TİROİD BEZİ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM ALGORİTMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİROİD BEZİ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM ALGORİTMASI"

Transkript

1 TİROİD BEZİ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM ALGORİTMASI 2014 Dr. Cevher Akarsu Dr. A. Cem Dural Her hakkı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz. Copyright reserved

2 Tanımlar Tiroid nodülü risk faktörleri Yüksek risk 1. Meduller tiroid kanseri veya MEN için aile hikayesi 2. Hızlı büyüme (özellikle LT 4 tedavisi altında) 3. Sert nodül 4. Çevre dokulara fiksasyon 5. Servikal lenfadenopati 6. Baş-boyun bölgesine radyasyon hikayesi Orta risk 1. < 20, >60 yaş 2. Erkek cinsiyet 3. > 4 cm nodül 4. Kompleks kistik yapı 5. Bası semptomları (Disfaji, ses değişikliği, dispne, öksürük)

3 Tiroid soliter nodüle yaklaşım Öykü ve FM TFT Normal veya yüksek TSH Düşük TSH Sintigrafi TEDAVİ Nodül yok USG Nodül var -Radyoiyot -Medikal -Cerrahi Hipotiroidizmi tedavi et İİAB Yetersiz Benign Önemi belirsiz foliküler lezyon Foliküler neoplazi Malignite şüphesi Malign 3-6 ay da İİAB tekrarı 3-6 ay da İİAB tekrarı Pre-op. Boyun USG Benign Önemi belirsiz atipi Yetersiz Benign Tanısal cerrahi Tek tarfıylıysa lobektomi yeterli Küratif cerrahi Tanısal cerrahi Tek taraflıysa lobektomi yeterli USG ile yıllık takip Eğer büyüme olursa İİAB tekrarı veya Tanısal cerrahi Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009

4 Guatr tanı ve tedavi algoritması Öykü ve FM, TSH Toksik Toksik değil USG Toksik guatr tedavisi Tiroid nodülleri >1,5 cm veya USG de şüpheli bulgular Nodül yok, nodül< 1.5 cm, şüpheli USG bulguları yok İntratorasik yayılım Malign, foliküler, tanı konulmamış Kanser veya nodülün tedavisi İİAB Benign Genç, cerrahi için komtrendikasyon yok Cerrahi Bası semptomu var Cerrahi kontrendike RAİ Nodül yok Bası semptomu yok Seçeneklerin değerlendirilmesi Nodül var BT veya MR Cerrahi Ailede tiroid kanseri veya radyasyona maruziyet Cerrahi adayı Takip LT4 (Küçük guatrlarda) Cerrahi (Genç) RAİ (Cerrahi kontrendikasyon olanlarda) Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009

5 Papiller Tiroid Kanseri (PTK) için tanısal algoritma Servikal lenfadenopati için USG Biyopsi ile tanısı konulmuş PTK Şüpheli görünümler için servikal lenf nodundan biyopsi Klinik olarak invazyonun değerlendirilmesi -Fikse kitle veya hızlı büyüme -Çevresel boyun yapılarına invazyon semptomları(ses kısıklığı, hemoptizi, juguler ven ve özefagus invazyonu) -Palpabl servikal LAP Agresif veya invaziv değil Agresif veya invaziv İleri tanıya yönelik değerlendirme -Çevre boyun yapıları ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi için BT veya MR -Vokal kordların değerlendirilmesi -Biyopsi ile beraber bronkoskopi veya özefagoskopi Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009

6 Agresif ve invaziv olmayan PTK Total tiroidektomi (Cerrahi esnasında santral kompartmanın değerlendirilmesi) PTK da endüşük risk grubu -Unifokal T 1 tm <1 cm -N 0 M 0 -Vasküler invazyon yok -Agresif olmayan histolojik varyant -TSH stimulasyonu ile Tg <1, Anti Tg negatif,tüm vucut RAİ taraması negatif Düşük riskli PTK -T 1 tm 1-2 cm veya T 2 -N 0 M 0 -Vasküler invazyon yok -Agresif olmayan histolojik varyant -Tüm vucut iyot taraması negatif Orta riskli PTK -T 3 tm -Vasküler invazyon yok -Agresif histolojik varyant Yüksek riskli PTK -T 4 tm -İnkomplet tm rezeksiyonu -Tüm vucut RAI taramasında tiroid yatağında tutulum olması RAI Agresif veya invaziv PTK TSH supresyonu Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009

7 Agresif ve invaziv PTK Total tiroidektomi (Cerrahi esnasında santral kompartmanın değerlendirilmesi) Muhtemel santral boyun diseksiyonu ihtiyacı Lateral servikal lenf nodlarında biopsi pozitif PTK Santral ve ipsilateral lenf nodu disseksiyonu RAI Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009 Pre-op vokal kord paralizisi Gereklilik halinde tutulan RLN segmentini içeren R 0 rezeksiyon RAI Pozitif sınır varlığında RT öner TSH supresyonu ve takip Preop.görüntüleme veya endoskopide aerodigestif traktın invazyonu Kötü performans veya multipl progresif uzak met Palyasyon Performans durumu ve uzak metastaz değerlendirmesi Trakea veya özofagus duvarına invazyon Tıraşlama ve segmental rezeksiyon İyi performans, stabil seyreden akciğer met olması Trakea veya özofagus lümenine invazyon Laringotrakeal rezeksiyon veya tam kat özofageal rezeksiyon RAİ + RT Per-op invazyonun insidental saptanması RLN invazyonu Mümkünse siniri koruyarak rezeksiyon Trakea veya özofagus duvar invazyonu Tıraşlama ve segmental rezeksiyon

8 Foliküler ve onkositik (Hürthle hücreli) karsinom Soliter tiroid nodülü Foliküler neoplazi USG ve İİAB Hürthle hc li neoplazi - Radyasyona maruziyet - Hipotiroidizm-toksik guatr - Ailede tiroid ca - Kontrlateralde >1 cm nodul Evet Total veya totale yakın tiroidektomi Foliküler ca düşük risk - Tam rezeksiyon, - <45 yaş, - Çap <1 cm - Sadece kapsül invazyonu Hayır Lobektomi + istmektomi Hayır Tamamlayıcı tiroidektomi, RAI, TSH supresyonu - Radyasyona maruziyet - Hipotiroidizm - toksik guatr - Ailede tiroid ca - Kontrlateralde >1 cm nodul - Çap> 4 cm veya yaş> 45 Hayır Lobektomi + istmektomi Evet Total veya totale yakın tiroidektomi Onkositik (Hurtle hc) karsinom Evet Takip Uzak metastaz Cerrahiyle tümorü küçült+/- RAİ Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009 Lokal rekkürens ya da nodal metastaz Servikal eksplorasyon +/- RAİ Nonrezektabl ise RT +/- KT

9 Medüller Tiroid Kanseri (MTK) için profilaktik cerrahi konsepti Cerrahi tedavi için endikasyon Boyun disseksiyonu büyüklüğü Vaskülarizasyonu bozulan paratiroidin değerlendirilmesi MEN 2A ya da ailevi MTK için proflaktik tiroidektomi MEN 2B için profilaktik tiroidektomi Hastanın yaşı, serum kalsitonin seviyesi, USG bulguları ve RET protoonkogen mutasyonu değerlendirilerek Santral (Seviye VI) boyun disseksiyonu (SBD) SBD rutin yapılır. Bilateral veya ipsilateral servikal (2A, 3, 4, 5) ise yaş, kalsitonin seviyesi ve USG bulgusuna göre yapılabilir RET protoonkogen mutasyonu MEN 2A ile uyumluysa; dondurularak saklama (kriyoprezervasyon) veya ön kola otogreftleme, RET mutasyonu ailevi MTK ile uyumlu ise; paratiroid bezin boyuna otogreftlenmesi Paratiroid bezi normalse boyuna otogreftleme Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009

10 MTK için küratif cerrahi Cerrahi tedavi için endikasyon Boyun disseksiyonu büyüklüğü Vaskülarizasyonu bozulan paratiroidin değerlendirilmesi MEN 2A ya da ailevi MTK de tedavi için tiroidektomi MEN 2B de tedavi için tiroidektomi Sporadik MTK da tedavi için tiroidektomi SBD rutin yapılır. Bilateral veya ipsilateral servikal (2A, 3, 4, 5) ise yaş, kalsitonin seviyesi ve USG bulgusuna göre yapılabilir Bilateral SBD ve Bilateral servikal boyun disseksiyonu ( 2A, 3, 4, 5, 6) SBD rutin yapılır. Bilateral veya ipsilateral servikal (2A, 3, 4, 5) ise yaş, kalsitonin seviyesi ve USG bulgusuna göre yapılabilir RET mutasyonu MEN 2A ile uyumluysa dondurularak saklama veya ön kola otogreftleme, RET mutasyonu ailevi MTK ile uyumlu ise paratiroid bezin boyuna otogreftlenmesi Paratiroid bezi normalse boyuna otogreftleme Paratiroid bezi normalse boyuna otogreft Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009

11 Anaplastik Tiroid karsinomu İİAB veya biyopsi ile tanısı konulmuş ATK - Lokal yapılara invazyon yok - Rejyonel metastaz yok - Uzak metastaz yok Hastalığın yayılımının değerlendirilmesi -FM -BT veya MR, PET -Boyun USG -Endoskopik muayene Uzak metastaz Neoadjuvan KT + RT Lokal ileri hastalık Uzak metastaz yok Palyatif bakımın değerlendirilmesi Total tiroidektomi + Adjuvan KT + Adjuvan RT Tekrarlayan hastalık Saptanan hastalık yok Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009

12 PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM ALGORİTMASI 2014 Dr. Cevher Akarsu Dr. A. Cem Dural Her hakkı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz. Copyright reserved

13 Primer Hiperparatiroidili (PHPT) hastalara tanısal yaklaşım ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE -Böbrek taşları -Nörokognitif semptomlar -Kemik ağrısı -PHPT aile hikayesi -Yorgunluk -Boyuna radyasyon hikayesi -Zayıflık HİPERKALSEMİ (Diğer nedenler) (ENDOKRİNOLOJİ PRİMER) -İlaçlar:Tiazidler, lityum, bifosfonatlar, Vit D -Benign familyal hipokalsiürik hiperkalsemi -Malignite -Sarkoidoz CERRAHİ PLANLANMIŞSA LOKALİZASYON ÇALIŞMALARI -USG - 99 Tc Sesta MIBI -BT -MR -SPECT-BT HİPERKALSEMİ (PHPT şüphesi) TANININ YÜKSEK ipth SEVİYESİ İLE DOĞRULANMASI DİĞER YARDIMCI BİYOKİMYASAL VE GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI -24 saatlik idrarda kalsiyum atılımı -Klor/ fosfat oranı -BUN, kreatin -Vitamin D seviyeleri -Kemik mineral dansimetre

14 PHPT nin değerlendirilmesi Asemptomatik Doğrulanmış PHPT tanısı Semptomatik Aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı (NIH 2013) - Hiperkalsemi (referans aralıktan >1 mg/dl olması) - 24 saatlik idrar kalsiyumunun > %30 azalması - GFR <%60 - Osteoporoz (herhangi bir kemikte t-skoru <-2,5 olması) - <50 Yaş - Hasta kompliansının kötü olması - Hastanın cerrahi tedavi istemesi Hayır Medikal tedavi *Şu anda kliniğimizde intraoperatif PTH ölçümü kullanılmamaktadır. Ancak odaklanılmış ameliyatlar Gamma Probe ile gerçekleştirilmektedir. Evet Lokalize edilemedi Bilateral boyun eksplorasyonu PTH da* anlamlı düşüş Cerrahi işlem sonlandırılır Cerrahi tedavi adayı Ameliyat öncesi lokalizasyon Lokalize edildi Ameliyat esnasında PTH* değerlendirilmesi ile odaklanmış paratiroidektomi PTH da anlamlı düşüş yok * Eksplorasyona devam edilmesi

15 Persistan ve Rekküren Hiperparatiroidizm TANININ DOĞRULANMASI Serum kalsiyum, PTH ve üriner kalsiyum eksresyonu tekrarı GEÇMİŞ KAYITLARIN İNCELENMESİ Daha önce yapılmış görüntüleme, ameliyat notları, patoloji raporları USG İLE LOKALİZASYON GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE LOKALİZASYON ÇALIŞMASI USG NEGATİF CERRAHİ (ameliyat sırasında yardımcı yöntemler) -Per-op USG -Gamma Probe -3D gerçek zamanlı görüntüleme bindirmeli navigasyon sistemi eşliğinde 1,2 BT veya MR anatomik komşulukların tanımlanması için Pozitif Negatif 1. Matthies P, Okur A, Wendler T, Navab N, Friebe M.Combination of intra-operative freehand SPECT imaging with MR images for guidance andnavigation. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2013;2013: doi: /EMBC Schilling C 1, Gnanasegaran G, McGurk M.Three-dimensional imaging and navigated sentinel node biopsy for primary parotid malignancy: New application in parotid cancer management. Head Neck Dec 8. doi: /hed [Epub ahead of print] Selektif venöz örnekleme Sesta MIBI Toraks/Mediasten (AP pencere) veya trakeada adenom BT Mediastinoskopi veya VATS için Göğüs Cerrahisi konsultasyonu

16 Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizm -Osteitis fibroza (kemik biopsi) ve -belirgin yüksek serum İPTH ilave semptom yok Serum kalsiyumu (mg/dl) 3 aydan uzun süre <10, >12 Aktif Vit. D Vit. D düzeyini yükselt <6-7 Serum P (mg/dl) Gözlem >6-7 Düşük Ca lu Diyaliz Subtotal PT veya total PT ve paratiroid ototranspalantasyonu Yanıt var Serum Ca > 12 Tedaviye devam et

17 Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizm -Osteitis fibroza (kemik biopsi) ve -belirgin yüksek serum İPTH İlave semptom var 1 ve Kalsiflaksi 4. Ca x P > tedaviye yanıtsız kaşıntı 1. şiddetli kemik ağrısı, kırıklar, 2. proksimal miyopati, <10,5-11 >11 Vit. D düzeyini yükselt Subtotal PT veya total PT ve paratiroid ototransplantasyonu Yanıt var Serum Ca > 12 Tedaviye devam et

18 Paratiroid Kanseri HPT nin ilk değerlendirilmesi (Ca, P, PTH, D vit, Boyun USG, BT, MRI, MIBI) Paratiroidektomi Ameliyat bulguları benign Hayır Ameliyat bulguları paratiroid kanseri için şüpheli Semptomlar veya incelemeler paratiroid kanseri için şüpheli mi? Evet Paratiroid kitlesinin en blok rezeksiyonu -Tiroid lobektomi+isthmusektomi -Dört bezin eksplorasyonu -Unilateral timektomi Rutin takip Adjuvan RT düşün Evet Lokal invazyon var mı? Hayır Hayır Düzenli takip Ca ve PTH seviyeleri Nüks için biyokimyasal kanıt Evet Nüksün yerini tespit et USG, BT veya MR Tüm vucut sesta MIBI Lokal nüks için rezeksiyon düşün +/- RT Nüks yok

19 ADRENAL BEZ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM ALGORİTMASI 2014 Dr. A. Cem Dural Dr. Cevher Akarsu Her hakkı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz. Copyright reserved

20 Tanım Adrenal Protokol Kontrastsız BT de adrenal kitle <10 HU ise muhtemelen benign olup >10 HU ise kontrastlı kesitlerde kitle wash-out una bakılır: 15 dk. da >%60 ise benign kabul edilir.

21 Tanım Adrenal bir kitle için malignite şüphesi BT ve MR görüntülemelerinde; Düzensiz / non-homojen morfoloji Lipid fakir > 3cm Wash-out olmaması Birden fazla hormon salınımı

22 Görüntülemede saptanan adrenal kitle Geçirilmiş veya halen mevcut malignite anamnezi ya da adrenal metastaz şüphesi Feokromositomanın dışlanması Görüntüleme altında İİAB önerilmesi Morfolojik değerlendirme Adrenal protokol ile BT veya MR istenmesi (MR da boyut, heterojenite ve lipid içeriği, BT de kontrast washout ve sınırların değerlendirmesi Malignite anamnezi yok Fonksiyonel değerlendirme Cushing için Serum kortizol, ACTH ve DHEA-S Hiperaldosteronizm için Plazma Renin-aldosteron Elektrolitler Feokromositoma için Plazma veya 24 saatlik idrarda katelolamin metabolitleri (VMA, metanefrin, normetanefrin) Non Cushing Hiperaldosteronizm Fonksiyonel Sendromu Feokromositoma Metastaz varlığında primere yönelik girişim Adrenal korteks dokusu

23 Non-fonksiyonel adrenal kitle Semptom olmaksızın BT de < 4cm adenom veya MR da benign kriterli adenom görünümlü BT veya MR da benign kriterler mevcut (4-6 cm arası) 3-6 aylık görüntüleme takibi Malignite şüphesi Metastaz ve invazyon açısından ek görüntüleme 6-12 aylık görüntüleme takibi Değişiklik yok >1 cm / yıl 4-6 cm arası agresif görünümlü kitle >6 cm agresif görünümlü kitle Değişiklik yok >1 cm / yıl büyüme büyüme Karsinom şüphesi ile Adrenalektomi Takibin sonlandırılması Yakın takip Karsinom ön tanısı ile Adrenalektomi Adrenalektomi

24 Cushing Sendromu ACTH bağımsız Cushing ACTH bağımlı Cushing (Endokrinoloji primer) Kitle <5cm, düzgün sınırlı-homojen, diğer adrenal normal Steroid şemsiyesi ile tercihen laparoskopik adrenalektomi Başarısız olunursa bilateral adrenalektomi Simetrik Medikal tedavi Kitle <5cm, düzgün sınırlı-homojen, diğer adrenal anormal Adrenal venöz örnekleme (kortizol) Asimetrik Steroid şemsiyesi ile aktivitenin yüksek olduğu tarafa tercihen laparoskopik adrenalektomi Kitle >5cm, düzensiz sınırlı-heterojen, lokal invazyon şüphesi Lokal invazyon ve metastaz değerlendirmesi için ilave görüntüleme Lokalize veya lokal ileri hastalık Karsinom şüphesi ile Adrenalektomi (tercihen açık) Metastatik Hastalık* Pitüiter bez patolojileri varsa tedavisi / ektopik odak aranması Ektopikse, primer tümöre yönelik tedavi / rezektabl değilse bilateral laparoskopik adrenalektomi veya medikal adrenalektomi

25 Hiperaldosteronizm Benign görünümlü Malignite şüphesi Cerrahi adayı değil (Endokrinoloji primer) Cerrahi adayı Adrenal venöz örnekleme (aldosteron) Hipertansiyon ve hipokaleminin medikal yönetimi Simetrik Asimetrik Tercihen açık adrenalektomi Aktivitenin yüksek olduğu tarafa tercihen laparoskopik adrenalektomi

26 Feokromositoma / Paraganglioma Önerilen tetkikler (Endokrinoloji konsultasyonu) Plazma veya 24 st idrar katekolamin metabolitleri Toraks ve abdomen BT veya MR ile değerlendirilmesi Genetik danışma Ayrıca; MIBG ve Somatostatin sintigrafi (BT negatif veya multipl kitle varlığında Kemik lezyonları varlığında, kemik sintigrafisi Pre-operatuar endokrinolojik medikal yönetim α ve sonrasında β blokaj Sıvı tedavisi

27 Feokromositoma / Paraganglioma Rezektabl Lokal hastalık veya Anrezektabl Metastatik hastalık Tercihen laparoskopik adrenalektomi (güvenli ve uygulanabilir ise) Sitoredüktif cerrahi (R2) ± RT ± α bloker ± α metil tirozin ± β bloker Mümkünse sitoredüktif cerrahi (R2) ± RT ± α bloker ve α metil tirozin ± β bloker (eklenebilir) Ayrıca; ± Sistemik kemoterapi ± I 131 MIBG (MIBG de tutulum varsa) 3 aylık takip (ilk bir yıl) Serum ve idrar katekolamin metabolitleri Rutin biyokimya, TA takibi Görüntüleme ile takip ( BT/MR veya PET-BT ile) 1-10 yıl takip 1-3 yıl yılda 2 kez > 4 yıl, yılda bir kez 3 aylık takip (ömür boyu) Serum ve idrar katekolamin metabolitleri Rutin biyokimya, TA takibi Görüntüleme ile takip ( BT/MR veya PET-BT ile)

28 Adrenokortikal kanser Lokal hastalık Metastatik hastalık Tercihen açıkadrenalektomi Lenf nodu disseksiyonu ile Eğer lokal rekürrens riski yüksek ise Tümör lojuna eksternal RT Adjuvan Mitotan tedavisi 3 ay ara ile görüntüleme ve biyokimyasal belirteçler ile takip önerilebilir veya Cerrahi önerilebilir (Eğer tümör yükünün %90 ı çıkarılabilecekse) veya Deneysel KT ve mitotan kombinasyonları ile terapi önerilebilir (Devam eden klinik çalışmalar FazIII) 3 aylık takip (5 yıl) Tümör belirteçleri Hormon aktif ise serum ve idrar katekolamin metabolitleri Görüntüleme ile takip ( BT/MR veya PET-BT ile)

29 Polikliniğe başvuran Tiroid kanseri, paratiroid bez ve adrenal bez branş hastası Endokrinoloji tarafından değerlendirilmemiş ise; Dış merkezde değerlendirilmiş veya tetkikleri mevcut : Multidisipliner Endokrin Konseyi (MEK) için hazırlık (bir sonraki Salı) Endokrinoloji Polikliniği için hastanın MHRS de öncelikli hasta olarak tanımlanması (Yeşil Liste)

30 Polikliniğe başvuran Ameliyatlı hastalarda dikkat edilmesi gereken noktalar Tüm kanser tanısı almış hastalar için izlem protokolü: ilk yıl 3 ayda bir, ikinci yılda 6 ayda bir, 5. yıla kadar yılda birdir. Tüm kanser tanısı almış hastalarda ilgili tümör belirteçlerinin istenmesi gerekmektedir: Tiroid kanseri hastalarında Tg veya Kalsitonin yanında mutlaka CEA istenmesi gerekmektedir. Tüm kanser tanısı almış hastalarda altı ayda bir görüntüleme istenmelidir.

31 Polikliniğe başvuran Ameliyatlı hastalarda dikkat edilmesi gereken noktalar Tiroid kanseri hastalarında yüksek doz TSH süpresyonuna dikkat edilmelidir. Hiçbir endokrin ilacının dozu bir anda tamamen kesilmemeli, doz ikiye katlanmamalı veya yarıya düşülmemeli, basamaklı protokol uygulanmalıdır (4/3, 5/2 gibi). İlacın birden kesilmesi regulasyonu aylar içinde düzeltilebilmesine neden olmaktadır. Özellikle tiroid kanseri hastalarının RAI alıp almadığı sorgulanmalıdır. Histopatoloji sonucu açıklanmadan LT4 tedavisi verilmemelidir.

32 Polikliniğe Adrenal Kitle ile başvuran hasta Endokrinoloji tarafından değerlendirilmemiş ise; Dış merkezden yönlendirilmemiş veya tetkikleri yok/eksik : Anamnezde özellikle dikkat edilecek noktalar*: Ek hastalık varlığı (pituiter, diğer kanser) Kullanılan ilaçlar (steroid) Hipertansiyon varlığı Fizik Muayenede özellikle dikkat edilecek noktalar*: Cushing veya hirsutizm gibi hormon salınım bulgularının irdelenmesi * Herhangi birinin varlığında Endokrinoloji görüşü istenmelidir.

33 Cushing Sendromu İstenmesi gereken Laboratuar tetkikleri * Serum kortizol, ACTH ve DHEA-S Hiperaldosteronizm Plazma Renin-aldosteron Elektrolitler Feokromositoma Plazma veya 24 saatlik idrarda katelolamin metabolitleri (VMA, metanefrin, normetanefrin) * Tüm tetkikler istenecektir.

34 İstenmesi gereken Laboratuar tetkikleri * Deksametazon süpresyon testleri 1 mg için gece 23:00 te ilacın alınması, sabah 8:00 de plazma kortizolü bakılması) 2 mg X 2gün* 8 mg yüksek doz* * Yatış gerektirebileceğinden Endokrinoloji tarafından istenmesi veya MEK sonrası Endokrinoloji değerlendirmesi önerilir.

35 İstenmesi gereken Görüntüleme modaliteleri Abdominal BT (yoksa istenmeli; kontrastsız ve kontrastlı çekim) Adrenale yönelik istendiği belirtilmelidir HU değerlendirmesi için kontrastsız kesit de istenmeli Wash-out için kontrastlı çekim istenmeli Abdominal MR (Daha önce değerlendirmesi tamamlanmamış, BEAH görüntülemesi olmayan hastada) Adrenale yönelik istendiği belirtilmelidir * Eğer hasta MEK de değerlendirilmedi ise MR istenmeden MEK yönlendirilmelidir.

36 Tiroid kanseri, paratiroid bez ve adrenal bez hastalıkları için perioperatif yönetim şeması BEAH Genel Poliklinik değerlendirmesi ECP MEK Sonuç bildirim Patoloji Malign Selim Post-op ECP takibi Eksik hormon ve görüntüleme çalışmalarının istenmesi Ameliyat Cerrahi yöntemin belirlenmesi Selim veya malign; İlk 1 yıl 3 ay ara ile her iki poliklinik tarafından Cerrahi planlaması Endokrinoloji poliklinik değerlendirmesi MEK İzlem Endokrinoloji poliklinik takibi Patoloji Radyoloji Nükleer Tıp

37 Kaynaklar Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Endokrin Cerrahisi Endokrin Sistem Cerrahi Algoritmaları nda kullanılan temel kaynaklar: Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer, November 2009

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları HİPERPARATİROİDİZM 1. Primer HiperPTH a) Tek adenom (%83) b) Hiperplazi (%15) CERRAHİ

Detaylı

NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ. Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH

NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ. Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH TİROİDDE NODUL CERRAHİ ENDİKASYON TİROİD NODÜLLERİNİN KLİNİK ÖNEMİ YAŞ CİNSİYET RADYASYONA MARUZ KALMA ÖYKÜSÜ AİLE ÖYKÜSÜ VE DİĞER

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tiroid bez posteriorunda lokalize Çoğunlukla 4 paratiroid bez vardır 4 den fazla % 13, 3 bez

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA TİROİD CERRAHİSİ Dr. Ömer USLUKAYA CERRAHİ KİME NE ZAMAN? NASIL CERRAHİ - KİME? Malignite veya şüphesi GUATR Medikal tedaviye dirençli hipertroidi Bası Kozmetik sorun Retrosternal yerleşim AMAÇ Ötirodizim

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Firuz Gachayev 1, Serhat Meriç 1, Yalın İşcan 1, İsmail Cem Sormaz 1, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles Şenyürek 1, Tarık

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

YENİ AÇILAN BİR TIP FAKÜLTESİNDE PARATİROİD CERRAHİSİ DENEYİMİMİZ

YENİ AÇILAN BİR TIP FAKÜLTESİNDE PARATİROİD CERRAHİSİ DENEYİMİMİZ 7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 NİSAN 2015 ANTALYA, TÜRKİYE YENİ AÇILAN BİR TIP FAKÜLTESİNDE PARATİROİD CERRAHİSİ DENEYİMİMİZ Musa Zorlu 1, İbrahim Tayfun Şahiner 1, Ferit Kerim Küçükler 2, Mete

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

İnsidental Medüller Tiroid Kanserinde Ne Yapalım

İnsidental Medüller Tiroid Kanserinde Ne Yapalım İstanbul Endokrin Toplantıları İnsidental Medüller Tiroid Kanserinde Ne Yapalım 1 KASIM 2013 SB OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Doç. Dr. Atakan Sezer Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Prof.Dr.Serdar TEZELMAN İstanbul Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Serdar TEZELMAN İstanbul Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı TAMAMLAYICI TİROT ROİDEKTOMİ VE NÜKS Prof.Dr.Serdar TEZELMAN İstanbul Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi 24-27 27 Nisan 2011, Gloria Kongre Merkezi-Antalya

Detaylı

Adrenal insidentalomaların nedenleri, prevalansı ve doğal seyri nasıldır?

Adrenal insidentalomaların nedenleri, prevalansı ve doğal seyri nasıldır? NIH Consensus and State-of-the-Science Statements Volume 19, Number 2, February 4 6, 2002 KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali İlker Filiz, Doç. Dr. Yavuz

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi Giriş-Amaç RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

Detaylı

PRİMER HİPERPARATİROİDİZMİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE HIZLI PARAT HORMON ÖLÇÜMÜ

PRİMER HİPERPARATİROİDİZMİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE HIZLI PARAT HORMON ÖLÇÜMÜ PRİMER HİPERPARATİROİDİZMİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE HIZLI PARAT HORMON ÖLÇÜMÜ YAPMAKSIZIN UYGULADIĞIMIZ MİNİMAL İNVAZİF PARATİROİDEKTOMİYE AİT SONUÇLARIMIZ Yrd. Doç.. Dr. Aykut Soyder, Dr. Evrim Kallem, Prof.

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

Çocuklarda Tiroid Nodülleri, Tiroid Kanseri ve Klavuzlar. Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Çocuklarda Tiroid Nodülleri, Tiroid Kanseri ve Klavuzlar. Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Çocuklarda Tiroid Nodülleri, Tiroid Kanseri ve Klavuzlar Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Erişkin Palpe edilebilen nodül Endemik bölge: %15-20 Non-endemik

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Tiroid nodülüne yaklaşım. Prof. Dr. Ercihan Güney

Tiroid nodülüne yaklaşım. Prof. Dr. Ercihan Güney Tiroid nodülüne yaklaşım Prof. Dr. Ercihan Güney Tiroid nodülü tiroid bez içerisinde radyolojik olarak bez parenkiminden ayırt edilebilen bir lezyondur. Palpasyonla saptanabilen nodül prevelansı % 3-7

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Paratiroid bez cerrahisi Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Normal olarak her biri 5-7 mm boyunda (2x4x6 mm) 30-50 mg ağırlığında olmak üzere 4 paratiroid

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

MEDÜLLER TİROİD KANSERİ VE EŞ ZAMANLI AİLESEL OLGULAR

MEDÜLLER TİROİD KANSERİ VE EŞ ZAMANLI AİLESEL OLGULAR MEDÜLLER TİROİD KANSERİ VE EŞ ZAMANLI AİLESEL OLGULAR PROF DR TÜLAY CANDA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İZMİR Kongre Düzenleme Kuruluna Kongreye

Detaylı

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi 2016 by American Society of Clinical Oncology Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi Servikal kanserin tedavisi hastalığın evresine göre belirlenmektedir. Tedavi konizasyon,,

Detaylı

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Hamid Kabuli¹, A. Cem Dural¹, Cevher Akarsu¹, M. Gökhan Ünsal¹, İlkay Halıcıoğlu¹,Pınar Karakaya², Ravza Yılmaz³, Halil

Detaylı

İyi diferansiye tiroid kanserleri Radyonüklid tedavi. Dr. Murat Tuncel Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

İyi diferansiye tiroid kanserleri Radyonüklid tedavi. Dr. Murat Tuncel Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı İyi diferansiye tiroid kanserleri Radyonüklid tedavi Dr. Murat Tuncel Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Sunum planı Cerrahi sonrası değerlendirme RAİ ablasyon Yan etkiler RAİ negatif hastalar

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı

İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı Doç. Dr. Semih Görgülü GATA Genel Cerrahi AD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Ankara Sunum Planı

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI

PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI Dr. Cevher Akarsu 13.02.2015 Primer Hiperpara*roidi (PHPT) Görülme sıklığı:%0,1-0,3 65 yaş üzerindeki postmenapozal kadınlarda daha yaygın PHPT ayaktan hastalarda

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

Dr. İhsan ESEN. Çocuk Endokrinolojisi

Dr. İhsan ESEN. Çocuk Endokrinolojisi Cushing Sendromu Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Harvey Williams Cushing Doğum Ölüm Eğitim Meslek 08 Nisan 1869 Cleveland, Ohio 7 Ekim1939 (70 yaşında) New Haven, Connecticut,

Detaylı

HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji

Detaylı

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz OLGU SUNUMU Prof. Dr. Yeşim Gürbüz HİKAYE 48 yaşında bayan hasta, 2 senedir nefes darlığı olan hasta dahiliyeye başvurmuş, Tiroit palpasyonunda sol lopta 3x2 cm boyutunda kitle ele gelmiş, MNG tanısı

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanseri Tedavisinde Ata Kılavuzu Önerileri

Diferansiye Tiroid Kanseri Tedavisinde Ata Kılavuzu Önerileri Diferansiye Tiroid Kanseri Tedavisinde Ata Kılavuzu Önerileri Amerikan Tiroid Derneği (ATA), tiroid nodüllerine ve diferansiye tiroid kanserlerine karşı tanı, tedavi ve takip prensipleri konularında ilk

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD

MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD TARİHÇE İlk başarılı Tiroidektomi: Ebu El-Kasım Ez-Zahravi Abulcasis (936-1013) Kitap El-Tasrif

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon Dr. M. Salih Deveci GATA Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Patoloji AD, Ankara Patoloji & Sitopatoloji Kongresi Bursa

Detaylı

TİROİDİN CERRAHİ HASTALIKLARI

TİROİDİN CERRAHİ HASTALIKLARI TİROİDİN CERRAHİ HASTALIKLARI Prevalans: Trioid kanseri tüm vücut kanserleri içinde az rastlananlar arasında söylenebilir. Zira Amerika da %1-1,5 oranında rastlandığı belirtilmektedir. Bu rakam sık rastlanan

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Evren Besler 1, Nurcihan Aygün 1, Sıtkı Gürkan Yetkin 1, Mehmet Mihmanlı 1, Adnan İşgör 2, Mehmet Uludağ

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Prof. Dr. Nusret Korun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Birimi

Prof. Dr. Nusret Korun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Birimi Prof. Dr. Nusret Korun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Birimi 1- Tümörün çıkarılması (lokal kontrol) 2- Organ preservasyonu 3- Onkolojik açıdan organ korunması mümkün değilse; komşu

Detaylı

DEKTOMİ (MIRP) & EKSPLORASYONU (MITBE) ILAŞTIRILMASI

DEKTOMİ (MIRP) & EKSPLORASYONU (MITBE) ILAŞTIRILMASI PRİMER HİPERPARATH PERPARATİROİDİZMİN N CERRAHİ TEDAVİSİNDE İNTRAOPERATİF qpth ÖLÇÜMÜ YARDIMIYLA MİNİMAL MAL İNVAZİV V RADYOGUIDED PARATROİDEKTOM DEKTOMİ (MIRP) & MİNİMAL MAL İNVAZİV V TEK BEZ EKSPLORASYONU

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

SUBKLİNİK HİPERTİROİDİDE YÖNETİM 7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ NİSAN 2015 ANTALYA

SUBKLİNİK HİPERTİROİDİDE YÖNETİM 7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ NİSAN 2015 ANTALYA SUBKLİNİK HİPERTİROİDİDE YÖNETİM 7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 NİSAN 2015 ANTALYA DR GÜL DAĞLAR ANEAH GENEL CERRAHİ MEME-ENDOKRİN CERRAHİSİ KLİNİĞİ Sunum planı Subklinik hipertiroidizmin tanımı

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı. Ashok R. Shaha, MD. Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD

Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı. Ashok R. Shaha, MD. Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı Ashok R. Shaha, MD Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD SURGERY dergisinin Aralık sayısı American Society of Endocrine

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

Mavi Boya ile Sentinel Lenf

Mavi Boya ile Sentinel Lenf Papiller Tiroid Kanserinin Cerrahi tedavisinde Patent Mavi Boya ile Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi O P. D R. S A B R İ ÖZ D E N, D O Ç. D R. B A R I Ş S AY L A M, D R. İ L K N U R T U R A N, D R. S AVA Ş

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Sunum Planı. Tanım Epidemiyoloji Etiyoloji ve patogenez Klinik Tanı Tedavi

Sunum Planı. Tanım Epidemiyoloji Etiyoloji ve patogenez Klinik Tanı Tedavi Feokromasitoma Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etiyoloji ve patogenez Klinik Tanı Tedavi Tanım Feokromasitoma ve paraganglioma sempatik veya parasempatik sinir sisteminden köken alan ve katekolamin salgılayan

Detaylı

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM VAKA 44 yaş, K Rektum 2-3. cmde kitle Bx:adenokarsinom Batın MR: 1. Karaciğerde 2 adet 4 cm ve

Detaylı