adalet Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu Gazetecilik Lisesi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi İnşaat Teknik Lisesi Maliye Meslek Lisesi Kimya Teknik Lisesi Spor Meslek Lisesi Meteoroloji Teknik Lisesi Tapu Kadastro Meslek Lisesi Motor Teknik Lisesi Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi Teknik Lise (Kız Teknik) Mahalli İdareler Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi Ziraat Teknik Lisesi Meteoroloji Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu İletişim Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi Anadolu Tarım Meslek Lisesi 11

12 Aday Bilgi Formu aşağıdaki açıklamalara göre doldurulacaktır. 1. T.C. KİMLİK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOĞUM TARİHİ 7. CİNSİYETİ 8. DOĞUM YERİ 9. NÜF.KAYITLI OLDUĞU İL / İLÇE 10.UYRUĞU 11. MEDENİ DURUMU: Uygun seçenek koduyla birlikte işaretlenecektir. 1. Bekar 2. Evli 3. Dul 12. ÖZEL DURUMU: Özel duruma uygun seçenek koduyla birlikte yazılacaktır. Özel durumu bulunmayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. 1. Şehit Çocuğu 2.Malul Gazi Çocuğu 3. Muharip Gazi Çocuğu 13. ÖĞRENİM DURUMU: Bu alanda öğrenim durumuna uygun seçenek koduyla birlikte yazılacaktır. 1. Lise / Dengi okul son sınıftayım 4. Önlisans mezunuyum 2. Lise / Dengi okul mezunuyum 5. Lisans öğrenimi görmekteyim 3. Önlisans öğrenimi görmekteyim 6. Lisans mezunuyum 14. LİSE/ DENGİ OKUL TÜRÜ : Mezun olunan veya olunacak lise/dengi okulun türü ve okulun Tablo-2 deki tür kodu bu alana yazılacaktır. 15. ASKERLİK DURUMU: Bu alana askerlik durumuna uygun seçenek koduyla birlikte yazılacaktır. 1.Askerliğimi yaptım 2.Askerliğimi Yapmadım 3.Askerliğimi Yapmaktayım 16. ASKERLİĞİNİ YAPAN / YAPMAKTA OLANLARIN TERHİS TARİHİ: Bu alana, askerliğini yapan/yapmakta olan adaylar terhis tarihini gün/ay/yıl olarak yazacaklardır. Halen askerde olup 20 Haziran 2009 tarihinden önce terhis olacak adaylar da terhis olacakları tarihleri yazacaklardır. Askerliğini yapmamış adaylar bu alanı boş bırakacaktır. 17. SINAV MERKEZİ TERCİHİ (010) Adana (030) Afyonkarahisar (061) Ankara Altındağ Mamak (062) Ankara Çankaya (063) Ankara Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) (160) Bursa (230) Elazığ (250) Erzurum (270) Gaziantep (341) İstanbul Kadıköy (342) İstanbul Üsküdar (343) İstanbul Beyoğlu (344) İstanbul Beyazıt (345) İstanbul Avcılar (351) İzmir Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) (352) İzmir Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) (380) Kayseri (420) Konya (440) Malatya (550) Samsun (580) Sivas (610) Trabzon (650) Van 18. YAZIŞMA ADRESİ Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Yazılı Sınav Sonuç Belgesi ÖSYM tarafından bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır. 19. TELEFON NUMARASI Adaya ulaşılabilecek sabit telefon, koduyla birlikte yazılacaktır. 20. E- POSTA ADRESİ E - posta adresi varsa bu alana yazılacaktır. ADAY BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI Bu bilgiler Nüfus Cüzdanında Bulunan Bilgilere Göre Doldurulacaktır. 12

13 2009 YILI UZMAN JANDARMA OKULU ADAY BİLGİ FORMU 1. TC.KİMLİK NUMARASI: 6. DOĞUM TARİHİ :. /.. /.. 2. ADI:. Gün Ay Yıl 3. SOYADI: 7. CİNSİYETİ: ERKEK KADIN 4. BABA ADI: DOĞUM YERİ: ANNE ADI : NUF. KAYITLI OLDUĞU İL / İLÇE: 10. UYRUĞU: T.C. K.K.T.C 2527 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNANLAR YABANCI UYRUKLULAR 11. MEDENİ DURUMU : KODU : 12. ÖZEL DURUMU: KODU: 13. ÖĞRENİM DURUMU:.. KODU: 14. MEZUN OLACAĞI/ OLDUĞU LİSE TÜRÜ :.. KODU : 15. ASKERLİK DURUMU:....KODU : 16. ASKERLİĞİNİ YAPAN / YAPMAKTA OLANLARIN TERHİS TARİHİ:.../.../... ( Gün / Ay / Yıl ) 17. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:.. KODU: 18. YAZIŞMA ADRESİ: POSTA KODU: SEMT / İLÇE...İL TRAFİK KODU : ADRES İLİ : TELEFON NO : (SABİT)../ 20. E-POSTA ADRESİ :. Yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu kabul ederim. ADAYIN İMZASI Bu bölüm, lise / dengi okul son sınıfında öğrenim gören adaylar ile önlisans / lisans düzeyinde halen öğrenime devam eden adayların (mezun oldukları lise / dengi okul bilgileri ), öğrenim gördükleri okul müdürlükleri / dekanlıkları tarafından başvurudan önce doldurulup onaylanacaktır. Mezun adaylar, lise mezuniyet belgelerinin bir örneği ile doğrudan Başvuru Merkezine giderek başvurularını yaptıracaklardır. Adayın mezun olduğu veya 2009 yılında mezun olacağı lise / dengi okulun adı :. Okulun Bulunduğu İl / İlçe :. Onaylayanın Adı Soyadı :. Görevi :.. Mühür ve İmza Onay Tarihi :././.. DİKKAT: Bu form, başvuruya ilişkin açıklamalar dikkatle okunarak doldurulacaktır. Sınav ücretini yatıran adaylar, bu Aday Bilgi Formu ile birlikte Başvuru Merkezine giderek internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine yaptıracaklardır. Adayların fotoğrafları da Başvuru Merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Bu form adayda kalacaktır yılında Uzman Jandarma Okulu Sınavına başvuruda bulunan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra, bu formu doldurmadan ve Başvuru Merkezine gitmeden, bireysel olarak internet adresinden, doğrudan başvuruda bulunabilirler. Aday Bilgi Formu internetten indirilebilir / fotokopi ile çoğaltılarak doldurulabilir. 13

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler;

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; Ülkemizin %92 sinin güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli

Detaylı

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından

Detaylı

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU 2008 YILI JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI BAŞVURU TARİHLERİ : 28 NİSAN 2008 06 HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASI BAŞVURU İNTERNET ADRESİ : www.tsk.mil.tr

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2010 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 ŞUBAT 20 MAYIS 2010 DİKKAT!

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2015 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2007 (PARA İLE SATILMAZ) DİKKAT! BAŞVURMA BELGESİ İLE

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2013 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2014 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2015 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 DİKKAT: İkinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2014 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2015 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-2 DE YER

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3-4 TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS

Detaylı

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2 BAŞVURU TARİHLERİ: 19 Eylül 31 EKİM 2014 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE

Detaylı

2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ e-başvuru KILAVUZU I. BÖLÜM 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ

POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ e-başvuru KILAVUZU 2010 I. BÖLÜM 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU F UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : Genel Ağ (İnternet) Adresi (0312) 562 11 11 (2344) (Başvuru koşulları,

Detaylı