ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ Gülnaz BĞA FLR İÇERE SALE TİPİ LİGAD VE METAL KMPLEKS SETEZLERİ, KATALİZÖR LARAK KULLAIMII ARAŞTIRILMASI KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2006

2 ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ FLR İÇERE SALE TİPİ LİGAD VE METAL KMPLEKS SETEZLERİ, KATALİZÖR LARAK KULLAIMII ARAŞTIRILMASI Gülnaz BĞA YÜKSEK LİSAS TEZİ KİMYA AABİLİM DALI Bu tez.../.../... Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından ybirliği / yçokluğu İle Kabul Edilmiştir. İmza.... İmza... İmza... Doç.Dr. Bilgehan GÜZEL Prof.Dr. sman SERİDAĞ Doç. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK DAIŞMA ÜYE ÜYE Bu tez Enstitümüz KİMYA...Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod o : Prof. Dr. Aziz ERTUÇ Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir Proje o:fef 2005 YL 11 ot: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSAS TEZİ FLR İÇERE SALE TİPİ LİGAT VE METAL KMPLEKS SETEZLERİ, KATALİZÖR LARAK KULLAIMII ARAŞTIRILMASI Gülnaz BĞA ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI Danışman : Doç.Dr. Bilgehan GÜZEL Yıl : 2006, Sayfa:55 Jüri : Doç.Dr. Bilgehan GÜZEL : Prof.Dr. sman SERİDAĞ : Doç. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK Salisiletilendiamin türevleri (salen) ve geçiş metalleriyle hazırlanan metal kompleksleri organik moleküllerin çeşitli dönüşümlerinde faydalı katalizörler olarak bilinirler. Özellikle fonksiyonel grup içermeyen olefinlerin katalitik asimetrik epoksidasyonlarında başarıyla kullanılmaktadır. Trans-1,2-diaminosiklohekzan türevlerinin mangan (III) kompleksleri en tanınmışlarından olup iodosilbenzen, sodyum hipoklorit veya hidrojenperoksitin oksijen kaynağı olarak kullanıldığı aklenlerin enantiyo seçici epoksidasyonlarında başarıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada,, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin,, -bis(2-hidroksi- 3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin,, -bis(2-hidroksi-4-metoksibenzaldehit)-1,2-fenilendimin, (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksibenzaldehit)-1,2 siklohekzandimin, (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2- siklohekzandimin,, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2- fenilendimin gibi altı yeni salen tipi ligant sentezlenmiştir. Sentezlenen ligantların Cu(II), i(ii) ve Mn(III) kompleksleri hazırlanarak ligant ve metal komplekslerin yapıları FT-IR, 1-MR ve tek kristal X-ışınları gibi spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. Anahtar Kelimeler : Schiff bazı, salen, epoksidasyon, katalizör I

4 ABSTRACT MSc TESIS SYTESIS F FLURIE SUBSTITUTED SALE TYPE LIGADS AD TEIR METAL CMPLEXES AD IVESTIGATI F USIG AS A CATALYSTS Gülnaz BĞA DEPARTMET F CEMISTRY ISTITUTE F ATURAL AD APPLIED SCIECES UIVERSITY F ÇUKURVA Supervisor : Assoc. Prof. Bilgehan GÜZEL Year : 2003, Pages: Jury : Assoc. Prof. Bilgehan GÜZEL : Prof.Dr. sman SERİDAĞ : Assoc. Prof Mesut BAŞIBÜYÜK Salicylethylenediamine derivatives(salen) and their complexes with transition metals are known, as is their ability to catalyse several transformations of organic molecules. Especially notable has been their use in catalytic asymmetric epoxidation of non-functionalized olefins. The best known and most useful is manganese (III) complexes derived from trans-1,2-diaminocyclohexane has successfully been used in enantioselective epoxidation of alkenes using iodosylbenzene, sodium hypochlorite and hydroperoxides as oxygen sources. In this study, six new salen base type ligands, -bis(2-hydroxy-1-naphtaldeyde)-1,2- phenylendimin,, -bis(2-hydroxy-3-metoxy-benzaldimin)-1,2-phenylendimin,, -bis(2-hydroxy-4-metoxy-benzaldimin)-1,2-phenylendimin, (R,R)-, -bis(2- hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldimin)-1,2-phenylendimin, (R,R)-, -bis(2- hydroxy-1-naphtaldehyde)-1,2-phenylendimin,, -bis(2-hydroxy-5-trifluoro methoxy-benzaldehyde)-1,2- phenylendimin were synthesized. Cu(II), i(ii) and Mn(II) complexes of the synthesized ligands were prepared and structures of the ligands and the complexes have been characterized by elemental analysis, IR, 1 MR and single crystal X-ray spectroscopy. Key Words : Schiff base, salen, epoxydation, catalyst II

5 TEŞEKKÜR Kimya eğitimim ve akademik çalışmalarımda bana her konuda destek veren, anlayış gösteren ve tez çalışmam süresince yapmış olduğum araştırmalarda beni yönlendiren ve çalışmalarımda mesleki bilgilerini esirgemeyen danışmanım, Doç. Dr. Bilgehan Güzel e ve tez çalışmalarım süresince bazı analizlerimde bölüm cihazlarının kullanılmasında ve bazı sentezlerimde destek ve yardımlarını esirgemeyen değerleri araştırma görevlisi Göktürk Avşar a ve diğer çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Öğrenim hayatım boyunca maddi manevi hiçbir desteğini esirgemeyen, yoğun ve stresli anlarımı paylaşan annem, babam, eşim ve tüm aileme destekleri ve sevgileri için çok teşekkür ederim. III

6 İÇİDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT...II TEŞEKKÜR...III İÇİDEKİLR.IV ŞEKİLLER DİZİİ...V SİMGELER VE KISALTMALAR...VI 1. GİRİŞ Katalizörler omojen ve heterojen katalizör sistemleri Salen bileşikleri Ligand Schiff bazları Schiff Bazlarının Sentezi Schiff Bazların Metal Komplekleri Schiff Bazlarında Tautomeri ÖCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METD Materyal Kullanılan Kimyasallar Kullanılan Araç ve Gereçler Metod Ligand ve Çıkış Maddelerinin Sentezleri , - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendimin Sentezi , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendimin Sentezi (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldimin)- 1,2 siklohekzandimin Sentezi...25 IV

7 (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2 siklohekzandimin Sentezi , -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2- Fenilendimin Sentezi Metal Kompleks Sentezleri , -bis(2-hidroksi-1-naphtaldehyde)-1,2- fenilendiminatoi(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendiminatoi(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendiminatobakır(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendiminatobakır(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendiminato i(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2- fenilendimin Mn(II) Sentezi (R,R)-, -bis(5-tiflorometoksi-2-hidroksibenzilidin)- 1,2-cyclohexanediminato Cu(II) Sentezi (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2- siklohekzandiminatomn(ii) Sentezi , -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2- fenilendiminmn(ii) Sentezi BULGULAR VE TARTIŞMA , -bis (2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin Ligandıvei(II) Kompleksinin Derilerinin Değerlendirilmesi , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendimin Ligandı ve i(ii) ve Cu(II) Komplekslerinin Verilerinin Değerlendirilmesi , - bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendimin Ligandı ve Cu(II), i(ii), Mn(II) Komplekslerinin Verilerinin Değerlendirilmesi 43 V

8 4.4. (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksibenzilidin)-1,2- cyclohexanedimin Ligandı ve Cu(II), i(ii) Komplekslerinin Verilerinin Değerlendirilmesi (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin Ligandı ve Mn(II) Verilerinin Değerlendirilmesi , -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Ligandı ve Mn(II) Verilerinin Değerlendirilmesi SUÇLAR VE ÖERİLER...50 KAYAKLAR...51 ÖZGEÇMİŞ...56 VI

9 ŞEKİLLER DİZİİ SAYFA Şekil 1.1. Schiff Bazların Sentezi...5 Şekil 1.2. Schiff Bazı Bakır Kompleksinin Dimer ali...7 Şekil 1.3. Schiff Bazların Keto-Enol Dengesi...7 Şekil 1.4. aftalin Türevi Schiff Bazlarında Tautomeri Dengeleri...8 Şekil 2.1.Bis-Salisilaldehit-3,4-diimin benzen sülfonik asitin potasyum tuzu Metal Kompleksleri...9 Şekil 2.2. Enantiyoseçici Schiff Bazı...9 Şekil 2.3. Şiral Dört Dişli Ligand Sentez Reaksiyonu...10 Şekil 2.4. Salen Schiff Bazı...11 Şekil 2.5. Sentezlenen ( 2 L 1 ), ( 2 L 2 ), ( 2 L 3 ) Schiff Baz Ligandları Şekil 2.6. Sentezlenen Schiff Baz Ligandları...12 Şekil 2.7 Basit Dipeptitlerden ve Salisilaldehitten Türetilen Ligand.12 Şekil 2.8. o-fenilendiamin, Aminoasit ve Salisilaldehitten Türetilen Ligandın Sentez Reaksiyonu Şekil 2.9. Florlu 1,2 diamin salisilaldehitin Mn (III) Kompleksi...14 Şekil ,5- disübstitüe salisilaldehitin Mn(III) kompleksi...15 Şekil Tetradentat shif bazı aliminyum kompleksi..15 Şekil Etilen karbonat eldesinde silika desteğe tutturulmuş Kobalt salen Kompleksleri.16 Şekil α-d- glukoz ve α-d- mannozdan oluşturulan salen bileşikleri.18 Şekil Stiren ve cis β-metilstiren in epoksidasyonu. 19 Şekil 3.1., - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin ligandı...22 Şekil 3.2., - bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendimin ligandı...24 Şekil 3.3., - bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendimin ligandı...25 Şekil 3.4. (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldimin)-1,2- siklohekzandimin ligandı..26 Şekil 3.5. (R,R)-, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin ligandı..28 Şekil 3.6., -bis(2-hidroksi-5triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Ligandı IV

10 Şekil 3.7., -bis(1-hidroksi-2-naphtaldehyde)-1,2-cyclohexanediminato i(ii) Kompleksi...31 Şekil 3.8., -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato i(ii).. Kompleksi..32 Şekil 3.9., -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato bakır(ii) Kompleksi 33 Şekil 3.10., -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato bakır(ii) Kompleksi 34 Şekil 3.11., -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato i(ii) Kompleksi Şekil 3.12., -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldimin)-1,2-fenilendiminato Mn(II) Kompleksi 36 Şekil (R,R)-, -bis(5-tiflorometoksi-2-hidroksibenzilidin)1,2- cyclohexanediminato Cu(II) Kompleksi.37 Şekil (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin Mn(II) Kompleksi 38 Şekil 3.15., -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Mn(II) Kompleksi.39 Şekil 4.1. C Kristaline ait RTEPIII çizimi (Burnett & Johnson, 1996).47 V

11 SİMGELER VE KISALTMALAR L1:, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin L2:, -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin L3 :, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin L4 : (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2 siklohekzandimin L5 : (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin L6 :, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin L1-i:, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendiminatoi(ii) L2-i:, -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato i(ii) L2-Cu:, -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Cu(II) L3-i:, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato i(ii) L3-Cu:, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Cu(II) L3-Mn:, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Mn(II) L4-Cu: (R,R)-, -bis(5-tiflorometoksi-2-hidroksibenzaldehit)-1,2-siklohekzan diminato Cu(II) L5-Mn: (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandiminato Mn(II) L6-Mn:, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminato Mn(II) VI

12 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA 1. GİRİŞ Salen [bis (salisilidien) etilendiamin] türevlerinin metal komplekslerinin olefin epoksidasyonu, nükleik asit modifikasyonu, elektrokimyasal indirgeme, hidroksilasyon ve Diels-Alder reaksiyonlarında katalizör olarak kullanımına ilişkin çalışmalar giderek önem kazanmaya başlamıştır. Salen kompleksleri organik moleküllerin oksijenlenme reksiyonunu katalizlemek için kullanılmıştır. Ayrıca dört bağlı schiff bazı ligandlı kobalt kompleksleri B12 koenzimi(3,6), iki oksijen taşıyıcı ve oksijen aktivitörlerini taklit etmiştir. Bununla birlikte kobalt (III) schiff baz komplekslerinin keşfi, onların nükleik asit ve proteinlerle etkileşiminde kuvvetli bir antivirüs olup olmadıklarını araştırmayı gerekli kılmıştır. Bunun sonucunda aksiyal konumda iki aminli schiff baz komplekslerinin antimikrobiyal olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Kiral salen kompleksleri son on yılda asimetrik ve elektrokimyasal katalizör olarak kullanılmaya başlamıştır. Asimetrik katalitik reaksiyonlarında kiral salen kobalt komplekslerinin geometrileri ve redoks potansiyelleri enantiyomer seçiminde etkilidir. Genellikle salen kompleksleri fenollerin oksidatif copling katalitik reaksiyonlarında ve olefinlerin oksidasyonunda kullanılır. Salen komplekslerinde stereo veya optik izomerinin, bazı organik bileşiklerin oksidasyonunu katalizleme, organik sentez ve asimetrik Diels- Alder reaksiyonları üzerindeki etkisi, onların kimyasal termal ve elektrokimyasal davranışlarını çalışmayı gerekli kılmıştır Katalizörler rganometalik bileşiklerin önemi, onların birçok anorganik ve organik maddelerin sentezinde katalizör olarak kullanılabilmesinden ileri gelir. Bugün sanayide birçok anorganik veya organik madde, homojen katalitik tepkimeyele sentezlenmektedir. Para-ksilenden taraftalik asitin sentezinde mangan bileşiklerinin homojen katalizör olarak kullanılmasını örnek verebiliriz.(tunalı ve Özkar,1999) 1

13 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA omojen ve heterojen katalizör sistemleri: Endüstrideki kullanımına göre ana hatlarıyla katalizörler, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. eterojen katalizörler olayında, katalizör reaksiyon ortamı içinde ayrı bir faz olarak gözükür:yani tepkimeye giren sıvı veya gaz tepkenlerin yanında katı bir faz olarak bulunur. eterojen katalizörlerin parçalı olmayan moleküler yapısından dolayı, aktif bölgelerinin tanımlanması kolay değildir ve reaksiyon mekanizmasının belirlenmesi çok zordur.(spessard ve Miessler, 1997). Bir çok tepkime, uygun bir katı yüzeyinde gerçekleştirilerek katalizlenebilir. Bu tür tepkimelerde ara ürünler katalizör yüzeyinde oluşurlar ve katalizör, tepken ve ürünlerden farklı bir fazdadır. eterojen katalizin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, katıda ki yüzey atomlarının d orbitalleri ve d elektronlarının önemli işlevlerinin olduğu sanılmaktadır. eterojen katalizin en önemli yanı gaz yada çözelti fazında bulunan tepkenlerin katalizör yüzeyine tutunmalarıdır. Ancak yüzeydeki atomların hepsi katalizör ödevi göremezler. Bu ödevi görebilen bölgelere etkin bölgeler denir. Temelde heterojen kataliz; tepkenlerin adsorplanıp yüzeye yayılması, etkin bölgede tepkime ve adsorplanmış ürünlerin oluşarak katalizör yüzeyinden uzaklaşması basamaklarından oluşur (Petruccı, and arwood, 1995). omojen katalizörlerde ise, girenlerle birlikte reaksiyon boyunca çözünebilen katalizörlerdir. Bu katalizörler, tepkimede tepkenler ve ürünler ile beraber çözücü içinde homojen olarak çözünürler. Geçiş metal kompleksi olan homojen katalizörlerin önemi, heterojen katalizörlerin baskın bir şekilde kullanıldığı kimya endüstrisinde hızla artmıştır (Spessard and Miessler, 1997; Crabtree, 1990). Sanayide yüksek seçimliliği olan homojen katalizörlerin geliştirilmesine ilgi duyulması sürpriz değildir. Amaca uygun olarak yapılandırılmış katalizör molekülleri, tepkimelere yüksek bir seçimlilik kazandırabilir. Bu nedenle homojen katalizör sistemleri, heterojen katalizörlere göre kullanılmaları ve çalışılmaları daha kolaydır (Miessler ve Tarr, 1999). omojen katalizörlerin aktif bölgeleri, parçalı moleküllerden yani metal ve buna bağlı ligandlardan oluşmuş olması yapılarının aydınlatılmasında ve reaksiyon kinetiğinin takibinde spektroskopik olarak çözümlenmesi için kolaylık sağlar. Ayrıca 2

14 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA reaksiyon mekanizması nispeten standart teknikler kullanarak da belirlenebilir. omojen katalizörler, heterojen katalizörlere göre çok fazla seçici ve düşük ısı kararlılığının yanında substratla değişimi çok kolay olması bilinen avantajlarıdır ve üründen ayrılmasının zor olması ise dezavantajıdır (Spessard and Miessler, 1997; Crabtree, 1990) Salen bileşikleri Koordinasyon kimyasında ligand olarak kullanılan, azometin (-C=) grubu içeren ve genel olarak R-C=R formülü ile gösterilen bileşiklere Schiff bazı denir. Bu bileşikler, adını bu bileşikleri ilk defa 1864 yılında sentezleyen Schiff den almıştır. Schiff bazları aminotiyoller, o-amino fenoller, α-amino asitler, aminoalkollere asetil aseton veya salisilaldehit katılmasıyla türetilebilir. Komşu dimamin içeren bileşiklerle aldehitlerin tepkimesiyle oluşan yapılara da özel olarak salen bileşikleri denir Ligant Merkez atomuna bağlı olan nötr molekül veya anyonlara ligand denir. Ligandlara örnek olarak 3, 2 ve C gibi nötr moleküller, Cl -, - ve C - gibi anyonlar verilebilir. Merkez atomuna bağlı olarak kararlılığını sürdüren artı yüklü ligand yoktur.ligand moleküllerinde merkez atomuna bağlanan atoma donör atom denir. Ligandlarda bir veya daha çok sayıda donör atom bulunabilir. Tek donör atomlu ligandlar sadece bir atom ile merkez atomuna bağlanacaklarından böyle ligandlara tek dişli ligand denir. Bazı ligandlarda iki veya daha çok sayıda donör atom bulunur. Böyle ligandlara iki dişli, üç dişli,çok dişli ligand denir. İki veya çok dişli ligandlara şelat adı verilir. Schiff bazları karbonil bileşiklerinin, özellikle aldehit ve ketonların primer amin ile kondensasyona girmesi ile elde edilirler. Bu bazlar, eğer karbonil bileşikleri ve aminler veya her ikisi de aktif fonksiyonel gruplar içerirse etkin bir şelat grubu 3

15 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA oluştururlar. Şelatların kompleks hazırlamada oldukça önemli yerleri vardır. Schiff bazları ile yapılan çalışmalar 1869 yıllarından beri süregelmektedir Schiff Bazları Koordinasyon kimyasında ligant olarak kullanılan, azometin (-C=) grubu içeren ve genel olarak R-C=R formülü ile gösterilen bileşiklere Schiff bazı denir. Bu bileşikler, adını bu bileşikleri ilk defa 1864 yılında sentezleyen Schiff den almıştır. Schiff bazları aminotiyoller, o-amino fenoller, α-amino asitler, aminoalkolere asetil aseton veya salisilaldehit katılmasında türetilebilir. Schiff bazlarının ve metal komplekslerinin kullanım sahası oldukça geniştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bazı bakterilere karşı antimikrobiyal aktivitelerin olduğu (Serin ve arkadaşları, 1999), Mn ve Ru un komplekslerinin özel koşullar altında suyun fotolizini katalizlediği, Fe(II) iyonunun Schiff bazları ile oluşturduğu komplekslerin, katalizör olarak katodik oksiyen indirgenmesinde başarı ile kullanılabileceği belirlenmiştir. (Birbiçer, 1998) Jack-Bean üreaz enzimi ve bazı hidrojenaz enzimleri içerisinde çok az miktarda Schiff bazı i(ii) kompleksine rastlanmıştır. (Coord. Chemiistry Reviews, 119, 1992). Aromatik aminlerin Schifff bazları kemoterapi alanında (owell ve Walles, 1998) bazı kimyasal reaksiyonlarda oksijen taşıyıcı olarak, polimer teknolojisinde antistatik madde olarak ve yapılarındaki bazı grupların özellikleri nedeniyle boyarmadde endüstrisinde kullanılmaktadır (Serin ve Gök, 1988). Metalproteinler içerisindeki metal iyonlarının işlevleri koordinasyon küresinin yapısını belirlemede kullanılır. Bu işlevler metal iyonunun koordinasyon küresinin içinde ve dışında olmasına ve koordinasyon küresine yakınlığına bağlıdır. Metalproteinler içerisindeki metal iyonlarının bazı biyolojik etkileri ligant yapısındaki çok küçük değişiklikler ile artırılabilir veya azaltılabilir. Salisildiaminler, α-hidroksi naftildiaminleri ve birçok Schiff bazı metal komplekslerinin yapıları UVvis, MR, EPR, elementel analiz yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Birçok metalproteinler ve metaloenzimler doğal biyolajik sistemlerde önemli rol oynarlar. Bu fonksiyonlar reaksiyonların içerisindeki katalitik aktiviteleri ile ilgilidir. 4

16 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA Schiff Bazlarının Sentezi Schiff bazları birincil amino grubu içeren bileşiklere aromatik veya alifatik aldehit bileşiklerinin katılarak su ayrılması sonucu elde edilebilir. Örneğin aminotioller, o-aminofenoller, α-aminoasitler ve amino alkollerle asetilaseton veya salisilaldehit ve benzerlerinin katılması ile elde edilebilir.(şekil1.1.) - Benzen + C + 2 -C C - C C=C 3 C + 2 -, 2 - Şekil 1.1. Schiff bazların sentezi C =- Schiff bazı oluşumunun mekanizması iki basamaklı bir işlemdir. ükleofilik aminin kısmi pozitif yük taşıyan karbonil karbonuna katılması, daha sonra da azotun bir proton kaybetmesi ve oksijene bir proton bağlanmasıdır. Amonyak ile elde edilen Schiff bazları dayanıklı değildir ve bekletildiğinde polimerleşebilir. Ancak amonyak yerine birincil aminler kullanıldığında daha dayanıklı bileşikler elde edilebilir(fesenden ve Fesenden, 1990). 1. Basamak katılma R C R + R'.. 2 R C R.. R C R 2. Basamak ayrılma.. R 2 C.. R' R 2 C R'.. R' R C = R' yavas 2 R' R C = R' 2 5

17 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA İmin oluşumu p a bağlı bir tepkimedir. Çözelti çok asidik olursa(p=2.5),amin derişimi ihmal edilecek kadar azalır. Aromatik aminler, azot atomu üzerindeki elektron çiftinin aromatik halka orbitallerine doğru delokalizasyonundan dolayı alifatik aminlere göre daha zayıf bazdırlar... R Asit içinde + R 3 Alifatik amin bileşikliklerinin azot atomlarının kuvvetli bazik karakteri nedeniyle alifatik aminlerden sentezlenen Schifff bazları ve metal kompleksleri kuvvetli asidik ortamlarda hidrolitik bozulmaya uğrarlar. Bununla birlikte orto ve meta fenilen diaminlerden türetilen Schifff bazlarının p=2.5 civarında bile bozulmaya uğramadıkları gözlenmiştir (Coord. Chem. Reviews, 1995). En uygun p=3-4 civarında olmalıdır Schiff Bazların Metal Kompleksleri Ligand olarak schiff bazları ve bunların metal kompleksleri, koordinasyon kimyasının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Aromatik Schiff bazları yapılarında orto konumunda, 2 ve S gibi fonksiyonel grupların bulunması ile iyi bir ligand gibi davranırlar. Schiff bazlarının metal kompleksleri bu güne kadar çok fazla miktarda sentezlenmiş ve halen de sentezlenmektedir. Schiff bazları mononükleer, binükleer yapıdaki komplekslerdir. Metal şelatlaşması, biyolojik proseslerde değişik metal iyonlarının bir çok ligand ile koordine edilebilmesinden dolayı çok önemlidir. Geçiş metal iyonları ile substitüe ve ansübstitüe o-aminofenol ve 5-sübstitüe salisilaldehitten türetilen Schiff bazları incelendiğinde, Cu(II) komplekslerinin yapısının dimer olduğu görülür (şekil 1.2.) (Coord. Chem. Rev, 1992). 6

18 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA C = R Cu Cu - R =C - R R Şekil 1.2. Schiff bazı Bakır kompleksinin dimer hali Schiff Bazlarında Tautomeri Schiff bazları genellikle çözelti içerisinde enol-imin tautomerisi yaparlar, ve bu moleküller, molekül içi ve moleküller arası hidrojen bağı yaparak tautomeri dengeleri gösterirler. Schiff bazı komplekslerinin 1 -MR spektrumları incelendiğinde enol-imin ve keto-enol dengelerinin olduğu doğrulanmıştır(şekil 1.3.) C R C = R C R Şekil 1.3. Schiff bazların keto-enol dengesi 3-idroksi-2-naftaldiiminler enol-imin formunda tautomeri gösterirken,2- hidroksi-1-naftaldiaminler keto-amin tautomerisini baskın bir şekilde gösterirler(coord. Chem. Rev., 1992) (Şekil1.4.) 7

19 1.GİRİŞ Gülnaz BĞA C R C R C R R R R + C- C- C- - Şekil 1.4. aftalin türevi Schiff bazlarında tautomeri dengeleri 8

20 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Serin ve Gök (1988), R asidinin salisilaldehit ile reaksiyonu sonucu bissalisilaldehit-3,4-diimin benzen sülfonik asidin potasyum tuzu ve Fe +3, Cu +2, i +2 metalleri ile komplekslerini sentezlemişlerdir (Şekil 2.1.). Kullanılan metale göre farklı renklerde oluşan bileşiklerin tekstil boyamacılığında kullanılabilirliğini incelemişlerdir. C= M =C S K 3 Şekil 2.1. Bis-Salisilaldehit-3,4-diimin benzen sülfonik asitin potasyum tuzu metal kompleksleri. Smart, Cowey ve ark (1995), ferrosen ve nikel komplekslerinin süperkritik akışkanlarda çözünürlüklerini değişik basınç ve 40, 50, 60, 70 C sıcaklık aralığında incelemişlerdir. Ayrıca sentezlenen bileşiklerin kromotografik kolonlarda dolgu malzemesi olarak kullanınılabilirliğini araştırmışlardır. Sonuç olarak ferrosenin nikel komplekslerine nazaran sc C 2 de çözünürlüklerinin daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Cozzi ve ark (1996), dietilen aminin aldehitlere enantiyoselektif olarak katılmasında kullanılan ligant ile optikçe aktif olan bileşikler sentezlemişlerdir (Şekil 2.2.). Bu çalışma metalosalen komplekslerinin yeni bir uygulamasıdır. R 2 R1 R 1 R 2 R R R Şekil 2.2. Enantiyo-seçici schiff bazı R 9

21 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Lopez, Mintz, su ve Bu (1998), salisilaldehit ve asetilaseton kullanarak şiral 4 dişli schiff bazı ligandlarını sentezlemişlerdir. Bu yeni ligandların en önemli özelliği farklı iki donor birimine sahip olmasıdır. Bu birimlerden biri aromatik diğeri ise aromatik değildir. Ayrıca bu ligandların Cu(II), Mn(III), i(ii) kompleksleri de sentezlenmiştir. Ligandlardan birinin adım adım reaksiyonu aşağıda gösterilmiştir (Şekil 2.4.). X X C C CCl X X C= 2 X C= 2 X R 1 C= R 2 R 1 X C C yada CCl % X R 2 Şekil 2.3. Şiral dört dişli ligand sentez reaksiyonu Lopez, Liang, Bu (1998), çalışmalarında asimetrik şiral salen schiff bazını sentezlemişlerdir(şekil 2.5). Yeni ligand iki farklı salisil aldehit türevi içermektedir. Salisilaldehit üzerine bağlı farklı grupların farklı elektronik ve sterik etkileri sentezlenen bileşiğin asimetrik davranışlar sergilemesine neden olduğunu bildirmişler, bağlı grupların değişmesiyle elektronik davranışlarında farklılıklar oluştuğunu gözlemişlerdir.. 10

22 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Rn C= =C Şekil 2.4. Salen schiff bazı Rm Serin ve ark (1999), -pridin-2-hidroksi-3-metoksi-5-amino benzilimin ile 5-broma salisilaldehit ( 2 L 3 ), 4-hidroksi salisilaldehit( 2 L 2 ) ve 3-hidroksi salisilaldehit kullanarak ( 2 L 1 ) üç yeni Schiff bazı (Şekil 2.6.) sentezlemişler ve metal komplekslerini hazırlamışlardır. Ligandların ve komplekslerin antimikrobiyal aktivitelerini Bacillus subtilus-img22 (bacteria), Micrococcus Iuteus LA 136 (yeast) ve Candida albicans CCM 314 (yeast) bakterilerine karşı test etmişlerdir. L X R 1 R 2 R 3 R 3 C 2 2 L 1 R 2 C= 2 L 2 R 1 C 3 Şekil 2.5. Sentezlenen ( 2 L 1 ), ( 2 L 2 ), ( 2 L 3 ) schiff baz ligandları 2 L 3 Br Tümer, Çelik, Köksal ve Serin (1999), vanillin (L 1 ), 4- dimetilaminobenzaldehit (L 2 ) ve 3,5-di-t-butil-4-hidroksibenzaldehitin (L 3 ), - (piridil)-3-metoksi-4-hidroksi-5-aminobenzilamine ile bidente Schiff bazlarını (Şekil 2.7.) ve bu ligandların bakır(ii), kobalt(ii), nikel(ii), oksavanadyum(iv) ve çinko(ii) komplekslerini sentezlemişler ve yapılarını aydınlatmışlardır. L X R 1 R 2 R 3 L 1 Me R 3 C 2 R 2 C= L 2 Me 2 L 3 t-bu t-bu R 1 Me Şekil 2.6. Sentezlenen schiff baz ligandları 11

23 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Lal De, Samantha, Maiti ve Keller (1999), schiff bazı ligandların çeşitli metallerle çeşitli bağlanmalar yapması üzerine çalışmışlardır. Çalışmada kullanılan ligandlardan -(2-hidroksietil)-X-salisilaldimin(X=,Br) in Cu(II) ve Co(III) komplekslerinde, bakır ile monobazik çift dişli, kobalt(iii) ile komplekslerinde dibazik üç dişli kompleks verdiğini, -(2-hidroksifenil)-X-salisilaldimin (X=,Br) in ise bakır ile dibazik üç dişli, kobalt (II) ile monobazik iki dişli kompleks verdiğini göstermişlerdir. Coles ve ark (2000), 2-aminofloren ile salisilaldehitin yada 3-methoy-2- hidroksi-benzaldehit in kondensasyonu sonucu iki schiff bazı ligand sentezlenmiştir ve TiCl 4, TiCl 3, TiBz 4 ile kompleksleri incelenmiş, bağlanmalar ve yapılar kristallografik ve spectroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. Pessoa ve ark (2000), basit dipeptilerden (Glisilgilisin, glisilsarkosin, alanilsarkosin, L-alanilgılisin, L-alanil-L-alanin, D,L-alanil-D,L-alanin ve L- serilglisine) ve salisilaldehitten türetilen schiff bazı ligandlarının oksavanadyum(iv) komplekleri sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Magnetik duyarlıkları hesaplanmış, koordinasyon geometrileri belirlenmiş ve yapıları aydınlatılmıştır. C= R 1 C C R 3 R 2 C C - Şekil 2.7. Basit dipeptitlerden ve salisilaldehitten türetilen ligand Mesiano ve ark (2001), florlanmış dioller, divinil adipte(dva)(aktive edilmiş bir diester) ve florlanmış poliestrin süperkritik karbondioksit içerisindeki davranışlarını incelemişlerdir. Sc C 2 içinde polyester sentezine sc C 2 içinde düşük çözünürlüğü olan dioller bir engel oluşturmaktadır. Bununla beraber florlu grupların C 2 içerisinde çözünürlüğü artırdığı öne sürülmektedir. Bundan yola çıkarak 323 C de scc 2 de eşit miktarda DVA ile karbondioksitte çok çözünür diollerin çözünürlükleri kıyaslanmıştır. 12

24 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Curini, ve ark (2002), o-fenilendiamin, aminoasit ve salisilaldehitten yeni tip bir şiral çok dişli schiff bazı sentezlemişlerdir. Sentez üç adımda gerçekleşmiştir (Şekil 2.9.); o-fenilendiamine aminoasit bağlanması, elde edilen ara ürüne salisil aldehit bağlanması ve kristallendirme. tboc R C DCC EtAc, r.t. R R tboc tboc TFA C Cl,r.t. 2 2 R 2 2 R + C Me reflaks R R Şekil 2.8. o-fenilendiamin, aminoasit ve salisilaldehitten türetilen ligandın adım adım sentez reaksiyonu Mayer, Yosca, Gach, Paris ve Tackett (2002), yaptıları çalışmada süperkritik akışkanların çözücü olarak kullanıldığı çalışmalarda gaz fazındaki çözücü ile sıvı co-çözücü daha iyi karışmasını sağlayacak ve katı faza ilgisini artıracak güvenilir yeni bir teknik üzerinde çalışmışlardır. Bu tekniğin süperkritik akışkanlarla yapılan deneysel çalışmalarda genellikle uygulanabilir olduğunu göstermektedirler. 13

25 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Cavazzini ve ark. (2003) salisilaldehitin 1,2- diaminler ve florlu türevlerinden hazırladıkları schiff bazı türevi ligandların mangan(iii) komplekslerini alkil aril sülfitlerin seçici oksidasyonlarında katalizör olarak kullanmışlardır. R 2 R 1 Mn C 8 F 17 C 8 F 17 Bu Bu Şekil 2.9. Florlu 1,2 diamin salisilaldehitin Mn(III) kompleksi Çalışmalar sonucunda florlu salen mangan (III) komplekslerinin moleküler oksijen ve kurban aldehit mevcudiyetinde alkenlerin epoksidasyonunda kullanılabilir olduklarını belirlemişlerdir. ass ve ark.(1998), Salenin(Schiff bazı türevi ligant) vanadyumosit kompleksini çeşitli olefinlerin süperkritik karbondioksit ortamında yapılan diastreo seçici epoksidasyonlarında kullanmışlardır. Liu Xinwen ve ark.( 2003), 3,5- disübstitüe salisilaldehit ve (5,5)-1,2- difeniletilendiamin veya (R,R)-1,2- siklohekzandiaminden hazırladıkları schiff bazı türevi ligandların Mn(III) komplekslerini stiren, cis-β-metil-stiren ve 6-siyano-2,2- dimetilkromenin epoksidasyonunda katalizör olarak kullanmışlardır. Reaksiyonlar yüksek verim ve enantioseçicilikle gerçekleşmiştir. 14

26 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA R 2 R 1 R 1 R 2 R 3 Mn Cl t-bu t-bu Şekil ,5- disübstitüe salisilaldehit Mn(III) kompleksi R 4 n Bing ve ark, (2002) Tetradentat shif bazı aliminyum kompleksinin amonyum veya fosfonyum tuzlarını Sc C 2 içinde etilen karbonat sentezinde kullanmışlardır. Deneysel sonuçları ile Sc C 2 in sadece çevresel olarak kabul edilebilir çözücü olarak kullanımı yanında sentezlerde karbon kaynağı olarakta kullanılabileceğini göstermişlerdir. C 2 + C C Al X X=Cl, C 2 5, C 3 Şekil Tetradentat shif bazı aliminyum kompleksi Bukowska ve ark.(2005), salen Co(III)Ac kompleksinin, alifatik karboksilik asitin bir seri terminal epoksitlerle olan reaksiyonlarında katalitik aktivitesini ve bölgesel seçiciliğini incelemişlerdir. 15

27 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA R + R 1 1c R 1 + R R 1 Salen Co(III)Ac kompleksinin akrilik ve metakrilik gibi güçlü asitlerde yüksek katalitik aktivite gösterdiğini bulmuşlardır. Bunun dışında salen krom(iii) asetat kompleksinin katalizörlüğünde gerçekleşen reaksiyonda bölgesel seçicilikle ilgili hiçbir gelişme kaydedilememiştir. Co(III)Ac kompleksi ile yapılan çalışmada bölgesel izomerinin epoksidin yapısına bağlı olduğunu fakat kesinlikle karboksilik asitin yapısına bağlı olmadığı bulunmuştur. En yüksek bölgesel seçiciliğin epiklorodrin ile olduğu gözlenmiştir. Bing Lu ve ark, (2004) Etilene karbondioksit katılmasıyla etilen karbonat eldesinde silika desteğe tutturulmuş Kobalt salen komplekslerini kullanmışlardır. Süperkritik karbondioksit içinde yapılan çalışmada immobilize kobalt kompleksinin stabilitesinin iyi olduğu ve reaksiyonun verimliliğinin % 85,6 olduğunu bildirmişlerdir. Şekil Etilen karbonat eldesinde silika desteğe tutturulmuş kobalt salen kompleksleri Kerrigan ve ark.(2005), krom salen kompleksinin katalizör olarak kullanıldığı asimetrik epoksidasyonda diamin iskeletinin enantiyoseçicilik üzerine etkilerinin incelemişlerdir. Diaminin bağlı olduğu karbona bağlı diğer grupların seçiciliği büyük ölçüde etkilediğini belirlemişlerdir. 16

28 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA Me Ph R,R salen -Cr Me Ph 3 C C Borriello ve ark (2004) α-d- glukoz ve α-d- mannoz dan yola çıkarak yeni salen tipi ligandlarını sentezlemişlerdir. Sentezledikleri yeni tip salen ligandalarının Mn(III) komplekslerini oluşturmuşlardır. (S,S)-I R R R' R' (S,S)-II 17

29 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA R R R' R' (S,S)-II Şekil α-d- glukoz ve α-d- mannozdan oluşturulan salen bileşikleri Mangan (III) kompleksleri tarafından yürütülen stirenin asimetrik epoksidasyonu, optikçe aktif epoksillerin ilaç sektöründe geniş yer tutması nedeniyle önem kazanmıştır. Böylece yeni şeker bazlı Mangan komplekslerinin stirenin asimetrik epoksidasyonundaki aktiviteleri incelenmiştir. Çözücü olarak diklorametan, oksidant olarak -metil morfolin oksit kullanılmış ve sıcaklık 78 C ye ayarlanmıştır. Katalizör/substrat oranı 1/25 alınarak stirenin ve cis-β- metal stirenin epoksidasyonu reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon verimi % 86 olarak bulunmuştur. S R ox Me 1S 2S Me 1R 2R Me ox 18

30 2. ÖCEKİ ÇALIŞMALAR Gülnaz BĞA 1S 2S 1R 2R Me Me Me ox 1S 2R 1R 2S Me Me Şekil Stiren ve cis β-metilstiren in epoksidasyonu. Silva, Figueiredo ve ark.(2004) olefinlerin epoksidasyonunda karbona tutunmuş mangan(ııı) salen komplekslerinin heterojen katalizör olarak aktivitalerini incelemiş ve homojen katalizörler ile kıyaslamıştır. ksitlenerek active edilmiş karbon yüzeyinde gerçekleştirilen heterojen reaksiyon ile homojen reaksiyon benzer seçiciliği sağlamıştır. Farklı olarak heterojen katalizörler reaksiyon sırasında aktif bölgelerini kaybetmeden tekrar kazanılıyorlar. Böylece katalitik aktivitelerini yitirmeksizin en az üç kez daha kullanılabiliyorlar. 19

31 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA 3. MATERYAL VE METD 3.1. Materyal Kullanılan Kimyasallar o-fenilendiamin Ligand sentezinde kullanılmış olup Fluka firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. 2-idroksi 1-naftaldehit Ligand sentezinde kullanılmış olup Strem firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. 2-idroksi 3-metoksi benzaldehit Ligand ve ara ürün sentezinde kullanılmış olup BD Chemical Ltd. firmasından saf olarak temin edilmiştir. 2-idroksi 4-metoksi-benzaldehit Ligand sentezinde kullanılmış olup Strem firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. (R,R) diamino siklohekzan Ligand sentezinde kullanılmış olup Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. 5-Triflorometoksi salisilaldehit Ligand sentezinde kullanılmış olup Strem firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir. Etil alkol Tekel den %96 saflıkta temin edilmiştir. Susuz alkol (Etil alkol) Ligand sentezinde kullanılmış olup Tekel den %99.9 saflıkta temin edilmiştir. Kloroform (CCl 3 ) Çözücü olarak kullanılan bileşik Merck firmasından temin edilmiştir. Diklormetan Ekstraksiyon çalışmalarında kullanılmış olup Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiştir Tampon Çözeltiler (C 3 C/ C 3 Ca) p ayarlamasında kullanılmıştır. Bakır(II)asetat monohidrat Kompleks sentezinde kullanılmış olup Merck firmasından temin edilmiştir. 20

32 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA ikel(ii)klorür hekzahidrat Kompleks sentezinde kullanılmış olup Merck firmasında temin edilmiştir. Mn(II)asetatmonohidrat: Kompleks sentezinde kullanılmış olup Merck firmasında temin edilmiştir Kullanılan Araç ve Gereçler Cam Malzemeler: Beher, balonjoje, geri soğutucu, manyetik balık, ekstraksiyon hunisi, termometre vb. p Metre : rion SA 720 marka p metre 1 -MR : Bruker-Avance DPX400 (Tübitak Enstrumental Analiz Laboratuarı) FT-IR : Mattson 1000 cihazı Perkin Elmer Spektrum RXI FT-IR, First Marka Satellite cihazları Erime oktası Cihazı: Gallenkamp set marka Elektronik Terazi: Shimadzu marka libror AEG-220 Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı :Chiltern hotplate manyetik stirrer S31 Magnetik Süsseptibilite Ölçüm Cihazı: Sherwood Scientific M.S.B 3.2. Metot Çalışma ana hatları ile dört aşamadan oluşmaktadır: i. Ligand ve çıkış maddelerinin sentezleri ii. Metal kompleks sentezleri iii. Ligand ve metal komplekslerinin yapılarının aydınlatılması iv. Ligandların katalizör olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi 21

33 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA Ligand ve Çıkış Maddelerinin Sentezleri , - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi (C ) (L1) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen türevi ligand, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin (L1) sentezinde Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılmıştır. o-fenilen diaminden 0.01 mol(1,10 g) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine 0.02 mol (3,44 g) 2-hidroksi-1-naftaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası turuncu renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra kloroformda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 3,02 g olup % 72.5 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 256 ºC olan ürünün elementel analiz, 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.1 de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz: C için esaplanan (%): C, ;, 4,84 ;,6.73 Bulunan (%) : C, ;, 4,87 ;,5.95 IR (KBr pellet, cm -1 ): (aromatik ), 3047 (-C=), 3015 (aromatik C- ), 1617 cm -1 (naftalin halkası, C=C), 1590 (benzen, C=C), 1570 cm -1 (C=). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 15 (s, 2, ), 8.1(s, 2, =C), (m, 14, Ar-) 22

34 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA C C C Şekil 3.1., - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendimin ligandı (L1) , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi (C ) (L2) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türevi ligand, - bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin(l2) sentezinde Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılarak aşağıdaki şekilde sentezlenmiştir. o-fenilen diaminden 0.01 mol (1,1 g) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine 0.02 mol (3.04 g) 2-hidroksi-3-metoksi benzaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası kırmızı turuncu renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken kırmız-turuncu renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra kloroformda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 2.8 g olup % 74.4 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 174 ºC olan ürünün elementel analiz, 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.2 de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz : C için esaplanan (%) : C, ;, 5.36 ;, 7.44 Bulunan (%) : C, 69.72;, 6.56 ;,

35 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA IR (KBr pellet, cm -1 ) : (aromatik ), 3280 (- + =C), 3058 (-C=), 3015 (aromatik C-), 2830, 2925,2954 (-C 3, C-), 1613 (benzen, C=C ), 1569 (C=), 1255 (eterik Ar--C 3 ), (p,m disübstitüe benzen). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 13.4 (s, 2, ), 8.39 (s, 2, -=C) (m, 10, Ar- ), 3.7 (s, 6, -C 3 ). C= C + 2 C 3 - C C 3 3 C Şekil 3.2., - bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldeit)-1,2-fenilendimin ligandı (L2) , -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi (C ) (L3) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türevi ligant, -bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin (L3) sentezinde Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılmıştır. o-fenilen daiminden 0.01 mol (1,1 g) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine 0.02 mol (3.04 g) 2-hidroksi-3-metoksi benzaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası turuncu renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra diklorometanda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 2.6 g olup % 69,07 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 175 ºC olan ürünün elementel analiz 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı 24

36 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.3. de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz (%) : C için esaplanan (%) : C, ;, 5.36 ;, 7.44 Bulunan (%) : C, ;, 5.91 ;, 6.96 IR (KBr pellet, cm -1 ) : (aromatik ), 3058 (-C=), 3011 (aromatik C- ), (-C 3, C-), 1612 ( benzen, C=C), 1568 (C=), 1248 (eterik, Ar-- C 3 ), ) (p,m disübstitüe benzen) 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 13.4 (s, 2, ), 8.3 (s,1, -=C), (m, 10, Ar-), 3.7 (s, 6, -C 3 ). C= C C C 3 C C 3 Şekil 3.3., - bis(2-hidroksi-4-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin ligandı (L3) (R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2 siklohekzandimin Sentezi (C F 6 ) (L4) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türev ligant (R,R)-, -bis(2-nidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2- siklohekzandimin (L4) Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılarak aşağıdaki şekilde sentezlenmiştir. (R,R)-Diaminosiklohekzandan mol (50mg) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine mol (0,18 g) 5-triflorometoksi salisilaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası turuncu renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu-sarı renkteki ürün süzüldü, desikatörde 25

37 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA vakum altında kurutulduktan sonra diklorometanda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 1,18 g olup % 60,2 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 106 ºC olan ürünün elementel analiz 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3. 4 de verilmiştir. M.A.: 490,401 g/mol Elementel analiz (%) : C F 6 için esaplanan (%) : C, 53.88;, 4.11;, 5.71 Bulunan (%) : C, 53,39;, 4.23 ;, 5.42 IR (KBr pellet, cm -1 ): (aromatik ), (aromatik C-) 3050 (-C=), 2941,2867 (-C 2 ),1625 (benzen C=C), 1570 (C=), 1325 (C-F, -CF 3 ) 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 13.9 (s, 2, ), 8.8 (s,2, -=C) (m, 6, Ar-), 3.1 (d, 2, kiral C- ), (m, 8, siklohekzan C 2 ) C= C C + 2 F 3 C F 3 C CF Şekil.3.4.(R,R)-, -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2 siklohekzandimin (L4) (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin Sentezi (C ) (L5) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türevi ligant (R,R)-, -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin (L5), Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılarak aşağıdaki şekilde sentezlenmiştir. (R,R)-Diaminosiklohekzandan mol (50mg) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine mol (0,15 g) 2-hidroksi-1-naftaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak 26

38 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA ilave edildi. İlave sonrası kahverengi renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu-sarı renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra diklorometanda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı. Elde edilen ürün miktarı 0,86 g olup % 50,88 verimle elde edilmiştir. Erime noktası 223 o C olan ürünün, elementel analiz, 1 -MR, IR ve X-ray spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.5 de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz (%) : C için esaplanan (%) : C, 79,59,,6.20,, 6.63 Bulunan (%) : C 79.52, 6.24, FT-IR, (cm -1 ): (yayvan, Ar-), 3180 ( + =C), (Ar,C-), 3020 (-C), 2951, 2937, 2889 (-C 2 -), 1598 (s, Ar), 1568 (C=). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= 14.0, 13.6 (s, 2, ), 8.3, 8.2 (s, 2, C), (m, 4, Ar-), (m, 8, Ar-), 3.1 (d, 2, kiral C), (m, 8, C 2 ). Tek kristal X-ışınları verileri: Kristal sistemi : rtorombik Space group : P D(calc) [g/cm**3] : Seçilmiş Bağ uzunlukları (Aº): 1-C9 : C20 : A : C6 : C1 : C7 : C18 : :

39 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA Bağ yapmamış atomların uzaklıkları (Aº): 2.77 : A : Seçilmiş Bağ açıları ( º ): C9-1-1A : C6-1-C7 : C1-2-C18 : C : C : C1-C2 : C1-C6 : C1-1 : C6-6 : C6-C1 : C6--C5 : C2-C1-C6 : Seçilmiş dihedral açılar ( o ): 2-C1-C6-1 : C1-C2-C3 : C1-C6-C5 : idrojen bağları uzunluk ve açıları (Angstrom, derece) I II III I-II II-III I-III Açı 1-1A.. 1 : :

40 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA + 2 C= C + - C 2 2 Şekil (R,R)-, - bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-siklohekzandimin ligandı (L5) , -bis(2-hidroksi-5-triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin Sentezi (C F 6 4 ) (L6) Metal kompleks oluşturmada ve katalizör amaçlı kullanılacak olan salen bazı türevi ligant, -bis(2-hidroksi-5 triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin (L5) sentezinde Silva ve ark., 2004, Borriello ve ark., 2004, Renehan ve ark., 2005 literatürlerinden yararlanılarak aşağıdaki şekilde sentezlenmiştir. -fenilendiaminden mol (0,0262g) bir behere alınarak 15 ml etil alkolde çözülüp, üzerine mol (100mg) 5-triflorometoksi salisilaldehitin 15 ml etil alkoldeki çözeltisi damla damla oda sıcaklığında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak ilave edildi. İlave sonrası sarı-kahverengi renkli çökelme gözlendi, karışım 30 dk oda sıcaklığında karıştırılıp çöken turuncu-sarı renkteki ürün süzüldü, desikatörde vakum altında kurutulduktan sonra diklorometanda çözülüp kristallendirilmeye bırakıldı Elde edilen ürün miktarı 0,08 g olup % 68,96 verimle elde edilmiştir. Ürünün elementel analiz, 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu ise Şekil 3.6 da verilmiştir. M.A: g/mol Elementel analiz (%) : C F 6 4 için esaplanan (%) : C, ;, 2.91 ;, 5.78 Bulunan (%) : C, ;, 3.26 ;,

41 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA IR (KBr pelleti, cm -1 ): (aromatik ), 3265 (- + =C), (Ar, C-) 3062 (-C=), 1503 (benzen halkası), 1323 (C-F, -CF 3 ). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ= (s, 2, ), (m, 10, aromatik ), 8.3 (s, 2, -=C), C= C + 2 C 3 F - 3 C C CF 3 Şekil.3.6., -bis(2-hidroksi-5triflorometoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendimin ligandı (L6) Metal Kompleks Sentezleri , -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2-fenilendiminato i(ii) Sentezi (C i) (L1i) 0.3 Mmol (0.124g), -bis(2-hidroksi-1-naftaldehit)-1,2- siklohekzandiminato (L1) ligandının 20 ml etil alkoldeki çözelisi üzerine 20 ml etil alkolde çözülmüş 0.3 mmol ( g) icl ilave edildi, tampon çözelti kullanılarak p 5.5 e ayarlandı ve geri soğutucu altında manyetik karıştırıcı ile 55-60ºC de 3 saat karıştırıldı. Bir gece bekletilip çözücüsü 2/3 oranında uzaklaştırıldı, çöken koyu kırmızı renkteki ürün süzülüp kurutuldu. Kurutulan çökelek diklorometan-metanol karışımında çözülüp kristallendirildi. (Abe ve ark., 2006). Elde edilen ürün miktarı g olup % verimle elde edilmiştir. Ürünün elementel analiz, 1 -MR ve IR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu Şekil 3.7 de verilmiştir. M.A : g/mol Elementel analiz (%) : C i için esaplanan (%) : C, ;, 3.83 ;,

42 3. MATERYAL VE METD Gülnaz BĞA Bulunan (%) : C, ;, 3.90 ;, 5.59 IR (KBr pelleti, cm -1 ) : 3058 (aromatik C- ), 3015 (aromatik -C), (naftalin C=C), 1590 (benzen, C=C), 1548 (C=). 1 -MR (CDCl 3, 400 Mz): δ=8.4 (s,2, -=C) (m, 12, naftalin ) (m, 4, aromatik ). C C + icl C i C Şekil.3.7., -bis(1-hidroksi-2-naftaldehit)-1,2-siklohekzandiminato i(ii) (L1-i) , -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2-fenilendiminatoi(ii) Sentezi (C i) (L2i) 0.5 mmol (0.220 g), -bis(2-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit)-1,2- fenilendimin (L2), ligandının 20 ml diklorometandaki çözeltisi üzerine 20 ml susuz etil alkolde çözülmüş 0.5 mmol (0.118 g) icl ilave edildi, tampon çözelti kullanılarak p 5.5 e ayarlandı ve geri soğutucu altında manyetik karıştırıcı ile 45-50ºC de 4-5 saat karıştırıldı. Bir gece bekletilip çözücüsü 2/3 oranında uzaklaştırıldı, çöken kırmızımsı kahverengi renkteki ürün süzülüp kurutuldu. Kurutulan çökelek diklorometan-metanol karışımında çözülüp kristallendirildi (Abe ve ark., 2006). Elde edilen ürün miktarı 0.15 g olup %69,44 verimle elde edilmiştir. Ürünün elementel analiz, IR ve 1 -MR spektrumları alınarak yapısı aydınlatılmıştır. Ürünün spektroskopik verileri aşağıda, sentez reaksiyonu Şekil 3.8 de verilmiştir. M.A.: g/mol Elementel analiz (%) : C i için esaplanan (%) : 61.01%C, 4.19%, 6.47% 31

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI T.C KAHRAMAMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ ESTĐTÜSÜ KĐMYA AABĐLĐM DALI GEÇĐŞ METAL KMPLEKSLERĐĐ KATALĐZ ÖZELLĐKLERĐĐ ĐCELEMESĐ MÜEVVER GÜRBÜZ YÜKSEK LĐSAS TEZĐ KAHRAMAMARAŞ Eylül-2006 I T.C KAHRAMAMARAŞ

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI DİİMİ KARBİL MLİBDE(0) VE TUGSTE(0) KMPLEKSLERİİ SETEZİ VE KARAKTERİZASYU YÜKSEK LİSAS TEZİ BURHA ÖZKA DEİZLİ, 2015 T.. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI ÇK DİŞLİ LİGADLARI YEİ KRDİASY BİLEŞİKLERİİ SETEZİ, YAPILARII AYDILATILMASI VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİİ İCELEMESİ YÜKSEK

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu:

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 2009 2010 BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, 07.06.2010 Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 1- BeH2 ün yapısını ve özelliklerini (elektron dağılımı, bağ derecesi ve manyetik özelliği)

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

Temel Kimya Eğitim İçeriği

Temel Kimya Eğitim İçeriği Temel Kimya Eğitim İçeriği Konu Alanı KA 1 Malzeme Bilgisi KA 2 Kimyasal Karışımların Ayrılması KA 3 Kimyasal Yapıların Araştırılması ve Özellikleri KA 4 Fotomoketrik ve Kromatografik Analizler KA 5 Preparatif

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. EVŞEİ ACI BEKTAŞ VELİ ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ KİMYA AABİLİM DALI ÇOK DİŞLİ TİYOÜE TÜEVİ LİGADLAI VE BULAI METAL KOMPLEKLEİİ ETEZİ VE KAAKTEİZAYOU Tezi azırlayan asan ÇELİK Tez Danışmanı Prof.

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

Enzimler, reaksiyon hızlarını büyük oranda artıran ve bunu mükemmel bir. seçicilikle yapan proteinlerden oluşan biyolojik katalizörlerdir.

Enzimler, reaksiyon hızlarını büyük oranda artıran ve bunu mükemmel bir. seçicilikle yapan proteinlerden oluşan biyolojik katalizörlerdir. MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 5.60 Thermodinamik ve Kinetik Bahar 2008 Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz Okuma

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 AZO BİLEŞİKLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of Metal Complexes Inculuding Azo Compounds and Invastigation of Their Photochromic Properties Bahar

Detaylı

Tepkimeler ve Mekanizmaları

Tepkimeler ve Mekanizmaları 3. BölümB ORGANĐK K TEPKĐMELERE GĐRĐŞG ĐŞ Tepkimeler ve Mekanizmaları Genel olarak tepkimeler dört sınıfa ayrılabilir: Yer değiştirmeler Katılmalar Ayrılmalar Çevrilmeler MEKANĐZMA: Reaktanların ürünlere

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p)

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p) 1. Magnezyum metali N 2 gazı içinde ısıtıldığında, açık sarı renkli bir A bileşiği elde edilmektedir. A bileşiği hidroliz olunca (su ile tepkimeye girince), renksiz B gazı oluşmakta ve bu gazın sudaki

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma)

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma) Bölüm 6 Alkil alojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri 2006, Prentice all 1 alojenür Çeşitleri Alkil: alojen, X, direkt olarak sp 3 melezleşmiş karbona bağlıdır. Vinil: X, alkenin

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur. ALDEHİT ve KETNLAR Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER

KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER A. METODUN ÖZETİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması

Detaylı

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) A. METODUN KAYNAĞI: Standard Methods, 1989, 5220 D. B. METODUN ÖZETİ-UYGULANABİLİRLİĞİ VE GENEL BİLGİLER Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) sudaki

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri)

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri) POLİMER Birçok küçük molekülün uygun koşullar altında bir araya gelip birleşerek yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri oluşturması işlemi polimerizasyon olarak tanımlanır. Polimerizasyon sonucu, küçük moleküllü

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ela BATMAN YENİ FOSFİN LİGANDLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA ANABİLİM

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

HETEROSİKLİK VE AMİNO ASİT TÜREVİ İKİ YENİ. SCHİFF BAZI LİGANDI ve GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU

HETEROSİKLİK VE AMİNO ASİT TÜREVİ İKİ YENİ. SCHİFF BAZI LİGANDI ve GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU T.C. RİZE ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ ETERSİKLİK VE AMİ ASİT TÜREVİ İKİ YEİ SCİFF BAZI LİGADI ve GEÇİŞ METAL KMPLEKSLERİİ SETEZİ, KARAKTERİZASYU Talat BARA Tez Danışmanı: Doç.Dr. Kerim SERBEST YÜKSEK

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fırat Üniv Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv Journal of Science 26(2), 125-1, 20 26(2), 125-1, 20 Özet 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri.

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri. KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemler: Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1. AYIKLAMA: Fındık patozdan

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ DÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ FEN DERGİİ (E-DERGİ). 2008, 3(2), 205-210. BAZI DİTİYOFOFONAT -O-ALKİL ETERLERİNİN PARAMAGNETİK PRAEODİMYUM(III) KOMPLEKLERİNİN PEKTROKOPİK İNCELENMEİ Ahmet AYDIN *, Nurcan ACAR

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı