2011 YILI CEZAEVĠ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILI CEZAEVĠ RAPORU"

Transkript

1 ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 2011 YILI CEZAEVĠ RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Değerlendirme : Tarihi Ġtibarıyla Tüm Ceza Ġnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü, Hükmen Tutuklu Ve Tutuklu Mevcudunun Suç Grubuna Göre Dağılım Cetveli ---: Yılı Cezaevlerinde YaĢanan Hak Ġhlalleri Ġstatistiği : Yılı Cezaevlerinde YaĢanan Hak Ġhlalleri Ayrıntılı Veriler : 7 Cezaevlerinde Ölen ve Yaralananlar : 7 Cezaevlerinde ĠĢkence : 10 Sevk Uygulamaları : 18 Sağlık Hakkı Ġhlali : 34 Aile GörüĢü Engellenenler : 69 Avukat GörüĢü Engellenenler : 71 Tecrit ve Ġzolasyon : 72 HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler : 79 Disiplin Cezası Verilenler : 87 Cezaevlerinde Anadil Yasağı : 92 Cezaevlerinden Diğer BaĢvurular ve Ġhlaller : 94 ĠHD Bafra, Giresun, Trabzon, Kalkandere ve Erzurum Cezaevleri Hak ihlalleri AraĢtırma & Ġnceleme Heyet Raporu : 97 GiriĢ : 98 Yapılan GörüĢmeler : 99 Heyetin Rize-Kalkandere Cezaevi nde YaĢadıkları : 102 Sonuç : 103 Heyetin Önerileri : 104 Heyetin Rize-Kalkandere Cezaevi Hakkındaki Kanaati : Yılı Hasta Mahpuslar Listesi : 106 Liste : 106 Liste : 116 Liste : 120 2

3 GENEL DEĞERLENDĠRME Bu raporu ülkemizin kanayan yarası haline gelen cezaevlerinde yaģanan hak ihlallerine dikkat çekmek, bu konuda kamuoyu duyarlılığı yaratmak ve yetkilileri yaģanan ihlallere konusunda bilgilendirerek görevlerini yerine getirmeyi sağlamak amacıyla hazırladık. Raporumuzda, 2011 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde bulunan cezaevlerinde yaģanan hak ihlallerini konu aldık. ÇeĢitli baģlıklar altında topladığımız bu ihlalleri, öncelikle derneğimize yapılan baģvurular, gazete, ajans, televizyon ve internet haber portallarından elde ettiğimiz veriler ıģığında hazırladık. Raporda ihlallere iliģkin ayrıntılı veriler bulacağınız gibi, bu verilerden oluģan bilanço rakamlarına da yer vererek, bir istatistiki veri oluģturduk. Yıl içerisinde yaģanan ihlallerin yanı sıra cezaevlerinin durumu konusunda bizlere bir fikir verebilecek olan Adalet Bakanlığı nın cezaevlerine iliģkin açıkladığı son sayısal veriler de raporda yer alan bilgiler arasında. Ayrıca Derneğimiz tarafından oluģturulan bir heyetle cezaevlerinde yapılan bazı incelemeler ve tespitler ile 2011 yılında tespit ettiğimiz hasta mahpusların listesi de raporun içerisinde yer almaktadır. Bilindiği üzere cezaevleri ülkemizde hak ihlallerinin yaģandığı en önemli mekanlar arasında yer almaktadır. Birçok kez yaptığımız açıklamalarla dikkat çektiğimiz, kimi zaman ise özel heyetler oluģturarak gezdiğimiz cezaevlerinde ne tür hukuk dıģı uygulamalar ve hak ihlalleri yaģandığı aslında kamuoyunun da bilgisi dahilindedir. Bunu sadece bizler ve duyarlı kamuoyu bilmiyor, ayrıca yetkililer de biliyor. Nitekim derneğimize yapılan baģvurular veya yaptığımız incelemeler sonucu tespit ettiğimiz hak ihlallerini her fırsatta devletin ilgili birimlerine bildirmekteyiz. Ancak baģta Adalet Bakanlığı olmak üzere devlet kurumları adeta bu sorunlar karģısında kulaklarını tıkayarak, yaģanan ihlallere göz yummaktadırlar. Son örneğini Pozantı da gördük ve yakından tanıklık ettik. Pozantı da yaģanan insanlık dıģı uygulamalar, derneğimiz vasıtasıyla iki yıl boyunca sürekli olarak Adalet Bakanlığı na bildirilmesine rağmen, yaģanan sorunların giderilmesine iliģkin en ufak bir giriģim yapılmamıģtır. Bu durum da baģta Adalet Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili kurumlarının iģlenen bu suçlara ve hak ihlallerine birinci dereceden ortak olduğunu göstermektedir. Bu gerçeği cezaevlerindeki ağır hasta mahpuslar ve cezaevlerinde yaģanan ölümlerle ilgili yetkililerin takındığı tavırdan daha net görebilmekteyiz. ĠHD olarak, yıllardır hiç bıkmadan her platformda dile getirdiğimiz cezaevlerindeki ağır hasta mahpusların durumu ne yazık ki 2011 yılında da değiģmemiģtir. Yapılan tüm baģvurulara rağmen ne Adalet Bakanlığı, ne de af yetkisine sahip CumhurbaĢkanı feryatlarımızı dikkate almadı. Bunun sonucunda da 2011 yılında peģi sıra ölüm haberlerini duyar hale geldik. Antalya da cezaevinde yatan Gülay Çetin, Midyat Cezaevi nde ġehmus Yalçın, Adana Kürkçüler Cezaevi nde Latif Bodur ve son olarak Erzurum Cezaevi nde Mehmet Aras, hastalıklarına ve cezaevi koģullarına daha fazla dayanamayarak yaģama veda ettiler. Hazırladığımız raporda yer alan verilere göre, devletin ihmali ve hastalıkları nedeniyle bölge cezaevlerinde 13 kiģi yaģamını yitirdi. Eğer böyle devam ederse ve bu gidiģata müdahale edilmezse bu ölümler içinde bulunduğumuz yılda da devam edecektir. Çünkü Ġnsan Hakları Derneği olarak yaptığımız araģtırmalar sonucu cezaevlerinde halen 256 ağır hasta bulunmaktadır. Bunlardan 106 sı ise ölümcül hastalıkları nedeniyle ölüm sınırındadır. Verdiğimiz bu rakamların dıģında cezaevlerinde binlerce mahpus tedavi olanaklarından yeterince yararlanamamaktadır. Bu rakamları bir kez daha kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Cezaevlerinde ölümcül veya yakın bakım gerektiren hasta tutuklu ve hükümlülerin derhal salıverilmeleri gerekmektedir. Aksi durumda ulusal ve uluslararası yasal 3

4 düzenlemeler çerçevesinde bu sürecin gereklerini yerine getirmeyen kurumlar, insanlık suçu iģlemiģ sayılacaklardır. Açıkladığımız bilanço rakamlarından da anlaģılacağı üzere ağır hasta mahpuslar ve ölümler dıģında da cezaevlerinde büyük sorunlar ve hak ihlalleri yaģanmaktadır. Bu durumu bizzat cezaevlerinde yerinde tespit etmemizin yanında, derneğimize cezaevlerinden yapılan baģvurulardaki artıģ da, yaģanan ihlallerin açık göstergesidir. Nitekim 2011 yılında cezaevlerindeki iģkence vakaları baģta olmak üzere, uygulanan sevk ve sürgünler, tecrit ve izolasyon, disiplin cezaları, haberleģme hakkının engellenmesi ve çeģitli hak gaspları, artık cezaevlerinin gerçek anlamda gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymuģtur. Son 3 yıl içerisinde siyasi operasyonlar sonucu binlerce kiģinin tutuklanmasından kaynaklı cezaevlerindeki doluluk oranı, bu yapılardaki yaģamı adeta iģkenceye çevirmiģtir. Adalet Bakanlığı nın cezaevlerindeki bu sorunlara karģı kayıtsızlığı ise, artık kabul edilemeyecek bir boyut kazanmıģtır. Pozantı Cezaevi nde iģkence ve cinsel istismara maruz kalan çocuklar ve aynı durumda bulunan diğer TMK mağduru çocuklar, baģka cezaevlerine sevk edileceklerine bir an önce serbest bırakılmalıdır. TaĢ attı diye, gösterilere katıldı diye tutuklanan çocukların hak ettiği cezaevine atılıp iģkenceye maruz bırakılmak değildir. Onların yeri, ailelerinin yanıdır, okullarıdır, oyun oynadıkları arkadaģlarının yanıdır. Bu nedenle cezaevlerinde siyasi nedenlerle bulunan tüm çocukların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ülkemizdeki cezaevlerinin sorunları ve mahpusların maruz kaldığı hak ihlallerinden söz ederken, değinilmesi gereken en önemli konuların baģında Ġmralı Cezaevi nde yaģanan tecrit uygulamasıdır. Uzun yıllar bu cezaevinde tek baģına kalan ve kaldığı 13 yıl boyunca sürekli olarak çeģitli hak ihlalleriyle karģı karģıya bırakılan Abdullah Öcalan, 2011 yılında baģlayan ve halen devam eden eģi benzeri görülmemiģ ağırlaģtırılmıģ bir tecrit uygulamasına maruz bırakılmıģtır. Kamuoyunun tüm tepkisine rağmen bu tecrit uygulaması gün geçtikçe daha da derinleģtirilmeye çalıģılıyor. Bu durum baģta insanın temel hakları olmak üzere, uluslararası sözleģmelere ve temel hukuka aykırı bir durumdur. Kürt sorunun çözümü konusunda en önemli aktörlerden biri olan Sayın Öcalan a yönelik bu tecrit politikası, Kürt sorununu içinden daha da çıkılmaz bir hale getirmektedir. Bugün Kürt kamuoyunun büyük bir bölümü, uygulanan bu tecrit ve izolasyon nedeniyle büyük bir kaygı içerisindedir. Bu kaygılarını dile getiren birçok çevre, gerek dıģarıda olsun, gerekse cezaevlerinde olsun açlık grevleri gerçekleģtirerek, bu hukuksuzlukları protesto etmektedir. Öcalan a uygulanan bu tecrit politikasına bir an önce son verilmesi gerektiğini belirtiyor, içinde bulunduğumuz yılın barıģ ve huzur içinde geçirilmesi için Öcalan ın üzerine düģen rolü oynamasına engel olunmaması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz yılı Cezaevleri Raporu nda da görüldüğü üzere cezaevlerindeki durum içler acısı bir tabloyu bizlere göstermektedir. Bu tablonun değiģmesi ve daha yaģanılır bir hal alması demokratik ülkelerin vazgeçilmez Ģartlarındandır. Bu nedenle cezaevlerinde insan haklarının korunması ve yaģama geçirilmesi için tüm kesimleri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Ayrıca cezaevlerinde yaģanan hak ihlallerine iliģkin tüm kamuoyunu da duyarlı olmaya ve yaģanan hukuksuzluklar karģısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz. 4

5 Tarihi Ġtibarıyla Tüm Ceza Ġnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü, Hükmen Tutuklu Ve Tutuklu Mevcudunun Suç Grubuna Göre Dağılım Cetveli SUÇ GURUBU TUTUKLU HÜKMEN TUTUKLU HÜKÜMLÜ TOPLAM ADLĠ SĠYASĠ ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUBU SUÇ GURUBU BĠLĠNMEYEN GENEL TOPLAM TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA TÜM CEZA ĠNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN HÜKÜMLÜ, HÜKMEN TUTUKLU VE TUTUKLU MEVCUDUNUN CEZA ĠNFAZ KURUMU STATÜLERĠNE GÖRE DAĞILIM CEZA ĠNFAZ KURUMU STATÜSÜ TUTUKLU HÜKMEN TUTUKLU HÜKÜMLÜ E K Ç E K Ç E K Ç TOPLAM KAPALI CEZA ĠNFAZ KURUMLARI AÇIK CEZA ĠNFAZ KURUMLARI ÇOCUK CEZA ĠNFAZ KURUMLARI GENEL TOPLAM E : Erkek, K : Kadın, Ç : Çoçuk 1) tarihi itibariyla ceza infaz kurumlarında Erkek, Kadın, Çocuk bulunmaktadır. 31/01/2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ) 1-31 Ocak 2012 dönemi içinde mevcut 700 kiģi azalmıģtır. 31/12/2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ) tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında mevcut 'dur. 30/11/2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ) ġubat dönemi içinde mevcut kiģi artmıģtır. 31/10/2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ) Tüm ceza infaz kurumlarında kapasite eksiği 8.234'tür. Açık ceza infaz kurumlarında kapasite eksiği 943, 30/09/2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA Kapalı ceza infaz kurumlarında kapasite fazlası 9.177'dir. 31/08/2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ) Ocak ayına göre tutuklu sayısında 221 azalma, hükmen tutuklu sayısında 69 artma, 31/07/2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA hükümlü sayısında 548 azalma olduğu görülmektedir. 31/06/2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ) Ġstatistiki bilgi UYAP veri tabanından tarihi itibarıyla Kurum Mevcutları Raporundan derlenmiģtir. 31/05/2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ) 451 adet misafir tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlü toplam mevcut olan kiģiye dahildir. 5

6 2011 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALĠ ĠSTATĠSTĠĞĠ CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 13 ölü 4 yaralı Cezaevlerinde ĠĢkence 147 Sevk Uygulamaları 599 Sağlık Hakkı Ġhlali 133 Aile GörüĢü Engellenenler 37 Avukat GörüĢü Engellenenler 1 Tecrit ve Ġzolasyon 70 HaberleĢme v.b. Hakları Engellenenler 96 Disiplin Cezası Verilenler 319 Cezaevlerinde Anadille KonuĢma Yasağı 8 Cezaevlerinde Diğer Ġhlaller ve BaĢvurular 11 TOPLAM

7 2011 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALĠ AYRINTILI VERĠLER CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR *Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Murat AktaĢ isimli tutuklunun, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliģinin yıldönümü olan 15 ġubat'ı protesto etmek amacıyla bedenini ateģe verdiği bildirildi. Cezaevi yetkilileri tarafından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan AktaĢ'ın yapılan tedavinin ardından yeniden cezaevine götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. ( /DĠHA) *Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde PKK davasından tutuklu bulunan Ferit Orak ın kendisini yaktığı iddia edildi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Orak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın duyulması üzerine hastaneye giden Tuhad-Der yetkileri, askeri yetkililerin Orak ile görüģmelerine izin vermediklerini belirterek, Orak'ın bugün öğle saatlerinde bulunduğu koğuģta kendisini yaktığının iddia edildiğini aktardı. Alınan bilgiye göre, Orak'ın vücudunun yüzde 35 oranında yandığı kaydedildi. ( /DĠHA) *BĠNGÖL'deki M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kiģilik bir odada kalan hükümlü T.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini yaktı. Adli suçtan hükümlü olan T.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. T.A., önceki gece kaldığı odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yatağını tutuģturdu. Olayı gören görevliler, yangına müdahale ederek vücudunun çeģitli yerlerinden yanan T.A.'yı Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan T.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi ( /Diyarbakır Söz) *Elazığ E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan A.K. nin (26) kaldığı koğuģta 11 Mayıs 2011 de bileklerini kestikten sonra ayakkabı bağıyla kendisini astığı iddia edildi. ( /Vatan / Haber Ayrıntı) *ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nden bulunan kapalı cezaevinde saat 17.40'ta silah sesleri gelmeye baģladı. Ardından cezaevi etrafı askerler tarafından kuģatılırken, 1 tutuklunun baģına aldığı kurģunla ağır yaralandığı ve bir askerin de kolundan yaralandığı bildirildi. Yaralılar cezaevine gelen ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ( /DĠHA) *ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde önceki gün Silopi Kapalı Cezaevi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan evli ve 4 çocuk babası PKK'li hükümlü Bedri Ürün'ün hayati tehlikesi devam ediyor. Konuya iliģkin bilgi aldığımız Ürün'ün ağabeyi Kadir Ürün, kardeģinin dün öğleden sonra ikinci bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Kadir Ürün, ayrıca cezaevinde meydana gelen olay ile ilgili yetkililerin hala kendilerine bir açıklama yapmadığını ve hastaneyi hiçbir yetkilinin ziyaret etmediğini kaydetti. ( /DĠHA) *22 Aralık 2008 tarihinde Ağrı'da katıldığı bir mitingte slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan Ağrı'lı Rahmi Özen'in cenazesi cezasının infazına 7 ay kala GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendisini yaktığı iddiasıyla ailesine teslim edildi. MuĢ Cezaevi'nden GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen ve 12 gün önce bedenini ateģe verdiği iddia edilen Rahmi Özen'in cenazesi, Ağrı'dan gelen ailesi tarafından Ankara'daki Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Van'a oradan da Ağrı'ya götürülecek. Aileye cenaze teslim edildikten sonra verilen ölüm raporunda, ölüm nedeninin 7

8 belirtilmemesi dikkat çekerken, yapılan otopsi sonucunda alınan tutanakları görmek ve alternatif bir otopsi raporu için ĠHD gerekli baģvurularda bulunacak. ( /DĠHA) *Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde dün akģam saatlerinde rahatsızlanan ġeyhmus Yalçın adlı tutuklu yaģamını yitirdi. 18 yıldır cezaevinde olan ve PKK davasından müebbet hapis cezası alan Yalçın'ın cenazesinin otopsi yapılması için Mardin Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan otopsi sonucunda Yalçın'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Yalçın'ın cenazesinin hastaneden alınmasından sonra Nusaybin'in Koçer (Kurike) Köyü'nde defnedileceği bildirildi. ( /DĠHA / Evrensel / Taraf) *Ankara Etimesgut ta 4 yıl önce Askerlik yaparken, saçkıran olacağı endiģesiyle miğfer giymek istemediği için hakkında askeri mahkemede dava açılan Mehmet Sait Platin, askerliğini tamamladıktan sonra bu davadan 75 gün hapis cezası aldı. Cezanın infazı için Batman M Tipi Cezaevi nde yatan Mehmet Sait Platin in, salıverilmesine 5 gün kala, koğuģta nevresimle kendini asarak yaģamına son verdiği ailesine bildirildi. Dün cenazesi ailesine teslim edilen Mehmet Sait Platin, aynı gün Batman Asri Mezarlığı nda toprağa verildi. Aile yasa boğulurken, baba 51 yaģındaki Ramazan Platin, oğlunun intihar etmiģ olabileceğine ihtimal vermediğini söyledi. ( /DHA) *Cezaevi aracında çıkan yangında 5 tutuklu feci Ģekilde yanarak can verdi. Tutukluların Van'dan Ġstanbul'a nakledildikleri belirtildi. Alınan bilgilere göre olay, Kayseri'nin PınarbaĢı Ġlçesi ile Sivas'a bağlı Gürün Ġlçe yolu arasında, sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Van'dan Ġstanbul'a tutuklu ve hükümlü sevkiyatı yapan cezaevi aracının motor kısmında yangın çıktığı iddia edildi. Çıkan yangında tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu bölümün kapısının açılmadığı ve içeride bulunan Medeni Demir, Akif Kırınlı, Ġsmet Evim, Sinan AĢka ve Abdulseddar Ölmez adlı tutuklu ya da hükümlüler feci Ģekilde yanarak can verdi. Cezaevi aracında bulunan askerlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. ( /DĠHA / DHA) *Kars'ın SarıkamıĢ ilçesine bağlı Alisofu köyünde eģini döverek öldüren bir kiģi, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. 9 Eylül 2011 günü SarıkamıĢ ilçesi Alisofu köyünde ikamet eden M.Ç. (74) ile eģi H.Ç. (65) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıģma çıkmıģ ve tartıģmanın büyümesi üzerine H.Ç. kafasına aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucunda hayatını kaybetmiģti. M.Ç. ise olayın ardından SarıkamıĢ Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olmuģtu. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Selim Cezaevi'ne konulan M.Ç. tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti. ( /KentHaber) *Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Irak nüfusuna kayıtlı Azat Cevher isimli tutuklunun intihar ettiği ileri sürüldü. Cevher'in neden intihar ettiğine yönelik herhangi bir bilgi alınmazken, Cevher'in cenazesinin Mardin Devlet Hastanesi morgunda tutulduğu belirtildi. ( /DĠHA) *Cezaevlerinde elveriģsiz yaģam koģulları nedeniyle her geçen birçok tutuklu ve hükümlü ölümcül hastalıklara yakalanırken, sorunların çözümü konusunda yapılan baģvuru ve çağrılar karģısında kör, sağır ve dilsiz olan yetkililer ile vicdanı sızlamayan toplum bir hükümlüyü daha ölüme gönderdi. DĠHA'nın daha önce durumuna dikkat çeken ve doktor raporları ile ailesinin giriģimlerine yer verdiği haberlerle gündeme getirdiği PKK davasından hükümlü Latif Badur yaģamını yitirdi. ( /DĠHA) 8

9 *Edinilen bilgiye göre, Erzurum H tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Zahir Ersoy, henüz belirlenemeyen nedenle çarģafla kendini asarak intihar etti. Mardin nüfusuna kayıtlı olan Ersoy'un cesedi, Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruģturma baģlatıldı. ( /ĠHA) 9

10 CEZAEVLERĠNDE ĠġKENCE * tarihinde Ģubemize baģvuran Adem Bayrak, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum Atalay Bayrak, Rize Kalkandere Cezaevine nakil edildiğinden beri sürekli baskı tehdit ve Ģiddet görüyor. Adalet Bakanlığına ve bazı kurumlara bu sorunların giderilmesi için resmi giriģimlerde bulundum. Bunları yaptıktan sonra cezaevindeki baskılar ve Ģiddet daha da arttı. Yapılan baskıların sebebi onlardan neden Ģikâyetçi olduğu öne sürülüyor. Ayrıca gardiyanların dıģında tanınmayan Ģahıslar devreye sokuluyor. Biz ailesi olarak yaģamına yönelik risklerin olabileceği endiģesini taģıyoruz. Oğlumun Rize cezaevinde kalması cezasını orda tamamlaması çok büyük bir problem olacaktır. Biz sorunların giderilmesi için resmi giriģimlerde bulundukça, devamında farklı baskılar devreye giriyor. Bu nedenle oğlumun Güneydoğuda bir cezaevine nakil etmesini talep ediyoruz. Bu konuda kurumunuzdan destek bekliyoruz. (ĠHD Diyarbakır) *Van F Tipi Cezaevi'nde kapalı görüģte aileleriyle Kürtçe konuģan 3 PKK'li tutukluya "A Takımı" denilen ekip tarafından müdahale edilirken, Kürtçe konuģan tutuklulara spor ve hücre cezaları verildi. Van F Tipi Cezaevinde PKK davasında tutuklu bulunan Hamdi Kılınç, Ġskan Aksaç ve Aydın AkıĢ, geçen hafta yaģanan olay hakkında aileleri aracılığıyla açıklama yaptı. Kapalı görüģte Kürtçe konuģtukları için cezaevinde gardiyanlar tarafından müdahale edildiğini belirten tutuklular, "Biz ailelerimizle Kürtçe olarak konuģtuğumuzda ilk olarak bir gardiyan gelip bizi uyardı. Biz de konuģmaya devam edince cezaevinde özel olarak yapılandırılan müdahale takımı geldi. Gelip direk görüģmemizi kesmek istedi. Biz engel olunca saldırı yapıldı ve darp edildik" dedi. Tutuklular, yapılan saldırıdan sonra kendilerine hücre ve spora çıkmama cezaları verildiğini dile getirdi. ( /DĠHA) *Van F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan Tuncer Buldu ve 2 koğuģ arkadaģının 15 gardiyanın saldırısına maruz kaldığını iddia eden Tuncer Buldu'nun annesi Aynur Buldu, ĠHD Van ġubesi'ne baģvurdu. Geçen Cumartesi günü oğlu Tuncer Buldu ile yaptığı telefon görüģmesinde oğlunun iki arkadaģı ile birlikte 15 gardiyanın saldırısına uğradığını kendisine aktardığını ifade eden anne Buldu, "Cumartesi evi aradı, benimle konuģtu. Geçtiğimiz hafta içinde bir akģam vakti 15 gardiyanın arama bahanesiyle koğuģlarına girdiğini ve koğuģu dağıtıp yataklara ayakkabılarla bastığını söyledi" dedi. Oğlu Tuncer Buldu'nun kendisine "Bizi kameraların görüģ mesafesinden çıkararak ite kaka götürdüler. Ben ile bir arkadaģımı havalandırmada, diğer arkadaģı ise tuvalete sokup dövdüler" dediğini söyleyen anne Buldu, ĠHD'den hukuki yardım talebinde buldu. ĠHD yetkilileri ise iddialara iliģkin cezaevine avukat göndererek olayı araģtıracaklarını belirtti. ( /DĠHA) * tarihinde Ģubemize baģvuran Güvercin Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum Turhan Taruk, 7 yıldır Çorum cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Har hafta Pazartesi günleri eve telefon açardı. Bu hafta yani, tarihinde telefon açmadı. AkĢama kadar bekledik açmayınca merak edip endiģelendik. Daha sonra ismini vermeyen bir Ģahıs evimizi arayarak oğlum Turhan ın durumunun çok kötü olduğunu söyledi. ĠĢkence edip hücreye atmıģlar ve kimseyle görüģtürmüyorlar dedi. Oğlumun sağlığından endiģe duymaktayız. Bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. (ĠHD Diyarbakır) * tarihinde Ģubemize baģvuran Mehmet Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum Hamdullah Bayram, yaklaģık 7 8 yıldır hükümlü olarak çeģitli cezaevlerinde kalmıģtır. ġuan net olarak tarihini hatırlamamakla beraber tahminen 1 yıldır Sinop Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlum dün yani tarihinde beni arayarak koğuģumuzda sorun vardı, beni baģgardiyan Mustafa Özer döverek baģka koğuģa aldı. Beni o kadar çok dövdü ki halen sol kulağımda iģitme kaybı var. Ayrıca bu esnada beni 10

11 tehdit etmeye baģladı. Ben burada suç duyurusunda bulunamıyorum. Ancak burada hayati tehlike içerisindeyim. Dedi. Ben bu telefon görüģmesinden sonra çok huzursuz oldum. Oğlumun hayati tehlike içerisinde olması beni fazlası ile endiģelendiriyor. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. ( ĠHD Diyarbakır) * tarihinde Ģubemize Nezahat Kuzu aracılığıyla Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinden mektupla baģvuran Hanefi Kuzu, Ģu beyanlarda bulundu: Kaç kez oluyor size mektup yazıyorum ama faģizan iktidar AKP politikalarından dolayı her seferinde gerekçeler göstererek idari kurulu tarafından el konuluyor. Bulunduğum Kandıra 2 Nolu F Tipi cezaevinde keyfi uygulamaların haddi hesabı olmayan uygulamalarla karģı karģıya ve yaģamaktayım. YaklaĢık 4 ay önce dıģ kantine bakan ilgili gardiyan benden habersiz ve bilgim olmadan adli bir hükümlünün kolisini hesabımdan yolluyorlar. Ne tesadüf ki o sırada da iç hukuk yolları tükenmiģ ve evraklarımı AHĠM e göndermesi için avukatıma yolladım. Bu AHĠM e gitmemeye dönük bir engellemeydi. Bunun üzerine bende ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundum. Ġlgili Cumhuriyet Savcısı sözlü olarak dilekçemi iģleme koymayarak yolsuzluk denilen giriģime göz yumması üzerine bende dilekçeyi infaz hâkimliğine yolladım tarihinde saat 9.30 civarında cezaevi müdürüyle görüģme talebi olmaksızın odamdan zorla alınarak cezaevi idaresi tarafından tutuklu ve hükümlülerin görüģtüğü odaya götürüldüm. Sorgusuz ve sualsiz hakaret, tehdit ve Ģantaj yapmaya baģladılar. Dilekçemi geri çekmeyeceğimi söylediğimde iģkence timi olarak bilinen kiģiler beni kameraların olduğu yerde iģkence uyguladılar. Bu konu için Adalet bakanını göreve çağırıyorum, bu görüntüleri bir heyet denetlesin istiyorum. Yukarıda belirttiğim bu husus cezaevi 2. müdürü olan Servet isimli kiģi tarafından yapıldı. Benim 4 Nisan da doktorla randevum olmasına rağmen bana doktorun izne ayrıldığını söylediler. Yapılan iģkenceler yetmezmiģ gibi bana 1 kapalı görüģten men için disiplin soruģturması açıldı. Bulunduğum bu cezaevinde keyfi uygulamalar ve iģkencelere tabii tutuluyorum. YaklaĢık 1 ay önce ĠHD ye faks ve mektup gönderdim. Uyduruk uygulamalar gerekçe göstererek mektup ve fakslarıma el koydular. FaĢist AKP nin politikalarını kamufle etmeye çalıģıyorlar. En son 15 gün önce Günlük Gazetesinde bulunan Hüseyin Akyol a yazdığım bir mektup aynı sebeplerden dolayı el konuldu. Bu idarenin mektuplara el koyması temel nedeni kirli çamaģırlarını gizlemeye dönüktür. Bu faģizan uygulamaların altında imzası olan kurum 1. müdürü Mehmet Kara Kaya, Sosyolog Özlem Altın, Psikolog Deniz Enül, bu kiģilerin talimatları doğrultusunda iģkenceler uygulanmıģtır. Hükümetin sözde Türkiye de iģkenceye sıfır tolerans dediği gerçek dıģı olduğunu BaĢbakan Erdoğan buradaki kameralara baksın ve görsün. ĠĢkencenin nasıl sistemli olduğunu göreceklerdir. Bu durumu sizlerle paylaģmak ve kamuoyuna duyurmak istedim. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Aileleri aracılığıyla açıklamada bulunan Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, Çukurca saldırısından sonra üzerlerindeki baskıların arttığına dikkat çekerek, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Aileler, tutukluların verdiği bilgileri Ģöyle kaydetti: "Çukurca'da yaģanan saldırıdan sonra üzerimizdeki baskılar artmaya baģladı. Özelikle baskılar Hakkari ve ilçelerinden gelenlerin üzerinde uygulanıyor. En son Metin Gezer, Yusuf Akın ve Osman Balar'ın bulunduğu koğuģa gardiyanlar hiçbir gerekçe göstermeden baskın yapmıģ. Baskında hakarete maruz kalan tutuklular sonra tek kiģilik hücrelere atılmıģ. Gene özelikle gardiyanlar Hakkari'den gelenlere küfür ve hakaretlerde bulunuyor." açıklamada, baskıların her geçen gün giderek arttığına da dikkat çekilerek, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuldu. ( /DĠHA) * tarihinde Kandıra 2 Nolu F tipi cezaevinden Ģubemize baģvuran Hanefi Kuzu, Ģu beyanlarda bulundu: YaklaĢık bir hafta önce ailemin aracılığı ile size ulaģtım. 11

12 Mektubun içeriğiyle ilgili yaģadığım sorunların her geçen gün katmerli bir Ģekilde arttırılarak, her gün tehtid ve Ģantajlarla karģı karģıyayım. Size yazdığım mektubun içeriğinin aynısını tarihinde adalet bakanlığına yazarak bu sorunlarda yer alan tüm yetkililerin cezalandırılana kadar ve durumlar düzelene kadar ölüm orucuna baģladım. YaĢanacak tüm olumsuz durumlarda baģta cezaevi savcısı, cezaevi 1. Müdürü Mehmet KARAKAY, Servet adındaki cezaevi 2. Müdürü ve adalet bakanlığı sorumludur. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * , tarihinde Ģubemize baģvuran Hasan Aslan, Ģu beyanlarda bulundu, Benim ağabeyim Hüseyin Aslan, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Ġdare tarafında ikinci müdür olan Seçkin bir takım itirafçı kullanarak kardeģime saldırıyor. Ġkinci müdür tarafından ölümle tehdit ediliyor. Biz ailece abimin hayatından endiģe duymaktayız. Ġnsan Hakları Derneğinden hukuki yardım talep ediyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunan siyasi tutuklu kadınlar aileleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada son zamanlarda üzerlerindeki baskıların ciddi bir Ģekilde arttığını, görüģe gelen ailelerinin üstlerinin iki kez aranıp, çırılçıplak soyulduklarını, içeride sözlü ve fiziki tacize uğradıklarını, havalandırma saatleri gibi çeģitli hakların uygulanmasında keyfi olarak davranıldığını, bazen günde iki kez koğuģlara baskın yapılarak aramadan geçirildiklerini, hastane sevkleri sırasında sözlü ve fiziki tacize uğradıklarını, en demokratik tepkilerinde bile hücre cezaları verildiğini söylediler. ( / *Samsun Bafra T Tipi Cezaevi'nde siyasi tutukluların iģkence gördüğü iddia edildi. Bafra T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mahsum Oruç'un eģi Muhteber Oruç, eģinin bugün telefonla aradığını ve sesinin çok kötü geldiğini belirterek, eģinin, sayım sırasında tutuklulara kaba Ģiddet uygulandığını söylediğini belirtti. ġiddete maruz kalan tutukluların hastaneden rapor aldığını ifade eden Oruç, "Göğsünden, kolundan ve kasık bölgesinden yaralandığını söyledi. Bir arkadaģlarının da göz kapağının yırtıldığını belirtti. KoğuĢta 15 kiģilermiģ hepsi de dayak yemiģ. Gardiyanlar ve hapishane müdürleri hepsi birlikte bunları dövmüģler. Gardiyanların sayısı da çokmuģ bunlarda bir Ģey yapamamıģlar. Bir yıldır görüģlerine gidemiyoruz görüģ yasakları da var" Ģeklinde konuģtu. ( /DĠHA) *Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 4 mahpus, GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. GümüĢhane ye gönderilen Ahmet Ġmecik ve 3 arkadaģının siyasilerin koğuģuna geçme talebinin cezaevi yönetimi tarafından reddedildiği, bu nedenle 4 tutuklunun açlık grevi baģlattığı belirtildi. Aynı cezaevinde açlık grevine baģlayan Kasım Sözen isimli siyasi hükümlünün ağabeyi Müslüm Sözen de, "KardeĢim baskı ve iģkence gördüğünü bildirdi. Ġnsan hakları savunucularının duyarlı olmasını istiyoruz" çağrısında bulundu. ( /DĠHA) * tarihinde Ģubemize baģvuran Galip GüneĢ, Ģu beyanlarda bulundu: KardeĢim olan Mehmet GüneĢ, tarihinde gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ġki yıldır Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde kalmaktaydı tarihinde Samsun/Bafra cezaevine sürgün edildi. KardeĢim telefonda yaģadığı iģkenceleri anlattı. Gece geç saatlerde kaldırıp hakaret ve küfürlere maruz bırakıldıklarını, ellerini arkadan bağlayarak kendilerine iģkence ettiklerini anlattı. Yemeklerimizi köpeklerin önüne bırakıp bize yedirmeye çalıģıyorlar. KardeĢimin can güvenliğinden endiģeliyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 12

13 * tarihinde Ģubemize baģvuran Mehmet Boncuk, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Ahmet Boncuk, Dicle Üniversitesi Kimya bölümünde okuyordu. Patlayıcı madde bulundurmaktan yargılandı ve 10 yıl 5 ay ceza aldı. YaklaĢık 2 yıldır Diyarbakır D Tipi cezaevinde bulunuyordu tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden Bafra Cezaevine nakledildi. Bafra cezaevine gittikleri günden beri fiziki ve psikolojik olarak yoğun iģkencelere maruz kaldıklarını öğrendik. Ġlk nakil sırasında onları çıplak ve elleri kelepçeli bekletmiģler. Ayrıca gardiyanların saldırısında 5 arkadaģının çok ciddi bir Ģekilde yara aldıklarını söyledi. Yemek verilmemiģ, küfür ve hakaretlerde bulunmuģlar. Sabaha kadar yüksek sesle istiklal marģı dinletip uyumalarına izin vermiyorlarmıģ. Baskı ve iģkenceler halen devam etmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Fatma Cinaklı, Ģu beyanlarda bulundu: EĢim olan Edip Cinaklı, Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde hükümlü olarak kalmaktaydı. 6 yıl 3ay ceza aldı. 4 ay önce Samsun/Bafra cezaevine sevk edildi. Cumartesi günü yaptığı telefon görüģmesinde kendisi ve diğer koğuģ arkadaģlarının gardiyanlar tarafından saldırıya maruz kaldıklarını belirtmiģ. Saldırı sonucunda eģim ve arkadaģı Mahsum Oruç, kaģında patlama olmuģ ve vücutlarında darp izleri oluģmuģ. Raporu olduğunu da öğrendik. EĢimin hayatında endiģeliyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Selahattin Çetin, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Murat Çetin, siyasi suçtan dolayı 8 yıl 9 ay hüküm giydi ve Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunuyordu tarihinde görüģe gideceğimiz zaman Samsun/Bafra cezaevine sevk edileceklerini söyledi. Ancak tarihinde Cumartesi günü saat sıralarında telefon ederek bize haber verdi. Onlara sevk sırasında çok ağır hakaretler yapıldığını, çırıl çıplak soyulup saatlerce ayakta beklediklerini, elbiselerinin tümü verilmediğini söyledi. Sevk edilen diğer arkadaģlarının da aynı Ģekilde iģkencelere tabii tutulduğunu anlattı. Hükümlü ve tutuklu da olsa insan guru ile alay edilmesi suç olarak, iģkenceyi de bir insanlık suçu olarak bildirmek ve suçluların hakkında gerekli soruģturmanın yapılması için sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Sadiye Aydın, Ģu beyanlarda bulundu: EĢim olan Tahsin Aydın, siyasi suçtan dolayı 10 yıldır yargılanıyordu. 10 yıllık zaman aģımına çok az bir süre kala 6 yıl 3 ay hüküm verildi. EĢim Diyarbakır cezaevinde hükümlüyken 3 ay önce Samsun/Bafra cezaevine gönderildi tarihinde sürgün edildikleri Samsun/Bafra cezaevinde bulunan 50 ye yakın gardiyanların saldırılarına maruz kaldıklarını ve birçok arkadaģlarının da ciddi bir Ģekilde yara aldıklarına anlattı. ArkadaĢlarının doktordan darp raporu aldıklarını ve ilgili kiģilerden Ģikâyetçi olduklarını söyledi. Ġnsan tutuklu ve hükümlü de olsa insan onuruyla alay edilemeyeceğini ve iģkenceye tabii tutulamayacağını düģünüyorum. Bu darp ve saldırı olaylarını gerçekleģtiren kiģilerin bulunup cezalandırılması için sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuruda bulunan Gıyasettin Akkan, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan ġahin Akkan, iģlediği iddia edilen bir suçtan dolayı 13 yıl 6 ay ceza aldı. YaklaĢık 7 aydır cezaevindedir. Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Samsun Ġli Bafra cezaevine nakledildi tarihinde oğlum eve telefon açtı. Telefon görüģmemizde Bafra daki gardiyanların kendisini darp ettiklerini, elbiselerinin kendisine verilmediğini, orada maddi ve manevi baskıya maruz bırakıldığını acilen yardım edilmesini istediğini belirtti. Ben oğlumun durumundan endiģe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 13

14 * tarihinde Ģubemize baģvuran Evrim Akkurt, Ģu beyanlarda bulundu: ArkadaĢım olan Hasan Basri Bozdemir, yaklaģık olarak 2 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. 10 gün önce Samsun/Bafra cezaevinde sevk edildi. Cumartesi ailesini arayarak burada kötü muamelelere maruz kaldıklarını anlatmıģ. Götürülen tutuklu ve hükümlülere iģkence yapıldığını söyledi. Ailesi burada olmadığından arkadaģımın durumundan endiģe ediyorum. Onun hakkında bildi edinmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Fikriye Tanrıkulu, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Mehmet Tanrıkulu, yaklaģık 1 ay önce Bafra cezaevine nakledildi. Cezaevinde ciddi sıkıntılar yaģadığını öğrendik. Oğlum evli olup 2 çocuğu bulunmaktadır tarihinde oğlumu görmek için Samsun/Bafra cezaevine gittik. Ben aile tablosunu götürmediğim için beni içeri almadılar. Yalnız gelinimin içeri girmesine izin verdiler. Ama onun görüģmeleri de kısa sürdü. EĢi kendisiyle görüģtüğünde, kendisine orada büyük mağduriyet yaģadıklarını, hakaret ve iģkenceye maruz kaldıklarını, hiçbir hakkını kullanamadıklarını belirtmiģ. Sabaha kadar yüksek sesle istiklal marģı dinletip uyumalarına izin vermiyorlarmıģ. Ġlk nakil sırasında onları çıplak ve elleri kelepçeli bekletmiģler. Fiziki iģkence uygulatmıģlar. Gönderdiğimiz kıyafetlerin çoğunu vermemiģler. Ayrıca benim eģim çok yaģlı, ben ise çok ağır hastayım. Çok ciddi sağlık sorunları yaģamaktayım. Bu nedenlerden dolayı Bafra ya gidemiyorum. Nakil için sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Süleyman Çetin, Ģu beyanlarda bulundu: KardeĢim Cengiz Çetin, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden Bafra Cezaevine nakledildi. Bafra cezaevine gittikleri günden beri fiziki ve psikolojik olarak yoğun iģkencelere maruz kaldıklarını öğrendik. Ġlk nakil sırasında onları çıplak ve elleri kelepçeli bekletmiģler. Yemek verilmemiģ, küfür ve hakaretlerde bulunmuģlar. Sabaha kadar yüksek sesle istiklal marģı dinletip uyumalarına izin vermiyorlarmıģ. Hobi saatlerinde diğer koğuģlarla birlikte çıkmalarına izin vermiyorlar. Sadece 1 ayakkabı ve sınırlı sayıda giysi bulundurabiliyorlar. Haftada sadece 2 defa sıcak su veriliyor ve sular sık sık kesiliyor. Taleplerine ve dilekçelerine çok geç cevap veriyorlar. Eski hükümlüleri, cezaevindeki örgütlülük ve iliģkileri engellemek için sürgüne gönderiyorlar. Ġstedikleri birçok kitaplar verilmiyor. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuruda bulunan Faruk Pekdoğan, Ģu beyanlarda bulundu: tarihinde Rize ili Kalkandere L Tipi Cezaevinde bulunan kardeģim Fuat ın açık görüģüne gittim ve kendisiyle görüģtüm. KardeĢim Fuat cezaevinde kötü muamele gördüklerini, kendilerine hakaret edildiğini, aģağılayıcı sözler sarf edildiğini, görüģ için çıkarılıp geri getirildiklerinde ayakkabılarını çıkararak sirkelenmelerini istediklerini, sayım sırasında hazır ol konumunda bekletildiklerini, soğuk havalarda ısınmak amacıyla giydikleri Ģapka, külah gibi aksesuarların zorla çıkartıldığını anlattı. KoğuĢa gardiyan girdiği zaman ellerindeki sigaraları atıp esas duruģa girmeleri gerektiğini bize söyledi. Ve bu talepleri yerine getirmedikleri takdirde yeri ve zamanı gelince zorla yaptıracaklarından bahisle tehdit ettiklerini anlattı. Tutuklu ve hükümlü de olsalar insan onuruyla oynanmayacağını düģünüyorum. Cezaevi sorumluları ve gardiyanları hakkında soruģturma açılmasını istiyorum. Bu konuda Ġnsan Hakları Derneği nden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 14

15 * tarihinde Ģubemize baģvuruda bulunan Halis Yakut, Ģu beyanlarda bulundu: Diyarbakır Cezaevinden sevkli çıkan kardeģim Ercan Yakut, Bafra T Tipi Cezaevine nakledilmiģtir. Bafra Cezaevi giriģi sırasında tutukluların üstleri soyularak çıplak arama, elbise vs ihtiyaçlarını karģılamama, gazete kitap vermeme, havalandırmaya çıkarmama, telefon görüģmelerini engelleme, sürekli marģ dinletme aile ile görüģmeleri kısıtlama gibi haklardan mahkûm ediliyorlar. Bu konuda hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Ahmet ÖzsubaĢı, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Muhyettin ÖzsubaĢı, Diyarbakır D Tipi cezaevinden 4 ay önce Rize Kalkandere cezaevine sürgün edildi. Ben oğlumun açık görüģüne tarihinde gittim. Orada kendilerine asker gibi davranmalarını istiyorlar. Ġnfaz kurumu memurları kendilerine sürekli emir veriyor, cezalandırmaya çalıģıyorlar. Gardiyanlara karģı sürekli saygılı ve kendilerini gördüklerinde ayağa kalkmalarını istiyorlar. Yemekleri az olduğu için kantinden almak zorunda olduklarını ayrıca gönderilen kitaplarında verilmediğini söyledi. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Yunus HumartaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: KardeĢim olan Ahmet HumartaĢ, 2008 yılında örgüt üyeliğinden dolayı 6 yıl ceza aldı. 3 yıl Diyarbakır cezaevinde kaldı. En son sürgünlerde kardeģimi de Rize Kalkandere cezaevine gönderdiler. GörüĢüne giden annem ve kız kardeģim orada yoğun baskıların yaģandığı ve kötü muamelede bulunduklarını söyledi. Tutukluların gardiyan ve askerlerin karģısında elleri ceplerinde kabul edilmiyor, tespih çekmelerinde dahi izin verilmiyor bütün bunlar yetmiyormuģ gibi psikolojik baskıda uygulanıyor. Sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Hayriye Özel, Ģu beyanlarda bulundu: EĢim olan Mehmet Özel, Rize Cezaevine sürgün edildi. GörüĢüne gittiğimde bana cezaevinde yaģanan baskıları anlattı. Orada kendilerine asker gibi davranmalarını istiyorlar. Ġnfaz kurumu memurları kendilerine sürekli emir veriyor, cezalandırmaya çalıģıyorlar. Elleri ceplerinde kabul edilmiyor, tespih çekmelerine de dahi izin verilmiyor bütün bunlar yetmiyormuģ gibi psikolojik baskıda uygulanıyor. Gardiyanlara karģı sürekli saygılı ve kendilerini gördüklerinde ayağa kalkmalarını istiyorlar. Cezaevi yönetimi ve ceza infaz kurumu memurları son derece kötü davranıyorlar ve sürekli provokatif davranıģlarda bulunuyorlar. Ayrıca yemekleri 15 kiģilik getirilmesi gerekirken 6 kiģilik getiriyorlar. Bu baskıların son bulması için sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Remezan NaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Bilal NaĢa, Diyarbakır D Tipi cezaevinden 4 ay önce Rize Kalkandere cezaevine sürgün edildi tarihinde oğlumun görüģüne gittim. Büyük bir baskı uygulandığını söyledi. Tutukluların gardiyan ve askerlerin karģısında elleri ceplerinde kabul edilmiyor, tespih çekmelerinde dahi izin verilmiyor bütün bunlar yetmiyormuģ gibi psikolojik baskıda uygulanıyor. Sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Bekir Nadiroğlu, Ģu beyanlarda bulundu: KardeĢim olan Ömer Nadiroğlu, Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Rize Kalkandere cezaevine sevk edildi. Dün yaptığımız görüģmede birçok sorun yaģadıklarını ve baskıların arttığını belirtti. Ġlk gittiklerinde tamamen soyunmalarını istemiģler bunlarda kabul etmeyip tepki göstermiģler. Diğer koğuģtaki arkadaģlarıyla görüģemiyor, ortak faaliyetler yürütemiyorlar. Askeri disiplin uygulanır gibi sürekli aramalarda tek sıraya soktuklarını, gardiyanları 15

16 görünce hazır oldu durmalarını istiyorlar. Uygulamalara karģı çıkınca da baskıların arttığını her an disiplin cezaları alabileceklerini belirttiler. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin üzerinde büyük bir psikolojik baskı uygulandığını belirtti. Bütün bu yapılan uygulamaların haksız olduğunu belirtmek isterim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Ahmet Nadiroğlu, Ģu beyanlarda bulundu: Amcam olan Ömer Nadiroğlu, 6 yıl ceza aldı. Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinden Rize/Kalkandere cezaevine sevk edildi. Amcamla telefonla görüģtüğümde orada yoğun bir iģkenceye tabii tutulduğunu söyledi. 27 Kasım da cezaevinde türkü söyleyip halay çektikleri için gardiyanların ve adli tutukluların saldırılarına maruz kaldıklarını anlattı. Onlara askeri sistem dayatılıyor. Yemek ve telefon görüģmelerinde tek sıra halinde bekletiliyorlar. Bu nedenlerden dolayı sizden hukuki yardım talep ediyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Fince Denli, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Abdullah Altun 1992 yılında yakalandı ve 36 yıl cezaya mahkûm edildi. Oğlum çeģitli cezaevlerinde hükümlü olarak kaldı. Ancak 1yıl önce birçok hastalığı nedeniyle tedavi olmak üzere Diyarbakır a getirilerek E Tipi cezaevine konuldu. Oğlumun birçok hastalığı bulunmaktadır. Ona özel yatak alıp gönderdim tarihinde oğlum nedenini bilmediğimiz bir Ģekilde Amasya cezaevine nakledildi. Ġlk sevk edildiğinde giriģte kendisine hakaret edildiği ve soyunması istenildiği kabul etmeyince de iģkenceye maruz kaldığını, kaburgalarının kırıldığını beyan etti. Ben oğluma yapılan iģkence ve kötü muameleden sorumlu olan kiģilerin tespit edilip cezalandırılmaları için gerekli iģlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca çok hasta olduğum için oğlumu ziyaret etmeye gidemiyorum. Bu nedenle oğlumun tekrar Diyarbakır daki cezaevine naklinin yapılmasını talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Mikail Özkan, Ģu beyanlarda bulundu: Benim oğullarım olan Neytullah ve Azad Özkan, KahramanmaraĢ/Elbistan E Tipi Kapalı cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadırlar. Oğullarım ayrı cezaevlerinde bulunuyorlardı. Aynı cezaevine nakillerini istediler. Elbistan cezaevine nakil oldular. Aldığım duyumlara göre oğullarım cezaevi idaresi tarafında yoğun baskı ve iģkencelere tabii tutuluyorlar. Haftalık telefon görüģmeleri dahi gardiyanlar tarafından kısıtlanıyor. Çocuklarımın hayatından endiģe ediyorum. Ben çocuklarım için kaygılanıyorum ve maruz kaldıkları kötü muamele ve iģkenceye son verilmesini, bu durumdan sorumlu olanlar hakkında gerekli yasal ve idari iģlemlerin yapılmasını talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinden baģvuran Salih Erbekler, Ģu beyanlarda bulundu: Bizler, Bafra cezaevinde bulunan 100 e yakın PKK li olarak uzun süreden beri cezaevi yönetiminden kaynaklı, keyfi ve baskıcı tutum ve davranıģlarına maruz kalmaktayız. En son sayım esnasında müdürlerin yönetiminde arkadaģlarımıza saldırılmıģ ve bu saldırı sonucunda 2 arkadaģımız çeģitli yerlerinden darbe almak suretiyle yaralanmıģlardır. Birçok arkadaģımızın haberi bile olmadan yaka paça çıkartılıp sürgün edilmiģlerdir. Ayrıca cezaevi müzik dinleme sisteminden yüksek sesle koğuģlarımıza ırkçı ve milliyetçi duyguları kabartan, provakatif marģlar ve müzikler dinletilmektedir. Bir diğer konu da spor dâhil birçok hobi faaliyetlerimizi kısıtlamaktadırlar. Bu konuyla ilgili sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün gönderilen Ğemgin Durak isimli tutuklunun cezaevi giriģinde Ģiddete 16

17 maruz kaldığı ileri sürüldü. 6 yıldır cezaevinde bulunan Durak'ın 20 saatlik yolculuğun ardından Rize'ye ulaģtığı ve burada çırılçıplak soyularak üst aramasından geçirilmeye zorlanınca Ģiddete uğradığı kaydedildi. Durak'ın ağabeyi Samet Durak, olaydan kardeģi ile telefonla konuģurken haberdar olduklarını belirterek, tepki gösterdi. KardeĢinin özel eģyalarına da el konulduğunu savunan Durak, "Eğer kardeģimin baģına bir Ģey gelirse bundan cezaevi yönetimi ve BaĢbakan Erdoğan sorumludur" diyerek baskılara son verilmesini istedi. ( /DĠHA) * tarihinde Ģubemize baģvuran Osman Üzül, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan HaĢim Üzül, 1997 yılında cezaevine girdi. Çıktıktan sonra 1999 yılında PKK örgütüne katıldı. Eve geri dönüģ esnasında yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce MuĢ E Tipi cezaevinde kalıyordu. Daha sonra Rize cezaevine sürgün edildi. Geçen hafta telefonla görüģürken aniden kesildi. Tekrar aradığında gardiyanların müdahale ettiğini dile getirdi. Söylediğini göre telefonla görüģürken eli cebindedir diye telefonu kesmiģler. Ağabeyim yaklaģık olarak 2 aydır sorun yaģadıklarını ve gardiyanların kendilerine kötü davrandıklarını, hakaret ettiklerini, yürürken tek sıra halinde yürümeleri gerektiğini belirtti. Annem sağlığı iyi olmadığından ve birçok hastalığı olduğundan dolayı görüģüne gidemiyor. Bu nedenlerden dolayı sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Abdulbaki YavaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Hâkim YavaĢ, 1999 yılında Ġstanbul da yardım ve yataklıktan dolayı 36 yıl hüküm giydi. Dilekçe vererek Mardin e getirdik. Hasta olduğundan dolayı doktor raporu eģliğinde Diyarbakır Cezaevine gönderildi. Diyarbakır cezaevinde tedavi amaçlı 2 yıl bulundu tarihinde haberimiz olmadan Amasya Cezaevine sevk edildi. Amasya cezaevine nakli sırasında haksızlık yapıldığını, iģkence yapıldığı, aç-susuz bırakıldığını anlattı. Oğluma yol boyunca yapılan bu aģağılanma, aç-susuz bırakılma ve iģkence eden kiģilerden Ģikâyetçiyim. Bu nedenlerden dolayı sizden hukuki yardım talep ediyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize Diyarbakır E Tipi Cezaevinden baģvuran H.Ö., Ģu beyanlarda bulundu: Bana yaklaģık olarak 3-4 hafta önce sabah saat da mahkemem olduğu için haber verdiler. Ama hasta olduğum için dilekçe yazıp idareye verdim. Sonra revirden rapor almam gerektiğini söylediler. Revir doktoru olan Özkan YumuĢak, koğuģ kapısına geldi ve bana hastalığımın ne olduğunu sordu. Ben de adet olduğumu ve kanamam olduğu için çok sancım olduğunu belirttim. Kapıda bulunan sağlık personellerinden bir erkek bir bayan olmak üzere iki kiģi duruyorlardı. Kameraların karģısında benden petimi çıkarıp bakmak istediklerini söylediler. Ben de bunu kabul etmedim. Aramızda tartıģma yaģandı. Doktor hiçbir Ģekilde müdahalede bulunmadı ve çekip gitti. Bana yapılan bu tavır kiģilik haklarıma bir saldırı olduğundan ilgililerden Ģikâyetçiyim. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Ayhan Nazlıer, Ģu beyanlarda bulundu: Ağabeyim olan Ramazan Nazlıer, 12 Aralık 2011 tarihinden Osmaniye T Tipi cezaevine sevk edildi. Ġlk sevk sırasında tamamen soyulmak istenmiģ bunu kabul etmeyince görevliler tarafından darp edildi. Ağabeyim kendisine yapılan bu uygulamalar için bir heyetin gönderilmesini ve kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum. Ayrıca bir avukatın kendisiyle görüģmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 17

18 SEVK UYGULAMALARI *Diyarbakır da geçen hafta görülen KCK duruģmasında tutuklu bulunan insan hakları savunucuları, seçilmiģ belediye baģkanları ve siyasetçilerin serbest bırakılması için Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi nde bulunan PKK li tutuklular protesto gösterisi düzenledi. Zılgıt çeken ve slogan atarak protestolarını yapan 23 tutsak hakkında cezaevi savcısı soruģturma baģlattı. Dün aileleriyle telefonla görüģen tutuklular, savcılığın baģlattığı soruģturma kapsamında ilk sürgünlerin baģladığını belirttiler. Tutuklular, Ayatullah Ay adlı PKK li tutsağın da Adana Cezaevi ne sürgüne gönderildiği bilgisini verdiler. ( /ANF) * tarihinde Ģubemize baģvuran Kevser Günbey Ģu beyanlarda bulundu: EĢim Seyfettin Günbey, 17 yıl önce aldığı bir ceza nedeni ile cezaevine girdi. EĢim daha önce Trabzon, Giresun da kaldı. ġimdi ise Ankara F Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. EĢim cezaevine girdiğinden beri onun yüzünü tek bir kez görmüģ değilim. Cezaevi kayıtlarından da anlaģılacağı üzere eģimin ziyaretine maddi imkânsızlıklardan dolayı hiç gidemedim. Ayrıca kadın baģıma buradan onca yolu gidip eģimi ziyarete gidemiyorum. Siz devlet yetkililerinden duyarlı davranmasını ve eģimin yaģadığım yer olan Diyarbakır cezaevine veya yakın yer olan Mardin, Batman veya Bingöl cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır) * tarihinde Ģubemize baģvuran E.Ö Ģu beyanlarda bulundu: tarihinde oğlum Nevzat Ö. Diyarbakır da gözaltına alındı ve tutuklandı. 2 yıldır davası devam ediyordu. 6,5 yıl ceza aldı. Oğlumu kimlik tespiti için Adana ya götürdüler. ArkadaĢını tekrar Diyarbakır a getirmiģler. Ama oğlum hala Adana da bulunmaktadır. Oğlumun Diyarbakır a getirilmesini istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum. (ĠHD Diyarbakır) * tarihinde Ģubemize baģvuran Aydın Sülün, Ģu beyanlarda bulundu: Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi nde tutuklu bulunan Aydın Sülün Ģubemize mektupla baģvurmuģtur. Mektubunda Ģunları belirtmektedir. Merhaba Nihat Bey, Ben adli suçtan hükümlü bir mahkumum. Son üç yılda hiçbir gerekçe gösterilmeden üç kez sürgün edildim. Bugüne kadar disiplin cezası almamıģ, iyi halli bir mahkumum. DüĢüncelerimi, inançlarımı yasal özgürlük çerçevesinde yazıya döker, gazete, mektup arkadaģlarıma ve parti yöneticilerine gönderirim. Hakkımı hukuki yollardan ararım. Bunlar suç değil, bu yüzden hiçbir iģleme de tabi tutulmadım. Lakin hak arayıģım hukuka, düģünceye saygısı olamayan birilerinin çok zoruna gitmiģ olmalı ki, hiçbir gerekçe olmadan habire sürgün ediliyorum. Konu hakkında derneğinizden biriyle görüģmek istiyorum. Özellikle bir avukat gönderirseniz minnettar kalırım. Cevabınızı bekliyorum. (ĠHD BĠNGÖL) * tarihinde Ģubemize baģvuran Ali Yurtsever, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum Cafer Yurtsever beģ yıldır hükümlü olarak Tekirdağ Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Sağlık yüzünden sorun yaģamakta olup, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi olup, Metris Kapalı Cezaevine gönderilmiģ. Bizim de aile olarak ekonomik durumumuzun elveriģli olmamasından dolayı Tekirdağ veya Ġstanbul a gidip ilgilenemiyoruz. Oğlumuzla ilgilenmek için baģta Bingöl, MuĢ, Diyarbakır olmak üzere daha yakın bir infaz kurumuna naklinin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda Ģubenizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD BĠNGÖL) * tarihinde Ģubemize baģvuran Zeynep Nazlıer, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum Ramazan Nazlıer, Ģu anda Erzurum Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Erzurum ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile oğlumu 18

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ. DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ. 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ. DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ. 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU 12 ġubat 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Değerlendirme -----------------------------------------------------------------------:

Detaylı

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 31.07.2013 1 DEĞERLENDĠRME Ġçinde bulunduğumuz süreci yılların özlemini içinde

Detaylı

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2014 1 DEĞERLENDĠRME 2013 yılının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hak Ġhlalleri

Detaylı

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2015 1 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 1 2012 YILI İLK 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2 KASIM 2012 MART 2013 ---------- SAYI-6 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV 2012 --------- e-bülten KAS IM MART SAYI-3

(prometheus TOHAV 2012 --------- e-bülten KAS IM MART SAYI-3 KAS IM 2011 MART 2012 --------- SAYI-3 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2 TEMMUZ 2013 EKİM 2013 ---------- SAYI-8 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde NİSAN 2013 HAZİRAN 2013 ---------- SAYI-7 TOHAV (prometheus e-bülten GEZİ OLAYLARI SAYFA 2 Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-5. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde. Toplum Projesi MARDİN EĞİTİM SEMİNERİ SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-5. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde. Toplum Projesi MARDİN EĞİTİM SEMİNERİ SAYFA 2 TEMMUZ 2012 EKİM 2012 ---------- SAYI-5 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

HAPİSHANELERDE TECRİT SÜRÜYOR; GENELGE UYGULANMIYOR!

HAPİSHANELERDE TECRİT SÜRÜYOR; GENELGE UYGULANMIYOR! HAPİSHANELERDE TECRİT SÜRÜYOR; GENELGE UYGULANMIYOR! Hapishanelerde işkence tecrit ve yasaklamalar genelgeye rağmen devam ediyor. 22 Ocak 2007 tarihinde bizzat Adalet Bakanı tarafından açıklanan genelgeyi

Detaylı

ġirnak ĠLĠ ULUDERE (QILEBAN) ĠLÇESĠ GÜLYAZI (BUJEH) VE ORTASU (ROBOSKĠ) KÖYLÜLERĠNĠN KATLEDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMA-ĠNCELEME RAPORU

ġirnak ĠLĠ ULUDERE (QILEBAN) ĠLÇESĠ GÜLYAZI (BUJEH) VE ORTASU (ROBOSKĠ) KÖYLÜLERĠNĠN KATLEDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMA-ĠNCELEME RAPORU ġirnak ĠLĠ ULUDERE (QILEBAN) ĠLÇESĠ GÜLYAZI (BUJEH) VE ORTASU (ROBOSKĠ) KÖYLÜLERĠNĠN KATLEDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMA-ĠNCELEME RAPORU ( ROBOSKĠ KATLĠAMI RAPORU ) 03 Ocak 2012 1 OLAY : ġırnak Ġli Uludere

Detaylı

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi Ahmet Şık Bu yazı yazıldığı sırada, 5 yılı aşkın zamandır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi hakkındaki kapatma davasıyla ilgili hukuki süreç başlamış bulunuyordu.

Detaylı

F TİPİ HAPİSHANELERDE TECRİT KALDIRILSIN! 10 SAATLİK SOHBET HAKKI UYGULANSIN!

F TİPİ HAPİSHANELERDE TECRİT KALDIRILSIN! 10 SAATLİK SOHBET HAKKI UYGULANSIN! 1 F TİPİ HAPİSHANELERDE TECRİT KALDIRILSIN! 10 SAATLİK SOHBET HAKKI UYGULANSIN! F tipi hapishaneler tüm dünyada TECRİT hapishaneleri olarak bilinen model hapishanelerin Türkiye ye uyarlanmış halinden başkası

Detaylı

T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2

T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2 T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2 Ġ D D Ġ A N A M E ANKARA.. AĞIR CEZA MAHKEMESĠNE (CMK 250. MADDE

Detaylı

ELAZIĞ İLİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ OLAYLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU

ELAZIĞ İLİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ OLAYLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU ELAZIĞ İLİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ OLAYLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU 07 Haziran 2012 MAZLUMDER DİYARBAKIR VE MALATYA ŞUBESİ 1 OLAY: 2012 Mayıs ayının son haftasında Gençlik ve spor bakanı

Detaylı

KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum.

KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 4. Yasama Yılı 84. Birleşim 05 Mayıs 2014 Pazartesi 5 Mayıs 2014 Pazartesi BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 14.03 BAġKAN: BaĢkan Vekili Meral AKġENER

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2 HAZİRAN EKİM 2011 --------- SAYI-2 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ EK: 1 ĐNSAN HAKLARIYLA ĐNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2008 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi 2008 CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER I. GEREKÇE... 3 II. AMAÇ...

Detaylı

YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Haziran 2013 Haziran 2014

YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Haziran 2013 Haziran 2014 YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Haziran 2013 Haziran 2014 Giriş Geçtiğimiz dönem yayınlama özgürlüğü adına ilk bakıģta olumlu bazı geliģmelere sahne oldu. Yargıda reform paketlerinin getirdikleri değiģikliklerle,

Detaylı

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ CEZAEVİ İZLEME KOMİSYONU

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ CEZAEVİ İZLEME KOMİSYONU ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ CEZAEVİ İZLEME KOMİSYONU TEMMUZ 2013 HAPİSHANELER HAK İHLALLERİ RAPORU İstiklal Cad. Orhanadli Apaydın Sok. No:13/9 Kat 3 BEYOĞLU Tel :0212 245 0 440 Fax: 0212

Detaylı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ. BDP nin Ġstanbul un Okmeydanı Semti nde 11 Ocak günü düzenlediği dayanıģma yemeğine polis ekipleri baskın düzenledi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ. BDP nin Ġstanbul un Okmeydanı Semti nde 11 Ocak günü düzenlediği dayanıģma yemeğine polis ekipleri baskın düzenledi. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Yasaklanan Etkinlikler Ocak ayında Ġnönü Üniversitesi öğrencilerinin kampus içerisinde bulunan Ahmet Yesevi Salonu'nda Kürtçe-Türkçe Ģiir dinletisi yapmak için üniversite yönetimine yaptıkları

Detaylı

HASTA MAHPUSLAR RAPORU

HASTA MAHPUSLAR RAPORU HASTA MAHPUSLAR RAPORU Nurettin Demir Muğla Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Özgür Özel Manisa Milletvekili I. GĠRĠġ 3 II. KAPSAM 6 III. AMAÇ 6 IV. YÖNTEM 6 V. HAPĠSHANE KOġULLARI: ĠZLENĠM

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 İnsan Hakları Derneği 2004 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU DEĞERLENDİRMESİ Bilindiği gibi, Derneğimiz insan hakları konusundaki diğer faaliyetlerinin yanında,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU 2011 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU MAZLUMDER Genel Merkez Mithat Paşa Caddesi No: 62/4 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 418 10 46 - Faks: +90 (312) 418 70 93 http:// www.mazlumder.org.tr - E-Posta: info@mazlumder.org.tr

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 ) 3 NĠSAN 2010 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. 110 Belediye Pasajı K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul

Detaylı