ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ Gülnaz BĞA FLR İÇERE SALE TİPİ LİGAD VE METAL KMPLEKS SETEZLERİ, KATALİZÖR LARAK KULLAIMII ARAŞTIRILMASI KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2006

2 ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ FLR İÇERE SALE TİPİ LİGAD VE METAL KMPLEKS SETEZLERİ, KATALİZÖR LARAK KULLAIMII ARAŞTIRILMASI Gülnaz BĞA YÜKSEK LİSAS TEZİ KİMYA AABİLİM DALI Bu tez.../.../... Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından ybirliği / yçokluğu İle Kabul Edilmiştir. İmza.... İmza... İmza... Doç.Dr. Bilgehan GÜZEL Prof.Dr. sman SERİDAĞ Doç. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK DAIŞMA ÜYE ÜYE Bu tez Enstitümüz KİMYA...Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod o : Prof. Dr. Aziz ERTUÇ Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir Proje o:fef 2005 YL 11 ot: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSAS TEZİ FLR İÇERE SALE TİPİ LİGAT VE METAL KMPLEKS SETEZLERİ, KATALİZÖR LARAK KULLAIMII ARAŞTIRILMASI Gülnaz BĞA ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI Danışman : Doç.Dr. Bilgehan GÜZEL Yıl : 2006, Sayfa:55 Jüri : Doç.Dr. Bilgehan GÜZEL : Prof.Dr. sman SERİDAĞ : Doç. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK Salisiletilendiamin türevleri (salen) ve geçiş metalleriyle hazırlanan metal kompleksleri organik moleküllerin çeşitli dönüşümlerinde faydalı katalizörler olarak bilinirler. Özellikle fonksiyonel grup içermeyen olefinlerin katalitik asimetrik epoksidasyonlarında başarıyla kullanılmaktadır. Trans-1,2-diaminosiklohekzan türevlerinin mangan (III) kompleksleri en tanınmışlarından olup iodosilbenzen, sodyum hipoklorit veya hidrojenperoksitin oksijen kaynağı olarak kullanıldığı aklenlerin enantiyo seçici epoksidasyonlarında başarıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada,, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin,, -bis(2-hidroksi- 3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin,, -bis(2-hidroksi-4-metoksibenzaldehit)-1,2-fenilendimin, (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksibenzaldehit)-1,2 siklohekzandimin, (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2- siklohekzandimin,, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2- fenilendimin gibi altı yeni salen tipi ligant sentezlenmiştir. Sentezlenen ligantların Cu(II), i(ii) ve Mn(III) kompleksleri hazırlanarak ligant ve metal komplekslerin yapıları FT-IR, 1-MR ve tek kristal X-ışınları gibi spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. Anahtar Kelimeler : Schiff bazı, salen, epoksidasyon, katalizör I

4 ABSTRACT MSc TESIS SYTESIS F FLURIE SUBSTITUTED SALE TYPE LIGADS AD TEIR METAL CMPLEXES AD IVESTIGATI F USIG AS A CATALYSTS Gülnaz BĞA DEPARTMET F CEMISTRY ISTITUTE F ATURAL AD APPLIED SCIECES UIVERSITY F ÇUKURVA Supervisor : Assoc. Prof. Bilgehan GÜZEL Year : 2003, Pages: Jury : Assoc. Prof. Bilgehan GÜZEL : Prof.Dr. sman SERİDAĞ : Assoc. Prof Mesut BAŞIBÜYÜK Salicylethylenediamine derivatives(salen) and their complexes with transition metals are known, as is their ability to catalyse several transformations of organic molecules. Especially notable has been their use in catalytic asymmetric epoxidation of non-functionalized olefins. The best known and most useful is manganese (III) complexes derived from trans-1,2-diaminocyclohexane has successfully been used in enantioselective epoxidation of alkenes using iodosylbenzene, sodium hypochlorite and hydroperoxides as oxygen sources. In this study, six new salen base type ligands, -bis(2-hydroxy-1-naphtaldeyde)-1,2- phenylendimin,, -bis(2-hydroxy-3-metoxy-benzaldimin)-1,2-phenylendimin,, -bis(2-hydroxy-4-metoxy-benzaldimin)-1,2-phenylendimin, (R,R)-, -bis(2- hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldimin)-1,2-phenylendimin, (R,R)-, -bis(2- hydroxy-1-naphtaldehyde)-1,2-phenylendimin,, -bis(2-hydroxy-5-trifluoro methoxy-benzaldehyde)-1,2- phenylendimin were synthesized. Cu(II), i(ii) and Mn(II) complexes of the synthesized ligands were prepared and structures of the ligands and the complexes have been characterized by elemental analysis, IR, 1 MR and single crystal X-ray spectroscopy. Key Words : Schiff base, salen, epoxydation, catalyst II

5 TEŞEKKÜR Kimya eğitimim ve akademik çalışmalarımda bana her konuda destek veren, anlayış gösteren ve tez çalışmam süresince yapmış olduğum araştırmalarda beni yönlendiren ve çalışmalarımda mesleki bilgilerini esirgemeyen danışmanım, Doç. Dr. Bilgehan Güzel e ve tez çalışmalarım süresince bazı analizlerimde bölüm cihazlarının kullanılmasında ve bazı sentezlerimde destek ve yardımlarını esirgemeyen değerleri araştırma görevlisi Göktürk Avşar a ve diğer çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Öğrenim hayatım boyunca maddi manevi hiçbir desteğini esirgemeyen, yoğun ve stresli anlarımı paylaşan annem, babam, eşim ve tüm aileme destekleri ve sevgileri için çok teşekkür ederim. III

6 İÇİDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT...II TEŞEKKÜR...III İÇİDEKİLR.IV ŞEKİLLER DİZİİ...V SİMGELER VE KISALTMALAR...VI 1. GİRİŞ Katalizörler omojen ve heterojen katalizör sistemleri Salen bileşikleri Ligand Schiff bazları Schiff Bazlarının Sentezi Schiff Bazların Metal Komplekleri Schiff Bazlarında Tautomeri ÖCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METD Materyal Kullanılan Kimyasallar Kullanılan Araç ve Gereçler Metod Ligand ve Çıkış Maddelerinin Sentezleri , - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendimin Sentezi , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendimin Sentezi (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldimin)- 1,2 siklohekzandimin Sentezi...25 IV

7 (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2 siklohekzandimin Sentezi , -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2- Fenilendimin Sentezi Metal Kompleks Sentezleri , -bis(2-hidroksi-1-naphtaldehyde)-1,2- fenilendiminatoi(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendiminatoi(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendiminatobakır(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendiminatobakır(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendiminato i(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendimin Mn(II) Sentezi (R,R)-, -bis(5-tiflorometoksi-2-hidroksibenzilidin)- 1,2-cyclohexanediminato Cu(II) Sentezi (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2- siklohekzandiminatomn(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2- fenilendiminmn(ii) Sentezi BULGULAR VE TARTIŞMA , -bis (2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin Ligandıvei(II) Kompleksinin Derilerinin Değerlendirilmesi , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendimin Ligandı ve i(ii) ve Cu(II) Komplekslerinin Verilerinin Değerlendirilmesi , - bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendimin Ligandı ve Cu(II), i(ii), Mn(II) Komplekslerinin Verilerinin Değerlendirilmesi 43 V

8 4.4. (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksibenzilidin)-1,2- cyclohexanedimin Ligandı ve Cu(II), i(ii) Komplekslerinin Verilerinin Değerlendirilmesi (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin Ligandı ve Mn(II) Verilerinin Değerlendirilmesi , -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Ligandı ve Mn(II) Verilerinin Değerlendirilmesi SUÇLAR VE ÖERİLER...50 KAYAKLAR...51 ÖZGEÇMİŞ...56 VI

9 ŞEKİLLER DİZİİ SAYFA Şekil 1.1. Schiff Bazların Sentezi...5 Şekil 1.2. Schiff Bazı Bakır Kompleksinin Dimer ali...7 Şekil 1.3. Schiff Bazların Keto-Enol Dengesi...7 Şekil 1.4. aftalin Türevi Schiff Bazlarında Tautomeri Dengeleri...8 Şekil 2.1.Bis-Salisilaldehit-3,4-diimin benzen sülfonik asitin potasyum tuzu Metal Kompleksleri...9 Şekil 2.2. Enantiyoseçici Schiff Bazı...9 Şekil 2.3. Şiral Dört Dişli Ligand Sentez Reaksiyonu...10 Şekil 2.4. Salen Schiff Bazı...11 Şekil 2.5. Sentezlenen ( 2 L 1 ), ( 2 L 2 ), ( 2 L 3 ) Schiff Baz Ligandları Şekil 2.6. Sentezlenen Schiff Baz Ligandları...12 Şekil 2.7 Basit Dipeptitlerden ve Salisilaldehitten Türetilen Ligand.12 Şekil 2.8. o-fenilendiamin, Aminoasit ve Salisilaldehitten Türetilen Ligandın Sentez Reaksiyonu Şekil 2.9. Florlu 1,2 diamin salisilaldehitin Mn (III) Kompleksi...14 Şekil ,5- disübstitüe salisilaldehitin Mn(III) kompleksi...15 Şekil Tetradentat shif bazı aliminyum kompleksi..15 Şekil Etilen karbonat eldesinde silika desteğe tutturulmuş Kobalt salen Kompleksleri.16 Şekil α-d- glukoz ve α-d- mannozdan oluşturulan salen bileşikleri.18 Şekil Stiren ve cis β-metilstiren in epoksidasyonu. 19 Şekil 3.1., - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin ligandı...22 Şekil 3.2., - bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendimin ligandı...24 Şekil 3.3., - bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendimin ligandı...25 Şekil 3.4. (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldimin)-1,2- siklohekzandimin ligandı..26 Şekil 3.5. (R,R)-, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin ligandı..28 Şekil 3.6., -bis(2-hidroksi-5triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Ligandı IV

10 Şekil 3.7., -bis(1-hidroksi-2-naphtaldehyde)-1,2-cyclohexanediminato i(ii) Kompleksi...31 Şekil 3.8., -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato i(ii).. Kompleksi..32 Şekil 3.9., -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato bakır(ii) Kompleksi 33 Şekil 3.10., -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato bakır(ii) Kompleksi 34 Şekil 3.11., -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato i(ii) Kompleksi Şekil 3.12., -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato Mn(II) Kompleksi 36 Şekil (R,R)-, -bis(5-tiflorometoksi-2-hidroksibenzilidin)1,2- cyclohexanediminato Cu(II) Kompleksi.37 Şekil (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin Mn(II) Kompleksi 38 Şekil 3.15., -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Mn(II) Kompleksi.39 Şekil 4.1. C Kristaline ait RTEPIII çizimi (Burnett & Johnson, 1996).47 V

11 SİMGELER VE KISALTMALAR L1:, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin L2:, -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin L3 :, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin L4 : (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2 siklohekzandimin L5 : (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin L6 :, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin L1-i:, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendiminatoi(ii) L2-i:, -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato i(ii) L2-Cu:, -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Cu(II) L3-i:, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato i(ii) L3-Cu:, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Cu(II) L3-Mn:, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Mn(II) L4-Cu: (R,R)-, -bis(5-tiflorometoksi-2-hidroksibenzaldehit)-1,2-siklohekzan diminato Cu(II) L5-Mn: (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandiminato Mn(II) L6-Mn:, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Mn(II) VI

12 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA 1. GİRİŞ Salen [bis (salisilidien) etilendiamin] türevlerinin metal komplekslerinin olefin epoksidasyonu, nükleik asit modifikasyonu, elektrokimyasal indirgeme, hidroksilasyon ve Diels-Alder reaksiyonlarında katalizör olarak kullanımına ilişkin çalışmalar giderek önem kazanmaya başlamıştır. Salen kompleksleri organik moleküllerin oksijenlenme reksiyonunu katalizlemek için kullanılmıştır. Ayrıca dört bağlı schiff bazı ligandlı kobalt kompleksleri B12 koenzimi(3,6), iki oksijen taşıyıcı ve oksijen aktivitörlerini taklit etmiştir. Bununla birlikte kobalt (III) schiff baz komplekslerinin keşfi, onların nükleik asit ve proteinlerle etkileşiminde kuvvetli bir antivirüs olup olmadıklarını araştırmayı gerekli kılmıştır. Bunun sonucunda aksiyal konumda iki aminli schiff baz komplekslerinin antimikrobiyal olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Kiral salen kompleksleri son on yılda asimetrik ve elektrokimyasal katalizör olarak kullanılmaya başlamıştır. Asimetrik katalitik reaksiyonlarında kiral salen kobalt komplekslerinin geometrileri ve redoks potansiyelleri enantiyomer seçiminde etkilidir. Genellikle salen kompleksleri fenollerin oksidatif copling katalitik reaksiyonlarında ve olefinlerin oksidasyonunda kullanılır. Salen komplekslerinde stereo veya optik izomerinin, bazı organik bileşiklerin oksidasyonunu katalizleme, organik sentez ve asimetrik Diels- Alder reaksiyonları üzerindeki etkisi, onların kimyasal termal ve elektrokimyasal davranışlarını çalışmayı gerekli kılmıştır Katalizörler rganometalik bileşiklerin önemi, onların birçok anorganik ve organik maddelerin sentezinde katalizör olarak kullanılabilmesinden ileri gelir. Bugün sanayide birçok anorganik veya organik madde, homojen katalitik tepkimeyele sentezlenmektedir. Para-ksilenden taraftalik asitin sentezinde mangan bileşiklerinin homojen katalizör olarak kullanılmasını örnek verebiliriz.(tunalı ve Özkar,1999) 1

13 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA omojen ve heterojen katalizör sistemleri: Endüstrideki kullanımına göre ana hatlarıyla katalizörler, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. eterojen katalizörler olayında, katalizör reaksiyon ortamı içinde ayrı bir faz olarak gözükür:yani tepkimeye giren sıvı veya gaz tepkenlerin yanında katı bir faz olarak bulunur. eterojen katalizörlerin parçalı olmayan moleküler yapısından dolayı, aktif bölgelerinin tanımlanması kolay değildir ve reaksiyon mekanizmasının belirlenmesi çok zordur.(spessard ve Miessler, 1997). Bir çok tepkime, uygun bir katı yüzeyinde gerçekleştirilerek katalizlenebilir. Bu tür tepkimelerde ara ürünler katalizör yüzeyinde oluşurlar ve katalizör, tepken ve ürünlerden farklı bir fazdadır. eterojen katalizin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, katıda ki yüzey atomlarının d orbitalleri ve d elektronlarının önemli işlevlerinin olduğu sanılmaktadır. eterojen katalizin en önemli yanı gaz yada çözelti fazında bulunan tepkenlerin katalizör yüzeyine tutunmalarıdır. Ancak yüzeydeki atomların hepsi katalizör ödevi göremezler. Bu ödevi görebilen bölgelere etkin bölgeler denir. Temelde heterojen kataliz; tepkenlerin adsorplanıp yüzeye yayılması, etkin bölgede tepkime ve adsorplanmış ürünlerin oluşarak katalizör yüzeyinden uzaklaşması basamaklarından oluşur (Petruccı, and arwood, 1995). omojen katalizörlerde ise, girenlerle birlikte reaksiyon boyunca çözünebilen katalizörlerdir. Bu katalizörler, tepkimede tepkenler ve ürünler ile beraber çözücü içinde homojen olarak çözünürler. Geçiş metal kompleksi olan homojen katalizörlerin önemi, heterojen katalizörlerin baskın bir şekilde kullanıldığı kimya endüstrisinde hızla artmıştır (Spessard and Miessler, 1997; Crabtree, 1990). Sanayide yüksek seçimliliği olan homojen katalizörlerin geliştirilmesine ilgi duyulması sürpriz değildir. Amaca uygun olarak yapılandırılmış katalizör molekülleri, tepkimelere yüksek bir seçimlilik kazandırabilir. Bu nedenle homojen katalizör sistemleri, heterojen katalizörlere göre kullanılmaları ve çalışılmaları daha kolaydır (Miessler ve Tarr, 1999). omojen katalizörlerin aktif bölgeleri, parçalı moleküllerden yani metal ve buna bağlı ligandlardan oluşmuş olması yapılarının aydınlatılmasında ve reaksiyon kinetiğinin takibinde spektroskopik olarak çözümlenmesi için kolaylık sağlar. Ayrıca 2

14 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA reaksiyon mekanizması nispeten standart teknikler kullanarak da belirlenebilir. omojen katalizörler, heterojen katalizörlere göre çok fazla seçici ve düşük ısı kararlılığının yanında substratla değişimi çok kolay olması bilinen avantajlarıdır ve üründen ayrılmasının zor olması ise dezavantajıdır (Spessard and Miessler, 1997; Crabtree, 1990) Salen bileşikleri Koordinasyon kimyasında ligand olarak kullanılan, azometin (-C=) grubu içeren ve genel olarak R-C=R formülü ile gösterilen bileşiklere Schiff bazı denir. Bu bileşikler, adını bu bileşikleri ilk defa 1864 yılında sentezleyen Schiff den almıştır. Schiff bazları aminotiyoller, o-amino fenoller, α-amino asitler, aminoalkollere asetil aseton veya salisilaldehit katılmasıyla türetilebilir. Komşu dimamin içeren bileşiklerle aldehitlerin tepkimesiyle oluşan yapılara da özel olarak salen bileşikleri denir Ligant Merkez atomuna bağlı olan nötr molekül veya anyonlara ligand denir. Ligandlara örnek olarak 3, 2 ve C gibi nötr moleküller, Cl -, - ve C - gibi anyonlar verilebilir. Merkez atomuna bağlı olarak kararlılığını sürdüren artı yüklü ligand yoktur.ligand moleküllerinde merkez atomuna bağlanan atoma donör atom denir. Ligandlarda bir veya daha çok sayıda donör atom bulunabilir. Tek donör atomlu ligandlar sadece bir atom ile merkez atomuna bağlanacaklarından böyle ligandlara tek dişli ligand denir. Bazı ligandlarda iki veya daha çok sayıda donör atom bulunur. Böyle ligandlara iki dişli, üç dişli,çok dişli ligand denir. İki veya çok dişli ligandlara şelat adı verilir. Schiff bazları karbonil bileşiklerinin, özellikle aldehit ve ketonların primer amin ile kondensasyona girmesi ile elde edilirler. Bu bazlar, eğer karbonil bileşikleri ve aminler veya her ikisi de aktif fonksiyonel gruplar içerirse etkin bir şelat grubu 3

15 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA oluştururlar. Şelatların kompleks hazırlamada oldukça önemli yerleri vardır. Schiff bazları ile yapılan çalışmalar 1869 yıllarından beri süregelmektedir Schiff Bazları Koordinasyon kimyasında ligant olarak kullanılan, azometin (-C=) grubu içeren ve genel olarak R-C=R formülü ile gösterilen bileşiklere Schiff bazı denir. Bu bileşikler, adını bu bileşikleri ilk defa 1864 yılında sentezleyen Schiff den almıştır. Schiff bazları aminotiyoller, o-amino fenoller, α-amino asitler, aminoalkolere asetil aseton veya salisilaldehit katılmasında türetilebilir. Schiff bazlarının ve metal komplekslerinin kullanım sahası oldukça geniştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bazı bakterilere karşı antimikrobiyal aktivitelerin olduğu (Serin ve arkadaşları, 1999), Mn ve Ru un komplekslerinin özel koşullar altında suyun fotolizini katalizlediği, Fe(II) iyonunun Schiff bazları ile oluşturduğu komplekslerin, katalizör olarak katodik oksiyen indirgenmesinde başarı ile kullanılabileceği belirlenmiştir. (Birbiçer, 1998) Jack-Bean üreaz enzimi ve bazı hidrojenaz enzimleri içerisinde çok az miktarda Schiff bazı i(ii) kompleksine rastlanmıştır. (Coord. Chemiistry Reviews, 119, 1992). Aromatik aminlerin Schifff bazları kemoterapi alanında (owell ve Walles, 1998) bazı kimyasal reaksiyonlarda oksijen taşıyıcı olarak, polimer teknolojisinde antistatik madde olarak ve yapılarındaki bazı grupların özellikleri nedeniyle boyarmadde endüstrisinde kullanılmaktadır (Serin ve Gök, 1988). Metalproteinler içerisindeki metal iyonlarının işlevleri koordinasyon küresinin yapısını belirlemede kullanılır. Bu işlevler metal iyonunun koordinasyon küresinin içinde ve dışında olmasına ve koordinasyon küresine yakınlığına bağlıdır. Metalproteinler içerisindeki metal iyonlarının bazı biyolojik etkileri ligant yapısındaki çok küçük değişiklikler ile artırılabilir veya azaltılabilir. Salisildiaminler, α-hidroksi naftildiaminleri ve birçok Schiff bazı metal komplekslerinin yapıları UVvis, MR, EPR, elementel analiz yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Birçok metalproteinler ve metaloenzimler doğal biyolajik sistemlerde önemli rol oynarlar. Bu fonksiyonlar reaksiyonların içerisindeki katalitik aktiviteleri ile ilgilidir. 4

16 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA Schiff Bazlarının Sentezi Schiff bazları birincil amino grubu içeren bileşiklere aromatik veya alifatik aldehit bileşiklerinin katılarak su ayrılması sonucu elde edilebilir. Örneğin aminotioller, o-aminofenoller, α-aminoasitler ve amino alkollerle asetilaseton veya salisilaldehit ve benzerlerinin katılması ile elde edilebilir.(şekil1.1.) - Benzen + C + 2 -C C - C C=C 3 C + 2 -, 2 - Şekil 1.1. Schiff bazların sentezi C =- Schiff bazı oluşumunun mekanizması iki basamaklı bir işlemdir. ükleofilik aminin kısmi pozitif yük taşıyan karbonil karbonuna katılması, daha sonra da azotun bir proton kaybetmesi ve oksijene bir proton bağlanmasıdır. Amonyak ile elde edilen Schiff bazları dayanıklı değildir ve bekletildiğinde polimerleşebilir. Ancak amonyak yerine birincil aminler kullanıldığında daha dayanıklı bileşikler elde edilebilir(fesenden ve Fesenden, 1990). 1. Basamak katılma R C R + R'.. 2 R C R.. R C R 2. Basamak ayrılma.. R 2 C.. R' R 2 C R'.. R' R C = R' yavas 2 R' R C = R' 2 5

17 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA İmin oluşumu p a bağlı bir tepkimedir. Çözelti çok asidik olursa(p=2.5),amin derişimi ihmal edilecek kadar azalır. Aromatik aminler, azot atomu üzerindeki elektron çiftinin aromatik halka orbitallerine doğru delokalizasyonundan dolayı alifatik aminlere göre daha zayıf bazdırlar... R Asit içinde + R 3 Alifatik amin bileşikliklerinin azot atomlarının kuvvetli bazik karakteri nedeniyle alifatik aminlerden sentezlenen Schifff bazları ve metal kompleksleri kuvvetli asidik ortamlarda hidrolitik bozulmaya uğrarlar. Bununla birlikte orto ve meta fenilen diaminlerden türetilen Schifff bazlarının p=2.5 civarında bile bozulmaya uğramadıkları gözlenmiştir (Coord. Chem. Reviews, 1995). En uygun p=3-4 civarında olmalıdır Schiff Bazların Metal Kompleksleri Ligand olarak schiff bazları ve bunların metal kompleksleri, koordinasyon kimyasının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Aromatik Schiff bazları yapılarında orto konumunda, 2 ve S gibi fonksiyonel grupların bulunması ile iyi bir ligand gibi davranırlar. Schiff bazlarının metal kompleksleri bu güne kadar çok fazla miktarda sentezlenmiş ve halen de sentezlenmektedir. Schiff bazları mononükleer, binükleer yapıdaki komplekslerdir. Metal şelatlaşması, biyolojik proseslerde değişik metal iyonlarının bir çok ligand ile koordine edilebilmesinden dolayı çok önemlidir. Geçiş metal iyonları ile substitüe ve ansübstitüe o-aminofenol ve 5-sübstitüe salisilaldehitten türetilen Schiff bazları incelendiğinde, Cu(II) komplekslerinin yapısının dimer olduğu görülür (şekil 1.2.) (Coord. Chem. Rev, 1992). 6

18 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA C = R Cu Cu - R =C - R R Şekil 1.2. Schiff bazı Bakır kompleksinin dimer hali Schiff Bazlarında Tautomeri Schiff bazları genellikle çözelti içerisinde enol-imin tautomerisi yaparlar, ve bu moleküller, molekül içi ve moleküller arası hidrojen bağı yaparak tautomeri dengeleri gösterirler. Schiff bazı komplekslerinin 1 -MR spektrumları incelendiğinde enol-imin ve keto-enol dengelerinin olduğu doğrulanmıştır(şekil 1.3.) C R C = R C R Şekil 1.3. Schiff bazların keto-enol dengesi 3-idroksi-2-naftaldiiminler enol-imin formunda tautomeri gösterirken,2- hidroksi-1-naftaldiaminler keto-amin tautomerisini baskın bir şekilde gösterirler(coord. Chem. Rev., 1992) (Şekil1.4.) 7

19 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA C R C R C R R R R + C- C- C- - Şekil 1.4. aftalin türevi Schiff bazlarında tautomeri dengeleri 8

20 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Serin ve Gök (1988), R asidinin salisilaldehit ile reaksiyonu sonucu bissalisilaldehit-3,4-diimin benzen sülfonik asidin potasyum tuzu ve Fe +3, Cu +2, i +2 metalleri ile komplekslerini sentezlemişlerdir (Şekil 2.1.). Kullanılan metale göre farklı renklerde oluşan bileşiklerin tekstil boyamacılığında kullanılabilirliğini incelemişlerdir. C= M =C S K 3 Şekil 2.1. Bis-Salisilaldehit-3,4-diimin benzen sülfonik asitin potasyum tuzu metal kompleksleri. Smart, Cowey ve ark (1995), ferrosen ve nikel komplekslerinin süperkritik akışkanlarda çözünürlüklerini değişik basınç ve 40, 50, 60, 70 C sıcaklık aralığında incelemişlerdir. Ayrıca sentezlenen bileşiklerin kromotografik kolonlarda dolgu malzemesi olarak kullanınılabilirliğini araştırmışlardır. Sonuç olarak ferrosenin nikel komplekslerine nazaran sc C 2 de çözünürlüklerinin daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Cozzi ve ark (1996), dietilen aminin aldehitlere enantiyoselektif olarak katılmasında kullanılan ligant ile optikçe aktif olan bileşikler sentezlemişlerdir (Şekil 2.2.). Bu çalışma metalosalen komplekslerinin yeni bir uygulamasıdır. R 2 R1 R 1 R 2 R R R Şekil 2.2. Enantiyo-seçici schiff bazı R 9

21 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Lopez, Mintz, su ve Bu (1998), salisilaldehit ve asetilaseton kullanarak şiral 4 dişli schiff bazı ligandlarını sentezlemişlerdir. Bu yeni ligandların en önemli özelliği farklı iki donor birimine sahip olmasıdır. Bu birimlerden biri aromatik diğeri ise aromatik değildir. Ayrıca bu ligandların Cu(II), Mn(III), i(ii) kompleksleri de sentezlenmiştir. Ligandlardan birinin adım adım reaksiyonu aşağıda gösterilmiştir (Şekil 2.4.). X X C C CCl X X C= 2 X C= 2 X R 1 C= R 2 R 1 X C C yada CCl % X R 2 Şekil 2.3. Şiral dört dişli ligand sentez reaksiyonu Lopez, Liang, Bu (1998), çalışmalarında asimetrik şiral salen schiff bazını sentezlemişlerdir(şekil 2.5). Yeni ligand iki farklı salisil aldehit türevi içermektedir. Salisilaldehit üzerine bağlı farklı grupların farklı elektronik ve sterik etkileri sentezlenen bileşiğin asimetrik davranışlar sergilemesine neden olduğunu bildirmişler, bağlı grupların değişmesiyle elektronik davranışlarında farklılıklar oluştuğunu gözlemişlerdir.. 10

22 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Rn C= =C Şekil 2.4. Salen schiff bazı Rm Serin ve ark (1999), -pridin-2-hidroksi-3-metoksi-5-amino benzilimin ile 5-broma salisilaldehit ( 2 L 3 ), 4-hidroksi salisilaldehit( 2 L 2 ) ve 3-hidroksi salisilaldehit kullanarak ( 2 L 1 ) üç yeni Schiff bazı (Şekil 2.6.) sentezlemişler ve metal komplekslerini hazırlamışlardır. Ligandların ve komplekslerin antimikrobiyal aktivitelerini Bacillus subtilus-img22 (bacteria), Micrococcus Iuteus LA 136 (yeast) ve Candida albicans CCM 314 (yeast) bakterilerine karşı test etmişlerdir. L X R 1 R 2 R 3 R 3 C 2 2 L 1 R 2 C= 2 L 2 R 1 C 3 Şekil 2.5. Sentezlenen ( 2 L 1 ), ( 2 L 2 ), ( 2 L 3 ) schiff baz ligandları 2 L 3 Br Tümer, Çelik, Köksal ve Serin (1999), vanillin (L 1 ), 4- dimetilaminobenzaldehit (L 2 ) ve 3,5-di-t-butil-4-hidroksibenzaldehitin (L 3 ), - (piridil)-3-metoksi-4-hidroksi-5-aminobenzilamine ile bidente Schiff bazlarını (Şekil 2.7.) ve bu ligandların bakır(ii), kobalt(ii), nikel(ii), oksavanadyum(iv) ve çinko(ii) komplekslerini sentezlemişler ve yapılarını aydınlatmışlardır. L X R 1 R 2 R 3 L 1 Me R 3 C 2 R 2 C= L 2 Me 2 L 3 t-bu t-bu R 1 Me Şekil 2.6. Sentezlenen schiff baz ligandları 11

23 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Lal De, Samantha, Maiti ve Keller (1999), schiff bazı ligandların çeşitli metallerle çeşitli bağlanmalar yapması üzerine çalışmışlardır. Çalışmada kullanılan ligandlardan -(2-hidroksietil)-X-salisilaldimin(X=,Br) in Cu(II) ve Co(III) komplekslerinde, bakır ile monobazik çift dişli, kobalt(iii) ile komplekslerinde dibazik üç dişli kompleks verdiğini, -(2-hidroksifenil)-X-salisilaldimin (X=,Br) in ise bakır ile dibazik üç dişli, kobalt (II) ile monobazik iki dişli kompleks verdiğini göstermişlerdir. Coles ve ark (2000), 2-aminofloren ile salisilaldehitin yada 3-methoy-2- hidroksi-benzaldehit in kondensasyonu sonucu iki schiff bazı ligand sentezlenmiştir ve TiCl 4, TiCl 3, TiBz 4 ile kompleksleri incelenmiş, bağlanmalar ve yapılar kristallografik ve spectroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. Pessoa ve ark (2000), basit dipeptilerden (Glisilgilisin, glisilsarkosin, alanilsarkosin, L-alanilgılisin, L-alanil-L-alanin, D,L-alanil-D,L-alanin ve L- serilglisine) ve salisilaldehitten türetilen schiff bazı ligandlarının oksavanadyum(iv) komplekleri sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Magnetik duyarlıkları hesaplanmış, koordinasyon geometrileri belirlenmiş ve yapıları aydınlatılmıştır. C= R 1 C C R 3 R 2 C C - Şekil 2.7. Basit dipeptitlerden ve salisilaldehitten türetilen ligand Mesiano ve ark (2001), florlanmış dioller, divinil adipte(dva)(aktive edilmiş bir diester) ve florlanmış poliestrin süperkritik karbondioksit içerisindeki davranışlarını incelemişlerdir. Sc C 2 içinde polyester sentezine sc C 2 içinde düşük çözünürlüğü olan dioller bir engel oluşturmaktadır. Bununla beraber florlu grupların C 2 içerisinde çözünürlüğü artırdığı öne sürülmektedir. Bundan yola çıkarak 323 C de scc 2 de eşit miktarda DVA ile karbondioksitte çok çözünür diollerin çözünürlükleri kıyaslanmıştır. 12

24 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Curini, ve ark (2002), o-fenilendiamin, aminoasit ve salisilaldehitten yeni tip bir şiral çok dişli schiff bazı sentezlemişlerdir. Sentez üç adımda gerçekleşmiştir (Şekil 2.9.); o-fenilendiamine aminoasit bağlanması, elde edilen ara ürüne salisil aldehit bağlanması ve kristallendirme. tboc R C DCC EtAc, r.t. R R tboc tboc TFA C Cl,r.t. 2 2 R 2 2 R + C Me reflaks R R Şekil 2.8. o-fenilendiamin, aminoasit ve salisilaldehitten türetilen ligandın adım adım sentez reaksiyonu Mayer, Yosca, Gach, Paris ve Tackett (2002), yaptıları çalışmada süperkritik akışkanların çözücü olarak kullanıldığı çalışmalarda gaz fazındaki çözücü ile sıvı co-çözücü daha iyi karışmasını sağlayacak ve katı faza ilgisini artıracak güvenilir yeni bir teknik üzerinde çalışmışlardır. Bu tekniğin süperkritik akışkanlarla yapılan deneysel çalışmalarda genellikle uygulanabilir olduğunu göstermektedirler. 13

25 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Cavazzini ve ark. (2003) salisilaldehitin 1,2- diaminler ve florlu türevlerinden hazırladıkları schiff bazı türevi ligandların mangan(iii) komplekslerini alkil aril sülfitlerin seçici oksidasyonlarında katalizör olarak kullanmışlardır. R 2 R 1 Mn C 8 F 17 C 8 F 17 Bu Bu Şekil 2.9. Florlu 1,2 diamin salisilaldehitin Mn(III) kompleksi Çalışmalar sonucunda florlu salen mangan (III) komplekslerinin moleküler oksijen ve kurban aldehit mevcudiyetinde alkenlerin epoksidasyonunda kullanılabilir olduklarını belirlemişlerdir. ass ve ark.(1998), Salenin(Schiff bazı türevi ligant) vanadyumosit kompleksini çeşitli olefinlerin süperkritik karbondioksit ortamında yapılan diastreo seçici epoksidasyonlarında kullanmışlardır. Liu Xinwen ve ark.( 2003), 3,5- disübstitüe salisilaldehit ve (5,5)-1,2- difeniletilendiamin veya (R,R)-1,2- siklohekzandiaminden hazırladıkları schiff bazı türevi ligandların Mn(III) komplekslerini stiren, cis-β-metil-stiren ve 6-siyano-2,2- dimetilkromenin epoksidasyonunda katalizör olarak kullanmışlardır. Reaksiyonlar yüksek verim ve enantioseçicilikle gerçekleşmiştir. 14

26 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA R 2 R 1 R 1 R 2 R 3 Mn Cl t-bu t-bu Şekil ,5- disübstitüe salisilaldehit Mn(III) kompleksi R 4 n Bing ve ark, (2002) Tetradentat shif bazı aliminyum kompleksinin amonyum veya fosfonyum tuzlarını Sc C 2 içinde etilen karbonat sentezinde kullanmışlardır. Deneysel sonuçları ile Sc C 2 in sadece çevresel olarak kabul edilebilir çözücü olarak kullanımı yanında sentezlerde karbon kaynağı olarakta kullanılabileceğini göstermişlerdir. C 2 + C C Al X X=Cl, C 2 5, C 3 Şekil Tetradentat shif bazı aliminyum kompleksi Bukowska ve ark.(2005), salen Co(III)Ac kompleksinin, alifatik karboksilik asitin bir seri terminal epoksitlerle olan reaksiyonlarında katalitik aktivitesini ve bölgesel seçiciliğini incelemişlerdir. 15

27 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA R + R 1 1c R 1 + R R 1 Salen Co(III)Ac kompleksinin akrilik ve metakrilik gibi güçlü asitlerde yüksek katalitik aktivite gösterdiğini bulmuşlardır. Bunun dışında salen krom(iii) asetat kompleksinin katalizörlüğünde gerçekleşen reaksiyonda bölgesel seçicilikle ilgili hiçbir gelişme kaydedilememiştir. Co(III)Ac kompleksi ile yapılan çalışmada bölgesel izomerinin epoksidin yapısına bağlı olduğunu fakat kesinlikle karboksilik asitin yapısına bağlı olmadığı bulunmuştur. En yüksek bölgesel seçiciliğin epiklorodrin ile olduğu gözlenmiştir. Bing Lu ve ark, (2004) Etilene karbondioksit katılmasıyla etilen karbonat eldesinde silika desteğe tutturulmuş Kobalt salen komplekslerini kullanmışlardır. Süperkritik karbondioksit içinde yapılan çalışmada immobilize kobalt kompleksinin stabilitesinin iyi olduğu ve reaksiyonun verimliliğinin % 85,6 olduğunu bildirmişlerdir. Şekil Etilen karbonat eldesinde silika desteğe tutturulmuş kobalt salen kompleksleri Kerrigan ve ark.(2005), krom salen kompleksinin katalizör olarak kullanıldığı asimetrik epoksidasyonda diamin iskeletinin enantiyoseçicilik üzerine etkilerinin incelemişlerdir. Diaminin bağlı olduğu karbona bağlı diğer grupların seçiciliği büyük ölçüde etkilediğini belirlemişlerdir. 16

28 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Me Ph R,R salen -Cr Me Ph 3 C C Borriello ve ark (2004) α-d- glukoz ve α-d- mannoz dan yola çıkarak yeni salen tipi ligandlarını sentezlemişlerdir. Sentezledikleri yeni tip salen ligandalarının Mn(III) komplekslerini oluşturmuşlardır. (S,S)-I R R R' R' (S,S)-II 17

29 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA R R R' R' (S,S)-II Şekil α-d- glukoz ve α-d- mannozdan oluşturulan salen bileşikleri Mangan (III) kompleksleri tarafından yürütülen stirenin asimetrik epoksidasyonu, optikçe aktif epoksillerin ilaç sektöründe geniş yer tutması nedeniyle önem kazanmıştır. Böylece yeni şeker bazlı Mangan komplekslerinin stirenin asimetrik epoksidasyonundaki aktiviteleri incelenmiştir. Çözücü olarak diklorametan, oksidant olarak -metil morfolin oksit kullanılmış ve sıcaklık 78 C ye ayarlanmıştır. Katalizör/substrat oranı 1/25 alınarak stirenin ve cis-β- metal stirenin epoksidasyonu reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon verimi % 86 olarak bulunmuştur. S R ox Me 1S 2S Me 1R 2R Me ox 18

30 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA 1S 2S 1R 2R Me Me Me ox 1S 2R 1R 2S Me Me Şekil Stiren ve cis β-metilstiren in epoksidasyonu. Silva, Figueiredo ve ark.(2004) olefinlerin epoksidasyonunda karbona tutunmuş mangan(ııı) salen komplekslerinin heterojen katalizör olarak aktivitalerini incelemiş ve homojen katalizörler ile kıyaslamıştır. ksitlenerek active edilmiş karbon yüzeyinde gerçekleştirilen heterojen reaksiyon ile homojen reaksiyon benzer seçiciliği sağlamıştır. Farklı olarak heterojen katalizörler reaksiyon sırasında aktif bölgelerini kaybetmeden tekrar kazanılıyorlar. Böylece katalitik aktivitelerini yitirmeksizin en az üç kez daha kullanılabiliyorlar. 19

31 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA 3. MATERYAL VE METD 3.1. Materyal Kullanılan Kimyasallar o-fenilendiamin Ligand sentezinde kullanılmış olup Fluka firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. 2-idroksi 1-naftaldehit Ligand sentezinde kullanılmış olup Strem firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. 2-idroksi 3-metoksi benzaldehit Ligand ve ara ürün sentezinde kullanılmış olup BD Chemical Ltd. firmasından saf olarak temin edilmiştir. 2-idroksi 4-metoksi-benzaldehit Ligand sentezinde kullanılmış olup Strem firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. (R,R) diamino siklohekzan Ligand sentezinde kullanılmış olup Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. 5-Triflorometoksi salisilaldehit Ligand sentezinde kullanılmış olup Strem firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. Etil alkol Tekel den %96 saflıkta temin edilmiştir. Susuz alkol (Etil alkol) Ligand sentezinde kullanılmış olup Tekel den %99.9 saflıkta temin edilmiştir. Kloroform (CCl 3 ) Çözücü olarak kullanılan bileşik Merck firmasından temin edilmiştir. Diklormetan Ekstraksiyon çalışmalarında kullanılmış olup Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir Tampon Çözeltiler (C 3 C/ C 3 Ca) p ayarlamasında kullanılmıştır. Bakır(II)asetat monohidrat Kompleks sentezinde kullanılmış olup Merck firmasından temin edilmiştir. 20

32 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA ikel(ii)klorür hekzahidrat Kompleks sentezinde kullanılmış olup Merck firmasında temin edilmiştir. Mn(II)asetatmonohidrat: Kompleks sentezinde kullanılmış olup Merck firmasında temin edilmiştir Kullanılan Araç ve Gereçler Cam Malzemeler: Beher, balonjoje, geri soğutucu, manyetik balık, ekstraksiyon hunisi, termometre vb. p Metre : rion SA 720 marka p metre 1 -MR : Bruker-Avance DPX400 (Tübitak Enstrumental Analiz Laboratuarı) FT-IR : Mattson 1000 cihazı Perkin Elmer Spektrum RXI FT-IR, First Marka Satellite cihazları Erime oktası Cihazı: Gallenkamp set marka Elektronik Terazi: Shimadzu marka libror AEG-220 Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı :Chiltern hotplate manyetik stirrer S31 Magnetik Süsseptibilite Ölçüm Cihazı: Sherwood Scientific M.S.B 3.2. Metot Çalışma ana hatları ile dört aşamadan oluşmaktadır: i. Ligand ve çıkış maddelerinin sentezleri ii. Metal kompleks sentezleri iii. Ligand ve metal komplekslerinin yapılarının aydınlatılması iv. Ligandların katalizör olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi 21

33 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA Ligand ve Çıkış Maddelerinin Sentezleri , - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi (C ) (L1) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen türevi ligand, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin (L1) sentezinde Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılmıştır. o-fenilen diaminden 0.01 mol(1,10 g) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine 0.02 mol (3,44 g) 2-hidroksi-1-naftaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası turuncu renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra kloroformda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 3,02 g olup % 72.5 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 256 ºC olan ürünün elementel analiz, 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.1 de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz: C için esaplanan (%): C, ;, 4,84 ;,6.73 Bulunan (%) : C, ;, 4,87 ;,5.95 IR (KBr pellet, cm -1 ): (aromatik ), 3047 (-C=), 3015 (aromatik C- ), 1617 cm -1 (naftalin halkası, C=C), 1590 (benzen, C=C), 1570 cm -1 (C=). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 15 (s, 2, ), 8.1(s, 2, =C), (m, 14, Ar-) 22

34 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA C C C Şekil 3.1., - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin ligandı (L1) , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi (C ) (L2) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türevi ligand, - bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin(l2) sentezinde Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılarak aşağıdaki şekilde sentezlenmiştir. o-fenilen diaminden 0.01 mol (1,1 g) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine 0.02 mol (3.04 g) 2-hidroksi-3-metoksi benzaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası kırmızı turuncu renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken kırmız-turuncu renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra kloroformda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 2.8 g olup % 74.4 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 174 ºC olan ürünün elementel analiz, 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.2 de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz : C için esaplanan (%) : C, ;, 5.36 ;, 7.44 Bulunan (%) : C, 69.72;, 6.56 ;,

35 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA IR (KBr pellet, cm -1 ) : (aromatik ), 3280 (- + =C), 3058 (-C=), 3015 (aromatik C-), 2830, 2925,2954 (-C 3, C-), 1613 (benzen, C=C ), 1569 (C=), 1255 (eterik Ar--C 3 ), (p,m disübstitüe benzen). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 13.4 (s, 2, ), 8.39 (s, 2, -=C) (m, 10, Ar- ), 3.7 (s, 6, -C 3 ). C= C + 2 C 3 - C C 3 3 C Şekil 3.2., - bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldeit)-1,2-fenilendimin ligandı (L2) , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi (C ) (L3) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türevi ligant, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin (L3) sentezinde Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılmıştır. o-fenilen daiminden 0.01 mol (1,1 g) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine 0.02 mol (3.04 g) 2-hidroksi-3-metoksi benzaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası turuncu renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra diklorometanda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 2.6 g olup % 69,07 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 175 ºC olan ürünün elementel analiz 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı 24

36 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.3. de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz (%) : C için esaplanan (%) : C, ;, 5.36 ;, 7.44 Bulunan (%) : C, ;, 5.91 ;, 6.96 IR (KBr pellet, cm -1 ) : (aromatik ), 3058 (-C=), 3011 (aromatik C- ), (-C 3, C-), 1612 ( benzen, C=C), 1568 (C=), 1248 (eterik, Ar-- C 3 ), ) (p,m disübstitüe benzen) 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 13.4 (s, 2, ), 8.3 (s,1, -=C), (m, 10, Ar-), 3.7 (s, 6, -C 3 ). C= C C C 3 C C 3 Şekil 3.3., - bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin ligandı (L3) (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2 siklohekzandimin Sentezi (C F 6 ) (L4) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türev ligant (R,R)-, -bis(2-nidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2- siklohekzandimin (L4) Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılarak aşağıdaki şekilde sentezlenmiştir. (R,R)-Diaminosiklohekzandan mol (50mg) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine mol (0,18 g) 5-triflorometoksi salisilaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası turuncu renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu-sarı renkteki ürün süzüldü, desikatörde 25

37 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA vakum altında kurutulduktan sonra diklorometanda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 1,18 g olup % 60,2 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 106 ºC olan ürünün elementel analiz 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3. 4 de verilmiştir. M.A.: 490,401 g/mol Elementel analiz (%) : C F 6 için esaplanan (%) : C, 53.88;, 4.11;, 5.71 Bulunan (%) : C, 53,39;, 4.23 ;, 5.42 IR (KBr pellet, cm -1 ): (aromatik ), (aromatik C-) 3050 (-C=), 2941,2867 (-C 2 ),1625 (benzen C=C), 1570 (C=), 1325 (C-F, -CF 3 ) 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 13.9 (s, 2, ), 8.8 (s,2, -=C) (m, 6, Ar-), 3.1 (d, 2, kiral C- ), (m, 8, siklohekzan C 2 ) C= C C + 2 F 3 C F 3 C CF Şekil.3.4.(R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2 siklohekzandimin (L4) (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin Sentezi (C ) (L5) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türevi ligant (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin (L5), Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılarak aşağıdaki şekilde sentezlenmiştir. (R,R)-Diaminosiklohekzandan mol (50mg) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine mol (0,15 g) 2-hidroksi-1-naftaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak 26

38 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA ilave edildi. İlave sonrası kahverengi renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu-sarı renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra diklorometanda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 0,86 g olup % 50,88 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 223 o C olan ürünün, elementel analiz, 1 -MR, IR ve X-ray spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.5 de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz (%) : C için esaplanan (%) : C, 79,59,,6.20,, 6.63 Bulunan (%) : C 79.52, 6.24, FT-IR, (cm -1 ): (yayvan, Ar-), 3180 ( + =C), (Ar,C-), 3020 (-C), 2951, 2937, 2889 (-C 2 -), 1598 (s, Ar), 1568 (C=). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 14.0, 13.6 (s, 2, ), 8.3, 8.2 (s, 2, C), (m, 4, Ar-), (m, 8, Ar-), 3.1 (d, 2, kiral C), (m, 8, C 2 ). Tek kristal X-ışınları verileri: Kristal sistemi : rtorombik Space group : P D(calc) [g/cm**3] : Seçilmiş Bağ uzunlukları (Aº): 1-C9 : C20 : A : C6 : C1 : C7 : C18 : :

39 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA Bağ yapmamış atomların uzaklıkları (Aº): 2.77 : A : Seçilmiş Bağ açıları ( º ): C9-1-1A : C6-1-C7 : C1-2-C18 : C : C : C1-C2 : C1-C6 : C1-1 : C6-6 : C6-C1 : C6--C5 : C2-C1-C6 : Seçilmiş dihedral açılar ( o ): 2-C1-C6-1 : C1-C2-C3 : C1-C6-C5 : idrojen bağları uzunluk ve açıları (Angstrom, derece) I II III I-II II-III I-III Açı 1-1A.. 1 : :

40 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA + 2 C= C + - C 2 2 Şekil (R,R)-, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin ligandı (L5) , -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi (C F 6 4 ) (L6) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türevi ligant, -bis(2-hidroksi-5 triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin (L5) sentezinde Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılarak aşağıdaki şekilde sentezlenmiştir. -fenilendiaminden mol (0,0262g) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine mol (100mg) 5-triflorometoksi salisilaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası sarı-kahverengi renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu-sarı renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra diklorometanda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı Elde edilen ürün miktarı 0,08 g olup % 68,96 verimle elde edilmiştir. Ürünün elementel analiz, 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.6 da verilmiştir. M.A: g/mol Elementel analiz (%) : C F 6 4 için esaplanan (%) : C, ;, 2.91 ;, 5.78 Bulunan (%) : C, ;, 3.26 ;,

41 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA IR (KBr pelleti, cm -1 ): (aromatik ), 3265 (- + =C), (Ar, C-) 3062 (-C=), 1503 (benzen halkası), 1323 (C-F, -CF 3 ). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= (s, 2, ), (m, 10, aromatik ), 8.3 (s, 2, -=C), C= C + 2 C 3 F - 3 C C CF 3 Şekil.3.6., -bis(2-hidroksi-5triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin ligandı (L6) Metal Kompleks Sentezleri , -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendiminato i(ii) Sentezi (C i) (L1i) 0.3 Mmol (0.124g), -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2- siklohekzandiminato (L1) ligandının 20 ml etil alkoldeki çözelisi üzerine 20 ml etil alkolde çözülmüş 0.3 mmol ( g) icl ilave edildi, tampon çözelti kullanılarak p 5.5 e ayarlandı ve geri soğutucu altında manyetik karıştırıcı ile 55-60ºC de 3 saat karıştırıldı. Bir gece bekletilip çözücüsü 2/3 oranında uzaklaştırıldı, çöken koyu kırmızı renkteki ürün süzülüp kurutuldu. Kurutulan çökelek diklorometan-metanol karışımında çözülüp kristallendirildi. (Abe ve ark., 2006). Elde edilen ürün miktarı g olup % verimle elde edilmiştir. Ürünün elementel analiz, 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu Şekil 3.7 de verilmiştir. M.A : g/mol Elementel analiz (%) : C i için esaplanan (%) : C, ;, 3.83 ;,

42 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA Bulunan (%) : C, ;, 3.90 ;, 5.59 IR (KBr pelleti, cm -1 ) : 3058 (aromatik C- ), 3015 (aromatik -C), (naftalin C=C), 1590 (benzen, C=C), 1548 (C=). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ=8.4 (s,2, -=C) (m, 12, naftalin ) (m, 4, aromatik ). C C + icl C i C Şekil.3.7., -bis(1-hidroksi-2-naftaldehit)-1,2-siklohekzandiminato i(ii) (L1-i) , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminatoi(ii) Sentezi (C i) (L2i) 0.5 mmol (0.220 g), -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2- fenilendimin (L2), ligandının 20 ml diklorometandaki çözeltisi üzerine 20 ml susuz etil alkolde çözülmüş 0.5 mmol (0.118 g) icl ilave edildi, tampon çözelti kullanılarak p 5.5 e ayarlandı ve geri soğutucu altında manyetik karıştırıcı ile 45-50ºC de 4-5 saat karıştırıldı. Bir gece bekletilip çözücüsü 2/3 oranında uzaklaştırıldı, çöken kırmızımsı kahverengi renkteki ürün süzülüp kurutuldu. Kurutulan çökelek diklorometan-metanol karışımında çözülüp kristallendirildi (Abe ve ark., 2006). Elde edilen ürün miktarı 0.15 g olup %69,44 verimle elde edilmiştir. Ürünün elementel analiz, IR ve 1 -MR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu Şekil 3.8 de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz (%) : C i için esaplanan (%) : 61.01%C, 4.19%, 6.47% 31

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu)

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) KİMYA-IV Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü kokulu anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -4 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Fiziksel Etkenlerle Başlama Diğer başlama tipleri Plazma polimerizasyonu: Bir gaz halindeki monomer; plazma oluşum şartlarında düşük basınçta bir elektrik

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir.

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir. Monosakkaritler Monosakkaritler renksiz, tatlı, katı, kristal yapıda, suda kolayca çözünebilen fakat polar olmayan çözeltilerde çözünmeyen özelliklere sahiptirler. Küçük molekül ağırlığında olan monosakkaritler

Detaylı

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır.

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır. 12. BÖLÜM: ARENLERİN REAKSİYONLARI: ELEKTROFİLİK AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ (ÖDEV TESLİM TARİHİ 13/03/2017) 1) Aşağıda verilen tepkimelerin ana organik ürününü yazınız. 2) aşağıda verilen bileşiği

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (1) (2012) 10-15 Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 1 Adıyaman

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI T.C KAHRAMAMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ ESTĐTÜSÜ KĐMYA AABĐLĐM DALI GEÇĐŞ METAL KMPLEKSLERĐĐ KATALĐZ ÖZELLĐKLERĐĐ ĐCELEMESĐ MÜEVVER GÜRBÜZ YÜKSEK LĐSAS TEZĐ KAHRAMAMARAŞ Eylül-2006 I T.C KAHRAMAMARAŞ

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

(a) 1,60 (b) 0,80 (c) 0,10 (d) 0, Aşağıda gösterilen potansiyel enerji grafiğinde ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi hangisidir?

(a) 1,60 (b) 0,80 (c) 0,10 (d) 0, Aşağıda gösterilen potansiyel enerji grafiğinde ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi hangisidir? Adı ve Soyadı.. No:. SEÇEN GUBU ÇEVE MÜENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA İNAL SINAVI ; 17 AALIK 2010 YÖNEGE : 27 TEST SUSU 8 KLASİK SU VADI TEST SULAI 1 A B D 15 A B D 2 A B D 16 A B D 3 A B D 17 A B D 4 A

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI DİİMİ KARBİL MLİBDE(0) VE TUGSTE(0) KMPLEKSLERİİ SETEZİ VE KARAKTERİZASYU YÜKSEK LİSAS TEZİ BURHA ÖZKA DEİZLİ, 2015 T.. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ

Detaylı

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16 Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere xiii xi 1 Kimyanın Temelleri 1 2 3 4 5 6 7 x Kimyasal Formüller ve Bileşenlerin Stokiyometrisi 48 Kimyasal Denklemler ve Tepkime Stokiyometrisi

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI 1 ADI VE SYADI : 2013-2014 GÜZ YAIYILI MBG GAİK KİMYA İAL SIAVI 20.01.2014 SIAV AKKKIDA BİLGİ: 40 TAE TEST SUSU (50 PUA), 5 TAE KLASİK SU (50 PUA) VADI. SULA ve ÇÖZÜMLE 1.Aşağıdaki yapılardan hangisinde

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

*BENZOİLASETON-ETİLENDİİMİN VE PROPİLENDİİMİN NİN Cu(II) VE Ni(II) İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMAS 1 I

*BENZOİLASETON-ETİLENDİİMİN VE PROPİLENDİİMİN NİN Cu(II) VE Ni(II) İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMAS 1 I Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011 ilt:26-1 *BEZİLASET-ETİLEDİİMİ VE PRPİLEDİİMİ İ u(ii) VE i(ii) İLE KMPLEKSLERİİ AZIRLAMAS 1 I Benzoylacetone-Ethylenediimine And Propylenediimine, Preparetion

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ Çiğdem ÖZELCAAT YEİ TİP SCİFF BAZLARI VE METAL KMPLEKSLERİİ SETEZİ VE KARAKTERİZASYU KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2008 ÖZ YÜKSEK LİSAS TEZİ YEİ TİP

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI ÇK DİŞLİ LİGADLARI YEİ KRDİASY BİLEŞİKLERİİ SETEZİ, YAPILARII AYDILATILMASI VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİİ İCELEMESİ YÜKSEK

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜİVERSİTESİ E BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ Özlem ERDEM KİRAL BİATİL SCHİ-BAZI LİGAD VE METAL KOMPLEKS- LERİİ SETEZİ, SÜPERKRİTİK KARBODİOKSİT ÇÖZÜCÜ ORTAMIDA ALKE EPOKSİDASYOUDA KULLAIMLARII

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

ANALİTİK KİMYA SORU 1

ANALİTİK KİMYA SORU 1 ANALİTİK KİMYA SORU 1 a) Kçç ve H 2 S için verilecek Ka 1 ve Ka 2 denge ifadelerini kullanarak MS için çözünürlük ifadesini çıkarınız ve metal sülfürün çözünürlüğünün hidronyum iyonunun karesi ile arttığını

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 128-134 (2007) DİBENZO VE DİBENZODİAZA CROWN ETER PREKÖRSÖRLERiNDEN N,N'-BiS-(2-KARBOKSi-4,6- DiNiTROFENİL)- 1,2-DİAMİNOETANIN SENTEZLENMESİ Synthesis of Some

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür. 1.1 Kimya Nedir? Hangi bilim dallarında ve meslek gruplarında yer alır? 1.2 Ölçme, Hesaplama, Birim Sistemleri 1.3

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. EVŞEİ ACI BEKTAŞ VELİ ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ KİMYA AABİLİM DALI ÇOK DİŞLİ TİYOÜE TÜEVİ LİGADLAI VE BULAI METAL KOMPLEKLEİİ ETEZİ VE KAAKTEİZAYOU Tezi azırlayan asan ÇELİK Tez Danışmanı Prof.

Detaylı

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu:

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 2009 2010 BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, 07.06.2010 Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 1- BeH2 ün yapısını ve özelliklerini (elektron dağılımı, bağ derecesi ve manyetik özelliği)

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı